Verklaring van achternamen J

J.

Jaans. 1. Zie (de) Jans. 2. Eventueel korte vorm van Adriaans.

Jaarsma, Jarigsma, Jaasma, Juursema. Oorspronkelijk 'de kinderen van ene Jaar/Jare/Jarich, van Germaans ger; speer. Landgoederen Jaarsma van de middeleeuwse geslachten Jaarsma onder andere bij Holwerd.

Jarigse, Jariga, Jarichsma, Jarigsma, Friese vadersnaam Jarich, in Holland tot Japikse en tot Japik, Jappick in zover het een Friese verbastering is van Jacob, meest van de grote Friese dichter Gysbert Japicx, de geslachtsnaam Jacobsma en ’S Jacob.

Jaarsveld, van: Plaatsnaam Jaarsveld in Lopik (Utrecht).

Jaas, Jas: Vadersnaam, waarschijnlijk variant van Joos.

Jabenau. Vadersnaam Jobineau, Gobineau, afleiding van Jobin, Gobin.

Jablonski, Jablonowski: Poolse familienaam. Afleiding van jablon: appelboom.

Jackman, Jacmans, Jacqmans: Vadersnaam. Afleiding van Jack.

Jacmay. Spellingvariant van Jaquemet.

Jack, Jackson, Jakson, Jaksons, Jacqueson, Jacquesson, Jackens: Vadersnaam. Zoon van Jack, dat is John (soms Jakob).

Jacob, Jacobs, Jakobs, Jacobs, Jacobse, Jacobsen, Jakobse, Jacobussen, Jacobusse, Jacobi, Jacobovits, Iacob, Iacobs, Jacops, Jakobsen, Jakobsche, Jacobsoone, Jacobson, Jacobsons, Jacobsohn, Jacobsson, Jacobszoon (zoon van Jacob) Jacub, Jacobus, Jacobis, Jacoby, Jacobij, Jakobi, Jacobides, Jakoby, Jacopi, Jacovy, Yacoubi, Yacobi, Yagoubi: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jakob, Grieks Jakobos, Latijnse Jacobus/Jacomus.

Jacobeus, Jacoebée: Vadersnaam. Afleiding van heiligennaam Jakob.

Jacobin, Jacobien. Vadersnaam, vleivorm van de voornaam Jakob.

Jacobsberg. Plaatsnaam Jakobsberg, onder andere in Beieren.

Jacobsthal. Plaatsnaam Jakobstal in Andernach (Rijnland-Palts), Jakobsthal, Beieren.

Jacolet, Jacolin: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jacques.

Jacowick. Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Jakob.

Jacqmot, Jacquemot, Jacquemotte, Jammot, Jamotte, Jamot, Gamot, Jeanmotte, Jaumotte, Jaumot, Jamotton, Jamoton, Jomot, Jomouton: Vaders-, moedersnaam. Vleivorm van de voornaam Jacques. Ja(cque)motte was in Luik ook mannennaam.

Jacquard, Jacquaert, Jaquart, Jaccard, Jackaert, Jackert, Jackers, Jaekers, Jakers. Vadersnaam uit de voornaam Jacques. Zie daar verder.

Jacqueloot, Jaqueloot, (de) Jacquelot: Vadersnaam Jaquelot, afleiding van de voornaam Jacques.

Jacquemar, Jacquemard, Jacmart, Jacquemart, Jacqmard, Jacmard, Jacmart, Jacmaer, Jackmaert, Jackmaer, Jackmar, Jamart, Jamar, Jamard, Jamaerts, Jamaert, Jamaer, Jammert, Jammerts, Jammar, Jammaerts, Jammaer, Jammaers, Jamaa, Jama, Jeaumart, Jaumart, Jeanmart, Janmart, Jeammart, Jaymaert, Jasmer, Jaemers, Jamers, Jambers, Jaemaels, Jamaels, Jema, Jemhar, Jomaa, Joumaa: 1. Vadersnaam. Afleiding van Jaqueme=Jacques, Jacobus/Jacomus. 2. De varianten van Jamart kunnen ook varianten zijn van Janaert; vergelijk Jamme=Janne.

Jacquemet, Jacmay, Jacqmay, Jamet, Jamez, Jamais, Jamée, Jamee, Jamees, Jaumet, Jemet: vadersnaam. Franse afleiding van Jacques. Vergelijk Italiaans Giacometti.

Jacquemin, Jacquemain, Jacmin, Jacqmin, Jacqmain, Jasquemain, Jacomin, Jacqumain, Jacquemijn, Jacquemijns, Jaquemijn, Jacquemyn, Jacquemyns, Jacquemeyns, Jacquemeyn, Jacquemein, Jacquemeijn, Jacquemeijns, Jakemeyn, Jakemeyns, Jakemyn, Jakemyns, Jaecquemeyns, Jokemeyn, Jacomen, Jacome, Jamain, Jamin, Jeanmenne, Jammeng, Jomen, Jaumain, Jaumin, Jaumenne, Jasmin, Janmain, Janmin, Jaminet, Jaminé, Jaminon: Vadersnaam. Vleivormen van Jaqueme, Jaques, Franse vormen van heiligennaam Jacobus/Jacomus.

Jacquemon, Jacquemont, Jamon, Camon, Jaumonet, Jaumont, Jeaumonnet, Jeaumonet: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jacques.

Jacquerez, Jacqueray, Jacquerie, Jacquery, Jacquerye, Jacri, Jacry: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jacques.

Jacques, Jacque, Jacques, Jaecque, Jeacques, Jaeques, Jaques, Jacqu, Jaque, Jacq, Jaakke, Jaxx, Jax, Jaxque, Jaxques: Vadersnaam. 1. Franse vorm van de heiligennaam Jacobus. 2. Oorspronkelijk is Jake, Jacques een verkleinvorm van Jan, Jean geweest.

Jacquet, Jacqué, Jaquet, Jagué, Jaucquet, Jauquet, Jocquet, Jockué, Jouquet, Joncquet, Jonquet, Junqué: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jacques (Jan of Jakob). Vergelijk Engels jockey, van jackey: Jantje.

Jacquier, Jaquier, Jacquier, Jacqui, Jacquiez, Jacquy, Jacquij, Jockir: 1. Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jacques.

Jacquot, Jacot, Jaco, Jacotot, Jacottet, Jaucot, Jacoud, Jakout: Vadersnaam. Vleivormen van Jacques.

Jacxsens, Jacxens, Jakse. De vadersnaam Jaksin is afgeleid op –sin van Jakke, Jan.

Jadin, Jadinon, Jadinot: Vadersnaam. Vleivorm van een Germaanse god-naam; vergelijk Jadot, Jadoul. Of van Gérard, Waals Djad, vergelijk Jardin.

Jadoul, Jadoule, Jadouille, Jadoulle, Jaddoulle, Cedoelst, Gedoelst. Vadersnaam uit de Waalse vorm van de Germaanse voornaam Geldolf. (zoals ook Jodoigne=is Geldenaken van Geldonia). Eventueel voornaam Godolf. 

Jaeck, de. Wellicht hypercorrect voor plaatsnaam Jauche (Geten, Waals-Brabant).

Jaedeke. Vadersnaam. Nederduitse variant van Gädeke, ontrond van Gödeke, afleiding van Godfried.

Jaeken, Jaken, Jaecken, Jaeckens, Gaekens, Gakens, Jacken, Jacquens, Jaax, Jaecks, Jaeckx, Jaekx, Jackes, Jacke, Jack, Jaks, Jax, Jaxx, Jac, Joch, Jochen, Iockens, Jooken, Joken, Joecken, Goockens, Jouck, Jouk, Jauck, Jouke, Jouken, Youck, Youcken, Iouck, Jeuken, Jeukens, Jeukenne, Jeucken, Jeuckens, Jeuckenne, Jucken. Vadersnaam uit ofwel Ja(c)ke (knuffelvorm van de voornaam Jan. Vergelijk Engels Jack, Brabants Jakke), ofwel uit Jake (Jacques, de Franse vorm van Jacobus).

Jael. 1. Vondelingnaam. Petrus Jael werd op 3 maart 1856 in Antwerpen gevonden. 2. Zie Jal.

Jafart, Jafaar: Waalse variant van Joffard = Goffart (zie Govaerts). Vergelijk Jaffré = Geoffre.

