Uitgaven Kraay

1.Den Haag, Koninklijke Bibliotheek / Jubilaeum 12 mei 1874 van Kesteren, C. L. / Koninklijke Bibliotheek / [2009] 

2.[Veilingcatalogus 14 maa 1906 Schleijer De Vries & Kraay / Schleijer De Vries & Kraay / 1906 

3.Nalezing. Leekedichtjes : gedichten van P.A. de Génestet : met 35 ill. van Ch. Rochussen ... [et al.] Génestet, P.A. de / gebroeders Kraay / 1879 

4.Vermakelijke geschiedenis der vechtkunst voor kenners en leeken Assen, P. van / Gebroeders Kraay / 1878  

5.Gedichten Muller, H.C. / Kraay / 1878 

6.Eerste gedichten Génestet, P.A. de / gebr. Kraay / 1878 

7.Gedichten Muller, H.C. / Kraay / 1878 

8.Goede kennissen : proza Kok, A.S. / 3 Kraay / 1878 

9.Grondbeginselen der aardrijkskunde Best, P. / G.L. Funke (vroeger bij C. Kraay, aldaar) / 1878 

10.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De / Volksuitgaaf / Gebr. Kraay / 1878 

11.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Hofdijk, W.J. /  Gebr. Kraay / 1878 

12.P. A. de Génestet : eene bloemlezing Génestet, P.A. de / Kraay / 1878 

13.Goede kennissen : proza Kok, A.S. /  Kraay / 1878 

14.Truida's kind : uit de papieren van een vriend : roman Hage, Petrus van / Kraay / 1878 

15.Grondbeginselen der aardrijkskunde Best, P. / G.L. Funke (vroeger bij C. Kraay, aldaar) / 1878 

16.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De / Volksuitgaaf / Gebr. Kraay / 1878 

17.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Hofdijk, W.J. /  Gebr. Kraay / 1878 

18.P. A. de Génestet : eene bloemlezing Génestet, P.A. de / Kraay / 1878 

19.De dichtwerken van P.A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1877 

20.Laatste der eerste : gedichten van P.A. de Génestet Génestet, P.A. de / gebr. Kraay / 1877 

21.De dichtwerken van P.A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1877 

22.De dichtwerken van P.A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1877 

23.St. Napoléon : roman Buchanan, Robert / Gebr. Kraay / 1877 

24.Goede kennissen : poëzie Kok, A.S. /  Kraay / 1877 

25.Toen... en nu Veer, H. de / Gebroeders Kraay / 1877 

26.St. Napoléon : roman Buchanan, Robert / Gebr. Kraay / 1877 

27.Goede kennissen : poëzie Kok, A.S. /  Kraay / 1877 

28.Toen... en nu Veer, H. de / Gebroeders Kraay / 1877 

29.Emancipatoria : een fantasie Werther /  Gebr. Kraay / 1877 

30.Overzicht van de geschiedenis der fraaie letteren in Nederland : naar Hofdijk's Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Buys, M. / Gebroeders Kraay / 1876 

31.Gabriël : Roman Kohn, Salomon / Gebr. Kraay / 1876 

32.De geschiedenis van het Protestantisme Wylie, J.A. / Kraay [etc.] / 1876-1881 

33.De geschiedenis van het Protestantisme Wylie, J.A. / Kraay [etc.] / 1876-1881 

34.De geschiedenis van het Protestantisme Wylie, J.A. / Kraay [etc.] / 1876-1881 

35.De kerk en het tooneel Perk, M.A. / Gebroeders Kraay / 1876 

36.De kerk en het tooneel Perk, M.A. / Gebroeders Kraay / 1876 

37.Gabriël : Roman Kohn, Salomon / Gebr. Kraay / 1876 

38.De geschiedenis van het Protestantisme Wylie, J.A. / Kraay [etc.] / 1876-1881 

39.Anselmo en Maria Laander : twee verhalen voor de jeugd Schmid, C. /  P. Kraay, Jr. en W.C. Ippel / [ca. 1875] 

40.Anselmo en Maria Laander : twee verhalen voor de jeugd Schmid, C. /  P. Kraay, Jr. en W.C. Ippel / [ca. 1875] 

41.Zes jaren te Tripoli in Barbarije : uit de gedenkschriften eener Nederlandsche vrouw Perk, M.A. / Gebroeders Kraay / 1875 

42.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland Lennep, J. van /   Kraay / [ca. 1875] 

43.De liederen van Mirza-Schaffy Mirza-Schaffy / Kraay / 1875 

44.Zes jaren te Tripoli in Barbarije : uit de gedenkschriften eener Nederlandsche vrouw Perk, M.A. / Gebroeders Kraay / 1875 

45.De gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Gebr. Kraay / 1875 

46.De gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De / Gebr. Kraay / 1875 

47.De liederen van Mirza-Schaffy Mirza-Schaffy / Kraay / 1875 

48.Zes jaren te Tripoli in Barbarije : uit de gedenkschriften eener Nederlandsche vrouw Perk, M.A. / Gebroeders Kraay / 1875 

