Uitgaven Alberts

1.Trieste feestjes Alberts, René / [René Alberts] / 2016 

2.How to fool Fritz Alberts, Albert H. / Alberts] / 2007-... 

3.How to fool Fritz ; [I]: Explorations in Man Assisted Machine Chess (MAMS) Alberts, Albert H. /  Alberts] / 2007 

4.1905 2005: 100 jaar synergie in energie  Alberts & Kluft / Alberts & Kluft / 2005 

5.Ha Euvelland : echo's uit het dal ; Françoise Verhoeven, Ruud /  Drukkerij Alberts / 2003

 6.Employment, wages and working time Regt, Erik Ronald de / s.n.] /   2002 

7.Een koe met schaatsen aan Drupsteen-Bremer, Delia /   s.n.] /  2000 

8.Gaarekiekerinneke : eigen wijsheden ; Françoise Verhoeven, Ruud /  Drukkerij Alberts / 1998 

9.Françoise Verhoeven, Ruud / Drukkerij Alberts / 1994-... 

10.Effe kratsen : gedachten uit het Heuvelland ; Françoise Verhoeven, Ruud /  Drukkerij Alberts / 1994 

11.MMMPF! : gedichten/gedachten uit het Heuvelland ; Françoise Verhoeven, Ruud /  Drukkerij Alberts/Druko / 1994 

12.Heat-processed fats : analysis of genotoxicity Hageman, Gerrigje Johanna / s.n.] / 1990 

13.Epidemiological cancer mortality studies in occupational health : examples, methods and risk assessment Swaen, Gerard Marius Henricus / s.n.] / 1989 

14.Het gebruik van einddoeltoetsen bij aanvang van de studie Imbos, Tjaart / s.n.] / 1989 

15.Kwaliteit van het onderwijs gemeten : studies naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van studentoordelen  Gijselaers, Wilhelmus Hubertus / s.n.] / 1988 

16.Marathon running : functional changes in male and female volunteers during training and contest Janssen, Gerard Maria Eugène / s.n.] / 1988 

17.Stromen van levend water Gerards-Wilders, Mia / s.n.] / [1988] 

18.D'r nagel op d'r kop : gedichte in 't Gullepesj Meertens, Albert H.F. / Alberts / [1986] 

19.Flevoland Mommers, Gied / 1e dr / Alberts Onderwijs / 1986 

20.Biljart, ik ben benieuwd of... : methode om snel goede resultaten te behalen bij het libre, het kader- en bandenspel Sijbers, G. / Alberts / 1986 

21.Licht en schaduw Bruls, Odilia / s.n. / 1983] 

22.Skeletal muscle PO2 in shock Kleij, Adrianus Johannes van der / s.n.] / 1983 

23.Lonen en bedrijfsresultaten bij de Nederlandse steenkolenmijnondernemingen in de gemeenschappelijke steenkolenmarkt van de E.G.K.S. Pieters, Jean Marie Gérard / J.M.G. Pieters / 1981 

24.Flitswoordenprogramma Mommers, Gied / Alberts Onderwijs / 198X 

25.Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron von Münchhausen zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen  Bürger, Gottfried August / De Arbeiderspers /   1978 

26.Vinger Gods, wat zijt gij groot : een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J. P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J. J. L. ten Kate [en] Eliza Laurillard Beets, Nicolaas / De Arbeiderspers / [1978] 

27.Het proces tegen C. Rabirius : interpretatie van een pleidooi Pepermans, Gerardus Marie Arnoldus / s.n.] / 1975 

28.Lokaal bestuur in Limburg : enige aspecten van de problematiek der bestuurlijke aanpassing aan het verschijnsel der maatschappelijke schaalverandering Beckers, F.G.J.M. / Alberts / 1973 

29.Roer je mond : kiezen of delen Delden, Ben van / Alberts /   1973  

30.Sittard, historie en gestalte Simonis, A.H. / Alberts / 1971 

31.Controlled clinical trials : considerations on the numbers of patients required : a study based on mammary carcinoma Beerepoot, Henricus Petrus Johannes Maria / s.n.] / 1971 

32.Het gezicht van Sittard Haimon, Paul / [uitgever niet vastgesteld] / [1971] 

33.Venlo 625 jaar stad Eelaart, A.W.A. van den / Maasland / 1968 

34.De delatores te Rome tot aan Tiberius' regering Zijlstra, Jacobus Sikko Arnoldus / s.n.] / 1967 

