Uitgaven Noothoven van Goor

1.Loge-ritualen voor den meester-graad Carpentier Alting, A.S. / Noothoven van Goor / 19XX 

2.De goede toon : een wegwijzer om zich in alle omstandigheden van het leven en den gezelligen omgang door bescheiden en wellevende manieren, aangenaam en bemind te maken ...  Ebhardt, Franz / D. Noothoven Van Goor / [ca. 1890] 

3.Een kijkje in de natuur, afgewisseld door leerzame vertellingen voor jongens en meisjes : met gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [189-?] 

4.Hebt elkander lief : eene vertelling voor kinderen Nieritz, Gustaaf /  bij D. Noothoven van Goor / [tussen 1882 en 1900?] 

5.Nieuwe fabelen voor de jeugd Ilpsema Vinckers, H. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1882] 

6.Overbetuwsche novellen ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1881 

7.Tooneelspelers ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1881 

8.Hanna de freule ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1881 

9.Het orgel : gedichtjes, gelegenheidsstukken ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1881 

10.Vertellingen en schetsen ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1881 

11.Souvenirs van Jakob Stilleven, gep. O.-I. ambtenaar Frank, M.C. / Noothoven van Goor / 1881 

12.Monte-Carlo Cremer, J.J. / D. Noothoven van Goor / 1880 

13.De geschiedenis van Robinson Crusoe D. Noothoven van Goor / [tussen 1880 en 1890?] 

14.Alphabetisch letterkransje Muller, J.F.L. / D. Noothoven van Goor / [188-?] 

15.De gelaarsde kat D. Noothoven van Goor / [187-?] 

16.De kinderen in het woud/ D. Noothoven van Goor / [188-?] 

17.Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken Arrenberg, R. / D. Noothoven van Goor / [1880] 

18.De geschiedenis van Richard Wittington, Lord Major van London, en meer boeiende verhalen en merkwaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis Arrenberg, R. / D. Noothoven van Goor / [188X] 

19.De levensloop van een Oostindievaarder en andere Belangrijke avonturen voor de jeugd. : naar den vreemde Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [188-?] 

20.Eenige jonge dames Frank, M.C. / Noothoven van Goor / [ca. 1880] 

21.Bijbelsch catechisatieboek, voor huiselijk gebruik : eene handleiding voor ouders en anderen, die zelf aan hunne huisgenooten en kinderen onderricht in den godsdienst wenschen te geven Rutgers van der Loeff, A. /   Noothoven van Goor / [1880] 

22.De geschiedenis van Nederland aan het Nederlandsche volk verteld Lennep, J. van /   D. Noothoven van Goor / [1880] 

23.Alphabetisch letterkransje Muller, J.F.L. / [Herdr.] / J. Vlieger / [188-?] 

24.De strijd van een boerenmeisje Colomb, J. / Noothoven van Goor / [1879] 

25.Het leven van Napoleon : geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland  / Noothoven van Goor / [1879] 

26.Leonore's huwelijk : Nederlandsch-Indisch verhaal Frank, M.C. / Noothoven van Goor / [1879] 

27.De St. Nicolaas-avond Dercksen, J.M.E. /   D. Noothoven van Goor / [1879] 

28.De vampyr Wachenhusen, H. / Noothoven van Goor / 1879 

29.Daniel Sils ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1879 

30.Anna Rooze ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1879-1880 

31.Dokter Helmond en zijn vrouw ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / 1879 

32.De grondbeginselen der Nederlandsche spelling : regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal Winkel, L.A. te /  Noothoven Van Goor / 1879 

33.Dwalende harten, en: Kinderen van één vader Frank, M.C. / Noothoven van Goor / [ca. 1879] 

34.Bij storm en helder weer Frank, M.C. / Noothoven van Goor / [ca. 1879] 

35.Nederlands belangen en Indiës grieven Kesteren, C.E. van / D. Noothoven van Goor / 1878 

36.De leer der administratie van staats-financiën : eene inleiding op De administratie der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië Kemp, P.H. van der / Noothoven van Goor / 1878 

37.Hoe het in Indië gaat : getuigenissen en toelichtingen Kesteren, C.E. van / Noothoven van Goor / 1878 

38.Rondom de wereld : merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee,  tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz. Buys, M. / Noothoven van Goor / [1878] 

