Uitgaven Ars Aequi

1.Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht : van eigendom naar product-as-a-service Vermeulen, E.C.A. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

2.Jurisprudentie intellectuele eigendom : 1953-2020 Stichting Ars Aequi / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

3.Erfpacht Broese van Groenou, J. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

4.De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen Emden, E.L.A. van / Ars Aequi Libri / [2020] / 2020

5.Jurisprudentie goederen- en insolventierecht 1975-2020 Campen, M.M. van / Zesde druk / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

6.Leermeesters : beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

7.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Zevende druk / Ars Aequi Libri / 2020 / 2020

8.Europees strafrecht 2020/2021 Dolman, Menno / Eerste druk (2020/2021) / Ars Aequi / 2019 / 2019

9.Kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht : bestuursorgaan, besluit en belanghebbende Klap, Arnout / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

10.Een boekje open over de Hoge Raad en zijn reservisten : een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast Jesserun d'Oliveira, Hans Ulrich / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

11.Crowdfunding : een juridische verkenning Demper, S.N. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

12.Jurisprudentie personen- en familierecht 1979-2019 Jonker, M. / Zesde druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

13.Jurisprudentie faillissementsrecht, 1953-2019 Stein, D.F.H. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

14.Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2019 Dongen, E.G.D. van / Tweede editie / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

15.Appartementsrecht Peutz, R.L. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

16.Klassiekers onder de loep : een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten Jansen, Corjo / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

17.Aansprakelijkheid van de arbiter : 'bewuste roekeloosheid', 'ernstig verwijt' of 'bekwame arbiter' als maatstaf? : de balansopname na Greenworld (2009) en Qnow (2016)Dunné, J.M. van / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

18.Jurisprudentie inleiding staats- en bestuursrecht 1879-2019 Hillegers, Saskia / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

19.Jurisprudentie fiscaal insolventierecht 1983-2019 Tekstra, A.J. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

20.Rechtspraak vreemdelingenrecht : landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019Zwaan, K.M. / Ars Aequi / 2019 / 2019

21.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Zesde druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

22.Jurisprudentie staats- en bestuursrecht 1849-2019 Bunschoten, Derk / Zesde herziene druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

23.Freedom of establishment for companies in Europe (EU/EEA) Mannan, Morshed / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

24.Jurisprudentie financiering en zekerheiden 1957-2018 Mennens, A.M. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

25.De veilige stad als collectief doel Sap, Jan Willem / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

26.Vreemdelingenbewaring Dokkum, B. van / Derde druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

27.The Netherlands Commercial Court Kuijpers, Matthijs / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

28.Medische aansprakelijkheid Wijne, R.P. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

29.Jurisprudentie faillissementsrecht 1975-2018 Stein, D.F.H. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

30.Jurisprudentie merken- en handelsnamenrecht 1977-2018 Teunissen, P. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

31.Jurisprudentie Europees recht 1963-2018 Sap, J.W. / 4e druk / Ars Aequi Libri / 2019 / 2019

32.Verkrijging door verjaring Es, P.C. van / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

33.Executie(ver)koop van onroerende zaken Visser, I. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

34.Goederenrecht geschetst Bartels, S.E. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

35.Ondernemingsrecht : jurisprudentie en annotaties 1897-2018 : een selectie Raaijmakers, M.J.G.C. / Zevende herziene editie / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

36.De wet en de interpretatie van een overeenkomst : overbodige regels? Kop, Peter C. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

37.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Vijfde druk / Ars Aequi Libri / 2018 / ©2018

38.AVG & Uitvoeringswet AVG 2018 Stichting Ars Aequi / Eerste editie / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

39.Civiele cassatie Asser, W.D.H. / Derde druk / Ars Aequi Libri / 2018 / ©2018

40.Transponeringstabel burgerlijk wetboek naar oud burgerlijk wetboek Klomp, R.J.Q. / Ars Aequi Libri / 2018 / 2018

41.De bancaire kredietovereenkomst Verdaas, A.J. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2018 / ©2018

42.Tegenkrachten : een waaier van tegenkrachten belicht vanuit de werelden van de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht Goslings, Marjan / Ars Aequi libri / 2018 / 2018

43.Kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht : bestuursorgaan, besluit en belanghebbende Klap, Arnout / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2017 / ©2017

44.Met recht bevlogen : liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink Bruning, Menno / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

45.Fusies en overnames in Nederland Stevens, T.M. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

46.De voorzieningenrechter bestuursrecht Damsteegt, Teus / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

47.Inleiding tot het Europees bestuursrecht Prechal, S. / Vierde, geheel herziene druk / Ars Aequi Libri / 2017 / ©2017

48.Vijftig weeffouten in het BW Pol, Friso van de / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

49.Jurisprudentie auteursrecht 1946-2017 Teunissen, P. / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

50.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / Zevende, herziene, druk / Ars Aequi Libri / 2017 / ©2017

51.ECHR case files : the case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights Glas, Lize R. / 1e druk / Ars Aequi Libri / juni 2017 / 2017

52.Jurisprudentie burgerlijk recht Spath, J.B. / Vijfde editie / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

53.Causaliteit : opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

54.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Vierde druk / Ars Aequi Libri / 2017 / ©2017

55.Voorwaardelijke verbintenissen Ruygvoorn, M.R. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

56.Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Beckers, Marion / Ars Aequi Libri / [2017] / 2017

57.De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak Bosma, Menko / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

58.Schadebegroting Tjong Tjin Tai, T.F.E. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

59.Erfrecht geschetst Oostrom, N. van / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

60.Hoofdstukken grondrechten Nieuwenhuis, A.J. / Vierde druk / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

61.Levensmiddelenrecht : systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied Meulen, Bernd van der / Ars Aequi Libri / 2017 / 2017

62.Beslag- en executierecht geschetst Krzemiński, K.J. / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

63.Personen-, familie- en erfrecht : jurisprudentie 1979-2016 Yildiz, Y. / Vijfde herziene editie / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

64.Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiele recht Jansen, Corjo J.H. / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

65.Bij de bestuursrechter : een praktische handleiding voor de zitting bij de rechtsbank Crombach, S.J.L. / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

66.Verbintenissenrecht geschetst Klomp, R.J.Q. / Derde druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

67.Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht 2016 Klaassen, C.J.M. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

68.Arbeidsrecht geschetst Boot, G.C. / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

69.Het recht van de EU voor decentrale overheden : een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten Hessel, Bart / 1e druk / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

70.Over recht gesproken : een inleiding tot het recht Soeteman, Arend / 4e druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

71.Huurrecht geschetst Duijnstee-van Imhoff, Z.H. / Derde druk / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

72.Jurisprudentie inleiding privaatrecht 1905-2016 Dongen, E.G.D. van / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

73.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / 3e druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

74.Contracten met de overheid Langbroek, H.J.S.M. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

75.Privaatrecht als opdracht Croes, P.A.M. / Negende druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

76.Jurisprudentie verzekeringsrecht 1913-2016 Stichting Ars Aequi / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

77.De opstanding van Europa Sap, Jan Willem / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

78.Burgerlijk procesrecht geschetst Ernes, A.L.H. / Zesde, herziene, druk / Ars Aequi Libri / 2016 / ©2016

79.Rechtsvorming door de Hoge Raad Graaff, Ruben de / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

80.Jurisprudentie internetrecht 1976-2015Stichting Ars Aequi / Ars Aequi Libri / 2016 / 2016

81.Inleiding tot het Europees bestuursrecht Jans, J.H. / Derde, geheel herziene druk / Ars Aequi Libri / 2011, [2016] / 2011

82.Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015 Damen, L.J.A. / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

83.Breed burgerlijk recht : over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van 'opeising' van octrooien Spath, J.B. / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

84.Van schuldsanering tot schone lei : een praktische beschrijving van de Wsnp Bommel, M. van / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

85.Rechtspraak vreemdelingenrecht : landmark cases on asylum and immigration law : jurisprudentie 1950-2015 Kok, S.G. / Vierde geheel herziene druk / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

86.Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2015 Bots, A.M.M.M. / Vijfde herziene editie / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

87.Gemeentelijke verordeningen Schilder, A.E. / 4e druk / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

88.Over recht gesproken : een inleiding tot het recht Soeteman, Arend / 3e druk / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

89.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Tweede druk / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

90.Hoofdstukken openbare-orderecht Berg, Anita van den / 1e druk / Ars Aequi Libri / [2015] / 2015

91.Mogen wij u even aanspreken? : acht aspecten van aansprakelijkheid Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

92.Ik ben niet overtuigd : opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam Makkink, G.C. / [Ars Aequi Libri] / [2015] / 2015

93.Jurisprudentie intellectuele eigendom : 1953-2014 Stichting Ars Aequi / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

94.Goederen- en insolventierecht : jurisprudentie 1975-2014 Campen, M.M. van / Vijfde herziene druk / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

95.Jurisprudentie Europees recht 1963-2014 Sap, J.W. / 3e druk / Ars Aequi Libri / 2015 / 2015

96.Ondernemingsrecht : jurisprudentie en annotaties 1897-2014 : een selectie Raaijmakers, M.J.G.C. / Zesde herziene editie / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

97.Over de grens van de vrijheid van meningsuiting : theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie Nieuwenhuis, Aernout J. / Vierde druk / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

98.De privaatrechtelijke dwangsom Jongbloed, A.W. / Tweede herziene druk / Ars Aequi Libri / 2015 / ©2015

99.European fundamental rights cases 1970/2014 Gerards, J.H. / Second edition / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

100.De fiscus in het privaatrecht Tekstra, A.J. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

101.Krediet financiering van bedrijfsovernames Mellenbergh, Rik / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

102.Tussen feit en fictie Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

103.Perspectieven op recht : een kritische kennismaking met het recht Wijk, L.D.E.M. van / Ars Aequi Libri / 2014 / ©2014

104.Jurisprudentie publiekrecht 1879-2014 Cate, Hester ten / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

105.Slachtoffers van het Duitsche geweld Kop, Peter / Tweede (herziene) druk / Ars Aequi Libri / 2014 / ©2014

106.Historische wortels van het recht Berge, Lukas van den / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

107.Pardon, is dat zo? : vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens Aben, D.J.C. / Ars Aequi Libri / [2014] / 2014