35.Burgerij, politie : een onderzoek naar oorzaken en achtergronden van conflicten en contactstoornissen tussen burgers en politieambtenaren in Nederland, in een criminologisch perspectief Knibbeler, J.M.H. / Alberts / 1967 

36.Exploratief gedrag en leergedrag bij de rat Vossen, Joseph Marie Hubert / s.n.] / 1966 

37.Een vergelijking van beambten en arbeiders in hun arbeidssituatieve houdingen : een experimenteel sociaal-psychologische studie Pennings, Joseph Victor Henri / s.n.] / 1966 

38.De verhouding burgers-politieambtenaren in Nederland in een criminologisch perspectief Knibbeler, J.M.H. / Alberts' Drukkerijen / 1966 

39.Peter Joseph Savelberg, priester voor mensen in nood Delft, M. van / Alberts / 1965

40.De wijsbegeerte der exakte vakken Hendriksen, J. /    Alberts / 1964 

41.The cohesion problem Moran, Gary / Alberts' Drukkerijen / 1964 

42.Théorèmes par rapport à la conique des neuf points Tummers, J.H. /  / Alberts / 1964  

43.Ontmoetingen onderweg Meuris, Leo / Alberts / 1963 

44.De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte Waltmans, Hendrik Jan Gerardus / [s.n.] / [1962] 

45.Vliegensvlug Savelkoul, Vic / Alberts / 1962 

46.Wonen op aarde Herberghs, Leo / Alberts / 1962 

47.Mensenvisser Haimon, Paul / Alberts / 1962 

48.Berichten uit het binnenland Haimon, Paul / Alberts / 1962 

49.Corvo, 1860-1960 : a collection of essays by various hands to commemorate the centenary of the birth of Fr. Rolfe, baron Corvo Woolf, Cecil / Saint Albert's Press / 1961 

50.Gedenkboek 50-jarig jubileum Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond : 1910- 1960 Poulssen, Will J. / s.n.] / 1960 

51.Novellen : (Sittards dialekt) Rutten, Felix / Alberts / 1958 

52.Het ontwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staalHouthandel v/h G. Alberts Lzn. & Co. / N.V. Houthandel v/h G. Alberts Lzn. & Co.  / 1957 

53.Elizabeth Myers Farjeon, Eleanor / St. Albert's Press / 1957 

54.Limburg zingt : liederen in Sittards dialekt Rutten, Felix / Alberts / 1957 

55.Alaaf Zitterd : leidjes in oos plat Rutten, Felix / Alberts / 1956 

56.De dienaar Gods Mgr. Petrus Joseph Savelberg : een Nederlandse Vincentius Hanrath, M.J. /  Alberts / [1955] 

57.Sittardse diftongering : een hoofdstuk uit de historische grammatica (met 59 archivalische bijlagen) Dols, Willy / Alberts' Drukkerijen / 1953

 58.Ballade van de Brabantse emigranten Dinther, Ivo van / Alberts / 1953 

59.Een wijsgerige verantwoording van het parallelenpostulaat in de meetkunde Tummers, J.H. / Alberts / 1950 

60.H. Gerardus Majella : man naar Gods hart : gebedenboek Brinkman, A. / 5e dr / Alberts / imprimatur 1949 

61.De meetkunde en de ervaring : voordracht, gehouden in de afdeling der wis- en natuurkunde van het Thijmgenootschap in augustus 1946 te Eindhoven Tummers, J.H. / Alberts / 1949 

62.Thuisvaart Alberts, Joh. C.P. / Alberts / 1946 

63.An English reader Wismans, J.H. / Alberts / [ca. 1945] 

64.Dutch in a nutshell : English-Dutch, Dutch-English : grammars, vocabularies = Engels in zakformaat : Engels-Nederlands, Nederlands-Engels : spraakkunsten, woordenlijsten Alberts / [1944] 

65.Gebeden voor het vaderland en de gewesten overzee s.n.] / [1944] 

66.De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O.Carm. Iohannes a Leydis / Alberts / 1942 

67.Regels en constituties van de Congregatie der Franciscanessen van den H.Joseph St. Joseph-klooster / Alberts / 1941 

68.Wittem : een hoekje vol schoonheid in Limburg's Zuiden Peters, J. / PP. Redemptoristen] / [ca. 1940] 

69.Dagelijkse-gebeden voor de leerlingen van Rolduc Kleinseminarie Rolduc / Rolduc] / [imprimatur 1938]  

