Uitgaven Friese Pers Boekerij

 

1.36× Leeuwarden Karstkarel, Peter / Gemeente Leeuwarden / 2018 / 2018

2.Dominys, dwersbongels en oare dogenieten : 50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen foar nijsgjirrige friezen Zylstra, Wiger / Friese Pers Boekerij / [2016] / 2016

3.It stuoltsje = t Stoultje = Het stoeltje Gratama, Rients / Friese Pers Boekerij / [2016] / 2016

4.De groeten van Dirk : Leeuwarder ansichten uit de verzameling van Dirk Swierstra Plaisier, Leendert / Friese Pers Boekerij / 2016 / 2016

5.Tuinhuizen in Fryslân : theekoepels en priëlen Wielinga, Rudolf J. / Friese Pers Boekerij / [2016] / 2016

6.Er viel genoeg te beleven... : dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe / Friese Pers Boekerij / [2015] / 2015

7.Dag, mijn lieve moeder : grafcultuur in Friesland Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / [2015] / 2015

8.Sniefellen Kleefstra, Jan / Friese Pers Boekerij / 2015 / 2015

9.De boer, hij investeerde voort : persoonlijke verhalen over agrarisch ondernemerschap tussen 1955 en 1980 Molema, Marijn / Friese Pers Boekerij / [2015] / 2015

10.Pier : de profesij fan bline Simen Schoorstra, Willem / Friese Pers Boekerij / [2015] / 2015

11.Moord en doodslag in Friesland Schoustra, Fenno / Tweede en herziene druk / Friese Pers Boekerij / juni 2015 / 2015

12.Kralen en parels aan het Friese snoer Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / [2015] / 2015

13.19 x Leeuwarden Karstkarel, Peter / Gemeente Leeuwarden / 2014 / 2014

14.Oer Atlantyske djipten Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / [2014] / 2014

15.Met de LABO door de noordwesthoek van Friesland Goot, Melle C. van der / Friese Pers Boekerij / [2014] / 2014

16.Het huis van de dakloze Zeldenrust, Auke / Friese Pers Boekerij / [2014] / 2014

17.Bedoarne hannel Jong, Ferdinand de / Friese Pers Boekerij / [2014] / 2014

18.Fallend ljocht Dam, Eppie / Friese Pers Boekerij / [2014] / ©2014

19.Nachtboek van een kerkuil Gelder, Bas van / Tweede druk (bewerkt) / Friese Pers Boekerij / mei 2014 / 2014

20.Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen : vastgelegd door fotograaf Charles Gombault Gombault, Charles / Friese Pers Boekerij / [2014] / 2014

21.Landgoed Martenastate Koarnjum Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / 2014

22.Noah Tromp, Hylke / Friese Pers Boekerij / 2013 / 2013

23.Dorp achter tralies Zeldenrust, Auke / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

24.De lêste hikke : Fryske nammen fan foarby Mark, Aly van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

25.Sam & Julia en it sirkus ; It mûzehûs Schaapman, Karina / 1e dr / Friese Pers Boekerij / 2013

26.Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen Jong, Hanneke de / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

27.Bûtenman & But̂enfrou : tendinsroman Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

28.Geart Jabiks : [1886-1954] : dichter, natuurmens en historicus Berg, Geart Jabiks van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

29.Bulldozers & bloednoazen : de stadsrand van Leeuwarden Vries, Abe de / Friese Pers Boekerij / 2013

30.Littenser merke Zandbergen, Ale S. van / Friese Pers Boekerij / 2013 / 2013

31.Pien en har spin = Pien en heur spinne = Pien en haar spin Gratama, Rients / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

32.Dodelijk doek Jacobs, Marc / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

33.Woudboerderijtjes : kleine boeren op de Friese zandgronden Boersma, Bauke / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 2013

34.Koningspad : lanterfanten door het beekdal Koningsdiep Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

35.De oorlog van mijn vader : de bovenduiker van Hilaard Dijk, Loes / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

36.Beatrix in Fryslân : vorstelijke foto's uit de Leeuwarder Courant Friese Pers Boekerij / cop. 2013

37.Cees Cupido vertelt : Terschellinger koeienboer in hart en nieren Haak, Kees / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

38.Ware grootte : 101 buitengewone schilderijen Elias, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

39.Honkvast : Muziekwijk, Transvaalwijk, Vogelwijk : veertig jaar in hetzelfde huis Koole, Wilma / Friese Pers Boekerij / cop. 2013

40.Wat it is om bang te wêzen Schiffart, Sipke de / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

41.Elfstedentocht 1963 : unieke terugblik op een dramatische tocht Lolkama, Johannes / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

42.Stille nacht, wûndernacht : krystferhalen en mear Reeder, Yke / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

43.It mûzehûs Schaapman, Karina / Rubinstein / 2012-...

44.Mem sjoch boi Dam, Eppie / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

45.Een Friese pastorie in oorlogstijd : herinneringen en brieven van het gezin Boerlage Boerlage, G.D. / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

46.De krêftproef Boersma, Piter / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

47.Bak Vries, Sietse de / Friese Pers Boekerij / 2012

48.Sjoch dizze sted = Zie deze stad Kessler, Dolph / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

49.Sam & Julia yn it teater ; It mûzehûs Schaapman, Karina / Rubinstein / cop. 2012

50.Stadse fratsen : de honderd mooiste korte verhalen Horjus, André / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

51.Dit is it gedicht = Dit is het gedicht Kampen, Elske / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

52.De lêste trúk Jong, Ferdinand de / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

53.Eenvoud is het kenmerk van het ware : de 100 beste columns van stadsboer Corrie de Groot Groot, Corrie de / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

54.De Belvedêre Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

55.Sam & Julia ; It mûzehûs Schaapman, Karina / Rubinstein / cop. 2012

56.Achter de schermen van de Waterpoortstad : het verhaal van Joop Doevendans : over drie gebroeders en twee zusters Doevendans Winden, Henk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2012

57.Hein en syn hin = Hein en zien hinne = Hein en zijn kip Gratama, Rients / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

58.Texel ... ander land : een inspirerende reisgids Kruyf, Jolanda de / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

59.Gedragen door de wind : een poëtische tocht door Noordoost-Friesland Mellink, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

60.Lúshâlding Tigchelaar, Geart / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

61.De gewoanste man Boersma, Hidde / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

62.De achterban : supporters van sportclub Cambuur Brugman, Gitte / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

63.Ameland ...ander land : de complete reisgids Kruyf, Jolanda de / 3e herz. dr / Friese Pers Boekerij / 2011

64.Ikarusblau Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

65.Langst fan 'e dagen Spoelstra, Janneke / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

66.Uit! : 50 jaar amusement in Heerenveen Jong, Harry de / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

67.Uit het lege midden Kleefstra, Jan / Friese Pers Boekerij / 2011

68.Rêdbâd : kronyk fan in kening Schoorstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

69.It dak fan de wrâld Jong, Ferdinand de / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

70.De blikken dominee Vuyk, ... / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

71.De oarloch fan Durk van der Ploeg Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

72.De geluksbrenger : 3 kinderen, 3 tijden, 1 terp Dam, Arend van / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

73.Ondergronds kwaad ; Rechercheteam Van Houten en De Wilde Jacobs, Marc / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

74.Topsportjongens : een nuchtere kijk op coaching Dijksma, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

75.Water Jong, Johannes Doedes de / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

76.Skoaljonge Hilarides, Hein Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

77.Samle fersen Tamminga, D.A. / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

78.Sierlijk bouwen : Jugendstil en Amsterdamse School in Friesland 1900-1940 Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2011

79.Sprankeskyn Vries, Abe de / Friese Pers Boekerij, 2010 / cop. 2010

80.Langharig Leeuwarden : Friese jongerencultuur in de jaren '60 en'70 Hoekstra, Jelle / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

81.Boerenwerk Jong, Johannes Doedes de / 4e dr / Friese Pers Boekerij / 2010

82.Pake Sytse Velde, Rink van der / 8ste print / Friese Pers Boekerij / 2010

83.De kjeld fan it Noarden : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

84.Fan glês it brekken Kampen, Elske / Friese Pers Boekerij / 2010

85.Leeuwarden vanaf het water Vries, Wim de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

86.Reinder Brolsma (1882-1953) Sijens, Doeke / Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum / 2010

87.Los sân Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / 2010

88.Op 'e tribune Jong, Ate de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