49.De Parijzenaars Bulwer, E.L. / Kraay / 1874 

50.De Parijzenaars Bulwer, E.L. / Kraay / 1874 

51.Den Haag, Koninklijke Bibliotheek / Jubilaeum 12 mei 1874 Otterbeek, J.H. / Gebr. Kraay / [1874] 

52.De Parijzenaars Bulwer, E.L. / Kraay / 1874 

53.Een vrouwenhater Brunings, P.F. / Kraay / 1874 

54.Goede kennissen : proza Kok, A.S. / Kraay / 1874 

55.Een vrouwenhater Brunings, P.F. / Kraay / 1874 

56.Goede kennissen : proza Kok, A.S. /  Kraay / 1874 

57.Emancipatoria : een fantasie  Werther / Kraay / 1874 

58.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1873 

59.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1873 

60.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, P.A. de /  Kraay / 1873 

61.Murk's twaalfde : (zijn geboorte en zijne overige wederwaardigheden) Jenkins, Edward / Kraay / 1872 

62.Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde Hofdijk, W.J. /   Kraay / 1872 

63.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Kraay [etc.] / 1872 

64.De dichtwerken van Dr. R. Bennink Janssonius Bennink Janssonius, R. / gebroeders Kraay / 1872 

65.Murk's twaalfde : (zijn geboorte en zijne overige wederwaardigheden) Jenkins, Edward / Kraay / 1872 

66.Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde Hofdijk, W.J. /  Kraay / 1872 

67.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Kraay [etc.] / 1872 

68.De dichtwerken van Dr. R. Bennink Janssonius Bennink Janssonius, R. / gebroeders Kraay / 1872 

69.Goede kennissen : (poëzie) Kok, A.S. / Kraay / 1871 

70.Bloemlezing uit Onderwijs voor kinderen Perponcher, W.E. De / Gebroeders Kraay / 1871 

71.De sociale kwestie : opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds Werther / Kraay / 1871 

72.De dichtwerken van P. A. de Genestet Génestet, Petrus August de /  gebroeders Kraay / 1871 

73.Bloemlezing uit Onderwijs voor kinderen Perponcher, W.E. De / Gebroeders Kraay / 1871 

74.De dichtwerken van P. A. de Genestet Génestet, Petrus August de /  gebroeders Kraay / 1871 

75.Iets over citaten Lennep, J. van / Kraay / 1871 

76.Goede kennissen : (poëzie) Kok, A.S. / Kraay / 1871 

77.Iets over citaten Lennep, J. van / Kraay / 1871 

78.De opkomst en ontwikkeling van het Engelsche volk in zijne geschiedenis tot op onzen tijd geschetst Lindo, M.P. / Kraay / 1871-1874 

79.Alledaagsche bokken in 't gesprek Lennep, Jacob van / Kraay / 1871 

80.De dichtwerken van P. A. de Genestet Génestet, Petrus August de /   gebr. Kraay / 1871 

81.De sociale kwestie : opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds Werther / Kraay / 1871 

82.De dichtwerken van P. A. de Genestet Génestet, Petrus August de /  gebroeders Kraay / 1871 

83.Iets over citaten Lennep, J. van / Kraay / 1871 

84.De sociale kwestie : opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds Werther / Kraay / 1871 

85.De opkomst en ontwikkeling van het Engelsche volk in zijne geschiedenis tot op onzen tijd geschetst Lindo, M.P. / Kraay / 1871-1874 

86.Alledaagsche bokken in 't gesprek Lennep, Jacob van / Kraay / 1871 

87.Goede kennissen : voor jongelieden bijeengebracht Kok, A.S. / Kraay / 1870 

88.Onder lucht en wolken : een boek voor het volk Stamm, Ferdinand / Kraay / 1870 

89.Goede kennissen : voor jongelieden bijeengebracht Kok, A.S. / Kraay / 1870 

90.Een kruis-drager Hardy, Duffus / Gebr. Kraay / 1870 

91.Lothair : roman Disraeli, Benjamin / Kraay / 1870 

92.De menschelijke natuur, in haar wezen en openbaringen Dollfus, Charles / Kraay / 1870 

93.Wildrick : een roman Brunings, P.F. / Kraay / 1870 

94.Een naschrift uit den Economist van Januarij 1870 toegelicht Vries, Abraham de / Kraay / [1870] 

95.Vermakelijke anekdoten, en historische herinneringen : een nalatenschap Lennep, J. van / Kraay / 1870 

96.Een kruis-drager Hardy, Duffus / Gebr. Kraay / 1870 

97.Lothair : roman Disraeli, Benjamin / Kraay / 1870 

98.De menschelijke natuur, in haar wezen en openbaringen Dollfus, Charles / Kraay / 1870 

99.Wildrick : een roman Brunings, P.F. / Kraay / 1870 

100.Een naschrift uit den Economist van Januarij 1870 toegelicht Vries, Abr. de / Kraay / [1870] 

101.Vermakelijke anekdoten, en historische herinneringen : een nalatenschap Lennep, J. van / Kraay / 1870 

102.Het boek der opschriften : een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven Lennep, J. van / Kraay / 1869 

103.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, P.A. de / Kraay / 1869 

104.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, Pieter August de / Gebroeders Kraay / 1869 

