Uitgaven Maklu

1.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 39ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 7 januari 2019 / Maklu / 2019 / 2019

2.The function of accusation in International Criminal Court : structure of crimes and the role of prosecutor according to the international criminal jurisprudence Liakopoulos, Dimitris / Maklu / 2019 / 2019

3.Rijk worden met vastgoeddeals (en niet levend opgegeten worden) Delporte, Frank / Maklu / 2019 / 2019

4.Deviance and crime - social control, criminal justice, and criminology in Europe Groenemeyer, Axel / Maklu / 2019 / 2019

5.Kasstroomcalculaties voor een optimaal financieel beleid Van Der Elst, Jacques / Maklu / 2019 / 2019

6.Veiligheidsmanagementsystemen : de ISO 45001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

7.Milieumanagementsystemen : de ISO 14001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

8.Kwaliteitsmanagementsystemen : de ISO 9001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

9.European integration through member states' constitutional identity in EU law Liakopoulos, Dimitris / Maklu / 2019 / 2019

10.Jeugdstrafrecht : beginselen, wetgeving en praktijk Beijerse, Jolande uit / 4de uitgave / Maklu / [2019] / 2019

11.Handboek verhoren ; 2 Bockstaele, Marc / 2de herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

12.Handboek verhoren ; 1 Bockstaele, Marc / 2de herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

13.Handboek verhoren Bockstaele, M. / 2de, herziene druk / Antwerpen / 2018

14.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / 4rd revised edition / Maklu / 2018 / 2018

15.Collaboratief onderhandelen Delporte, Frank / Maklu / 2018 / 2018

16.Aansprakelijkheidsrecht : een overzicht Duerinckx, K. / 3de, herziene uitgave / Maklu / 2018 / 2018

17.Purpose in organisaties : why I lose my soul to the company...Van Ballaer, Jozef / Maklu / 2018 / 2018

18.Bijdragecalculatie op optimaal ondernemersrendement Van Der Elst, Jacques / Maklu / 2018 / 2018

19.Heibel in het appartementsgebouw Clabots, Astrid / Derde, herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

20.Gerechtelijk wetboek Scheers, Bruno / drieentwintigste uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 mei 2018 / Maklu / 2018

21.Vouchers, schadevergoedingen, waarborgen : een btw-analyse Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2018 / 2018

22.Algemeen strafrecht : een overzicht Duerinckx, K. / 4de, herziene uitgave / Maklu / [2018] / 2018

23.Ondernemingsvermogen Van Der Elst, Jacques / Maklu / [2018] / 2018

24.Leugens en hun detectie Bockstaele, Marc / 2e herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

25.Key Audit Matters (KAM) = Points clés de l'audit =Kernpunten van de controle Gaeremynck, A. / Maklu / 2018 / 2018

26.Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika : het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing Willaert, Klaas / Maklu / 2018 / 2018

27.Straf- en schadevergoeding : drie historische hoofdstukken Broers, E.J.M.F.C. / Tweede, herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

28.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Tiende druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2018 / Maklu / 2018 / 2018

29.Stay behindCools, Marc / Maklu / 2017 / 2017

30.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel 2 Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

31.Socialisatie, morele emoties en morele normen : een empirisch onderzoek vanuit een geintgreerd perspectief De Buck, Ann / Maklu / 2017 / 2017

32.Partnerstigma bij extrafamiliaal pedoseksueel misbruik Scappini, Dominique / Maklu / 2017 / 2017

33.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel 1 Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

34.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017

35.Howardreizen : de rol van de gevangenis in Europa Vander Beken, Tom / 2de druk / Maklu / 2017 / 2017

36.Data protection and privacy under pressure : transatlantic tensions, EU seruvaillance, and big data Vermeulen, Gert / Maklu / 2017 / 2017

37.Geweld door politie bij interventie en detentie : preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM Verheyden, Roel / Maklu / 2017 / 2016

38.Fiscale procedure Vanbiervliet, Frank / Maklu / 2017 / 2017

39.Herinneren en vergeten in de politie Meershoek, Guus / Maklu / 2017 / 2017

40.Verslaggeving in de vennootschap Poppe, Guy / Maklu / 2017 / 2017

41.Death in state custody : obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights Thoonen, Eveline / Maklu / [2017] / 2017

42.The fundamentals of international commercial arbitration Peters, Niek / Maklu / 2017 / 2017

43.Straffen : een penologisch perspectiefBeyens, Kristel / Maklu / 2017 / 2017

44.Essential texts on European and international asylum and migration law and policy Vermeulen, Gert / Maklu / 2017 / 2017

45.Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen Van den Wyngaert, Chris / Tiende herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

46.Rabauwen, vagebonden en lediggangers : criminele voorouders berecht en bestraft Broers, Erik-Jan / Maklu / 2017 / 2017

47.European health law Exter, André den / Maklu / 2017 / 2017

48.Beginselen van samenleven : handboek ethiek en rechtsfilosofie Verplaetse, Jan / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

49.Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden. Naleving in Belgie en Frankrijk. Eechaudt, Vincent / Maklu / 2017 / 2017

50.Jihadis in Belgie : de route naar Zaventem en Maalbeek Ponsaers, Paul / Maklu / 2017 / 2017

51.Vervloeiing interne en externe veiligheid Kansil, Timo / Maklu / 2017 / 2017

52.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 22ste herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

53.Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie Verhage, Antoinette / Maklu / 2017 / 2017

54.Het Koninkrijk ontsluierd Santos do Nascimento, Ryçond / Maklu / 2017 / ©2017

55.Belgisch belastingrecht ; Deel II Couturier, Jos J. / 22ste herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

56.Belgisch belastingrechtMaklu / 2017-...

57.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 9th edition, updated until 1 January 2017 / Maklu / 2017 / ©2017

58.Justice, home affairs and security : European and international institutional and policy development Vermeulen, G. / Second revised edition / Maklu / 2017 / ©2017

59.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 36ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 13 januari 2017 / Maklu / 2017 / ©2017

60.Winstuitkering & kapitaalvermindering Poppe, Guy / Maklu / 2017 / 2017

61.Europese basisteksten Joris, Tony / Negende, geheel herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2017 / Maklu / 2017 / 2017

62.Wetboek van economisch recht en aanvullende regelgeving Straetmans, Gert / Tweede uitgave, bijgewerkt tot 1 januari 2017 / Maklu / [2017] / ©2017

63.Economisch recht : leidraad voor studenten Straetmans, G. / Maklu / 2017 / 2017

64.Deontologie en integriteitsbewaking : handboek voor criminologen Verhage, A. / Maklu / 2017 / 2017

65.Eigenrichting Ponsaers, Paul / Maklu / 2017 / 2017

66.Aanpak van gewelddadige radicalisering De Waele, Maarten / Maklu / 2017 / 2017

67.Economisch recht : rechtspraakbundel Straetmans, G. / Maklu / 2017

68.Praktisch btw-handboek Soenen, Eddy / Maklu / 2017 / 2017

69.RechtspersonenVlas, P. / Vijfde, herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

70.Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor = Missions judiciaires et extrajudiciaires du réviseur d'entreprises De Blauwe, S. / Maklu / 2016 / 2016

71.Radicalisering en terrorisme : van theorie naar praktijk Hardyns, W. / Maklu / 2016 / 2016

72.Macht en mediation Frerks, Georg / Maklu / 2016 / 2016

73.Hoe vind ik recht? Vanheule, Dirk / Derde, herziene uitgave / Maklu / 2016 / 2016

74.Wie kust de OR wakker? : 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen Pomp, Marloes / [Herdruk] / Maklu / 2016 / 2015

75.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Negende druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2016 / Maklu / 2016 / ©2016

76.Europese audithervorming en implementatie ervan in Belgie = Réforme européenne de l'audit et son implémentation en Belgique Acke, L. / Maklu / 2016 / 2016

77.Meten is weten Devroe, Elke / Maklu / 2016 / 2016

78.Het Koninkrijk ontsluierd Santos do Nascimento, Ryçond Raylond / Maklu / [2016] / ©2016

79.Boeien voor de bewindvoerder : een praktisch-juridische gids Batta, Ramona / Tweede herziene druk / Maklu / 2016 / 2016

80.Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen : met bijzondere aandacht voor de Belgische belastingverdragen Cools, Andy / Maklu-Uitgevers / 2016 / 2016

81.Politie en gezondheidszorg Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2016 / 2016

82.Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit Verhage, Antoinette / Maklu / 2016 / 2016

83.Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties Montebovi, Saskia Huguette Maurits / Maklu / [2016] / 2016

84.Groene criminologie en veiligheidszorg Janssen, Janine / Maklu / 2016 / 2016

85.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / 3rd revised edition / Maklu / 2015 / 2015

86.Verantwoording en politie Terpstra, Jan / Maklu / [2015] / 2015

87.Quo vadis? : tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden Daems, T. / Maklu / 2015 / 2015

88.Salduz Plus : aandachtspunten bij de implementatie van de EU-richtlijn 2013/48 Bockstaele, Marc / Maklu / [2015] / 2015

89.Criminology, security and justice : methodological and epistemological issues Agra, Cândido da / Maklu / [2015] / 2015

90.1915-2015 : het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst = 1915-2015 : L'histoire du service de rensignement militaire et le sécurité belge Cools, Marc / Maklu / [2015] / 2015

91.Zicht op first responders : handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en Belgie Devroe, Elke / Maklu / 2015 / 2015

