Uitgaven Bornmeer (uitgeverij)

1.De Gouden iuw yn Boazum : It deistich libben fan gewoane minsken yn in doarpsmienskip Breuker, Philippus / Bornmeer / [2020] / 2020

2.Fersen foar Fokje : syklus fan Piter Jelles Troelstra Mulder, Bertus / Bornmeer / [2020] / 2020

3.It Ferbeane Boek Jong, Hanneke de / Bornmeer / [2020] / 2020

4.Bartele Bûse Geest, Berber van der / Fjirde printinge / Bornmeer / 2020 / 2020

5.Wetterlân : Lân fan takomst Wymenga, Eddy / Bornmeer / [2020] / 2020

6.Waterland : land van toekomst Wymenga, Eddy / Bornmeer / [2020] / 2020

7.It sit sa : ferhalen Boorsma, Jehannes / Bornmeer / [2020] / 2020

8.It guozzeroer Velde, Rink van der / Bornmeer / [2020] / 2020

9.Akkie op 'e pleats Elden, Debbie van / Bornmeer / [2020] / 2020

10.Sis my wa't ik bin Jong, Hanneke de / Bornmeer / [2020] / 2020

11.Dit nooit weer! : wie vertelt het als ik er niet meer ben? Pols, Geartsje / Bornmeer / [2020] / 2020

12.Op klompen troch de dessa : Indiëgongers fertelle Speerstra, Hylke / Fjirde printinge / Bornmeer / jannewaris 2020 / 2014

13.Nijntje hep een feisie Bruna, Dick / Bornmeer / [2020] / ©2020

14.T feest van Nijntje Bruna, Dick / Bornmeer / [2020] / ©2020

15.Ut feis van nijntje Bruna, Dick / Bornmeer / [2020] / ©2020

16.Het feêst van nijntje Bruna, Dick / Bornmeer / [2020] / 2020

17.'T fist van Nijntje Bruna, Dick / Bornmeer / [2020] / 2020

18.De treastfûgel Speerstra, Hylke / Tredde printinge / Bornmeer / 2019 / 2013

19.De Fryske UtopyTigchelaar, Geart / Bornmeer / [2019] / 2019

20.As ik letter grut bin Spliethoff, Berber / Bornmeer / [2019] / 2019

21.Der Mensch ist keine Plage : über die Gefahr einer entzauberten Welt Buisman, Cees / Bornmeer / [2019]

22.Kikkert en de fallende stjer Velthuijs, Max / Bornmeer / [2019] / 2019

23.Puut en de vaolende sterre Velthuijs, Max / Bornmeer / [2019] / 2019

24.Kikvors en de vallende ster Velthuijs, Max / Bornmeer / [2019] / 2019

25.Nijntje git fie-tse Bruna, Dick / Bornmeer / [2019] / 2019

26.Aeta en ame Plús Bruna, Dick / Bornmeer / [2019] / 2019

27.Opa en oma Pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2019] / 2019

28.Doarp oan see Faber, Frâns / Bornmeer / [2019] / 2019

29.Nijntje op de fietse Bruna, Dick / 2e druk, Sallantse editie / Bornmeer / 2019 / 2019

30.Jaap Nieuwenhuize - onstuimig en onvervaard : Wageningen en de wereld Mulder, Bertus / Bornmeer / 2019 / 2019

31.Fan libben en dea : Feteranen, Foar dy nei dy, It wie op in simmerjûn Oldenhof, Bouke / Bornmeer / 2019 / 2019

32.Underweis : ferhalen fan en oer it plattelân Speerstra, Bonne / Bornmeer / [2018] / 2018

33.De Bonsterkes op 'e terp Jong, Hanneke de / Bornmeer / [2018]

34.Fogelsanghstate : van kloostertuin tot landschapspark Laan-Meijer, Els van der / Bornmeer / [2018] / 2018

35.Humanity is not a plague : how 10 billion people can exist together : essay Buisman, Cees / Bornmeer / [2018] / 2018

36.De trije klokketiers : fan koartsweagen Molen, Janny van der / Bornmeer / 2018 / 2018

37.De drie klokketiers Molen, Janny van der / Bornmeer / 2018 / 2018

38.De Stormruiter : de voorstelling Annema, Siebe / Bornmeer / 2018

39.Bep en pake Pluis Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / 2018

40.Bompa en bomma Plois Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / 2018

41.De Jorwerter dweilstikken Bildt, Douwe de / Bornmeer / 2018 / 2018

42.De schimmelruiter : originele novelle. De stormruiter : theaterbewerking Storm, Theodor / Bornmeer / 2018 / 2018

43.Auke Rauwerda, afscheid van de binnenstad Wilstra, Evert / Bornmeer / [2018] / 2018

44.De otter : van uitsterven tot nieuw begin Bosma, Harrie / Bornmeer / 2018 / 2018

45.Oase Oranjewoud : natuur en focus Steenbruggen, Han / Bornmeer / [2018] / 2018

46.Beafeart nei Saint-Martin Velde, Rink van der / Bornmeer / 2018 / ©2018

47.Wat is recht? : De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw Meijering, Henk D. / Bornmeer / 2018 / 2018

48.Pater onder de Papoea's : biografie van Sibbele Hylkema missionaris & antropoloog Hylkema, Ida / Bornmeer / [2018] / 2018

49.Gek op Trek Leerink, Thomas / Bornmeer / 2018 / 2018

50.Stienkeal Kuiper, Elmar / Bornmeer / [2018]

51.Solange der baum blüht : eine kurze Geschichte der Ft driesischen Literatur Corporaal, Joke / Bornmeer / [2018] / 2018

52.As long as the tree blooms : a Short History of Frisian Literature Corporaal, Joke / Bornmeer / [2018] / 2018