Jager, de, Jagere, de, Jagers, de, Jagersma, de Jaeger, de Jaegher, de Jeagere, de Jaegheer, de Jeager, de Jaecher, Jaeger, Diacre, Diagre, Jaeghers, Jaeger, Jaegers, Jeagers, Jeger, Jeegher, Jeegher, Jeeger, Jeger, Jegers, 's Jegers, s'Jegers, Jägers, Jäger, Lajaeghere, Lajaegere, Liagre, Lyagre, Liacre, De Jaer, Lejaer, Liaer, Léagre: Beroepsnaam van de jager.

Jagerink; zoon van de jager.

Jaillot. Hypercorrect voor Caillot.

Jakobovici, Jakobovies, Jokabwiczjakobczyk, Jakubowich, Jakubowic, Jakubowicz, Jakubowics, Jakubowitz, Jakubowski: Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Jakob.

Jagt, (van der): Plaatsnaam.

Jagtenberg: Plaatsnaam Jagdberg (Beieren)?

Jahneke, Jahncke, Jahnke: Vadersnaam. Nederduitse verkleinvorm van de voornaam Jan.

Jakont. Leesfout voor Jakout? Of Jacon?

Jakubka. Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Jakob.

Jakus, Jakusch. Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Jakob.

Jal, Jalle, Jael: 1. Oudfrans jal, jau, gai, van Latijn gallum: haan. Bijnaam. Vergelijk Jalet. 2. Eventueel Oudfrans jaal, jael: prostituee.

Jalet, Jallet, Jallon, Jalon, Jallin, Jallo. 1. Naam uit het Oudfranse jal, jau: haan bijnaam. 2. Jal(l)et komt mogelijk uit de plaatsnaam Jallet (Namen). 3. Jallo bestaat ook als vondelingennaam in Leuven.

Jalhay, Jallay: 1. Plaatsnaam Jalhay (Luik). Eventueel verschrijving voor Jalet.

Jalink. Vadersnaam. Friese voornaam Jalle, Jaldert. (Galhard).

Jamaerk: Vadersnaam. Vervorming van Jamard, variant van Jacquemard, afleiding van Jaquème = Jacques, Jacobus, Jacomus.

Jamagne, Jamaigne. Plaatsnaam Jamagne (Namen) en in Marchin (Luik).

Jambart, Jambaer, Jambaere, Cambart: 1. Afleiding van Frans jambe, Picardisch gambe: been. Bijnaam voor iemand met lange of zware benen. Vergelijk Chambard.

Jambe. Vadersnaam. Korte vorm en afleiding van Gambert.

Jambloes, Jambroes, Jambroers, Janbroers, Janbroes, Jambour, Jambor: Nederlandse verschrijving van plaatsnaam Gembloux (Namen), Nederlands Gembloers.

Jambon, Jeanbon: Frans jambon: ham. Beroepsnaam. Vergelijk De Baek(e), Bacon.

Jame, Jaume. Van Jacomus, variant van heiligennaam Jacobus. Vergelijk Engels James.

Jameau, Jaumaux, Jouaud, Jomaux, Jemea: Vadersnaam. Afleidig van de voornaam Jame, Jaume, Jaque: Jakob.

James, Jamesse, Jamees, Jamme, Jammes, Jam, James, Jasmes, Jasme, Jaime. 1. Vadersnaam uit het Romaanse Ja(u)me. Dit uit Jacomus, een variant van Jacobus. 2. Zie ook Jane.

Jameson, Jamieson. Vadersnaam. Zoon van James; Jakob.

Jamilloux. Plaatsnaam Jamiouls= Jamignoul, Henegouwen?

Jamin: Vadersnaam. Variant van Jacquemin, vleivorm van de voornaam Jaquème = Jacques, Jacobus, Jacomus.

Jamolet. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jacques, Jacomus.

Jamsin, Jampsin. Vadersnaam. Vleivorm op -ecin van Jame, Jacomus.

Jamoul, Jamoulle, Jamous, Jaumol, Jomol, Jaumouille, Jaumoulle. Vadersnaam, Waalse knuffelvormen van James, Jacques.

Janaert, Janart, Yannart, Yana, Yanart, Jaunard, Yaunaert, Yaunart, Jonard, Jona, Jonart, Jonaerts, Jonas, Jonnard, Jonnaert, Jonart, Jina, Jenar, Jenard, Jena, Jenart, Jennar, Jennart, Jennard, Genard, Geraert, Genna, Gennard, Gennar, Genar, Genart, Génard, Génar, Génart, Geenard, Geniar, Gana, Ganard, Gaunard, Junaert. Vadersnaam afgeleid van de voornaam Jean.

Jancart, Jancquart, Jenquart, Jeanquart, Jencart: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Janclaes, Jancloesjanklaes: Vadersnaam. Jan Klaas (Nikolaas).

Jandewiele. Verhaspeling van Van de Wiele.

Jandin, Jandien, Jeandin: Vadersnaam. Vleivorm van Jean.

Jandrain, Jandrin, Jendrin, Jeandrin, Jeandrain, Jentrain, Cendrin, Jeandriens: 1. Plaatsnaam Jandrain (Waals-Brabant). 2. Zie Gendrin.

Jandrez, Gendret. Afleiding van gendre. Zie Gendrot.

Jane, Jaenen, Yan, Yanne, Jeanne, Jeannes, Jehanne, Jouanne, Janne, Jannes, Ganne, Jaune, Gaune, Jasme, Jasmes, Jame, James, Jam, Jamme, Jaume, Gaume, Jenne, Jennen, Jene, Jenné. Moedersnaam uit Johanna, Jeanne, Jane. Middenfrans Jehane, Frans Jeanne, Latijn Johanna.

Janin, Jannin, Janain, Jannings, Janning, Jennings, Jenyns, Jehannin, Jeannin, Jenin, Jenen, Ghenin, Genin, Genain, Gheneyn, Genijn, Genyn: Vadersnaam. Vleivormen van de voornaam Jan, Jean.

Janisset. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan of Jean.

Janisse: Vadersnaam. Zoals Janse(n) van de voornaam Jan.

Jankovich, Jankovic, Jankovitch, Jankovits, Jankowicz, Jankolovics, Jankowski, Jankowska, Jankowiak: Vadersnaam. Slavische afleiding van Jan.

Janlet, Janlé, Janle, Jonlet: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Janmaat. Reïnterpretatie van Janmart.

Jannonne. Vadersnaam. Italiaanse afleiding van de voornaam Jan.

Janquin, Janequin, Jannequin, Jeannequin, Jannekeyn, Jennequin, Jenquinne, Jenquin, Jonnekin, Jonequin, Jonquin, Joonnekindt, Joonnekind, Joonekin, Joonekindt, Jonnekyndt, Jonkind, Jonckint, Jonneskindt, Jonskin, Zannequin, Zonnequin, Zonnekein, Zonnekeyn, Zunquin, Zonnekindt, Zoonekind, Zoonekindt, Zoonekindt, Zoonekyndt, Zoonekynd, Soonekindt, Soonckindt: Vadersnaam. Middenenderlands Jannekin: Jantje; of moedersnaam. Janekin: kleine Jane, Johanna. Zie ook Jennekens.

Jans, (de) (de) Jan, Janse, Jansen, Jansens, Janszen, Janzee, Jens, Jensen, Yan, Yans, Janz, Janss, Ians, Jaans, Jahns, Jähne, Jon, Dejaen, Dejean, Jannes, Jannis, Jansingh, Jennes, Jennis, Jenniskens, Jenissen, Jenneskens, Jens, Jense, Janszone, Janssoone, Jansoone, Jansonne, Jansseune, Janseune, Yanssen, Yansen, Yanssens, Yanssens, Janses, Janson, Janssen,  Janszen, Jansenius, Janssans, Janszen, Janzen, Janshen, Janssem, Jancen, Janssis, Yancis, Yanssis, Janissen, Ianssens, Ianssen, Iansen, Jaunzems, Jeance, Jensen, Jenssens, Jensens, Jenzen, Jones, Johnson..: Vadersnaam. Zoon van Jan, Frans Jean, heiligennaam Johannes.

Jansenne, Jansemme, Jeanssens, Jeansenne, Jeansene, Jeanséné, Jenchenne, Yancenne, Yeansenne, Yansenne: Vadersnaam. Waalse aanpassings van Jansen(s).

Jansen op de Haar, naar een boer Jansen die op een boerderij in de Haar woonde en zijn naam veranderde in Jansen op de Haar.

Janssenswillen. Tweeledig vadernaam, Janssens + Willen= Willem. Vergelijk Johannwille.

Jansingh, Jansink, Jannink, Janning, Johannink: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan.

Janter. Spelling voor Santer?

