Uitgaven Maklu

1.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 39ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 7 januari 2019 / Maklu / 2019 / 2019

2.The function of accusation in International Criminal Court : structure of crimes and the role of prosecutor according to the international criminal jurisprudence Liakopoulos, Dimitris / Maklu / 2019 / 2019

3.Rijk worden met vastgoeddeals (en niet levend opgegeten worden) Delporte, Frank / Maklu / 2019 / 2019

4.Deviance and crime - social control, criminal justice, and criminology in Europe Groenemeyer, Axel / Maklu / 2019 / 2019

5.Kasstroomcalculaties voor een optimaal financieel beleid Van Der Elst, Jacques / Maklu / 2019 / 2019

6.Veiligheidsmanagementsystemen : de ISO 45001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

7.Milieumanagementsystemen : de ISO 14001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

8.Kwaliteitsmanagementsystemen : de ISO 9001-norm Dillen, Jan / Maklu / 2019 / 2019

9.European integration through member states' constitutional identity in EU law Liakopoulos, Dimitris / Maklu / 2019 / 2019

10.Jeugdstrafrecht : beginselen, wetgeving en praktijk Beijerse, Jolande uit / 4de uitgave / Maklu / [2019] / 2019

11.Handboek verhoren ; 2 Bockstaele, Marc / 2de herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

12.Handboek verhoren ; 1 Bockstaele, Marc / 2de herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

13.Handboek verhoren Bockstaele, M. / 2de, herziene druk / Antwerpen / 2018

14.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / 4rd revised edition / Maklu / 2018 / 2018

15.Collaboratief onderhandelen Delporte, Frank / Maklu / 2018 / 2018

16.Aansprakelijkheidsrecht : een overzicht Duerinckx, K. / 3de, herziene uitgave / Maklu / 2018 / 2018

17.Purpose in organisaties : why I lose my soul to the company...Van Ballaer, Jozef / Maklu / 2018 / 2018

18.Bijdragecalculatie op optimaal ondernemersrendement Van Der Elst, Jacques / Maklu / 2018 / 2018

19.Heibel in het appartementsgebouw Clabots, Astrid / Derde, herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

20.Gerechtelijk wetboek Scheers, Bruno / drieentwintigste uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 mei 2018 / Maklu / 2018

21.Vouchers, schadevergoedingen, waarborgen : een btw-analyse Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2018 / 2018

22.Algemeen strafrecht : een overzicht Duerinckx, K. / 4de, herziene uitgave / Maklu / [2018] / 2018

23.Ondernemingsvermogen Van Der Elst, Jacques / Maklu / [2018] / 2018

24.Leugens en hun detectie Bockstaele, Marc / 2e herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

25.Key Audit Matters (KAM) = Points clés de l'audit =Kernpunten van de controle Gaeremynck, A. / Maklu / 2018 / 2018

26.Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika : het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing Willaert, Klaas / Maklu / 2018 / 2018

27.Straf- en schadevergoeding : drie historische hoofdstukken Broers, E.J.M.F.C. / Tweede, herziene druk / Maklu / 2018 / 2018

28.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Tiende druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2018 / Maklu / 2018 / 2018

29.Stay behindCools, Marc / Maklu / 2017 / 2017

30.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel 2 Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

31.Socialisatie, morele emoties en morele normen : een empirisch onderzoek vanuit een geintgreerd perspectief De Buck, Ann / Maklu / 2017 / 2017

32.Partnerstigma bij extrafamiliaal pedoseksueel misbruik Scappini, Dominique / Maklu / 2017 / 2017

33.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel 1 Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

34.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 10de herziene uitgave / Maklu / 2017

35.Howardreizen : de rol van de gevangenis in Europa Vander Beken, Tom / 2de druk / Maklu / 2017 / 2017

36.Data protection and privacy under pressure : transatlantic tensions, EU seruvaillance, and big data Vermeulen, Gert / Maklu / 2017 / 2017

37.Geweld door politie bij interventie en detentie : preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM Verheyden, Roel / Maklu / 2017 / 2016

38.Fiscale procedure Vanbiervliet, Frank / Maklu / 2017 / 2017

39.Herinneren en vergeten in de politie Meershoek, Guus / Maklu / 2017 / 2017

40.Verslaggeving in de vennootschap Poppe, Guy / Maklu / 2017 / 2017

41.Death in state custody : obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights Thoonen, Eveline / Maklu / [2017] / 2017

42.The fundamentals of international commercial arbitration Peters, Niek / Maklu / 2017 / 2017

43.Straffen : een penologisch perspectiefBeyens, Kristel / Maklu / 2017 / 2017

44.Essential texts on European and international asylum and migration law and policy Vermeulen, Gert / Maklu / 2017 / 2017

45.Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen Van den Wyngaert, Chris / Tiende herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

46.Rabauwen, vagebonden en lediggangers : criminele voorouders berecht en bestraft Broers, Erik-Jan / Maklu / 2017 / 2017

47.European health law Exter, André den / Maklu / 2017 / 2017

48.Beginselen van samenleven : handboek ethiek en rechtsfilosofie Verplaetse, Jan / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

49.Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden. Naleving in Belgie en Frankrijk. Eechaudt, Vincent / Maklu / 2017 / 2017

50.Jihadis in Belgie : de route naar Zaventem en Maalbeek Ponsaers, Paul / Maklu / 2017 / 2017

51.Vervloeiing interne en externe veiligheid Kansil, Timo / Maklu / 2017 / 2017

52.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 22ste herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

53.Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie Verhage, Antoinette / Maklu / 2017 / 2017

54.Het Koninkrijk ontsluierd Santos do Nascimento, Ryçond / Maklu / 2017 / ©2017

55.Belgisch belastingrecht ; Deel II Couturier, Jos J. / 22ste herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

56.Belgisch belastingrechtMaklu / 2017-...

57.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 9th edition, updated until 1 January 2017 / Maklu / 2017 / ©2017

58.Justice, home affairs and security : European and international institutional and policy development Vermeulen, G. / Second revised edition / Maklu / 2017 / ©2017

59.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 36ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 13 januari 2017 / Maklu / 2017 / ©2017

60.Winstuitkering & kapitaalvermindering Poppe, Guy / Maklu / 2017 / 2017

61.Europese basisteksten Joris, Tony / Negende, geheel herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2017 / Maklu / 2017 / 2017

62.Wetboek van economisch recht en aanvullende regelgeving Straetmans, Gert / Tweede uitgave, bijgewerkt tot 1 januari 2017 / Maklu / [2017] / ©2017

63.Economisch recht : leidraad voor studenten Straetmans, G. / Maklu / 2017 / 2017

64.Deontologie en integriteitsbewaking : handboek voor criminologen Verhage, A. / Maklu / 2017 / 2017

65.Eigenrichting Ponsaers, Paul / Maklu / 2017 / 2017

66.Aanpak van gewelddadige radicalisering De Waele, Maarten / Maklu / 2017 / 2017

67.Economisch recht : rechtspraakbundel Straetmans, G. / Maklu / 2017

68.Praktisch btw-handboek Soenen, Eddy / Maklu / 2017 / 2017

69.RechtspersonenVlas, P. / Vijfde, herziene uitgave / Maklu / 2017 / 2017

70.Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor = Missions judiciaires et extrajudiciaires du réviseur d'entreprises De Blauwe, S. / Maklu / 2016 / 2016

71.Radicalisering en terrorisme : van theorie naar praktijk Hardyns, W. / Maklu / 2016 / 2016

72.Macht en mediation Frerks, Georg / Maklu / 2016 / 2016

73.Hoe vind ik recht? Vanheule, Dirk / Derde, herziene uitgave / Maklu / 2016 / 2016

74.Wie kust de OR wakker? : 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen Pomp, Marloes / [Herdruk] / Maklu / 2016 / 2015

75.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Negende druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2016 / Maklu / 2016 / ©2016

76.Europese audithervorming en implementatie ervan in Belgie = Réforme européenne de l'audit et son implémentation en Belgique Acke, L. / Maklu / 2016 / 2016

77.Meten is weten Devroe, Elke / Maklu / 2016 / 2016

78.Het Koninkrijk ontsluierd Santos do Nascimento, Ryçond Raylond / Maklu / [2016] / ©2016

79.Boeien voor de bewindvoerder : een praktisch-juridische gids Batta, Ramona / Tweede herziene druk / Maklu / 2016 / 2016

80.Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen : met bijzondere aandacht voor de Belgische belastingverdragen Cools, Andy / Maklu-Uitgevers / 2016 / 2016

81.Politie en gezondheidszorg Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2016 / 2016

82.Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit Verhage, Antoinette / Maklu / 2016 / 2016

83.Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties Montebovi, Saskia Huguette Maurits / Maklu / [2016] / 2016

84.Groene criminologie en veiligheidszorg Janssen, Janine / Maklu / 2016 / 2016

85.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / 3rd revised edition / Maklu / 2015 / 2015

86.Verantwoording en politie Terpstra, Jan / Maklu / [2015] / 2015

87.Quo vadis? : tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden Daems, T. / Maklu / 2015 / 2015

88.Salduz Plus : aandachtspunten bij de implementatie van de EU-richtlijn 2013/48 Bockstaele, Marc / Maklu / [2015] / 2015

89.Criminology, security and justice : methodological and epistemological issues Agra, Cândido da / Maklu / [2015] / 2015

90.1915-2015 : het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst = 1915-2015 : L'histoire du service de rensignement militaire et le sécurité belge Cools, Marc / Maklu / [2015] / 2015

91.Zicht op first responders : handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en Belgie Devroe, Elke / Maklu / 2015 / 2015

92.Privacy en gegevensbescherming Beelen, D.C. van / Maklu / 2015 / 2015

93.Over lijken : de dood en daarna, vanuit juridisch-medisch perspectief Duijst, Wilma / Maklu / 2015 / 2015

94.Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen = Legal history, moving in new directions De ruysscher, Dave / Maklu / 2015

95.Outsourcing policing Ponsaers, Paul / Maklu / 2015 / 2015

96.Het familiebedrijf en de nalatenschap Riemsdijk, A.M. van / Maklu / 2015 / 2015

97.Nu het gouden kalf verdronken is : van hebzucht naar altruïsme als hoeksteen voor een Nieuwe Monetaire Wereldorde Byttebier, Koen / Maklu / 2015 / 2015

98.Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent : een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten Favril, Louis / Maklu / 2015 / 2015

99.Wetboek staatsrecht Velaers, J. / 8e uitgave, bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2015 / Apeldoorn : Maklu / 2015 / ©2015

100.Handboek forensische gedragswetenschappen Wittouck, C. / Maklu / 2015 / 2015

101.Howardreizen : de rol van de gevangenis in Europa Vander Beken, Tom / Maklu / 2015 / 2015

102.Aftrekbare kosten & btw : inclusief -onttrekking, -ingebruikneming, - herziening Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

103.Ethnic profiling en interne diversiviteit bij de politie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2015 / 2015

104.Europees Internationaal rivierenrecht De Decker, Marc / Maklu / 2015 / 2015

105.Participatie van het kind bij het ouderschapsplan Smits, Veronica Maria / [Maklu-Uitgevers] / [2015] / 2015

106.State-building in Kosovo : a plural policing perspective Janssens, Jelle / Maklu / 2015 / 2015

107.Kosovo onder internationaal toezicht : een eindig verhaal? Janssens, Jelle / Maklu / 2015 / 2015

108.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 20e herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2015 / Maklu / 2015 / ©2015

109.Aannemingsrecht in hoofdlijnen Burssens, Frank / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2015 / ©2015

110.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 8th edition, updated until 1 January 2015 / Maklu / 2015 / 2015

111.Justice, home affairs and security : European and international institutional and policy development Vermeulen, G. / Maklu / 2015 / ©2015

112.Onroerende verhuur Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

113.De verzekeringssector en de btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2015 / 2015

114.De gevangenisbewaarder : het professioneel leven in beeld Tournel, Hanne / Maklu / 2015 / 2015

115.Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen Pontier, J.A. / Derde herziene uitgave / Maklu / 2015

116.Tussen droom en werkelijkheid : verschillende rollen van de ondernemingsraden in de 21ste eeuw Vermaak, Bob / Maklu / 2015 / 2015

117.Jongeren en politie Kimpe, Sofie de / Maklu / 2015 / 2015

118.De toekomst van de politie Devroe, Elke / Maklu / 2015 / 2015

119.Strafrecht & strafprocesrecht ; Boek 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2014 / ©2014

120.Strafrecht & strafprocesrecht ; Boek 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2014 / ©2014

121.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Negende herziene uitgave / Maklu / 2014

122.Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) : rapportering en revisorale controle = Le Système européen des comptes (SEC) : reporting et contrôle révisoral De Blauwe, S. / Maklu / 2014 / 2014

123.Overname/overdracht van KMO's : de toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek = Transmission/reprise de PME : la valeur ajoutée de la mission de due diligence Baeten, O. / Maklu / 2014 / 2014

124.Manuel des auditions ; 2 Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / ©2014

125.Manuel des auditions ; 1 Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / ©2014

126.Manuel des auditions Bockstaele, Marc / Maklu / 2014

127.Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit : rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer Van den Broeck, Liesbet / Maklu / 2014 / 2014

128.Wetboek van vennootschappen en aanvullende regelgeving Lefever, Ellen / Maklu / 2014 / 2014

129.The enforcement of EU competition rules by civil law Buc̆an, Nina / Maklu / 2014 / 2014

130.De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk Scheirs, Veerle / Maklu / 2014 / 2014

131.Wetboek van economisch recht en aanvullende regelgeving Straetmans, Gert / Eerste uitgave, bijgewerkt tot 1 september 2014 / Maklu-Uitgevers / 2014 / ©2014

132.Handboek doorfacturering Ruysschaert, Stefan / 3de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

133.Aftrekcorrecties bij controles : de gevolgen van een wijziging van bestemming van een bedrijfsmiddel op het recht op aftrek van de voorbelasting Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

134.De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige? Frerks, Georg / Maklu / 2014 / 2014

135.Voortleven : het hoe en waarom van nalatenschapsmediation Riemsdijk, Annette M. van / Maklu / 2014 / 2014

136.Verhoren van minderjarigen en kwetsbare volwassenen Bockstaele, Marc / Maklu / 2014 / 2014

137.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; III Pauwels, Lieven / Maklu / 2014 / ©2014

138.Prenups Schonewille, F. / Maklu / 2014 / 2014

139.Bemiddeling in strafzaken : een wispelturig debat = Médiation pénale : la diversité en débat Beckers, Carl / Maklu / 2014 / 2014

140.Gedisciplineerde vrijheid : een geschiedenis van het handels- en economisch recht De ruysscher, Dave / Maklu / 2014 / 2014

141.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / 3e herziene uitgave / Maklu / 2014 / 2014

142.Wie kust de OR wakker? : 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen Pomp, Marloes / Maklu / 2014 / ©2014

143.Private en commerciële veiligheidszorg in België : een historisch-criminologisch onderzoek (1870-1934) Leloup, Pieter / Maklu / 2014 / 2014

144.Verzekering en aansprakelijkheid : tweetalig fraseologisch woordenboek = Assurances et responsabilités : dictionnaire phraséologique bilingue Surewaard, A. / Maklu / 2014

145.Onderwijs en btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

146.EU justice and home affairs : institutional and policy development Vermeulen, G. / Maklu / 2014 / 2014

147.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors Duerinckx, K. / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2014

148.Opleiden in veiligheid Van Geystelen, Katrien / Maklu / 2014 / 2014

149.Evenementen organiseren : btw & belastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

150.Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie Ponsaers, Paul / Maklu / 2014 / 2014

151.Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier = Permissions de sortie et congé pénitentiaire: la porte entrouverte Mine, Benjamin / Maklu / 2014 / 2014

152.Handboek ontslagrecht Buelens, Vicky / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / 2014

153.Justitie, binnenlandse zaken en veiligheid : Europese en international institutionele en beleidsontwikkeling Vermeulen, G. / Maklu / 2014 / 2014

154.Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Delrue, Geert / 2ième édition / Maklu / 2014 / ©2014