53.Salangt de beam bloeit : koarte skiednis fan de Fryske literatuer Corporaal, Joke / Bornmeer / [2018] / 2018

54.Zolang de boom bloeit : korte geschiedenis van de Friese literatuur Corporaal, Joke / Bornmeer / [2018] / 2018

55.Duivelsdag op Groenland Poortinga, Ype / Bornmeer / [2018] / 2018

56.Hierbak Vries, Sietse de / Bornmeer / 2018 / 2018

57.Het Jabikspaad : wandel- en fietsroute van Sint-Jacobiparochie (Frl.) naar Hasselt (Ov.)Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Regio Friesland / 7e herziene druk / Bornmeer / maart 2018 / 2018

58.Giorgio Morandi : Bologna Morandi, Giorgio / Museum Belvédère / [2018] / 2018

59.De derde periode Jong, Ferdinand de / Bornmeer / 2018 / 2018

60.De tredde perioade : roman Jong, Ferdinand de / Bornmeer / 2018 / ©2018

61.De trettjinde asega Bremer, Harke / Bornmeer / 2018 / 2018

62.Opa pluis en opoe pluis Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / 2018

63.Nijntje in t dierenpark Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / 2018

64.Opa en opoe plús Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / ©2018

65.nijntje op fiets Bruna, Dick / Bornmeer / [2018] / 2018

66.De mens is geen plaag : over het gevaar van een onttoverde wereld : essay Buisman, Cees / Bornmeer / [2018] / 2018

67.Skuorkalinder Fryslân en de wrâld ...Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum / Bornmeer / 2017-2018

68.Keramiek : topstukken van het Princessehof Gaillard, Karin / Bornmeer / 2017 / 2017

69.Hier ligt de zee : over taal, kunst, landschap en Friese identiteit : essays Looper, Bert / Bornmeer / [2017] / 2017

70.Zwaluwen van Gaast Piersma, Theunis / Tweede, geheel herziene, druk / Bornmeer / 2017 / 2017

71.Harm van der Meer fertelt Meer, Harm van der / Bornmeer / [2017] / 2017

72.Fallend ljocht Dam, Eppie / Twadde printinge / Bornmeer / 2017 / 2017

73.Reinke : in lytse skiednis fan in Grutte frou Bonnema, Neeltje / Bornmeer / 2017 / 2017

74.Geen honinck soet sonder bitter gal : brieven van Agatha, jonkvrouwe Van Groot Terhorne te Beetgum Rodenhuis, Sieger / Bornmeer / 2017 / 2017

75.Spaak : een wielerkampioen weerstaat de drugscene Rood, Paul / Bornmeer / 2017

76.De jonge Piter Jelles Mulder, Bertus / Bornmeer | Tresoar / 2017 / 2017

77.Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak : Slauerhof en Friesland Zwier, Gerrit Jan / Derde, geheel herziene druk / Bornmeer / oktober 2017 / 2017

78.Koproer : in kar út gedichten nei 2000 = een keuze uit de gedichten na 2000 Dam, Eppie / HotSum/Bornmeer / [2017] / 2017

79.Nijntje op de fiets Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / ©2017

80.D'r opa Pluis en de oma Pluis Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / 2017

81.Nijntje döt fietsen Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / 2017

82.Nijntje geit fietse Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / 2017

83.Nijntje op de fiets Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / ©2017

84.Kikkert is siik Velthuijs, Max / Bornmeer / [2017] / 2017

85.Wêzen : gedichten Meer, Janna van der / Bornmeer / 2017

86.Heksegrytta Jong, Hanneke de / Bornmeer / 2017 / 2017

87.De onschuld voorbij : Mata Hari re-photographed Hooghiemstra, Tjibbe / Bornmeer / 2017 / 2017

88.Van Heemstra : Friese adel Geemert, Ko van / Bornmeer / 2017 / 2017

89.Niet geknecht : het Friesch Dagblad in conflict met de nazis, iets uit de bewogen dagen voor de stopzetting van het Friesche A.-R. orgaan op 20 mei 1941 Haan, Jan de / Heruitgave / Bornmeer / 2017

90.De trekker fan Troje : in Fryske trageedzje Hilarides, Hein Jaap / Bornmeer / 2017 / 2017

91.Communistisch verzet in Friesland 1925-1945 Beuker, Chris / Bornmeer / 2017

92.Brieven over kunst, De Stijl, het leven en de dood Rinsema, Thijs / Bornmeer / [2017] / 2017

93.Eieren en hun vogels : eieren van de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland Haringsma, Johan / Bornmeer / 2017 / 2017

94.Eilandgevoel : verhalen over de natuur van Schiermonnikoog Dijksterhuis, Koos / Bornmeer / 2017 / 2017

95.Heer- en broodjagers : een schets van de jacht in de twintigste eeuw Siebenga, Siebren / Bornmeer / 2017 / 2017

96.Kameraden verraden Slooten, Bert van / Bornmeer / [2017] / 2017

97.Nijntje in de diergaarde Bruna, Dick / 2e druk / Bornmeer / 2017 / 2017

98.Nijntje git fietse Bruna, Dick / Bornmeer / [2017] / ©2017

99.Het klompenboek Bornmeer / [2017] / 2017

100.No komt it noch! : smoute ferhalen Groot, Gjalt de / Bornmeer / 2017 / 2017

101.Antropologen te velde : de cultuurschok van de veldwerker Zwier, Gerrit Jan / Derde, volledig herziene en uitgebreide druk / Bornmeer / 2017 / 2017

102.Speurneuzen in Park Vijversburg Kuiper, Astrid / Bornmeer / 2017 / 2017

103.Piet Mondriaan : evolutie Mondriaan, Piet / Bornmeer / [2017] / 2017

104.Oudfriesche oorkonden ; 5: Vijfde deel Vries, Oebele / Fryske Akademy / 2016 / ©2016