Jäntsch. Vadersnaam. Vleivorm van Jan.

Jansma, Jensma: Vadersnaam. Friese afleiding van de voornaam Jan.

Janson, Jansone, Janssone: Vadersnaam. Janszoon. Eventueel spelling voor Frans Jeanson, afleiding op –eçon van de voornaam Jean.

Janssenswillen. Dubbele familienaam uit Janssens (zie Jans) en Willem(s) (zie Willem).

Januarius, Januar, Janvier, Jeanvy, Genevier, Genvier: 1. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Januarius. 2. In Latijnse teksten staat Januarius voor portier, deurwaarder.

Janus, Janusz. Vadersnaam. Oostduitse vorm van Jan, Johannes.

Januth, Janutt, Janhutte: Waalse afleiding van de voornaam Jean. Vergelijk Jehu.

Janzegers, Janseghers, Jansegers, Jeansegers. Vadersnaam uit de dubbele voornaam Jan en Zeger, de zoon van.

Janzing. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan.

Jap, Japsenne, Japson, Jappens, Joppen, Jopen, Jop, Joppe, Joppin, Jaupain, Jaupin, Jaupen. Vadersnaam uit Jap, dit is een afleiding van de voornaam Jaspar of van Jacob.

Japar, Jappait, Jaupart, Joppart, Jopart: Vadersnaam. Variant van Jaspard.

Jaquet: Vadersnaam. Jacquet, verkleinvorm van de voornaam Jacques (zie op dat woord).

Jaradin. Vadersnaam Geradin, vleivorm van Gerard.

Jarbinet. Vadersnaam Gerbinet, afleiding van Gerbaud of Gerbert.

Jardez. Vadersnaam Gera(r)det, afleiding van de voornaam Gérard.

Jardinart, Jardin, Jardinet, Jardon, Jardonnet. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Gerard, Gerad.

Jarlot. Afleiding van Jarle; wijnkuip, wijnvat.

Jaros, Jarosik, Jarosch, Jaroschenko, Jarosinski, Jarosinska, Jaroslawicz, Jaroslawska, Jaroszzek, Jarosz, Jaroszewicz, Jaroszewski: Vadersnaam. Slavische voornaam Jaroslav, waarvan de stam 'moedig, sterk' betekent.

Jarvis, Jervis: Engelse vadersnaam van Franse voornaam Gervais, van Latijn Gervasius.

Jarreau, Jarro. 1.Beroepsnaam afgeleid van het Oudfranse jarres, jarrons: bewaarkruik. Handelaar of producent. 2. Familienaam afgeleid van het Franse  gebied Jarrons in de buurt van Beaune.

Jayrich, Jarijch. Zoals Oostduitse familienaam Jarick, Jarisch, van Slavische voornaam Jaroslav.

Jas: Variant van Jaas, variant van de voornaam Joos, van Judocus. Of verkort uit Jasper?

Jaspard, Jaspar, Jasparse, Jaspers, Jasper, Jasperse, Gaspar: Vadersnaam. Caspar, naam van een van de Drie Koningen.

Jaspin, Jospin: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jaspard.

Jaspis. Beroepsnaam voor juwelenhandelaar, naar de edelsteen jaspis?

Jasser: Variant van Jasper?

Jasset, Jassin, Jassiaux: 1. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Joce, Josse, Germaanse god-zo of gaut-so-naam.Vergelijk Franse familienaam Jassin. 2. Waalse vleivorm van voornaam Jean.

Jassogne, Jasoigne, Jassoigne, Jassagne, Jasoing: Plaatsnaam Jassogne in Crupet (Namen).

Jauffrit, Jeauffredt: Vadersnaam. Germaanse voornaam Godfried.

Jaumaux, Jaumaud, Jomaux: 1. Zie Jameau. 2. Plaatsnaam Jaumaux in Flawinne en Suarlée (Namen).

Javel, Javelle, Javeau, Javeaux, Jevaux, Javay, Javeline, Gavel, Gavelle, Gaveele. Naam uit het Oudfranse javel(e), het Picardische gaviel, het Franse javelle: bos, bundel (ook koren). Het kan dus een naam uit een plaatsnaam zijn of een beroepsbijnaam van een boer.

Jaworski, Jaworsky, Jaworska, Jaworsek, Jaworowska, Jawerbaum. Pools jawor; esdoorn.

Jayet, Jayé, Jayot: Spelling voor Jaillet, Jaillot?

Jaz. Plaatsnaam Jace, Luxemburg, of Jauche, Waals-Brabant.

Jean, Jeans, Jehan, Jouant, Jouan, Jouhan: Vadersnaam. Romaanse vormen van de voornaam Johannes.

Jeanbaptiste. Vadersnaam. Heiligennaan Johannes Baptista. Johannes de Doper.

Jeance. Vadersnaam. Waalse uitspraak van Jans.

Jeancourt, Jeancour. Plaatsnaam Jeancourt in Walshoutem (Vlaams-Brabant).

Jeandat, Janda: Vadersnaam. Luiks-Waalse variant van Jeandard, van de voornaam Jean.Vergelijk Jandin.

Jeandel, Jeandon. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Jeanfils, Janfils, Genfils. Vadersnaam; zoon van Jan.

Jeangette, Jeanjot, Jeanguette: Vadersnaam. Vleivorm van Jean.

Jeanhille, Jeangilles. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Gilles; Johannes-Egidius.

Jeanhenri. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Henri.

Jeanjean. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean.

Jeanlin, Jeanlain, Genlain, Janlin, Jeannolin: Plaatsnaam Jenlain (Nord).

Jeanmaire. Vadersnaam Jean + beroepsnaam Maire; meier.

Jeanmichel. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Michel.

Jeanmougin. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Mougin; Dominique.

Jeanmoye. Vadersnaam. Afleiding op –oie van Jaques.

Jeanneau, Jeannaud, Jeanniau, Jeanniaud, Janneau, Janniau, Janniux, Janiaud, Jania, Jagniau, Janyoo, Jagenau, Jagenau, Jagueneaud, Jaguenaud, Jennau, Jennaux, Jenaux, Jenau, Jennaud, Cenel, Jenel, Geneaux, Geneau, Geniaux, Genaux, Gennaux, Geheniaux, Geheniau, Gehéniau, Gehéniaux, Jeuneau, Jeuniau, Jeuniaux, Jeuniau, Jeuniau, Jusniaux, Juniaux, Jeusniaux, Jauneau, Jauniau, Jauniaux, Jauniay, Gauniaux, Jeauneaux, Jeaunnaux, Jaugnaux, Jaugnau, Jaugneau, Jonau, Jognaux, Jonnieaux, Jonniau, Jonniaux, Joniaux, Joniau, Joanneaux, Joaneaux, Joanaux, Jounniaux, Jouniaux, Joinau, Joinneau, Joigneaux, Joignaux: Vadersnaam Jeanel, Jennel, afleiding van de voornaam Jean.

Jeanneret, Janray, Jeanray, Jenneret, Genneret, Generet, Genray, Genreith: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jean.

Jeannet, Jeannée, Jeannee, Jannet, Johanet, Joanné, Joannés, Joannez, Jouhannet, Jouannet, Zanette, Zanet, Zannette, Jenet, Jenné, Jenne, Jeunet, Genette, Genet, Gennez, Genne, Gennée, Chenet, Genné, Gené, Gênée, Geonet, Jaunet, Jonet, Jonné, Joné, Junet, Junné, Juné, Juniet, Ginée, Ginee: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Jeannier, Jani, Janiez, Janny, Jany, Jauny, Génie, Geni, Genie, Ceny: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jean.

Jeannot, Jannot, Janot, Jehanno, Jano, Janou, Jenot, Jennotte, Jenotte, Genot, Genotte, Geno, Genotte, Gehenot, Géhénot, Ginot, Jeunot, Jusnot, Joinnot, Jonot, Genio, Jeannon, Janion, Janon, Jenion, Jeunion, Jenion, Jounion, Junion, Jugnon, Ginion, Jenon, Genon. Vadersnaam, knuffelvorm van de voornaam Jean, Jan, Johannes.

Jeanpierre, Jeampierre, Jeanperrin: Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Pierre.

Jeanrichard. Vadersnaam. Dubbele voornaam Jean-Richard.

Jeanselme, Jeanselle: Vadersnaam. Germaanse voornaam Ganshelm: Gancelmus, Jenselmus.

Jeanson, Janson, Jehanson, Jehenson, Jeannessons, Jennesson, Genson: Vadersnaam. Afleiding op -eçon van voornaam Jean.