89.Paradys oan de baai Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

90.De King-familie : geschiedenis van een pepermuntje Jager, Jef de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

91.De hearen fan Fryslân Terpstra, Arjen / 3e print / Friese Pers Boekerij / 2010

92.Gosse Koopmans : onderweg = ûnderweis = on the road Koopmans, Gosse / Friese Pers Boekerij / 2010

93.Fedde Schurer : 1898-1968 : biografie van een Friese koerier Liemburg, Johanneke / Friese Pers Boekerij / 2010

94.Winter oan see Meer, Aggie van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

95.Guozzeflecht Jong, Ferdinand de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

96.Kloosterpad 1453 : een bedevaart in het oosten van Friesland Karstkarel, Nanka / 5e geheel herz. dr / Friese Pers Boekerij / 2010

97.De oarloch fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

98.Adeldom verplicht : de geschiedenis van de familie van Swinderen in Gaasterland Rodenhuis, Sieger / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

99.It Eagleton Segel Terpstra, Arjen / Friese Pers Boekerij / 2010

100.Oude beroepen Jong, Johannes Doedes de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

101.De Turkse connectie ; Rechercheteam Van Houten en De Wilde Jacobs, Marc / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

102.Fol túch de mist yn Boersma, Hidde / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

103.Geschiedenis van Roptazijl Draaisma, Kees / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

104.Reboelje yn Kollumerlân Tjeerdsma, Rommert / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

105.De minsken en de stêd Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / 2009, [cop. 2010]

106.De brêgesitter Bylsma, Meindert / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

107.Aan schor en Stad Niks voorbij = Oan leech en Stêd Niks foarby Hettinga, Tsjêbbe / Friese Pers Boekerij / 2010

108.De Wonsstelling : wanhoopslinie voor Kornwerderzand Topper, Jacob / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

109.Vlieland... ander land : een verrassende reisgids Kruyf, Jolanda de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

110.Friesland voor lanterfanters : een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen ; Dl. 4 : Een voetreis rond natuurlijk Leeuwarden in 10 dagen Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

111.Waar het hart in licht en klei klopt : drie spirituele reizen in Noordoost-Friesland Hiemstra, Yvonne / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

112.Woudboerderijtjes : kleine boeren op de Friese zandgrond Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

113.Schiermonnikoog ...ander land : een kleurrijke reisgids Kruyf, Jolanda de / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

114.Leeuwarder straatnamen Oly, Henk / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

115.Frieslandelijk = Friesland, land of nature Buter, Gert / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

116.Spegel fan Fryslân Brolsma, Reinder / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

117.De Wuttelhaven del Jong, Steven H.P. de / 3e autoris. print / Friese Pers Boekerij / 2010

118.Friese kustgids : attracties, uitgaan, eten, overnachtingen, musea, natuur, historie Slijkerman, Ilonka / Friese Pers Boekerij / cop. 2010

119.Fedde Schurer : 1898-1968 : biografie van een Friese koerier Liemburg, Johanneke / Friese Pers Boekerij / [2010] / 2010

120.Rechercheteam Van Houten en De Wilde Friese Pers Boekerij / 2009-...

121.Blausucht Dam, Eppie / Friese Pers Boekerij / 2009

122.De skeakeling Hilarides, Hein Jaap / Friese Pers Boekerij / 2009

123.Nelly Zandberg : gang door Lankum Zandberg, Nelly / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

124.Sondelfal Smink, Jacobus Q. / Friese Pers Boekerij / 2009

125.Giftige simmer = Giftige zomer : schrijvers, kunstenaars en fotografen over de toekomst van Fryslân Soepboer, Albertina / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

126.Het koepelmysterie ; Rechercheteam Van Houten en De Wilde Jacobs, Marc / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

127.In nije stjer Lembcke, Marjaleena / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

128.Tutte mei de linten Huber, Diet / 11e print / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

129.Radio Afke Jong, Hanneke de / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

130.Yn de see fan it libben : gedichten Sevenster, Simy / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

131.In beferzen mar : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / 2009

132.Potstro Fongers Vries, Sietse de / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

133.De fjildferhalen Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

134.Erfahren Sie die Atmosphäre und erleben Sie Gaasterland Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

135.Vlieland in gevaar Zwier, Gerrit Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

136.Famous Frisians in America Haan, Peter de / Friese Pers Boekerij / 2009

137.Gysbert Japicx bezoekt het Drielandenpunt Breukers, Chrétien / Friese Pers Boekerij / 2009

138.Boerenwerk Jong, Johannes Doedes de / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

139.Sinteklaas en de ferstekling Cornelissen, Aart / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

140.Drachten verandert : 50 jaar vernieuwing in beeld Wester, Fokke / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

141.Leeuwarden : wat kwam, bleef en verdween ; II: De jaren tachtig en negentig in beeldbepalende foto's Plaisier, Leendert / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

142.De Friese boerderij : 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats Hoekstra, Wiebe / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

143.Gevierde Friezen in Amerika Haan, Peter de / Friese Pers Boekerij / 2009

144.Emily Dickinson in leven en dood : haar liefdes, haar werk en haar nawerking Breuker, Philippus / Friese Pers Boekerij / 2009

145.Rimen & teltsjes Halbertsma, Eeltsje / 12e print / Friese Pers Boekerij / 2009

146.De wereld onder de Oldehove : zoektocht naar het vroegste verleden van Leeuwarden Boers, Erwin / Friese Pers Boekerij / 2009

147.Johannes Hendrikus Zelle : volksverhalen over een legendarische predikant (1907-1983) Veen, Willem van der / 10e dr / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

148.Terschelling ... ander land : een eigenzinnige reisgids Kruyf, Jolanda de / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

149.Ontboezemingen van Snekers : 70 verhalen uit het Sneeker Nieuwsblad Brummel, Monica / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

150.Zwerven door Gaasterland Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

151.Kleine encyclopedie van het skûtsjesilen Jansma, Klaas / PENN / cop. 2009

152.Rode boegbeelden in Schoterland : voormannen in de sociale strijd van Noord-Nederland Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

153.Schieringer fortuin : Hessel van Martena en het Martenahuis in Franeker Gerrits, Matthijs / Museum Martena / 2009

154.Fan Duveldrek nei Hoarnestreek : folksferhalen út de doarpen fan Frjentsjerteradiel Bilker, Jetske / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

155.De oarloch fan Wadman Wadman / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

156.Boerewurk Jong, Jehannes Doedes de / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

157.Equinox Hettinga, Tsjêbbe / Friese Pers Boekerij / 2009

158.Gids Nationaal park De Alde Feanen guide Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / 2009

159.Willem Cornelis de Groot (1853-1939) : architect in Friesland Eskens, Marloes / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

160.Bij leven en welzijn : fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema, 1905-1974 Veen, Luuk van der / Friese Pers Boekerij / 2009

161.Ien mei de dingen : ferhalen  Bakker, Bert / Friese Pers Boekerij / 2009

162.Under wetter : roman Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / 2009

163.Feestlift : 4 bekroande ferhalen, 4 mystery skriuwers : priisfraach Fryske Boekewiken 2009 Friese Pers Boekerij / 2009

164.Jan Hofman Hofman, Jan / Friese Pers Boekerij / 2009

165.Bokwerd en ander gegriem Friese Pers Boekerij / cop. 2009

166.Wij blijven boeren Hylkema, Nico / Friese Pers Boekerij / cop. 2009

167.Leeuwarden : wat kwam, bleef en verdween Plaisier, Leendert / Friese Pers Boekerij / 2008-...