92.Privacy en gegevensbescherming Beelen, D.C. van / Maklu / 2015 / 2015

93.Over lijken : de dood en daarna, vanuit juridisch-medisch perspectief Duijst, Wilma / Maklu / 2015 / 2015

94.Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen = Legal history, moving in new directions De ruysscher, Dave / Maklu / 2015

95.Outsourcing policing Ponsaers, Paul / Maklu / 2015 / 2015

96.Het familiebedrijf en de nalatenschap Riemsdijk, A.M. van / Maklu / 2015 / 2015

97.Nu het gouden kalf verdronken is : van hebzucht naar altruïsme als hoeksteen voor een Nieuwe Monetaire Wereldorde Byttebier, Koen / Maklu / 2015 / 2015

98.Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent : een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten Favril, Louis / Maklu / 2015 / 2015

99.Wetboek staatsrecht Velaers, J. / 8e uitgave, bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2015 / Apeldoorn : Maklu / 2015 / ©2015

100.Handboek forensische gedragswetenschappen Wittouck, C. / Maklu / 2015 / 2015

101.Howardreizen : de rol van de gevangenis in Europa Vander Beken, Tom / Maklu / 2015 / 2015

102.Aftrekbare kosten & btw : inclusief -onttrekking, -ingebruikneming, - herziening Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

103.Ethnic profiling en interne diversiviteit bij de politie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2015 / 2015

104.Europees Internationaal rivierenrecht De Decker, Marc / Maklu / 2015 / 2015

105.Participatie van het kind bij het ouderschapsplan Smits, Veronica Maria / [Maklu-Uitgevers] / [2015] / 2015

106.State-building in Kosovo : a plural policing perspective Janssens, Jelle / Maklu / 2015 / 2015

107.Kosovo onder internationaal toezicht : een eindig verhaal? Janssens, Jelle / Maklu / 2015 / 2015

108.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 20e herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2015 / Maklu / 2015 / ©2015

109.Aannemingsrecht in hoofdlijnen Burssens, Frank / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2015 / ©2015

110.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 8th edition, updated until 1 January 2015 / Maklu / 2015 / 2015

111.Justice, home affairs and security : European and international institutional and policy development Vermeulen, G. / Maklu / 2015 / ©2015

112.Onroerende verhuur Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

113.De verzekeringssector en de btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

114.De gevangenisbewaarder : het professioneel leven in beeld Tournel, Hanne / Maklu / 2015 / 2015

115.Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen Pontier, J.A. / Derde herziene uitgave / Maklu / 2015

116.Tussen droom en werkelijkheid : verschillende rollen van de ondernemingsraden in de 21ste eeuw Vermaak, Bob / Maklu / 2015 / 2015

117.Jongeren en politie Kimpe, Sofie de / Maklu / 2015 / 2015

118.De toekomst van de politie Devroe, Elke / Maklu / 2015 / 2015

119.Strafrecht & strafprocesrecht ; Boek 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2014 / ©2014

120.Strafrecht & strafprocesrecht ; Boek 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2014 / ©2014

121.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Negende herziene uitgave / Maklu / 2014

122.Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) : rapportering en revisorale controle = Le Système européen des comptes (SEC) : reporting et contrôle révisoral De Blauwe, S. / Maklu / 2014 / 2014

123.Overname/overdracht van KMO's : de toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek = Transmission/reprise de PME : la valeur ajoutée de la mission de due diligence Baeten, O. / Maklu / 2014 / 2014

124.Manuel des auditions ; 2 Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / ©2014

125.Manuel des auditions ; 1 Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / ©2014

126.Manuel des auditions Bockstaele, Marc / Maklu / 2014

127.Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit : rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer Van den Broeck, Liesbet / Maklu / 2014 / 2014

128.Wetboek van vennootschappen en aanvullende regelgeving Lefever, Ellen / Maklu / 2014 / 2014

129.The enforcement of EU competition rules by civil law Buc̆an, Nina / Maklu / 2014 / 2014

130.De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk Scheirs, Veerle / Maklu / 2014 / 2014

131.Wetboek van economisch recht en aanvullende regelgeving Straetmans, Gert / Eerste uitgave, bijgewerkt tot 1 september 2014 / Maklu-Uitgevers / 2014 / ©2014

132.Handboek doorfacturering Ruysschaert, Stefan / 3de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

133.Aftrekcorrecties bij controles : de gevolgen van een wijziging van bestemming van een bedrijfsmiddel op het recht op aftrek van de voorbelasting Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

134.De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige? Frerks, Georg / Maklu / 2014 / 2014

135.Voortleven : het hoe en waarom van nalatenschapsmediation Riemsdijk, Annette M. van / Maklu / 2014 / 2014

136.Verhoren van minderjarigen en kwetsbare volwassenen Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / 2014

137.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; III Pauwels, Lieven / Maklu / 2014 / ©2014

138.Prenups Schonewille, F. / Maklu / 2014 / 2014

139.Bemiddeling in strafzaken : een wispelturig debat = Médiation pénale : la diversité en débat Beckers, Carl / Maklu / 2014 / 2014

140.Gedisciplineerde vrijheid : een geschiedenis van het handels- en economisch recht De ruysscher, Dave / Maklu / 2014 / 2014

141.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / 3e herziene uitgave / Maklu / 2014 / 2014

142.Wie kust de OR wakker? : 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen Pomp, Marloes / Maklu / 2014 / ©2014

143.Private en commerciële veiligheidszorg in België : een historisch-criminologisch onderzoek (1870-1934) Leloup, Pieter / Maklu / 2014 / 2014

144.Verzekering en aansprakelijkheid : tweetalig fraseologisch woordenboek = Assurances et responsabilités : dictionnaire phraséologique bilingue Surewaard, A. / Maklu / 2014

145.Onderwijs en btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

146.EU justice and home affairs : institutional and policy development Vermeulen, G. / Maklu / 2014 / 2014

147.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors Duerinckx, K. / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2014

148.Opleiden in veiligheid Van Geystelen, Katrien / Maklu / 2014 / 2014

149.Evenementen organiseren : btw & belastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

150.Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie Ponsaers, Paul / Maklu / 2014 / 2014

151.Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier = Permissions de sortie et congé pénitentiaire: la porte entrouverte Mine, Benjamin / Maklu / 2014 / 2014

152.Handboek ontslagrecht Buelens, Vicky / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / 2014

153.Justitie, binnenlandse zaken en veiligheid : Europese en international institutionele en beleidsontwikkeling Vermeulen, G. / Maklu / 2014 / 2014

154.Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Delrue, Geert / 2ième édition / Maklu / 2014 / ©2014

155.Desistance, social order and responses to crime : today's security issues Shapland, Joanna / Maklu / 2014 / 2014

156.Oprichting en werking van de vennootschap : bijzondere aandachtspunten voor de professional Gielis, Marc / Maklu / 2014 / 2014

157.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

158.Het samengestelde gezin en de nalatenschap Burght, Gr. van der / Maklu / 2014 / 2014

159.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

160.Praktisch omgaan met uw vennootschap : voor vrije beroepen en ondernemers Ruysschaert, Stefan / 4de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

161.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014

162.Diplomatiek recht toegepast in België Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

163.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 33ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

164.Het verband tussen niet-auditdiensten en auditkwaliteit : een empirische studie voor de Belgische auditmarkt = Le rapport entre les services non-audit et la qualité de l'audit : etude empirique du marché Belge d'audit Breesch, D. / Maklu / 2014 / 2014

165.Het nieuw samengesteld gezin : recht en geschiedenis = Blended families : law and history  De Ruysscher, Dave / Maklu / 2014 / 2014

166.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / Negentiende uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 september 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

167.Vzw en fiscaliteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

168.Europese basisteksten Joris, Tony / Zevende uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

169.Wetgeving familie- en jeugdrecht Smits, Veronica M. / Maklu / 2014 / 2014

170.Optimalisatie van btw-aftrek bij investeringen door openbare besturen : onroerende leasing, autonome bedrijven en DBFM(O) Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

171.Reframing prostitution : from discourse to description, from moralisation to normalisation? Pers̆ak, Nina / Maklu / 2014 / 2014

172.Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal : optimalisatie van btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke btw-belastingsplichtigen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

173.De politie als slachtoffer van geweld Laureys, Vanessa / Maklu / 2014 / 2014

174.Diplomatic law in Belgium Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

175.Exit gevangenis? : de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf Beyens, Kristel / Maklu / 2014 / 2014

176.Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering Pauwels, Lieven / Maklu / 2014 / 2014

177.Offender reintegration and rehabilitation as a component of international criminal justice? : execution of sentences at the level of international tribunals and courts : moving beyond the mere protection of procedural rights and minimal fundamental interests? Vermeulen, Gert / Maklu / 2014 / 2014

178.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Negende herziene uitgave / Maklu / [2014] / © 2014

179.Casebook on European Union health law Exter, André den / Maklu / 2014 / 2014

180.Le droit diplomatique appliqué en Belgique Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

181.Interregionaal privaatrecht Lewin, G.C.C. / Maklu / 2014 / 2014

182.KoopBertrams, R.I.V.F. / derde, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

183.Beslag en executie voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Maklu / 2014 / 2014

184.Partnergeweld : screening en risicotaxatie Groenen, Anne / Maklu / 2014 / 2014

185.Democratische politie De Waele, Maarten / Maklu / 2014 / 2014

186.Goederenrecht Ibili, F. / Maklu / 2014 / 2014

187.Het gezag van de politie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2014 / ©2014

188.Politie en haar maatschappelijke partners Ponsaers, Paul / Maklu / 2014 / 2014

189.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Achtste druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2014 / Maklu / 2014 / 2014