70.Paul Verlaine vu par un médecin Willemse, A. / [s.n.] / 1938 

71.Maatschappijleer Keulemans, Th. / Alberts / 1937 

72.De bloed-mystiek van het Nationaal Socialisme Wey, A. v.d. / Alberts / 1937 

73.Trouwen in 't wit Peters, J. / Alberts / [ca. 1935] 

74.De Kerk als Christus' mystiek lichaam en het moederschap van Maria Derckx, H. / Alberts, etc. / [1935] 

75.Redder in de nood : nieuw noveenboekje ter ere van den H. Gerardus Majella Croonen, G.M. / Alberts / [1935] 

76.Hoe den hemel te openen voor de zielen des vagevuurs? Nederveen, A. /  Alberts / [1934] 

77.Een kwartier of uur van aanbidding bij Jezus in het H. Sacrament Nederveen, A. / Alberts / [1934] 

78.Jubilé-boekje of onderrichtingen en gebeden voor het buitengewoon jubilé van het jaar 1929 met de Jubilé-Bulle: "Auspicantibus nobis" van Paus Pius XI : ten dienste van de geestelijkheid en de geloovigen Lijdsman, B. / Alberts / 1929 

79.De goddelijke liefde  Alfonsus Maria de Liguori /  Alberts / 1928 

80.Bidt zonder ophouden  Alphonsus Maria de Liguori /  Alberts / 1928 

81.De gelijkvormigheid aan den wil Gods Alphonsus Maria de Liguori /  Alberts / 1926

 82.Ab urbe condita libri XXI-XXVI Livius, Titus /   Alberts / 1926 

83.Levensschets van den H. Alfonsus Maria de 'Liguori voor de kinderen Timmermans, Jos. / Alberts / [1926] 

84.De hymnen van het Romeinsch brevier en de sequentiae van het misboek Everts, P.S. / N. Alberts / 1926 

85.Ook Israel is geroepen J.M.J.M. / Gebedenverbond voor de bekeering van Israel, Ursulinenklooster  Eysden (L) / [1926] 

86.Chrestomathie française : pour nos institutions catholiques et pour tous ceux qui aiment les lettres françaises Madou, Fr. / 3e éd. entièrement refondue et augmentée avec biographies et  notes explicatives / Alberts / [ca. 1925] 

87.Latijnsche spraakkunst Sarton, P.N. /  N Alberts / 1923 

88.Annalium lib. I, II et III, cap. 1-19 en Historiarum lib. IV, cap. 12-37, 54-79, 85-86; lib. V. cap 24-26. (De opstand der Batavieren onder Claudius Civilis); met inl., aantn. en opmerkingen - over taal en stijl van Tacitus Tacitus, P. Cornelius /  Alberts / 1921

89.Annalium lib. I. II. et III. cap. 1-19 en Historiarum lib. IV. cap. 12-37, 54-79, 85-86, lib. V. cap. 14-26 Tacitus, P. Cornelius /   Alberts / [1921] 

90.Kleine wereldgeschiedenis Ottosen, J. / N. Alberts / [1920] 

91.Scheikundige lessen ten dienste van kweek-, normaal-, handels-, M.U.L.O.-scholen, hoofdacte-cursussen, H.B.S. 3 j. cursus en andere inrichtingen van onderwijs Kentgens, J.S. / Alberts / [1920] 

92.Verzameling van gebeden ter eere van O.L.Vr. van het H. Hart van Jezus en eenige andere, getrokken uit kerkelijk goedgekeurde werken 6e dr / Alberts / 1920 

93.Vertaaloefeningen bij: A concise English grammar Wismans, H. / Alberts / [ca. 1920] 

94.Moeder Clara Fey : stichteres van de Congregatie der Zusters van het Arme Kind Jezus Watterott, Ignatius / Alberts / 1919 

95.Spel van St. Servaas Mertz, Chrétien / Alberts / 1916 

96.Morgendauw : verzen Gerversmann, H. / Alberts] / [1914] 

97.De gelijkvormigheid aan den wil Gods Alphonsus Maria de Liguori /   Alberts / 1913 

98.Wat te zeggen van de achtdaagsche of tweewekelijksche biecht? Jansen, A.F. /   Alberts / [1913] 

99.1884-1909 : vijf en twintigjarig bestaan van het klooster O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen der Orde der Hervormde Cisterciënzers (Trappisten) te Tegelen (Nederland-Limburg) Vancraynest, Stephanus / [uitgever niet vastgesteld] / [1912] 

100.De "Vrouwe" der menschheid vloek en zegen : eene wereld- en levensbeschouwing Derckx, H. / Alberts / 1911 

