Duitse achternamen

Meest voorkomende achternamen in Duitsland:

 • Müller , beroep ( molenaar )
 • Schmidt , beroep ( smid )
 • Schneider , beroep ( kleermaker )
 • Fischer , beroep ( visser )
 • Weber , beroep ( wever )
 • Meyer , beroep (oorspronkelijk een manorial verhuurder , later een zelfstandige landbouwer)
 • Wagner , bezetting ( wainwright )
 • Becker , beroep ( bakker )
 • Schulz , bezetting ( middeleeuwse sheriff )
 • Hoffmann , beroep ( rentmeester of hoveling )
 • Schäfer , beroep ( herder )
 • Koch , beroep ( kok )
 • Bauer , beroep (boer of boer )
 • Richter , bezetting ( rechter )
 • Klein , eigenschap (" klein ", " kort ")
 • Wolf , misschien afgeleid van de voornaam (bijv. Wolf , Wolfgang , enz.) Of eigenschap (" wolfachtig ")
 • Schröder , beroep (kleermaker of wijnverlader )
 • Neumann , eigenschap (" nieuw ")
 • Schwarz , eigenschap ("zwartharige")
 • Zimmermann , beroep ( timmerman )
 • Braun , eigenschap (" bruin haar ") of voornaam (Brunhold)
 • Krüger , bezetting ( herbergier )
 • Hofmann , bezetting ( rentmeester of hoveling )
 • Hartmann , voornaam
 • Lange , eigenschap (" groot ")
 • Schmitt , beroep ( smid )
 • Werner , voornaam
 • Schmitz , bezetting ( smid )
 • Krause , eigenschap (" krullend haar ")
 • Meier , beroep (oorspronkelijk een manorial verhuurder , later een zelfstandige landbouwer)
 • Lehmann , beroep / klasse ( vazal )
 • Schmid , beroep ( smid )
 • Schulze , bezetting ( middeleeuwse burgemeester )
 • Maier , beroep (oorspronkelijk een manorial verhuurder , later een zelfstandige landbouwer)
 • Köhler , bezetting ( houtskoolmaker )
 • Herrmann , voornaam
 • König , huisnaam (" koning ")
 • Walter , voornaam
 • Mayer , beroep (oorspronkelijk een manorial verhuurder , later een zelfstandige landbouwer)
 • Huber , beroep (boer)
 • Kaiser , huisnaam (" keizer ")
 • Fuchs , eigenschap (" vossenjager " of " vosachtig ")
 • Peters , voornaam
 • Lang , eigenschap (" lang ")
 • Scholz , bezetting ( middeleeuwse burgemeester )
 • Möller , beroep ( molenaar )
 • Weiß , eigenschap ("met wit haar " of "met een witte huid ")
 • Jung , eigenschap (" jong ") Hahn , "haan", of mogelijk een condensatie van Johannes
 • Schubert , beroep ( schoenmaker ), afgeleid van Middelhoogduits Schuochwürhte
 • Vogel , huisnaam (" vogel ")
 • Friedrich , voornaam samengesteld uit Oudhoogduits fridu ("vrede") en rîhhi ("prins")
 • Keller , beroep ( wijnmaker )
 • Günther , voornaam
 • Frank , stam ( Franken )
 • Berger , huisnaam (" berg ")
 • Winkler , beroep ( kruidenier )
 • Roth , eigenschap (" roodharig ")
 • Beck , beroep ( bakker )
 • Lorenz , voornaam
 • Baumann , beroep (boer of boer )
 • Franke , stam ( Franken )
 • Albrecht , voornaam
 • Schuster , beroep ( schoenmaker )
 • Simon , voornaam
 • Ludwig , voornaam
 • Böhm , natie ( Boheems )
 • Winter , gerelateerd aan winter
 • Kraus , eigenschap (" krullend haar ")
 • Martin , voornaam
 • Schumacher , beroep ( schoenmaker )
 • Krämer , beroep ( kruidenier , huckster of chandler )
 • Vogt , beroep ( deurwaarder )
 • Stein , huisnaam (" rock ")
 • Jäger , beroep ( jager )
 • Otto , voornaam
 • Sommer , gerelateerd aan de zomer
 • Groß , eigenschap (" groot ")
 • Seidel , misschien afgeleid van de voornaam ( bijv.Siegfried , Sieghart, etc.) Heinrich , voornaam
 • Brandt , gerelateerd aan vuur
 • Haas , huisnaam (" haas ")
 • Schreiber , beroep ( schrijver )
 • Graf , bezetting ( graaf )
 • Schulte , bezetting ( middeleeuwse burgemeester )
 • Dietrich , voornaam samengesteld uit Oudhoogduits diot ("mensen") en rihhi ("machtig"), wat betekent "heerser van mensen"
 • Ziegler , bezetting (brickmaker)
 • Kuhn , misschien afgeleid van voornaam ( Konrad )
 • Kühn , eigenschap (" dapper ")
 • Pohl , natie, "[Polen | Pool]" "afkomstig uit of gerelateerd aan Polen "
 • Engel , voornaam of huisnaam (" engel ")
 • Hoorn , huisnaam (" hoorn ")
 • Busch , huisnaam (" struik ")
 • Bergmann , bezetting ( mijnwerker )
 • Thomas , voornaam
 • Voigt , beroep ( deurwaarder )
 • Sauer , eigenschap (" grimmig ")
 • Arnold , voornaam
 • Wolff , misschien afgeleid van de voornaam (bijv. Wolf , Wolfgang , etc.) of eigenschap (" wolf-achtig ")
 • Pfeiffer , beroep ( piper ) 