105.Peper en zout : honderd rijmpjes Laurillard, E. /  Gebroeders Kraay / 1869 

106.Peper en zout Laurillard, E. / Kraay / 1869 

107.Onderwijs voor kinderen Perponcher, De / Goedkope uitg / Gebr. Kraay / [1869] 

108.Bato : een boek voor het jonge Nederland Westerman, W. Marten / Gebr. Kraay / 1869 

109.Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd Doorenbos, W. / Gebroeders Kraay / 1869-1873 

110.Bato : een boek voor het jonge Nederland Westerman, W. Marten / Gebr. Kraay / 1869 

111.Het boek der opschriften : een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven Lennep, J. van / Kraay / 1869 

112.De dichtwerken van P. A. de Génestet Génestet, Pieter August de / Gebroeders Kraay / 1869 

113.Parel : een Engelsche roman Jolly, Emily / Kraay / 1869 

114.Peper en zout : honderd rijmpjes Laurillard, E. /   Gebroeders Kraay / 1869 

115.De roos en de ring of De geschiedenis van prins Giglio en prins Bulbo : een tooververhaal voor oud en jong Thackeray, W.M. / Kraay / 1869 

116.Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd Doorenbos, W. / Gebroeders Kraay / 1869-1873 

117.Onderwijs voor kinderen Perponcher, De / Goedkope uitg / Gebr. Kraay / [1869] 

118.Parel : een Engelsche roman Jolly, Emily / Kraay / 1869 

119.Peper en zout : honderd rijmpjes Laurillard, E. / Gebroeders Kraay / 1869 

120.De roos en de ring of De geschiedenis van prins Giglio en prins Bulbo : een tooververhaal voor oud en jong Thackeray, W.M. / Kraay / 1869 

121.Bato : een boek voor het jonge Nederland Westerman, W. Marten / Gebr. Kraay / 1869 

122.De zondvloed : een gedicht Vigny, Alfred de /   Gebroeders Kraay / 1869 

123.Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd Doorenbos, W. / Gebroeders Kraay / 1869-1873 

124.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; Tweede deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

125.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; Eerste deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

126.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd Lennep, J. van / Kraay / 1868 

127.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; 1: Eerste deel. - 2: Tweede deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

128.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; 1: Eerste deel. - 2: Tweede deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

129.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; 1: Eerste deel. - 2: Tweede deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

130.De nieuwe Engelsche wet op de naamlooze vennootschappen (Companies-Act 1867) toegelicht Asser, Tobias Michael Carel / Gebroeders Kraay / 1868 

131.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; Tweede deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

132.De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd ; Eerste deel Lennep, J. van / Kraay / 1868 

133.Leerboek der algemeene aardrijkskunde Otterloo, A. van / Gebroeders Kraay / 1868 

134.Jezus van Nazareth, volgens de historie geschetst Stricker, J.P. / Kraay / 1868 

135.Leerboek der algemeene aardrijkskunde Otterloo, A. van / Gebroeders Kraay / 1868 

136.Jezus van Nazareth, volgens de historie geschetst Stricker, J.P. / Kraay / 1868 

137.Romantische poëzy Hofdijk, W.J. / Kraay / 1867 

138.In Rome : schetsen uit het Romeinsche volksleven Story, William Wetmore / Kraay / 1867 

139.Een schat van kennis : de hoofdbegrippen der natuurkundige wetenschappen, eenvoudig verklaard en opgehelderd, in verband met hunne toepassing in het dagelijksche leven Wells, D.A. / gebroeders Kraay / 1867 

140.Romantische poëzy Hofdijk, W.J. / Kraay / 1867 

141.Romantische poëzy Hofdijk, W.J. / Kraay / 1867 

142.Peper en zout : honderd rijmpjes Laurillard, E. / Gebroeders Kraay / 1867 

143.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. /   Kraay / 1867 

144.Eerste gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1867 

145.Leekedichtjens Génestet, P.A. de /  Kraay / [1867] 

146.Peper en zout : honderd rijmpjes Laurillard, E. / Gebroeders Kraay / 1867 

147.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. /  Kraay / 1867 

148.Eerste gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1867 

149.Leekedichtjens Génestet, P.A. de /  Kraay / [1867] 

150.Geschiedenis en critiek der Marcushypothese Meyboom, Hajo Uden / Kraay / 1866 

151.Castalia : jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd gebroeders Kraay / 1866-1874 

152.Het eerste ontwerp van een Nederlandsch wetboek van koophandel : zamengesteld op last van Koning Lodewijk Napoleon Gennep, A. van / Kraay / 1866 

153.Castalia : jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd gebroeders Kraay / 1866-1874 

154.Castalia : jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd gebroeders Kraay / 1866-1874 

155.In de kooi : eene vertelling Koopmans van Boekeren, R. / Gebroeders Kraay / [1866] 

156.In de kooi : eene vertelling Koopmans van Boekeren, R. / Gebroeders Kraay / [1866] 

157.Nog iets over naamlooze vennootschappen Asser, T.M.C. / Kraay / [1866] 

158.In de kooi : eene vertelling Koopmans van Boekeren, R. / Gebroeders Kraay / [1866] 