101.A. Brouwers' algemeene geschiedenis ; Dl. 1: Oude geschiedenis Brouwers, A. /  Alberts / 1911  

102.Ella de vondelinge van het kasteel Wittem of Maurits von Kinsky der rijks-baronie Steijn de edelman-bokkenrijder : oorspronkelijk en historisch drama in 5 bedrijven Ubaghs, Huibert / Alberts / [1911] 

103.Maria's verheerlijking Drehmanns, Fr. / Drukkerij der Abdij / 1910 

104.Étude sur les États de Limbourg et des pays d'Outremeuse pendant le premier tiers du XVIIIe siècle Goossens, G. / Alberts [etc.] / 1910  

105.Handboekje der Aartsbroederschap de Eerewacht van het H. Hart van Jezus8e dr / Alberts / 1910 

106.Levensschets van den Hoogeerwaarden Heer Mgr. Petrus Joseph Savelberg : stichter en bestuurder der St. Josephscongregatie van de Derde Orde des H. Franciscus Jansen, J.L. / Alberts / 1909  

107.A. Brouwers' algemeene geschiedenis ; Dl. 3A: Nieuwe geschiedenis (van 1500-1789.) Brouwers, A. /   Alberts / 1909 

108.A. Brouwers' algemeene geschiedenis ; Dl. 2: Geschiedenis der middeleeuwenBrouwers, A. / 6e verm. dr / Alberts / 1909 

109.Z. H. Paus Leo XIII heeft de broederschap ter eere van O. L. Vrouw van het H. Hart van Jezus verheven tot aartsbroederschap voor heel Nederland in de baziliek te Sittard J.H. / s.n.] / [1908] 

110.De fontibus, e quibus res ab Heliogabalo et Alexandro Severo gestae colligunturSmits, Josephus Clemens Petrus / Alberts / 1908 

111.Ab urbe condita libri XXVII-XXVIII Livius, Titus / N. Alberts / 1907 

112.Handboekje voor de ware vereerders van den H. Andreas, apostel, patroon tegen den kinkhoest R.K. Priester / s.n.] / [1905?] 

113.Oefeningen op Scholtis' Beginselen der Nederlandsche spraakkunst B, v. /  Alberts / [ca. 1905] 

114.Demerara Greenheart Houthandel voorheen C. Alberts Lzn. & Co / 1904 

115.Latijnsche spraakkunst Jaspar, W. / Alberts / 1903 

116.Ab urbe condita libri XXIV-XXVI Livius, Titus /  Alberts / 1903 

117.De prohibitione et censura librorum juxta Leonis XIII Const. "Officiorum" commentatio summaria in commodum cleri curati ex probatis auctoribus recepta ac disposita Sleutjes, Michaëlis / Alberts / 1903 

118.Attische redenaars Hemstege, J.H.Th. / N. Alberts ; Heerlen : Jos. Alberts / [1902]-... 

119.Attische redenaars ; I: Antiphon, Lysias en Isaeus Hemstege, J.H.Th. / Alberts / 1902 

120.Musa sapphica, seu Trifolium multigenum, in quatuor fasciculos divisumNijssen, J. Math. / Alberts / 1902 

121.Quaestiones Euhemereae Gils, Petrus Josephus Maria van / Alberts / 1902 

122.Observationes criticae in Platonem Egelie, Antonius Johannes / apud N. Alberts / 1902 

123.Beginselen der Nederlandsche spraakkunst Scholtis /   Alberts / 1901 

124.Handboekje der Aartsbroederschap de Eerewacht van het H. Hart van Jezus 6e verb. dr / Alberts / 1899 

125.Paradijsbloemen Ruyten, A.H.M. / Alberts / [1897] 126.De zingzwaan : episch-lyrisch gedicht Brill, Ludwig / Alberts / [1896] 

127.De M. Tullii Ciceronis De oratore libris Vessem, Joseph van / Alberts / 1896 

128.Rolduc : voorheen en thans : gedenkschrift opgesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het opvoedingsgesticht Rolduc, 1843-1893 Corten, R. / Alberts / 1893  

129.Handboekje der Aartsbroederschap de Eerewacht van het H. Hart van Jezus Scholtis, J.M. /  Alberts / 1889 

130.St.-Antoniusboekje of, De groote wonderdoener de H. Antonius van Padua en zijne vereering op de negen dinsdagen Alberts, Alph. / Alberts / 1888 

131.Sanimee karetaale : kalienja Kapoewà itoorikó-mé Coll, C. van / Typis M. Alberts et Filiorum / 1887 

