Uitgaven Blankenberg & Co.

Blankenberg, Ton  (pseud. van Johan Zwegers) 

1. 

2

3.Brenda krijgt een ongeluk ; Wat is er aan de hand? /Berge, Herman ten / De Ruiter /   1990 

4.Michel kan niet goed lopen ; Wat is er aan de hand? / Weeber, Frans / De Ruiter / 1990 

5.Martins vader slaat ; Wat is er aan de hand? / Weeber, Frans / De Ruiter /   1990 

6.Erwins bloed is anders ; Wat is er aan de hand? /Weeber, Frans / De Ruiter /  1990 

7.Anton hoort niet goed ; Wat is er aan de hand? / Weeber, Frans / De Ruiter /   1990 

8.Renate heeft epilepsie ; Wat is er aan de hand? / Weeber, Frans / De Ruiter /  1990 

9.De ridder van Ter Doest /Dendooven, L. / Blankenberg / 1967 

10.Het spookt aan boord /Blankenberg, Tom / L.C.G. Malmberg / [1932]

11.Het spookt aan boord /Blankenberg, Tom / Malmberg / [1932]

12.Kleine Dora Forbes /Kuenen, Catharina S.M. /  Blankenberg / [1913]

13.De vergeten schildwacht : een Kerstvertelling / Hoogenbirk, A.J. / Blankenberg / [1906]

14.Bloemen bij huis en in den vreemde geplukt : vier verhalen /Zwart, A.C. de / Blankenberg / s.a

15.Hans Sterk, de olifantenjager : avonturen uit het land der Zoeloe-Kaffers / Drayson /   Blankenberg / [1896]

16.Vijf in één / Kuenen, Cath. S. M. / Blankenberg / [1896]

17.Angeline's beloften : een boek voor meisjes /Melati van Java /  Blankenberg & Co / [1896] 

18.Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd /Kuenen, Catharina S.M. / Blankenberg / [1894]

19.Mijn winterzangboekje : 25 oorspronkelijke, tweestemmige liedjes voor scholen, huisgezinnen, kinderpartijtjes, ijsfeesten, enz. /Boneschanscher, E.J. / Blankenberg & co / [1894]

20.Kerstboekjes ; 1e serie /Kuenen, Cath. S.M. / Blankenberg & Co / [1894]

21.Helden der kust : eene geschiedenis van het Noord-Zeestrand /Ohorn, A. / Blankenberg & co. / [1894]

22.Een ferme jongen /Kuenen, Catherina S.M. / Blankenberg & Co / [1894]

23.Van twee kleine meisjes : verhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar /Tyra' / Blankenberg & Co. / [1893]

24.Mijn liefste wijsjes : zangboekje voor school en huis /Geraets, J.H. / Blankenberg & Co / 1893

25.Van twee kleine meisjes : verhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar /Tyra / Blankenberg & Co. / [1893]

26.De Amerikaansche pretendent /Twain, Mark / Blankenberg / [1893]

27.José's zuster /Burnett, F.H. / Blankenberg / [1892]

28.De berouwhebbende jongen of Zonde baart smart /H. H. Blankenberg Jr. / [tussen 1890 en 1910?]

29.Jeroen de Onnoozele : een verhaal uit de dagen der Hervorming /Gerdes, E. / Blankenberg / [ca.1890]

30.Voor oog en hart /Pijnappel, M.E. / Blankenberg & Co / [1890]

31.Daisy Randolph /Wetherell, Elizab. /   B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1888 en 1892]

32.Het zonnetje van binnen /Visser, Arnold de / Blankenberg / [1884] 

33.De onverwachte Kerstvreugde, of God verlaat de zijnen niet : een ware gebeurtenis /Luitingh, J.C. /  Höveker & Zoon / [1882]

34.Twaalf tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter /H. De Hoogh & Co / [1882]

35.De soldaat en de ketter : een verhaal voor onze kinderen / Kloppers, P.J. / B.H. Blankenberg Jr / [1880]

36.De jonge pottenkoopman : een verhaal voor onze kinderen /Kloppers, P.J. / B.H. Blankenberg / [1880]

37.Droevig, nochthans blijde : een paaschverhaal /Gerdes, Elise / Blankenberg / [ca. 1880]

38.Loevestein : eene vaderlandsche herinnering aan Herman de Ruyter : voor jonge lieden /Linschoten, J.H. van / Blankenberg / [ca. 1880]