155.Desistance, social order and responses to crime : today's security issues Shapland, Joanna / Maklu / 2014 / 2014

156.Oprichting en werking van de vennootschap : bijzondere aandachtspunten voor de professional Gielis, Marc / Maklu / 2014 / 2014

157.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

158.Het samengestelde gezin en de nalatenschap Burght, Gr. van der / Maklu / 2014 / 2014

159.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

160.Praktisch omgaan met uw vennootschap : voor vrije beroepen en ondernemers Ruysschaert, Stefan / 4de, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

161.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 8ste herziene uitgave / Maklu / 2014

162.Diplomatiek recht toegepast in België Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

163.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 33ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

164.Het verband tussen niet-auditdiensten en auditkwaliteit : een empirische studie voor de Belgische auditmarkt = Le rapport entre les services non-audit et la qualité de l'audit : etude empirique du marché Belge d'audit Breesch, D. / Maklu / 2014 / 2014

165.Het nieuw samengesteld gezin : recht en geschiedenis = Blended families : law and history  De Ruysscher, Dave / Maklu / 2014 / 2014

166.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / Negentiende uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 september 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

167.Vzw en fiscaliteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

168.Europese basisteksten Joris, Tony / Zevende uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2014 / Maklu / 2014 / ©2014

169.Wetgeving familie- en jeugdrecht Smits, Veronica M. / Maklu / 2014 / 2014

170.Optimalisatie van btw-aftrek bij investeringen door openbare besturen : onroerende leasing, autonome bedrijven en DBFM(O) Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

171.Reframing prostitution : from discourse to description, from moralisation to normalisation? Pers̆ak, Nina / Maklu / 2014 / 2014

172.Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal : optimalisatie van btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke btw-belastingsplichtigen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2014 / 2014

173.De politie als slachtoffer van geweld Laureys, Vanessa / Maklu / 2014 / 2014

174.Diplomatic law in Belgium Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

175.Exit gevangenis? : de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf Beyens, Kristel / Maklu / 2014 / 2014

176.Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering Pauwels, Lieven / Maklu / 2014 / 2014

177.Offender reintegration and rehabilitation as a component of international criminal justice? : execution of sentences at the level of international tribunals and courts : moving beyond the mere protection of procedural rights and minimal fundamental interests? Vermeulen, Gert / Maklu / 2014 / 2014

178.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Negende herziene uitgave / Maklu / [2014] / © 2014

179.Casebook on European Union health law Exter, André den / Maklu / 2014 / 2014

180.Le droit diplomatique appliqué en Belgique Theeuwes, Bertold F. / Maklu / 2014 / 2014

181.Interregionaal privaatrecht Lewin, G.C.C. / Maklu / 2014 / 2014

182.KoopBertrams, R.I.V.F. / derde, herziene uitgave / Maklu / 2014 / ©2014

183.Beslag en executie voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Maklu / 2014 / 2014

184.Partnergeweld : screening en risicotaxatie Groenen, Anne / Maklu / 2014 / 2014

185.Democratische politie De Waele, Maarten / Maklu / 2014 / 2014

186.Goederenrecht Ibili, F. / Maklu / 2014 / 2014

187.Het gezag van de politie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2014 / ©2014

188.Politie en haar maatschappelijke partners Ponsaers, Paul / Maklu / 2014 / 2014

189.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / Achtste druk, volledig bijgewerkt tot 1 januari 2014 / Maklu / 2014 / 2014

190.Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen Wagner, Kris / Maklu / 2014 / 2014

191.Mediation tussen dwang en vrijwilligheid Frerks, Georg / Maklu / 2014 / 2014

192.Witwassen en financiering van terrorisme Delrue, Geert / 3de, herziene uitgave / Maklu / [2014] / ©2014

193.Risicotaxatie en partnergeweld : verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg Groenen, Anne / Maklu / 2014

194.Leidraad gerechtelijke geneeskunde Piette, Michel / Maklu / 2013 / 2013

195.Cahiers inlichtingenstudies = Cahiers d'etudes du renseignement Cools, Marc / Maklu / 2013 / ©2013

196.Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie : een explorerend, kwalitatief onderzoek naar uitvoeringswerk in de frontlijn Gilleir, Fien / Maklu / 2013 / 2013

197.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 32ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2013 / Maklu / 2013 / ©2013

198.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 19e herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 september 2013 / Maklu / 2013 / ©2013

199.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en (aansprakelijkheids)verzekeringenrecht Vansweevelt, Thierry / 6de, herziene en vermeerderde uitgave / Maklu / 2013 / ©2013

200.De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer : ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de gevolgen voor de opleiding Berg-Smit, Ineke van den / Maklu / 2013 / 2013

201.Internationaal belastingsrecht Cools, Andy / Maklu / 2013 / ©2013

202.Vruchtgebruik Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2013 / 2013

203.75 jaar criminologie aan de Universiteit Gent Cools, Marc / Maklu / 2013 / 2013

204.De auto als bedrijfsmiddel Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2013 / 2013

205.Crime, violence, justice and social order : monitoring contemporary security issues Ponsaers, Paul / Maklu / 2013 / 2013

206.Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit : empirische studie voor de Belgische auditmarkt = Le rapport entre les honoraires d'audit et la qualité de l'audit : etude empirique du marché Belge d'audit Breesch, D. / Maklu / 2013 / 2013

207.Choosing for juries : application and development of juries in old and new jury trial countries Ziyadov, Nazim / Maklu / 2013 / 2013

208.Le rapport du commissaire : sur les comptes annuels et comptes consolidés établis en application des articles 144 et 148 du Code des sociétés et selon les normes ISA Caluwaerts, F. / Maklu / 2013 / 2013

209.Het commissarisverslag : over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in toepassing van de artiklen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de ISA's Caluwaerts, F. / Maklu / 2013 / 2013

210.De vereffening van vennootschappen : juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten Van Wemmel, Jos / Maklu / [2013] / 2013

211.Excel voor economische beroepen De Rudder, Noel / Maklu / 2013 / 2013

212.Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis? Van Gampelaere, Veerle / Maklu / 2013 / 2013

213.Rechtspreken en lekenparticipatie : noodzaak of traditie? De ruysscher, Dave / Maklu / 2013 / 2013

214.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 20ste herwerkte druk / Maklu / februari 2013 / 2013

215.De uitleg van het testament Riemsdijk, A.M. van / Maklu / [2013] / 2013

216.Agressie tegen publieke dienstverleners Bergman, Eliza / Maklu / 2013 / 2013

217.Illegale en informele economie Boels, D. / Maklu / 2013 / 2013

218.Zestigste verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren : de pensioenleeftijd of een hernieuwde jeugd? = Soixantième anniversaire de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises : l'age de la retraite ou d'une nouvelle jeunesse? Instituut der Bedrijfsrevisoren / Maklu / 2013 / 2013

219.De positie van de minderjarige in het erfrecht Van der Burght, Gregor / Maklu / 2013 / 2013

220.Evoluties in verhoortechnieken Bockstaele, Marc / Maklu / 2013 / 2013

221.Class arbitration in the European Union Billiet, Philippe / Maklu / 2013 / 2013

222.Citizens enforcing the law : the legal and social space for citizen's arrest Bosch, Astrid / Maklu / 2013 / 2013

223.Cameratoezicht in de openbare ruimte : ook wie weg is, is gezien? Mortelé, Jill / Maklu / 2013 / 2013

224.De wijk achter de botsing : een onderzoek naar wijken in Nederland en Belgie met ernstige ordeverstoringen Liedenbaum, Caroline / Maklu / 2013 / 2013

225.De machines van Justitie : vijftien jaar elektronisch toezicht in Belgie Daems, Tom / Maklu / [2013] / 2013

226.Jeugdstrafrecht : beginselen, wetgeving en praktijk Beijerse, Jolande uit / Maklu / 2013 / ©2013

227.Scheiden in Nederland : gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces Riemsdijk, Annette M. van / Tweede, herziene druk / Maklu / 2013 / ©2013

228.Boeien voor de bewindvoerder : een praktisch-juridische gids Batta, Ramona / Maklu / 2013 / ©2013

229.De politierol bekeken door de bril van de burger : een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen Verwee, Isabel / Maklu / 2013 / 2013

230.Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten : incoterms anders bekeken Vanheusden, K. / Tweede, herziene uitgave / Maklu / 2013 / ©2013

231.Vernieuwing in de opsporing Ponsaers, Paul / Maklu / 2013 / 2013

232.Begrensde vrijheid in het IPR : bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam Rutgers, J.W. / Maklu / [2013] / 2013

233.Erfrecht voor de praktijk Ebben, E.W.J. / 2de herziene uitgave / Maklu / 2013 / 2013

234.Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht : algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht Snijders, Henk / Maklu / 2013 / 2013

235.Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen Cools, Marc / Maklu / 2013 / 2013

236.Mensenrechten en politie Noppe, Jannie / Maklu / 2013

237.Private antitrust litigation in the European Union and Japan : a comparative perspective Vande Walle, Simon / Maklu / 2013 / 2013

238.Hoogste gerechtshoven in Europa : een historisch portret Wijffels, A.A. / Maklu / 2013

239.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 20ste herwerkte druk / Maklu / 2013 / 2013

240.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Vierde, herziene uitgave / Maklu / maart 2013 / 2013

241.Schaalveranderingen Devroe, Elke / Maklu / 2013 / 2013

242.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 5de volledig herziene uitgave, verwerkt tot 2 oktober 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

243.Mastering mediation education Schonewille, Fred / Maklu / [2012] / 2012

244.European mediation training for practitioners of justice : a guide to European mediation Association for International Arbitration / Maklu / 2012 / 2012

245.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 31ste bijgewerkte druk, volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

246.Cahiers inlichtingenstudies = Cahiers d'etudes du renseignement Cools, Marc / Maklu / [2012] / ©2012

247.Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat : actualiteit inzake hun samenwerking en actualiteiten ondernemingsrecht = Tribunaux, barreaux et révisorat d'entreprises : actualité de leur collaboration et actualités en droit des affaires Instituut der Bedrijfsrevisoren / Maklu / 2012 / 2012

248.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 7th edition, updated until 1 August 2012 / Maklu / 2012 / ©2012

249.Straatkinderen (bashege) in Kinshasa : structureel geweld versus agency Hendriks, Maarten / Maklu / 2012 / 2012

250.Nederlands-Arabisch juridisch glossarium Alsulaiman, Abied / Maklu / 2012 / 2012

251.Criminologen op de arbeidsmarkt : nood aan herijking? Ponsaers, Paul / Apeldoorn : Maklu / 2012 / 2012

252.Werk in onroerende staat Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2012 / 2012

253.De rol van de bedrijfsrevisor in bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen = Le rôle du réviseur d'entreprises dans les entreprises qui ne sont pas tenues de désigner un réviseur d'entreprises Sarens, G. / Maklu / 2012 / 2012

254.Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van fraude = Techniques de base du réviseur d'entreprises dans le cadre de la fraude De Schepper, K. / Maklu / 2012 / 2012

255.De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos Frerks, Georg / Maklu / 2012 / 2012

256.Stress et trauma dans les services de police et de secours De Soir, Erik / Maklu / 2012 / 2012

257.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; II Pauwels, L. / Maklu / 2012 / ©2012

258.Alternatieve verloning en beloning : kosten eigen aan de werkgever, voordelen van alle aard & sociale voordelen : een grondige studie inzake btw en inkomstenbelastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2012 / 2012

259.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel. 2 Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012 / ©2012

260.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Deel. 1 Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012 / ©2012

261.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 6e herziene uitgave / Maklu / 2012

262.Social conflicts, citizens and policing Cools, Marc / Maklu / 2012 / 2012

263.European criminal justice and policy Cools, Marc / Maklu / 2012 / 2012

264.Aansprakelijkheid, ziekte en Wet WIA Andelbeek, W. / Maklu / 2012 / 2012

265.Tides and currents in police theories Devroe, Elke / Maklu / 2012 / 2012

266.Tegendraadse criminologie : liber amicorum Paul Ponsaers Devroe, Elke / Maklu / 2012 / 2012

267.Hoofdstukken pensioenrecht Zuiderman, T.J. / Maklu / 2012 / 2012

268.Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht : de complexiteit van het adagium 'de veroorzaker betaalt' in een veellagige rechtsorde Kruif, Christien de / Maklu / cop. 2012

269.Burenoverlast : remedies tegen de overlastgevende huurder Goudriaan, Cor / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2012 / 2012

270.Integriteit en deontologie De Schrijver, Annelies / Maklu / 2012 / 2012

271.Need for and feasibility of an EU offence policy : accepting diversities, appreciating commonalities, aligning policies De Bondt, Wendy / Maklu / 2012

272.Niet bang maar onzeker : een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving Spithoven, Remco / Maklu / 2012

273.Police investigative interviewing : a new training approach Smets, Lotte / Maklu / cop. 2012

274.Toezicht op detentie: tekst en context Daems, Tom / Maklu / 2012

275.Europol, quo vadis? : critical analysis and evaluation of the development of the European Police Office De Moor, Alexandra / Maklu / 2012

276.Samenlevingsvormen & recht : huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen : vijfde Antwerps juristencongres Alofs, Elisabeth / Maklu / 2012

277.Ethiek en inlichtingen = Éthique et renseignement Cools, Marc / Maklu / 2012

278.Handboek ontslagrecht Dop, J. / 2e, herz. uitg / Maklu / 2012

279.The disqualification triad : approximating legislation, executing requests, ensuring equivalence Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

280.Liability of legal persons for offences in the EU Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

281.Rethinking international cooperation in criminal matters in the EU : moving beyond actors, bringing logic back, footed in reality Vermeulen, Gert / Maklu / 2012

282.Arbitration in CIS countries : current issuesAssociation for International Arbitration / Maklu / 2012

283.Rationing health care : hard choices and unavoidable trade-offs Exter, André den / Maklu / [2012] / 2012

284.European Union health law : treaties and legislation Exter, André den / Maklu / 2012 / 2012

285.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / 2e herziene uitgave / Maklu / 2012 / 2012

286.Extending offender mobility : investigating mobile offenders through the case study of 'itinerant crime groups' Van Daele, Stijn / Maklu / 2012

287.Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Delrue, Geert / Maklu / 2012

288.Toegepaste statistiek met SPSS voor criminologen Pauwels, Lieven / Maklu / 2012

289.Tachtig jaar criminologie aan de Leuvense universiteit : onderwijs, onderzoek en praktijk Casselman, Joris / Maklu / 2012

290.Naar een facultaire advocatenpraktijk ter versterking van het klinisch rechtsonderwijs? Puyenbroeck, Laurens Van / Maklu / 2012

291.Costs and quality of online dispute resolution : a handbook for measuring the costs and quality of ODR Gramatikov, Martin / Maklu / cop. 2012

292.A swelling culture of control? : de genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België Devroe, Elke / Maklu / cop. 2012

293.Europees btw-recht : in hoofdlijnen : de btw-regels van de Europese Unie zoals uitgelegd door het Hof van Justitie Stessens, Erik / Maklu / 2012

294.Diefstal in woningen : bijdragen voor een geïntegreerde beheersing vanuit beleid, praktijk en wetenschap Christiaensen, S. / Maklu / 2012

295.Geweld en politie Vynckier, Gerwinde / Maklu / cop. 2012

296.Seksueel partnergeweld in Vlaanderen : een belevingsstudie Vandecapelle, Stefanie / Maklu / 2012

297.Met have, goed & schip over de Schelde : vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding Gonsaeles, G. / Maklu / cop. 2012

298.De Awb in het ambtenarenrecht Pas, I.A.P.M. van de / Maklu / 2012

299.Aansprakelijkheidsrecht : een overzicht Duerinckx, K. / Maklu / 2012

300.Actuele ontwikkelingen inzake Europees strafrecht, veiligheid & preventie, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid, en penologie Pauwels, Lieven / Maklu / 2012

301.What's in a name? : identiteitsfraude en -diefstal Bruggeman, Willy / Maklu / 2012

302.Internationaal belastingrecht : in hoofdlijnen Cools, Andy / Maklu / cop. 2012