132.Langs de Geul : schetsen uit Limburg Hobbel, J. / Alberts / 1886 

133.Vertrouwelijke samenspraken met Jesus aan den voet van het tabernakel : gevolgd door eene dagelijksche begroeting der Allerh. Maagd Maria Vogels, Egidius /  Alberts / 1886 

134.Zeden en gewoonten der Indianen in onze Nederlandsche kolonie Suriname Coll, C. van / s.n.] / 1886  

135.Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname Pater Redemptorist, een / Alberts / 1884  

136.Felicitas, eene goede Zélatrice R.I.P. / Alberts / 1884 

137.Eene rechtsvraag omtrent handelszaken (art.1b W.v.K. en 298 W.v.B.Rv.) Oppen, Antoine Ferdinand Eugène Hubert van / Alberts / 1884 

138.Godvruchtige oefeningen voor de leden der Aartsbroederschap De Eerewacht van het H. Hart van Jezus Alberts / 1882 

139.Vertrouwelijke zamenspraken met Jesus aan den voet van het Tabernakel, gevolgd door eene dagelijksche begroeting der Allerheiligste Maagd Maria Vogels, Egidius / Alberts / 1881 

140.Philagia : catechismus der volmaaktheid Pierik, R.J. / Alberts / [1881] 

141.Aan de Zambesi : vervolg op "Naar de Zambesi" : reisverhaal van den Eerw. Pater J. Weisskopf, S.J.  Weisskopf, J. / Alberts / 1881  

142.Het boek Job : naar 't Hebreeuwsch letterlijk vertaald ter vergelijking met de Vulgata ; Cantica Sion Pierik, R.J. / Alberts / 1881 

143.Eerste oefeningen in het lezen; : bepaaldelijk ingerigt, om den kinderen de letters en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren; ten gebruike der scholen Prinsen, P.J. / ter Boekdrukkerij van M. Alberts / [tussen 1880 en 1890?] 

144.Het oude wonderbeeldje van Onze Lieve Vrouw van Sittard Linders, J.G. / 2e verm. uitg / s.n.] / [1880] 

145.Naar de Zambesi, Midden-Afrika : reisverhaal van den Eerw. Pater J. WeisskopfWeisskopf, J. / Alberts / [1880]

146.Paradijs voor godminnende zielen : gebedenboek versierd met oefeningen, litaniën en gebedenNieuwe dr / Alberts / [1878]

147.Manier om de gelezene of stille Heilige Mis te dienen, volgens den Romeinschen ritusJ.M.J.A. / Snelpersdruk van M. Alberts / 1878

148.De geheel nieuwe minister van financien : lichtpunten tot dadelijke wijziging van ons belastingstelsel en wetten in verband met de eischen des tijds en de belangen van handel, nijverheid, landbouw en volkswelvaarthoofd-ambtenaar, Een / Snelpersdruk van M. Alberts / 1876

149.Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen ; Derde stukje : bevattende oefeningen, overeenkomstig de zesde en zevende leestafelPrinsen, P.J. / Sneldrukpers van M. Alberts / 1874

150.Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen ; Tweede stukje : bevattende oefeningen, overeenkomstig de vierde en vijfde leestafelPrinsen, P.J. / Sneldrukpers van M. Alberts / 1874

151.Handboekje van innemende en practische godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus : uit de geschriften van de gelukzalige Margaretha Maria AlacoqueCasassagas, Dionysius / Alberts / [1873]

152.Leesboekje voor eerstbeginnende kinderenPrinsen, P.J. / Sneldrukpers van M. Alberts / 1873-...

153.De ster der negentiende eeuw : de H. Joseph : beschouwing zijner deugdenBouvy, J. / Alberts / 1871

154.De heerlijkheid Geleen : hare voormalige heeren, inwoners, geregt, gebruiken, enz. ...Russel, Jos. / Alberts / 1860

155.De Societeit van Jesus, van hare stichting af tot op onzen tijd : historische schetsArchier, Adolphe / J.K. Alberts / [1859]

156.Das richtige Verhältniss des Menschen zu Gott und zur Welt, angeschaut im Lichte des Gotteshauses : Rede gehalten zur Einweihung der Synagoge zu Sittard am 13. Elul 5613 (16. September 1853)Cohn, Salomon / Druck von J.K. Alberts / 1853

157.Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen. Ten dienste der scholen ; 1e leesboekAnslijn, N. / ter drukkerij van J.M. Alberts / 1841

158.Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen. Ten dienste der scholenAnslijn, N. / ter drukkerij van J.M. Alberts / 1841-...

