Uitgaven pockets van Chris van Abcoude

Chris van Abcoude

De schrijver van Pietje Bell is geboren in Rotterdam en om Pietje goed te kunnen waarderen moest men gevoel hebben voor de frisse, opgewekte geest, vol humor, die het leven op de kaden, de straten en de pleinen vervult, lach en scherts zijn ook het kenmerk van een gezond kindergemoed en het is heus niet vreemd, dat ook de ouders bij het lezen van de opeenvolging van guitenstreken en malle invallen van de speelse schrijver een hartelijke lach slechts node kunnen onderdrukken."
Deze regels staan geschreven op het achterblad van een heruitgave van pietje bell, geschreven door Chris van Abkoude.

Met tekeningen van Jan Rinke en Gerard van Straaten.

 

 

Bij Kluitman zijn in de J serie de volgende Titels verschenen:

J 0004 Nieuwe avonturen van Pietje Bell, later herdrukt als J 1004
J 0017 Pietje Bell's Goocheltoeren, later herdrukt als J 1017
J 0024 Pietje Bell gaat vliegen, later herdrukt als J 1024
J 0033 Pietje Bell, later herdrukt als J 1033
J 0042 Pietje Bell is weer aan de gang, later herdrukt als J 1042
J 0051 De zonen van Pietje Bell, later herdrukt als J 1051
J 0061 De vlegeljaren van Pietje Bell.later herdrukt als J 1061
J 0081 Pietje Bell in Amerika, later herdrukt als J 1081

Naast Pietje Bell heeft Chr. van Abkoude in de J serie ook dit verhaal geschreven:

J 1344 De Otters

De Illustraties zijn van Gerard van Straaten en Henk Tol(de otters)