Verklaring van achternamen S

 

S.

Saaftinge, van: Saaftinge is een oude heerlijkheid in Hulster Ambacht: 1257 Tsaftinge, Tsaeftinge, 1281 Saftinghe.Van de 14de tot de 16de eeuw raakte het land van Saaftinge overstroomd.

Saagsvelt, van: Plaatsnaam Saasveld in Weerselo, Overijssel.

Saakes: Vadersnaam. Friese mansnaam Sake. Verkorting van Germaanse voornaam met stam van Got. Sakan ‘strijden’, Oudfries sake.

Saaksman, Saecksma, Saexma, Saexma. Afleiding van de voornaam Sake.

Saal, Zaal, van, Verzaal, Salman, Zaalman: Vadersnaam. Friese mansnaam Sale, Saelle, Saalke, verkort uit Salomon.

Saane, van: Waternaam De Zaan (Noord-Holland), ook de Zaanstreek.

Saar, Sarr, Sarre, Sarens, Saren, Saerens, Saeren: Moedersnaam. Bijbelse voornaam Sara 'vorstin'. Of Sara als Germaans sarwa 'wapenrusting'. De Bijbelse Sarah zou het gebruik er van als vrouwennaam wel in de hand hebben gewerkt.

Saarloos, van, Charlouis, Charlois. Plaatsnaam Charlois, Rotterdam.

Saaij, Saeij: Vadersnaam. Variant van Soy, van Sohier/Soyer, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Zeger. Vergelijk 13de eeuw Barewout filius Saiewins, Zeeland, van Germaanse voornaam Zegewin.

Saba, Sabath, Sabbat, Sabba, Szabat, Sabach, Sabah, Sabbagh, Sabbah, Sabato, Sabado, Sabbatini, Sabaddini, Sabbadin: Bijnaam voor een Jood, die de sabbat viert. Maar sabbat is ook heksensabbat. Vandaar de Oudfranse betekenis van sabat ‘rumoer, lawaai’.

Sabaté, Sabatté, Sabâte: 1. Misschien variant van Sabatier. 2. Oudfrans sabateis: lawaai, tumult. Bijnaam. Vergelijk Sabat(h).

Sabatier, Sabathier. Beroepsnaam. Occidentaalse vorm van Frans Savetier: schoenmaker. Vergelijk Savat.

Saban, Sabban, Sabin: Vaders-, moedersnaam. Engelse familienaam van Latijnse heiligennaam Sabinus, Sabina.

Sabau, Sabaut, Saboux, Sabeau, Sabiau, Sabay, Sabbi, Sabia. 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam Sabaldis. 2. Zie Zabeau.

Sabbe, Sabben, Sap, Sappen.1. Bijvoeglijk naamwoord voor een morsige, slonzige vrouw. 2. Voorouder afleiding van Abbe, een knuffelvorm uit Albert. Of de naam van Sabben zonder de van-aanloop.

Sabben, van: Plaatsnaam Sabbinge op Wolphaartsdijk.

Sabel, Sabels, Saebels, Sable, Sebel. Sabel is zwart bont, sabelbont. Beroepsnaam voor een bontbewerker. Zie ook Zabeua.

Saber. Vadersnaam. Waarschijnlijk van Chaber(t). Of eventueel Germaanse voornaam Sadebertus.

Sablon, Desablons: Plaatsnaam Sablon: zand, zavel. Le Sablon in Vloesberg (Henegouwen), Sablon in Casteau (Henegouwen). Vergelijk Van Zand, Desablens, Sauvelon.

Sablonier, Sablonnier. Beroepsnaam. Werker in een zavelgroeve. Vergelijk Zavelaer.

Sabloniére, de la: Plaatsnaam Sablonnière ‘zandgroeve, zavelgroeve’.

Sabot, Sabo, Saboo. Frans sabot: klomp (schoeisel). Beroepsnaam voor de klompenmaker.

Sabotier, Chabotier, Chabotier, Chabothier, Schappatier: Beroepsnaam van de klompenmaker. Vergelijk Sabot.

Sabour, Sabourin, Sabbour: Occidentaalse vorm van Oudfrans savor, Frans. saveur: saus, kruiderij, keukenkruid. Bijnaam. Vergelijk Savouret.

Sabu, Sabus, Zabus. Moedersnaam. Korte vorm van de voornaam Isabu of Isabeau?

Saby, Sabi, Sabir. Vadersnaam Sabi, Saby, Zuid-Franse variant van Sabin. Latijnse heiligennaam Sabinus. Sabir is hypercorrect.

Saccasijn, Saccasyn, Sackazyn, Sackesyn, Saquesyn, Sakesyn, Sakezyn, Sakezin: Afleiding van Franse familienaam Sac(c)as: augmentatief van sac: grote zak, tas. Bijnaam of beroepsnaam.

Sacco, Sacchi, Sacchetti, Sacchet, Sacchetino, Saccheto, Saccone, Saccon: Italiaanse pendant van Sac, Zack.

Sace, Sache. Vadersnaam. Germaanse voornaam Sahso, Sasso 'Saks(er)'. Vergelijk Sassen.

Sacépé. Zinwoord. Oudfrans sachier, saquier: trekken, uit de schede halen, zwaaien + Oudfrans espee, Frans épée: zwaard, speer. Bijnaam voor een ridder die zijn zwaard trekt, zwaait. Vergelijk Duits Schuddesper, Engels Shakeshaft, Shakespear, Shakelance.

Sach. Variant van Duits Zach(e), Duits Zäh: taai, volhardend.

Sachs, Sachse, Saks, Sax, Sas, (de), Sasse, Sass, Saes, Saez, Tsas, T'Sas, 't Sas, Sase, Saxks, Sacks, Sackx, Sakx, Zass, Zas: 1. Sas, Saks(er), Middelnederlands Sasse. Volksnaam (uit Saksen). 2. Vadersnaamr. Het lidwoord kan op jongere reïnterpretatie berusten. Zie Sassen.

Sackebandt. Beroepsnaam van de zakkenbinder; vergelijk Stroobant. Middelnederlands sachant: band om zakken mee toe te binden; (ook) buikband.

Saechtlevens. Verdwenen familienaam. Bijnaam voor een zacht, vriendelijk iemand.

Sackenpré, Sackenprez: Verhaspeling met n-epenthesis van Sacquépée; zie Sacépé.

Sacoor, Zaccour: Wellicht plaatsnaam Jaucourt (Aube). Of van Jeancourt of Joncourt?

Sacotte. Afleiding van sac; zak.

Sacré, Sacrez: 1. Christelijke voornaam 'toegewijd, gedoopt'. 2. Uit Sacreas, Zacharias.

Sacton, Saqueton. Afleiding van sac: zak. Vergelijk Zack, Saquet.

Sadet, Sadin: Bijnaam. Afleiding van Oudfrans sade: aangenaam, bevallig, charmant.

Sadier, Sady. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Sadhari.

Sadok, Sadouk. Bijbelse naam, van Hebreeuws çadoc, Grieks sadok, van çedek 'gerechtigheid'.

Sadoine, Sadaune, Sadonius, Sadonis, Sadones, Sadon, Sadonés: Vadersnaam. Sadon is de Franse verbogen vorm van de Germaanse voornaam Sado; Sadoine wellicht, van Germaans sad-win: Saduinus. Sadonés is spellingvariant van Sadonnet. De familienaam kwam in Melden ook voor als Sadonés, Sadonie en Sidaenes.

Sadoul, Sadoux. Vadersnaam. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Sadulfus.

Sadzo, Sadzot, Plaatsnaam Sadzot in Erezée (Luik).

Saeffoet, Saeyvoet, Suyvoet. Naam uit het Middelnederlandse savoor, chavoir, soefoer: visvijver.

Saegeman, Saegemans, Saegman, Sagemans, Zageman, Sagerman, Saergermans, Saegerman: Beroepsnaam van de houtzager. Vergelijk De Sager. 1

Saelemaekers, Saelemakers, Saelmaekers, Saelmackers: Beroepsnaam van de zadelmaker. Vergelijk Waal-Vlaams zale = zadel. Vergelijk De Sadeleer.

Saelemans, Saelman, Saelmans, Salemans, Salimans, Zalemans, Zaleman: 1. Beroepsnaam van de zaalwachter, deurwaarder. 2. Beroepsnaam van de zadelmaker; vergelijk Saelemaekers. 3. Eventueel vadersnaam. Germaanse voornaam Salaman, Salemannus. Vergelijk Sallmann.

Saelens, Saels: Vadersnaam. Afleiding van Middelnederlands Salin, vleivorm van de Bijbelse voornaam Salomon. Saelkin=Salemoen.

Saen (van), van Zaen, van (der) Zaan, van Saene, van der Saenen, van der Sanen, (van der) Zaenen, van Sannen. 1. Familienaam uit de waternaam de Zaan (Noord-Holland) of naar de Zaanstreek.

Saenen, Saanen, Sanen, Saens, Saen, Sanes. 1. Naam afgeleid uit "des Hanen". Mogelijk huis- of karakternaam. 2. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sano. 3. Moedersnaam uit de voornaam Sanne, van Susanna.

Saenz, Saënz: Wellicht van Saint-Saè'ns, plaatsnaam (Seine-Mar.) van St.-Sidonius.

Saeremans, Sarremans, Saremans. Moedersnaam. Afleiding van de voornaam Sara.

Saer, de: Vernederlandste spelling van Frans Desart. Romaanse plaatsnaam Sart, Frans Essart, van Latijnse exsartum ‘gerooide plaats, rode’. De naam is een pendant van van Rode.

Saersegem, van Saceghem: Plaatsnaam Sa(a)rsegem, waarschijnlijk in Zuid-West-Vlaanderen.

Saeijvoet: Volksetymologisch uit Saeffoet, van Middelnederlands savoor, chavoir, soefoe ‘visput, visvijver’.

Saeren, Saerens, Saar. Moedersnaam uit de Bijbelse voornaam Sara wat vorstin betekent.

Saeyer, Saeyere De, De Sayer, Sayers, Seyer. 1. Beroepsbijnaam van de saaiwever, de saaiwerker. 2. Zie ook De Zaaier.

Saey, Saeys, Saeijs, Saeij, Say, Saye, Saeye, Saeyens. Vadersnaam, variant van Soy,Sohier, Soyer, de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Zeger (zie Zegerius).

Saeyere, de, Saeyer, de, de Sayer, Sayers, Seyer: 1. Beroepsnaam van de saaiwever, saaiwerker. 2. Zie de Zaaier.

Saeytyd, de, de Saetytijd, Saeytydt, Saeytijdt, de Saeijtijd, de Zaeytijd, de Zaeytyd, Zaeytyd, Zaeytydt, Zaeyteyd, Zaeyteyt, de Zaetydt. Familienaam uit het Middelnederlandse saettijt, zaettijt: zaaitijd. Bijnaam voor de zaaier.

Saffel, de: De Saffer, van Frans Lesaffre. Bijnaam. Oudfrans safre ‘gulzigaard, schrokker’.

Saffele, van den. Plaatsnaam Saffel: zavel. Vergelijk Zaffelstraat in Leeuwergem (Oost-Vlaanderen).

Safir, Saphier, Zafir, Szafiro, Szafirsztajn: Bijnaam voor de drager van de edelsteen, de saffïer.

Safran, Safranck, Szafran,, Szafranek, Szafranska, Szafranski: Oudfrans, Frans safran: saffraan (de velare n wordt nk). Beroepsnaam voor de saffraanhandelaar.

Sagaer, Sagaert, Saghaard, Saghaar, Sagar, Sagart. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam sag-hard. Vergelijk Sago, Saganhart, Sagarius. 2. Of soms misschien de vervlaamsing van Ségard. Dit is dan weer de Romaanse vorm Zegaard van de Germaanse naam Segaert. Zie daar. In Kortrijk wordt Sagaert met het accent op de tweede lettergreep uitgesproken.

Sagehomme. Bijnaam; wijs man, rechtsgeleerde. Vergelijk Lesage.

Sager,de, (de) Sagers, de Sagher, de Saegher, de Saeger, de Saegre, de Saghre, de Sagre, de Saever, de Saver, de Zaeger, Zagers. Beroepsnaam voor een hout/plankenzager.

Saget, Sajet, Sagiot, Sajotte: Afleiding van sage. Zie Lesage.

Saglimbene, Saglimbéni: Italiaanse familienaam Salimbene: spring goed; vergelijk Salenbien.

Sagon. Aanpassing van Segon, met voortonige klinkerwijziging.

Sagot, Saigot: Vadersnaam. Afleiding van Sagaert, Segaert of een sigi-naam?

Sahin, Aksahin, Küçüksahin, Büyüksahin. De familienaam Sahin (met en zonder s-cedille) is afkomstig uit Turkije.

Saigne, Saignes, Sagne. Oudfranse plaatsnaam Saigne: moerassig terrein. Vergelijk Dessa(i)gnes.

Saignier, Sagner, Sagnier, Saniez, Sanir, Sani, Sannier, Sanniez, Zannier, Zanier, Seignier, Saunier: 1. Oudfrans cenier, seignier, Frans cenier: kloosterling belast met de verzorging van het avondeten (Latijn cena), die voor de levensmiddelen zorgt. 2. Beroepsnaam Saignier: slager, bereider van (Oudfrans) saim, sain: vêt, reuzel. 3. Of veeleer van Saunier.

Sailliez, Saillez, Saillé, Saillet 1. Afleiding van Saillant of Saillard? 2. Spelling voor Salier.

Saillant. Bijnaam van een springer, vergelijk Saillart.

Saillart, Seliaerts. Familienaam uit het Oudfranse saillir: springen. Bijnaam: springer, danser. Ook vondelingennaam: 1778 Hubertus Saillart, gevonden in Brussel.

Sailly, Desailly, Dessailly: Verspreide plaatsnaam (Ardeche, Pas-de-Calais, Nord, Somme).

Saintdenis, Saindenis. Frequente plaatsnaam (Henegouwen, Namen, Seine, Oise, Manche).

Saintmont, Sainmont, Saynmont: Plaatsnaam Saint-Mont (Gers) en in St-Géry (Waals-Brabant). Of Sainmont in Tignée en Saive (Luik).

Saincir. Verspreide plaatsnaam Saint-Cyr.

Sainderichin. Een plaatsnaam Saint-Richin is niet bekend. Misschien vadersnaam. Richin met ironisch voorgevoegd Saint-; vergelijk Saint-Fabien, Saint-Guily.

Saingenest. Verspreide Franse plaatsnaam St-Genest.

Saint(-)Germain. Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam, die 1 x in de provincie Namen en ruim 130 x in Frankrijk voorkomt.

Saint-Juste Mys. Dubbele naam uit Saint-Juste: Haïtiaanse naam uit de plaatsnaam Saint-Juste (naam van de parochie: heilige Justus (de rechtvaardige)) of uit de moedersnaam (met dezelfde oorsprong) aldaar. En uit Mys (zie daar).

Sainlez, Seinlet. Plaatsnaam in Hollange, Luxemburg.

Sainsoilier. Bijnaam Cinq soilier(s)/souliers: vijf schoenen. Bijnaam voor een schoenmaker, zoals Duitse familienaam Siebenschuh?

Saint, Sain, Saing, Saints, Sainz, Saim, Saïm, Lesaint, Lessain, Lessent, Lesent: 1. Bijnaam voor een heilig, vroom man. Of vadersnaam naar de heiligennaam Sanctus. 2. Of beroepsnaam voor een slager, naar Oudfrans saim, sain, Frans saindoux: reuzel, vet.

Saint Cricq. Plaatsnaam, Gers, Landes.

Saint Hilaire (de). Verspreide plaatsnaam (Nord, Pas-de-Calais, Somme).

Saint Michel, de, Saint-Michel, Saintmichel: Verspreide plaatsnaam.

Saintelet, Saintlet. Vaders-, moedersnaam. Afleiding van de voornaam Saint, Sainte. 2. Zie Chantel.

Saint-Anthoine, de. Frequente Zuid Franse plaatsnaam.

Saint-Aubert, de, Saint-Auber, Saint-Aubert, Saintobert: Plaatsnaam (Nord).

Sainte, Sinte, Sintes. 1. Bijnaam voor een heilige, vrome vrouw. Vergelijk Saint. 2. Moedersnaam. Latijnse heiligennaam Sancta. Maar Sainte kan ook een Romaanse reïnterpretatie zijn van een Germaanse s(w)inth-naam, zoals Alsent of Frethesenta.

Sainte-Foy, de. Verspreide Zuid-Franse plaatsnaam.

Sainte, Saintes, Saintes, Sainte, Sinte, Desaintes, Desainte, Dessaintes, Dessainte, Desinte, Desseinte, Dessente: Plaatsnaam Saintes (Waals-Brabant), Nederlands Sint-Renelde.

Saintehuile. Volksetymologie, zie Saintil.

Sainte-Marie. Frequente plaatsnaam (Luxemburg, Waals-Brabant, Nord, Pas-de-Calais).

Saintfiet. Plaatsnaam Saint-Vith, Duits Sankt Vith (Luxemburg).

Saint-Georges, (de). Plaatsnaam, Luik, Nord, Pas-de-Calais..

Saint-Germain. Plaatsnaam, Namen en 134 maal in Frankrijk.

Saint-Ghislain, Saintghislain, Desaintghislain, Saint Guillain, Saint Guilain: Plaatsnaam (Henegouwen).

Saint-Hubert, (de). Plaatsnaam. Luxemburg.

Saintil, Sainthuile, Sainthuille, Saintehuile: Hypercorrect uit de plaatsnaam Sainte-Olle (Raillencourt, Nord): Ole is Picardisch voor Frans huile, van Latijn olea.

Saint-Jean, Saintjean, De Saint Jan: Plaatsnaam Saint-Jean-Geest (Sint-Jans-Geest, Waals-Brabant), Saint-Jean-Sart in Aubel (Luik) of een van de vele plaatsnamen Saint-Jean in Frankrijk.

Saint-Léger, (de), Sainléger, Seinleger: Verspreide plaatsnaam (Pas-de-Calais, Somme, Henegouwen, Luxemburg..).

Saint-Léon, de. Verspreide Franse plaatsnaam.

Saint-Marcoux. Plaatsnaam St-Marcoult in Opzullik (Henegouwen).

Saint-Mard, Saintmard, Saint Mart: Plaatsnaam (onder meer Aisne)

Saint-Martin, (de) St Martin: Uiterst frequente plaatsnaam (Namen, Nord, Pas-de-Calais, Aisne. 274 Franse gemeenten met die naam).

Saintmaux. Plaatsnaam Saint-Mau, van Saint-Marc (Namen).

Saint-Maxen, Saint-Maxent, Saint-Maxens. Plaatsnaam Saint-Maxent, Somme.

Saint-Maxim, Saint Maxin, Saint Machin: Waarschijnlijk variant van Saint-Maxen.

Saint-Médard. Plaatsnaam, Luxemburg.

Saint-Moulin, de, de St Moulin: Volksetymologie voor Sart-Moulin, plaatsnaam in Eigenbrakel (Waals-Brabant) en Villers-le-Temple (Luik).

Saintoin. Plaatsnaam Saint-Ouen bij Parijs.

Saint-Omer, de. Plaatsnaam Sint-Omaars, Frans St-Omer (Pas-de-Calais).

Saintot. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Saint.

Saint-Paul, Saintpaul, Saint-Pol, Saintpol, Saint-Pô, Desaintpol: Verspreide plaatsnaam Saint-Paul of Saint-Pol (Nord, Pas-de-Calais). Een voorvader van De Simpel staat in 1610 in Veurne geregistreerd als De Simpol.

Saint-Pierre, de. Plaatsnaam. Luxemburg, Pas-de-Calais.

Saintrain, Saintraint. Reïnterpretatie als heiligennaam van oorspronkelijke Santrain.

Saint-Remy, (de), Saint-Rémi: Verspreide plaatsnaam (Nord, Pas-de-Calais, Luik, Waals-Brabant.).

Saint-Riquier, de, Saint-Requier: Plaatsnaam Sint-Rijkers (Somme).

Saintron, Saintrond, Sentron: 1. Plaatsnaam Saint-Trond, de Romaanse vorm van St.-Truiden (Limburg). Vergelijk Van Sintruyen. 2. Vadersnaam. Afleiding van heiligennaam Sanctorius.

Saintvenant. Plaatsnaam Saint-Venant (Pas-de-Calais).

Saint-Viteux, Sainviteux, Saintviteux, Sainvitux, Sainvitu: Plaatsnaam Saint-Vitu in Abée (Luik), dat is Saint-Victor.

Sainz. Spelling voor Saint of Spaans Sâinz, van Sanchez, van Sanctus.

Saiselet. Afleiding van Saison.

Saison. Oude verbogen vorm van de volksnaam Germaanse Sahso, Frans saxon: Sakser, Sas.

Saive, Sève, Sève: 1. Oudfrans saive, saige, Frans sage: wijs, ervaren. Vergelijk Lesage. 2. Plaatsnaam Saive (Luik); zie Desaive.

Sakier, Saqi, Saqui, Sakhir, Sakhi, Saghir, Saghy, Sagie, Sagi, Sagis: 1. Oudfrans sakier, saquier: zakkenmaker. 2. De vormen met g eventueel vadersnaam Sagarius.

Saksou. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sahs-wulf 'Sakser-wolf.

Sakko: Nederlandse spelling van de Italiaans familienaam Sacco ‘zak’. Bijnaam of beroepsbijnaam.

Saktreger. Beroepsnaam van de zakkendrager, scheepslosser.

Sala, Salat, Sallat, Salet, Salez, Salée, Salée, Sallets, Sallet, Salle, Salley, Salle, Salaets, Salaerts, Sallaerts, Sallaets, Salard, Saelaert: 1. Uit Sarlet, Charlet, Franse afleiding van de voornaam Charles? Maar Charlet kan natuurlijk op reïnterpretatie berusten. 2. Afleiding van Frans sale: vuil?

Sala, Slaa: Italiaanse familienaam Sala, vooral in Lombardije. Ook Occitaans. Plaatsnaam met betekenis ‘zaal’.

Salabert, Salberter, Salbeth, Sallebert: Vadersnaam. Germaanse voornaam sal-berht of Sadelbertus.

Saladin, Salaino, Saladé, Salade, Salladini, Salentijn, Salentiny, Salandini, Salhadin, Saadelhin. Vadersnaam uit de Arabische voornaam Saladin: heil van het geloof. Deze naam kwam met de kruistochten naar Europa. De ridderlijke sultan Saladin van Egypte en Syrie veroverde Jeruzalem in 1187. Zo werd het een populaire literatuurnaam.

Salathong. Thaise familienaam.

Salazar. Spaans, Portugese plaatsnaam: Germaans sala: zaal + Baskisch zahar: oud. Plaatsnaam in Burgos.

Salcher, Salacher. Van plaatsnaam Salach, Beieren.

Salden. Naam uit Des Alden (= van den Alde): zoon van de oude.

Sale, Sal, Salles, Salle, Lesalle, Lesale: Bijnaam. Oudfrans sale: bleek, triest, vuil. Zie ook Delsalle.

Salée, Salee: 1. Plaatsnaam. 2. Zie Sala(t).

Salen, Salens, Saelens, Saelen, Salins. Vadersnaam, knuffelvorm uit de Bijbelse voornaam Salomon.

Salenbien, Salenbier, Sallembien, Salembien, Salembier, Salembie, Salambier, Schalembier. Naam uit het Oudfranse zinwoord: saille-en-bien, van saillir; springen, en bien; goed (springt in 't goed). Bijnaam voor iemand die plotseling rijk geworden is (door erfenis of huwelijk). Vergelijk Salimbene, Duits Spring(en)sgut(h), Spring(g)uth, van Springintgut.

Salengros, Salengrois, Salingros, Salingret, Salingue: Afleiding van oudpiacrdisch salengue, salingre: zoutziederij. Maar 1891 Pierre-Clément Salingre, geboren in Meschede (Noordrijn-Westfalen), was de zoon van Theodor Salinger. Hier werd de Duitse familienaam Salinger aangepast aan de bestaande Waalse familienaam Salingre.

Salerno, Salerni. Plaatsnaam Salerno, aan de westkust van Italie.

Salesse, Salés, Sales, Salles, Sallese, Salles: Plaatsnaam Salesches (Nord), Salés (Tarn) of Salesse (Cantal, Creuse).

Salice. Italiaanse familienaam. Plaatsnaam; wilg.

Saliën, Salien, Saldiën, Saldien, Sail, Sail, Saille. Naam uit het Middelnederlandse salië, saelge, sailge, saelie: salie. Bijnaam voor de kruidenteler- of handelaar.

Salier. Afleiding van Middenhoogduits salhe; waterwilg.

Salier, Saliez, Salies, Sali, Salhi, Sailliez, Saillez, Salliez, Salliet, Sailer, Saille, Saillet: Oudfrans salier: zoutzieder. Beroepsnaam. Vergelijk De Souter.

Salières, Salieres: Middenfrans salière: zoutvat. Beroepsnaam van de zouthandelaar. Of plaatsnaam La Salière, bijvoorbeeld in Harveng (Henegouwen); zoutziederij.

Saligo, Saligot. Naam uit de ridderromans. Afgeleid van het Germaanse salik: bijnaam voor een vuilak, smeerlap (de slechte uit de verhalen).

Saliman. Arabische naam uit de voornaam Salim/Saleem/Salman: veilig, gezond, geheel, onberispelijk.

Salina, Salinas. Dialect vorm voor Frans saline: zoutmijn, zoutziederij.

Salis. Vadersnaam. Korte vorm van Marsalis, variant van Marcelis? Of Engelse familienaam Sallis = Sallows, naar de woonplaats bij de wilgen (Frans saule) ?

Salkim. Variant van Salkin? Turkse naam?

Salkin, Salkind. Vadersnaam. Engelse (of Middelnederlandse?) afleiding van de voornaam Salomon.

Sallet: 1. Uit Sarlet, van Charlet, Franse verkleinvorm van de voornaam Charles. 2. Verkleinvorm van Frans sale ‘vuil’?

Salliau. Middenfrans salaud, afleiding van sale: vies mens, smeerlap.

Sallmann, Salman: 1. Beroepsnaam. Middenhoogduits Sal(e)man: vertrouwensman, zegsman, bemiddelaar, voogd. 2. Vadersnaam. Variant van de Bijbelse voornaam Salomon.

Sallustio, Sallustin, Sallus, Salluste. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Salustius of Sallustius.

Salm, van (de) Salm, van de(der) Zalm. Naam uit de plaatsnaam Zalm (Nederlands-Limburg), Salm (ook riviernaam) in Luik en Vulkaan Eifel (Duitsland). 2. Plaatsnaam Vielsalm in Luxemburg.

Salmier, Salmi, Salemi, Sallami, Salami, Salimi, Solomie, Sollami: Salmier = Psalmier: psalmenzanger.

Salmin, Salmain, Salomein, Sallemeyn: 1. Vadersnaam. Vleivorm van Bijbelse voornaam Salomon. Vergelijk Moedersnaam Salmena. 2. Afleiding van Salmier.

Salom, Salome, Salon, Salone, Saleem, Salem, Salim, Salme, Salm, Solome, Soleme, Solem, Saume: Vadersnaam. Naast Salomon, de Romaanse verbogen vorm (cas-régime van Salomonem) moet een onverbogen Romaanse vorm Salom(e)/Salm(e)/Saume (can cas-sujet Salomo) hebben bestaan. Salome, Solome kunnen ook wel afleidingen zijn voor Salomé/Solomé (en omgekeerd). Zie Salomon, Salome.

Salomé, Salome, Salomée, Salomez, Salommez, Salamé, Sallami, Salami, Salemi, Salmi, Salimei, Salimi, Solemé, Soleme, Solome, Solomee, Solomez, Solomie, Sollami: 1. Moedersnaam. Bijbelse voornaam Salome. Maar de voornaam was bij ons in de middeleeuwen ongebruikelijk. Maar de tante van Jacob Cats heette Salome Cats in 1571 in Brouwershaven. 2. Franse verkleinvorm van voornaam Salomon. 3. Zie ook Salmier.

Salomein: Ook Salmin. Vleivorm van de Bijbelse voornaam Salomon.

Salomon, Salomons, Salomont, Salomone, Salomoni, Salomein, Salamon, Salamone, Salamoni, Salamun, Salamson, Salmon, Salmont Salmona, Salman, Salmang, Saulmont, Saumon, Sauoné, Somon, Sallman, Solomon, Salomonson, Solomons, Soulimans: Vadersnaam. De Bijbelse voornaam Salomo(n). Zie ook Salens, Sallmann 2.

Salperwick, Salperwyck. Plaatsnaam Salperwick (Pas-de-Calais).

Salpeteur, Salpeté, Salpè, Salpetier, Salpétrier, Salpétier. Beroepsbijnaam van de salpeterbereider of -verkoper. Vergelijk Saliter.

Salsac. Oude vorm van plaatsnaam Saussac (Cantal, Gironde, Vaucluse).

Salsone, Salson. Zuid Franse afleiding van salsa; saus. Beroepsnaam.

Salt, Salz, Zalc, Sals. Naam uit het Nederduitse Salt, het Duitse Salz, in het Luikse overgenomen als Sals: zout. Beroepsbijnaam. Vergelijk Salzmann.

Saltbommel, van. Plaatsnaam Zaltbommel, Gelderland.

Salter. Nederduits voor Duits Salzer: zoutzieder. Vergelijk De Souter.

Salteur. Zie Sauteur. 2. Naamwijziging (gemeente Houyet) van Salpeteur.

Salton. Afleiding van Oudfrans sait, Frans saut: sprong, schok.

Salu, Salut, Saluyts, Salluyts, Salluijts. Naam uit het Oudfranse Salut: heil, bescherming, beveiliging, groet. Bijnaam.

Salvador, Salvadore, Salvadori, Salvatore, Salvatori: Vadersnaam, Italiaanse, Spaanse vormen van Latijn Salvator 'redder, verlosser, heiland'.

Salvan, Sauvan: Vadersnaam. Volkse vorm van heiligennaam Silvanus.

Salvé, Salvée, Salve, Sauvé, Sauvey, Sauvet, Savet, Save, Savay: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Salvatus 'gered, verlost'. Vergelijk Italiaanse familienaam Salvato.

Salveniac, Salvéniac: Plaatsnaam Salvagnac (Aveyron, Tarn).

Salverda, Saavedra: Friese familienaam. Afkomstig van Salverd in Franekeradeel (Friesland).

Salvi, Salvo. Italiaanse vormen van Latijnse heiligennaam Salvius, Salvus. Vadersnaam.

Salzberg, Zalzberg, Zalcberg: Frequente Duitse plaatsnaam Salzberg: zoutberg.

Salzburg, Salzburger. Plaatsnaam Salzburg, Oostenrijk.

Salzman, Salzmann, Zalcman, Salsmans. Beroepsnaam. Duits Salzmann; zoutman, zoutzieder.

Saltzherr: Foute spelling voor Duits Salzer ‘zoutzieder, zouthandelaar’. familienaam De Zouter.

Sam: Engelse vadersnaam., korte vorm van Samson.

Saman, Samans, Zaman, Sämann, Saeman. 1. Beroepsnaam van de zaaiman, de zaaier. 2. Saman/Zaman zijn mogelijk ook vervormingen uit Zandman: Familienaam uit de plaatsnaam Zande.

Samang, van, van Semang: Plaatsnaam Samang in Membach (Luik).

Sambeek, van, Sombeek, Zambeek, van Zantbeek. Plaatsnaam Sambeek (Noord-Brabant).

Sambour. Plaatsnaam Chambourg (Indre-et-Loire).

Sambrée, Sambre, Sambree. Plaatsnaam Samrée (Luxemburg).

Samedi. Familienaam naar de dagnaam zaterdag. Vergelijk Vrijdag.

Samelson. Vadersnaam. Zoon van Samuel.

Sameni. Plaatsnaam Chamigny (Seine-et-Marne).

Samier, Samiers, Samiez, Samir, Sami, Samy: Wel een variant van Sannier/Sagn(i)ez.

Samin, Samijn, Samyn, Samain, Sameyn, Sameijn, Semeyn, Saemen, Samens, Scharmin. 1. Vadersnaam, knuffelvorm van de Bijbelse voornaam Samuel die in de 12de eeuw als als voornaam in West-Vlaanderen voorkwam. 2. Beroepsnaam uit het Oudfranse samin: fijne zijden stof. Dit geldt alleen voor de Samin-varianten.

Samison, Sammison. Waarschijnlijk Engelse verschrijving van Samson.

Sammels. 1. Bijnaam voor iemand die sammelt (talmt, zeurt, knoeit). 2. Vadersnaam uit de Bijbelse naam Samuel.

Sammens. Variant van Samens of Sammels.

Sammeth, Sammert, Sambeth, Sammut: Duits Sammet, Samt: fluweel. Beroepsnaam.

Samoy, Samoye, Samoey, Samoise, Samois, Sameys, Sameese, Semeese: Van Oudfranse werkwoord psalmoier, salmoier: psalmodiëren, psalmen zingen?

Sampain, Saimpain: Reïnterpretatie (als sans pain: zonder brood) van oorspronkelijke Sampin, vleivorm van de Bijbelse voornaam Sam(p)son.

Sampaix, Sampé: Bijnaam. Sans paix: zonder rust, rusteloos.

Sampermans. Waarschijnlijk van Sammelmans. Variant van Sammels. Zie daar verder.

Sampité. Bijnaam Sans pitié: meedogenloos.

Sampon: Aanpassing van Franse familienaam Champon, Plaatsnaam afgeleid van champ ‘veld’. Of plaatsnaam Sampont in Hachy (Provincie Luxemburg).

Sampont. Plaatsnaam in Hachy, Luxemburg.

Samray, Samri, Sameray, Samerey, Sanrey: Waals samerê: bewoner van de streek van Vielsalm (Luxemburg).

Samuëlse: Vadersnaam. Zoon van Samuel, Bijbelse voornaam.

Samijn, Semeijn, Semijn: Vadersnaam. Vleivorm van de Bijbelse voornaam Samuel.

Samson, Samsson, Sampson, Samsom, Samsoen, Sansone, Sanson, Sansoen, Sansom: Vadersnaam. Bijbelse voornaam Samson/Simson.

Samsonau. Vadersnaam. Afleiding van Samson.

Samsonowicz. Slavische vadersnaam uit de voornaam Samson.

Samuel, Samuele, Samuels, Samul, Samu, Samuelov: Vadersnaam. Bijbelse voornaam.

San. Korte vorm voor Van San? Spaanse korte vorm van Santo, heiligennaam Sanctus?

Sana, Sanna, Sanne, Sannen, Saanen, Saenen, Sanen, Zannen, Zanen, Zanne: Moedersnaam. Korte vorm van de Hebreeuwse heiligennaaam Susanna. Zie Versaen.

Sanc, Sancke. Vadersnaam. Nederduitse afleiding van de voornaam Sanno; Saneke. Of van Sandtke: Santke (zie Santkin).

Sanchez, Sanches, Sanges, Sancho: Vadersnaam. Spaanse vorm van de Latijnse heiligennaam Sanctus ‘heilig’.

Sanctorum, Sanctrum. Bijnaam naar het Latijnse woord sanctorum 'van de heiligen' uit een liturgische tekst, wellicht voor een koster of geestelijke.

Sandbach: Plaatsnaam Sandbach (Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen).

Sanctrum, Sancotrum. Bijnaam uit het Latijnse sanctorum: "van het heilige". Wellicht bijnaam voor een koster of geestelijke (en die hadden ook al wel eens kinderen).

Sanctus, Santus, Santy, Santij. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Sanctus. Santi is Italiaans.

Sana, Sanna, Sannen, Sanne, Saanen, Saenen, Sanen, Zannen, Zanen, Zanne. Moedersnaam, verkorte vorm van de Hebreeuws heiligennaam Susanna.

Sancy. 1. Plaatsnaam Sancy (Meurthe-et-Mos.). 2. Zie Censier.

Sand. Korte vorm voor Van Sand. Ook Duitse familienaam Sand, eveneens van plaatsnaam.

Sande, van, der. Plaatsnaam in Duitsland.

Sandbank. Plaatsnaam; zandbank.

Sandberg, Sandberger. Verspreide Duitse plaatsnaam Sandberg: zandberg. Zie ook Zandberg.

Sande. Waalse reductie van Sandre.

Sandee, Zandee: Waternaam in Goudswaard (Zuid-Holland).

Sandee. Aaanpassing van franse familienaam Chandet, afleiding van Occitaans cande, Laijn. candidus: wit.

Sandefort, Sandifort, van Santvoort: Plaatsnaam Zandvoort (Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zeeland), Santfort (Nederlands Limburg. Eventueel plaatsnaam Sandfurth (Nedersaksen), Sandfort(h) (Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen).

Sandelin. Vadersnaam. Vleivorm van Sander, van Alexander.

Sanderman, Sandermans, Santermans. Vadersnaam uit de Voornaam Sander, een verkorting van Alexander.

Sanders, Sander, Sanderse, Sandersen, Zander, Zanders, Saunders, Sandre, Sadre, Senders, Sender: Vadersnaam. Korte vorm van de Griekse heiligennaam Alexander.

Sander, de, Desandre, Desandere: 1. Desandre, Pas-de-Calais. Zoon van Sandre, Alexander. Zie ook Descendre. 2. Zie de Zanger.

Sanderman, Sandermans, Santermans: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Sander, van Alexander.

Sanderse, Sanderson. Vadersnaam. Zoon van Sander.

Sanderus. Vadersnaam. Latinisering van Sanders. Humanistennaam van Antonius Sanderus, Antwerpen 1586, Affligem 1664; auteur van Flandria Illustrata.

Sanderville. Plaatsnaam Sandarville (Eure-et-Loir); eventueel Sandouville (Seine-Mar.).

Sandfurth, Sandfort. Duitse plaatsnamen Sandfurth, Sandforth, Sandfort, Santfort (Nederlands-Limburg).

Sandkoul. Plaatsnaam: zandkuil. Verspreide Duitse plaatsnaam Sandkuhle. Vergelijk Savelkoul.

Sandman, Sandeman: 1. Afleiding van Van den Zande. 2. Beroepsnaam van de zandvoerman of -handelaar.

Sandmeier. Meier, boer op zandig terrein.

Sandner: Duitse beroepsnaam van de zandgraver, -voerman of -handelaar.

Sandon. Plaatsnaam (Berkshire, Essex, Hertfordshire).

Sandor. Hongaars vadersnaam van Alexander.

Sandorff: Plaatsnaam Sandorf (Beieren), Sanddorf (Duitsland).

Sandoz. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Sandre.

Sandraert, Sandrard, Sandart: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Sander.

Sandra, Sandrat, Sandras, Tjandra, Sansdraps, Sansdrap, Sandraps, Sandrap, Sendrap: Vadersnaam. Frans Sandra(t), Waale vorm van Sandrard, afleiding van de voornaam Alexander.

Sandré, de: Desandré, van Desandre, zoon van Sander, Alexander.

Sandreczki, Sandreschi, Sandretti. Vadersnaam. Slavische en Italiaanse afleiding van de voornaam Alexander.

Sandrin, Sandrini: Vadersnaam. Italiaanse korte vorm van Alesandrini, vleivorm van Alexander.

Sandron, Sandront, Sadron, Sendrons, Sondron: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Alexander.

Sansen, Sansens, Sanse, Sans, Sanssens, Zanzen, Sensen. Vadersnaam uit Sansin, een knuffelvorm van de voornaam Sanson/Samson.

Sanfrinnon, Sanfrinon. Verhaspeling (in Vlaams-Brabant) van Chaufoureau (uit Waals-Brabant), met de normale aanpassing ch/s en de zo frequente n-epenthesis.

Sangeleer. Brabantse vorm van Frans Sanglier, Oudfrans sengler.

Sangen, van der. Dialect variant van Van der Sanden (vergelijk Kust Waals-Vlaams zange = zand).

Sangermann, Sangermano. Beroepsnaam. Afleiding van Sanger.

Sanglier. Familienaam uit het Franse sanglier: everzwijn. Bijnaam of huisnaam.

Sangiorgio, Sangiorgi. Italiaanse plaatsnaam San Giorgio.

Sanglan: Oudfrans sanglent: bloeddorstig, wreed. Bijnaam.

Sanglet. Afleiding van Sanglier.

Sanglier. Frans sanglier: wild zwijn, everzwijn. Bijnaam of huisnaam.

Sangster. Beroepsnaam. Engelse vrouwelijke vorm voor Sanger: zangeres.

Sanguin. Frans sanguin: donkerrood, bloedrood. Beroepsnaam voor een lakenverver.

Sanguinetti, Sangineto: Plaatsnaam Sanguineto in Ligurië of Sanguinetto: kornoeljeboom, Cornus.

Sansens, Sansen, Sans, Sanse, Sanssens, Zanzen, Sensen: Vadersnaam van Sansin, vleivorm van Sanson, Samson.

Sanspeur, Sampeur. Bijnaam Sans peur: zonder vrees. Vergelijk Duits Ohnefurcht, Ohneangst.

Sanspoux, Sanspouls, Sampoux, Sampou, Sampoulx, Sampol, Sampos, Sanpoux, Sanpo, Sempoux, Senspoux, Sempos, Sempo, Sempot, Senpo. Reïnterpretatie (als Waals sanspôce: zonder duim) van Saint-Paul of Saint-Pol= Saint-Paul, plaatsnaam in Nord en Pas-de-Calais.

Sansterre, Santer, Santerre, Santerne, Santere, Senterre, Senter, Senster, Sandter: 1. Bijnaam Sans terre: zonder land. Vergelijk Landeloos. 2. Plaatsnaam Santerre, Latijn sana terra (Somme).

Sanstra. Waarschijnlijk verhaspeling van Sandra.

Santa, Sant, (de), Moedersnaam. Latijnse heiligennaam Sancta. Bijnaam. Vgl Saint.

Santa Maria. Verspreide Italiaanse en Spaanse plaatsnaam.

Santacaterina, Santacatterina. Plaatsnaam.

Santander, Santaner. Spaanse plaatsnaam Santander.

Santana, Sant'Anna: Spaanse, Catalaanse en Portugese plaatsnaam: Sint-Anna.

Saint’Angelo. Verspreide Italiaanse plaatsnaam.

Santantonio. Italiaanse en Spaanse plaatsnaam.

Sante,van, Santen, van, van Zanten: 1. Plaatsnaam Xanten (Noordrijn-Westfalen). 2. Plaatsnaam Zanten, Frans Saintes (Waals-Brabant).

Santbulte. Familienaam uit gelijknamige plaatsnaam (zandheuvel) ergens op de grens Nederland-Duitsland.

Santiago, Tiago. Verspreide Spaanse plaatsnaam Sant'Iago (Sint-Jakob). Vooral bekend is de bedevaartplaats Santiago de Compostela.

