Uitgaven Hardenberg

Maatschappelijk herstel of de fout in Colijn's redeneering Buma, J. / Hardenberg / [ca. 1907] Nieuwe bundel kinderspelen en liederen : voor huis en school Haanstra, W. / De Bock-Hardenberg / [1905] 
Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVe stukje: Het varkentje Haanstra, W. / uitgave van Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [1900?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIIe stukje: De lantaarnopsteker Haanstra, W. /  uitgave van Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [1900?]

 Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind Haanstra, W. / De Bock-Hardenberg / [ca. 1900]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVIe stukje: Poffertjes Haanstra, W. /   Mevr. Marie de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [190-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIIIe stukje: Jan en Hector Haanstra, W. /   Mevrouw de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [ca. 1900]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVIIe stukje: De boeman Haanstra, W. / Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [ca. 1900]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIe stukje: Onze hond Haanstra, W. /   Mevr. Marie de Bock- Hardenberg en W. Haanstra / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; IVe stukje: Zes muisjes Haanstra, W. /  Mevr. Marie de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; Ie stukje: Het visschertje Haanstra, W. /  Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [ca. 1900]

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind Haanstra, W. / De Bock-Hardenberg / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIVe stukje: Maria en haar pop Haanstra, W. /  Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIIIe stukje: De wandelaar Haanstra, W. /  Mevr. Marie de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XXe stukje: De vertelling van Lucie Haanstra, W. / Erven M. De Bock-Hardenberg, W. Haanstra / [190-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVIIIe stukje: De musch en de spreeuw Haanstra, W. /  Mevrouw De Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [190-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVIe stukje: Poffertjes Haanstra, W. /   Mevr. Marie de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [ca. 1900]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XVe stukje: Het varkentje Haanstra, W. / Mevr. Marie de Bock-Hardenberg / [190-?]

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : 77 E 16 / Brief van W.J. van Dedem, geschreven aan Jan te Winkel (1847-1927); Brieven betreffende de Taalkaart, geschreven aan Jan te Winkel (1847-1927) Dedem, W.J. van / Hardenberg / 11 dec. 1894 

De spreeuw en de musch : een boek voor een kind dat al leest Haanstra, W. / Mej. L. Hardenberg / [189-?]

 De spreeuw en de musch : een boek voor een kind dat al leest Haanstra, W. / Mej. L. Hardenberg / [189-?]

 De spreeuw en de musch : een boek voor een kind dat al leest Haanstra, W. / Mej. L. Hardenberg / [189-?]

 De spreeuw en de musch : een boek voor een kind dat al leest Haanstra, W. / Mej. L. Hardenberg / [189-?]

 A, B-boek ; 2 Haanstra, W. / Marie de Bock-Hardenberg / [189-?] 

A, B-boek ; 1 Haanstra, W. / Marie de Bock-Hardenberg / [189-?] 

A, B-boek Haanstra, W. / Marie  de Bock-Hardenberg / [189-?]

Prinsessedag : een sprookje, een feestelijk spel en een Prinsesselied: (met piano) Haanstra, W. / mej. Hardenberg / [1890]

Letterklank en teeken : (Voor den 5en, 6en en 7en ontwikkelingstrap van het lezen-leerende kind) Haanstra, W. / Marie de Bock-Hardenberg / [ca. 1890]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIVe stukje: Maria en haar pop Haanstra, W. /   L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIIIe stukje: De wandelaar Haanstra, W. /   L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIIe stukje: Het ontbijt Haanstra, W. /  L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; XIe stukje: Het jagertje Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; Xe stukje: Het boertje Haanstra, W. / Mej. L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; IXe stukje: De hengelaar Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIIIe stukje : Jan en Hector Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIIe stukje: De lantaarnopsteker Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; VIe stukje: Onze hond Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; Ve stukje: Menschen en dieren Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; IVe stukje: Zes muisjes Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; IIIe stukje: Ontsnapt Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; IIe stukje: De ooievaar Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool ; Ie stukje: Het visschertje Haanstra, W. / L. Hardenberg / [189-?]

 Beeldschrift : methode Leidsche Kweekschool Haanstra, W. / Mevr. Marie de Bock-Hardenberg en W. Haanstra / [189-?]

