Uitgaven N.V. Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Ontwikkeling

1.Het sprookje van den valschen prins Hauff, Wilhelm / N.V. Boekhandel en uitgevers-maatschappij "Ontwikkeling" / 1925

2.Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van "De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen "Webb, Sidney / N.V. Boekhandel en Uitgevers-maatschappij "Ontwikkeling" / 1924

3.Geestelijke stroomingen N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1924-...

4.De kip, het ei en het voer : een pleidooi voor sociale politiek en tegen groepsbelang Miranda, S.Rodrigues de / N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1924

5.Het bevolkingsvraagstuk Wijk, J. van der / N.V. Boekhandel en Uitgevers-maatschappij "Ontwikkeling" / 1923

6.Over de evolutie der moraliteit : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam op 12 juni 1922 Bonger, W.A. / uitgave van de N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1922

7.De ambtenaren en de verkiezingen : waarom de ambtenaren rood stemmen Stapele, B. J. van / N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1922

8.Verkiezing of staatsloterij? : kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de Eerste Kamer Bergh, G. van den / uitgave N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1921

9.De strijd der S.D.A.P. op koloniaal gebiedKol, H. van / N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / 1920

10.De Stockholmsche conferentie : haar werk en beteekenis : rede gehouden voor de Federatie Amsterdam der S.D.A.P. op vrijdag 26 october 1917 in het Concertgebouw Troelstra, P.J. / uitgave N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij "Ontwikkeling" / november 1917