39.Kapitein Hallers gevechten met de Roodhuiden : en andere avonturen : een verhaal voor de jeugd Mayne Reid / D. Noothoven van Goor / [1878] 

40.Kleine vertellingen. Fabriekskind en werkman ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / [1878] 

41.De lelie van 's-Gravenhage, en tooneelstukken ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / [1878] 

42."Oude liefde roest niet" : een Nederlandsch-Indisch verhaal Frank, M.C. / Noothoven van Goor / 1878 

43.Celine's beproeving : Nederlandsch Indische novelle Frank, M.C. / Noothoven van Goor / 1878 

44.Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe De Foe, Daniel / Noothoven van Goor / [ca. 1878] 

45.Mijn praatstoel : vertellingen voor onze jongens en meisjes Gram, Johan / D. Noothoven van Goor / [1877] 

46.Oom Karels pleegkind Colomb, J. / D. Noothoven van Goor / [1877] 

47.De avonturen van een kleermakersgezel in vier werelddelen : een boek voor Nederlandsche jeugd Gouverneur, J.J.A. / Noothoven van Goor / [1877] 

48.Vermaarde personen : boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven Arrenberg, R. / D. Noothoven van Goor / 1877 

49.Luimige gedichten Visser, P.H.J. /  D. Noothoven van Goor / [1877] 

50.De gevaren der wildernis : een verhaal voor de jeugd van Dr. Bird Bird, ... / D. Noothoven van Goor / [1877] 

51.Kees Springer, Arme Samuel en andere vertellingen ; Romantische werken Cremer, J.J. / Noothoven van Goor / [1877]  

52.Hoe zij oude vrijster werd : een Nederlandsch-Indische roman Frank, M.C. / Noothoven van Goor / 1877 

53.De vernuftige jonkheer Don Quijote van de Mancha Cervantes de Saavedra, Michael / Noothoven van Goor / [1877-1879] 

54.Groote mannen en vrouwen : boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven Arrenberg, R. / Noothoven van Goor / [1877] 

55.Handboek der mechanische technologie : een leiddraad tot de kennis der bedrijfsleer, en zoover deze, zonder verandering in 't wezen zelf der grondstof, in meer onmiddellijk verband staat met de werktuigkunde Karmarsch, Karl / Noothoven Van Goor / [1876-1882] 

56.Prettige en nuttige uurtjes Perponcher, W.E. de / Noothoven Van Goor / [1876] 

57.Bij vader en moeder : vertellingen voor kinderen Perponcher, W.E. De / Noothoven Van Goor / [1876] 

58.Liederen-album : 48 der meest geliefkoosde coupletten en comique scènes, gezongen en voorgedragen in de Salons des Variétés te Amsterdam Vijfde druk / D. Noothoven van Goor / [1876] 

59.Wiegeliedjes : met 8 gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [1876] 

60.Oorlogsrecht : de 56 artikelen der Brusselsche Conferentie of ontwerp eener internationale verklaring betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog Putman Cramer, C.F.H. / D. Noothoven van Goor / 1876 

61.Het nazien der Compagnies-administratie door den Compagnies-commandant Enst, P.G. van / Noothoven van Goor / 1876 

62.Op vaders knie : prettige deuntjes met 8 gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [1876] 

63.Het prettige boek : vertellingen uit De Perponcher's onderwijs voor kinderen Perponcher, W.E. de / D. Noothoven van Goor / [1876]

64.Gedichten Rop, Antoon L. de / Noothoven van Goor / [1876] 

65.Conanchet, het opperhoofd der indianen : een verhaal voor de jeugd ; naar het Engelsch van J.F. Cooper ; bewerkt door F. Hoffmann ; met 6 gekleurde platen Cooper, J.F. / D. Noothoven van Goor / [1876] 

66.Gedichten Zeggelen, W.J. van /   Noothoven van Goor / 1876 

67.De geschiedenis van Richard Wittington, Lord Major van London, en meer boeiende verhalen en merkwaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis Arrenberg, R. / D. Noothoven van Goor / [1876] 

68.Buiten- en binnenshuis : vertellingen uit De Perponcher's Onderwijs voor kinderen Lennep, J. van / D. Noothoven van Goor / [1876] 