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : 68 E 7 / Brief van de kerkenraad der Nederlands Hervormde gemeente te Hardenberg, geschreven aan Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (1822-1893); Nagelaten papieren Schot Cz., C.C. / Hardenberg / 9 mei 1888

Willen en streven der Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen te Leiden, naar aanleiding van het programma van een eind-examen en het verhandelde in de 36e zitting der Tweede Kamer Haanstra, Wybrandus / Louise Hardenberg / 1885

 Beeldschrift : opstellen in prentjes, om te lezen en na te teekenen Haanstra, W. / Louise Hardenberg / [ca. 1885]

 Krijgertje-spelen en gemeenschappelijke oefeningen aan een touw : voor de scholen Haanstra, W. / Hardenberg / [ca. 1875]

 Krijgertje-spelen en gemeenschappelijke oefeningen aan een touw : voor de scholen Haanstra, W. / Hardenberg / [ca. 1875] 

Het woordschrift voor den 2en ontwikkelingstrap van het lezen-leerende kind, methode Leidsche Kweekschool Haanstra, W. / Marie de Bock-Hardenberg / [ca. 1875] 

 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : 70 A 51 / Brieven van C[hristoffel] D[aniel] van Coeverden (1695-1765) en B[arend] van Marle, burgemeester [van Kampen], geschreven aan [Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1718-1788)] ; Verslag van een inspectie van de staatsgrenzen in Drenthe, Overijssel en Westwoldingerland, opgesteld voor [Anna van Hannover (1709-1788)]; 29 juni-11 aug. 1754 Coeverden, Christoffel Daniel van / Hardenberg / 5 en 16 juli 1754 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : 70 A 51 / Verklaring over de toegankelijkheid van de venen tussen Hardenberg en de landschap Drenthe ; Verslag van een inspectie van de staatsgrenzen in Drenthe, Overijssel en Westwoldingerland, opgesteld voor [Anna van Hannover (1709-1788)]; 29 juni-11 aug. 1754 Molkenburg, Henr. / Hardenberg / 7 juli 1754 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : 70 A 51 / Getuigenverhoor van Derk Gerrits (ca. 1724-), Jan ten Broekel (ca. 1719-), Jan Jansen (ca. 1718/9-), Geert Hendriks (ca. 1724-) en Jan Camp (ca. 1710-), allen uit Drenthe, inzake de door hen gevolgde route door de venen tussen Zuidwolde en Hardenberg ; Verslag van een inspectie van de staatsgrenzen in Drenthe, Overijssel en Westwoldingerland, opgesteld voor [Anna van Hannover (1709-1788)]; 29 juni-11 aug. 1754 Riemsdijk, Jacobus van / Hardenberg / 6 juli 1754

De wet der schaduwen aangaande den tabernakel der getuygenisse ... Hermkhuysen, Bernardus van /  gedrukt ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg, boekverkoper / 1720

 Zions wee-klagen, of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uyt-gesprooken in de Gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, Ryp, Henricus van /   by Jacobus van Hardenberg ...; en Johannes Douci .. / 1718

 Zions wee-klagen, of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uyt-gesprooken in de Gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, Ryp, Henricus van /  by Jacobus van Hardenberg ...; en Johannes Douci .. / 1718

 Zions wee-klagen, of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uyt-gesprooken in de Gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, Ryp, Henricus van / by Jacobus van Hardenberg ...; en Johannes Douci .. / 1718

J. van Lodensteyns Geestelyke gedagten ... aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk Lodensteyn, Jodocus van / by Jacobus van Hardenberg [etc.] / 1718

 J. van Lodensteyns Geestelyke gedagten ... aangaande het w are wesen van 's menschen geluksaligheyd en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk Lodensteyn, Jodocus van / by Jacobus van Hardenberg [etc.] / 1718

 J. van Lodensteyns Geestelyke gedagten ... aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk Lodensteyn, Jodocus van / by Jacobus van Hardenberg [etc.] / 1718 

Beschouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't gereformeerde christen volk Lodensteyn, J. van /   by Jacobus van Hardenberg ... en Johannes Douci ... / 1718

 Zions wee-klagen, of Droevige na-gedagten, over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodenstein; : uyt-gesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, Ryp, H. van /  vermeerdert met een lyk-gedigt op D. Van Ryp / by Jacobus van Hardenberg ... en Johannes Douci ... / 1718

  J. van Lodensteyns Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode en geesteloose christendom : voor-gestelt in X predicatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. ...  Lodensteyn, Jodocus van /  gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1716

  J. van Lodensteyns Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode en geesteloose christendom : voor-gestelt in X predicatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. ... Lodensteyn, Jodocus van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1716

Geestelyke opwekker, voor het onverloochende, doode en geestelooze christendom : voorgestelt in x predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs verloochenaar J.V.L. eertijds leeraar in ... UtrechtLodensteyn, Jodocus van /   Jac. van Hardenberg / 1716

Geestelijke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom Lodensteyn, J. van /  Jacobus van Hardenberg / 1716

 De weegschaal van de onvolmaaktheden der heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht ... van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Lodensteyn, Jodocus van /   gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1712

 Ter bruyloft, van de heer Henricus Duysendpond, predikant tot Ooster- en Wester-Blokker, en mejuffrouw Elisabeth de Vicq. : In den egt vereenigt den 14. van Wynmand 1711. tot Ooster-Blokker Harlingen, Martinus van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1711

