Uitgaven De Amsterdamsche Keurkamer

1.De verdrevene Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / 1944

2.Clem's misdaad Caldwell, Erskine / De Amsterdamsche Keurkamer / 1944

3.Zeemanshaard Bremen, Carl von / Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer / [1944]

4.Het zachte geweld Brehm, Bruno / De Amsterdamsche Keurkamer / 1944

5.Onze arbeid is geloof Griese, Friedrich / De Amsterdamsche Keurkamer / [1944]

6.Hart zonder schild Rheenen, J. van / De Amsterdamsche Keurkamer / 1944

7.Gelaat der dichters : een keuze uit de hedendaagsche revolutionaire poezie in Noord- en Zuid-Nederland Bruning, Henri / De Amsterdamsche Keurkamer / 1944

8.Wikingstorm : een gedicht Theunisz, Johan / De Amsterdamsche keurkamer / 1943

9.Lebensraum und gerechte Weltordnung : Grundlagen einer Anti-Atlantikcharta Daitz, Werner / De Amsterdamsche Keurkamer / 1943

10.Hermann Göring, werk en mensch Gritzbach, Erich / De Amsterdamsche Keurkamer / 1943

11.Franco bevrijdt Spanje Mikusch, Dagobert von / De Amsterdamsche Keurkamer / 1943

12.Bloed in de sneeuw Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / 1943

13.Atoomgewicht 500 Dominik, Hans / De Amsterdamsche Keurkamer / [1943]

14.Amerika Bang, Paul / 1e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / [1943]

15.Suez, poort der volkeren : de roman van een kanaal Schall, Josef Sebastian / De Amsterdamsche Keurkamer / [1943]

16.Demonie dezer eeuw Janeff, Janko / De Amsterdamsche Keurkamer / [1943]

17.Bloeitijd der mystiek : een Germaansche synthese in de 14e en 15e eeuw Duyl, G. van / De Amsterdamsche Keurkamer / 1943

18.De ballade van het dagelijksche brood Beversluis, Martien / De Amsterdamsche Keurkamer / 1942

19.Oostland als lotsbestemming Keuchenius, Pieter Emiel / De Amsterdamsche Keurkamer / 1942

20.Keurjaarboek 1932-1942 : met een keur van werkstukken van vele auteurs in ons fonds Goedewaagen, T. / De Amsterdamsche Keurkamer / 1942

21.Jong groen om den helm : oorlogsgedichten Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / [1942]

22.Zes eeuwen Engeland : Engelsche oorlogen met vreemde wapens Zischka, Anton / De Amsterdamsche Keurkamer / [1942]

23.De roode lotusbloesems : roman van den Indischen opstand onder Nana SahibGanter, Christoph Erik / Derde druk / Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer / [1942/1943]

24.Zwart goud : gedichten Delsing, Rob / De Amsterdamsche Keurkamer / [1942]

25.Onder Boeren, Britten en Bantoes Jannasch, Hans / De Amsterdamsche Keurkamer / 1942

26.Criterium voorbij : verleden en toekomst Sévooy, George de / De Amsterdamsche Keurkamer / 1942

27.Ster en blazoen Sévooy, George de / De Amsterdamsche Keurkamer / [1942]

28.Ras en toekomst Hylkema, G.W. / De Amsterdamsche Keurkamer / 1941

29.Dukdalf der persoonlijkheidsidee : Lodewijk van Deyssel als wijsgeer Haighton, Alfred A. / De Amsterdamsche Keurkamer / 1941

30.Waarom Mussert? Jager, Freek de / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

31.Benito Mussolini Pini, Giorgio / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

32.Nogmaals: het verraad der N.S.B. Hollander, Jan / [2e verm. dr.] / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

33.De beroemde Joshua Benedict Clausen, Hans-Erik / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

34.De volksontbindende invloed der vrijmetselarij : fragmenten uit God "Satan", de werkelijke zin der loge Dahmen von Buchholz, R.W. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

35.Verzet in Amsterdam Meuldijk, M. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

36.Het harde geslacht Vesper, Will / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

37.Van den vos Reynaerde Ruwaard Boudewijn en Jodocus Genechten, R. van / 2de dr. (3e-10e duizendtal) / De Amsterdamsche Keurkamer / 1941

38.Ontaarde kunst : een aantal opstellen over beeldende kunst Meuldijk, M. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

39.Nederland en de joden in de geschiedenis Sluyters, G. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

40.Arbeidsdienst Meuldijk, M. / Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

41.Tegen de decadenten : een drietal beschouwingen over onze hedendaagsche letterkunde Ponteyne, Johan / De Amsterdamsche Keurkamer / [1941]

42.Om de nieuwe cultuurKettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

43.Bloed en mythe als levenswet Keuchenius, Pieter Emiel / De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

44.Het verraad der N.S.B.Hollander, Jan / De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

45.De "blunder" van Jimmie : oorspronkelijke detective-roman Cramers, Nico / Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

46.Herinneringen uit den Boeren-oorlog 1899-1902 Meulenbergh, Eug. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

47.De verplichting tot aangifte van Joodsche of onder Joodschen invloed staande bedrijven in Nederland : commentaar op de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de aangifte van ondernemingen, dd. 22 October 1940 Wander, Gerhard / De Amsterdamsche Keurkamer / [1940]

48.De geleide volkshuishouding Blankevoort, D. / De Amsterdamsche Keurkamer / [ca. 1940]

49.Die Anmeldepflicht jüdischer oder jüdisch beeinflusster Unternehmen in den Niederlanden : Kommentar zur Verordnung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete über die Anmeldung von Unternehmen, vom 22. 10. 1940 Wander, Gerhard / De Amsterdamsche keurkamer / [1940]

50.Twintig jaren onder Kruger's Boeren in voor- en tegenspoed Sandberg, C.G.S. / De Amsterdamsche keurkamer / [ca. 1943]

51.Mijn kamp ; I:Een afrekening. II: De Nationaal-Socialistische Beweging Hitler, Adolf / 5e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / [ca.1939]

52.Mijn kamp ; I:Een afrekening. II: De Nationaal-socialistische Beweging Hitler, Adolf / 3e dr. (11e-25e duizendtal) / De Amsterdamsche Keurkamer / [ca.1939]

53.Twee dagen hoofdredacteur : oorspronkelijke detective-roman Cramers, Nico / Tweede druk / Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer / [tussen 1939 en 1941?]

54.Mijn kamp ; I:Een afrekening. II: De Nationaal-Socialistische Beweging Hitler, Adolf / 4e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / [ca.1939]

55.Mein Kampf Hitler, Adolf / 6e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / [1939]

56.Bruine rebellen in Oostenrijk : een verhaal van bloed en grenzenBarends, S. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1938]

57.De Joodsche hoogmoed Vries de Heekelingen, H. de / De Amsterdamsche Keurkamer / [1938]

58.Peerdemuziek Tügel, Ludwig Carl / 2e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / [1938]

59.De Princevlag waait! Adriaan, Jan / De Amsterdamsche Keurkamer / [1937]

60.De jonge leeuw : verzen Kettmann, George / 2e dr / De Amsterdamsche Keurkamer / 1937

61.De sluitpost der Mannheimer-affaire : waarschuwing van den Raad van Bestuur der Nationale Unie Groeninx van Zoelen, R. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1937]

62.Tinuske en Het verbod Delsing, Rob / De Amsterdamsche Keurkamer / [1937]

63.Troelstra Groeninx van Zoelen, R. / De Amsterdamsche Keurkamer / [1937]

64.Om wille van het leven : kunst en gemeenschap Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / [1936]

65.De Mannheimer-affaire : waarschuwing van den Raad van Bestuur der Nationale Unie Groeninx van Zoelen, R. / De Amsterdamsche Keurkamer [etc.] / [1936]

66.Ochtend-appèl : eenige nieuwe gedichten van jonge Dietschers Barends, S. / [1ste reeks] / De Amsterdamsche Keurkamer / 1936

67.Parade in den herfstnacht Buysse, Emile / De Amsterdamsche Keurkamer / 1936

68.Opzegging van vertrouwen : analyse der onafwendbare mislukking van het crisisbeleid Groeninx van Zoelen, R. / Uitgeversmij. de Amsterdamsche Keurkamer [etc.] / [1936]

69.De jonge leeuw : verzen Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / 1935

70.De opstanding van Nederland Wessem, E. van / De Amsterdamsche Keurkamer / [1935]

71.Ons Indië in vogelvlucht Pothuis, J. / De Amsterdamsche keurkamer / [1935]

72.De Mussolini onzer verbeelding Ciarlantini, Franco / De Amsterdamsche Keurkamer / [1934]

73.De oceaanvlucht van een olie-man Kettmann, George / De Amsterdamsche Keurkamer / [1933]

74.Benito Mussolini : van de straat tot de macht Pini, Giorgio / De Amsterdamsche Keurkamer / [1933]

75.Het vrije fascisme en het geestelijk individualisme als een natuurlijke religie Pierson, J.L. / De Amsterdamsche Keurkamer] / 19XX