303.Geheime commissielonen Van Kerchove, Wim / [Heruitg.] / Maklu / cop. 2012

304.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 19e herw. dr / Maklu / 2012

305.Professionalisering en socialisatie Kimpe, Sofie de / Maklu / 2012

306.Partijautonomie in het relatievermogensrecht Schonewille, Fred / Maklu / 2012

307.Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan Vermeer, Brenda / Maklu / 2012

308.Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht : een inleiding Broers, E.J.M.F.C. / Maklu / 2012

309.Praktijkgids familie- en jeugdrecht Gerritse, H.A. / Maklu / 2012

310.Free gathering and movement of evidence in criminal matters in the EU : thinking beyond borders, striving for balance, in search of coherence Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

311.Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek Smets, Lotte / Maklu / 2011

312.Opinion-shopping: illusie of realiteit? : een case voor de Belgische auditmarkt = Opinion shopping: illusion ou réalité De Muylder, J. / Maklu / 2011

313.Processen-verbaal Bockstaele, Marc / 6de geheel herz. uitg / Maklu / cop. 2011

314.De oude fout in beeld? : naar een lokale recidivemonitor voor de stad Antwerpen Noppe, J. / Maklu / 2011

315.Salduz : bijstand van advocaten bij verhoren Bockstaele, Marc / Maklu / cop. 2011

316.Witwassen en financiering van terrorisme Delrue, Geert / 2de herz. uitg / Maklu / 2011

317.Praktisch omgaan met uw vennootschap : voor vrije beroepen en ondernemers Ruysschaert, Stefan / 3de, herz. uitg / Maklu / 2011

318.Belgisch internationaal privaatrecht Samyn, Liselot / 2de herz. uitg / Maklu / 2011

319.Organisaties van openbaar belang (genoteerde vennootschappen, banken, verzekeringen) en financiële transparanties Bogdan, J. / Maklu / 2011

320.Interculturele mediation Frerks, Georg / Maklu / 2011

321.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

322.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

323.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e herz. uitg / Maklu / 2011

324.De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen : het proefproject geëvalueerd Colman, Charlotte / Maklu / 2011

325.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wettenVermeulen, Gert / 30ste herz. uitg., volledig bijgew. tot 1 augustus 2011 / Maklu / 2011

326.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2011

327.Waardering van de kmo Van Wemmel, Jos / Maklu / 2011

328.De levensloop van een bedrijfsmiddel : analyse inzake btw en inkomstenbelasting Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2011

329.Handleiding volkenrecht De Feyter, Koen / Maklu / 2011

330.Burgerlijk Wetboek Svacina, Stephan / 18e herz. uitg., volledig bijgew. tot 1 september 2011 / Maklu / 2011

331.Zelfstandigen en vastgoed : waarmee rekening houden? Gielis, M. / Maklu / 2011

332.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

333.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

334.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 5e herz. uitg / Maklu / 2011

335.Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU member states Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

336.Sport en fiscaliteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2011

337.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / 3de herz. uitg / Maklu / 2011

338.Handboek forensische en penitentiaire geneeskunde Duijst, W.L.J.M. / Maklu / 2011

339.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 8e, herz. uitg / Maklu / 2011

340.Technology-led policing De Pauw, Evelien / Maklu / 2011

341.Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming Iterson, D. van / Maklu / 2011

342.De forensische psychiatrie geanalyseerd : liber amicorum Karel Oei Groenhuijsen, Marc / Maklu / 2011

343.Cross-border execution of judgements involving deprivation of liberty in the EU : overcoming legal and practical problems through flanking measures Vermeulen, Gert / Maklu / 2011

344.Getting to :-) : the potential of online text-based communication to support interest-based dispute resolution Veenen, Jelle van / Maklu / cop. 2011

345.Internationale overbrenging van veroordeelden : de veroordeelde als subject De Wree, Eveline / Maklu / 2011

346.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors : docentenhandleiding met voorbeelden en toepassingenDuerinckx, K. / Maklu / 2011

347.Algemeen strafrecht voor professionele bachelors Duerinckx, K. / Maklu / 2011

348.EU criminal justice, financial & economic crime: new perspective Cools, Marc / Maklu / 2011

349.Facturering van diensten : nationale, intracommunautaire en internationale handelingen Ruysschaert, Stefan / [2e herz. uitg.] / Maklu / 2011

350.Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond : profitable crimes, from underworld to upper world : liber amicorum Petrus van Duyne Duyne, Petrus van / Maklu / 2011

351.Handboek doorfacturering Ruysschaert, Stefan / 2e herz. uitg / Maklu / 2011

352.Europese basisteksten Joris, Tony / 6e uitg., volledig bijgew. tot 15 maart 2011 / Maklu / 2011

353.Vastgoedtransacties en btw : op zoek naar recht op aftrek van de btw Ruysschaert, S. / 2e uitg / Maklu / 2011

354.Alternatieven voor onroerende verhuur : op zoek naar recht op aftrek van de btw Ruysschaert, Stefan / 2de, herz. uitg / Maklu / 2011

355.The Dutch collective settlements act and private international law : aspecten van internationaal privaatrecht in de WCAM Lith, Hélène van / Maklu / 2011

356.Huwelijk en burgerlijke stand Rutten, S.W.E. / Maklu / 2011

357.Burgerparticipatie Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2011

358.Substantive Criminal Law of the European Union Klip, André / Maklu / 2011

359.Getting to :-) : the potential of online text-based communication to support interest-based dispute resolution Veenen, Jelle van / Maklu / cop. 2011

360.Kostenaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen Van Kerchove, Wim / Maklu / 2011

361.Spionnen aan de achterdeur : de Duitse Abwehr in België 1936-1945 Verhoeyen, Etienne / Maklu / 2011

362.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 7e uitg., volledig bijgew. tot 1 januari 2011 / Maklu / 2011

363.Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector = Le révisorat d'entreprises dans le secteur associatif Verbruggen, S. / Maklu / 2011

364.Bedrijfseconomisch ontslag Franssen, Edith / Maklu / 2011

365.Over de grenzen van de dogmatiek en 'into fuzzy law' Hartmann, A.R. / Maklu / 2011

366.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / 3e, herz. uitg / Maklu / 2011

367.Internationale incasso van geldvorderingen Strikwerda, L. / 2de, herziene uitgave / Maklu / 2011

368.Gericht op mededinging = Consacré à la concurrence : in honorem Bernard Van de Walle de Ghelcke Gerard, D. / Maklu / 2011

369.Preventie van radicalisering in België Noppe, Jannie / Maklu / 2011

370.Van de Harmon doctrine naar het klimaatakkoord van Kopenhagen, of Over de ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht Lammers, Johan G. / Maklu / 2011

371.Evidence based policing De Wree, Eveline / Maklu / 2011

372.Scheiden in Nederland : gids bij een juridisch, menselijk en zakelijk proces Riemsdijk, Annette M. van / Maklu / cop. 2011

373.The secrets of gaining the upper hand in high performance negotiations Schonewille, Manon / Maklu / 2011

374.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek Maklu / 2010-...

375.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 18e herw. dr / Maklu / 2010

376.The MONTRASEC demo : a bench-mark for member state and EU automated data collection and reporting on trafficking in human beings and sexual exploitation of children Vermeulen, G. / Maklu / 2010

377.Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de wet van 23 december 2009 : commentaar, rechtspraak, teksten Koninck, Constant De / Maklu / 2010

378.Hoe vind ik recht? Vanheule, Dirk / 2e herz. uitg / Maklu / 2010

379.Gaining ground in difficult negotiations Schonewille, Manon / Maklu / 2010

380.Bijzondere mandaten voor de accountant en de bedrijfsrevisor Van Wemmel, Jos / Maklu / 2010

381.Causaliteit : top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief Poel, R.M.A. van der / Maklu / 2010

382.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / 17e uitg., volledig bijgew. tot 1 oktober 2010 / Maklu / 2010

383.Jeugddelinquentie: op zoek naar passende antwoorden = Délinquance juvénile : à la recherche de réponses adaptées Gazan, Freddy / Maklu / 2010

384.De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie = Le réviseur d'entreprises et l'information non financière Acke, L. / Maklu / 2010

385.WW en ontslag Haverkamp, A.G. / Maklu / 2010

386.Bronnenboek volkenrecht De Feyter, Koen / Maklu / 2010

387.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 29ste bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 juli 2010 / Maklu / 2010

388.Evaluatie van 10 jaar politiehervorming : terugblikken naar het verleden en vooruitkijken naar de toekomst Bruggeman, Willy / Maklu / 2010

389.Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek ; [I] Pauwels, L. / Maklu / 2010 / ©2010

390.Meerwaarden op bedrijfsactiva Van Kerchove, Wim / Maklu / 2010

391.Overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling : btw-aspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2010

392.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2010

393.The law ends where the port area begins : on the anomalies of port law Van Hooydonk, Eric / Maklu / cop. 2010

394.Basisbeginselen BTW Ruysschaert, Stefan / 2e herz. uitg., aangepast aan het VAT-package / Maklu / 2010

395.Tussen Scylla en Charybdis : op zoek naar koers en waarde in het juridisch onderwijs Oostrom-Streep, N.C. van / Maklu / cop. 2010

396.Strafrechtshandhaving in België en Nederland : uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat toegekend door de Universiteit Gent aan prof. Dr. Cyrille Fijnaut De Ruyver, Brice / Maklu / 2010

397.Witwassen Delrue, Geert / Maklu / 2010

398.Horizontale werking van grondrechten : een kritiek De Vos, Bart Jan / Maklu / 2010

399.Horizontale werking van grondrechten : een kritiek De Vos, Bart Jan / Maklu / cop. 2010

400.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

401.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

402.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 4e herz. uitg / Maklu / 2010

403.Policing in Europe Verhage, Antoinette / Maklu / 2010

404.Crimmigratie Leun, Joanne van der / Maklu / 2010

405.EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence? Vermeulen, G. / Maklu / 2010

406.Ondernemend waarderen: waarderend ondernemen : de subjectiviteit van het begrip economische waarde Vis, Jan / Maklu / 2010

407.Fervet opus : liber amicorum Anton van Kalmthout Kalmthout, Anton van / Maklu / cop. 2010

408.Stalking in the Netherlands : nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking measures Aa, Suzan van der / Maklu / 2010

409.Actualia strafrecht en criminologie Pauwels, Lieven / Maklu / 2010

410.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / 2de [herz.] uitg / Maklu / 2010

411.Wetboek ICT Eecke, Patrick Van / Maklu / cop. 2010

412.The UNCITRAL model law on international commercial arbitration: 25 years Association for International Arbitration / Maklu / cop. 2010

413.Ondernemend waarderen: waarderend ondernemen : de subjectiviteit van het begrip economische waarde Vis, Jan / Maklu / cop. 2010

414.Preventieve mediation Frerks, Georg / Maklu / 2010

415.Huwelijksvermogensrecht Joppe, I.S. / 3e, herz. uitg / Maklu / 2010

416.Policing multiple communities Bovenkerk, Frank / Maklu / 2010

417.De politie en haar opdracht : de kerntakendiscussie voorbij Stokkom, Bas van / Maklu / 2010

418.Stalking in the Netherlands : nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking measures Aa, Suzan van der / Maklu / cop. 2010

419.De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad = Le rôle du réviseur d'entreprises à l'égard du conseil d'entreprise Gallez, Z. / Maklu / 2010

420.Sociaal handhavingsrecht Van Limberghen, Guido / Maklu / 2010

421.Organised crime involvement in trafficking in persons and smuggling of migrants Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2010

422.Taalgebruik in het bedrijfsleven Weerdt, I. de / [4e dr] / Maklu / 2010

423.Etienne De Greeff : 1898-1961 : psychiater, criminoloog en romanschrijver : leven, werk en huidige betekenis Casselman, Joris / Maklu / 2010

424.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 6th ed., updated until 1 January 2010 / Maklu / 2010

425.EU and international crime control : topical issues Cools, Marc / Maklu / 2010

426.Safety, societal problems and citizens' perceptions : new empirical data, theories and analyses Cools, Marc / Maklu / 2010

427.Individu, omgeving en de verklaring van jeugdcrimineel gedrag : een toets in twee stedelijke settings Declerck, Niels / Maklu / 2010

428.IFRS et la crise financière = IFRS en de financiële crisis Carlier, Th. / Maklu / 2010

429.Kennismaking met het strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / Maklu / 2010

430.Hoe punitief is België? Aertsen, Ivo / Maklu / 2010

431.De eigenlijke vrijstellingen inzake btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2010

432.The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime Pemberton, Antony / Maklu / 2010

433.Private security companies and private military companies : a comparative and economical analysis Matthys, Joery / Maklu / 2010

434.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 17e herw. dr / Maklu / 2010

435.A handbook for measuring the costs and quality of access to justice Gramatikov, Martin / Maklu / 2010

436.Politieleiderschap : reflecties op politieleiders en hun professionaliteit Bisschop, Lieselot / Maklu / 2010

437.Van haat gesproken? : een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België Vrielink, Jogchum / Maklu / 2010

438.De overeenkomst in het IPR Strikwerda, L. / 3e herz. dr / Maklu / 2010

439.Zoals een behoorlijk advocaat betaamt : advocatengedragsrecht Bannier, F.A.W. / Maklu / 2010

440.New directions for criminology : notes from outside the field Lippens, Ronny / Maklu / 2010

441.Human rights and biomedicine Exter, André den / Maklu / 2010

442.Meesterlijk adviseren : achtergronden en praktische wenken voor professionals Toebes, Paul / Maklu / 2010

443.De zoeking onderzocht Bockstaele, Marc / Maklu / 2009

444.Instruments stratégiques pour le Ministère public Devroe, Elke / MAKLU / 2009

445.Handboek verhoren ; 2 Bockstaele, Marc / Maklu / 2009

446.Tax fraud in Belgium : a survey of penal tax fraud investigations Delrue, Geert / Maklu / cop. 2009

447.EU procedural rights in criminal proceedings Spronken, Taru / Maklu / 2009

448.Wat doet de politie? Verwee, Isabel / Maklu / 2009

449.Rechtspersonen Vlas, P. / 4e, herz. uitg. / Maklu / 2009

450.The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime Pemberton, Anthony / Maklu / cop. 2009

451.Belgisch internationaal privaatrecht Volders, Bart / Maklu / 2009

452.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 2: Strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

453.Strafrecht en strafprocesrecht ; Dl. 1: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

454.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e herz. uitg / Maklu / 2009

455.Van tiende penning tot btw : invoering en ontwikkeling van de omzetbelasting in de Lage Landen Deckx, Catharina / Maklu / cop. 2009

456.De bijzondere aanslag van 300% : hoe vermijden? Van Kerchove, Wim / Maklu / 2009

457.Nieuwe kleren voor de werkstad : sociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving : wandeling door de Garant- en Maklu-buurt Blondeel, Paul / Garant / 2009

458.De maatstaf van heffing en de tarieven inzake btw Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2009

459.De ladder naar bewustzijn : de opstap naar zelfbevrijding Bossuyt, Jan / De Blauwpoorte / 2009

460.De implementatie van de Europese mediationrichtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever? Jongbloed, A.W. / Maklu / cop. 2009

461.Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen : m.i.v. partiële splitsing en inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak in vennootschappen Van Wemmel, Jos / Maklu / 2009

462.Confidentiality and victim-offender mediation Schijndel, R.A.M. van / Maklu / 2009

463.Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements Cloet, S. / Maklu / 2009

464.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

465.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

466.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 3e [bijgew.] uitg / Maklu / 2009

467.Europese en internationale instellingen en organisaties : relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling Vermeulen, Gert / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

468.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 5e herz. uitg / Maklu / 2009

469.Ondernemingsraad en ontslag Els, A.B. van / Maklu / 2009

470.Leerboek Wft Huizink, J.B. / Maklu / 2009

471.Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar panopticon Bruggeman, Willy / Maklu / 2009

472.Confidentiality and victim-offender mediation Schijndel, Renske Anne Maria van / Maklu / cop. 2009

