Verklaring van achternamen I

I.

Iacobelli, Iacabellis, Iacobitti, Iacobelucci. Vadersnaam. Italiaanse afleiding van de voornaam Jacob.

Iacomini, Iacomelli. Vadersnaam. Italiaanse afleiding van heilgennaam Jacomus/Jacobus. Vergelijk Jacquemin.

Iacopucci, Iavovelli, Iavovella: Vadersnaam. Italiaanse afleiding van de voornaam Jakob.

Iacuzzi. Vadersnaam. Italiaanse afleiding van de voornaam Jakob.

Iannello, Ianielle, Iannelli, Iannetti, Iannino, Iannitto, Iannizzi, Iannone, Iannucci, Iannuzzi: Vadersnaam. Italiaanse afleiding van lanni/Gianni, heiligennaam Johannes.

Iannetta, Iannett. Moeders-, vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan.

Iban, Ibanez, Ibañez: Vadersnaam. Spaans Iban: heiligennaam Johannes.

Ibens. Vadersnaam van Germaanse voornaam id-berht: Idbertus. Friese voornaam Ibe.

Ibbena, Ibben. Plaatsnaam Ibbenhusen, bij Weser, Oldenburg.

Ibsen: Duitse familienaam Ibisch, van Middenhoogduits îbesch, Duits Eibisch: heemst (plantnaam).

Ibrahim, Ebrahim, Rahim, Brahim, Ibrim, Ibrahimi, Ibraim. De familienaam Ibrahim is ondermeer afkomstig uit Irak, Egypte, Suriname, Somalië, Syrië en Ethiopië. Ibrahim is voor de moslims wat Abraham is voor de Christenen. De naam heeft een Hebreeuwse oorsprong naar de naam Avraham (Abraham) en betekent vader van een menigte.

Iburg. Duitse plaatsnaam.

Ichterhaussen. Duitse plaatsnaam Echtershausen.

Icke, Ickx, Ichw, Iw, Yckx, Yx, Hicks, Hick, Hyk. Vadersnaam uit de Germaanse knuffelvoornaam Icco. Of de Friese voornaam Hikke, van Hilke, afleiding van een hild-naam.

Ickler: Wellicht zoals Iekeler variant van Ekelaar? Of Duits Hickler ’kleinhandelaar’.

Ickroth. Plaatsnaam Ickerrodt in Olfen (Duitsland)

IIde, Idens, Ides, Yde, Ydens: Moedersnaam. Germaanse voornaam Ida/Isa.

Idée, Idee. Vaders-, moedersnaam. Ydet/Ydée, afleiding van Germaanse id-naam.

Ideler: Misschien aanpassing van Duits Hi(e)dler, (van Hitler), van Beiers Hi(e)dl ‘tijdelijk uitdrogende rivier’.

Idema, Iedema, Jedema. Vadersnaam., van Ide.

Idemans, Iemans, Iemants, Imants, Imant, Imandt, Imanse, Imans, Ymans, Yman, Ymanse: Vadersnaam. Germaanse voornaam id-man: Itemannus.

Idiers, Ydier, Ydiers, Ytier: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam id-hari.

Idomon. Vadersnaam. Germaanse voornaam id-mund? Vergelijk Idemans.

Idon. Vadersnaam. Romaanse verbogen vorm van de voornaam Ido.

Idserda, Idsardi: Vadersnaam. Friese voornaam Edsart, Edsert, Idsert, Idsart. Germaanse voornaam agi-hard.

Idserda. Itsweire, Ietswaard: Beroepsnaam. Middelnederlands eetsweerre: gezworene, gerechtelijk ambtenaar, letterlijk: die een eed zweert.

Ie: Vadersnaam. Io? Maar vermoedelijk veeleer door d-uitstoting van een klank in het midden van een woord uit Germaans Ido.

Ieders. Vadersnaam. Germaanse voornaam id-hari. Zie Idiers.

