Verklaring van achternamen Y

Y.

Yager. Waarschijnlijk spelling voor Jager.

Yague. Waalse aanpassing van Jager?

Yang. Spelling voor Jan, Jean?

Yanné. Spelling voor Yanne of Jeannet.

Yates: Engelse familienaam. Afkomstig van Yate (Gloucestershire) of naar de woonplaats bij een gate ‘stadspoort’, voor de portier.

Ydou. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam id-wulf; idulfus.

Yerna, Ierna. 1. plaatsnaam Yerna in La Gleize (Luxemburg). 2. Zie Yernau(l)t.

Yernault, Yernaut, Yernaux, Yerneaux, Hiernaut, Hiernau, Hiernaux, Hyernaux, Yerna, lerna: 1. Vadersnaam. Waalse vorm van de Germaanse voornaam Arnoud. Vergelijk Yrnard.

Yerseke, van: Plaatsnaam Yerseke (Reimerswaal, Zeeland).

Yeung. Waarschijnlijk spelling voor Young.

IJff: Vadersnaam. Germaanse voornaam Ivo. Zie ook Ivens, Hieftjes.

Yildirim, Yildiran. Familie uit Turkije.

Yildiz, Ayyildiz, Yildizli, Özyildiz, Yildizhan, Sariyildiz. Turkse familienaam.

Ylen. Moedersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Ida: Idala, Idela. Friese en Groningse voornaam Ile, Ielke, Iele.

Yilmaz, Kanyilmaz, Akylmaz. Vadersnaam ontleend aan de voornaam Yilmaz = 'de onverzettelijke, de volhardende, de onbuigzame'. De naam Yilmaz is afkomstig uit Turkije.

Ylieff. Bulgaarse familienaam Iliev, sinds 1920 in België.

IJmker. Beroepsnaam van de imker.

Yns. Spelling voor Eyns=Heins?

Yolkaerts. Verschrijving of leesfout voor Volkaerts.

Yon. Middelnederlands Yoen als een Romaanse vorm van Odo(n).

Yntema: Vadersnaam/moedersnaam Friese afleiding van verkleinvorm van de Friese voornaam In(n)e.

Young: Engelse familienaam Young, pendant van de Jongh(e).

Yonkerque. Waalse reïnterpretatie van Yonckheer.

IJpelaar: Plaatsnaam IJpelaar (Noord-Brabant).

IJperen, van: Plaatsnaam Ieper (West-Vlaanderen).

IJpma, Ypma, Ijpema, Ypema, IJpeij, Ypeij, Ijpes, Ypes, Ypey: Vadersnaam. Friese afleiding van de voornaam IJpe, Iep, Ipe, Ippe,  (Latijn Ipeus) Ibbe, bakervorm van Germaanse voornaam Idebert.

York. Engelse plaatsnaam York.

Young. Engelse bijnaam; vergelijk (de) Jong, de Jonghe, Jung.

Ypreu, Ypreuw, Ypreeuw: Frans Ypreau, afleiding van Ypres, Franse vorm voor Ieper.

Yrnard. Vadersnaam. Waalse hypercorrecte vorm voor Yrna (zie Erna), Ierna = Yernault. Of Germaanse voornaam Arnard/Ernard: arn-hard 'arend-sterk': Arnardus.

IJsebaart, IJsebaert, Ysenbaert, IJzebaart, IJzebaert, Isenbaert. Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan-bard ‘ijzer-bijl’: Isanbart.

Yseboodt, Yseboot, IJseboodt, Ysenboodt, Ijseboudt, Eijsbouts: Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan-balth 'ijzer-moedig': Isboldus, Yseboldus.

Ysebie, Ysabie, Isabey: Vadersnaam van Yzebeen, van Is(e)bin, vleivorm van een Germaanse voornaam Is(e)bert, Is(e)boud, Is(e)brand.

Ysebrant, Ysenbrant, Ysenbrandt, Yzenbrandt, Isembrandt, Isenbrandt, Eysenbrandts, Eysenbrands, Eijsenbrands: Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan-brand 'ijzer-zwaard': Isanbrandus.