105.Groòf en oòtje Pluûs Bruna, Dick / 2e druk / Bornmeer / 2016 / 2016

106.Opa en opoe Pluis Bruna, Dick / 2e druk / Bornmeer / 2016 / ©2016

107.Frieslands verleden : de Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen Kooistra, Douwe / Derde druk / Bornmeer / 2016 / ©2016

108.Giethoorn Vries, Helen de / Bornmeer / [2016] / 2017

109.Giethoorn Vries, Helen de / Bornmeer / [2016] / 2017

110.Doopsgezinden in Friesland : 1530-1850 Trompetter, Cor / Bornmeer / 2016 / 2016

111.Het Friesland van Johann Hermann Knoop : een selectie uit de Tegenwoordige Staat of Historische Beschryvinge van Friesland uit 1763 Knoop, Johann Hermann / Bornmeer / 2016 / 2016

112.Denk niet dat ik slecht ben : Margaretha Zelle vóór Mata Hari = Dont think that Im bad : Margaretha Zelle before Mata Hari Oldersma, Lourens / Bornmeer / 2016 / 2016

113.Sprookjes uit de Friese Wouden Jaarsma, Dam / Bornmeer / 2016 / 2016

114.Nijntje op de fiets Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / 2016

115.Opao en opoe pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / 2016

116.Nijntje in de dieretuin Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / ©2016

117.Ik zou er zo graag aan willen denken : kunst & herinneringen Jong, Marc de / Bornmeer / [2016] / 2016

118.Reisvogels : ode aan de vogels die plaatsen en mensen wereldwijd verbinden Kam, Jan van de / Bornmeer / 2016 / 2016

119.De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa Hooymeijer, O.C. / Bornmeer / 2016 / 2013

120.Knooppunt Waddenzee Buiter, Rob / Bornmeer / 2016 / 2016

121.Marathon migrants : celebrating the birds that connect places and people across the planet Kam, Jan van de / Bornmeer / 2016

122.Speurnoazen yn Park Fiversburch Kuiper, Astrid / Bornmeer / 2016 / 2016

123.Holland Dada en de internationale context Martina, Paulo / Bornmeer / [2016] / ©2016

124.Oarloch yn en om Grou : 1940-1945 Brolsma, Ulke / Bornmeer / 2016 / ©2016

125.Gatten yn it tek = Gaten in het dak Veenstra, Jaap / Bornmeer / 2016 / 2016

126.Uitblinkerz! Leerink, Thomas / Bornmeer / 2016

127.Het Friese paard Savelkouls, Jorieke / Bornmeer / [2016] / 2016

128.Reinier Paping : held van de Elfstedentocht Hilberts, Mark / Bornmeer / 2016 / 2016

129.Opoa en omoa pluis Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / 2016

130.Opoa en opoe pluisie Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / 2016

131.Nijntje ien de speultuin Bruna, Dick / Bornmeer / [2016] / 2016

132.Vloeiend landschap : over de toekomst van het Friese landschap Ruyter, Peter de / Bornmeer / 2016 / 2016

133.Nieuwe encyclopedie van Fryslân Schroor, Meindert / Bornmeer / 2016 / 2016

134.Op ús eigen wize : sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer Wagenaar, Hinne / Bornmeer / 2015 / 2015

135.Een psychoanalytische studie van poëzie : geïllustreerd aan de Friesche Tjerne van Gysbert Japix Jong, Hein de / Bornmeer / 2015 / ©2015

136.De Nova Scotia staazje : roman Jong, Ferdinand de / Bornmeer / 2015 / 2015

137.Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland, Frankryk, Engelland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden Knoop, Johann Hermann / Bornmeer / [2015] / ©2015

138.Een psychoanalytische studie van poezie : geillustreerd aan de Friesche Tjerne van Gysbert Japix Jong, Hein de / Bornmeer / 2015 / 2015

139.Kunst kleurt het leven : leven en werk van Sir Lawrence Alma Tadema Joustra, Wio / Bornmeer / 2015 / 2015

140.De Johanneskerk van Weidum Hansma, Willem / Bornmeer / 2015 / 2015

141.Het Friese water Gildemacher, Karel F. / Bornmeer / 2015 / 2015

142.Hiemsiik Kuiper, Elmar / Bornmeer / 2015 / 2015

143.Gods eer zij t merk van al uw werk ; De geschiedenis van het Friesch Dagblad Jong Ozn., K. de / Bornmeer / 2015

144.De nazi's te slim af zijn : Sophie Louisa Kwaak en het kapitaal van de Frankfurter Schule Mulder, Bertus / Bornmeer / 2015 / ©2015

145.It each fan Eelke : kollums Lok, Eelke / Bornmeer / 2015 / 2015

146.Nijntje in de dieretuin Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / 2015

147.De academie van Vriesland : geschiedenis van de Academie en het Athenaeum te Franeker, 1585-1843 Sluis, Jacob van / Bornmeer / 2015 / 2015

148.Fan t iene yn t oare : doarpsferhalen Tabak, Jan / Bornmeer / 2015 / 2015

149.Schepen, schaatsen & schilderijen : voorwerpen en hun verhalen uit het Fries Scheepvaart Museum Booij, Alice / Bornmeer / 2015 / 2015

150.Pier Feddema in de lijn van het Fries expressionisme Feddema, Pier / Museum Dr8888 / [2015] / 2015

151.Marijke Meu, 1688-1765 : stammoeder van ons vorstenhuis Jagtenberg, Fred / Tweede druk / Bornmeer / 2015 / 2015

152.Fisk atlas Fryslân : verspreiding en ecologie van zoetwatervissen in Fryslân Melis, John / Bornmeer / 2015 / 2015

153.Laet doch niemant dese brief leesen : vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800 Groot, Elizabeth de / Bornmeer / 2015 / 2015