Ieghem, van, van Ighem: Plaatsaam Idegem (Oost-Vlaanderen) en in Lemberge (Oost-Vlaanderen).

Ieman, Iemants. 1. De Oost Vlaamse familie Iemants stamt van 1751-1805 Joannes Baptiste Imens alias de Staerke, onwettig kind van Catharina de Stercke en vader van 1805 Carolus lemens alias de Staerke, St.-Maria-Oudenhove-Michelbeke. 2. Zie Idemans.

Ieperen, van, Iperen. Plaatsnaam Ieper, Belgie.

Ierland, van. 1. Herkomstnaam, Ierland. 2. Plaatsnaam Eierland, Texel.

Ierseke, van: Plaatsnaam Yerseke (Reimerswaal, Zeeland).

Ierssel, van, Iersel, van. Familienaam uit de plaatsnaam Eersel (Noord-Brabant). Vergelijk Eersels.

Igalson. Vadersnaam. Zoon van Igal, Ingold.

Iegier. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam id-ger: Idgerius, Itgier.

Igl: Duits familienaam Igel ‘egel’. Bijnaam.

Iglesia, Iglesias. Spaans iglesia: kerk. Vergelijk Deléglise.

Ignatius, Ignace, Ignaes, Ignazio, Inacio, Ignazio: Vadersnaam. Heiligennaam.

Igné, Igne, Igner. Vadersnaam. Spelling voor Hanniet of Hannier, vergelijk Hignoul, Ignoul-Hanoulle.

Igodt, Igot, Igo, Ygodt. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Idegod, Itgaudus (betekenis voorlopig onbekend).

Igosse. Moedersnaam. Waalse vleivorm van Germaanse voornaam Igod of Igo.

Ihmsen. Vadersnaam. Zoon van Ihm(e), Imme. Friese voornaam, Germaans Imo.

Ikkink: Vadersnaam. Afleiding van een Germaanse voornaam Icco, een bakervorm. Of van de Friese voornaam Hikke van Hilke, verkleinvorm van een hild-naam. Of van de Engels familienaam Hick(s), Hix, van Richard. Of bij verkleinvorm van Ido?

Ilcken: 1. Vadersnaam/moedersnaam Eelke, verkleinvorm van een athal-naam ‘edel’. 2.Vadersnaam. Verkleinvorm van de Bijbelse voornaam Elia.

Iliaens, Ilans. Vadersnaam uit de heiligennaam Julianus.

Ilg, Ilgen, Illien, Illen, Ille, Illies, Illes, Ilyes, Illing, Illich, Illig, Illik: 1. Vadersnaam. Duitse voornaam Ilg, Gilg, van Aegilius, Aegidius. Vergelijk Sankt Ilgen. 2. Illies en Illyes eventueel van Elias.

Ilroy. Waarschijnlijk van Eloy.

Ilmer: Spelling voor vadersnaam. Hilmer. Germaanse voornaam hild-mêr ‘strijd-beroemd’: Hil(de)marus.

Imanse, Hijman, Hijmans: Vadersnaam. Ook Iemants, Iemans, Imans, Idemans. Afleiding van Germaanse voornaam Ido/Ida.

Ilsbroeks, Ilsbroeckx, Ilsbroekx, Ilsbroukx, Ilsbroux, Ilsbrouckx, Ilsbroucks, Ilsbrouks, Ilsbroks. Familienaam uit de plaatsnaam Elsbroek: moerasgebied met elsen (Zuid-Holland en wellicht ook elders).

Imbaud, Imbo, Embo, Emboo. Vadersnaam uit het Germaanse ing-bald 'god van de Ingweonen - moedig': Ingeboldus.

Imbrecht, Imbrechts, Imberecht, Imberechts, Imbreckx, Immerechts,Immerix, Imerix, Imbert, Imer, Immer, Immers, Himbrech, Himbrechs, Embrecht, Embrechts, Embreghs, Embregts, Emmerecht, Emmerechts, Emmeregs, Emmerich, Emmerichts, Emmerig, Embert, Emmert, Embers, Emmer, Emmer, Hembrecht, Hembrechts, Hemmerechts, Hemmer, Emer, Emere, Emère, Heemers. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam 'ing-berht' : god van de Ingweonen-schitterend, Ingobertus, IncbertusMaar de naam werd vaak verward met Ingelbrecht. 2. zie ook Hembrecht(s).

