Uitgaven Erven J. Bijleveld

1.Wachten op God Weil, Simone / Zesde druk / Erven J. Bijleveld / 2020

2.De angst voor vrijheid : de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme Fromm, Erich / Zeventiende druk / Erven J. Bijleveld / 2020

3.De tweede sekse : complete editie Beauvoir, Simone de / Vijftiende druk / Erven J. Bijleveld / 2020

4.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / Eenendertigste druk / Erven J. Bijleveld / 2020

5.Gij zult zijn als goden : een humanistische interpretatie van het Oude Testament Fromm, Erich / Vierde, licht herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2020

6.Ik, Geronimo : het authentieke levensverhaal van de laatste vrijheidsstrijder der Apachen Barrett, S.M. / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2020

7.Het goede leven : ethiek voor mensen van morgen Savater, Fernando / Elfde, licht herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2020 / 2020

8.Mensenkennis : inleiding tot de karakterkunde Adler, Alfred / Achtste druk / Erven J. Bijleveld / 2020

9.Mijn kleine evangelie : korte uiteenzetting van de boeken der vier evangelisten Tolstoj, Lev / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 2020 / 2020

10.Het nut van het nutteloze : een manifest over kennis, kunst en cultuur Ordine, Nuccio / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 2020

11.Zenboeddhisme en het westen : oosterse en westerse wegen tot verlichting en inzichtFromm, Erich / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2020

12.Ik en Jij Buber, Martin / Dertiende druk / Erven J. Bijleveld / 2020

13.De gezonde samenleving : psychopathologie van het moderne kapitalisme Fromm, Erich / Geheel herziene, negende druk / Erven J. Bijleveld / 2020

14.De moed om te zijn : over de menselijke persoonlijkheid en de zin van het bestaan Tillich, Paul / Zesde druk / Erven J. Bijleveld / 2019 / 2019

15.De zelfstandige mens : bijdrage tot een humanistische ethiek Fromm, Erich / Elfde druk / Erven J. Bijleveld / 2019

16.Ultieme vragen : kleine filosofie van leven en dood Magee, Bryan / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2019

17.De oude Grieken Finley, Moses I. / Tweede, herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2019

18.Politiek nu! : samen leven in de wereld van morgen Savater, Fernando / Eerste druk van deze herziene editie / Erven J. Bijleveld / 2019

19.Mens worden : een visie op persoonlijke groei Rogers, Carl R. / Zevende druk / Erven J. Bijleveld / 2019

20.Zwarte Eland spreekt : verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux Zwarte Eland / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2019 / 2019

21.Liefhebben : een kunst, een kunde Fromm, Erich / Twintigste druk / Erven J. Bijleveld / 2019 / 1956

22.Johann Sebastian Bach : zijn leven, zijn muziek, zijn genie Wolff, Christoph / Vijfde, bijgewerkte druk / Erven J. Bijleveld / 2019

23.Wachten op God Weil, Simone / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2019

24.De tweede sekse : complete editie Beauvoir, Simone de / Veertiende druk / Erven J. Bijleveld / 2019

25.De vraag naar de mens : het antropologisch vraagstuk in historisch en dialogisch perspectief Buber, Martin / Vijfde, geheel herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2019

26.Hoe lees je een boek? en andere essays over literatuur Woolf, Virginia / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2019 / 2018

27.De dramaturgie van het dagelijks leven : schijn en werkelijkheid in sociale interacties Goffman, Erving / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2019

28.Hoe lees je een boek? en andere essays over literatuur Woolf, Virginia / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2018

29.Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid Beauvoir, Simone de / Vierde, geheel herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2018

30.Wat is cultuurgeschiedenis? Burke, Peter / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 2018

31.Kleine leerschool van het filosofisch denken Jaspers, Karl / Eerste druk van deze editie / Erven J. Bijleveld / 2018

32.Het avontuur filosofie : denkers die de wereld veranderden Savater, Fernando / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2018

33.Stigma : notities over de omgang met een geschonden identiteit Goffman, Erving / Derde, geheel herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2018

34.Dialogisch leven Buber, Martin / [Tweede druk] / Erven J. Bijleveld / 2018

35.De vertellingen van Rabbi Nachman Buber, Martin / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2018

