Uitgaven het RK Jongensweeshuis Tilburg

1.Heemkundige bloemlezing ten dienste van het onderwijs ; 4: Vierde deeltje Knippenberg, H.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1961 

2.Heemkundige bloemlezing ten dienste van het onderwijs ; 3: Dl.

Knippenberg, H.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1959  3.Aanvankelijk lezen : een kwalitatief vergelijkende studie van een aantal hedendaagse methoden voor aanvankelijk leesonderwijs in Nederland Cesarius, M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1958 

4.Vernieuwing van het geschiedenis-onderwijs Denkers, V. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1958 

5.Heemkundige bloemlezing ten dienste van het onderwijs ; 2: Dl. 2 Knippenberg, H.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1958 

6.Algemeen beschaafd Nederlands als grondslag van het moedertaalonderwijs Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1958 

7.Schoolleiding : overwegingen over het wezen en de plichten van het hoofdschap Tilborg, D.G.F. van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1957 

8.Expressie en onderwijs : een voor-onderzoek naar het wezen, de  betekenis, de mogelijkheid en wenselijkheid, en de plaats van de  expressie in de moderne didaktiek van de lagere school Linde, E. v.d. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1957 

9.Katholieke jonge arbeiders Erde Dubois, Han van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1957 

10.Heemkundige bloemlezing ten dienste van het onderwijs ; 1: Eerste deeltje Knippenberg, H.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis etc. / 1957 

11.Heemkundige bloemlezing ten dienste van het onderwijs Knippenberg, H.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1957-1961 

12.Naar een betere spelling! : pleidooi voor radikale vereenvoudiging Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1957 

13.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 3 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1957] 

14.Muk de drakendoder ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1957] 

15.Flip en Flap bij de boskabouters Vlijmen, Frits van / R.K. Jongensweeshuis / [1957] 

16.Avonturen van Flip en Flap Vlijmen, Frits van /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1957] 

17.Het communisme en de cultuur : ondergang of renaissance? Lauwers, L. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1956 

18.Leer uw kinderen spreken ; Dl.3: Stem- en aan de spraak verwante afwijkingen Logger, Berthilo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1956 

19.Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  R.K. Jongensweeshuis / 1956 

20.Kan het zo op de B.L.O.? Last, H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1956 

21.Muziekopvoeding op de lagere school : bezinning op taak en structuur van het muziekonderwijs Evers, S.T.R. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1956 

22.Geniet van 't lied : zangmethode voor de lagere school ; 4e leerjaar Vierde druk / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1956 

23.Ik lees al ; 8 Reijnders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1956] 

24.Ik lees al ; 7 Reijnders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1956] 

25.Ik lees al ; 6 Reijnders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1956] 

26.Puk en Muk door Afrika ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1956] 

27.Prinses Rosalinde ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  R.K. Jongensweeshuis / [1956] 

28.Pimpernol en Pimpernel Fiks, E. / R.K. Jongensweeshuis / 1956 

29.Persoonlijkheidsvorming volgens de leer van Franciscus van Sales Gerlag, Jos W. / R.K. Jongensweeshuis / 1956 

30.Culturele en maatschappelijke vorming Smeelen, Pius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1955 

31.Morgenwijding : korte reflexies voor alle dagen van het schooljaar Schipper, B.A. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1955 

32.Opvoeding en onderwijs in de Sovjet-Unie Steffens, Gerhard / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1955 

33.Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi, ook voor U! : de boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland Rooy, F.C. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1955 

34.Ik lees al ; 5 Reijnders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

35.Ik lees al ; 4 Reijnders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

36.Ik lees al ; 3 Reijnders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

37.Ik lees al ; 2 Reijnders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

38.Ik lees al ; 1 Reijnders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

39.Ik lees al Reijnders, Jos. M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1955-... 

40.Puk en Muk in ridderland ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

41.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 1 Versteeg, M.C. /  R.K. Jongensweeshuis / [1955] 

42.Sinterklaas gefopt Fiks, E. / R.K. Jongensweeshuis / 1955 

43.De drie prinsen Fiks, E. / R.K. Jongensweeshuis / 1955 

44.Psychologie der schoolvakken ; Psychologie voor opvoeders Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1954] 

45.Pedagogische psychologie ; Psychologie voor opvoeders Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1954] 

46.Psychologie voor opvoeders Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1954 

47.Algemene psychologie : oude en nieuwe banen ; Psychologie voor opvoeders Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1954 

48.Leer uw kinderen spreken ; Dl.1 Logger, Berthilo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1954 

49.Leer uw kinderen spreken Logger, Berthilo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1954-1956 

50.Lectuur voor kind en jeugd : geschiedenis, wezen, verspreiding van goede lectuur voor de katholieke jeugd Fritschy, Martinio / Drukkerij van het R.K. jongensweeshuis / 1954 

51.Het kind en zijn ontwikkeling Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1954 

52.Spies at High Keep Rutley, C. Bernard / R.K. Jongensweeshuis / 1954 

53.Puk en Muk door Afrika ; Eerste deel Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1954] 

54.Adje : de keeper van "Sportief" Wassenaer, Fred van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1954] 

55.De avontuurlijke vaart van Snor en Knor : een zonderling verhaal Nispen, Victor van / s.n.] / 1954 

56.Lectuur voor kind en jeugd : geschiedenis, wezen, verspreiding van goede lectuur voor de Katholieke jeugd Fritschy, Fr. Martinio / R.K. Jongensweeshuis / 1954 

57.Biologie op de lagere school en kweekschool ; Dl.1: Rol van de natuurlijke historie bij opvoeding en onderwijs  Vinken, Andreo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1953 

58.Biologie op de lagere school en kweekschool Vinken, Andreo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1953-1954 

59.Voorbereiding van kinderen tot het H. Vormsel : handleiding in uitgewerkte lessen Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

60.Psychologie van taal en taalonderwijs Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / 1953 

61.Missieactie en missieproblemen Eerenbeemt, André van den / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1953 

62.Wilde Roos Versteeg, M.C. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

63.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 11e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. /   R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

64.Lezen en nadenken : stil-leesstof voor oudere leerlingen verzameld en van vragen voorzien ; Vierde deeltje Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

65.Nieuwe keurlessen : letterkundig leesboek voor katholieke inrichtingen van voortgezet onderwijs ; IV Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

66.Puk en Muk door Afrika ; Tweede deel Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

67.Jennemieke van Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

68.Puk en Muk op de tandem ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

69.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 7 Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

70.Reizen van Puk en Muk : naar het land van de mensen ; Eerste deel Fransen, Frans /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

71.Puk en Muk naar de maan ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1953 

72.De wonderlijke reis van Emie Ereprijs Vuurvlam, Elbert / R.K. Jongensweeshuis / 1953 

73.Het prentenboek van het Heilig Vormsel Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953] 

74.De fraters van Tilburg van 1844-1944 ; Dl. 3: 1912-1944. De scheiding,  1912-1916. De Congregatie onder Lekenbestuur, 1916-1944 Horsten, M. Tharcisio / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1952 

75.Fröbel en de nieuwe opvoeding Widdershoven, G. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1952 

76.De moeder van Don Bosco Rombouts, S. /  R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

77.Dr. Hendrik W. E. Moller : levensschets Knippenberg, H.H. / Drukkerij v.h. R.K. Jongensweeshuis / 1952 

78.Muk de drakendoder ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

79.Geef acht! : nieuwe rekencursus voor de lagere school. Leerlingenboek ; 3: bij 2e helft 2e leerjaar Rombouts, S. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

80.De marmot met het gouden belletje ; II Versteeg, M.C. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

81.Lezen en nadenken : stil-leesstof voor oudere leerlingen verzameld en van vragen voorzien ; Eerste deeltje Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

82.Nieuwe keurlessen : letterkundig leesboek voor katholieke inrichtingen van voortgezet onderwijs ; III Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

83.Puk en Muk op de tandem ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

84.Jennemieke van Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

85.Lezen en nadenken : stil-leesstof voor oudere leerlingen verzameld en van vragen voorzien ; Tweede deeltje Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

86.Lezen en nadenken : stil-leesstof voor oudere leerlingen verzameld en van vragen voorzien Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg / 1952-... 