473.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

474.Reflectie op mediation Frerks, Georg / Maklu / 2009

475.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten De Wilde, Annick / 14e uitg., bijgew. tot 1 september 2009 / Maklu / 2009

476.Gerechtelijk wetboek Svacina, Stephan / 16e uitg., volledig bijgew. tot 1 september 2009 / Maklu / 2009

477.Strafwetboek ; Wetboek van strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 28e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 juli 2009 / Maklu / 2009

478.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 17e herz. uitg. / Maklu / 2009

479.De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank Vanderhallen, Miet / Maklu / 2009

480.Strafrecht & strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 7e, herz. uitg / Maklu / cop. 2009

481.Restorative justice for Niger Delta Bisong, Kekong / Maklu / 2009

482.Politionele bestuurlijke informatiestromen Vynckier, Gerwinde / Maklu / 2009

483.Alternative dispute resolution in the energy sector Association for International Arbitration / Maklu / cop. 2009

484.Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities De Busser, Els / Maklu / 2009

485.Developing an EU level offence classification system : EU study to implement the action plan to measure crime and criminal justice Mennens, A. / Maklu / cop. 2009

486.EULOCS : the EU level offence classification system: a bench-mark for enhanced international coherence of the EU's criminal policy Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2009

487.Stress en trauma bij de politie De Soir, Erik / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

488.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 10e dr., bijgew. tot 1 januari 2009 / Maklu / 2009

489.Contemporary issues in the empirical study of crime Cools, Marc / Maklu / 2009

490.Readings on criminal justice, criminal law & policing Cools, Marc / Maklu / 2009

491.Restorative policing Gunther Moor, Lodewijk / Maklu / 2009

492.Wetboek bedrijven in moeilijkheden : betalingsmiddelen, beslag en executierecht, zekerheden, continuïteit van ondernemingen, sluiting, faillissement, rechtspersonen, fiscale, sociale en internationale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2009 / Maklu / 2009

493.Chinese arbitration : a selection of pitfalls Association for International Arbitration / Maklu / 2009

494.Onrechtmatige daad en andere niet-cont[r]actuele verbintenissen Pontier, J.A. / 2e herz. dr / Maklu / 2009

495.Wetgeving gezondheidszorg Buijsen, M.A.J.M. / Maklu / 2009

496.International health law and ethics : basic documents Exter, André den / Maklu / 2009

497.Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers : een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs Lanting, B.B.B. / Maklu / 2009

498.Productaansprakelijkheid Duintjer Tebbens, H. / 2e, herz. dr / Maklu / 2009

499.KoopBertrams, R.I.V.F. / 2e, herz. uitg / Maklu / 2009

500.Burenoverlast : remedies tegen de overlastgevende huurder Hielkema, Huib / Maklu / 2009

501.Praktijkboek geheimhouding en informatieverstrekking in de zorg Duijst, W.L.J.M. / Maklu / 2009

502.Collectief en meervoudig ontslag Franssen, Edith / Maklu / 2009

503.Notaris en scheiding Schonewille, F. / Maklu / cop. 2009

504.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 6e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2009 / Maklu / 2009

505.Europese spelregels voor sport : overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de toepassing van het Europees recht op sport Vermeersch, An / Maklu / 2009

506.Jeugdrecht Mys, Alain M. / 5e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

507.Wetboek huur : woninghuur, handelshuur, pacht, federale wetgeving, Vlaams Gewest, sociale woninghuur, fiscale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 december 2008 / Maklu / 2009

508.Wetboek echtelijke moeilijkheden en echtscheiding Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

509.Wetboek wegverkeer Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

510.Wetboek vennootschappen en verenigingen Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 november 2008 / Maklu / 2009

511.Wetboek bouwrecht ; Vol. II: Specifiek bouwrecht en bouwbeperkingen Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

512.Wetboek bouwrecht ; Vol. 1: Aannemer, architect, algemeen bouwrecht en fiscale aspecten Mys, Alain M. / 1e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008 / Maklu / 2009

513.Wetboek bouwrecht Mys, Alain M. / Maklu / 2009-...

514.Herstelrecht en procedurele waarborgen Lauwaert, Katrien / Maklu / cop. 2009

515.Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen Maes, Eric / Maklu / 2009

516.European architect law : towards a new design Gulijk, Stéphanie van / Maklu / 2009

517.Het recht van kabels en leidingen Klijn, A.R. / Maklu / 2009

518.European architect law : towards a new design Gulijk, Stéphanie van / Maklu] / cop. 2008

519.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 15e uitg., volledig bijgew. tot 31 augustus 2008 / Maklu / 2008

520.Juridische termen : tweetalig (N-F/F-N) lexicon van termen en uitdrukkingen uit de rechterlijke organisatie en het burgerlijk- en het strafprocesrecht Leliard, Jos D.M. / 6e bew. en verm. uitg / Maklu / 2008

521.Belgisch belastingrecht : capita: Inleiding en inkomstenbelastingen Couturier, Jos J. / Maklu / 2008

522.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 16e herw. dr / Maklu / 2008

523.Het verbod van leonijns beding : en zijn invloed op de geldigheid van "puts", "calls" en portage-overeenkomsten Gnedasj, Svjatoslav / Maklu / 2008

524.Strafwetboek ; Wetboek van Strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 27e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 augustus 2008 / Maklu / 2008

525.Voordelen van alle aard, kosten eigen aan de werkgever en sociale voordelen : fiscale en boekhoudkundige analyse inzake btw en inkomstenbelastingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

526.Handboek verhoren ; 1 Bockstaele, Marc / Maklu / cop. 2008

527.Handboek verhoren Bockstaele, Marc / Maklu / 2008-...

528.Heibel in het appartementsgebouw Clabots, Astrid / Maklu / cop. 2008

529.Ambtenaarschap, sollicitatie en aanstelling Heijden, P.J.J.M. van der / Maklu / 2008

530.Erfrecht voor de advocatuur Ebben, E.W.J. / Maklu / 2008

531.Facturering van complexe handelingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2008

532.Schijnzelfstandigheid bij advocaten Lauwers, Grégory / Maklu / 2008

533.For the sake of argument : argumentatieleer voor juristen en ethici Verplaetse, Jan / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

534.The new EU directive on mediation : first insights Association for International Arbitration / Maklu / 2008

535.Het administratief beroep Wauters, Kris / Maklu / 2008

536.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 16e herw. dr / Maklu / 2008

537.Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk Schwartzenberg, H.W.B. thoe / Maklu / 2008

538.Rechten en plichten van de ambtenaar Janssen, W.H. / Maklu / 2008

539.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 5th ed., updated until 1 August 2008 / Maklu / 2008

540.International health law : solidarity and justice in health care Exter, A.P. den / Maklu / 2008

541.Europese basisteksten Joris, Tony / 5e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2008 / Maklu / 2008

542.Openbare besturen en het nieuwe btw-statuut Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

543.Who rules the coast? : policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning Bogaert, Dirk / Maklu / 2008

544.Kustzonebeleid: samen in zee? : beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk Bogaert, Dirk / Maklu / 2008

545.Internationale incasso van geldvorderingenStrikwerda, L. / Maklu / 2008

546.Arbitration and mediation in the ACP-EU relations Association for International Arbitration / Maklu / 2008

547.Een brug tussen justitie en drughulpverlening : een evaluatie van het proefzorgproject De Ruyver, Brice / Maklu / 2008

548.Mediation is volwassen! : actuele toepassingen en ontwikkelingen Frerks, Georg / Maklu / 2008

549.Het Vlaamse bodemrecht : praktisch commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet en het VLAREBOVerbeke, Stijn / Maklu / 2008

550.Inzicht in het ambtenarenrechtVelo, Th.A. / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

551.Burgerlijk WetboekBax, Marijke / 16e bijgew. dr. / Maklu / 2008

552.Handboek ontslagrecht Dop, J. / Maklu / 2008

553.Slachtoffers als zondebokken : over de dubbelhartige bejegening van gedupeerden van misdrijven in de westerse cultuurDijk, J.J.M. van / Maklu / 2008

554.Beginselen van behoorlijk bestuur Pennarts, H.F.T. / Maklu / 2008

555.The reception and transmission of civil procedural law in the global society : legislative and legal educational assistance to other countries in procedural law Deguchi, Masahisa / Maklu / 2008

556.Optimale bedrijfsvoering bij de politie : blauw beter op straat Van Aerschot, Dirk / Maklu / 2008

557.Europees recht Lenaerts, Koen / 4e, herz. uitg / Maklu / cop. 2008

558.Knelpunten vereffening-verdeling Verstraete, J. / Maklu / 2008

559.Naar een parketbeleidsplan voor de parketten van eerste aanleg Thomaes, Stefan / Maklu / 2008

560.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, rechten van de mens Velaers, J. / 7e uitg., bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2008 / Maklu / 2008

561.Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen : over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf Dijk, A.A. van / Maklu / 2008

562.Auto en BTW Heylens, Luc / 2e herz. uitg / Maklu / 2008

563.Politionele jeugdzorg D'haese, Wim / Maklu / 2008

564.Onroerende verhuur met BTW? Het kan! Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2008

565.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

566.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

567.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / 2e [bijgewerkte] uitg / Maklu / 2007

568.Capita selecta economisch recht Brison, Fabienne / Maklu / cop. 2007

569.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 15e herw. dr / Maklu / 2007

570.De koop-verkoopovereenkomst Lepere, Philip / 2e herz. uitg / Maklu / 2007

571.Betaalseksrecht : naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie? Vermeulen, Gert / Maklu / 2007

572.Privacy en strafrecht : nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen Vermeulen, Gert / Maklu / 2007

573.Leugens en hun detectie Bockstaele, Marc / Maklu / 2007

574.Arbitrage : boetiekrecht? : Vlaamse Conferentie de[r] Balie van Gent Meulemeester, Dirk De / Maklu / 2007

575.L'escroquerie et l'abus de confiance Delrue, Geert / Maklu / 2007

576.Oplichting en misbruik van vertrouwen Delrue, Geert / Maklu / 2007

577.Handboek ontslag Buelens, Vicky / Maklu / 2007

578.Facturering van diensten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2007

579.Agressie tegen holebi's in Brussel-stad Poelman, Marcia / Maklu / 2007

580.Faux en écrituresDelrue, Geert / Maklu / 2007

581.Interim measures in international commercial arbitration Association for International Arbitration / Maklu / 2007

582.Terreurbestrijding in België en Europa : de interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie Temmerman, Katrien / Maklu / 2007

583.Teboekstelling en registratie van schepen Latte, Guido De / Maklu / 2007

584.Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing : de informatieverplichtingen van banken ten behoeve van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België Sjobbema, G.H. / Maklu / 2007

585.De koop-verkoopovereenkomst : (compromis) : en nuttige clausules in het kader van recente regelgeving Lepere, Philip / Maklu / 2007

586.Strafbare dwang : over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr Lindenberg, Kai / Maklu / 2007

587.Stress en trauma bij de politie De Soir, Erik / Maklu / 2007

588.Strafwetboek ; Wetboek van Strafvordering ; Bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 26e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 22 augustus 2007 / Maklu / 2007

589.Europees recht : studentencursus 2007 Lenaerts, Koen / Maklu / 2007

590.Strafbare dwang : over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr Lindenberg, Kai / Maklu / 2007

591.Valsheid in geschriften Delrue, Geert / Maklu / 2007

592.De nieuwe echtscheidingswet Tremmery, Jacques / Maklu / 2007

593.EU quality standards in support of the fight against trafficking in human beings and sexual exploitation of children : exploratory study of the potential and feasibility of self-regulation or public-private co-operation Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 2007

594.Mensenhandel in beeld : eerste kwantitatieve en kwalitatieve analyse van Belgische slachtofferdata Herrewegen, Evelien Van den / Maklu / cop. 2007

595.Recreatie en (strafbare) overlast Malderen, Sara Van / Maklu / cop. 2007

596.De architectenvennootschap : juridisch, fiscaal, verzekeringstechnisch Burssens, Frank / Maklu / 2007

597.Documentloze vreemdelingen : grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985 Bouckaert, Steven / Maklu / 2007

598.Groenboek nieuwe Belgische zeewet : consultatiedocument ter voorbereiding van een nieuw Belgisch maritiem wetboek Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2007

599.Grensoverschrijdend drugstoerisme : nieuwe uitdagingen voor de Euregio's Moor, Alexandra De / Maklu / 2007

600.Contemporary regulation of marine living resources and pollution : proceedings of the classes of excellence and final conference held at the occasion of the international Francqui Chair attributed to Professor Dermott Devine Franckx, Erik / Maklu / 2007

601.Overheidsopdrachten : de wetten van 15 en 16 juni 2006 houdende omzetting van de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen : algemene inleiding en tekstgeschiedenis Koninck, Constant De / Maklu / 2007

602.Sancties in het burgerlijk procesrecht Wagner, Kris / Maklu / 2007

603.Fraude fiscaleDelrue, Geert / Maklu / 2007

604.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 5e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2007 / Maklu / 2007

605.Fiscale fraude Delrue, Geert / Maklu / 2007

606.De gevolgen van het faillissement en het gerechtelijk akkoord inzake BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2007

607.The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities Beken, Tom Vander / Maklu / 2007

608.The European waste industry and crime vulnerabilities Beken, Tom Vander / Maklu / 2007

609.Discriminatie in verzekering : 7e internationaal colloquium Europees verzekeringsrecht = Discrimination et assurance : 7ème colloque international droit européen des assurances Schoubroeck, C. Van / Maklu / 2007

610.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 9e dr., bijgew. tot 1 januari 2007 / Maklu / 2007

611.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 4e herz. uitg / Maklu / 2007

612.Advocaat van de liefde : kroniek van een (on)gewoon leven Willems, Jos / Belfort-Boeken / 2007

613.Vereffening en verdeling tussen echtgenoten : praktische handleiding met excel rekenblad Tremmery, Jacques / 2e herz. uitg / Maklu / 2007

614.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de [i.e. 5de] licht herz. uitg / Maklu / 2007

615.Bouwen en verbouwen aan 6% : mogelijkheden en beperkingen voor particulieren, zelfstandigen, uitoefenaars van vrije beroepen en vennootschappen Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

616.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 3 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

617.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors Verstraeten, R. / Maklu / 2006

618.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Wilde, Annick De / 13e uitg., bijgew. tot 30 september 2006 / Maklu / 2006

619.Chantier : a tribute to the world's engineers and their partners in life Lemans, G.C. / Maklu / 2006

620.Europese integratie en beleidsontwikkeling : inzake justitie en binnenlandse zaken Vermeulen, Gert / Garant / 2006

621.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 2 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

622.Détournement de succession Delrue, Geert / Maklu / 2006

623.Het wegmaken van nalatenschappen Delrue, Geert / Maklu / 2006

624.Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors ; Dl. 1 Verstraeten, R. / Maklu / 2006

625.De onafhankelijkheid van de advocaat : over het gekwaak van de ganzen van het Capitool Theeuwes, Bertold / Maklu / 2006

626.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 15e bijgew. dr. / Maklu / 2006

627.Europese en internationale instellingen en organisaties : relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling Vermeulen, Gert / Maklu / 2006

628.Recht en liefde, een schijnhuwelijk? : Vlaamse conferentie der Balie van Gent Mortier, Ruth / Maklu / cop. 2006

629.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 14e dr., volledig bijgew. tot 30 september 2006 / Maklu / cop. 2006

630.Vessel-source pollution and coastal state jurisdiction in the South-Eastern Baltic Sea Franckx, Erik / Maklu / cop. 2006

631.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris Van den / 6e herw. dr / Maklu / 2006

632.The SIAMSECT files : standardised templates and blueprint for EU-wide collection of statistical information and analysis on missing and sexually exploited children and trafficking in human beings Vermeulen, Gert / Maklu / 2006

633.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 25e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 28 augustus 2006 / Maklu / 2006

634.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. II: Strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris van den / 6e herw. dr / Maklu / 2006

635.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. I: Strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 6e herw. dr / Maklu / 2006

636.Succesvolle bedrijfsfinanciering en investeringsbeleid Waterbley, Arthur / [2de herz. en uitgebreide uitg.] / Maklu / 2006

