Uitgaven Eburon (uitgeverij)

1.De magie van taal : brein en bewustzijn, wijzelf en de Ander, taal en werkelijkheid Koene, Net / Uitgeverij Eburon / 2020 / 2020

2.Traumaseksuologie en psychodrama : handboek begeleiden na seksueel misbruik Schouten, Peter John / Uitgeverij Eburon / [2020] / 2020

3.Wat een jachthond moet weten : over opvoeden van de pup, apporteren, voorstaan en zweetwerk Vos, Paul de / 4e druk / Uitgeverij Eburon / 2020

4.'Geheimzinnigheid is zijn fort' : Assien Bohmers (archeoloog), 1912-1988 Carmiggelt, Arnold / Uitgeverij Eburon / 2019 / ©2019

5.In de strijd nabij : Nederlandse aalmoezeniers in militaire missies Dijk, Bart van / Uitgeverij Eburon / 2019 / 2019

6.Oog in oog : over Paulus Eerste brief aan de Korintiërs en de apostolische traditie Horstmanshoff, Manfred / Academische uitgeverij Eburon / [2019] / 2019

7.Plekken van hoop en verandering : samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken Helleman, Gerben / Academische Uitgeverij Eburon / [2019] / 2019

8.Bewoonde herinnering : een learning history van het Samen-op-Weg-proces Ploeg-Bouwman, Hanna Ingrid / Uitgeverij Eburon / [2019] / 2019

9.The pillars and the cornerstone : Jesus tradition parallels in the catholic epistles Alkema, Roelof / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

10.Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief : een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg Bolscher, Antoinette / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

11.Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief : een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg Bolscher, Antoinette / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

12.Harry van Kruiningen (1906-1996) : op zoek naar waarheid en schoonheid : oeuvrecatalogus van een veelzijdig kunstenaar Jurgens, Annemieke / Uitgeverij Eburon / [2018] / 2018

13.Moral injury : verborgen littekens van het innerlijke strijdveld Duyndam, Joachim / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

14.Duurzame energie in Nederland : 20 jaar nationaal beleid 1996-2016 : overzicht en analyse Boomsma, Haijo / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

15.Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis : menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering Sluijsmans, Chantal / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

16.Toch liever geen idioot?! : beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering Blaauwendraad, Gertie / Uitgeverij Eburon / 2018 / 2018

17.Ecologica : waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is Meek, Hans / Uitgeverij Eburon / 2017 / 2017

18.All the Worlds a Stage : pilot studies on internationalising higher professional education Walenkamp, J. / The Hague University of Applied Sciences / November 2017 / 2017

19.Narratief evalueren : de gids Tesselaar, Suzanne / Uitgeverij Eburon / [2017] / 2017

20.In het handelen toont zich wijsheid : gevalsonderzoek naar de relatie tussen esthetische idealen en de praktijk = Wisdom expressed in the act : a case study on the relationship between the aesthetic ideal and reality Linden, Caroline Maria Elizabeth van der / Uitgeverij Eburon / [2017] / 2017

21.Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas : betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de cultuur Biemen, Dick van / Uitgeverij Eburon / 2017 / 2017

22.Sociale verbinding in de wijk : mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening Brummel, Annica / Uitgeverij Eburon / 2017 / 2017

23.Van panopticum tot arena : een etnografie van een auditpraktijk = From panopticon to arena : an ethonography of an audit practice Creemers, Maria Cornelia Toussainte / Uitgeverij Eburon / [2017] / 2017

24.Zet je klant centraal! : bouwen aan commercieel succes met de hele organisatie Klaassen, Roy / Uitgeverij Eburon / [2017] / 2017

25.Hoe smaakt het? : nieuwe inzichten uit de wetenschap van ruiken en proeven Dijksterhuis, Garmt / Uitgeverij Eburon / 2017

26.De buurtconcentratie van etnische minderheden Saleh, Farouk Mohammed Amin / Uitgeverij Eburon / [2017] / 2017

27.Nieuwe businessmodellen en nieuwe economie Blauwhof, Gertrud / Academische Uitgeverij Eburon / [2016] / 2016

28.Beyond sourcing : transformeer in 9 stappen naar een partner of choice Hendriks, Han / Uitgeverij Eburon / [2016] / 2016

29.Mijn erfenis Staal, Philip / Uitgeverij Eburon / 2016 / 2016

30.Jeugdzorg in de praktijk : (1950-1960) Vries, Marjolijn de / Uitgeverij Eburon / 2016 / 2016

31.Schitterende getuigen : Nederlands luthers avondmaalsgerei als identiteitsdrager van een godsdienstige minderheid Wijngaarden, Martin van / Uitgeverij Eburon / 2016 / 2016

32.Hoe God zichzelf overtrof : een seculiere zoektocht Unen, Chaim van / Uitgeverij Eburon / 2016 / 2016

33.Denken over technologie, gezondheid en zorg Voskuil, Dorien / Uitgeverij Eburon / 2016 / 2016

34.En nu die scriptie nog : een gids bij het schrijven van je afstudeerscriptie Palm-Hoebé, Marjan / Uitgeverij Eburon / 2016

35.'Een duizend-kunstenaar in Den Bosch' : Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974) Altena, Marga / Academische Uitgeverij Eburon / [2016] / 2016

36.Floreren : zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen Beernink-Wissink, Janny / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

37.The world's mine oyster : studies in support of internationalisation in higher education Walenkamp, J.H.C. / The Hague University of Applied Sciences / 2015 / 2015

38.We moeten eens koffie drinken Vliet, Koen van / Uitgeverij Eburon / 2015 / 2015