190.Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen Wagner, Kris / Maklu / 2014 / 2014

191.Mediation tussen dwang en vrijwilligheid Frerks, Georg / Maklu / 2014 / 2014

192.Witwassen en financiering van terrorisme Delrue, Geert / 3de, herziene uitgave / Maklu / [2014] / ©2014

193.Risicotaxatie en partnergeweld : verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg Groenen, Anne / Maklu / 2014

194.Leidraad gerechtelijke geneeskunde Piette, Michel / Maklu / 2013 / 2013

195.Cahiers inlichtingenstudies = Cahiers d'etudes du renseignement Cools, Marc / Maklu / 2013 / ©2013

196.Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie : een explorerend, kwalitatief onderzoek naar uitvoeringswerk in de frontlijn Gilleir, Fien / Maklu / 2013 / 2013

197.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 32ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2013 / Maklu / 2013 / ©2013

198.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 19e herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 september 2013 / Maklu / 2013 / ©2013

199.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en (aansprakelijkheids)verzekeringenrecht Vansweevelt, Thierry / 6de, herziene en vermeerderde uitgave / Maklu / 2013 / ©2013

200.De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer : ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de gevolgen voor de opleiding Berg-Smit, Ineke van den / Maklu / 2013 / 2013

201.Internationaal belastingsrecht Cools, Andy / Maklu / 2013 / ©2013

202.Vruchtgebruik Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2013 / 2013

203.75 jaar criminologie aan de Universiteit Gent Cools, Marc / Maklu / 2013 / 2013

204.De auto als bedrijfsmiddel Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2013 / 2013

205.Crime, violence, justice and social order : monitoring contemporary security issues Ponsaers, Paul / Maklu / 2013 / 2013

206.Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit : empirische studie voor de Belgische auditmarkt = Le rapport entre les honoraires d'audit et la qualité de l'audit : etude empirique du marché Belge d'audit Breesch, D. / Maklu / 2013 / 2013

207.Choosing for juries : application and development of juries in old and new jury trial countries Ziyadov, Nazim / Maklu / 2013 / 2013

208.Le rapport du commissaire : sur les comptes annuels et comptes consolidés établis en application des articles 144 et 148 du Code des sociétés et selon les normes ISA Caluwaerts, F. / Maklu / 2013 / 2013

209.Het commissarisverslag : over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in toepassing van de artiklen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de ISA's Caluwaerts, F. / Maklu / 2013 / 2013

210.De vereffening van vennootschappen : juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten Van Wemmel, Jos / Maklu / [2013] / 2013

211.Excel voor economische beroepen De Rudder, Noel / Maklu / 2013 / 2013

212.Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis? Van Gampelaere, Veerle / Maklu / 2013 / 2013

213.Rechtspreken en lekenparticipatie : noodzaak of traditie? De ruysscher, Dave / Maklu / 2013 / 2013

214.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 20ste herwerkte druk / Maklu / februari 2013 / 2013

215.De uitleg van het testament Riemsdijk, A.M. van / Maklu / [2013] / 2013

216.Agressie tegen publieke dienstverleners Bergman, Eliza / Maklu / 2013 / 2013

217.Illegale en informele economie Boels, D. / Maklu / 2013 / 2013

218.Zestigste verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren : de pensioenleeftijd of een hernieuwde jeugd? = Soixantième anniversaire de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises : l'age de la retraite ou d'une nouvelle jeunesse? Instituut der Bedrijfsrevisoren / Maklu / 2013 / 2013

219.De positie van de minderjarige in het erfrecht Van der Burght, Gregor / Maklu / 2013 / 2013

220.Evoluties in verhoortechnieken Bockstaele, Marc / Maklu / 2013 / 2013

221.Class arbitration in the European Union Billiet, Philippe / Maklu / 2013 / 2013

222.Citizens enforcing the law : the legal and social space for citizen's arrest Bosch, Astrid / Maklu / 2013 / 2013

223.Cameratoezicht in de openbare ruimte : ook wie weg is, is gezien? Mortelé, Jill / Maklu / 2013 / 2013

224.De wijk achter de botsing : een onderzoek naar wijken in Nederland en Belgie met ernstige ordeverstoringen Liedenbaum, Caroline / Maklu / 2013 / 2013

225.De machines van Justitie : vijftien jaar elektronisch toezicht in Belgie Daems, Tom / Maklu / [2013] / 2013

226.Jeugdstrafrecht : beginselen, wetgeving en praktijk Beijerse, Jolande uit / Maklu / 2013 / ©2013

227.Scheiden in Nederland : gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces Riemsdijk, Annette M. van / Tweede, herziene druk / Maklu / 2013 / ©2013

228.Boeien voor de bewindvoerder : een praktisch-juridische gids Batta, Ramona / Maklu / 2013 / ©2013

229.De politierol bekeken door de bril van de burger : een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen Verwee, Isabel / Maklu / 2013 / 2013

230.Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten : incoterms anders bekeken Vanheusden, K. / Tweede, herziene uitgave / Maklu / 2013 / ©2013

231.Vernieuwing in de opsporing Ponsaers, Paul / Maklu / 2013 / 2013

232.Begrensde vrijheid in het IPR : bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam Rutgers, J.W. / Maklu / [2013] / 2013

233.Erfrecht voor de praktijk Ebben, E.W.J. / 2de herziene uitgave / Maklu / 2013 / 2013

234.Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht : algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht Snijders, Henk / Maklu / 2013 / 2013

235.Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen Cools, Marc / Maklu / 2013 / 2013

236.Mensenrechten en politie Noppe, Jannie / Maklu / 2013

237.Private antitrust litigation in the European Union and Japan : a comparative perspective Vande Walle, Simon / Maklu / 2013 / 2013

238.Hoogste gerechtshoven in Europa : een historisch portret Wijffels, A.A. / Maklu / 2013

239.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 20ste herwerkte druk / Maklu / 2013 / 2013

240.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Vierde, herziene uitgave / Maklu / maart 2013 / 2013

241.Schaalveranderingen Devroe, Elke / Maklu / 2013 / 2013

242.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 5de volledig herziene uitgave, verwerkt tot 2 oktober 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

243.Mastering mediation education Schonewille, Fred / Maklu / [2012] / 2012

244.European mediation training for practitioners of justice : a guide to European mediation Association for International Arbitration / Maklu / 2012 / 2012

245.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 31ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

246.Cahiers inlichtingenstudies = Cahiers d'etudes du renseignement Cools, Marc / Maklu / [2012] / ©2012

247.Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat : actualiteit inzake hun samenwerking en actualiteiten ondernemingsrecht = Tribunaux, barreaux et révisorat d'entreprises : actualité de leur collaboration et actualités en droit des affaires Instituut der Bedrijfsrevisoren / Maklu / 2012 / 2012

248.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 7th edition, updated until 1 August 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

249.Straatkinderen (bashege) in Kinshasa : structureel geweld versus agency Hendriks, Maarten / Maklu / 2012 / 2012

250.Nederlands-Arabisch juridisch glossarium Alsulaiman, Abied / Maklu / 2012 / 2012

251.Criminologen op de arbeidsmarkt : nood aan herijking? Ponsaers, Paul / Apeldoorn : Maklu / 2012 / 2012

252.Werk in onroerende staat Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2012 / 2012

253.De rol van de bedrijfsrevisor in bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen = Le rôle du réviseur d'entreprises dans les entreprises qui ne sont pas tenues de désigner un réviseur d'entreprises Sarens, G. / Maklu / 2012 / 2012

254.Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van fraude = Techniques de base du réviseur d'entreprises dans le cadre de la fraude De Schepper, K. / Maklu / 2012 / 2012

255.De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos Frerks, Georg / Maklu / 2012 / 2012

256.Stress et trauma dans les services de police et de secours De Soir, Erik / Maklu / 2012 / 2012

257.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; II Pauwels, L. / Maklu / 2012 / ©2012

258.Alternatieve verloning en beloning : kosten eigen aan de werkgever, voordelen van alle aard & sociale voordelen : een grondige studie inzake btw en inkomstenbelastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2012 / 2012

259.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel. 2 Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012 / ©2012

260.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel. 1 Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012 / ©2012

261.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012

262.Social conflicts, citizens and policing Cools, Marc / Maklu / 2012 / 2012

263.European criminal justice and policy Cools, Marc / Maklu / 2012 / 2012

264.Aansprakelijkheid, ziekte en Wet WIA Andelbeek, W. / Maklu / 2012 / 2012

265.Tides and currents in police theories Devroe, Elke / Maklu / 2012 / 2012

266.Tegendraadse criminologie : liber amicorum Paul Ponsaers Devroe, Elke / Maklu / 2012 / 2012

267.Hoofdstukken pensioenrecht Zuiderman, T.J. / Maklu / 2012 / 2012

268.Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht : de complexiteit van het adagium 'de veroorzaker betaalt' in een veellagige rechtsorde Kruif, Christien de / Maklu / cop. 2012

269.Burenoverlast : remedies tegen de overlastgevende huurder Goudriaan, Cor / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2012 / 2012

270.Integriteit en deontologie De Schrijver, Annelies / Maklu / 2012 / 2012

271.Need for and feasibility of an EU offence policy : accepting diversities, appreciating commonalities, aligning policies De Bondt, Wendy / Maklu / 2012

272.Niet bang maar onzeker : een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving Spithoven, Remco / Maklu / 2012

273.Police investigative interviewing : a new training approach Smets, Lotte / Maklu / cop. 2012