159.In de kooi : eene vertelling Koopmans van Boekeren, R. / Gebroeders Kraay / [1866] 

160.Aardrijkskunde voor handel, nijverheid en statistiek Otterloo, A. van / Gebr. Kraay / 1866 

161.Het eerste ontwerp van een Nederlandsch Wetboek van koophandel Gennep, A. van / Kraay / 1866 

162.Aardrijkskunde voor handel, nijverheid en statistiek Otterloo, A. van / Gebr. Kraay / 1866 

163.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1866 

164.Geschiedenis en critiek der Marcushypothese Meyboom, Hajo Uden / Kraay / 1866 

165.Castalia : jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd gebroeders Kraay / 1866-1874 

166.Het eerste ontwerp van een Nederlandsch wetboek van koophandel : zamengesteld op last van Koning Lodewijk Napoleon Gennep, A. van / Kraay / 1866 

167.Des christens godsvrucht, naar de leer van Jezus Hoekstra, S. / Gebroeders Kraay / 1866 

168.Ons rijk in vroegere tijdperken : een handleiding tot de kennis der wijze waarop het grondgebied van het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden, ten tijde van het Leenstelsel, onder de Republiek, enz., was verdeeld Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1866 

169.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1866 

170.Des christens godsvrucht, naar de leer van Jezus Hoekstra, S. / Gebroeders Kraay / 1866 

171.Ons rijk in vroegere tijdperken : een handleiding tot de kennis der wijze waarop het grondgebied van het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden, ten tijde van het Leenstelsel, onder de Republiek, enz., was verdeeld Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1866 

172.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

173.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

174.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

175.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

176.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Derde afdeeling: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / [1865] 

177.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Vierde afdeeling: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van koning Willem III Lennep, J. van /   Gebroeders Kraay / [1865] 

178.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Gebroeders Kraay / 1865 

179.Eerste gedichten Génestet, Petrus August de /  Gebr. Kraay / 1865 

180.Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep : beschreven en toegel. uit hun gedichten en andere oorspr. bescheiden en in verband met hun tijd beschouwd Lennep, J. van / Nieuwe uitgaaf / Gebr. Kraay / 1865 

181.Het geloof aan Jezusʹ opstanding uit de dooden, in zijnen oorsprong, zijne beteekenis, geschiedkundige en leerstellige waarde beschouwd Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1865 

182.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Vierde afdeeling: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van koning Willem III Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / [1865] 

183.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Derde afdeeling: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / [1865] 

184.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Tweede afdeeling: Van de Vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen vrede Lennep, J. van /   Gebroeders Kraay / [1865] 

185.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Eerste afdeeling: Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / [1865] 

186.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

187.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Gebroeders Kraay / 1865 

188.Eerste gedichten Génestet, Petrus August de /   Gebr. Kraay / 1865 

189.Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep : beschreven en toegel. uit hun gedichten en andere oorspr. bescheiden en in verband met hun tijd beschouwd Lennep, J. van / Nieuwe uitgaaf / Gebr. Kraay / 1865 

190.Het geloof aan Jezusʹ opstanding uit de dooden, in zijnen oorsprong, zijne beteekenis, geschiedkundige en leerstellige waarde beschouwd Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1865 

191.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Vierde afdeeling: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van koning Willem III Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / [1865] 

192.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Derde afdeeling: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / [1865] 

193.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Tweede afdeeling: Van de Vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen vrede Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / [1865] 

194.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; Eerste afdeeling: Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk Lennep, J. van /   Gebroeders Kraay / [1865] 

195.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland Lennep, J. van /  Kraay / [1865] 

196.Over kinderpoëzy : eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen Génestet, P.A. de / Gebroeders Kraay / [1865] 

197.Bato : tijdschrift voor jongensWesterman, W. Marten / Gebroeders Kraay / 1864-1883

198.Bato : tijdschrift voor jongens Westerman, W. Marten / Gebroeders Kraay / 1864-1883 

199.Bato : tijdschrift voor jongens Westerman, W. Marten / Gebroeders Kraay / 1864-1883

200.Het bestaan der ziel, beschouwd van het standpunt der natuurwetenschap Ruete, C.G.Th. / Gebrs. Kraay / 1864 

201.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, Petrus August de /  Gebr. Kraay / 1864 

202.Van God onze hulpe : leerrede over Psalm CXXI: vs. 1 en 2, ter godsdienstige opening van het akademiejaar Haar, B. ter / Kraay / 1864 

203.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde : voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. /  Gebroeders Kraay / 1864 

204.Gods- en godsdienstleer, van het christelijk standpunt ontwikkeld Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1864 

205.Het bestaan der ziel, beschouwd van het standpunt der natuurwetenschap Ruete, C.G.Th. / Gebrs. Kraay / 1864 

206.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, Petrus August de /  Gebr. Kraay / 1864 

207.Van God onze hulpe : leerrede over Psalm CXXI: vs. 1 en 2, ter godsdienstige opening van het akademiejaar Haar, B. ter / Kraay / 1864 

208.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde : voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. /  Gebroeders Kraay / 1864 