39.De moedige hopman, of Het beleg van Steenwijk 1580-1581 : een verhaal uit den Tachtig-jarigen oorlog /Luitingh, J.C. / B.H. Blankenberg Jr. / [1880] 

40.Het Kerstkind : een verhaal /Stretton, Hesba / Blankenberg / [1880]

41.Bloemen bij huis en in den vreemden geplukt : vier verhalen /Zwart, A.C. de / [Nieuwe uitg.] / B.H. Blankenberg Jr. / [ca. 1880]

42.De geweigerde inteekenlijst : een verhaal voor onze kinderen /Kloppers, P.J. / B.H. Blankenberg Jr / [1879 of 1880]

43.Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I /Vergers, P. / B.H. Blankenberg Jr. / [1879]

44.Het kleine inktvat /Middelhoven, M.W.D. / B.H. Blankenberg Jr / [1879]

45.Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I /Vergers, P. / B.H. Blankenberg Jr. / [1879]

46.Loon naar werk : een verhaal tijdens Haarlem's beleg onder de reegering van Vrouwe Jacoba van Beijeren /Gerdes, E. /   B.H. Blankenberg Jr / [1879]

47.In de schemering : acht verhalen voor onze kinderen /Kloppers, P.J. / Blankenberg / [ca. 1879]

48.De kerstvacantie niet naar huis /Zwart, ...De / B.H. Blankenberg Jr / [1878]

49.Priester en non /Wright-MacNair, Julia / Volksuitgave / B.H. Blankenberg Jr / [1878] 

50.Priester en non / Wright-MacNair, Julia / Volksuitgave / B.H. Blankenberg Jr / [1878] 

51.Willem van der Meij : een verhaal tijdens Alkmaars beleg (21 Aug. tot 3 Oct. 1573) /Gerdes, E. /  B.H. Blankenberg Jr. / [ca. 1877] 

52.Willem van der Meij : een verhaal tijdens Alkmaars beleg (21 Aug. tot 3 Oct. 1573) /Gerdes, E. /   B.H. Blankenberg Jr. / [ca. 1877] 

53.De onverwachte kerstvreugde of God verlaat de zijnen niet : een ware gebeurtenis /Luitingh, J.C. / B.H. Blankenberg Jr / [1874]

54.Uit bange dagen : een verhaal tijdens Leidens beleg, 26 Mei tot 8 oct. 1574 /Gerdes, E. / Blankenberg Jr / [1873] 

55.Uit bange dagen : een verhaal tijdens Leidens beleg, 26 Mei tot 8 oct. 1574 /Gerdes, E. / Blankenberg Jr / [1873]

56.Het koningskind : eene vertelling voor meisjes /Henriette Maria L. / Blankenberg / [1872] 

57.Het koningskind : eene vertelling voor meisjes /Henriette Maria L. / B.H. Blankenberg Jr. / [1872]

58.Een bidstond in het riet en zijne gevolgen : een bladzijde uit de geschiedenis der hervorming, voornamelijk te Amsterdam / Kassies, J. / B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1872 en 1897?]

59.Geen kroon voor mij / B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

60.Verloren en gevonden /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

61.Leentje's eerste dienst /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

62.Op moeders graf /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

63.Plaaglust /Anna / B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

64.Mina's pop /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

65.De kleine Marie, of Het verloren kind /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

66.De kleine Eduard /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

67.De postduif /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

68.Een gevoelige les /B.H. Blankenberg Jr. / [tussen 1870 en 1880?]

69.Walvoort's zanger : een verhaal uit Grol's beleg onder Frederik Hendrik /Gerdes, E. / B.H. Blankenberg Jr. / [187-?] 

70.Walvoort's zanger : een verhaal uit Grol's beleg onder Frederik Hendrik /Gerdes, E. / B.H. Blankenberg Jr. / [187-?]

71.Priester en non /Gerdes, E. / Volksuitgave / Blankenberg Jr / [ca. 1869] 

72.De zoon van den geneesheer, of De gevolgen van een halve leugen : een verhaal voor jongelieden /Gerdes, E. / Blankenberg / [1869] 

73.De zoon van den geneesheer, of De gevolgen van een halve leugen : een verhaal voor jongelieden /Gerdes, E. / Blankenberg / [1869]

74.Priester en non /Gerdes, E. / Volksuitgave / Blankenberg Jr / [ca. 1869]