Bronnen streekarchief genealogie

Inclusief Belgie !!!

 

Provinciaal archief | Provincie Vlaams-Brabant. Het archief van de provincie Vlaams-Brabant bevat hoofdzakelijk documenten en dossiers van na de splitsing van het unitaire Brabant in 1995, afkomstig van de provinciale beleidsorganen en diensten. Het archief bestaat uit stukken van algemene aard (processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie, provinciale begrotingen en rekeningen, …) en uit dossiers aangelegd door de provinciale diensten.

 

Provinciaal archief | Provincie West-Vlaanderen. 

 

Regionaal Archief Dordrecht. Het Regionaal Archief Dordrecht beheert het archief van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, en van dertien omringende gemeenten: Dordrecht, Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht. Duizenden archiefstukken, foto's, tekeningen, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten zijn in het erfgoedcentrum ondergebracht. 

 

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) in Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland, is de archiefdienst voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Druten, Heumen, Lingewaard, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Mook en Middelaar. Van het Waterschap Rivierenland heeft het Regionaal Archief Nijmegen de archieven in huis voor zover ze het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal betreffen. De meeste van deze overheidsarchieven lopen tot ongeveer 1985. Daarnaast beheert het RAN ook veel archieven van personen, families, verenigingen, stichtingen, bedrijven en kerken uit Nijmegen zoals van de KNBLO, zeepfabriek Dobbelmann en het Canisius College.

 

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is een historisch informatie- en documentatiecentrum. Het verzamelt en beheert de archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. De informatie over polders en waterschappen omvat ook de polders Asperen, Dalem, Heukelum, Spijk en Vuren en de Over-Betuwe. 

 

Het Regionaal Archief Tilburg (RA Tilburg / RAT) gemeenten Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen, Oost-, West- en Middelbeers, Goirle, Hooge en Lage Mierde, Drunen, Loon op Zand, Berkel-Enschot en Udenhout, Tilburg, Hooge en Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Drunen, Heusden en Oirschot. 

 

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven beheert en bewaart sinds 2000 de archieven van 20 gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

 

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van (overheids)instellingen en particulieren in de Nederlandse provincie Limburg.

 

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Het RHC beschikt over een schat aan informatie afkomstig van overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen) die hun archieven hier hebben ondergebracht.

 

Rijckheyt | Centrum voor regionale geschiedenis (HCL locatie Heerlen)

Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld.

 

De Groninger Archieven (voluit Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven) is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste eeuw. 

 

Heidenskipster Argyf  Sinds kort staat het dorpsarchief van It Heidenskip (voorheen Het Heidenschap) online. Het bevat de archieven van verenigingen en stichtingen, die in It Heidenskip gevestigd zijn of waren.

 

Het Flevolands Archief verzorgt wettelijke archieftaken voor de provincie Flevoland, de gemeentes Lelystad, Dronten, Zeewolde en Urk en het waterschap Zuiderzeeland. 

 

Het Utrechts Archief is een archiefinstelling in de Nederlandse stad Utrecht. Het beheert de rijkste collectie over de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. 

 

Historisch Centrum Overijssel (HCO) is een informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. 

 

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is het Regionaal Historisch Centrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem. Bij het Noord-Hollands Archief zijn gegevens te vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland en van de provinciehoofdstad Haarlem.

 

OudOmmen.nl heeft de doelstelling: “Het zo goed mogelijk in beeld brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.”

 

Provinciaal archief | Provincie Antwerpen Is het Departement Logistiek van de provincie Antwerpen en mede verantwoordelijk voor het provinciaal archiefbeheer.

 

Streekarchief Voorne Putten & Rozenburg Het Streekarchief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families.

 

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) beheren de archieven en historische collecties van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek.

 

Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.

 

Het West-Brabants Archief ontstaan door de samenvoeging van de archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en Woensdrecht) , het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Het RAWB bestond tot 1 juli uit de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap neemt aan het nieuwe West-Brabants Archief niet deel. 

 

Het Zeeuws Archief is een kenniscentrum voor historisch en genealogisch onderzoek in Zeeland. De dienst beschikt over een uitgebreide collectie bestaande uit archieven, verzamelingen, tekeningen, kaarten, prenten en foto's over alle mogelijke onderwerpen uit de provincie Zeeland.

 

Provinciaal archief | Provincie Limburg. Het Provinciaal Archief Limburg dossiers hebben niet alleen een bestuurlijk-administratieve waarde, maar zijn ook cultuur-historisch belangrijk. Zij illustreren talloze facetten van de geschiedenis van de provincie Limburg en haar gemeenten tijdens de 19de, 20ste en 21ste eeuw. En geven informatie over hun gemeente, gebouwen, buurtwegen, waterlopen, enz.

 

Provinciaal archief | Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciaal archief bewaart 30 jaar lang documenten en dossiers van het provinciebestuur.

 

Archief Eemland

Het Archief Eemland, in de Nederlandse provincie Utrecht, is het Regionaal Historisch Centrum voor Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest, Woudenberg en het waterschap Vallei en Eem. Het fungeert tevens als documentatie-centrum voor Kamp Amersfoort. 