36.Wachten op God Weil, Simone / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2018

37.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / Dertigste druk / Erven J. Bijleveld / 2018

38.Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus : de maatgevende mensen Jaspers, Karl / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2018

39.Moderne filosofie : van Descartes tot Wittgenstein : een korte geschiedenis Scruton, Roger / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2018

40.Een kwestie van hebben of zijn : grondslagen voor een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij Fromm, Erich / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 2018

41.De tweede sekse : complete editie Beauvoir, Simone de / Dertiende druk / Erven J. Bijleveld / 2018

42.Zwarte Eland spreekt : verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux Zwarte Eland / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2018 / 2018

43.Het nut van het nutteloze : een manifest over kennis, kunst en cultuur Ordine, Nuccio / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2017

44.Mijn biecht : (inleiding tot een ongepubliceerd werk)Tolstoj, Lev / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2017

45.Noa Noa : mijn reis naar Tahiti Gauguin, Paul / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2017

46.De vragen van het leven : een uitnodiging tot de filosofie Savater, Fernando / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2017

47.Filosofisch denken : een inleiding voor nieuwsgierige mensen Scruton, Roger / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 2017 / ©2000

48.Het boekje van het volmaakte leven Mordegaai, Lev / Eerste druk van deze editie / Erven J. Bijleveld / 2017

49.De woorden : memoires van een mislukt wonderkind Sartre, Jean-Paul / Elfde, opnieuw herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2017

50.Het hart van de mens : over de bronnen van goed en kwaad Fromm, Erich / Derde, geheel herziene druk / Erven J. Bijleveld / 201

751.Nietzsche en het christendom Jaspers, Karl / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2017

52.De legende van de Baalsjem Buber, Martin / Eerste druk van deze geheel herziene editie / Erven J. Bijleveld / 2016

53.De angst voor vrijheid : de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme Fromm, Erich / Zestiende druk / Erven J. Bijleveld / 2016 / ©1999

54.De muzikale huisapotheek : melodieuze recepten voor lichaam, ziel en geest Rueger, Christoph / Derde, herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2016 / ©2016

55.Ik en Jij Buber, Martin / Twaalfde druk / Erven J. Bijleveld / 2016

56.De dramaturgie van het dagelijks leven : schijn en werkelijkheid in sociale interacties Goffman, Erving / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2016

57.Het laatste woord : een kleine filosofie van de rede Nagel, Thomas / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2016

58.Mens worden : een visie op persoonlijke groei Rogers, Carl R. / Zesde druk / Erven J. Bijleveld / 2016

59.Mensenkennis : inleiding tot de karakterkunde Adler, Alfred / Zevende, herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2016

60.Bijleveld 150 : honderdvijftig jaar boekhandel & uitgeverij Erven J. Bijleveld op Janskerkhof nr. 7 Erven J. Bijleveld / 2015 / 2015

61.De tweede sekse Beauvoir, Simone de / Complete editie / Erven J. Bijleveld / 2015

62.Grondslagen van de ethiek Savater, Fernando / Erven J. Bijleveld / 2015

63.Wat betekent het allemaal? : zeer korte inleiding in de filosofie Nagel, Thomas / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 201

564.Wat betekent het allemaal? : zeer korte inleiding in de filosofie Nagel, Thomas / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2015

65.De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll en mr. Hyde Stevenson, Robert Louis / Eerste druk van deze editie / Erven J. Bijleveld / 2015

66.Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus : de maatgevende mensen Jaspers, Karl / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2015

67.Het goede leven : ethiek voor mensen van morgen Savater, Fernando / Tiende druk / Erven J. Bijleveld / 2015

68.Franz Kafka : schrijver van schuld en schaamte Friedländer, Saul / Eerste druk / Erven J. Bijleveld / 2015

69.Wat betekent het allemaal? : zeer korte inleiding in de filosofie Nagel, Thomas / Eerste druk van deze editie / Erven J. Bijleveld / 2014

70.Liefhebben : een kunst, een kunde Fromm, Erich / Negentiende druk / Erven J. Bijleveld / 2014

71.Mijn kleine evangelie : korte uiteenzetting van de boeken der vier evangelisten Tolstoj, Lev / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2014 / ©2014