108.Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden Paapst, M.H. / 2e (herziene) druk / Ars Aequi Libri / 2014 / ©2014

109.Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken Benhadi, R. / 1e druk / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

110.Hoofdstukken grondrechten Nieuwenhuis, A.J. / Derde verbeterde druk / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

111.Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken Breda, J.H. van / 1e druk / Ars Aequi Libri / 2014 / 2014

112.Jurisprudentie informatiegrondrechten : 1976-2013 Klingenberg, A.M. / Eerste editie / Ars Aequi Libri / 2013 / 2013

113.De lotgevallen en dilemma's van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting : doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2013 / 2013

114.European fundamental rights cases 1970/2013 Gerards, J.H. / First edition / Ars Aequi Libri / 2013 / 2013

115.Medische aansprakelijkheid Wijne, R.P. / Eerste druk / Ars Aequi Libri / 2013 / ©2013

116.Rechten van het kind en waardigheid Graaf, J.H. de / Ars Aequi Libri / 2013 / 2013

117.Personen- en familierecht : jurisprudentie 1979-2013 Boele-Woelki, K. / 4e herziene ed / Ars Aequi Libri / cop. 2013

118.Vreemdelingenbewaring in nationaal- en Europeesrechtelijk perspectief Dokkum, Bram van / Ars Aequi Libri / 2013 / 2013

119.Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur : bij de opening van het nieuwe Paleis van Justitie in Amsterdam Abrahams, Frits / Ars Aequi Libri / [2013] / 2013

120.Jurisprudentie burgerlijk recht Spath, J.B. / 4e ed / Ars Aequi Libri / 2013

121.Grondrechten : de nationale, Europese en internationale dimensie Gerards, Janneke / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2013

122.In omnibus omnia : over vage en scherpe normen in het recht Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2013

123.Strafprocesdossier Bosch, M. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2013

124.Capita strafrecht : een thematische inleiding Mevis, P.A.M. / 7e [bew.] dr / Ars Aequi Libri / 2013

125.De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak Centre for Children's Rights Amsterdam / Ars Aequi Libri / 2012-...

126.De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak : 1 januari 2002-1 september 2011 ; De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak Graaf, J.H. de / Ars Aequi Libri / 2012 / ©2012

127.De bancaire kredietovereenkomst Verdaas, A.J. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2012

128.Illusies : recht in de leer bij beeldende kunst Winter, Reiner de / Ars Aequi Libri / 2012

129.Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden Paapst, M.H. / Ars Aequi Libri / 2012

130.Reikwijdte van het legaliteitsbeginsel Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / 2012

131.Privaatrecht als opdracht Croes, P.A.M. / 8e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2012

132.Verhoging griffierechten : effecten op de rechtspraak, andere mogelijkheden van kostenbeheersing en procesinnovatie Amsterdam, A. van / Ars Aequi Libri / 2012

133.Het Amerikaanse federaal constitutioneel systeem van binnenuit en in Europees perspectief : drie recente, illustratieve controverses Balfoort, Willem / Ars Aequi Libri / 2012

134.Valse zeden : voor de schuur, in de schuur, na de schuur Veraart, Chris / 4e geactualiseerde dr / Ars Aequi Libri / 2012

135.Jurisprudentie Europees recht 1963-2011 Sap, J.W. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2012

136.Wettelijke rente : de artikelen 6:119, 6:119a en 6:120 BW Hartog Jager, W.H.B. den / Ars Aequi Libri / 2012

137.Een selectie uit de sociale werking van recht : een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie Griffiths, John / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2012

138.Voorbereidingshandelingen Sikkema, Eelke / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2012

139.Relatievermogensrecht geschetst Schonewille, F. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 2011

140.Inleiding tot het Europees bestuursrecht Jans, J.H. / 3e, geheel herz. dr / Ars Aequi Libri / 2011

141.Goederen- en insolventierecht : jurisprudentie 1975-2011 Tuil, M.L. / [4e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2011

142.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden Bosch, A.G. / 6e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2011

143.Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2011 Bots, A.M.M.M. / [4e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2011

144.De methode van het materiële strafrecht Rozemond, Klaas / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2011

145.Recht van onderop : antwoorden uit de rechtssociologie Hertogh, Marc / Ars Aequi Libri / 2011

146.Arbeidsrecht geschetstBoot, G.C. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2011

147.Rechterlijk activisme : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters Peters, J.A. / Ars Aequi / 2011

148.Verkrijging door verjaring Es, P.C. van / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2011

149.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / 6e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 2011

150.Civiele cassatie Asser, W.D.H. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2011

151.Hoofdstukken grondrechten Nieuwenhuis, A.J. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2011

152.Over de grens van de vrijheid van meningsuiting : theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie Nieuwenhuis, Aernout J. / [3e dr.] / Ars Aequi Libri / 2011

153.Conflictoplossing en scheidingsrecht Coenraad, Lieke / Ars Aequi Libri / 2011

154.Towards a European civil code Hartkamp, Arthur / 4th rev. and expanded ed / Kluwer Law International / cop. 2011

155.Goederenrecht geschetst Bartels, S.E. / Ars Aequi Libri / 2011

156.Met kracht van argumenten : een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties Soeteman, Arend / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2010

157.Relatievermogensrecht geschetst Schonewille, F. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2010

158.Canon van het Recht Schutgens, Roel / Ars Aequi Libri / 2010

159.Letters of intent Wessels, B. / Ars Aequi Libri / 2010

160.Rechten van het kind en autonomie Graaf, J.H. de / Ars Aequi Libri / 2010

161.Onderzoeksvaardigheden : instructie voor juristen Curry-Sumner, Ian / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2010

162.Over recht gesproken : een inleiding tot het recht Soeteman, Arend / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2010

163.Jurisprudentie burgerlijk recht Spath, J.B. / 3e ed / Ars Aequi Libri / 2010

164.Personen- en familierecht : jurisprudentie 1979-2010 Boele-Woelki, K. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 2010

165.Ondernemingsrecht : jurisprudentie en annotaties, 1897-2010 : een selectie Raaijmakers, M.J.G.C. / [5e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2010

166.Stilstaan bij de Rijdende Rechter : een kijkje in het consumentenrecht Mierlo, Thom van / Ars Aequi / 2010

167.Mededinging 2010/2012 Ars Aequi Libri / 2010

168.Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders Busch, D. / Ars Aequi Libri / 2010

169.Rechtspraak vreemdelingenrecht : jurisprudentie 1950-2009 Spijkerboer, T.P. / [3e geheel herz. dr.] / Ars Aequi Libri / 2010

170.Kernthema's vreemdelingenbewaring Dokkum, Bram van / Ars Aequi / 2010

171.Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde Polak, M.V. / Ars Aequi Libri / 2010

172.Met kracht van argumenten : een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties Soeteman, Arend / Ars Aequi Libri / 2010

173.Hoofdstukken grondrechten Hins, A.W. / Ars Aequi Libri / 2010

174.Seksuele intimidatie: de juridische gids Holtmaat, Rikki / Ars Aequi Libri / 2009

175.Opstellen materieel strafrecht Gritter, E. / Ars Aequi Libri / 2009

176.De notaris in appel : ontwikkeling notarieel tuchtrecht in hoger beroep Haak, H.F. van den / Gerechtshof / cop. 2009

177.De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht Krzeminski, K.J. / Ars Aequi Libri / 2009

178.Burgerlijk procesrecht geschetst Ernes, A.L.H. / 5e, herz., dr / Ars Aequi Libri / 2009

179.Familierecht geschetst Schrama, W.M. / Ars Aequi Libri / 2009

180.Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht Klaassen, C.J.M. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2009

181.Over recht gesproken : een inleiding tot de rechtsgeleerdheid Soeteman, Arend / [1e dr.] / Ars Aequi Libri / 2009

182.Capita strafrecht : een thematische inleiding Mevis, P.A.M. / 6e [bew.] dr / Ars Aequi Libri / 2009

183.De grenzen van het goede leven : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Tans, Olaf / Ars Aequi Libri / 2009

184.Uitleg van schriftelijke contracten Tjittes, R.P.J.L. / Ars Aequi Libri / 2009

185.Eendracht maakt macht : een onderzoek naar 'acting in concert' in het kader van het verplicht openbaar bod Beckers, J.H.L. / Ars Aequi Libri / 2009

186.Goederen in geding : mondiaal, Europees, nationaal Possen, F.H.M. / Gerechtshof / cop. 2008

187.Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid Graaf, J.H. de / Ars Aequi Libri / 2008

188.Strafrecht ad fundum : een bezinning op de rol van strafrechtelijke fundamenten in de hedendaagse maatschappij Lauriks, Mark / Ars Aequi Libri / 2008

189.Het voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd Hel, J.A. van de / Ars Aequi Libri / 2008

190.Raad & daad : over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad Keukens, W.M.T. / Ars Aequi Libri / 2008

191.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden Bosch, A.G. / 5e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2008

192.Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen Barkhuysen, T. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2008

193.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / 5e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 2008

194.'Alles afwegende....' : bijdragen aan het vijfde symposium juridische argumentatie, 22 juni 2007 te Rotterdam Feteris, E.T. / Ars Aequi Libri / 2007

195.Beklaagde hoven : klachtenregeling in de rechterlijke organisatie Joustra, C.A. / Ars Aequi Libri / cop. 2007

196.Massaclaims, class actions op z'n Nederlands Berg, Nienke van den / Ars Aequi Libri / 2007

197.Goederen- en insolventierecht : jurisprudentie 1991-2007 Boom, W.H. van / [3e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2007

198.Relatievermogensrecht geschetst Schonewille, F. / Ars Aequi Libri / 2007

199.Blik op de rijksoverheid Hofman, J.A. / Ars Aequi Libri / 2007

200.Jurisprudentie burgerlijk recht Spath, J.B. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2007

201.Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2007 Bots, A.M.M.M. / [3e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2007

202.Toezicht op gereguleerde markten Duijkersloot, A.P.W. / Ars Aequi Libri / 2007

203.Rechtsfilosofische annotaties Janse, Ronald / Ars Aequi Libri / 2007

204.Ars Aequi taalgids voor juristen Tiggeler, Eric / Ars Aequi Libri / 2007

205.Het beginsel van de minste pijn : een inleiding tot de loonheffingen Mertens, A.L. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2007