274.Toezicht op detentie: tekst en context Daems, Tom / Maklu / 2012

275.Europol, quo vadis? : critical analysis and evaluation of the development of the European Police Office De Moor, Alexandra / Maklu / 2012

276.Samenlevingsvormen & recht : huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen : vijfde Antwerps juristencongres Alofs, Elisabeth / Maklu / 2012

277.Ethiek en inlichtingen = Éthique et renseignement Cools, Marc / Maklu / 2012

278.Handboek ontslagrecht Dop, J. / 2e, herz. uitg / Maklu / 2012

279.The disqualification triad : approximating legislation, executing requests, ensuring equivalence Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

280.Liability of legal persons for offences in the EU Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

281.Rethinking international cooperation in criminal matters in the EU : moving beyond actors, bringing logic back, footed in reality Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

282.Arbitration in CIS countries : current issuesAssociation for International Arbitration / Maklu / 2012

283.Rationing health care : hard choices and unavoidable trade-offs Exter, André den / Maklu / [2012] / 2012

284.European Union health law : treaties and legislation Exter, André den / Maklu / 2012 / 2012

285.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / 2e herziene uitgave / Maklu / 2012 / 2012

286.Extending offender mobility : investigating mobile offenders through the case study of 'itinerant crime groups' Van Daele, Stijn / Maklu / 2012

287.Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Delrue, Geert / Maklu / 2012

288.Toegepaste statistiek met SPSS voor criminologen Pauwels, Lieven / Maklu / 2012

289.Tachtig jaar criminologie aan de Leuvense universiteit : onderwijs, onderzoek en praktijk Casselman, Joris / Maklu / 2012

290.Naar een facultaire advocatenpraktijk ter versterking van het klinisch rechtsonderwijs? Puyenbroeck, Laurens Van / Maklu / 2012

291.Costs and quality of online dispute resolution : a handbook for measuring the costs and quality of ODR Gramatikov, Martin / Maklu / cop. 2012

292.A swelling culture of control? : de genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België Devroe, Elke / Maklu / cop. 2012

293.Europees btw-recht : in hoofdlijnen : de btw-regels van de Europese Unie zoals uitgelegd door het Hof van Justitie Stessens, Erik / Maklu / 2012

294.Diefstal in woningen : bijdragen voor een geïntegreerde beheersing vanuit beleid, praktijk en wetenschap Christiaensen, S. / Maklu / 2012

295.Geweld en politie Vynckier, Gerwinde / Maklu / cop. 2012

296.Seksueel partnergeweld in Vlaanderen : een belevingsstudie Vandecapelle, Stefanie / Maklu / 2012

297.Met have, goed & schip over de Schelde : vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding Gonsaeles, G. / Maklu / cop. 2012

298.De Awb in het ambtenarenrecht Pas, I.A.P.M. van de / Maklu / 2012

299.Aansprakelijkheidsrecht : een overzicht Duerinckx, K. / Maklu / 2012

300.Actuele ontwikkelingen inzake Europees strafrecht, veiligheid & preventie, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid, en penologie Pauwels, Lieven / Maklu / 2012

301.What's in a name? : identiteitsfraude en -diefstal Bruggeman, Willy / Maklu / 2012

302.Internationaal belastingrecht : in hoofdlijnen Cools, Andy / Maklu / cop. 2012

303.Geheime commissielonen Van Kerchove, Wim / [Heruitg.] / Maklu / cop. 2012

304.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 19e herw. dr / Maklu / 2012

305.Professionalisering en socialisatie Kimpe, Sofie de / Maklu / 2012

306.Partijautonomie in het relatievermogensrecht Schonewille, Fred / Maklu / 2012

307.Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan Vermeer, Brenda / Maklu / 2012

308.Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht : een inleiding Broers, E.J.M.F.C. / Maklu / 2012

309.Praktijkgids familie- en jeugdrecht Gerritse, H.A. / Maklu / 2012

310.Free gathering and movement of evidence in criminal matters in the EU : thinking beyond borders, striving for balance, in search of coherence Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

311.Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek Smets, Lotte / Maklu / 2011

312.Opinion-shopping: illusie of realiteit? : een case voor de Belgische auditmarkt = Opinion shopping: illusion ou réalité De Muylder, J. / Maklu / 2011

313.Processen-verbaal Bockstaele, Marc / 6de geheel herz. uitg / Maklu / cop. 2011

314.De oude fout in beeld? : naar een lokale recidivemonitor voor de stad Antwerpen Noppe, J. / Maklu / 2011

315.Salduz : bijstand van advocaten bij verhoren Bockstaele, Marc / Maklu / cop. 2011

316.Witwassen en financiering van terrorisme Delrue, Geert / 2de herz. uitg / Maklu / 2011

317.Praktisch omgaan met uw vennootschap : voor vrije beroepen en ondernemers Ruysschaert, Stefan / 3de, herz. uitg / Maklu / 2011

318.Belgisch internationaal privaatrecht Samyn, Liselot / 2de herz. uitg / Maklu / 2011

319.Organisaties van openbaar belang (genoteerde vennootschappen, banken, verzekeringen) en financiële transparanties Bogdan, J. / Maklu / 2011

320.Interculturele mediation Frerks, Georg / Maklu / 2011

321.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

322.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

323.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

324.De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen : het proefproject geëvalueerd Colman, Charlotte / Maklu / 2011

325.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wettenVermeulen, Gert / 30ste herz. uitg., volledig bijgew. tot 1 augustus 2011 / Maklu / 2011

326.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2011

327.Waardering van de kmo Van Wemmel, Jos / Maklu / 2011

328.De levensloop van een bedrijfsmiddel : analyse inzake btw en inkomstenbelasting Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2011

329.Handleiding volkenrecht De Feyter, Koen / Maklu / 2011

330.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 18e herz. uitg., volledig bijgew. tot 1 september 2011 / Maklu / 2011

331.Zelfstandigen en vastgoed : waarmee rekening houden? Gielis, M. / Maklu / 2011

332.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

333.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

334.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

335.Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU member states Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

336.Sport en fiscaliteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2011

337.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / 3de herz. uitg / Maklu / 2011

338.Handboek forensische en penitentiaire geneeskunde Duijst, W.L.J.M. / Maklu / 2011

339.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e, herz. uitg / Maklu / 2011

340.Technology-led policing De Pauw, Evelien / Maklu / 2011

341.Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming Iterson, D. van / Maklu / 2011

342.De forensische psychiatrie geanalyseerd : liber amicorum Karel Oei Groenhuijsen, Marc / Maklu / 2011

343.Cross-border execution of judgements involving deprivation of liberty in the EU : overcoming legal and practical problems through flanking measures Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

344.Getting to :-) : the potential of online text-based communication to support interest-based dispute resolution Veenen, Jelle van / Maklu / cop. 2011

345.Internationale overbrenging van veroordeelden : de veroordeelde als subject De Wree, Eveline / Maklu / 2011

346.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors : docentenhandleiding met voorbeelden en toepassingenDuerinckx, K. / Maklu / 2011

347.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors Duerinckx, K. / Maklu / 2011

348.EU criminal justice, financial & economic crime: new perspective Cools, Marc / Maklu / 2011

349.Facturering van diensten : nationale, intracommunautaire en internationale handelingen Ruysschaert, Stefan / [2e herz. uitg.] / Maklu / 2011

350.Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond : profitable crimes, from underworld to upper world : liber amicorum Petrus van Duyne Duyne, Petrus van / Maklu / 2011

351.Handboek doorfacturering Ruysschaert, Stefan / 2e herz. uitg / Maklu / 2011

352.Europese basisteksten Joris, Tony / 6e uitg., volledig bijgew. tot 15 maart 2011 / Maklu / 2011

353.Vastgoedtransacties en btw : op zoek naar recht op aftrek van de btw Ruysschaert, S. / 2e uitg / Maklu / 2011

354.Alternatieven voor onroerende verhuur : op zoek naar recht op aftrek van de btw Ruysschaert, Stefan / 2de, herz. uitg / Maklu / 2011

355.The Dutch collective settlements act and private international law : aspecten van internationaal privaatrecht in de WCAM Lith, Hélène van / Maklu / 2011

356.Huwelijk en burgerlijke stand Rutten, S.W.E. / Maklu / 2011

357.Burgerparticipatie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2011

358.Substantive Criminal Law of the European Union Klip, André / Maklu / 2011

359.Getting to :-) : the potential of online text-based communication to support interest-based dispute resolution Veenen, Jelle van / Maklu / cop. 2011

360.Kostenaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen Van Kerchove, Wim / Maklu / 2011

361.Spionnen aan de achterdeur : de Duitse Abwehr in België 1936-1945 Verhoeyen, Etienne / Maklu / 2011

362.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 7e uitg., volledig bijgew. tot 1 januari 2011 / Maklu / 2011

363.Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector = Le révisorat d'entreprises dans le secteur associatif Verbruggen, S. / Maklu / 2011

364.Bedrijfseconomisch ontslag Franssen, Edith / Maklu / 2011

365.Over de grenzen van de dogmatiek en 'into fuzzy law' Hartmann, A.R. / Maklu / 2011

366.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / 3e, herz. uitg / Maklu / 2011

367.Internationale incasso van geldvorderingen Strikwerda, L. / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2011

368.Gericht op mededinging = Consacré à la concurrence : in honorem Bernard Van de Walle de Ghelcke Gerard, D. / Maklu / 2011

369.Preventie van radicalisering in België Noppe, Jannie / Maklu / 2011

370.Van de Harmon doctrine naar het klimaatakkoord van Kopenhagen, of Over de ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht Lammers, Johan G. / Maklu / 2011

371.Evidence based policing De Wree, Eveline / Maklu / 2011

372.Scheiden in Nederland : gids bij een juridisch, menselijk en zakelijk proces Riemsdijk, Annette M. van / Maklu / cop. 2011

373.The secrets of gaining the upper hand in high performance negotiations Schonewille, Manon / Maklu / 2011

374.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek Maklu / 2010-...