87.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; no 5 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

88.Reizen van Puk en Muk : naar het land van de mensen ; Tweede deel  Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

89.Knilleke het trouwe kleermakertje  Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952] 

90.De fraters van Tilburg van 1844-1944 ; Dl. 2: Periode van snelle groei.  1883-1912  Horsten, M. Tharcisio / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

91.De geest van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg  Optatus / drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

92.Het leven van père Girard, 1765-1850 Kock, F.P.C. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

93.'N proeve van didaktische leiding van het volksonderwijs Carpay, H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

94.Werken in groepsverband : een proeve van sociale opvoeding Tongeren, A. van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

95.Jean Baptiste de la Salle : sociale voorvechter en heilige pedagoog, 1651-1951 : bij het derde eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april Ottenhof, Willibrordus / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

96.Nonni en Manni : een verhaal uit mijn jeugd dat echt gebeurd is Svensson, Jon /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

97.Wat doen we met onze linkse kinderen? Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1951 

98.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 4 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

99.Nonni en Manni : een verhaal uit mijn jeugd dat echt gebeurd is Svensson, Jon /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

100.Nieuwe keurlessen : letterkundig leesboek voor katholieke  inrichtingen van voortgezet onderwijs ; II Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

101.Nieuwe keurlessen : letterkundig leesboek voor katholieke  inrichtingen van voortgezet onderwijs ; I Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

102.Puk en Muk in China ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

103.De meiboom : slotbundel : leesstof voor het voortgezet onderwijs  Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

104.Het prentenboek van de Eerste H. Communie Versteeg, M.C. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

105.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 3 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

106.Nieuwe keurlessen : letterkundig leesboek voor katholieke inrichtingen van voortgezet onderwijs Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951]-... 

107.Elementaire zielkunde Rombouts, S. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1951] 

108.Film en jeugd : een bijdrage tot oplossing van het meest brandende probleem dat Nederland beroert Pas, W. van de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1950 

109.De daling van het nationale intelligentiepeil Koppen, Chr.A. v. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1950 

110.Sport : een nieuwe sport-periode, haar betekenis en organisatie Goris, H. / Drukkerij van het R.K Jongensweeshuis / 1950 

111.Simon Verepaeus (1522-1598) : paedagoog der contra-reformatie Nauwelaerts, M.A. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1950 

 

112.Sim en Sam Donkers, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

113.Reizen van Puk en Muk : naar het land van de mensen ; Tweede deelFransen, Frans /  Drukkerij van het R.K.  Jongensweeshuis / [1950] 

114.Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /   Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [tussen 1950 en 1956] 

115.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 6e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. /  R.K. Jongensweeshuis / [1950]  

116.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 23e deeltje, 7e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

117.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 12e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

118.Puk en Muk thuis Fransen, Frans / R.K. Jongensweeshuis / 1950 

119.Puk en Muk en Moortje naar Amerika ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

120.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 24e deeltje, 7e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

121.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 22e deeltje, 7e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

122.Harlekijntje ; 2 Peters, Cesare /   Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [195-?] 

123.Harlekijntje Peters, Cesare / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1950-...] 

124.Harlekijntje ; 1 Peters, Cesare /   Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [195-?] 

125.Puk en Muk naar de maan ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

126.Puk en Muk en Schobbejak ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

127.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 10 Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

128.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 15e deeltje : 4e leerjaar Rombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

129.Geniet van 't lied : zangmethode voor de lagere school.  Handleidingen ; 6e leerjaar Donders, Realinus / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1950 

130.In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg : eeuwkroniek der  kweekschool Sint Stanislaus, 1850 Tilburg-Goirle 1950 Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid / R.K.  Jongensweeshuis / 1950 

131.Puk en Muk door Afrika ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

132.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 21e deeltje : 6e  leerjaarRombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

133.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 19e deeltje, 6e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

134.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 18e deeltje : 5e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

135.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 17e deeltje : 5e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

136.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 9 Versteeg, M.C. /  R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

137.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 8 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1950] 

138.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 16e deeltje : 5e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

139.Psychologie van het schrijven en het schrijfonderwijs Timmermans, J.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1949 

140.Anemoontje : een vertel- of leesboekje voor kinderen van 6-9 jaar Casimiro / R.K. Jongensweeshuis / 1949 

141.Gebrekkige lezers en woordblindheid Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / 1949 

142.Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1949?] 

143.Geniet van 't lied : zangmethode voor de lagere school ; Handleidingen Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1949-... 

144.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 11e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

145.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 8e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. /  R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

146.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 7e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. /   R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

147.Steven sterkenarm Bosch, Jos. van den / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

148.Sim en Sam Donkers, J. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

149.Muk de drakendoder ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

150.Anemoontje Casimiro / R.K. Jongensweeshuis / 1949-... 

151.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 6  Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

152.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 5 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

153.Geniet van 't lied : zangmethode voor de lagere school Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1949-... 

154.Beeroom! Fiks, E. / Drukkerij van het R.K Jongensweeshuis / [1949] 

155.Sim en Sam Donkers, J. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

156.Puk en Muk en de heks ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1949 

157.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 14e deeltje : 4e leerjaar Rombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

158.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 13e deeltje : 4e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

159.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 10e deeltje, 3e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

160.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 9e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

161.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 6e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1949] 

162.Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve  Vrouw, Moeder van Barmhartigheid Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder  van Barmhartigheid / s.n.] / [1949] 

163.Geef acht! : nieuwe rekencursus voor de lagere school ;   Leerlingenboek Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1948-... 

164.Geef acht! : nieuwe rekencursus voor de lagere school Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1948-... 

165.De katholieke school in het verleden ; Dl. I: Drie eeuwen zonder vrijheid Kock, F. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1948 

166.De katholieke school in het verleden Kock, F. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1948 

167.Psychologie der ascese : wenken voor een psychologisch-juiste asceseLindworsky, Johannes / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1948 

168.Het prentenboek van de kinderbiecht Versteeg, M.C. /  R.K. Jongensweeshuis / 1948 

169.Oranje in het hart Radbouds, Rud. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

170.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 3 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1948 

171.De marmot met het gouden belletje ; 1 Versteeg, M.C. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

172.Puk en Muk naar de maan ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

173.Bloedsporen over de sneeuw : een verhaal uit de eewige ijsvelden Wassem, W. van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

174.Jonge wolven sluipen door de rimboe Peters, Cesare / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

175.Vlugge Slang : missieverhaal Midden-Afrika Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

176.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek  onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 6: Onze letterkunde van 1880-hedenHorsten, J.L. /   Drukkerij van het R.K.  Jongensweeshuis / [1948] 

177.Het heldinnetje Agnes Landeren, Leo van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

178.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 8e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1948] 1

79.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 5e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

180.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 4e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

181.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 3e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1948] 

182.Verstandig studeren en vruchtbaar werken Rombouts, S. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1947 

183.Onderwijstests Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1947 

184.Taalkundig inzicht voor school en leven Royen, Gerlach / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1947 

185.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 4 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

186.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 7 Versteeg, M.C. /   Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

187.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 10 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

188.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 8 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

189.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 6 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

190.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 1 Versteeg, M.C. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

191.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 9 Versteeg, M.C. / drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

192.Mariahulde ; 5: V Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis] / [1947] 

193.Ik lees al Reijnders, Jos.M. / s.n.] / 1947-1948 

194.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 7e deeltje : 3e leerjaar Rombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

195.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 2e deeltje : 2e leerjaar Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1947] 

196.De meiboom : leesstof voor de lagere school ; 1e deeltje : 2e leerjaar  Rombouts, Fr.S. / R.K. Jongensweeshuis / [1947]  

197.De meiboom : leesstof voor de lagere school Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / [1947-...] 

198.Karaktervorming : katholieke deugdenleer als basis en richtsnoer Witteman, W. / R.K. Jongensweeshuis / 1947 

199.Radio-onderwijs-congres : peiling van het katholieke schoolwezen in Nederland : voordrachten gehouden voor de K.R.O. van 6 tot 17  augustus 1946 R.K. Jongensweeshuis / 1947 

200.De fraters van Tilburg van 1844-1944 ; Dl. 1: De stichting en eerste uitbreidingen. 1844-1883 Horsten, M. Tharcisio / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

201.De fraters van Tilburg van 1844-1944 Horsten, M. Tharcisio / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946-1952 

202.Zestien meditaties voor opvoeders en onderwijzers van den Heiligen Jean Baptiste de la Salle Salle, Jean Baptiste de la / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

203.De pedagogie van een heilige Auffray, A. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

204.Heemkundig totaliteitsonderwijs : een proeve van  onderwijsvernieuwing in de laagste drie klassen der lagere schoolZalm, Oscar / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

205.Rondom het zingen op de L.S. Donders, M. Realinus / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

206.Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs Nispen, Victor van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1946 

207.De wilde vloed Roeland, F.M. /   R.K. Jongensweeshuis / 1946 

208.Door de storm Roeland, F.M. /   R.K. Jongensweeshuis / 1946 

209.Mariahulde ; 4: IV Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis] / [1946] 

210.Mariahulde ; 3: III Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis] / [1946] 

211.Mariahulde ; 2: II Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis] / [1946] 

212.Mariahulde ; 1: I Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis / [1946] 

213.Mariahulde Schrijvers, V. / R.K. Jongensweeshuis / [1946-1947] 

214.Maak er mannen van Pradel, Henri / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1945] 

215.Het kernprobleem der godsdienstpedagogiek Soiron, Thaddaeus / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1945  

216.Siske en zijn konijntjes Hemel, Frits / R.K. Jongensweeshuis / [1945] 

217.Het gestolen prinsje Jansen, Klaas / R.K. Jongensweeshuis / [1945] 

218.Kerstverhalen Landeren, Leo van / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1945] 

219.Naar een betere methodiek! ; III: De vaardigheden Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

220.Naar een betere methodiek! ; II: De zaakvakken Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

221.Naar een betere methodiek! ; I: De hoofdvakken Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

222.Naar een betere methodiek! Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

223.Puk en Muk op de tandem ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

224.Puk en Muk thuis ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

225.Puk en Muk naar de maan ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

226.Inleiding tot de studie der letterkunde Horsten, J.L. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

227.Puk en Muk ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

228.Steven sterkenarm en Bram de boef Bosch, Jos. van den / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

229.Dwientje bij de zandmannetjes Doumen, N. / R. K. Jongensweeshuis / [1941] 

230.De kleine bloedgetuige Doumen, N.  / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1941] 

231.Het talent van domme Miep Nilke, Jeels / R.K. Boekcentrale / [1941] 

232.Op leven en dood Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis / [1941] 233.Mieps proefjaar  Nilke, Jeels / R.K. Jongensweeshuis / 1941 

234.Waarde en doelstelling der lichamelijke opvoeding Smeelen, Pius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1941 

235.Geschiedenis van Brabant : voor het zevende leerjaar Claassen, Vict. / R.K. Jongensweeshuis / 1940 

236.De Spaans-Nederlandse pedagoog Jan Louis Vives (1492-1540) Meuwissen, B. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940 

237.Keurbladzijden uit 'Der Geist des Ganzen' Langbehn, Julius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940 

238.De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940 

239.De ideale opvoeder voor onze tijd : Don Bosco Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940 

240.Avonturen van Tante Leida Pannelat Bosch, Jos. van den / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1940] 

241.Sprookjes en vertelsels voor onze jeugd ; 1: De zondagsjager Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1940] 

242.Sprookjes en vertelsels voor onze jeugd Versteeg, M.C. /  / R.K. Jongensweeshuis / [1940-]... 

243.Puk en Muk thuis Fransen, Frans / R.K. Jongensweeshuis / 1940 

244."Ezeltje, wat zeg je?" Vlijmen, Frits van / R.K. Jongensweeshuis / [194-?] 

245.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; Dl. 3: Didaktische richtsnoeren  Rombouts, S.  / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940

246.Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven ; Dl. 1. - 15e dr. - 1940. Dl. 3-4. - 14e dr. - 1936   / Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / [1940]

247.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; Tweede gedeelte: De juiste techniek Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1940 

248.Huishoudonderricht voor alle meisjes Stuurman, J.H. / R.K. Jongensweeshuis / 1940 

249.Prof. Dévaud over de nieuwe school Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / 1940 

250.Een gids voor onze ouders Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1940 

251.Katholieke pedagogiek ; Dl. 3: Het opvoedingswerk ; A: Lichamelijke, verstandelijke en godsdienstig-zedelijke vorming. B: Methodiek der vakken Rombouts, S. /   R.K. Jongensweeshuis / 1939 

252.Heemkunde op de katholieke L.S. ; I: De stof Barten, A.W.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1939 

253.Proeve van een godsdienstprogramma voor de L.S. Burg, G.P.J. van der / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1939 

254.De paedagogische situatie van het ogenblik in Nederland Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1939 

255.Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde Weijnen, A. / R.K. Jongensweeshuis / 1939 

256.Het prentenboek van de kinderbiecht Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / 1939 

257.O, die Kees! Fiks, E. / R.K. Jongensweeshuis / [1939] 

258.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 6 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1939] 

259.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; Eerste gedeelte: Werken en willen Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1939 

260.Heemkunde op de katholieke L.S. Barten, A.W.H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1939-.... 

261.Lief en leed in de Jowa Vlijmen, Frits van / R.K. Jongensweeshuis / [1939 

262.De ongeluksauto Doumen, N. / R.K. Jongensweeshuis / [1939] 

263.Eenvoud in de opvoeding Theresina, M. / R.K. Jongensweeshuis / 1939 

264.Naar een betere school! ; III: Vernieuwing van het  godsdienstonderwijs Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1938 

265.Naar een betere school! ; II: Nieuwe gedachten over Katechese Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1938 

266.Naar een betere school! ; I: Vernieuwingsbasis Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1938 

267.Naar een betere school! Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1938 

268.De kapitein van veertien Andriessen, M.G. / R.K. Jongensweeshuis / [1938] 

269.Het prentenboek van de Eerste H. Communie Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1938] 

270.Mèt onze kinderen vóór God Lammertse, J. / R.K. Jongensweeshuis / 1938 

271.De Nederlandse volksschool in het dok : grepen uit "Het onderwijs in het jaar 1937", van enkele opmerkingen voorzien Grazer, Govert / R.K. Jongensweeshuis / 1938 

272.De oudste meisjes van onze volksschool : proeve van praktisch eindonderwijs Linden, M. v.d. / R.K. Jongensweeshuis / 1938 

273.Liturgie in de opvoeding ; II: Het kerkelijk jaar Ambrosius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1937 

274.De kindermis Braakman, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1937 

275.De inspectie over het L.O. Schooljaar 1936 Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1937 

276.Puk en Muk door Afrika ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1937]-... 

277.Jan Klaassen en de geit Jansen, Klaas / R.K. Jongensweeshuis / [1937] 

278.Noveenboekje : verzameling van 26 negendaagse oefeningen voor de feesten des Heren, van O. L. Vrouw, van St. Jozef en van andere Heiligen Salesius, M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1937 

279.Reizen van Puk en Muk : naar het land van de mensen ; "Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1937]-... 

280.Kerkelijke opvoeding Verhiel, Adr. / R.K. Jongensweeshuis / 1937 

281.Bekommernissen der industriepedagogiek Hoof, Arthur van / R.K. Jongensweeshuis / 1937 

282.Kind en godsdienst : over: Kautz' Neubau des Religionsunterrichtes Knuvelder, Louis / R.K. Jongensweeshuis / 1937 

283.Zuster Octavienne Ostermann van de Congregatie der Zusters van Liefde, Tilburg, 1852-1935 : uit hare brieven en de getuigenissen van hare medezusters Drehmanns, Jos. Maria / R.K. Jongensweeshuis / 1936 

284.Katholieke pedagogiek ; Dl. 1: De opvoeders Rombouts, S. / 2e herz. dr / R.K. Jongensweeshuis / 1936 

285.Onderwijs volgens de methode der belangstellingscentra Fred, Leon / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

286.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; Dl. 3: Didaktische richtsnoeren Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

287.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; Tweede gedeelte: De juiste techniek Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

288.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen ; 1: Eerste gedeelte: Werken en willen Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

289.Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936-1939 

290.Vrolijk volkje ; 9e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1936] 

291.Vrolijk volkje ; 13e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1936 

292.Vrolijk volkje ; 12e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1936 

293.Vrolijk volkje ; 9e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1936 

294.Vrolijk volkje ; 11e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1936 

295.De boze koning Nemal : een sprookje van mensen en kabouters Reith, B. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1936] 

296.Een uitstapje Krudde, Piet / R.K. Jongensweeshuis / [1936] 

297.De brandende rijksdaalder Federer, Heinrich / R.K. Jongensweeshuis / [1936] 

298.Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven ; Dl. 2   / Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / [1936] 

299.Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven  / Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1936-1940 

300.Bij Hendriks Fulano / Drukkerij van het R.K. jongensweeshuis / [1936] 

301.Katholieke sport Goris, H. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

302.Hoe zal ik het hun zeggen ; Tweede deel Griendt, Ant. v.d. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1936 

303.Menschenkennis en typologie Espallier, V. d' / R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1935 

304.Missieschetsen en brieven : bundel I R'berg, M.D. van / R.K. Jongensweeshuis / 1935 

305.Uit de duisternis tot het licht : (de Nederlandse missiegeschiedenis) Pas, W.M. van de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1935 

306.Oprechtheid en opvoeding Gervasius / R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1935 

307.Pronominale problemen in het Nederlands Royen, Gerlach / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1935 

308.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 10 Versteeg, M.C. /  Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

309.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 8 Versteeg, M.C. /  Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

310.Ik lees al ; Serie B1 Ruis, Emmie / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

311.Vlugge Slang : missieverhaal Midden-Afrika Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

312.Vrolijk volkje ; 7e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1935 

313.Vrolijk volkje ; 6e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1935 

314.Vrolijk volkje ; 5e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

315.Vrolijk volkje ; 4e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1935 

316.Vrolijk volkje ; 2e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1935 

317.Vrolijk volkje ; 1e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1935 

318.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; Deel 9 Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

319.Wilde Roos Versteeg, M.C. / 4e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

320.Nonni en Manni op de bergen Svensson, Jon / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

321.Ik lees al ; Serie B11 Ruis, Emmie /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

322.Ik lees al ; Serie B9 Ruis, Emmie /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935]

 323.Geschiedenis van O. L. V. van Lourdes Uitert, H. van /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

324.Overzicht van de algemene geschiedenis Claassen, Fr. Vict. / R.K. Jongensweeshuis / 1935 

325.Nonni en Manni : een ware geschiedenis uit mijn jeugd Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis [etc.] / [ca. 1935] 

326.Pieter Jong : de held van Lutjebroek Reynders, J.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1935] 

327.Hoe zal ik het hun zeggen ; [Dl. 1] Griendt, Ant. v.d. / R.K. Jongensweeshuis / 1935 

328.Hoe zal ik het hun zeggen Griendt, Ant. v.d. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1935-1936 

329.Liturgie in de opvoeding ; I: De H. Mis Ambrosius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1934 

330.Liturgie in de opvoeding Ambrosius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1934-1937 

331.De zedelijke wilsvrijheid, haar groei en volle wasdom ; [Dl.3]: Het  paedagogisch proces van de doelmatige overlevering der  zedelijkheidsnorm Peeperkorn, H.J.M. / R.K. Jongensweeshuis / 1934 

332.De zedelijke wilsvrijheid, haar groei en volle wasdom ; [Dl.2]: De standaardnorm der objektieve zakelijkheid Peeperkorn, H.J.M. / R.K. Jongensweeshuis / 1934 

333.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren ; No 5 Versteeg, M.C. /   Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1934] 

334.Houteren Jantje Doumen, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1934 

335.Katholieke pedagogiek ; Dl. 2: Het kind Rombouts, S. /   R.K. Jongensweeshuis / 1934 

336.De Maria-congregatie als jeugdvereeniging in 't verleden en in 't heden Ligthart, C.J. / R.K. Jongensweeshuis / [ca. 1933] 

337.Rekenmethodiek en moderne psychologie Grazer, Govert / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1933  

338.De stem uit industrie-land : (Dr. Heinrich Kautz en zijn werk) Knuvelder, Louis / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1933 

339.R.K. Jeugdbeweging in Nederland ; Dl. 2: Jeugdorganisaties met beperkt doel Groot, B.H. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1933 

340.De gewenning als opvoedingsmiddel : psychologies en pedagogies beschouwd  Rombouts, S. / Drukkerij voor het R.K. Jongensweeshuis / 1933 

341.Columbus Drukk. Uitg. R.K. Jongensweeshuis / 1933 

342.Elementaire zielkunde Rombouts, S. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1933 

343.Katholieke onderwijzers- en opvoedersidealen Verhiel, Adr. / R.K. Jongensweeshuis / 1933 

344.Regel van de H. Clara en constitutiën voor de Slotzusters Clarissen van de Hervorming van de H. Coleta Slotzusters Clarissen van de Hervorming van de H. Coleta / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

345.De gehoorzaamheid Gervasius / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1932 

346.De zedelijke wilsvrijheid, haar groei en volle wasdom ; [Dl.1]: Het psychologische ontwikkelingsproces Peeperkorn, H.J.M. / R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1932 

347.De zedelijke wilsvrijheid, haar groei en volle wasdom Peeperkorn, H.J.M. / [s.n.] / [1932-...] 

348.Jeugd en bioskoop Hermans, Fons / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1932 

349.R.K. Jeugdbeweging in Nederland ; Dl. 1: Jeugdorganisaties met algemeen doel voor de mannelijke jeugd Groot, B.H. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1932 

350.R.K. Jeugdbeweging in Nederland Groot, B. H. de / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1932-1933 

351.Schoolrecht, schoolstrijd, schoolwet in Nederland ; Tweede gedeelte Aarts, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1932 

352.Maisie's stories Hickey, Emily / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

353.The trio Rath, Victor F.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

354.Bij de Zandmannetjes Doumen, N. / R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

355.Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd ; 4: De trouwe leeuwVersteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

356.Roelands ridderknapen Badoscha, Ray / R.K. Jongensweeshuis / [1932] 

357."Puk en Muk"-serie Fransen, Frans / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1932-... 

358.De schatkamer van den koning Grinsven, Leo v. / [R.K. Jongensweeshuis] / [1932] 

359.Echt lezen : boekjes om lezen te leeren Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / 1932-... 

360.Leesmetodiek en moderne psychologie Grazer, Govert / R.K. Jongensweeshuis / 1931 

361.Verhandeling over belonen en straffen Overberg, Bernard / R.K. Jongensweeshuis / 1931 

362.Nieuwste banen in psychologie en pedagogiek Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1931 

363.Geweten en gewetensvorming Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1931 

364.Schoolrecht, schoolstrijd, schoolwet in Nederland ; Eerste gedeelte Aarts, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1931 

365.Schoolrecht, schoolstrijd, schoolwet in Nederland Aarts, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1931-1932  

366.Katholieke pedagogiekRombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / 1931-... 

367.Ik lees al Ruis, Emmie / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1931-1935 

368.De hoeve van Aptonga : verhaal uit den tijd van den H. Cyprianus, bisschop van Carthago Gisbergen, V. van / R.K. Jongensweeshuis / [1931] 

369.Begroetingen van den heiligen Joseph voor iederen dag der maand Bouvy, J. /  / R.K. Jongensweeshuis / [1931] 

370.Robespierre Claassen, Vict. / R.K. Jongensweeshuis / 1931 

371.Geert Groote en zijn invloed op het onderwijs Broeders, T.W. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1931 

372.Voor mijn kind : een prentenboek voor de heel kleinen Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / 1930 

373.Te wapen tegen 't bederf onzer dagen! Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1930 

374.Kultuurverkankering Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1930 

375.Don Bosco als opvoeder Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1930 

376.Kollewijn-spelling en taalwetenschap Royen, Gerlach / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis etc / 1930 

377.Ned Rieder : 'n Amerikaansche schoolhistorie Wehs, John A. / R.K. Jongensweeshuis / 1930 

378.Een diefje Jansen, M.Th. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1930] 

379.Met een zeilbootje over de Sont naar Zweden Svensson, Jón / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1930] 

380.Jan zonder vrees in Suriname Ass, W. van / R.K. Jongensweeshuis / [1930] 

381.Marcellin Champagnat : zijn leven, daden en ideeën Wagemakers, F.D. / R.K. Jongensweeshuis / 1930 

382.Opvoeding tot rechtvaardigheid en godsdienstigheid ; Bijzondere deugdpaedagogiek Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1930 

383.Williams schat, of De misdaad verijdeld : verhaal uit het Engelsche volksleven Andriessen, M.G. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

384.Mgr. Joannes Zwijsen als paedagoog Theresina, M. / R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

385.Elementaire zielkunde Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1929 

386.Don Bosco : zijn leven en daden Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1929 

387.Halve Frans Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

388.Middeleeuwsche verhalen Toebosch, J. / R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

389.Jeanne d'Arc Smit, Lena / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

390.Beknopte uitleg van den regel van onzen serafijnschen Vader Franciscus, ten behoeve van de leekebroeders Vitus van Bussum / R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

391.Het prentenboek van de eerste H. Communie Versteeg, M. C. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1929]  

392.De Zwarte broeders : een verhaal uit de school Garrold, Richard P. /   R.K. Jongensweeshuis / 1929 

393.Van koning Karel en Elegast Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

394.Bijzondere deugdpaedagogiek Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1929-... 

395.De stad aan de zee Svensson, Jón / Drukkerij van het R.-K. Jongensweeshuis / [1929] 

396.Bijzondere deugdpaedagogiek ; I: Verstandig beleid Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1929 

397.De toekomstige moeders Damasus / R.K. Jongensweeshuis / [1929] 

398.In Jezus' gevolg : overwegingen voor allen die onderwijs geven Cohausz, Otto / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1929 

399.Baanbrekers : Mgr. Ludov. Hub. Rutten 1809-1891 en Br. Bernardus Hoecken 1810-1880 Hyacinthus / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

400."Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig maaien", (II Kor. IX 6) : kloosterroepingen kweeken Geerts, W. / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

401."Zoo ge volmaakt wilt zijn...", Mth. XIX, 21 : beschouwingen over roeping en kloosterroeping Geerts, W. / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

402.Een merkwaardig geheugen Augustino, M. / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

403.Het prentenboek van de Eerste H. Communie Versteeg, M.C. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

404.Historiese pedagogiek : grote lijnen der geschiedenis van het  opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling ; Dl. 4: Nederlandse pedagogiek in de 20e eeuwRombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1928 

405.Historiese pedagogiek : grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling ; Dl. 3: De oude en nieuwe school vooral in Nederland Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1928 

406.Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek : een wegwijzer voor studerenden vooral voor hoofdakte-kandidaten Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1928 

407.Vrolijk volkje ; 12e dl. Reynders, Jos. M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [nihil obstat] 1928 

408.Sim en Sam ; Eerste deeltje: Van twee kabouters "Sim en Sam" Donkers, J. / [Herdr.] / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

409.Onderzoeken ten gebruike van de Fraters der Congregatie van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid bij de maandelijksche afzondering en jaarlijksche retraite R.K. Jongensweeshuis / 1928 

410.Zielkunde en lichaamscultuur Voogd, Adr. de / R.K. Jongensweeshuis / 1928 

411.Voor vreemde schuld Veerman, Theo / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

412.In de oude toren Schraven, Th.J. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

413.Uit liefde : meditaties voor opvoeders Merk, August / R.K. Jongensweeshuis / 1928 

414.Zielkunde en lichaamscultuur ; I: Over de zielkundige waarde van lichamelike werkzaamheid in verband met gymnastiek, sport en spel : (een poging tot oplossing van het lichamelike opvoedingsvraagstuk) Voogd, Adr. de / R.K. Jongensweeshuis / [1928] 

415.Algemeene deugdpaedagogiek Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1928 

416.Leven en verzorging der rijpere jeugd Bopp, Linus / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1927  

417.Licht en kracht!  Berkvens-Hulsmans, Anny / R.K. Jongensweeshuis / 1927 

418.Het karakter Guibert, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

419.Historiese pedagogiek : grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling ; Dl. 2: Negentiende en twintigste eeuw Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1927 

420.Historiese pedagogiek : grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling ; Dl. 1: Van de oudste tot de nieuwste tijd Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1927 

421.Historiese pedagogiek : grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1927-1928 

422.De teugels strak! : pleidooi voor een strenge opvoeding.   geautoriseerde, vrije bewerking van L'art de commander aux enfantsMorice, H. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1927 

423.Vrolijk volkje ; 11e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1927 

424.De bergtocht van Nonni en Manni Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

425.Pieter Jong : de held v. Lutjebroek Reijnders, J.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

426.Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd ; 2: Het oude marktvrouwtje Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

427.Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd ; 1: De zondagsjagerVersteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

428.Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd Versteeg, M.C. /   R.K. Jongensweeshuis / [1927-...] 

429.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 2: Vondel-poëzie Vondel /  s.n.] / [1927] 

430.Het prentenboek van de kinderbiecht Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / 1927 

431.Rond de winterwende Doumen, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

432.Spijkers met koppen Doumen, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1927 

433.Wondere wegen Doumen, N. / R.K. Jongensweeshuis / 1927 

434.Mijn missiejaren Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

435.Kleine Nellie v.d. Heiligen God Smits, H.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1927] 

436.E. K. in opvoeding en onderwijs Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1927 

437.Maria in de opvoeding Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1927 

438.Van ouders en kinderen Berkvens-Hulsmans, Anny / R.K. Jongensweeshuis / 1926 

439.Jean Jacq. Rousseau en zijn pedagogiek Claassen, Vict. / Veritas / [1926] 

440.De twaalf deugden van een goed onderwijzer : volgens den H. Johannes Baptista de la Salle Agathon / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

441.De H.J.B. de la Salle en zijn paedagogiek Wolters / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

442.Vrolijk volkje ; 13e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1926 

443.Grappige vertelsels ; 2 Hoogenbos, Willem / R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

444.Kerstbezoek op Skipalon Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

445.Grappige vertelsels ; 4 Lazarom, Frans / R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

446.Jonker lente Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis] / 1926 

447.Een avontuur op zee Svensson, Jón / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1926 

448.Nonni : lotgevallen van een IJslandschen jongen, door hem zelf verteld Svensson, Jón / R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

449.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen ; 4 Reynders, Jos.M. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1926 

450.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen ; 3 Reynders, Jos.M. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

451.Van 'n voetballer Nispen, Victor van / R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

452.Ons bovennatuurlijk organisme Gervasius /   R.K. Jongensweeshuis / [ca. 1926] 

453.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek  onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 3: Zeventiende-eeuwse dichtersHorsten, J.L. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1926] 

454.Spraakontwikkeling en spraakverzorging Bosman, Theo / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1925 

455.Het katholiek beginsel in ons geschiedenisonderwijs Doodkorte, J.J. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

456.Janet Erskine Stuart en de opvoeding van katholieke meisjes Steenhoff-Smulders, Alb. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

457.Wat laat ik m'n kinderen lezen? Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

458.Deugdpedagogiek en kultuurpedagogiek volgens J. Bernberg : 'n bijdrage tot de specifiek-katholieke pedagogiek Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1925 

459.Zielkundige begrippen : een inleiding in de psychologie vooral voor opvoeders Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

460.Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek : een wegwijzer voor studerenden vooral voor hoofdakte-kandidaten Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1925 

461.Noble hearts Yonge, Charlotte M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

462.Ze gaan uit Mulders, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

463.De marmot met het gouden belletje ; 1 Versteeg, M.C. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

464.Grappige vertelsels R.K. Jongensweeshuis / 1925-... 

465.Van een meisje door niemand bemind Faber, William / R.K. Boekcentrale / [1925]

466.Vreeselijke dagen in 'n duikboot Driant, ... / R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

467.Grappige vertelsels ; 3 Lazarom, Frans / R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

468.Grappige vertelsels ; 1 Heijden, T.v.d. / R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

469.Uit het sprookjesland R.K. Jongensweeshuis / 1925 

470.De marmot met het gouden belletje ; 2 Versteeg, M.C. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [ca. 1925] 

471.Maisie's stories : first series Rath, Victor F.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

472.The pearl rosary : second series Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1925 

473.Jongens van sta-vast Doumen, N. / R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

474.Rafaël-catalogus van Roomsche jeugdlectuur Rombouts, S. / R.K. Jongensweeshuis / 1925 

475.Kindsheid en kuisheid Maasveld, Maarten van / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1925 

476.De ideale onderwijzer Manjón, Andrés / R.K. Jongensweeshuis / 1925 

477.De brandende rijksdaalder Moerkerk, Herman / R.K. Jongensweeshuis / [1925] 

478.Don Andrés Manjón : zijn werk en zijn opvoedkundige beginselen Bakx, F.C. / R.K. Jongensweeshuis / 1924 

479.Katechismus en katechese : inzichten en uitzichten Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis /1924 

480.Vreeselijke dagen in 'n duikboot  Driant, ... / R.K. Jongensweeshuis / [1924] 

481.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen ; 6 Reynders, Jos.M. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1924 

482.De teugels strak! : pleidooi voor een strenge opvoeding : geaut., vrije bew. van L'art de commander aux enfants Morice, H. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1924 

483.Plaatselijke beroepskeuze Zegers, G.D. / R.K. Jongensweeshuis / 1924 

484.In 's levens lentebloei : wenken voor jeugdvormers en jonge menschen Verschueren, Lucidius / R.K. Jongensweeshuis / 1924 

485.Eucharistische opvoeding Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1924 

486.Friedrich Wilhelm Foerster : zijn ethiek, politiek en pedagogiek Pilger, L. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1923 

487.De moeder in de opvoeding Constantinus / R.K. Jongensweeshuis / 1923 

488.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen ; 2Reynders, Jos.M. /   Electr. Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1923] 

489.Vrolijk volkje ; 9e dl. Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1923 

490.Er was eens... Victor-Leonard / R.K. Jongensweeshuis / [1923] 

491.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen Reynders, Jos.M. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1923-.... 

492.Liedjes en oefeningen voor het 2de leerjaar bij de Zangmethode voor R.K. scholen Jansen, J. /   R.K. Jongensweeshuis [etc.] / [1923] 

493.Liedjes en oefeningen voor het 1e leerjaar bij de Zangmethode voor R. K. scholen Jansen, J. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis [etc.] / [goedkeuring] 1923 

494.Een stervend vak : rekenkunde en practisch rekenen Smeelen, J.W. / R.K. Jongensweeshuis / 1923 

495.Practische natuurkennis : vooral met het oog op de plattelandsschool Smeets, H.J. / R.K. Jongensweeshuis / 1923 

496.Kuischheid Guibert, J. / R.K. Jongensweeshuis / 1923 

497.Zwakzinnige kinderen Bosman, Theo / R.K. Jongensweeshuis / 1922 

498.Petrus Canisius als opvoeder Lamers, G. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1922] 

499.Een spiegel voor moeders : de moeder van Don Bosco Rombouts, S. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1922 

500.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; 12e deeltje Reynders, Jos.M. /   R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1922 

501.Constituties van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, wettig opgericht door ... J.  Zwijsen, .. R.K. Jongensweeshuis / [1922] 

502.Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch! Doodkorte, J.J. / R.K. Jongensweeshuis / 1922 

503.Ons bovennatuurlijk organisme Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1922 

504.Jeugd en lectuur Doodkorte, J.J. / R.K. Jongensweeshuis / 1922  

505.Naar een internationale taal Augustinus / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / 1921 

506.Moderne sport en lichaamscultuur Thomas, M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1921] 

507.Vóór alles idealen! Rombouts, S. / Drukkerij R.K. Jongensweeshuis / [1921] 

508.Leesboek voor de volksschool ; Zesde vijftigtal A 3e dr / R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1921] 

509.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek  onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 5: Onze letterkunde van 1830 tot 1880 Horsten, J.L. / 2e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1921 

510.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek  onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 4: Onze letterkunde van 1700 tot 1830 Horsten, J.L. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1921] 

511.De marmot met het gouden belletje Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1921]-... 

512.Bovennatuurlijke paedagogie Gervasius / R.K. Jongensweeshuis / 1921 

513.De appeldief Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1920] 

514.Vrolijk volkje ; 6 Reynders, Jos. M. /   Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [192-?] 

515.De wonderpop Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / 1920 

516.Brieven voor de hoogste klassen der L.S. en voor het herhalingsonderwijs Smits, G.A. / R.K. Jongensweeshuis / [1920] 

517.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek onderwijs en voor zelfstudie ; Dl. 6: Onze moderne letterkunde 1880-1920 Horsten, J.L. / s.n.] / [1920] 

518.Handboek voor de congregatie der H. Maagd Maria [Herdr.] / R.K. Jongensweeshuis / [imprimatur 1920] 

519.Leve Jezus of, Glorie, liefde en eerherstel aan het H. Hart! : hand- en gebedenboek voor de broederschap: De Eerewacht van het H. Hart van Jezus Aartsbroederschap de Eerewacht van het Heilig Hart van Jezus / R.K. Jongensweeshuis / 1920  

520.Levensschets van den Hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius de Beer : eersten superior generaal van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg Ludovicus / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1919 

521.Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd Versteeg, M.C. / R.K. Boekcentrale / [1918-] 

522.Leesboek voor de volksschool ; Zesde vijftigtal C R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1917] 

523.Leesboek voor de volksschool ; Zesde vijftigtal B R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1917] 

524.Een Bretonsche zeeheld Loo, Bernard van 't / R.K. Jongensweeshuis / [1917] 

525.Sim en Sam Donkers, J. / R.K. Jongensweeshuis / [1917]-... 

526.Een Bretonsche zeeheld Loo, Bernard van 't / R.K. Jongensweeshuis / [1917] 

527.Vreeselijke dagen in 'n duikboot Driant, ... / R.K. Jongensweeshuis / [1916] 

528.Avonturen van een vlieger Behrens, ... / R.K. Jongensweeshuis / [1916] 

529.Vreeselijke dagen in 'n duikboot Driant, ... / R.K. Jongensweeshuis / [1916] 

530.Inleiding tot de studie der letterkunde Horsten, J.L. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1916] 

531.Onder de Eskimo's Berkt, Fried v.d. / R.K. Jongensweeshuis / [1916] 

532.Groote viervoeters ; 2 Leeuw, Willem de / R.K. Jongensweeshuis / 1915 

533.Groote viervoeters Leeuw, Willem de / R.K. Jongensweeshuis / [1915]m-... 

534.Groote viervoeters ; 3 Leeuw, Willem de / R.K. Jongensweeshuis / [1915] 

535.Groote viervoeters ; 1 Leeuw, Willem de / R.K. Jongensweeshuis / [1915] 

536.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; Derde deeltje Reynders, Jos.M. / R.K. Jongensweeshuis / [ca. 1914] 

537.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; II Reynders, Jos.M. /   R.K. Jongensweeshuis / [1914] 

538.Stemmen van verre en dichtebij : lektuur voor het katholiek onderwijs en voor zelfstudie Horsten, J.L. / Elektriese Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis [etc.] / 1914-... 

539.Vrolijk volkje ; 4e dl. Reynders, Jos. M. /  Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [goedkeuring] 1913 

540.Vrolijk volkje Reynders, Jos. M. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 1913-... 

541.Handleiding bij het natuurhistorisch onderwijs op de lagere school ; Tweede deel Reynders, A.J.A. / [uitgever niet vastgesteld] / [1913] 

542.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; Zevende deeltje Reynders, Jos.M. /  Drukkerij van het R.K.  Jongensweeshuis / [tussen 1912 en 1923?] 

543.Leesboek voor de volksschool ;  R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1912] 

544.Leesboek voor de volksschool ; R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1912] 

545.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; IVReynders, Jos.M. /  R.K. Jongensweeshuis / [tussen 1910 en 1920] 

546.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen ; XVI Reynders, Jos.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1910] 

547.Leesboek voor de volksschool ; Vierde vijftigtal   / R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1909] 

548.Ik lees al : oefeningen voor het aanvankelijk lezen Reynders, Jos.M. / s.n.] / 1909-1910 

549.Leesboek voor de volksschool ; Derde vijftigtal   / R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1908] 

550.Gebeden en overwegingen voor de noveen van den heiligen Gerlachus, kluizenaar, patroon tegen besmettelijke ziekten vooral onder het vee, bijzonder vereerd in de parochie-kerk van Loon-op-Zand R.K. Jongensweeshuis / imprim. 1908 

551.Handleiding bij het natuurhistorisch onderwijs op de lagere school ; IReynders, A.J.A. / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1908] 

552.Handleiding bij het natuurhistorisch onderwijs op de lagere schoolReynders, A.J.A. / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis /  [1908]-.... 

553.Litanie van de HH. Martelaren van Gorkum en gezangen bij gelegenheid voor de processie naar Brielle voor Dussen c.aR.K. Jongens-Weeshuis / 1908 

554.Zonnestralen : keur van proza en poëzie ; Eerste bundel, BReijnders, Jos. M. /   Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1908] 

555.An English reader for catholic schools   / R.K. Jongensweeshuis / [imprimat. 1908] 

556.Melodieën op de nieuwe liederen voorkomende in de nieuwe 24ste uitgave van het handboekje der H. Familie, ter vervanging van uitgevallen oude liederen in de vroegere uitgaven R.K. Jongensweeshuis / 1908 

557.Katholieke kindertuin, of legenden voor kinderen ; Dl. 3: ZomertijdHattler, Fr.S. /   Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / imprimatur 1907 

558.Lentebloesem ; VI: Een leesboekje voor burgerscholenRooms-Katholiek Jongensweeshuis /   Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1907?] 

559.Omhoog : leesboek voor de katholieke scholen Reynders, Jos.M. / R.K. Jongensweeshuis / 1907-... 

560.'t Voornaamste uit onze geschiedenis : een studieboekje voor 't uitgebreid lager onderwijs, laagste klassen van de kweekscholen enz.Houët, A.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1907] 

561.Katholieke kindertuin, of legenden voor kinderen ; Dl. 4: HerfsttijdHattler, Fr.S. /   Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / imprimatur 1906

562.Geschiedenis van het Oude Testament : ten gebruike van katholieke scholen en huisgezinnen   / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1906]

563.Onze gezondheid (en wat haar het meest benadeelt) : leesboek voor de middelklassen der R.K. Scholen Dieks, C.H.M. / R.K. Jongensweeshuis / [1906] 

564.De maand juni : voor de vereerders van het H. Hart van Jesus Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1906?] 

565.Leesboek voor de volksschool ; Zesde vijftigtal R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1905]

566.Leesboek voor de volksschool ; Vijfde vijftigtalR.K. Jongensweeshuis / [impr. 1905] 

567.Leesboek voor de volksschool R.K. Jongensweeshuis / [1905-...] 

568.Boschbloempjes : oefeningen bij het aanvankelijk leesonderwijs ; VIBecker, F.E. /  R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1905] 

569.Boschbloempjes : oefeningen bij het aanvankelijk leesonderwijs ; VII Becker, F.E. /   R.K. Jongensweeshuis / [impr. 1905]

570.Geschiedenis van het Nieuwe Testament, ten gebruike van katholieke scholen en huisgezinnen   / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / imprimatur 1905 

571.Boschbloempjes : oefeningen bij het aanvankelijk leesonderwijs Becker, F.E. / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1904]-... 

572.Zonnestralen : keur van proza en poëzie Reijnders, Jos. M. / R.K. Jongensweeshuis / [1903]-... 

573.Geschiedenis van het Oude Testament : ten gebruike van katholieke scholen en huisgezinnen / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1903] 

574.Zonnestralen : keur van proza en poëzie ; Tweede bundel Reijnders, Jos. M. / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1903] 

575.Bijzondere regelen voor de Zusters van Liefde der Congregatie van O. L. V. Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg  / R.K. Jongensweeshuis / 1903 

576.Katholieke kindertuin, of legenden voor kinderen ; Dl. 1: WintertijdHattler, Fr.S. /  Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / imprimatur 1902 

577.Katholieke kindertuin, of legenden voor kinderen Hattler, Fr.S. /  Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / imprimatur 1902-1907

578.De uitspraak van het Fransch : eenige practische opmerkingen gevolgd door eene alphabetische lijst van woorden, die eenige moeilijkheid of eigenaardigheid opleveren, wat de uitspraak betreftR.K. Jongensweeshuis / 1902 

579.Leve Jesus of Glorie, liefde en eerherstel aan het H.Hart! : hand- en gebedenboek voor de broederschap: De Eerewacht v.h. H.Hart v. Jesus  / R.K. Jongensweeshuis / 1901 

580.Melodieën op de nieuwe gezangen voor de leden van de Aartsbroedersch ap de Heilige Familie Jesus, Maria, Jozef, van een R.K. priesterReyniers, W.I. /  R.K. Jongensweeshuis / 1901 

581.Handboekje bevattende reglement, gebeden en gezangen der Oirschotsche processie naar Kevelaar R.K. Jongensweeshuis / 1900 

582.Onderzoeken ten gebruike van de Fraters der Congregatie van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid bij de maandelijksche afzondering en jaarlijksche retraite R.K. Jongens-Weeshuis / 1899 

583.Geestelijke liederen ten gebruike der leerlingen van RuwenbergInstituut "Huize Ruwenberg" /   s.n.] / 1897 

584.Melodieën op de gezangen in het handboekje voor de leden van de Aarsbroederschap de Heilige Familie Jezus, Maria, JozefKluitmans, A.H. / ter drukkerij van het R.K. Jongens-weeshuis / 1897 

585.Natuurleer : voor inrichtingen van M.U.L.O., Normaal- en Kweekscholen R.K. Jongensweeshuis / 1896-1897 

586.Het boek der natuur : natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen   / R.K. Jongens-Weeshuis / 1894 

587.Pater Damiaan, de held van Molokai   / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / imprimatur 1893 

588.Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen ; 2e deel: LentetijdHattler, Fr.S. /   R.K. Jongens-Weeshuis / 1892 

589.Woord- en zinverklaring van den catechismus vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers R.K. Jongens-Weeshuis / 1891 

590.Nieuwe leesmethode ten dienste der lagere scholen ; Het vierde boekje   R.K. Jongens-Weeshuis / [189-?] 

591.Nieuwe leesmethode ten dienste der lagere scholen R.K. Jongens-Weeshuis / [189-?] 

592.Gebeden en overwegingen voor de noveen van den heiligen Gerlachus, kluizenaar, patroon tegen besmettelijke ziekten vooral onder het vee, bijzonder vereerd in de parochie-kerk van Loon op Zand R.K. Jongens-Weeshuis / [1890] 

593.Lentebloesem Rooms-Katholiek Jongensweeshuis / R.K. Jongensweeshuis / 1889-.... 

594.Onderzoeken ten gebruike van de Fraters der Congregatie van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid, bij de maandelijksche afzondering en jaarlijksche retraite R.K. Jongensweeshuis / 1889 

595."Looft, kinderen, den Heer" : verzameling van gezangen voor R.K. scholen R.K. Jongens-Weeshuis / 1889 

596.Handboek voor de leden der Broederschap van het H. Bloed onzes Heeren Jesus Christus en der processie van Tilburg en omstreken naar Boxtel R.K. Jongens-Weeshuis / 1889 

597.Levensschets van mevrouw Le Gras (geb. Louise de Marillac), stichteres van de Congregatie der Zusters van Liefde : voorafgegaan door brieven van Mgr. Mermillod, Bisschop van Lausanne, en van den Hoogeerw. Pater Fiat, Superior-Generaal der Lazaristen en der Zusters van Liefde Witlox, Joseph / Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1888 

598.Constitutiën en regelen voor de Congregatie der Fraters van O. L. V. Moeder van BarmhartigheidCongregatie der Fraters van O. L. V. Moeder van Barmhartigheid / R.K. Jongens-Weeshuis / 1887 

599.Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen ; 3e deel: ZomertijdHattler, Fr.S. / R.K. Jongens-Weeshuis / [1887] 

600.Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen ; 4e deel: HerfsttijdHattler, Fr.S. / R.K. Jongens-Weeshuis / 1887 

601.Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen ; 1e deel: Wintertijd Hattler, Fr.S. / R.K. Jongens-Weeshuis / 1886 

602.Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen Hattler, Fr.S. / R.K. Jongens-Weeshuis / 1886-1887 

603.Neem en lees! : een gesprek op den spoortrein van Arnhem naar Deventer over de Trappisten Bernardus Maria / R.K. Jongensweeshuis / 1884 

604.Roomsch-Katholiek Blinden-instituut voor jongens te Grave : 1859-1884 Roomsch-Katholiek Blinden-Instituut voor Jongens / Stoomdruk van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1884 

605.Melodieën op de nieuwe gezangen voor de leden van de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jesus, Maria, Jozef, van een R.K. priester Reyniers, W.I. / R.K. Jongens-Weeshuis / 1883 

606.Verzameling van documenten, betrekking hebbende op het leven en den arbeid van Z.D. Hoogw. Mgr. Janssens Janssens / R.K. Jongens-Weeshuis / 1882 

607.Korte geschiedenis van het Oude Testament, ten gebruike van Katholieke scholen en huisgezinnen   Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1879 

608.Melodieën op de Gezangen in het Handboekje voor de leden van de Aartsbroederschap de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef Kluytmans, A.H. /  R.K. Jongensweeshuis / 1879 

609.Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd : een leesboek voor de middelste klasse  Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1877 

610.Korte geschiedenis van het Oude Testament, ten gebruike van Katholieke scholen en huisgezinnen 6e dr / Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1871 

611.Constitutien en gemeene regelen voor de zusters der congregatie gevestigd te Veghel, onder de bijzondere bescherming van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods en van den H. Franciscus van Assisië Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods en de H. Franciscus van Assisië / R.K. Jongens-weeshuis / 1870 

612.Nieuwe melodiën op de gezangen voorkomende in het handboekje der congreganisten van O.L.V.   Boekdrukkerij van het R.K. Jongens-weeshuis / 1867 

613.Melodiën op de gezangen in het handboekje voor de leden van de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jezus, Maria, Jozef Kluijtmans, A.H. /   R.K. Jongensweeshuis / 1867 

614.Vader Theodorus en zijne kinderen. : leesboekje voor Katholieke scholen   Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1864 

615.Handboekje voor de congreganisten van O.L.V., bevattende regelen, gebeden en gezangen   R.K. Jongens-Weeshuis / 1859 

616.Melodien op de gezangen voorkomende in het handboekje der congreganisten van Onze Lieve Vrouw R.K. Jongensweeshuis / 1857-... 

617.Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen in het Bisdom van Breda [Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis] / [1855] 

618.Algemeen reglement voor de besturen der parochiale en andere katholieke instellingen van liefdadigheid in het Bisdom van BredaDrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis] / 1855 

619.De katholieke raadgever : een leesboek voor meer gevorderde kinderen ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis / 1854 

620.Beknopte geschiedenis van het Genootschap der heilige kindschheid, tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in de andere afgodische landen  / R.K. Jongens-Weeshuis / 1853 

621.Vader Theodorus en zijne kinderen : een leesboekje voor R.K. scholenDrukkerij van het RK Jongensweeshuis / 1851-1852 

622.De goede kinderen : een leesboekje voor R.K. scholen   Drukkerij van het RK Jongensweeshuis / 1851