Uitgaven Kruseman & Tjeenk Willink

1.Studiën en schetsen ; E. J. Potgieter's verspreide en nagelaten werken : proza, poëzy, kritische studiën Potgieter, E.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1879

2.De wet op het lager onderwijs en het gewijzigd ontwerp tot herziening dier wet, ter vergelijking naast elkander gesteld, gevolgd door het voorloopig verslag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de memorie van antwoord Heemskerk, Jan / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

3.De Wet op het lager onderwijs en het Ontwerp tot herziening dier wet, ter vergelijking naast elkander gesteld, gevolgd door de Memorie van toelichting Heemskerk, Jan / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

4.Poëzy Potgieter, E.J. / 2e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

5.Het summier proces in verband met de voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van burgerlijke rechtsvorderingBoneval Faure, Rembt Tobias Hugo Petrus Liebrecht Alexander van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

6.'T reuske van 't darp : Overbetuwsche vertelling Cremer, J.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

7.Studiën op sociaal gebied Quack, H.P.G. / Kruseman en Tjeenk Willink / 1877

8.Dr. W. C. H. Staring Huberts, W.J.A. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

9.Thomas Carlyle Feenstra, P. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

10.Alfred Tennyson Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

11.Eduard von Hartmann Waller, H.F. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

12.Dr. P. L. A. Falck Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

13.Theodoor Parker Balsem, H.S. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

14.Mithad-Pacha Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

15.Friedrich Max Müller Rovers, M.A.N. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

16.Prins A. M. Gortchakof Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

17.Gepaste en ongepaste bescherming van dieren Staring, W.C.H. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

18.Proza, 1837-1845 ; Dl. 2 Potgieter, E.J. / 3e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

19.Proza, 1837-1845 ; Dl. 1 Potgieter, E.J. / 3e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

20.Sophia Frederika Mathilda, Koningin der Nederlanden, als vorstin en moeder geschetst voor hare landgenooten Calcar, Elise van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1877

21.Laura's keuze Bosboom-Toussaint, A.L.G. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

22.Aura : een geïllustreerd boek voor jongelui Gouw, J. ter / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

23.Wandelingen door Nederland met pen en potlood ; Deel 2 Craandijk, J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

24.Muzikale novellen Rees, Catharina F. van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

25.G. Groen van Prinsterer Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

26.Ernest Renan Rooze, Edward / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

27.Heinrich Lang Hugenholtz, P.H. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

28.Schulze-Delitzsch Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

29.Frederik Kaiser Jong, J. de / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

30.Frans Deak Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

31.Robert Hamerling Hamel, A.G. van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

32.Wat te wachten en te doen na de jongste synodale besluiten Glasius, B. / Kruseman : & Tjeenk Willink / 1876

33.De voorwaarden van het lidmaatschap van de Nederl. Herv. Kerk : mededeelingen uit de Synode van 1876 Rauwenhoff, L.W.E. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

34.Dr. J. P. Heye Renesse, E. van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

35.Onparlementaire beschouwingen over de hervorming onzer gymnasiën Halbertsma, T.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

36.Richard Wagner Haan, W. de / Kruseman & Tjeenk Willink / 1876

37.Schetsen en verhalen ; E. J. Potgieter's verspreide en nagelaten werken : proza, poëzy, kritische studiën Potgieter, E.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875-1876

38.Verspreide en nagelaten werken Potgieter, E.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875-...

39.Kritische studiën ; E. J. Potgieter's verspreide en nagelaten werken : proza, poëzy, kritische studiën Potgieter, E.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875-1877

40.Zes maanden in Amerika Cohen Stuart, Martinus / Kruseman en Tjeenk Willink / 1875

41.Johannes BosschaIsing, A. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

42.Mannen en van beteekenis in onze dagen Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

43.Eene levensbeschouwing Pierson, A. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

44.Wandelingen door Nederland met pen en potlood Craandijk, J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875-...

45.Wandelingen door Nederland met pen en potlood ; [Deel 1] Craandijk, J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

46.Henry Thomas Buckle Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

47.L.F. Const. Tischendorf Bronsveld, A.W. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

48.Hans Christiaan Andersen Waller, H.F. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

49.Sir Charles Lyell Enklaar, J.E. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

50.Edgar Quinet (17 Febr. 1803 - 27 Maart 1875) Tideman, B. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

51.Wilhelm von Kaulbach Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

52.Odilon Barrot Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

53.E. J. Potgieter : Geb. 27 Juni 1808 zu Zwolle, gest. 3 Febr. 1875 zu Amsterdam Nippold, F. / Kruseman & Tjeenk Willink / [1875]

54.Charles Kingsley Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

55.Charles Robert DarwinEnklaar, J.E. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

56.Johannes BosschaIsing, A. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

57.Friedrich von Raumer Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

58.Alessandro Manzoni Waller, H.F. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

59.Don CarlosBalsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

60.Bisschop Reinkens Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

61.Fritz Reuter Waller, H.F. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

62.David Friedrich Strauss Balsem, N.C. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

63.Francisco Serrano y Dominguez, hertog de la Torre Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

64.Johan Rudolph Thorbecke ; Sir Edwin Landseer Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

65.De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw Schotel, G.D.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875

66.Uit het leven voor het leven Calcar, Elise van / Kruseman & Tjeenk Willink / 1875-1876

67.Schetsen uit de dierenwereld Wolf, Joseph / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

68.Beroemde toonkunstenaars van de zestiende eeuw tot op onzen tijd Clément, Félix / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

69.In memoriam : tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

70.Het edele driemanschap Van der Werf, Dousa, Van Hout Schotel, G.D.J. / Kruseman en Tjeenk Willink / 1874

71.De togt van Heemskerk naar Gibraltar Bogaers, Adrianus / 2e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

72.Vrouwen der schrift Beecher Stowe, Harriet / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

73.Hoofdbeginselen der nieuw-christelijke rigting Meyboom, L.S.P. / 2e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

74.Livingstone Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

75.De graaf van Chambord Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

76.W. Bosch Keyser, J.P. de / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

77.Stuart Mill Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

78.Liebig Tiedeman, H. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

79.Maury Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

80.Bulwer Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

81.Estanislao Figueras Tiedeman, H. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

82.Amadeo de Eerste ; Ruiz Zorilla ; Emilio Castelar Tiedeman, H. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

83.Napoleon de Derde Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

84.Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek Schotel, G.D.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1874

85.Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw Schotel, G.D.J. / Kruseman & Tjeenk Willink / 1872-1874

86.Proza, 1837-1845 Potgieter, E.J. / 2e dr / Kruseman & Tjeenk Willink / 1872

87.Jean Joseph Louis Blanc Kruseman & Tjeenk Willink / 1872