375.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 18e herw. dr / Maklu / 2010

376.The MONTRASEC demo : a bench-mark for member state and EU automated data collection and reporting on trafficking in human beings and sexual exploitation of children Vermeulen, G. / Maklu / 2010

377.Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de wet van 23 december 2009 : commentaar, rechtspraak, teksten Koninck, Constant De / Maklu / 2010

378.Hoe vind ik recht? Vanheule, Dirk / 2e herz. uitg / Maklu / 2010

379.Gaining ground in difficult negotiations Schonewille, Manon / Maklu / 2010

380.Bijzondere mandaten voor de accountant en de bedrijfsrevisor Van Wemmel, Jos / Maklu / 2010

381.Causaliteit : top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief Poel, R.M.A. van der / Maklu / 2010

382.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / 17e uitg., volledig bijgew. tot 1 oktober 2010 / Maklu / 2010

383.Jeugddelinquentie: op zoek naar passende antwoorden = Délinquance juvénile : à la recherche de réponses adaptées Gazan, Freddy / Maklu / 2010

384.De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie = Le réviseur d'entreprises et l'information non financière Acke, L. / Maklu / 2010

385.WW en ontslag Haverkamp, A.G. / Maklu / 2010

386.Bronnenboek volkenrecht De Feyter, Koen / Maklu / 2010

387.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 29ste bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 juli 2010 / Maklu / 2010

388.Evaluatie van 10 jaar politiehervorming : terugblikken naar het verleden en vooruitkijken naar de toekomst Bruggeman, Willy / Maklu / 2010

389.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; [I] Pauwels, L. / Maklu / 2010 / ©2010

390.Meerwaarden op bedrijfsactiva Van Kerchove, Wim / Maklu / 2010

391.Overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling : btw-aspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2010

392.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2010

393.The law ends where the port area begins : on the anomalies of port law Van Hooydonk, Eric / Maklu / cop. 2010

394.Basisbeginselen BTW Ruysschaert, Stefan / 2e herz. uitg., aangepast aan het VAT-package / Maklu / 2010

395.Tussen Scylla en Charybdis : op zoek naar koers en waarde in het juridisch onderwijs Oostrom-Streep, N.C. van / Maklu / cop. 2010

396.Strafrechtshandhaving in België en Nederland : uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat toegekend door de Universiteit Gent aan prof. Dr. Cyrille Fijnaut De Ruyver, Brice / Maklu / 2010

397.Witwassen Delrue, Geert / Maklu / 2010

398.Horizontale werking van grondrechten : een kritiek De Vos, Bart Jan / Maklu / 2010

399.Horizontale werking van grondrechten : een kritiek De Vos, Bart Jan / Maklu / cop. 2010

400.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

401.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

402.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

403.Policing in Europe Verhage, Antoinette / Maklu / 2010

404.Crimmigratie Leun, Joanne van der / Maklu / 2010

405.EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence? Vermeulen, G. / Maklu / 2010

406.Ondernemend waarderen: waarderend ondernemen : de subjectiviteit van het begrip economische waarde Vis, Jan / Maklu / 2010

407.Fervet opus : liber amicorum Anton van Kalmthout Kalmthout, Anton van / Maklu / cop. 2010

408.Stalking in the Netherlands : nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking measures Aa, Suzan van der / Maklu / 2010

409.Actualia strafrecht en criminologie Pauwels, Lieven / Maklu / 2010

410.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / 2de [herz.] uitg / Maklu / 2010

411.Wetboek ICT Eecke, Patrick Van / Maklu / cop. 2010

412.The UNCITRAL model law on international commercial arbitration: 25 years Association for International Arbitration / Maklu / cop. 2010

413.Ondernemend waarderen: waarderend ondernemen : de subjectiviteit van het begrip economische waarde Vis, Jan / Maklu / cop. 2010

414.Preventieve mediation Frerks, Georg / Maklu / 2010

415.Huwelijksvermogensrecht Joppe, I.S. / 3e, herz. uitg / Maklu / 2010

416.Policing multiple communities Bovenkerk, Frank / Maklu / 2010

417.De politie en haar opdracht : de kerntakendiscussie voorbij Stokkom, Bas van / Maklu / 2010

418.Stalking in the Netherlands : nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking measures Aa, Suzan van der / Maklu / cop. 2010

419.De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad = Le rôle du réviseur d'entreprises à l'égard du conseil d'entreprise Gallez, Z. / Maklu / 2010

420.Sociaal handhavingsrecht Van Limberghen, Guido / Maklu / 2010

421.Organised crime involvement in trafficking in persons and smuggling of migrants Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2010

422.Taalgebruik in het bedrijfsleven Weerdt, I. de / [4e dr] / Maklu / 2010

423.Etienne De Greeff : 1898-1961 : psychiater, criminoloog en romanschrijver : leven, werk en huidige betekenis Casselman, Joris / Maklu / 2010

424.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 6th ed., updated until 1 January 2010 / Maklu / 2010

425.EU and international crime control : topical issues Cools, Marc / Maklu / 2010

426.Safety, societal problems and citizens' perceptions : new empirical data, theories and analyses Cools, Marc / Maklu / 2010

427.Individu, omgeving en de verklaring van jeugdcrimineel gedrag : een toets in twee stedelijke settings Declerck, Niels / Maklu / 2010

428.IFRS et la crise financière = IFRS en de financiële crisis Carlier, Th. / Maklu / 2010

429.Kennismaking met het strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2010

430.Hoe punitief is België? Aertsen, Ivo / Maklu / 2010

431.De eigenlijke vrijstellingen inzake btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2010

432.The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime Pemberton, Antony / Maklu / 2010

433.Private security companies and private military companies : a comparative and economical analysis Matthys, Joery / Maklu / 2010

434.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 17e herw. dr / Maklu / 2010

435.A handbook for measuring the costs and quality of access to justice Gramatikov, Martin / Maklu / 2010

436.Politieleiderschap : reflecties op politieleiders en hun professionaliteit Bisschop, Lieselot / Maklu / 2010

437.Van haat gesproken? : een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België Vrielink, Jogchum / Maklu / 2010

438.De overeenkomst in het IPR Strikwerda, L. / 3e herz. dr / Maklu / 2010

439.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / Maklu / 2010

440.New directions for criminology : notes from outside the field Lippens, Ronny / Maklu / 2010

441.Human rights and biomedicine Exter, André den / Maklu / 2010

442.Meesterlijk adviseren : achtergronden en praktische wenken voor professionals Toebes, Paul / Maklu / 2010

443.De zoeking onderzocht Bockstaele, Marc / Maklu / 2009

444.Instruments stratégiques pour le Ministère public Devroe, Elke / MAKLU / 2009

445.Handboek verhoren ; 2 Bockstaele, Marc / Maklu / 2009

446.Tax fraud in Belgium : a survey of penal tax fraud investigations Delrue, Geert / Maklu / cop. 2009

447.EU procedural rights in criminal proceedings Spronken, Taru / Maklu / 2009

448.Wat doet de politie? Verwee, Isabel / Maklu / 2009

449.Rechtspersonen Vlas, P. / 4e, herz. uitg. / Maklu / 2009

450.The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime Pemberton, Anthony / Maklu / cop. 2009

451.Belgisch internationaal privaatrecht Volders, Bart / Maklu / 2009

452.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

453.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

454.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

455.Van tiende penning tot btw : invoering en ontwikkeling van de omzetbelasting in de Lage Landen Deckx, Catharina / Maklu / cop. 2009

456.De bijzondere aanslag van 300% : hoe vermijden? Van Kerchove, Wim / Maklu / 2009

457.Nieuwe kleren voor de werkstad : sociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving : wandeling door de Garant- en Maklu-buurt Blondeel, Paul / Garant / 2009

458.De maatstaf van heffing en de tarieven inzake btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2009

459.De ladder naar bewustzijn : de opstap naar zelfbevrijding Bossuyt, Jan / De Blauwpoorte / 2009

460.De implementatie van de Europese mediationrichtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever? Jongbloed, A.W. / Maklu / cop. 2009

461.Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen : m.i.v. partiële splitsing en inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak in vennootschappen Van Wemmel, Jos / Maklu / 2009

462.Confidentiality and victim-offender mediation Schijndel, R.A.M. van / Maklu / 2009

463.Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements Cloet, S. / Maklu / 2009

464.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

465.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

466.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

467.Europese en internationale instellingen en organisaties : relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling Vermeulen, Gert / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

468.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 5e herz. uitg / Maklu / 2009

469.Ondernemingsraad en ontslag Els, A.B. van / Maklu / 2009

470.Leerboek Wft Huizink, J.B. / Maklu / 2009

471.Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar panopticon Bruggeman, Willy / Maklu / 2009

472.Confidentiality and victim-offender mediation Schijndel, Renske Anne Maria van / Maklu / cop. 2009

473.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

474.Reflectie op mediation Frerks, Georg / Maklu / 2009

475.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten De Wilde, Annick / 14e uitg., bijgew. tot 1 september 2009 / Maklu / 2009

476.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / 16e uitg., volledig bijgew. tot 1 september 2009 / Maklu / 2009