Imfeld, Infeld. Duitse plaatsnaam Im Felde.

Imhauser. Duitse familie- en plaatsnaam Imhausen.

Imhoff, Imhoff: Duits familienaam Im Hof ‘op de hoeve’.

Imkamp. Duitse familienaam; in het Veld.

Imme, Immeln, Immelen: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Immo.

Imme, Immen, Immens. Moedersnaam of vadersnaam uit de Germaanse voornaam Imma/Immo (ermin).

Immenkamp. Duitse plaatsnaam in Seppenrade.

Immer, Immers, Imer: 1. Vadersnaam van Imbert, door assimilatie mb/mm. -t. Voornaam Imerius, populair in Alemannisch gebied; vergelijk plaatsnaam Sankt Immer.

Immerseel, van, Immerseels, van, van Immerzeel, Immerzeele, van Hemmeseel. Familienaam uit de plaatsnaam Immerzeel in Aalst (Oost-Vlaanderen), Bouchout, Boom, Schelle, Wommelgem (Antwerpen).

Immesoete: Moedersnaam. Germaanse voornaam ermin-swôt ‘groot-zoet’:

Imming, Immink: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Immo.

Immissen, van, van Ummissen: 1. Plaatsnaam Imhuizen in Molenbeersel (Limburg). Misschien Hemmessen in Bad-Neuenahr, Duitsland.

Impatient. Bijnaam voor een ongeduldige. Vergelijk Duits Ungeduld.

Impe, Himpe: Vadersnaam. Bakervorm van de Germaanse voornaam Imbrecht. Zie Impens.

Impe, van, van Imp, van Himpe, van Himme, van Himphen. Familienaam uit de plaatsnaam Impe (Oost-Vlaanderen).

Impekoven. Duitse plaatsnaam in Alfter.

Impel, van. Plaatsnaam Empel in Eppegem, Vlaams-Brabant.

Impens, Imbens, Ympens, Himpens, Hempen, Impincs, Impines: Vadersnaam van Impin, vleivorm van Impe, Imbert.

Imperatore. Italiaanse bijnaam; keizer.

In. Verkort van Van In?

Inckel: Volks etymologische re-interpretatie van Ingel? Of aanpassing van Oost Middelnederlands en Duits Enkel ‘kleinzoon’?

In de Braek. Plaatsnaam Braak; braakliggend terrein.

In den Bosch. Plaatsnaam Bos of Den Bosch, Noord-Brabant.

In ’t Veld. Woonplaats in het veld.

In ’t Ven. Woonplaats op het ven; veengrond, veenland.

Immler, Imler. Duitse beroepsnaam Immler; imker.

Inbroukx, van, Entbroekx, Entbroukx, Entbrouxk: Plaatsnaam In 't Broek: in het moeras. Endbroek in Gotem en Hoepertingen (Limburg).

Inconstant; bijnaam; onstandvastig.

Incoul, Incolle: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam ing-wulf; 'Ingweoon-wolf: Ingulfus.

Incour, Hincourt, Haincourt: Plaatsnaam Incourt (Waals-Brabant).

Indebetouw, Indebetow, Indebetho: In de Betuwe (Gelderland). Of Betuwe bij Tongeren, Limburg.

Indefrey. Vadersnaam van Infroid, Romaanse vorm van Germaanse voornaam ing-frid 'Ingweoon-omheining, bescherming, vrede': Ingefridus, Infredus.

Indeganck, Ingedank, Ingang: Plaatsnaam Gang: doorgang, steegje. Vergelijk Indesteeg.

Indegracht. Naar de woonplaats aan de gracht.