206.Personen- en familierecht : jurisprudentie 1979-2007 Boele-Woelki, K. / 2e dr. / Ars Aequi Libri / 2007

207.Jurisprudentie Europees recht 1963-2006 Sap, J.W. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2007

208.Artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leedSijmonsma, J.R. / Ars Aequi Libri / 2007

209.Herbalans : beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd Jongbloed, A.W. / Ars Aequi Libri / 2007

210.Constitutionele klassiekers Battjes, H. / Ars Aequi Libri / 2007

211.Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis Boer, C. de / [1e ed.] / Ars Aequi Libri / 2007

212.De privaatrechtelijke dwangsom Jongbloed, A.W. / Ars Aequi Libri / 2007

213.Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken Wiewel, P.G. / Gerechtshof / cop. 2007

214.Huurrecht geschetst Duijnstee-van Imhoff, Z.H. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2007

215.Gelijkheid en recht op zorg Exter, André den / Ars Aequi Libri / cop. 2007

216.Hoofdstukken communicatie- & mediarecht : beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia Grosheide, F.W. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2007

217.Kwade zaken? : de moraal van het juridisch beroep Kaptein, Hendrik / Ars Aequi / 2006

218.Ondernemingsrecht : jurisprudentie en annotaties, 1897-2006 : een selectie Raaijmakers, M.J.G.C. / 4e herz. ed / Ars Aequi Libri / 2006

219.Spiegels voor rechters : beschouwingen over literatuur en recht Gaakeer, Jeanne / Gerechtshof / cop. 2006

220.Over de grens van de vrijheid van meningsuiting : theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie Nieuwenhuis, Aernout J. / [2e, herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2006

221.Privaatrecht als opdracht Akkermans, A.J. / [7e dr.] / Ars Aequi Libri / 2006

222.Lekker juridisch! : aan tafel bij zestien bekende juristen Tol, Merijn / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2006

223.Capita strafrecht : een thematische inleiding Mevis, P.A.M. / 5e [bew.] dr / Ars Aequi Libri / 2006

224.ECJ cases on European contract law : a selection Hesselink, Martijn W. / [1st ed.] / Ars Aequi Libri / 2006

225.Jurisprudentie media- en informatierecht 1976-2005 Dommering, E.J. / 3e, [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2006

226.Van plakkaat tot praktijk : strafrecht in Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw Broers, E.J.M.F.C. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2006

227.Verbintenissenrecht geschetst Bollen, C. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2006

228.De methode van het materiële strafrechtRozemond, Klaas / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2006

229.W. C. L. van der Grintenlezing Daneels, Godfried / Ars Aequi Libri / 2005

230.Goederenrechtelijke colleges Fesevur, J.E. / 3e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 2005

231.De positie van de rechter in de samenleving Joustra, Carla / Ars Aequi Libri / cop. 2005

232.Handboek internationaal jeugdrecht : een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen Meuwese, Stan / Ars Aequi Libri / cop. 2005

233.Internationaal jeugdrecht : verdragen, verordeningen, wetten en andere internationale rechtsdocumenten Meuwese, Stan / Ars Aequi Libri / 2005

234.Jurisprudentie internationaal jeugdrecht Meuwese, Stan / Ars Aequi Libri / 2005

235.De Koning in het Nederlandse staatsrecht Vermeulen, B.P. / Ars Aequi Libri / 2005

236.Over de versterking van de positie van de minister-president : drie opstellen en het verslag van een colloquium Bovend'Eert, Paul / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2005

237.Arbeidsrecht procesdossier Verbeek, A.P.J.M. / Ars Aequi Libri / 2005

238.Jurisprudentie burgerlijk recht Ars Aequi Libri / 2005

239.Capita encyclopedie en rechtsfilosofie Cliteur, P.B. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2005

240.Historische rechtszaken Jaspers, Frank / Ars Aequi Libri / [2005]

241.Van schuldsanering tot schone lei : een praktische beschrijving van het wettelijk traject Dethmers, H.H. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2005

242.Vluchtelingenrecht Spijkerboer, T.P. / Ars Aequi Libri / 2005

243.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden Bosch, A.G. / 4e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2005

244.E-commerce: juridische knelpunten praktisch belicht Staden ten Brink, A. van / Ars Aequi Libri / 2005

245.De sociale werking van recht : een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie Griffiths, John / 4e dr / Ars Aequi Libri / 2005

246.Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? : godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving Labuschagne, B.C. / Ars Aequi Libri / 2004

247.Artikel 12 Sv Gend, S.J.A.M. van / Ars Aequi Libri / cop. 2004

248.Niet-nakoming : begrip en systeem van de wanprestatie-regeling naar Nederlands recht Smits, J.M. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 2004

249.16 juristen en hun filosofische inspiratie Jansen, C.J.H. / Ars Aequi Libri / cop. 2004

250.Commentaren op fundamentele herbezinning Ingelse, P. / Ars Aequi Libri / cop. 2004

251.Mudawwana : Marokkaanse familiewet : (nieuwe wet van 2004) Berger, M.S. / 3e herz. ed / Ars Aequi Libri / 2004

252.In het licht van deze overwegingen : bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie, 27 juni 2003 te Rotterdam Feteris, E.T. / Ars Aequi Libri / 2004

253.Kingdom of the Netherlands : charter and constitution Besselink, Leonard F.M. / Ars Aequi Libri / 2004

254.Constitutional law of the Netherlands : an introduction with texts, cases and materials Besselink, Leonard F.M. / Ars Aequi Libri / cop. 2004

255.W. C. L. van der Grinten-lezing Docters van Leeuwen, A.W.H. / Ars Aequi Libri / 2004

256.Introductie internationaal strafrecht Buruma, Ybo / 2e, [geheel gereviseerde] dr / Ars Aequi Libri / 2004

257.Towards a European civil code Hartkamp, Arthur / 3rd fully rev. and expanded ed / Ars Aequi Libri / 2004

258.Capita strafrecht : een thematische inleiding Mevis, P.A.M. / 4e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2004

259.Gemeentelijke verordeningen Schilder, A.E. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 2004

260.Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden Smith, C.E. / Ars Aequi Libri / 2004

261.De omvang van het geding : over de betekenis en toepassing van art. 8:69 Awb Bock, R.H. de / Ars Aequi Libri / 2004

262.De bezwaarschriftprocedure Sanders, K.H. / Ars Aequi Libri / 2004

263.De Wet Belaging : totstandkoming en toepassing Malsch, M. / Ars Aequi Libri / 2004

264.Goederen- en faillissementsrecht : jurisprudentie 1987-2003 Beijer, F.M. / [2e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2004

265.Rechtspraak vreemdelingenrecht : jurisprudentie 1974-2003 Spijkerboer, T.P. / Ars Aequi Libri / 2004

266.Personen- en familierecht : jurisprudentie 1979-2003 Boele-Woelki, K. / Ars Aequi Libri / 2004

267.Statuut en grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden[1e ed.] / Ars Aequi Libri / 2004

268.W. C. L. van der Grintenlezing Wijffels, H.H.F. / Ars Aequi Libri / 2003

269.StrafprocesdossierDolman, M.M. / Ars Aequi Libri / 2003

270.Dutch law in action Bruinsma, Fred J. / 2nd ed / Ars Aequi Libri / 2003

271.Van plakkaat tot praktijk : strafrecht in Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw Broers, E.J.M.F.C. / Ars Aequi Libri / 2003

272.Burgerlijk procesrecht geschetst Ernes, A.L.H. / 4e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 2003

273.Surinaams bestuursrecht (administratief recht) Hoever-Venoaks, M.R. / 2e herz. dr / Universiteit van Suriname / 2003

274.Huurrecht geschetst Duijnstee-van Imhoff, Z.H. / 1e dr / Ars Aequi Libri / 2003

275.Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2003 Bots, A.M.M.M. / 2e herz. ed / Ars Aequi Libri / 2003

276.Rechten, plichten, deugden Cliteur, P.B. / Ars Aequi Libri / 2003

277.Recht & religie Bertens, Tom / Ars Aequi / 2003

278.De Schiedammer parkmoord : een rechtspsychologische reconstructie Koppen, P.J. van / Ars Aequi Libri / 2003

279.Civiele cassatie Asser, W.D.H. / Ars Aequi Libri / 2003

280.Openbaarheid van bestuur Hofman, J.A. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2003

281.Arbitrage procesdossier Leijgraaf, R.C.E. / Ars Aequi Libri / 2003

282.Vergoeding van zuivere vermogensschade van derden Verschuur, Anne Marie E. / Ars Aequi Libri / 2003

283.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden Bosch, A.G. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2003

284.Vennootschapsrecht : jurisprudentie en annotaties, 1897-2002 : een selectie Raaijmakers, M.J.G.C. / [3e herz. ed.] / Ars Aequi Libri / 2003

285.Ministeriële verantwoordelijkheid Bovend'Eert, P.P.T. / Ars Aequi Libri / 2002

286.Vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden : VIOV Nijboer, J.F. / Ars Aequi Libri / 2002

287.Leerboek effectenrecht Boogert, M.W. den / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 2002

288.Judicial review Schrage, E.J.H. / Paul Scholten Instituut, Universiteit van Amsterdam / 2002

289.Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen Akkermans, Arno / Ars Aequi Libri / 2002

290.Rechtsfilosofie : een thematische benadering Cliteur, P.B. / Ars Aequi Libri / 2002

291.Het Hof van boven : Amsterdammers in de Hoge Raad Ballegooijen, C.W.M. van / Ars Aequi Libri / 2002

292.Europees indirect belastingrecht Terra, Ben J.M. / 2e [uitgebr.] dr / Ars Aequi Libri / 2002

293.Geschiedenis van het strafrecht in Europa Martinage, R. / Ars Aequi Libri / cop. 2002

294.Capita strafrecht Mevis, P.A.M. / 3e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2002

295.The principles of European contract law and Dutch law : a commentary Busch, Danny / Ars Aequi Libri / 2002

296.Het belang van een bagatel Verkade, D.W.F. / Ars Aequi Libri / cop. 2002

297.Inleiding tot het Europees bestuursrecht Jans, J.H. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2002

298.Buiten de rechter om Berg, Josine van den / Ars Aequi / 2002

299.Werken met taakgestraften : ervaringen van projectbegeleiders Imkamp, F.M.J.A. / Ars Aequi Libri / 2002