De heerlykheyd van een waar christelyk leven ... : begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen Lodensteyn, Jodocus van / Jacobus van Hardenberg / 1711

De heerlykheyd van een waar christelyk leven ... : begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen Lodensteyn, Jodocus van / Jacobus van Hardenberg / 1711 

Dertien krachtige en zielroerende predicatien, waar van de meeste handelen over 't lyden onses saligmakers Jesu Christi.Wesel, Adrianus van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1710

 Christi volstrekte borgtogt ende de leerwyse van de huyshouding Gods, in sijn kerke, van alle tijden, daar op gebouwt : naukeurig verhandelt, in een t'samenspraak, tusschen Métrios, Neooterízoon en Orthóoon Hooght, Everardus van der / Jacobus van Hardenberg / 1709-1712

  Orationis pars altera pro diligentia, pigritiæ opposita. La Fontaine, Petrus de / apud H. Hardenberg / 1709

 Zedig ondersoek of De geleertheid en wetenschap meerder, en de zeden of quade manieren der menschen erger, zijn dan in voorgaande tijden ... D.S. / by Herman Hardenberg / 1709

 Orationis pars altera pro diligentia, pigritiæ opposita. La Fontaine, Petrus de / apud H. Hardenberg / 1709

 Zedig ondersoek of De geleertheid en wetenschap meerder, en de zeden of quade manieren der menschen erger, zijn dan in voorgaande tijden ... D.S. / by Herman Hardenberg / 1709

 Filius Dei Sponsor. = Of de loff en eere Jesu Christi, onse Vredevorst en Borge ... : verbreyd en betoont tot vermindering der verschillen, vereeniging der gemoederen, en vrede der kerken ... Leydekker, Melchior / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1708

 Oratio pro diligentia, sive Pigritiae opposita Fontaine Wicart, Petrus de la / apud Hermannum Hardenberg / 1707-1709

 Oratio pro diligentia, sive pigritiae opposita La Fontaine Wicardus, Petrus de / apud Hermannum Hardenberg / 1707-1709

 Oratio pro diligentia, sive pigritiae opposita La Fontaine Wicardus, Petrus de / apud Hermannum Hardenberg / 1707-1709 

Oratio pro diligentia, sive pigritiæ opposita. Fontaine, Petrus dela / apud H. Hardenberg / 1707

 Het vervolg van den geestelyken opwekker : voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door Jodocus van Lodensteyn ende nu ... versamelt, gevult, verschreven en vermeerdert ... door Everhardus van der Hooght Lodensteyn, Jodocus van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1707

 Oratio pro diligentia, sive pigritiæ opposita.  Fontaine, Petrus dela / apud H. Hardenberg / 1707

 Het vervolg van den geestelyken opwekker : voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door Jodocus van Lodensteyn ende nu ... versamelt, gevult, verschreven en vermeerdert ... door Everhardus van der Hooght Lodensteyn, Jodocus van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1707

Ter bruilofte van de heer Abraham de Haan en mejuffer Anna Preyger : in den echt vereenigt den 24sten van zomermaand des jaars 1706 Preyger, A. / [s.n.] / 1706

Het recht gebruyck van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge ... Drelincourt, Charles / gedrukt by Jacobus van Hardenberg#in de Stilsteeg, by 't Stadthuys# / 1706

Naa-gedachten. : Zijnde, een schriftmaatige verklaringe en practicale toeeygeninge van het voortreffelijke achtste capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar by gevoegt is een verklaringe over de Lofsangen van Maria, Zacharias en Simeon. Als mede van eenige andere besondere stoffe soo des Ouden als des Nieuwen Testaments. Goltzius, Dominicus / ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg ... / 1705

Brief aan den heer Fredericus van Leenhof ... over sijn uytgegeven boekje genaamt De hemel op aarden. Eusebius Philometor / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1704

Dissertatio philosophica de causa motus et principiis solidorum corporum Santvoort, Theodorus / apud Hermannum Hardenberg / 1704

Discours ofte schuyt-praatje, tusschen een koopman en een boer, over den heer Fredericus van Leenhofs Hemel op aarden. Eusebius Philometor / gedr. by Jacobus van Hardenberg / 1704

Des christens groot interest, ofte Het zalige deel aan Christus, getoetst, en aangewesen wie het heeft, en hoe te verkrijgen. : Met een vertoog van de wijze hoe met God uytdruklijk een verbond te maken. Guthry, Willem /  by Reynier van Doesburg ... / 1704

Praatje by de weg: ofte Discours over seker boekje, genaamt Broeder-twist uyt misverstand. [printed by] J. van Hardenberg / 1704