168.Dokkum verandert : vernieuwingen in het oude stadscentrum Bouma, Alex / Friese Pers Boekerij / 2008

169.Mijn elfstedentocht : ware verhalen van en over gewone rijders Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / 2008

170.Strawelte, roech as tou Haagsma, Jacob / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

171.Tussen Potmarge en Condens : de Schepenbuurt in Leeuwarden Vries, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

172.150 Friese helden van de laatste 100 jaar Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

173.Stinzenflora in Fryslân : spitten in het verleden Baas, Wim / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

174.Quilts : uit de collectie van het Fries Museum Arnolli, Gieneke / Fries Museum / 2008

175.In het blauwe licht van God : vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen Hellinga, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

176.Heerenveen verandert : veertig jaar vernieuwing in beeld Reinders, Tonny / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

177.In keatser fan formaat : Chris Wassenaar, de grutte fan Minnertsgea Bangma, Jelle / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

178.Myn twadde Fryske Van Dale : foarlêswurdboek Letterie, Martine / 1e pr / Van Dale / cop. 2008

179.Eeltsje Halbertsma (1797-1858) Breuker, Philippus / Friese Pers Boekerij / 2008

180.Frjemde kusten = Vreemde kusten : Internationaal Dichtersfestival 2008, Prinsetún Ljouwert Breytenbach, Breyten / Friese Pers Boekerij / 2008

181.Blokhuispoort : 500 jaar gestraft in Leeuwarden Schat, Ellen / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

182.Hendrikje, kosteres van Foudgum : in de ban van Piet Paaltjens Eekhof, Ties Jan / Friese Pers Boekerij / 2008

183.De razende man : het leven beschreven Jansma, Klaas / PENN / 2008

184.Fragminten Kleefstra, Jan / Friese Pers Boekerij / 2008

185.It swijen net wurdich Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

186.De babybeam : de aventoeren fan Daam en Ferhipke Bal, Irene / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

187.Yn 'e wyn Akkerman, Hobbe / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

188.De hearen fan Fryslân Terpstra, Arjen / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

189.Beste aardappelen : over de aardappel en de aardappelteelt in Fryslân = Bêste ierappels : oer de ierappel en de ierappelbou yn Fryslân = Beste eerpels : over de eerpel en de eerpelbou in Frysland Post, Jantsje / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

190.Bokwerd totaal Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / 2008

191.De dei dat Farah Bezaz ferdwûn Meer, Aggie van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

192.De ein fan 'e dyk Leij, Jan van der / Friese Pers Boekerij / 2008

193.Ameland ...ander land : de complete reisgids Kruyf, Jolanda de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

194.Liet foar myn jonge Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / 2008

195.De Slachte : de oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon Hosper, Ultsje / Geactualiseerde herdr / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

196.Hartstikkene Foppe : een elftal lessen in leiderschap Haan, Foppe de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

197.Alde leafde Haan, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

198.Bommen op Saakstra's brug : oorlog en bevrijding in Noordwest-Friesland Stelwagen, Jacob / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

199.Keningen fan no en eartiids ; Dl. I Mei, Jan Durks van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

200.Andries Deinum : Fryslân revisited = with poems by Tsjêbbe Hettinga ; [tekst, text: Geart de Vries, Brooke Jacobson, Tsjêbbe Hettinga ; oers., transl.: Susan Massotty ... et al. ; fotogr., photogr.: Andries Deinum] Deinum, Andries / Friese Pers Boekerij / 2008

201.Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden Haersma Buma, Bernhard van / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

202.Hare Majesteit in Makkum en Franeker : Koninginnedag 2008 Venema, Tsjalling / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

203.De dichters en de filosofen : wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900 Breuker, Philippus / Friese Pers Boekerij / 2008

204.Keningen fan no en eartiids Mei, Jan Durks van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2008-...

205.De vier Van Wierens : kaatsen in Friesland 1960-1990 Bosma, Rynk / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

206.De fergetten oarloch Zwaag, Geart van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

207.Leeuwarden in de luwte : stad en mensen in de lange jaren vijftig Oudsten, Bas den / Friese Pers Boekerij / 2008

208.Historische klokkenstoelen in Nederland Plantinga, Wil / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

209.Wa't tate seit moat ek whisky sizze Jansma, Sytse / Friese Pers Boekerij / 2008

210.Salsafamke Jong, Hanneke de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

211.Libben reach Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / 2008

212.Wigerus Vitringa (1657-1725) : de zeeschilder van Friesland Vitringa, Wigerus / Fries Museum / 2008

213.Leeuwarden : wat kwam, bleef en verdween ; [I]: De jaren zestig en zeventig in beeldbepalende foto's Plaisier, Leendert / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

214.Joppe Hilarides, Hein Jaap / Friese Pers Boekerij / 2008

215.Sûnder sweltsjes Schaaf, Grytsje / Friese Pers Boekerij / 2008

216.De rop om Doede Boersma, Hidde / Friese Pers Boekerij / 2008

217.Fammen fan Gaasterlân Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / 2008

218.Winter in Friesland Boer, Jan de / Friese Pers Boekerij / cop. 2008

219.De kleur van Friesland : beeldende kunst na 1945 Mous, Huub / Friese Pers Boekerij / 2008

220.Rjochtdei op de Skieding ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / [2e print] / Friese Pers Boekerij / 2007

221.Met de LAB op stap : historie van het Leeuwarder Auto Bedrijf 1920-1970 Velstra, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

222.Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden Henstra, Klaas R. / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

223.Friese plaatsnamen : alle steden, dorpen en gehuchten Gildemacher, Karel F. / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

224.Dwars! : over moetmeisjes, rotmannen en hoogopgeleide boterhammen Boer, Jantien de / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

225.Palingvissers en palingrokers Kessler, Dolph / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

226.Het Leeuwarden gevoel : 'laat se maar lekker seure, dan binne se der nog' Brugman, Gitte / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

227.De horizon tegemoet : een poëtische rondgang door Noordoost-Friesland Mellink, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

228.De opdracht fan Thialf ; De aventoeren fan Hotze Klots Cornelissen, Aart / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

229.Zwarte engelen : roman Schoorstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

230.Prospero : roman Vries, Nyk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

231.De ladder : roman Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

232.De Friese maffia : 296 Friese politici in Den Haag Jong, Marcel de / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

233.Onderdak in Achtkarspelen : 1907-2007 : Stichting Woningbouw Achtkarspelen 100 jaar actief! Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

234.Friesland voor lanterfanters : een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen ; Dl. 3: Friese meren en greiden Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

235.Motorman en 39 andere prozagedichten Vries, Nyk de / Friese pers Boekerij / 2007

236.De verdwenen fibula : de avonturen van Daam en Verhipke Bal, Irene / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

237.De ferdwûne fibula : de aventoeren fan Daam en Ferhipke Bal, Irene / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

238.Wat een weer! : kroniek van het weer in Friesland 1901-2006 Ybema, Klaas / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

239.Flessepost Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

240.Flessenpost Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

241.De kroechferhalen Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

242.It bern dat oer it wetter blaast Meer, Aggie van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

243.Motorman en 39 oare proazagedichten Vries, Nyk de / Friese pers Boekerij / 2007

244.Ut 'e foarein, 2 Sevenster, Simy / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

245.Koken met Klaas Kasma, Klaas / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

246.Friesland voor lanterfanters : een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2007-2010

247.Friesland voor lanterfanters : een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen ; Dl. 2: De Friese Wouden Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

248.Het grote Friese tractor boek Hylkema, Nico / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

249.Friese hofjes : gasthuizen, diaconiehuizen en armenhuizen Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

250.De ôfrekken : roman Schoorstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

251.Lange fingers en tichte skuon : ferhalen Hettinga, Ytsje / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

252.Pier Pander (1864-1919) : zoektocht naar zuiverheid Broersma, Marcel / Friese Pers Boekerij / 2007

253.Rûge gids van de Friese popmuziek Leest, Marco van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

254.Recht door zee = Straight through the sea = Quer durchs Meer Brugman, Gitte / Friese Pers Boekerij / 2007

255.Polsstokvérspringen, oftwel: fierljeppen Houten, Mark van / Friese Pers Boekerij / 2007

256.De miskende taaiheid fan it Frysk Mulder, Bertus / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

257.Vogelkijkhutten in Fryslân : waar speciale voorzieningen zijn getroffen Ernst, Harrie / [Herz. uitg.] / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

258.De Zuiderdwarsvaart in Drachten : van de Warme Hoek tot Schapendraai Mulder, Simen / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

259.Klei en oven, scheppen en geloven : over de bakstenen van de middeleeuwse kerk van Hoorn (Terschelling) Ruige, K.I. / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

260.Friesland voor lanterfanters : een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen ; [Dl. 1] Bosker, Fokko / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

261.Smoarge grûn ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / 4e print / Friese Pers Boekerij / 2007

262.Mind games : fertelling fan in kaartehûs Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

263.It lân fan Vera : roman Venema, Doete / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

264.It himelsk oerwurk : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2007

265.De redding : paarden boven Marrum november 2006 Veen, Catrinus van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