39.Corruptie in Nederland en Duitsland: incidenteel of ingebed? : corruptiebestrijding in Nederland en Duitsland in internationaal en nationaal perspectief Bos, Jacqueline Sjoukje / Uitgeverij Eburon / 2015 / 2015

40.Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg Tielen, Lucia / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

41.Lithostratigrafie van het oligoceen in de regio Almelo-Winterswijk, Oost Nederland = lithostratigraphy of the oligocene in the Almelo-Winterswijk area, Eastern Netherlands Bosch, Maarten van den / Uitgeverij Eburon / augustus 2015

42.Toolkit videofeedback in de zorg voor de jeugd Goense, P / Hogeschool van Amsterdam / [2015] / 2015

43.Leren op de werkvloer : organisatie en inhoud van leren op de werkvloer Goense, Pauline / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

44.Floreren : zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen Wissink, Jannetje / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

45.Artikelen van de 8e Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2015 Boogaard, Marianne / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

46.Laat patiënten helpen! : een handboek over betrokkenheid van patiënten hoe artsen, verpleegkundigen, patiënten en verzorgers kunnen samenwerken voor een betere zorgde Bronkart, Dave / Uitgeverij Eburon / mei 2015 / 2015

47.Beelden van de professional : inspiratiebronnen voor professionalisering Jonge, Ed de / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

48.Fashioning change : the metaphorical blend of fashion and organizational change Mondelaers, Stefan Felix / Uitgeverij Eburon / 2015 / 2015

49.Het realistisch idealisme van een 'nieuw wij' Kalsky, Manuela / Uitgeverij Eburon / [2015] / 2015

50.Fashion and the city : the role of the 'cultural economy' in the development strategies of three Western European cities Pandolfi, Vincent Carlo Francesco / Uitgeverij Eburon / 2015 / ©2015

51.Dilemmas of hydropower development in Vietnam: between dam-induced displacement and sustainable development = Những nghịch lý trớng phát triển thủy điện bền vững ở Việt Nam: di dân do xây dựng đập thủy điện và phát triển Bền vững (với một phần tóm triền bền tiếng Việt) Ty Pham Huu / Eburon Uitgeverij / 2015 / ©2014

52.Wie zegt 'het is genoeg' als je zelf niet meer kunt praten? : handleiding bij het opstellen van een wilsverklaring behandelbeperking WGBO Bartelds, Chr.P. / Eerste druk / Uitgeverij Eburon / 2014 / 2014

53.Samen solliciteren : sneller beter leuker Muller, Akkie / De Carrière Buddy's Coöperatie / 2014 / 2014

54.Ethiekwerk Academische Uitgeverij Eburon / 2014-...

55.Tegendraads nadenken over techniek Schuurman, Egbert / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

56.Moresprudentie in de praktijk ; Ethiekwerk Kanne, Mariël / Academische Uitgeverij Eburon / [2014] / ©2014

57.Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk ; Ethiekwerk Andriessen, Gemma / Academische Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

58.The next CPO : ben jij het roze schaap met 9 poten? Hendriks, Han / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

59.Etnische websites, behoeften en netwerken : over het gebruik van internet door jongeren Elahi, Maitrie Jaswina / Uitgeverij Eburon / [2014] / ©2014

60.Het vergezicht van de mantelzorger : een onderzoek naar perspectieven van mantelzorgers op zorg en relaties Martens, Kitty / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

61.Lexicon van Overschie : grepen uit de geschiedenis van een eeuwenoud dorp Ee, Robert van / Academische Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

62.Een wereld van verschil : de seksuele gezondheid van LHBT's in Nederland 2013 Graaf, Hanneke de / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

63.Saamhorigheid: trend of fundament? : onderzoek, onderwijs en praktijk over zorg, welzijn en technologie Beneken genaamd Kolmer, Deirdre / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

64.De kunst van het afbeelden : een overzicht van de visuele taal Vert, Joan B. / Uitgeverij Eburon / 2014 / 2014

65.Officia propria nobilium virginum Thorensium : de muzikale en liturgische gebruiken in de oude adellijke abdij van Thorn Acht, Rob van / Tweede druk / Uitgeverij Eburon / 2014 / 2013

66.Buitenplaatsen in Noordgouwe : hofsteden, lusthoven en landhuizen Broeke, Martin van den / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

67.Positioning Jesus' suffering : a grounded theory of Lenten preaching in local parishes Verweij, André Cornelis / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

68.Public credibility : a study of the preferred personal qualities of cabinet ministers in the Netherlands Wisse, Eva Patricia / [Uitgeverij Eburon] / [2014]

69.Kwetsbaarheid weerbaarheid & beschaving : hoe mensen er in zijn geslaagd zich beter te beschermen tegen schokkende gebeurtenissen en gevoeliger te worden voor de pijn van anderen en wat dit betekent voor de wereld van nu. Hermans, Frank / Uitgeverij Eburon / [2014] / 2014

70.Social work in the meeting of two cultures Beneken genaamd Kolmer, Deirdre / Uitgeverij Eburon / [2013] / 2013

71.Nieuw licht op oude wegen : de wegen die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot Het Apostolisch Genootschap anno 2011 Brand, Berry / Uitgeverij Eburon / [2013] / 2013

72.Planning, contract en commitment : naar een relationeel perspectief op gebiedscontracten in de ruimtelijke planning Ark, Ronald van / Uitgeverij Eburon / cop. 2005

73.Niet alle Zeeuwse snoepjes zijn "zoet" : Vlissinger rijmkoekjes Jense, Jan / Uitgeverij Eburon / [1999] / 1999

74.Muziekschool Gouda : 1971-1996 : over een bijzondere school Docter-Flach, Mieke / Uitgeverij Eburon / 1997