Uitgaven Moria (uitgeverij)

1.De keten gebroken : een boekje open over de Odd Fellows Hoekstra, J.G. / Moria / [2007]

2.De achilleshiel van de Islam Cate, Harold ten / 2e dr / Moria / cop. 2006

3.Uit de school geklapt : inwijdingsscholen; waar de hel hemel wordt genoemd Sterk, Elly / Moria / cop. 2006

4.De Da Vinci Code in het licht van de bijbel Noort, B.J.E. van / Moria / cop. 2005

5.De legpuzzel : het bewijsstuk Heinen, Johan / Moria / cop. 2005

6.Hemelse gewesten : wat zegt de bijbel over de geestelijke wereld? Sebök, Jenö / Moria / cop. 2005

7.Yoga in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 2005

8.De laatste jood van Rotterdam Cassutto, Ernest / Moria / cop. 2005

9.Gods plannen zijn altijd positief : een studie naar het leven van Jozef ; Samen groeien Stichting Moria / Stichting Moria / [2004]

10.Samen groeien ; Gids voor kringleiders (sters) Stichting Moria / 2004-...

11.Hosea : overweldigende liefde ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Stichting Moria / [2004]

12.Hosea : overweldigende liefde ; Samen groeien Stichting Moria / [2004]

13."Boodschapper van liefde" : een studie over het bijbelboek Maleachi ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

14."Boodschapper van liefde" : een studie over het bijbelboek Maleachi ; Samen groeien  Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

15.Jezus de Koning : een studie over het Evangelie van Mattheüs ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

16.Jezus de Koning : een studie over het Evangelie van Mattheüs ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

17."De enige hoop voor de wereld" : een studie over het Evangelie van Lukas ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

18."De enige hoop voor de wereld" : een studie over het Evangelie van Lukas ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

19.Wereldevangelisatie : een studie over Handelingen 13-28 ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Cardinal, Esma / Stichting Moria / [2004]

20.Wereldevangelisatie : een studie over Handelingen 13-28 ; Samen groeien Cardinal, Esma / Stichting Moria / [2004]

21.De eerste gemeente : een studie over Handelingen 1-12 ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Cardinal, Esma / Stichting Moria / [2004]

22.De eerste gemeente : een studie over Handelingen 1-12 ; Samen groeien Cardinal, Esma / Stichting Moria / [2004]

23.Alleen door het geloof : een studie over de brief aan de Romeinen ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

24.Alleen door het geloof : een studie over de brief aan de Romeinen ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

25.Abraham, vader van alle gelovigen : een studie over Genesis 12-25 ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

26.".....En toch, door God gekozen" : een studie over het leven van Jakob ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

27.".....En toch door God gekozen" : een studie over het leven van Jakob ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

28.Een studie over het leven van Mozes : een man van God ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

29.Een studie over het leven van Mozes : een man van God ; Samen groeien Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

30.Daniël : de zeer beminde man ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

31.Daniël : de zeer beminde man ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

32.Oordeel en genade : een studie over Elia en Elisa ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

33.Oordeel en genade : een studie over Elia en Elisa ; Samen groeien Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

34.Het onmogelijke doen : een studie over Nehemia ; Samen groeien Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

35.Het onmogelijke doen : een studie over Nehemia ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Russell, Dorothy / Stichting Moria / [2004]

36."Door liefde gedreven" : de tweede brief aan de Korintiers ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

37."Door liefde gedreven" : de tweede brief aan de Korintiers ; Samen groeien Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

38.Vrij door wedergeboorte : een studie over Galaten ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

39.Vrij door wedergeboorte : een studie over Galaten ; Samen groeien Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

40.Brieven aan de Thessalonicenzen : bent u gereed? ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Stichting Moria / [2004]

41.Bent u gereed? : een studie over de brieven aan de Thessalonicenzen ; Samen groeien Stichting Moria / [2004]

42.De nieuwe weg : een studie over de Hebreeënbrief ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

43.De nieuwe weg : een studie over de Hebreeënbrief ; Samen groeien Dinnen, Marie K. / Stichting Moria / [2004]

44.Voor altijd vergeven : een studie over verlossing ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Drew, Nina / Stichting Moria / [2004]

45.Voor altijd vergeven : een studie over verlossing ; Samen groeien Drew, Nina / Stichting Moria / [2004]

46.Studie over vrijheid ; Samen groeien. Gids voor kringleiders (sters) Stichting Moria / [2004]

47.Samen groeien Stichting Moria / 2004-...