Indeherberg, Indeherbergh, Indeherberghe, Indeherberge. Familienaam naar de woonplaats of voor de waard. Mogelijk ook een vondelingennaam. Naam gesitueerd in en rond Zonhoven.

Indekeu, Indeku, In de Keu; Naam uit de plaatsnaam "In de Kooi": eendenkooi, schaapskooi. De bron van de naam is wellicht Limburgs.

Indemans. Variant van het Duitse familienaam Endemann: die aan het eind woont. Duitse variant van Van den Eijnde.

Indenbom. Plaatsnaam Bo(o)m: slagboom. Vergelijk Van den Boom.

Indenkleef, Indencleef: Plaatsnaam Kleef (Sevenum, Nederlands-Limburg).

Indesteeg, Indesteege, Indestege, Indestegh. Naar de woonplaats: in de steeg. Vergelijk Van der Stegen, Duits In der Cassen.

Indevuyst, Indeuvijst, Indervuyst, Indervuijst. Bijnaam naar een huisnaam.

Indigne. Frans indigne; onwaardig. Bijnaam. Antoine Indigne werd te Leuven (Rue de le Pelletier - devant la porte de la Maison des enfants de la Patrie) gevonden op 01.07.1811.

Indri. Vadersnaam van Inri, van Henri (vergelijk de d in Hendrik). Vergelijk Enrijs.

Indriets. 1. Estse familienaam Indritz, Undritz ? 2. Of van Duits Indrist, van plaatsnaam Inderst (Tirol), Innerst: binnenste hof?

Ineke. Familienaam die wellicht komt uit de plaatsnaam Ele of Ecke.

Infante, Infantes, Infantez, Infanti, Infantinoo, Infantinellino, Infantolino. Bijnaam. Italiaans Infante: kind, jongetje.

Inferrera. Italiaans. In Ferrera; in de smidse.

Ing, van den, van Ingh: 1. Plaatsnaam Ing, Ink ‘akkerland’. 2. Zie van den Eynden.

Ingber, Ingberg, Engbers: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam Ingbert; zie Imbrechts. 2. Duits Ingwer: gember. Beroepsnaam.

Ingebos, Ingelbosch: 1. In den Bosch: in het bos. 2. Reïnterpretatie van Ingelborgs; zie Engelborgh(s); of van Ingebouds.

Ingeboudt, Angebaud: Vadersnaam. Germaanse voornaam ing-bald 'Ingweoon-moedig': Ingeboldus.

Ingebrest, Verkeerd gelezen Ingelrest, gecontamineerd met Inge(l)brecht.

Ingel, Ingels, Inghels, Engel, Engels, Enghels, Enghel, Engelen, Engle, Hengel, Hengels, Hengelen. 1. Vadersnaam naar een Germaanse eingel-naam (Ing = afstammeling van de Germaanse stamgod Ingwio). 2. Bijnaam naar het zachte karakter van de persoon. Het lidwoord kan door reïnterpretatie te verklaren zijn.

Ingelaere, Engelaar, Engelaer, Engelaere, Engeler, Engler. 1. Beroepsnaam voor de 'hingelaar': de man die hengsels maakt of een visser. 2. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam ' angil-hari': speer-dapper'. Engelarius.

Ingelbinck, Engelbinck, Ingelbien, Ingelbeen, Engelbeens, Engelbeen, Egelbeen, Engelbienne, Engebienne, Angheben, Englebin, Englebienne: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Ingelbrecht.

Ingelbrecht, Inghelbrecht, Engelbrecht, Engelbracht, Engelbregt, Ingelbert, Ingelberts, Engelbert, Engelberts, Engelbertz, Engelbel, Engelberg, Englebert, Anglebert, Inglebert, Ingelbinck, Engelbinck, Ingelbien, Ingelbeen, Engelbeen, Engelbeens, Egelbeen, Engelbienne, Engebienne, Angheben, Anglebin. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam angil-berth, Angel (volksnaam); schitterend. Ingelbert.