154.Captain van Jong Holland : een biografie van Pim Mulier, 1865-1954 Rewijk, Daniël / Bornmeer / 2015 / ©2015

155.Captain van Jong Holland : een biografie van Pim Mulier 1865-1954 Rewijk, Daniël / Bornmeer / 2015 / 2015

156.Nijntje op de fiets Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / 2015

157.Aupa en auma plùis Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / 2015

158.opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / ©2015

159.Nijntje in 'n dierntuin Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / ©2015

160.Nijntje na laman Bruna, Dick / Bornmeer / [2015] / 2015

161.Op klompen troch de dessa : Indiëgongers fertelle Speerstra, Hylke / Twadde printinge / Bornmeer / 2014 / 2014

162.Pjutten en Beukers : Friese kinderportretten, 1550-1800 Brouwer, Marjan / Bornmeer / 2014 / 2014

163.3 generaties Werkman : Hendrik Werkman - Tap Werkman - Arne Werkman Martina, Paulo / Bornmeer / [2014] / 2014

164.Oranjekoek Nauta, Tryntsje / Bornmeer / [2014] / ©2014

165.Oranjekoek Nauta, Tryntsje / Bornmeer / [2014] / 2014

166.'Mijn bijtring was een hazenbot' : belevenissen van een polderjager Tulp, Martin / Bornmeer / 2014 / 2014

167.Verdwenen in het niets Esveld, Joan van / Bornmeer / 2014 / 2014

168.De geschiedenis van koren- en pelmolen Windlust, Burum Banga, Warner B. / Bornmeer / 2014 / 2014

169.Fries goud en zilver Molen, Johan R. ter / Bornmeer / 2014 / 2014

170.Nijntje in 'n derentuin Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / ©2014

171.Pake en beppe Pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / 2014

172.Nijntje an zei Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / 2014

173.Nijntje bie zee Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / 2014

174.Gedraaid onbeschilderd vierhoek : uit de schilderboeken van Leon Adriaans Adriaans, Leon / Bornmeer / [2014] / 2014

175.Fristho 'vooruitstrevende meubelen', 1921-1978 : mid-century modern in Nederland Looper, Bert / Bornmeer / 2014 / 2014

176.Mearkes út 'e Wâlden Jaarsma, Dam / Bornmeer / 2014 / ©2014

177.Terpen in Friesland : een inleiding Huisman, Kerst / Bornmeer / 2014 / 2014

178.Tjitske's dagboek = Tjitske's deiboek Eisenga-de Groot, Tjitske / Bornmeer / 2014 / 2014

179.De Nicolaaskerk van Nijland Hoeve, Sytse ten / Protestantse Gemeente / 2014

180.Zwaluwen van Gaast Piersma, Theunis / Bornmeer / 2014 / ©2014

181.De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu Popkema, Jan / Bornmeer / 2014 / 2014

182.Kleine Pluus Bruna, Dick / Zeeuwse editie / Bornmeer / [2014] / ©2014

183.Sweltsjes fan Gaast Piersma, Theunis / Bornmeer / 2014 / 2014

184.Fan letter soarch : trije toanielstikken Oldenhof, Bouke / Bornmeer / 2014 / 2014

185.De skriezemaaitiid Galama, Ysbrand / Bornmeer / 2014 / 2014

186.Opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / ©2014

187.Opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / ©2014

188.Opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / ©2014

189.Opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / ©2014

190.Nijntje yn it museum Bruna, Dick / Bornmeer / [2014] / 2014

191.It faderpaard = Het vaderpaard : en andere gedichten Hettinga, Tsjêbbe / Bornmeer / 2014 / 2014

192.Friese liefde : koken met streekproducten Hoekstra, Ytje / Derde herziene druk / Bornmeer / oktober 2013 / 2013

193.Land van geluk en razende onvrede : columns Dölle, Alfons / Bornmeer / 2013 / 2013

194.Leffert : in heldedicht yn tolve sangen Bremer, Harke / Bornmeer / 2013 / 2013

195.Ik hoorde het Jodinnetje snikken : 101 getuigenissen over oorlog, bezetting en bevrijding in Fryslân Stelwagen, Jacob / Bornmeer / 2013

196.Topstukken uit het Fries Museum Arnolli, Gieneke / Bornmeer / 2013

197.Ferhaleboek : ferhaal fan Fryslân Zijverden, Jan van / Fries Museum / 2013 / 2013

198.No moatst hearre! Groot, Gjalt de / Bornmeer / 2013

199.Opa en oma pluus Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

200.Bompa en bomma pluis Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

201.Nijntje in de dierentuin Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

202.Nijntje an zeê : in het Zeêuws Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

203.Een vrije geest tot zwijgen gebracht : Jan Eisenga (11-3-1908 - 5-5-1943 )Heide, Roel T. van der / Bornmeer / 2013

204.Oer de wjuk : Fryslâns moaiste fûgelpoëzy Dam, Eppie / Bornmeer / 2013

205.Protestantse kerken : hun pracht en kracht Steensma, Regnerus / Bornmeer / 2013

206.Blommen Hensel, Wolfgang / Bornmeer / cop. 2013

207.De treastfûgel Speerstra, Hylke / 2e op 'e nij bewurke en útwreide pr / Bornmeer / 2013

208.It fûgelgebed Krol, Jaap / Bornmeer / 2013

209.Opa en oma Pluis Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

210.Tò fántasma mífa Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2013

211.Lokvogels uit Noord-Nederland Siebenga, Siebren / Bornmeer / 2012

212.It libben fan in oar : roman Bilker, Jetske / Bornmeer / 2012

213.It lêste aai Groot, Gjalt de / Bornmeer / 2012

214.Mearkes fan Grimm Grimm, Jacob / Bornmeer / 2012

215.De nije seemearmin : histoaryske ferhalen Dykstra, Lida / Bornmeer / 2012

216.Evening = Equinox Hettinga, Tsjêbbe / Bornmeer / cop. 2012

217.Evening = Equinox Hettinga, Tsjêbbe / Bornmeer / 2012

218.De seemearmin Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2012

219.De koorbanken in de Martinikerk te Bolsward en hun Europese context Steensma, Regnerus / Bornmeer / 2012