637.Basisbeginselen BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

638.Handboek facturering van diensten : in nationale en internationale context Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

639.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Van den Wyngaert, Chris / [6e herz. dr.] / Maklu / 2006

640.Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen Willemsen, Jochem / Maklu / 2006

641.Un instrument d'amélioration de la qualité au sein du Ministère public Bouckaert, Geert / Maklu / 2006

642.Stalking : risicofactoren voor fysiek geweld Groenen, Anne / Maklu / 2006

643.De magistraat aan het woord : een verkennend onderzoek naar de opvattingen van magistraten over hun functioneren in justitie en samenleving Bruyn, Dirk De / Maklu / cop. 2006

644.Een instrument voor het verbeteren van de kwaliteit binnen het Openbaar Ministerie Bouckaert, G. / Maklu / cop. 2006

645.Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement Delrue, Geert / Maklu / 2006

646.Fiscaal strategisch management voor de KMO en grote ondernemingen Ruysschaert, Stefan / Maklu / cop. 2006

647.Het bedrieglijk onvermogen Delrue, Geert / Maklu / cop. 2006

648.Tendensen in het economisch recht : het gebruik van data door een onderneming : aspecten van consumentenbescherming, de stichting Blommaert, Dominique / Maklu / cop. 2006

649.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 14e herw. dr / Maklu / 2006

650.The impact of EU environmental law on waterways and ports : including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU network of strategic port development areas Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2006

651.Schip van staat met slagzij : sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2006

652.Bijzondere overeenkomsten Woestyn, Jacques / Maklu / 2006

653.Vade-mecum enquête en matière financière et économique Delrue, Geert / Maklu / 2006

654.Optimalisatie van vastgoed in België Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2006

655.Zelfstandigen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / [2e herz. uitg.] / Maklu / cop. 2006

656.Kom op mijn schoot Tremmery, Jacques / Jain / cop. 2006

657.European organised crime scenarios for 2015 Beken, Tom Vander / Maklu / 2006

658.(Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer : fenomeen, dadergroep, onveiligheidsbeleving, beleidsevaluatie en -aanbevelingen Wree, Eveline De / Maklu / cop. 2006

659.Budgettering : met financieel plan van oprichting Waterbley, Arthur / 2e [herz. en uitgebr.] uitg / Maklu / 2006

660.Huiselijk geweld Stals, Ingrid / Maklu / 2006

661.De aanhouding Bruggeman, Willy / Maklu / 2006

662.De veiligheidsscan : instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid Craen, Maarten van / Maklu / 2005

663.Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie? Kroon, Jos de / Maklu / 2005

664.JeugdrechtPut, Johan / 4e uitg., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 3 december 2004 / Maklu / 2005

665.Vermogensplanning bij familiale KMO's : hoe de vennootschap fiscaalvriendelijk overdragen? Ruysschaert, Stefan / Antwerpen / 2005

666.Processen-verbaal Bockstaele, Marc / 5e volledig herz. uitg / Maklu / cop. 2005

667.Algemene rechtsleer : functies en bronnen van het recht Bouckaert, Boudewijn / Volledig herz. uitg / Maklu / cop. 2005

668.De ogen van de fiscus : tussen fraude en creativiteit Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

669.Vereffening, verdeling tussen echtgenoten : praktische handleiding met excel rekenblad Tremmery, Jacques / Maklu / 2005

670.Onderhoudsgeld voor kinderen : normering met excel rekenblad Tremmery, Maaike / Maklu / 2005

671.De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht : een mogelijk uitgangspunt voor het onderzoek naar gemeenschappelijke regels voor zekerheidsovereenkomsten aangegaan door derden voor andermans schuld? Ransbeeck, Raf Van / Maklu / 2005

672.Deontologie, ruggengraat van de advocaat : Vlaamse conferentie de Balie van Gent Knijf, Ilse De / Maklu / 2005

673.Een computermodel voor het ondersteunen van euthanasiebeslissingen Hamburg, Frederick / Maklu / cop. 2005

674.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 4th ed., updated until 15 August 2005 / Maklu / 2005

675.EU standards in witness protection and collaboration with justice Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

676.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 24e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 5 september 2005 / Maklu / 2005

677.De procureurs des Konings aan het woord : evaluatie-onderzoek zonale veiligheidsplannen Devroe, Elke / Maklu / 2005

678.Auto en BTW Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

679.Handboek internationale handelingen : BTW en douaneaspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

680.Kostenbeleid : met bepaling van de bedrijfswinst Waterbley, Arthur / 2e [herz.] uitg / Maklu / 2005

681.Missing and sexually exploited children in the enlarged EU : epidemiological data in the new member states Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

682.Availability of law enforcement information in the European Union : between mutual recognition and equivalent right of access Vermeulen, Gert / Maklu / 2005

683.Notariële aspecten van de handelszaak en de handelshuur Bouckaert, Frans / MAKLU / 2005

684.Unexpected approaches to the global society Smedt, Helma De / MAKLU / 2005

685.Recherchemanagement : sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk Hees, Godelieve Van / Maklu / 2005

686.Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten : van trade terms en incoterms Vanheusden, Koen / Maklu / 2005

687.Handboek leasing : roerende en onroerende leasing, Cross border leasing, juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2005

688.De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief Bogaert, Viola Victoria Rafaëla Van / Maklu / 2005

689.De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief Bogaert, Viola Victoria Rafaëla Van / Maklu] / 2005

690.Proces versus proces Bloch, Alain / Maklu / 2005

691.Europese basisteksten Joris, Tony / 4e dr., volledig bijgew. tot 31 maart 2005 / Maklu / 2005

692.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 13e herw. dr / Maklu / 2005

693.Voorrechten en hypotheken Byttebier, Koen / 2e uitg. / Maklu / 2005

694.Voorrechten en hypotheken Byttebier, Koen / MAKLU / 2005

695.Wegwijzer fiscale procedure BTWRuysschaert, Stefan / Maklu / 2005

696.Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten Koninck, Constant De / Maklu / cop. 2005

697.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 4e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 2005 / Maklu / 2005

698.Organised crime and vulnerability of economic sectors : the European transport and music sector Beken, Tom Vander / Maklu / 2005

699.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de bijgew. dr / Maklu / 2005

700.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 4de bijgew. dr., verwerkt tot 19 januari 2005 / Maklu / 2005

701.De grondwet en het inzetten van strijdkrachten Damme, Marnix Van / Maklu / 2005

702.Jeugdrecht Put, Johan / 3e uitg. bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 3 december 2004 / Maklu / cop. 2005

703.Duits privaatrecht : een inleiding tot het hedendaagse recht tegen de achtergrond van rechtshistorische en rechtsculturele ontwikkelingen Sagel-Grande, Irene / 2e volledig herz. uitg / Maklu / 2004

704.Een analyse van de nieuwe VZW-Wet Janssens, Elke / Maklu / 2004

705.For the sake of argument : argumentatieleer voor juristen en ethici Verplaetse, Jan / Maklu / 2004

706.BTW & Vastgoed : controle en verjaring Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

707.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wettenVermeulen, Gert / 23e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 september 2004 / Maklu / 2004

708.Auteurscontracten voor educatieve em wetenschappelijke uitgaven Blanpain, Roger / Maklu / 2004

709.Recht op recht : twee maten, twee gewichten? : Vlaamse Conferentie der Balie van Gent Buyl, Veerle / Maklu / 2004

710.Zelfstandigen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

711.Herzieningen van de BTW-aftrek : met bijzondere aandacht voor de vastgoedsector in België Ruysschaert, Stefan / Maklu / 2004

712.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 14e bijgew. dr. / Maklu / 2004

713.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Wilde, Annick De / 12e uitg., bijgew. tot 31 augustus 2004 / Maklu / 2004

714.Politiestatistiek Bruggeman, Willy / Maklu / 2004

715.Politionele slachtofferbejegening Creten, Nelly / Maklu / 2004

716.FX option pricing with stochastic volatility and smile dynamics Zilber, Alex / Maklu / cop. 2004

717.Europees consumentenrecht Witte, Mieke De / Maklu / 2004

718.Resultaatgericht actieplannen opstellen : 'laat ons een bezig zijn met de essentie van het politiewerk!' Aerschot, Dirk Van / Maklu / 2004

719.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 8e dr., bijgew. tot 1 augustus 2004 / Maklu / 2004

720.Vrije beroepen en hun vennootschap : hoe fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen? Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

721.Fotografie als bewijsmiddel Stragier, Jos / Maklu / cop. 2004

722.Overheidsopdrachtenrecht (klassieke sectoren) ; Boek I: Algemene inleiding. Gunning van overheidsopdrachten Koninck, Constant De / 2e, geheel herz. en sterk verm. uitg / Maklu / cop. 2004

723.Roken en de onderneming : rechten en plichten van werkgever en werkneme rBlanpain, Roger / Maklu / cop. 2004

724.Vastgoedtransacties met toepassing van de BTW in België : praktische mogelijkheden voor aftrek van de BTW Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

725.Alternatieven op de onroerende verhuur voor de vastgoedsector in België : praktische mogelijkheden voor aftrek van BTW Ruysschaert, S. / Maklu / 2004

726.Recherchewetgeving toegelicht Vandaele, Rony / Maklu / 2004

727.DOK : dossier output & kwaliteitsbewaking Werkgroep Output en Toetsontwikkeling / Maklu / 2004-...

728.Aansprakelijkheidsrecht Balthazar, Tom / Maklu / 2004

729.Faillissement en gerechtelijk akkoord herbekeken Geinger, Huguette / Maklu / 2004

730.Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen = Saisie et confiscation des profits du crime Vandermeersch, Damien / Maklu / 2004

731.Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid : Antwerpse Zeerechtdagen Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2004

732.BA-autoverzekering : van vierde Europese richtlijn tot Belgische strijd tegen niet-verzekering = L'assurance RC Auto : de la quatrième directive européenne jusqu'à la lutte belge contre la non-assurance Schoubroeck, C. Van / Maklu / 2004

733.Measuring organised crime in Europe : a feasibility study of a risk-based methodology across the European Union Beken, Tom Vander / Maklu / cop. 2004

734.Daders van groepsverkrachting : een daderprofiel in maatschappelijke context Wree, Eveline De / Maklu / 2004

735.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, rechten van de mens Velaers, J. / 6e dr. bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van februari 2004 / Maklu / cop. 2004

736.Aannemingsrecht Burssens, Frank / Maklu / 2004

737.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 12e herw. dr / Maklu / 2004

738.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vansweevelt, Thierry / 3e herz. uitg / Maklu / 2004

739.Arbeidsrecht Blanpain, Roger / 2e herz. uitg / Maklu / 2004

740.Missing and sexually exploited children in the EU : epidemiological data Vermeulen, G. / Maklu / cop. 2004

741.Cooperation between civil society organisations and law enforcement services in the area of missing and sexually exploited children : possibilities and limits from a European legal perspective Vermeulen, G. / Maklu / 2004

742.Directory of civil society organisations working in the field of missing and sexually exploited children Schmidburg, T. / Maklu / 2004

743.Zakelijke rechten en fiscaliteit Verstappen, Jan / Maklu / 2004

744.The path to European defence Wogau, Karl von / Maklu / cop. 2004

745.Criminalité dans la région frontalière franco-belge Vermeulen, Gert / Maklu / 2003

746.Erostrip : erotiek in het stripverhaal van Milo tot Milo Verstappen, Paul / Bronzen Adhemar Stichting / 2003

747.Drugbeleid 2000 : drugbeleid : Belgisch institutioneel bestel, harm reduction = Gestion des drogues 2000 : politique des drogues : paysage institutionnel Belge, reduction des risques et des dommages De Biasio, Y. / Maklu / cop. 2003

748.Europees overheidsopdrachtenrecht : 20 jaar jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie Koninck, Constant De / Maklu / 2003

749.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Boek 2: Strafprocesrecht & internationaal strafrecht Van den Wyngaert, Chris / 2e dr / Maklu / 2003

750.Het Belgisch inspectiewezen : de niet ingeloste belofte Baets, Philippe De / Maklu / 2003

751.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

752.Karel Meulemans : het volledige verhaal van een legendarische duivensportliefhebber Daelemans, Frank / Maklu / 2003

753.Disclosing the treasure within : towards schools as learning communities Schollaert, Rudi / Maklu / 2003

754.Strategisch besturen met de Balanced Scorecard Bruggeman, W. / Maklu / 2003

755.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht ; Dl. 1: Strafrecht & algemene beginselen strafprocesrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / cop. 2003

756.Geef de keizer wat de keizer toekomt : belastingweerstand in België Raedt, Sylvie De / Maklu / cop. 2003

757.Corporate governance : eigendom, bestuur en controle van vennootschappen Byttebier, Koen / Maklu / 2003

758.Kennismaking met het internationaal en Europees strafrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

759.Kennismaking met de rechten van verdediging in strafzaken Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

760.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 3rd ed., updated until 15 September 2003 / Maklu / 2003

761.Kennismaking met het strafprocesrecht Wyngaert, Chris Van den / Maklu / 2003

762.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wettenVermeulen, Gert / 22e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 september 2003 / Maklu / 2003

763.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 13e dr., volledig bijgew. tot 31 juli 2003 / Maklu / 2003

764.A children's friend? : child sexual abuse: profile/impact/prevention Bossaerts, Bea / Maklu / 2003

765.Criminaliteit in de Frans-Belgische grensregio Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 2003

766.Latijnse rechtstermen Koninck, Constant De / Maklu / cop. 2003

767.De Belgische grondwet : gecoördineerde tekst van 17 februari 1994 (aangepast tot en met de grondwetswijziging van 17 december 2002) Koninck, Constant De / [2e herz. uitg.] / Maklu / 2003

768.Internetgids voor de Belgische jurist Gowie, Frank / Maklu / 2003

769.La protection sociale complémentaire dans l'Union Européenne : la problématique des pensions et des soins de santé = De aanvullende sociale voorzieningen in de Europese Unie : pensioenen en gezondheidszorg Schoubroeck, C. Van / Maklu / 2003

770.Expediteurs en scheepsagenten : het gewijzigde juridische landschap : Antwerpse Zeerechtdagen Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2003

771.Europees procesrecht Lenaerts, Koen / 3e herz. uitg / Maklu / 2003

772.Arras, Orléans, Bourges, Barcelona : wedstrijden winnen met sprintende duiven Malfait, Antoon / Maklu / cop. 2003

773.Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht Van den Wyngaert, Chris / [5e herz. uitg] / Maklu / 2003

774.De Europese Gemeenschap en de Haagse conferentie voor het internationaal privaatrecht Traest, Michael / Maklu / cop. 2003

775.Vademecum financieel onderzoek Delrue, Geert / Maklu / 2003

776.Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 11e herw. dr / Maklu / 2003

777.English and continental maritime law : after 115 years of maritime law unification: a search for differences between common law and civil law Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2003

778.Actualia zee- en vervoerrecht : Antwerpse zeerechtdagen Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2003

779.Sanctionering van economische criminaliteit : een geïntegreerde beleidsmatige benadering Merckx, Dirk / Maklu / cop. 2003

780.Internationaal huispersoneel in België Bucquoye, Annemie / Maklu / 2003

781.De grote kindervriend? : pedoseksueel misbruik: profiel/impact/preventie Bossaerts, Bea / Maklu / 2003

782.De consument in het recht: verwend, verwaand of miskend? Demuynck, Inge / Maklu / 2003

783.Het profiel van de pedoseksueel Vermeulen, Gert / Maklu / 2003

784.Procedural laws in Europe : towards harmonisation = Procesrecht in Europa : naar harmonisatie = Les droits judiciaires en Europe : vers une harmonisation = Zivilprozessrechte in Europa : zu einer Harmonisierung Storme, Marcel / Maklu / 2003

785.Politiecapaciteit in de gerechtelijke zuil : een methodologische studie Defever, Christel / Maklu / 2003

786.Veiligheidscoördinatie op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen : praktische commentaar bij het K.B. van 25.01.2001 pellicom, Giedo Van / Maklu / 2003