300.De multiculturele samenleving en het recht Manen, N.F. van / Ars Aequi Libri / 2002

301.Facetten van overheidsaansprakelijkheid : bundel naar aanleiding van het Mordenate congres: 'Overheidsaansprakelijkheid: een trend van deze tijd?' Vaate, I. bij de / Ars Aequi Libri / 2002

302.Huurprocesdossier : onderhoudsklachten en de huurprijs en de procedure tot verlenging van de termijn van ontruimingsbescherming Schipper, G.C.M. / 3e geheel herz. dr / Ars Aequi Libri / 2002

303.Burgerlijk procesrecht geschetst Ernes, A.L.H. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2002

304.Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon Verheij, Albert Jacobus / Ars Aequi Libri] / 2002

305.Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen Barkhuysen, T. / Ars Aequi Libri / 2002

306.Van Tariefcommissie naar Douanekamer Possen, F.H.M. / Ars Aequi Libri / 2002

307.Trusts in mixed legal systems Milo, J.M. / Ars Aequi Libri / cop. 2001

308.Leerboek effectenrecht Boogert, M.W. den / Ars Aequi Libri / 2001

309.Geregeld recht : een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat Bos, Anna Maria / Ars Aequi Libri / 2001

310.Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht : een grondrechtelijk en rechtsvergelijkend onderzoek Nieuwenhuis, Aernout J. / Ars Aequi Libri / 2001

311.Europees indirect belastingrecht Terra, Ben J.M. / Ars Aequi Libri / 2001

312.Privaatrecht als opdracht Dam, C.C. van / 6e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2001

313.Het Noordzeekanaal, 1863-1883 : de geschiedenis van een concessie Sinninghe Damsté, Willem Arjen / Ars Aequi Libri / 2001

314.Rechtspraak vreemdelingenrecht in 100 uitspraken Spijkerboer, T.P. / Ars Aequi Libri / 2001

315.Rechtsbronnen en rechtssysteem Poortinga, Eke / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 2001

316.HH in het (r)echt : vriendenbundel, aangeboden aan prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens Boven, W.J. van / Ars Aequi Libri / 2001

317.Ongerechtvaardigde verrijking : een handleiding voor raadsheren en studenten, met gratis stappenplan Maanen, G.E. van / Ars Aequi Libri / 2001

318.Tegen de regels IV : een inleiding in de criminologie Lissenberg, Elisabeth / Ars Aequi Libri / 2001

319.Seksueel geweld betaald gezet : juridische gids civiel- en strafrechtelijke schadevergoedingsmogelijkheden Lünnemann, K.D. / Ars Aequi Libri / 2001

320.Fijn dat u er allemaal bent Torringa, R.A. / Ars Aequi Libri / 2001

321.In alle redelijkheid Visser, F. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2001

322.De toekomst van de Europese integratie Bosch, Lonneke / Stichting Ars Aequi / 2001

323.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden Bosch, A.G. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / cop. 2001

324.Naar ons voorlopig oordeel Schendel, W.A.M. van / Ars Aequi Libri / 2001

325.Samenplegen : over criminele samenwerking en groepsvorming Weerman, Frank M. / Ars Aequi Libri / 2001

326.Rechtsbescherming tegen bestraffing : een onderzoek naar de rechterlijke toetsingsgronden bij het opleggen van bestuurlijke boeten en de vergelijkbare beslissingen in strafzaken Wiewel, Petrus Gregorius / Ars Aequi Libri / 2001

327.Karakteristiek van het privaatrecht Grosheide, F.W. / Ars Aequi Libri / 2001

328.Rechtspraak media- en informatierecht Dommering, E.J. / [2e dr.] / Ars Aequi Libri / 2001

329.Onrechtmatig verkregen bewijs Kaptein, H.J.R. / Ars Aequi Libri / cop. 2000

330.Brieven over vrijheid Maris, C.W. / Ars Aequi Libri / 2000

331.Organisatie en financiering van de coöperatie Engelaar, M.E. / Ars Aequi Libri / 2000

332.Privaatrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1957-2000 : een selectie Struycken, T.H.D. / Ars Aequi Libri / 2000

333.Dutch law in action Bruinsma, Freek / Ars Aequi Libri / 2000

334.Goederen- en faillissementsrecht : jurisprudentie 1988-1999 Beijer, F.M. / Ars Aequi Libri / 2000

335.De persoon in het recht Bergamin, R.J.B. / Ars Aequi Libri / 2000

336.Kenmerken van recht Brouwer, P.W. / Ars Aequi Libri / 2000

337.Over het oproepen van getuigen ter terechtzitting en getuigenbewijs in strafzaken Garé, Dorothé / Ars Aequi Libri / 2000

338.Electoral systems and representative government Schagen, J.A. van / Ars Aequi Libri / 2000

339.Met recht en reden : bijdragen aan het derde symposium juridische argumentatie, 18 juni 1999 te Rotterdam Feteris, E.T. / Ars Aequi Libri / 2000

340.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / 4e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 2000

341.Kennismaking met het executie- en beslagrechtRömers, P.H.J.G. / Ars Aequi Libri / 2000

342.Vreemdelingenrecht Hel, Martijn van de / Ars Aequi / 2000

343.De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. De leden stemmen zonder last : interpretaties van twee Grondwetsartikelen Veen, Theo / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 2000

344.Hoofdstukken communicatie- & mediarecht : beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia Grosheide, F.W. / Ars Aequi Libri / 2000

345.Staatsrecht : jurisprudentie 1849-1999 Viering, M.L.W.M. / Ars Aequi Libri / 2000

346.De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot 2000 Bosch, A.G. / Ars Aequi Libri / 2000

347.Transfer of movables in German, French, English and Dutch law Vliet, Lars Peter Wunibald van / Ars Aequi Libri / 2000

348.Procederen : in eerste aanleg bij rechtbank en kantonrechter Verhagen-Maat, Mascha L.W. / 3e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 2000

349.Leerplicht en recht op onderwijs : een onderzoek naar de legitimatie van de leerplicht- en aanverwante onderwijswetgeving Graaf, Jacoba Hendrika de / Ars Aequi Libri / cop. 2000

350.Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Struiksma, J. / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 2000

351.De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum Maanen, G.E. van / 2e [verb.] dr / Ars Aequi Libri / 1999

352.Opkomst en ondergang van het handelsrecht : over de aard en de positie van het handelsrecht, in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht, in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw Klomp, R.J.Q. / Ars Aequi Libri / 1999

353.De filosofie van mensenrechten Cliteur, P.B. / 2e [uitgebr.] dr / Ars Aequi Libri / 1999

354.Concurrerende rechtsvorming Lange, R. de / Ars Aequi Libri / 1999

355.Onzekere rechten : onderzoek naar de rechtspositie van vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning na scheiding Blokland, Els van / Ars Aequi Libri / 1999

356.Voordeelsontneming Wöretshofer, J. / Ars Aequi Libri / 1999

357.Het Awb-besluit Ommeren, F.J. van / Ars Aequi Libri / 1999

358.Honderd jaar billijkheid : schadevergoeding bij rechtmatige daad Manen, N.F. van / Ars Aequi Libri / cop. 1999

359.Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-1999 Beks, J.C.L. / Ars Aequi Libri / 1999

360.Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Straatsburg Swart, B. / Ars Aequi Libri / 1999

361.Leading cases of the European Court of Human Rights Lawson, R.A. / 2nd [rev. and enlarged] ed / Ars Aequi Libri / cop. 1999

362.Civiel procesdossier Mierlo, A.I.M. van / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1999

363.Recht en geschiedenis : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Studiedag Utrecht 1997 Jansen, C.J.H. / Ars Aequi Libri / cop. 1999

364.Privaatrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1957-1999 : een selectie Struycken, T.H.D. / Ars Aequi Libri / 1999

365.Capita strafrecht Mevis, P.A.M. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1999

366.Privaatrecht als opdracht Dam, C.C. van / 5e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1999

367.Tegen de regels III : een inleiding in de criminologie Lissenberg, Elisabeth / Ars Aequi Libri / cop. 1999

368.Rapporten voor justitie : de belangrijkste beleidsnota's van de jaren tachtig en negentig samengevat Ruller, S. van / Ars Aequi Libri / 1999

369.Het behoud van cultuurgoederen, twee werelden, twee visies Sjouke, Paulus Stephanus / Ars Aequi Libri / 1999

370.WaterBorgers, Harm / Ars Aequi / 1999

371.Natrekking, vermenging en zaaksvorming Fikkers, H.A.G. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1999

372.Schurende machten : inleiding en verslag van een symposium ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.F. van den Haak als president van het gerechtshof te Amsterdam Ouderaa, E.A.G. van der / Ars Aequi Libri / 1999

373.Inleiding tot het Europees bestuursrecht Jans, J.H. / Ars Aequi Libri / cop. 1999

374.Seksuele intimidatie op de werkplek : een juridische gids Holtmaat, R. / Ars Aequi Libri / 1999

375.Recht en slecht : beginselen van een algemene rechtsleerDuk, W. / Ars Aequi Libri / 1999

376.Overdracht/Übertragung : eigendomsverkrijging naar Nederlands en Duits recht Nieskens-Isphording, B.W.M. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1999

377.De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, Annemarie Elizabeth / Ars Aequi Libri / cop. 1999

378.Het handhavingsonderzoek : behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? : een interne rechtsvergelijking Jansen, Oswald Jan Dirk Marius Leo / Ars Aequi Libri / 1999

379.Opzet en schuld Keulen, B.F. / Ars Aequi Libri / 1999

380.Voorarrest Wedzinga, W. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1999

381.Het tribunaal van de publieke opinie : Malesherbes over de vrijheid van drukpers Peeperkorn, D. / Ars Aequi Libri / 1998

382.De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme Anders, G. / Ars Aequi Libri / cop. 1998

383.Amerikaanse politiepraktijken en het vierde amendement : uitbreiding van bevoegdheden en vermindering van rechtsbescherming Bal, Peter / Ars Aequi Libri / [1998]

384.Argumentatietheorie en recht Henket, M. / Ars Aequi Libri / 1998

385.De Ondernemingskamer Ingelse, P. / Ars Aequi Libri / 1998

386.Rechtsbronnen en rechtssysteem Poortinga, Eke / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1998