159.A. Brouwers' algemeene geschiedenisBrouwers, A. / Alberts / [18XX-...]

160.Poetae latini Rei venaticae scriptores et bucolici antiqui.Faliscus, Gratius / apud Johannem Arnoldum Langerak, P. Gosse, & J. Neaulme, Rutg. Christoph. Alberts, J. van der Kloot / 1728

161.Recueil de cantates.Bachelier, I. / Alberts [and] Vander Kloot / 1728

162.Ordre en reglement voor diaconen van de Nederduytsche gereformeerde kerke in 'sGravenhage, gearresteert den 29. december 1727Alberts [and] Vander Kloot / 1728

163.Mémoires du règne de Catherine, impératrice & souveraine de toute la RussieRousset de Missy, Jean / Alberts & van der Kloot / 1728

164.Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle ... : contenant tout ce que cet auteur a publié pendant sa vie, sur des matières de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, & de littérature, excepté son Dictionnaire historique et critiqueBayle, Pierre / Chez P. Husson, T. Johnson, P. Gosse, J. Swart, H. Scheurleer, J. van Duren, R. Alberts, C. Le Vier, F. Boucquet / 1727-1731

165.De rebus Alexandri magniCurtius Rufus, Q. / typis Alberts & Vander Kloot / 1727

166.Poëzy.Clyburg, J. / R.C. Alberts [and] Van der Kloot / 1727

167.Oeuvres diverses.Bayle, Pierre / P. Husson, ([volume 4:] Rotterdam), T. Johnson, ([volumes 1-3:] P. Gosse), J. Swart, H. Scheurleer, J. van Duren, ([volumes 1-3:] R. Alberts), C. Le Vier, F. Boucquet / 1727-1731

168.La philosophie occulte. : 3 parts.Agrippa, Henr. Corn. / R.C. Alberts / 1727

169.Monarchia HebreaBacallar y Sanna, Vicente / por C. Alberts Y Van der Kloot / 1727

170.Oratio qua ostenditur, artes ac disciplinas in liberis civitatibus magis floruisse, quam in regnis.Eversdyck, Gerardus van / apud Alberts [and] vander Kloot / [1727]

171.Het waare belang van't tractaat van Hanover onderzogt; en hoe veel men zig op Vrankryk [...] verlaaten mag.'sGravenhaagen, Albers and Van der Kloot, [1727] / [1727]

172.Reisbeschryving na verscheyde afgelegene natien in de wereldGulliver, Lemuel / by Alberts & Vander Kloot / 1727-1728

173.Opuscula medica quæ reperiri potuere omnia, nunc primo simul editaDrelincurtius, Carolus / Apud Alberts & van der Kloot / 1727

174.La monarchie des hébreuxSan Felipe, Vicente Bacallar y Sanna de / Alberts & Van der Kloot / 1727

175.Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visscheryZorgdrager, C.G. / Tweeden druk. Met aanmerkelyke zaaken vermeerdert, nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. Verciert met naauwkeurige, en naar 't leven geteekende nieuwe kaarten en kunstige printverbeeldingen / by P. van Thol en R.C. Alberts ... / 1727

176.Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; : in een historisch verhaal ... en in kunstige tafereelen afgemaalt:Bernard, Jean Frédéric / by Rutg: Crist: Alberts / 1727-1738

177.De la vie et des actions d'Alexandre le GrandQuinte-Curce / chez Alberts & vander Kloot / 1727

178.Tractaat van 't krygsrecht. : Waar in veele verschillende gevoelens tot des krygs en der krygsknechten rechten behoorende, volgens de wetten en gewoonten der volkeren uytgelegd worden. Uyt het Latyn in 't Neerduytsch vertaaldVoet, J. / by R.C. Alberts / 1726

179.Histoire d'Hypolite, comte de DuglasLe Jumel de Barneville d'Aulnoy, Marie Cathérine / chez Jean Swart / 1726

180.Antiquitates sacræ & civiles Romanorum explicatæ. : Sive Commentarii historici, mythologici, philologici, in varia monumenta prisca, & maxime in plures statuas, aras, tumulos, inscriptiones &c. ... = Antiquitez sacrées & profanes des Romains expliquées : ou discours historiques, mythologiques, & philologiques, sur divers monumens antiques, comme statues, autels, tombeaux, inscriptions &c. ...Nartow, André van / apud Rutg. Christ. Alberts / 1726