266.Bloedmooi Wûnseradiel : landschappen, vaarten, dorpen, droogmakerijen, dijken, monumenten Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

267.Romte : het Friese landschap van de toekomstHoepman, Nienk / Provincie Fryslân / cop. 2006

268.Friesland = Fryslân : daar hou ik van! = that's w hat I love! = das gefällt mir! = dêr hâld ik fan!Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

269.De man die in zeven uur bedierf : vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuw arden Hellinga, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

270.Foar alles is in tiid : it libbensferhaal fan Tiny Mulder Vries, Geart de / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

271.Myn moaiste fersetsje : Reimer van Tuinen en De Strikel Tuinen, Reimer van / Friese Pers Boekerij / 2006

272.Ut 'e foarein Sevenster, Simy / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

273.De lapkepoep Haan, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

274.Jan Hut Velde, Rink van der / 2e printinge / Friese Pers Boekerij / 2006

275.It is de boer net allike folle Vries, Jan de / 3e printinge / Friese Pers Boekerij / 2006

276.Frjemd folk oer de flier Keizer, Joke / 3e printinge / Friese Pers Boekerij / 2006

277.De Lange : Hotze Schuil, keizer onder kaatskoningen Bangma, Jelle / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

278.It liet fan de ibis : roman Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

279.Op de vleugelen des tijds : bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920 Staal, Hanneke / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

280.Myn earste Fryske Van Dale : foarlêswurdboek Schlichting, Liesbeth / 1e pr / Van Dale, Friese Pers Boekerij / cop. 2006

281.Het is een mooie dag : een poëtische ontmoeting in Noordoost-Frieland Mellink, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

282.Prospero : in simmerskiednis Vries, Nyk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

283.Friesland, wees zacht voor mij : nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen Vriesema, Maaike / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

284.De nacht fan Belse madam ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / 2e print / Friese Pers Boekerij / 2006

285.De leafdes fan Janne Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

286.It rinnen fan Silke Hiemstra, Klaske / Friese Pers Boekerij / cop. 2006

287.Samle fersen Postma, Obe / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

288.De ljedder : roman Tiemersma, Koos / 3e print / Friese Pers Boekerij / 2005

289.Ien foar de wraak : misdiedroman Boomsma, Joop / 2e print / Friese Pers Boekerij / 2005

290.Fryslân boppe : humoristyske ferhalen Koopmans, Anne / 4e print / Friese Pers Boekerij / 2005

291.Gaasterland : eeuwenoud land tussen Mar en Klif Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

292.Dreame fan in oare wrâld : jierdeiútjefte foar Durk van der Ploeg Knol, Jelma / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

293.Turks swiet Wolkers, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

294.Reizen door de tijd : publieke kunst in Fryslân, 1945-2005 Mous, Huub / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

295.De wrâld is rûch Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

296.It blau fan de hortinsje Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

297.Tiid fan libjen Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

298.Uit de ban van de ring : de Leeuwarder buitenwijken Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

299.De Grote of Jacobijnerkerk en de Friese Nassaus Haersma Buma, Bernhard van / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

300.De striid fan Marte Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

301.Toch nog winter ... : impressie van een onverwachte winter : met uniek beeldmateriaal van de fotografen én lezers van de Leeuwarder Courant : maart 2005 Arendz, Jan / Friese Pers Boekerij / 2005

302.419× Friesland : van Slijkenburg tot Moddergat Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

303.De Iishilligen : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2005

304.De fûke ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / 10e print / Friese Pers Boekerij / 2005

305.Rechter, wetenschap en vrijheid Hermans, H.L.C. / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

306.Thús is de maggi op, en oare ferhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

307.It wrede foarjier : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

308.Feroaring fan lucht Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

309.De wraakingel Popma, Leo / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

310.It skaad fan de draak : roman Haan, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

311.Koning Thialf : jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf Annema, Siebe / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

312.Nieuwefriezen.nl : inburgeringsgids voor Hollanders Boonstra, Marja / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

313.Kaas en halve stuvers Galama, Igo / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

314.De mjitte : roman Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

315.Sykjend nei it lêste hûs : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

316.Fiif dogeneaten yn in sok : fersen foar Diet en alle oare Fryske bern Jong, Anny de / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

317.In sterke frou Landman, Riek / 4e print / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

318.In moaie leeftyd Mulder, Tiny / 2e print / Friese Pers Boekerij / 2004

319.Bokwerd for ever : een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang Wisses, Wabbe / 3e dr / Friese Pers Boekerij / 2004

320.De Noorderdwarsvaart in Drachten : tusken Heugebrechtsterleane en Folgersterloane Graaf, Douwe de / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

321.De hûn sil om jim bylje ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / 4e print / Friese Pers Boekerij / 2004

322.De tiid fan Jentsje Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

323.Vijf eeuwen Friese orgelbouw : een schoone voorraad waarlyk Jongepier, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 2004

324.Langs onverharde wegen : Friesland in oude foto's, 1850-1910 Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

325.Koningin van de Potmarge Foekema, Koos / Friese Pers Boekerij / 2003

326.Troch kadastrale fjilden : gedichten Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

327.Friesland, een contrastrijke provincie Hesmerg, Erik / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

328.Marije : oarloch en leafde yn 'e Spaanske tiid Haan, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

329.De diggels fan Che : ferhalen Andringa, Greet / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

330.Het Jabikspaad : wandel- en fietsroute van Sint-Jacobiparochie (Frl.) naar Hasselt (Ov.)Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Regio Friesland / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 2003

331.De riedsels fan it hert : leafdesferhalen Knol, Jelma / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

332.Gysbert Japix (1603-1666) Krol, Jelle / fern. werprintinge / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

333.Mozayk fan in libben : Rink van der Velde (1932-2001) Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

334.Wandelen in Fryslân : cultuurhistorie en landschap Houting, Edward / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

335.De lange jacht ; De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / 2e print / Friese Pers Boekerij / 2003

336.It apparaat Doele, Sikke / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

337.Geloof in glas : over de oudste middeleeuwse fragmenten vensterglas van Nederland in Hoorn op Terschelling Ruige, K.I. / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

338.Om des gewetens wille : de geschiedenis van een arrest in oorlogstijd Hermans, H.L.C. / Friese Pers Boekerij / [2003] / 2003

339.De sniewinter : novelle Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

340.De waarme weelde : leafde en gefaar op it griene eilân Madeira Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 2003

341.Dwangarbeider tussen twee fronten IJbema, Roelof / Tweede druk / Friese Pers Boekerij / 2002

342.De klassikers fan Rink van der Velde Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / 2002-...

343.Lêze is willewurk Dam, Freark / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

344.Foarby it Boarkumer fjoer : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

345.Fryske foarnammen = Friese voornamen Haan, Rienk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

346.Ter walvisvaart : dagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz Schols, Anton / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

347.Himelsk ferwulf : ferhalen Popma, Leo / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

348.Beschaafde vooruitgang : de wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 Broersma, Marcel / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

349.Kûgels foar Kant : roman Vries, Sietse de / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

350.Heil om seil : skippersferhalen Speerstra, Hylke / [Oanf. print.] / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

351.Sint Salvius op de terpen : Dronrijps heerlijk hoogtepunt Vries, Dirk J. de / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

352.Bouwen voor de smalle beurs : 100 jaar woningwet in Fryslân Frieswijk, Johan / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

353.De ljedder : roman Tiemersma, Koos / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

354.Beschaafde vooruitgang : de wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 Broersma, Marcel Jeroen / Friese Pers Boekerij] / cop. 2002

355.Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665) : dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw Mans, Veerle / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

356.De nacht fan de stroffelstiennen Haan, Henk de / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

357.It skoalreiske fan Frank en Tsjibbe Til, Loes van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2002

358.In 250 woorden Leeuwarder Courant / Friese Pers Boekerij / [2001] / 2001

359.21 nije Fryske winter ferhalen Knol, Jelma / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

360.Hoogtepunten van de Friese cartografie : kaarten van provincie, goën, grietenijen, plattegronden van steden en dorpen, verveningen, slatten, dijken Rijke, P.J. de / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

361.Goud en zilver : het Gilde van Friese Goud- en Zilversmeden Mous, Huub / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

362.De Blauwe Fedde yn petear : libbensferhalen fan 15 eigensinnige Friezen Talma, Meindert / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

363.Ioana : ferhalen Brolsma, Ulke / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

364.De kâlde erfenis : in winterreis troch Fryslân Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