787.Stouwers, naties en terminal operators : het gewijzigde juridische landschap : Antwerpse Zeerechtdagen Hooydonk, Eric Van / Maklu / 2003

788.European seaports law : the regime of ports and port services under European law and the ports package Van Hooydonk, Eric / Maklu / cop. 2003

789.International drug policy, status quaestionis : compendium of articles Ruyver, Brice De / Maklu / 2003

790.Bedrijven en mensenrechten : verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid : referaten van de negende studiedag van het Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten (ICM), Universiteit Gent, 21 februari 2003 Brems, Eva / Maklu / 2003

791.Vrijheid en gelijkheid : de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet Adams, Maurice / MAKLU / 2003

792.Réforme du droit pénal : actes du colloque tenu au Sénat les 8 et 9 octobre 1998 = Hervorming van het strafprocesrecht : handelingen van het colloquium gehouden in de Senaat op 8 en 9 oktober 1998 Swaelen, Frank / Maklu / 2003

793.Une nouvelle législation belge d'entraide judiciaire internationale en matière pénale Vermeulen, Gert / Maklu / 2003

794.Wetboek bijzondere strafwetten Nuyts, Ch. / Maklu / 2003

795.Financiering en adviesbeleid : voor financiële rapportage aan het management Waterbley, Arthur / Maklu / 2003

796.Hoe vind ik recht? Vanheule, Dirk / Maklu / 2003

797.Wegwijzer bijzondere inspectiedienstenKeulenaer, Saaske De / Maklu / 2003

798.Music unleashed: legal implications of mobile music distribution : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 2003, Cannes Maur, Rolf Auf der / MAKLU / cop. 2003

799.Europees recht Lenaerts, Koen / [3e herz. uitg.] / Maklu / 2003

800.Ontwikkelingen inzake private opsporing Mulkers, Joris / Maklu / cop. 2002

801.Het recht op behoorlijke rechtsbedeling : een overzicht op basis van artikel 6 EVRM Smet, B. De / Maklu / 2002

802.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Wilde, Annick De / 11e dr., bijgew. tot 15 oktober 2002 / Maklu / 2002

803.The reception of international law in Central and Eastern Europe Franckx, Erik / Maklu / 2002

804.Het recht op veiligheid : referaten van de achtste studiedag van het Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten (ICM), U. Antwerpen (UIA), 2001 Rimanque, Karel / Maklu / cop. 2002

805.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 3e dr., volledig bijgew. tot 1 september 2002 / Maklu / 2002

806.Algemene rechtsleer en rechtsmethodiek Bouckaert, Boudewijn / Maklu / cop. 2002

807.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 7e dr., bijgew. tot 31 augustus 2002 / Maklu / 2002

808.JeugdrechtPut, Johan / 2e uitg., bijgew. tot 7 september 2002 / Maklu / 2002

809.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten Vermeulen, Gert / 21e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 15 september 2002 / Maklu / 2002

810.Kostenbeleid Waterbley, Arthur / Maklu / 2002

811.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 13e bijgew. dr. / Maklu / 2002

812.Management Waterbley, Arthur / Maklu / 2002

813.Budgettering Waterbley, Arthur / Maklu / 2002

814.The impact of product-industry characteristics on product development organizations Fujimoto, Takahiro / Maklu / 2002

815.Strategic reflexivity : the driving force in the innovation process Sundbo, Jon / Maklu / 2002

816.Strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten : referaten van de zevende studiedag van het Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten (ICM), V.U. Brussel, 16 december 1999 Parmentier, Stephan / Maklu / 2002

817.De witte veer : honderd jaar duivensport Baeten, Edward / Maklu / 2002

818.Strategies of the EU and the US in combating transnational organized crime Ruyver, Brice De / Maklu / cop. 2002

819.Wetboek vreemdelingenrecht : basisteksten (bijgewerkt tot 1 januari 2002) Foblets, M.-Cl. / 3e [volledig herz.] ed / Maklu / cop. 2002

820.De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen : de Schelde in de XXIste eeuw Van Hooydonk, Eric / Maklu / 2002

821.Blueprint for an EU criminal records database : legal, politico-institutional and practical feasibility : advance copy final report Busser, Els De / Maklu / cop. 2002

822.Finding the best place for prosecution : European study on jurisdiction criteria Steverlynck, Soetekin / Maklu / cop. 2002

823.Vernieuwing in de recherche Ponsaers, Paul / Maklu / 2002

824.Agentuur en alleenverkoop in Europa Vanheusden, Koen / Maklu / 2002

825.Aspecten van Europees materieel strafrecht Vermeulen, Gert / Maklu / 2002

826.Aspecten van Europees formeel strafrecht Vermeulen, Gert / Maklu / 2002

827.Pensioenen in de Europese Unie : structuurveranderingen em implicaties voor financiële markten : life-cycle patronen binnen de opbouw- en uitkeringsfase van pensioengelden vertaald naar de aandelen- en obligatiemarkten, de vergrijzing als katalysator Erf, Remko van der / Maklu / cop. 2002

828.Collective licensing: past, present and future : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 2002, Cannes Kendrick, James M. / MAKLU / cop. 2002

829.Gewapend bestuursrecht gescreend : fundamenteel onderzoek naar de juridische consequenties van het gewapend bestuursrecht als instrument in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit Heddeghem, Koen Van / Maklu / 2002

830.Omgaan met vennootschappen : regulering en rechtspraktijk Tison, Michel / Maklu / cop. 202

831.Social, economic and cultural rights: an appraisal of current european and international developments Auweraert, Peter Van der / Maklu / 2002

832.Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht Koninck, Constant De / Maklu / 2002

833.Overheidsopdrachtenrecht (klassieke sectoren) ; Boek II: De uitvoering van overheidsopdrachten Koninck, Constant De / Maklu / 2002

834.The fight against the illegal use of growth promotors in Europe Sabbe, Johan / Maklu / 2002

835.Multidisciplinary drug policies and the UN drug treaties Ruyver, Brice De / Maklu / cop. 2002

836.Strategische investeringsselectie : omgaan met flexibiliteit en toekomstige opportuniteiten Bostyn, Frank / Maklu / 2002

837.Een nieuwe Belgische wetgeving inzake internationale hulp in strafzaken Vermeulen, Gert / Maklu / 2002

838.Wetboek Europees mededingingsrecht : m.i.v. (inter-)nationale bepalingen Govaere, Inge / 1e dr., volledig bijgew. tot 1 november 2001 / Maklu / 2002

839.Naar de Belgische nationaliteit : een jaar toepassing van het nieuwe Wetboek van de Belgische nationaliteit (Wet van 1 maart 2000) = Devenir belge : un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (Loi du 1 mars 2000) Foblets, Marie-Claire / Bruylant / 2002

840.Openbare informatie : het juridisch statuut in een convergerende mediaomgeving Uyttendaele, Caroline / Maklu / 2002

841.Overheidsopdrachtenrecht (klassieke sectoren) Koninck, Constant De / Maklu / 2001-...

842.De ondervraging : analyse van een politietechniek Ponsaers, Paul / Maklu / 2001

843.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 12e dr., volledig bijgew. tot 15 oktober 2001 / Maklu / 2001

844.Essential texts on international and European criminal law Vermeulen, Gert / 2nd ed., updated until 1 September 2001 / Maklu / 2001

845.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering : bijzondere wetten : aangepast aan de Octopus-hervormingen Vermeulen, Gert / 20e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 1 september 2001 / Maklu / 2001

846.Aannemingsrecht Burssens, Frank / Maklu / 2001

847.European data collection on sexual offences against minors Dhont, Fleur / Maklu / 2001

848.Internet en recht = Internet et le droit Byttebier, K. / Maklu / 2001

849.Resolving the tension between crime and human rights : an evaluation of European and South African issues : papers from a seminar organised by the Department of Public Law of the University of the Western Cape and the Department of Constitutional Law of the Ghent University on 28 and 29 July 2000 at 'The Senate Bulding', University of the Western Cape, South Africa Sarkin, Jeremy / Maklu / 2001

850.De uitvinding van de cirke lGielis, Johan / Geniaal / 2001

851.Dominantie-analyse en de performantie van aandelen Achter, Mark Van / Maklu / cop. 2001

852.Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen Vermeulen, Gert / Maklu / 2001

853.Wetboek publiek recht ; Dl. IV: Monumenten, landschappen, gezichten, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening Vanheule, D. / 3e dr., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001 / Maklu / 2001

854.Wetboek publiek recht ; Dl. II: Bestuurshandelingen, schuldvorderingen en schulden, provincie en gemeente, openbare diensten en overheidsbedrijven Vanheule, D. / 4e dr., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001 / Maklu / 2001

855.Privé-detectives : theorie en praktijk van de private opsporing Mulkers, Joris / Maklu / 2001

856.Politionele recherchetechnieken : een praktijkoverzicht Ponsaers, Paul / Maklu / 2001

857.Management of innovation systems : the role of distributed intelligence Kuhlmann, Stefan / Maklu / 2001

858.Knowledge-intensive business services revisited Miles, Ian / Maklu / 2001

859.Van preek tot porno : de ontwikkeling van het Nijmeegs Universiteitsblad 1951-1968 Amberg, Freico-Jan / Valkhof Pers / cop. 2001

860.Gesprek met Gaius, jurist in Klein-Azië : uit de nagelaten geschriften van Cn. Pompeius Mela Spruit, J.E. / Maklu / 2000 / 2000

861.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in 177 uitspraken en documenten Vansweevelt, Thierry / 2e gew. dr / Maklu / 2000

862.Burgerlijk Wetboek Bax, Marijke / 12e bijgew. dr. / MAKLU / 2000

863.Basisteksten internationaal en Europees strafrecht Vermeulen, Gert / 2e dr., volledig bijgew. tot 1 oktober 2000 / Maklu / 2000

864.Het experiment beproefd : een juridische analyse van medische experimenten met mensen Ter Heerdt, Joyce / Maklu / cop. 2000

865.Actualia verzekeringen : aanvullende pensioenen en levensverzekeringen, distributie en onrechtmatige bedingen, faillissement en zwakke weggebruikers Cousy, H. / Maklu / 2000

866.Topduiven onder het keurend oog Bungeneers, Frans / Maklu / 2000

867.De gehuwde priester in de Katholieke Kerk Peeters, A.F. / 2e dr / VIP / 2000

868.Regulating morality : a comparison of the role of the state in mastering the mores in the Netherlands and the United States Krabbendam, Hans / Maklu [etc.] / cop. 2000

869.Dier en recht : mensenrechten ook voor dieren? Gielen, Rita / Maklu / 2000

870.Cliëntgerichte perspectieven in de welzijnszorg Loosveldt, G. / Garant / 2000

871.Forumkeuze in het internationaal strafrecht : verdeling van misdrijven met aanknopingspunten in meerdere staten Vander Beken, Tom / Maklu / cop. 1999

872.Juridische termen : tweetalig (N-F/F-N) lexikon van termen en uitdrukkingen uit de rechterlijke organisatie en het burgerlijk- en het strafprocesrecht Leliard, Jos D.M. / 5e bew. en verm. uitg / Maklu / 1999

873.Management accounting in de nieuwe productie-omgeving Bruggeman, W. / 5e dr., (tweede herz. uitg.) / MAKLU / 1999

874.Handboek strafvorderingVerstraeten, Raf / 3e bijgew. dr / Maklu / 1999

875.De balanced scorecard in de praktijk : een leidraad voor strategische prestatiemetingBruggeman, W. / MAKLU / 1999

876.Models of conflict resolutionSagel-Grande, Irene / Maklu / cop. 1999

877.De grondwet en de Raad van State, Afdeling Wetgeving : vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het ArbitragehofVelaers, Jan / Maklu / cop. 1999

878.Ruimtelijke ordening : hete hangijzers voor de onderneming Martens, Bob / Maklu / 1999

879.Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België : krachtlijnen en actoren Beken, Tom Vander / Maklu / cop. 1999

880.De hervorming van de fiscale procedure : commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999 Peeters, Bruno / Maklu / 1999

891.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / [4e volledig bijgew. ed.] / Maklu / 1999

892.De begeleiders maken zich klaar... Malfait, Antoon / Maklu / 1999

893.De begeleiders maken zich klaar... ; Dl. 2: Moderne kweektechnieken Malfait, Antoon / Maklu / cop. 1999

894.De begeleiders maken zich klaar... ; Dl. 1: Speltechnische aspecten Malfait, Antoon / Maklu / cop. 1999

895.Il Cannone : de duistere omzwervingen van een beroemde viool Kreuger, F.H. / Deltech / cop. 1999

896.Arbeidsrecht Blanpain, Roger / Maklu / 1999

897.Liber amicorum Hubert Libert Ballon, G.L. / Maklu / 1999

898.Mensenhandel doorgelicht : de Filippijnen als casestudy Ruyver, B. De / Maklu / cop. 1999

899.Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid : de aanpak van prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht Meheus, A. / Maklu / cop. 1999

900.Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie : naar een volwaardige eigen rechtshulpruimte voor de lid-staten? : kritische analyse en evaluatie van vijf jaar onderhandelingen in het kader van de derde pijler (1 november 1993-31 oktober 1998) Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 1999

891.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / [4e volledig bijgew. ed.] / Maklu / 1999

892.De begeleiders maken zich klaar...Malfait, Antoon / Maklu / 1999

893.De begeleiders maken zich klaar... ; Dl. 2: Moderne kweektechnieken Malfait, Antoon / Maklu / cop. 1999

894.De begeleiders maken zich klaar... ; Dl. 1: Speltechnische aspecten Malfait, Antoon / Maklu / cop. 1999

895.Il Cannone : de duistere omzwervingen van een beroemde viool Kreuger, F.H. / Deltech / cop. 1999

896.Arbeidsrecht Blanpain, Roger / Maklu / 1999

897.Liber amicorum Hubert Libert Ballon, G.L. / Maklu / 1999

898.Mensenhandel doorgelicht : de Filippijnen als casestudy Ruyver, B. De / Maklu / cop. 1999

899.Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid : de aanpak van prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht Meheus, A. / Maklu / cop. 1999

900.Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie : naar een volwaardige eigen rechtshulpruimte voor de lid-staten? : kritische analyse en evaluatie van vijf jaar onderhandelingen in het kader van de derde pijler (1 november 1993-31 oktober 1998) Vermeulen, Gert / Maklu / cop. 1999

901.Innovation in services : overcoming the services-manufacturing divide Coombs, Rod / Maklu / cop. 1999

902.Technologies to develop technology : the impact of new technologies on the organisation of innovation projects Debackere, Koenraad / Maklu / cop. 1999

903.Europees procesrecht Lenaerts, Koen / 2e herwerkte uitgave / Maklu / 1999

904.Europees recht Lenaerts, Koen / 2e herw. uitg / Maklu / 1999

905.Wetboek publiek recht ; Dl. II: : Bestuurshandelingen, goederen, schuldvorderingen en schulden, provincie en gemeente, openbare diensten en overheidsbedrijven Vanheule, D. / 2e dr., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 jan. 1998 / Maklu / 1998

906.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, internationale instellingen, rechten van de mens Velaers, J. / 3e dr. bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 31 aug. 1998 / Maklu / 1998

907.Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering = Aspects particuliers de l'assurance protection juridique Colle, Ph. / Maklu / 1998

908.Verzekeringenrecht Brewaeys, E. / Maklu / [1998]

909.Corruption de fonctionnaires et fraude européenne : actes du colloque de Bruxelles 21 et 22 novembre 1996 = Omkoping van ambtenaren en Europese fraude : verslagen van het colloquium van Brussel 21 en 22 november 1996 Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden / Bruylant / 1998

910.Iconografie van de honingbij in de Lage Landen : bijenkunst en bijensymboliek in het straatbeeld en toegankelijke gebouwencomplexen : met imkergidsen voor Antwerpen, Brussel en Gent, imkerspots in Nederland en Vlaanderen Adriaensen, Paul / Maklu / cop. 1998

911.Managing innovation in European small and medium-sized enterprises Chanaron, Jean-Jacques / Maklu / cop. 1998