Ingelghem, van, Ingelgem, van, Ingelhem, Van Ingelgom, Van Engelghem, Engelgem, Engelgom. Familienaam uit de plaatsnaam Ingel-heim. Deze naam komt in Vlaanderen en Duitsland voor. De Vlaamse variant komt wellicht uit een Brabants Ingelheim waarvan de plaats helaas onbekend is.

Ingelman, Engelman, Engelmann: Vadersnaam. Germaanse voornaam Angil-man: Engilman.

Ingelram, Inghelram, Ingelrans, Eygenraam: Vadersnaam. Germaanse voornaam Angil-hrabn 'Angel-raaf: Ingelramnus.

Ingen, van: Plaatsnaam (Gelderland).

Ingenbeek. Reïnterpretatie van Ingenbleek.

Ingenbleek, Ingenbleck. In den Bleek. Verspreide plaatsnaam Bleek: bleekweide, blekerij van linnen.

Ingendael, Ingendahl: Limburgs: in het dal.

Ingenhoes, Ingenhousz. Limburgs In den Hoes; huis.

Ingenhoven: In den Hove. Vergelijk Imhoff.

Ingenhuis, In den Huus; in het huis.

Ingenleuf. Rijnlands Ingenleuf: In dem Lô'v: in het prieel, in het tuinhuis.

Ingenmey, Innemee, Innemée: In dem Mai: in het huis geheten de Mei.

Ingerelst, Ingelrelst, Ingerest. Vervorming van de plaatsnaam 'In den Elst': elzenbos, plaats waar veel elzen groeien, variant van Van der Elst/Verelst.

Ingersoll. Plaatsnaam Inkersall, Derby.

Ingeveldt, Ingeveld. Plaatsnaam Veld. Vergelijk Imfeld.

Ingham. Plaatsnaam Ingham (Lincolnshire, Norfolk, Suffolk).

Ingleton. Plaatsnaam (Durham, West Yorkshire).

Ingold. Vadersnaam. Germaanse voornaam ing-wald 'Ingweoon-machtig': Ingaldus. Engels Ingall.

Ingouf. Vadersnaam. Germaanse voornaam ing-wulf; Ingulfus.

Ingram, Ingrand, Hingrand. Vadersnaam. Germaanse voornaam Ingiramnus.

Inhof, Inhoffen, Inthof: In 't Hof. Vergelijk Van Hoof.

Inia: Friese familienaam Inia, Ynia, samengetrokken uit Ynema, Inema, afleiding van de voornaam Ine, Ino, Yne.

Inkelberghe. Plaatsnaam Inkelberg in Vlezenbeek (Vlaams-Brabant).

Ikink, niet van de mannennaam in de oorspronkelijke vorm afgeleid, maar van verkleinvormen en wel Ike, in deze vormen, meest Friese mannenvoornaam.

Inkman: Afleiding van van den Ing.

Inland. Duits Imland; in het land, gebied.

Innegraeve. Vadersnaam. Germaanse voornaam ing-hrabn 'Ingweoon; raaf.

Inniger. Duitse familienaam Inninger, van plaatsnaam Inning(en) (Beieren).

Innocent, Innocente, Innocenti. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Innocentius; onschuldig.

Insel. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Inselberger. Plaatsnaam Inselsberg, Beieren.

Inslegers, Inslégers, Inslegher, Insleghers, Enslegers, Henslegers. Al wie bovenstaande naam draagt, stamt af van Joannes Georgius Insleger (Brugge). Bij zijn overlijden in 1776 wordt hij "bohemus (uit Bohemen of rondtrekkend)" genoemd. Wellicht uit de Duitse familienaam Inzlinger. Dit uit de gelijknamige plaatsnaam in Baden-Württemberg.

Instael. Vondelingnaam. Jacobus Instael werd op 30 september 1857 in Antwerpen te vondeling gelegd. Vergelijk ook de vondelingnaam van Arcadius Instal, 28 maart 1823 Antwerpen.