48.Vrijheid ook voor u! ; Samen groeien Stichting Moria / Stichting Moria / [2004]

49.Olympische Spelen in het licht van de bijbel Bos, Helene / Moria / cop. 2004

50.Demonie en bevrijding : een praktische leidraad voor bevrijding Hammond, Frank / 3e herz. dr / Moria / cop. 2004

51.New Age in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 2004

52.Jehova's Getuigen in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / [Aangepaste ed.] / Moria / cop.2004

53.Homeopathie in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / 2e dr / Moria / 2004

54.Laat ons biddenNee, Watchman / [2e], ongew. uitg / Moria / 2002

55.Kind en occultisme : (je moet niet) spelen met het occulte : een waarschuwing voor ouders en opvoeders, voor leraren en leerlingen Matzken, R.H. / 2e dr / Moria / cop. 2002

56.Verleden, heden en toekomst Uda-Lede, M. / Moria Vereniging voor Surinaamse Ouderen in Utrecht / 2001

57.Licht voor elke dag : dagboek met woorden uit de Heilige Schrift voor elke morgen en avond 8e herz. dr / Stichting Moria / 1998

58.Nogmaals Meli-Melo : een mengelmoes van reisinformatie en toevallige ontmoetingen in en om de Languedoc-Roussillon Penders, Monica / 1e dr / PenHo / 1998

59.De Orde van de Tempeliers Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1997

60.De plaats van de vrouw in gemeente en bijbelkring Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1996

61.Deel een: Leiding en gezagsstructuur in de gemeente ; Deel twee: De plaats van vrouwen in leiding en gezagsstructuu rGroot, René de / Moria / cop. 1996

62.Toronto blessing of Bedrieglijke misleiding Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

63.Israël, Juda en de joden Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

64.Seksualiteit, een gave van God ; 2: Hoe ga je als man en vrouw in je huwelijk om met seksualiteit? : (waaronder verantwoorde gezinsvorming) Koning, M.G. de / Moria / cop. 1995

65.Seksualiteit, een gave van God ; 1: Is seksualiteit vóór en buiten het huwelijk geoorloofd? Koning, M.G. de / Moria / cop. 1995

66.Seksualiteit, een gave van God Koning, M.G. de / Moria / 1995

67.Wie is deze Allah? Moshay, G.J.O. / Moria / cop. 1995

68.Het drama van de eindtijdBaaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

69.New Age : oude leugen Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

70.Heilige Geest en heiliging Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

71.Sathya Sai Baba, de avatar : in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1995

72.Darwinisme in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

73.Als engelen des lichts : de leer en praktijk van de CLCOC Wookey, Steve / Moria / cop. 1994

74.Satan, de god van deze wereld Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

75.Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

76.Mijn vriend Sieraad en ik Le Clercq, Christine / Moria / cop. 1994

77.Met fantasie naar de nieuwe tijd Matzken, R.H. / Moria / cop. 1994

78.Het huwelijk in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

79.Nudisme in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

80.Leiding en misleiding in bijbels licht : waaronder een waarschuwing voor de REIKI-inwijding Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

81.Christenen en hun communicatie Spaans, Jaap / MORIA / cop. 1994

82.Ik doe het zo! Weele, C.I. van der / Moria / 1994

83.Uit je dak gaan, HOUSE : de nieuwe dansreligie Lieshout, C.M.H. van / Moria / cop. 1994

84.De Dode Zee rollen in het licht van de bijbel : Rome Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

85.De Heilige Geest : leiding, gaven en bedieningen Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1994

