J.B. Wolters

 

Voor het duiden van het jaar waarin de lesmaterialen van J.B. Wolters werden uitgegeven kan gebruik worden gemaakt van de plaatsnaam of namen van uitgever J.B. Wolters zoals die meestal vermeld is op stickers, plaat of boekjes. Deze richtlijn is als volgt:

Groningen...-1915

Groningen, Den Haag 1915-1931 In 1915 kantoor geopend in Den Haag

Groningen, Den Haag, Batavia 1931-1933 Vanaf 1923 een vestiging in Batavia, maar pas vanaf 1931 terug te vinden op leesplankjes en schoolplaten.

Groningen, Batavia 1934-1949 Vestiging Den Haag t/m 1940, maar vanaf 1934 niet meer terug te vinden op op leesplankjes en schoolplaten (wel een schoolkaart uit 1934 met Groningen, Den Haag, Batavia en een atlas uit 1936 met Groningen, Den Haag) 

Groningen, Djakarta 1950-1955 Vanaf 1942 (eind Ned. periode) krijgt de stad Batavia de naam Djakarta, maar pas na erkenning onafhankelijkheid door Nederland (dec. 1949) in 1950 terug te vinden op leesplankjes en schoolplaten 

Groningen1956-1966 

Wolters-Noordhoff Groningen1968-2008 Verkoop via “De Vuurbaak” vanaf 1979. Na ca. 1968 geen leesplankjes meer

Noordhoff Uitgevers2008-heden Geen schoolplaten meer