Installé, Installe: Vondelingnaam. Félix Installé kreeg deze achternaam als vondeling in Mechelen op 25 november 1809.

Interwoel. In Terwolde? Plaatsnaam Terwolde, Gelderland.

Inthout, van, van Inthoud, Van Inthoued, Inthoud. Familienaam uit de plaatsnaam Eindhout (Antwerpen).

Inzlicht, Inslicht. Voorzetsel en plaatsnaam Schlicht, Beieren?

Ioan, Ioannidis, Ionanidis. Vadersnaam. Heiligennaam Johannes.

Iolants, Ioelants, Joelants, Volants, Toelandts, Yoelants: Moedersnaam. Voornaam Yolande, Jolanthe. Oudfrans lolente, romanisering van Germaanse voornaam aud-lind 'bezit-linde': Audelindis, Odelinda.

Ionescu, Jonescu: Vadersnaam. Roemeense afleiding van de voornaam Johannes.

Iori, Iorio. Vadersnaam. Griekse heiligennaam Gregorius.

Ip, Ips. Vadersnaam. Voornaam Ibbe, Iep, Ippe, Ipe. Bakervorm van Germaanse voornaam Idbert, zie Ibens.

Iper, van, van Yper, van Yperen, Ipers: Plaatsnaam Ieper (West-Vlaanderen), dat eigenlijk IJper of Iper zou moeten heten.

Ipermans, Yperman: Afeiding van Van Iper. Naam voor de Ieperling.

Ippel, Ibel. Naam die wellicht komt uit de (Friese vorm van de) heiligennaam Ibarus, wat staat voor: de nauwgezette, de preciese.

Ipskamp, Ipskamps. Waals-Vlaamse familienaam uit Gelderland. Plaatsnaam. Kamp van Ippe/Eppe.

Iren, van: Plaatsnaam.

Irkeller, Inkeleer: Duits Imkeller, In dem Keller: in de kelder.

Irvin, Irving. Plaatsnaam Irvine (Ayrshire) of Irving (Dumfries). De naam werd verward met Erwin.

Isaäcs, Isaac, Isaak, Izaack, Izak, Izaks, Hyzak, Isaken, Isaki, Isako, Isaacson, Isacson, Ishaque, Izsak. Vadersnaam uit de Bijbelse voornaam Izaak.

Isaebeau, Isabeaux, Ysabeau, Ysabeaux, Isabelle, Isabel, Isabella, Ysabel: M oedersnaam, voornaam Isabel(la) van Elisabel, Elisabeth. Isabele komt eind 12de eeuw in Vlaanderen in zwang.

Isaie, Isay, Isaye, Ysaye, Usaï, Usai: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jesaja, Isaias, Frans Isaï'e.

Isaksen: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Izaak.

Isbeque, Isbecque, van Isbeck, Hisbecque, Hisbeque, van Hiesbecq, van Hisbeck, Hisbecq, van Niesbecq: Plaatsnaam in Asse (Vlaams-Brabant).

Isberg, van, Isbergue, Isberque, Isenberg.van Huisberg: 1. Plaatsnaam Isbergues (Pas-de-Calais). 2. Plaatsnaam Izenberge (West-Vlaanderen).

Ischebeck. Duitse waternaam in Schwelm.

Isecke, Isgen, Ischen: Vaders-, moedersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Iso/Isa, van îsan 'ijzer'.

Iseghem, van, Isegem, van, van Yseghem, van Ysegem: Plaatsnaam Izegem (West-Vlaanderen).

Iseger: Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan –ger ‘ijzer –speer’: Isanger.

Iseman, Isman, Misman, Hysman, Isenman, Issenmann, Isemann, Issmann, Issman, Isselmann: Vadersnaam. Afleiding van îs-naam, zoals Iso, Isboud, Isewijn.