86.Nederlandse Tsedaka : een verhaal over hoop, tragedie en heldenmoed Goossens, Reuben ben Gershom / Moria / cop. 1994

87.Op zoek naar de Nieuwtestamentische gemeente Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

88.Gods geestelijke wapenrusting Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1993

89.De grote witte broederschap in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1993

90.De mens, zijn wereld en zijn toekomst Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1993

91.Geestelijke strijd in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

92.De Bijbel : het ontstaan en de waarde ervan Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

93.Misleiding in de eindtijd Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

94.Wetenschap creatieve intelligentie (transcendente meditatie) : in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

95.Het neervallen in evangelische samenkomsten : "neervallen voor God" en "rusten in de geest" : een verschijnsel dat vragen oproept en vraagt om een duidelijk antwoord Petegem, J.W. van / Stichting Moria / cop. 1993

96.God heeft ook de Moslim lief Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1993

97.Horoscopen en de christen Morey, Robert A. / Stichting Moria / [1993]

98.Wie zullen God zien? Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

99.We hebben engelen gehuisvest Rogers, Dale Evans / Moria / cop. 1992

100.Ziel, geest en lichaam : en wat de bijbel daar over zegt Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

101.De New Age : droom of nachtmerrie? Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

102.Het Evangelie van het Koninkrijk Gods Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

103.Identiteit van Israël Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

104.Het merkteken van het beest Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1992

105.Prelude op New Age : verlokkingen voor geestelijke muziek Lieshout, C.M.H. van / Moria / cop. 1992

106.Pastorale tips voor iedereen Dijk, Clara M. van / Moria / cop. 1992

107.Met sterke hand Spaans, Jaap / Moria / cop. 1992

108.Engelen : bijbelstudies over engelen; wat de bijbel ons over engelen leert Dickason, C. Fred / Stichting Moria / 1991 / 1987

109.De waarheid omtrent de kloostergemeenschap Taizé Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1991

110.Het einddoel des geloofs... : ...de zaligheid der zielen Chitwood, Arlen L. / Stichting Moria / cop. 1991

111.Edukinesiologie Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1991

112.De verborgen gevaren van de regenboog : de New Age Beweging en de komende tijd van verval Cumbey, Constance E. / Moria / cop. 1991

113.De bevrijding van boze geesten in de bediening van Jezus Hammond, Frank D. / Moria / cop. 1991

114.Evolutietheorie in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1991

115.De waarheid omtrent de bioregulator Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1991

116.Leven in de Geest : toespraken, in 1910 gehouden op de Llandrindod Wells Conferentie, woordelijk weergegeven, waarbij eveneens opgenomen: Zegenvieren over de aanklager en Geloof niet alle geesten en Het leven door het kruis van Golgotha Penn-Lewis, Jessie / Stichting Moria / cop. 1991

117.De mysterie godsdienst van Babylon Wiggers, H.W. / Stichting Moria / cop. 1991

118.Wat u ook over popmuziek moet weten Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

119.Feminisme stopt niet bij de kerkdeur Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

120.Illuminisme in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

121.Ik ben niet meer zo Sluis, Johan v.d. / Stichting Moria / cop. 1990

122.Laat ons bidden Nee, Watchman / Stichting Moria / cop. 1990

123.Kind en occultisme : (je moet niet) spelen met het occulte : een waarschuwing voor ouders en opvoeders, voor leraren en leerlingen Matzken, R.H. / Stichting Moria / cop. 1990

124.Alternatieve therapieën in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

125.Onze tijd gezien in Bijbels licht Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

126.Leven na de dood in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

127.Het New Age trainingscentrum Findhorn in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1990

128.Hooglied van Salomo : (een analyse) Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1989] / 1989

129.New Age in kerk en theologie Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

130.Haptonomie en innerlijke genezing in bijbels licht : een hand die je er dóór helpt Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

131.Boeddhisme in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

132.1992 en hoe verder : een oproep tot gebed en inkeer Dijk, Clara M. van / Stichting Moria / cop. 1989

133.Licht op Judaïsme Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

134.Islamitisch fundamentalisme in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