209.Gods- en godsdienstleer, van het christelijk standpunt ontwikkeld Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1864 

210.Onderwijs voor kinderen : tot gebruik zijner kinderen opgesteld Perponcher, W.E. de / Herz. en opnieuw uitg. door J. van Lennep / Gebroeders Kraay / 1863 

211.Onderwijs voor kinderen : tot gebruik zijner kinderen opgesteld Perponcher, W.E. de / Herz. en opnieuw uitg. door J. van Lennep / Gebroeders Kraay / 1863 

212.Onderwijs voor kinderen : tot gebruik zijner kinderen opgesteld Perponcher, W.E. de / Herz. en opnieuw uitg. door J. van Lennep / Gebroeders Kraay / 1863 

213.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1863 

214.Eerste gedichten Génestet, Petrus August de / Gebr. Kraay / 1863 

215.De Openbaring, het laatste boek des Nieuwen Testaments, naar inhoud en vorm verklaard, en voor den beschaafden lezer verstaanbaar gemaakt Meyboom, L.S.P. / Kraay / 1863 

216.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, Petrus August de / Gebr. Kraay / 1863 

217.Eerste gedichten Génestet, Petrus August de /  Gebr. Kraay / 1863 

218.De veertig voorschriften van het whistspel : in tweeregelige rijmpjes vervat en van toelichting voorzien Brunton, John / Kraay / 1863 

219.Een teeken des tijds Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1863 

220.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Gebr. Kraay / 1863 

221.De Openbaring, het laatste boek des Nieuwen Testaments, naar inhoud en vorm verklaard, en voor den beschaafden lezer verstaanbaar gemaakt Meyboom, L.S.P. / Kraay / 1863 

222.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, Petrus August de /  Gebr. Kraay / 1863 

223.Eerste gedichten Génestet, Petrus August de / Gebr. Kraay / 1863 

224.De veertig voorschriften van het whistspel : in tweeregelige rijmpjes vervat en van toelichting voorzien Brunton, John / Kraay / 1863 

225.Een teeken des tijds Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1863 

226.De erfgenaam van Redclyffe Yonge, Charlotte Mary /  Kraay / 1862 

227.Handboek voor zeevarenden : ter herkenning en genezing van de meest aan boord voorkomende ziekten en gebreken Dieperink, A J / Gebr. Kraay / 1862 

228.Het lied van Hiawatha Longfellow, Henry W. / Kraay / 1862 

229.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1862 

230.Helene Hofdijk, W.J. /   Kraay / 1862 

231.Bibliotheek van fraaije letteren Kraay / 1862-... 

232.Het lied van Hiawatha Longfellow, Henry W. / Kraay / 1862 

233.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de /   Kraay / 1862 

234.Helene Hofdijk, W.J. / Kraay / 1862 

235.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de / Kraay / 1861 

236.Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen Griffiths, John W. / Gebroeders Kraay / 1861 

237.Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen Griffiths, John W. / Gebroeders Kraay / 1861 

238.Laatste der eerste : verspreide gedichten Génestet, P.A. de / Kraay / 1861 

239.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1861 

240.Leerrede naar Gal. I: 9b. Indien u iemand een Evangelie verkondigt buiten 't geen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt Meijboom, L.S.P. / Kraay / 1861 

241.China ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Gebroeders Kraay / 1861 

242.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /   Gebr. Kraay / 1861 

243.Leerrede naar Gal. I: 9b. Indien u iemand een Evangelie verkondigt buiten 't geen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt Meijboom, L.S.P. / Gebroeders Kraay / 1861 

244.China ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Gebroeders Kraay / 1861 

245.Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen Griffiths, John W. / Gebroeders Kraay / 1861 

246.Kleine schatkamer van nuttige kundigheden Kraay, C. /   Kraay / [ca.1860] 

247.Kleine schatkamer van nuttige kundigheden Kraay, C. /   Kraay / [ca.1860] 

248.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1860 

249.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1860 

250.Japan ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Kraay / 1860 

251.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1860 

252.Japan ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Kraay / 1860 

253.Eene wandeling in Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw Aurelius, Joannes / Kraay / 1859 

254.Magazijn van handelsregt Kraay / 1859-1875 

255.Magazijn van handelsregt Kraay / 1859-1875 

256.Eene wandeling in Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw Aurelius, Joannes / Kraay / 1859 

257.Magazijn van handelsregt Kraay / 1859-1875 

258.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. / Kraay / 1859 

259.Amsterdam : oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Gouw, J. ter /  Kraay / 1859 

260.Latijnsche spraakleer Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1859 

261.De doorgraving van Holland op zijn smalst Sieburgh, N.C. / Kraay / 1859 

262.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De /  Gebr. Kraay / 1859

263.Britsch-Indië ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Kraay / 1859 

264.Iets over spel en weddingschap Molster, J.A. / Gebroeders Kraay / 1859 

265.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. / Kraay / 1859 

266.Amsterdam : oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Gouw, J. ter /  Kraay / 1859 

267.Latijnsche spraakleer Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1859 

268.De doorgraving van Holland op zijn smalst Sieburgh, N.C. / Kraay / 1859 

269.Gedichten van den Schoolmeester Schoolmeester, De / Gebr. Kraay / 1859 

270.Britsch-Indië ; Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / Kraay / 1859 