387.Wie draagt de schade? : de allocatie van risico's in het recht Manen, N.F. van / Paul Scholten Instituut / 1998

388.Op verdenking gevangengezet : het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften Beijerse, Jolande uit / Ars Aequi Libri / 1998

389.Over recht en bedrijfsethiek : pleidooien voor samenwerking Hessel, Bart / Ars Aequi Libri / cop. 1998

390.European private international law Hoffmann, Bernd von / Ars Aequi Libri / 1998

391.Boef en beslag : de strafvorderlijke inbeslagneming van voorwerpen Vennix, Robert Martinus / Ars Aequi Libri / 1998

392.Overzicht van het cao-recht Schutte, C.E.M. / 2e [geactualiseerde] dr / Ars Aequi Libri / 1998

393.Verwijtbare uitholling van schuld? Borgers, M.J. / Ars Aequi Libri / 1998

394.Criminaliteit en sociale rechtvaardigheid : bundel naar aanleiding van het gelijknamige congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, gehouden op 26 en 27 juni 1997 te Maastricht Heuvel, Grat van den / Ars Aequi Libri / cop. 1998

395.Opkomst en ondergang van het handelsrecht : over de aard en de positie van het handelsrecht, in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht, in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw Klomp, René Johan Quirin / Ars Aequi Libri / 1998

396.Echtscheidingsprocesdossier Keulen, Anette van / Ars Aequi Libri / 1998

397.Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen Engelhard, E.F.D. / Ars Aequi Libri / 1998

398.Decentralisatie Hennekens, H.Ph.J.A.M. / 4e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1998

399.Rechtsvinding Pontier, J.A. / 4e dr / Ars Aequi Libri / 1998

400.A survey of Dutch administrative law Brouwer, J.G. / Ars Aequi Libri / 1998

401.Van delict tot onrechtmatige daad Schrage, E.J.H. / Ars Aequi Libri / cop. 1998

402.Observaties van de rechtshulp : beschouwingen over de voortdurende noodzaak van laagdrempelige juridische hulpverlening Broeke, Martin van den / Ars Aequi Libri / 1998

403.Towards a European civil code Hartkamp, Arthur / 2nd rev. and expanded ed / Ars Aequi Libri / 1998

404.Rechtsbescherming Pennarts, H.F.Th. / Ars Aequi Libri / 1998

405.Verbintenissenrecht geschetst Bollen, C. / Ars Aequi Libri / 1998

406.Anglo-Amerikaans recht Bockwinkel, Janneke / Stichting Ars Aequi / 1998

407.Openbaarheid van bestuur Hofman, J.A. / Ars Aequi Libri / 1998

408.Het gelijkheidsbeginsel Loenen, T. / Ars Aequi Libri / 1998

409.Vennootschapsrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1952-1997 en uit de NJ en RvdW : een selectie Beekhuis, J.H. / [2e dr.] / Ars Aequi Libri / 1998

410.Het recht over de schutting : de rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek Hessel, B. / Ars Aequi Libri / cop. 1997

411.Strafrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1973-1997 : een selectie Buruma, Y. / Ars Aequi Libri / 1997

412.Vrouw en recht Holtmaat, Rikki / Ars Aequi Libri / 1997

413.Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname : een juridische beschouwing Klippe, Cornelia Johanna van de / Ars Aequi Libri / 1997

414.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / 3e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1997

415.De buurt een broeinest? : een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit Rovers, Gerardus Bernardus / Ars Aequi Libri / 1997

416.Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika Rosier, Theo / Ars Aequi Libri / 1997

417.Alternatieve wegen naar het recht? : een debat over de betekenis van Amerikaanse ontwikkelingen voor de Nederlandse rechtspraktijk Kleiboer, M.A. / Ars Aequi Libri / [1997]

418.De filosofie van mensenrechten Cliteur, P.B. / Ars Aequi Libri / 1997

419.Niet-nakoming : begrip en systeem van de wanprestatie-regeling naar Nederlands recht Smits, J.M. / Ars Aequi Libri / 1997

420.Capita strafrecht Mevis, P.A.M. / Ars Aequi Libri / 1997

421.Civiel procesdossier Mierlo, A.I.M. van / Ars Aequi Libri / 1997

422.De Hoge Raad en de twee-wegenleer Beurskens, W.J.J. / Ars Aequi Libri / 1997

423.Privaatrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1957-1997 : een selectie Beekhuis, J.H. / Ars Aequi Libri / 1997

424.Op goede gronden : bijdragen aan het tweede symposium juridische argumentatie 14 juni 1996 te Rotterdam Feteris, E.T. / Ars Aequi Libri / 1997

425.Burgerlijk procesrecht geschetst Ernes, A.L.H. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / cop. 1997

426.Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW Loonstra, C.J. / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1997

427.Leading cases of the European Court of Human Rights Lawson, R.A. / Ars Aequi Libri / cop. 1997

428.Conflictenrecht : grondslagen, methoden, beginselen en belangen : een politiek liberaal perspectief Pontier, Jannetje Adriana / Ars Æqui Libri / 1997

429.Over de grens van de uitingsvrijheid : een rechtsvergelijkende analyse van de regelgeving ten aanzien van pornografie en racistische uitlatingen Nieuwenhuis, Aernout J. / Ars Aequi Libri / 1997

430.Onderneming en strafrecht : lustrum 'Nico Muller', 1966-1996 Kraaij, M. van / Ars Aequi Libri / cop. 1997

431.De Mudawwanah : Marokkaans wetboek inzake personen-, familie- en erfrecht Berger, M.S. / 2e herz. en bijgew. dr / Ars Aequi Libri / 1997

432.Strafbare rechtspersonen en hun leidinggevers Elst, R. van / Ars Aequi Libri / 1997

433.Nieuw bestuursrecht : derde tranche Algemene Wet Bestuursrecht Bok, A.J. / Ars Aequi Libri / 1997

434.Goederenrechtelijke colleges Fesevur, J.E. / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1997

435.Recht en liefde : bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 28 juni 1996 Maris, C.W. / Ars Aequi Libri / 1996

436.De sociale werking van recht : een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie Griffiths, John / 3e dr / Ars Aequi Libri / 1996

437.Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken Bronkhorst, S. van / Ars Aequi Antiqua] / [1996]

438.Lex scripta abrogata : de derde renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de negentiende eeuw ; Dl. 1: De uitwendige ontwikkeling Kooiker, Hendrik / Ars Aequi Libri / 1996

439.Lex scripta abrogata : de derde renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de negentiende eeuw Kooiker, Hendrik / Ars Aequi Libri / 1996-...

440.Constitutionele toetsing in Frankrijk : de Conseil constitutionnel en de grondwettigheid van wetten en verdragen Reestman, Jan Herman / Ars Aequi Libri / 1996

441.Strafrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1973-1996 : een selektie Baauw, P.J. / Ars Aequi Libri / 1996

442.Misbruik van voorwetenschap in de effectenhandel : een verzameling van in Het Financieele Dagblad verschenen artikelen over dit onderwerp Poll, R.M. van / Ars Aequi Libri / 1996

443.Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Struiksma, J. / Ars Aequi Libri / 1996

444.Internationaal privaatrecht : verdragen & wetten Boele-Woelki, K. / Ars Aequi Libri / 1996

445.De actualiteit van Paul Scholten : bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 30 juni 1995 Lissenberg, E. / Ars Aequi Libri / 1996

446.Een gewone strafzaak Hullu, J. de / 2e, bijgew. dr / Ars Aequi Libri / 1996

447.Overdracht/Übertragung : eigendomsverkrijging naar Nederlands en Duits recht Nieskens-Isphording, B.W.M. / Ars Aequi Libri / 1996

448.Awb-procesdossier Goorden, C.P.J. / Ars Aequi Libri / 1996

449.Democratie en rechtsstaat Bos, Anne Marie / 4e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1996

450.De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw Maanen, G.E. van / Ars Aequi Libri / 1996

451.Beroepsaansprakelijkheid : artikelen uit het maandblad Ars Aequi Broekhuizen, J.Ph. / Ars Aequi Libri / 1996

452.Onderhoudsplicht en bijstand : een onderzoek naar de verhouding tussen overheidszorg en onderhoud door familie- en gezinsleden Bouwens, Wilhelmus Henricus Albertus Cornelius Maria / Ars Aequi Libri / 1996

453.Voorarrest Wedzinga, W. / Ars Aequi Libri / 1996

454.De Awb-mens: boeman of underdog? : opstellen aangeboden aan Leo Damen Vucsán, R.L. / Ars Aequi Libri / 1996

455.Goederenrechtelijke colleges Fesevur, J.E. / Ars Aequi Libri / 1996

456.Rechtspraak media- en informatierecht Janssen, S.R.M.T. / Ars Aequi Libri / 1996

457.Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel Boksem, Jan / Ars Aequi Libri / 1996

458.De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de mens : een bespreking aan de hand van de rechterlijke praktijk naar aanleiding van de artikelen 8 lid 1 en 6 lid 1 (eerste zin) ECRM en de artikelen 1, 6 lid 1, 7 leden 1 en 3 en artikel 9 lid 1 Grondwet Staal, Claudia Johanna / Ars Aequi Libri / 1995

459.Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7A:1639w BW Loonstra, C.J. / Ars Aequi Libri / 1995

460.Poging en voorbereidingshandelingen Mols, G.P.M.F. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 1995

461.Rechtspleging Brenninkmeijer, A.F.M. / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1995

462.Rechtsbronnen en rechtssysteem Poortinga, Eke / Ars Aequi Libri / 1995

463.Overzicht van het cao-recht Schutte, C.E.M. / Ars Aequi Libri / 1995

464.The OECD declaration and decisions concerning multinational enterprises : an attempt to tame the shrew = De OESO verklaring en besluiten inzake multinationale ondernemingen : een poging de feeks te temmen Eyk, Sylvie Cécile van / Ars Aequi Libri / cop. 1995

465.'Hetzelfde feit' : over samenloop van strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel Franken, A.A. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1995

466.Decentralisatie Hennekens, H.Ph.J.A.M. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1995

467.Bescherming van het moederschap : onderzoek naar de regelgeving inzake zwangerschap, bevalling en arbeid Monster, Wilhelmina Catherina / Ars Aequi Libri / 1995