Jeantot. Vadersnaam van Jeannetot, afleiding van Jeannet.

Jebben: Vadersnaam. Variant van Gebben, afleiding van Germaanse voornaam Gebhard.

Jeckel, Jackel, Jaekel, Jecelle, Jeekel, Jekel, Jekelers, Jekeler, Jecqueler: Vadersnaam. Duitse familienaam Jackel, Jackle, Jekel, Jäckler. Afleiding van de voornaam Jakob.

Jeddens. Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Jelder? Vergelijk Nederduits Gedde, van god-naam.

Jedras, Jedraszak, Jedraszyk, Jedros, Jedroszkowiak, Jedrysek, Jedryczek, Jedrzejski, Jedrzejczak, Jedrezejzyk: Vadersnaam. Poolse afleiding van heiligennaam Andreas.

Jeener. Vadersnaam. Duits Janer of Jahner, van de voornaam Johann, Jahn.

Jeelof: Slavische familienaam op -ow, -ov? Of plaatsnaam op –hof?

Jeffroid, Jefkenne: Vadersnaam. Waalse afleiding op -kenne (van Middelnederlands -kin) van Geoffroy.

Jeha, Jeges, Jehae, Jehaes, Jehasse, Jeheas, Joha, Joa, Johae, Jouard, Jouas, Jowat, Jowa, Juhasz, Juhas, Juwa: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Je(h)an.

Jegen: Zwitserse familienaam. Vadersnaam. Van de voornaam Jakob. 1769-1847 Leonard Jegen kwam als huursoldaat naar Nederland en trouwde in 1797 in Bokhoven.

Jehay. Plaatsnaam Jehay (-Bodegnée) (Luik).

Jehin, Gehain, Gehin. Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Je(h)an.

Jehot Jehotte, Gehot, Cehot, Géhot, Guého, Gihotte. Vaders-, moedersnaam: knuffelvorm op -otte uit de voornaam Je(h)an (Johannes).

Jehoul, Jehoulet, Jeholet, Jehoel, Giholet, Jihoul, Choul, Gihoul, Ghoule, Gihoux, Gihousse, Gehoulet: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Je(h)an.

Jehu, Gehu. Vadersnaam. Waalse afleiding van de voornaam Je(h)an.

Jeitz. Rijnlands voor Geifi (Vadersnaam Gijs of bijnaam Geit)?

Jekel: Vadersnaam. Duits familienaam Jäckel, verkleinvorm van de voornaam Jakob.

Jekermans, Jeckermans: Afleiding van Van den Jeker. Waternaam Jeker (Limburg).

Jelderda, Jilderda, Gelderda: Vadersnaam. Friese afleiding van de Friese voornaam Jeldert/Jildert, variant van Geldert, de Germaans naam geld-hard ‘betaling-sterk of vergelding door de dappere’: Geldiert.

Jelen, Jelinek, Jelinic, Jelinski: Tsjechische bijnaam van jelen: hertenbok.

Jelking, Gelinga, Gelleken, Ghellynck. Vadersnaam. Afleiding van Friese voornaam Jelle, Jelke/Gelle, Gelke, Gellkene, korte vorm van een Germaanse geld-naam, zoals Gelbert of een gail-naam.

Jellema, Friese vadersnaam Jelle; is mannen van Jelle.

Jelen, Jelies, Jilleba, Jille: Vadersnaam. Afgeleid van een Germaanse geld-naam, zoals bijvoorbeeld Geldolf.

Jelijs. Friese vadersnaam, variant van Gilles. Meer info aldaar.

Jellema, Jelluma, Friese afleiding van de plaatsnaam Jellum (Friesland) of van Jelle, zie Jelking.

Jellinga, naar de Friese persoonsnaam Jelle, aan de Weser Jelliestede of Jellie-stede, woonplaats van Jellinga. Eene sate bij ’t dorp Grootkerk (Hohenkirchen) in Wrangerland (Oldenburg) heet alzo.

Jelsma: Friese afleiding van de plaatsnaam Jelsum (Friesland).

Jensch, Jentsch, Jenzsch: Vadersnaam. Slavische vleivormen van de voornaam Jan.

Jendot. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Jendrysek, Jendryszek, Jendrzejak, Jendrezejczyk, Jendrezejewski: vadersnaam Poolse afleiding van heiligennaam Andreas.

Jeneson, Jenezon. Vadersnaam. Zoon van Jan.

Jengember. Beroepsnaam. Frans Gingembre: gember. Vergelijk Ghynnebeire.

Jenico, Jenicot, Jénico, Jénicot, Genicot, Genico, Gennicot, Genicq, Genique, Cenique: Vadersnaam. Vleivorm van voornaam Jean.

Jenik, Jeninga, Jenman: Vadersnaam. Afleiding bij de voornaam Jan.

Jennebauve, Jennebauffe, Gembauve, Genbauffe: Tweeledige familienaam. Vergelijk Jeandeboeuf.

Jennekens, Jennekes, Jannekeyn, Jammekens, Jenke, Jennequin, Jenkinson, Jenkins, Jenneskens, Jeunekens: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan: Jannekin, Jennekin.

Jenner: Duites familienaam. Middelhoogduits Jenner ‘januari’, nog altijd Beierse naam van die maand. Maar er is ook de heiligennaam Januarius. Jenner kan ook een afleiding zijn van de voornaam Jan.

Jennerich. Plaatsnaam Jendrich/Jindrich, Wendische vorm voor Heinrich.

Jentgens, Jentgès, Gentgen, Gentges, Gehentges, Jenniches, Jennigens, Jenniges,Jennigès, Gennigens: Vadersnaam. Limburgs-Rijnlands afleiding van de voornaam Jan. Vergelijk Nederduits Genke, Jenike. Zie ook Geentjens, Jennekens.

Jenting, Jentink: Vadersnaam. Afleiding van de vornaam Jan.

Jentjens. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan.

Jeppesen, Jepsen, Jepps: Vadersnaam. Zoon van Jeppe, Friese korte vorm van Jakob.

Jeral, Jéral: Vadersnaam. Germaanse voornaam Gerald, Geroud. Zie Géraud.

Jeras: Vadersnaam. Zeeuwse naam, van Erasmus.

Jeremie, Jeremies, Jeremy, Jéramie, Jéramy, Jeramie, Juramie, Gérémi, Gérémie, Gérémy, Jeremias, Ceremia, Cerami: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jeremia.

Jeremiasse, Jermiasse, Jerhems: 1. Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jeremia. 2. De Zeeuwse familienaam Jeremiasse is evenwel een volks etymologische reïnterpretatie van Mieras. Twee zonen van Pieter Mieras noemden zich ca. 1730 Jeremias(se). Ze stammen van 17de eeuw Cornelis Mieraards, Yerseke.

Jerichow. Duitse plaatsnaam Jerichow. Ook familienaam Jerichauer.

Jernander. Zweedse familienaam.

Jérôme, Jérôme, Jérosme, Jeronne, Geromme, Gerom, Gérôme, Jeromin: 1. Vadersnaam. Griekse heiligennaam Hieronymus, ook Jeronimus, Geronimus, Nederlands Jeroen, Frans Jérôme. 2. Kan samengevallen zijn met Géraume/Giraume, Romaanse vorm van Germaanse voornaam Gerelm; zie Gerems.

Jeronimus, Jeroen, Jeroense: Vadersnaam. Grieks heiligennaam Hiëronymus, Jeronimus.

Jerosch. Vadersnaam. Wendisch voor de voornaam Georgius of Jeronimus.

Jesoirens: Vadersnaam. Joodse voornaam Jeshurun of uit Jesaja of Jesus. Hebreeuws Jeschurun ‘de rechtschapene’.

Jerphanion. Franse familienaam Jerphagnon, Gerphagnon. Plaatsnaam Gerfagnon in St-Maurice-de-Lignon (Hte-Loire).

Jérusalem, Jerusalem. Kan een bijnaam zijn voor een bedevaarder naar Jeruzalem (vergelijk Costenoble) of een kruisvaarder. Maar er zijn verschillende plaatsen met die naam, bijvoorbeeld in Geluwe, Passendale (West-Vlaanderen), Rouvroy, Thuin (Henegouwen), Rijkel (Limburg).

Jeschke, Jeske, Jeszke: Vadersnaam. Slavisch-Boheemse afleiding van de voornaam Jan.

J'Espère. Vadersnaam. Reïnterpretatie van Jesper.