69.Vertrek naar Zomerlust : een verhaal voor jonge kinderen Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [1875] 

70.Het lieve boek Bloemendal, A.C. /   Noothoven van Goor / [1875] 

71.Te water en te land : hoogstbelangrijke verhalen, naar den vreemde Goeverneur, J.J.A. / Noothoven van Goor / [1875] 

72.De gelaarsde kat, of hoe de marquis van Carabas een groot en rijk heer werd Hoop, A. van der /  Noothoven van Goor / [1875] 

73.De lente : een verhaal voor jonge kinderen Goeverneur, J.J.A. / Noothoven van Goor / [ca. 1875] 

74.Mijn schoolkameraads Hope, R. Ascott / D. Noothoven van Goor / [1875?] 

75.De baron von Münchhausen en zijne zeldzame avonturen Raspe, R.E. / D. Noothoven van Goor / [1875] 

76.Handboek voor den jager en voor hen die het wenschen te worden, bevattende een volledig onderricht in het uitoefenen van de jacht op het veld, water en hout, enz. Voorst tot Voorst, F.A. van / D. Noothoven van Goor / 1875 

77.Oost-Indische menschen en dingen Frank, M.C. / Noothoven van Goor / 1875 

78.Een natuurlijk kind en andere Nederlandsch-Indische verhalen Kâtja-Mâta / Noothoven van Goor / 1875 

79.Reis door Australië en Nieuw-Zeeland : eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en  regeeringsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. Trollope, A. / Noothoven van Goor / 1875 

80.Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken Andriessen, P.J. / D. Noothoven van Goor / [1875?] 

81.Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken Arrenberg, R. / D. Noothoven van Goor / [1875] 

82.Onder de roovers en andere hoogst belangrijke verhalen voor de jeugd : naar den vreemde Goeverneur, J.J.A. / Noothoven van Goor / [1874] 

83.Het bloemkorfje : een verhaal voor de Nederlandsche jeugd Schmid, C. /  Noothoven van Goor / [1874] 

84.Geschiedenis van haantje Kukeleku Zeggelen, W.J. van / Noothoven van Goor / [1874] 

85.Gesina, de jeugdige emigrante : een verhaal Hartman, H.H. / D. Noothoven van Goor / [1874] 

86.De volmaakte banketbakker, of Grondige aanwijzing tot het toebereiden van allerlei soorten van bonbons, ... alsmede beproefde voorschriften en recepten voor alle vakken der banketbakkerij ... Graaff, B. de / Noothoven van Goor / [1874] 

87.Klein huismoedertje Pletsch, Oscar / D. Noothoven van Goor / 1874

 88.Gedichten Zeggelen, W.J. van / Noothoven van Goor / [1874] 

89.De helden van den opstand in 1572 : geschetst voor 't jonge Nederland Hofdijk, W.J. / D. Noothoven van Goor / [1874] 

90.Oranje en zijn keurvendel in 1572 Hofdijk, W.J. / [Gewijzigde editie] / D. Noothoven van Goor / [1874] 

91.Practisch schaakboekje, of Duidelijke opgave der regelen van het schaakspel, aanschouwelijk voorgesteld en opgehelderd door de geestigste zetten en partijen der beroemdste schaakspelers Breda, Alphons von / Noothoven van Goor / [1874] 

92.De stem des Heeren : eene vertelling Hoffmann, Frans / Noothoven van Goor / [1874] 

93.Duizend en een nacht : Arabische vertellingen Galland, Antoine / Noothoven van Goor / [1874] 

94.Kushandjes : rijmpjes uit de oude doos Noothoven van Goor / [1873] 

95.Kloek volk met kloeken moed, of De overwintering der Nederlanders op Nova-Zembla in de jaren 1596-1597 : geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland Louwerse, P. / D. Noothoven van Goor / [1873] 

96.Hopsasa : knie- en bakerdeuntjes uit de oude doos ; met 8 gekleurde platen D. Noothoven van Goor / [1873] 

97.A is een Aapje D. Noothoven van Goor / [1873] 

98.De bewoners van ons vaderland : 24 platen met kinderrijmen Parson, P. / D. Noothoven van Goor / [1873] 

99.Feestrede bij de herdenking van den honderdsten verjaardag van het leggen van den eersten steen in het Coninck's Hof te Leiden Suringar, L.D. / s.n.] / 1873 