Isenbaert, Isembaert, Isenbaert, Isebaert, Ysebaert, IJsebaert, Ysenbaert, Ysenbaerdt, Ysenbaard, Ysenbaardt, Ysembaert, Yzebaert, Eisembart, Eisbart, Iesberts. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam isan-bard; ijzer-bijl. Isanbart. Later in Holland en Friesland ook Ysbrecht, waar van de plaatsnaam Ysbrechtum, dat is: Ysbrechta-heim, dorp bij Sneek in Friesland).

Isenborghs, Isenborgs, Isenborghts, Isemborghs, Isenborght, Isanbourg, Isambourg. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Isenburg (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Baden-Wurtemberg). 2. Moedersnaam/vadersnaam uit de Germaanse voornaam isan-burg; ijzer-burg.

Isenguerre. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam îsan-ger 'ijzer-speer': Isanger.

Iser, Isern, Izer, Yser, Yzer, Yssers, Hysers: 1. Middelnederlands iser: ijzer. Beroepsnaam van smid of ijzerhandelaar. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam îs-hari: Isheri.

Iserbyt, Iserbijt, Iserbiet, Yserbyt, Yserbijt, IJserbijt, IJzerbijt, Yzerbyt, Yserbijt. Middelnederlands iserbitere ‘ijzervreter, vechtersbaas; (ook) goochelaar’. Vergelijk Duits Eisenbeiss.

Iseux, Yseux: Moedersnaam. Romaanse vorm van de literatuurnaam Isolde.

Isfort. Duitse plaatsnaam in Hof.

Isidore, Isidori. Vadersnaam. Griekse heiligennam Isidorus.

Ising, Isin. Vadersnaam van Germaanse voornaam Iso, Isboud of Isewin.

Ismaël, Ismaïl, Ismaïli: Vadersnaam. Hebreeuwse voornaam Ismael; 'God verhoort'.

Isoré, Isorez: Vadersnaam. Voornaam Ysored, die zijn verspreiding dankt aan de literatuur. Er komt een hertog Ysoreit voor in 'Reinout van Montalbaen' en Isoré de Boulogne speelt een roi in het Chanson des Loherains.

Israël, (van), (van) Israël, Israelle, Israëls, Israelin, Israëlin: Vadersnaam. Bijbelse, Hebreeuwse voornaam Israël.

Isschot, van, Vaniscotte, Van Ierschot, Vanierschot, van Eerschot, Vanescotte, Vanescote. Naam uit de plaatsnaam Isschot in Itegem en in Kasterlee (Antwerpen).

Isselée, Isselé, Issele, Isselee, Yssele, Ysselé, Esselé, Iseli, Isely, Iselle: Voltooid deelwoord van Oudfrans essillier, van Oudfrans essil (= issil), Frans exiler: verbannen. Bijnaam voor een banneling. Vergelijk Familienaam Essilard.

Isselt, van. Plaatsnaam bij Amersfoort, Utrecht.

Issenhove, van, Issenhoven, van, van Hissenhoven, van Ishoven. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Aishoven bij Kruishoutem. 2. Een andere visie verwijst naar de plaatsnaam Isenhofen (Beieren).

Isserstedt, Issersterdt. Plaatsnaam bij Jena.

Issum, van. Duitse plaatsnaam.

Isterdael, van, van Istendael, Istendaal. Familienaam uit de 14de eeuwse plaatsnaam Heysterdaele in Essenbeek (Halle - Vlaams-Brabant).

Ista, Istha: Vadersnaam. Ista, variant van Eusta, Eustas, Eustace, Istace, Ystas, Romaanse vormen van de Grieks heiligennaam Eustachius.

Isterdael: Ook van Isterdael, van Istendael. Plaatsnaam 14de eeuw Heysterdaele in Halle (Vlaams-Brabant).

Isterdael, van, van Istendael, Istendaal: Plaatsnaam Heysterdaele in Essenbeek (Halle, Vlaams-Brabant).

Istrate. Aanpassing van een Roemeense familienaam.