Santin, Santing, Santens, Saintin. Afleiding van de Latijnse heiligennaam Sanctus.

Santon, Santhong. Naam uit het Franse Centon, dit is wellicht een afleiding van de voornaam Vincent.

Santonin. Vadersnaam. Afleiding van Santin.

Santos, dos. Portugese naam, in Nederland vooral afkomstig uit Kaapverdië en verder onder andere uit de Dominicaanse Republiek, de Filipijnen, Brazilië, Angola en Portugal. Zie Santa.

Santkin, Sanquin, Saquin, Saengtien, Sandtke, Sentiens, Sentjens, Zentjens: 1. Vaders-, moedersnaam. Afleiding van heiligennaam Sanctus/Sancta. Vergelijk Santin, Sente(n). 2. Santkin eventueel Waalse gereduceerde vorm van Sanderkin, afleiding van Sander.

Santon, Santhong: Frans Centon, afleiding van de voornaam Vincent?

Santos. Portugese en Spaanse plaatsnaam.

Santrain, Santraine, Saintrain, Saintraint. Aaanpassing van Chantrain(e). Chant(e)raine = Santreyn = San train.

Santuz: Santus, van Sanctus ‘heilig’.

Sanz. Oudhoogduitse afleiding van de voornaam Sanne, Sanno. 2. Nederduitse plaatsnaam Sanz bij Stralsund.

Sap, Sappen, Sapion: 1. Moedersnaam. Korte vorm van de Latijnse heiligennaam Sapientia of Sabina. 2. Zie ook Sabbe.

Sapart. Uit Frans Chappard: drager van een kap(mantel). Vergelijk Cappaert.

Sapin, Sappin, Sapyn, Sapijn: 1. Moedersnaam. Afleiding van heiligennaam Sapientia. Vergelijk Sap. 2. Eventueel Franse plaatsnaam Sapin: spar, den. Vergelijk Dusapin.

Sapion. Moedersnaam. Afleiding van Sap.

Sappenberghs. Plaatsnaam Dapenberg in Onze-Lieve-Vrouwe-Lombeek (Vlaams-Brabant).

Saquet, Sacchet, Saket, Saké, Sekeet: Oudpicardisch saquet, Frans sachet: zakje. Beroepsnaam. Vergelijk Zack.

Saraber: Onduidelijk. Misschien wel een verhaspeling van de plaatsnaam van zijn herkomst. 1706-1767 Pierre Sarrabere/Sarabère, Salies-de-Béarn (Basses-Pyr.)-Den Haag.

Saragosse. Namen.

Saragossi. Spaanse plaatsnaam Saragossa.

Sarazin, Sarasin, Sarasijn, Sarazijn, Sarasyn, Saracen, Saraceno, Satacino, Sarrazin, Sarazijn, Sarazyn, Sarasin, Saradin. Familienaam uit het Middelnederlandse sarazijn: Saraceen, Arabier, mohammedaan, heiden. Soms afkomstig uit de gelijknamige huisnaam.

Sarboer. Aanpasing van plaatsnaam Cherbourg (Manche) of Sarrebourg (Moselle).

Sarcelle. Plaatsnaam (Seine-et-Oise).

Sarda, Sardar, Chardard. Afleiding van de voornaam Richard.

Sardeur. Frans chardeur, var. van cardeur: wolkaarder.

Sarin. Moedersnaam. Vleivorm van de Bijbelse voornaam Sara.

Saris, Sarris, Sar: Vadersnaam. Korte vorm van Sesaris, heiligennaam Cesarius.

Sarna, Sarnat. Uit Chameau, afleiding van charme: haagbeuk?

Sarneel: Vadersnaam. Variant van Serneel, dat is ’s heren Neels ‘Daneels’ of ‘Corneels’.

Saroléa, Sarolea. Plaatsnaam Sarolay in Argenteau (Luik).

Sarpette. Beroepsnaam. Frans serpette: klein snoeimes.

Serphatie, Sarphati, Serfati, Serfaty, Servaty: Joodse familienaam Sarfatti. Volksnaam van Spaanse en Franse migranten in Italie. Hebreeuws Tsarefati is een afleiding van Tsarefat, oorspronkelijk de naam van een Fenicische stad, nu met betekenis 'Frankrijk'.

Sarpong. Wellicht niet een aaanpassing van Charbon (zie Carbon). Mogelijk een Ghanese familienaam.

Sarrau, Sarroult, Sarroute, Sarreau, Sara, Sarras, Sarra, Saray, Sarria: 1. Aaanpassing van Chareau, afleiding van Char. Zie Charrault. 2. Afleiding van Germaansee sar-naam?

Sarren, van der. Regressievorm voor moedersnaam Versaren: vrouw Sara. Versaren, een hoogbaljuw in het Waasland in de 16de eeuw noemde zich Vander Saren.

Sarria. Zie Sarrau. 2. Plaatsnaam in Baskenland.

Sarteel, Sartel, Serteels, Sarteuax, Sarteau, Sartiax, Sartiau, Sartieaux, Saurtia, Sortia, Sautel, Dusartel. Naam uit de plaatsnaam Sartiel, Sartel, afleiding van sart, Frans essart; gerooide plaats. Zie ook Harteel.

Sartenaer, Sartenar. Aanpassing van Duitse familienaam Zartner, afleiding van plaatsnaam Zarten. 1715 Hans Georg Zartner komt uit Beieren naar Hendrik-Kapelle en wordt opgetekend als Sartener, Sartenaer.

Sarter. Variant (van cas-sujet) van Oudfrans sarteur: ontginner, die bossen rooit, houthakker. 2. Zie Sartor.

Sartillo, Sartillot, Sartiliot, Sastrillo: 1. Afleiding van Oudfrans sart: rode, gerooide plaats. 2. Naamswijziging van oorspronkelijk Saligot.

Sartini, Sarti, Sarto, Sartor, Sartore, Sartorel, Sartorius, Sartori, Sartorio. Italiaanse naam uit het Latijnse Sartorius: kleermaker, snijder. Beroepsnaam.

Sartisse. Plaatsnaam (Les) Sartis in Courcelles, Hensies (Henegouwen).

Sarton: Plaatsnaam. Afleiding van sart ‘rode’.

Sartor, Sartori, Sartorius, Sartoris, Sartorio, Satory, Sarter, Sartoirs: Beroepsnaam. Latijn sartor: kleermaker.

Sartre, Satre, Sastre: Beroepsnaam. Oudfrans sartre, van Latijn sartor: kleermaker. Zie Sartor.

Sartrys. Waals-Vlaamse variant van Sartisse.

Sas (de), Sass(e), Saes, Saez, Tsas, T'Sas, 't Sas, Sach, Sachs, Saks, Saxe, Sax, Saxks, Sacks, Sackx, Sakx, Zas, Zass. Volksnaam voor wie afkomstig is van Saksen in het bijzonder, Duitsland in het algemeen.

Sas, van (der): Plaatsnaam Sas (Noord-Brabant), Sas van Gent (Zeeland).

Sasanguie, Sasangie. Uiterst zeldzame familienaam. Mogelijk verfranste naamvorm uit het oude Sasse (volksnaam voor iemand uit Saksen) + wig: de strijdende Saks.

Sasse: 1. Middelnederlands Sasse, volksnaam van de Sas, Saks(er), afkomstig uit Saksen. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam Sahso, Saxo, Sasso; ‘volksnaam van de Zassen, Sachsen’.

Sassel. Duitse plaatsnaam.

Sassen, Sassenus, Saesen, Saesens. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sahso, Saxo, Sasso, volksnaam van de Sachsen (de Zassen). 2. Eventueel plaatsnaam zonder voorzetsel van de streeknaam Sachsen. 

Sassenbrouck, van, van Sassenbroeck: Plaatsnaam Sassenbroek in Broekom (Limburg).

Sasserath. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Sassier, Sassi: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sahs-hari 'Sa(k)s-leger'.

Sasson. Frans saxon: volksnaam van de Saks(er). Vergelijk (de) Sas. 2. Vadersnaam. Romaanse verbogen vorm van Germaanse voornaam Saxo 'Sa(k)s'; vergelijk Sassen.

Sate, van der, van der Saete, Van Saet, Zaad. Familienaam uit het Middelnederlandse sate: woning, tijdelijk verblijf, kasteel.

Satens, Saetens: Vadersnaam. Vleivorm van een Germaanse sath-naam, zoals Sadebertus, Saduinus (Satoinus), Sadulfus.

Saterdag. Bijnaam naar de weekdag, zaterdag.

Satin, Satijn, Satyn, Satinet: Middenfrans satin: satijn. Beroepsnaam van de wever of handelaar.

Satirus. Latijnse humanistennaam. Wellicht Satyrus: dichter (van satires).

Sattler, Sadler: Duitse beroepsnaam van de zadelmaker; vergelijk de Sadeleer.

Sauber. Duits sauber; rein, zuiver, schoon.

Saucin, Sausin: Plaastnaam Saucin in Isnes (Namen).

Saudemont, Saudmont. Plaatsnaam Saudemont (Pas-de-Calais).

Saudoyer, Saudouyes, Sodoyer, Sodoyez, Sodoyé, Soudoyer, Soudoyez: Oudfrans soldoier: soldenier, huurling.

Sauer, Saur, Souer: Duitse bijnaam ‘zuur, bitter, bars’.

Sauerbier. Bijnaam voor de brouwer van zuur bier, het bittere langer houdbare bier. Vergelijk Zuurbier.

Sauerman, Sauermann, Suermann. Suermann: Bijnaam voor iemand met een zuur, bitter, bars karakter. Zie Sauer.

Saul, Saül, Saulle, Saulx, Saux, Saut, Sauw: Plaatsnaam. Oudfrans sais, Frans saule: wilg. Vergelijk Desseaux.

Saulay. Plaatsnaam; plaats met wilgen.

Sault. Van Latijn saltus; bos.

Saunier, Saulnier, Lesaulnier, Sougnier, Sougniez, Sougnez, Sougné, Soune, Seunier: Franse beroepsnaam van de zouter, zoutzieder, zouthandelaar.

Saurin, Sauren. Afleiding van Oudfrans sor: bruinachtig geel. Vergelijk Saureau.

Saurtet. Afleiding van sart; rode.

Saury, Sauris. 1. Variant van Savary. 2. Spellingvariant van Soris; zie Souris.

Sausset, Sausset, Saucet, Saucez, Saucé, Sauce, Sausez, Sauzet, Sosset: Afleiding van Oudfrans sais, sauz, sause, Latijn salix: wilg. Vergelijk Dusausoit.

Saussu, Saussus. Variant van Oudfrans Saucy: plaats waar wilgen groeien.

Saussure, Saucure: Plaatsnaam. Oude naam van Carslbourg in Paliseul (Luxemburg).

Sauter. Afstammelingen van Jacob Sutter=Sauter in Reichenau (Bodenmeer). Duitse beroepsnaam Sauter = Suter (in het Alemannisch niet gediftongeerd) van Latijn sutor: naaier. 2. Zie De Souter.

Sautereau, Sautrau, Sautriaux, Sautron: Oudfrans sauterel, Frans sauterelle: sprinkhaan. Bijnaam voor een springer.

Sauteur, Salteur: Oudfrans salteur, Frans sauteur: springer, danser.

Sautier, Sautié, Sautière, Sautiere, Sauthier: Oudfrans saltier, sautier: psalmboek, Middelnederlands souter, Nederlands psalter, ook muziekinstrument: dertiensnarige harp. Bijnaam voor een muzikant. Vergelijk Duits Psalterier.

Sautreuil. Plaatsnaam in Arc-en-Barrois (Hte-Marne).

Savage: Variant van de Franse familienaam Sauvage. Bijnaam voor iemand met onsociaal gedrag, die zich wild en ongedisciplineerd gedraagt. Ook huisnaam.

Sauvage (de), Dessauvage, Dessauvages, Savage, Saouvagie, Souvage. Bijnaam voor iemand met een wild, ongedisciplineerd gedrag. Vergelijk De Wilde, De Wildeman. Ook huisnaam.

Sauvageua, Sauvageot, Sauvaget. Bijnaam. Afleiding van Sauvage.

Sauvai. Vadersnaam. Germaanse voornaam Saluvalus.

Sauvegarde. Verspreide plaatsnaam in Wallonie.

Sauvelon, Savelon: Plaatsnaam. Waals sa(u)velon, Frans sablon: zand, zavel. Vergelijk Sablon. In Fragnée (Luik).

Sauvenée, Sauvenay, Savenay, Saufnay, Sauvanaud, Savineau: Vadersnaam. Luxemburgse Waalse afleiding (met dubbel suffix -enê, -inel) van Germaanse Sav-naam, zoals Savary.

Sauvenière, Sauvenier, Sauvenièr, Delsauvenière, Sauviller(s), Saveniers, Savernier: Plaatsnaam Sauvenière, van Middenlatijn sabulonaria: zandgroeve (Namen). In Charneux (Luxemburg): 1404 preit del Savenier. Ook een stadswijk van Luik: 1107 Sabulonaria = 1226 in Sabuleto.

Savaria, Savariau. Vadersnaam. Afleiding van Savary.

Savart, Sava, Savas, Savat, Savardi: Vadersnaam. Germaanse voornaam sav-hard.

Savary, Savari, Savaris, Saveri, Saverijs, Saverys, Saveries, Saffery, Zavarise, Soferis, Sofferie: Vadersnaam Savary, Romaanse vorm van Germaanse voornaam sav-rîk: Sabaricus, Savaricus, Savarich, Savaricus.

Savat, Savatte, Savaete, Chavat, Chavatte, Servaeten, Servaete, Cijvat: Oudfrans savate, Picardisch chavate ‘schoeisel’. Beroepsbijnaam van de schoenmaker. Cijvat door voortonige klinkerwijziging.

Scherpenisse, (van): Plaatsnaam Scherpenisse (Tholen, Zeeland): 1206 Scarpenesse ‘scherpe nes’, nesse ‘land dat in water uitsteekt’.

Savel (van den, der), van de(den) Zavel, van de Saevel, Versaevele, Versaevel, Versavel, Versavele. Familienaam uit de plaatsnaam Zavel: zand, plein.

Savel, Savels, Saeveld, Zavels, Savelen: 1. Savel, zavel ‘zand, plein’. 2. Middelnederlands savel, sabel ‘zwart (in de heraldiek); zwart bont, sabelbont’.

Savelkoul, Savelkouls, Savelkoel, Savelkoels. Limburgse familienaam Koel (kûl): kuil. Plaatsnaam Zavelkuil: zandgroeve, in Berg, Genoelselderen (Limburg), Rummen (Vlaams-Brabant).

Savelberg, van, Savelbergh, van, Savenberg, Savelsberg, van Zavelbergh, van Zavelberg: Plaatsnaam Zavelberg in Erwetegem (Oost-Vlaanderen) en Vollezele (Vlaams-Brabant).

Saverwijns, Saverwijns, Saverwijns, Saverijns. Vadersnaam. Variant van Saverijs.

Savoij, Savoije, Savooij: 1. Moedersnaam. Latijnse heiligennaam Savia. 2. Streeknaam Savooie, Frans Savoie.

Savignet. Plaatsnaam Savigné (Vienne, Sarthe, Indre-et-Loire).

Savigny, Savigni: Verspreide plaatsnaam Savigny.

Savin, Saveyn, Saveijn. Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Sabinus/Savinus.

Savine. Moedersnaam. Latijnse heiligennaam Sabina.

Savinien. Latijnse heiligennaam Sabinianus.

Savoi, Savoie, Savoir, Savoye, Savoy, Savooy, Savoey: 1. Moedersnaam. Latijnse heiligennaam Savia. 2. Zie De Savoye.

Savonet, Savoné, Savone: Afleiding van Frans savon: zeep. Beroepsnaam van de zeepzieder.

Savonie, Savonije. Waarschijnlijk van Savigni.

Savouret, Savouré: Oudfrans savoret: smakelijk; zacht, aardig. Bijnaam.

Savy. Plaatsnaam (Aisne) of Savy-Berlette (Pas-de-Calais) of in Longchamps (Luxemburg).

Saxer. Volksnaam van de Sakser.

Sayette. Oudfrans saitete; pijl. Beroepsnaam.

Sayez. Waarschijnlijk variant van Sailliez.

Scaillet, Scaillez, Scaliet, Scalliet, Escale, Scalais, Schaillée, Schaillee, Schaillez, Schaillié, Schaalje, Xhaët, Xhaet, Xhayet: Afleiding van Oudfrans escale, escaille, van Oudnederlands skal(j)a: lei, Zuidnederlands schalie. Beroepsnaam van de leidekker. Maar sommige vormen kunnen net zo goed spellingvarianten zijn van Sc(h)aillier, Schallier; zie Escallier.

Scaillon, Schallon, Scalon: 1. Oudfrans escaillon: sport, trede, trap. Bijvoorbeeld plaatsnaam Schalioen in Mal (Limburg). 2. Plaatsnaam Ecaillon (Nord). Zie Decaillon.

Scailteur, Scailteux, Cailteur, Cailteux, Xhaeteux, Xhayteux: Afleiding van Oudfrans escaille: lei. Beroepsnaam van de leidekker.

Scalabre. Franse aanpassing van Schelhaver.

Scalé, Schaalje: Aanpassings van de familienaam Scaillet, Escalé, van Schaillée, Schaillee. Verkleinvorm van Oudfrans escale, escaille, van Oudnederlands skal(j)a ‘lei’, Zuid Nederlands schalie. Beroepsbijnaam van de leidekker.

Scarron, Scaron. Waarschijnlijk spelling voor Charron.

Scarbotte. Oudfrans escarbote: (mest)kever. Bijnaam. Vergelijk Kever(s).

Scarceria, Scarceriaux, Scarceriaeu, Scarcériaux, Scarcérieau, Scarseriaux, Scacêriaux, Scacêriaux: Bijnaam. Afleiding van Oudfrans eschars: zuinig, karig, krenterig, gierig. Vergelijk Escarsiaus.

Scarmur, Scarmure. Plaatsnaam in Limburg. De naam werd later als Schermer gereïnterpreteerd.

Scarnier, Scarnière, Scarniere, Scarniet, Scherniers, Schernier: Middelnederlands schernier, schaernier: spotter. Bijnaam. Afleiding van Oudfrans eschar(n): spot.

Scarset, Scarse, Scarsez, Scarcez, Schairsée, Schairsee: Afleiding van Oudfrans eschars: krenterig, gierig. Vergelijk Scarceriau.

Scavée, Scavee, Schavey, Schavay, Skevee, Skeve, Sckevee, Skivée, Skivee, Scuvée, Scuvee, Scuvie, Sckuvie, Sikivie, Squivée: Plaatsnaam. Romaans scavée, escavée, van Latijn excavata: holle weg, groef. Xhavée in Saive, Vinalmont en Wandre (Lxemburg).

Schaader. Bijnaam voor iemand die schade toebrengt, vijand, rover.

Schaaf: 1. Nederlands spelling van Duits Schaf ‘schaap’. 2. Zie (van der) Schaaf.

Schaaf, (van der): Beroepsbijnaam van de timmerman.

Schaafsma: Friese afleiding van Schaaf. Beroepsbijnaam voor een timmerman.

Schaak, Schaake, Schaack, (de) Schaeck, Schaek, Schack, Schak, Schake, Schaakxs. 1. Naam uit schaak: schaakbord. Bijnaam voor een fervent schaker, schaakspeler. Op het zegel van de Kortrijkse familie Scaec stond een schaakbord. 2. Naam uit de regelmatig voorkomende huisnaam: schaak, schaakberd, in ’t Schaeck.

Schaak, van. Variant van Van Schaick. 2. Huisnaam: Het Schaak; zie Schaake 2.

Schaal, Schaale, Schaele: Beroepsnaam van de schalenmaker, maker van weegschalen.

Schaalje is Schalia (Skalia), Schalinga (Skalinga), de vadersnaam van de oud-Germaanse voornaam Scal, die vroeger in Friesland als Skele (Schele) in gebruik was. In de geslachtsnaam Schaallema (Schalema, of Skalama was beter spelling) vinden we dezen ouden voornaam terug. Misschien ook in Schalekamp. En zeker in Scheelings.

Schaange, van Schadinge, van de Friese persoonsnaam Scato. In Twente Schaink (Skadink).

Schaap, Schaep, Schaeps, Schaaps, Schab, Schaab, Scheps: 1. Bijnaam naar de eigenschappen van het schaap, bijvoorbeeld de zachtaardigheid. Ook wel bijnaam voor een sukkel of dom mens. 2. Huisnaam.

Schaapman, Schaepman, Schapmans, Scheepmans, Scheepman, Schepmans, Schepman: Beroepsnaam van de schaapherder

Schaapveld. Reïnterpretatie van Schaapvel. Beroepsnaam van de schapenviller of de looier van schaapsvachten. Vergelijk Duits Schaffell, Kalbfell.

Schaar, Schaer, Schaers, Scharre Scharres: 1. Beroepsbijnaam voor een scharenslijper of -smid, een snijder of scheerder. 2. Korte vorm van Van der Schaar.

Schaar, van der, van Schaaren, van Scharen, van Schaeren, Verschaeren, Verscharen, Verschaere. Familienaam uit de plaatsnaam Schaar, Schare. Schaar; oever, dijk, in Boechoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, Ruddervoorde, West-Vlaanderen.

Schaardenburg, van Schaardenburgh, van. Hoofdzakelijk Limburgse familienaam. Er is een plaatsnaam. Scadenbourg in St-Martin-au-Laërt (Pas-de-Calais). Ook een Nederlandse familienaam Scherrenburg. Aangezien burg- en berg-namen vaak verward werden, gaat de familienaam waarschijnlijk terug op een plaatsnaam in de streek van Diest (Vlaams-Brabant).

Schaarmann, Schaarmang, Scharmann: Beroepsnaam van de scharenmaker (vergelijk Schaarschmidt) of de scharenslijper.

Schaarschmidt. Beroepsnaam van de kleinsmid die scharen maakt.

Schaballie, Schabaille: Plaatsnaam in Zillebeke (West-Vlaanderen).

Schabel. Duitse bijnaam van werkwoord schaben; pesten, zich afbeulen.

Schaberg: Door d-uitstoting van een klank in het midden van een woord uit de plaatsnaam Schadeberg (Nedersaksen)?

Schachne, Schachner. Die bij een Schachen woont. Middenhoogduits schache: stuk bos.

Schacht, (de), de Schachte, de Schagt, (de) Schaght, Deschagt, Schaght, Schaecht: Beroepsnaam. Middelnederlands scacht: ronde stang of staak, staf van speer of lans. Beroepsnaam van de schacht- of speermaker:

Schachter, Schächter, Schaechter, Schechter: Beroepsnaam van de maker van pijl-, lans- en speerschachten. Vergelijk Duits Schachtschneider. Zie ook (de) Schacht.

Schadee: Door verschoven accent uit Schade. Bijnaam, van het werkwoord schaden ‘schade of nadeel toebrengen, benadelen’.

Schaddelee. Aanpassing van Zwitserse familienaam Schaedli, die beantwoordt aan Duitse familienaam Schâdelein, afleiding van Schade.

Schaderon, Schadron. Plaatsnaam Schadron in Uden, Noord-Brabant.

Schade, Schaad, Schaede, Schaets. Bijnaam uit het werkwoord schaden: iemand schade/nadeel toebrengen. Duits Schade ‘Schädiger, Feind’.

Schadeck, Schadick: Plaatsnaam Schadeck (Duitsland) in Attert (Luxemburg).

Schaeffer, Schaefer: Duits Beroepsnaam Schäfer ‘schaapherder’.

Schaeger, Schegers: Duitse familienaam Schagger voor de drager van Middenhoogduits schegge: nauwe, gestreepte herenrok, boerenkiel.

Schaegh, van der, Schaeghe, van der, (van) Schagen, van der Schaeg, van der Schaege, van der Schaeven, van der Schaeve, Verschaeve, Verschave, Verschage, Verschae, Verschaegen, Verschaever, Verschaver. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam (ter) Schage : kreupelhout, bosje (aan de rand van het veld). Deze plaatsnaam komt zowel in Vlaanderen als in Nederland voor. Vergelijk Engels shaw, Zweeds skog, Deens skov. Plaatsnaam Schage in Woumen (West-Vlaanderen), Schagen in Rozendaal (Noord-Brabant en Noord-Holland).

Schaekels, Schaekers, Schackels: Middelnederlands schakel: voetkluister, schakel van ketting. Bijnaam of beroepsnaam.

Schaeken, Schaekens, Schaken, Schaukens, Schouckens, Schoukens, Schuykens. 1. Familienaam uit het Middelnederlandse scadekin, Noordduits scadekin, verkleinvorm van scaden ‘schade, nadeel’. Zie Schade. 2. Uit Schalken(s): Zie Schalck.

Schaekers, Schaeckers: 1. Middelnederlands schaker: struikrover, rover. 2. Variant van Schaekels, door r/?-wisseling.

Schaele, van der. Middelnederlands schale: weegschaal, (stads)waag. Naar de woonplaats of voor de weger.

Schaepdrijver (de), Schaepdryver, Schapdryver, Schapdrijver. Beroepsnaam van de schaapherder.

Schaepherders. Boeroepsnaam van de schaapherder.

Schaepkens, Schepkens, Schöpges, Schoepges, Schopges: Afleiding van Schaap. Bijnaam. Vergelijk Nederduits Schap(e)ke

Schaepmeester, de, Schaapsmeerders: Beroepsnaam van de schaapherder.

Schapeshooft. Bijnaam voor iemand met kroeshaar, krullenbol.

Schaerbeek, van, de Scarenbeke: 1. Plaatsnaam Schaarbeek. 2. Eventueel plaatsnaam in Aalst en Zwijndrecht (Oost-Vlaanderen).

Schaeren, van: Plaatsnaam Schare, Schaar ‘oever, dijk’, in Biervliet, Cadzand, Retranchement (Zeeuws-Vlaanderen), Boechoute, Assenede (Oost-Vlaanderen).

Schaessens. Afleiding van Middelnederlands schaers: zuinig? Bijnaam.

Schaets. Middelnederlands schaetse: houten been, kruk, prothèse, stelt. Bijnaam voor een kreupele, gehandicapte. 2. Eventueel afleiding van Schade.

Schaetsaert, Schotsaert. Naam uit het Middelnederlandse schaetse: houten been, kruk, stelt.

Schaetzen, de. Plaatsnaam Schaatsen in Sint-Huibrechts-Hern (Limburg).

Schaever, de, Schaevers, de Schauvre: Beroepsnaam van de schaver, de timmerman.

Schaeybroeck, van Schaeybroek, van, van Schuybroeck, van Schuytbroeck, van Schuijtbroeck, Schuybroek, Schuybroecks, Schuynbroek, van Scambrouck: 1. Plaatsnaam Schadebroek in Schorisse (Oost-Vlaanderen). 2. Plaatsnaam Schaadbroek in Overijse (Vlaams-Brabant). Of in Zuid-Holland? 3. Deze familienaam valt samen met de Brabants dialect vorm van Van Schoubroeck.

Schaf, Schafs, Schaff, Schaaff, Schaaf, Schaeff, Schaefs, Scafs, Scaf, Scaffe, Scaff, Scheffs: Bijnaam. Duits Schaf: schaap. Vergelijk Schaap.

Schafelaar, van den: Plaatsnaam Schaffelaar (Veluwe):

Schaffel, van: Plaatsnaam 1427 ter Scaffelt, Aaigem (Oost-Vlaanderen).

Schäfers, Schaffer, Schaffers, Schaffer, Schaefers, Schaefer, Schaeffer, Scheefer, Schefer, Scheffers, Scheffer, Scheffert, Schöffer, Schöffers, Schoffers, Schoeffert, Schoeffer: Beroepsnaam. Duits Schafer, Schäfer; schaapherder. Vergelijk Schapers.

Schaffel, Schaffell. Duitse beroepsnaam van de schapenviller.

Schaffeneers, Schaffner. Middelnederlands schaffenaer, Middenhoogduits schaffenaere: ambtenaar belast met toezicht, opzichter, intendant, hofmeester, rentmeester. Beroepsnaam. 2. Afleiding van plaatsnaam Schaffen bij Diest (Vlaams-Brabant).

Schafferaet, Schafraet, Schafrad, Schafrath, -Schafrand, Schaffrath, Schaffrand: Bijnaam voor iemand die graag raad schaft, raad geeft.

Schaft, van der, Schaft, van Schaften: Plaatsnaam Schaft in Valkenswaard (Noord-Brabant).

Schaftingen, van, Schaftinghen, van, van Schaftighen: Plaatsnaam. Verdronken dorp Saaftinge (Zeeland).

Schagen, van: Plaatsnaam Schagen (Noord-Holland). Zie ook Van der Schaegh(e).

Scaght, van der. Reïnterpretatie van Van der Schlagt? Of van Verschate?

Schaik, van, van, Schaick, van Schaik, van Schaijik, van Schaijk: Plaatsnaam Schaijk (Noord-Brabant), Schadewijk bij Odijk, Utrecht.  Of door d-uitstoting van een klank in het midden van een woord uit plaatsnaam Schadijk in Horst (Nederlands Limburg).

Schakel: Middelnederlands schakel ‘voetkluister, schakel van ketting’. Bijnaam of beroepsbijnaam.

Schakelaar: Beroepsnaam.

Schakman, Schackman, Schapman: De Waals-Vlaamse familienaam Schapman gaat terug op Scha(ck)man, een Duitse aanpassing van Jacquemin (vergelijk Duits Schang van Jean).

Schalandrijn, Schalandryn. Chalandrin, afleiding van Chalandre. Zie Schellander.

Schalbroeck. Plaatsnaam in Lummen (Limburg).

Schalckhoven, van. Plaatsnaam Schalkhoven, Limburg.

Schaler, Schaeler, Scheler: Duitse familienaam Schaler, Schâler: Schiller, ontschorser (voor het looien). Beroepsnaam.

Schaleven: De naam Schaleven, Scaleven kwam omstreeks 1600 in het Land van Waas (Oost-Vlaanderen) voor. Uit Scaluwen, afleiding van de Caluwe  ‘de kale’.

Schaliedecker, de. Beroepsnaam van de leidekker.

Schalk, Schalck, Schalckx, Schalke, Schalken, Schalks, Schelck, Schalkens, Schalkens, Scalquin, Schaeiltjens, Scheyltjens, Schellekens, Schelekens, Schelkens, Schelke, Scheltjens, Scheltiens, Scheltens, Scheullekens; Vadersnaam. Germaanse voornaam Scalco ‘knecht’.

Schalkoort: Wellicht Middelnederlands schalkaert, afleiding van bijnaam schalc ‘onderhorig; boos, slecht, bedrieglijk, arglistig, listig’.

Schamp, Schamps, Scamps: 1. Bijnaam voor de schamper, spotter, die schamper is. Vergelijk Schampaert. 2. In Zuits Oost-Vlaanderen werd Deschamps verkort tot Schamp(s).

Schaltin. Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Namen.

Schalkwijk: Plaatsnaam Schalkwijk (Noord-Holland, Utrecht).

Schamphelaere (de), (de) Schampheleer, de Schapeleere, de Schampheleire, de Schampeleire, Deschampheleire, (de) Schamphelaire, de Schamfeleer, de Schaemphelaere, de Schaempheleere, de Scamphelaire, Schanfelaer, de Schanfeleire, de Schanfeler, de Schamphamlaere. Naam uit het Middelnederlandse schampelen, schamfelen, schanfelen: struikelen (ook met woorden). Bijnaam voor een stotteraar, stamelaar.

Schamp, Schamps, Scamps. 1. Bijnaam voor een schamper, een spotter. 2. Zie ook Deschamp(s).

Schandeler. Duitse afleiding van Middenhoogduits schandel, van Oudfrans chandel: kaars. Beroepsnaam van de kaarsgieter, Frans Chandelier. 2. Afleiding van de Duitse plaatsnaam Schandel.

Schandevyl (van), (van (de) Schandevijl, Schandevel. Aaanpassing van de Franse familienaam Chédeville, Chadeville, Chefdeville, Duchefdelaville, met n-epenthesis. Plaatsnaam Che(f )deville: hoogste punt van een stad, dorp.

Schans, de. Reïnterpreterende spelling van Deschans = Deschamps.

Schans, van de: Plaatsnaam Schans in Zelem (Belgisch-Limburg), Deurne (Noord-Brabant), Gramsbergen Overijssel, Gastel (Noord-Brabant), Ouwerschie (Zuid-Holland), Roggel (Nederlands Limburg, Reek (Noord-Brabant), Weerd (Nederlands Limburg, Zwartsluis Overijssel, Someren (Noord-Brabant).

Schanus. Luxemburgse familienaam Schannus, Schannes, dialect uitspraak van Jannes. Vergelijk Rijnlands Schang, van Jean.

Schanze, Schantz, Schanzer, Schänzer, Schentzer: Verspreide Duitse plaatsnaam Schanze (en afleiding.): schans, versterking.

Schap, van. Wellicht huisnaam Schaap.

Schapelynck, Schapelinck, Schaepelinck,Schaepe-lynck: Afleiding van schaap. Bijnaam.

Schapelhouman: Duits Schapelhaumann? Middelhoogduits schapel, van Oudfrans chapel, van Frans Chapeau ‘hoofdkrans van bloemen, hoofddeksel’; Haumann ‘houwer’.

Schapendonk, Schaependonck, Schaapveld. Plaatsnaam. Wellicht kan het toponiem Schapendonk in Noord-Brabant gelokaliseerd worden als Raamsdonkveer. Het moet een hoogte betreffen waar schapen graasden.

Schaper, Schapers, Schaepers, Schâper, Schâpers, Schepers, Schoeppers: Beroepsnaam van de schaapherder, schaper.

Schapiro, Schapira, Chapiro, Sapiro, Sapir, Shapiro, Shapira, Szapiro, Szapira: Jiddische familienaam: afkomstig uit Spiers, Duits Speyer (Rijnland-Palts).

Schapman. De Waals-Vlaamse familienaam Schapman is een reïnterpretatie van Schakman.

Schardus: Uit Richardus?

Schar, Scharff, Scharfe, Scherf: Duitse bijnaam Scharf: scherp, onvriendelijk.

Scharfenberg. Duitse plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen, Saksen.

Scharlaeken, Scharlaken, Scharlaeckens, Schaerlaken, Schaerlakens, Schaerlaken, Schaerlaecken, Schaerlaekens, Scarlakens. Scharlaken is een fijne, rode stof. Wellicht betreft het hier een familienaam afgeleid van ofwel een handelaar in (beroepsnaam) of een drager van (bijnaam).

Scharley. 1. Aanpassing van Charlet. 2. Middelnederlands scharleie: scharlei, wilde salie. Bijnaam of beroepsnaam.

Scharloo: Vadersnaam. Aanpassing van Frans Charlot, verkleinvorm van de voornaam Charles.

Scharmin, Schermin: Waarschijnlijk hypercorrect voor Samin, met r-epenthesis. Vergelijk Sermijn.

Scharpé, Scharpe, Sjerp: James Sharp (1722-1795) was de stamvader van de Nederlandse familie Sjerp. Simon Sharp was officier in het 36ste regiment Schotten in dienst van de Nederlandse Staten. Zijn zoon, Jan Simon Siearpe ("1779 in Klundert) komt naar Belgie, waar zijn naam als volgt evolueert: 1801 Siearpe, 1830 Sciarpé, 1854 Charpé, later Scharpé.

Scharre, Scharres, Scarr. 1. Wellicht (beroeps)bijnaam uit het Middelnederlandse werkwoord scarren: krabben, omwoelen, afkrabben, schrapen. 2. Zie ook Schaar.

Schartz, Scharz. 1. Duitse bijnaam voor een goochelaar, jongleur. 2. Plaatsnaam Schartz in Schellingen (Rijnland-Palts).

Schat, Schats, Schatt, Schatz, Schâtze, Schets, Schetz: 1. Bijnaam naar een schat. Beroepsnaam van de schatbewaarder of van een schatter of inner van belastingen. Vergelijk Schatteman. 2. Zie Schattens.

Schattefor. 1. Naam uit château-fort (versterkte burcht): bijnaam voor iemand die in of in de buurt van die burcht woonde. 2. Beroepsnaam, variant/vereenvoudiging van schatheffer/schattefer: inner van de schattingen.

Schatteman, Schattemans, Schateman, Schattemann, Schattmann: Beroepsnaam van de schatbewaarder, penningmeester of schatter. Vergelijk Duits Schatzmann.

Schatten, Schattens, Scattens: Vadersnaam. Germaanse voornaam Scatto.

Schattevoet. Waarschijnlijk plaatsnaam op -voorde. Vergelijk van Dievoet, Marivoet. Wellicht E.ngelse plaatsnaam Shadforth (Durham).

Schätzer, Schatzer: Duitse beroepsnaam van de schatter. Vergelijk Schetter(s).

Schätzle. Vadersnaam. Afleiding van de oude Germaanse voornaam Scatto). Voornaam Scazilo. 2. Bijnaam, afleiding van Schatz. Zie Schat 1.

Schaub: Bijnaam. Middenhoogduits schoup: strobos. Vergelijk Stroobant.

Schauenburg, Schauenberg, van Schauwenberge, Schaumburg, van Schouwburg, Schouwenburg, Schouwenberg: Verspreide plaatsnaam Schauenburg, -berg ‘uitkijkpost’. Schauenburg (Hessen), Schaumburg (Nedersaksen, Rijnland-Palts, Beieren). Schauenberg (Noordrijn-Westfalen).

Schauergans. Duits zinwoord met Middenhoogduits schûren: hoeden, beschermen. Beroepsnaam van de ganzenhoeder.

Schaumans, Scauman: Beroepsnaam van de schouwer, die een schouw of inspectie houdt. Vergelijk De Schouwer.

Schaus, Schauss. Zou een bijnaam zijn voor een grappenmaker, vastenavondgek.

Schausselen, van, Schousselen, van Schansselen: Plaatsnaam Schousel bij Temse (Oost-Vlaanderen) Schauselbroek en Schauselhoek in Steendorp, Bazel (Oost-Vlaanderen).

Schauwvlieger, Schauwvlieghe, Schauwvliege, Schauvlieg, Schavlieghe, Schavliege, Schaevlieghe, Schauwvliege, Schouvliege, Schouvlieger, Schouwvlieger, Schaulivege: Herinterpretatie van Schouwvliege. Zinwoord, samenstelling van werkwoord schuwen, schouwen ‘schuwen, bang zijn voor’ + zelfstandig naamwoord vliege. Bijnaam voor iemand die vliegen schuwt of ze verschuwt, wegjaagt.

Schaverbeke, van, Schaverbeeck. Plaatsnaam Schaverbeke in Zwijndrecht (Oost-Vlaanderen), nu Schaarbeek.

Schayes, Schaijes, Schaeys, Schaheys, Scahaise: Waals-Brabantse aanpassing van Brabants Schouwhuis (Branbantse uitspraak ±schaès, Waalse uitspraak skajès).

Scheck, Schech: Middenhoogduits schecke: gevlekt. Bijnaam.

Scheecqmans. De familienaam is ontstaan door een leesfout van Scheepmans. Bij het huwelijk van Vital-Jean-Baptiste-Alfred Scheepmans (Louvroil-lez-Maubeuge) in Monceau-sur-Sambre in 1913 maakte de ambtenaar een inktvlek op ep, zodat de familienaam er als Scheecqmans uitzag.

Schee, van der, Scheij, Schey, Kromschee, Scheede: Plaatsnaam. Middelnederlands schede, scheide ‘tweesprong’.

Scheef. 1. Bijnaam voor iemand die zich scheef houdt. 2. Varitant van Duits Schaf: schaap. Bijnaam.

Scheefhals, Schevenals, Schevenhals, Schevenhels, Scheveneels, Schevenels, Scevenels, Scheefnels, Schevernels, Seevenels, Sevenels: Bijnam voor iemand met een scheve hals. Duits Schiefnacke.

Scheel, Scheele, Scheelen, Schelen: Bijnaam voor een schele.

Scheemaecker, de, Scheemaker (de), de Scheemacker, Scheemaeckere, Scheemakere, Scheemaeker, Scheemakers, de Schemackere: Beroepsnaam van de schedenmaker, de vervaardiger van scheden. Vergelijk Engels Sheather, Sheter.

Scheen, Scheenen, Schennen: 1. Middelnederlands scène: scheenbeen, schenkel, scheenplaat. Bijnaam naar het lichaamsdeel of het deel van de wapenrusting. Vergelijk Duits Schienbein. 2. Scheen kan ook dialect (Saksisch) ontrond zijn van Schôn.

Scheenijs: Wellicht ontrond uit Scheunis, van Schoonis, lokale uitspraak van de plaatsnaam Schoonhees in Tessenderlo (Belgisch-Limburg).

Scheenloop: Aanpassing van de ontronde vorm van Duits Schönlaub ‘schöne Laube’. Duits Laube, Middennoordduits, Middelnederlands love ‘luifel, galerij, zuilengang, binnenplaats, tuin’.

Scheenstra: Friese afleiding van plaatsnaam Scheene in Weststellingwerf (Friesland).

Scheepstra: Friese afleiding van schip.

Scheerders, de, Scheerdère, de Scheirdere, de Scheirder, Scheerders, Scheerder, Scheerer, Schierer, Scherrer, Scherer, Scheere, Scheer, Scheers, Schees, Scherre, Scher, Schers, Sches, Scheire, Scheir, Scheirsen, Scheirs, Schiers, Schier, Scheerens: Beroepsnaam van de scheerder, dat is ofwel de baardscheerder, barbier, ofwel de lakenscheerder, droogscheerder.

Scheerdijk, Scheerdyk, Schaardijk. Familienaam uit de plaatsnaam Scheerdijk: een langs een schaar of geul gelegen land. Of vervorming (n/r-wisseling) van Scheendijk (Utrecht).

Scheeren, Scheerens, Scheerden, Scheeres, Scheirens, Scheiris, Scheren, Scherens, Schérenne, Schéren, Scherenne, Schérès, Scherrens, Squerens, Schieren, Schierens, Schieres, Schirren. Familienaam uit Scherin, afgeleid van werkwoord Squerens; scheren. Beroepsnaam van de scheerder: barbier, lakenscheerder. Zie ook Scheerder De.

Scheerlinck, Scheerlinckx, Scheerling, Scheerlynck, Scherling, Scherlinck, Scherlincx, Scherlynck, Scherlijnck, Scherlyngk, Scheirlinck, Scheirlinckx, Scheirelink, Scheirelinckx, Scheirllynck, Scheirlijnck, Schierlinck, Schierling: Middelnederlands scheerlinc, Middelhoogduits scherlinc ‘dolle kervel’. Naar de groeiplaats of gebruik?

Scheermeijer: Duits familienaam Schermeier ‘der Meier in/auf der Scher’.