72.Goed samen leven : politiek voor mensen van nu Savater, Fernando / Tweede [geactualiseerde] druk / Erven J. Bijleveld / 2014 / ©2014

73.Wachten op God Weil, Simone / Derde, herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2014

74.Een kwestie van hebben of zijn : grondslagen voor een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij Fromm, Erich / Vierde herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2014

75.In het licht van zijn aangezicht : de betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld Heschel, Abraham Joshua / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2014

76.De ouderdom : maatschappelijke situatie en persoonlijke zingeving in de laatste levensfase Beauvoir, Simone de / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2014

77.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / Negenentwintigste druk / Erven J. Bijleveld / 2013

78.Johann Sebastian Bach : zijn leven, zijn muziek, zijn genie Wolff, Christoph / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 2013

79.Vrijheid, gelijkheid, burgerschap : zakwoordenboek voor mensen van morgen Savater, Fernando / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 2013

80.Kinderen die haten : omgaan met agressieve gedragsstoornissen bij probleemjongeren Redl, Fritz / Zevende herziene druk / Erven J. Bijleveld / 2013

81.Het Jezus-evangelie : op zoek naar de oorspronkelijke woorden van Jezus Robinson, James M. / Erven J. Bijleveld / 2008

82.Mozart op reis naar Praag Mörike, Eduard / Erven J. Bijleveld / 2005

83.Het Janskerkhof : 1851-2001 : teksten en prenten verzameld naar aanleiding van honderdvijftig jaar boekverkoop op Janskerkhof nr. 7 Erven J. Bijleveld / 2000

84.Monogamie Phillips, Adam / Erven J. L. Bijleveld / 1999 / 1996

85.Persoon en existentie Kouwer, B.J. / Wolters-Noordhoff / 1977

86.Liefhebben, een kunst, een kunde Fromm, Erich / Zesde druk / Erven J. Bijleveld / 1973

87.Lichaamsbeleving en sexualiteit in de puberteit : een bijdrage tot de anthropologische psychologie, speciaal van de jongen Beets, N. / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 1969

88.Volwassen worden : een probleemanalyse en een perspectief Beets, N. / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / [1968]

89.Verwaarloosde jeugd : de psychoanalyse in de heropvoeding : tien voordrachten ter inleiding Aichhorn, August / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 1967

90.Links en rechts in waarneming en beleving : een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftrichting op de functies van links en rechts in de waarneming Zwaan, E.J. / Erven J. Bijleveld / 1966

91.De ondergang van de wijsheid Marcel, Gabriel / Erven J. Bijleveld / [1965] / 1965

92.Links en rechts in waarneming en beleving : een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftrichting op de functies van links en rechts in de waarneming = Left and right in visual perception as a function of the direction of writing : with a summary in English Zwaan, Evert Willem Joost / Erven J. Bijleveld / 1965

93.Prognose en baat : over het wel en wee na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis Bork, J.J. van / Erven J. Bijleveld / 1964

94.Ethiek van het gezin : problemen en richtlijnen Mehl, Roger / Erven J. Bijleveld / 1964

95.Gesprekken met uzelf Wijngaarden, H.R. / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 1964

96.De woorden Sartre, Jean-Paul / Erven J. Bijleveld / 1964

97.Opvoedingsnood in pedagogische spelbehandeling : theoretische achtergronden en methode Zeyde, N.F. van der / Erven J. Bijleveld / cop. 1963

98.Mens en God : wijsgerige beschouwingen over het religieuze Dechesne, B. / Erven J. Bijleveld / cop. 1963

99.De menselijke levensloop als psychologisch probleem Bühler, Charlotte / Erven J. Bijleveld / 1962

100.Keel-neus-oorheelkunde : voor huisarts en student : met beeld en klankillustraties Wit, G. de / Erven J. Bijleveld / 1962

101.De ondergang van dr. Fadigati Bassani, Giorgio / Erven J. Bijleveld / [1961] / 1961

102.Medische psychologie : psychologie en psychotherapie voor de huisarts Weijel, J.A. / Erven J. Bijleveld / 1961

103.De mens en zijn ziekte : grondslagen van een medische antropologie Jores, Arthur / Erven J. Bijleveld / 1961