Isvelde, van, van Isveldt, Ysveld, Iesveld, Wijsevelde: Plaatsnaam. Vergelijk Eisfeld. Ene Joh. Chr. W. Hisfeld, "1763 Gimborn (Noordrijn-Westfalen), migreerde naar St.-Martens-Lennik; zijn kleinkinderen heetten Van Isveldt.

Italie, van: Afkomstig van Italië.

Itier, Ithier. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germanse voornaam id-hari; zie Idiers. Iterius.

Italiaander, Italianer, Italiano, Italiani: Volksnaam: Italiaan. Nederlands-Joodse familienaam Itallië, van: Herkomstig van Italië.

Itegem, van; van Nietegem, van Itehem, Itergem: Plaatsnaam Itegem (Provincie Antwerpen).

Item, van. Plaatsnaam Eethen, Noord-Brabant?

Iterbeeke, van, Itterbeeck, Itterbeek, Itterbeke, Iterbeke, Iterbeck, van Isterbeek, Isterbecq, van Uitterbeeck, Uitterbeek: Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Itterbeek (Vlaams-Brabant, Limburg, Nedersaksen). Maar ook (de) Itterbeek tussen Lier en Duffel. Dit is wellicht de bron van de naam.

1356 Gilijs van Jetterbeke, Brussel.

Iterson, van. Waarschijnlijk een Schotse naam, zoon van Iter? Plaatsnaam Ittersum, Zwolle, Overijssel.

Itschert. Vadersnaam. Duitse variant van Friese voornaam Idsert.

Itterbeeck, van, Itterbeek, van, Iterbeke, Itterbeke, Iterbeck, van Isterbeek, Isterbecq, van Utterbeeck, van Utterbeek: Plaatsnaam Itterbeek (Vlaams-Brabant) of Itterbeck (Duitsland).

Itters. 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam id-hari. Zie Itier, Idiers. 2. Plaatsnaam Itter (Frans Ittre, Waals-Brabant).

Ittman: Vadersnaam. Germaanse voornaam Itemannus. Zie Imanse.

Iuliano, Iuliani. Vadersnaam. Italiaanse vorm van Latijnse heiligennaam Julianus.

Iva. Moedersnaam. Germaanse voornaam Iva, vrouwelijk van Ivo. Eventueel Bijbelse voornaam Eva.

Ivan, Ivanof, Ivanov, Ivanow, Iwan, Iwankiw, Iwanow, Ivankovk, Ivanko, Jevanoff: Vadersnaam. Iwan, Russische vorm van heiligennaam Johannes.

Ivanowa: Moedersnaam Movierung, feminisering van de voornaam Ivan, Iwan, de Russische vorm van Johannes.

Ivens: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Ivo.

Ivergneau, Ivergniau, Yvergneau, Yvergneaux, Ivergeniaux, Yvernaux. Livernaux, Lhyvernay. Bijnaam naar het jaargetijde (hiver: winter): haarkleur, seizoen waarin de vondeling gevonden werd, seizoen waarin de marktkramer langs kwam.

Ivers, Iversen, Iwersen, Ivarsson, Ivars: Vadersnaam Friese en Nederduitse voornaam Iwar, Ivarus.

Ivo, Iven, Ivens, Ive, Ives, Iwens, Iwes, Iven, Yven, Yvens, Yves, Yvon, Hyvon, Yvoz. Naam uit de Germaanse voornaam Ivo.

Ivor. Vadersnaam. Voornaam (Iers, Schots en Wels) 'heer'. St-Ivory is een Ierse heilige.

Iwaarden, Iwaarde, van: Frequente plaatsnaam. Middelnederlands gewade, iwad ‘gewad, wed, ondiepe plaats in het water, doorwaadbare plaats, drenkplaats’.

Iweins. Vadersnaam. Keltische voornaam Iwein, verspreid door de ridderliteratuur.

Izard, Isa, Isard, Isaert, Isaer, Ysaert, Izzard: Vadersnaam. Germaanse voornaam îs-hard 'ijzer-sterk'. Isardus.

Izeboud, Izebout: Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan-balth ‘ijzer-moedig’. Bijnaam.