365.Under de seespegel : ferhalen Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

366.De Slachte : de oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon Hosper, Ultsje / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

367.De Alde Feanen : schets van een laagveenmoeras Rintjema, Sietske / Friese Pers Boekerij / 2001

368.De messeslikker Doele, Sikke / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

369.Berjochten út Boedapest Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

370.Kom mei in koer Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

371.It aai fan Siderius : in ynspekteur Hofstra mystearje Bottema, Sjoerd / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

372.Tankslag bij Tobroek ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

373.It guozzeroer : roman Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2001

374.De brulloft fan Valentijn : ferhalen Veenbaas, Jabik / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

375.Snie & iis = Sneeuw & ijs : Friese wintergedichten met een vertaling in het Nederlands Oppewal, Teake / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

376.Volksbuurten in Sneek : een badkamer met stromend water... onder de vloer Bazuin, Jantje E. / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

377.Dagvlinders in Fryslân : het vluchtige vastgelegd Bergsma, Gerard / Friese Pers Boekerij / [2000]

378.Architectuur in Fryslân : 1940-2000 Bout, Jouke van den / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

379.Swichum : dorp, kerk en de Aytta's Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

380.Robin en God : in ferhaal foar bern yn it frysk Kuyper, Sjoerd / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

381.Klaas Koopmans : expressie van mens en landschap Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

382.De nachtmerje fan Rawier : fryske sêgen oer it boppenatuerlike Kooi, Jurjen van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

383.Alde spoaren : reisferhalen Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

384.De oerwinning : roman Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

385.Terug naar Fryslân Singelsma, Sytse / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

386.Ecokathedraal Le Roy, L.G. / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

387.In de klauw van Klotinden Oly, Piet / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

388.Lowland tales : short stories from Friesland Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

389.Simmer 2000 highlights Boer, Cor de / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

390.Op hoog niveau : dijktoerisme in Friesland Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

391.Dienen onder het hakenkruis : Friezen in Duitse krijgsdienst Keizer, Jasper / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

392.20 simmer ferhalen Knol, Jelma / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

393.Alde Maaie : roman Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

394.It wurk fan 'e duvel : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

395.De mensenvriend : kinderjaren in arm Leeuwarden Galama, Igo / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

396.In roerich libben : autobiografyske ferhalen Keizer, Joke / Friese Pers Boekerij / cop. 2000

397.It wrede paradys Speerstra, Hylke / Fjirde printinge / Friese Pers Boekerij / novimber 1999 / ©1999

398.100 jaar Friesland = 100 jier Friesland Achterberg, Paul / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

399.IJsvermaak in Leeuwarden : geschiedenis van Koninklijke Vereeniging 'De IJsclub' 1850-2000 Kruisinga, Chris / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

400.Trochpaden : oantinkens fan D.A. Tamminga oan syn libben en wurk Vries, Geart de / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

401.Sneek gephotographeerd 1863-1900 Hoeve, Sytse ten / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

402.Dossier Leeuwarden : branden, moorden en rampen Hellinga, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

403.Freules, dames, vrouwen : Friese vrouwen en de burgercultuur, 1850-1950 Kuiper, Yme / Friese Pers Boekerij / 1999

404.It wrede paradys Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

405.Samar foetsy Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

406.De gouden teeman Doele, Sikke / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

407.Zwerven door Friese natuurgebieden Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

408.Natuur in Fryslân : 123 gebieden van Staatsbosbeheer Ploeg, D.T.E. van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

409.Kloosterpad : een bedevaart in het oosten van Friesland Karstkarel, Nanka / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

410.Gerrit Terpstra Terpstra, Gerrit / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

411.Laaksum : de Zuiderzee en de visserij Boersma, Bauke / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

412.Eilân yn 'e sinne : misdiedroman Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

413.Sûnder garânsje Annema, Froukje / 3e print / Friese Pers Boekerij / 1999

414.Moard yn it provinsjehûs Steenmeijer, Frans / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

415.Hepke Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

416.Pop in Friesland : 40 jaar herrie Leest, Marco van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

417.De dea fan Nico Dekema : roman Vries, Sietse de / Friese Pers Boekerij / cop. 1999

418.Friesland is mooi, houwen zo! : foto's van Bas den Oudsten 1950-1970 Oudsten, Bas den / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

419.De wrâld wol ferrifele wurde Sikkema, Marten / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

420.Kaf en koren : tussen Brantgum en Brussel Stegenga, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

421.Friese pioniers in Amerika : 'O, ik ben zoo verblijd, dat wij in Amerika zijn' Rodenhuis, Sieger / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

422.Tin iis Mulder, Tiny / Friese Pers Boekerij / [1998]

423.Koers Palestina ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

424.Woonhuizen in Friesland Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

425.Friesland en het weer Paulusma, Piet / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

426.Leaverikjes Dykstra, Lida / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

427.In echte man Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

428.Neaken as in ierdbei Bottema, Sjoerd / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

429.Fietsen in het zuidwesten van Friesland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

430.Fietsen in het hart van Friesland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

431.Fietsen in het noorden van Friesland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

432.Fietsen in het zuidoosten van Friesland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

433.Elfstedengids : wandelingen in de 11 Friese steden Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

434.Fryslân 500 : 1498-1998 : vijf eeuwen provinciaal bestuur Nienes, Arie-Pieter van / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

435.De boargemaster Vries, Sietse de / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

436.Friesland fietsland ; 2: Avontuurlijke tochten tussen Sexbierum en Appelscha Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

437.Smoarge grûn Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

438.Hâlden & kearen Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

439.Skepsels fan God : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1998

440.Dwangarbeider tussen twee fronten IJbema, Roelof / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

441.Vogels van Ameland Versluys, Michiel / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

442.Obe Postma (1868-1963) Breuker, Flippus / Friese Pers Boekerij / [1997]

443.Fryske winter ferhalen Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

444.Bouke van der Sloot, schilder van Friesland Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

445.Redding uit de diepte ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

446.Vogelkijkhutten in Fryslân Friese Pers Boekerij / cop. 1997

447.It swurd fan lytse Pier Veer, Akky van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

448.De rook fan Lizette Venema, Doete / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

449.Nachtregenboog Boersma, Joop / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

450.Sa wie 't sawat Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

451.Friesland = Fryslân : een plaatje = a perfect picture = Bildschön = in plaatsje Schaaf, Jaap / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

452.Kaatsen: lange traditie, levende sport : bij het eeuwfeest (1897-1997) van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) Breuker, Pieter / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

453.De Elfstedentocht 1909-1997 : de complete Elfstedengeschiedenis Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

454.Driuwende saken Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

455.De dei is ferrûn Terpstra, Piter / 3e print / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

456.Heit Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

457.De oare helte : Nynke fan Hichtum, de frou fan Piter Jelles Steenmeijer-Wielenga, Tineke / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

458.Thúslûd Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

459.Ha, die Rients! : Rients Gratama veertig jaar op de planken Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1997

460.Elfstedentocht 1997 : de tocht van 4 januari in woord en beeld Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / [1997]

461.De ferteller : bundel opstellen samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Hylke Speerstra als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sijpersma, Pieter / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

462.Een geschiedenis van Goutum Jong, R.K. de / 1e dr / Friese Pers Boekerij / 1996

463.Mata Hari : het mysterie Mulder, Aukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

464.Leeuwarden : een hoofdstad belicht = eine Hauptstadt beleuchtet = a capital in focus Witteveen, Johan / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

465.Jerre Hakse Hakse, Jerre / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

466.Friesland en de Tweede Wereldoorlog Huizinga, J.J. / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

467.Zeeslag bij Oostende ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

468.Het Friese prentenkabinet : dorps- en stadsgezichten van toen en nu Huisman, Kerst / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

469.De jacht : roman Ploeg, Durk van der / 2e printinge / Friese Pers Boekerij / 1996

470.Gjin plak op ierde : needlottige ferhalen Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

471.It Heerema kristal : misdiedroman Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

472.It telboekje fan Boukje Huber, Diet / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

473.Skûtsjesilen : over bouwers, schippers en wedstrijden Jansma, Klaas / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

474.Wetter = Water : vijfentwintig Friese gedichten met een vertaling in het Nederlands Oppewal, Teake / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

475.Dat vind ik nu mooi... = It hat wol wat : 33 bekentenissen bij het jubileum van het Anjerfonds Friesland Walthaus, Asing / Friese Pers Boekerij / [1996]

476.Pake Sytse Velde, Rink van der / 6e bew. print / Friese Pers Boekerij / 1996

477.De flamingo's fan earder Berga, Wilco / Friese pers Boekerij / cop. 1996

478.Fryske fakânsje ferhalen Knol, Jelma / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

479.Simmerlân Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

480.Douwe Kalma (1896-1953) Krol, Jelle / Friese Pers Boekerij / [1996]

481.De fal : in syktochtPietersen, Lieuwe / Friese Pers Boekerij / cop. 1996482.Nei slutingstiid Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / 1996

483.Kearpunt Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

484.In bit yn 't iis : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

485.It kin net mâlder : belibbenissen fan in hospita Keizer, Joke / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

486.Hearken hearken, dokter Bijsterveld, Hendrik Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1996

487.Friesland fietsland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1995-...

