Poolse namen

Namen in Polen bestaan traditioneel uit een of twee voornamen en een achternaam. Vrouwelijke voornamen eindigen vaak op een -a, mannelijke namen doorgaans met een medeklinker.

Achternamen worden via de vader (patrilineair) aan de kinderen doorgegeven. Vrouwen krijgen, zoals vaker in Slavische talen, een -a als uitgang bij hun achternaam. Maar dit geldt alleen voor namen die eindigen op -ski, -cki of -dzki. Hierdoor heet de vrouw van meneer Kowalski in het Pools mevrouw Kowalska. Op het bordje aan de deur staat de meervoudsvorm van de naam, Kowalscy.