271.Iets over spel en weddingschap Molster, J.A. / Gebroeders Kraay / 1859 

272.Vreemde landen en volken : hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen Otterloo, A. van / gebroeders Kraay / 1859-1861 

273.Amsterdam : oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Aurelius, Joannes / Gebroeders Kraay / 1858 

274.Latijnsche spraakleer ; Derde stuk: Woordvoeging, 2e afdeeling, versbouw en algemeen register Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1858 

275.Latijnsche spraakleer ; Tweede stuk: Woordvoeging, 1e afdeeling Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1858 

276.Latijnsche spraakleer ; Eerste stuk: Vormleer Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1858 

277.Amsterdam : oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Aurelius, Joannes / Gebroeders Kraay / 1858 

278.Handboek voor de leer der avarijen, vooral voor die der avarij-grosse Molster, J.A. /  Kraay / 1858 

279.Handboek voor de leer der avarijen, vooral voor die der avarij-grosse Molster, J.A. / Kraay / 1858 

280.Latijnsche spraakleer Klerck, A.W. de / Gebroeders Kraay / 1858 

281.De Java koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij koopman, Een / Kraay / 1857 

282.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 1: Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1857 

283.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 2: Van de vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen vrede Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1857 

284.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 3: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1857 

285.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 4: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de throonsbeklimming van Koning Willem III Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1857 

286.Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen in Europa : ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors en allen, die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan Boulet, L.A.J. / Kraay / 1857 

287.Ankerwacht en uitkijk : of opmerkingen en beschouwingen omtrent klaar anker houden, vertuijen, drijven in naauwe vaarwaters, aanzeilen op zee, en gebruik van seinlichten ter voorkoming daarvan Stapert, S. / Kraay / 1857 

288.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. / Kraay / 1857 

289.De Java koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij koopman, Een / Kraay / 1857 

290.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 4: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de throonsbeklimming van Koning Willem III Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1857 

291.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 3: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1857 

292.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. / Kraay / 1857 

293.Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen in Europa : ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors en allen, die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan Boulet, L.A.J. / Kraay / 1857 

294.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 4: Van den dood van Prins Willem IV tot aan de throonsbeklimming van Koning Willem III Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1857 

295.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 3: Van den Vrede van Munster tot aan den dood van Prins Willem IV Lennep, J. van /   Gebroeders Kraay / 1857 

296.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor gymnasiën en zelf-onderricht Hofdijk, W.J. / Kraay / 1857 

297.Vertellingen en tafereelen van vroeger en later tijd Lennep, Jacob van / Kraay / 1856 

298.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland Lennep, J. van / Kraay / 1856-1857 

299.Handleiding tot het bepalen der positie van een schip op zee, volgens de methode van kapt. Th. H. Sumner Sumner, Th. H. / Kraay / 1856 

300.In memoriam : een gedicht ter nagedachtenis van Abraham Des Amorie van der Hoeven Génestet, P.A. de / Kraay / 1856 

301.In memoriam : een gedicht ter nagedachtenis van Abraham Des Amorie van der Hoeven Génestet, P.A. de / Kraay / 1856 

302.Handboek voor de leer der avarijen, vooral voor die der avarij-grosse Molster, J.A. / Kraay / 1856 

303.Handboek voor de leer der handels-aardrijkskunde Otterloo, A. van / Gebroeders Kraay / 1856 

304.In memoriam : een gedicht ter nagedachtenis van Abraham Des Amorie van der Hoeven Génestet, P.A. de / Kraay / 1856 

305.Vertellingen en tafereelen van vroeger en later tijd Lennep, Jacob van / Kraay / 1856 

306.Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling Hofdijk, W.J. / Gebr. Kraay / 1856 

307.Mijn verblijf in Japan Assendelft de Coningh, C.T. van / Kraay / 1856 

308.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 2: Van de vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen vrede Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1856 

309.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 1: Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk Lennep, J. van /  Gebroeders Kraay / 1856  

310.Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling Hofdijk, W.J. / Gebr. Kraay / 1856

311.Mijn verblijf in Japan Assendelft de Coningh, C.T. van / Kraay / 1856 

312.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 2: Van de vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen vrede Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1856 

313.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland ; 1: Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk Lennep, J. van / Gebroeders Kraay / 1856 

314.De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland Lennep, J. van /   Kraay / 1856-1857 

315.Ida May, 't gestolen kind Langdon, Mary / Kraay / 1855 

316.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland ; Deel IV, IIe stuk Bosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1855 

317.Aanteekeningen op mijne reis om de wereld in de jaren 1851 en 1852 met het barkschip Baltimore Jaski, F.C. / Gebr. Kraay / 1855 

318.Het vergaan van het Nederlandsch fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden Carsjens, F.M. / Kraay / 1855 

319.Het vergaan van het Nederlandsch fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden Carsjens, F.M. / Kraay / 1855 

320.Gideon Florensz. : hist. rom. episode uit het laatste tydperk van Leycesters bestuur in Nederland Bosboom-Toussaint, A.L.G. / Kraay / 1854-1855 