104.Prostitutie : een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk Wong Lun Hing, Frans Johannes Hubertus / Erven J. Bijleveld / 1961

105.Het geestelijk gehandicapte kind in het gezin Liefland, W.A. van / Erven J. Bijleveld / 1961

106.Het huwelijk : een uitdaging Dreikurs, Rudolf / Erven J. Bijleveld / 1961

107.Volwassen worden : een probleemanalyse en een perspectief Beets, N. / 2e dr / Erven J. Bijleveld / 1961

108.Handleiding voor het klinisch endocrinologisch onderzoek Schwarz, F. / Erven J. Bijleveld / 1960

109.Orthopaedie Chapchal, G. / 2e dr / Erven J. Bijleveld / 1960

110.Op weg naar een fenomenologische psychologie : de psychologie van William James Linschoten, J. / Erven J. Bijleveld / 1959

111.Medische zielzorg : inleiding tot logotherapie en existentieanalyse Frankl, Viktor E. / Erven J. Bijleveld / 1959

112.Hoofdproblemen der volwassenheid : de psychische ontwikkeling tussen twintig en veertig jaar Wijngaarden, H.R. / 4e, uitgebreide dr / Erven J. Bijleveld / 1959

113.De dynamiek van het geloof Tillich, Paul / Erven J. Bijleveld / 1958

114.De mensen contra het menselijke Marcel, Gabriel / Erven J. Bijleveld / 1958

115.De bezinning over goed en kwaad in de geschiedenis van het menselijk denken : geschiedenis der wijsgerige ethiek Graaf, J. de / Erven J. Bijleveld / 1957-1964

116.Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen : prelude tot de psychiatrie Kuiper, P.C. / Erven J. Bijleveld / 1957

117.Beschouwingen over het gebruik van paragnosten voor politiële en andere practische doeleinden Tenhaeff, W.H.C. / Erven J. Bijleveld / 1957

118.Psychologie der puberteitsjaren Bühler, Charlotte / 3e dr / Erven J. Bijleveld / 1956

119.De priesterroman in een gesaeculariseerde wereld Fetter, J.C.A. / Erven J. Bijleveld / 1956

120.De mens in zijn verhoudingen : hoofdstukken uit de phaenomenologische psychologie Janse de Jonge, A.L. / Erven J. Bijleveld / 1956

121.Zorgenkinderen : thuis, op school, in de inrichting, in de menselijke samenleving : een overzicht der paedotherapie Hanselmann, Heinrich / Erven J. Bijleveld / 1956

122.Persoonlijkheid : de groei tot gerijpt mens Aeppli, Ernst / Erven J. Bijleveld / 1956

123.Therapeutische gids Hazenberg, K. / Derde herziene druk / Erven J. Bijleveld / 1955

124.De jonge arbeider van deze tijd : een nieuw type Bednarik, Karl / Erven J. Bijleveld / 1955

125.Spel en spelpaedagogische problemen Vermeer, Edith Adriana Amalie / Erven J. Bijleveld / 1955

126.Belijdenissen Augustinus, Aurelius / Erven J. Bijleveld / 1954

127.Het binnenste buiten : inleiding in de gedachtenwereld der psychologie Hogebrink-Visscher, L.C.P. / Vierde druk / Erven J. Bijleveld / 1954

128.De navolging van Christus Thomas a Kempis / 32e duizendtal / Erven J. Bijleveld / 1954

129.Sociale psychologie : de algemene grondslagen en de toepassing daarvan op de maatschappelijke en politieke verschijnselen, vooral van de tegenwoordige tijd Mennicke, C.A. / Vierde herziene druk / Erven J. Bijleveld / 1954

130.Hoe voed ik mijn kind op? : techniek van een opvoeding zonder dwang Dreikurs, Rudolf / Vijfde druk / Erven J. Bijleveld / 1954

131.Onze redeloze wereld : een onderzoek van de irrationele krachten in het maatschappelijk leven Alexander, Franz / Erven J. Bijleveld / 1953

132.Gedichten en spreuken van Vader Cats Cats, Jacob / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 1953

133.Persoon en wereld : bijdragen tot de phaenomenologische psychologie Berg, J.H. van den / Erven J. Bijleveld / 1953