IJseldijk, (van); (van) IJsseldijk, IJsseldijke: Plaatsnaam IJsseldijk in Westervoort (Gelderland).

IJselenberg, IJzelenberg: Plaatsnaam. Wellicht Duits Eiselberg (Beieren) of de frequente plaatsnaam Eisenberg.

IJsenbrant: Vadersnaam. Germaanse voornaam îsan-brand ‘ijzer-zwaard’: Isanbrandus.

IJspeert: Volks etymologische vervorming van IJsebaert. Vergelijk Iesberts.

IJssel, van den, Yssel, van den, Yssels, Ijssels, Ysel, van. 1. Waternaam de IJssel. 2. Eventueel plaatsnaam Izel, Luxemburg.

IJsselmuiden, van: Plaatsnaam IJselmuiden, Overijssel.

IJsselstein, (van): Plaatsnaam IJsselstein (Utrecht) en IJsselsteijn in Venraai (Nederlands Limburg).

IJtsma: Vadersnaam. Friese afleiding van IJts, verkleinvorm van de voornaam Ite, van Ide.

IJzendoorn, van, Yzendoorn, Izendoorn, IJzelendoorn, van, Isendoorn: Plaatsnaam IJzendoorn in Echteld (Gelderland).

Ysendycke, van, Ysendyck, van, Ysendyk, van Ysendijck, van Ysendijcke, IJzendijke, van, van Eysendeyk, van Eysendeyck, van Eysendijck, Eysendyck, van Eijsendijck; Plaatsnaam IJzendijke (Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen): 1126 Isandica.

Ysere, van, Yseren, van, van Eyseren, van Uzere, van Yzere: Plaatsnaam IJzeren (Nederlands-Limburg) en in Halen (Limburg), Bunsbeek (Vlaams-Brabant).

Yserentant, Iserentant, Iserentante, Isserentant: Bijnaam IJzeren Tand. Voor iemand met ijzersterke tanden. Vergelijk Yserbyt.

IJzerloo, van: Plaatsnaam IJzerlo in Aalten (Gelderland).

Yserman, Ysermans, IJsermans, IJserman, Eysermans, Eyserman, Eijserman, Eyzermans, Eijzermans, Eisermanns, Ezerman, Eizenman, Yzerman, Yzermans, IJzerman, IJzermans, Isermann, Iserman, Oysermans, Oyserman. 1. Beroepsbijnaam van de ijzerhandelaar of de smid. 2. Of vadersnaam uit een Germaans is-naam, Iseman.

Ysewyn, Ysewijn, IJsewijn, Yzewijn, IJzewin, Yzerwyn, Yzewyn, Isewyn. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam îsan-win 'ijzer-vriend'.

Yskoud, Yskout, Eijskoot: Vondelingnaam. Silvester Yskoud, op 31 december 1834 vondeling in Antwerpen.

Ysland, Yslandt, Van. Verdwenen familienaam naar het gelijknamige eiland IJsland.

Yssche, Ysche, Van, Van IJssche, Van IJsche. Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam (Over- en Neder-) IJse (dit uit de Keltische riviernaam).

Ysschol. Vondelingnaam. Philippe Ysschol werd op 27 mei 1814 in Antwerpen te vondeling gelegd. Rupertus Ysschol op 24 januari 1826.

Ysseldijk, van, IJsseldijk: Plaatsnaam IJseldijk in Westervoort (Gelderland).

IJsseling. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse îs-naam.

Ysselstein. Plaatsnaam IJsselstein (Utrecht) en IJsselsteijn in Venraai (Nederlands-Limburg).

Ywaede, van, van Ywadde, van Iwaarden: Verspreide plaatsnaam. Middelnederlands gewade, Middenwaalsvlaams iwad: gewad, wed, ondiepe plaats in het water, doorwaadbare plaats, drenkplaats.

Yzerraad. Wellicht van IJzerdraad. Vergelijk Eisendraht. Of aanpassing van plaatsnaam Eiserode (Saksen)?