Scheers, van: Plaatsnaam Scheerse in Gramsbergen, Overijssel? Of Scheers met secundair voorzetsel?

Scheerschmidt. Duitse beroepsnaam van de kleinsmid die scharen maakt.

Scheeuwijck, van, Scheeuwyck, Schewijck, Schwyck: Plaatsnaam Schadewijk in Eersel en Os (Noord-Brabant), Schawijk in Kerkom (Vlaams-Brabant) Of een andere plaatsnaam?

Scheeven, Scheyven, Scheijven, Scheijvens. 1. Variant van het Middelnederlandse scheef, scheyf: scheef, schuin, scheel. Bijnaam. 2. Vadersnaam, variant van Schijven. Zie daar.

Scheffel, Scheffels. Duits dialect (Elzas, Rijnland) variant van Schôffe: schepen. Vergelijk Scheffen.

Scheffen. Limburgse vorm van schepen: wethouder. Vergelijk Schepens.

Scheffener: Duits Scheffner, klankwijziging van een klinkervorm van Schaffner, van Middelhoogduits Schaffenære ‘ambtenaar belast met toezicht, opzichter, intendant, hofmeester, rentmeester’. De Zeeuwse familie Scheffener blijkt evenwel af te stammen van Friedrich Wilhelm Schiffner, die zich ca. 1803 in Zeeland vestigt, en die de zoon is van Christoffer Schiffner (1759) uit Bohemen. Schiffner is een variant van Schiffer‘ schipper’.

Scheffer, (de), Scheffers: Duits familienaam Schäffer, naar gelang van het dialect ‘schaper, schaapherder’ of ‘opzichter’.

Scheffermeyer. Duitse beroepsnaam van de schaapherder, schapenfokker. Vergelijk Schafer.

Scheffler, Scheffelaar, Schöffler, Schoeffler, Schoffeleers, Schoffeniels, Schouffler. Duits-Zwabische beroepsnaam van de kuiper.

Schefman. Variant van Duits Schafmann. Vergelijk Schaapman.

Schei, Scheyen, Scheys, Scheijs: Middelnederlands scheye: stuk gekloofd hout. Bijnaam naar het knoestige voorkomen, voor een lomperd. Vergelijk Duitse familienaam Scheit. Middenhoogduits schît: blok (gekloofd) hout.

Scheijen (van). Familienaam uit de wellicht gelijknamige plaatsnaam (plaats nog onbekend). Of uit de plaats Schijndel (Noord-Brabant).

Scheid, Scheidt, Scheit, Scheidgen, Sheid: 1. Duits Scheide: schede. Beroepsnaam van de schedenmaker of huisnaam. 2. Plaatsnaam Scheide: wegscheiding. Plaatsnaam Scheid in Kronenburg (Noordrijn-Westfalen). 3. Duits Scheit, zie Schei.

Scheidtweiler, Scheidweiler, Scheiwiller. Plaatsnaam Scheidweiler bij Trier.

Scheider, de Scheeder, (de) Scheyder Descheyers: Beroepsnaam. 1. Scheidsrechter, bemiddelaar. 2. Eventueel schedenmaker. Engels Sheather.

Scheiff. Variant van Scheef? Of van Schiff?

Scheiffele. Waarschijnlijk van Schifferle, afleiding van Schiffer: schipper.

Schegget, ter: Plaatsnaam de Schegget in Gorssel (Gelderland), Laren (Gelderland), Goor, Overijssel. Afgeleid van scheg, schag, schaag, vergelijk Engels shaw ‘bosje’, van Oudengels Scaga.

Scheibner: Duits familienaam ook Scheiber, van Middelhoogduits schîber‘ die een schijfspel speelt’. familienaam Schijver.

Scheidema: Friese variant van Scheideman, Scheyman, Duits Scheidemann ‘scheidsrechter, middelaar’.

Scheiner, Scheinert, Szajner, Szajner: Vertegenwoordiger voor het gerecht, voorzien van een volmacht (Middenhoogduits schîn, Duits Schein). Middenhoogduits Schînbote.

Scheitler. Waarschijnlijk variant van Scheiterer: die hout in stukken klooft.

Schekkerman: Wellicht uit Schikkerman, afleiding van Schikker.

Schelbach, Schelback. Duitse plaatsnaam Schelbach.

Schelde, van de, der, Schelden, van de(der), van der Schilden, Verschelde, Verschelden, Verschilde, Van de(der) Skelde, Skelden, Van de(der) Schilde, Vandenschilde, van den Schilde, van der Schilt, Vandesquille, Verschelde, Verschelden, Verschilde, Verschel (de), Verschelle, Versquel, Verschelve: Plaatsnaam ter Schelde, naar de riviernaam de Schelde.

Scheldeman. Afleiding van van der Schelde.

Schelder, Schelders. Bijnaam voor iemand die berispt, vermaant, laakt, scheldt? Vergelijk Duits Schelter. Maar wellicht veeleer variant van Schilder(s),

Schelfhof. Reïnterpretatie van Schelfhout?

Schelfhout, Schelfout, Schelfthout, Schelphout, Schelhout, Schelfout, Schelfaut, Schelfhaut: Plaatsnaam Schelfhout in Graauw (Zeeland) en Temse (Oost-Vlaanderen).

Schelhaever. Zinwoord. Middelnederlands schellen: schillen, pellen. Beroepsnaam: die de haver schilt, pelt. Vergelijk Waals-Vlaams bloempelder, gerstepelder.

Schell, Schelle: Bijnaam. Middelhoogduits Schel ‘luidruchtig, opvliegend’.

Schellaars: Afleiding van Middelnederlands werkwoord scellen ‘schillen’ of ‘weerklinken, schallen’.

Schellaert, Squelart, Squelaert, Squelard, Squélard, Squélart, Squèlard: 1. Familienaam uit het Middelnederlandse schellen: weerklinken, schallen. Beroepsbijnaam voor bijvoorbeeld de belleman, bijnaam voor een rumoermaker. 2. Familienaam uit het Middelnederlandse schelle, schele: schub, schild, malie. Beroepsnaam voor de maker van maliënkolders, schilden of bijnaam voor iemand met een schubbige huid. Zie Schalck.

Schellander, Salandre, Sallendre, Salender: 1. Aanpassing van Franse familienaam Chalandre. Oudfrans calandre, chalendre: leeuwerik. Bijnaam. Zie ook Schalandrijn. 2. Ook Duitse familienaam Salender, van Middenhoogduits sallant: eigen goed van de heer. Ook plaatsnaam Saaland (Zwitserland).

Schellebroodt. Zinwoord. Bijnaam: die het brood breekt, met de hand in hompen deelt. Vergelijk Scheurweg(en).

Schelleisen. Bijnaam voor smid: die het ijzer laat klinken.

Schellekens, Schellkens, Schelkens, Scheltiens, Scheltens, Scheltjens: 1. Middelnederlands schelle, verkleinvorm schellekin ‘schel, belletje, klokje’. Bijnaam voor wie met het belletje rinkelt of beroepsbijnaam van de bellenman. 2. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Godschalk. Vergelijk Schellen. Zie Schalck.

Schelleman, Schellemans, Schelmans, Chelman: 1. Afleiding van schelle ‘bel, klokje’. Naam voor de bellenman omroeper. Vergelijk Duits Schelllmann. 2. Beroepsnaam van de schiller, diegene die ontbolstert.

Schellens, Schelle, Schelle, Schelles, Schellis, Scheltens, Scheltinga: Vadersnaam, van Schallin, vleivorm van de Germaanse voornaam Godschalk.

Scheller: Zoals Schaller, beroepsnaam van de omroeper, of bijnaam van een luidruchtige prater.

Schellevis, Schelvis, Stokwis, Silvis. Plaatsnaam. Beroepsnaam.

Schellewaert, Schillewaert, Scheldewaert, Scheldewart, Bijnaam voor iemand die scheel kijkt. Afleiding van Middelnederlands scelu: scheel. Vergelijk Callewaert.

Schellinck, Schellinckx, Schelling, Schellings, Schellynck, Schellingen, Schellengs, Scheelings, Schelings, Schilling, Schillings, Schillinger: Bijnaam naar de oude muntnaam, de schelling, 1/20 pond of 12 penningen. Vergelijk Duits Schilling, Engels shilling voor iemand die beroepshalve met schellingen omging. Of voor een zuinig iemand.

Schellinkhout, Schellingerhout: Plaatsnaam Schellinkhout (Noord-Holland). Familienaam uit hout (holt: oude bosbenaming) en Terschelling. Naam naar woonplaats bij het Terschellingerhout op Terschelling.

Schelpe, Schelpé: Middelnederlands, Waals-Vlaams schelpe: schelp, schaal, schub. Bijnaam voor een pelgrim naar Sint-Jakob van Compostela, naar de schelp op zijn hoed? Bijnaam naar de schubbige huid?

Schelpheuvel. De familie komt uit Essen, waar zo'n plaatsnaam zou zijn.

Schelstraete (van): Plaatsnaam Schelstrate in Aardenburg (Zeeland), Brugge (West-Vlaanderen), Dendermonde, Gent (Oost-Vlaanderen). Het gedeelte straete is duidelijk. Sc(h)el(t) is dat veel minder, er zijn heel wat Middeleeuwse mogelijkheden: ruzie, bel, Schelde, munt (1/20 van een pond Vlaamsch), plaats waar een zeedijk of dijk een afslaggat vertoont. Vrij vertaald zou de straat dus kunnen heten: Lawaaistraat, Bel (of Belleman-)straat, Scheldestraat, Wisselaarsstraat, Dijkgatstraat.

Schelven, van: Plaatsnaam.

Schelvergem, van. Familienaam uit de plaatsnaam Schelvergem bij Hillegem (Oost-Vlaanderen).

Schelvis. Beroepsnaam voor de visser of verkoper van schelvis.Vergelijk Pladijs.

Schemberg. Ontrondvan Schönberg.

Schenk, Schenck, Schink: Middelnederlands schenke ‘schenker, wijnschenker, waard’.

Schemke, Schemmekes, Schimek, Schimanski, Schimansky: Vadersnaam. Variant ena fleiding van Silezisch Schimke, afleiding van de voornaam Simon.

Schenaerts, Scheenaerts: Waarschijnlijk ontronde vorm van Schoonaerts.

Schendel. Schindel: Middelnederlands schindel: houten dakpan, dekspaan. Beroepsnaam.

Schendelbeke, van. Plaatsnaam Schendelbeke, Oost-Vlaanderen.

Schendermaal, van. Plaatsnaam Xhendremael (Luik).

Schengen, van, van Schingen: Waternaam Schenge (Zeeland). Plaatsnaam Schengen in Remerschen (Duitsland), Schingen (Friesland).

Schenk, Schenke, Schenck, Schinck, Schink, de Schijnck, de Schynck, Schanck, Schank: Middelnederlands schenke: schenker, wijnschenker, waard. Beroepsnaam.

Schenkelaars. Beroepsnaam van de wijnschenker, waard. Middelnederlands schenkenaer. Vergelijk Schenkers.

Schenkenberg: Plaatsnaam (Brandenburg, Saksen).

Schenker, Schenkers, Schinker: Beroepsnaam van de wijnschenker, bierschenker, waard. Vergelijk Schenk.

Schenkeveld. Plaatsnaam Schinveld, Nederlands-Limburg?

Schep, Schepman, Schepp, Scheps. Beroepsnaam.

Schenkkan. Bijnaam voor de wijn- of bierschenker. Amsterdams-Joodse familienaam.

Schenten. Luxemburgs vadersnaam. Ook Schennetten, van Jeannette.

Schepdael, van, Vaneschepdael: Plaatsnaam Schepdaal (Vlaams-Brabant).

Schepemaker: Beroepsnaam van de scheepsbouwer.

Schependom, van: Middelnederlands schependom ‘rechtsgebied van een schepenbank’.

Schepens, Schepen, Scheepens, Scheppens: Ambtsnaam van de schepen, lid van de schepenbank.

Schependom, van. Middelnederlands schependom: rechtsgebied van een schepenbank.

Scheper, de, Schepers, Scheepers, Scheipers, Schépers, Scheypers. 1. Naam uit het Middelnederlandse scheper: schaper. Beroepsnaam. 2. Uit het Middelnederlandse scheper: schepper. Zie bij Schepper. 3. Mogelijk ook uit schipper (beroepsnaam).

Scheperboer. Beroepsnaam van een schapenboer, schapenfokker. Vergelijk Scheffermeyer.

Schepper, de, Scheppere, de, (de); Scheppers, De Schopper, de Fchepper, (Noord-Frankrijk) Desqueper: Beroepsnaam van de kleermaker.

Scheppermans. Beroepsnaam van de kleermaker; afleiding van De Schepper.

Schequenne. Luikse aanpassing van Limburgse familienaam Schaeken.

Scherf, Scherfchen. Middennoordduits, Middenhoogduits scherf: muntnaam van de kleinste munt, 1/2 penning. Vergelijk Duits sein Sherflein beisteuern: zijn duit in 't zakje doen.

Scherff: Middennoordduits, Middelhoogduits scherf ‘muntnaam van de kleinste munt, ½ penning’. Vergelijk Duits sein Scherflein beisteuern ‘zijn duit in het zakje doen’.

Scherier, Scherrier: Middelnederlands scherier, scheerre: scheerder. Vergelijk De Scheerder.

Schermie. Wellicht van Schermier, afleiding van Schernier.

Scherp: Bijnaam. Scherp ‘nijdig, scherp, schrander’. Vergelijk Duits Scharff, Engels Sharp.

Scherpenberg, Scherpenberghs, Scherpenberg. Verspreide plaatsnaam Scherpenberg.

Scherpenhuijzen: Plaatsnaam Scherpenhuis in Terwolde (Voorst, Gelderland).

Scherpenisse (van): Plaatsnaam (Zeeland).

Scherpenzeel, (van) Scherpenseel Scherpenseels: Plaatsnaam Scherpenzeel (Gelderland, Friesland), Scherpenseel in Ubach-Palenberg (Noordrijn-Westfalen).

Scherpereel. Familienaam uit het Picardische escarperel, afleiding van Oudfrans escharpe of escarpe, van Oudnederlands skerpa, Middelnederlandse schaerpe, scharpe: pelgrimstas, reistas. Wellicht bijnaam voor een pelgrim. Vergelijk Palster. Of beroepsbijnaam voor de maker van.

Scherping, Scherpings, Scharping, Scherpijnck. Vadersnaam afgeleid van een Germaanse skarp-naam, bijvoorbeeld Scerpholt, Scherpinus.

Scherphuis: Plaatsnaam. 1695 Mense Dieters Scherphuis, Oosterwijtwerd. Zie ook Scherpenhijzen.

Scheper (de), Scheepers, Schepers, Schépers, Scheypers, Scherps, Schierp. Vadersnaam (zie Scherping) of bijnaam: schrander, scherp, nijdig.

Schermer, Schermers, Schermerhorn, Plaatsnaam Schermer, Noord-Holland.

Scherps, Schierp: Vadersnaam. (zie Scherping) of bijnaam: scherp, nijdig, schrander. Vergelijk Scharff, Engels Sharp.

Scherpenisse, Scherpernissen. Plaatsnaam Scherpenisse, Zeeland.

Scherz. Duitse bijnaam Scherz: spel, genoegen, grap, poets.

Schertzing: Plaatsnaam Scherzingen (Baden-Württemberg).

Schetgen, Schertges, Schetske: 1. Vadersnaam. Afleiding van oude Germaanse voornaam Scatto. Vergelijk Schattens, Schatzle. 2. Bijnaam. Afleiding van Schat 1.

Schetsen, van: Wellicht de plaatsnaam Schaatsen in Sint-Huibrechts-Hern (Belgisch-Limburg)

Schetters, Schetter, Chetter, Cetter: Vrabantse, Limburgse vorm van schatter ‘schatter, taxateur, inner van belastingen’. Duits Schätzer.

Schuer, Scheurer, Scheuerer, Scheuern, Scheurren, Scheuren, Scheuerlein: Woonplaats, Duits Scheuer: schuur. Vergelijk Van der Schure(n).

Scheuerman, Scheurman, Schierman, Schiermann, Schuiermanni, Scheur, van de, der, Scheurs: Duits Scheuermann. Afleiding van plaatsnaam Scheuer ‘schuur’. Scheurman kan ook een variant zijn van Schuurman. Schiermann is dialect ontrond; vergelijk Schierle.

Scheurkogel: Zinwoord? Vermoedelijk een huisnaam. Vergelijk de huisnaam Middelnederlands capruin/caproen betekent net als cogel ‘kap, mantelkap’.

Scheurweg, Scheurwegen, Scheurwegs, Scheurweghs, Scheurwegh, Scheurweghe, Schuerweghes, Schuerweg, Schuerwegen, Schuerweghs, Schuerwegh, Schuerweghes, Schuerweghen), Schuerewegen, Schuurweghen, Schurweghs, Schorrewegen. Bijnaam uit het zinwoord schoren/scheuren/splijten + (het Middelnederlandse) wegge, wigvormig tarwebrood (Duits Wecken). Dus: hij die het brood afscheurt, hompen afbreekt, uit het vuistje eet.

Scheufele. Beroepsnaam. middenhoogduits schûvele, Duits Schaufel: schop.

Scheurwater, van de, der. Plaatsnaam.

Scheun, Scheune, Scheûne: Spelling van Duits Schön: mooi. Zie Schöner.

Scheut. Wellicht bijnaam van een schutter.

Schevelenbosch, Schevelenbos, Schevelnbosch: Plaatsnaam (in Rolland?). Schiefelbusch in Lohmar (Noordrijn-Westfalen)?

Schevensteen, van. Familienaam uit een plaatsnaam uit het Middelnederlandse scheversteen: steengruis, kiezel, maar ook leisteen. Duits Schiefer.

Scheijbelaar, Scheijbeler: Duits familienaam Scheibler, afleiding van Scheibel, van Scheibe ‘schijf’. Vergelijk Scheibner.

Scheijderberg: Plaatsnaam.

Scheyman, Scheymans, Scheijmans, Scheimann, Scheinman, Scheman, Schéman, Chémanne, Chemanne, Schuysman, Scuyesmans, Schoysmans, Schoysman: Beroepsnaam van de scheidsrechter, middelaar. Middelnederlands scheidesman. Vergelijk Duits Scheidemann, Nederduits Sche(d)emann.

Scheijsen: Wellicht afleiding van Geijsen, van ’s Geijsen.

Scheyvaerts, Schijvaerts, Schyvaerts: Vadersnaam. Zie ook Scheeven, Schijven(s).

Schiavo, Schiavone, Schioavon, Schiavoni, Schiavonetto. Italiaanse schavio, schavione; slaaf.

Schicht. Bijnaam: pijl, werpschicht. Beroepsnaam voor de pijlenmaker of de schutter. Vergelijk Pijlijzer.

Schick, Schickes, Schicks, Schickès, Schiks: Bijnaam. Middenhoogduits, Middennoordduits schick: met voorkomen, die zich weet te gedragen.

Schie, van, Plaatsnaam als Schiedam, Overschie, Zuid-Holland.

Schiebahn, Schiebaan: Vadersnaam. Slavische voornaam Schiban.

Schiebroeck, Schiebroek. Plaatsnaam Schiebroek in Rotterdam, Zuid-Holland.

Schiedt, Schiedts, Schiets, Schietse, Schits: Beroepsnaam van de schutter?

Schiel, Schiele, Schiell: Duits ontrond van Schùle: schoentje. Bijnaam van de schoenmaker.

Schieman, Schiemann, Schiemen: 1. Vadersnaam. Oost-Duitse vorm van de voornaam Simon. 2. Noordwest Duits Schimman ‘stuurman’.

Schiemsky, Schiemskij. Vadersnaam. Slavische afleiding van Simon.

Schierbeek: Plaatsnaam (waternaam).

Schierhout. Bijnaam of beroepsnaam van de man die het hout in grote stukken klooft. Zinwoord met Middelnederlands schieren: splijten + hout. Waals-Vlaams een schiere hout. Vergelijk Duits Schierholz.

Schierl, Schierle, Schierlé, Schirl: Duits ontrond van Scheuerle, afleiding van Scheuer: schuur. Vergelijk Scheuerlein, Schiermann.

Schierveld, Schiervel, Schirvel, Siereveld: Plaatsnaam Schiervelde in Roes. (West-Vlaanderen).

Schiet, van: Plaatsnaam. Schietse: Beroepsnaam van de schutter?

Schietaert. Afleiding van het werkwoord schieten. Bijnaam voor een schutter, iemand die (graag) schiet.

Schietekat, Schietekatte, Schietecat, Schietecatte, Schiettecart, Schiettekat. Schiettekate, Schietecat, Schiekatte, Schietecat, Schietcatte, Schietecate, Schietecote, Schittekat, Schittecat, Schittecatte, Sckiettekatte, Shiettecatte, Schietgat. 1. Bijnaam voor een kattendoder uit het letterwoord 'schiet (de) kat'. 2. Er is ook een mogelijkheid dat de naam verwijst naar de bedienaar van de blijde (schietwerktuig), aangezien de catte het beweegbare dak boven een blijde was.

Schiffer, Schiffers: Duitse beroepsnaam van de schipper.

Schieter, de, Schietere, de. Beroepsnaam van de schutter.

Schievekamp. Plaatsnaam Am Schievekamp in Isselburg (Noordrijn-Westfalen).

Schiff. Duitse familienaam naar de huisnaam, zum Schiff, in ’t schip.

Schiffer, Schiffers, Schieffer, Schiefer, Szyffer Szyfer: Duitse beroepsnaam van de schipper. Maar in N. Waals kan Schiffer ook = Schafer. Vergelijk Schipper, Scheper.

Schiffman. Duitse beroepsnaam van de schipper.

Schijfs, Schive: Middelnederlands scive: schijf, platrond voorwerp om mee te spelen. Bijnaam voor de speler van het schijfspel. Vergelijk Schijvers.

Schijn, Schijns, Schyn, Schyns, Schijnts, Schynts, Schintz, Schinz, Schings, Schins, Scheins, Schein: Vadersnaam. Korte vorm van de Germaanse voornaam Schînhard. De naam werd naderhand begrepen als schijn 'glans, schittering' en gelatiniseerd als Fulgens en heiligennaam Fulgentius 'schitterend'.

Schijndel, van, van Schyndel, van Schendel: Plaatsnaam Schijndel (Noord-Brabant).

Schijven, Schijvens, Schijvinck, Schijvijnck, Schyvinck, Schyven, Schyvens, Schijvinck, Schijvynck, Schijvijnck, Schiving, Scheyven, Scheyving, Scheijven, Scheijvens, Schuyvinck, Schievink. Wellicht vadersnaam uit de Germaanse voornaam Scheffold (scaft-olt). Vergelijk Duitse familienaam Scheffold, Zie ook bij Scheeven. Schuyvinck door ronding van i voor v (vergelijk Waals-Vlaams vuve Vijf).

Schijvenaars. Variant met suffix -enaar van Schijvers of Schijvaerts. Vergelijk Duits Scheib(n)er

Schijvers, Schyvers, Schievers, Schevers, Schévers: Afleiding van Middelnederlands schiven: rollen, een schijfspel spelen. Vergelijk Duits Scheiber.

Schikorr, Schikora: Plaatsnaam Schikorren (O.-Pruisen).

Schikker: Middelnederlands schicker ‘bezorger, bestuurder’.

Schil, van, Schilde, (van) Schilt, Schild: Plaatsnaam Schilde (Provincie Antwerpen), uitspraak schil.

Schild, Schilt. 1. Beroepsnaam van een schildenmaker of van een schilddrager in een gilde. 2. Huisnaam. 1585 Gerbrant Albertsz. zeilmaker in 't Schilt op de Nieuwendijk, Amsterdam.

Schilder, de, de, Schilders, de Schildre, Schilter, Schilders, des Childres: Beroepsnaam van de schilder, wapenschilder, decoratieschilder, vergulder, kunstschilder.

Schildering, van schilder.

Schildermans. Beroepsnaam van de schilder.

Schildknecht. Beroepsnaam van de schildknaap, die zorg draagt voor de wapenrusting van zijn heer.

Schill, Schille. Duitse bijnaam Schiel: scheel(ogig).

Schillebeeks, Schillebeeckx, Schillebeekx, Schillebecks, Squilbeck, Squilbecq, Skilbecq: Plaatsnaam Schillebeek in Meulebeke en Tielt (West-Vlaanderen), Overboelare en Gb. (Oost-Vlaanderen).

Schilleman, Schillemans, Schellemans, Schelmans: 1. Afleiding van Middelnederlands schelle, schille, schellen, schillen. Beroepsnaam van iemand die schilt, van schil of bolster ontdoet. 2. Of naam uit de plaatsnaam Schilde (Antwerpen) of Schelle (Antwerpen en Overijssel).

Schiller, Schuler, Schuhler, Chuler, Chuller, Schôler, Schôller, Scholler, Scholer, Schuller, Schuller, Szyler: 1. Duits Schiller: scholier, leerling, studerende. Vergelijk Scolart, Scholiers. 2. Plaatsnaam Schûller (Rijnland-Palts).

Schiller, Schillers, Schilleres: 1. Duitse bijnaam Schieler ‘schele’. 2. Door assimilatie uit Schilder.

Schillmöller: Duits familienaam Schildmüller, Schildmöller ‘molenaar op een plaats Schild’.

Schilperoord, Schilperoort: Plaatsnaam (Zuid-Holland).

Schilt: Huisnaam.1585 Albert Gerbrantsz Schilt (zoon van) Gerbrant Albertsz, zeilmaker in ’t Schilt op de Nieuwendijk, Amsterdam.

Schiltman, Schiltmans: Beroepsnaam van de schildknaap, schildknecht. Duits Schildmann.

Schils, Schilz, Schiltz, Chiltz: Vadersnaam. Liburgs-Rijnlandse uitspraak van Franse voornaam Gilles, van heiligennaam Egidius.

Schilstra. Plaatsnaam (?)

Schimith. Waarschijnlijk uitspraak van Duits Schmitt.

Schimmel, Schmel: Bijnaam naar het schimmelkleurige, witgrijze haar.

Schimmelpenninck, Schimmelpfennig: Bijnaam voor een vrek, die zijn penningen laat schimmelen. Ook Duits Schimmelpfennig.

Schimp, Schimpf. Bijnaam voor een schertser, spotter.

Schinas. Waarschijnlijk Griekse familienaam, aangezien de naam meestal met een Griekse voornaam voorkomt. Vadersnaam. Oude voornaam.

Schinckaert. Afleiding van werkwoord schenken, schinken: (in)schenken. Vergelijk Schenk(e).

Schindeler, Schinler, Schindler, Szyndler: Duitse beroepsnaam van de schindelmaker: maker van dakspanen, houten dakpannen, ook dakdekker. Vergelijk Schendel.

Schindelheim. Door metathesis van Duits Schindhelm, Schüttenhelm: die de helm opzet, klaar voor de strijd? Naam van een Joodse familie uit Galicië.

Schindfessel, Schimpfessel: Middenhoogduits Schiltvessel: band die het schild draagt, schilddrager, schildknaap; schintvessel: rondtrekkende krijgsknecht. Duitse geronde vorm Schimpfôssel.

Schingen, van: Waternaam Schenge (Zeeland). Het adellijke geslacht Van Schenge was van het eiland Wolphaartsdijk ten noorden van Zuid-Beveland.

Schinkel, (de) Schinkels, Schinckels, Schinckel, Schenkel, Schenkel, (de) Schijnkel, Schynkel, Schynkels, Schaenkel, Skinkel Squinquel: Middelhoogduits, Middelnederlands schenkel, schinkel ‘been, bovenbeen’. 1. Bijnaam naar het lichaamsdeel. Vergelijk Duits Langschenkel, Kurzschenkel. 2. Beroepsbijnaam voor een slager of slachter.

Schinkus, Schinckus: Duitse bijnaam schenk us: schenk uit (zinwoord), voor een wijn- of bierschenker, die uitschenkt. Vergelijk Nederduits Berschenk.

Schintgen, Schinckgen, Schingtienne: Vadersnaam. Afleiding van Rijnlands Schang / Scheng, van Frans Jean Schip: Beroepsnaam van de schipper of huisnaam; vergelijk Schiff.

Schiphorst. Naam naar de gelijknamige plaatsnaam (in Drenthe, Gelderland en Sleeswijk-Holstein).

Schipman, Schipmans, Scheepman, Scheepmans, Schepmans, Schepman: Beroepsnaam van de schipper.

Schipper, (de), Schipper, Schipers, Schiepers, Schipperuss: Beroepsnaam van een schipper. Of variant van Schepper of Scheper?

Schipperheyn, Schipperein; bijnaam van een schipper die Hein heette.

Schipperges. Wellicht van Scheperjans: schaapherder Jan; vergelijk Schipperheijn.

Schipperheijn, Schipperijn: Scheperhein: schaapherder Hein (Hendrik). Vergelijk Nederduits Scheperjan(s), Schaprian (Schaperjan).

Schipperling, van schipper.

Schirrmacher, Schirrmann, Schirrmeister. Beroepsnaam van maker van gereedschap (Geschirr).

Schirris: Uit Scheiris, Schérès, van Scheirens, Scheeres, van Scheerens, van afleiding van Scherin, afgeleid van het werkwoord scheren.

Schlacht, Schlaht, Schlachter: Duitse beroepsnaam van de Schlachter; slager, slachter.

Schlaff, Schlaf, Schlafen, Schläfli: Bijnaam voor een slaperige of langslaper?

Schlage, Schlag, Schlaak, Schlaks: 1. Duitse plaatsnaam Schlag: slagboom. 2. Maar Schlaack is een vooral Hamburgse familienaam en daar kan auslaut-g geen occlusieve k worden. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Slawe 'Slaaf.

Schlappi: Duits familienaam Schlapp(e), van Middelhoogduits Slappe ‘buidelvormig afhangend deel van hoofddeksel’.

Schlatter, Schlattl: Afleiding van verspreide Duitse plaatsnaam Schlatt, van Middenhoogduits lâte: riet, moerassige wei.

Schlecht: Duitse bijnaam met de oorspronkelijke betekenis ‘eenvoudig, simpel’. Vergelijk Slegt.

Schlechter, Schlecter, Szlechter: Duitse beroepsnaam van de slachter, slager.

Schlee: Duitse bijnaam Schlee ‘slee, sleepruim’.

Schlegel, Schlögel: Bijnaam. Middenhoogduits slegel: moker, knuppel, vlegel. Beroepsnaam of bijnaam voor een lomperd.

Schleicher, Schleich, Szlajcher, Schleick, Schlich, Schlick, Schlicker, Schlicke, Schlikker, Slieker, Slikker: 1. Van Duits schleichen, Nederduits, Nederrijns sli(c)ken; sluipen. Duits Schleicher, Nederduits Schlieker. Vergelijk De Sluyper. 2. Van Middenhoogduits slicken, slichen, Nederduits sli(c)ken: slikken, slokken, vreten. Bijnaam voor een schrokker.

Schleiden. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen

Schleider, Schléder, Chleider, Chleide: Afleiding van plaatsnaam Schleiden (Noordrijn-Westfalen) of Schleid (Rijnland-Palts).

Schleier, Schleyer: Beroepsnaam van de sluierwever, sluiermaker.

Schleiffer. Duitse beroepsnaam van de slijper.

Schleiss, Schleihs: Duitse familienaam Schlaiss, van Middenhoogduits sleisse: kienspaan, houtspaan. Beroepsnaam.

Schlembach. Variant van Duits Schlimbach: scheve, kromme beek.

Schlemmer, Schlemper, Schlômer, Schlomer, Schloemer: Duitse bijnaam voor een slemper.

Schlenk, Schlenker. Afleiding van Middenhoogduits slenken: zwaaien, schommelen, slingeren (Duits schlenkern), bengelen. Bijnaam naar de manier van lopen.

Schlenter. Duits Schlender. Bijnaam voor een slenteraar, treuzelaar.

Schlesinger, Schleisinger, Slesingier, Slezingher, Slézingher, Slezingier, Slisengher, Slisinguer, Slisinger: Volksnaam van de Sileziër, Duits Schlesier.

Schleusener, Sceleusner, Schlusener, Schlusener: Afleiding van Duits Schleuse: sluis. Beroepsnaam van de sluiswachter.

Schlim, Schlimm. Middenhoogduits slim, slimp: schuin, scheef, verkeerd, slecht. Bijnaam.

Schlirf. Plaatsnaam Schlirf bij Fulda.

Schlit. Plaatsnaam; glad, glijdend.

Schlitz. Duitse plaatsnaam; spleet, reet.

Schlingemann, Schlingmann: Duits afleiding van Schling(e), van Middennoordduits slink ‘rand, slagboom, hek’.

Schlosser, Schlöszer, Schloesser, Schlosser, Schloser, Schlesser: Duitse (ook Nederland- Limburg) beroepsnaam Schlosser: slotenmaker, kleinsmid.

Schlossmacher. Duitse beroepsnaam; slotenmaker.

Schlossnagel: Duitse beroepsbijnaam van de slotenmaker.

Schlott, Schlottke, Schloot. Nederduits, Middenhoogduitse variant van Duits Schlofi: slot. Beroepsnaam van de slotenmaker.

Schlötter, Schlottert: Nederduitse, Middenhoogduitse variant van Duits Schlosser: slotenmaker.

Schloune. Duitse bijnaam Schlun; luiaard.

Schlueppmann. Bijnaam van een sluiper. Vergelijk Schluper.

Schluntz, Schlungs. Duitse bijnaam; luiaard.

Schlûssel: Duitse beroepsnaam van de sleutelmaker of sleutelbewaarder.

Schlusselberg. Plaatsnaam Schlusselberg, Noordrijn-Westfalen.

Schmaal, Schmahl, Schmale, Schmal: Duitse bijnaam Schmahl: smal, dun, mager, spichtig. Vergelijk De Smaele.

Schmallegger: Afleiding van de plaatsnaam Schmalegg (Ravensburg, Baden-Württemberg).

Schmalt, Schmalz, Schmailzl: Duits Schmalz (afleiding -el): smout, reuzel, olie. Beroepsnaam. Vergelijk smout(s).

Schmatz. Duitse bijnaam voor een snoeper.

Schmeder. Duitse beroepsnaam; smeder, smid.

Schmeiter, Schmeiss, Schmeisser: Duitse bijnaam voor iemand die smijt, slaat, schopt. Vergelijk De Smijter.

Schmelzer, Smeltzer: 1. Duitse beroepsnaam Schmälzer, Schmalzer ‘bereider van smout (Duits Schmals), reuzel, olie’. 2. Duitse beroepsnaam ‘ijzersmelter’.

Schmelcher, Schmeler, Schmeller, Schméler: Plaatsnaam. Middenhoogduits smelehe, Beiers Schmelche, Schmelle, Duits Schmiele: smele, rietgras, zegge.

Schmidbauer: Beroepsnaam van iemand die boer en smid was.

Schmider Schmieder, Schmitter, Schmitzer: Duitse beroepsnaam van de smid, smeder.

Schmidt, Schmid, Schmitt, Schmitte, Schmitdtz, Schmits, Schmitz, Schmied; Duitse beroepsnaam van de smid.

Schmidtmeyer, Schmiedmayer: ambtenaar belast met het toezicht op de smidsen.

Schmiedel, Schmidke, Schmidtke, Schmidli, Schmidlin, Schmidtchen: Afleiding van Duits Schmied: smid.

Schmook. Nederduitse vorm van het Duitse Schmauch: rook, damp. Engels smoke. Beroepsbijnaam voor de kolenbrander, roker, stoofhouder, smid. Wellicht naam van Duitse origine.

Schmuck, Schmucker, Szmuck: Bijnaam. Middennoordduits smuk: lenig, soepel, slank, van Noordhoogduits schmuck: bevallig, knap.

Schnabel, Sznabel: Duits Schnabel: snavel. Bijnaam voor een prater, die een grote bek opzet.

Schnall. Duitse Schnalle; gesp. Beroepsnaam.

Schnaphauf. Duitse bijnaam Schnappauf; praat er op los.

Schneeberg, Schneeberger, Schneberg, Schneebalg: Verspreide Duitse plaatsnaam Schneeberg.

Schneider, Schneiders, Schneidesch, Schneyders, Schneyder, Schneder, Schneder, Schnieders, Schnieder, Schnyders, Schnyder, Scheneider, Scheneyder, Schenider, Schenéder, Sznajder, Sznajr, Chneider, Chnitir: Duitse beroepsnaam van de snijder, kleermaker.

Schneidewind. Duitse bijnaam: die de wind snijdt, dakloze, landloper.

Schnell, Schneller. Duitse bijnaam: snel, behendig, levendig. Vergelijk De Snel.

Schnepp, Schneps, Schnepf: Bijnaam. middenhoogduits snëpfe, Duits Schnepfe: snip. Vergelijk Sneppe.

Schnett, Schnette, Schnitz, Schnietz, Schnitzius: Duitse beroepsnaam van de Holzschnitzer: houtsnijder.

Schnitzer, Schnizer, Sznycer, Schnitzeler, Schnitzler, Snitzer, Snytsers, Snijtsers, Snitselaar, Snytselaar: Beroepsnaam van de houtsnijder.

Schnorrenberg. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Schnur, Schnurrer, Schnorr, Schnôrr, Sznur: Bijnaam. Middenhoogduits snurraere: grappenmaker.

Schnurbus, Schnorbusch: Duits zinwoord Schnurrbusch, Schnorrbusch. Middenhoogduits snurren: snuivend naar wild speuren + busch: bos, struikgewas. Bijnaam voor een jager.

Schobbe, Schobbé, Schobben, Schobbens, Schoben, Schoebben, Schoeben, Schoubben, Schouben: Bijnaam. Middelnederlands schobbe ‘schub, schurft, vuil en smerig wijf’. Bijnaam voor iemand met schurftige huid.

Schobijn, Schobyn, Scherbeijn. Vadersnaam ontstaan door de verkeerde splitsing van voornaam en familienaam van de 18deeeuwse Joce Gobijn (Josgobijn van Josschobijn). Dit in de omgeving van Moerbeke-Waas. Zie verder bij Gobin.

Schoe, Schou, Schuh: Beroepsbijnaam van de schoenmaker of bijnaam naar de huisnaam.

Schoehuizen: Plaatsnaam. Er is een Schoehuisbeek bij Tubbergen. Een schoehuis was de hal waar schoenen verkocht werden, plaatsnaam bijvoorbeeld in Ieper en Kortrijk: 1400 huus ende erve geheeten tScoehuus.

Schoevers, oorspronkelijk Schoevaerts, ‘s Goevaerts; zoon van Goevaert of Godfried.

Schonheere, Schoonheere. Middelnederlands schoonhere: grootvader. Vergelijk Grandpère.

Schobbe, Schobbé, Schobben, Schobbens, Schoben, Schoebben, Schoeben, Schoubben, Schouben: Bijnaam. Middelnederlands schobbe: schub, schurft, vuil en smerig wijf. Bijnaam voor iemand met schurftige huid.

Schobijn, Schobyn, Scherbeijn: Vadersnaam. De anlaut-sch is ontstaan door verkeerde splitsing van voornaam en familienaam van 18de eeuwse Joce Gobijn (Josgobijn, van Josschobijn).

Schock, Schoch, Schog, Skok: Middelnederlands schoc, Middenhoogduits schoc: hoop, stapel, zestigtal; Middenhoogduits schoche: hooistapel. Bijnaam.

Schockmel. Verhaspeling van Schockweiler?

Schockweiler, Schockweiller. Plaatsnaam Schockweiler in Nobressart (Luxemburg).

Schodduyn. Aanpassing van Franse familie- en plaatsnaam Chaudun (Aisne).

Schoder, Schoeder, Schöddert: Duits Schoder: onvol-groeide boom. Bijnaam naar de gedrongen gestalte.

Schodet. Aanpassing van Frans Chaudet, van Michaudet?

Schodt, de, Schodts, Schots, Schot, de Schotte, Schotte, Schott, Scotte, Scott, Schotten, Tschodts: 1. Volksnaam Schot. 2. In de Westhoek is De Schodt het resultaat van een officiële naamwijziging, ter vervanging van De Sodt.

Schoe. Beroepsnaam van de schoenmaker?

Schoebeke, van. Plaatsnaam Schoebeke in Okselare (Frans-Vlaanderen), van Schoudebeke: beek met lis.

Schoebrechts, Schoubrechts, Schouberechts, Schabrechts, Schabregs, Schabergs: Vadersnaam. Afleiding (met prothetische s) van Germaanse voornaam Gobrecht of Limburgs Houbrecht / Hoebrecht.

Schoeling, Schoelinck, Schoelynck, Schoelijnck, Scoelinck, Scholings, Scholinckx, Scholinchx, Schollinckx, Schuiling: Afleiding op –lin van Middelnederlands coe: schoen. Beroepsnaam voor een schoenmaker. Vergelijk Schiel.

Schoeman, Schoemans, Schoumans, Scoumanne, Scouman, Scoman. 1. Zie Schoenmans. 2. Middelnederlands Schoudeman. Vergelijk Waals-Vlaams schoen van schouden: met kokend water wassen, geslachte dieren zengen, schroeien. Beroepsnaam.

Schoenmaker, Schoenmaker, Schoenmakers, Schoenmaekers, de Schoenmaker, de Schoenmakere, (de) Schoenmaecker, Schoemaecker, Schoenmaeker, (de) Schoemaker, Schoemaecker, Schoemaeker, (de) Schoenmaeker, Schoenmakers, (de) Schoenmackers, Schoenmacker, Schoenmackers, Schoonmaekers, Schumacker, Schumackers, Schumaeker, Schumaker, Schuhmacher, Schumacher, Schoemacher, Schoumackers, Schoumakers, Schoumaker, Schoumacher, Schoumachers: Beroepsnaam van de schoenmaker. De vorm schoemaker is de oorspronkelijkste, want Middelnederlands Scoe en nog Zeeuws schoe ‘schoen’. De vorm schoen is oorspronkelijk meervoud, maar werd achteraf als enkelvoud aangevoeld.

Schoenman, Schoenmans, Schoeman, Schoemans, Schoemann, Schoumans, Scoumanne, Scouman, Scoman: 1. Beroepsnaam van de schoenmaker. Vergelijk Duits Schumann.

Schoentjes, Schoentjens, Schoentgen, Schôntgen: Afleiding van schoon, schoen, schôn: mooi. Bijnaam. Nederduits Schôneke.

Schoep, Schoeps, Schoepp: 1. Limburgse vorm van Schaap. 2. Zie Schoppen.

Schoepen, van der. Middelnederlands schoepe: schop, schep, wan. Als plaatsnaam wellicht een watermolen. De Schope is een waterloop in St.-Laureins (Oost-Vlaanderen): Ook plaatsnaam in Pas-de-Calais.