134.Symboliek in de samenleving : een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken Ponsioen, J.A. / Erven J. Bijleveld / 1952

135.Symboliek in de samenleving : een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken Ponsioen, Johannes Antonius / Erven J. Bijleveld / 1952

136.Tafeltennis : een sport voor iedereen Hogendoorn, N. / Erven J. Bijleveld / 1951

137.Levenskoers en levensvernieuwing Reiss, Sidonie / Erven J. Bijleveld / 1951

138.GedachtenPascal, Blaise / Erven J. Bijleveld / 1951

139.Psychologie van het bewuste en het onbewuste Aeppli, Ernst / Erven van J. Bijleveld / 1950

140.Gesprekken met huisvrouwen Otte-Arnolli, A.J. / Erven J. Bijleveld / 1950

141.Hoofdproblemen der volwassenheid Wijngaarden, Hendrik Roelof / Erven J. Bijleveld / 1950

142.De voornaamste richtingen in de hedendaagsche psychologie Müller-Freienfels, Richard / Tweede druk / Erven J. Bijleveld / 1949

143.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / 106e-115e duizendtal / Erven J. Bijleveld / 1949

144.Grondbegrip der psychoanalyse Westerman Holstijn, A.J. / 2e, herz. en verm. dr / Erven J. Bijleveld / 1948

145.De planeten en hun raadsels Wanders, A.J.M. / 3., herz. en verm. dr / Erven J. Bijleveld / 1948

146.Klinische methoden : scheikunde en microscopie Muller, P. / 6e herz. dr / Erven J. Bijleveld / 1948

147.Tot weerziens, Ki! Edlund-Hansson, Anna / Erven J. Bijleveld / 1948

148.Het geval Ingegerd Bremssen Edqvist, Dagmar / Erven J. Bijleveld / 1948

149.De boom groeide : historische schets ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente-scholen te Utrecht, 1748 ... 1948 Hulst, W. G. van de / Erven J. Bijleveld / 1948

150.Hoe voed ik mijn kind op? : techniek van een opvoeding zonder dwang Dreikurs, Rudolf / 3e dr / Erven J. Bijleveld / 1948

151.Het sexueele leven beheerscht door psychologie en religie Weatherhead, Leslie D. / Zesde druk (14e-20e duizendtal) / uitgegeven door de Erven J. Bijleveld / 1947

152.Een nieuw geluid in het oude Sticht : honderd jaar drankbestrijding in de stad Utrecht, 1845-1945 Agter, P.P. / Erven J. Bijleveld / 1945

153.Annexatie van Duitsch grondgebied ter compensatie van door Nederland geleden schade Broek, J. van den / Erven J. Bijleveld / [1945]

154.Geen grond maar goederen Verwey-Jonker, H. / Erven J. Bijleveld / 1945

155.Een nieuwe studentenwereld : corps en unitas : eenheid, met behoud van verscheidenheid : nieuwe wijze van financiering der studie Observator / Erven J. Bijleveld / [1945]

156.Over het nieuwe Nederland Heuven Goedhart, G.J. van / Erven J. Bijleveld / 1945

157.Gedichten en spreuken van Dirk Camphuysen Camphuysen, Dirk / Erven J. Bijleveld / 1942

158.Gedichten en spreuken Luyken, Jan / Erven J. Bijleveld / 1941

159.De psychopathische persoonlijkheid Schneider, Kurt / Erven J. Bijleveld / 1941

160.De hormonen Tausk, M. / Erven J. Bijleveld / 1941

161.Psychologie en leven Weatherhead, Leslie D. / Derde druk (5e duizendtal) / uitgegeven door de erven J. Bijleveld / 1941

162.Klinische methoden : scheikunde en microscopie Muller, P. / Vierde herziene druk / Erven J. Bijleveld / 1941

163.De boodschap van den profeet Amos Lüthi, Walter / Erven J. Bijleveld / 1941

164.De navolging van Christus Thomas a Kempis / 6e duizendtal / Erven J. Bijleveld / [1940]

165.Het land van de middernachtzon Berggrav, Eivind / Erven J. Bijleveld / 1940

166.De komende Kerk : de boodschap van den profeet Daniël Lüthi, Walter / Erven J. Bijleveld / 1939

