Uitgaven Colomba

1.Pater P. Penning de Vries SJ : recente Nederlandse kerkgeschiedenis in spiritueel perspectief : bijdrage tot een biografie : van Leiden tot Rolduc Hermans, J. / Colomba / [2012] / 2012

2.Kerkelijk recht : canoniek recht voor de pastorale praktijk met de bijzondere bepalingen voor Nederland Hendriks, Jan / Colomba / cop. 2011

3.De liturgie van de uitvaart : een handboek voor de praktijk Hermans, J. / Colomba / cop. 2011

4.Van hart tot hart : leven en denken van de zalige John Henry kardinaal Newman Leeuwen, J.H. van / Colomba / cop. 2010

5.Liefde tot het uiterste toe : geestelijke lezing van het evangelie volgens Johannes (12-16) : ten dienste van gebed en overweging, bezinningsdagen en retraite, preekvoorbereiding en verkondiging Hermans, J. / Colomba / [2009] / 2009

6.De martelaren van Gorcum : volgens het getuigenis van Guilielmus Estius geschreven in 1572 Estius, Guilielmus / Colomba / cop. 2009

7.In liefde verenigd : menselijke relaties en de 'theologie van het lichaam' van paus Johannes Paulus II Dankers, Simon / Colomba / cop. 2009

8.De martelaren van Roermond in het kader van de politieke en kerkelijke situatie van hun tijd Hartmann, B. / Colomba / cop. 2009

9.Milagro de Empel : de Spaanse Infanterie tot hun patrones, de onbevlekte ontvangenis van MariaRossem, ... van / Colomba / cop. 2008

10.Levende traditie : christelijke spiritualiteit tussen gisteren en morgen Schröder, Joris / Colomba / cop. 2006

11.Volk van God : structuur en inrichting van de Rooms-Katholieke Kerk volgens het Wetboek van Canoniek Recht (cc. 204-746) Hendriks, Jan / Colomba / cop. 2006

12.Heiligen antwoorden Schlichting, Annemarie / Colomba / cop. 2005

13.Kerstmis dichtbij : eigentijdse kerstverhalen uit Nederland en Vlaanderen Colomba / cop. 2004

14.Waarom ik in het eeuwige leven geloof : redenen om ook nu te geloven in het hiernamaals Martinetti, Giovanni / Colomba / cop. 2003

15.Zij zijn de kerk van vandaag : als je visie voor tieners en kerkelijk tienerwerk nodig hebt Hoof-Borst, Judith van / Colomba / 2003

16.Mijn katholieke geloof verklaard Feldbrugge, Ferdinand / Colomba / cop. 2003

17.Hélène de Chappotin (1839-1904) en de Franciscanessen Missionarissen van Maria : "Zij gaf haar leven" Launay, Marcel / Colomba / cop. 2003

18.Emotie en ethiek Eijk, W.J. / Colomba / 2002

19.Het Lam volgen : waarheen het ook gaat : retraite over het Evangelie van sint Jan gegeven aan jongeren Philippe, Marie-Dominique / Colomba / [2002]

20.Passie & Pasen des Heren : bijbelse overwegingen bij het evangelie volgens Matteüs Hermans, J. / Colomba / [2001]

21.Geloof in beeld Principe, Pietro / Libreria Editrice Vaticana / cop. 2000

22.Heil & geluk : christelijke spiritualiteit in theorie en praktijk Schröder, Joris / Colomba / 2000

23.Hoe komt het dat ethici verschillend denken? : schijnwerper op de cultuur Eijk, W.J. / Colomba / cop. 2000

24.Zij gaven hun leven : een gemeenschap getrouw tot in de dood Fanego, Justina / Colomba / cop. 2000

25.De ethiek van Thomas van Aquino Elders, L.J. / Colomba / [2000]

26.Pelgrim in Rome : een kunsthistorische en spirituele gids Buranelli, Francesco / Colomba / [2000]

27.Pelgrim in gebed : tijdens het Jubileum Brouwer, Tiemen / Colomba / [2000]

28.Van evangelie tot kerk : een geloofsbezinning aan de hand van het evangelie volgens Marcus Buijtenen, Christof van / Colomba / 1998

29.Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit Eijk, W.J. / Colomba / cop. 1998

30.Post voor jou! : brieven aan jonge mensen van nu, en ouderen van morgen : brieven van Teresia van Lisieux aan jongeren van nu Boers, J. / Colomba / cop. 1998

31.Van Willem I tot paars Struik, L.A. / Colomba / cop. 1998

32.Kerkelijk recht : handboek voor de pastorale praktijk met de bijzondere bepalingen voor Nederland Hendriks, J.W.M. / Colomba / 1998

33.Gebeden : dagelijkse gebeden, devoties en sacramenten Mee, J.E.M. van der / De Boog / cop. 1998