488.No sil ik it jo sizze, dokter : kollums Bijsterveld, Hendrik Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

489.Het betere werk : panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland Cats, Margaretha / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

490.Friese molens Boschma, H. / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

491.De billebite rDykstra, Lida / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

492.Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indië : het vergeten leger 1946-1950 Kooistra, Jack / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

493.In sterke frou Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

494.Drijfjacht bij de grens ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

495.In fin mear as in bears : it libbensferhaal fan Salomon Levy fan de Westerein Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

496.It lekken oer de spegel : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

497.Friesland fietsland ; [1] Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

498.De Waag staat in brand : Sneek en omstreken 1940-1945 Booij, A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

499.Slits en roggeprip : Opsterland 1940-1945 Huisman, Kerst / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

500.De fûke Velde, Rink van der / [6e print., op 'e nij besjoen] / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

501.Reis nei de Kalkman : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

502.Het Friese kerkinterieur : geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal Steensma, Regn. / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

503.De kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen Jong, Johan de / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

504.Fryslân boppe : humoristyske ferhalen Koopmans, Anne / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

505.De trein fan 15.13 en oare ferhalen Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

506.De rie fan fjirtjin Tjerkstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1995

507.Dank zij Jan Sipkema : liber amicorum samengesteld ter gelegenheid van diens terugtreden als voorzitter van de Vereniging 'De Friesche Elf Steden' Meulen, Henk van der / Vereniging 'De Friesche Elf Steden' / cop. 1994

508.It fertriet fan dokter Kildare : ferhalen út Westerwierrum Bottema, Sjoerd / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

509.Natuurlijk Friesland : landschappen, oorspronkelijke natuur, bedreigingen, oplossingen Ernst, Harrie / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

510.Oranje Nassau & Friesland Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

511.Verouderd Leeuwarden vernieuwd : stadsvernieuwing en monumentenzorg Laan, Leo van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

512.Wolken en stjerren : roman oer Eise Eisinga Terpstra, Piter / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

513.Zwerftocht naar de vrijheid ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

514.De kilekanen Geest, Berber van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

515.Buorfrou Flap hat grutte earen Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

516.No sà : stikjes en ferhalen Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

517.Dat mag wel in de krant : 250 jaar boodschappers in Friesland Meulen, Henk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

518.In frou mei ljochtblauwe eagen Boomsma, Joop / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

519.Fergetten fersen Wybenga, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

520.Knyflok en Reidmannen : en oare misdiedferhalen Klazinga, Bertus / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

521.It wrede foarjier : roman Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

522.De boarstrok fan Fenna Holtrop, Benny / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

523.Pluk fan de Petteflet Schmidt, Annie M.G. / Friese Pers Boekerij / cop. 1994

524.Leeuwarden, beeld van een stad ; 2: Het veranderde stadsleven sinds 1945 Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

525.Door de mazen van het net ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

526.Rjochtdei op de Skieding Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

527.It is de boer net allike folle Vries, Jan de / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

528.It fiifde tsjil Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

529.Tutte mei de linten Huber, Diet / 10e print / Friese Pers Boekerij / 1993

530.Achter ljochte bergen : reisferhalen Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

531.Hauk en hazzeBerga, Wilco / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

532.De Blomkoalkening : libbensferhaal fan in Fryske lânferhuzer yn Kanada Jong, Klaas de / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

533.Frjemd folk oer de flier Keizer, Joke / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

534.Voor ziel en zaligheid, voor lijf en leden : 700 jaar bouwen in Leeuwarden Valk, Lieuwe / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

535.In gat yn de tiid Venema, Doete / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

536.Giel mei oranje stippen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

537.Friesland in de voetsporen van Jac. P. Thijsse Kingmans, Hugo / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

538.Poeskes Royston, Angela / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

539.Gjin lintsje foar Homme Veldstra Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

540.Kievit tussen pet en wet : hijkes en sijkes Roodbergen, Sake / 2e gew. dr / Friese Pers Boekerij / 1993

541.Bewarje myn namme : histoaryske roman oer Gysbert Japiks Terpstra, Piter / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

542.Murk en Minne : sân mâle fiten fan twa rakkerts Busch, Wilhelm / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

543.Bertegrûn : novelle Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1993

544.Volkshuisvesting in Leeuwarden : 75 jaar Vereniging voor Volkshuisvesting Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

545.Soberheid & solidariteit : bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers Mulder, Rimmer / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

546.Station achter de horizon ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

547.De ielfretters : misdiedroman Klazinga, Bertus / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

548.Minsken is raar guod Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

549.Nei it park Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

550.De Bolleman brieven Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

551.Bloot voor de dokter : humor uit de spreekkamer Speerstra, Hylke / 3e dr / Friese Pers Boekerij / 1992

552.Sûnder garânsje Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

553.Finzen yn bylden Tjerkstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

554.Lyts mar krigel : gedichten Bylsma, Jan J. / Friese Pers Boekerij / 1992

555.Beeldende kunstenaars in Friesland Cats, Jikkie / Friese Pers Boekerij / cop. 1992

556.De boer moat sels de leie ha Vries, Jan de / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

557.Friesland : beeld van een provincie = image of a province = Bild einer Provinz Conens, Herman / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

558.Kievit tussen pet en wet : hijkes en sijkes Roodbergen, Sake / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

559.Veldslag op de heide ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / [1991]

560.Verzet achter prikkeldraad ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

561.De wrâld oer Keizer, Joke / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

562.Mei in fleurich sin Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

563.Tusken de rigels troch Dam, Freark / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

564.In moaie leeftyd Mulder, Tiny / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

565.Hoogspanning Terlouw, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

566.De nacht fan Belse Madam Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

567.Fryske misdiedferhalen Boomsma, Joop / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

568.Bisteboel Gratama, Rients / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

569.Fan dit lân in fresko : gedichten Berga, Wilco / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

570.Bline mosken Tjerkstra, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

571.De bêste Fryske ferhalen Smit, Jo / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

572.De helper Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1991

573.Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland Elward, Ronald / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

574.Drachten van toen naar nu : 350 jaar leven, wonen en werken Dam, F. / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

575.De papieren ster ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

576.Rots yn 'e dize Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

577.Maleur yn maaie Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

578.Een vogel zit niet in het ziekenfonds : 15 jaar Fûgelhelling, 15 jaar vogelopvang Reitsma, Durk / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

579.Meinte Walta : schilderijen, gouaches en tekeningen Gezelle Meerburg, G.A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

580.Yn de baan fan de boemerang Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

581.De meesterdief uit de Wouden Hartsema, David / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

582.Handlangers van de vijand : collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945 Keizer, Jasper / Friese Pers Boekerij bv / [1990]

583.It orakel Abma, G. Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

584.Fietstochten in Friesland ; Fietstochten ...Eberhardt, John / Dwarsstap / cop. 1990

585.It Fryske Gea : zestig jaar natuurbescherming Ernst, Harrie / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

586.Feroaring fan lucht Velde, Rink van der / 13e [bew.] print / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

587.Hynstefigen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

588.Skeind ferline : ferhalen oer it tiidrek 1940-1945 Hellinga, Anne / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

589.De rop fan it wetter : ferhalen Huisman, Bennie / Friese Pers Boekerij / cop. 1990

590.De tsien fan Martens Afke : in skets út it Fryske arbeiderslibben Hichtum, Nynke fan / 2e printinge / Friese Pers Boekerij / maaie 1989 / ©1989

591.Friesland 1940-1945 Kampen, L. van / 4e herz. dr / Friese Pers Boekerij / 1989

