Uitgaven Home Academy Publishers

1.Erasmus : een hoorcollege over zijn leven, oeuvre en de invloed van zijn denken Trapman, Hans / Home Academy Publishers / cop. 2013

2.Spaanse burgeroorlog : een hoorcollege over de strijd om Spanje: 1936-1939 Storm, Eric / Home Academy Publishers / cop. 2013

3.Wenken voor het goede leven : een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum Buuren, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2013

4.Macht der edelen : een hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse adel van de middeleeuwen tot nu Schimmelpenninck van der Oije, Coen / Home Academy Publishers / cop. 2013

5.Neurofilosofie van de geest : een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil Philipse, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2012

6.Taalverloedering : een hoorcollege over veranderingen in de Nederlandse taal Oostendorp, Marc van / Home Academy Publishers / cop. 2012

7.Mulisch : een hoorcollege over het oeuvre van Harry Mulisch Mathijsen, Marita / Home Academy Publishers / cop. 2012

8.Stravinsky : een hoorcollege over zijn leven en werk Samama, Leo / Home Academy Publishers / cop. 2012

9.Het ontstaan van dier en mens : hoorcollege over de evolutie van de gewervelde dieren Reumer, Jelle / NRC Academie / cop. 2012

10.Koloniale geschiedenis : hoorcollege over Nederland en de Europese expansie overzee Blussé, Leonard / NRC Academie / cop. 2012

11.Kapitalisme : hoorcollege over de geschiedenis van onze moderne maatschappij Rossem, Maarten van / NRC Academie / cop. 2012

12.Spinoza : hoorcollege over zijn leven, werk en tijdgenoten Bunge, Wiep van / NRC Academie / cop. 2011

13.De wereld van onze psyche : een hoorcollege over de ontwikkelingen in de psychologie Verstraten, Frans / Home Academy Publishers / cop. 2011

14.De wetenschappelijke revolutie : hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis Cohen, Floris / NRC Academie / cop. 2011

15.Populisme : hoorcollege over de geschiedenis van de populistische politiek Rossem, Maarten van / NRC Academie / cop. 2011

16.De geschiedenis van de sterrenkunde : hoorcollege over de historische ontwikkeling van ons wereldbeeld Schilling, Govert / NRC Academie / cop, 2011

17.Schubert : een hoorcollege over zijn leven en werk Samama, Leo / Home Academy Publishers / cop. 2011

18.Kritisch denken : hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten Braeckman, Johan / NRC Academie / cop. 2011

19.De taal van muziek : hoorcollege over het begrijpen van muzikale ideeën en composities Samama, Leo / NRC Academie / cop. 2011

20.Humanisme in de Franse filosofie : een introductie op het hoorcollege "Moderne Franse filosofen" Groot, Ger / Home Academy Publishers / cop. 2010

21.Darwin en de evolutietheorie : een hoorcollege over zijn leven, denken en de gevolgen van zijn werk Braeckman, Johan / Home Academy Publishers / cop. 2010

22.Levenslot of levenskunst? : hoorcollege over de levensvisies van grote denkers en schrijvers Dohmen, Joep / NRC Academie / cop. 2010

23.Einstein : hoorcollege over de grondlegger van de moderne natuurkunde Lagendijk, Erik / NRC Academie / cop. 2010

24.Het geheim van genot : nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten Bloom, Paul / Home Academy Publishers / cop. 2010

25.Wat is kunstgeschiedenis? : hoorcollege over de geschiedenis van de kunst als moderne wetenschap Zijlmans, Kitty / NRC Academie / cop. 2010

26.Het romantische bewustzijn : hoorcollege over de hedendaagse cultuurfilosofie van de romantiek Doorman, Maarten / 1e dr / NRC Handelsblad Academie / cop. 2010

27.Lenin en Stalin : een hoorcollege over de leiders van revolutionair Rusland Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2010

28.Het idee M/V : ontmaskering van een hardnekkig denkbeeld Broeke, Asha ten / Home Academy Publishers / cop. 2010

29.Onderstroom : de onweerstaanbare drang tot irrationeel gedrag Brafman, Ori / Home Academy Publishers / cop. 2010

30.De vijfde revolutie : omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen Frank, Lone / Home Academy Publishers / cop. 2010

31.Cultuurgeschiedenis van Nederland : hoorcollege over de historische ontwikkeling van de Nederlandse identiteiten Pleij, Herman / NRC Academie / cop. 2010

32.De waarde van het woord : hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw Mathijsen, Marita / NRC Academie / cop. 2009

33.Het Sovjetexperiment : hoorcollege over de moderne geschiedenis van Rusland Kern, Henk / NRC Academie / cop. 2009

34.Meer klassiekste klassiekers : een hoorcollege over grote Griekse teksten in oorlogstijd Sluiter, Ineke / Home Academy Publishers / cop. 2009

35.Godsgeloof of atheïsme? : hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen Philipse, Herman / NRC Handelsblad Academie / cop. 2009

36.Aarde en klimaat : hoorcollege over de geologische geschiedenis en de toekomst van onze planeet Kroonenberg, Salomon / NRC Handelsblad Academie / cop. 2009

37.Nationalisme : een lezing over de geschiedenis van het nationale denken Leerssen, Joep / Home Academy Publishers / cop. 2009

38.De atoombom : een hoorcollege over de geschiedenis van de nucleaire wapenwedloop Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2009

39.Tweede Wereldoorlog : hoorcollege over 's werelds grootste gewapende conflict Rossem, Maarten van / NRC Handelsblad Academie / cop. 2009

40.Christiaan Huygens : hoorcollege over de echte natuurwetenschap Icke, Vincent / NRC Handelsblad Academie / cop. 2008