220.De Laurentiuskerk van Raerd Hansma, Willem / Bornmeer / 2012

221.De taal van recht en vrijheid : studies over Middeleeuws Friesland Vries, Oebele / Bornmeer / 2012

222.De midden en de beide einen : ferhalen Sterk, Steven / Bornmeer / 2012

223.Seerjocht yn 'e skiednis fan 'e skipfeart Jong, Jaap de / Bornmeer / 2011

224.De treastfûgel Speerstra, Hylke / Bornmeer [etc.] / 2011

225.Stoepkant... stop! Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2011

226.Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinciën Gauthier-Stirum, P.-J. / Bornmeer / 2011

227.Reisgids Friese Elfsteden : inspiratie en bezinning in Fryslân Betten, Erik / Bornmeer / 2011

228.Granytglimkes Kuiper, Elmar / Bornmeer / 2011

229.Kristus Pavlov Wal, Cornelis van der / Bornmeer / 2011

230.De aaisiker Groot, Gjalt de / Bornmeer / 2011

231.Sammele wurk Piebenga, Tjitte / Bornmeer / 2011

232.Opstand in de turf : het harde leven in een turfmakersgebied Huisman, Kerst / 3e herz. en uitgebr. editie / Bornmeer / 2011

233.De wijsheid van de honden : teksten van de Griekse cynici Luck, Georg / Bornmeer / 2011

234.Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden Vries, Jan de / Bornmeer / 2010

235.Wat West is : de cultuurhistorische achtergrond van natuurgebieden in Weststellingwerf Berkenbosch, Karst A. / Staatsbosbeheer / 2010

236.Ik hou van Pad : een boek met 100 dieren Dijkstra, Lida / Bornmeer / 2010

237.Ik hâld fan Pod : in boek mei 100 bisten Dykstra, Lida / Bornmeer / 2010

238.Feest mei toaniel Landman, Riek / Bornmeer / 2010

239.Werom nei Fryslân Brolsma, Ulke / Bornmeer / 2010

240.Moard yn 'e Médoc Steenmeijer, Frans / Bornmeer / 2010

241.Lytse Pluis Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2010

242.Nijntje op 'e buorkerij Bruna, Dick / Bornmeer / 2010

243.Libellen yn Fryslân Roodbergen, Sake P. / Bornmeer / 2010

244.Tongfal Groot, Edwin de / Bornmeer / 2010

245.Inerlik ferskinen Abma, Willem / Bornmeer / 2010

246.Torpedo's los! Feddema, Anne / Bornmeer / 2010

247.Ut it swetshok : koarte ferhalen fan in fjildman Groot, Gjalt de / Bornmeer / cop. 2010

248.It fleanwûnder Molen, Janny van der / Bornmeer / 2010

249.Het vliegwonder Molen, Janny van der / Bornmeer / 2010

250.Joods leven in Friesland Woude, Siem van der / Bornmeer / 2010

251.It wrede paradys : it ferfolch Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2010

252.De Sint-Gertrudiskerk in Workum Steensma, Regnerus / Bornmeer / 2010

253.Het skûtsjesilen : een inleiding Blom, Gosse / Bornmeer / 2010

254.Op Terschelling, 25 jaar literaire activiteiten in Leeuwarden : SLAL 1983-2008 Vries, Geart de / Bornmeer / 2010

255.Monumentale kerken in Achtkarspelen Steensma, Regnerus / Bornmeer / cop. 2009

256.Mem, wat ite wy hjoed? Geest, Berber van der / Bornmeer / 2009

257.De kâlde krústocht Speerstra, Hylke / 2e print / Bornmeer / 2009

258.In brêge fan glês Veenstra, Johan / Bornmeer / 2009

259.Ytboekje Haan, Wieke de / Bornmeer / 2009

260.Friese sport: tussen traditie en professie Jensma, Goffe / Bornmeer / 2009

261.Mijn teen voor het kruisje : de Elfstedentocht van 1963 Udding, Tinus / Bornmeer / 2009

262.Kloosters in Friesland : een inleiding Betten, Erik / Bornmeer / 2009

263.Bernardus Bucho Aytta van Swichum : vorstendienaar in priesterhabijt Vries, Oebele / Bornmeer / 2009

264.Skúnpútsersgúd : Leeuwarder ferhaaltjes Feddema, Anne / Bornmeer / 2009

265.Friese liefde : koken met streekproducten Velter, Miriam / Bornmeer / 2009

266.De historische elfstedentocht, gehouden den 2en Januari 1909 : uitgeschreven door "De Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding", georganiseerd door "De Friesche IJsbond" te Leeuwarden : bekroonde beschrijving Hoekstra, M. / Bornmeer / cop. 2009

267.Schraaltroost & liefspraak : een boek met muziek van Sido Martens Martens, Sido / Bornmeer] / 2009

268.Ljippen, lân en leafde Roodbergen, Sake P. / Bornmeer / 2009

269.Brieven Kierkegaard, Søren Aabye / Bornmeer / 2009

270.Hebel, de huisvriend Heidegger, Martin / Bornmeer / 2009

271.Angel : gedichten Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2009

272.Kiki fangt in pake Dykstra, Lida / Bornmeer / 2009

273.De Frouwepenje Bremer, Harke / Bornmeer / 2009

274.De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo Groot, Gjalt de / Bornmeer / 2009