468.Rechtsvinding Pontier, J.A. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 1995

469.Rechten jegens de overheid : het begrip publiekrechtelijke subjectieve rechten Bergamin, Rudolf Jean Baptiste / Ars Aequi Libri / 1995

470.Het ECRM-toezichtmechanisme : verleden, heden, toekomst Klerk, Yvonne Saskia / Ars Aequi Libri / 1995

471.Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht Verheij, N. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1995

472.Sociale-zekerheidsrecht in 43 uitspraken Bouwens, W.H.A.C.M. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1995

473.Joint ventures Giesen, Ivo / Ars Aequi / 1995

474.Staatsrecht en buitenlands beleid Besselink, Leonard F.M. / 2e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1995

475.'... om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ...' : opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad Maanen, G.E. van / Ars Aequi Libri / 1995

476.De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum Maanen, G.E. van / Ars Aequi Libri / 1995

477.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / 2e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1995

478.Hoe werkt de onrechtmatige daad? of Het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen Hartlief, T. / Ars Aequi Libri / 1995

479.Schadevergoeding bij seksueel misbruik : een jurisprudentie-onderzoek naar de civielrechtelijke schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik Warnink, M. / Ars Aequi Libri / 1995

480.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 8e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1995

481.Recht van spreken : De Ars Aequi interviews Klomp, R.J.Q. / Ars Aequi Libri / 1994

482.Privaatrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1957-1994 : een selektie Beekhuis, J.H. / Ars Aequi Libri / 1994

483.Ambtsuitoefening en onafhankelijke controle in de Nederlandse Antillen en Aruba : juridische en beheersmatige controle als waarborg voor deugdelijk bestuur Munneke, Harold Fock / Ars Aequi Libri / 1994

484.Handhaving van bestuursrecht Michiels, F.C.M.A. / Ars Aequi Libri / 1994

485.Natrekking, vermenging en zaaksvorming Fikkers, H.A.G. / Ars Aequi Libri / 1994

486.Rechtspleging Brenninkmeijer, A.F.M. / Ars Aequi Libri / 1994

487.Introductie internationaal strafrecht Buruma, Ybo / Ars Aequi Libri / 1994

488.Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken Groenhuijsen, M.S. / 3e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1994

489.Privaatrecht als opdracht Kluiver, H.J. de / 4e [bew.] dr / Ars Aequi Libri / 1994

490.Poging en voorbereidingshandelingen Mols, G.P.M.F. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1994

491.Gemeentelijke verordeningen Schilder, A.E. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1994

492.Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid Roording, Jacobus Franciscus Lambertus / Ars Aequi Libri / 1994

493.De tijdelijke regeling verhaalsrechten : verhaalsmogelijkheden voor verzekeraars en uitkeringsinstanties Maanen, Gerrit van / Ars Aequi Libri / 1994

494.Strafrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1973-1993 : een selektie Baauw, P.J. / Ars Aequi Libri / 1994

495.Nieuw bestuursrecht Addink, G.H. / Ars Aequi Libri / 1994

496.Strafrechtelijk bewijsrecht Nijboer, J.F. / Ars Aequi Libri / 1994

497.Rechtsvergelijking Bartels, Steven / Ars Aequi / 1994

498.Onderzoek doen naar Amerikaans recht Klik, P. / Ars Aequi Libri / 1994

499.De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan : een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan Haan, Jacob Israël de / Ars Aequi Libri / 1994

500.Het EVRM en de gezondheidszorg Gevers, J.K.M. / Ars Aequi Libri / 1994

501.De wetgeving ter bestrijding van infectieziekten Dute, Johannes Cornelis Joseph / Ars Aequi Libri / 1994

502.Towards a European civil code Hartkamp, A.S. / Ars Aequi Libri / 1994

503.De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. De leden stemmen zonder last : interpretaties van twee Grondwetsartikelen Veen, Theo / Ars Aequi Libri / cop. 1994

504.Vennootschapsrecht : jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi, 1952-1993 : een selektie Raaijmakers, M.J.G.C. / Ars Aequi Libri / 1994

505.Procederen : in eerste aanleg bij rechtbank en kantonrechter Verhagen-Maat, Mascha L.W. / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1994

506.Met redenen omkleed : bijdragen aan het symposium over juridische argumentatie, 11 juni 1993 te Rotterdam Feteris, E.T. / Ars Aequi Libri / 1994

507.Botsing van grondrechten voor de rechter Lange, Roel de / Ars Aequi Libri / cop. 1994

508.Rechtspersonenrecht geschetst Kuiper, W.E. / Ars Aequi Libri / 1993

509.Een rariteitenkabinet : opvallende bepalingen in de strafwetgeving Franken, A.A. / Ars Aequi Libri / 1993

510.Het recht op anders-zijn, in het bijzonder met betrekking tot minderheden in het basisonderwijs Storimans, Theodorus Aloysius Lambertus Maria / Ars Aequi Libri / 1993]

511.Poging en voorbereidingshandelingen Mols, G.P.M.F. / Ars Aequi Libri / 1993

512.Minderheden als nieuwe bevolkingsgroepen : de verwezenlijking van gelijkheid en verscheidenheid Mulder, Louise / Ars Aequi Libri / 1993

513.Het recht op anders-zijn : in het bijzonder met betrekking tot minderheden in het basisonderwijs Storimans, Th. / Ars Aequi Libri / 1993

514.Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht Verheij, N. / Ars Aequi Libri / 1993

515.Aan moeders knie : de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind Holtrust, Nora / Ars Aequi Libri / 1993

516.Ontslagprocesdossier Spijker, A.H. / Geheel gew. dr / Ars Aequi Libri / 1993

517.Burgerlijk procesrecht geschetst Frins-Ernes, A.L.H. / Ars Aequi Libri / 1993

518.Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse recht Boon, P.J. / 5e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1993

519.Decentralisatie Hennekens, H.Ph.J.A.M. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1993

520.Human rights and property : a Bill of Rights in a constitution for a new South Africa Lange, Roel de / Ars Aequi / 1993

521.Demokratie en rechtsstaat Bos, Anne Marie / 3e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1993

522.Kernpunten van auteursrecht Cohen Jehoram, Herman / Ars Aequi Libri / 1993

523.De armen van Vrouwe Justitia : sociale positie, criminaliteit en justitiële reacties Jongman, R.W. / Ars Aequi Libri / 1993

524.Hoogleraren aan het werk : impressies van het juridisch onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1876 en 1915 Jansen, Corjo / Ars Aequi Libri / cop. 1993

525.De toepassing van artikel 6 EVRM in een gewone strafrechtelijke procedure in eerste aanleg Brucken Fock, E.P. von / Ars Aequi Libri / 1993

526.Grenzeloos procederen : aspecten van Nederlands internationaal burgerlijk procesrecht Polak, Maurice V. / Ars Aequi Libri / 1993

527.Het Nederlandse parlementaire stelsel Elzinga, D.J. / Ars Aequi Libri / 1993

528.Een procedure voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven Vos, P.L. de / Ars Aequi Libri / 1993

529.Kort begrip van het detentierecht Kelk, C. / 3e [geheel herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1993

530.Richtlijnen van het Openbaar Ministerie Bunt, H.G. van de / Ars Aequi Libri / 1993

531.Rechter en politiek Kooten, Hugo van / Ars Aequi / 1992

532.In alle redelijkheid Visser, F. / Ars Aequi Libri / 1992

533.Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken Groenhuijsen, M.S. / 2e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1992

534.Een gewone strafzaak Hullu, J. de / 1e dr / Ars Aequi Libri / 1992

535.Huurprocesdossier : de huurprijsverhogingsprocedure en onderhoud in kort geding Leeuwen, B.H.A. van / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1992

536.Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht Borst, W.L. / 4e [herz.] dr. / Ars Aequi Libri / 1992

537.Burgerlijk Wetboek : boeken 3, 5, 6 : titels 7.1, 7.7, 7.9, 7.14 : met: trefwoorden, verwijzingen, overgangswet Klomp, R.J.Q. / Ars Aequi Libri / 1992

538.Nieuw Europees constitutioneel recht : staatsrechtconferentie 1991 Ru, H.J. de / Ars Aequi Libri / 1992

539.Contractual and non-contractual obligations in English law : systematic analysis of the English Law of obligations in the comparative context of the Netherlands Civil Code Rinkes, Jacobus Gregorius Jozef / Ars Aequi Libri / 1992

540.Rechtspraak vrouwen en recht in 231 uitspraken en annotaties Holtrust, N. / Ars Aequi Libri / 1992

541.'Hetzelfde feit' : over samenloop van strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel Franken, A.A. / Ars Aequi Libri / 1992

542.Burgerlijk Wetboek : boeken 1 t/m 8 Klomp, R.J.Q. / Bijgew. tot 1 januari 1992 / Ars Aequi Libri / 1992

543.Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie : de effectiviteit van het recht Vakgroep Rechtsfilosofie, Rechtssociologie en Rechtsinformatica / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1992

544.Staatsrecht en buitenlands beleid Besselink, Leonard F.M. / Ars Aequi Libri / 1991

545.Rechtsbeginselen Dolman, Menno / Ars Aequi / 1991

546.International human rights procedures : petitioning the ECHR, CCPR and CERD Zwaak, L.F. / Ars Aequi Libri / 1991

547.De wet AROB toegepast Loeb, R.W.L. / 4e dr / Ars Aequi Libri / 1990 [i.e. cop. 1991]

548.Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1957-1991 : een selektie Ars Aequi Libri / 1991

549.Rechtswetenschap Kunneman, Frank / Ars Aequi Libri / 1991

550.Seksuele intimidatie & klachtenregelingen : klachtenregelingen en de vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie binnen arbeidsorganisaties Bruyn, M.J.A. de / Ars Aequi Libri / 1991

551.Recht doen aan gelijkheid : een beschouwing over voorkeursbehandeling en de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het grensgebied van recht en sociaal-politieke ethiek Wiggers, Jan Haijte / Ars Aequi Libri / 1991

552.Gemeentelijke verordeningen Schilder, A.E. / Ars Aequi Libri / 1991

553.Sociaal zekerheidsrecht in 38 uitspraken Bouwens, W.H.A.C.M. / Ars Aequi Libri / 1991

