Noord Hollandse achternamen

In Noordholland benoorden het IJ vindt men vele éénlettergrepige en bovendien nog korte (dikwijls maar uit drie letters bestaande) familienamen, als Baas, Bak, Bal, Bas, Been, Bos, Bijl, Dam, Dek, Endt, Floor, Hein, Hes, Hof, Hol, Hop, Jut, Kat, Laan, Oud, Pont, Yff. In vele gevallen zijn dit versleten vormen van oudfriese mansvoornamen.