Schoer, Schoers, Schor: Middenhoogduits schûr, schour: hagel, onweer, bui. Bijnaam voor een opvliegend mens.

Schoerl: Duitse veldnaam Schörrle.

Schoesetters, Schoensetters, Schoezetters, De Schoesitter, Schoeters, Schoeter, Schoetters, Schoetter, Schauters, Schouters, Chouters. Beroepsnaam uit het Middelnederlandse scoesutter: schoennaaier, schoenmaker. Duits Schuster.

Schoester: Nederlands spelling van de Duitse beroepsnaam Schuster ‘schoenmaker’.

Schoffelen. Moet ongetwijfeld als Schoffélen worden uitgesproken. Misschien afleiding van Oudfrans escof(l)e: wouw, (ook) leren kledingstuk. Vergelijk escofier: schoenmaker.

Schog: Variant van Schock, Schoch. Middelnederlands, Middelhoogduits schocn ‘hoop, stapel, zestigtal’, Middelhoogduits schoche ‘hooistapel’. Bijnaam.

Schögler. Familienaam uit de omgeving van het Oostenrijkse Graz. Mogelijk is hij afkomstig uit het Oudduitse schoc (hoop, stapel, zestigtal) of uit schoche (hooistapel). Bijnaam of beroepsbijnaam.

Schoiers, Schoïers, Schoyerer, Schoyer: Afleiding van Middelnederlands schoeyen: schoeien, van schoenen voorzien. Beroepsnaam van de schoenmaker. Vergelijk Schoy.

Schokkaert, Schockaert, Schokker, Schokaert, Schoekaert, Schochaert, Schockert, Scokaert, Scokart, Squoquart, Scocard, Scoca, Scocart, Schock, Schoch, Schog, Skok. 1. Mogelijk een afleiding van het Middelnederlandse 'schocken' = schokken, maar kan ook rechtstreeks uit Frans-Picardisch Choquart worden verklaard. In dit geval een soort bijnaam. 2. Mogelijk afgeleid van 'schoc' = hoop, stapel (bijnaam of plaatsnaam).

Schol, Scholl, Scholle, Schollen, Schols, Schoels, Schoel, Schoelens, Schools, Schouls, Schauls, Schaul, Schulle, Schul, Schüll, Schülle, Schüllen, Schuilen, Schuil, Schaelens: Middelnederlands scholle, schulle, Middennoordduits schulle ‘schol (platvis)’. Beroepsbijnaam voor een visser of vishandelaar. Vaak ook naar de huisnaam of scheepsnaam.

Scholart, Scholaert, Scholaers, Scholeer, Schoolaert, Scolard, Scolart, Schollaerts, Schollaert, Schollaers, Schollart, Sckoolaert: Middelnederlands scholaer: leerling, student, scholier, koorknaap. Vergelijk Scholier(s).

Scholders, Scholder: Middelnederlands scholder ‘beul’. Beroepsnaam of bijnaam.

Scholenborgt, Scholberg: Plaatsnaam Schuleburg (Silezië) of Schulenberg (Duitsland).

Scholier, Scholiers, Scholliers, Schollier, Schooliers, Scoliers. Familienaam uit het Middelnederlandse scholier: scholier, leerling, koorknaap.

Scholart, Scholaert, Scholaers, Scholeer, Schoollaert, Scolard, Scolart, Schollaerts, Schollaert, Schollaers, Schollaart, Schollart, Sckoolaert.

Naam uit het Middelnederlandse scholaer: leerling, scholier, koorknaap.

Scholier, Scholiers, Schollier, Scholliers, Schooliers, Scoliers: Middelnederlands scholier, Middenfrans escolier: scholier, leerling, koorknaap.

Scholing, Schulling, Schuling, Schuiling, Schuilingh: Variant van Schoeling, Scoelinck. Verkleinvorm op –lin van Middelnederlands scoe ‘schoen’. Beroepsbijnaam voor een schoenmaker.

Schollmeyer, Schulmeyer, Scholtmeijer: Samenstelling met scholle, schulle: aardkluit, graszode. Naar een kenmerk van de woonplaats.

Scholluis: Misschien vervorming van Duits Schultheiss.

Scholte, Scholten, Scholtens, Scholtes, Schult, Schulte: Nederduits en Oost-Nederlands ambtsnaam van de schout. Vergelijk Schout, Schouteet, Schulz.

Scholter: Variant van Scholder of van Scholte?

Scholting, Schulting, Scholtink, Schulting, van scholte, schulte, schout. Of van vadersnamen. Schelte, beter skelta, is de Friese form van het Saksische scholte, schulte, van het Frankische schout; en Schelte is tevens nog heden een Friese mannenvoornaam. De Friese geslachtsnamen Scheltinga en Van Scheltinga, met het Saksisch-Friese Schultinga in Groningerland, en waarschijnlijk ook met Schuitinga en Schuttinga, zijn tegenhangers van Scholting, Schulting, enz.

Schomburg, Schombourg. 1. Variant van Schaumburg. 2. Duitse plaatsnaam Schônburg.

Schommen, van der. Plaatsnaam Schom(me) in Boom (Antwerpen), Wilrijk, Kontich, Bouwel en Tongerlo (Antwerpen): mosachtig bos, onvruchtbare grond.

Schön, Schon, Schone, Schöne, Schönen, Schonne, Schonn, Schoune, Schoun, Schün, Schun: Duitse bijnaam schön: mooi. Zie Schoon.

Schönau, Schönauen, Schonau, Schonauer: Verspreide Duitse plaatsnaam Schônau: mooie beemd.

Schönborn, Schönenborn, Schonbrun: Verspreide Duitse plaatsnaam Schönborn, Schönbrunn: mooie, heldere bron. Vergelijk Bellefontaine, Beaufont.

Schönermarck. 1. Plaatsnaam Schönermark (Duitsland). 2. Variant van Schonmaker.

Schoneveld, van, Schooneveld, van, Schoonveld, Schooneveld. Plaatsnaam.

Schöner, Schoener, Schoner, Schener, Scheunders. Uit het Duits: bijnaam voor iemand die mooi maakt, een mooiprater, die alles mooi voorstelt.

Schonewille, Schoonewille, Schoneville. Bijnaam; Mooie Willem?

Schönfeld, Schönfeldt, Schoenfeld, Schonfeld, Schofield, Shainfeld: Verspreide Duitse plaatsnaam Schönfeld ‘woest veld, lege vlakte, braakland’.

Schönherr, Schönhertz. Bijnaam Mooie heer? Maar vergelijk Schoonheere.

 Schönhofen, Schoenhofen: Verspreide Duitse plaatsnaam Schönhof. Vergelijk (van) Schoonhoven.

Schöning, Schöningh, Schoning: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Sconi.

Schonck, Schonken, Schonck, Schunck, Schunk: Limburgs schonk: ham. Ook Duits dialect schungke/schingke = Middenhoogduits schinke: schenkel, ham. Vergelijk Schinkel.

Schönke. Duits hypercorrect van Schenke. 2. Variant van Schôneke, zie Schoentjens.

Schonker, Schonkeren, Schonckert: Wellicht van schonckelen: schommelen. Bijnaam voor iemand met schommelende stap?

Schönlau, Schoonlau: Duits schön + Middenhoogduits loube, Middennoordduits love, Duits Laube: overdekte hal, gang.

Schonmacker, Schönemarker, Schönermarck: Wel niet schoonmaker (van laken), maar reïnterpretatie van Nederduits Schomaker: schoenmaker.

Schönwetter. Bijnaam: mooi weer, wellicht voor een optimist.

Schoof, Schooff, Schoofs, Schooffs, Scoofs, Scoefs, Scofs, Schoufs, Schuyf: 1. Beroepsbijnaam van de schovenbinder. 2. Soms ook bijnaam naar de gestalte.

Schoof, van der. Plaatsnaam Schoof, wellicht Schoofland: land waarop graanschoven staan. Schoef in Ronse (Oost-Vlaanderen).

Schooland, van, van Schoeland, Schoelandt, Schoelant, van Schoonlandt, van Schoenland, Schoenlandt, Schoenlant. Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam (mooi stuk land): bijvoorbeeld Schoelant in Torhout.

Schoolmeester, (de), Schoolmeesters, Schûlmeesters: Beroepsnaam van de schoolmeester, onderwijzer.

Schoon, (de) Schoonen, Schoone, Schoonens, Schoen, Schoenen, Schon, Schonne, Schoonn, Schonn, Schons: 1. Bijnaam naar de fysieke schoonheid en aantrekkelijkheid ‘mooi’. 2. Moedersnaam, meisjesnaam.

Schoonaard, Schoonaart, Schoonaert, Schoonaerts, Schonaerts, Schoenaert, Schoenaerts, Schoenaert, Schonnartz: Bijnaam Afleiding van schoon ‘mooi’.

Schoonakker, (van) Schoonacker, Schoonackers, Schoenacker: Plaatsnaam Schoonakker, bijvoorbeeld in de buurt van Sijsele, Krombeke, Maldegem, Adegem (Oost-Vlaanderen).

Schoonaerts, Schoonaert, Schoonaard, Schonaerts, Schoenaert, Schoenaerts, Schoenaers, Schonnartz: Afleiding van schoon: mooi. Bijnaam. Vergelijk Schoonemans.

Schoonbaert: Bijnaam voor iemand met een mooie baard.

Schoonbeek, (van) Schoonderbeek, van Schoenbeek, Schonebeck, Schoenbeck, Schoonebeek, Schönbeck, Schoonbeeg. Plaatsnaam Schoonebeek, Drenthe, Schoonderbeek, boerderijnaam in Barneveld, Schoonbeek bij Beverst en Bilzen, Limburg.

Schoonbrood, Schoonbroodt, Schoonbroot, Schoenbroed, Schoenbroedt, Schoonbrodt, Schoenbrodft, Schombrodt, Schoenbrodft, Schombrodt, Schorbroodt, Schomblood, Schomblond, Schônbrod, Schonbroodt, Schonbrodt, Schonbroedt: Beroepsnaam van de bakker van schoonbrood: fijn wittebrood. Ook Duits Schônbro(d)t.

Schoonderwoerd, Schoonderwoert: Plaatsnaam Schoonrewoerd in Leerdam (Zuid-Holland).

Schoondijke, van. Plaatsnaam, Zeeland.

Schooneman, Schoonemans, Schoonmann, Schônemann, Schoenmans, Schoemans, Schoomans, Schooman, Scoman: 1. Bijnaam naar de fysieke schoonheid en aantrekkelijkheid. 2. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse skôn-naam. Vergelijk Schoon 2.

Schoonenberg, Schoonenbergh, Schoonenburg, van Schoonenberghe, van Schonnenberge, Schonenberg, Schoenenberg, Schönenberg, Schönberger Schönberg, Sheinberg, Schonberg, Schoonbergen, Beaumont. Plaatsnaam Schoonbergin Aalter (Oost-Vlaanderen, Schoonbergen in Lubbeek (Vlaams-Brabant). Verspreide Duitse plaatsnaam Schôn(e)(n)berg.

Schoonenboom: Naar de woonplaats bij een mooie boom.

Schooneknaep, Schooneknaepe. Bijnaam die zoveel betekent als mooie knaap. Voor knaap, zie verder Knapen.

Schoones, Schoonis, Schonis: Lokale uitspraak van de plaatsnaam Schoonhees in Tessenderlo (Belgisch-Limburg).

Schoonhen, Schoonheim: Bijnaam. Bijnaam en vadersnaam Schone; Mooie Hein. Vergelijk Duits Schönheinrich.

Schoonheyd, Schoonheijt, Schoonheydt, Schoonheijt, Schoonheyt, Schoonheyt, Schoonhydt, Schoonhuydt, Schoenheijd, Schoouhnydt. Familienaam uit de plaatsnaam Schoonhout (Noord-Brabant?) of Schoonheide. De naam kan evenwel ook zowel fonetisch als volksetymologisch ontwikkeld zijn uit de plaatsnaam Schoonhout.

Schoonhoed. 1. Bijnaam: mooie hoed. Vergelijk Duits Schonhut. 2. Bijnaam Schoonhoofd, blijkens Middelnederlands. Hovet, van hoot.

Schoonhoven, van: Plaatsnaam Schoonhoven (schone hoeve) (Zuid-Holland), Kampenhout (Vlaams-Brabant). Er bestaat een vermoeden dat sommige Schoonhoven evolueerden naar Schoonooghe.

Schoonie, Schoontje is een verbastering van Schonia of Schoninga, van de oud Germaanse persoonsnaam Schone, Skauni. Dan Schöningh, oorspronkelijk een Westfalen geslachtsnaam, maar die ook in Holland ingevoerd is en de Vlaamse geslachtsnaam Schoentjens. Of de naam van het oud-Friese geslacht Schunia (in beter Friese spelling Skunia), voluit Skuninga, ook van Schone, Skauni moet afgeleid worden, is niet zeker. Deze geslachtsnaam is als zodanig onder de hedendaagse Friezen uitgestorven. Maar hij leeft toch nog in den naam van het gehucht Skunia-bûren, bij Mirns in Gaasterland. Men verhollandst dezen naam ook wel tot Schuinjebuurt.

Schoonis, (van) Schoones, Scheunis: Lokale uitspraak van plaatsnaam Schoonhees in Tessenderlo (Limburg).

Schoonjans, Schoon Jans, Schoonejans, Schonejans, Schoonjans Schonians, Schoonyans, Schonians, Schooians, Schoojans, Schooyans, Schonijahn. Bijnaam + vadersnaam: mooie Jan. Vergelijk Schônhans, Beaujean. Met het half verfranste Schoonéans, met Nevejan en Neveyans. Een tegenhanger van Schonians, wat de spelling aangaat, is de maagschapsnaam Grotrian, die naast Groterjan voorkomt, en daarmede oorspronkelijk één is, evenals met Grotjohan, Grootjan en Grootjans. Grotrian, Groterjan, Grotjohan en Grotjohann zijn eigenlijk Nedersaksische (zogenoemd Platduitse) vormen en uit onze noordoostelijke grenzen afkomstig evenals de tegenhangers van deze namen, Lütjohan, dat is: de kleine Johan, en Lüthenning, de kleine Henning; Henning is van Henne, Hänne, Johannes. De Nederlandse naam Grootjan ook in de oorspronkelijk Hoogduitse geslachtsnaam Groshans en in de oorspronkelijk Franse naam Grosjean, evenals Kleinjan in Petitjean; in Engelland komt Littlejohn als geslachtsnaam voor.

Schoonooghe, Schonooghe. Bijnaam voor iemand met mooie ogen.

Schoonvaere. Bijnaam. Schoonvader.

Schoonvelde, van, Schoneveld, Schooneveld, van Schooneveld: Verspreide plaatsnaam Schoonveld(e), Schoneveld. Vergelijk Schonfeld. Een aaanpassing van Schonfeld is Schoonvelts.

Schoonvliet: Plaatsnaam ‘mooie vliet’.

Schoonvrient. Middelnederlands schoon: aangetrouwd, aanverwant; vriend: familielid. Dus: aangetrouwd familielid (vergelijk schoonzuster).

Schoonwater: Plaatsnaam in Gullegem (West-Vlaanderen): schoon, helder water.

Schoonwinkel, van, van Schoenwinkel, Vanschoenwinkel. Naam uit de gelijknamige plaatsnaam in Wintershoven, Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Riemst (Limburg)

Schoor, van (der), van Schooren, van Schoren, Wanschoor, Wanscoor, Verschoore, Verschoor, Verschoren, Verschorre, Verschorren: Plaatsnaam Schoor (Nederlands Limburg, Noord-Brabant), Schore (West-Vlaanderen, Zeeland), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Broechem, Antwerpen. Schoor ‘rijbruggetje over een smalle waterloop’, ‘aangeslibd land dat rijp is om ingedijkt te worden, moeras’.

Schoore, Schoorens, Schoors, Schoren: Middelnederlands schore: schoor, stut, schraag. Bijnaam.

Schoorl, van, Schoorel. Plaatsnaam Schoorl, Noord-Holland.

Schoorman, Schoormans, Schoermans, Schorremans, Schormans, Schorrmann: Afleiding van Van (den) Schoor.

Schoot, van (de), (van de) Schooten, Schoote, Schooten, van, van der Schot, van de, der Scotte, Wascotte, Warscotte, Verschooten, Verschoote, Verschoot, Verschote, van Schoten, Schotanus: 1. Plaatsnaam Schoot ‘beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein’, ‘hoek van de hei’. Plaatsnaam Schoot (Noord-Brabant), in Noordwijk (Zuid-Holland) en verspreid in de Kempen. 2. Plaatsnaam Schot; afgeperkte ruimte, plaats waar vee opgesloten wordt, Groningen, Zie van Schoten.

Schootmans, Schotmans. Afleiding van Van Schoten of Van (de) Schoot.

Schoovaert, Schoovaerts, Scoevaerts, Scoevaert, Scoevaers, Scoevaerdts, Schoeffaerts. Vadersnaam (afleiding) uit Govaert (gud-frith: God-vrede).

Schopen, Schoppen, Schops, Scops, Schoppé, Schôpe, Schöpe, Schopp, Schop, Schuppen, Schupp, Schoop, Schoepens, Schoepen, Schoeps, Schoepp, Schoep, Schoubs, Schoub, Schouppe, Schoup, Schouppé, Schoppé, Schoups, Scouppe, Scoupe: Middelnederlands schoepe, schope: schop, schep, wan. Beroepsnaam.

Schopenhauer: Duitse beroepsnaam van de maker, houwer van schopen ‘pollepels, scheplepels’.

Schopman: Afleiding van Schop. Beroepsnaam voor de werker met of maker van schoppen.

Schoppach, Schoppack. Plaatsnaam Schoppach in Aarlen en Heinsch (Luxemburg).

Schoppé, Schoppet, Schouppé: Frans Chopet. Zie Chopplet. Of gewoon verfranste spelling van Schoppe/Schouppe.

Schoor, van, van Schoore, van Schooren, van Schoren, Wanschoor, Wanscoor. Familienaam uit de plaatsnaam Schoor (Nederland), in Hoegaarden (Vlaams-Brabant of Broechem (Antwerpen).

Schoore, Schoorens, Schoors, Schoren. 1. Naam uit het Middelnederlandse schore: schoor, stut, schraag. Mogelijk bijnaam. 2. Of uit de plaatsnaam Schoor: zie Schoor.

Schoreel, Schoreels, Schoorel, Schorrels, Schorreel, Schooreel, Scoriels, Scoriel, Scorielle, Schorielle, Schorils, Schoriels, Schreel: Oudfrans escorieul, escuriau: eekhoorn. Middelnederlands scu(e)reel. Familienaam Ecureuil, Lescurieux, Eichhorn.

Schorer: Duitse beroepsnaam Schorer, afleiding van Middelhoogduits schorn ‘met de schop werken, samenkeren, samenvegen’.

Schorisse, van, van Schoorisse, van Schoors, Verschooris: Plaatsnaam Schorisse (Oost-Vlaanderen).

Schorbijn, Scherbeijn: Door r-invoeging uit Schobijn. De beginklank-sch is ontstaan door verkeerde splitsing van de voornaam en familienaam van 18deeeuws Joce Gobijn, Josgebijn, van Josschobijn.

Schorkops. Nederduitse bijnaam; geschoren kop, gladgeschoren hoofd. Vergelijk Waals-Vlaams scharrekop.

Schorn. Zoals Schorner: werker met de schop.

Schornak, Schornick. Oost Duitse Slavische bijnaam; zwartharig.

Schornstein. Bijnaam voor de bewoner van een huis met gemetselde schoorsteen.

Schorpion. Middelnederlands schorpioen. Bijnaam.

Schortgen. Vadersnaam. Afleiding van Schors, van Georges?

Schortz. Wellicht Rijnlands Schors(ch) van Georges.

Schösse, Schösser, Schöser: Middenhoogduits Schotëfier: belastinginner.

Schotanus. Humanistennaam van Hendrik Berends ("1548) uit Oudeschoot (Heerenveen, Friesland).

Schotelaer, (de). Beroepsnaam van de schotelmaker of schotelverkoper.

Schotelmans. Beroepsnaam van de schotelmaker.

Schoten, van, Schoot, van (de), (van der) Schoot, van Schoote, van Schooten, van der Schot, van de(der) Scotte, Warscotte, Wascotte, Verschoote, Verschooten, Verschoot, Verschote, van Schoten, van Schoote, van Schooten. 1. Afgeleid van de plaatsnaam ‘schot’': afgeperkte ruimte, ruimte waar vee gestald wordt. Plaatsnaam Schoten, Antwerpen, Noord-Holland. 2. Afgeleid van de plaatsnaam ‘schoot’': beboste hoek zandgrond uitspringend in een moerassig terrein (komt op diverse plaatsen voor). Schoten was ook de naam van Noord- en Zuidschote (West-Vlaanderen). 3. Zie ook Van (de) Schoot.

Schotman, Schotmans Schotsman, Schotsmans: Volksnaam van de Schot, vergelijk Engelsman, Engels Scotchman.

Schotte, Schotten, Scotte, Scott, Schot, Schots, Schut, Schutte, Schutt, Schutten, Schuth, Schuts. 1. Beroepsnaam van de schotter of schutter, dat is de beambte die loslopend vee in een kooi schut. 2. Volksnaam voor iemand uit Schotland afkomstig.

Schot, (de); Scott, Schoots: Volksnaam van de Schot.

Schotel: Beroepsbijnaam van de schotelmaker, schoteldraaier, Middelnederlands scotelaer.

Schoten, van; van Schooten: Plaatsnaam Schoten (Provincie Antwerpen, Noord-Holland).

Schothorst: Plaatsnaam in Borne en Dalfsen, Overijssel.

Schottey. Wellicht van Frans Chottet, afleiding van Michot, van de voornaam Michel.

Schou. Zie Schouw. Of verschrijving voor Schuh?

Schou, Schouw, Schauw. Beroepsnaam van de schouwer, inspecteur. Vergelijk Schouwaerts, De Schouwer.

Schoubroek, van, Schoubroeck, van, van Schoubrouck, Schouwbroeck, (van) Schaubroeck, (van) Schaubroek, Schaubrouck, (van) Schauwbroeck, (van) Schauwbroek. Familienaam uit de plaatsnaam Schou(de)broek: moeras met lis, van Schouwbroek, Schoebroek.

Schoué. Franse familienaam Chouet. Oudfrans choete, Frans chouette: uil? Of plaatsnaam Schoudee?

Schouhamer. Blijkens de vorm uit 1648 wellicht uit Schönauer, afleiding van de verspreide plaatsnaam Schônau.

Schouller, Schouleur: Verfransing van Duitss Schûler, als Schuler gelezen. Ook Chouleur.

Schouls: Waarschijnlijk spelling voor Schöls(z).

Schout, (de), Schoute, Schouten, Schoutens, (de) Schaut, Schautens, Schoetens, Scholte, Scholten, Scholtens, Schult, Schulte, Schulten, Schülte, Schuldt, Schuld, Scholts, Schols, Scholtz, Scholz, Scholcz, Scholze, Scholzen, Schultz, Schulze, Schultzen, Schultze, Schultz, Schulsse, Schülze, Szulz, Schultin, Schulting, Schultink, De Schoutheete, Schoutteetens, Schouteet, Schouteeten, Schouteetens, Schoutteten, Schouten, Schoutetens, Schoutet, Schoutede, Schouteden, Schoutenden, Shoutteten, Scholteden, Scholtedes, Schautteete, Schouterden, Schouterdem, Schouteere, Schouteren, Schouterens, Schoutissen, Schatteet, Schateet, Schauterden, Schultheis, Schulteis,Schultes, Schultes, Scholtes, Scholtés, Scholtès, Scholtis, Scholtissen, Scholtus, Scholhaus, Scholdis, Scoltus, Scholtanus: Middelnederlands schoutet(e), schout(h)eit, schoute, scholte, schulte; Middennoordduits Schûlte, schulthete, Duits Schultheiss: schout, gerechtelijk ambtenaar, voorzitter van een schepenbank. Beroepsnaam. Duits Schulte, Schulz(e).

Schouteet, Schautteet: Middelnederlands schoutet(e), schout(h)eit, Duits Schultheiss ‘schout’, zie Schout.

Schouteere, Schouteren, Schouterens. Middelnederlands schoutheere: schuldeiser. 2. Zie Schout.

Schoutrop: Plaatsnaam Schuttorf (Noordrijn-Westfalen) of Scholderu in Taarstedt.

Schouvorst, Soudeworst, Schouwvors: die de kikvorsen, kikkers verschuwt, wegjaagt, schuwt. Misschien hypercorrect voor Schou(de)vos: die vossen schuwt: Vergelijk Schau(w)vlieghe. 1299 Reynghers Scoudegoes, Aardenburg: die ganzen wegjaagt.

Schouw, van der: Plaatsnaam Schouw in Deurne, Bakel (Noord-Brabant), Landsmeer (Noord-Holland). Friesland.

Schouwaert, Schauwaert, Schouwaerts, Schauwaerts, Schauwaers, Schauvaerts, Schauvaets, Schavar: Beroepsnaam van de schouwer, de beambte belast met het schouwen of inspecteren, bijvoorbeeld de straatschouwer, die wegen inspecteert. Vergelijk de familienaam de Schouwer.

Schouwbroeck, van: Plaatsnaam Schou(de)broek ‘moeras met lis’, van Schouwbroek.

Schouweiler, Schouweiller, Schuweiler, Schouveller: Plaatsnaam Schuweiler (Duitsland).

Schouwen, van: Plaatsnaam Schouwen (Zeeland).

Schouwenaar, Schouwenaars, Schouwenaers: 1. Afkomstig van Schouwen. 2. Middelnederlands schoudenaer‘ schuldenaar’.

Schouwenberg, Schouwenburg, zie Schauenburg.

Schouwer, de, de Schauwer, de Schauwers, de Schawers, Schouwers, Schauwers, Scauwers, Descower: 1. Beroepsnaam van de schouwer, de beambte belast met het schouwen of inspecteren; bijvoorbeeld straatschouwer, die wegen inspecteert. 2. Middelnederlands Sc(h)ouder, van werkwoord schouden: met kokend water wassen of begieten, geslachte dieren zengen, in kokend water schroeien. Beroepsnaam.

Schouwstra. Friese familienaam uit de verwijzing naar de plaats Schouw, Friese Meren (Schouwen?).

Schovaerts, Schovaers, Schoovaerts, Schoovaers, Scoevaerts, Scoevaert, Scoevaers, Scoevaerdts, Schoeffaerts. Vadersnaam, afleiding van Govaert. Zie verder daar.

Schoy, Schoij, Schuy: Van Middelnederlands schoeyen: schoeien, van schoenen voorzien. Beroepsnaam van de schoenmaker?

Schraa, Schraa. (?)

Schraege, van der, Verschragen, Verschaeghen, Verscharghenn, Verschraegh, Verschraeghen, Verschaeghenn, Verschraeven, Verschroeven (Brabantse vorm). Familienaam uit de plaatsnaam Schrage (droog, dor). Onder andere in Eksaarde.

Schraaf, van de(der): Plaatsnaam. Vergelijk Middelhoogduits schraf ‘gespleten rots, rots, klip, rolstenen’. Of veeleer door wisseling g/f uit van der Schrage (zie Verschrage)?

Schraelen, van der. Wellicht van van der Schaelen met ingevoegde r.

Schrader, Schräder, Schraders. Duitse bijnaam van schroder voor een snijder?

Schraen, Schraenen. 1. Zie (de) Crâne. 2. Brabantse uitspraak van Schrynen.

Schraepen, Schreppers. Bijnaam voor een schraper: iemand die beroepshalve schraapt (huidenvetter, schrijnwerker) of iemand die schraperig is.

Schrager, Schrager, Schraeger: Afleiding van Middenhoogduits, Middelnederlands schrage: schraag, stut. Beroepsnaam, veeleer dan plaatsnaam Schragen. Schraeger kan oudere spelling zijn voor Duits Schrager, maar ook spelling voor Schreger.

Schrale: Duitse bijnaam Schralle ‘luidruchtig mens’, van schrallen ‘schreeuwen’.

Schram, Schramm, Schramme, Schraem: Middelnederlands schramme ‘schram, wonde, snee’, Duits Schramm. Bijnaam voor iemand met een opvallend litteken.

Schrama, Schravemade, Crama. Bewoner van de boerenhofstede 's-Gravenmade (made = 'hooiland' van de graaf) te Bennebroek.

Schrantz. Spelling voor Schrants, Schrans; zie Legrand. 2. Duitse familienaam Schran(t)z, Middenhoogduits schranz: spleet, scheur, gat. Plaatsnaam.

Schraub, Schrauben, Schrouben, Schrub: Middenhoogduits schrübe, Duits Schraube: schroef. Beroepsnaam.

Schrauer: Afleiding van Middelnederlands schrauwen ‘schreeuwen’?

Schrauwen: Spelling voor Sgrauwen = des Grauwen, zoon van de Grauwe. Bijnaam naar de grauwe, grijze kleur (huid, haar, kleren).

Schravemade: Plaatsnaam ’s Graven made ‘weiland, maailand van de graaf’. Vergelijk Gravenmaten, Overijssel. Ook van Schravesande, en van Schravendijk, dijk en zand van de graaf. Schraveland is zo Graveland.

Schrave, Schraven: Spelling voor Sgraven = des Graven, zoon van de Grave, de Graaf. Beroepsnaam van de voorzitter van de schepenbank of bijnaam die op een dienstverband met de graaf kan wijzen.

Schraver: Afleiding van Middelnederlands schraven ‘krabben, wroeten, woelen’.

Schrefheere, Schreefheere. Lees: Schreffeerre, dus schreffeerder. Afleiding van Middelnederlands schrafferen: schrafferen, schaduwlijnen aanbrengen op een tekening, arceren. Beroepsnaam.

Schreck. Middenhoogduits schrecke; springer. Vergelijk Schrick.

Schreiber, Schreibers, Szrajbe, Szrajber: Duitse beroepsnaam van de geheimschrijver, klerk. Vergelijk De Schrijver.

Schreiner, Schreinner, Schreyners, Srajner: Duitse beroepsnaam Schreiner: meubelmaker, timmerman. Vergelijk Schreinemacher(s).

Schreinemacher, Schreinemachers Schreinemakers. Duitse beroepsnaam van de schrijnwerker, meubelmaker. Vergelijk Schrynemaekers.

Schreppers. Afleiding van Middelnederlands schreppen, schrappen: schrapen. Bijnaam: schraperig mens.

Schreuder, Schreuer, Schreur, Schreurs: Variant van Middelnederlands schroder ‘schrooier’. Meestal de beroepsnaam van de kleermaker, snijder. Soms wijnschroder, sjouwer van wijnvaten of ook muntschroder, muntschrooier. Spelling voor Schreur; zie Schrôder. Duitse hypercorrecte variant van Schreier.

Schrevel (de), Descrevel, Descreven, de Schreyver, de Schrever, Schrever, Schrevers, Schrevens, Schrévens, Screvens, Scriven, Scrivens. Familienaam uit het West-Vlaamse werkwoord schrevelen: krevelen. Bijnaam voor een krevelaar: die traag loopt of werkt, een treuzelaar.

Schreij: Spelling voor Schrij. Nomen agentis bij Middelnederlands schriden ‘schrijden, stappen’.

Schreyen, Schreye, de Screyer, de Schreye, de Schreider, de Schrijder, de Schryder, de Schryer, Schreier, Schreyers, Schreyer, Schriers, Schrier, Schrieder, Schryers, Schrijers: Afleiding van Middelnederlands schreyen, (hypercorrect) schreiden: schreeuwen, roepen. Bijnaam voor een lawaaimaker of zoals Duits Schreier: omroeper.

Schreijenberg, Schrijnenburg: Plaatsnaam Schreiberg (Noordrijn-Westfalen)?

Schrickx, Schrick, Schriks, Schricke, Schrikke, Schriek, Schrickel: 1. Middelnederlands schricken: een grote stap nemen, grote schreden zetten, sprongen maken. 2. Verkorting van Van Schrieck.

Schrieck,van, (den, der) Schriek, van (den, der (van (de, den) Schrick, Vanderschrick, van den Scrik: Plaatsnaam Schriek (Provincie Antwerpen) en in Gendringen (Gelderland), Boom (Provincie Antwerpen), Aartselaar (Provincie Antwerpen), Appels (Oost-Vlaanderen): ‘hoek, bocht’.

Schrieder, Schrieders, Schrier, Schriers. Ontronde vorrn van Schreuder(s), Schreur(s). Zie Schrôder.

Schriel: Uit Schoriel. Vergelijk de Vlaamse familienamen Schoreel, Scoriel, Schorielle, Schreel. Oudfrans escorieul, escuriau ‘eekhoorn’, Middelnederlands scu(e)reel. De ie-spelling geeft de scherplange e weer.

Schriemer: Vermoedelijk door wisseling van de labialen uit Duits Schriewer, Schriever, Schrieber ‘schrijver’.

Schrier: Bijnaam voor een schreeuwer, roeper, lawaaimaker. Duits Schreier.

Schrievogel: Duitse bijnaam Schreivogel voor iemand met luide, schelle stem.

Schrijver, de, Schrijvere, de, de Schrybere, de Schryber, de Scryver, de Schreyver, de Schrever, Schrijvers, Schryvers, Schryver, Schrijbers, Schriever, Schrievers, Schriefers, Schriewer, Schriemer. 1. Beroepsnaam van de (geheim)schrijver, de griffier, de klerk. Vergelijk Scribe. 2. Sommige vormen – met name De Schre(y)ver - gaan ongetwijfeld terug op (de) Schrevel.

Schrik, Schriks, Schriek, Schrieks, Schrick, Schrikke.1. Nomen agentis van Middelnederlands schricken ‘een grote stap zetten, grote schreden zetten, sprongen maken’. 2. Korte variant van Van Schrieck.

Schrit, van der. Verhaspeling van Van der Schrick.

Schrobiltgen. Luxemburgse bijnaam: kleine knorrepot.

Schroder, de Schrooder, de Schroodere, Schrooders, Schroeder, Schroeders, Schrouders, Schroders, Schroer, Schroers, Schroër, Schroeyers, Schroijers, Schruyers, Schreuder, Schreuders, Schreudder, Schreudders, Schreurs, Schreur, Schruers, Schrurs, Schrure, Screurs, Schreer, Scchreers, Schreus, Schrieder, Schrieders. Beroepsnaam uit het Middelnederlandse schroder: schrooier. 1. Snijder, kleermaker. 2. Wijnschroder, sjouwer van wijnvaten, kraanmeester. 3. Muntschroder: die de munten slaat, de randen afvijlt. (om het goudvijlsel te gelde te maken).

Schröder, Schroder, Schröer, Schroers, Schrödter, Schröter Schroduer, Schroedter, Schroeder, Schroëter, Schretter, Schreder, Schréder, Schrader: Duitse beroepsnaam van de kleermaker. Vergelijk Schroder.

Schroe, Schroë, Schroé. Naam uit het Middelnederlandse scrode. Variant van Schroder, zie daar.

Schroener. Beroepsnaam. Variant van Duits Schreiner. Of veeleer variant van Schroeder, Schrôer, Schrôdner.

Schroever, Schroevers: Afleiding van Middelnederlands schroeven ‘schroeven; kwetsen, kneuzen’.

Schrondweiller, Schrondweiller. Plaatsnaam Schrondweiler in Nommern (Luxemburg).

Schroons, Schruns, Schrens, Schrijns, Schroen, Schroos, Schrooyen, Schroeyen, Schroeyens, Schroijens, Schroijen, Schroyens, Schroyen, Scroyen Scroeyen, Schraeyen, Scrayen, Schrayen, Serroyen, Serroeyen, Seroeyen, Seray, Serayen. Beroepsnaam naar het Middelnederlandse schroden/schraden= snijden. Dit kan natuurlijk in een aantal beroepen: kleding, voeding.

Schroot, Schroote, Schroots, Schroten: Spelling voor Sgroot(e), Sgroten, van des Groten, zoon van de Grote.

Schruf, Schruff, Schrouff, Schroef: Duitse familienaam Schroff: onvriendelijk, bars. Bijnaam.

Schrijnen: Beroepsbijnaam van de schrijnwerker, meubelmaker.

Schrijver, (de), Schrijvers, Schrijfer: Beroepsnaam van de (geheim) schrijver, griffier, klerk.

Schrynemaeker, (de) Schrynmaker, (de) Schrynmaeker, (de) Schrynemaeker, de, Schrynmekers, Schrynemackers, (de) Schrijnemakers, Schrijnemakers, Schrijnmaekers, Schrijnemackers, Schrijnemeeckers, de, Scrijnmakers, de, Scrynmakers, Schrymecker. Beroepsnaam van de schrijnwerker, de meubelmaker.

Schrynen, Schrijnen, Schreine, Schreynen: Beroepsnaam van de schrijnwerker, meubelmaker.

Schtickzell, Schticzelle, Schtickzelle: Waalse verhaspeling van Duits Stitzel? Ontrond van Stùtzel, afleiding van Stutz: stoot.

Schubach. Zoals Schuback, afleiding van Wendisch suba: pels.

Schubert, Schuberth, Schubath, Schubarth, Schobert, Schober, Szubert: Beroepsnaam. middenhoogduits schuoch-wurhte, van Schuowirt, Schubert: schoenwerker, schoenmaker.

Schuchard, Schuchardt, Schuckard, Suchard: Duitse beroepsnaam van de schoenmaker, van Middenhoogduits schuochwùrchte: schoenwerker. Vergelijk Schubert.

Schuddings, Schuddinck: Afleiding van Middelnederlands schudde ‘galgenaas, schelm, leegloper’.

Schuerbeeck, van, Schuerbeek, van, van Schuerbecq, Schuerbeke, van Schuerebeek, van Scheurbeek, Schuurbeque, Scurbecq, Scurberg: Plaatsnaam. Waternaam Schorbeke in Aalbeke?

Schuh, Schu, Schucht, Schuch, Schugt, Schuck: Duits Schuh: schoen. Bijnaam naar het uithangbord. Beroepsnaam voor een schoenmaker.

Schuhmann, Schuman, Schumann, von Schumann, Schumann, Schomann, Schöômann: 1. Duitse beroepsnaam van de schoenmaker. 2. Sommige vormen, vooral Schömann, kunnen varianten zijn van Schön(e)mann. Vergelijk Schoenman(s).

Schuhmeier. Meier op een goed waarop een cijns rust in de vorm van schoenen. Of veeleer reïnterpretatie van Schulmeyer.

Schuil, Schuiling, Schuijl, Schuyl, Schuilenburg, Schul. Plaatsnaam Schuilenburg, Hellendoorn.

Schuilwerve: Walcherse veldnaam Scuwelincwerve ‘erf van het geslacht Scuweling’.

Schuit, Schuite, Schuiten, Schuijt, Schuijten, Schuyten, Schuyts, Schuyts, Schuijts, Schuytjens: 1. Bijnaam naar de schuit op het uithangbord of beroepsbijnaam van de schipper of schuitenmaker. 2. Dialect voor Schout(en), zie daar.

Schuitema: Friese afleiding van Schuit.

Schuitemaker: Beroepsnaam van de maker van schuiten. Zie Schuit.

Schuiteneer, de, (de) Schuytener, (de) Schuyteneer, (de) Schuijteneer, de Schuytteneer, de Schuyttelaere, de Schutner, Scuttener, Scuttenaire, Scutenaire, Scutnaire, Escuttenaire, Escutnaire: Middelnederlands schutenaer: schipper. Beroepsnaam.

Schuitevoerder. Beroepsnaam van de schuitenvoerder.

Schuitman: Afleiding van Schuit. Beroepsnaam van de schuitenmaker of schipper.

Schuitvlot: Beroepsbijnaam van de schuitenmaker.

Schuiveling: Vadersnaam. Afleiding van oude voornaam Scuffilo.

Schuljen, Schuljin, Schulie, Schulien, Schulié: Wellicht afleiding van Schulle; zie Schulkens.

Schulkens. 1. Waarschijnlijk afleiding van Middelnederlands schulle, scholle: schol. Vergelijk Schol. 2. Schulke, van Middennoordduits schule: schuilhoek.

Schulkleper. Beroepsnaam van de schollenklopper, -vanger. Vergelijk Nederduits Schullenfenger, Schullenknieper.

Schuller, Schüller: 1. Duits Schüler ‘scholier, leerling, studerende’. 2. Plaatsnaam Schüller (Rijnland-Palts)

Schulman, Schulmann, Shulman: Duitse beroepsnaam Schulleman: verkoper van schollen (platvis).

Schulp, Schulpe, Schulpé, Schulpen, Schulpin, Schülpin: 1. Middelnederlands sculpe/scelpe: schelp. Vergelijk Schelpe. 2. De Limburgse familienaam Schulpen is veeleer de afleiding van plaatsnaam Gulpen; zie van Gulpen.

Schulz, Schultz, Schults, Schultzena, Scholz, Schölsz, Schöls: Duitse korte vorm van Schultheiß, Middelhoogduits Schultheize ‘schout’. Zie Schout, Schouteet.

Schumacher, Schumaker: Duits, Nederduitse beroepsnaam van de schoenmaker.

Schuman: Schuhmann, Schumann, Duitse beroepsnaam van de schoenmaker.

Schunselaar: Uit Schoonselaar, afleiding van plaatsnaam Schoonsel in Wilrijk (Provincie Antwerpen?) Het databank Meertensinstituut geeft evenwel de variant Schönzeler.

Schuphof, Schuphoff, Schophof, Schiphof. Familienaam met Duitse oorsprong uit schuppe, schoppe: schepel, schep. Later uitgebreid tot tentje, kraampje, winkeltje.Het betreft dus wellicht een hof (hoeve) waar men kon schuppen, scheppen: inkopen doen.

Schuppen, van: Plaatsnaam? Schuren: Korte vorm van van der Schuren; zie (van der) Schuur.

Schuppisser. Oudhoogduitse variant van Schubisser, ontrond van Schuhbûsser: schoenlapper.

Schure, van der, Schuren, van der, van der Schuere, van der Schueren, van der Scheuren, van de(der) Schuer, van de Schuren, van de(der) Scuren, Scure, van de Scueren, Verschuren, Verschure, Verschuur, Verschuure, Verschuuren, Verschuere, Verscheuren, Verscheure, Verscuren, Vershueren, Vershuere, Versheuren, Versheure, Versheure, te Terschueren, Terschuren, Terschüren, Schuurmans, Schuurman, Schurmans, Schurmann, Schuyrmans, Schürmann, Schürman, Schuerremans, Schuermans, Scheuremans, Scheurmans, Schuirmans, Schoermans, Schuringa, Schürgers, Schurger, Schurgers, Schuergers, Surgers, Schurg, Schurg, Schuerch: Beroepsnaam van de kruier. Afleiding van Limburgs schurge, sjurge: met de kruiwagen rijden. Oudhoogduits scurgan, Middenhoogduits schurgen, schurgen: duwen, stoten, drijven.