554.Privaatrecht als opdracht Kluiver, H.J. de / 3e [aangepaste] dr / Ars Aequi Libri / 1991

555.Strafrechtelijke jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1973-1991 : een selektie Baauw, P.J. / Ars Aequi Libri / 1991

556.Legitimiteit door legaliteit, over het recht van de overheid Hoekema, A.J. / Ars Aequi Libri / 1991

557.Rechtsvinding Pontier, J.A. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1991

558.Rechten van de mens in mund[i]aal en Europees perspectief Dijk, P. van / 4e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1991

559.The English law of obligations : in comparative context Samuel, Geoffrey / Ars Aequi Libri / 1991

560.Plural legalities : critical legal studies in Europe Lange, Roel de / Ars Aequi Libri / 1991

561.Het einde van de arbeidsovereenkomst Spijker, A.H. / Ars Aequi Libri / 1991

562.Hercodificatie Wetboek van strafvordering : tijd voor een integrale herziening? Doorenbos, D.R. / Ars Aequi Libri / 1991

563.Echtscheidingsprocesdossier Keulen, J.A. van / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1991

564.Procederen : in eerste aanleg bij rechtbank en kantonrechter Verhagen-Maat, Mascha L.W. / Ars Aequi Libri / 1991

565.Een fiscale procedure : omzetbelasting Laere, P. van / Ars Aequi Libri / 1991

566.Sovjet staat en recht in beweging ; Inleiding, grondrechten en staatsinstellingen Berg, G.P. van den / Ars Aequi Libri / 1991

567.Sovjet staat en recht in beweging Berg, G.P. van den / Ars Aequi Libri / 1991

568.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 7e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1990, cop. 1991

569.De rechtszaak : scènes uit het Nederlands recht Vermeulen, Frank / Ars Aequi Libri / 1990

570.AIDS in het recht Gevers, J.K.M. / Ars Aequi Libri / 1990

571.Collectieve actie in het recht Bos, Anne Marie / Ars Aequi Libri / 1990

572.De menselijke maat : zienswijzen in asielzaken Hoeksma, J.A. / Ars Aequi Libri / 1990

573.Nieuw Burgerlijk Wetboek : boeken 3, 5, 6 : titels 7.1, 7.7, 7.9, 7.14 : met: definitieve nummering, verwijzing naar relevante artikelen Klomp, R.J.Q. / Ars Aequi Libri / 1990

574.Rechtseconomie Bock, Ruth de / Ars Aequi / 1990

575.De Europese conventie in theorie en praktijk Dijk, P. van / 3e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1990

576.Decentralisatie Hennekens, H.Ph.J.A.M. / Ars Aequi Libri / 1990

577.Civiel proces Leclercq, W.E.M. / 6e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1990

578.Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken Groenhuijsen, M.S. / Ars Aequi Libri / 1990

579.Milieubelangen en milieunormen in het privaatrecht : een inventarisatie van de jurisprudentie van de burgerlijke rechter 1970-1990, toegespitst op de positie van de milieubeweging Acht, René van / Ars Aequi Libri / 1990

580.Rechten van de mens in verdragen, verklaringen, resoluties Smith, J.A. / 3e [uitgebr.] dr / Ars Aequi Libri / 1990

581.Demokratie en rechtsstaat Bos, Anne Marie / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1990

582.Een ambtenarenrechtelijke procedure Korteweg-Wiers, M.J.S. / Ars Aequi Libri / cop. 1990

583.De Arob-procedure Bolt, H. / Ars Aequi Libri / 1990

584.Een douane procedure Derks, R.A. / Ars Aequi Libri / 1990

585.Themis' :[terzijde] : omtrekken van rechtsfilosofie Roermund, Bert van / Ars Aequi Libri / 1990

586.Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht Borst, W.L. / 3e herz. dr. / Ars Aequi Libri / 1990

587.Huurwetgeving Dozy, R.A. / Ars Aequi Libri / 1990

588.De Surinaamse constitutionele orde sinds 1975 : de grondwet van 1975, een staatsrechtoverzicht anno 1985 en de grondwet van 1987, voorzien van staatsrechtelijk commentaar Munneke, H.F. / Ars Aequi Libri / 1990

589.Wet en belofte : overdenkingen omtrent gebondenheid uit overeenkomst Roermund, G.C.G.J. van / Ars Aequi Libri / 1990

590.Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1951-1989 : een selektie Ars Aequi Libri / 1989

591.Rechtsvragen NBW Ars Aequi 1983-1989 Klomp, René / Ars Aequi Libri / 1989

592.Sociale advocatuur en de rechten van de mens : congresverslag, Maastricht, 25-11-1988 Hoogenboom, T. / Ars Aequi Libri / 1989

593.Privaatrecht als opdrachtKluiver, H.J. de / 2e [herz.] dr / Ars Aequi Libri / 1989

594.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 6e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1989

595.Een sociale verzekeringsprocedure Riphagen, J. / 3e, geheel gew. dr / Ars Aequi Libri / 1989

596.Strafrechtelijke jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1973-1988 : een selektie Ars Aequi Libri / 1989

597.Europa 1992 Bastein, Barbera / Ars Aequi / 1989

598.Overdracht van strafvervolging Baaijens-van Geloven, Yvonne / Ars Aequi Libri / 1989

599.De Mudawwanah : Marokkaans wetboek inzake personen-, familie- en erfrecht Berger, M.S. / Ars Aequi Libri / 1989

600.Strafrecht en euthanasie Anjewierden, Oscar / Ars Aequi Libri / 1988

601.De Arob-procedure Bolt, H. / 3e, gew. dr / Ars Aequi Libri / 1988

602.Kort begrip van het detentierecht Kelk, C. / 2e geheel herz. dr / Ars Aequi Libri / 1988

603.Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse recht Boon, P.J. / 4e geheel herz. dr / Ars Aequi Libri / 1988

604.Ouderenrecht Buist, Gerrit / Ars Aequi / 1988

605.Rechtsvinding Pontier, J.A. / Ars Aequi Libri / 1988

606.Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht Borst, W.L. / 2e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1988

607.Civiel proces Leclercq, W.E.M. / 5e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1988

608.Een fiscale procedure Vijfeijken, I.J.F.A. van / Ars Aequi Libri / 1987

609.Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1951-1986 : een selektie Ars Aequi Libri / 1987

610.Het internationale verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en zijn betekenis voor Nederland Dijk, P. van / Ars Aequi Libri / 1987

611.De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) : theorie en toepassing Poortinga, E. / Ars Aequi Libri / 1987

612.Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie : de effectiviteit van het recht Vakgroep Rechtsfilosofie en Rechtssociologie / Ars Aequi Libri / 1987

613.Eigendomsschijnbewegingen : juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom in huidig en komend recht Maanen, G.E. van / Ars Aequi Libri / 1987

614.Privaatrecht als opdracht Kluiver, H.J. de / Ars Aequi Libri / 1987

615.De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) : theorie en toepassing Poortinga, Eelkje / Ars Aequi Libri / 1987

616.'Links en rechtshulp' : beschouwingen over beweging in de sociale rechtshulp Roos, Theo de / Ars Aequi Libri / 1987

617.Demokratie en rechtsstaat Bos, Anne Marie / Ars Aequi Libri / 1987

618.NBW geschetst : verbintenissenrecht Göbbels, M.P.J.G. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1987

619.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 5e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1987

620.Inleiding vreemdelingenrecht Loeb, R.W.L. / 2e herz. dr. / Ars Aequi Libri / 1987

621.Osmose tussen publiek- en privaatrecht Huisman, Edzo / Ars Aequi / 1987

622.De zaak Peter Passer Abbink, H. / Ars Aequi Libri / [1987]

623.Een ambtenarenrechtelijke procedure Korteweg-Wiers, M.J.S. / Ars Aequi Libri / 1987

624.Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de internationale rechtsorde : staatsrechtconferentie 1986 Alkema, E.A. / Ars Aequi Libri / 1987

625.Internationalisering van het strafrecht Corstens, G.J.M. / Ars Aequi Libri / 1986

626.De wet AROB toegepast Loeb, R.W.L. / 3e dr / Ars Aequi Libri / 1986

627.Rechten van de mens in mundiaal en Europees perspectief Dijk, P. van / 3e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1986

628.Een ontslagzaak Gast, F. / 3e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1986

629.Recht als norm en als aspiratie : opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit Berge, J.B.J.M. ten / Ars Aequi Libri / 1986

630.Echtscheidingsprocesdossier Keulen, J.A. van / Ars Aequi Libri / 1986

631.Writ of summons on behalf of the foundation "Ban the Cruise Missiles" in Amsterdam and the other plaintiffs against the State of the Netherlands residing at 's-Gravenhage Biesen, A.H.J. van den / Foundation "Ban the Cruise Missiles", Ars Aequi Libri / 1986

632.Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht Borst, W.L. / Ars Aequi Libri / 1986

633.Huurprocesdossier : de huurprijsvaststellingsprocedure en onderhoud in kort geding Leeuwen, B.H.A. van / Ars Aequi Libri / 1986

634.Een eenvoudige strafzaak Abbink, H. / 3e [gew.] dr / Ars Aequi Libri / 1986

635.Het kort geding : debat over het kort geding, gehouden op 24 september 1986 ter gelegenheid van het 7e lustrum van de Stichting Ars Aequi Coenen, Nicolle / Ars Aequi / 1986

636.De dubbelzinnigheid van het recht : kritische rechtstheorie en rechtspolitiek in de jaren tachtig Lange, Roel de / Ars Aequi Libri / 1985

637."Op gezag van..." Breed, Jan / Ars Aequi Libri / 1985

638.Asiel- en vluchtelingenrecht : inleidingen en commentaren Hoeksma, J.A. / Ars Aequi Libri / 1985

639.De ontwikkeling van het loonvormingsrecht Peijpe, Taco van / Ars Aequi Libri / 1985

640.Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding Groenhuijsen, Marcus Silvester / Ars Aequi Libri / 1985

641.Rechtsbescherming tegen de overheid Burg, F.H. van der / 5e herz. dr. / Ars Aequi Libri / 1985

642.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 4e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1985

643.Bestrijding van rassendiscriminatie : internationale en nationale rechtsmiddelen Boven, Th.C. van / Ars Aequi Libri / 1985