477.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 28e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 juli 2009 / Maklu / 2009

478.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 17e herz. uitg. / Maklu / 2009

479.De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank Vanderhallen, Miet / Maklu / 2009

480.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e, herz. uitg / Maklu / cop. 2009

481.Restorative justice for Niger Delta Bisong, Kekong / Maklu / 2009

482.Politionele bestuurlijke informatiestromen Vynckier, Gerwinde / Maklu / 2009

483.Alternative dispute resolution in the energy sector Association for International Arbitration / Maklu / cop. 2009

484.Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities De Busser, Els / Maklu / 2009

485.Developing an EU level offence classification system : EU study to implement the action plan to measure crime and criminal justice Mennens, A. / Maklu / cop. 2009

486.EULOCS : the EU level offence classification system: a bench-mark for enhanced international coherence of the EU's criminal policy Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2009

487.Stress en trauma bij de politie De Soir, Erik / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

488.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 10e dr., bijgew. tot 1 januari 2009 / Maklu / 2009

489.Contemporary issues in the empirical study of crime Cools, Marc / Maklu / 2009

490.Readings on criminal justice, criminal law & policing Cools, Marc / Maklu / 2009

491.Restorative policing Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2009

492.Wetboek bedrijven in moeilijkheden : betalingsmiddelen, beslag en executierecht, zekerheden, continuïteit van ondernemingen, sluiting, faillissement, rechtspersonen, fiscale, sociale en internationale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2009 / Maklu / 2009

493.Chinese arbitration : a selection of pitfalls Association for International Arbitration / Maklu / 2009

494.Onrechtmatige daad en andere niet-cont[r]actuele verbintenissen Pontier, J.A. / 2e herz. dr / Maklu / 2009

495.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / Maklu / 2009

496.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / Maklu / 2009

497.Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers : een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs Lanting, B.B.B. / Maklu / 2009

498.Productaansprakelijkheid Duintjer Tebbens, H. / 2e, herz. dr / Maklu / 2009

499.KoopBertrams, R.I.V.F. / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

500.Burenoverlast : remedies tegen de overlastgevende huurder Hielkema, Huib / Maklu / 2009

501.Praktijkboek geheimhouding en informatieverstrekking in de zorg Duijst, W.L.J.M. / Maklu / 2009

502.Collectief en meervoudig ontslag Franssen, Edith / Maklu / 2009

503.Notaris en scheiding Schonewille, F. / Maklu / cop. 2009

504.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 6e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2009 / Maklu / 2009

505.Europese spelregels voor sport : overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de toepassing van het Europees recht op sport Vermeersch, An / Maklu / 2009

506.Jeugdrecht Mys, Alain M. / 5e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

507.Wetboek huur : woninghuur, handelshuur, pacht, federale wetgeving, Vlaams Gewest, sociale woninghuur, fiscale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 december 2008 / Maklu / 2009

508.Wetboek echtelijke moeilijkheden en echtscheiding Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

509.Wetboek wegverkeer Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

510.Wetboek vennootschappen en verenigingen Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 november 2008 / Maklu / 2009

511.Wetboek bouwrecht ; Vol. II: Specifiek bouwrecht en bouwbeperkingen Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

512.Wetboek bouwrecht ; Vol. 1: Aannemer, architect, algemeen bouwrecht en fiscale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

513.Wetboek bouwrecht Mys, Alain M. / Maklu / 2009-...

514.Herstelrecht en procedurele waarborgen Lauwaert, Katrien / Maklu / cop. 2009

515.Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen Maes, Eric / Maklu / 2009

516.European architect law : towards a new design Gulijk, Stéphanie van / Maklu / 2009

517.Het recht van kabels en leidingen Klijn, A.R. / Maklu / 2009

518.European architect law : towards a new design Gulijk, Stéphanie van / Maklu] / cop. 2008

519.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 15e uitg., volledig bijgew. tot 31 augustus 2008 / Maklu / 2008

520.Juridische termen : tweetalig (N-F/F-N) lexicon van termen en uitdrukkingen uit de rechterlijke organisatie en het burgerlijk- en het strafprocesrecht Leliard, Jos D.M. / 6e bew. en verm. uitg / Maklu / 2008

521.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2008

522.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 16e herw. dr / Maklu / 2008

523.Het verbod van leonijns beding : en zijn invloed op de geldigheid van "puts", "calls" en portage-overeenkomsten Gnedasj, Svjatoslav / Maklu / 2008

524.Strafwetboek ; Wetboek van Strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 27e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 augustus 2008 / Maklu / 2008

525.Voordelen van alle aard, kosten eigen aan de werkgever en sociale voordelen : fiscale en boekhoudkundige analyse inzake btw en inkomstenbelastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

526.Handboek verhoren ; 1 Bockstaele, Marc / Maklu / cop. 2008

527.Handboek verhoren Bockstaele, Marc / Maklu / 2008-...

528.Heibel in het appartementsgebouw Clabots, Astrid / Maklu / cop. 2008

529.Ambtenaarschap, sollicitatie en aanstelling Heijden, P.J.J.M. van der / Maklu / 2008

530.Erfrecht voor de advocatuur Ebben, E.W.J. / Maklu / 2008

531.Facturering van complexe handelingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2008

532.Schijnzelfstandigheid bij advocaten Lauwers, Grégory / Maklu / 2008

533.For the sake of argument : argumentatieleer voor juristen en ethici Verplaetse, Jan / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

534.The new EU directive on mediation : first insights Association for International Arbitration / Maklu / 2008

535.Het administratief beroep Wauters, Kris / Maklu / 2008

536.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 16e herw. dr / Maklu / 2008

537.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Maklu / 2008

538.Rechten en plichten van de ambtenaar Janssen, W.H. / Maklu / 2008

539.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 5th ed., updated until 1 August 2008 / Maklu / 2008

540.International health law : solidarity and justice in health care Exter, A.P. den / Maklu / 2008

541.Europese basisteksten Joris, Tony / 5e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2008 / Maklu / 2008

542.Openbare besturen en het nieuwe btw-statuut Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

543.Who rules the coast? : policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning Bogaert, Dirk / Maklu / 2008

544.Kustzonebeleid: samen in zee? : beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk Bogaert, Dirk / Maklu / 2008

545.Internationale incasso van geldvorderingenStrikwerda, L. / Maklu / 2008

546.Arbitration and mediation in the ACP-EU relations Association for International Arbitration / Maklu / 2008

547.Een brug tussen justitie en drughulpverlening : een evaluatie van het proefzorgproject De Ruyver, Brice / Maklu / 2008

548.Mediation is volwassen! : actuele toepassingen en ontwikkelingen Frerks, Georg / Maklu / 2008

549.Het Vlaamse bodemrecht : praktisch commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet en het VLAREBOVerbeke, Stijn / Maklu / 2008

550.Inzicht in het ambtenarenrechtVelo, Th.A. / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

551.Burgerlijk WetboekBax, Marijke / 16e bijgew. dr. / Maklu / 2008

552.Handboek ontslagrecht Dop, J. / Maklu / 2008

553.Slachtoffers als zondebokken : over de dubbelhartige bejegening van gedupeerden van misdrijven in de westerse cultuurDijk, J.J.M. van / Maklu / 2008

554.Beginselen van behoorlijk bestuur Pennarts, H.F.T. / Maklu / 2008

555.The reception and transmission of civil procedural law in the global society : legislative and legal educational assistance to other countries in procedural law Deguchi, Masahisa / Maklu / 2008

556.Optimale bedrijfsvoering bij de politie : blauw beter op straat Van Aerschot, Dirk / Maklu / 2008

557.Europees recht Lenaerts, Koen / 4e, herz. uitg / Maklu / cop. 2008

558.Knelpunten vereffening-verdeling Verstraete, J. / Maklu / 2008

559.Naar een parketbeleidsplan voor de parketten van eerste aanleg Thomaes, Stefan / Maklu / 2008

560.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, rechten van de mens Velaers, J. / 7e uitg., bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2008 / Maklu / 2008

561.Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen : over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf Dijk, A.A. van / Maklu / 2008

562.Auto en BTW Heylens, Luc / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

563.Politionele jeugdzorg D'haese, Wim / Maklu / 2008

564.Onroerende verhuur met BTW? Het kan! Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

565.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

566.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

567.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

568.Capita selecta economisch recht Brison, Fabienne / Maklu / cop. 2007

569.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 15e herw. dr / Maklu / 2007

570.De koop-verkoopovereenkomst Lepere, Philip / 2e herz. uitg / Maklu / 2007

571.Betaalseksrecht : naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie? Vermeulen, Gert / Maklu / 2007

572.Privacy en strafrecht : nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen Vermeulen, Gert / Maklu / 2007

573.Leugens en hun detectie Bockstaele, Marc / Maklu / 2007

574.Arbitrage : boetiekrecht? : Vlaamse Conferentie de[r] Balie van Gent Meulemeester, Dirk De / Maklu / 2007

575.L'escroquerie et l'abus de confiance Delrue, Geert / Maklu / 2007

576.Oplichting en misbruik van vertrouwen Delrue, Geert / Maklu / 2007

577.Handboek ontslag Buelens, Vicky / Maklu / 2007

578.Facturering van diensten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2007

579.Agressie tegen holebi's in Brussel-stad Poelman, Marcia / Maklu / 2007

580.Faux en écrituresDelrue, Geert / Maklu / 2007

581.Interim measures in international commercial arbitration Association for International Arbitration / Maklu / 2007