100.Rijmpjes en liedjes om den kleinen voor te zingen D. Noothoven van Goor / [1873] 

101.Nu raad eens! : nieuw raadselboekje benevens charaden en logogriefen in de Nederlandsche en Fransche talen Bosdijk, L.F. / Noothoven van Goor / [1873] 

102.Geographisch-historisch woordenboek Bruin, Servaas de / Noothoven van Goor / [1873] 

103.De grondbeginselen der Nederlandsche spelling : regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal Winkel, L.A. te /   Noothoven van Goor / 1873 

104.Njonnja Koo en Tante Leen : Indisch verhaal uit den tegenwoordigen tijd Wilsen, F.C. / Noothoven van Goor / 1873  

105.Handboek voor de Engelsche letterkunde van Lawrence Minot tot op onzen tijd : poezie en proza Keijzer, M. / D. Noothoven van Goor / [1873] 

106.Geschiedenis van het anglo-katholicisme Kruijf, Ernst Frederik / Noothoven van Goor / 1873 

107.Gedichten voor kinderen Schipper, L. /   D. Noothoven van Goor / [1872] 

108.Gullivers reizen naar Liliput en andere vreemde landen Swift, Jonathan / Noothoven van Goor / [1872] 

109.Het blokhuis op den wal en andere hoogst belangrijke reis- en jachtavonturen naar den vreemde Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [1872] 

110.Wat moeder voor haar kindje zong : met 8 gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [1872] 

111.Een rarekiek  Spiritus Asper en Spiritus Lenis / Noothoven van Goor / 1872 

112.Liedjes van onze baker D. Noothoven van Goor / [1872] 

113. 

114.Don Quichot van la Mancha Cervantes de Saavedra, Miguel / D. Noothoven van Goor / [1871] 

115.De sneeuw en andere verhalen Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [1871] 

116.Het aardige boertje  D. Noothoven van Goor / [1871] 

117.Volksdeuntjes uit de oude doos : met 8 gekleurde platen D. Noothoven van Goor / [1871] 

118.De oude kindervriend : verhalen voor de jeugd D. Noothoven van Goor / [1871] 

119.Vertellingen van Moeder de Gans en andere schoone sprookjes Hoffmann, J. / D. Noothoven van Goor / [1871] 

120.Kniedeuntjes uit de oude doos : met 8 gekleurde platen D. Noothoven van Goor / [1871]

121.Jakob Simonsz. de Rijk : tafereelen uit den Nederlandschen bevrijdings oorlog Plokker, W. /  D. Noothoven van Goor / [1871] 

122.Naar Europa : tafereelen uit het leven van Nederlandsch-Indisch-gasten buiten Indië Wilsen, F.C. / Noothoven van Goor / 1871 

123.Shakspeare de Tijgerjager, Philippowitsch de Berenjager en andere jachtavonturen voor de jeugd Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [1871] 

124.Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen Dijk, J.A. van / Noothoven van Goor [etc.] / 1871-... 

125.Wat God doet is welgedaan, of De lotgevallen van Frederik en Diederik : een leerzaam verhaal voor de Nederlandsche jeugd Schmid, C. /  D. Noothoven van Goor / [1870] 

126.De nieuwe Asschepoetster Visser, P.H.J. / Noothoven van Goor / [ca. 1870] 

127.De spring in 't veld : vermakelijke lichaamsoefeningen voor de jeugd Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

128.Deugd en vreugd, geschetst in tafereelen uit het kinderlijk leven  Sandwijk, Gijsbertus van / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

129.Nederlandsch Indië, of De bewoners dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun dagelijksch leven, zeden en gebruiken : voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [1870] 

130.Hendrik van Eichenfels : eene vertelling voor kinderen en kindervrienden Schmid, C. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1870] 

131.De doodstraf beschouwd uit het oogpunt van den godsdienst en van de godgeleerde wetenschap  Bitzius, A. / D. Noothoven van Goor / 1870  

132.Gevonden! : een verhaal voor meisjes  Prohl, H. / D. Noothoven van Goor / [tussen 1870 en 1880?] 

133.De geschiedenis van Moeder de Gans D. Noothoven van Goor / [tussen 1870 en 1880?] 