644.Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding Groenhuijsen, M.S. / Ars Aequi Libri / 1985

645.Rechtshulp en juridies aktivisme : een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het gebruik van recht = Legal services and lawyers' activism : a comparative study of some recent developments in the uses of law Prakken, Ettina / Ars Aequi Libri / 1985

646.Zedelijkheidswetgeving in beweging Hullu, J. de / Ars Aequi Libri / 1985

647.Dagvaarding namens de Stichting Verbiedt de Kruisraketten te Amsterdam en de overige eisers tegen de Staat der Nederlanden gevestigd te 's-Gravenhage Biesen, A.H.J. van den / Ars Aequi Libri / 1985

648.Rechtshulp en juridies aktivisme : een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het gebruik van recht Prakken, Ettina / Ars Aequi Libri / 1985

649.De Arob-procedure Bolt, H. / 2e, gew. dr / Ars Aequi Libri / 1985

650.Gelijk geregeld : bundel voor het congres over de rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Werkgroep Rechtsbijstand in VreemdelingenzakenHessels, Thomas / Ars Aequi Libri / 1984

651.Literatuur en recht Feltz, Arent van der / Ars Aequi / 1984

652.Grenzen en mogelijkheden : opstellen over en rondom de strafrechtspleging Kelk, C. / Ars Aequi Libri / 1984

653.Rechtspleging onder bijzondere omstandigheden : de Hoge Raad en de Duitse bezetting Wiel, A.M. van de / Stichting ars aequi / 1984

654.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1984

655.NBW geschetst : goederenrecht Göbbels, M.P.J.G. / Ars Aequi Libri / 1984

656.Psychotherapie en recht Hubben, Joseph Hubertus Antonius Maria / Ars Aequi Libri / 1984

657.Psychotherapie en recht Hubben, J.H. / Ars Aequi Libri / 1984

658.Witteboordencriminaliteit : bundel naar aanleiding van het op 18 en 19 mei 1984 te Amsterdam gehouden gelijknamige congres Berghuis, A.C. / Ars Aequi Libri / 1984

659.Civiel proces Leclercq, W.E.M. / 4e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1984

660.Staatsrecht en politicologie : op weg naar een staatsleer? : staatsrechtconferentieJong, H.M. de / Ars Aequi Libri / 1983

661.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / 2e herz. dr / Stichting Ars Aequi Libri / 1983

662.Rechtsbescherming tegen de overheid Burg, F.H. van der / 4e herz. dr. / Ars Aequi Libri / 1983

663.NBW geschetst : verbintenissenrecht Göbbels, M.P.J.G. / Ars Aequi Libri / 1983

664.Kort begrip van het detentierecht Kelk, C. / Ars Aequi Libri / 1983

665.De macht van het O.M. : bundel naar aanleiding van het op 17 en 18 december 1982 te Rotterdam gehouden gelijknamige congres Bunt, H.G. van de / Ars Aequi Libri / 1983

666.De wet AROB toegepast Loeb, R.W.L. / 2e dr. / Ars Aequi Libri / 1983

667.Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafbegrip Wichmann, Clara / [Integrale herdr.] / Ars Aequi Libri / 1983

668.Tegen de regels : een inleiding in de criminologie Anjou, L.J.M. d' / 5e dr / Ars aequi libri / [1983]

669.Inleiding vreemdelingenrecht Loeb, R.W.L. / Ars aequi libri / 1983

670.Een eenvoudige strafzaak Abbink, H. / Ars Aequi Libri / 1983

671.Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse recht Boon, P.J. / 3e herz. dr / Ars Aequi Libri / 1983

672.Mediarecht Feltz, Arent van der / Stichting Ars Aequi / 1983

673.Het Europees sociaal handvest Ven, J.J.M. van der / Ars Aequi Libri / 1982

674.Rechtsbescherming tegen de overheid Burg, F.H. van der / 3e herz. dr. / Ars Aequi / 1982

675.Object en methode van de staatsrechts wetenschap : Staatsrechtconferentie 1982 Belinfante, A.D. / Ars Aequi Libri / 1982

676.De Europese conventie in theorie en praktijk Dijk, P. van / 2e, herz. dr / Ars Aequi Libri / 1982

677.De politieke partij en het constitutionele recht Elzinga, D.J. / Ars aequi libri / 1982

678.Noord-Zuid: op zoek naar recht Thiel, Servaas van / Ars Aequi / 1982

679.Grondrechten : commentaar op hoofdstuk I van de herziene Grondwet : aangeboden aan mr. H.J.M. Jeukens in verband met zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg Koekkoek, A.K. / Ars Aequi Libri / 1982

680.Gemeente en gemeentewet Verkruisen, W.G. / Stichting Ars Aequi / 1982

681.Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen : juridische apecten en de gevolgen daarvan voor het economisch beleid Ru, H.J. de / Ars Aequi Libri / 1981

682.De wet AROB toegepast Loeb, R.W.L. / Stichting Ars Aequi / 1981

683.De AROB-procedure Bolt, H. / Ars Aequi Libri / 1981

684.De grondwetsherziening : Staatsrechtcongres 1981Staatsrechtcongres / Ars Aequi Libri / 1981

685.'t Is een vreemdeling zeker : de rechtspositie van ethnische minderheden Leeuwen, Bernadette van / Ars Aequi / 1981

686.Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen : juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economisch beleid Ru, Hendrik Jan de / Ars Aequi Libri / [1981]

687.Grenzen van de jeugd : achtergronden van jeugdcriminaliteit Gunther Moor, Lodewijk / Ars Aequi Libri / cop. 1981

688.Het primaat van de vrijheid van meningsuiting : vergelijkende aspecten Nederland-Amerika Peters, J.A. / Ars Aequi Libri / 1981

689.Het primaat van de vrijheid van meningsuiting : vergelijkende aspecten Nederland-Amerika Peters, Jelis Antonie / Ars Aequi / 1981

690.Rechten van de mens in mundiaal en Europees perspectief Dijk, P. van / 2e dr / Ars Aequi libri / 1980

691.Koopboekje : leidraad bij de rechtshulp in consumentenzaken Hondius, E.H. / 4e dr / Stichting Ars Aequi / 1980

692.Een sociale verzekeringsprocedure Riphagen, J. / Ars Aequi Libri / 1980

693.Tegen de regels : een inleiding in de criminologie Anjou, L.J.M. d' / 4e dr / Ars aequi libri / 1980

694.Een ontslagzaak Gast, F. / Ars Aequi Libri / 1980

695.Energierecht Asscher, Maarten / Stichting Ars Aequi / 1980

696.Rechtsomlegging : bundel naar aanleiding van het congres van de Coornhert-Liga over diversion van 26 en 27 januari 1979 Zander, Michael / Ars Aequi libri / 1980

697.Parlementaire controle en democratie in de verzorgingsstaat : staatsrechtcongres 1980 Scheltema, M. / Ars Aequi Libri / cop. 1980

698.Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse recht Boon, P.J. / Ars Aequi Libri / 1980

699.Civiel proces Leclercq, W.E.M. / 2e dr / Ars Aequi Libri / 1979

700.Schematisch overzicht van de arbeidsovereenkomst in het burgerlijk wetboek Vermeer, W.M.H. / 3e, gew. dr / Ars Aequi / 1978

701.Slachtoffers van delicten : een onderzoek naar verborgen criminaliteit Fiselier, J.P.S. / Ars Aequi Libri / 1978

702.Beslissingsmomenten in het strafrechtelijk systeem : bundel voor het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie op 8 en 9 juni 1978 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Gunther Moor, Lodewijk / Ars Aequi Libri / [1978]

703.Koopboekje : leidraad bij de rechtshulp in consumentenzaken Hondius, E.H. / 2e dr / Stichting Ars Aequi / 1978

704.Rechten van de mens in mundiaal en Europees perspectief Dijk, P. van / Stichting Ars Aequi / 1978

705.Slachtoffers van delicten : een onderzoek naar verborgen criminaliteit Fiselier, Johannes Paulus Stephanus / Ars Aequi Libri / 1978

706.Een redelijk ontslag? : de ontslagprocedure van artikel 6 BBA Overkleeft-Verburg, Margriet / 2e dr / Stichting Ars Aequi / [1977]

707.Een civiele procedure : processtukken met toelichting Blocks-Goetheer, M.T. / 7e dr / Ars Aequi / 1977

708.Samen-leven : de buitenhuwelijkse relatie in het recht Grootveld, Henk / Ars Aequi / 1977

709.De gelaarsde kat : vertelling van een merkwaardige strafzaak Vierssen Trip, G.W. van / [4e dr.] / Ars Aequi Antiqua / 1977

710.Tegen de regels : een inleiding in de criminologie Fiselier, Jan / 3e dr / Ars Aequi Libri / cop. 1977

711.Een strafrechtelijke procedure : processtukken met toelichting Gonsalves, E.L. / 5e dr / Ars Aequi Libri / 1976

712.Welzijn en justitie : alternatieve justitiebegroting 1976 Moerland, Hans / Ars Aequi Libri / 1976

713.Rapport rechtspositie gedetineerden : rapport Coornhert-Liga Kelk, Constantijn / Ars Aequi / cop. 1976

714.Gezondheidsrecht : de rechten van de patient Verberne, Ruud / Ars Aequi / 1976

715.Dilemma's in het hedendaagse strafrecht : lezingen in oktober 1974 gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht, voorheen Criminologisch Instituut Kempe, G.Th. / Stichting Ars Aequi / 1975

716.Privacy Tak, Theo van der / Stichting Ars Aequi / 1975

717.Gastarbeiders à la carte : de gaarkeuken van de Nederlandse overheid Brummelhuis, Jozef / [Nieuwe herz. en verm. uitg.] / Stichting Ars Aequi / 1975

718.Reclassering in de ring : verslag van een toogdag hulpverlening aan (ex)-delinkwenten, gehouden op 14 december 1973 in de Erasmus Universiteit te Rotterdam Kneepkens, M. / Stichting Ars Aequi / 1974

719.Milieurecht Alink-van Kemenade, H. / Stichting Ars Aequi / 1973

720.De balie : een leemte in de rechtshulp? Claessens, Th.M.A. / 2e dr / Stichting Ars Aequi / 1973

721.De balie : een leemte in de rechtshulp? Claessens, Th.M.A. / Ars Aequi / 1970