592.Razzia bij 't verloren land ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

593.Skaden oer de snie : misdiedroman Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

594.In dûk yn 'e Ganges : romantisearre reisferhaal Kingma, Jitske / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

595.By ljochtskyndei Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

596.N. : herinneringen en beschouwingen geschreven, gebundeld en uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jacob Noordmans als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Mulder, Rimmer / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

597.Jan Hut Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

598.Uileborden Molen, S.J. van der / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1989

599.Ozonlaag : de beschermer bedreigd : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Roemer, M.G.M. / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

600.De tsien fan Martens Afke : in skets út it Fryske arbeiderslibben Hichtum, Nynke fan / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

601.Monumentaal Friesland : een fotodocument 1899-1943 Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

602.Op 'e flecht Boer, Eize de / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

603.Mjitter fan ús jierren : histoaryske roman oer Gysbert Japiks Terpstra, Piter / Friese Pers Boekerij / cop. 1989

604.De welkokende Vriesche keukenmeid : oude en nieuwe recepten uit Friesland : 250 zinnige en onzinnige recepten uit de oude en nieuwe Friese keuken Kuipers, W.H. / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1988

605.Leven op het platteland Niemeijer, Jan A. / 3e dr / Friese Pers Boekerij / 1988

606.Ons oor en het geluid om ons heen : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Smith, P. / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

607.Paulus Akkerman : de bêste fryske ferhalen Akkerman, Paulus / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

608.Och heden ja... : zo was Leeuwarden Keikes / Friese Pers Boekerij / [1988]

609.Twa dames yn in Daf en oare ferhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

610.De bêste fryske ferhalen Mulder, Tiny / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

611.Verdwenen zigeuners ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

612.Bloemlezen in Bokwerd Wisses, Wabbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

613.Nûmer alve : koartswilige autobiografyske ferhalen Huber, Diet / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

614.Fuotprinten yn it sân Landman, Riek / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

615.De jacht Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

616.It byldsje : mei brieven oan Priscilla Abma, G. Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

617.Uit het schetsboek van Cornelis Jetses Niemeijer, Jan A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

618.Een eeuw Nederlandse binnenvaart Loomeijer, Frits R. / Friese Pers Boekerij / [1988]

619.Stinzeplanten yn Fryslân : statussymboal út de âlde tiid Ploeg, D.T.E. van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

620.Stinzenplanten : bloemenpracht rondom Friese stinzen en states Ploeg, D.T.E. van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

621.Het Friese paard Bouma, G.J.A. / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1988

622.Ferdinand Domela Nieuwenhuis : de apostel van de Friese arbeiders Frieswijk, J. / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

623.In earme swalker yn 'e wrâld : roman oer it libben fan Jan Cornelis Pieters Salverda Fear, Ypk fan der / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

624.De bêste fryske ferhalen Akkerman, Paulus / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

625.In de schaduw van Havank Meulen, Henk van der / Friese Pers Boekerij / 1988

626.De lawine Schaaf, Sjoerd van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

627.Vrijende kikkers Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

628.Klokkestoelroutes in Friesland Oudsten, Bas den / Friese Pers Boekerij / cop. 1988

629.Friesland vroeger : uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland Haan, Sjoerd de / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

630.Dichter bij dichter '87 Lootsma, Gina / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

631.Twasprong Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

632.Technologie, wat gebeurt er? : geïnspireerd door het AVRO-programma 'Morgen gebeurt het' Brink, Jan van den / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

633.Trombose, je moet er meer van weten : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Smith, P. / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

634.Uw huis verstandig bewoond : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Lierop, C.R.M. van / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

635.Vuurdoop in het bos ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

636.De bêste fryske ferhalen Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

637.De bisteboel fan Hoatse Kleefstra, H.J. / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

638.De bêste Fryske ferhalen Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

639.Scheepsgein en andere 'Schuttevaertael' Wessum, Jan van / Friese Pers Boekerij / [1987]

640.Zwerven door de mooiste natuurgebieden van Friesland Hettema, Halbe / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

641.Wie kan er wonen in een gedicht : een poëtisch hommage aan Slauerhoff Jellema, C.O. / Friese Pers Boekerij / [1987]

642.Zeezeilen : praktijkervaringen en tips van Dirk Nauta voor toer- en wedstrijdzeilers Nauta, Dirk / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

643.Aids, een race met de tijd : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Hage, Henk / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

644.Heechterp en it geheim fan de stien Bylsma, Meindert / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

645.De histoarje fan kammeraat Hollanski Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

646.Tiid fan libjen Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop 1987

647.Gif in de grond : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Brink, W.J. van den / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

648.Kanker, je moet er meer van weten : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Smith, P. / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

649.Mensen in en om de Grote Kerk : beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis Kalma, J.J. / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

650.Voeding en sport : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Hage, Henk / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

651.De moanne op 'e rêch : reisferhalen Kootstra, Douwe / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

652.Fryske foarnammen = Friese voornamen Fryske Akademy / [4e dr.] / Friese Pers Boekerij / [1987]

653.Heech gers Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1987

654.De maggi is op en andere verhalen Goïnga, Hylkje / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1986

655.Een dag uit het leven van Groningen : 24 uur stadsleven in foto's Alberda, Heiman / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

656.Tjerk Vermaning : een leven tussen stenen Terpstra, Pieter / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

657.Een superman en andere verhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

658.Dokkum, beeld van een stad : twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld Dragt, Ihno / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

659.Friesland 1926-1940 : een selectie uit het weekblad Fen Fryske groun Friese Pers Boekerij / cop. 1986

660.De terugkeer van Sytze Cavalier Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

661.Leven op het platteland Niemeijer, Jan A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

662.De Lemmerboot : levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer Wielinga, Anne / 3e dr / Friese Pers Boekerij / 1986

663.Sprong in het duister ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

664.In bolle yn 'e reak Wadman, Anne / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

665.Gefaar op 'e dyk en oare ferhalen Annema, Froukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

666.Straling en radioactiviteit : Tsjernobyl 1986 : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO Bekkum, D.W. van / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

667.It riedsel fan Trijebulten Akkerman, Paulus / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

668.De Elfstedentocht 1909-1986 : de complete Elfstedengeschiedenis Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

669.De periferie centraal : opstellen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland en zijn integratie in het provinciale apparaat Zoon, J.H. / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

670.Elfstedentocht 1986 : de tocht van 26 februari in woord en beeld Prins, Piet / Friese Pers Boekerij / [1986]

671.Frijende kikkerts Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / [1986], cop. 1985

672.De roekkat Abma, G. Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

673.Van turfvaart tot volksvermaak : met: opkomst en bloei van het skûtsjesilen Salverda, Johan / Friese Pers Boekerij / cop. 1986

674.Koerier tussen gisteren en morgen : de geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland: 1944 - 1984 Boltendal, R. / Friese Pers Boekerij / [1985]

675.Ynventarisaasje fan streekblêden yn Fryslân Beetstra, W.T. / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

676.Viswater : topstekken, visnieuws, visverhalen Beutinck, Frits / Friese Pers Boekerij / 1985

677.Pieter Jelles Troelstra : het leven van een strijder Terpstra, Pieter / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

678.Sneek, beeld van een stad : vele eeuwen stadsleven in woord en beeld Greidanus, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

679.Het mysterie Wardenier Wielick, Han / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1985

680.Patat spesjaal : lês-, sjoch- en dochboek Bylsma, Meindert / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

681.Ljouwert 700 : in stêd is in stêd is in stêd : tritich gedichten Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum / Friese Pers Boekerij / 1985

682.De boumaster fan de Aldehou : roman Tamminga, D.A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

683.Elfstedentocht langs monumenten en musea Karstkarel, Peter / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

684.Leeuwarders in oorlogstijd : herinneringen aan de bezetting en bevrijding 1940-1945 Kooistra, J. / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

685.De Elfstedentocht 1909-1985 : de complete Elfstedengeschiedenis! Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

686.Elfstedentocht 1985 : de tocht van 21 februari in woord en beeld Boer, Roely / Friese Pers Boekerij / [1985]

687.Veldslag op de heide ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / [1985]

688.De lange jacht Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

689.Swart op wyt Veer, Akky van der / Friese Pers Boekerij bv / 1985

690.Tinke oan âlde tiden Wadman, Anne / Friese Pers Boekerij / cop. 1985

691.Vaargids voor westelijk Groningen : vaartechnische en toeristische informatie voor toervaarder, roeier en kanovaarder Buijvoets, C.M. / Friese Pers Boekerij / 1984