Na-praatje, gevoegt by het Praatje by de weg. Gestelt tegen seker tractaatje genaamt Zedige aanmerkingen over den Hemel op aarde van Fredericus van Leenhof. Begreepen in drie brieven, door Theophilus Eelhart. [pr.] J. van Hardenberg / 1704

 Briev aan den heer Fredericus van Leenhov, ofte eenige aanmerkingen, wegens zijne boeken genaamd Den hemel op aarde, en den zelven opgehelderd. Gravenbigt, B. van / H. Hardenberg  / 1704

 Aanmerkingen op, en wederlegging van de zo genaamde Broeder-twist uit mis-verstand ... Waarmond / Herman Hardenberg / 1704

 Brief aan den heer Fredericus van Leenhof, predikant te Swolle, over sijn uytgegeven boekje genaamt de hemel op aarden. Eusebius Philometor / gedr. by Jacobus van Hardenberg / 170 Den ingebeelden hemel op der Aarde : beschreven door D.F. Leenhof, verdweenen door den waaragtigen Hemel op der Aarde Leydekker, M. / gedrukt by Herman Hardenberg / 1704

 D. Leenhofs boek, genaamt den Hemel op aarde, strijdende tegen het Christendom en in 't bysonder de Gerformeerde godsdienst, ontdekt door noodige aanmerkingen Leydecker, Melchior / By Herman Hardenberg / 1704

 Praatje by de weg: ofte Discours over seker boekje, genaamt Broeder-twist uyt misverstand.  J. van Hardenberg / 1704

 Na-praatje, gevoegt by het Praatje by de weg. Gestelt tegen seker tractaatje genaamt Zedige aanmerkingen over den Hemel op aarde van Fredericus van Leenhof. Begreepen in drie brieven, door Theophilus Eelhart. [pr.] J. van Hardenberg / 1704

 Briev aan den heer Fredericus van Leenhov, ofte eenige aanmerkingen, wegens zijne boeken genaamd Den hemel op aarde, en den zelven opgehelderd. Gravenbigt, B. van / H. Hardenberg  / 1704

 Aanmerkingen op, en wederlegging van de zo genaamde Broeder-twist uit mis-verstand ... Waarmond / Herman Hardenberg / 1704 Brief aan den heer Fredericus van Leenhof, predikant te Swolle, over sijn uytgegeven boekje genaamt de hemel op aarden. Eusebius Philometor / gedr. by Jacobus van Hardenberg / 1704

 Den ingebeelden hemel op der Aarde : beschreven door D.F. Leenhof, verdweenen door den waaragtigen Hemel op der Aarde Leydekker, M. / gedrukt by Herman Hardenberg / 1704

D. Leenhofs boek, genaamt den Hemel op aarde, strijdende tegen het Christendom en in 't bysonder de Gerformeerde godsdienst, ontdekt door noodige aanmerkingen Leydecker, Melchior / By Herman Hardenberg / 1704

 Zeegen-wensch, ter bruyloft van monsieur Justus Verstraten, bruydegom, met jonkvrouw Zara Geus. : In den egt vereenigt den 24. van Grasmaand, 1703

 Roodschild, H. / gedrukt ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg ... / [1703]

 De oorsaak van de beweeging en de beginsselen der vaste lichamen D.S.J. / by Herman Hardenberg / 1703-1707

 De wet der schaduwen aangaande den tabernakel der getuygenisse, des selfs gewyde dienaars, en plegtelyke vyer-dagen, uyt de woorden Gods, en de insettingen der Jooden opgehelderd ... Hermkhuysen, Bernardus van / Jacobus van Hardenberg / 1703

 Laetste gedachten over eenige besondere stoffe soo des Ouden als des Nieuwen Testaments; rakende de kennisse der waerheyd, die na de godsaligheyd is Goltzius, D. / Jacobus van Hardenberg / 1702 Epicedium in funere Guielmi III Spoor, Henricus / Hermannus Hardenberg / 1702

 Denk- en dank-predikatie wegens Hindeloopens verlossinge .. Goltzius, Dominicus / gedr. ter drukkerye van Jac. van Hardenberg / 1702

 Ongebondene licentie de grondslag der Rhynsburgsche verdraagzaamheid Bidloo, Lambert / J. v. Hardenberg / 1702

 De oorsaak van het door-wateren, en het inbreken der zee-dyken, : en door wat middelen dit te verbeteren .. by Herman Hardenberg / 1702

 Den Brit en Batavier in rou, over het afsterven van ... Willem de III. .. Oymans, J.J. / H. Hardenberg / 1702

 Laudatio funebris Guilielmi III. Magnae Britannaiæ, Franciæ et Hiberniæ Regis Serenissimi ac Augustissimi, nec non Foederati Belgii Gubernatoris Potentissimi ac Fidelissimi Leydekker, Melchior / apud Hermannum Hardenberg / 1702