Jess, Jesse, Jessen, Jessing: Vadersnaam. Friese voornaam Jesse. Of Jesse, de vorm in de Vulgaat voor Isaï, de vader van koning David.

Jésupret, Jesupret, Jésuspret: Plaatsnaam.

Jésus. Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jezus.

Jetten, Jetses, Jutten. Vadersnaam. Friese voornaam Jette. Of mogelijk een vorm van de g=j, Geete, de rivier te Tienen die in 959 Gatia heette, van gat, kuil.

Jetter. Duits Jäter: wieder.

Jetteur. Beroepsnaam. Luiks-Waals djéteû: kopergieter.

Jetzen. Vadersnaam van Germaanse voornaam Ulrich.

Jeugd, van der; van der Jeugt, (van der) Jeuch, van der Jeugdt, Jeughdt, Jeught, Jeugcht, van der Yeugt, Yeught, : Plaatsnaam Ter Jocht, jokt ‘stuk land dat met één juk ossen op één dag kan worden geploegd’.

Jeukendrop. Plaatsnaam op –dorp. Nederlands ook –trop.

Jeumont. Plaatsnaam, Nord, en in Gouy, Henegouwen.

Jeunehomme, Jeunhomme. Bijnaam voor een jongeman, vrijgezel. Vergelijk Jonkman.

Jeun, van, van Jean: Plaatsnaam in Brabantse taalgrensstreek.

Jeuneau, Jeunieaux, Jeunieau, Jeunau, Jeunaux, Juniaux, Jusniaux, Jeusniaux, Jonau, Joniau, Joniaux, Jonniaux, Jonniau, Jonnieaux, Joinau, Joinneau, Joigneaux, Joignaux, Jounniaux, Jouniaux: 1. Vadersnaam. Variant van Jeanneau. 2. Afleiding van Frans jeune, Oudfrans jone; vergelijk Jouvenel.

Jeunechamps, Jennechamps: Reïnterpretatie van Jeunejean.

Jeunejean. Bijnaam + voornaam. Vergelijk Jongejan, Vieuxjean, Oudejans, Althans.

Jeunen, Juen, Johnen, Johne, Joine, Join, Jounen, Jonen, Joenen, Jeuninckx: Vaders-, moedersnaam. Afleiding van de voornaam Jan(e).

Jeurink, Jeuring: Vadersnaam van de voornaam Joris. Vergelijk Duits Goering, Göring.

Jimenez, Gimenez, Giminez: Vadersnaam. Spaanse voornaam Jimeno.

Jimmink: Vadersnaam. Wellicht afleiding bij Jakob. Vergelijk Engels James, van Jim.

Jirofle, Jiroff, Jiroflé, Jiroflee, Jiroffé: Frans girofle: kruidnagel; giroflée: anjelier, giroffel; Duits Nelke betekent ook zowel kruidnagel als anjer. Anjer is naar zijn geur met de kruidnagel vergeleken.

Jiskoot: Variant van Eijskoot, Yskoud. Vondelingnaam. Silvester Yskoud werd op 31 december 1834 in Antwerpen gevonden.

Jovet, Jouvet, afleiding van Zuidfrans jouve: jong.

Joachim, Joachims, Joachem, Joachain, Jaochum, Joakim, Joackims, Joackim, Joaquim, Joaquin, Jockin, Joacim, Youakim, Joachian, Joachin, Joassinft, Joassaint, Jochem, Jochems, Jocheme, Jochim, Jochoms, Jochum, Jochums, Joch-hum, Joguenne, Jockems, Joegen, Jouchoms, Juchem, Juchems, Juchemes, Jugghen: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Joachim.

Joassin, Joassain. 1. Spelling voor Jossin. 2. Zie Joachim(s).

Job, Jobse, Jobses, Jobsen, Jop, Diop, Jobe, Jobses, Jobse, Jobsès, Jöbses: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Job. De spelling Diop geeft de dialect uitspraak dzjop weer; vergelijk Dioos=Joos.

Jobard, Joba, Jobart, Jabart, Jabas. 1. Bijnaam. Oudfrans jobard: grapjas. 2. Vadersnaam Jobert.

Jobert, Jabert, Jaubert, Jubert, Joubert: Vadersnaam. Romaanse vorm van Gobert.

Jobet, Jobé, Jobbé, Jabé, Jabe: Vadersnaam. Afleiding van Jobert.

Jobin, Jabin, Jaubin, Jubin: Vadersnaam. Vleivorm van Jobert. Vergelijk Gobin.

Jockman: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Joachim, Jochem.

Jobkin, Jobken, Jobkenne, Jobchen: Vadersnaam. Afleiding van Job.

Jocqmeyer, Jocmeyer. Duitse familienaam Jakobsmeier: Jakob, meier op een hoeve. Vergelijk Boerjan.

Jocueau, Jockeau, Jonkeau, Jonckeau: Vadersnaam Jacqueau, afleiding van de voornaam Jacques.

Jode, de, Joden, de Joode, de Yode, de Jeude, de Jude: 1. Bijnaam voor een Jood, eventueel figuurlijk. 2. In Noord-Brabant zou de Jode een vorm van Judas zijn.

Jodin: Vadersnaam. Variant van Godin.

Jodens, Iodens. 1. Variant van Jorda(e)ns. Zie daar. 2. Bijnaam voor een Jood. Mogelijk figuurlijk.

Jodoci, Jodocy, Jodozi, Jodozy, Jedoci: Vadersnaam. Latijnse afleiding van Bretonse voornaam Judocus. Jodo(i)gne: plaatsnaam Jodoigne (Geldenaken, Waals-Brabant).

Jodts, Jots, Joets, Yodts, Yot: Misschien moedersnaam. Afleiding van de voornaam Jote, Juta.

Joël, Joel. 1. Bijbelse voornaam Joël 'Jahweh is God'. 2. Eventueel Friese voornaam Jolie.

Joenerboy, van. Plaatsnaam?

Joensson. Vadersnaam Janszoon. Vergelijk Johnson.

Jogchems, Jochems: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Joachim.

Johannes, Johanessen, Johanesen, Johannesson, Johannesma, Johansen, Johanssen, Johansson, Johanson, Jogansing, Johanninck, Johannsen, Joanes, Johan, Johannisse, Johanninck, Jannink, Jansingh, Janninga, Johanningmeyer, Joannès, Joanes, Joanesse, Yohannes, Jeunesse: Vadersnaam, heiligennaam Johannes.

Johannwille. Tweeledig vadersnaam. Johannes-Willem. Vergelijk Janssenswillen.

John, Johns, Johnson, Johnson, Johnsson: Vadersnaam. Engelse, oostduitse, Slavische en Nederduitse vorm van de voornaam Jan.

Johnston, Johnstone. 1. Vadersnaam. Met t-epenthesisvan Johnson. 2. Plaatsnaam Johnson, Hall.

Joie, Joye, Joije, Jouy, Jouye, Joyci. 1. Moedersnaam uit de voornaam Gaudia of uit de Waalse vorm van Jehane (Joanna). 2. Of naam uit het Oudfranse joie, het Middelnederlandse joye: vreugde, genot, genoegen. Vergelijk Frans Joyeux. Bijnaam.

Joksch, Joksz: Vadersnaam. Jok(i)sch, Jokusch, Silezische afleiding van Jokof=Jakob.

Jole, van: Plaatsnaam.

Jolet, Jolez, Jolé, Jollet, Jolley: 1. Bijnaam. Afleiding van Joli. 2. Vadersnaam van Jeholet, vleivorm van Je(h)an

Joli, Jolie, Jolis, Jolli, Jolly, Joly, Jolij, Jolyt, Jelyt, Jelijt, Lejoly. Bijnaam uit het Franse joli: mooi, knap, lief, aardig.

Jolibois. Plaatsnaam in Waterloo, Waals-Brabant, Horrues en Fontaine-l'Evêque (Henegouwen).

Jolicour. Franse bijnaam; lief, hartelijk, goedaardig.

Joliet, Jolliet, Juillet. Bijnaam. Afleiding van Joli.

Joliment. Plaatsnaam in Bois-d'Haine, Haine, Fayt-lez-Seneffe (Henegouwen), Glabais (Waals-Brabant).

Jolivet, Jolive, Jollivet, Joliffe: Bijnaam. Verkleinvorm van Oudfrans jolif ‘mooi, lief’.

Jolles, Joele, Jolink, Joling: Vadersnaam. Friese voornaam Jolle.

Jolling, Jollings. 1. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Julianus. 2. Vadersnaam van Friese voornaam Jolie.