692.The raven = De raven Poe, Edgar Allan / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

693.Gorredijk van 1900 tot nu : de ontwikkeling van een voormalige veenkolonie in woord en beeld Veen, Luuk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

694.Buitenpost van 1900 tot nu : de ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld Veen, Luuk van der / Friese Pers boekerij / cop. 1984

695.De zaak Hogerhuis : 'eene gerechtelijke misdaad' Frieswijk, Johan / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

696.Leeuwarden, beeld van een stad ; [1]: Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld Groot, P.J. de / Friese Pers Boekerij / 1984

697.Damwoude van 1900 tot nu : Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld Veen, Luuk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

698.Kollum van 1900 tot nu : het kloppende hart van Kollumerland in woord en beeld Veen, Luuk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

699.Als ratten in de val ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

700.Machtich as de miggen Bylsma, Jan J. / Friese Pers Boekerij / 1984
701.Op redens oer Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / 1984

702.Fryslân is in hierhûs Gratama, Rients / Friese Pers Boekerij / 1984

703.It blau fan de hortinsje Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

704.Strijd van skûtsjes en schippers : 7 juli-20 juli 1984: SKS-kampioenschappen skûtsjesilen : 21 juli-28 juli 1984: IFKS-kampioenschappen skûtsjesilen Friese pers boekerij / [1984]

705.Fietsroutes in FrieslandRedactie Leeuwarder Courant / Friese Pers Boekerij / [1984]

706.De wrâld is rûch Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

707.Boekje iepen : it Fryske boek 1934-1984 Janzen, Jan Pieter / Stichting 'It Fryske Boek' / cop. 1984

708.De dei lûkt nei de jûn Ploeg, Durk van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

709.Skûl bij hanklit Mear, Geart fan der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

710.In fatsoenlik famke Fear, Ypk fan der / Friese Pers Boekerij / cop. 1984

711.De Heeren en de anderen : over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen [1934-1984] en de historie van Aengwirden en Schoterland Boltendal, R. / Friese Pers Boekerij / [1984]

712.Leeuwarden, beeld van een stad Groot, Pieter de / Friese Pers Boekerij / 1984-1993

713.Ruerd Romkes Jong, Hoatse de / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

714.Geschiedenis van de Friese landbouw, 1945-1980 : de ontwikkeling van de Friese landbouw op technisch en bedrijfsekonomisch gebied in het tijdvak 1945-1980 Molen, H. van der / Friese Maatschappij van landbouw / cop. 1983

715.Groningen 1940-1945 Niemeijer, Jan A. / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

716.Vlucht en verzet : dagboek van een KP'er Stavast, Piet / Friese Pers Boekerij / 1983

717.Vlucht in het moeras ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

718.Bokwert en it oanbegjin ; Bokwert en it swarte jild ; Bokwert Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

719.Bokwert Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / 1983-

720.In delgeande tiid : en oare plysjeferhalen Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

721.Strijd van skûtsjes en schippers : 16 juli-29 juli 1983: SKS-kampioenschappen skûtsjesilen : 30 juli-6 augustus 1983: IFKS-kampioenschappen skûtsjesilen Friese pers boekerij / [1983

]722.Leeuwarden 1965-1980 Kuipers, W.H. / Friese Pers Boekerij / [1983]

723.De Smearlappen Wadman, Anne / 6e, hersjoene pr., [i.e. 7e print] / Friese Pers Boekerij / cop. 1983

724.Twofold : ten poems of Emily Dickinson = Twilûd : tsien fersen fan Emily Dickinson Dickinson, Emily / Friese Pers Boekerij ; yn opdracht fan it Provinsiaal Bestjoer fan Fryslân / cop. 1982

725.Bokwerd vooruit : een bloemlezing artikelen uit het Weekblad Bokwerder Belang Wisses, Wabbe / [Herdr.] / [Friese pers boekerij] / 1973 [i.e.] 1982

726.De Elfsteden toch gereden! Huizenga, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

727.In superman fersûpt net en oare ferhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

728.Foekje : ferhaal fan in aventoerlik hûnelibben Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

729.Yn Adams harnas Wadman, Anne / Friese Pers Boekerij / 1982

730.De Ôfrekken Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / 1982

731.Tutte mei de linten  Huber, Diet / 8e pr / Friese Pers Boekerij / 1982

732.Ze kwamen bij nacht ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1982

733.De maggi is op : en andere verhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

734.It bliuwt pielen Verf, Willem / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

735.Easterstreek Wybenga, Jan / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

736.Flintertútsjes Wytsma, Baukje / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

737.De mâlbroekmich Huber, Diet / 3e print / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

738.We gaan naar de Harmonie Keikes, H.W. / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

739.Klopjacht in het veen ; De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1982

740.Foekje : ferhaal fan in aventoerlik hûnelibben Mutsaars, Anjo / 2e print / Friese Pers Boekerij / 1982

741.Een nieuwe Friese bijbelvertaling : toelichting Haan, M.J. de / Friese Pers Boekerij / cop. 1981

742.Niet geschreven maar gedrukt : incunabelen uit het bezit van de Provinciale Bibliotheek van Friesland Engels, M.H.H. / Friese Pers Boekerij / 1981

743.Uileborden Molen, S.J. van der / Friese Pers Boekerij / [1981]

744.Opstand in de turf : het harde leven in een veenderijgebied Huisman, Kerst / Friese Pers Boekerij / cop. 1981

745.De blikken brulloft Speerstra, Hylke / Friese Pers Boekerij / cop. 1981

746.Thús is de maggi op, en oare ferhalen Goïnga, Hylkje / Friese Pers Boekerij / 1981

747.Wurde as in bern Akkerman, Paulus / Friese Pers Boekerij / 1981

748.Omnibus : Rink van der Velde om utens Velde, Rink van der / Friese Pers Boekerij / cop. 1981

749.Ta him dyn bigearte : Genesis 3 : 16b, Ta dyn man sil dyn bigearte wêze Fear, Ypk fan der / 3e dr / Friese Pers Boekerij / 1981

750.Eilân fan de silligen Fear, Ypk fan der / 2e print / Friese Pers Boekerij / 1981

751.Op 'e drompel fan de romantyk : blomlêzing út 'e Fryske skriftekennisse oer de jierren 1822-1836 Poortinga, Y. / 2e pr / Friese Pers Boekerij / cop. 1981

752.De mensen mogen niet meedoen in Nederland : kanttekeningen bij de politieke gebreken in onze democratie Cate, Laurens ten / Friese Pers Boekerij / 1981

753.Rondom het Allardsoog : heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen Molen, S.J. van der / [2e geactualiseerde en aangevulde druk] / Friese Pers Boekerij bv / [1981] / 1981

754.Verenigd Europa als gemeenschap van vrije volkeren Scheps, J.H. / Friese pers Boekerij / cop. 1981

755.De welkokende Vriesche keukenmeid : oude en nieuwe recepten uit Friesland : 250 zinnige en onzinnige recepten uit de oude en nieuwe Friese keuken Kuipers, W.H. / Friese Pers Boekerij / [1981]

756.Uit de rozenhof Henkels, August / 2e dr / Friese Pers Boekerij / 1981

757.Limburg in vogelvlucht Bertrand, C.H. / Friese Pers Boekerij / [1980]

758.Zeeland in vogelvlucht Midavaine, Jacqueline / Friese Pers Boekerij / [1980]

759.Eekhoff en zijn werk : leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880); stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden Hoekema, C.P. / Friese Pers Boekerij BV / cop. 1980

760.Kwânskwiis : kwatrinen = Kwansuis : kwatrijnen Sybesma, Sybe / Friese Pers Boekerij / cop. 1980

761.Tutte mei de linten Huber, Diet / Friese Pers Boekerij / cop. 1980

762.De jonge geuzen Jong, U.G. de / Friese Pers Boekerij / 1979-...

763.De Fryske túnbou Smeding, P. / Friese pers boekerij / cop. 1979

764.Bokwerd vooruit : een bloemlezing artikelen uit het Weekblad Bokwerder Belang Wisses, Wabbe / Friese Pers Boekerij] / 1973

765.Tutte mei de linten Huber, Diet / [Werpr.] / Friese Pers Boekerij / 1973