582.Terreurbestrijding in België en Europa : de interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie Temmerman, Katrien / Maklu / 2007

583.Teboekstelling en registratie van schepen Latte, Guido De / Maklu / 2007

584.Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing : de informatieverplichtingen van banken ten behoeve van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België Sjobbema, G.H. / Maklu / 2007

585.De koop-verkoopovereenkomst : (compromis) : en nuttige clausules in het kader van recente regelgeving Lepere, Philip / Maklu / 2007

586.Strafbare dwang : over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr Lindenberg, Kai / Maklu / 2007

587.Stress en trauma bij de politie De Soir, Erik / Maklu / 2007

588.Strafwetboek ; Wetboek van Strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 26e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 22 augustus 2007 / Maklu / 2007

589.Europees recht : studentencursus 2007 Lenaerts, Koen / Maklu / 2007

590.Strafbare dwang : over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr Lindenberg, Kai / Maklu / 2007

591.Valsheid in geschriften Delrue, Geert / Maklu / 2007

592.De nieuwe echtscheidingswet Tremmery, Jacques / Maklu / 2007

593.EU quality standards in support of the fight against trafficking in human beings and sexual exploitation of children : exploratory study of the potential and feasibility of self-regulation or public-private co-operation Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 2007

594.Mensenhandel in beeld : eerste kwantitatieve en kwalitatieve analyse van Belgische slachtofferdata Herrewegen, Evelien Van den / Maklu / cop. 2007

595.Recreatie en (strafbare) overlast Malderen, Sara Van / Maklu / cop. 2007

596.De architectenvennootschap : juridisch, fiscaal, verzekeringstechnisch Burssens, Frank / Maklu / 2007

597.Documentloze vreemdelingen : grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985 Bouckaert, Steven / Maklu / 2007

598.Groenboek nieuwe Belgische zeewet : consultatiedocument ter voorbereiding van een nieuw Belgisch maritiem wetboek Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2007

599.Grensoverschrijdend drugstoerisme : nieuwe uitdagingen voor de Euregio's Moor, Alexandra De / Maklu / 2007

600.Contemporary regulation of marine living resources and pollution : proceedings of the classes of excellence and final conference held at the occasion of the international Francqui Chair attributed to Professor Dermott Devine Franckx, Erik / Maklu / 2007

601.Overheidsopdrachten : de wetten van 15 en 16 juni 2006 houdende omzetting van de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen : algemene inleiding en tekstgeschiedenis Koninck, Constant De / Maklu / 2007

602.Sancties in het burgerlijk procesrecht Wagner, Kris / Maklu / 2007

603.Fraude fiscaleDelrue, Geert / Maklu / 2007

604.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 5e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2007 / Maklu / 2007

605.Fiscale fraude Delrue, Geert / Maklu / 2007

606.De gevolgen van het faillissement en het gerechtelijk akkoord inzake BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2007

607.The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities Beken, Tom Vander / Maklu / 2007

608.The European waste industry and crime vulnerabilities Beken, Tom Vander / Maklu / 2007

609.Discriminatie in verzekering : 7e internationaal colloquium Europees verzekeringsrecht = Discrimination et assurance : 7ème colloque international droit européen des assurances Schoubroeck, C. Van / Maklu / 2007

610.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 9e dr., bijgew. tot 1 januari 2007 / Maklu / 2007

611.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 4e herz. uitg / Maklu / 2007

612.Advocaat van de liefde : kroniek van een (on)gewoon leven Willems, Jos / Belfort-Boeken / 2007

613.Vereffening en verdeling tussen echtgenoten : praktische handleiding met excel rekenblad Tremmery, Jacques / 2e herz. uitg / Maklu / 2007

614.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de [i.e. 5de] licht herz. uitg / Maklu / 2007

615.Bouwen en verbouwen aan 6% : mogelijkheden en beperkingen voor particulieren, zelfstandigen, uitoefenaars van vrije beroepen en vennootschappen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

616.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 3 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

617.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / Maklu / 2006

618.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Wilde, Annick De / 13e uitg., bijgew. tot 30 september 2006 / Maklu / 2006

619.Chantier : a tribute to the world's engineers and their partners in life Lemans, G.C. / Maklu / 2006

620.Europese integratie en beleidsontwikkeling : inzake justitie en binnenlandse zaken Vermeulen, Gert / Garant / 2006

621.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

622.Détournement de succession Delrue, Geert / Maklu / 2006

623.Het wegmaken van nalatenschappen Delrue, Geert / Maklu / 2006

624.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

625.De onafhankelijkheid van de advocaat : over het gekwaak van de ganzen van het Capitool Theeuwes, Bertold / Maklu / 2006

626.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 15e bijgew. dr. / Maklu / 2006

627.Europese en internationale instellingen en organisaties : relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling Vermeulen, Gert / Maklu / 2006

628.Recht en liefde, een schijnhuwelijk? : Vlaamse conferentie der Balie van Gent Mortier, Ruth / Maklu / cop. 2006

629.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 14e dr., volledig bijgew. tot 30 september 2006 / Maklu / cop. 2006

630.Vessel-source pollution and coastal state jurisdiction in the South-Eastern Baltic Sea Franckx, Erik / Maklu / cop. 2006

631.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris Van den / 6e herw. dr / Maklu / 2006

632.The SIAMSECT files : standardised templates and blueprint for EU-wide collection of statistical information and analysis on missing and sexually exploited children and trafficking in human beings Vermeulen, Gert / Maklu / 2006

633.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 25e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 28 augustus 2006 / Maklu / 2006

634.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. II: Strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris van den / 6e herw. dr / Maklu / 2006

635.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. I: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 6e herw. dr / Maklu / 2006

636.Succesvolle bedrijfsfinanciering en investeringsbeleid Waterbley, Arthur / [2de herz. en uitgebreide uitg.] / Maklu / 2006

637.Basisbeginselen BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

638.Handboek facturering van diensten : in nationale en internationale context Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

639.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Van den Wyngaert, Chris / [6e herz. dr.] / Maklu / 2006

640.Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen Willemsen, Jochem / Maklu / 2006

641.Un instrument d'amélioration de la qualité au sein du Ministère public Bouckaert, Geert / Maklu / 2006

642.Stalking : risicofactoren voor fysiek geweld Groenen, Anne / Maklu / 2006

643.De magistraat aan het woord : een verkennend onderzoek naar de opvattingen van magistraten over hun functioneren in justitie en samenleving Bruyn, Dirk De / Maklu / cop. 2006

644.Een instrument voor het verbeteren van de kwaliteit binnen het Openbaar Ministerie Bouckaert, G. / Maklu / cop. 2006

645.Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement Delrue, Geert / Maklu / 2006

646.Fiscaal strategisch management voor de KMO en grote ondernemingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2006

647.Het bedrieglijk onvermogen Delrue, Geert / Maklu / cop. 2006

648.Tendensen in het economisch recht : het gebruik van data door een onderneming : aspecten van consumentenbescherming, de stichting Blommaert, Dominique / Maklu / cop. 2006

649.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 14e herw. dr / Maklu / 2006

650.The impact of EU environmental law on waterways and ports : including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU network of strategic port development areas Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2006

651.Schip van staat met slagzij : sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2006

652.Bijzondere overeenkomsten Woestyn, Jacques / Maklu / 2006

653.Vade-mecum enquête en matière financière et économique Delrue, Geert / Maklu / 2006

654.Optimalisatie van vastgoed in België Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

655.Zelfstandigen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / [2e herz. uitg.] / Maklu / cop. 2006

656.Kom op mijn schoot Tremmery, Jacques / Jain / cop. 2006

657.European organised crime scenarios for 2015 Beken, Tom Vander / Maklu / 2006

658.(Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer : fenomeen, dadergroep, onveiligheidsbeleving, beleidsevaluatie en -aanbevelingen Wree, Eveline De / Maklu / cop. 2006

659.Budgettering : met financieel plan van oprichting Waterbley, Arthur / 2e [herz. en uitgebr.] uitg / Maklu / 2006

660.Huiselijk geweld Stals, Ingrid / Maklu / 2006

661.De aanhouding Bruggeman, Willy / Maklu / 2006

662.De veiligheidsscan : instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid Craen, Maarten van / Maklu / 2005

663.Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie? Kroon, Jos de / Maklu / 2005

664.JeugdrechtPut, Johan / 4e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 3 december 2004 / Maklu / 2005

665.Vermogensplanning bij familiale KMO's : hoe de vennootschap fiscaalvriendelijk overdragen? Ruysschaert, Stefan / Antwerpen / 2005

666.Processen-verbaal Bockstaele, Marc / 5e volledig herz. uitg / Maklu / cop. 2005

667.Algemene rechtsleer : functies en bronnen van het recht Bouckaert, Boudewijn / Volledig herz. uitg / Maklu / cop. 2005

668.De ogen van de fiscus : tussen fraude en creativiteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

669.Vereffening, verdeling tussen echtgenoten : praktische handleiding met excel rekenblad Tremmery, Jacques / Maklu / 2005

670.Onderhoudsgeld voor kinderen : normering met excel rekenblad Tremmery, Maaike / Maklu / 2005

671.De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht : een mogelijk uitgangspunt voor het onderzoek naar gemeenschappelijke regels voor zekerheidsovereenkomsten aangegaan door derden voor andermans schuld? Ransbeeck, Raf Van / Maklu / 2005

672.Deontologie, ruggengraat van de advocaat : Vlaamse conferentie de Balie van Gent Knijf, Ilse De / Maklu / 2005

