Middeleeuwse kalendermaanden

Maanden.

loumaand, lou maent is januari

sporkele, sprockel, is februari

lentemaand is maart

grasmaand is april

bloeimaand is mei

braakmaand, braeckmaent is juni

hooimaand, hoymaent, ook wedemaand is juli

oogstmaand is augustus

fruitmaand is september

wijnmaand is oktober

slachtmaand is november

wintermaand is december