Jolmers: Vadersnaam. Friese voornaam Jolmer, van Adelmar.

Jolijt: Bijnam. Frans Joli ‘mooi, knap, lief, aardig’.

Jonas, Younas, Jonasse, Joniasse: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jonas. De naam werd ook verward met Jonathan.

Jonathan. Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jonathan.

Joncheray. 1. Plaatsnaam, van Frans jonc: bies. Plaats waar biezen groeien, biest. 2. Spellingvariant van Joncret?

Jonckheer, de, Jonckheere, de, Jonkheer, (de) Jonkheere, Dejonkhaere, (de) Joncheere, (de) Jonchkeere, (de) Jonckeer(e), Jonckheers, Deyonckheere, Deijonckheere, Deijonckherre, Jonckheerer, Yonckheer, Jonckiere, Jonckière, Jonckiers, de Jonckere, de Joncker, Joncker, Joncker, Jonker, Jonckers, Juncker, Juncker, Junker, de Juncker, Jungers, Junger, Jungers, Yungers, lunker, Yunker, Yunkes, 's Jongers, Siongers,sS'Jongers, Sjongers, s'Jonkers, Dioncre, Dionkre, Diongre: Bijnaam van een jonkheer, jonker, jong edelman, jonkman van aanzienlijke stand; jonger: jonge man, jonkman.

Jonckheid, van der, van der Jonckheijd, Jonckheyd: Reïnterpretatie van plaatsnaam Jonckhout in Bilzen en Hoelbeek (Limburg).

Jonckiere, Jonckière, Jonckiers: 1. Plaatsnaam Jonquière. Zie De Jonquières. 2. Spelling voor Jonckheere (iè = scherplange e).

Jonckleer. Waalse verhaspeling van Jonckheer.

Jonet, Jonette, Jonnet, Jonné Joné, Geonet, Younès, Younes. Vadersnaam afgeleid uit Jan/Jean.

Joncour, Joncourt. Plaatsnaam Joncourt, Aisne.

Joncret, Joncheray. Plaatsnaam Joncret. Henegouwen.

Jones. Vadersnaam. Engelse familienaam van voornaam John, Johannes.

Jonet, Jonette, Jonnet, Jonné, Joné, Geonet, Younès, Younes: Vadersnaam van Jehonnet, variant van Jeannet.

Jonkind, Jongkind, Jonckint: Bijnaam. Vergelijk Kint, Duits Jungknecht.

Jong, (de); d’Jong, (de) Jonge, Jongh, de Jonghe, deJong, de Jongh, de Jonck, de Joncke, Jonk, Jonkhart, Jonkheid, Jung, de Iongh, de Ionghe, de Ionge, Deyonghe, Dejoughe, d'Jong, de Jond, Jong, Jonge, Jongen, Jongens, Jonghen, Jongh, Jonck, Jonck, Jonk, t'Jonck, Jonckx, Junck, Junk, Jung, Yonck, Yong, Yung, Yunck, Junge, Junge: Bijnaam de Jonge, om de zoon van de vader (de oude) te onderscheiden.

Jongbeis, Jongbeys, Jongbuys: Reïnterpretatie, misschien van jambloes?

Jongbloed, Jongbloedt, Jongbloet, Jongbloets, Jonghbloet, Jonckbloedt, Yongbloet, longbloed, Jombloode, Jungbluth, Jungblut, Yungbluth, Yungblut, Yungbludt, Yungblut: Deze Nederlandse en Nederduitse (Jungeblo(o)dt) bijnaam werd verhoogduitst tot Jungblut(h): jong verdorven.

Jongboer, Jungbauer: Bijnaam en beroepsnaam: jonge boer.

Jongejan, Jongejans: Bijnaam. Jong en vadersnaam. Jan. Vergelijk Frans Jeunejean.

Jongeling, Jongelinghs, Jungling, Jungling, Junsling: Bijnaam: jongeman. Vergelijk Jonkman.

Jongeneel, Jongeneelen, Jongeneel Jongenelen, Jongelis: Bijnaam + vadersnaam. Jonge Nelen, Nelis, Neel, van Cornelis.

Jongenengel: Bijnaam. Jong en familienaam Engel.

Jongepier, Jungpeter, Aupiers (zoon van de oude Pieter): Bijnaam. Jong + vadersnaam. Pïer, Pierre, Peter.

Jongerius, Jongerden, Jungerius. Latijn, Griekse naam, van Junger; jonger, kwam eerst Jungerius en vervolgens Jongerius. Of uit Duitsland afkomstig als Junger, dat waren schoolmeesters en voorzangers, vandaar de geleerde Latijnse toevoeging –ius.

Jongert. Vadersnaam. Germaanse voornaam junk-hard 'jong-sterk': Junchardus.

Jongeryck. Vadersnaam. Germaanse voornaam jung-rîk.

Jongkees; zoon van Kees, van Cornelis met Jong. Keesom; oom Kees.

Jongkind: Bijnaam. Jong kind. Vergelijk Duits Jungknecht.

Jonglet, Jonglez, Jouglet: Variant van Jonlet.

Jonks, Joenkema, Jongema, Jongma, Jongsma, Jonges, Jonks, Jonx; vadersnaam, Friese voornaam Jonke, Joenke.

Jonste, de, Jüngst: Bijnaam voor de jongste, benjamin.

Jongtien, Jongetjes: Bijnaam. Afleiding van Jong.

Jonis, Jonisz, Jonist, Jonius, Yunus: 1. Vadersnaam Junius, latinisering van Yoen; zie Yon. 2. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jan.

Jongschaap: Bijnaam ter onderscheiding van een jongere die ook Schaap heet.

Jongsma: Bijnaam. Friese afleiding van de Jong.

Jongste, (de): Bijnaam voor de jongste in een gezin of groep. Vergelijk de Jong.

Joniasse: Contaminatie van Jonasse en Joziasse.

Jonkergouw. Plaatsnaam? Er zijn veel Duitse plaatsnamen met Junker-.

Jonkheym, Jonkheijm, Jungheim: Plaatsnaam Jonkem in Mons (Luik)? Of veeleer van Junghein: jonge Hein. Vergelijk Jungheinrich.

Jonkheer, Jongheer, Jonckheere, Jonkers, Jonker, Jonckers: Bijnaam van een jonkheer, jonker, jong edelman, jonkman van aanzienlijke stand; (later) jonge man, jonkman.

Jonkheid: Misschien volks etymologisch voor Jonkheijm. Maar er is ook van der Jonckheid, wellicht uit van Jonchout, Plaatsnaam in Bilzen en Hoelbeek (Belgisch-Limburg).

Jonkhoff. Plaatsnaam, vergelijk Duits Junghof: jong, nieuw hof.

Jonkhout. Plaatsnaam Jonchout in Bilzen en Hoelbeek (Limburg).

Jonkman, Jonkmans, Jonckman, Jonckmans, Jonghmans, Jongmans, Jongman, Jungman, Jungmann: Bijnaam voor een jongeman of jongman, vrijgezel. Vergelijk Jonckheere, Jongeling.

Jonkvrouw. Middelnederlands joncfrouwe: ongehuwde jonge vrouw, jong meisje (van juffrouw), meisje van goede stand, vrouw van stand.

Jonlet. 1. Bijnaam. Afleiding van Waals djône: jeune, jong. 2. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean. Vergelijk Jonnard, Janlet.

Jonquois, Jouquois, Jucquois: Plaatsnaam Joncquoi, onder meer in Vloesberg (Henegouwen): biest, plaats waar biezen groeien.

Jonsen, Jönssen, Jonsson, Jönsson: Vadersnaam. Nederuits en Skandinavisch. Zoon van Jan.

Jonval, Jonveau: Plaatsnaam Jonval (Ardèche).

Jonvel. Plaatsnaam Jonvelle. (Hte-Saône).

Jonville. Plaatsnaam Jonville (Eure-et-Loir, Meuse). De naam werd verward met Sonneville (zie Somville).

Jonxis. Latinisering van Dujonc: van der Biezen.

Joode, de: 1. Bijnaam voor een Jood, eventueel figuurlijk. Zie de Jode.

Joole. Friese voornaam Jolie?

Joos, Joose, Joosen, Joosse, Joossen, Joossens, Joosens, Joosten, Ioosen, Ioossen, Ioos, Joessen, Josents, Jossens, Jussen, Joosse, Josse, Joce, Jous, Jousse, Joussen, Yasse, Jassem, Jassens, Gehasse, Josz, Joszt, Joes, Joesten, Joosten, Joostens,  Joostema, Jost, Joste, Josten, Joisten, Joust, Jouste, Jousten, Joustenne, Dioos, D'Joos, D'joos, Just, Juste, Justen, Justens, Justin: Vadersnaam. 1. Voornaam Joos, van Bretonse naam Judoc(us). Soms ook uit Jozef of Josse. De naam Joos werd achteraf tot Joost verzwaard en in de renaissancetijd als Justus vertaald. 2. Sommige Joosten zijn ontstaan als verschrijving uit Van Oosten (onder andere in Oostmalle).

Joosken, Jooskens, Joskin, Joskins, Josquin, Josqui, Joski, Jusgen: Vadersnaam, afleiding van de voornaam Joos.

Jopke, Jopken. Vadersnaam. Afleiding van Slavisch Jobek: Jakob.

Joppe, Jopse: Vadersnaam. Van de voornaam Jasper, Jaspard.

Jorant, Jorand, Jourand: 1. Vadersnaam. Korte vorm van de voornaam Enjorand, Engerand, Enguerrand. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Ingram. 2. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Godram.

Jorda, Jourda, Jourdat: Vadersnaam. Korte vorm van Jordanus. Zie Jordaens.

Jordaens, Jordans, Joordens, Jordens, Jaerdens, Jordan, Jordant, Joordens, Jordens, Jaerdens, Jourdain, Jourdin, Jourdan, Jourdanne, Jourdant, Jourde, Jourden, Jourdren, Jurdan, Jurdant. Familienaam uit de voornaam Jordanus. Of een Bijbelse naam, Jordaan, die als Germaans werd opgevat en aanleiding gaf tot hybridische vormen als Jord-oinus, Jord-ildis.

Jorens: Vadersnaam. Vleivorm van Joris.

Joret, Jorez, Joiret, Jouret, Jouretz, Jourez, Jauret, Juré, Jure, Jurez. Vadersnaam afgeleid van Joris, Georges.

Jörger, Jorger: Afleiding van de voornaam Jörg: Georgius.

Jori, Joary, Juri, Jury: Vadersnaam. Griekse heiligennaam Georgius.

Jorio, Joriot. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Joris, Georges.

Jorion, Jurion, Jourion: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Joris, Georges.

Joris, Jorissen, Jeurissen, Jeursen, Jurrisen: Vadersnaam. Griekse heiligennaam Georgius.

Joriskes. Vadersnaam. Afleiding van Joris. Middelnederlands Joorskin.

Josch, Joschke, Joschko: Vadersnaam. Westslavische vleivorm van een voornaam die met Jo- begint, zoals Joseph, Johann, Jodocus, Joachim.

Jorna, Jurna: Vadersnaam. Friese afleiding van de Friese voornaam Jorrit, van Jorhart, van Everwin of Eburwin, Eberwin in Duitsland en Everwijn in Nederland. Zie Jorwert en de geslachtsnaam Jorwerda van de Friese naam Jorrit en waarvan Jorritsma en Jurritsma. In de middeleeuwen heette Jorwert Everwert of Everwirth. De hedendaagse naam toch van de Engelse stad York, in het Latijn Eboracum, schreven de oude Engelsen Eurewic (Evrewic), de Angelsaksen Eforvic, dat is I(v)or(r)ic of York. De Friese plaatsnaam Jorwert en de Engelse plaatsnaam York moeten dus eigenlijk in goed-Nederlands geschreven worden Everwert en Everwijk. Werkelijk schreven dan ook de oude Nederlanders aldus; Kiliaan b. v. heeft: »Eberwijck of Jork.” En de Friese geslachtsnamen Jorna en Jorritsma zijn letterlijk dezelfde namen als de Zeeuwse geslachtsnaam Everwijnse, Everijnsz en als Everaarts, Eberhardi, Eberhardts, enz.

Jorritsma, Jurritsma: Vadersnaam. Friese afleiding van de Friese voornaam Jorrit, van Everhard of Everfried.

Joseph, Josephs, Josephi, Josephy, Josephson, Joosep, Yoseph: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Jozef, die in de middeleeuwen zelden voorkwam.

Josi, Josis, Josy: Vadersnaam. Waarschijnlijk van de voornaam Joos, Joce.

Josiasse, Josiassen, Joziasse: Eventueel de Bijbelse voornaam Josias, of een re-interpretatie van Joos(sen).

Jospa. Vadersnaam. Waalse vorm van Jaspard. Vgl Jospin.

Jospé, Jospe: Vadersnaam Jospet, afleiding van Jaspard.

Jossaer, Jossaerts, Joddaer, Jossaers, Jossar, Jossar, Jossart, Jossa, Joassart, Jousssaert, Joussart, Jossa. 1. Vadersnaam uit de voornaam Josse, Joos. 2. Soms een schrijfvariant van Gossaert: Vadersnaam uit Goos.

Jossel, Jossels, Josseaux, Jossiaux, Jossiau, Josel, Jozeau: Vadersnaam. Afleiding van Jos(se), Joos.

Josselet, Josselette, Joslet, Jasselette: Vaders-, moedersnaam. Afleiding van de voornaam Josse: Judocus. Vergelijk Jasset.

Josselin, Jocelyn, Joslin, Jousselin, Jusselin, Jezelin: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Josse; Joos.

Josset, Jossey, Jossez, Joset, Josez, José, Jose, Jousset, Jeussette, Jeusette, Dieusette (uit Jeusette), Jusette: Vaders-, moedersnaam. Afleiding van de voornaam Josse: Judocus.

Jossin, Jossein, Joissains: 1. Vadersnaam. Vleivorm van Joce: Joos. 2. Eventueel Joassin = Joachim.

Josson, Josso, Jossot. Vadersnaam. Romaanse vleivorm van Joce.

Jottay. Waalse afleiding van Délie Jotte. Jotte: kool (groente).

Jottrand. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam gud-hrabn 'god-raaf: Gotrandus.

Jouandeau, Jouanneau: vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jean.

Joublain. Vadersnaaam Joublin, afleiding van Joubert.

Joudou. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam gud-wulf 'god-wolf: Godulfus.

Jouen, Jouenne. Misschien Waalse variant van Godenne, met d-syncope.

Jouffreau. Vadersnaam. Afleiding van Jouffroy.

Jouk, Jouck: 1. Vadersnaam van Jouken=Jaeken. 2. Friese voornaam Jouke. Zie Joukes. 3. Middelnederlands joc: grap, scherts?

Joukes, Joukens: Vadersnaam. Friese voornaam Jouke, van Iwe, Ive.

Joukoff, Joukovsky, Joukowsky, Jucovici, Jukowicz, Jukowski: Vadersnaam. Slavische afleiding van Jokuff: Jakob.

Jourdevant. Bijnaam Jour devant: de vorige dag, gister. Vergelijk Jourdois.

Jourdois, Joirdheuil: Jour d'hui: vandaag. Hui, Oudfrans ui, oi, van Latijn hodie: vandaag. Vergelijk Jourdevant.

Journeau, Journeaux, Journaux, Journel: Oudfrans jornal: landmaat, zoals Middelnederlands dachwant: stuk land dat in één dag kan worden geploegd.

Journet, Journez, Journé, Journe, Journee, Dejourné: Oudfrans jornée, Picardisch jornet: landmaat, stuk land dat in één dag geploegd kan worden. Vergelijk Journeau(x).

Jourquin, Jourquoin, Joirkin, Jurquin: Vadersnaam. Afleiding van Joris.

Joustra, Jouwstra, Jousma. Plaatsnaam (?)

Jouve. Bijnaam. Zuidfrans vorm voor jeune; jong.

Jouvel, Juvel. Afleiding van Oudfrans jovene of Oudfrans jovle; jong.

Jouvenel, Jouvenelle, Jouveneau, Jouveneaux, Jouvenia, Jouveniaux, Jovenaux, Joveniaux, Jovenau, Joveneau, Joveneaux, Jovenay, Juvenelle: 1. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Juvenalis. 2. Afleiding van Oudfrans jovene, Frans jeune: jong. Bijnaam.

Jovanov, Javanovic, Jovanovitch. Vadersnaam. Russische afleiding van Ivan; Jan, ook Ivanov, Ivanovitch.

Jovenet, Jouvenet, Jouvenez, Juvenet, Juvenez, Juvene, Juvené: Afleiding van Oudfrans jovene, Frans jeune: jong. Bijnaam voor een jongeman of ter onderscheiding van een oudere naamgenoot.