Schurig. Vadersnaam. Zoals Schuricht en Schuricke Oost-Duits van Wendisch Schurek/Jurek = Georg.

Schurkens. Familienaam afgeleid van de veel voorkomende plaatsnaam ' Schuur, Ter Schure' = bewoner in de buurt van, werkende in.

Schurer: Duits familienaam Schürer, Schurer. Afleiding van schüren ‘oppoken, (vuur) aanwakkeren’. Of Middennoordduits schurer ‘zwaardveger’. Of afleiding van Middelhoogduits schiure, schüre ‘schuur’.

Schurink, Schuring, Schurings, Schurin, Schuuring, Schuiring, Schuringa, Schuering: Afleiding van schuur, van der Schuren. Hekket vermeldt zowat 20 plaatsnamen Schuring in Oost-Nederland. Vergelijk Fries Schuringa.

Schusster, Schuster, Schuszter, Szuster, Szyster, Schustereit: Beroepsnaam Schuster, van Middenhoogduits schuochsûtaere: schoennaaier, schoenmaker. Vergelijk Schoesetters.

Schüssler, Schussler, Schissler, Szysler, Schössler, Schösseler: Beroepsnaam. Middenhoogduits schusseler: schotelmaker, schoteldraaier. Vergelijk (de) Schotelaer.

Schut, Schutte, Schutten, Schutt, Schuth, Schuts, Schûtte:1. Beroepsnaam van de (boog)schutter. 2. Zie Schotte(n).

Schutjes, Schutgens, Schuytjens: 1. Afleiding van Schut(te). 2. Eventueel = Schuytjens; zie Schuit.

Schutter, de, Schuttere (de), Schutters, de Schutere, de Scheutter, de Schuyter, de Schuyer, de Schuytere, de Schuytère: 1. Beroepsnaam van de boogschutter, lid van een schuttersgild. 2. Of beroepsnaam van de man die vee schut, in een schot opsluit. 3. Zie ook De Schuyt(t)er(e).

Schuttermans. Beroepsnaam van de schutter.

Schüttler, Schuttler: Nederduitse vorm van Duits Schussler.

Schutijser, Schutyser, Schutyzer, Schuttyser, Schuttyzer, Schuttijser, Schuttijzer: Beroepsnaam van de schutter of de smid die schutijzers maakte.

Schutz, Schütz, Schutze: Duitse beroepsnaam van de (boog)schutter. Vergelijk Schut(te).

Schuur, (van der), van de Scheur, Schuer, Schûr, Schûer, Schur, Schuren, Schuerens, Schueren, Schuijren, Schouren, Verschueren, Verschure, Verschuren, Verschuur, Verschuure, Verschuuren: Plaatsnaam Schuur. Middelnederlands schuur, schuer(e), Middenhoogduits schiure, schur: schuur. Zie Van der Schure(n).

Schuurbeque: Plaatsnaam. Waternaam Schorbeke in Aalbeke, West-Vlaanderen?

Schuurbiers: Vervormd uit Zuurbier. Bijnaam van de brouwer van zuur bier of voor een waard die zuur bier verkoopt. Duits Sauerbier.

Schuurman, Schuurmans, Schurmans, Schurmann, Schürmanns, Schuerman, Schueremans, Scheuremans, Scheurmans, Schuirmans, Schoermans, Scheurman: Afleiding van van der Schuur.

Schuijer: Spelling voor Duits Scheuer ‘schuur’.

Schuyffeleer, de, Schuyfeleer, de, de Schuijffeleer, de Scuyffeleer, Schuffeleers, Schuffelers, Schiffelaers, Schiffeleers, Schiffeler, Schiffler, Schifflers, Scheffelaar, Suffeleers, Scufflaire, Scuflaire, Escoufflaire, Escoufflaire, Scoufflaire, Scouflaire, Scouffler, Scaufflaire, Scauflaire, Xhaufflaire, Xhauflair, Xhaufflaire, Xauflaire, Xhaflaire. Naam uit het Middelnederlandse schufelen: fluiten. Beroepsnaam van de fluitspeler. Vergelijk De Pijper. Waals-Vlaams schufelen is sufekn in Frans-Vlaanderen; volkslied: 'Trommelaren, suffelaren en den zot'. De vormen metxh (= h) zijn Waals.

Schuylenberg, can, Schuylenbergh, van, van Schuijlenbergh, Scheulenburg, Schaalburg, Schalenborg, Schalenborgh, Schalenborghs, Schalenbourg, Schaelenbergh, Schallenberg, Schallenbergh. Familienaam uit de plaatsnaam Schuilenburg (Noord-Brabant - Overijssel - Friesland), uit Schullenberg in Beverst (Limburg), uit Schoellenberg in St.- Huibrechts-Hern (Limburg) of uit Schulenberg/Schulenburg (Nedersaksen - Sleeswijk-Holstein).

Schuymer, de, Schuymere, de, de Schuijmer, Schuijmere, Schumer, Schumers, Schumesch, Schümmer, Schummer, Schommer, Schommers, Schomer, Schomers, Schoumer, Schomus. Naam uit het Middelnederlandse schumer: landloper; straatrover.

Schuytere, de, Schuyere, Schuyter, de Schuijter, de Schuytère, de Schutere, de Scuyter: 1. Beroepsnaam van Middelnederlands scute: schuit. Vergelijk de Schuiteneer: schipper. 2. Zie de Schutter(e).

Scipio, Scipione, Seppion. Romeinse familienaam uit het geslacht van de Cornelii. In de Renaissance bij ons voornaam geworden. Vandaar misschien ook bij ons een vadersnaam geworden. Latijnse scipio: staf.

Schwab, Schwabe, Schwob, Svab, Swaab, Swab, Swaeb, Swaap, Zwaab, Zvab: Duits Schwabe, volksnaam van de Zwaben, inwoners van Zwaben. Middelnederlands (klankwettig) Swave, Zwave. Vergelijk De Zwaef / De Swaef.

Schwadron. Duits Schwadron van Frans escadron, Italiaans squadrone: escadron. Of van Duitse werkwoord schwadronieren: grootspreken, opsnijden, zwetsen? Vergelijk familienaam Schwaderer. Of reïnterpretatie van Schadron?

Schwager. Duitse verwantschapsnaam: zwager, oorspronkelijk aanverwante (ook schoonzoon, schoonvader).

Schwagten. Onduidelijk. Misschien Nederduits Schwarten, met als g gehoorde huig-r.

Schwaighofer, Schwachhofer: Verspreide Duitse plaatsnaam Schwaig-, Schweighof(en). Middenhoogduits sweige: veehoeve, runderfokkerij.

Schwalp, Swaalep: Duitse bijnaam Schwalbe: zwaluw.

Schwalbach. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Schwall, Schwaller. Plaatsnaam. middenhoogduits swal: diepe plaats in het water, sluis. 2. In de Eifel: de Waal.

Schwan, Schwanen, Schwaenen: Bijnaam naar de naam van de zwaan, Duits Schwan; vaak huisnaam. Eventueel moedersnaam. Zie De Swaene.

Schwart, Schwarte, Schwardtmann: Nederduits schwart, Duits schwarz: zwart. Bijnaam.

Schwarz, Schwartz, Schwarts, Schwarz, Schwarc, de Schwartz, Schwarzer, Schwarze, Schvartz, Schvarcz, Schvardz, Swartz, Swarts, Swarc, Swars, Svartz, Szwarcer, Szwarc, Schvarzova, Schwarzman, Schwerzmann: Duitse bijnaam ‘zwart’ voor een zwartharige.

Schwarzbaum, Szwarcboim: Duits, Joodse familienaam: zwarte boom.

Schwarzenberg, Schwarzenberger, (von) Schwartzenberg, Swarceenberg, Swarcberg: Verspreide Duitse plaatsnaam Schwarzenberg: zwarte(n) berg.

Schwärzler, Schwarzler: Contaminatie van Schwärzer ‘die zwart verft’ en Schwärzle, verkleinvorm van Schwarz, dat is Schwartz junior.

Schweden. Duitse volksnaam Schwede; Zweed.

Schweer: Duitse familienaam Schwe(e)r. Middelhoogduits swëher, swêr ‘schoonvader’.

Schwegler: Duitse afleiding van Middelhoogduits swëgel ‘soort fluit’.

Schweich, Schweig, Schweig: Plaatsnaam Schweich (Rijnland-Palts).

Schweiger, Schwaiger, Schwieger, Schweicher, Schweickert, Schweikert, Schwickert, Swickert: Vadersnaam. Germaanse voornaam swinth-ger 'heftig-speer': Swidger. Vergelijk Swiggers.

Schwein, Schweyen, Schwien: Duitse bijnaam Schwein: zwijn, varken.

Schweisthal. Plaatsnaam. Er is een Schweisthaler Hof in Schönecken (Eifel).

Schweizer, Schweitzer, Schweitser, Chweitzer, Schwitzer, Scweizer, Szwajcer, Szweicer: Volksnaam van de Zwitser, Duits Schweizer.

Schwenk, Schwenke, Schwenken, Schwenker, Schwenck, Schwank, Schwennicke: Vadersnaam. Nederduitse familienaam Swanico, afleiding van Germaanse voornaam Swano.

Schwenzfeier: Dialectisch uit Duits zinwoord Schwenzfeuer, van Schwenksfeuer ‘die het vuur doet vlammen’. Bijnaam van een smid.

Schwerdtfeger. Duitse beroepsnaam van de wapensmid, die het zwaard oppoetst. Vergelijk Zwertvaeger.

Schwertheim: Verhaspeling van plaatsnaam Wertheim (Baden-Württemberg)?

Schwiebbe, Schwibbe. Vadersnaam. Duitse bakervorm van de Germaanse voornaam Swindbert. Zie Schwippert. Vergelijk Duits Schwieberle.

Schwimmer, Szwimer: Die woont aan een Schwemme: wed, drink-, waadplaats.

Schwindt, Schwind, Schuind, Schwinden: Duitse bijnaam Schwind, van Middenhoogduits swinde: heftig, onstuimig, gezwind, behendig, snel.

Schwing. Van Duits werkwoord schwingen: zwaaien, bewegen, schudden. Er bestaan heel veel Duitse familienamen (zinwoorden) die met schwing- samengesteld zijn.

Schwippert. Vadersnaam. Germaanse voornaam swinth-berht 'sterk-schitterend': Swinbert. Vergelijk Schwiebbe.

Schijf, Schijve, Scheijve: Middelnederlands Scive ‘schijf, platrond voorwerp om mee te spelen’. Bijnaam voor de speler van het schijfspel.

Schynen, Scheynen, Scheijnen: 1. Vadersnaam. Vleivorm van de Germaanse voornaam Schînhard. zie Schijn(s). 2. Misschien plaatsnaam Schinnen (Nederlands-Limburg).

Schijndel, van; van Schendel, van Schendelen: Plaatsnaam Schijndel (Noord-Brabant).

Schijvenaars, Schijvenaers: Zoals Duits Scheibner, van Scheibe, afleiding van schijf.

Schijvens, Scheijven: 1. Waarschijnlijk vadersnaam. 2. Verbogen vorm van Schijve.

Schyver, de, Deschiever: Aanpassing van Dechièvre; zie Dechèvre, de Kijver.

Scius, Sius: Korte vorm van Rossius.

Scléve, Scleve, Seclef, Seclève, Secléve, Secleve: Verkort van Desclève.

 Scliffet, Sclifet, Selifet, Seliffet, Sélifet: aals, Picardisch variant (metathesis) van Frans sifflet: fluit(je). Bijnaam. Oudfrans ook chiffler, Oudpicardisch scliffer, van Latijn sifilare. Vergelijk Squif(f)let.

Scobry, Scoubry: Waarschijnlijk variant van Sobry.

Scorier, Scory, Scorey, Scorière: 1. Beroepsnaam. Waals scorîye: maker van zwepen. 2. Variant van Franse familienaam Escurrier, van Oudfrans escurer, van Latijn excurare: reinigen, schoonmaken?

Scornicile. Afleiding van Scourneau?

Scoubeau. Afleiding van Oudfrans escobe: bezem? Vergelijk Escoube(t).

Scouperman, Scoupermanne, Scoupermant, Scoupreman: Waalse aanpassing van Duits Schoppermann, afleiding van Duitse familienaam Schopper, beroepsnaam met niet heel duidelijke betekenis. Misschien = Schoppenhauer: maker van schoppen, scheppen. Vergelijk Duits Schopmann.

Scourion, Scherjon: Middenpicardisch scourion, Frans escourgeon: wintergerst.

Scurneau, Scourneaux, Scournaux, Scourgneaux, Scorneau, Scorneaux, Scornaux, Scornos: Plaatsnaam Scourneau in Tubeke (Waals-Brabant).

Scouvart. Afleiding van Oudfrans esco(u)ver: vegen.

Scouvemont, Scoufmont: Plaatsnaam Scovaimont in Bierges (Waals-Brabant), Scovemont in Ellemelle (Luik), Walshoutem, Scovémont in Hoei (Luik).

Scoville. Plaatsnaam in Mohiville, Namen.

Scravatte. Waarschijnlijk van Ascrawat = Lescroart.

Screpel, Scrépel: Bijnaam. Middelnederlands schrepel: mager. Of afleiding van Picardisch skrèpé: gierig?

Scribe, Scrive, Scrifve, Scrive, Schryve, de Scryve, Lescrève, Screve, Schrève, Screve, Screve, Screve, Scref, Schréve, Schrève: 1. Beroepsnaam. Oudfrans scribe, scrive: schrij ver, griffier, klerk, scribent; Middelnederlands scribe: schriftgeleerde. 2. De naamvormen worden evenwel doorkruist door Waalse aanpassing van de familienaam De Schrijver, maar vooral van (de) Schrevel.

Scruel. Bijnaam. Oudfrans escurieul, Frans écureuil: eekhoorn. Vergelijk Schoreel. Scruel is samengetrokken van Scuruel.

Sculfort. Plaatsnaam Schéfol in Atrecht: 1119 Sculfolt; of 1153 Sculfol in Erken (Henegouwen).

Sculier. Oudfranse beroepsnaam escuelier: schotelmaker, van Oudfrans escuele, van Latijn scutella: schotel. Vergelijk Schotelaer, Schüssler.

Sculteur, Sculter. Beroepsnaam. Middenfrans sculpteur: beeldhouwer.

Scutenelle. Variant van Scutenaire, met r/1-wisseling?

Seagar. Vadersnaam. Engelse vorm voor Zeger.

Seaux, Séaux, Saeaut, Seau, Séaut, Séau, Siau, Siauw, Sea, Séa. 1. Familienaam uit het Oudfranse seel: beroepsnaam voor de verzegelaar of de zegelsnijder. Vergelijk Zegels. 2. Familienaam uit het Oudfranse seel, Frans seau, van Latijn sitellum; emmer, ketel. Beroepsnaam voor de ketelslager/-lapper. 3. Vadersnaam uit de Romaanse vorm van het Germaanse ‘sigi-wald’: zege-heerser. Sewaldus.

Séba, Seba: Vadersnaam. Waalse vorm van Sébaud, Sibaud, Rom.aanse vorm van Germaanse voornaam Zeboud.

Sebastian, Sebasiani, Sebastiano, Sebastien, Sebestyen: Vadersnaam. Griekse heiligennaam Sebastianus.

Sebrechts, Seberechts, Sebreghts, Sebregts, Seebrechts, Siebrecht, Sébert, Sebret, Segebarth, Segbers, Siberdt, Sibert, Seibert, Seyberth, Syberts, Syberden, Sybertz, Siebert, Sieber, Siébert, Siebertz, Sybers, Sijbers, Cibers, Cybers, Siepers, Sipers, Ciepers, Cipers, Sypers, Ziepries, Cypres,Cyprès, Sepers, Seper, Seber, Sibeth, Sibiet, Siebers, Siebes, Sibergs, Syberg, Sybiegs, Zeeberg, Zeberg. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sybert, sigi-berth: zege-schitterend. Sigiberht, Sigeberd, Sibert, Sigibertus, Siebertus, Si(ge)bertus. Zie ook Sibbens.

Sebus, Sebis: Vadersnaam. (Neder-Rijn). Latijnse van Sebe, bakervorm van Germaanse voornaam; zie Sibens.

Sebruyns, Serbruyns, Serbruijns, Serbryns: Vadersnaam Ser Bruins: (zoon) van heer Bruin. Germaanse voornaam Bruno. Zie Bruin(en).

Secelle, Seselle, Sézille, Sezille. Moedersnaam uit de Latijnse heiligennaam Cecilia.

Secember. Waarschijnlijk verhaspeling van December, met anticipatie van de s-klank. Zie Décembre.

Sechehaye, Seghaye: Plaatsnaam Sèche Haie: droge haag, in Weillen (Namen).

Sechter, Sester, Sister, Zester: Inhoudsmaat, Middenhoogduits sëhster, sëster, sister, së(c)hter, Middelnederlands sester, sister, suster (met geronde vocaal. Van Latijn sextarius 'zesde deel': maat voor wijn, olie, graan.

Secker, Seckler, Seker: Duitse beroepsnaam Sâck(l)er: zakkenmaker, maker van geldbuidels.

Seck, de, Secq, Secke, Seke, Sek: Frans Le Sec: de Droge. Bijnaam.

Seconde, Seecondi, Secondini, Segond, Sagon: Laijnse heiligennaam Secundus, Secondinus. Of bijnaam voor de tweede in een gezin.

Secret, Segrette: Reïnterpretatie (secret: geheim) van Sacré; vergelijk Secretin/Segretin.

Secrêtin, Secretin, Sécrétant, Segretin: Bijnaam. Oudfrans secretain, van Latijn sacristanus: koster. Zie ook Sigrist.

Séculier, Seculier: Oudfrans secul(i)er, van Latijn saecularis: werelds, mondain, niet-geestelijke. Bijnaam.

Seddeler, de. 1. Beroepsnaam van de zetelmaker, maker van ligmeubels. 2. Variant van De Zadeleere.

Seebodts, Sepot, Sebo, Sibo. Vadersnaam uit het Germaanse sigi-bodo; zege-bode. Sigibodo, Segebodo, Sib(b)odo. Bode-namen werden vaak verward met boud-namen, zie dus ook Zebouds.

Seeder, Céder: Ontrond van Duits Söder, afleiding van plaatsnaam Sodé: nat riet.

Seelaert, Ceelaert, Celaert; Vadersnaam. Germaanse voornaam Selardus.

Seelbach. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Seelde. Wellicht Oostvlaamse variant van Sillen, met là van gemouilleerde l.

Seeldraeyers, Seeldrayers. Beroepsnaam van de touwslager (ook Zeelmaekers). Vergelijk Zeelmaekers.

Seele, Selen, Seels: Vadersnaam. Korte vormen van de voornaam Marcelis, Marcillis = heiligennaam Marcellus.

Seelmans, Seleman, Sellemans: Beroepsnaam van de touwslager. Vergelijk Seeldraeyers.

Seem, Seen, Sehn: Middelnederlands en Vlaamse zeem, seem ‘honing’. Beroepsbijnaam van de imker of honingbereider. Vergelijk Duits Seim, Nederduits Sehm.

Seer, van, Vanseer, van Ceer, van Zeer, Vanzeer, van Zeir, Vanzeir. Naam uit de plaatsnaam Seer in Montzen (Montsen, Luik).

Seerden. Vadersnaam. Wellicht variant van Geerden; vergelijk Zeerards, Zerard.

Seery. Ierse familienaam, verengelst van Gaëlisch O Saoraidhe, van saordha 'edel’.

Segaert, Segaar, Segar, Segard, Ségard, Séga, Segat, Siegert, Siegertsz. Vadersnaam naar de Germaanse voornaam Sigihard (sigi-hard; zege-sterk). Sigihard, Segart, Sigardus, Segardus.

Ségal, Segal, Segall, Segalen, Sigal: 1. Frans dialect. (Languedoc) ségal: Frans seigle: rogge. 2. Zuid-Franse variant van Ségaux/Sicault.

Ségaux, Segaux, Sechaud, Sicault, Sigon, Zigo: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sigi-wald 'zege-heerser': Sigaldus, Segaldus.

Segboer: Waarschijnlijk volks etymologisch vervormd.

Segeler, Ziegelaar: Beroepsnaam van de zegelaar of zegelsnijder.

Seger, Segers, Seghers, Segher, Ségers, Seghir, Seeger, Seegers, Seiger, Seigers, Zeghers, Zegers, Zeegers, Zeggers, Zeghiers, Zeiger, Zeguers, Zéguers, Zéggers, Zégers, Séguerse, Seguerse, Segre, Zegres, Zegre, Zégrès, Sieger, Siegers, Zeugers, Segier, Sigier, Sigiez, Sigit. 1. Vadersnaam van de Germaanse voornaam ‘sigi-haria; zege-leger'. Ségier/Sigier is een Romaanse vorm. Siegers is een oostelijke en Duitse vorm. 2. Segers kan ook een enkele keer ontstaan zijn uit Shegers= de zoon van de Heegher ( = ook D'Heigere = de Reiger = iemand met spillebenen). 3. Zegers en Segers kunnen ook de afleiding zijn van 'de zegher, de zager' = een beroepsnaam dus.

Segher, de, de Zeger, de Zegher: 1. Brabantse variant van De Zager. Beroepsnaam houtzager. 2. Soms wellicht ook reïnterpretatie van de Germaasne voornaam Zeger als 'de overwinnaar', met secundair lidwoord. Zie Seger(s).

Segui, Seguy: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sigi-wî 'zege-strijd'.

Seguin, Seghin, Segain, Zeguin, Segouin: Vadersnaam. Frans vorm van de Germaanse voornaam sigi-wini 'zege-vriend': Sigoinus, Seguinus.

Seguinot. Vadersnaam. Afleiding van Seguin.

Segvelt, van. Plaatsnaam Zegveld, Utrecht.

Séha, Seha, Céha, Ceha: Vadersnaam Séhard, van Germaanse voornaam sigi-hard. Zie Segaert.

Seichepine. Plaatsnaam Sèche épine: dorre doornstruik.

Seidel, Seidl, Sajdl, Seydel, Seydels, Zajdel, Seijdell: Vadersnaam. Duitse verkleinvorm van Germaanse voornaam Siegfried.

Seidelin. Vadersnaam. Afleiding van Seidel.

Seidler, Seitler. 1. Afleiding van plaatsnaam Seidel (Pommeren). 2. Zijdespinner.

Seidenspinner: Duitse beroepsnaam van de zijdespinner.

Seif, Seifen, Seifman, Zajf, Zajfen, Zaijfman: 1. Duits Seife ‘zeep’. Beroepsbijnaam van de zeepzieder. 2. Vadersnaam. Korte vorm van de voornaam Seifert.

Seiffermann, Seifman, Soiferman: Vadersnaam. Afleiding van Seifert.

Seifter. Waarschijnlijk variant van Seifer, misschien door metathesis van Seifert.

Seigné, Seignez, Signet, Zinjé, Zinje: 1. Oudfrans s(e)ignet: zegel. Vergelijk Zegels. 2. Verschrijving voor Seignier.

Seigneur. Franse pendant van De Heere. Italiaans Signore.

Seikert. Vadersnaam. Duitse familienaam van Germaanse voornaam Sigihard. Zie Segaert.

Seiller, Seillier, Seillé, Seiliez, Seilleur: Afleiding van Oudfrans seille, Latijn situla: emmer. Beroepsnaam van de ketelslager.

Seine, Seinen, Seijnen, Seynen: Vadersnaam. Germaanse voornaam Seino, Seyno, van Segino, Sigino, bij sigi-naam, zoals Sigenfredus, van Seinfridus.

Seinaeve, Seinave, Seynaeve, Seynave, Seynhaeve, Seynhave, Seijnhaeve, Seijnaeve, Seyhave, Seynhaghe, Sinnaeve, Sinnave, Sinaeve, Sinave, Synnaeve, Synaeve, Syenave, Synave, Sinaf, Synaeghel, Sinnaghel, Synnaghel, Seynnave, Synnave, Sijnhaeve, Sijnaeve, Sijnhave, Sijnhave, Synhaeve, Senaeve, Senave, Senaffe, Zinaève, Sinove, (van) Synhove. 1. Beroepsnaam uit het Oudfranse chenave, chaneve, van vulgair Latijncanapus; cannabis, hennep. Vergelijk Chenove, van cannabu: hennep. Beroepsnaam voor de hennepteler. Vergelijk Chen(n)evier, Chenavier, Chenevard, Duits Hanf, Hanfbauer. 2. Beroepsnaam voor de mosterdmaker of -handelaar uit het Oudfranse senavre: mosterd, van Latijn, Grieks sinapi: mosterd. Vergelijk Duits Senf (zelfde herkomst), Oudhoogduits senef, Oudsaksisch, Oudengels senap. Onderstaande oude Waals-Vlaamse vormen kunnen evenwel alleen op ch- teruggaan. Maar sinapi-plaatsnamen vertonen ook ch-anlaut: Sennevières (Oise): 1061 Sineverie, 1284 Chaneuvieres, 1667 Chesnevieres, waarbij natuurlijk verwarring met Chenevière (hennepveld) niet uitgesloten is.

Seip, Seipt: Vadersnaam.uit de voornaam Seipold, Seibold: Zegeboud.

Seitz, Seytz, Seits, Zajc: Vadersnaam van Sigizo, Sizo, afleiding van Germaanse sigi-naam.

Seize. Frans; zestien.

Séjourné, Séjournant, de Séjournet, de Sejournet: Bijnaam. Voltooid deelwoord en tegenwoordig deelwoord van Oudfrans sejorner, sojorner: verblijven, ontvangen, onderdak verlenen.

Seker. Plaatsnaam in Jerxheim (Duitsland). 2. Zie Seckler.

Sela: Variant van Sala?

Selbach: Plaatsnaam Seelbach (Baden-Württemberg, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland).

Selbeck. Plaatsnaam in Muhlheim/Ruhr (Noordrijn-Westfalen).

Seldam, ten: Plaatsnaam ten Seldam/Zeldam bij Goor, Overijssel: 1381 Zellincdam.

Seldenslach, Seldenslagh, Seldeslachts, Seldeslagh, Sellenslach, Sellenslagh, Sellensslach, Selderslaghs, Selderslagh, Selderslag, Selleslaghs, Selleslagh, Selleslag, Selleslaghs, Selleslach, Selleslachs, Selslagh, Selfslaghs, Selfslag, Selfslags. Bijnaam voor iemand die "zelden" slaat, of als spotnaam voor een vechtersbaas.

Selder, Selders. Middenhoogduits selder: bewoner van een boerenwoning, hoevetje, hut.

Seldrum. Waarschijnlijk een oostelijke hem naam.

Self. Vadersnaam. Engelse vorm van de Germaanse voornaam, Oudengels Szwulf 'zee-wolf.

Selgert: Vadersnaam. Duitse voornaam Seliger.

Selhorst. Plaatsnaam in Wierden, Overijssel, Herbern, Noordrijn-Westfalen.

Seliger, Selinger, Seliner. Vadersnaam. Germaanse voornaam sali-ger 'zaal-speer': Saligerius, Seligerus.

Selis, Sellis, Selle, Sellies, Sellis, Sels, Ceelen, Zelisse: Vadersnaam. Spelling voor Celis, van Marcelis, heiligennaam Marcellus. Zie ook Seele.

Selk, Selck, Zelck: 1. Plaatsnaam Zelk in Halen (Limburg). 2. Zie ook Selke.

Selke, Seleck, Seleck, Selicq, Selefcque, Selecque: 1. Selke = Selleke, afleiding van Selle, Geselle: gezel, vriend. 2. Plaatsnaam Zellik (Vlaams-Brabant).

Sellekens. 1. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Marcellus. 2. Afleiding van Middenhoogduits selle: gezel. Zie Selke 1.

Seller, Sellers: Engels seller, van Oudfrans selier, seller ‘zadelmaker’.

Selette. Oudfrans selette; bankje, bijnaam of beroepsnaam.

Sellier, Selliez, Sellière, Selliere, Selly, Sely, Selij, Celli, Celly, Scellier, Lesellier, Lesselliere, Lesseliers, Lecellier, Leceiller, de Selliers, de Sellier. 1. Familienaam uit het Oudfranse sellier, Frans sellier: zadel-, gareelmaker. 2. Of uit Oudfrans selier, van Oudfrans seel, Frans sceau: zegel. Beroepsnaam van de zegelaar, de zegelsnijder.

Selling, Sellink. Achterhoekse familienaam. Fries Sellinga. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Sello, Friese voornaam Selle.

Selm, van, Selms, van: Plaatsnaam Selm (Noordrijn-Westfalen) of Zelhem (Gelderland): 1291 Selem.

Selman. Variant van Seelman of Salman?

Selschotter. Familienaam uit het Middelnederlandse selfschotter: bedienaar van een selfschot, een belegeringstuig. Beroepsnaam.

Selten, Zelten. Bijnaam, zeldzaam, vreemd.

Selves. Plaatsnaam Selve, van Latijn silva: woud, bos. Oude vorm van Celles-lez-Waremme (Luik).

Selzer, Seltzer, Selter: Duitse en Nederduitse vormen met umlaut, van Duits Salzer: zoutzieder, zouter.

Semai, Samale, Simal: Variant van Smal(e) (zie De Smaele), met svarabhaktische vocaal.

Semail, Semaille, Samaille, Samaillie: Frans semaille: het zaaien, gezaaide. Beroepsnaam van de zaaier? Of verschrijving voor Semay/Samaey?

Semeesel. Onduidelijk. Afleiding van De Mesel (Smesels) of variant van Semeese?

Semel, Semels. Plaatsnaam Semel in Werkhoven (Utrecht). 2. Vadersnaam. Afleiding van een voornaam, zoals Zegemond; vergelijk Seminck(x). Vergelijk Semelyn.

Semelyn, Simelyn, Simelijn, Semeelen, Semmeling, Semoulin, Simoulin: Waarschijnlijk vadersnaam, afleiding op -lin. Vergelijk Seminckx, Semel(s) 2. 1340 Jan Semelin die men heet van Belle.

Semenow, Semenowa: Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Simon.

Semer, Seemer, Semaires, Semaire, Siemers, Siemer, Seymer, Simmers, Simmer, Ziemer, Zeimers, Zemer, Zémer: Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-mêr 'zege-beroemd'; zie Simar.

Semerie. Plaatsnaam Sémeries (Nord).

Semet, Semette. Waalse aanpassing van Smet. Zie Simettre.

Semetier. Zie Van Semmertier. Maar 1240 Aubert Cementier de Sermaize lijkt een afleiding van Oudfrans cément, van Latijn caementum: grove steen.

Seminck, Seminckx, Semninckx, Syme, Semen, Simin, Simme, Simmen. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sigmund (Zegemond) Sigis-mund of Sigi-helm, (vergelijk Simknes). Zie ook Symynck.

Semmertier, van, van Semmortier, van Seymertier, (van) Seymortier, van Cemestier, Semetier, Seijmortier, Semortier, de Saintmortier, Semeteys. Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Elzele (Henegouwen).

Sempel, Sempels. 1. Zie de Simpel(e). 2. Misschien plaatsnaam Champles in Bierges of Rozieren (Waals-Brabant).

Semper. Variant van Sempel?

Sénac, Senacq, Sinac, Sinacq, Sinakx, Sienack. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Sénac (Gironde-Htes-Pyr). 2. Of vadersnaam uit de oude voornaam Senacus.

Senaeme, Seniamme, Senane, Senrame, Ceenaeme, Zeenaeme, Zeename: Oudfrans cename, van Latijn cinnamum: kaneel. Vergelijk Zimt. Eventueel van Italiaanse familienaam Cenamin van Ouditaliaans cennamo: kaneel. De vrouw van Giovanni Arnolfïni op het beroemde schilderij van Jan van Eyck heette Giovanna Cenami, uit Lucca.

Sanauld, Senault, Sena, Senay, Sinia: Cdersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sin-wald: Sinoldus, Senaldus.

Send. Senden. Vadersnaam van Germaanse sinth-naam. Sindo.

Senden, van. Plaatsnaam Senden in Westfalen.

Sender, Senders. Vadersnaam. Variant van Sander(s). 2. Eventueel Germaanse voornaam sinth-hari 'weg-leger': Sindharius, Sendarius.

Séné, Sene, Senet, Senez, Cenez: Oudfrans séné: wijs, verstandig. Bijnaam.

Sénéchal, Sénécal, Senechal, Senecal, Sennechales, Sennéchales, Sennéchales, Sénécharles, Lesenechal, Lesenecal, Sinéchal, Sinechal, Sinarles, Sinécharles, Senecaut, Senecaux, Senecat, Seneca, Sénéca, Sénécaux, Senneco, Senicor, Sienicou, Cenecout, Sinicco, Sinico, Sinica, Sénésal, Senesal, Seneschael, Sennsesael, Sensesael, Sinnesael, Synnesael, Sijnnesael, Sijnesael, Seynesael. Uit het Oudfranse sénéchal, het Germaanse siniskalk: oudste dienaar. Het Middelnederlandse seneschael: voornaamste hofambtenaar, intendant, prefect, (later) militair bevelhebber.

Seneca, (van), Sénéca, Senecat, Sénèque, Seneque, Senica, Sinica, Senique, Senik, Senyk: 1. Vadersnaam. Naam van de Latijnse dichter Seneca, leermeester van Nero. 2. Zie ook Sénéchal.

Sénépart, (de), Senepart: 1. Germaanse voornaam Senepartus, Sinbertus. 2. Plaatsnaam.

Senf. Duits Senf: mosterd. Beroepsnaam van de mosterdmaker of-handelaar.

Sengier, Sengiers, Singier, Seingier, Saingier, Sangier, Senzier, Sensier, Zingir, Zyngier, Sengez, Senzee, Senzée, Sensée: Vadersnaam. Niet de Romaanse vorm van Germaanse voornaam S(w)indger: Deze hoofdzakelijk Waals-Vlaamse familienaam is een aanpassing - met epenthetische n - van Ségier/Sigier/Sezier, Romaanse vorm van de voornaam Zeger (zie Seger(s). Vergelijk Sesier, Sergier.

Senicourt, Sénicourt. Familienaam uit de plaatsnaam Senicourt in Genvry (Oise).

Senior. Bijnaam Senior: de oude(re). Of spelling van Spaanse Sefior: heer.

Senlecque. Plaatsnaam Senlecques, Pas-de-Calais.

Senne, Sennen, Sene, Senen. Vadersnaam. Friese voornaam Senne.

Senneville. Plaatsnaam (Seine-Mar.). 2. Soms wellicht variant van Sonneville.

Senoc, Senocq. Verfransing van Snoek met svarabhaktivocaal.

Sens, Chens, Centen: Vadersnaam van Sents? Korte vorm van Vincens/Vincentius?

Sent: 1. Moedersnaam Sente = Latijnse heiligennaam Sancta. 2. Moedersnaam. Korte vorm van Germaanse voornaam Frethesent, HEngelsenda, Megensinda, Meinsent, Rofsind. 3. Vadersnaam. Cent, van Vincent.

Sente, Senten, Centen, Zenden, Senden, Santé, Sante, Zante. 1. Moedersnaam uit de meisjesnaam Sente (afkomstig uit de heiligennaam Sancta). 2. Sancta kan een latere herinterpretatie zijn van een oorspronkelijke Germaanse voornaam op -s(w)inth, zoals Frethesent, Hengelsenda, Megensinda, Meinsent, Rofsind. 3. Vrouwelijk van Cen, van Vincent.

Seny: Plaatsnaam Seny (Provincie Luxemburg).

Sents. Vadersnaam. Afleiding van Sent, van Vincent of van Sanctus of sinth-naam.

Senzot, Sanzo, Sanzot, Sinzot: Vadersnaam. Afleiding van heiligennaam Sanctio, Santius of van Sanctus, Oudfrans sainz, Oudwaals sinz.

Sep, Seppe, Seps, Sepsz: Vadersnaam. Korte vorm van de voornaam Josep(h), Jozef.

Sepers: Vadersnaam. Seper, van Seber, van Sebert, Sebrecht. Germaanse voornaam sigi-berht ‘zege-schitterend’: Sigiberht, Sigeberd, Sibert, Sigibertus, Siebertus, Si(ge)bertus.

September. Wellicht vondelingennaam naar de maand.

Septfontaine. Plaatsnaam Septfontaines: zeven bronnen, onder meer in Eigenbrakel (Waals-Brabant), Doornik (Henegouwen), Fagnon (Ardeche).

Septon, Seton, Setton: Plaatsnaam (Luxemburg), Waals sèton.

Sépulcre, Sépulchre, Sepulchre, Sepulchre, Sépulque, Sépulle, Sépul, Sepulle, Sepul, Sêpult, Sepult, Dusépulchre, Dusépulcre, Dusepulchre, Dusépulckre: Sépulchre = le saint Sépulchre: het Heilig Graf. Plaatsnaam, onder meer parochie in Nijvel.

Sequaris, Séquaris: Naar de tekst op een vlag of standaard Sequaris 'volg mij'.

Sequeira, Sequera. Naam uit de gelijknamige plaatsnaam in Portugal en Noord-Spanje, die zoveel betekent als "droog".

Serafini, Serafin, Serafim, Serafino, Sérafin, Sérafini, Séraffin, Séraphin: Vadersnaam. Heiligennaam Serafinus, afleiding van Hebreeuws seraph 'edel, vlammend'. De Serafs of Serafim waren in het Oude Testament hogere engelen. Middelnederlands seraphijn als naam van engel van hogere rang. Of bijnam voor een vrome, een devoot.

Seran, Seranne, Serhan, Serhane, Seranty, Serrand, Serranne, Serrane, Sarrant: Frans séran, Oudfrans serand: kaarde, kam om wol, vlas, hennep te hekelen. Beroepsnaam.

Serbrock. Zoon van Brokke, Brok, zie de geslachtsnamen Brockema, Broksma, Brox en Broks en de plaatsnaam Broxeele (Brok’s zaal) in Frans-Vlaanderen en Brockum (Brokkeheim) bij Hannover.

Serclaes, 't Serclaes, T'Serclaes, Tserclaes, de t'Serclaes, Circlaeys: Vadersnaam, 's her(en) Claes: zoon van heer Claes.

Sercu. Sercus is de Franse vorm van plaatsnaam Zerkel (Frans-Vlaanderen).

Serdobbel, Serdobbels, Cerdobbel; Sheren Dobbel, zoon van de heer Dobbel, Dobbel, Dubbel, Dubbeld. Afleiding van Friese voornaam Dobbe, of uit Dietboud of Theobald. Of afleiding van Germaanse voornaam Dotbert.

Séréssiat, Séréssia, Sérésia, Seressiat, Seresiat, Seresia, Sérécia, Séréciat, Seredat, Ceressia, Ceresia, Ceressiat, Ceresiat, Céréssiat, Cérésiat, Ceressiaux, Ceresiau, Cereciat, Céréciat, Cérécieaux, Céréciaux, Cerreciat, Ceresa, Cereja, Séréciaux, Sérusiaux, Serusiaux: Plaatsnaam Seressia in Forville (Namen).

Seret, Serez, Serey, Séré, Sere: 1. Zie Cehert. Plaatsnaam Seraing, Waals Sèrè (Luik).

Serdongs, Serdons. 1. Zie Cardon. 2. Familienaam uit de plaatsnaam Sourdon (Somme).

Serfranckx, Servranx, Servrankx, Serveranckx, Servranckx, 't Servranckx, t'Servrancx, t'Servranckx, t'Servrankx, t'Servranckx, t'Servranex, Sevranckx: Vadersnaam Ser Vranks: (zoon van) heer Vrank. Zie Frank.

Sergeant, Sergent, Sergant, Sergaent, Le Sergeant, Sierzant, Sargant, Sargent: 1. Beroepsnaam van de sergeant ‘bode, gewapende dienaar, lijfwacht, krijgsknecht’. 2. Eventueel herinter-pretatie van Serjans, Sirejean.

Sergeys, Sergeysens, Sergeysels; zoon van Geys, Gijs, Gis of Gisil.

Sergoigne, Sergogne, Sergonne, Sergonynne, Sergoyne. Vermoedelijk een vervorminge van het Franse sigogne, cigonge: ooievaar. Bijnaam voor iemand met lange hals of benen.

Sergeeraert, Sergeraert, Sergheeraert, Sergheraert: Vadersnaamr. Zoon 's heren Geraard.

Sergeef, Sergejew: Slavische familienaam Sergueeff, Serghuieff, Sergejew, afleiding van Latijnse Sergius.

Sergier, Sergi, Sergie, Cherchie, Cherchi, Cherchye, Cherchié: Vadersnaam. Zoals Sengier/Singier, van Ségier/Sigier, hier met epenthetische r. Chercie is hypercorrect. Zie ook Sesier.

Sergoigne, Sergogne, Sergonne, Sergoynne, Sergoyne: Waarschijnlijk van Sigogne met epenthetische r. Frans cigogne: ooievaar. Bijnaam voor iemand met lange hals of lange benen. Vergelijk Ovaere, Duits Storch.

Sergooris, Sergoris. Vadersnaam uit Ser ('s Heren) Gooris. Zie verder bij Goris.

Sergyssels, Sergysels, Sergijssels, Sergijsels, Sergeyssels, Sergeysels, Sergeyssens. Vadersnaam: 's Heren Gijsels (Gijzelbrecht) zoon.

Serheylaerds. Vadersnaam. Afleiding nan Heer Heylaerd, Germaanse voornaam.

Serie, Serier, Serry, Ceriez: 1. Bijnaam. Oudfrans serrier ‘slotenmaker’. 2. Cerier, Occitaans vorm voor cerisier ‘kersenboom’.

Sérielle, (van) van Schel: 1. Plaatsnaam Schelle (Antwerpen, Overijssel). 2. Zie Van Schil.

Serieys. Occidentaalse familienaam van Séries, Seriers, Frans Cerier: kersenboom

Serjacobs, Seriacop, Sirjacob, Sirejacob, Sirejacobs, Sierjacobs, Sire Jacob: Vadersnaam Serjacobs: van de heren Jacobs. Vergelijk Sirjacques.

Serlambrechts. Vadersnaam. Afleiding van heer Lambrecht.

Serlé: Vadersnaam. Spelling voor Serlet, Cherlet, van Charlet, verkleinvorm van de voornaam Charles.

Serlippens, Serluppens, Serluppus, Scheerlippens, Scherlippens. Vadersnaam uit Ser Lippers: zoon van heer Lippe.

Serlooten, Sarlote. Aanpassing van Charlote.

Sermant, Serment, Szerman, Szerment, Charmant: Frans serment: eed, gelofte. Bijnaam voor een beëdigd beambte.