41.Oorlog in de oudheid : een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke oudheid Singor, Henk / Home Academy Publishers / cop. 2008

42.Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa Leerssen, Joep / NRC Handelsblad Academie / cop. 2008

43.De menselijke toon : hoorcollege over de filosofie van de moderne mens Groot, Ger / NRC Handelsblad Academie / cop. 2008

44.Eerste Wereldoorlog : een hoorcollege over het ontstaan, het verloop en de gevolgen Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2008

45.Overspelige vrouwen : hoorcollege over desperate housewives in de wereldliteratuur Buuren, Maarten van / NRC Handelsblad Academie / cop. 2008

46.Klinkende geschiedenis : hoorcollege over de westerse muziekgeschiedenis Samama, Leo / NRC Handelsblad Academie / cop. 2008

47.Olympische Spelen : een hoorcollege over de geschiedenis van de Spelen, van de Klassieke oudheid tot nu Meijer, Fik / Home Academy Publishers / 2008

48.Mohammed : een hoorcollege over de profeet van de islam Jansen, Hans / Home Academy Publishers / cop. 2008

49.Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal Philipse, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2008

50.Mensenrechten : een hoorcollege over geschiedenis, filosofie, theorie en praktijk Home Academy Publishers / cop. 2008

51.Van Babylon tot New York : hoorcollege over 5000 jaar stadsgeschiedenis Beliën, Herman / NRC Handelsblad Academie / 2008

52.Amerika : een hoorcollege moderne geschiedenis van de V.S. Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2007

53.Evolutietheorie : een hoorcollege over de mechanismen van de evolutie Haring, Bas / Home Academy Publishers / cop. 2007

54.Beethoven : een hoorcollege over zijn leven en werk Samama, Leo / Home Academy Publishers / cop. 2007

55.Geschiedenis in het groot : een hoorcollege over de wereldgeschiedenis, van de big bang tot het heden Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2007

56.Psychologie in de rechtszaal : een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag Wagenaar, Willem Albert / Home Academy Publishers / cop. 2007

57.Op zoek naar Socrates : een hoorcollege over een onverschrokken vragensteller uit klassiek Athene Sluiter, Ineke / Home Academy Publishers / cop. 2007

58.Political philosophy : an audio course on Western political theory Lock, Grahame / Home Academy Publishers / cop. 2007

59.Wetenschap versus godsdienst : een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins Philipse, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2007

60.Kruistochten : een hoorcollege over de strijd om het Heilige Land Leupen, Piet / Home Academy Publishers / cop. 2007

61.Literatuurgeschiedenis : een hoorcollege over de geschiedenis van de Europese letteren Leerssen, Joep / Home Academy Publishers / cop. 2007

62.Rembrandt : an audio course on the artist's life and work Schwartz, Gary / Home Academy Publishers / cop. 2006

63.Gedragsbiologie : een hoorcollege over de evolutie van de moraal Hooff, Jan van / Home Academy Publishers / cop. 2006

64.Mens en dier : een hoorcollege over hun natuur, gedrag en onderlinge relaties Dekkers, Midas / Home Academy Publishers / cop. 2006

65.Godsdienstfilosofie : een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap Philipse, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2006

66.Virussen : een hoorcollege over de geschiedenis van virussen, epidemieën en de virologie Osterhaus, Ab / Home Academy Publishers / cop. 2006

67.Christendom : een hoorcollege over de geschiedenis van de christelijke religie en cultuur Otten, Willemien / Home Academy Publishers / cop. 2005

68.Koude Oorlog : een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2005

69.Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen Pleij, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2005

70.Feestdagen : een hoorcollege over de geschiedenis en betekenis van christelijke feesten Leeuwen, Marius van / Home Academy Publishers / cop. 2005

71.Proust : een hoorcollege over zijn meesterwerk 'Op zoek naar de verloren tijd' Buuren, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2005

72.Filosofen van de 20e eeuw : een hoorcollege over acht moderne denkers Philipse, Herman / Home Academy Publishers / 2005

73.De klassieke oudheid : een hoorcollege over de geschiedenis van de Grieken en Romeinen Meijer, Fik / Home Academy Publishers / cop. 2005

74.De bijbel : een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel Leeuwen, Marius van / Home Academy Publishers / cop. 2005

75.Islam : een hoorcollege over de islamitische godsdienst en cultuur Jansen, Hans / Home Academy Publishers / cop. 2005

76.Hitler : een hoorcollege over de opkomst en ondergang van Adolf Hitler Rossem, Maarten van / Home Academy Publishers / cop. 2005

77.Het Koninklijk Huis : een hoorcollege over de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau Woelderink, Bernard / Home Academy Publishers / cop. 2005

78.De staat en zijn recht : een hoorcollege politieke geschiedenis van het recht in West-Europa Zwalve, Willem / Home Academy Publishers / cop. 2005

79.History of the European Union : an audio course on the origins and developments of the E.U. Griffiths, Richard T. / Home Academy Publishers / cop. 2004

80.Reis door de wiskunde : een hoorcollege wiskunde voor alfa's Beukers, Frits / Home Academy Publishers / cop. 2004

81.Cultuurgeschiedenis van Europa : een hoorcollege over de Europese cultuur in de 20e eeuw Dunk, H.W. von der / Home Academy Publishers / cop. 2004

82.Acht filosofische miniaturen : een hoorcollege over grote denkers, van Plato tot Wittgenstein Philipse, Herman / Home Academy Publishers / 2004

83.Vaderlandse geschiedenis : een hoorcollege over het ontstaan van Nederland Beliën, Herman / Home Academy Publishers / cop. 2004

84.Evoluerend heelal : een hoorcollege over de levensloop van de kosmos Schilling, Govert / Home Academy Publishers / cop. 2004