 

Regionale zijn er verschillen Hoewel Müller de meest voorkomende naam is in Duitstalige landen, komen in sommige gebieden andere achternamen vaker voor dan Müller. De gemeenschappelijke namen Schmidt en Schmitz leiden in de centrale Duitstalige en Oost- Nederduitsgebieden. Meyer komt vooral veel voor in de Laag-Duitstalige regio's, vooral in Nedersaksen (waar het vaker voorkomt dan Müller). Achternaam Bauer leidt in Oost- Opper-Duits sprekende Beieren . Zeldzame namen hopen zich op in het noorden en zuiden. Huber komt veel voor in het zuiden van Beieren en is, met uitzondering van München , de meest voorkomende naam in dat gebied. Patronymische achternamen zoals Jansen / Janssen, Hansen en Petersen zijn de meest voorkomende namen in het hoge noorden (Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein ).

 

Slavische namen

Vanwege de historische nederzetting van Slaven komen Slavische namen het meest voor in Saksen , Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern (vooral in Lausitz , waar Sorben tegenwoordig nog steeds wonen). Ongeveer 13% van de Duitse bevolking heeft tegenwoordig namen van Slavische oorsprong. Veel Oostenrijkers hebben ook familienamen van Slavische oorsprong. Poolse namen in Duitsland zijn er in overvloed als gevolg van meer dan 100.000 mensen (waaronder 130.000 " Ruhrpolen ") die vanuit de Pools-sprekende gebieden van het Duitse Rijk naar het westen emigreerden . Veel Duitsers met Poolse namen wonen in het Ruhrgebied van Noordrijn-Westfalen en Berlijn , hoewel ze meestal ' Germanized ' zijn door vorm (bijv. Orlowski, Schimanski, Rudzinski, Kowalski, Schymanietz, Matuzek tot Matussek of Mattner, Koslowski, etc.) 

 

 

IN HET KORT

Duitsers waren lang in aantal de grootste migrantengroep in Nederland. Vooral de bloei van de Republiek eind 16de en 17de eeuw bracht veel Duitse migranten naar Nederland. De lonen waren hier veel hoger en er was voortdurend vraag naar handwerkslieden, arbeiders, maar ook soldaten en zeelieden voor de VOC. Bovendien kwamen er tussen 1600 en begin 19de eeuw jaarlijks tienduizenden Westfaalse seizoensarbeiders naar de kusten van de Noordzee voor de oogst en de turfwinning. Deze grootschalige immigratie hield aan tot in de 19de eeuw. Toch droogde de stroom niet helemaal op. Beroemd zijn de Duitse handelaren en winkeliers die na 1800 naar Nederland kwamen en van wie sommigen grote winkelketens opzetten (C&A, V&D). Pas met de opkomst van Duitsland als industriële grootmacht na 1850 vertrokken veel Nederlanders ook naar Duitsland, vooral naar het Ruhrgebied. Na de Eerste Wereldoorlog meldden zich grote aantallen Duitse dienstmeisjes en vanaf 1933 zochten tienduizenden Duitse (joodse) vluchtelingen hun heil in Nederland. In de tweede helft van de 20ste eeuw groeiden zowel Duitsland als Nederland uit tot zeer welvarende landen. Ook na 1950 bleven Duitsers naar Nederland komen en vertrokken Nederlanders naar Duitsland. Tegenwoordig wonen er ongeveer 370.000 Duitsers in Nederland. 

Vanaf de 16de eeuw was Duitsland zowel een emigratieland als een immigratieland. Maar het verschil tussen de twee was vaak enorm. De migratie naar Duitsland was hoog in de 16de en vroeg 17de eeuw. Duitsland was toen een toevluchtsoord voor protestantse vluchtelingen die in Europa werden vervolgd. De lutherse staten waren voor een aantal religieuze vluchtelingen, maar niet voor katholieken en joden, een veilige haven.  In dezelfde periode vertrokken echter ook veel Duitsers om elders te gaan werken, bijvoorbeeld in Nederland. Ook de 20ste eeuw kenmerkte zich door een groot aantal immigranten. In het begin van de eeuw kwamen arbeiders uit het buitenland naar het Ruhrgebied. Na 1960 arriveerden grote groepen gastarbeiders en politieke vluchtelingen in Duitsland. 

 

Arbeidsmigranten uit Duitsland: al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Trekarbeiders uit Duitsland:Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider. 

Soldaten en zeelui bij de VOC: een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en ander werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de Republiek. 

Duitse handelaren en winkeliers: tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen. 

Zigeuners en woonwagenbewoners: achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze met hun gezinnen rondtrokken. 

Dienstbodes uit Duitsland: tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken. 

Joodse vluchtelingen voor het Nazi-regime: toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten. 

Politieke vluchtelingen Nazi-regime: naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog