Uitgaven De Stichting Uitgeverij Hamer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.Exacte wetenschap en ras Coenen, P.A. / "Hamer" / 1944

12.Ehr is dwang gnog : (spreuk op den schoorsteen in de Kamer van het Kramersgilde in het Amtshaus te Münster.) : gedachten over het Duitsche erfgoed der vaderen Plassmann, J.O. / Hamer / 1944

13.Geschiedenis van het noordras Nachenius, J.C. / Hamer / 1944

14.De goden der Germanen Vries, Jan de / "Hamer" / 1944

15.Het ontstaan der rassen Ströer, W.F.H. / Hamer / 1944

16.Amerika, Rusland en Europa Rabl, Kurt / Hamer / 1944

17.Volk aan het buitenwater Jahn, Moritz / Hamer / 1944

18.Stadsherstel Tak, C.B. van der / Hamer / 1944

19.Wat is heemkunde? Reydon, H. / 2e dr / Hamer, voor den Bond van Heem- en Volkskunde / 1944

20.Oude ambachtskunst Renaud, J.G.N. / Hamer / 1943

21.Het Rijk en de Nederlanden : over en uit het boek van Christoph Steding : "Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur" Theunisz, Joh. / "Hamer" / 1943

22.Mijn Russische zwerftocht Pförtner, Matthias / "Hamer" / 1943

23.De Nederlandse Oostkolonisatie : meer in het bizonder die in Brandenburg in de 17e eeuw tijdens de regering van den Groten Keurvorst Theunisz, Joh. / "Hamer" / 1943

24.Rusland tusschen Azië en Europa : een geschiedkundige bijdrage tot de kennis van het Bolsjewisme Los, F.J. / Hamer / 1943

25.Het bloeiende leven Eckmann, Heinrich / Hamer / 1943

26.De erfgezondheidsleer Nachenius, J.C. / Hamer / [ca.1943]

27.Stamhoudertje Nachenius, J.C. / "Hamer" / 1943

28.De laatste huzaren Dwinger, Edwin Erich / Hamer / 1943

29.Overijssel in 1795 : vanaf het uitbreken der revolutie tot het bijeenkomen van de eerste Nationale Vergadering Theunisz, Joh. / ''Hamer'' / 1943

30.Baljuw Bartold : de groote trek naar het Oosten Venatier, Hans / 4e dr / Hamer / 1943

31.Het rassenvraagstuk Del Baere, L.J. / "Hamer" / [1942]

32.Korte geschiedenis van ons Saksenland Theunisz, Joh. / Hamer / [1942]

33.Drie Zwolse Memoriën betreffende de Hanze Theunisz, Johannes / "Hamer" / [1942]

34.Friesland Friezenland Heemskerck Düker, W.F. van / Hamer / [1942]

35.Ick dien : het boek van den arbeidsdienst Bock, J.L. de / Hamer / 1942

36.Ontsiering stad en land Moritz, B. / Hamer / 1942

37.Zinnebeelden in Nederland Heemskerck Düker, W.F. van / 2e dr / Hamer / [1942]

38.Claudius Civilis : de vrijheidsoorlog der Bataven 69-70 n.o.j. Felix, P. / "Hamer" / 1942

39.Naar Oostland : Nederlandsche kolonisatie in Europa Theunisz, Joh. / "Hamer" / [1942]

40.Redevoeringen van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. A. Seyss-Inquart en den president van den Nederlandschen kultuurraad, Prof.Dr. G.A.S. Snijder, naar aanleiding van de installatie van den Nederlandschen kultuurraad op Woensdag 11 Februari 1942 te Den Haag Seyss-Inquart, A. / Hamer / 1942

41.Arbeidsmeisje's zomertijd Sellschopp, Herta / "Hamer" / [1942]

42.Onsterfelijkheid : veertig eeuwen Indo-Germaansch denken Schrötter, K. / "Hamer" / [1942]

43.Bibliographie van Mennonitica in verband met de Nederlandsche oostkolonisatie Postma, J.S. / "Hamer" / [1942]

44.Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling Molen, S.J. van der / "Hamer" / [1942]

45.Wie kent Germanje? : tentoonstelling over 5000 jaar volksche kultuur Felix, P. / Hamer / [1942-1943]

46.De Friesche kalenderfeesten : volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond Molen, S.J. van der / Hamer / [1941]

47.Eeuwig levende teekens : tentoonstelling van volksche zinnebeelden Den Haag 1941 Hamer / 1941

48.Zinnebeelden in Nederland Heemskerck Düker, W.F. van / Hamer / [1941]

49.Wat aarde bewaarde : vondsten uit onze vroegste geschiedenis Heemskerck Düker, W.F. van / 'Hamer' / [1941]

50.Friezen, Saksen : twee loten van den Germaanschen stam Kapteyn, J.M.N. / "Hamer" / [1941]

51.Het Langemarck-studium in Nederland Hamer / [ca. 1941]

52.Hoe zullen wij ons kind noemen? Houten-Enger, Rud. van / Hamer / [1941]

53.Bibliographie van Nederlandsche en Belgische geschriften betreffende de vestiging van Nederlanders in Midden- en Oost-Europa Theunisz, Joh. / Uitgeverij "Hamer" / 1941

54.Wat is heemkunde? Reydon, H. / Hamer, voor den Bond voor Heemkunde / [1941]

55.Liederenblad 1-2 der Volksche Werkgemeenschap Volksche Werkgemeenschap / Hamer / [1941]