 

Het Rijksarchief te Aarlen is een van de 19 vestigingen van het Rijksarchief (België). Het Rijksarchief te Aarlen werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 november 1849. Het Rijksarchief te Aarlen bewaart archief van de provinciale instellingen van de Belgische provincie Luxemburg en archief van regionale en lokale instellingen of van privépersonen die gevestigd zijn op het grondgebied van de vroegere gerechtelijke arrondissementen Aarlen en Neufchâteau (met uitzondering van het kanton Saint-Hubert).

 

Het Rijksarchief te Luik is een van de 19 vestigingen van het Rijksarchief (België). Het Rijksarchief te Luik is het grootste archiefdepot van Wallonië. Het Rijksarchief Luik bewaart archief van instellingen, verenigingen, families of natuurlijke personen die hun zetel of verblijfplaats hebben of hadden op het grondgebied van de provincie Luik. Het oudste document dat in het Rijksarchief te Luik is terug te vinden, dateert van 862!

 

Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve is een van de 19 vestigingen van het Rijksarchief in België. Naast de archieven van de overheidsadministratie, de notariële archieven en private archieven kan men ook de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters over de periode 1590 tot 1910 van Waals-Brabant raadplegen.

 

Het Rijksarchief te Namen is een van de 19 vestigingen van het Rijksarchief (België). Rijksarchief Namen bewaart archief van instellingen, verenigingen, families en natuurlijke personen die een verankering hebben of ooit hadden op het grondgebied van de huidige provincie Namen.

 

Het Rijksarchief te Doornik is een van de 19 vestigingen van het Rijksarchief in België. Men kan er terecht voor de raadpleging van archief van overheidsadministraties, notarisarchief, privéarchief of de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van 1590 tot 1900 van Waals-Brabant. Er kunnen ook diverse wetenschappelijke en administratieve werken worden ingekeken. De eerste vestiging van het Rijksarchief te Doornik dateert uit 1834.

 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch Het BHIC fungeert in formele zin als Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchief en waterschapsarchief voor een aantal gemeenten en waterschappen gelegen in het noordoostelijk deel van deze provincie. Vanuit die functies beheert het BHIC enerzijds archieven en verzamelingen afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkingsgebied de provincie Noord-Brabant of voorgangers daarvan, en anderzijds van ruim tachtig (voormalige) gemeenten en waterschappen gelegen in het genoemde noordoostelijk deel van deze provincie en eveneens van particuliere instellingen in dit gebied.

 

Het Drents Archief is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Drenthe, en de voortzetting van het oude Rijksarchief in Drenthe. Het bewaart de historische archieven van de provincie.

 

Erfgoedcentrum De Domijnen. De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen die professionals, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. 

 

Het Gelders Archief te Arnhem is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal, Overbetuwe en het Vallei en Veluwe. Dit archief is op 1 juni 2002 ontstaan door een fusie tussen het Rijksarchief in Gelderland en de opgeheven gemeentearchieven van Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal. Het beheert archieven en collecties van de 9e tot en met de 21e eeuw. Het Gelders Archief fungeert in formele zin als Rijksarchief in Gelderland en als gemeentearchief voor de vijf genoemde gemeenten. Vanuit die functies beheert het Gelders Archief enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkingsgebied de provincie Gelderland of voorgangers daarvan, en anderzijds van de genoemde gemeenten (en eventueel daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en stichtingen.

 

Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren (België) is een van de 19 archiefdiensten van het Rijksarchief. 

 

Het Rijksarchief te Brugge is een van de negentien archiefdiensten van het Rijksarchief in België.

 

Het Rijksarchief te Gent (België) is een van de 19 archiefdiensten van het Rijksarchief. Ook het archief dat na 1795 in het arrondissement Gent tot stand kwam, wordt hier bewaard.

 

Het Rijksarchief te Hasselt is een van de 19 archiefdiensten van het Rijksarchief. 

 

Het Rijksarchief te Kortrijk is een van de 19 archiefdiensten van het Rijksarchief van België. 

 

Het Rijksarchief te Leuven is een van de 19 archiefdiensten van het Belgische Rijksarchief 

 

Het Rijksarchief te Eupen (België) is een van de 19 Rijksarchiefdiensten van het Rijksarchief. Het Rijksarchief te Eupen bewaart het archief van instellingen, instanties, families en particulieren waarvan de zetel of wettelijke verblijfplaats zich bevindt of bevond in het gerechtelijk arrondissement Eupen, in de provincie Luik. Het arrondissement Eupen bestaat vandaag uit de gemeentes Eupen, Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Kelmis, Lontzen, Raeren en St-Vith.

 

Stadsarchief Rotterdam bestaat sinds 1857 en is één van de oudste en grootste archieven van het land. En voert de Archiefwet uit voor de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk) en voor Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Waterschap Hollandse Delta, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Milieudienst Rijnmond.

 

Het Streekarchief Goeree-Overflakkee beheert de archieven van de gemeente Goeree-Overflakkee, voormalige gemeenten en haar voorgangers, de waterschaps- en polderarchieven, overgebrachte Rijksarchieven en tal van particuliere archieven.

 

Het SALHA of voluit Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gevestigd in Heusden en is een samenwerkingsverband van de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk.