Uitgaven Uitgeverij Holland

1.De componistenladder Zanden, Jos van der / Uitgeversmaatschappij Holland / 1990-...

2.De omtrek van een woord Eyckmans, Jozef / Uitgeversmaatschappij Holland / 1979

3.Het mondeling tekort Berg, Johan van den / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1979

4.Van A tot en met Z Kuipers, Frans / Uitgeversmaatschappij Holland / 1979

5.Gedichten 1948-1974 Andreus, Hans / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1975

6.Het huis van de danser Groot, Maria de / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1975

7.De bikkel Kramer, Diet / 12e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1974]

8.Stans van de vijfjarige Kramer, Diet / 9e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1973]

9.Klein handvest : gebeden Groot, Maria de / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1973

10.Na veertig Barnard, Willem / Uitgeversmaatschappij Holland / [1973] / ©1973

11.Huisboek voor de landman Herberghs, Leo / Uitgeversmaatschappij Holland / 1972

12.De grote encyclopedie van het antiek Durdík, Jan / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1970

13.Natuurgedichten en andere Andreus, Hans / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1970

14.De bronzen boog Speare, E.G. / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1969

15.Tussen groen en avond Veen, Piet van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1968]

16.De koning wilde iets anders Idserda, Jacques / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1967

17.Wereld der natuur Staněk, V.J. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1966] / 1966

18.Ministeriale : geestelijke liederen om te zingen en te spelen met allerlei instrumenten Wit, Jan / Uitgeversmaatschappij Holland / 1966

19.Geloof en kennis : theologische voordrachten Miskotte, K.H. / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1966

20.Stans van de vijfjarige Kramer, Diet / Achtste druk / Uitgeversmaatschappij Holland / [1966]

21.Kinderverhalen Battum, Annet van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1965]

22.Uittocht en andere gedichten Oosterhuis, Huub / 3e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / cop. 1965

23.Vogels en vissen Graft, Guillaume van der / [4e dr.] / Uitgeversmaatschappij Holland / [1965]

24.Thuisvaart Kramer, Diet / 6e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1965]

25.Paradox : profiel van een generatie : bloemlezing uit de poëzie van de Zestigers Berger, Peter / Uitgeversmaatschappij Holland / [1964]

26.De grote encyclopedie van het dierenrijk Stanek, V.J. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1963]

27.Krokie de krokodil Telgársky, Jozef / Uitgeversmaatschappij Holland / [1961]

28.Het mannetje Keerom Laurey, Harriet / Holland Uitgeversmaatschappij / [1960]

29.Kreta, Mycene, Troje : de Minoïsche en Homerische wereld Matz, Friedrich / Uitgeversmaatschappij Holland / 1960

30.De wereld van de Bijbel : vijf millennia in Palestina en Syrië Jirku, Anton / Uitgeversmaatschappij Holland / 1959

31.Pim en Pom Bouhuys, Mies / Uitgeversmaatschappij Holland / [1958]

32.De verrassingen van mijnheer Bol : een fantasie voor mensen boven de tien jaar Schaik-Willing, Jeanne van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1957]

33.Als de sperwer maar niet komt : roman Mathi, Maria / Holland Uitgeversmaatschappij / [1956]

34.Helden, draken en comedianten : het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd Albach, Ben / Uitgeversmaatschappij Holland / 1956

35.In het rijk der Bidjogo : de geheimzinnige eilanden in West-Afrika Bernatzik, Hugo A. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1956]

36.Als de goden zwijgen : over de zin van het Oude Testament Miskotte, K.H. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1956

37.Het lijden in het Nieuwe Testament Lindijer, C.H. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1956

38.Onder de roos : gedichten Laurey, Harriet / Uitgeversmaatschappij Holland / 1955

39.Experimenten op experimentelen Caspel, P.P.J. van / Uitgeversmaatschappij Holland / 1955

40.Gestalte en geest Noordmans, O. / Holland Uitgeversmaatschappij / 1955

41.Kasimier de egel Weilen, Helene / Holland uitgeversmaatschappij / [1955]

42.Beschouwen of beslissen Leeuwen, G. van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1954]

43.Stroomgebied : een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie Besten, Ad den / Uitgeversmaatschappij Holland / 1954

44.De kindertijd : een boek voor moeders Bühler, Charlotte / Tweede druk / Uitgeversmaatschappij Holland / [1954?]

45.Stroomgebied : een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie Besten, Ad den / Uitgeversmaatschappij Holland / 1953

46.Reisavontuur rond Sefania Monnink, G. / Holland Uitgeversmaatschappij / [1953]

47.De historiciteit van Jezus Hartdorff, G. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1952

48.Voorgoed begonnen Romijn, Aart / Holland uitgeversmaatschappij / [1951]

49.Nieuw-Zeeland Mooijman, W. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1951]

50.Begin Kramer, Diet / 12e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1950]

51.Roeland Westwoud Kramer, Diet / 6e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1950]

52.Australië, land van vele mogelijkheden Laan, J.J. van der / Uitgeversmaatschappij Holland / 1950

53.Schaap en bok in één hok : keur uit de pastorale schetsen Groot, H.J. de / 3e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1949]

54.Princiepen der Europese muziek Vermeulen, Matthijs / Uitgeversmaatschappij Holland / 1949

55.Binnen de lichtkring Wilma / Holland Uitgeversmaatschappij / [1949]

56.César Franck Monnikendam, Marius / Uitgeversmaatschappij Holland / 1949

57.School en muziek in de middeleeuwen : de muziekdidactiek van de vroege middeleeuwen Smits van Waesberghe, Jos / Uitgeversmaatschappij Holland / 1949

58.Wat heeft de Kerk-nú te zeggen over communisme, Duitsland, Indonesië, oorlog Strijd, Kr. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1948

59.Thuisvaart Kramer, Diet / Holland Uitgeversmaatschappij / [1948]

60.De eeuwige jeugd van Heidelberg : de Heidelbergsche Catechismus, een leerboek voor onzen tijd Oorthuys, G. / 2e herz. dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1948

61.Thuisvaart Kramer, Diet / 2e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1948

62.Roeland Westwout Kramer, Diet / 5e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1948]

63.Begin Kramer, Diet / 11e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1948]

64.Bach's Johannes Passion Leeuw, G. van der / Tweede druk / Uitgeversmaatschappij Holland / 1948

65.Kruispunt Velsen-Quast, Margreet / 2e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1948]

66.De theologie van Kohlbrugge Loos, J. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1948

67.Handboek voor de prediking Berkelbach van der Sprenkel, S.F.H.J. / Holland Uitgeversmaatschappij / 1948

68.Droom en gestalte : een discussie over de theologische principes van het vraagstuk van christendom en politiek Ruler, A.A. van / Holland Uitgeversmaatschappij / 1947

69.Zonnevaart Dijk, Leens van / Tweede druk / Holland Uitgeversmaatschappij / [1947]

70.De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen Eekhout, Jan H. / 3e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [ca. 1946]

71.Zwarte handel Delft, A.J.A.C. van / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1946]

72.Bachs Johannes Passion Leeuw, G. van der / Uitgeversmaatschappij Holland / 1946

73.Geloof bij de gratie Gods Miskotte, K.H. / 3e dr / Holland Uitgeversmaatschappij / 1946

74.Het heilig onderricht der kerk Uchelen, A.C. van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1945]

75.Actueele na-oorlogsche vraagstukken Haar, Joh. van der / Uitgeversmaatschappij Holland / [ca. 1945

76.Illegale spot- en prikkelrijmen Delft, A.J.A.C. van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1945]

77.De nieuwe chemotherapie in de praktijk Lindeboom, G.A. / Tweede, herziene druk / Uitgeversmaatschappij Holland / 1944

78.Levensroes Po, Li T'ai / Uitgeversmaatschappij Holland / 1943

79.Het huis der droomen Gmelin, Otto / Uitgeversmaatschappij Holland / 1943

80.De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen Eekhout, Jan H. / 2e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1942]

81.Een jaar in het Derde Rijk Rougemont, Denis de / 4e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / 1941

82.'t Examen begint Houwink-van Nie, Nell / Uitgeversmaatschappij Holland / [1941]

83.Nieren en zwangerschap Lindeboom, G.A. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1941

84.De neger zingt : Amerikaansche negerlyriek Eekhout, Jan H. / 3e [gecorr.] dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [1941]

85.Messiaansch verlangen : het lyrisch werk van Henriëtte Roland Holst Miskotte, K.H. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1941

86.Handboek der ethiek Aalders, W.J. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1941

87.Onrustig is ons hart Kramer, Diet / Vierde druk / Uitgeversmaatschappij Holland / [1941]

88.Winnie wendt den steven Strijt, Willy / Uitgeversmaatschappij Holland / [1941]

89.De Nederlandsche belijdenisgeschriften : vergelijkende teksten Bakhuizen van den Brink, J.N. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1940

90.Roeland Westwout Kramer, Diet / 4e dr / Uitgeversmaatschappij Holland / [194X]

91.Die Theologie des Eusebius von Caesarea Berkhof, Hendrikus / Uitgeversmaatschappij Holland / 1939

92.Willem de Mérode herdacht Jacobse, Muus / Uitgeversmaatschappij Holland / 1939

93.Het talent van Fie Binnendijk Strijt, Willy / Uitgeversmaatschappij Holland / [1939]

94.De catechisatie Nie, J.A. van / Uitgeversmaatschappij Holland / [1939]

95.In den tijd voor de eeuwigheid Locher, J.C.S. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1939]

96.Roeland Westwout Kramer, Diet / Tweede druk / Uitgeversmaatschappij Holland / [1938]

97.De Egyptische Anema, Seerp / Uitgeversmaatschappij Holland / 1938

98.De vreemde vrijspraak Miskotte, K.H. / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1938

99.Begin Kramer, Diet / 7e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1938]

100.Schaap en bok in één hok : keur uit de pastorale schetsen Groot, H.J. de / Uitgeversmaatschappij Holland / [1938]

101.Kruispunt Velsen-Quast, Margreet / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1938

102.Ruischende bamboe Mérode, Willem de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1937

103.Tachtig dagen schaak : populair-historische reportage van den wedstrijd Euwe-Aljechin om het wereldkampioenschap schaken Brensa, Carel J. / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1937]

104.Roeland Westwout Kramer, Diet / Uitgeversmaatschappij Holland / [1937]

105.Antwoord uit het onweer : een verhandeling over het boek Job Miskotte, K.H. / 2e zeer verm. uitg / Uitgeversmaatschappij Holland / 1936

106.Kringloop Mérode, Willem de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1936

107.De wilde wingerd, 1911-1936 : een bloemlezing uit het werk van Willem de Mérode Mérode, Willem de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1936

108.Aarde en brood Eekhout, Jan H. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1936]

109.Nederland in den oorlog? : wij moeten van het zinkend schip van den Volkenbond af! Leendertse, M.J. / uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Holland / 1936

110.Bijdrage tot de anthropologie der Aloreilanden Brouwer, D. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1935]

111.Des konings schoonheid Buffinga, N. / Uitgeversmaatschappij Holland / [1934]

112.Het straatlied : een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen Wouters, D. / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1933

113.Het straatlied : een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen Wouters, D. / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1933]

114.Begin Kramer, Diet / 5e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / [1933

]115.Begin Kramer, Diet / 3e dr / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1933

116.Beschouwingen over de literaire betekenis der Laxdœla saga Ham, Johannes van / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1932

117.De Kruisboom Wilma / Uitgeversmaatschappij Holland / [1931]

118.Vaart Groot, Jan H. de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1931

119.Branding : kwatrijnen Eekhout, Jan H. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1931

120.Brieven aan een gevangene Houwink, R. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1930

121.De zin van den dood Hartog, A.H. de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1930

122.A. M. de Jong's Merijntje Gijzen-cyclus Tazelaar, C. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1929

123.Sprongen Groot, Jan H. de / Uitgeversmaatschappij Holland / 1928

124.Licht en kruis Straatsma, A.K. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1928

125.Christelijk letterkundige studiën ; Deel IV: Dichters na 1880 II Leendertse, M.J. / Uitgevers-maatschappij Holland / 1927

126.Christelijk letterkundige studiën ; Deel III: Dichters na 1880 Eringa, S. / Uitgevers-maatschappij Holland / 1927

127.Bij dichters en schriftgeleerden : verzamelde opstellen Schilder, K. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1927

128.Figuren uit de Fransche letterkunde Marmelstein, J.W. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1927

129.De donkere bloei Mérode, Willem de / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1926

130.Christelijk letterkundige studiën ; Deel II Dijk, J.C. van / Uitgeversmaatschappij "Holland" / 1926

131.De overgave Mérode, Willem de / Uitgevers-Maatschappij Holland / 1926

132.De jeugd van Groen 1801-1827 Tazelaar, C. / Uitgeversmaatschappij Holland / 1925

133.Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht vóór de invoering van de Fransche wetgeving Apeldoorn, L.J. van / door de Uitgeversmaatschappij Holland / 1925

134.Otto van Valkenaer Waldrichem, M. van / Vijfde druk / Uitgeversmaatschappij "Holland" / [tussen 1925 en 1930?]

135.Moderne romankunst Tazelaar, C. / Uitgeversmaatschappij "Holland" / 1922