 Geen heyl in het vertrouwen op sterflyke prinsen, maer op den God Jacobs. Zijnde een predicatie [...] by gelegentheyd van [...] het sterven van dien grooten vorst, Willem de Derde Goltzius, Dominicus / gedrukt ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg / 1702

 De oorsaak van het door-wateren, en het inbreken der zee-dyken, : en door wat middelen dit te verbeteren .. by Herman Hardenberg / 1702

 Den Brit en Batavier in rou, over het afsterven van ... Willem de III. .. Oymans, J.J. / H. Hardenberg / 1702

 Laudatio funebris Guilielmi III. Magnae Britannaiæ, Franciæ et Hiberniæ Regis Serenissimi ac Augustissimi, nec non Foederati Belgii Gubernatoris Potentissimi ac Fidelissimi Leydekker, Melchior / apud Hermannum Hardenberg / 1702

 Geen heyl in het vertrouwen op sterflyke prinsen, maer op den God Jacobs. Zijnde een predicatie [...] by gelegentheyd van [...] het sterven van dien grooten vorst, Willem de Derde Goltzius, Dominicus / gedrukt ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg / 1702

 Onbepaalde verdraagzaamheyd, de verwoesting der doopsgezinden Bidloo, Lambert / J. v. Hardenberg / 1701

 Plichtschuldige rouklagt, op het smertelik verlies van [...] Herman van Halen, hoog leeraar der godsgeleerdheid. Walcheren, C.V. / [pr.] H. Hardenberg / 1701

 Lykrede, over de Dood van de Heer Hermannus van Halen Burmannus, Petrus / gedrukt by Herman Hardenberg, boekverkoper #tegen over de Maartens-Brug# / 1701

 Plichtschuldige rouklagt, op het smertelik verlies van [...] Herman van Halen, hoog leeraar der godsgeleerdheid. Walcheren, C.V. /  H. Hardenberg / 1701 

Lykrede, over de Dood van de Heer Hermannus van Halen  Burmannus, Petrus / gedrukt by Herman Hardenberg, boekverkoper #tegen over de Maartens-Brug# / 1701

 Waare afbeelding der eerste Christenen, vólgens hun leevendig geloof, en heylig leeven ... Arnold, Godfried / by Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen ... / 1700-1701

 Stichtelyke Rymen op verscheiden stoffen, waar van omtrent de helft nooit voordeesen gedrukt zijn Huygen, Jan / J. van Hardenberg / 1700 

Bruylofts-galmen ter trouwe van den geleerden heer mr. Lodewyck van Ommeren, en de bevallige en deught-rijke juffrou mejuffrou Alida Jacoba vander Schuer, in eght-genootschap getreden op den 23 July 1700

 Schuer, Annet vander / gedrukt by Harmannus van Hardenberg ... / 1700

Psalterium Davidis sarmine Elegiaco latine redditum : accedunt Hymni quidam sacri in Ecclesia decantari solitiCocq, Gisb. / Ex Officina Hermanni Hardenberg / 1700 

De beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. : Uitgedrukt in zinne- beelden ... Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J.H Huygen, Pieter / Der derden druk / by de weduwe van Pieter Arents, en Cornelis vander Sijs ... / 1700

Les dieux et la religion payens pour l'intelligence des poëtes & des anciens auteurs Grecs & Latins. = Dii et religio ethnicorum ad poëtarum authorumque veterum sive Græcorum sive Latinorum intelligentiam. = De goden en godsdienst der heydenen tot verstand der dichters, en oude, zoo Grieksche als Latijnsche, schrijvers. Gautruche, P. / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1700

 Waare afbeelding der eerste Christenen, vólgens hun leevendig geloof, en heylig leeven ... Arnold, Godfried / by Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen ... / 1700-1701 

De beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden .. Huygen, Jan / Der derden druk. Hier zyn bygevoegt de Stichtelyke Rymen van J.H / by de Weduwe van Pieter Arents, en Cornelis vander Sijs#in de Beursstraat# / 1700

Het recht gebruyck van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge : bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Item, De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avondmael met een nevensgaende troost,. Als mede De noodsakelijkheyt des H. Avondmaels: neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven,. En De reyze na Beth-El, of Het huys Gods ... Midsgaders Soete ziel-tochten en bewegingen des herten: ..., verb. en gesuyvert. Ook verryckt met Een daghwerck van beweegredenen to het gebed, ... Verc. met pl Drelincourt, Charles / gedr. by Jac. van Hardenberg / 1700 

Stichtelyke Rymen op verscheiden stoffen, waar van omtrent de helft nooit voordeesen gedrukt zijn Huygen, Jan / J. van Hardenberg / 1700 Den jongen Jeremias, vertoont in een Intreepredikaatie over Jeremia I: VI-IX .. in de gemeente ... binnen Zirk-zee Hulscher, Henrik / by Hermannus Hardenberg, boekverkoper op den hoek van de Maertensbrug / 1700

 Mennonitisch ondersoek, op de korte grond-stellingen, die van Dr. Galenus opgestelt zijn, in sijn Verdediging der Christenen, die Doopsgesinde worden genaamt : benevens korte grond-stellingen van hun gelove en leere, door Galenus Abrahamsz., met kennis, en toestemming van andere sijner mede-leeraren Feddriks van Molqueren, Douwe / by Jacobus van Hardenberg / 1700

 Waare afbeelding der eerste Christenen, vólgens hun leevendig geloof, en heylig leeven ... Arnold, Godfried / by Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen ... / 1700-1701

 Mennonitisch ondersoek, op de korte grond-stellingen, die van Dr. Galenus opgestelt zijn, in sijn Verdediging der Christenen, die Doopsgesinde worden genaamt : benevens korte grond-stellingen van hun gelove en leere, door Galenus Abrahamsz., met kennis, en toestemming van andere sijner mede-leeraren Feddriks van Molqueren, Douwe / by Jacobus van Hardenberg / 1700

 Mennonitisch ondersoek, op de korte grond-stellingen, die van Dr. Galenus opgestelt zijn, in sijn Verdediging der Christenen, die Doopsgesinde worden genaamt : benevens korte grond-stellingen van hun gelove en leere, door Galenus Abrahamsz., met kennis, en toestemming van andere sijner mede-leeraren Feddriks van Molqueren, Douwe / by Jacobus van Hardenberg / 1700 

De predikende en biddende Christus: ofte Schriftmatige verklaringe over het 15de, 16de en 17de capittel des Euangeliums Joannis. : Waer by gevoegt zyn drie predikatien, passende op het gebruyk des H. Avondmaals ... Goltzius, Dominicus / ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg ... / 1700

 Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; : bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen,. Item, De klacht van een swaermoedige ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost,. Als mede, De noodsakelijkheit des H. Avondmaels.. door G. Udemans en [J. van Foquenbergues]. De reyze na Beth-El, of het Huys Gods: ... Midsgaders Soete ziel-tochten en bewegingen des herten: met byvoeginge van verscheyde Psalmen... : ook verrijckt met een Daghwerk... Drelincourt, C. / . / J. van Hardenberg / 1700

Psalterium Davidis sarmine Elegiaco latine redditum : accedunt Hymni quidam sacri in Ecclesia decantari soliti Cocq, Gisb. / Ex Officina Hermanni Hardenberg / 1700 

De predikende en biddende Christus: ofte Schriftmatige verklaringe over het 15de, 16de en 17de capittel des Euangeliums Joannis. : Waer by gevoegt zyn drie predikatien, passende op het gebruyk des H. Avondmaals ... Goltzius, Dominicus / ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg ... / 1700

 Het recht gebruyck van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge; : bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen,. Item, De klacht van een swaermoedige ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost,. Als mede, De noodsakelijkheit des H. Avondmaels.. door G. Udemans en [J. van Foquenbergues]. De reyze na Beth-El, of het Huys Gods: ... Midsgaders Soete ziel-tochten en bewegingen des herten: met byvoeginge van verscheyde Psalmen... : ook verrijckt met een Daghwerk... Drelincourt, C. / . / J. van Hardenberg / 1700

 Mennonitisch ondersoek, op de korte grond-stellingen, die van Dr. Galenus opgestelt zijn, in sijn Verdediging der Christenen, die Doopsgesinde worden genaamt : benevens korte grond-stellingen van hun gelove en leere, door Galenus Abrahamsz., met kennis, en toestemming van andere sijner mede-leeraren Feddriks van Molqueren, Douwe / by Jacobus van Hardenberg / 1700 

Les dieux et la religion payens pour l'intelligence des poëtes & des anciens auteurs Grecs & Latins. = Dii et religio ethnicorum ad poëtarum authorumque veterum sive Græcorum sive Latinorum intelligentiam. = De goden en godsdienst der heydenen tot verstand der dichters, en oude, zoo Grieksche als Latijnsche, schrijvers. Gautruche, P. / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1700

 De prophetie van Zacharias, naaukeurig ontleed, grondig verklaart, en ter betragtinge toegepast. Bierman, Johannes /  by Hermannus Hardenberg ... / 1699 Maagdenloof H.V.M. / By Hermannus van Hardenberg ... / 1699

Op het huwelyk van de eerwaarde bruydegom Jacob Jacobsz. Verfalje, leeraar der Doopsgezinden binnen Amsterdam, en de eerbaare bruyd Alida Kitzgen. : Bevestigt binnen Vtrecht, op den 26 dag van Oogstmaand des jaars 1699

 Spinniker, Adr. / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / [1699] 