912.Geweren voor Rollier Daele, Henri van / Averbode / cop. 1998

913.Liber amicorum Hubert Claassens : verzekering: theorie en praktijk = assurance: théorie et pratique Claassens, Hubert / Maklu / cop. 1998

914.Competitiviteit, ethiek en verzekering = Compétitivité, éthique et assurance Cousy, H. / Maklu / 1998

915.Meeting with EU social policy : the experience of a new member state Kari, Matti / Maklu / cop. 1998

916.Strafwetboek : gecoördineerd met de bepalingen van de Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen : bijzondere strafwetten Vermeulen, Gert / 16e bijgew. dr., volledig bijgew. tot 5 april 1998 / Maklu / 1998

917.Duiven gezond houden en goed laten presteren ; Hoe standhouden...Christiaens, André / Maklu / 1998

918.Les instruments juridiques belges de lutte contre la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes Messinne, Jules / Bruylant / 1998

919.Geregistreerd partnerschap : pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie Senaeve, P. / MAKLU / cop. 1998

920.Business and legal aspects of live concerts and touring : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1998, Cannes Marel, Arend Jan van der / MAKLU / cop. 1998

921.Essays in law and economics ; IV: Public law, private law and adjudication Ott, Claus / MAKLU / 1998

922.Activity based costing : ervaringen uit de praktijk Theunisse, H. / Maklu / cop. 1997

923.Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen Koninck, Constant De / 2de, geheel herz. en sterk verm. uitg / Maklu / cop. 1997

924.Gestion des drogues en 2000 : actes du congrès = Drugbeleid in 2000 : congresboek = Drogenpolitik im Jahre 2000 : Kongreßbuch Ruyver, B. De / MAKLU / cop. 1997

925.Wetboek overheidsopdrachten Koninkrijk België / MAKLU / cop. 1997

926.Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd = Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps Cousy, H. / MAKLU / cop. 1997

927.De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de Wetten van 30 juni 1994, 27 december 1994 en 20 mei 1997 Senaeve, P. / 2e, volledig herw. uitg / MAKLU / cop. 1997

928.Ter wille van mensen : bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat Neste, Fernand Van / MAKLU / cop. 1997

929.Jurisprudentiebundel strafrecht en strafprocesrecht Ruyver, B. De / MAKLU / cop. 1997

930.Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611 Martyn, Georges / Berghmans / 1997

931.Duiven gezond houden en goed laten presteren ; Hoe standhouden...Christiaens, André / MAKLU / cop. 1997

932.Hoe standhouden...Christiaens, André / MAKLU / 1997-...

933.Voorrechten en hypotheken Byttebier, K. / MAKLU / cop. 1997

934.The impact of competition law on the music industry : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1997, Cannes Lauvaux, Eric / MAKLU / cop. 1997

935.Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Lanotte, Johan Vande / Maklu / 1997-...

936.Wetboek vreemdelingenrecht Foblets, M.-Cl. / Maklu Uitgevers / 1997-...

937.Elektrotechniek voor de autosector en aanverwante sectoren MAKLU / 1997-...

938.Wetboek vreemdelingenrecht ; Dl. 1: Grondrechten, nationaliteit, verblijf, identiteitsdocumenten en paspoort Foblets, M.-Cl. / 1e dr., bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 1997 / Maklu Uitgevers / cop. 1997

939.Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ; Dl. 1: Algemene beginselen Lanotte, Johan Vande / Maklu Uitgevers / cop. 1997

940.Traumatische stress en politie De Soir, E. / MAKLU / cop. 1997

941.SlachtofferbejegeningBruggeman, W. / MAKLU / cop. 1997

942.Elektrotechniek voor de autosector en aanverwante sectoren ; Elektriciteit MAKLU / cop. 1997

943.Leading cases of the European Court of Human Rights Lawson, R.A. / Ars Aequi Libri / cop. 1997

944.The consequences of European competition law for national health policies Pieters, Danny / MAKLU / cop. 1997

945.De prijsvorming van geneesmiddelen in Europa Praet, Bert Van / MAKLU / cop. 1997

946.Het europese kartelrecht en de ziekenfondsen Pieters, Danny / MAKLU / cop. 1997

947.Ondernemingssturing Vlasselaer, Michel / MAKLU / cop. 1997

948.Recueil des conventions [de la] Conférence de La Haye de droit international privé = Collection of conventions [of the] Hague conference on private international law : (1951-1996) Conférence de La Haye de Droit international privé. Bureau Permanent / Maklu] [distr.] / [1996]

949.Property law on the threshold of the 21st century : proceedings of an International colloquium "Property law on the threshold of the 21st century", 28-30 August 1995, Maastricht Maanen, G.E. van / Maklu [etc.] / cop. 1996

950.Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten Colle, Philippe / 2de herw. dr / MAKLU / 1996

951.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, internationale instellingen, rechten van de mens Velaers, J. / 2e dr. bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 30 sept. 1996 / Maklu / cop. 1996

952.Management accounting in de nieuwe produktie-omgeving Bruggeman, W. / 4e (ongew.) dr / MAKLU / 1996

953.Essays in law and economics ; III: Financial markets and insurance Heremans, Dirk / MAKLU / cop. 1996

954.De grote arresten van het Hof van Cassatie in sociale zaken : gewezen op conclusie van em. procureur-generaal H. Lenaerts Lenaerts, H. / Maklu / cop. 1996

955.Met zekerheid naar de toekomst : sociale zekerheid in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw Klosse, Saskia / MAKLU / cop. 1996

956.Duivensport, een veelarmenkruispunt Malfait, Antoon / MAKLU / cop. 1996

957.La transmission de la succession en droit comparé Leleu, Yves-Henri / Maklu / cop. 1996

958.Werken aan kwaliteit in het pastoraat : praktijkbegeleiding in veelvoud Stevens, Jef / Averbode / 1996

959.Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995 Braeckmans, Herman / Maklu / cop. 1996

960.Slagen Schoemans, R.H. / Averbode / cop. 1996

961.Psychische stoornissen en arbeid Koten, J.W. / MAKLU / cop. 1996

962.Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn : 250 onvergetelijke gedichten Coillie, Jan Van / Averbode / cop. 1996

963.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Dirix, E. / 7e dr., bijgew. tot 1 februari 1996 / MAKLU / 1996

964.Comparative environmental law in Europe : an introduction to public environmental law in the EU member states Seerden, René / MAKLU [etc.] / cop. 1996

965.Strafwetboek : Wetboek van Strafvordering Vandeplas, A. / 14e dr., volledig bijgew. tot 1 januari 1996 / Maklu / 1996

966.De kikkerprins Napoli, Donna Jo / Averbode / cop. 1996

967.Simon in het land van Ut Cleemput, Gerda van / Averbode / cop. 1996

968.De gezondheidszorgverzekeraar in het Europa van morgen Pieters, Danny / MAKLU / cop. 1996

969.De bestuurlijke regulering van het ziekenhuis in Europa Dewallens, Filip / MAKLU / cop. 1996

970.Met God op de tong : ver-antwoord spreken over God Govaerts, Johan / Averbode / cop. 1996

971.De bende van Jan Praet, Grandigen Bol Daele, Henri van / Altiora Averbode / cop. 1996

972.Desperado's Schoemans, R.H. / Averbode / cop. 1996

973.La lutte contre la fraude à la TVA dans l'Union Européenne : la sauvegarde et la sanction du phénomène en Belgique et aux Pays-BasV ervaele, J.A.E. / Bruylant / cop. 1996

974.Het Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / 4e herw. dr / MAKLU / 1996

975.Veiligheids- en medisch-sociale benadering : complementair of tegengesteld? = Approches sécuritaire et socio-sanitaire : complémentaires ou contradictoires? Ruyver, B. De / MAKLU / cop. 1996

976.Financieel recht tussen oud en nieuw Wymeersch, E. / Maklu / cop. 1996

977.De belangenconflictenregeling in de vennootschappen : de regeling voor de nv, de bvba en de coöp.v. (artikelen 60, 60 bis en 133 Venn.W.) Wymeersch, E. / Maklu / cop. 1996

978.De Ravenberg en 3 andere verhalen Boonen, Heide / Averbode / cop. 1996

979.Het paleishotel Toonen, Nick / Averbode / cop. 1996

980.Het lege dagboek Gates, Susan / Averbode / cop. 1996

981.Wetboek publiek recht ; Dl. II: Bestuurshandelingen, goederen, overheidsopdrachten, schuldvorderingen en schulden, provincie en gemeente, openbare diensten en overheidsbedrijven Vanheule, D. / 1e dr., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 december 1995 / Maklu / cop. 1996

982.Multimedia deals in the music industry : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1996, Cannes Roos, Willem / Maklu / cop. 1996

983.Grensoverschrijdende politiële samenwerking België-Nederland Claus, F. / MAKLU / 1995

984.Europese basisteksten Erauw, Johan / 2e dr., volledig bijgew. tot maart 1995 / Maklu / 1995

985.Essays in law and economics ; II: Contract law, regulation, and reflections on law & economics Bouckaert, Boudewijn / MAKLU / cop. 1995

986.Co-ouderschap en omgangsrecht : commentaar op de wet van 13 april 1995 Senaeve, P. / MAKLU / cop. 1995

987.The feasibility of ecological taxation Paulus, Aggie / Maklu / cop. 1995

988.Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues = Diccionario jurídico en cuatro idiomas = Legal dictionary in four languages = Rechtswörterbuch in vier Sprachen Le Docte, Edgard / 2e bew. en verm. dr / Bruylant / 1995

989.Op weg naar een geïntegreerd drugbeleid in België? = Vers une politique intégrée en matière de drogues en Belgique? Ruyver, B. De / MAKLU / cop. 1995

990.Handboek vennootschapsbelasting Beghin, Paul / 2e, volledig geactualiseerde dr / MAKLU / 1995

991.50 jaar sociaal pact Stroobant, Maxim / MAKLU / cop. 1995

992.Overheidstoezicht op afstand : verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend Nus, J.G.L. van / Maklu [etc.] / cop. 1995

993.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 3e dr., bijgew. tot december 1995 / Maklu / 1995

994.De Advocaat-Generaal gehoord : essays over de totstandkoming van Europees gemeenschapsrecht Alvarez, Adriana / MAKLU [etc.] / cop. 1995

995.Van ethiek naar recht? : het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en de medisch-ethische commissies in ziekenhuizen Nys, Herman / MAKLU / cop. 1995

996.Strijd tegen BTW-fraude in de Europese Unie : handhaving in België en Nederland Vervaele, J.A.E. / MAKLU / cop. 1995

997.Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding Broeckx, Karen / MAKLU / cop. 1995

998.Activity based costing : beleidsgerichte kosteninformatie  Theunisse, H. / 2e dr / MAKLU / 1995

999.Gerechtelijk wetboek Boonen, Henri / 9e dr., volledig bijgew. tot 31 juli 1995 / MAKLU / 1995

1000.Aanvullende wetten burgerlijk wetboek Pintens, Walter / 2e dr., bijgew. tot 11 juli 1995 / MAKLU / cop. 1995

1001.Burgerlijk wetboek  Bax, Marijke / 9e bijgew. dr. / MAKLU / 1995

1002.Wetboek publiek recht Koninkrijk België / Maklu / 1995-...

1003.Judicial control : comparative essays on judicial review Bakker, Rob / Maklu [etc.] / cop. 1995

1004.Het grondrecht op wonen : de grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting in Nederland en België Hubeau, B. / MAKLU / cop. 1995

1005.Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft Schneider, Hildegard / Maklu [etc.] / cop. 1995

1006.De gezondheidszorg in de arbeidsongevallen- en beroepsziektenverzekering in de lid-staten van de Europese Unie Reybrouck, Pieter Van / MAKLU / cop. 1995

1007.Internationale contractuele relaties : de rol van de notaris = Les relations contractuelles internationales : le rôle du notaire Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. Kamer van Notarissen Arrondissement Tongeren / MAKLU / [cop. 1995]

1008.Sociaal procesrecht Limberghen, Guido van / MAKLU / cop. 1995

1009.Natuurrampen en verzekering Cousy, H. / MAKLU / cop. 1995

1010.Sociale grondrechten Stroobant, Maxim / Maklu / cop. 1995

1011.Het eiland van Zwartbaard Schoemans, Roger H. / Altiora / cop. 1995

1012.Mammie! Mammie! Dreesen, Jaak / Averbode / cop. 1995

1013.Stilstaan Schuyesmans, Willy / Altiora / cop. 1995

1014.Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues = Viertalig juridisch woordenboek = Legal dictionary in four languages = Rechtswörterbuch in vier Sprachen Le Docte, Edgard / 5e (bew. en verm.) dr / MAKLU / 1995

1015.Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten : rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen Pauwels, Chris / MAKLU / cop. 1995

1016.De sociale gezondheidszorgstelsels in de landen van de Europese Unie ; Dl. 3: Nederland, Portugal, Spanje, Het Verenigd Koninkrijk Bertels, J. / MAKLU / cop. 1995

1017.De sociale gezondheidszorgstelsels in de landen van de Europese Unie ; Dl. 2: Griekenland, Ierland, Italie, Luxemburg Bertels, J. / MAKLU / cop. 1995

1018.De sociale gezondheidszorgstelsels in de landen van de Europese Unie ; Dl. 1: Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk Bertels, J. / MAKLU / cop. 1995

1019.Processen-verbaal Bockstaele, Marc / 2e dr / Maklu / 1995

1020.Current issues of cross-border establishment of companies in the European Union Wouters, Jan / MAKLU [etc.] / cop. 1995

1021.Europees procesrecht Lenaerts, Koen / MAKLU / cop. 1995

1022.Europees recht Lenaerts, Koen / MAKLU / cop. 1995

1023.Overheidstoezicht op afstand : verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend Nus, Johanna Gesina Levina van / Maklu [etc.] / 1995

1024.Traditionelles niederländisches Familienrecht und europäische Einflüsse Isenbeck, Almut / MAKLU [etc.] / cop. 1995

1025.The European private company? Kluiver, Harm-Jan de / MAKLU [etc.] / cop. 1995

1026.Goed geregeld? : het gebruik van medische gegevens voor onderzoek Callens, Stefaan / MAKLU / cop. 1995

1027.De sociale gezondheidszorgstelsels in de landen van de Europese Unie MAKLU / cop. 1995

1028.De verpleegkundige in de Europese Unie Bertels, J. / MAKLU / cop. 1995

1029.Satelliet gids voor Nederland & België Kuperus, Bart / De Muiderkring / cop. 1995

1030.Moral rights : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1995, Cannes Rij, Cees van / MAKLU / cop. 1995

1031.Ronkedoor en 2 andere verhalen Heede, Sylvia Vanden / Altiora / cop. 1995

1032.Recht in het water : de juridische aspecten van watersnood Faure, Michael / MAKLU / cop. 1995

1033.Wetboek publiek recht ; Dl. 1: Grondwet, federale instellingen, gemeenschappen en gewesten, rechtscolleges en controle-organen, internationale instellingen, rechten van de mens Velaers, J. / 1e dr., bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 september 1995 / Maklu / cop. 1995

1034.Regulering van buitenlandse investeringen in Indonesië en China : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de toelating en oprichting van buitenlandse ondernemingen Nieuwenhuys, E.C. / Maklu / 1995

1035.Chico Schoemans, Roger H. / 2e dr / Altiora / 1994

1036.Recht en Europese cultuur, Europees recht en cultuur Velaers, J. / MAKLU / cop. 1994

1037.Environmental standards in the European Union in an interdisciplinary framework Faure, Michael / MAKLU [etc.] / cop. 1994

1038.De Belgische wet op de mededinging : concentraties in een industrieel economisch en internationaal juridisch perspectief Cayseele, P. Van / MAKLU / cop. 1994

1039.De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de Wet van 30 juni 1994 Senaeve, P. / MAKLU / cop. 1994

1040.Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht : een onderzoek van het communautaire beleid, met bijzondere nadruk op procedure en rechtsbescherming Joris, Tony / MAKLU / cop. 1994

1041.The United States' health care system: invisible hand, visible effects?Verbelen, B. / MAKLU / cop. 1994

