Beroepsnaam

Een beroepsnaam is in de antroponymie een type achternaam. Onder deze type achternamen verstaat men de namen die direct zijn afgeleid van beroepenEchter worden ook namen zoals Burger of De Ruijter, tot deze groep gerekend. Daaruit blijkt dat een beroepsnaam niet alleen een beroep beschrijft, maar ook van een dagelijkse tijdbesteding afgeleid kan zijn. De in Nederland meest voorkomende beroepsnaam is Bakker.

 

De metonymische beroepsnamen is geen subgroep van de beroepsnamen, maar een aparte groep op zichzelf. Metonymische beroepsnamen beschreven niet direct iemands functie, maar bijvoorbeeld een voorwerp of kenmerk van dat beroep. Een voorbeeld hiervan is de achternaam Bijl, Hamer, Tang enzovoort.