Sermettens, Sermertens. Vadersnaam uit 's heren Maartens. Zie verder bij Maartens.

Sermeus, Sermeuse, Chermeux: Vadersnaam Ser Meus: 's heren Meus, soon van heer Meus, Bartholomeus. Chermeux is hypercorrect.

Sermijn, Sermyn. Variant van Samin met r-epenthesis? Vergelijk Scharmin.

Sermon, Sermonne. Variant van Simon. Zie verder bij Simon.

Serneels, Cerneels. Vadersnaam, 's Heren Neels (Daneels of Corneels).

Serné: Wellicht uit Frans Charnet, verkleinvorm van charme ‘haagbeuk’. Of uit Cheronnet, verkleinvorm van cheron, carron ‘voerman’.

Serniclaes, Sernicola: Vadersnaam 's heren Niklaas. Vergelijk Serclaes.

Serooskerke, van: Plaatsnaam Serooskerke (Schouwen, Zeeland).

Seron, Seront, Séron, Serroen, Serron, Ceron, Céron. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Seron in Forville (Namen) of Soy (Luik). 2. Zie ook Siron.

Seroux, Serrou, Serroux, Serrout: 1. Plaatsnaam Céroux (Waals-Brabant) of Seroux in Thimister (Luik). 2. Zie ook Sirou(x).

Serpe. Beroepsnaam. Frans serpe; snoeimes.

Serpieter, Serpieters, Sepieter, Sipieter: Vadersnaam 's heren Pieters: zoon van heer Pieter.

Serraes, Serras: Vadersnaam. ’s heren Raes. Zie Raas.

Serraf, Seraph. Bijbelse voornaam. Zie Serafin.

Serrar, Serra, Serrat. Aanpassing van Gerard.

Serrarens, Serraris, Seraerts, Seeraert, Sceraert: Vadersnaam Ser Aren(d)s‘sheren Arends, Aarts’ de zoon van de heer Arend.

Serré, Serrée, Serre, Serree, Serret, Serres. 1. Zie Cheret. 2. Plaatsnaam Serrée in Bothey (Namen). 3. Variant van Seret.

Serreyn, Serreyns, Sereyn, Serryn, Serrijn, Syryn, Sijrijn: 1. Ser(r)eyn is een hoofdzakelijk Waals-Vlaamse fmailienaam. Vadersnaam Ser Hein(s): 's heren Hein(s), Hendrik. Eventueel Ser Reyn(s): 's heren Rein, van Reinaard/Reinoud. 2. Variant van Sor(r)eyn = Sorin. 3. Plaatsnaam Seraing (Luik). Zie ook Serrien.

Serrien, Serien. De Antwerpse familienaam Serrien is een verhaspeling van Jorion. Van 1720 tot 1770 wordt de familienaam Serrin gespeld. Vanaf 1770 komt in Niel de vorm Serrien voor.

Serrier, Serriez, Serri, Serrié, Serry, Serries, Serier, Serie, Séry, Sery, Seri, Cériez, Ceri, Ceriez. 1. Beroepsnaam uit het Oudfranse serrier: slotenmaker. 2. Cerier, Sirieix, Occidentaalse vormen van cerisier: kersenboom. Vergelijk Cerisier.

Serroels, Serroelofs, Sherroelofs. Vadersnaam: letterlijk van de heer Roel, Roelof. In 1223 was Rolinus filius Rudolphi (uit het geslacht Serroelofs) schepen van Brussel.

Serroyen, Sroyen, Serroeyen, Seroeyen, Serayen, Seray: zoon van heer Oye, van Ode, odo, Udo.

Serrure. Beroepsnaam van de slotenmaker. Vergelijk Serrurier.

Serrurier, Serrurie, Serurier: Beroepsnaam. Frans serrurier: slotenmaker.

Serruys, Serruijs, Serrus, Serrues, Serru, Seru. Vadersnaam Serhuigs: zoon van heer Huig, Hugo. Zie ook Huis. Of van seruis; loodwit, dus een schilder.

Sersanders, Sersante: Vadersnaam 's heren Sanders.

Sersté, Serste: Waalse aanpassing van Serstevens.

Serstevens, 't Serstevens, t'Serstevens, t'Sertevens, T'Serstevens : Vadersnaam Ser Stevens: 's heren Stevens.

Serty. Wellicht Waals van Chertier, Charrier.

Serulier. Beroepsnaam. Variant van Serrurier.

Servaege, Servage, Servaeyge, Servayge, Servaeyse, Servayse: Frans servage, Italiaans servaggio: horigheid, lijfeigenschap, knechtschap.

Servaas, Servaes, Servatius, Zervas, Zervos, Servasy, Servais, Servaye, Selvais, Selvait, Selway, Sollevay, Solvay, Sollewijn, Sollweyn, Solveyns, Servé, Servez, Serve, Serveau: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Servatius.

Servant, Servan, Serwan. Beroepsnaam. Frans servant; dienaar.

Servaton. Vadersnaam. Vleivorm van heiligennaam Servatius.

Serveau, Cerveau. Vadersnaam. Hypercorrect of afleiding van Servais.

Servenay, Servene. Luiks-Waalse afleiding van Séverin, met metathesis?

Serverius, Salverius, Salvérius: Latijnse heiligennaam Severius/Severus met epenthetische r. Salverius is beïnvloed door Salvator.

Serveyt, van. Plaatsnaam Servais, Aisne?

Serville, van Servellen: Plaatsnaam (Namen, Eure-et-Loir).

Servotte, Servos, Servoz. Vadersnaam afgeleid van de heiligennaam Servatius.

Servranckx, Servranxk: zie Frank. Het gedeelte (t)Ser- staat voor "van de heer".

Serweytens. Vadersnaam 's herens Weitens (zoon). Fries Weit, van Wouter. Zie Wuyten(s). Ook de naam Weitema, Weytingh, Weitema, Weitsema, Weits en Weitz zijn van die weit afgeleid en de plaats Weitingen bij Horb in Wurtemburg en Weyteghem in Oost-Vlaanderen.

Serwier, Serwir, Serwird, Serwy, Servy: Beroepsnaam. Waals sèrwî, Frans serrurier: slotenmaker.

Serwouters. Vadersnaam Ser Wouters; (zoon van) heer Wouter. Zie ook Cheroutre.

Séry, Serry: 1. Zie Serrier. 2. Plaatsnaam Séry (Ardeche, Yonne, Aisne, Oise).

Sesée: Vermoedelijk van Sesier, Sésier, van Ségier, Sigier, Romaanse vorm van de voornaam Zeger (zie op dat woord).

Sesier, Sezier. Vadersbnaam. Waals-Vlaamse aanpassing van Ségier/Sigier, Romaanse vorm van de voornaam Zeger. Zie ook Sengier, Sergier.

Sestigh, Sestig, Tsestigh, t'Sestig, t'Sestigh: Plaatsnaam Sistig in Kall (Noordrijn-Westfalen). De Leuvense humanist Sexagius heette Van Tsestich en woonde in het huis met Romeinse cijfers LX.

Seters, van: Plaatsnaam Seters (Noord-Brabant).

Sette, Set, Seth, Seeten. Oudfrans set(t)e: otter. Bijnaam voor een otterjager. Vergelijk Frans Loutre, Duits Otter.

Setten, van: Plaatsnaam Zetten (Gelderland).

Seubert: Vadersnaam. Gerond uit Siebert, Sybert, Sebert, Sebrecht. Germaanse voornaam sigi-berht ‘zege-schitterend’.

Seuckens. Vadersnaam. Vleivorm van een bakervorm Succho van een Germaanse voornaam, wellicht Sutgarius, Suc(c)herius.

Seule, Seulen. (Midden)Waals-Vlaams seule: houten emmer. Beroepsnaam van de kuiper.

Seume, de. Vervorming van De Seune?

Seumaye. Plaatsnaam Seumay in Perwez en Ottignies (Waals-Brabant).

Seumois. Plaatsnaam Seumois in Emines, Namen.

Seuningen, van. Misschien Zoningen, een aanpassing van plaatsnaam Soignies (Henegouwen), Nederlands Zinnik.

Seur, Seuren, Seur, Seurs. Vadersnaam. Limburgse korte vormen van Severinus.

Seur, la, Seuren, Souren, Seur, Zeuren, Seuwen, Severijns: Laseur, Laseure, van Leseur(re). Beroepsnaam. Oudfrans seurre, sure, van Latijnse sutor ‘naaier, schoenmaker’.

Seuret, Seurette. Zuid Franse afleiding van de voornaam Severin.

Seuss: Wellicht foute spelling voor Duits Suess, Süß ‘zoet, lief’.

Seutin, Seutins, Seutein. I. Moedersnaam. Picardische gepalataliseerde variant van Middelnederlandse voornaam Soetin. Zie Zoetens. 2. Eventueel plaatsnaam Seutin in Feluy (Henegouwen).

Sevanne, Sévanne, Sevenne: Aanpassing van Franse familienaam Chevenne, Chevanne, Frans chevenne: kopvoorn, vis met dikke kop. Bijnaam.

Sevecotte, van, van Sevencoten, van Zevenkoten, van Zevencote. Plaatsnaam Zevekote (West-Vlaanderen), in Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen), Ruiselede (West-Vlaanderen) etc.

Sevenant (van), van Sevenandt, Sevenhant, van Zevenhand, Sevenhandt, Sevenhant, Sevenhans, Sevenants, Sevenans, Sévenants, Sévenans, Savenants. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Sint of Saint-Venant (Pas de Calais). 2. De namen zonder 'van', komen mogelijk uit "zeven handen": bijnaam voor een handig man. Vergelijk Siebenfinger, Siebenfuss, Siebenhaar.

Sevendonck, van. Plaatsnaam Zeverdonk in Tnh. Antwerpen.

Sevenich, Sevenig, Sewenig: Plaatsnaam Sevenich (Titz, Noordrijn-Westfalen).

Seveno, Sevenoo, Sevenois, Sevenoy. Bretonse familienaam Séveno, van Seven: beleefd, beschaafd, gezond, gemanierd.

Sevens, Seevens, Sevenne, Zeven, Zevne, Zevenne, Zévenne, Zewen, Seeuwen, Sieven. Vadersnaam, knuffelvorm van Sievert (uit het Germaanse sig + wardan). Of variant Van Sieben(s) (zie Sibbens).

Sevenster. Plaats- en huisnaam Zeven Ster, Sterren.

Severi, Séveri, Severy: 1. Vanwege de hoge frequentie van deze familienaam in Limburg en Luik heel waarschijnlijk van heiligennaam Severinus, al is Severi eigenlijk afleiding van Severus. 2. Plaatsnaam Sev(e)ry in Javingue (Namen).

Severijns, Severyns, Severijnen, Severeyns, Severeijns, Severijns, Severin, Severins, Severing, Severini, Severino, Severain, Severan, Seeverens, Severens, Sevrin, Sevrain, Sévrin, Sevryns, Sevriens, Severne, Sewerin. Vadersnaam uit de Latijnse heiligennaam Severinus (Latijn severus: streng). Severinus was bisschop van Keulen, vandaar de populariteit van de voornaam in Rijnland en Limburg (familienaam Frings, Frijns).

Sevilla, Sivilla, Siville. Spaanse plaatsnaam, Andalusie.

Seving, Sevingen, Sevink. Vadersnaam. Afleiding van Severinus of Severt.

Sewalt, Seewald, Seywald: Variant van Duits Sewold. Vadersnaam. Germaanse voornaam Sigiwald.

Seyde. Beroepsnaam van de zijdespinner of-wever? Vergelijk Duits Seidenspinner, Seidensticker.

Seijdlitz: Plaatsnaam Seydlitz in Brandenburg en Silezië, nu Polen.

Seijen, van; van Sijn: Vertaald uit de Seijn?

Seykens, Seijkens. Vadersnaam van Soikin, afleiding van Soyer.

Seyl, Seyll, Seylle. Duits Seil: touw, Zuidnederlands zeel. Beroepsnaam van de touwslager. Vergelijk Seiller.

Seylberg, van de, den. Plaatsnaam Zeilberg in Deurne, Noord-Brabant.

Seijmortier: Varianten: van Semmertier, van Semmortier, van Seymertier, Semetier, de Saintmortier. Plaatsnaam in Elzele (Henegouwen).

Seijmour, Seijmoer: Engels familienaam Seamour, Seamer, van Oudengelse voornaam sæmær ‘zee-beroemd’, of veeleer uit sigi-mêr ‘zege-beroemd’.

Seyner. Middennoordduits, Middelnederlands seiner: die met een zegen, sleepnet vist.

Seyns, Seijns, Cheyns, Cheys, Seys: Middelnederlands chens, sens, seins: schatting, cijns. Bijnaam voor een cijnspachter of cijnsinner.

Seijnstra: Friese afleiding van plaatsnaam Sein, de naam van twee meertjes onder Warns (Nijefurd, Friesland).

Seys, Seijs, Seyse, Seyssen, Seyssens, Seysen, Seysens, Ceyssens, Ceysens. Vadersnaam, verkorte vorm van Franseis, van François.

Shaw: Engelse plaatsnaam Shaw ‘kreupelhout, bosje’. Vergelijk ter Schegget en de Vlaamse familienaam van der Schage.

Shepherd, Sheppard. Engelse beroepsnaam; schaapherder.

Sheridan. Verengelst van Gaëlisch O Sirideâin, met onzekere betekenis.

Shooter. Bijnaam (uit het Oudengelse sceotan) voor iemand van het schuttersgild, een jager, een boogbezitter,.

Short, Shord. Engelse familienaam uit schort, short: bijnaam voor een 'klein' iemand.

Shuldiner. Duits Schuldner; schuldenaar, schuldeiser.

Siaen, Siaens, Sciaens, Sian, Sianne, Siane, Scianna, Scianne: 1. Vaders-, moedersnaam van heiligennaam Domitiaan (Domitianus, Domitiana)? 2. Varint van Zian.

Siar, Siard, Sias, Séa, Sea, Cejaert: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam sigi-hard 'zege-sterk': Seiardus, Siardus.

Siau, Siauw. 1. Zie Seaux. 2. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam sigi-wald; zege-heerser.

Sibbens, Sibbes, Siben, Sibens, Sibenne, Sybens, Syben, Sijbens, Sijben, Zyben, Sibbing, Siebens, Sieben, Siebes, Siebs, Sieb, Sieps, Siep, Sips, Sip, Siepen, Seeben, Sebe, Sebben, Sebbe, Zeeben. Vadersnaam Sibbe, Siebe is de knuffelvorm van de Germaanse voornaam Zegeboud (Siboud), Zegebrand of Zegebrecht.

Sibesma, Siebesma, Sybesma; Friese vadersnaam Sibe.

Sibick, Sibiek: Vadersnaam. Afleiding van Sibbe; zie Sibbens. Sibich is een naam uit de Dietrichsage.

Sibil, Sibille, Sibilles, Sybille, (de) Sebille, Sebillen, Sibilde, Sibile, Sibiel, Sbille, Sbile, Sibilia, Sibilla, Sibila, Sibella, Sibelle, Sybelle: Moedersnaam. Griekse heiligennaam Sibulla, Latijn Sibylla 'waarzegster' of Latijnse voornaam Sibilia.

Siborghs, Siborgs, Sieborgs, Cieborghs, Ciborgs, Sibourg, Cibour, Cibos. 1. Moedersnaam uit de Germaanse voornaam sig-burg; zege-burg. 2. Of mogelijk ook uit de plaatsnaam Sébourg (Nord).

Siboul. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Sibert.

Sibret, Zibret. Plaatsnaam. Luxemburg.

Sica, Siccama, Sicard, Siccard, Sickert, Zigter, Zigterman, Sicka, Sikaet, Succard, Succa, Suquart, Souka, Succaet, Sucaet, Secaet, Secat, Seca, Sécat, Cécat. 1. Vadersnaam Sicco of Sikke uit de Germaanse voornaam sigi-hard (zege-sterk). 2. Sommige varianten komen wellicht uit het Oudfranse soc: ploegschaar. Beroepsnaam van de ploeger.

Sichem, Sachem. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Zichem (Vlaams Brabant). 2. Of uit de Germaanse voornaam sigi-helm; zege-helm.

Sichem, van, van Sichen, van Siechem, van Sighem, van Sighen, Zighem. Familienaam uit Zichem (Vlaams-Brabant) of Zichen(-Zussen-Bolder, Limburg).

Sichien, Sichen, Sigin: Aanpassing van de vadersnaam Sicking, afleiding van Sicke, Sicco, bakervorm van Germaanse sigi-naam. Voornaam Sikke (Groningen, Friesland). Sibertus = Sicco; Sifridus = Sicco.

Sickel, van der, van der Sichel, van Sichelen, van Seggelen, Versickel, Versichel, Versigghel, Versiggel, Versichele, Verschilen, Versichel. 1. Naam uit de plaatsnaam Sikkel (bijvoorbeeld in Asse (Vlaams-Brabant). 2. Of huisnaam van de Sikkelmaker.

Sickesz, Sikkes, Sikkesz, Sykes, Syken, Sijken, Sicx, Six, Sicz, Cyx. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sicke (knuffelvorm van een Germaanse sigi (strijd)-naam.

Sicot, Zicot, Zicos. Vadersnaam. Afleiding van sigi-naam zoals Sicart, Sicault.

Siderius, Sidérius, Sideris, Sideri: Vadersnaam. Verkort van Desiderius.

Sidon. Latijnse heiligennaam Sidonius?

Siebel, Siebels, Sybels, Zybel, Cibels, Sijpels, Sypels, Sippel, Sibbel, Seijbel, Siepel, Siebelink: 1. Vadersnaam. Verkleinvorm van Siebe, vergelijk Duits Seiberl, Sieble. Zie Sibbens. 2. De Tongerse familie Sypels stamt evenwel van ene Cerbel, die als lutheraan wellicht een Duitser was. Misschien de Duitse familienaam Zerbe en dat kan op een Serbe 'Serviër slaan, op herkomst van Zerben (Saksen-Anhalt) of op de naam Servatius.

Sieben, Siben, Siebenga, Siebes, Sijbes, Sips: Vadersnaam. Sibbe, Siebe, bakervorm van de Germaanse voornaam Zegeboud (Siboud), Zegebrand (Sibrand) of Zegebrecht (Sebrecht).

Siebenaler, Sibenaler, Sibenaller: Duitse plaatsnaam Siebenaler: zeven elzen.

Siebers, Sieber, Siebes: 1. Duits Sieber: zevenmaker. 2. Siebert = Sebrecht.

Siebert, Siebrecht, Sebert, Sebrecht. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-berht ‘zege-schitterend’: Sigiberht, Sigeberd, Sibert, Sigibertus, Siebertus, Si(ge)bertus.

Sieberath, Sieprath: Plaatsnaam in Hellenthal (Noordrijn-Westfalen).

Siebols, Sybalda, Sybada, Sibetsma, Sybolts, Siebolds, Sieboldts: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Zeboud, Sybouts, Sibolts, Siebold, van sigi-bald ‘zege-moedig’. Plaatsnaam Sebaldaburen in Friesland, Sibaldaweer een sat te Godlinze, Sibada state in Hennerarderadeel, Sinets-burg in Jeverland, Sibetshuis, bij Jever in Oldenburg.

Siebrand, Sybrands, Sybrandi, Sybrants, Sybren: Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-brand 'zege-zwaard': Sigibrandus.

Sieckelinck. Afleing van Middelnederlands siek: ziek, melaats. Bijnaam voor een ziekelijk mens. Vergelijk Siek en Duitse familienaam Siechling.

Siedentopf. Nederduitse vorm van Duits Seidenzopf: haarvlecht met zijden linten. Bijnaam.

Siedler: Duits familienaam Siedler, afgeleid van Middelhoogduits sidelen, Duits siedeln ‘zich vestigen’.

Siegburg. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Sieling: Vadersnaam. Afleiding op -ing van de Germaanse voornaam Sigilo, verkleinvorm van een sigi-naam.

Siegel, Siegels, Sigl. 1. Vadersnaam. Duits Siegl, afleiding van sigi-naam. 2. Duits Siegel: zegel. Beroepsnaam van de zegelsnijder. Vergelijk Zegel(s).

Siegenthaler. Plaatsnaam Siegenthan, Beieren?

Sieger, Siegers, zie Seger(s). Siegers is een oostelijke en Duitse vorm. 2. Ségers een enkele keer van Shegers, afleiding van De Heger: Zie D'Heyghere. 3. Zegers/Segers eventueel afleiding van De Zeger.

Siegerink, Sigersma, Siegersma, Siegers, Segers en Zegers, de plaatsname Sigerswolde in Opsterland en bij Garijp, Zegerscapel in Frans-Vlaanderen, Siegersleben in Saksen etc. komt van den mannenvoornaam Sieger, Siegher, Sigher, Zeger, dat betekent Victor, de overwinnaar. Plaatsnamen Sigerswolde in Opsterland en gehucht bij Garijp, Zegerscapel in Frans-Vlaanderen, Siegersleben in Saksen.

Siegfried. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-frith 'zege-vrede'. Zie Sievert.

Siek, Siecke, Siech, Sieg: Bijnaam. Middelnederlands sick, Nederduits siek, Middenhoogduits siech: ziek, melaats.

Siekman, Siekmann. Middelnederlands ziek(e)man: melaatse (1539 den zieckman oft lazarus); ook deken van de leprozen, provenier van een ziekenliedenhuis.

Siels. Vadersnaam. Germaanse voornaam Seolo. Zie Zielens.

Siemerink: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Simar; zie Simmers.

Siemes, Simense, Siemens, Symens, Simens, Seymens, Zeimen, Symus, Sijmens, Sijmus, Simus, Seymus, Siemsen, Zeymes, Zeimes, Zemes, Semés, Semes: Vadersnaam. 1. Siemens, afleiding van Sime, bakervorm van Germaanse voornaam Sigmund of Sigmar (zie Simmers). 2. Uit heiligennaam Simon, zie daar.

Sienaert. Waarschijnlijk vadersnaam uit de Germaanse voornaam Sinhard. Denardus. Franse familienaam Senard, Senart.

Sieperda: Vadersnaam. Friese afleiding van de voornaam Sipert = Siebert.

Siepman: Duitse familienaam Siebmann, Nederduits Siepmann. Afleiding van Middennoordduits sîp, sipe ‘riviertje, beek’. Of van de plaatsnaam Siepen (Noordrijn-Westfalen) of Siepe (Sleeswijk-Holstein).

Sierag: Plaatsnaam Sirac (Gers) of Chirac (Charente, Lozère, Corrèze)?

Sierens, Sieren, Cierens, Cieren, Siering, Syrinckx, Syrincx, Siers, Sier, Ciers, Cier, Chiers, Chies: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Zierik: sigi-rîk ‘zege-machtig’: Sigericus. Of Sier, van Siger, Seger.

Siereveld: Varianten Sierveld, Zierveld, Siervelt, Ziervelt, Sidervelt, Zuurveld, Zuerveldt in de 17de en 18de eeuw onder andere op Schouwen-Duiveland (Bruinisse) en Noord-Beveland (Colijnsplaat). Blijkens de variant Sidervelt kan de naam wellicht uit de plaatsnaam Zijderveld (Vianen, Zuid-Holland) worden verklaard. Of misschien herinterpretatie van de West-Vlaamse plaatsnaam (Roeselare) en familienaam Schierveld.

Sierevogel, Siervogel: Duits Ziervogel, bijnaam voor iemand die mooi, sierlijk gekleed loopt.

Sierhuis: Plaatsnaam? Of herinterpretatie van Sierens?

Siermans. Vermoedelijk aanpassing van Chermanne.

Siersema, Siersma, Sierdsma. Vadersnaam. Friese afleiding van Sier. Zie Sieren.

Sierksma: Vadersnaam. Friese afleiding van de Germaanse voornaam Zierik, Sirik, Sierk.

Sierts. Nederlands ook Sierds. Vadersnaam Sierd, Siard, Germaanse voornaam sigi-hard: Siardus, Sierdus.

Sietema, Sijtema, Sietsema, Sietses, Siedsma, Sietsma, Sijtsma: Friese afleiding van de Friese voornaam Siet(e) en verkleinvorm Sietse.

Sievert, Siever, Sievers, Sivert, Siewert, Siewers, de Sivers, Zevers, Zévers, Severs, Sever, Sévers, Zeevaart, Zeevaert, Zeevart, Zeeveld, Sivard, Siva, Sevart, Sevar, Sévar, Zevaert, Zevart, Zévart, Zeva, Zewart, Ziewers, Seeuwers, Siffert, Siffers, Siffer, Sciffer, Sifer, Siffre, Syfer, Ziffer, Siefers, Sieffert, Siefert, Sefer, Seffert, Seffer, Seffers, de Seffer, Seiffert, Seifert, Seifer, Seivert, Seiwert, Seyvert, Seywert, Seijffers, Seyffers, Seyffert, Seyfert, Seyfarth, Seifried, Sajfrt, Soifer: Vadersnaam. Germaanse voornaam Ziveerd, Sivert, Duits Siegfried: sigi-frith 'zege-vrede': Sigifridus, Sigefrid.

Siewert, Siewers, Zewart, Ziewers: 1. Zie Sievert. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-ward 'zege-wachter'. Siwardus. Friese voornaam Sieuwerd, Siewerd, Siewart, Sywert.

Siffain. Vadersnaam. Vleivorm van Siegfried.

Sifflet. Bijnaam. Frans sifflet; fluit. Vgl Sclifet.

Sigart, Sigard, Sigar, Sigaar, Ciggaer, Cigare, Cigar: Vadersnaam. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Zegard. Zie Segaert.

Sighem, van: Plaatsnaam Zichem (Vlaams-Brabant).

Sigmans. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-man 'zegeman': Sigeman. Duits Siegmann.

Sigmund, Zikmund, Zygmund, Zygmunt, Zsigmond: Vadersnaam. Germaanse voornaam sigimund 'zegebescherming': Sigimund.

Signon, Signong. Verkort van Rossignon?

Signor, Signore, Signori, Signorino, Signorelli, Signoriello. Italiaanse pendant en afleiding van De Heere.

Sigona. Variant van Sigonneau, dim. van Sigogne, Cigogne: ooievaar.

Sigrist, Sigerist, Siegrist: Beroepsnaam. Middenhoogduits sigriste, van Latijn sacrista: koster.

Sigvarte, Siguoirt: Vadersnaam. Germaanse voornaam Sigiward.

Sijthoff, Ten Zijthoff. Familienaam uit de plaatsnaam Sijthoff (Zuidhof): wellicht ergens in het zuiden van Noord-Holland.

Sik, Sike. Vadersnaam van germaanse bakernaam Sicco, van Sigi-naam; zie Sickes. Bijvoorbeeld Sikko = Sigmarus.

Sikkel, Sukkel: Vadersnaam. Sickel, van Sigilo, verkleinvorm van een sigi-naam, zoals Siegfried.

Sikkelerus, (van), van Sikkelurus, van Sikkeleris: Plaatsnaam. Vergelijk familienaam Sinclair, van plaatsnaam Saint-Clair.

Sikkema, Sickenga, Sikkens, Sikkes, Sickesz, Six: Vadersnaam. Afleiding van Sicke, van Sicco, bakernaam bij een Germaans sigi-naam. Sifridus cognomento Sicco.

Sikkink. Vadersnaam. Afleiding van Sik(e). Vergelijk Sichi(e)n, Sickes.

Sikorski. Poolse bijnaam voor een klein, donker mens.

Silfhout, van, Silvold. Plaatsnaam Silvolde, Achterhoek.

Silon, Sillon, Sillion, Cellion: 1. Plaatsnaam Sillon: voor. 2. Veeleer van Gillon; vergelijk Sillis 2. Silva, zie Da Silva.

Silbach, Silback. Plaatsnaam Silbach. Noordrijn-Westfalen.

Silber. Beroepsnaam van de zilversmid. Of verkort van de beroepsnaam Silberer; zilverwerker.

Silberberg, Zilberberg, Zylberberg: Duitse plaats- en huisnaam.

Silbereisen. Bijnaam voor de zilversmid.

Silberfeld. Duitse plaatsnaam.

Silberman, Silbermann, Zilberman, Zilbermann, Zylberman: Beroepsnaam van de zilversmid. Vergelijk Silber.

Silbersack, Zylberszac. Duitse bijnaam, waarschijnlijk voor een rijke die een zak zilver heeft.

Silberschatz. Duitse bijnaam voor een rijke die een schat aan zilver heeft.

Silberschmidt. Duitse beroepsnaam van de zilversmid.

Silberstein, Silbersztejn, Sylberszteyn, Zilbersztein, Zilberstein, Zilbersain, Zilbesztain, Zylbersztein, Zylbersztejn, Zylbersztajn: Duits Joodse familienaam: zilversteen.

Silence, Silance: Frans silence: stilte. Bijnaam voor een stil en zwijgzaam mens. Vergelijk Duits Stille.

Silfs. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-wulf ' zege-wolf: Siulfus, Silef.

Silfverstolpe. Zweedse familienaam. Bijnaam. Zilveren stijl, post.

Siljée: Spelling voor Frans Sellier, Selier of Cellier. 1. Oudfrans selier, Frans sellier ‘zadelmaker, gareelmaker’. 2. Oudfrans selier, van Oudfrans seel, Frans sceau ‘zegel’. Beroepsnaam van de zegelaar of zegelsnijder. 3. Frans cellier ‘kelder’.

Siliakus: Vadersnaam. Ciliacus door dissimilatie uit de Griekse heiligennaam Cyriacus. Vergelijk Duits Cyliax, Zilliax.

Silkens, Silkijn, Silkyn: 1. Vadersnaam. Afleiding van Marcelis. Zie ook Celis, Celen. 2. Moedersnaam. Afleiding van Marcilia of Cecilia.

Sillem. Waarschijnlijk variant van Sillen.

Sillen, Cillen, Cielen, Scillien, Scilien, Sillien, Silien, Cillien. 1. Moedersnaam uit de heiligennaam Cecilia of Marcilia. 2. Zie ook Celen.

Sillevaerts, Silvert, Gillevoorts. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam gisil-frith, Silefredus, Selifredus.

Silliard, Silliatte. Wellicht aanpassing van Gilliard.

Sillis, Silles, Ceelen. 1. Variant van Celis, van Marcelis. 2. Variant van Gillis = Egidius.

Sillon, Silon, Sillion, Cellion. 1. Mogelijk naam uit de plaatsnaam Sillon (Bretagne ?). 2. Maar wellicht schrijfvariant van Gillon.

Silva, de; de Sijlva, da Silva, Portugese, Joodse familienaam ‘van den Bos’.

Silvain, Silvan, Silvano, Silvin, Sylvain: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Silvanus.

Silver. Beroepsnaam van de zilversmid. Vergelijk Silber.

Silverants, Silverans, Silvrants, Sylverans. Nieuwe interpretatie van de Sevenants. Zie daar.

Silverman. Beroepsnaam van de zilversmid. Vergelijk Silbermann.

Silversmit, Silversmet, Selversmet, Silberschidt. Beroepsnaam voor een zilversmid.

Silvertand, Silverentand, Silverstant, Silvertant. Bijnaam voor iemand die één of meerdere zilveren tanden had. Vergelijk Duits Silberzahn.

Silveryser, Silveryzer. Beroepsnaam voor de zilversmid. Vergelijk Silbereisen.

Silvester, Silvestre, Silvestri, Silvestro, Silvestros, Sylvester, Sylvestre, Sylvestri, Silveste, Selvestere, Selvestrel, Sevestre: Vadersnaam. Latijnse heiligennaam Silvester, van Latijn silvestris 'uit het woud'.

Silvestrin, Silvestrini. Vadersnaam, vleivorm van de voornaam Silvester.

Sim, Simms, Sims. Vadersnaam. Korte vorm van voornaam Simon of Germaanse voornaam Sigmond of Sigmar. Zie Simkens.

Simaey, (van), Simaey (van), Chemay, (van) Simaeys, van Simaeyse, van Simaes, Symaes, Symays, Simays, Simaijs, Simais, Simaïs, Symaes, van Sijmaes, Samaey, Samay, Samaeij, Semay, Semey, Semeij, Semaes, Semaesse, Samaers, Samaes. Familienaam uit de plaatsnaam Chimay (Henegouwen).

Simaels. Afleiding van Simal? Of hypercorrect voor Symaes?

Simanek: Vadersnaam. Slavische afleiding van de voornaam Simon Simmers: Ook Se(e)mer, Zemer. Vadersnaam. Germaanse voornaam sigi-mêr ‘zege-beroemd’.

Simar, Simaer, Simard, Scimar, Symaes, Simair. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam sigi-mer; zege-beroemd. Sigimar, Sigmar Simar, Simmar, Simer. 2. Soms afgeleid uit Simon. Zie daar.

Simeon, Simeons, Simeoni, Simeone, Siméons, Siméon, Siméoni, Siméon, Syméon, Simions, Simioni, Dessiméon, Desiméon, Simon, Simons, Simonsen, Simonse, Simoons, Siemons, Simoens, Simoen, Siemonsma, Simonsma, Symensma, Siemensma, : 1. Vadersnaam. Bijbelse voornaam Simeon, die wel geregeld met Simon verward werd. 2. Of uit Simillon, dit uit het Oudfranse someillon: slaap, dutje. Bijnaam.

Simon, Simons, Symon, Symons, Sijmons, Sijmon, Sijm, Symonds, Szymon, Syemons, Syemans, Siemoens, Siemon, Siemons), Siémons, Simond, Simetin. Afleiding van Simettre?

Simettre, Semet, Semette, Smettre, Smette: Vadersnaam. Heiligennaam Symètre, Waals s(u)mète, vereerd in Lierneux (Luik). De volgende vormen doen aan Romaanse aanpassing van Nederlands smeder denken: 1351 Jehan Semeder=Jehan Semede = 1352 Jehan Semeddre, Henegouwen, (zie ook (de) Smettre).

Simkens, Simke, Symkens, Sijmkens, Sehmke, Cemke, Zemke: Vadersnaam. Afleiding van heiligennaam Simon of Germaanse Sigmund, Sigmar (zie Siemens). Of van Friese voornaam Semme, van Sigihelm.

Simmeren, van. Duitse plaatsnaam.

Simon, Simons,Symons, Symon, Sijmons, Sijmon, Symonds, Szymon, Syemons, Syemans, Siemoens, Siemons, Siemon, Siemens, Simonds, Simond, Simmonds, Simmons, Simonts, Simont, Simonsen, Simonse, Simonis, Simoni, Simonides, Simony, Simono, de Simone, de Simon, Simoni, Simony, Simoens, Simoen, Simoes, Simoës, Symoens, Symoen, Sijmoens, Seymoens, Seymons, Seijmoens, Ziemons, Ziémons: Vadersnaam. Heiligennaam (apostelnaam) Simon. Hij komt al in 1130 voor. Simonis ook wel eens = Simonet.

Simonard, Simonart, Simonaer, Simonna: Vadersnaam. Afleiding van heiligennaam Simon.

Simono, Simonot. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Simon.

Simonin, Simonini. Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Simon.

Simonon, Simenon. Vadersnaam. Vleivorm van de heiligennaam Simon.

Simonson, Simenson, Simpson, Simson: Vadersnaam. Engelse Zoon van Simon.

Simpelaar, (de) Simpelaere, Simpelare, Simpelaère, de Simplelaere: Bijnaam. Waals-Vlaamse simpelaar‘ sul, sufferd’.

Simpel, de, Simpele, de, Simpels, Sempel, Sempels. Bijnaam uit het Middelnederlandse simpel, sempel, van Frans simple: eenvoudig, gewoon, onschuldig, gemakkelijk, eenvoudig van geest. Bijnaam uit het Waals-Vlaamse simpelaar: sufferd, sul. Zie ook Saint-Paul.

Simpsen, van, van Siempsen, van Simsen,van Sumsen: Plaatsnaam Zemst (Vlaams-Brabant): 1181 Semse?

Sinaey, van, van Sinay, van Sinaye, van Sinaij, van Sina, Vasina, (van) Sinoy: Plaatsnaam Sinaai (Oost-Vlaanderen), plaatselijke uitspraak sna.

Sinack, Sinac, Sinach: 1. Plaatsnaam Sénac (Gironde, Htes-Pyr.). 2. Vadersnaam. Oude voornaam Senacus.

Sinapi, Sinap, Sinope, Sienap: Grieks sinapi, Latijn sinapi(um), Frans sénevé, Nederduits senep, Duits Senf, Middelnederlands senep: mosterd. Beroepsnaam. Vergelijk Mostaert.

Sinclare, Sinclair. Engels-Schotse naam naar één van de vele Normandische plaatsnamen, die beginnen met Saint-Clair(e)-de. Plaatsnaam Sint-Clair (Manche, Calvados).

Sinderen, van: Plaatsnaam Sinderen in Wisch (Gelderland).

Sindic, Saint-Dic, Sendyk: 1. Middenfrans sindic (vanaf 1318), van Latijn syndicus: vertegenwoordiger van vrije burgers, wethouder, gildehoofd, gevolmachtigde. 2. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse sinth-naam: Sindicho, Sindico, Sendeco.

Sindorff. Verspreide Duitse plaatsnaam Sindorf.

Sinet, Sinee, Sinée, Zinet: Vadersnaam Verkort van bijvoorbeeld Massinet.

Singel, van Singhel, van, van Syngel, van Synghel, van Single, van Zingel, van Zynghel, van der Cingel, Verschingel, van Saingele, van Saingle: Plaatsnaam Singel: muur of weg om een stad, rondlopende afsluiting.

Singelyn, Singelijn, Sengeleng: Franse familienaam Singelin, afleiding van singe: aap? Of variant van Singelee, Singlet, met suffixsubstitutie?

Singer, Zinger; Beroepsnaam; zanger.

Singerling, Singeling: Variant Singelijn, Sengeleng. Franse familienaam Singelin. Verkleinvorm van Germaanse voornaam Singevertus, Singardus, Singaldus, Singuinus.

Singlet, Single, Single, Singulé, Singule, Singelé, Singelée, Singele, Singelee: 1. Bijnaam. Afleiding van Oudfrans single: alleen, eenzaam, eenvoudig. 2. Waals single, single, Frans sanglier: everzwijn. Bijnaam.

Singleton. Plaatsnaam. Sussex.

Sinia: Waalse vorm van Senauld, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam sin-wald: Sinoldus, Senaldus.

Sinn, Sinne, Sinnen, Sin, Sine, Sins. Rivier- en plaatsnaam Sinne?

Sinnema, Sinning, Sinnige, Sinnighe, Sinninghe, Sinnege, Zinnicq.: Vadersnaam. Afleiding van de Fries-Groningse voornaam Sinne, van Germaanse voornaam met sinth-, sind-‘weg’.

Sinner. Duitse beroepsnaam; ijkmeester.

Sinon, Sinot, Sinos: Vadersnaam. Korte vorm van Massinon, Massinot; vergelijk Sinet.

Sinonquel. Waalse variant van de vroegere Luiks-Waalse familienaam Sinoquet.

Sinope. 1. Zie Sinap(i). 2. Waalse vorm van Oudfrans sinopre, Sinople: de heraldische groene kleur.

Sint Annaland, (van): Plaatsnaam Sint-Annaland (Tholen, Zeeland).

Sinte Maartensdijk, Sint Maartensdijk, (van): Plaatsnaam Sint-Maartensdijk (Tholen, Zeeland).

Sint, van, van Sinte: Plaatsnaam Saintes (Sint-Renelde, Waals-Brabant). Of korte vorm van een andere plaatsnaam met Sint- of Sinte-. Sinte-Kartharina-Kapelle (Heule, West-Vlaanderen) heet in de volksmond Sente.

Sint-Aldegonde, van. Plaatsnaam Sainte-Aldegonde in Bavinchove (Frans-Vlaanderen), Longuenesse (Pas-de-Calais), St.-Omaars (Pas-de-Calais).

Singh, Sing, Pahladsingh, Thakoersingh, Bholasingh, Oemrawsingh. Indiase naam die in Nederland behalve uit India ondermeer ook afkomstig is uit (Brits) Guyana, Afghanistan en Suriname. Sanskriet voor leeuw.

Sinteleer, Seyteleer: Erg frequente plaatsnaam Saint-Hilaire (Seine-et-Oise, Somme, Pas-de-Calais, Nord.).

Sintfiet, van. Plaatsnaam Sankt Vith, Luik.

Sinteur: Misschien de Bretonse familienaam Centur, van santur ‘gehoorzaamheid, trouw’.

Sinthomez. Plaatsnaam Sint-Omaars, Frans Saint-Omer (Pas-de-Calais), vroeger wel eens als Sint-Thomas begrepen.

Sint-Jan, van, Vansintjan, Vansintejan, Sinjan, de Saint Jan, van St. Jans: Plaatsnaam Sint-Jan-in-Eremo (Oost-Vlaanderen) of Sint-Jan-bij-Ieper of de middeleeuwse Sint-Jansparochie in Ieper of Sint-Jans-Cappel (Frans Saint-Jans-Cappel, Nord). Of een ander Sint-Jan, zoals in Brussel.

Sintobin, Sintobein, Sintebin, Sentobin, Saintobyn, Sanctobin, de Saint-Aubin, Desaintobyn, Desintebin, Deseintebein. Naam uit de plaatsnaam Saint-Aubin. Deze naam is heel verspreid in Nord, Pas-de-Calais, Somme, Namen.

Sintruyen, van, an Sintruijen, van Sint-Truijen: Plaatsnaam Sint-Truiden (Limburg).

Sinty. Variant van Santy?

Sio: Nederlandse spelling van Franse familienaam Séaux, Séau, met verschillende verklaringsmogelijkheden. 1. Oudfrans seel, Frans sceau, van Latijnse sigillum. Beroepsbijnaam van de verzegelaar of zegelsnijder. 2. Oudfrans seel, Frans seau ‘emmer, ketel’. Beroepsbijnaam van de ketelslager of -lapper. 3. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam sigi-wald ‘zege-heerser’: Sewaldus.

Sion, Scion, Scyon: 1. Vadersnaam. Korte vorm van Domition, afleiding van heiligennaam Domitianus. 2. Zie Soen(s).

Sior, Scior, Sciorre: Vadersnaam. Korte vorm van Melsior = Melchior.

Siot, Sciot: Spellingvariant van Franse familienaam Chiot: hondje? Of korte vorm van Mich(i)ot?

Sipelier. Wellicht variant van Sapelier, van Chapelier. Maar een hypercorrecte vorm voor Siply is niet uit te sluiten.

Siperius, Sipérius: Latinisering van Sipers.

Siquet, Siquiet: Variant van Oudfrans Chiquet, met onzekere betekenis. Bijnaam voor een kleine? Afleiding van chique: lor, flard, lomp?