1042.Een Europese gezondheidszorgverzekering? : de gezondheidszorgverzekering en het scenario voor een Europees stelsel van sociale verzekeringen ten behoeve van intracommunautaire migranten Vansteenkiste, S. / MAKLU / cop. 1994

1043.Handboek vennootschapsbelasting Beghin, Paul / MAKLU / cop. 1994

1044.Die deliktische Haftung Minderjähriger und ihrer Eltern in französischen, belgischen und deutschen Deliktsrech tRambach, Peter H.M. / MAKLU [etc.] / cop. 1994

1045.Mittel- und Osteuropa : audiovisuelle Landschaften und Sachlage beim Urheberrecht Audiovisuelles Eureka / Bruylant / cop. 1994

1046.Europe centrale et orientale : paysage audiovisuel et état du droit d'auteur Audiovisuelles Eureka / Bruylant / cop. 1994

1047.Central and Eastern Europe : audiovisual landscape and copyright legislation Audiovisuelles Eureka / Bruylant / cop. 1994

1048.Asielrecht in de Europese Unie : ontwikkeling van een harmonisatieproces Pollet, Kris / MAKLU / cop. 1994

1049.Algemene beginselen van Belgisch verzekeringsrecht Colle, Philippe / Bruylant / 1994

1050.100 medische hangijzers : praktische handleiding voor het gezin van veel voorkomende ziekten en hun behandeling Bruggeman, Dany / Maklu / cop. 1994

1051.Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in 175 uitspraken en documenten Vansweevelt, Thierry / Maklu / cop. 1994

1052.Strafwetboek : wetboek van strafvordering Vandeplas, A. / 13e bijgew. dr. / Maklu / 1994

1053.Economische analyse van het contracten- en quasi-contractenrecht : een onderzoek naar de wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie De Geest, Gerrit / MAKLU / cop. 1994

1054.Wetgeving in theorie en praktijk : wetgevingstheorie, legisprudentie Adams, Maurice / MAKLU / cop. 1994

1055.Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Europese interne markt Schoubroeck, Caroline Van / Ced. Samsom / cop. 1994

1056.Publiek recht, ruim bekeken : opstellen aangeboden aan prof. J. Gijssels Alen, A. / Maklu / cop. 1994

1057.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / 2e bijgew. dr., wetgeving bijgehouden tot 22 juli 1994 / MAKLU / 1994

1058.Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag...Heringa, Aalt Willem / Maklu / cop. 1994

1059.De droom van drie kapiteins Seynaeve, Katrien / Altiora / cop. 1994

1060.Als de Koning dit eens wist...! : over gezag en kennis, onschendbaarheid en onfeilbaarheid, in hun onderlinge historie Krol, Charel Bastiaan / MAKLU [etc.] / 1994

1061.Wetboek van koophandel & aanvullende wetten Dirix, E. / 6e dr., bijgew. tot 1 september 1994 / MAKLU / cop. 1994

1062.The foundations of legal reasoning Samuel, Geoffrey / Apeldoorn etc.] : MAKLU [etc.] / cop. 1994

1063.De gezondheidszorgstelsels in Bulgarije, Roemenië, de Russische Federatie en Wit-Rusland Schoukens, P. / MAKLU / cop. 1994

1064.De gezondheidszorgstelsels in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) Cocquyt, W. / MAKLU / cop. 1994

1065.Als de Koning dit eens wist...! : over gezag en kennis, onschendbaarheid en onfeilbaarheid, in hun onderlinge historie Krol, Charel B. / MAKLU [etc.] / cop. 1994

1066.Gedetineerden en mensenrechten : de toepassing van het E.V.R.M. in penitentiaire detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België Smaers, Greet / MAKLU [etc.] / cop. 1994

1067.Besluitvorming in de Europese Unie Gucht, Karel De / MAKLU / cop. 1994

1068.De vrije gezondheidszorgverzekering : vijf Europese landen belicht Bertels, J. / MAKLU / cop. 1994

1069.De ruime grondwetgevende bevoegdheid van deelstaten : een rechtsvergelijkende studie Berx, Cathy / Maklu / cop. 1994

1070.Bank, financiewezen en verzekering Cousy, H. / MAKLU / cop. 1994

1071.Bewust duivenmelken Malfait, A. / Maklu / cop. 1994

1072.The Hamburg rules: a choice for the EEC? : International Colloquium held on 18 and 19 November, 1993 Berlingieri, F. / MAKLU / cop. 1994

1073.Gerechtelijk Wetboek Boonen, Henri / 8e [bijgew.] dr / MAKLU / 1994

1074.Strafrecht en strafprocesrecht Van den Wyngaert, Chris / 2e, volledig herz. en bijgew. uitg / MAKLU / cop. 1994

1075.The evolving role of parliaments in Europe = L'evolution du rôle des parlements en Europe Flinterman, Cees / MAKLU / cop. 1994

1076.Het geheim van het witte huis : vier vakantieverhalen Van Cleemput, Gerda / Altiora / 1994

1077.Spin Janssen, Kolet / Altiora / cop. 1994

1078.Repareer uw apparatuur thuis zelf : al uw toestellen nù zelf herstellen Huttary, Rudolf / De Muiderkring / 1994

1079.Preventie : een solide basis voor sociale zekerheid? Steenberge, J. Van / MAKLU / cop. 1994

1080."Tot beter directie van de saken van justiciën ..." : handelingen van het XIIe Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Rijksuniversiteit Limburg Maastricht, 20-21 november 1992 Berkvens, A.M.J.A. / MAKLU / cop. 1994

1081.Elementen van Anglo-Amerikaans recht : een selectie van Engelse en Amerikaanse juridische teksten, gesitueerd in het betrokken rechtssysteem Verbeke, Alain / MAKLU / cop. 1994

1082.Bronnen van internationaal privaatrecht Erauw, Johan / [2e dr.], actualisering tot 1 januari 1994 / MAKLU / 1994

1083.Drugbeleid 2000 = Gestion des drogues 2000 Ruyver, B. De / MAKLU / 1994

1084.De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten : onderzoek van het Belgische recht getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht Stijns, Sophie / MAKLU / cop. 1994

1085.Strafwetboek : wetboek van strafvordering Vandeplas, A. / 12e bijgew. dr. / Maklu / 1994

1086.EG-fraudebestrijding in de praktijk Fijnaut, Cyrille / Maklu / cop. 1994

1087.Digital cable radio : the tensions between the music industry and the broadcasting industry : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers MIDEM 1994, Cannes Allan, Robert W. / MAKLU / cop. 1994

1088.Federalisme : staatkundig, politiek en economisch Alen, A. / MAKLU / cop. 1994

1089.Prestatiemeting : naar een betere beheersing van bedrijfsactiviteiten Jorissen, A. / MAKLU / 1994

1090.Juridisch woordenboek : Nederlands-Frans, met woordenlijst Frans-Nederlands : privaatrecht = Dictionnaire juridique : Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais : droit privé Hesseling, Gerti / MAKLU / cop. 1993

1091.Politiële milieuhandhaving Geysels, Frans / Maklu / cop. 1993

1092.Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling : een commentaar bij de Wet 18 juli 1991 betreffende de opleiding en de werving van magistraten en de Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek Laenens, Jean / MAKLU / 1993

1093.Het Sint-Michielsakkoord en zijn achtergronden Clement, Jan / MAKLU / cop. 1993

1094.Actuele problemen van het arbeidsrecht ; 4 Rigaux, M. / Maklu / cop. 1993

1095.Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen Pintens, Walter / 2de herwerkte dr / Maklu / 1993

1096.Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten Colle, Philippe / MAKLU / cop. 1993

1097.Gerechtelijk Wetboek Boonen, Henri / 7e dr / MAKLU / 1993

1098.Wetboek van Koophandel & aanvullende wetten Dirix, E. / 5e dr / MAKLU / 1993

1099.Introduction into the social security law of the member states of the European Community Pieters, Danny / 2nd ed / Maklu / 1993

1100.Democratic participation and health care Pieters, D. / MAKLU / cop. 1993

1101.De zorgverzekering voor ouderen : de situatie in vijf Europese landen Bertels, J. / MAKLU / cop. 1993

1102.Vereffening-verdeling van de nalatenschap Pintens, Walter / Maklu / cop. 1993

1103.De betekenis van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten voor de interne rechtsorde Bossuyt, M. / Maklu / cop. 1993

1104.Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico Faure, Michael / MAKLU / cop. 1993

1105.Publiekrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden : juridische aspecten van publiekrechtelijke afspraken tussen Nederlandse decentrale overheden en hun 'counterparts' in België en Duitsland Seerden, René / MAKLU / 1993

1106.Leiderschap in evolutie : motivatie-objektiefstelling-weerstanden Dirickx, Jean-Louis / MAKLU / cop. 1993

1107.Wetboek medisch recht Nys, Herman / 2e dr., bijgew. tot 10 juli 1993 / MAKLU / 1993

1108.Werkstress en arbeidsongeschiktheid : preventie en interventie Gaillard, A.W.K. / MAKLU / cop. 1993

1109.Arbeidsrecht : een confrontatie tussen theorie en praktijk Vanachter, Othmar / MAKLU / cop. 1993

1110.Sociale zekerheid in beweging Lahaye, D. / MAKLU / cop. 1993

1111.Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen Koninck, Constant De / Maklu / 1993

1112.Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving Breugelmans, Koen / MAKLU / cop. 1993

1113.Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke exploitatiecontracten Vanhees, Hendrik / Maklu / cop. 1993

1114.(G)een schijn van kans : beschouwingen over het statistisch causaliteitsbewijs bij milieugezondheidsschade Faure, Michael G. / Maklu / 1993

1115.Les sources du droit international privé belge et communautaire Erauw, Johan / Maklu / cop. 1993

1116.Overzicht EEG- en Nederlands levensmiddelenbeleid en -recht : inhoud, organisatie, tenuitvoerlegging, handhaving Rood, E. / MAKLU / cop. 1993

1117.De action directe en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Robben, C.P. / MAKLU / cop. 1993

1118.De action directe en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Robben, Charlotte Petra / MAKLU / 1993

1119.Jasper speurneus Nöstlinger, Christine / Altiora / 1993

1120.Het internationaal en Europees begrippenkader in de gezondheidszorg Cocquyt, W. / MAKLU / cop. 1993

1121.Coördinatiebepalingen inzake gezondheidszorg : het overig Europees recht Schoukens, P. / MAKLU / cop. 1993

1122.Ademloos Getz, David / Altiora / [1993]

1123.Credo voor de duivenmelkers ; Duivenprakticum Baeten, E. / Maklu / cop. 1993

1124.Waarheidsaanspraken in recht en wetenschap : een onderzoek naar de verhouding tussen recht en wetenschap met bijzondere illustraties uit het informaticarecht Gutwirth, Serge / Maklu / 1993

1125.Enforcement of copyright and related rights affecting the music industry : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1993, Cannes Supnik, Paul / Maklu / 1993

1126.Regulation of professions : a law and economics approach to the regulation of attorneys and physicians in the US, Belgium, The Netherlands, Germany and the UK Faure, Michael / MAKLU / cop. 1993

1127.Relevant costs or full costs? : explaining why managers use capacity cost allocations for short-term decisions Wouters, Marc J.F. / Maklu / cop. 1993

1128.Monumenten en landschappen in België : juridische aspecten Draye, Anne Mie / Maklu / cop. 1993

1129.Het Belgisch belastingrecht Couturier, Jos J. / Maklu / cop. 1993

1130.Het vijandige overnamebod : een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controleverwerving over beursgenoteerde vennootschappen Byttebier, Koen / Maklu / cop. 1993

1131.Handboek strafvordering Verstraeten, Raf / Maklu / cop. 1993

1132.Aanvullende wetten burgerlijk wetboek Pintens, Walter / [1e dr.], bijgewerkt tot 21 juni 1993 / MAKLU / cop. 1993

1133.Social security, taxation and Europe Berghman, J. / Maklu / cop. 1993

1134.Octrooirecht en geneesmiddelen : een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht Schutjens, Marie-Hélène Dorothée Birgitte / Maklu / 1993

1135.Management accounting in de nieuwe produktie-omgeving Bruggeman, W. / 2e dr / Maklu / 1993

1136.Relevant costs or full costs? : explaining why managers use capacity cost allocations for short-term decisions Wouters, Marcus Johannes Franciscus / Maklu / 1993

1137.Octrooirecht en geneesmiddelen : een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht Schutjens, Marie-Hélène D.B. / Maklu / cop. 1993

1138.Management accounting in de nieuwe produktie-omgeving Bruggeman, W. / Maklu / cop. 1992

1139.Practical handbook on the operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters Hague Conference on Private International Law / 2nd ed / MAKLU / cop. 1992

1140.Handels- en economisch recht Bergh, Roger van den / 3e [gew.] dr / Maklu / 1992

1141.Mechanical rights : reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, MIDEM 1992, Cannes Lester, David / MAKLU / 1992

1142.Coordination of production and sales Konijnendijk, Paul A. / Maklu / cop. 1992

1143.Spoken op de ruwe heide Flanders, John / 7e dr / Altiora / cop. 1992

1144.Activity based costing : beleidsgerichte kosteninformatie Theunisse, H. / MAKLU / cop. 1992

1145.De gezondheidszorgstelsels in Hongarije, Polen, Tsecho-Slowakije en Litouwen Schoukens, Paul / MAKLU / cop. 1992

1146.Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen Hartog, Anita den / Maklu / cop. 1992

1147.Coördinatiebepalingen inzake gezondheidszorg : het communautaire recht Schoukens, Paul / MAKLU / cop. 1992

1148.Merkpalen : uit de geschriften van professor Eeckman over merkenrecht en mededingingsrecht Eeckman / MAKLU / cop. 1992

1149.Familiaal vermogensrecht in 143 uitspraken Pintens, Walter / 2e herw. dr / Maklu / cop. 1992

1150.De grenzen van de onderzoeksbevoegdheden van de Europese Commissie in mededingingszaken : een juridische benadering Debruyne, Dirk / Maklu / cop. 1992

1151.Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991 : het nieuwe recht van de N.V., B.V.B.A. en coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991 Braeckmans, Herman / Maklu / 1992

1152.Inleiding tot het militair strafrecht en strafprocesrecht : handboek voor de Krijgsraad, rechtsgids voor advocaten, militairen, officieren-rechters, consulenten Verniers, Jan / Maklu / cop. 1992

1153.De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten Faure, Michael / Maklu / cop. 1992

1154.Het Europa van de verzekeringen : de richtlijnen van de derde generatie = L'Europe de l'assurance : les directives de la troisième génération Centrum Verzekeringswetenschap / Maklu [etc.] / cop. 1992

1155.De kast van Overopa Van Daele, Henri / Altiora / cop. 1992

1156.Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen Hartog, Johanna Diana den / MAKLU / 1992

1157.De moordschuit Llewellyn, Sam / Altiora / 1992

1158.MS/DOS t/m 5.0 Kaam, J. van / Maklu / [1992]

1159.Het meisje dat de zon niet zag Van Cleemput, Gerda / 10e dr., herwerkte uitg / Altiora / cop. 1992

1160.Hulde aan Prof. Dr. R. Kruithof : naar een "gouvernement des juges" in het Belgische verbintenissenrecht en andere opstellen Kruithof, R. / MAKLU / cop. 1992

1161.De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Vansweevelt, Thierry / Maklu / cop. 1992

1162.Medische terminologie voor juristen : een geïllustreerde verklarende woordenlijst Dusesoi, J. / MAKLU / cop. 1992

1163.Schade evalueren in de praktijk ; 5: Hulp van derden Vandeweerdt, M. / MAKLU / cop. 1992

1164.Ziekenfonds over de grens Adams, Maurice / MAKLU / cop. 1992

1165.De eigen bijdrage in de gezondheidszorg in de Europese Gemeenschap Adams, M. / MAKLU / cop. 1992

1166.Pseudo-wetgeving Leus, Kaat / Maklu / cop. 1992

1167.De straat van de 7 duivels en twee andere verhalen Flanders, John / Altiora / cop. 1992