Wie waren WO II slachtoffers?

Verliezen Nederlandse bevolking

 

Het is niet precies bekend hoeveel Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven verloren in Nederland of elders ten gevolge van directe oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetters. Een voorzichtige schatting komt op omstreeks 250.000 slachtoffers, maar die schatting heeft grote onzekerheidsmarges. Er zijn verschillende slachtoffercategorieën te onderscheiden. Van sommige groepen is vrij precies bekend hoeveel slachtoffers er waren, van andere worden slechts grove schattingen gegeven. 

 

 • Slachtoffers Jodenvervolging: ca. 102.000-104.000
   Het aantal van 102.000 slachtoffers heeft betrekking op "zij die onder dwang uit hun huis zijn gehaald en naar een kamp of gevangenis zijn overgebracht en daar of op een andere locatie zijn vermoord of bezweken"; daarbij zijn niet meegeteld: zelfdodingen in thuissituatie, overleden in onderduik, en Nederlanders die soms al decennialang officieel in België of Frankrijk woonden en via die landen zijn gedeporteerd.  Indien deze groepen wél worden meegeteld, komt het aantal slachtoffers mogelijk op meer dan 104.000.
 • Omgekomen Roma en Sinti: ca, 215
 • Overleden als gevolg van de daling van de volksgezondheid: ca. 50.000
 • Burgerslachtoffers van oorlogshandelingen: ca. 30.000
 • Slachtoffers Hongerwinter 1944-1945: ca. 15.000-25.000
 • Omgekomen ten gevolge van de arbeidsinzet in Duitsland: ca. 8.500
 • Omgekomen vrijwilligers in Duitse dienst: ca. 4.000-6.000
 • Omgekomen in gevangenissen en concentratiekampen in Duitsland: ca. 4.400
  Dit aantal heeft alleen betrekking op gedetineerden en zogeheten Schutzhäftlinge; Holocaust-slachtoffers zijn hier niet meegeteld.
 • Gesneuvelden Koninklijke Marine: ca. 2.900
 • Gesneuvelden Koninklijke Landmacht: ca. 2.300
 • Executies in Nederland (nagenoeg allen verzetsdeelnemers): ca. 2.000-3.000
 • Gesneuveld personeel koopvaardij: ca. 1.600-2.100
 • Omgekomen in concentratiekampen in Nederland: ca. 570
 • In Duitse krijgsgevangenschap overleden: ca. 300-400
 • In Indonesië omgekomen geïnterneerde burgers: ca. 13.000-16.800
 • In Japanse krijgsgevangenschap overleden: ca. 8.200