135.Ethiek rond abortus Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

136.Priesterschap en alcohol Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

137.Erhard seminar training in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

138.Alfa training : Silva mind control Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1989

139.Sjamanisme het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1988

140.Wie bent U God? Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1988

141.Church Universal and Triumphant : Summit Lighthouse in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1988

142.Eckankar in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1988

143.Het begon met Abraham : een studie over verleden, heden en toekomst van land en volk van Israël Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1988

144.Ik ben met U Busch, Wilhelm / Stichting Moria / cop. 1988

145.Christendom in verleiding : geestelijke onderscheiding in het laatst der dagen Hunt, Dave / Moria / [1988]

146.Goden van de New Age Matrisciana, Caryl / Moria / cop. 1988

147.Scientology kerk in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1987] / 1987

148.Hypnose en de christen : is hypnose wetenschappelijk of occult? : is het een betrouwbare behandelingsmethode? : is het bijbels? Bobgan, Deidre / Stichting Moria / [1987] / 1987

149.De latente kracht van de ziel Nee, Watchman / 2e druk / Stichting Moria / april 1987

150.Zeg nee tegen de New Age infiltratie Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1987

151.New Age Movement en de antichrist : in het licht van de bijbel Tuyl, Otto H.D. van / Stichting Moria / cop.1987

152.Jehova's getuigen, bijbels of on-Bijbels Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1986

153.Mormonen en hun leer in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1986]

154.Euthanasie in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1986]

155.Satanisme in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1986]

156.De duisternis van Zen in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1986]

157.De komende computermaatschappij Baaren, J.I. van / 7e herz. dr / Stichting Moria / cop. 1986

158.Reïncarnatie in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1986]

159.De waarheid achter de New Age Movement Baaren, J.I. van / Stichting Moria / 1986

160.Gedachtenbeïnvloeding in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1985

161.Verborgen verleiders in de popmuziek ontmaskerd Aranza, Jacob / Stichting Moria / cop. 1985

162.(Verborgen) gevaren in popmuziek Baaren, J.I. van / 4e dr / Moria / 1985

163.Het geheimenis der wetteloze Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1984

164.Heb de wereld niet lief Nee, Watchman / Stichting Moria / cop. 1984

165.Steen des aanstoots : een antwoord op de siersteen-kultus Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1984] / 1984

166.Getallensymboliek in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1983]

167.Spiritualisme in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1983]

168.Mazdaznan in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1983]

169.Jehova's getuigen in het licht van de bijbel Verhoeven, A. / Stichting Moria / [1982]

170.Twee naties zullen zich scheiden : de historische roeping van het geslacht Ezau-Amalek-Agag als tegenspeler van Gods Getuigenvolk Israel Smit, E. / 2e dr / Stichting Moria / cop. 1982

171.Bhagwan in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1982

172.Crematie in het licht van de Bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1981]

173.Babylon leeft onder ons! Baaren, J I van / Stichting Moria / [1980]

174.Ziel en geest : een korte blik op de psychologie van de bijbel (tezamen met verhandelingen over zielskracht en geestkracht uit The overcomer) Lewis, Jessie Penn- / Stichting Moria / [1980]

175.Wie zal ik zenden? Nee, Watchman / Stichting Moria / cop. 1990

176.De tabernakel Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1979

177.Het Baha'i-geloof in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Moria / cop. 1979

178.Demonie en bevrijding : een praktische leidraad voor bevrijding Hammond, Frank / Stichting Moria / cop. 1979

179.De islam in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop.1979

180.De dierenriem Baaren, J.I. van / 6e dr / Stichting Moria / [1979]

181.Het kruis van Golgotha Penn- Lewis, Jessie / Stichting Moria / [1979]

182.Drugs Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1979?]

183.Het spreken in tongen : een gave voor de gemeente, het lichaam van Christus Christenson, L. / Stichting Moria / [1979]

184.Waarom leef ik : er móét iets zijn...! Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1979

185.Pinksteren in de eindtijdBaaren, J I van / Stichting Moria / [1979]

186.Lof en dank Graaf, Els de / Stichting Moria / [1979]

187.Aan de praat met God Twillert, K van / Stichting Moria / [1979?]