275.De koude kruistocht Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2009

276.De kâlde krústocht Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2009

277.Friese kerken : een inleiding Lier, Saskia van / Bornmeer / 2009

278.It nifelboek fan Wemke Douma, Geartsje / Bornmeer / cop. 2009

279.Werom nei Grou Brolsma, Ulke / Bornmeer / 2009

280.Angel : gedichten Bruinja, Tsead / Bornmeer / cop. 2008

281.Welke kleur heeft de tijd? : hoe kinderen ons aan het denken zetten Wehr, Marco / Bornmeer / 2008

282.Fangst fan 'e demoandolfyn Vries, Abe de / Bornmeer / 2008

283.44 : dûbeld fjouwerjen Hokwerda, Yva / Bornmeer / cop. 2008

284.Lida : spesjale krante fanwege it ferskinen fan it 50ste boek fan Lida Dykstra Dykstra, Lida / Bornmeer / 2008

285.De autobiografie Franklin, Benjamin / Bornmeer / 2008

286.Frieslands verleden : de Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen Kooistra, Douwe / Bornmeer / 2008

287.God Vries, Matty de / Bornmeer / 2008

288.Boer Gerben Feitsma : portret van een Friese NSB-burgemeester Vries, Oebele / Bornmeer / 2008

289.Buorkje yn Fryslân : in skets fan it boerelibben yn 'e tweintichste ieu Kielstra, Harm / Bornmeer / 2008

290.Kening Kees Wal, Cornelis van der / Bornmeer / 2008

291.P is fan piba : Frysk bisten ab Beukel, Dorine van den / Bornmeer / cop. 2008

292.Ik wol gjin broerke!Dykstra, Lida / Bornmeer / cop. 2008

293.Identiteit & kowesturten : essays oer Fryske literatuer Vries, Abe de / Bornmeer / 2008

294.Het lelijke jonge eendje : naar het sprookje van H. Andersen Hoytema, T. van / Bornmeer / cop. 2008

295.Wytse wol ne tKlompmaker, Marijke / Bornmeer / cop. 2008

296.Ik skip Groot, Edwin de / Bornmeer / 2008

297.Onferjitlik lok : stikken Hut, Arjan / Bornmeer / 200

8298.Reistiid : ferhalen Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2008

299.Het goud op de weg : de Friese poëzie sinds 1880 Vries, Abe de / Bornmeer / 2008

300.En de boer hij ploegde voort Kielstra, H. / Bornmeer / 2008

301.De loper Martens, Sido / Bornmeer / 2008

302.IJsliefde : schaatsverhalen Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2008

303.Op redens oer ; Hylke Speerstra Bibliotheek Speerstra, Hylke / [Herdr.] / Bornmeer / 2008

304.Echt mooi : vrouwen over schoonheid en innerlijke kracht Haan, Wieke de / Bornmeer / 2008

305.Echt moai : froulju oer moaiens en it inerlik Haan, Wieke de / Bornmeer / 2008

306.Hûn oan 'e himel Wal, Cornelis van der / Bornmeer / 2007

307.De nativitate Jesu Bruna, Dick / Bornmeer / [2007] / 2007

308.Kikkert is kikkert Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 2007

309.In dei mei Nijntje : it grutte Nijntje útflapboek Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2007

310.Piper op reis Verdoorn, Geert / Bornmeer / cop. 2007

311.Moaie ferhalen : ferhaaltsjes mei in ferhaal Braaksma, Machiel / Bornmeer / 2007

312.Leafde en leed út de Oerpolder Speerstra, Hylke / Bornmeer Steven Sterk / [2007]

313.Libje goed : op nei de tonne Hoekstra, Eric / Bornmeer / 2007

314.Toe no! : ferhalen foar bern dy't derom freegje Hietkamp, Elizabeth / Bornmeer / 2007

315.de Kameleon fynt de skat Diks, Fred / Bornmeer / cop. 2007

316.Indian summer : een keuze uit zijn gedichten Spanninga, Sjoerd / Bornmeer / 2007

317.De sinne, it smelle bêd, myn lichem Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2007

318.Kopziekte Bleeker, Doede / Bornmeer / 2007

319.Harry Potter en de stien fan 'e wizen Rowling, J.K. / Bornmeer / 2007

320.Abe : een beeld van een speler : met 10 voetballessen van de meester Dam, Eppie / Bornmeer / 2007

321.0506 : stadsgedichten & klokslag van Leeuwarden = stedsgedichten & klokslach fan Ljouwert Hut, Arjan / Bornmeer / 2007

322.Ik bin in optocht Dykstra, Lida / Bornmeer / 2007

323.Hûn oan 'e himel Wal, Cornelis van der / Bornmeer / 2007

324.Rauwe fisken op wynfearwolkens Oosting, Simon / Bornmeer / 2007

325.Kening fan de junks Hoekstra, Eric / Bornmeer / 2007

326.M/F Krol, Jaap / Bornmeer / 2006

327.Miffa Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2006

328.De wite ûle : ferhalen Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2006

329.KearsinneS oepboer, Albertina / Bornmeer / 2006

330.Skattich Dykstra, Lida / Bornmeer / 2006

331.Oeral binne bisten! Braaksma, Machiel / Bornmeer / 2006

332.Hylke Speerstra Bibliotheek Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2006-...