Praxeos grammaticae graecae partes quator : seu analysis textus graeci etymologica, syntactica & critica, secundum Matthaei capita quinque priora & symbolum apostolorum : ofte een ontleding van den Griekschen text, volgens de vyf eerste capittelen van Matthaeus, en de XII articulen des christelyken geloofs Hooght, Everhardus van der / Jacobus van Hardenberg / 1699

 De oorsaak van de beweeging der weereld D.S.J. / Hardenberg / 1699

 De oorsaak van de beweeging der weereld. D.S.J. / H. Hardenberg / 1699

 Polityke toets-steenBokkalini, Tr. / Ter drukkery van Jacobus van Hardenberg / 1699

 Historivaerzen des Ouden en Nieuwen Verbonds.Hoogstraten, Fr. van /   J. van Hardenberg / 1699

 Historivaerzen des Ouden en Nieuwen Verbonds. Hoogstraten, Fr. van /   J. van Hardenberg / 1699

 Ter bruilofte van de heer Abraham Willink junior, en juffrouw Gouda Apostool J. van Hardenberg  / [1699]

 Maagdenloof H.V.M. / By Hermannus van Hardenberg ... / 1699

 De algemeene sendbrief des apostels Jacobi Goltzius, Dominicus / gedrukt ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg / 1698

 De algemeene sendbrief des apostels Jacobi schriftmatig verklaert en toegeeygent tot gebruyk der godsaligheyd Goltzius, D. / ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg, boekverkooper / 1698 

D. van Gedichten Hoogstraten, D. van / Jacobus gedrukt by van Hardenberg / 1697

 Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert Lodenstein, Jodocus van / Jacobus van Hardenberg / 1697 Gedichten Hoogstraten, David van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1697

 J. van Lodensteyns Negen predicatiën, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert : als ook, met een Beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaer, J. van Lodensteyn ; door Everardus van der HooghtLodensteyn, Jodocus van / by Jacobus van Hardenberg / 1697 

Ter bruylofte van mons. Niklaas Pot, en mejuffrouw Geertruyd van Bellekamp Goeree, Jan / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / [1697]

 Gedichten Hoogstraten, David van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1697

 Oeconomia animalis, of Huishouding des menschelyken lichaams liefhebber der genees- en heelkunde, een / gedr. by Jac. van Hardenberg / 1697 

Jerusalem en Sion tot vreugdegalmen opgespoort door de liefelyke harptoonen van koning David [...]. Ter gelegentheid van den algemeinen dankdag over Neederlands vreede. Steverslooth, Laurentius / Utregt, H. Hardenberg bsr, [1697]

/ [1697] Gedichten Hoogstraten, David van / gedrukt by Jacobus van Hardenberg ... / 1697

 Verhandelinge van de goden en godsdienst der heidenen : tot verstand der dichters, en oude, zoo Grieksche als Latijnsche, schrijvers Gautruche, P. / Gedrukt, by Jacobus van Hardenberg ... / 1696 

Kruistriomf Vollenhove, J. /  gedrukt by Jacobus van Hardenberg, boekverkoper, #in de Stilsteeg# / 1696

De getrouwe herder. Blyëindend treurspel Guarini, Battista / gedr. by Jac. van Hardenberg / 1696

 De getrouwe herder. Blyëindend treurspel  Guarini, Battista / gedr. by Jac. van Hardenberg / 1696

 Polityke toet-steen Bokkalini, Tr. / ter drukkery van Jacobus van Hardenberg ... / 1695

 Polityke toets-steen Bokkalini, Tr. / ter drukkery van Jacobus van Hardenberg ... / 1695

 Korte reegelen van den aanwas in de genade Koelman, Jacobus / ter drukkerye van Jacobus van Hardenberg / 1695

 Op het huwelyk van monsr. Joan Wenkink, en juffrou Joanna Schoemaker. Egtelijk gebonden door de band der liefde, binnen Amsterdam, op de 2de van oogstmaand, 1695

 gedrukt by Jacobus van Hardenberg / [1695] Kruistriomf. Vollenhove, J. /  J. van Hardenberg / 1695

 Polityke toet-steen Bokkalini, Tr. / ter drukkery van Jacobus van Hardenberg ... / 1695

 't Groot erfdeel van een waare geloovige : zijnde een kort bericht van de natuure, werkingen en vruchten van 't geloof by Jacobus van Hardenberg / 1694

 Uytgelesene Bybel-stoffe, soo des Ouden als des Nieuwen Testaments : schriftmatigh verhandelt, tot kennisse der Waerheyt, die na de godtsaligheyt is Goltzius, Dominicus / Jac. van Hardenberg / 1694

 Brief van Abbe Jacobsz. aen Jacob van Rooyesteyn. .. Jacobsz, Abbe / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1694