Sirael, Sirault, Siraux, Sira, Sirat, Siray: Plaatsnaam Sirault (Henegouwen).

Siret. Afleiding van Oudfrans sire; heer. Vergelijk Heerkens.

Sireuil. Plaatsnaam. Charente.

Sirjacq, Sirjacques, Sirjack, Sirzacq, Siersaeck, Siersack: Vadersnaam. Sire Jacques: van de heer Jakob. Vergelijk Sirejacob(s).

Sirlande, Cirlande: Beroepsnaam van de ambtenaar die land moest schatten, ramen, taxeren. Uit Middelnederlands chier-land, zinwoord met Middelnederlands c(h)ieren: schatten.

Siron, Sirond, Siroen, Cyron, Cyren, Céron, Séron, Seron, Seront, Serroen, Serron, Ziroen. 1. Vadersnaam uit de Latijnse heiligennaam Seronius, in het Frans Siroine. 2. Sommige variantenals Serroen, Ziroen komen mogelijk uit Vlaamse aanpassingen van de voornaam Jeroen (Jérôme= Hiëronymus).

Sironval, Seronval, Seronvalle, Séronval, Séronveau, Séronveaux, Seronveaux, Seronveau, Seronvaux: Plaatsnaam Sironval in Charneux (Luxemburg).

Sirou, Siroux, Siroul, Ciroux, Cirou, Cyroux, Chéroux, Seroux, Serroux, Serrou, Serrout: Plaatsnaam Siroux in Seilles (Namen, Luik), maar verspreid. Variant van sétru, séru, serrues, plaatsnaam Sorrus, Setrez. Romanisering van Nederlandse plaatsnaam Zittert (bijvoorbeeld Sittard)

Siroyt, Syroit. Familienaam afgeleid van de Germaanse plaatsnaam ''sigidrôthu", wat zoveel betekent als: plaats waar veel zegge groeit. Vergelijk Siroux.

Sirre: Spelling voor Sire, ook Lesire. Frans sire, onderwerpsvorm, van Latijnse senior. Nederlands de Heer(e).

Sissau, Syssau, Syssauw, Cyssau, Siseau, Cijsouw, Sissou: Uit Frans chincsaulx, Frans cinq saules: vijf wilgen. Plaatsnaam Cissau in Eke (Frans-Vlaanderen) en Borre. Vergelijk Vijf Wulgen in Eernegem.

Sistenich: Waarschijnlijk variant van Siestemich. Delocutieve naam 'Siehst du mich? Veeleer een plaatsnaam, eventueel Sinzenich (Noordrijn-Westfalen). Vergelijk familienaam Kenntemich, Kentenich, van plaatsnaam Kendenich (Noordrijn-Westfalen).

Sissingh, Sessink: Vadersnaam. Afleiding op –ing van de Germaanse voornaam Sigizo, verkleinvorm van sigi-naam. Achterhoekse naam. Ook plaatsnaam, in Hengelo (Gelderland):

Sistermans, Sisterman, Sistermann, Sijstermans, Systermans, Sustermans, Zestermann: Afleiding van Middelnederlands sister, suster ‘maat voor wijn, olie, graan’, van Latijnse sextarius ‘zesde deel’. Beroepsnaam van de meter van waren. Zuid-Limburgse familienaam ook Sichtermans. Vergelijk trouwens de familienaam Sechter, van Middelhoogduits së(c)hter, sê(h)ster. Of Sichtermann als bewoner van vochtige, moerassige bodem.

Sitoor. Misschien vanchâtoire, Oudfrans chastoire: bijenkorf. Vergelijk Catoir(e), de Picardische vorm.

Sitsen: Vadersnaam. Friese voornaam Sitse, van Sigizo, verkleinvorm van sigi-naam, bijvoorbeeld Siegfried. Vergelijk Duitse Zitz(e).

Sittaert, van, van Sittard, van Sittert, van Sitteren, van Zitteren. Plaatsnaam Sittard, Nederlands-Limburg, Noordrijn-Westfalen, Zittard, Noord-Brabant, Nederlands-Limburg, Antwerpen, Zittert, Noord-Brabant, Nederlands-Limburg. Zittert-Lummen, Vlaams-Brabant.

Sivertsen, Syvertsen: Vadersnaam. Zoon van Sievert.

Six, Sicx, Sicz, Syx, Sijx, Cyx, (van) Sys, (van) Sijs, Cis, Sis, Chys,Chijs, Cijs, Cysch, Cys, Zys, Zijs. 1. Uit het Middelnederlandse (t)sijs, Frans six: zes, de zes ogen van de dobbelsteen, het meeste geluk. Bijnaam voor een gelukzak (in het spel ?). 2. zie ook Sickes.

Sixte, Sixto: Latijnse heiligennaam Sixtus 'de zesde'.

Sizaire, Ziesaire: Luxemburgse familienaam Ziesaire, van Zieser, beroepsnaam van de inner van zîs: accijns.

Sjaarde, Sjarda, Sjaardema, Friese vadersnaam Sjaart, van Sighart, Siegart; overwinnaar, in Holland Segaar en Siggaar.

Sjoerdsma, Sjoerda, Sjoorda, Sjoerdinga, Sjoerdema, Sjoerdsma, Sjoerds, Sjoers, Siurtz, Siutz, Sjuds: Vadersnaam. Afleiding van de Friese voornaam Sjoerd, van Siewerd, de Germaanse voornaam Sigiward, Sigurd, Friese vorm van Siegfried, een naam die eerder in Holland en elders in de Nederlanden als Sîgfert, Sifert, Sivert, Syvert, Seifert, Sieuert werd uitgesproken en waar de geslachtsnamen Sieuertz; Siewertsz, Siewertsen, Sieverts, Cijffers nog van afkomstig zijn dat tenslotte tot Sjoerd werd.  Sjoerda-staten eindelik zijn er te Kollum, Oenkerk en Lioessens, allen in Friesland.

Sjoerts, Sjoerds, Sjouken, Sjoukes, Sjoukje. Friese vadersnaam, een samenstelling van het Germaanse sig-wardan: zege + behoeden (behoeder van de overwinning). Siewerd, Sigiward.

Sjouw: Vadersnaam. Friese voornaam, van Sieuwerd, Germaans Sigiward.

Sjouwerman. Beroepsnaam van een sjouwer?

Ska, skaard: Lucemburgs Waals hâ(r) van Oudfrans escart: bres. Bijnaam voor iemand met openingen tussen de tanden.

Skifati. Naam van Marokkaanse origine die mogelijk afgeleid is van de voornaam Shifah: genezer(es), genezend.

Skirole, Skirolle, Scurole: Zuis Franse familienaam Esquirol, Frans Ecureuil: eekhoorn. Bijnaam voor een lenig, levendig mens.

Skottke. Nederduits Schottke, afleiding van Schott: schutter. Beroepsnaam.

Skovron, Skovronek, Skowron, Skowronek, Skowronska, Skowronski: Pools Skwronek: leeuwerik.

Slaa: 1.Verkort uit de Achterhoekse familienaam te Sla(a), Plaatsnaam ‘plas op de heide, moeras’ in Losser Overijssel, Aalten (Gelderland), Winterswijk (Gelderland), Weerselo, Overijssel. 2. Samengetrokken uit Sala.

Slaakweg: Plaatsnaam ‘weg bij een slaak’, weg met slag of wagenspoor. Middelnederlands slake ‘rustig water’. Laak ten oosten van Sint-Philipsland (Zeeland), ook vaarwater bij Arnemuiden (Zeeland) en Goedereede (Zuid-Holland).

Slabbaert, Slabber, Slabbers, Schlabertz; Afleiding van Middelnederlands werkwoord slabben ‘gulzig drinken, kwijlen’. Bijnaam voor een schrokker, slemper, drinkebroer’. De naam blijkt ook als voornaam gebruikt te zijn.

Slabbekoren, Slabbekoorn: Zinwoord, met het eerste lid uit Middelnederlands slabben ‘tot eigen voordeel aanwenden’. Bijnaam. De van-naam in het volgende citaat zou op een plaatsnaam kunnen wijzen: 1621 Hier leyt begraven Eewout Aeren Corvinckse in sijn leven van Slabbecoren. De Slabbekoornpolder in Sint-Maartensdijk (Zeeland), Oud-Vossemeer (Zeeland) en Hoedekenskerke (Zeeland) kan evenwel naar de familienaam vernoemd zijn.

Slabbinck, Slabinck, Slabbynck: Omdat -ing-namen gewoonlijk vadersnamen zijn, wellicht van de voornaam Slavo, met intensiefvorming v/b.

Slabbeling. Waarschijnlijk variant van Slabbelinck.

Slachmuijlders: Variant van Slagmulder(s), Slagmolder(s). Beroepsnaam van de olieslager, die een oliemolen (slagmolen) heeft.

Slaek: Plaatsnaam Slaak (zie Slaakweg) of bijnaam. Middelnederlands slac ‘slap, traag’.

Slagboom: Naam voor wie bij een slagboom woont of hem bedient.

Slager, Slaager, Slaagers, Sleegers, Sléger, Slegers, Sliggers: Beroepsnaam van de slager, slachter.

Slaghuis. Naam uit slacht + huis.

Slagmulder, Slagmulders, Slagmolders, Slagmolder, (de) Slagmeulder, Slagmulder, Slagmaelder, Slagmuijlder, Slagmuylder, Slagmuylders, Slagmulder, Slagmulder, (de) Slachmuylders, Slachmuylder, Slachmeulder, Slachmuijlder, Slaghmuylder, Slaghmuylders, Slachtmuylders, Slachmuylders, Slagman, Slacmeulder, Slacmeuldre, Slaemeulder, Sclacmeulder, Slacmender, Slacmanne, Sclackmender, Sclameulder, Sclaemender, Sclamender, Saclsmolder. Beroepsnaam van de olieslager (eigenaar olieslagmolen).

Slagter: Beroepsnaam van de slachter.

Slagtman. Familienaam uit de plaatsnaam Schlacht(e); dijk, waterleiding, sluis.

(van) Slambrouck, van Slambroeck, van Slembroeck, (van) Slembrouck, Slembroeck, Slimbrouck, Vanslembrouck. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Slambroek of Slangebroek (broek = moeras) in diverse gemeentes (vooral in West-Vlaanderen).

Slangen, Schlangen, Slange, Slangen, Langen. zoon van de lange man, bijnaam naar iemands kwaliteiten.

Slangenburg, Slangenberg. Familienaam uit de plaatsnaam Slangenburg van een landgoed bij Doetinchem (Gelderland). Zie ook Langenberg.

Slappendel, Slappendal, Slap. Plaatsnaam.

Slechten, Sleghten, Slegten, De Slegte, Slight. Bijnaam uit het Middelnederlandse slecht: eenvoudig, onschuldig, simpel, onnozel.

Sledsens: Van Middelnederlands sledde, sleedse ‘slede, slee (ook landbouwwerktuig)’. Beroepsbijnaam.

Sleeboom: De woont bij een sleeboom ‘sleedoornstruuik, boom met sleeën, sleepruimen, wilde pruimen’. Vergelijk familienaam Slebos ‘bosje met sleedoornstruiken’.

Sleecks, Sleeckx, Sleex, Sleuckx. 1. Familienaam uit het Middelnederlandse sleec: gelijk, glad, effen. Naar woonplaats? 2. Zie ook De Leeck.

Sleen, van der: Plaatsnaam Sleen (Drenthe): 1342 de Sleen.

Sleeuwaert, Sleeuwart, Sleewaert. Verschrijving van Sleewaegen. Zie daar.

Sleeuwaegen, Sleewaeghen, Sleewagen, Sleeuwaghen, Sleewaghen, Sleewagen, Sleuwaegen, Sleuwagen: Verspreide plaatsnaam Sleehage, met glijder w, te verklaren als glijder tussen twee klinkers en door de variant Sleeu van Middelnederlands slee ‘slee(pruim)’; vergelijk sneeuw= dialectisch snee. Een sleehaag is een haag van sleedoorn, waaraan de sleebes of sleepruim groeit.

Slegt: Bijnaam. Middelnederlands slecht ‘eenvoudig, simpel, onnozel, onschuldig’. Vergelijk Duits schlicht. Uit de betekenis ‘effen’ ontwikkelde zich die van ‘eenvoudig’ en daaruit ‘gewoon, gemeen, slecht’.

Slegtinck, Sligting: 1. Afleiding van Slecht (zie Slechten). Vergelijk Duits Schlicht. Bijnaam. 2. Of Schlichting van Middenhoogduits slihtinc: scheidsrechter, die ongevraagd beslecht.

Slendebroek: Plaatsnaam Slennebroek in Dalfsen, Overijssel,

Slenders, Slenter: Bijnaam slinder, Engels slender: dun, mager.

Sleutel. Beroepsnaam van een sleutel- of slotenmaker of gevangenbewaarder.

Sleutjes. Afleiding van Slot. Beroepsnaam van de slotenmaker.

Sleven. Middelnederlands sleve; mouw. Engelse sleeve. Vergelijk De Mauw.

Sleyen, van der, van der Slijen, van der Slyen, Versleijen: Plaatsnaam. 1. Slede, Slei(d)e: glibberige plaats; bijvoorbeeld in Houtave (West-Vlaanderen): 1201 Sleda. Erg frequent in de streek van Zottegem.

Sliedregt, van: Plaatsnaam Sliedrecht (Zuid-Holland).

Slieker, Slicher: 1. Afleiding van Nederduits-Nederrijns sli(c)ken ‘sluipen’. Duits Schleicher, Nederduits Schlieker. 2.Van Middelhoogduits slicken, slichen ‘slikken, slokken, vreten’. Bijnaam voor een schrokker.

Slijcken van (der), van (der) Slycken, Slycke, van Slijcke, van de Slijcke, van de Slijke, van de Slycke, van de Slyke, van de Slyeke, van der Slik, van der Slikke, Verslijcken, Verslijcke, Verslycken, Verslycke. Familienaam uit de plaatsnaam Slijke in Bredene of Reningelst (West-Vlaanderen). Verspreide plaatsnaam Slik(ke), Slijk, Slikken ‘slik, slijk, moerassige plaats, aangeslibde grond die nog niet ingedijkt is’.

Slijkerman, Slykerman. Afleiding van Slijker, zie Schleicher. Vergelijk Duits Schlickmann.

Slikboer. Beroepsnaam van een slijkboer, die slijk en modder opruimt, werkman bij de reinigingsdienst. Vergelijk Middelnederlands slijcmeyer.

Slikvoort: Plaatsnaam ‘slijkerige voorde’.

Sliman, Slimane, Sleiman: Afleiding van Middelnederlands slie, sly: zeelt. Beroepsnaam van de vishandelaar. Nederduits Schliemann. Of afleiding van Middelnederlands slée, slie: slee(pruim).

Slimmen, Slimmens: Bijnaam. Middelnederlands slim ‘scheef, schuin, scheel; verkeerd, slecht’.

Slimmer: Misschien aanpassing van Duits Schlemmer, van Middelhoogduits slemmen ‘brassen, smullen’.

Slinckx, Slincx, Slings. Middelnederlands slinc: links, listig. Bijnaam. Vergelijk Slinckaert.

Slingerland. Ca. 1646 werd Cornelis Ariensz Vonck (gezegd Slingerland) gedoopt in Nederslinge(r)land (Zuid-Holland). Hij droeg daarna de familienaam Slingerland. Een voorbeeld van hoe een alias evolueerde tot een familienaam.

Slinckaert. Bijnaam. Afleiding van Middelnederlands slinc: linker, links, averechts, verkeerd, listig. Bijnaam. Vergelijk Zuid-Nederlands linkaard. Zie Slinckx.

Slingeneyer, Slingeneijer. Aanpassing van een Duitse familienaam, misschien Schliengmeier, van plaatsnaam Schliengen.

Slinger, Slingers: Beroepsbijnaam voor de man die de slinger, het werptuig, het slingertuig bedient.

Slingerland: Plaatsnaam. Neder-Slingeland in Peursum (Zuid-Holland) en Over-Slingeland in Noordeloos (Zuid-Holland).

Slings, Slinckx, Slincx. Afleiding van Middelnederlands slinc ‘links, listig’. Bijnaam.

Slisser: Kan een afleiding zijn van Middelnederlands slissen ‘blussen, lessen, stillen, bedaren’. Maar misschien een aanpassing van Duits Schliesser ‘sluiter’.

Slitt, Slits. Wellicht de Duitse familienaam Schlitt, Schlitz. Plaatsnaam.

Sliwa, Sliwinski, Slivinski: Pools sliwa: pruim.

Slob, Slobbe, Slobben, Slobber: Middelnederlands slobbe ‘modder, slijk, smerigheid’. Bijnaam voor een viezerd.

Slock, Slok. Bijnaam voor iemand die op een of andere manier een "slokker" is. Vergelijk Duits Schluck.

Slock, van der. Veldnaam Slok, bijvoorbeeld in Anzegem: doorlatende grond, die water slokt.

Slockers, Slokkers: 1. Bijnaam voor een slokker, schrokker. 2. Soms Slokkers, van Sloeckers, afleiding van de Loeker ‘kijker, tuurder, gluurder’. Vergelijk Slock.

Sloen, van, van Sloun: Plaatsnaam. Middenederlands sloe(de): straatgoot; Oudengels slôh: diepe plaats met veel modder; Westfaals Slon, Schlon, im Schloe: modderige sloot. Nederduitse familienaam Schlon, Schloen.

Sloesen. Afleiding van de Loose.

Slofstra: Friese afleiding van een plaatsnaam.

Slomp, Slump, Slamp, Slomper. Bijnaam, van rommel, lomp persoon?

Slom: Bijnaam. Middelnederlands slom ‘krom, scheef; onhandig’.

Slont, van der Slunt. Plaatsnaam Slond ‘kolk, poel’ in Diepenveen, Overijssel, Keppel, Overijssel.

Sloof, Slof, Sloove, Slooves, Sloven, Sloover, Sloovere, De Slover, Slooven, Slove: Beroepsbijnaam van de slovenmaker. Sloven zijn ijzeren ringen die over balk of steel geschoven worden om die te verstevigen.Vergelijk Sloover.

Sloore, Sloor, Sloors, Sleurs: Bijnaam voor een slordig, slonzig, haveloos persoon, een slons, sloerie, sul, sukkel. Middelnederlands slodder, Waals-Vlaams slore. Duits Sluder: die slordig werkt.

Sloos: 17de eeuw Sloos, van Sloo(d)ts, Hoorn. Afleiding van Sloot.

Sloot, (van der); van der Slot, van (der) Sloten, van Slooten, Verslot, Versloot: Plaatsnaam Sloot ‘sloot, afwateringsgracht, gegraven waterloop’. Slote in Bachte-Maria-Leerne, of Sloten bij Oostakker (Oost-Vlaanderen): 1102 Slote.

Slooters. Beroepsnaam; slotenmaker. Nederduits sloter.

Slootmaaker, Slootmaker: Beroepsnaam van de slotenmaker.

Slootweg. Plaatsnaam.

Slootmans, Slotman, Slotema: Beroepsnaam van de slotenmaker of afleiding van van der Sloot.

Sloover, de, Sloovere, de, de Slover: Beroepsnaam van de slovenmaker. Vergelijk Slooven.

Slos, Slosse, Selosse, Selos, Celos, Sloots, Sloos. Bijnaam uit het Oudfranse gelos (dat komt uit het Latijnse zelosus: jaloers, afgunstig, woedend). Vergelijk Franse familienaam Jaloux, Engels Jealous. S(e)los is een aanpassing in het zuiden van Waals-Oost-Vlaanderen van een familienaam uit Henegouwen.

Slot, (‘t): Beroepsbijnaam van de slotenmaker.

Slotboom: Frequente familienaam in Gelderland. Plaatsnaam Slotboom ‘balk waarmee men een opening afsloot’. 1700 Slotboomstede in Varsseveld (Gelderland), Schlottbohm, Borken (Noordrijn-Westfalen).

Slotemaker, Slootmakers, Slootmaekers, Slootmackers, Slootmaeckers, Sloetmakers, Sloetmaekers: Beroepsnaam van de slotenmaker.

Sloten, van; van Slooten: Plaatsnaam Sloten, Fries Sleat (Friesland).

Slothauwer. Nederduits Schlotthauer, Duits Schlosshauer: slotenmaker. 2. Eventueel Oudhoogduits Schlotthauer: rietmaaier.

Slowack, Slowak. Volksnaam van de Slovaak.

Sluis, Sluys, Sluijs: 1. Sluus, afleiding van De Lu(w). Middelnederlands luw: voor de wind beschut, veilig. Bijnaam naar een beschutte woonplaats? 2. Korte vorm voor Van der Sluis.

Sluis (van), (van) Sluijs, van (der) Sluis, van (der) Sluijs, van Sluys, Seluse, Sluse, Versluis, Versluijs, Versluys, Versluysen: Plaatsnaam Sluis (Zeeuws-Vlaanderen): ±1241 Lesclusa, 1251 Sclusa, 1302 in die Sluus, ter Sluus. 2. Of welke andere plaatsnaam Sluis ook.

Sluymers, Sluimers, Sluijmers, Slymers, Sleymer. 1. Afleiding uit de Germaanse voornaam leud-mod. 2. Naam uit het Middelhoogduits slîmer: vervaardiger van lijm, vogellijm.

Sluyper, de, Sluypers, Schlüper, Schluper, Schlup: Bijnaam voor een sluiper, die steelsgewijze loopt.

Sluysmans, Sluijsmans, Sluismans, Sleuseman, Schlusmans: 1. Beroepsnaam van de sluiswachter. 2.Afleiding van Van der Sluis.

Sluyter, Sluyters, Sluiter, Sluiters, Sluijter, Sluijters, Sluters, Schlüter Schlütter, Sleuyters, Sleuyter, Sleyter, Slijters: Middelnederlands, Middennoordduits sluter ‘portier, conciërge, gevangenbewaarder, cipier, keldermeester’. Beroepsnaam.

Sluyzer, Sluijzer. Beroepsnaam van de sluismeester.

Slijkhuis: Plaatsnaam in Epe, Gorssel en Wilp (Gelderland). Slijkhuis in Epe.

Slijm: Beroepsbijnaam van de vervaardiger van kleefstof, vogellijm.

Slymers, Sleymer. Sleymer: Middenhoogduits slîmer: vervaardiger van kleefstof, vogellijm.

Slyp, Slypen, Sliepen, Sleyp, Sleypenm Sleypenn, Sleypens, Sleijpen, Schleypen, Schleijyper, Schlyper, Schleijper, Schleijpen, Sclep, Seclepe. Beroepsbijnaam voor de slijper (schaar, mes, zwaard). Vergelijk dialect scharensliep, -slijp.

Slype, van. Plaatsnaam Slijpe, West-Vlaanderen, of in Voormezele, West-Vlaanderen.

Slyper, de, Slypere, de, de Slypper, de Slijper, Slijper, Slijpere, Sliepers, Schlieper, Schleiper: Beroepsnaam van de slijper, messen-of scharenslijper.

Slijpen: Beroepsbijnaam van de (scharen)slijper, messen-en zwaardenslijper.

Slypsteen. Beroepsnaam voor de messen- en scharenslijper.

Smaardijk, Smeerdijk, Smeerdike: Laats twee plaatselijke uitspraak van de plaatsnaam Sint-Maartensdijk (Tholen, Zeeland): 1304 St. Martendijk, 1341 Sente Martijnsdijch.

Smaassen, Smasen, Smaasse, Smaessen, Smaesse, en zelfs in Neder-Rijnland tot Schmasen verhoogduitscht voorkomt, is ’S Maassen, des Maassen, des Maassen zoon, de zoon van Maas. En Maas is een, vooral in Zuid-Nederland gangbare verkorting van den Bijbelse mansnaam Thomas.

Smackers, de. Afleiding van Middelnederlands werkwoord smacken: smijten, krachtig werpen?

Smaele, de, Desmaele, de Smalen, de Smael, de Smaels, Desmaël, de Smals, Smaal, Smal, Smals, Small, Smalle, Smaele, Smael, Smaelens, Smaelen, Smales, Smaling, Semal, Samale, Simal, Smelens, Smellincx: Bijnaam voor een klein, mager, onaanzienlijk mens. Vergelijk Engels small.

Smaers, Smaes, Smaës. Beroepsnaam uit het Middelnederlandse mader: maaier.

Smagge, Smachen: Afleiding van Middelnederlands maech, mage ‘maag, bloedverwant’.

Smak: Bijnaam afgeleid van het werkwoord Middelnederlands smacken ‘smijten, krachtig werpen’.

Smalbeen. Bijnaam voor iemand met dunne benen.

Smalbil. Bijnaam. Vergelijk Smalbeen.

Smalheer: Middelnederlands smalhere, smalheer ‘ambachtsheer, die namens de landsheer de rechtsmacht uitoefent in een ambacht’.

Smalbones. Engelse bijnaam voor iemand met magere benen.

Smaling: Afleiding van smal.

Smallegang, Smallegange: Naar de woonplaats in een smalle gang of steeg. Vergelijk Duits Schmalstieg. Mogelijk de naam van een ridderhofstede in Kloetinge (Goes, Zeeland).

Smalstraeten, van. laatsnaam Smalle straat, bijvoorbeeld in Kachtem en Deerlijk (West-Vlaanderen).

Smams: Foute vorm voor Smans, Sman, afleiding van de Man.

Sman, van der. Familienaam in Luxemburg. Lees Vandersman: Wandersmann: trekker, reiziger, rondtrekkend gezel. Zie ook Vandesmanne.

Smart, Smar, Smars. Wellicht samengetrokken van Simard.

Smecht, de, de Smechts, de Smicht. Bijnaam uit het Middelnederlandse smachten/smechten: wegkwijnen van grote honger of dorst. Kan ook ironisch bedoeld zijn.

Smeding, Schmeding, Schmedding, Smeitink, Smeeing, Smeenk, Smink, Smedink, Smedinga: Afleiding van smid. Het woord smid op zich zelven luidt trouwens ook in menige Vlaamse en Brabantse spraken als smet; van daar de geslachtsnamen De Smedt en De Smet in de zuidelijke Nederlanden. Beroepsnaam van de smid. Smink/Smeenk, van Smedink.

Smee. Beroepsnaam van de smid. Vergelijk Smidje smee? Of samentrekking van Semet?

Smeeckaert. Bijnaam komende van het Middelnederlandse smeken (Smeecken): mooi praten, flemen, vleien, flikflooien. Duits Schmeicheln.

Smeenk, Smink. Beroepsnaam van de smid, van Smedink.

Smeerdijk, van. Spelling voor Smurdiek, plaatselijke uitspraak van plaatsnaam Sint-Maartensdijk (Zeeland).

Smeermond. Bijnaam van een fleemtong, vlijer. Zinwoord: smeren: vleien + mond. Duits Schmermund, Schmirmaul.

Smeers. 1. Uit Smeets. Zie bij Smid. 1530 Egidius Haeynen alias Smeetzoon, Kortessem. Zijn kinderen heten Smeets. Zoon Jhannes verhuist 1730 naar Diepenbeek; zijn kinderen worden nu Smeyers of Smeers. De afstammelingen heten Smeers. 2. Een andere Limburgse tak Smeers stamt af van 1491 Gielis Smeiers, meier van het Smeyershof van Gingelom bij St.-Truiden. Vanaf 1591 Smeers geschreven.

Smeevoorde, van, van Smevoorde: Plaatsnaam Smedevoorde, wellicht in Dentergem.

Smekens, Smeekens, Smeckens, Smeeks. Beroepsnaam van de smid. Middelnederlands smedekin, afleiding van smet: smid.

Smeker, de, Smeekers: Middelnederlands smeker, vleier. Vergelijk Smeeckaert.

Smelens, Smellinckx: Afleiding van smel, Brabanst variant van smal: mager, dun, tenger. Smelens = Smaelens. Vergelijk Duits Schmeling.

Smelt, Smelten, Smeltsen, Smelter, Smalt, Smeltink: Afleiding van werkwoord smelten, Duits s(ch)melzen. Beroepsnaam van de metaalsmelter of de smouter: bereider van reuzel, olie. Vergelijk Duits Schmel(t)z.

Smeraldi, Smeraldie, Smeraldy: Italiaans smeraldo, van Latijn smaragdus: smaragd. Bijnaam of beroepsnaam.

Smerke. Afleiding van Smeer, zie Smeers. Beroepsnaam.

Smetcoren. Waarschijnlijk bijnaam voor een vuile molenaar, die het koren besmet, bevuilt. Vergelijk Wastable, Quistcoren.

Smetreyns, Smetryns, Smetrijns, Smettryns, Smettreyns: Beroepsnaam Smet + vadersnaam Rein.

Smettre, (de), Als Desmettre een variant is van De Smijter, dan kan Desmette daar de verwaalsing van zijn. Maar Desmette/Smette kan ook een variant zijn van (de) Smet en dan kan Desmettre/Smettre daar een Waalse hypercorrecte vorm van zijn. Maar waarschijnlijk gaan zowel Smette als Smettre terug op Simettre en is de de-aanloop secundair.

Smid, (de), (de) Smidt, (de) Smit, Smith, Smids, Smits, (de) Smet, Smed, de Smedt, Smets, Smetsers, Smeets, Smith, (de) Smeth, Smet, (de) Smette, (de) Smets, de Smeds, Semdtse, Smeds, (de) Smetz, (de) Smidts, Smits, Smitz, Smiedts, Smiets, Smitt, (de) Schmidt, Schmit, Schmied, Schmitt, Schmit, Schmith, Schmitte, Schmite, Schmidts, Schmits, Schmidts, Schmitz, Schmetz, Schemeits, Schmets, Schmeitz, Szmidt, Szmid, Szmit, Smith, Smithson, Smeding, Smedinga, Schmeding, Schmedding, Schmeink, Smeengh, Smeyenga, Smenga, Smynga, Sminia, Smink, Smeengh, Smedink, Smidink, in verkleinvorm smedeke, en dan in Smeeking uit Smedeking, Smeda, Schmeda, Smedema, Smedes en Schemedes: Beroepsnaam van de smid, hoefsmid, wapensmid.  Of van de persoonsvoornaam Smido. Goldschmeding, van goldschmid; goudsmid.

Smies: Uit Smis, van Smits of van der Smis?

Smijter, de, de Smytter, de Smyttere, de Smyter, de Smytere, de Smitter, Smeyters, de Smeytere, de Smeyter, de Smeijter. Naam uit het Middelnederlandse werkwoord smiten: werpen, slaan, schoppen, trappen. Bijnaam voor iemand die op één of andere manier handig was met een van die technieken (vechter, soldaat, één of ander spel).

Smismans, Smesman, Smesmans: Afleiding van Van der Smissen. Beroepsnaam van de smid.

Smissaert, Smisaert, Smessaert. Beroepsnaam van de smid.

Smissen (van der), van der Smessen, Versmissen, Versmisse, Vesmissen, Versmessen, Versmesse, Simissen, Smis, (de) Smis. Familienaam uit de plaatsnaam smisse: smederij, smidse. Meestal was het een beroepsnaam voor de smid.

Smitmans, Smitsmans. Beroepsnaam van de smid.

Smoes, Smoos, Smouse: Uit Smols, afleiding van De Mol.

Smoker: Afleiding van smoken: roken, walmen. Bijnaam vande kolenbrander of badstoofhouder. Vergelijk Schmoock.

Smol: Bijnaam voor een dikkers, een smuller. Vergelijk Duits Schmoll en De Smul.

Smons. Kan uit Simons samengetrokken zijn. Of uit Smonts, afleiding van De Mont.

Smont, Smonter: Wellicht door verkeerde lezing van Smout, Smouter’, resp. Beroepsbijnaam en beroepsnaam van de olieslager of handelaar in smout ‘reuzel, olie’.

Smoorenburg: Plaatsnaam. Vergelijk Smorenhoek in Ubbergen (Gelderland).

Smoort, de. Waalse aanpassing van Desmottes.

Smorgens. Familienaam met Morgen. Vergelijk Avonds.

Smoudt, de. Variant van Smout, of aanpassing van De Smouter. Smouter, (de): beroepsnaam van de smouter (draperie), die de wol invette om ze zacht te maken. Ook bereider van smout: reuzel, olie; vergelijk Schmel(t)zer.

Smout, Smouts. Beroepsbijnaam van de olieslager, de handelaar in smout: reuzel, olie. Of bijnaam voor iemand die rijkelijk en vet eet, wat er misschien aan te zien is.

Smoutman. 1. Beroepsnaam van de smout- of reuzelbereider, olieslager. 2. Beroepsnaam van de smouter, die invet, oliet.

Smul, de, de Smuel: Middelnederlands smul: verzot op lekker eten, drinken, seksueel genot, snoeper.

Snackaert, Snackers, Snakkers, Snakers, Schnackers, Schankkers, Schnakers, Schnaekers: Afleiding van Middelnederlands en Middennoordduits snacken: praten, babbelen, kletsen. Bijnaam. De Brugse Snaggaardstraat heet in de volksmond Snakkersstrate. Vergelijk Snacken 2.

Snacken, Schnack: 1. Waals-Vlaams (Middelnederlands), Middennoordduits, Engels snake: slang. Bijnaam naar de lenigheid of valsheid. 2. Bijnaam. Middennoorrdduits snacke: kletser, babbelaar; ook snatersnacke. Zie ook Snackaert.

Snaeck: Middelnederlands/West-Vlaamse, Middennoordduitse snake, Engels snake ‘slang’. Bijnaam naar de lenigheid of valsheid.

Snakenborg: Plaatsnaam Schnakenburg (Nedersaksen).

Snakenbroek. Plaatsnaam, wellicht Schnackenburg (Nedersaksen), 1218 Snakenburch.

Snap, Snappe, Snaps: Bijnaam voor een snapper, babbelaar, zwetser.

Snaterse: Zoon van een snateraar.

Snauwaert, Snauwaerts, Snouwaert. Bijnaam uit het werkwoord snauwen: toebijten, snauwen. Een snauwer.

Snaijer, de; Snaaijer: Wellicht variant van de Snijer, de Snijder. Maar Zeeuws snaaien betekent ‘snoepen’ en een snaaier is ‘iemand die graag veel fruit eet; (ook) snoeier’.

Snebbout. Afleiding van snebbe; snabel, bek lijkt onwaarschijnlijk.

Snedden. Schotse familienaam, Schots Sneddon, Snaddon, van Oudengels snaed dun: beboste heuvel.

Sneepers. Bijnaam voor een snapper, zwetser. Vergelijk Duits Schnepper, Schnepfer, Schnapper.

Sneessens, Sneyssens. Afleiding van Neesen?

Sneevliet: Waternaam in Oosterland en op Duiveland (Zeeland).

Snel, de, Snellen, Snelle, Snellens, Snels, Snelders, Snelder, Snellings, Sneltjes, Snellaars, Senel, Senelle: 1. Zoals de Snel bijnaam voor wie snel, vlug, levendig is, een vluggerd. 2. Wellicht oorspronkelijk vadersnaam. Germaanse voornaam Snello. Vergelijk Snellaert. Plaats Snelleghem (Snellinga-heim) in West-Vlanderen, Schnellingen bij Hasslach in Baden, Schnelsen, dorp bij Pinneberg in Holstein.

Snellaert, Snellaers Snelders, Senellart, Senelar, Senelart: Vadersnaam. Germaanse voornaam snel-hard ‘dapper-sterk’: Snelhard, Snellard, Snellardus.

Snelleman, Snellemans: Afleiding van Snel.

Snelling, Snellings, Snellinx, Snellinckx, Snellinck, Snellinc, Snellincx. Vadersnaam uit een Germaanse voornaam Snello of Snel-voornaam die ook oorsprong gaf aan de geslachtsnamen Snellen en Snellens en in verkleinvorm, aan Sneltjes, dat een zoon van Snello betekende. Ook aan de plaatsnamen Snelleghem (dat is een samentrekking van Snelling-hem, Snellinga-heim) een dorp in West-Vlaanderen, en Schnellingen, een dorp bij Hasslach in Baden.

Sneppe, Sneppé, Snep, Sneep, Snepsts: Bijnaam naar de vogelnaam, de snip, wellicht voor iemand met spitse 'snavel' of neus.

Sneppen, van der: Plaatsnaam (aan de) Sneppen in Roermond (Nederlands Limburg). Of huisnaam de Sneppe ‘snip’.

Snepvanger, Snepvangers. Beroepsnaam voor de snippenvanger: een vroeger (en nu, maar meestal verboden omwille van de zeldzaamheid) zeer gewilde wilde vogel.

Snerck, de. Bijnaam voor iemand die 'snerkt', een scherp geluid laat horen, snauwt. Vergelijk Snauwaert.

Sneyaert. Variant van Sneyers, met -aard-suffix?

Sneuckelaer De. Familienaam uit het Oudnoorse + Hoogduitse sneukelen: likken, snoepen. Bijnaam.

Snethlage: Plaatsnaam Schnetlage in Quakenbrück (Nedersaksen).

Snick, Snik: Bijnaam voor iemand die snikt of naar adem hijgt, hikt.

Snick, van, Snickt, van, van der Snik, van der Snick, van der Schnicht, Schnickt, Versnick, Versnich. Familienaam uit de plaatsnaam Zinnik (het huidige Soignies in Henegouwen).

Snijder (de), (de) Snyder, Snyders, de Sneyder, (de) Snijders, Snidr, Snide, Snieder, Snieders, Sneyders, Sneyder, Sneijders, Sneijder, Sneiders, Snijers, Snyers, Sneyers, Sneijers, Snajder. Beroepsnaam van de snijder: maaier, oogster, lakenverkoper (die laken snijdt), beeld- of houtsnijder, kleermaker. Duits Schneider.

Snikkers: Beroepsnaam van wie werkte met de snicke ‘platte beitel’.

Snip, Snippe, Sneep: Bijnaam naar de vogelnaam, de snip, wellicht voor iemand met spitse ‘snavel’ of neus.

Snissaert. Ongetwijfeld variant van Smissaert.

Snoeck, Snoek, Snoeken, Snoecks, Snoeckx, Snoecx, Schoeck, Schock, de Snoeck, de Snouck, Desnouck, Snouck (de) Snock, Snocks, Snock, Snockx, Snokx, Snoq: 1. Bijnaam naar één of andere eigenschap of beroepsbijnaam voor visser of handelaar. 2. Maar in Zeeland kwam de naam Snoek vaak voor als voornaam.

Snoekeveld, van. Plaatsnaam.

Snoep: Van oostelijk Middelnederlands (Neder-Rijn) snoppen ‘snuiven, de neus snuiten, snuffelen’. Vergelijk Duits familienaam Schnopp(er), Schnupfer.

Snoeren, Snoers: Middelnederlands snoere, snorre ‘schoondochter; ontrouwe vrouw’. Bijnaam.

Snoeyers, Snoeijers: Beroepsnaam van de snoeier.

Snoeij, Snoeijs: 1. Snoeij = Snoij, van snode; zie de Snoo. 2. Beroepsnaam van de snoeier. Vergelijk Snoeijers. 3.Vadersnaam. Voornaam (Utrecht, Gelderland).

Snoijink. Afleiding van Snoy.

Snollaerts. Variant van Snellaert met klinkerronding.

Snoo, de: De Snode ‘arm, gering, schamel; slecht, schandelijk. Bijnaam.

Snoodijk: Plaatsnaam Snoodijkpolder in Wemeldinge (Zeeland).

Snouwaert: Afleiding van het werkwoord snauwen ‘happen of bijten, snauwen, toebijten’. Bijnaam voor iemand die (af)snauwt.

Snoy, Snoeys, Snoeijs, Snoeij, Snoijs, Snoeijen: 1. Bijnaam voor een snode kerel: arm, behoeftig, verdorven. 2. Beroepsnaam van de snoeier. Vergelijk Snoeyers. 3. Vadersnaam. Voornaam (Utrecht, Gelderland).

S.N.P. Vermoedelijk vondelingnaam naar de initialen.

Snuif. Beroepsnaam van een molenaar van snuiftabak aan de zaan.

Snurer. Beroepsnaam. Vergelijk Schnürer, Schnurer: maker van snoeren, passementwerker.

Snutsel. Waarschijnlijk variant van Snitzer.

Sober, Soubre, Soubré, Lesobre: Bijnaam voor een sober, matig, behoorlijk mens.

Soberon, Sobéron: Wellicht van Occidentaals Soubiran, Soubran: hoger gelegen plaats.

Soblet. Variant van de Franse familienaam Chob(e)let, afleiding van Duits Schaub: strobundel.

Sobron. Naam die wellicht komt uit het Occitaanse (Languedoc) Soubiran, Soubran: hoger gelegen plaats. Of (hoe vreemd ook) ook wel: aan de voet van de helling.

Sobry, Sobrie, Saubry, Sobbry, Soubry, (de) Soubrij, de Soubri, Soubrier, Dessobry, Dessoubrie, Desoubrie, de Sobrie, de Sobri, de Sobry, Desombry, Desaubry. Betekent zoveel als: des Aubris. De plaatsnaam heeft waarschijnlijk dezelfde betekenis als Aubry (in het gebied Nord in Frankrijk). 1158 Aubriu, van albus rivus: witte waterloop.

Socquet, Soquet, Sauquet, Choquet, Choqué, Choque, Choquez, Chocquet, Souquet, Chuquet: 1. Oudfrans soket: ploegschaartje. Beroepsnaam. 2. Wijnbelasting. Beroepsnaam voor de inner ervan. Vergelijk Choquelle.

Socx, van. Plaatsnaam Socx, Frans-Vlaanderen.

Sodart. Middenfrans soudart; soldaat. Beroepsnaam.

Soebert, Vadersnaam van Soibert, Romaanse vorm van Germaanse voornaam sigi-berht 'zege-schitterend': Sigebertus, Seibert, Soypertus. Of Germaanse voornaam swôt-berht: Zoe(t)brecht?

Soederhuijsen: Plaatsnaam Süderhausen (Nedersaksen).

Soe, la: Spelling van de Franse familienaam Lasou, Lazou. Vadersnaam. l’Asou, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam (h)as-wulf: Asulfus.

Soel, van, van Sull. Familienaam uit de plaatsnaam Suhl (Thüringen), Suhle in Lastrup (Nedersaksen), Zoelen (Gelderland).

Soelen, van: Plaatsnaam Zoelen (Gelderland).

Soels, Sools, Sols. Plaatsnaam ?

Soen, Soens, Tjoens, Tjoen, Tjoën, T’Joens, T'Joen,;t Joens, 't Joen, t’ Joens, t' Joen, Tjong, Tjon, Tion, Tyjon, Tyoen, Tsjoen, T'Sjoen, 't Sjoen, T'Sjoën, Sioens, Sioen, Sioëns, Sion, Scion, Scyon, Syoen, Sijoen, Céoen, Sayoen. 1. Vadersnaam uit Chon, de verkorte vorm van bijvoorbeeld Michon. Dit is dan weer een knuffelvorm van Michel of uit Lammechoen of Robechoen. 2. Kan soms ook een verwantschapsnaam zijn uit 'de Zoon'.