333.De skippers fan de Kameleon Roos, H. de / Bornmeer / 2006

334.Abe : in byld fan in spiler : mei 10 fuotballessen fan de master Dam, Eppie / Bornmeer / 2006

335.Fûgel Pyt Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2006

336.Neaken en bleat foar de dokter : ferhalen út 'e sprekkeamer ; Hylke Speerstra Bibliotheek Speerstra, Hylke / 3e [omstavere] ed / Bornmeer / 2006

337.Ophysje en delbêdzje : ferhaleboek foar froulju Haan, Wieke de / Bornmeer / 2006

338.M/F Krol, Jaap / Bornmeer / 2006

339.Een slagje hier en daar : de Tsiendeiske Fjildtocht fan Hessel Brolsma Brolsma, Ulke Hessel / Bornmeer / 2006

340.Ut namme fan mysels Kuiper, Elmar / Bornmeer / 2006

341.De oerpolder Speerstra, Hylke / Bornmeer / 2006

342.Oekebakke boem Dykstra, Lida / Bornmeer / cop. 2006

343.Under fearne goaden Vries, Abe de / Bornmeer / 2006

344.Wûnderaardichheden : teltsjes en rimenWolf, Henk / Bornmeer / 2006

345.Kompakt natoergids Bornmeer / 2005-...3

46.99 tips om uw Somalische buren beter te begrijpen Aw-Mohamud, Tahir Yusuf / Bornmeer / 2005

347.Ballingschaap Afrassiabi, Amir / Bornmeer / 2005

348.Een oud liedje over de weiden Hassan, Salah / Bornmeer / 2005

349.Voor alle seizoenen Rahim, Naji / Bornmeer / 2005

350.De lytse kameleon Carle, Eric / Bornmeer / cop. 2005

351.Voor de koorleider : gedichten & gedachten Zelle, Han / Bornmeer / 2005

352.Gers dat alfêst laket Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2005

353.In broerke foar Wemke Douma, Geartsje / Bornmeer / 2005

354.Tsien lytse hekskes Dykstra, Lida / Bornmeer / 2005

355.Optriuwe en ôfbliuwe : ferhaleboek foar froulju Haan, Wieke de / Bornmeer / 2005

356.De grutte stoarm Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2005

357.Kikkert en de frjemdling Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 2005

358.Lederwyntsje : bern mei krêften Dykstra, Lida / Bornmeer / 2005

359.De sonnetten Shakespeare, William / Bornmeer / 2005

360.Nijntje oan see Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2005

361.De komst fan Sint Anthonius Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2005

362.Mezen meitsje toch gjin rúzje? : bisteferhalen fan Anton Koolhaas Koolhaas, Anton / Bornmeer / 2005

363.Brieven oan myn bern Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2004

364.In waarm wek altyd Vries, Abe de / Bornmeer / 2004365.HertbytKuiper, Elmar / Bornmeer / 2004

366.Esfahan, mijn hoopstee Nia, Nafiss / Uitgeverij Bornmeer / 2004

367.Brieven oan myn bern Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2004

368.In waarm wek altyd Vries, Abe de / Bornmeer / 2004

369.Bonifatius en syn tiid Veer, Akky van der / Bornmeer / 2004

370.Trije Sinten, trije ferhalen Wynstra, Mindert / Bornmeer / 2004

371.Feest foar Wemke Douma, Geartsje / Bornmeer / 2004

372.De Kameleon stekt fan wâl ; Kameleon klassyk Roos, H. de / Bornmeer / cop. 2004

373.It libben fan Bonifatius Willibald / Bornmeer / 2004

374.Bonifatius en zijn tijd Veer, Akky van der / Bornmeer / 2004

375.Regaad yn 'e himel Sterk, Steven / Bornmeer / 2004

376.Miffa ad mare Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 2004

377.Droom in blauwe regenjas : een keuze uit de nieuwe Friese poëzie sinds 1990 = Dream yn blauwe reinjas : in kar út de nije Fryske poëzij sûnt 1990 Bruinja, Tsead / Contact / 2004

378.Hallo op de fiets : overpeinzingen van een Friese Irakees Ibrahim, Freeyad / Bornmeer / 2004

379.Wat is it goed te witten : fersen oer de Twadde Wrâldoarloch Vries, Teats de / Bornmeer / cop. 2004

380.Farsk ... : it jierboek Bornmeer / 2004-2008

381.Nachtswimmers Hut, Arjan / Bornmeer / 2004

382.Hertbyt Kuiper, Elmar / Bornmeer / 2004

383.Oar plak oare tiid Bilker, Jetske / Bornmeer / 2004

384.Nûmers : fiifentritich hûskeamerferhalen Krol, Jaap / Bornmeer / 2004

385.Trije komeedzjes Shakespeare, William / Bornmeer / 2004

386.De fjoerbidders Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2003

387.Mûske, myn famke Dykstra, Lida / Bornmeer / 2003

388.Hegebeintum : kerk & terp Dijkstra, Louw / 2e dr / Bornmeer / 2003

389.Krystman Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2003

390.Oarekant goed en kwea : foarspul fan in filosofy fan'e takomst Nietzsche, Friedrich / Bornmeer / 2003

391.De jefte Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2003

392.100 dingen en 1 pappegaai Geest, Berber van der / Bornmeer / 2003

393.Subsydzje foar de graal Wal, Cornelis van der / Bornmeer / 2003

394.Rûpke Noaitgenôch Carle, Eric / Bornmeer / cop. 2003

395.Vita-rigeBornmeer / 2003-..396.Nijntje op 'e fyts Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / cop. 2003

397.De tsien fan Nynke fan Hichtum : brieven Jong, Anny de / Bornmeer / 2003

398.De fjoerbidders Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2003

399.Mûske, myn famke Dykstra, Lida / Bornmeer / 2003

400.Tûzenpoatsjes Douma, Geartsje / Bornmeer / 2003

401.Dideldeintsje wol nei skoalle Dykstra, Lida / Bornmeer / 2003

402.Fakânsje mei de Kameleon ; Kameleon klassyk Roos, H. de / Bornmeer / 2003

403.Farskskrift Stichting Farsk / Bornmeer / 2003-2007

404.Kening Lear Shakespeare, William / Bornmeer / 2003

405.De lêzer is in duvel : essays Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2003

406.Gegrommel fan satyn Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2003

407.Wrâld, finster, gedicht : de moaiste fersen út de wrâldliteratuer útkeazen en oersetten troch 30 Fryske dichters Hettinga, Eeltsje / Bornmeer / 2003