34.Bidden helpt Firet, L.C. / Colomba / cop. 1997

35.Heeft u nog even? Schumacher, Huub / Colomba / cop. 1997

36.Heeft u even? Schumacher, Huub / Colomba / cop. 1997

37.Opus Dei : een onderzoek Messori, Vittorio / Colomba / cop. 1997

38.De drie cirkels Boetzelaer, Olaf van / Colomba / cop. 1996

39.Gewetensvolle gezondheidszorg Eijk, W.J. / Colomba / cop. 1995

40.Het getijdengebed : liturgie en spiritualiteit van het getijdenboek Hermans, J. / Colomba / 1995

41.Handvest van de werkers in de gezondheidszorgEijk, W.J. / 4e ed. / Colomba / 1995

42.Huwelijksrecht : canon 1055-1165 van het wetboek van canoniek recht Hendriks, J.W.M. / Colomba / 1995

43.Doodscultuur in ontwikkeling? : bijdragen aan de discussies geëntameerd door de KNMG-Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen Eijk, W.J. / Colomba / cop. 1995

44.Het doopsel van kinderen : theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst Hermans, J. / Colomba / [1994]

45.Vaticanum II en verder... : de leer van het concilie en de ontwikkeling daarvan in de tijd erna Hendriks, J.W.M. / Colomba / 1994

46.Van engelen en mensen ; Verzamelde werken van dr. H. ten Doeschate Doeschate, H. ten / Colomba / [1994]

47.Van mensen en engelen ; Verzamelde werken van dr. H. ten Doeschate Doeschate, H. ten / Colomba / [1994]

48.Verzamelde werken van dr. H. ten Doeschate Doeschate, H. ten / Colomba / 1994-...

49.Wat is menswaardige gezondheidszorg? Eijk, W.J. / Colomba / cop. 1994

50.H. Broeder Albert (Adam Chmielowski) Steltenpool, Th. / Colomba / cop. 1993

51.De martelaren van Gorcum : voorbeelden van trouw Blijswijk, C.J. van / Colomba / 1993

52.Mijn vriend Franciscus Texer-van Ree, Ellie / Colomba / [ca. 1993]

53.Moeder Angelica's leven O'Neill, Dan / Stichting Getuigenis van Gods Liefde / 1993

54.De sacramenten Biffi, Inos / Colomba / cop. 1993

55.De tien geboden Biffi, Inos / Colomba / cop. 1993

56.De liturgische pastoraal rond de eerste Heilige Communie Notermans, H. / Colomba / cop. 1993

57.Het Credo Biffi, Inos / Colomba / 1992

58.Jezus en je lichaam : de sexuele moraal uitgelegd aan jonge mensen Léonard, André / Colomba / [1992]

59.Kort onderricht over het katholieke geloof Marks, A. / Colomba / cop. 1992

60.Zondagsviering bij afwezigheid van een priester Hermans, J. / Colomba / cop. 1992

61.Kerkelijk recht voor de pastorale praktijk : met de bijzondere bepalingen voor Nederland Hendriks, J. / Colomba / cop. 1992

62.Het priester-celibaat : verwonding en verwondering voor wie gelovig deze weg mag gaan Looij, H. van der / Colomba / cop. 1992

63.Als God op aarde komt : beknopte leer van het Nieuwe Testament Leeuwen, J.H. van / Colomba / cop. 1992

64.Herbronning van de evangeliën : een boeiende ontdekkingstocht Meershoek, G.Q.A. / Colomba / cop. 1992

65.Achterhaald atheïsme : natuurwetenschappen, psychologie en het Godsbestaan Aardweg, G.J.M. van den / Colomba / cop. 1992

66.Kom volg mij : hoe het evangelie uitnodigt Jezus te volgen Penning de Vries, P. / Colomba / cop. 1992

67.Lieve clown : aantekeningen bij de nieuwe evangelisatie Grasso, Emilio / Colomba / cop. 1992

68.De kerk in de vangnetten van het neo-marxisme? Snelder, C.E. / Colomba / [1991]

69.Mijn eerste missaaltje De Roma, G. / Colomba / cop. 1991

70.Moeder Angelica's antwoorden Angelica / Getuigenis / 1991

71.Op het kompas van het geweten : gewetensbeslissingen, gespiegeld aan Ignatius' gewetenservaring Bots, J. / Colomba / 1991

72.Bid en zingColomba / 1990

73.Kerk op weg : verwachtingen, veranderingen, vernieuwingen, moeilijkheden, toekomst Bilsen, Th.J.C. van / Colomba / cop. 1990

74.Christen, waarom geloof je? : geloofsvragen en geloofsverdieping voor katholieke jongeren Moreau, Y. / Colomba / 1989

75.Vergeef ons onze schuld... : een handreiking voor het sacrament van de biecht, sacrament van boete en verzoening Rutgers, R.J. / uitgegeven door Colomba / [1989] / 1989