321.Beleening- en prolongatie-contracten, beschouwd onder den verschillenden invloed van wetgeving en handelsgebruik : proeve eener handleiding voor regtsgeleerden en kooplieden Zubli, A.J. / Kraay / 1854 

322.Beginselen der scheikunde Donovan, Michael / Kraay / 1854 

323.De albatros : stemmen van den oceaan Kingston, W.H.G. / Gebr. Kraay / 1854 

324.Het Stralen-Eiland Southworth, Emma Dororthy Eliza Nevitte / Kraay / 1854 

325.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland ; Deel IIBosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1854 

326.Verslag der commissie ter beoordeling van de voorwerpen betreffende scheepvaart en scheepsbouw, ingezonden op de Tentoonstelling der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roei-Vereeniging, gehouden in Junij 1853 Commissie ter Beoordeling van de voorwerpen betreffende scheepvaart en scheepsbouw / Kraay / 1854 

327.Zeemans-leven en zeemans-regt Zeeman, Een / Gebr. Kraay / 1854-1855 

328.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland ; Deel IV, Ie stuk Bosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1854 

329.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland ; Deel III Bosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1854 

330.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland ; Deel I Bosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1854 

331.Cranford Gaskell, ... / Kraay / 1854 

332.Gideon Florensz. : hist. rom. episode uit het laatste tydperk van Leycesters bestuur in Nederland Bosboom-Toussaint, A.L.G. / Kraay / 1854-1855 

333.Beleening- en prolongatie-contracten, beschouwd onder den verschillenden invloed van wetgeving en handelsgebruik : proeve eener handleiding voor regtsgeleerden en kooplieden Zubli, A.J. / Kraay / 1854 

334.Gideon Florensz. : hist. rom. episode uit het laatste tydperk van Leycesters bestuur in Nederland Bosboom-Toussaint, A.L.G. / Kraay / 1854-1855 

335.De Donau-vorstendommen in het najaar van 1853 O'Brien, Patrick / Gebr. Kraay / 1854 

336.Helene Hofdijk, W.J. / Gebroeders Kraay / 1854 

337.De Donau-vorstendommen in het najaar van 1853 O'Brien, Patrick / Gebr. Kraay / 1854 

338.Gideon Florensz. : romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland Bosboom-Toussaint, A.L.G. / gebroeders Kraay / 1854-1855 

339.Helene Hofdijk, W.J. / Gebroeders Kraay / 1854 

340.Het buitenland : verzameling van vertaalde romantische lectuur Kraay / 1854-... 

341.De apostel Johannes en zijne schriften : eene bijbelstudie van Is. da Costa Costa, Is. da / Kraay / 1853 

342.Catalogus der voorwerpen, betreffende scheepvaart en scheepsbouw, ingezonden op de tentoonstelling der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roei-Vereeniging Bestuur der K.N.Z.R.V. / Kraay / 1853 

343.Over nationale militie en remplacement Kruseman, Al. / Gebr. Kraay / 1853 

344.Betoog der noodzakelijkheid van een verkort Noordzee-kanaal door het Y; zoowel voor Amsterdam als voor geheel Noord-Holland en de daarin liggende waterschappen Faddegon, P. / Gebroeders Kraay / 1853 

345.De apostel Johannes en zijne schriften : eene bijbelstudie van Is. da Costa Costa, Is. da / Kraay / 1853 

346.Beelden en omtrekken Mackenstein-Koning, J.S. / Kraay / 1853 

347.Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw : leerredenen Haar, Bernard ter / Gebr. Kraay / 1853 

348.Gedichten, zoo oude als nieuwe Lennep, Jacob van /  Gebroeders Kraay / 1853 

349.Over nationale militie en remplacement Kruseman, Al. / Gebr. Kraay / 1853 

350.Beelden en omtrekken Mackenstein-Koning, J.S. / Kraay / 1853 

351.Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw : leerredenen Haar, Bernard ter / Gebr. Kraay / 1853 

352.Gedichten, zoo oude als nieuwe Lennep, Jacob van /   Gebroeders Kraay / 1853 

353.Betoog der noodzakelijkheid van een verkort Noordzee-kanaal door het Y; zoowel voor Amsterdam als voor geheel Noord-Holland en de daarin liggende waterschappen Faddegon, P. / Gebroeders Kraay / 1853 

354.Brieven van een 'jurist' aan een 'bureaucraat' over regterlijke organisatie Brugghen, J.J.L. van der / Gebroeders Kraay / 1852 

355.Regtsgeleerde opstellen Des Amorie van der Hoeven, M. / Kraay / 1852 

356.Zeemansliedtjens Lennep, J. van / Kraay / [1852] 

357.Iets over weduwenfondsen Stamkart, F.J. / Kraay / 1852 

358.Zeemansliedtjens Lennep, J. van / Kraay / [1852] 

359.Het beleg van Derry : een verhaal uit den tijd der Engelsche omwenteling van 1688 Charlotte Elizabeth / Kraay / 1852 

360.Brieven van een 'jurist' aan een 'bureaucraat' over regterlijke organisatie Brugghen, J.J.L. van der / Gebroeders Kraay / 1852 