Soenen, Soenens, Zoonens, Zoenen, Seunens, Seunen, Suenes, Suenens, Sunes, Sunnen, Sünnen. Vadersnaam, knuffelvorm van de Germaanse voornaam sôna 'zoen, oordeel': Suonbertus, Sonardus.

Soens, van. Waarschijnlijk familienaam Soens met secundair voorzetsel.

Soer, Soeren. 1. Familienaam uit de plaatsnaam Soeren (Gelderland). 2 Variant van Suer: bijnaam voor een niet zo goedlachs iemand.

Soesmam, Sosman: Afleiding van plaatsnaam Soest (Urecht).

Soest, van, van Zoest: Plaatsnaam Zoest, Soest (Utrecht) of Soest (Noordrijn-Westfalen).

Soester: Afkomstig van Soest of Zoest.

Soestronck, Sustronck, Suestronck, Justronck, Suestrone. In de 18de eeuw was de naam in Moeskroen: Soustroncq, Sistrone, Sustroncq. Duitse familienaam Sûsstrunck, Sustrunk die zoveel betekent als zoete dronk. Bijnaam voor iemand die van zoete drank houdt.

Soetbeek. Waternaam. Bijvoorbeeld in Wijshagen, Limburg.

Soeteman, Soetemans, Soetman, Sutemans, Suetmans, Soutermans, Soutmans, Soetermans, Sodermans. 1. Bijnaam voor iemand met een zacht karakter. Bijnaam van een minnaar? Vergelijk Duits Sùssmann, Nederduits Sôthemann. 2. Soms een moedersnaam/vadersnaam afgeleid van Zoete (zie bij Zoetaert).

Soetekouw: Bijnaam voor een zoetekauw? Vergelijk Zoetemond. Het is wel een vrij jong woord (1618).

Soetemeijer, Soetemeyer: Bijnaam voor een meier met zoet, zacht karakter. Vergelijk Duits Süssmeier.

Soetemond, Soetemondt, Soetemont. Bijnaam voor een zoet mondje, iemand die van zoetigheid houdt.

Soeteeweye, Soeteweye, Soetewe, Soeteweij, Soetewye, Soetewez, Soetgeweye. Familienaam uit de plaatsnaam Soetewei in Putte (bij Heist op de Berg, Antwerpen).

Soetendael, van. 1. Plaatsnaam Zoetendaal in Middelburg, Maldegem (Oost-Vlaanderen), Eernegem, Keiem, Reningelst (West-Vlaanderen). 2. Variant van Van Suetendael.

Soeterboek. Bijnaam Zoete Buik.

Soeterwoude, van: Plaatsnaam Zoeterwoude (Zuid-Holland).

Soetewey, Soeteweye, Soeteweij, Soetewye, Soetewez, Soetgeweye, Zoeteweij: 1. Bijnaam Zoete wei. Wei: wei, hui van de melk. Bijnaam voor de melkboer. Vergelijk Zoetemelk. 2. Eventueel plaatsnaam Zoetewei(de), bijvoorbeeld in Putte (Antwerpen).

Soetheer. Reïnterpretatie, wellicht van Luikse familienaam Souterre.

Soethoudt, Soethout, Zoethout. 1. Mogelijk uit een plaatsnaam, plaats nog onbekend. 2. Of bijnaam voor een timmerman, boswachter? Of kweker of maker van zoethout, drop?

Soeur. Franse verwantschapsnaam soeur: zus(ter).

Soetinck. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse swôt-naam. Zie Zoete.

Soffers, Soeffers: Vadersnaam. Germaanse voornaam Sof(f)redus.

Sohet, Soxhet: 1. Zie Soyer. Of afleiding van Sohier (vergelijk Soxhelet). 2. Plaatsnaam Soheit (Luxemburg)?

Sohier, Sohir, Sohy: Vadersnaam. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Zeger.

Sohne, Sohn, Söhn, Söhnen, Sons, Son, Sons: Duitse verwantschapsnaam Sohn: zoon.

Söhngen, Sohngen, Söhnigen, Soehnchen, Söntgen, Söhnle: Afleiding van Duits Sohn: zoon. Vergelijk Soontjens.

Soigneux. Bijnaam Soigneux; zorgzaam.

Soil, Soile, Soille: Oudfrans soile: rogge (graangewas). Bijnaam.

Soiman, Soyman, Soymans, Zoimans, Soeymans, Zoemans, Seymand, Seyman: Vadersnaam. Afleiding van Soi, van Soyer, Franse vorm van de Germaanse voornaam Zeger.

Soin, Soins. 1. Zie Lesoin(g). 2. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Zegewin? Sigoinus, Segoinus.3. Plaatsnaam Soinne in Celles (Namen).

Soiron: Plaatsnaam Soiron (Provincie Luik).

Soir. Oudwaals soir: schoonvader, of bijnaam soir: geelbruin

Soiron, Soirant, Sweron: Pllaatsnaam Soiron (Luik).

Sois. Vadersnaam. Korte vorm van François, Fransois, Franse vorm van de voornaam Franciscus of de Germaanse voornaam Vrank. 2. Zie Soy.

Sokay, Soquay, Socquay: Bijnaam. Waals sokê: boomstronk, houtblok.

Sokoloff, Sokolovic, Sokolovitch, Sokolovsky, Sokolowa, Sokolow, Sokolowna, Sokolowska, Sokolow, Sokolski, Sokolik, Sokolski, Sokolsky, Sokoluk, Sokal: Afleiding van Pools Sokoll: valk.

Sol: Verkort uit Delsol, Solbol, Bijnaam uit sollebollen ‘stoeien, rollen, buitelen’.

Solaire. Waarschijnlijk spelling voor Soler.

Solas, Solasse, Sola, Sollas, Salasse, Salas, Soulasse, Soulas, Soulages, Soula, Soulatge, Sulas: Oudfrans solas, solace: vreugde, plezier, soelaas, vermaak. Bijnaam.

Solbach: Plaatsnaam Solbach (Baden-Württemberg).

Solberg, Solberghe, Sollberger: Plaatsnaam Sollenberg in Huizingen (Vlaams-Brabant). De Limburgse familienaam Solberg / Sollberger gaat veeleer terug op laatsnaam Solberg in Halver (Noordrijn-Westfalen) of eventueel Sohlberg, Duitsland.

Solbreux, Solbrun. Plaatsnaam Solbreucq in Ghoy, Namen : sur le Breux: op den Broek.

Sold. Waalse aanpassing van Duitse Solder; soldenier?

Soldati. Italiaanse familienaam; soldaat.

Soleil, Du Soleil, Dessoleil, Desoleil, Solot, Solo, Sullot, Solias, Solia: Bijnaam naar de huisnaam Au Soleil: In de Zon.

Soler, Soller, Solier, Solie, Sollie, Sollière, Soulier, Soulie, Soulié, Soulière: 1. Oudfrans soler, van Latijn subtelarem, van Frans soulier: schoen. Bijnaam of beroepsnaam. 2. Zie Solie(r).

Solheid. Plaatsnaam in Robertville (Luik), Solheyde in Tourneppe (Waals-Brabant). Sur le Heid: op de heide.

Solier, Soli, Solie, Sollier, Sollie, Solli, Solly, Soly, Sollière, Soller, Soler, Soulie, Soulier, Soulié, Souillé, Souillie, Dusoulier, Dussolier, Dusolier, Dusollier, Dussoulier, Dusoulier: 1. Oudfrans solier, van Latijn solarium: bovenverdieping, zolder. Naar de woonplaats. 2. Zie Soler.

Solignac. Plaatsnaam (Hte-Loire, Hte-Vienne).

Solinge, van, Solingen, van, van Soolingen, Zoolingen: Plaatsnaam Solingen (Noordrijn-Westfalen).

Solis. Misschien variant van Salis.

Sollard, Solar, Solarz: Afleiding van werkwoord sollen: met een kolfbal spelen, kolven; ook sollen (vergelijk Tjolle).

Solle, T'Siolle, Tjolle, 't Jolle, 'T Jolle, Tiole, Tyole, T'Yolle. Bijnaam uit het Middelnederlandse sollen, tjollen: kolven (oud spel: bal met hand of kolf naar mekaar toewerpen), sollen (met iemand). Dus bijnaam voor de balspeler, de plaaggeest of zijn slachtoffer (de sul). Vergelijk Waals-Vlaams t(s)jolen: sukkelen. (Vergelijk ookTjampens, van Sampin, T'Siobbel en sobbelen).

Solleman, Sollemans. 1. Afleiding van werkwoord sollen. Zie Sollard. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam Sulmannus. 3. Afleiding van Nederduitse plaatsnaam Sol: modder; of Sole: zout water.

Sollet, Solle, Zolet, Solle, Sole, Sole, Soulette, Soulet, Seulet: Frans solet, afleiding van Oudfrans sol(e), met veel mogelijke betekenissen. Of spelling voor Oudfrans soler; zie Solier. Of Oudfrans solet: alleen.

Solleveld, van: Plaatsnaam Solleveld ‘veld waar gesold, gekolfd wordt, speelveld’.

Sollière: Plaatsnaam in Ben-Ahin (Luik).

Solloway. Waarschijnlijk variant van Sollevay, zie Servaas.

Solms. Plaatsnaam bij Braunfels aan de Solms.

Solon, Sulun, Sullun: 1. Wel een variant van Salom, Salon, Romaanse onderwerpsvorm van Salomo. Vergelijk Solmon= Salmon. 2. Plaatsnaam Solon (Aisne).

Soltau. Plaatsnaam bij Hannover.

Solthom, van. Misschien plaatsnaam Solten in Wulfen (Noordrijn-Westfalen).

Solvel. Hypercorrect voor Solvay?

Somelette, Sommelette. Afleiding van plaatsnaam Somme, Namen, als naam van een rivierbron.

Sombeke, van, Sombeek: Plaatsnaam Sombeke in Waasmunster (Oost-Vlaanderen) en Boechout (Antwerpen).

Sombreffe. Plaatsnaam. Namen.

Sombryn, Sombrijn, Sommeryn, Sommeryns, Sommerijn, Sommerijns, Sommereyn, Sommereyns, Sommereijns, Sommerain, Soumeryn, Sonmereyn: 1. Plaatsnaam Sombrin (Pas-de-Calais). 2. Oudfrans sombrin: korenmaat. Beroepsnaam van de korenmeter.

Sommeling: Uit Som(m)erling. Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Zomer: Sumar.

Sommeijer: Samengetrokken uit Sommermeier, Sommermeyer.

Somer, de, Somere, de, de Soomer, (de) Sommer, de Zoomer, de Zommers, Somer, Somers, Soomers, Zomer, Zomers, Zoomers, Sommers. 1. Bijnaam uit het jaargetijde, of voldelingennaam naar vindingsmoment. Vergelijk De Winter, Duits Sommer, Herbst, Winter, Brengesumer, Opsomer. 2. Beroepsnaam van de kuiper, uit het werkwoord zomen: van hoepels voorzien.

Somercoren. Bijnaam voor iemand die zomerkoren teelt. Duitse familienaam Sommerkorn.

Somerhausen. Plaatsnaam Sommerhausen, Beieren.

Somerling, Somerlinck, Somerlinckx, Somerlih, Sommerlinck, Zomerlinck, Zomerlynck, Zommerlincks: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Zomer: Sumar.

Somersbaep. Verhaspeling (in Henegouwen, Frans-Vlaanderen), misschien van Sommersberg.

Somjean, Somjen, Sonjeau, Somja, Somia: Misschien verhaspeling van Franse familienaam Songeon. Plaatsnaam Songeons (Somme).

Somme, Sommen. 1. Naam uit het Oudfranse/Middelnederlandse somme: zadel voor een pakpaard of lastdier. Bijnaam voor een voerman of ezeldrijver. 2. Zie ook Desomme.

Sommeillier. Beroepsnaam. Oudfrans somelier, sommeillier: drijver van lastdieren.

Sommerain, Sommereyn, Sommereyns, Sommereijns, Sommeryn, Sommeryns, Sommerijn, Sommerijns, Soumeryn, Sonmereyn: 1. Plaatsnaam Sommerain in Mont-le-Ban (Luxemburg). 2. Soms eventueel door assimilatie (mb/mm) van Sombryn.

Sommerfeld, Zomerfeld. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Sommersberg. Plaatsnaam. Beieren.

Sommier. Frans sommier; lastdier. Beroepsnaam.

Somnel. Engelse familienaam die wellicht terug te voeren is op het Middelengelse sumner en op het Oudfranse sumoneor: de ambtenaar die er in de middeleeuwen verantwoordelijk voor was dat iemand die voor het gerecht moest verschijnen, er wel degelijk verscheen.

Somon. Spelling voor Saumon.

Sompel, van, van de(den) Sompel, Sompele, Versompel. Familienaam uit sompel: zompige, drassige plek, onder andere in Wondelgem. Sompele te

Wondelghem; in Sinaai (Oost-Vlaanderen).

Somvil, Somville, Sommerville, Sommeville, Sonnevile, Sonville, Sonvil, De Sonville, De Sonneville, Van de Sonneville, (van de) Zonneville, Zonnevijlle, de Somville, Desomville, De Somviele, Desssomviele, Dessomviele, Dessomville, Dassonneville, Dassonville, Dassonleville, D'Assonville, Darsonville, Dassonval, Dassonvalle. Naam uit de plaatsnaam Son le Vile, ad summum villae: op het hoogste punt van het dorp. Zo is er onder andere een Son le Ville in Artres (Nord), Somville in Chaumont (Waals-Brabant), Assonville in Nieuwkerke (West-Vlaanderen) en Assonville in Fampoux en Ham-en-Artois (Pas-de-Calais).

Somzé, Somze: Plaatsnaam Somzée (Namen).

Son, van, van (der) Zon: Plaatsnaam Son (Noord-Brabant). Van der Zon kan op een huisnaam teruggaan.

Sonabend, Sonnabend. Nederduitse naam van de zaterdag.

Sonck, Sonke, Sonkes. Vadersnaam uit Sonicus. Friese voornaam Sönke, So’nke, Sonke.

Sondag, Sondagh, Sondack, Zondach, Zondag, Zondacq, Zondack, Sonntag, Sontag, Sonntak. Bijnaam uit de naam zondag: vondeling, vrolijkaard, religieus.

Sonderen, van. Plaatsnaam Sondern. Noordrijn-Westfalen.

Sondervorst, Sandervorst: Plaatsnaam Sondervorst: afgezonderd, gereserveerd bos, banwoud. Middelnederlands sonderholt: eigen hout. Plaatsnaam Sonderbosch (Gelderland).

Sonet, Sonnet: Vadersnaam. Verkort van Massonet, afleiding van Thomas.

Songlet. Variant van Soglet met n-epenthesis?

Soninck. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Son; zie Soenen.

Sonius, Seuntjens, Zoontjes, Soenens, Soons, Zoons, Sons verlatijnst als Sonius, met Sönnichsen (van de verkleinvorm Sönnicke, Sonneke) en met Zonsma, Sonsma, Sonnema, Sonningha, misschien ook met Sonnega en met vele plaatsnamen, als Sonnega, dorp in Friesland; Sönnenwerf, gehucht bij Okholm in Noord-Friesland; Sonneghem, dorp in Oost-Vlaanderen; Sonsbeek, dorp bij Gelder in de Rijnprovincie—allen van de oud-Germaanse, hier en daar in de Nederlanden nog voorkomende mansnaam Sonne, Sone, Sönne.

Sonnaert, Sonaers, Zonnaert: Vadersnaam. Germaanse voornaam son-hard 'oordeel, zoen-sterk': Sonardus.

Sönnecken. Nederduitse familienaam, afleiding van zoon. Vergelijk Söhngen, Soontjens.

Sonke: Vadersnaam. Friese voornaam Sönke.

Sonnega, eerder Sonningha, van de plaatsnaam Sonnega uit Stellingwerf, Sonnega, Fries gea; dorp, Zonnedorp. Sonneghem of Sonningheim is een dorp in Vlaanderen.

Sonnemans, Sonnemann, Sons, Sonmans, Sonnema: Afleiding van sonne ‘zon’. Vaak huisnaam. Of van van Son. Vergelijk Sonnen, Duits Sonnemann.

Sonnen. Middelnederlands sonne: zon; ook troetelnaam voor een geliefde. Ook verspreide huisnaam.

Sonnenberg, Zonnenberg, Zonemberg, Zonnenderg: Erg verspreide Duitse plaatsnaam. Ook Zonnenberg in Denekamp, Overijssel en Renkum (Gelderland).

Sonnenblick, Sonnenbluck. Duitse plaatsnaam Sonnenblick: zonnige plaats waar de zon blikt.

Sonnenschein, Zonenszajn, Zonszajn: 1. Duitse familienaam voor iemand met stralend humeur, zoals de zonneschijn. 2. Plaatsnaam Sonnenschein (Noordrijn-Westfalen).

Sonneville, (van) de, Sonnevijlle, Sonnevijle, Sonneveijle, Zonnevijlle, Zonnevijle, Zonnewijle: Ook Somville. Plaatsnaam, Antwerpen, Son le Vile, ad summum villae ‘op het hoogste punt van het dorp. Son le Ville in Artres (Nord), Somville in Chaumont (Waals-Brabant), Assonville in Nieuwkerke (West-Vlaanderen), Fampoux en Ham-en-Artois (Pas-de-Calais, Oost-Vlaanderen).

Sonnwald. Plaatsnaam in Bergkamm (Hunsrûck).

Sonny, Sonnij: Spelling voor Waals Sauny, van Saunier.

Sonon. Verkort van Massinon of Massonon?

Sonsbeeck, van, Sonsbeek, (van): Plaatsnaam Sonsbeek, Gelderland.

Sontrop, Zontrop: Duitse familienaam Suntrop, Nederlandse familienaam Sondorp. Wellicht plaatsnaam Suttrop (Noordrijn-Westfalen) of Suttrup (Nedersaksen).

Sonval, Sonvaux, Sonveaux, Sonveau: Plaatsnaam Sonval in Waasmont (Vlaams-Brabant)? Of verkort van Nessonvaux (Luik)?

Soolsma: Friese afleiding van Friese voornaam.

Soontjes, Soontjens, Zoontjens, Soontiens, Soontiëns, Soentjens, Seuntjens, Seuntjes, Seuntiens, Suntjens. Afleiding van zoontje. Hierbij is de naam van de vader weggevallen (zoon van ?).

Soorbeek. Plaatsnaam, wellicht droge, uitgedorde beek. Vergelijk Sorbais (Aisne). Of Zuurbeek bij Vollenhove (Overijssel).

Soors, Soers, Sorce, Sors. Onduidelijke familienaam die vooral in Limburg en Oost-Vlaams-Brabant voorkomt. Een Duitse tegenhanger is Sörs. Wellicht heeft het dezelfde bron als het Deense Sören: een verkorte vorm van Severinus. Vadersnaam.

Soos, Sos: Wellicht variant van So(o)rs, met assimilatie rs/s.

Sooijs: 1. Vadersnaam. Korte vorm van Fransoois, van François, Franse voornaam van de heiligennaam Franciscus. 2. Afleiding van Soy, van Soyer; Suy, Saaij.

Sop, Soep, Soppe, Sopyn, Sooben: Vadersnaam. Bakervorm van Germaanse berht- of balth-naam. Suppo, Soppo, Sobbo, Sobbe. Volle vorm wellicht Sobaudus, of Zobrecht, zie Soebert.

Sophie, Sofia, Soffie, Soffié, Souphy, Sofys, Sophys, Suffis, Suffys, Sufit. Moedersnaam uit de Griekse heiligennaam Sophia: wijsheid. De voornaam komt al in 1064 in Vlaanderen voor. De vormen met eind-s kunnen teruggaan op heiligennaam Sufficia/Soficia.

Sopper, de, Soppere, de. Middelnederlands soppe: sop (van Frans soupe, Nederlands soep), vloeibare spijs - soep of pap - waarin brood gebrokt, gesopt werd, pap met brokken, lichte maaltijd. Bijnaam voor de bereider of gebruiker er van.

Sopijn: Vermoedelijk vervormd uit de familienaam Soupène, van Suypeene, van plaatsnaam Zuytpeene ‘Zuidpene’ (Frans-Vlaanderen).

Sorber: Duits familienaam Sorber/Surber, afleiding van Beierse plaatsnaam Sorbe/Surbe ‘moeras’. De Zwitserse familienaam Surber blijkt evenwel terug te gaan op het riviertje de Surb, N.-Westen van Zürich.

Sorée, Soree, Sorèe. Familienaam uit de plaatsnaam Sorée (Namen).

Soreil, Soreille: Plaatsnaam Soreille in Pecq (Henegouwen). Maar de familienaam komt vooral in Luxemburg en Luxemburg voor. Variant van Sorée.

Sorel, Soreau, Sorraux, Sorreaux, Saureau, Soro, Sauro, Sorriaux, Soriaux, Sorio, Soria, Saurais: Verkleinvorm van Oudfrans sor ‘geelbruin’. Vergelijk Soret. Bijnaam.

Soret, Sorette, Sorret: Afleiding van Oudfrans sor: bruingeel. Zie Sorin

Soreijn: Uit Sorin, afleiding van Oudfrans sor, van Frankisch sur ‘geelbruin’.

Sorg, Sorge. Bijnaam voor wie zorgvuldig, bezorgd is, voor anderen zorgt.

Sorgeloos, Sorgeloose, Soorgeloos, (de) Surgeloos, (de) Surgeloose, de Surgelose, Seurgeloose: Bijnaam voor een zorgeloze, onbezorgde.

Sorgher, de. Beroepsnaam. Middelnederlands sorger: opziener, opzichter.

Sorgi, van: Vervorming van van Sorge? Of Italiaanse familienaam Sorgi = Sorci, van Sorcio ‘muis’?

Soria, Soriano, Soriani. Spaans Joodse familienaam van plaatsnaan in Castilië.

Sorin, Soreyn, Sorreyn, Soreijn, Serin: Afleiding van Oudfrans sor, van Frankisch sur: geelbruin. Bijnaam. Vergelijk Sorel, Soret. 2. Sorlet: Bijnaam. Afleiding van Sorel.

Sornas, Sornasse. Slavische familienaam. Russisch cherny, Pools czarny: zwartharig, donkerhuidig. Verduitst Scharnach, Schornach, Joods Czernas.

Sornin. Variant van Sernin, van heiligennaam Saturnin, Latijn Saturninus.

Soroge. Oudfrans sororge, serorge: zwager, schoonzuster.

Sörnsen, Sörensen, Sorensen: Vadersnaam. Zoon van Soren, Deense vorm van heiligennaam Severinus.

Sorrenti, Sorrentino. Italiaanse plaatsnaam Sorrento.

Sorte, de. Uit De Sworte = de Zwarte (procope van w voor o is niet ongewoon). Of aanpassing van Waals Dessort?

Sortet, Sorte: Variant van Sartet (vergelijk Sortia, Sorton), afleiding van plaatsnaam sart: rode.

Sosnik: Slavische familienaam, van sosna ‘pijnboom’.

Sosson, Sossong. Plaatsnaam Sosson in Werbomont (Luik). 2. Middenfrans soçon: kameraad, makker.

Sot, de, de Sodt, de Zot. 1. Bijnaam voor een gek, dwaas, zot, Frans sot. 2. Bijnaam voor de hofnar.

Sotelet, Sautelet. Afleiding van Sotel, zie Sotiaux.

Souburg, van: Plaatsnaam Souburg (Zeeland).

Sotiaux, Sotiau, Sottiau, Sottiaux, Sottiau Sottieaux, Sotteau, Sotto, Soto: Bijnaam. Oudfrans sotel, van sot: zot, gek.

Sotré, Sotre, Sotrez, Sottré, Sottre: Plaatsnaam Sotré in Nandrain (Luxemburg).

Souchez, Souchet: 1. Plaatsnaam Souchet (Pas-de-Calais). 2. Afleiding van Frans souche: boomstronk, boomstomp. Bijnaam naar de gedrongen gestalte. Vergelijk Stobbe, Stubbe.

Soucy, Souci, Soussi. 1. Plaatsnaam Soucy (Aisne, Yonne). 2. Frans souci: zorg, (sans soucy; zonder zorg). Bijnaam. Vergelijk Sorg(e).

Soudan, Soudant, Saoudans, Soudent, Sudan, Soldan, Zoldan, Zoltan: Oudfrans Soudan, soldan, Middenenderlands soudaen: sultan. Bijnaam.

Soudeyns, Soudeijn, Soudeyn, Sedeyns, Sedeyn, Sedeijn, Sedyn, Cedeyn, Cedeijn, Sydein. Naam uit het Oudfranse sodain: plotseling. Bijnaam voor een vlug, plotseling handelend persoon.

 Soufflet, Soufflé, Souflet. Naam uit het Oudfranse soflet: blaasinstrument. Beroepsnaam of beroepsbijnaam.

Souillard, -Suillaert, Souilat, Souliaert, Soulierd, Souiljaert, Soulliaert, Souliaert, Solliard, Solia, Solias. Naam uit het Oudfranse soillier: vuilmaken. Tja.

Soumang: Plaatsnaam Soumagne (Provincie Luik).

Souter, de, de Soutter, de Zoutter, de Zoutre, (de) Sauter, Zauters, Zoeter, de Soeter. Beroepsnaam voor de zouter: zouthandelaar of zoutzieder.

Soutmans, Soutermans, Soetermans, Sodermans, Zoutman. 1. Beroepsnaam voor de zouter: zouthandelaar of zoutzieder. 2. Eventueel kan het een variant zijn van Soetemans.

Soudon. Variant van Soudan?

Soudron. Metathesis van Franse familienaam Soudron, plaatsnaam (Somme)?

Souffers. Duitse bijnaam Saufer: zuiper, zatlap.

Soufflet, Soufflé, Souflet: Oudfrans soflet: blaasinstrument. Bijnaam of beroepsnaam.

Souffreau, Souffriau, Souffriaux, Souffriou. Reïnterpretatie - door aanpassing ch/s en samentrekking -four- van -fr- van Chaufoureau.

Soufneguel, Soufnenguel, Soufnanguel, Soufnongel, Soufnongelle, Soufnonghel, Soufnonguel Soufnongeulle, Suffrongelle: Waalse aanpassing van de familienaam Hoefnagel.

Sougnier, Sougniez, Sougnez, Sougné, Sougne: 1. Plaatsnaam Sougnez, -gné in Aywaille (Luik). 2. Zie Saunier.

Souheur. Hypercorrect voor Oudfrans sueur, van Latijn sutor: (schoen)naaier.

Souillard, Souillart, Souillat, Souilliaert, Souillierd, Souiljaert, Soulliaert, Souliaert, Solliard, Solia, Solias: Afleiding van Oudfrans soillier, Frans souiller: vuilmaken. Bijnaam voor een vuilik.

Soumagne. Plaatsnaam, Luxemburg.

Soumillon, Soumillion, Soumilion, Semillon, Simillion, Simillon, Similon, Simmillon, Simmilon, Simmelon, Simelon, Simélon, Samion: Oudfrans someillon: slaap, halfslaap, dutje. Bijnaam voor een slaperig mens, suffer.

Soumoy, Sournois. Plaatsnaam Sournoy, Namen.

Soupart, Souppart, Souppert: Afleiding van Oudfrans soper, Middenenderlands soppen: brood in so(e)p soppen, brokken, een maaltijd (van souper) gebruiken.

Soupel, van der, van der Soupen: Verhaspeling (in N. Frankrijk) van Van de Sompel.

Souplet. Variant van Souplit = Supply = heiligennaam Sulpitius. Vergelijk plaatsnaam Saint-Souplet = 1155 Sansuplez = 1216 de sancto Sulpicio.

Sour, Sourd, Sor: Bijnaam. Frans sourd: doof.

Sourbron. Limburgse vorm voor plaatsnaam Zuurbron. Vergelijk Duits Sauerbrunn.

Sourdieau, Sourdeau, Sourdet: Afleiding van sourd: doof. Bijnaam.

Souren. Limburgse vorm voor Zuren (zie Zurings) of Zuid-Limburgse variant van Seuren.

Souris, Sourie, Soris,Sourice, Sorice, Sauris, Saury, Sury, Sory: 1. Frans souris, Oudfrans soris: muis. Bijnaam naar de kleine gestalte, het spitse gezicht of de stem. Vergelijk Muys. 2. Sory kan een Duitse familienaam zijn.

Soussigné, Soussige. Waarschijnlijk reïnterpretatie, bijvoorbeeld plaatsnaam Sassegnies (Nord)?

Soutbeecke, Soutbeque. Zierikseese familienaam. Plaatsnaam. Vergelijk Soetbeek.

Souter, de, de Soutter, de Zoutter, de Zoutre, (de) Sauter, Zauters, Zoeter, de Soeter: Beroepsnaam van de zouter: zouthandelaar, zoutzieder.

Souterre. Reïnterpretatie van plaatsnaam Sauternes (Gironde) of van Sansterre?

Soutmans, Soutermans, Soetermans, Sodermans, Zoutman: 1. Beroepsnaam van de zoutzieder of zouthandelaar. Vergelijk De Souter. 2. Eventueel variant van Soetemans.

Souvain: Plaatsnaam blijkens de variant de Souvain. Charles de Châtillon was omstreeks 1400 heer van Souvain.

Souvais. Variant van Sovet?

Souverain, Souverains, Souvereijns, Souvereyns, Souverijns, Souveryn, Souveryns, Soverijns, Soveryns: Oudfrans sovrin, Middelnederlands so(u)verein: boven anderen geplaatst, gezaghebber, gebieder. Maar vanwege de hoge frequentie van deze familienaam in Limburg en Luxemburg gaat het heel waarschijnlijk om een reïnterpretatie van Severijns, waarbij ook de ronding e/o in plaats van de v een rol kan spelen.

Souvignier, Souvenir, Sovegni. Plaatsnaam Souvigny (Allier) of Souvigné (Meuse, Charente, Sart, enz.).

Souwen, Souwens, Sauwens, Sauwen, Zauwen, Souw. Deze naam betekent zoveel als van de Ouwen: zoon van den Oude.

Souwerck. Wellicht aanpassing van Duitse familienaam Schwark. Middennoordduis, Middelnederlands swerk, swark: donkere wolk. Vergelijk Donkerwolke.

Souxdorf. Plaatsnaam Suxdorf in Wûrchwitz (Saksen-Anhalt) en in Grb'nitz (Duitsland).

Sovet. Plaatsnaam Sovet, Namen.

Soxhelet, Soxhlet, Sohelet, Soglet: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Sohier (Zeger).

Soy, Sois, Sey: Vadersnaam. Korte vorm van Soyer, Romaanse vorm van Zeger.

Soyer, Soyez, Soier, Sohier, Sohir, Sohie, Sohiez, Sohest, Sohet, Sohir, Sohy, Sohyr. Vadersnaam, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Zeger.

Spa, Spaaij: Middelnederlands spade ‘laat’. Bijnaam voor een laatkomer.

Spaak, Speek, Speecke, Speeck, Specque, Specq: Beroepsnaam van de rademaker, wielmaker, wagenmaker, die spaken in de wielen steekt. Maar de Belgische familie Spaak stamt van Magnus Spaak, 1699 in Uddevalla (Zweden). Die vestigt zich in Brussel ca. 1725. Zweeds spak: zacht, gewillig, gedwee.

Spaan, Saen, Spaens, Spans, Span, Spann, Spang, Spaans: Middelnederlands spaen ‘spaan, houten lepel (Engels spoon), visspaan, schuimspaan’. Beroepsbijnaam van de lepelmaker, -snijder. Als voornaam.

Spaanbroek. Plaatsnaam Spanbroek, Noord-Holland.

Spaanderman: Afleiding van Spaan.

Spaandonck, van, van Spaendonck, van Spandonck, van Spaendonck, van Spaendonk, Verspaandonck, Verspaandonk, Verspaendonck. Naam uit de plaatsnaam Spaandonck in Haaghorst (Noord-Brabant).

Spaanenburg: 1. Afleiding van Pijnenburg. 2. Plaatsnaam Spangenberg (Hessen, Rijnland-Palts).

Spaargaren: Bijnaam voor een kleermaker die zijn garen spaart, die zuinig met zijn garen omspringt. Vergelijk Duits Sparbrot, Sparfleisch, Sparkàse, Sparwasser, Sparschuh, Sparleder.

Spaarman. Bijnaam voor iemand die spaart, zuinig is. Duits Sparmann.

Spaas: Afleiding van Paas, zie Paas(s)e.

Spadin, Spaden, Spoden, Spoidenne, Spoiden: 1. Plaatsnaam Spaden in Schiffdorf (Nedersaksen). 2. Plaatsnaam, 1338 Spaden, oude vorm van Spouwen (Limburg) 3. Nederduits Spaden, Duits Spaten: spa(de). Beroepsnaam. 4. Spoden is een huisnaam in Amel en Deidenberg (Luik): 's Boden: an des Boten Haus: aan 's boden huis.

Spadon, Spadone, Spadoni. Italiaanse beroepsnaam van spada; zwaard.

Spae, (de), (de) Spaey, Spaeij, (de) Spa: Middelnederlands spade: laat. Door d-syncope: spa, spaai. Bijnaam voor een laatkomer.

Spaenhoven: Zoals Spanhove door g/v-wissleing uit Spanoghe. Bijnaam voor iemand met gespannen, voor zich uit starende ogen, starre blik.

Spaerkeer. Misschien Deense plaatsnaam Sparkaer.

Spaeter: Duitse bijnaam Spät ‘laat’. Vergelijk Spa.

Spaeyman. Beroepsnaam van de spadenmaker. Of veeleer afeldeiding van Middelnederlands spade: laat. Vergelijk Duits Spàthmann.

Spagnol, Spaniol, Spagnoli, Spagnolo, Spagnuolo: Volksnaam van de Spanjaard.

Spaink, van de persoonsnaam Spade, Spatto.

Spaillier, Spalier, Spaliers, Spailier, Spaily, Despallier, d'Espallier, Despailler, Despailler, Diespallier: 1. Oudfrans espallier: schouderstuk van het harnas. Beroepsnaam van de wapensmid? 2. Variant van Spelier(s).

Spanenburg, Spannenburg, Spaenenborgh: 1. Afleiding, -vorm in Branbant weergave van Pijnenburg. 2. Maar deze identificatie kan op een reïnterpretatie berusten, door associatie met de beter bekende familienaam Pijnenburg. Er is een Duitse plaatsnaam Spangenberg.

Span, van der. Van der Spaan? Zie Spaans.

Spandel, Spandler, Szpandel: Afleiding van Middenhoogduits spân, Duits Spahn: spaan, houten lepel, visspaan, schuimspaan. Beroepsnaam van de lepelmaker. Vergelijk Spaan(s). Duits ook Spâhnle. Spandler is een beroepsnaam.

Spangler: Duitse beroepsnaam Spengler, die Spangen ‘gespen’ maakte. Later ‘blikslager, loodgieter’.

Spanjaard, Spanjaers, Spagnaerts, Spagna, Spannaert, Spaenjaers, Spaensaers, Spaenjers, Spanjers, Spanjer, Spanier, Spaniger: Volksnaam van de Spanjaard.

Spanje, van, Spanjer, Spanjers, Spanjersberg, Spanekers: Herkomstig van Spanje.

Spanner. Middenhoogduits Spanner: binder van balen, wagenlader.

Spannagel. IJzeren pin ter verbinding van wagen of ploeg. Beroepsnaam? Of bijnaam voor iemand met gedrongen gestalte en taai karakter.

Spanoghe, Spanhove, Spanhoven, Spaenhoven. Bijnaam voor iemand met een gespannen of starre blik. De variant. Spanhove door v/g-wisseling en reïnterpretatie.

Spanyersberg. Spanjaardsberg? Wellicht reïnterpretatie van Duitse plaatsnaam Spangenberg; zie Span(n)enburg.

Sparenberg: Wellicht plaatsnaam Sparrenburg (Noord-Brabant).

Sparks. Engelse bijnaam naar het levendige, sprankelende karakter.

Sparmont, Sparmant: 1. Bijnaam voor iemand die zijn mond spaart, een zwijgzame. 2. Plaatsnaam Sparmont in Comblain-Fairon (Luik).

Sparton. Afleiding van Oudfrans espart: verdeling, verspreiding, bliksem, vonk, vurige blik.

Sparreboom: Plaatsnaam. Er is een Sparrenboomsche Berg bij Elst (Rhenen, Utrecht).

Sparrentak, (van): Plaatsnaam.

Spät, Späth, Spaeth, Spaeter: Duitse bijnaam Spat: laat. Vergelijk (de) Spae.

Spatz. Duitse bijnaam Spatz; mus.

Spaubeek, Spaubeck, Spaubek, Spabeck. Plaatsnaam Spaubeek, Nederlands-Limburg.

Spaute, Spote: Oudfrans espiaute, Oudwaals speaulte, Frans épeautre: spelt.

Specenier. In de parochieregisters van Vlamertinge ca. 1750 komt de naam als Spissonier voor, met s-anticipatie van Pissonnier.

Specht, Spect, (de) Spicht, Despic, Spigt: Bijnaam naar de vogelnaam, de specht, wellicht naar de spichtige neus.

Spécia, Spéciael, Specia, Speciae), Spéciale, Speziale, Spezia: Afleiding van Oudfrans espice, espèce, Latijn species: kruiderij, specerij? Beroepsnaam voor een kruidenhandelaar. Maar het Middelnederlands kende toch al het woord speciael: bijzondere vriend.

Speck, Specks, Spek, Spec, Specque, Specq. Beroepsnaam van de spekslager of bijnaam van een speketer.

Speckemeyer. Duitse familienaam Speckmeyer, dat is een meier (boer) die woont aan een Speck: moerassig terrein, knuppeldam.

Speckenbrink: Plaatsnaam 1475 Spekenbring in Goor, Overijssel, Nederduitse plaatsnaam en familienaam Speckenbrink ‘(gras)plein, dorpsplein in moerassig terrein’.

Speckens: Waarschijnlijk van plaatsnaam Middelhoogduits en Nederduits Specke ‘knuppeldam, moerassig terrein’. Plaatsnaam Speckin bij Hannover.

Speckman, Spekman, Speksnijder: Beroepsnaam van de spekslager, speksnijder of speketer. Duits Speckmann. 2. Variant van Speeckman.

Spector. Wellicht Pector met voorgevoegde s (vergelijk Spenninck).

Spede, Spède, Speder, Spéder, Spee, Spée, Speed. Oostelijke en Nederduitse vorm van het Middelnederlandse spade: laat, traag. Bijnaam.

Spée, Spee. 1. Zie Spede. 2. Beroepsbijnaam uit het Waalse spèye, spée, het Franse épée: zwaard. Beroepsbijnaam van de zwaardenmaker.

Spee: Door d-uitstoting van een klank in het midden van een woord uit Spede, oostelijke en Nederduitse vorm van Middelnederlands spade ‘laat’; zie Spa.

Speeckaert, Speecart, Speekaert, Speekhart, Speckaert, Specka, Spicert, Spica, Spicaert, Spiecart, Spiécart Spiécaert, Spiekart, Spiékart. 1. Naam uit speecke: spaak. Beroepsbijnaam voor de wielmaker, wagenmaker. 2. Naam uit Verspeeck: zie bij Spek.

Speeckman, Speekman, Spyckman, Spiekman: 1. Afleiding van Speecke = Spaak. 2. Afleiding van Verspeek.

Speed. Engelse familienaam Speed, Oudengels spêd: (voor)spoed, succes, weelde. 2. Zie ook Spede.

Speekenbrink. Plaatsnaam Spekenbrink in Goor, (Overijssel) Nederduitse plaatsnaam en familienaam Speekenbrink: (gras)plein, dorpsplein in moerassig terrein.

Speeleveld. Plaatsnaam: plaats waarop gespeeld wordt. Plaatsnaam onder meer Dendermonde, Oost-Vlaanderen.

Speelkaert: Volksetymologische vervorming van Spee(c)kaert. 1. Afleiding van speeke ‘spaak’. Beroepsnaam van de wielmaker, wagenmaker. 2. Afleiding van Verspeek.

Speelman, Speelmans, Speeleman, Spellemans, Spelemans, Speleman, Spelmans, Spielmans, Spielman, Spielmanns, Spielmann, Shpilman, Spilmann, Spillman, Spilman, Szpilman, Speulman: 1. Beroepsnaam van de speelman, muzikant, liedjeszanger, kunstenmaker, danser, jongleur. Duits Spelman, Engels Spel(l)man, Spil(l)man. 2. Sommige vormen kunnen eventueel op Spillemans teruggaan.

Speelmeyer, Speelmeijer. Reïnterpretatie of verkeerde lezing van Speckmeyer.

Speels. Waarschijnlijk verkort van Hespeels; zie Hespel.

Speelziek: Nederduitse plaatsnaam Spelsiek, van Spele an der Sieke. Plaatsnaam Siek ‘vochtige laagte’.

Speer, (de), (de) Sper: 1. Beroepsnaam voor de maker, smeder van speren. Vergelijk Duits Speer. 2. Zie Desper(t).

Speerstra: Friese afleiding van plaatsnaam Spears in Deersum (Friesland).

Spees, Speesen, Speessen: Vadersnaam. Wellicht met s-anticipatie van Peerszoon. Vergelijk Spiessens.

Speeten, van der, Verspeet, Verspeeten. Naam uit de plaatsnaam Spit, Spete; omgespitte grond.

Speetjens, Speetgens, Spetgens, Spaetgens, Spàtjens, Spàtgens: Afleiding van Spit; eventueel van Spat.

Speethoven. Naam uit de gelijknamige plaatsnaam; spete + hove.

Speich. Duitse Speiche; haak. Vergelijk Spaak.

Speicher. Duits Speicher, Middenhoogduits spîcher: korenschuur, graanschuur, -zolder. Vergelijk Spijker 2. Plaatsnaam Speicher (Rijnland-Palts).

Speidel, Szpajdel: Duitse bijnaam. Middenhoogduits spîdel: wig, keg, keil. Bijnaam voor een lomperd.

Speier, Speijer, Speyer: Plaatsnaam Speyer, Nederlands Spiers.

Speiliers. Waarschijnlijk variant van Speliers.

Speiser. Duitse beroepsnaam Speiser, Middenhoogduits spîsaere: spijsmeester, kok, die de maaltijden aanrecht. VergelijkSpyse.

Spek, (van der), van der Speks, van der Spickken, van der Spikken, Verspeek,: Plaatsnaam. Middelnederlands spijc, Westfaals specke ‘brug van boomstammen, knuppeldam’.

Spekkens, Specken, Speckens. Waarschijnlijk van Midde