167.Signifische dialogen Brouwer, L.E.J. / Erven J. Bijleveld / 1939

168.Uit de praktijk van een psychiater : een populaire inleiding tot de medische psychologie en de psychiatrie Braatøy, Trygve / Erven J. Bijleveld / 1939

169.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / 104e duizendtal / Erven J. Bijleveld / 1939

170.Ik, gij, wij : psychologische beschouwingen over het moderne huwelijk Berner, Britta / Erven J. Bijleveld / 1938

171.Menschenkennis Adler, Alfred / Derde druk / Erven J. Bijleveld / 1938

172.In het rijk van zon en sterren Wanders, A.J.M. / Erven J. Bijleveld / 1938

173.Ik werd een kluizenaar : religieuse zelfbekentenissen Norlind, E. / Erven J. Bijleveld / 1937

174.Christus nochtans : een kleine apologie door een die zijn geloof niet heeft kunnen verliezen Jong, A.R. de / Erven J. Bijleveld / 1937

175.Montessori opvoeding : haar toepassing in ons land Joosten-Chotzen, R. / Erven J. Bijleveld / 1937

176.Vrouw en maatschappij Meijer-Wichmann, Clara / Erven J. Bijleveld / 1936

177.Een parapsycholoog vertelt zijn ervaringen ....Price, Harry / Erven J. Bijleveld / 1936

178.Grondbegrip der psychoanalyse Westerman Holstijn, A.J. / Erven J. Bijleveld / 1936

179.Het beste voor het hoogste : levensherinneringen Oliphant-Schoch, Célestine / Tweede druk, 5e duizendtal / Erven J. Bijleveld / 1936

180.De planeten en hun raadsels Wanders, A.J.M. / Erven J. Bijleveld / 1936
181.Hoe voed ik mijn kind op? : techniek van een opvoeding zonder dwang Dreikurs, Rudolf / Erven J. Bijleveld / 1936

182.De zin des levens Adler, Alfred / Erven J. Bijleveld / 1935

183.Het sexueele leven beheerscht door psychologie en religie Weatherhead, Leslie D. / Derde druk / uitgegeven door Erven J. Bijleveld / [1935]

184."Post"jagers te voet naar Indië Heyningen, T.A. van / Erven J. Bijleveld / 1935

185.Jeugd en kampwerk Visser 't Hooft, W.A. / De firma Erven J. Bijleveld / 1935

186.Hoofdstukken uit de parapsychologie Tenhaeff, W.H.C. / Erven J. Bijleveld / 1934

187.'t Hart naar boven Oliphant-Schoch, Célestine / 17de duizendtal / Leger des Heils, Handels-Departement ; Utrecht : Erven J. Bijleveld, Uitgevers / [tussen 1933 en 1935?]

188.Kerk en oorlog : vijf voordrachten, gehouden in Utrecht vanwege de commissie tot versterking van het kerkelijk leven in de Ned. Herv. gemeente Obbink, H.Th. / Erven J. Bijleveld / 1933

189.Menschenkennis Adler, Alfred / Erven J. Bijleveld / 1932

190.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / 88e duizental / Erven J. Bijleveld / 1931

191.Het wonder in de geneeskunde Liek, E. / Erven J. Bijleveld / 1931

192.Miniatuur-atlas der geheele wereld in 14 kaartjes Erven J. Bijleveld / [ca. 1930]

193.Van het westelijk front geen nieuws Remarque, Erich Maria / Erven J. Bijleveld / 1929

194.Wegbereidsters : Elizabeth Fry, Florence Nightingale, Josephine Butler, Priscilla Bright MacLaren Naber, Johanna W.A. / 2e geheel omgew. en verm. dr / Erven J. Bijleveld / 1928

195.Het wonderland der techniek : een boek van uitvindingen en ontdekkingen Dominik, Hans / Erven J. Bijleveld / 1925

196.Kartels en trusts en de verdere ontwikkeling van de volkshuishoudkundige organisatie Liefmann, Robert / Erven J. Bijleveld / 1925

197.Vóór vijftig jaar : persoonlijke herinneringen aan Utrecht Bronsveld, A.W. / Erven J. Bijleveld / 1913