181.Batailles gagnées par le serenissime prince Fr. Eugene de Savoye sur les ennemis de la foi, et sur ceux de l'empereur & de l'empire, en Hongrie, en Italie, en Allemagne & aux Pais-Bas.Du Mont, Jean / chez Pierre Gosse. Rutgert Ch. Alberts / 1725

182.Mémoires du règne de Pierre le Grand, empereur de Russie, père de la patrie ...Nestesuranoi, Iwan / chez R.C. Alberts ; À Amsterd[am] : chez Her. Uytwerf / 1725-1726

183.Nieuw vermeerderd en verbeterd groot stedeboek van Piemont en van Savoye, of naauwkeurige beschryving van derzelver steden, paleizen, kerken, en voornaamste gebouwen, enzby Rutgert Christoffel Alberts / 1725

184.Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant. : Fait aux années 1675. & 1676.Spon, Jacob / chez Rutgert Alberts / 1724

185.De volmaakte wysheit, of De man in alles bedreven, en het voorbeeld eener algemeene wetenschap.Gracian, Baltasar / R.C. Alberts / 1724

186.Nouveaux voyage aux isles de l'Amerique. : Contenant l'histoire naturelles de ces pays ... Ouvrage enrichi d'un grand nombre de cartes, plans, & figures en taille-douceLabat, Jean Baptiste / chez P. Husson. T. Johnson. P. Gosse. J. van Duren. R. Alberts, & C. Levier / 1724

187.Recueil des statues, groupes, fontaines, termes, vases, et autres magnifiques ornemens du chataeu et parc de Versailles. : Le tout gravé d'après les originauxThomassin, Simon / Chez Rutgert Alberts / 1724

188.Labyrinte de Versailles. : Suivant la copie de ParisLe Clerc, Sebastien / chez Rutgert Alberts / 1724

189.Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen.Loon, Gerard van / by Christiaan van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt / 1723-1731

190.Journal du voyage du roi a Rheims.Vayrac, de / R. Alberts / 1723

191.Het leven en bedryf des graaven van Warwik, eerste gunsteling des konings van Engeland Eduard de IV.Le Jumel de Barneville, Marie Cathérine / R. Alberts / 1723

192.De levensgevallen van Hippolytus, graaf van Duglas.Aulnoy, Marie Cathérine Le Jumel de Barneville d' / by Rutgert Alberts / 1723

193.Histoire des révolutions d'Angleterre, depuis le commencement de la monarchie jusqu'au règne de Guillaume IIIOrleans, Pierre Joseph d' / Nouvelle ed. édit / chez Rutgert Alberts / 1723

194.Elemens de geometrie, ou traité de la mesure du corps. : Qui comprend huit livres des elemens d'Euclide & les plus beaux Theoremes d'Archymede ...Fischbach, de / chez Rutgert Alberts / 1723

195.Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de mathématique. : Avec les figures nécessaires pour l'intelligence de ce traité.Bion, N. / Nouvelle edition, revûë, corrigée & augmentée / chez P. Husson, T. Johnson, P. Gosse, J. Swart, H. Scheurleer, J. van Duren, R. Alberts, C. le Vier, & F. Boucquet / 1723

196.Voyage de Dalmatie, de Grece, et du Lavant.Wheler, George / chez Rutgert Alberts / 1723

197.Resolutien van Consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland, genomen zedert den aenvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt als Raedt-Pensionnaris ... beginnende met den tweden Augusti 1653 ende eyndigende met den negentienden December 1668Den IIen druk / By Joannes Oosterwyk, Steenhouwer en Uytwerf / 1719

198.Avantures de la comtesse de Strasbourg, et de sa fille.Auteur des Mémoires, L.C.D.R., L' / chez Chr. van Lom, P. Gosse, & R. Alberts / 1716

199.Recueil de pièces choisies tant en prose qu'en versLa Monnoye, Bernard de / Van-Lom, P. Gosse, Albers / 1714

200.Memoires des avantures singulieres de la cour de France ...auteur du Voyage & Memoires d'Espagne, L' / Seconde edition / chez Jean Alberts ... / 1692

201.Histoire nouvelle de la cour d'Espagne.auteur des Memoires & Voyage d'Espagne, L' / J. Alberts [bookseller] / 1692

202.Nader Verhael van de Victorie Op de France Vloot op den 30. May en d'aenvolgende daegen, bevoghten : Withal den 4 JuniJ. Aelberts / [1692]

203.Histoire de Jean de Bourbon, Prince de Carency.auteur des Memoires et voyage d'Espagne, L' / chez Jean Alberts ... / 1692