673.Een computermodel voor het ondersteunen van euthanasiebeslissingen Hamburg, Frederick / Maklu / cop. 2005

674.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 4th ed., updated until 15 August 2005 / Maklu / 2005

675.EU standards in witness protection and collaboration with justice Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

676.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 24e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 5 september 2005 / Maklu / 2005

677.De procureurs des Konings aan het woord : evaluatie-onderzoek zonale veiligheidsplannen Devroe, Elke / Maklu / 2005

678.Auto en BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

679.Handboek internationale handelingen : BTW en douaneaspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

680.Kostenbeleid : met bepaling van de bedrijfswinst Waterbley, Arthur / 2e [herz.] uitg / Maklu / 2005

681.Missing and sexually exploited children in the enlarged EU : epidemiological data in the new member states Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

682.Availability of law enforcement information in the European Union : between mutual recognition and equivalent right of access Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

683.Notariële aspecten van de handelszaak en de handelshuur Bouckaert, Frans / MAKLU / 2005

684.Unexpected approaches to the global society Smedt, Helma De / MAKLU / 2005

685.Recherchemanagement : sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk Hees, Godelieve Van / Maklu / 2005

686.Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten : van trade terms en incoterms Vanheusden, Koen / Maklu / 2005

687.Handboek leasing : roerende en onroerende leasing, Cross border leasing, juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

688.De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief Bogaert, Viola Victoria Rafaëla Van / Maklu / 2005

689.De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief Bogaert, Viola Victoria Rafaëla Van / Maklu] / 2005

690.Proces versus proces Bloch, Alain / Maklu / 2005

691.Europese basisteksten Joris, Tony / 4e dr., volledig bijgew. tot 31 maart 2005 / Maklu / 2005

692.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 13e herw. dr / Maklu / 2005

693.Voorrechten en hypotheken Byttebier, Koen / 2e uitg. / Maklu / 2005

694.Voorrechten en hypotheken Byttebier, Koen / MAKLU / 2005

695.Wegwijzer fiscale procedure BTWRuysschaert, Stefan / Maklu / 2005

696.Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten Koninck, Constant De / Maklu / cop. 2005

697.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 4e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2005 / Maklu / 2005

698.Organised crime and vulnerability of economic sectors : the European transport and music sector Beken, Tom Vander / Maklu / 2005

699.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de bijgew. dr / Maklu / 2005

700.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de bijgew. dr., verwerkt tot 19 januari 2005 / Maklu / 2005

701.De grondwet en het inzetten van strijdkrachten Damme, Marnix Van / Maklu / 2005

702.Jeugdrecht Put, Johan / 3e uitg. bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 3 december 2004 / Maklu / cop. 2005

703.Duits privaatrecht : een inleiding tot het hedendaagse recht tegen de achtergrond van rechtshistorische en rechtsculturele ontwikkelingen Sagel-Grande, Irene / 2e volledig herz. uitg / Maklu / 2004

704.Een analyse van de nieuwe VZW-Wet Janssens, Elke / Maklu / 2004

705.For the sake of argument : argumentatieleer voor juristen en ethici Verplaetse, Jan / Maklu / 2004

706.BTW & Vastgoed : controle en verjaring Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

707.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wettenVermeulen, Gert / 23e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 september 2004 / Maklu / 2004

708.Auteurscontracten voor educatieve em wetenschappelijke uitgaven Blanpain, Roger / Maklu / 2004

709.Recht op recht : twee maten, twee gewichten? : Vlaamse Conferentie der Balie van Gent Buyl, Veerle / Maklu / 2004

710.Zelfstandigen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

711.Herzieningen van de BTW-aftrek : met bijzondere aandacht voor de vastgoedsector in België Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2004

712.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 14e bijgew. dr. / Maklu / 2004

713.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Wilde, Annick De / 12e uitg., bijgew. tot 31 augustus 2004 / Maklu / 2004

714.Politiestatistiek Bruggeman, Willy / Maklu / 2004

715.Politionele slachtofferbejegening Creten, Nelly / Maklu / 2004

716.FX option pricing with stochastic volatility and smile dynamics Zilber, Alex / Maklu / cop. 2004

717.Europees consumentenrecht Witte, Mieke De / Maklu / 2004

718.Resultaatgericht actieplannen opstellen : 'laat ons een bezig zijn met de essentie van het politiewerk!' Aerschot, Dirk Van / Maklu / 2004

719.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 8e dr., bijgew. tot 1 augustus 2004 / Maklu / 2004

720.Vrije beroepen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

721.Fotografie als bewijsmiddel Stragier, Jos / Maklu / cop. 2004

722.Overheidsopdrachtenrecht (klassieke sectoren) ; Boek I: Algemene inleiding. Gunning van overheidsopdrachten Koninck, Constant De / 2e, geheel herz. en sterk verm. uitg / Maklu / cop. 2004

723.Roken en de onderneming : rechten en plichten van werkgever en werkneme rBlanpain, Roger / Maklu / cop. 2004

724.Vastgoedtransacties met toepassing van de BTW in België : praktische mogelijkheden voor aftrek van de BTW Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

725.Alternatieven op de onroerende verhuur voor de vastgoedsector in België : praktische mogelijkheden voor aftrek van BTW Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

726.Recherchewetgeving toegelicht Vandaele, Rony / Maklu / 2004

727.DOK : dossier output & kwaliteitsbewaking Werkgroep Output en Toetsontwikkeling / Maklu / 2004-...

728.Aansprakelijkheidsrecht Balthazar, Tom / Maklu / 2004

729.Faillissement en gerechtelijk akkoord herbekeken Geinger, Huguette / Maklu / 2004

730.Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen = Saisie et confiscation des profits du crime Vandermeersch, Damien / Maklu / 2004

731.Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid : Antwerpse Zeerechtdagen Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2004

732.BA-autoverzekering : van vierde Europese richtlijn tot Belgische strijd tegen niet-verzekering = L'assurance RC Auto : de la quatrième directive européenne jusqu'à la lutte belge contre la non-assurance Schoubroeck, C. Van / Maklu / 2004

733.Measuring organised crime in Europe : a feasibility study of a risk-based methodology across the European Union Beken, Tom Vander / Maklu / cop. 2004

734.Daders van groepsverkrachting : een daderprofiel in maatschappelijke context Wree, Eveline De / Maklu / 2004

735.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, rechten van de mens Velaers, J. / 6e dr. bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van februari 2004 / Maklu / cop. 2004

736.Aannemingsrecht Burssens, Frank / Maklu / 2004

737.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 12e herw. dr / Maklu / 2004

738.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 3e herz. uitg / Maklu / 2004

739.Arbeidsrecht Blanpain, Roger / 2e herz. uitg / Maklu / 2004

740.Missing and sexually exploited children in the EU : epidemiological data Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2004

741.Cooperation between civil society organisations and law enforcement services in the area of missing and sexually exploited children : possibilities and limits from a European legal perspective Vermeulen, G. / Maklu / 2004

742.Directory of civil society organisations working in the field of missing and sexually exploited children Schmidburg, T. / Maklu / 2004

743.Zakelijke rechten en fiscaliteit Verstappen, Jan / Maklu / 2004

744.The path to European defence Wogau, Karl von / Maklu / cop. 2004

745.Criminalité dans la région frontalière franco-belge Vermeulen, Gert / Maklu / 2003

746.Erostrip : erotiek in het stripverhaal van Milo tot Milo Verstappen, Paul / Bronzen Adhemar Stichting / 2003

747.Drugbeleid 2000 : drugbeleid : Belgisch institutioneel bestel, harm reduction = Gestion des drogues 2000 : politique des drogues : paysage institutionnel Belge, reduction des risques et des dommages De Biasio, Y. / Maklu / cop. 2003

748.Europees overheidsopdrachtenrecht : 20 jaar jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie Koninck, Constant De / Maklu / 2003

749.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Boek 2: Strafprocesrecht & internationaal strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 2e dr / Maklu / 2003

750.Het Belgisch inspectiewezen : de niet ingeloste belofte Baets, Philippe De / Maklu / 2003

751.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

752.Karel Meulemans : het volledige verhaal van een legendarische duivensportliefhebber Daelemans, Frank / Maklu / 2003

753.Disclosing the treasure within : towards schools as learning communities Schollaert, Rudi / Maklu / 2003

754.Strategisch besturen met de Balanced Scorecard Bruggeman, W. / Maklu / 2003

755.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. 1: Strafrecht & algemene beginselen strafprocesrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / cop. 2003

756.Geef de keizer wat de keizer toekomt : belastingweerstand in België Raedt, Sylvie De / Maklu / cop. 2003

757.Corporate governance : eigendom, bestuur en controle van vennootschappen Byttebier, Koen / Maklu / 2003

758.Kennismaking met het internationaal en Europees strafrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

759.Kennismaking met de rechten van verdediging in strafzaken Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

760.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 3rd ed., updated until 15 September 2003 / Maklu / 2003

761.Kennismaking met het strafprocesrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

762.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wettenVermeulen, Gert / 22e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 september 2003 / Maklu / 2003

763.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 13e dr., volledig bijgew. tot 31 juli 2003 / Maklu / 2003

764.A children's friend? : child sexual abuse: profile/impact/prevention Bossaerts, Bea / Maklu / 2003

765.Criminaliteit in de Frans-Belgische grensregio Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 2003

766.Latijnse rechtstermen Koninck, Constant De / Maklu / cop. 2003

767.De Belgische grondwet : gecoördineerde tekst van 17 februari 1994 (aangepast tot en met de grondwetswijziging van 17 december 2002) Koninck, Constant De / [2e her