408.De weromkommer yn it ûnlân Vries, Abe de / Bornmeer / 2002

409.SpikergekJ ong, Anny de / Bornmeer / 2002

410.Slapen in een vreemde taal Hassan, Salah / Bornmeer / 2002

411.Voor de nachtegaal in het ei Al Galidi, ... / 3e dr / Bornmeer / 2002

412.Een middag wit als melk Sawad, Mowaffk Al- / Bornmeer / 2002

413.De suertsje plysje : nije aventoeren fan Boltsje de Boer Dykstra, Lida / Bornmeer / 2002

414.Wettersek Krol, Jaap / Bornmeer / 200

2415.Nijntje har freonen Bruna, Dick / Bornmeer] / cop. 2002

416.Yn 'e fal fan jûn Hu Thung-song / Bornmeer / 2002

417.Metropolis Veenbaas, Jabik / Bornmeer / 2001

418.De man dy't rinne moat Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2001

419.Voor de nachtegaal in het ei Al-Khalidi, Rodhan / 2e gew. dr / Bornmeer / 2001

420.Kuneara Veer, Akky van der / 2de print / Bornmeer / 2001

421.Listen fan goaden en bisten : fiif Fryske fabels Bilker, Jetske / Bornmeer / 2001

422.Nijntje giet útfanhûs Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2001

423.Nijntje op skoalle Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2001

424.Wetter en stien Bethlehem, Tine / Bornmeer / 2001

425.Dat sei Zarathustra : in boek foar alleman en foar gjinien Nietzsche, Friedrich / Bornmeer / 2000

426.De wizers yn it read Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2000

427.De stobbewylch Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2000

428.Kikkert en Hazze ; Kikkert en syn freonen Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 2000

429.Kikkert en Rôt ; Kikkert en syn freonen Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 2000

430.Folksferhalen : fan Europeeske minderheidsfolken Greller, Wolfgang / Bornmeer / cop. 2000

431.Dat sei Zarathustra : in boek foar alleman en foar gjinien Nietzsche, Friedrich / Bornmeer / 2000

432.Leave beppe Pluis Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2000

433.Pake en beppe Pluis Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 2000

434.Fryslân door de ogen van vrouwen : verhalen en gedichten Boer, Sietske de / Bornmeer / 2000

435.De wizers yn it read Bruinja, Tsead / Bornmeer / 2000

436.De stobbewylch Soepboer, Albertina / Bornmeer / 2000

437.Voor de nachtegaal in het ei Al-Khalidi, Rodhan / Bornmeer / 2000

438.Wolken fan wol : hoe't Arachne yn in spin feroare en oare myten frij nei Ovidius Dykstra, Lida / Bornmeer / 2000

439.Kuneara Veer, Akky van der / Bornmeer / 2000

440.Wânswert Dijkstra, Louw / Bornmeer / cop. 1999

441.Kikkert en Barchje ; Kikkert en syn freonen Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 1999

442.Kikkert en syn freonen Velthuijs, Max / Bornmeer / 1999-...

443.Kikkert en Ein ; Kikkert en syn freonen Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 1999

444.In nuver famke Verroen, Dolf / Bornmeer / 1999

445.Wêr is Nijntje Bruna, Dick / Bornmeer / cop. 1999

446.Snotaapkes : de bêste aventoeren fan Boltsje de Boer Dykstra, Lida / Bornmeer / 1999

447.Goede feart, Kameleon ; Kameleon klassyk Roos, H. de / Bornmeer / 1999

448.Nijntje yn 'e snie Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 1999

449.It feest fan Nijntje Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 1999

450.Kikkert yn 'e kjeld Velthuijs, Max / Bornmeer / cop. 1999

451.Kameleon klassyk Roos, H. de / Bornmeer / 1998-...

452.De Kameleon yn 'e brâning ; Kameleon klassyk Roos, H. de / Bornmeer / 1998

453.Nijntje yn 'e dieretún Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 1998

454.It hûs fan Nijntje Bruna, Dick / 1st ed / Bornmeer / 1998

455.Stil jild : in komptabele roman Uilkema, Hette / Bornmeer / 1997

456.Jurre en it sirkus Jong, Hubertus de / Bornmeer / cop. 1997

457.Met een strootje te verleiden Vries, Jaap de / Bornmeer / 1997

458.In nacht fan hûs : ferhalen Bilker, Jetske / Bornmeer / 1997

459.Wenjen en wurkjen yn Fryslân : sosjaal-ekonomyske atlas = Wonen en werken in Friesland : sociaal-economische atlas Versloot, Arjen / Bornmeer / 1996

460.Jurre en Burre Jong, Hubertus de / Bornmeer / cop. 1996

461.Poehei om in skilderij Popma, Popke / Bornmeer / 1996

462.Op reis mei de Kameleon Roos, H. de / Bornmeer / 1995

463.De Kameleon fernimt ûnrie Roos, H. de / Bornmeer / 1995

464.Grutte wurden : roman Veer, Akky van der / Bornmeer / 1995

465.De dochter fan Martsje Heeringa-Seepma, H. / Bornmeer / 1995

466.Soldaten yn 'e tún Hemstra, Greetje / Bornmeer / 1995

467.Grutte maten fan de Kameleon Roos, H. de / Bornmeer / 1995

468.De skippers fan de Kameleon Roos, H. de / Bornmeer / 1995

469.De Kameleon hat sukses Roos, H. de / Bornmeer / 1995

470.De Kameleon bringt gelok Roos, H. de / Bornmeer / 1995

471.Yllustrearre bibelatlas foar bern Wilson, Etta / Callenbach / cop. 1994

472.Ruurd Wiersma : leven en werk Dijkstra, Louw / Bornmeer / 1992

473.Sawn stjerren reeks Bornmeer / 1992-...