134.De drie beeren Tweede druk / D. Noothoven van Goor / [tussen 1870 en 1880?] 

135.Een spion Hoffmann, Fr. / D. Noothoven van Goor / [tussen 1870 en 1880?] 

136.Het leven der dieren : een nuttig en aangenaam prenteboek ; met gekleurde plaatjes Vermorcken, E. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

137.Na de speeluren : rijmpjes bij prentjes, voor lieve kinderen Meijer, L. /  D. Noothoven van Goor / [187-?] 

138.Uit het beste boek : een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1870] 

139.Vertellingen over visschen en vogelen : met gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [187-?] 

140.Het uitgescheurde bijbelblad : een tafereel uit de vervolging der doopsgezinden in Nederland Tillotson, John / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

141.Tafereelen uit de geschiedenis der christelijke kerk : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1870]  

142.Het leven van Jezus : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1870] 

143.Alphabetisch letterkransje Muller, J.F.L. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

144.Historie van het huis van Adriaan : eene grappige vertelling D. Noothoven van Goor / [1870] 

145.Luimige gedichten Visser, P.H.J. / Noothoven van Goor / 1870 

146.Whittington en zijne kat  / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

147.Wat er in de wereld te zien is Vermorcken, E. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

148.Prentenboek ; Appel Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

149.Prentenboek ; Andijvie Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

150.Prentenboek ; Afrikaan Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

151.Prentenboek ; Alpen Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

152.Prentenboek ; Aanbeeld Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?]

153.Prentenboek ; Adelborst Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

154.Prentenboek ; Admiraal Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

155.Prentenboek ; Arabier Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

156.Wat moeder ons uit den Bijbel vertelde : een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1870] 

157.De volmaakte kaartspeler, waarin op eene bevattelijke wijze de regelen van de in gebruik zijnde kaartspelen worden uiteengezet en verklaard, benevens een bevattelijk onderricht in de bord- en balspelen Hal, J.L. van / Noothoven van Goor / [1870]

 158.De herder en de vluchteling : eene vertelling [uit het Fransch] Hoffmann, F. / D. Noothoven van Goor / [1870] 

159.Versjes voor kinderen, om bij verjaar- en nieuwjaarsdagen en andere gelegenheden te gebruiken   / D. Noothoven van Goor / [187X] 

160.Der Krieg Wiskemann, Heinrich / Noothoven van Goor / 1870 

161.De oogst en andere verhalen : naar het Engelsch Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

162.Prentenboek ; Apotheker Wendel, A.J. / D. Noothoven Van Goor / [187-?] 

163.De ware Robinsons Bergh, S.J. van den / D. Noothoven van Goor / [187X] 

164.Prentenboek Wendel, A.J. / D. Noothoven van Goor / [187-?] 

165.Vertellingen voor meisjes Goethe, J.W. von / D. Noothoven van Goor / [187X] 

166.Onze huis- en landdieren : hoe zij leven en hoe zij er uit zien D. Noothoven van Goor / [187-?] 

167.Die Todesstrafe vom Standpunkt der Religion und der theologischen Wissenschaft Bitzius, A. / D. Noothoven Van Goor / 1870 

168.Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands Elberts, Willem Antonie /  D. Noothoven van Goor / [1869] 

169.De geheime krachten der natuur, of Wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme en galvanisme, de lucht, zwaartekracht en electriciteit Braner, F.G. / Noothoven van Goor / [1869] 

170.Hoe doe je dat?, of Natuur- en werktuigkundige proeven en goochelstukjes Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

171.Gedichten Zeggelen, W.J. van / D. Noothoven van Goor / [ca. 1869] 

172.Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk Bilderdijk, Willem / D. Noothoven van Goor / 1869 

173.Ik geef het op, of Goocheltoeren, vermakelijkheden, strikvragen en pandspelen Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

174.De vermakelijke natuurkunde, of Jongensuitspanningen met licht, schaduw, lucht en geluid Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

175.De kleine natuurkundige, of Uitspanningen, die op natuur- en werktuigkunde gegrond zijn, benevens kunstjes met water, lucht en geluid, waaraan zijn toegevoegd bordspelen, goocheltoeren, onderhoudende bezigheden, vermakelijke rekenkunst, strikvragen, pandspelen, raadsels, aardige uitspraak, rijmpjes voor het aftellen, kniespelen en kinderliedjes Beets, Pieter / D. Noothoven van Goor / [1869] 