188.De Heer steeds tussenbeide Ashton, Marion / Stichting Moria / cop. 1979

189.Yoga het antwoord? Baaren, J.I. van / 6e dr / Stichting Moria / [1979]

190.De gevaren van sensitivity training Smit, E. / 8e dr / Stichting Moria / [ca. 1979]

191.De enzymtherapie : de nieuwe weg, gezond en jong te blijven Allgeier, Kurt / Stichting Moria / cop. 1979

192.Okkultisme Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1979]

193.Waken, bidden, strijden Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1979

194.Sikhs, Boeddhisme, Soefisme Baaren, J.I. van / Stichting Moria / [1979] / 1979

195.Korenboekje Stichting Moria / Stichting Moria / [1979]

196.Hare Krishna in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop.1979

197.Het grote plan Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1978

198.De waarheid omtrent de children of God [Stichting Moria] / cop. 1978

199.De Christenreis naar de eeuwigheid Bunyan, John / Stichting Moria / cop. 1978

200.Evolutie weerlegd door wetenschappelijke feiten Doyen, J. / Stichting Moria / cop. 1978

201.Vanuit een ander evangelie : de politieke keuze van de Wereldraad van kerken Smith, Bernard / Stichting Moria / cop.1978

202.Een keuze : marxisme of christendom Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1978

203.Anthroposofie in het licht van de bijbel Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1978

204.John Hyde, de apostel van het gebed Brokke, H.J. / Stichting Moria / cop. 1978

205.Kanker en politiek Griffin, Edward / Stichting Moria / cop. 1978

206.Uit Adam in Christus Metcalfe, J.C. / Stichting Moria / cop. 1978

207.Rozekruisers in het licht van de Bijbel Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1978

208.Christus onze heiligmaking Kargel, I.W. / Stichting Moria / cop. 1978

209.Jezus is "in" : een waarschuwing Zetten, L.A. van / Stichting Moria / [tussen 1978 en 1988?]

210.Leven zonder kanker Griffin, Edward / 5e dr / Stichting Moria / cop. 1977

211.Popmuziek en christendom Gelder, Johan van / Stichting Moria / cop. 1977

212.Acupunctuur : wat moet ik er mee als christen...? Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1977

213.Abortus ...waarom? Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1977

214.Mormonen en hun leer Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1977

215.De komende computermaatschappij : een wereld zonder geld ...Wood, Wally / Stichting Moria / cop. 1976

216.TM, wat is het? : transcendente meditatie zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi op de keper beschouwd Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1976

217.Vasten? : een studie die aan vasten de waarde wil toekennen die God er aan geeft, met vermijding van overdrijving en overaccentuering Baaren, J.I. van / Stichting Moria / cop. 1975

218.De "Unified Family" en de Koreaanse messias Smit, E. / Stichting Moria / cop. 1975

219.Zijn de Jehova's Getuigen ook getuigen van Jezus? Smit, E / 3e dr / Stichting Moria / cop. 1975

220.Genezing van het herinnerings-syndroom Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1975

221.Ben ik gedoopt? Baaren, J I van / Stichting Moria / cop. 1975

222.Zijn de Jehova's Getuigen ook getuigen van Jezus? Smit, E. / Stichting Moria / [1975] / ©1975

223.Magnetisme als geneeswijze, ja of nee? Sybrandi, C.P. / Stichting Moria / [ca. 1975]

224.Geloof in God : een studie van geloofsmotieven, die geleid hebben tot de konklusie : God bestaat Baaren, J I van / 3e uitgebr. dr / Stichting Moria / cop. 1974

225.Wegwijzer Warren, Norman / Stichting Moria / 1972 / 1972

226.'t Vijfde musje Baaren, Joop van / Stichting Moria / [197-?]

227.Wanneer de Trooster komt Baaren, J.I. van / Stichting Moria] / [ca. 1965]

228.De Parel Baaren, Joop van / Stichting Moria / [196-?]