204.Relation de ce qui s'est passé au procez de mylord Preston & du sieur Jean AshtonM. Uytwerf ([title-page] {2}[A1: and] J. Aalbers) [bookseller] / 1691

205.Onpartydigh verhael van sommige merkwaerdige voorvallen in het leven van Arthur, graef van Torrington: Mitsgaders eenige aenmerkingen over desselfs proces en ontslagingeGedrukt nae de copye tot Londen / by Johannis Aelbers ... / 1691

206.Recherche modeste des causes des malheurs qui sont arrives en Angleterre depuis peu de joursJ. Alberts [bookseller] / 1690

207.Seconde recherche des causes des malheurs qui viennent d'arriver à AngleterreJ. Aelberts [bookseller] / 1710 [= 1690]

208.Pertinent verhael van 't geene gepasseert is in Yrlandt, tusschen de legers van Koningh William en de gewesene Koningh Jacobus, op den i Iuly 1690, ouden styl = Relation ou combat, donné au passage de la riviere de Boine en Irlande, le premier de Iuillet 1690 V,S, par les trouppes du Roy, commandées par S.M. en personneby Johannes Aelberts / 1690

209.Harangue = DiscoursHarbordt / by Johannes Aelberts / 1690 

210.Eenige aanmerkingen tot ontledinge en wederlegginge van de gepretendeerde justificatie van de sustinue van burgermeesteren en vroedschap der stad Amsterdam, omtrent de sessie van den heer grave van Portland in haar eed. groot-mog. vergaderinge by Johannes Aalberts / 1690 

211.Harangue de Son Excellence Monseigneur Le Comte de Pembroek, ambassadeur de Sa Majesté Brittannique à leurs hauts & puissants seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies, le 9 de Iuillet 1689 = Harangue van Syn Excellentie de Grave van Pembroek, Ambassadeur van Syn Konincklijke Majesteit van Groot Brittangien, aen Haer Hoogh Mogende de Heeren Staten Generael der Veereenigde Nederlanden, den 9. July 1689 Pembroke, Thomas Herbert / by Johannes Albertz / 1689 

212.De gelukkige aanstaande gevolgen uit de Unie en verbintenis tusschen Haar Majesteiten Willem de III en Marie de II, .. by Johannes Albertz / 1689 

213.Missive uyt Colchester, den 7. December, met een expresse den 9. dito soo aenstonts van Rotterdam alhier gearriveert J. Aelberts / [1688] 

214.Brief van den Prince George aen den Koning van Engeland George / J. Aelberts / [1688] 

215.Derde declaratie van den Heere Prince van Oranje, mitsgaders een brief van den Heer Admiraal Herbert by Joh. Aelberts / 1688 

216.Vertalinge vande Harangue aen de ... Staten-Generael ... gedaen by ... den Heere Holzhalb, extraordinaris envoyé van de ... Evangelische Cantons van de Ligue van Switserlandt, op den 22 September 1687 Holzhalb, ... / J. Aelberts / 1687 

217.Harangue A ... les Etats Genereaux Des Provinces Unies, : Le 22 Septembre 1687 .. Holzhalb, ... / J. Aelberts / 1687 

218.Instructie voor den inspector, aengaende den inspectie oeconomiæ, hem by den Heeren Gedeputeerden der Staten van Frieslandt, met voorgaenden advyse der Heeren Curateurs van den Academie tot Franeker, gegeven, om te beter zijn ontfangene last te volvoeren gedruckt by Ids Alberts / 1656 

219.Articulen den oeconomum alleen betreffende gedruckt by Ids Alberts / 1656 

220.Statvten, ordonnantien, ende costumen van Friesland [pr.] D. Alberts, 1637 ([title-page] {4}[A1:] Harlingen, [for] G. Aukes / 1627 

221.Ivsta fvnebria in gloriosam mortem ill. & bellicomi herois, domini Ernesti Casimiri, Comitis Nassovii, gubernatoris Frisiae, cis & uls' Lavicam/ Per Edones Neuhusius Neuhusius, Edones / typis Theodori Alberti, bibliopolæ / 1633 

222.Een scherpe spore tot ghebedt, danckbaerheyt ende boetveerdigheyt: voorghestelt in vijf stichtelijcke predicatien : de eerste predicatie werdt gheintituleert: Des bedroefden Zions troost : ende is ghedaen als de vyandt in die Veluwe was ghevallen  A.D.E. / bij Dirck Albertsz / 1630