361.Iets over weduwenfondsen Stamkart, F.J. / Kraay / 1852 

362.Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851 Tydeman, H.W. / Kraay / 1852 

363.Het beleg van Derry : een verhaal uit den tijd der Engelsche omwenteling van 1688 Elizabeth, Charlotte / Kraay / 1852 

364.Zeemansliedtjens Lennep, J. van / Kraay / [1852] 

365.Regtsgeleerde opstellen Des Amorie van der Hoeven, M. / Kraay / 1852 

366.Zeemansliedtjens Lennep, J. van / Kraay / [1852] 

367.Iets over het namaken en het des bewust gebruik maken van bijzondere merken van eene oprichting van koophandel ... Molster, Johannes Adriaan / Kraay / 1852 

368.Eerste gedichten Génestet, P.A. de / Gebr. Kraay / 1852 

369.Iets over het namaken en het des bewust gebruik maken van bijzondere merken van eene oprichting van koophandel ... Molster, Johannes Adriaan / Kraay / 1852 

370.Eerste gedichten Génestet, P.A. de / Gebr. Kraay / 1852 

371.Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851 Tydeman, H.W. / Kraay / 1852 

372.Ontmoetingen van Cursty Sandboys en zijne familie; op hun pleziertogtje naar London om de groote tentoonstelling te gaan zien Mayhew, Henry / Gebroeders Kraay / [1851] 

373.De geschiedenis der staathuishoudkunde van de vroegste tijden tot heden Molster, J.A. /  Kraay / 1851 

374.De vrouwen van het Leycestersche tijdvak ; Derde deel Toussaint, A.L.G. / Gebroeders Kraay / 1851 

375.De vrouwen van het Leycestersche tijdvak ; Tweede deel Toussaint, A.L.G. / Gebroeders Kraay / 1851 

376.De vrouwen van het Leycestersche tijdvak ; Eerste deel Toussaint, Anna Louisa Geertruida / Gebroeders Kraay / 1851 

377.Ontmoetingen van Cursty Sandboys en zijne familie; op hun pleziertogtje naar London om de groote tentoonstelling te gaan zien Mayhew, Henry / Gebroeders Kraay / [1851] 

378.Philip Randolph : een verhaal uit Virginia Mary Gertrude / Kraay / 1851 

379.De Nederlandsche wet omtrent boedelscheidingen : met aanteekeningen en de voornaamste regterlijke uitspraken over dit onderwerp : benevens formulieren van notariële akten van scheiding Hoogvliet, W. / Gebroeders Kraay / 1851 

380.Gedichten, zoo oude als nieuwe Lennep, J. van / Kraay / 1851 

381.De vrouwen van het Leycestersche tijdvak Toussaint, Anna Louisa Geertruida / Gebroeders Kraay / 1851 

382.De Nederlandsche wet omtrent boedelscheidingen : met aanteekeningen en de voornaamste regterlijke uitspraken over dit onderwerp : benevens formulieren van notariële akten van scheiding Hoogvliet, W. / Gebroeders Kraay / 1851 

383.Gedichten, zoo oude als nieuwe Lennep, J. van / Kraay / 1851 

384.Eenige schetsen van A. L. G. Toussaint bijeenverzameld Toussaint, A.L.G. / Gebr. Kraay / 1850 

385.Tooneelen uit den burgeroorlog in Hongarije in 1848 en 1849 Kraay / 1850 

386.De Grondwet, omschreven (inzonderheid voor niet-regtsgeleerden) Neustaetter, M. / Gebroeders Kraay / 1850 

387.De dorpspastorij : een verhaal Marsh-Caldwell, Anne / Kraay / 1850 

388.Mejonkvrouwe de Mauléon Toussaint, A.L.G. / Nieuwe uitg / Gebr. Kraay / 1850 

389.De leeuw van Juda Elizabeth, Charlotte / Kraay / 1850 

390.Eenige schetsen van A. L. G. Toussaint bijeenverzameld Toussaint, A.L.G. / Gebr. Kraay / 1850 

391.De Grondwet, omschreven (inzonderheid voor niet-regtsgeleerden) Neustaetter, M. / Gebroeders Kraay / 1850 

392.De leeuw van Juda Elizabeth, Charlotte / Kraay / 1850 

393.Holland : almanak voor ... Lennep, J. van / P. Kraay junior / 1849-1866 

394.Holland : almanak voor ... Lennep, J. van / P. Kraay junior / 1849-1866 395.Vernietiging van het Hooger Onderwijs C. Kraay / 1849 

396.Vernietiging van het Hooger Onderwijs C. Kraay / 1849 

397.De roode en de witte rozen en De nachtegaal : twee verhalen voor de jeugd Schmid, C. / P. Kraay, Jr. en W.C. Ippel / [1847] 

398.De roode en de witte rozen en De nachtegaal : twee verhalen voor de jeugd Schmid, C. / P. Kraay, Jr. en W.C. Ippel / [1847] 

399.Negen novellen Toussaint, A.L.G. / Gebr. Kraay / [1846] 

400.Kleine schatkamer van nuttige kundigheden Kraay, C. / Kraay / [ca. 1840]