 De beginselen van Gods koninkryk in den mensch. .. Huygen, Pieter /   by de Wed. Pieter Arends#in de Beurs-steeg# / 1690 

Regtsinnige harp-stoffe: bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus ; ... nevens een formeele belydenisse ... als noch eenige by-dichten Duykerius, Joannes / by Jakobus van Hardenberg / 1685

 Regtsinnige harp-stoffe : bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus; vercierd met uytgesogte en zinrijke sententien ... nevens een formeele belydenisse van alle de grond-waarheden der Gereformeerde kerke, ... als noch eenige by-dichten. Duykerius, Johannes / by Jakobus van Hardenberg, boekdrukker #op de Nieuwe-Zyds Achter-burgwal, by Jan Roon-poort Tooren-steeg# / 1685

 Regtsinnige harp-stoffe : bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus; vercierd met uytgesogte en zinrijke sententien ... nevens een formeele belydenisse van alle de grond-waarheden der Gereformeerde kerke, ... als noch eenige by-dichten.Duykerius, Johannes / by Jakobus van Hardenberg, boekdrukker #op de Nieuwe-Zyds Achter-burgwal, by Jan Roon-poort Tooren-steeg# / 1685

 Regtsinnige harp-stoffe : bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus; vercierd met uytgesogte en zinrijke sententien ... nevens een formeele belydenisse van alle de grond-waarheden der Gereformeerde kerke, ... als noch eenige by-dichten. Duykerius, Johannes / by Jakobus van Hardenberg, boekdrukker #op de Nieuwe-Zyds Achter-burgwal, by Jan Roon-poort Tooren-steeg# / 1685

 Regtsinnige harp-stoffe : bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus; vercierd met uytgesogte en zinrijke  sententien ... nevens een formeele belydenisse van alle de grond-waarheden der Gereformeerde kerke, ... als noch eenige by-dichten. Duykerius, Johannes / by Jakobus van Hardenberg, boekdrukker #op de Nieuwe-Zyds Achter-burgwal, by Jan Roon-poort Tooren-steeg# / 1685

 Regtsinnige harp-stoffe : bestaande in gesangen en vaarsen over de Heydelbergse catechismus; vercierd met uytgesogte en zinrijke sententien ... nevens een formeele belydenisse van alle de grond-waarheden der Gereformeerde kerke, ... als noch eenige by-dichten. Duykerius, Johannes / by Jakobus van Hardenberg, boekdrukker #op de Nieuwe-Zyds Achter-burgwal, by Jan Roon-poort Tooren-steeg# / 1685

 Ter bruyloft van sr. Isaak vander Styl, en juffr. Anna Koerten. : Egtelijk vereenigt den 3 van Wijnmaand, 1683

 by Jacobus van Hardenberg ... / 1683 Ter bruyloft van monsr. Johannes vander Steen, en juffr. Katharina vander Heyde, echtelijk vereenigt binnen Weesel den elfden van Slachtmaendt 1681 Fortgens, G. / gedrukt by Jacobus van Hardenberg / 1681

 D'Argenis van J. Barklai ... nieuwelijks door J. H. Glazemaker uit de Latijnsche in de Nederlandtsche taal overgezet .. Barklai, J. / by Johannes ten Hoorn#over 't Oude Heere Logement# / 1680-1681 D'Argenis van J. Barklai ... nieuwelijks door J. H. Glazemaker uit de Latijnsche in de Nederlandtsche taal overgezet .. Barklai, J. / by Johannes ten Hoorn#over 't Oude Heere Logement# / 1680-1681

 D'Argenis van J. Barklai ... nieuwelijks door J. H. Glazemaker uit de Latijnsche in de Nederlandtsche taal overgezet .. Barklai, J. / by Johannes ten Hoorn#over 't Oude Heere Logement# / 1680-1681

 Bedenkingen over Corn. Tacitus, en proefstukken van historie, Malvezzi, Virgilio / by Joannes Janssonius van Waesberge en sonen, voor den autheur / 1680 D'Argenis van J. Barklai ... nieuwelijks door J. H. Glazemaker uit de Latijnsche in de Nederlandtsche taal overgezet .. Barklai, J. / by Johannes ten Hoorn#over 't Oude Heere Logement# / 1680-1681 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek : KA 112 / Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant; -1456

Beka, Johannes de / Hardenberg / 1518 

Florum sparsio ad historiam passionis Jesu Christi .. Lydius, Jacobus / Editio nova / ex officina Hermanni Hardenberg / 1701

Dissertatio philosophica de causa motus et principiis solidorum corporum Santvoort, Theodorus / apud Hermannum Hardenberg / 1704

Dissertatio philosophica de causa motus et principiis solidorum corporum Santvoort, Theodorus / apud Hermannum Hardenberg / 1704