Jovin, Jouvin, Jouin, Jevin, Jevain, Jovijns, Joven, Juvin, Juvijns, Juvyns, Juveyns, Juveijns, Juvens, Juweyns, Jeveyns, Geveyns, Jevens, Jijvens, Juuyns. Vadersnaam van de Franse naam Jovin, Juvin (Uit Latijnse heiligennaam Juvinus, Jovinus).

Joyeux. Bijnaam voor iemand met een vrolijk karakter. Vergelijk Joie.

Jozefczak, Jozefcziak, Jozefczowicz, Josefczowski. Vadersnaam. Slavische afleiding van heiligennaam Jozef.

Joziasse, Josiassen. Vadersnaam. Wellicht niet de Bijbelse voornaam Josia(s), maar een reïnterpretatie van Joos(sen).

Jubiler. De naam van de oppergod Jupiter uit de Romeinse mythologie. Vergelijk Duitse familienaam Jupiter.

Jublou. Waals Djiblou = plaatsnaam Gembloux (Namen). Vergelijk Jambloes.

Juchtmans, Juchmans, Jughmans, Jugmans, Jughtmans, Jeugmans, Jochman, Jochmans, Iochmans, Jouchmans, Joeghmans, Jockmans. Vadersnaam uit de voornaam Joachim, Jochem. Of Jochmann/Jachmann als Silezische en Boheemse afleiding van Johannes. Vergelijk Jackman.

Juchter, Juchters, Jugters, Jughters: Beroepsnaam. Middelnederlands juchter, gichter: beul.

Judas, Judasz, Judah. Vadersnaam. Bijbelse voornaam Judas, niet Judas de Machabeeër of de apostel Judas Thaddeus; maar vanwege Judas Iskarioth. Hier werd de voornaam nooit populair. Hij komt toch al één keer voor in West-Vlaanderen.

Jude. 1. Duitse bijnaam Jude; Jood. 2. Zie Jude.

Jude, Judes. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Judo of Bijbelse voornaam Judas. Vergelijk Judon(g).

Judex. Latijnse humanistennaam: rechter.

Judicq. Uit Dudicq, naast Zinnik.

Judon, Judong, Jeudon. Vadersnaam van Germaanse voornaam Judo of afleiding van Judas.

Juffer, Juffermans: Uit Juffrouw, van Middelnederlands joncfrouwe ‘ongehuwde jonge vrouw, jong meisje, meisje van goede stand, vrouw van stand’. Ook familienaam Jonkvrouw, Duits Jungfer.

Juge. Beroepsnaam. Frans juge; rechter, vergelijk De Rechter.

Juglaret. Afleiding van Oudoccidentaals Jouglar, Joglar; jongleur.

Juhr. Vadersnaam, Oostduitse vorm voor Georg.

Juif. Franse volksnaam van de Jood.

Juillet, Julie, Julie, Jullet, Julle: 1. Vadersnaam. Verschrijving voor Juliet (vergelijk Juillard=Juliard), afleiding van heiligennaam Julius of Julianus. Vergelijk Juliot. 2. Verschrijving voor Gillet; vergelijk Julson.

Jules. Latijnse heiligennaam Julius.

Julez, Jullet, Julet. 1. Waals Djulé = Juliers, Romaanse vorm van Julich, Gulik. 2. Vadersnaam. Afleiding van Jules. Zie Juillet.

Juliam, Juliams, Julian, zie Williaume. Juliard, Julliard, Juilliard, Juillard, Julia: 1. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Julianus. 2. Spellingvariant van Gill(i)ard. Vergelijk Julson

Julianus: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Julianus.

Julien, Juliens, Jullien, Joliens: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Julianus, Frans Julien.

Julius: Latijnse heiligennaam Julius.

Julin. Vadersnaam. 1. Vleivorm van de voornaam Julius of Julianus. 2. Variant van Gillin, Gelin. Vergelijk Julson = Gilson.

Jullion, Julliot, Julio: 1. Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Julianus of Julius. 2. Spelling voor Gillion, Gilliot.

Jumaucourt. Plaatsnaam Jumioncourt in Baisy-Thy (Waals-Brabant) of Jumencourt (Aisne)?

Jumel, Jumelle, Jumeleau, Jumeliaux, Jumelet, Jumelek. Oudfrans jumel, Frans jumeau: tweeling. Bijnaam.

Jumentier. Afleiding van jument: lastdier, merrie. Beroepsnaam van de paardenknecht of voerman.

Jumet. Plaatsnaam, Henegouwen.

Jungbeker, Jongbeker: Duits Jungbecker ‘de jongere bakker’.

Junius, Junus, Junes. Latinizering van De Jong.

Jungels, Jungelsohn. Vadersnaam. Duitse voornaam Jüngel, afleiding van Junk, Jungo.

Junger, Jungers, Jünger: Bijnaam voor de jongere, junior, zoals De Jong(e). Zie ook (de) Jonckheer(e).

Jungerhans. Duitse bijnaam + vadersnaam. Jonge Hans, Johannes, zoon van Hans. Vergelijk Jongejan, Jeunejean.

Junghänel, Junghans: Bijnaam + vadersnaam. Hànel, afleiding van Johann, respectievelijk Hans. Vergelijk Jungerhans.

Jungheinrich. Duitse bijnaam + vadersnaam. Jonge Hendrik.

Junglas, Junglass. Bijnaam = vadersnaam. Jonge Klaas, Nikolaas.

Jungnickel. Duitse bijnaam + vadersnaam. Jonge Nikolaas.

Jungslager, Jungschläger: Bijnaam + beroepsnaam. Jonge slager.

Jungwirth. Bijnaam + beroepsnaam. Jonge waard.

Jupil, Jupille. Plaatsnaam, Luik.

Juprelle. Plaatsnaam Luik.

Jupsin, Luiks-Waals joupsin, van égyptien: Egyptenaar, zigeuner.

Juranic: Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Joris, Georgius.

Jurewicz. Jurewyts, Jurewytz, Jorwitz, Jerwitz: Vadersnaam. Poolse afleiding van de voornaam Georgius.

Jurgers: Vadersnaam. Afleiding van Jurgen, van Georgius.

Jurot, Juros. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Jorges, Georges.

Jurquet. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Joris, Georges.

Jurrians, Jurriëns: Vadersnaam. afleiding van voornaam Joris, Georgius.

Jurrij: Door voortonige klinkerverschuiving uit Frans Jarry. Plaatsnaam ‘woest land, land met struikgewas’, gehuchtnaam (Cantal, Indre, Maine-et-Loire), Le Jarry (Charente-Maritime, Dordogne).

Juseret, Jusret, Jusseret: Plaatsnaam Juseret (Luxemburg).

Jussiant. Vadersnaam. Wellicht afleiding van de voornaam Josse; vergelijk Jossien, Jossion.

Jussy, Jussij: Verspreide plaatsnaam (onder meer Aisne, Moselle).

Justaert. Variant van Jossaert, met reïnterpretatie van Joos(t) als Justus. Vergelijk Joostens/Justens.

Justers. Variant van Jug(h)ters? Voor de st, vergelijk Van der Gust. Of van Justens?

Justin. Aanpassing van Justen.

Justus. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Justus 'rechtvaardig', die vaak als Latijnse vorm van Joos(t) werd beschouwd.

Juszczak, Juszczakiewicz, Juszczyk: Vadersnaam. Poolse afleiding van de voornaam Jozef.

Juten, Jutten, Juttens, Jutte, Uten, Utens. Moedersnaam. De voornaam Juta wordt gewoonlijk verklaard van Juditha. Hebreeuwse voornaam Judith, van Jehudith 'vrouw uit Judea'. Of dat de Bijbelse naam makkelijker ingang vond, omdat hij geassocieerd werd met inheems Judinta, Judita, Jutta, Germaanse jud-stam. Of Romaanse ontwikkeling van de Germaanse voornaam Ode (zie Oyen).

Juttermans. Moedersnaam. Afleiding van Jute.

Juvent. Waarschijnlijk van Juvenet.

Juvigné, Juvignee, Juvegne: Plaatsnaam Juvigné (Mayenne) of variant van Juvigny.

Juvigny. Plaatsnaam (Aisne, Marne, Meuse....), Juvignies (Oise).

Juwel, Joyeaux, Joyaux, Joya, Joway, Joay, Johai, Jouaux, Jouay: Oudfrans joiel, joel: juweel, geschenk; (ook) minnaar.

Juwet, Juwé, Juwe. Naam uit het Latijnse judaeus: jood.