176.De geheime krachten der natuur, of Wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme, galvanisme, de lucht, zwaartekracht en electriciteit Braner, F.G. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

177.Bordspelen en kunstjes die op natuur- en werktuigkunde gegrond zijn Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

178.Nieuw Abé-boekje voor lieve kinderen : met eene menigte prentjes en rijmpjes [Heruitg.] / D. Noothoven van Goor / [1869] 

179.Het vuur, zijn ontstaan, werking, gebruik en het nut en voordeel dat de menschen er van trekken : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1869] 

180.Spoken van den nieuwen tijd, of De ontdekkingen waartoe electriciteit en galvanisme geleid hebben Braner, F.G. / D. Noothoven van Goor / [1869] 

181.Handwoordenboek der natuurkundige wetenschappen Jong, Corstiaan de / Noothoven Van Goor / 1869 

182.Nieuw Prent ABC boekje : ten einde den lieven kleinen het aanleeren der letters gemakkelijk te maken Müller, J.F.L. /   D. Noothoven van Goor / [1869] 

183.De wonderbare historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam, neef van "Den man met het houten hoofd" Manuel / D. Noothoven van Goor / [1869] 

184.Het water, zijne werking, en het nut en voordeel dat de menschen er van trekken : een leer-, lees-, en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1868] 

185.Novellen en poezie voor meisjes Laurillard, E. / D. Noothoven van Goor / [1868] 

186.Kinder-album : gedichten voor knapen en meisjes Schipper, L. / D. Noothoven van Goor / [1868] 

187.Onbekende dingen van iets dat wij dagelijks zien : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd : opn. bew. door F.G. Braner Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1868] 

188.De voornaamste geschiedenissen van het water : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd : opn. bew. door F.G. Braner Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1868] 1

89.Het water en de mensch : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd : opn. bew. door F.G. Braner Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [1868] 

190.Uit het meisjesleven : verhalen en versjes Beets, P. / Noothoven van Goor / [1868] 

191.John's Diorama : den geheelen dag voor alle liefhebbers te bezigtigen tegen 25 cents ; 3e stukje D. Noothoven van Goor / [1868] 

192.Sam's tooverlantaarn ; 2 D. Noothoven van Goor / [1868] 

193.Voor het kleine volkje met gekleurde plaatjes en versjes D. Noothoven Van Goor / [1868] 

194.Sam's tooverlantaarn ; 1 D. Noothoven van Goor / [1868] 

195.Sam's tooverlantaarn Noothoven van Goor / [1868] 

196.De St. Nicolaas-avond Dercksen, J.M.E. / D. Noothoven van Goor / [1868] 

197.John's Diorama : den geheelen dag voor alle liefhebbers te bezigtigen tegen 25 cents ; 1e stukje D. Noothoven van Goor / [1868] 

198.John's Beestenspel : den geheelen dag voor een ieder te zien tegen 25 cents ; 2 D. Noothoven van Goor / [ca. 1868] 

199.John's Beestenspel : den geheelen dag voor een ieder te zien tegen 25 cents Noothoven van Goor / [1868-...] 

200.John's Diorama : den geheelen dag voor alle liefhebbers te bezigtigen tegen 25 cents ; 2e stukje D. Noothoven van Goor / [1868] 

201.John's Diorama : den geheelen dag voor alle liefhebbers te bezigtigen tegen 25 cents D. Noothoven van Goor / [1868] 

202.Nieuw liederen-album : 40 der meest geliefkoosde coupletten en comique scènes, gezongen en voorgedragen in de Salons des Variétés en café's chantants te Amsterdam D. Noothoven van Goor / [1868] 

203.Kindergesnap over koetjes en kalfjes D. Noothoven van Goor / [1868] 

204.Leerboek der Nederlandsche spelling Winkel, L.A. te / 2e, verb. dr / Noothoven van Goor / 1868 

205.De bekwame huishoudster : handleiding voor huisvrouwen en jonge dochters uit den aanzienlijken en den burgerstand om een huishouden overeenkomstig de eischen des tijds, net, doelmatig en goedkoop in te richten, met eene opgave en omschrijving van de geschiktste meubelen, keukengereedschappen en verdere vrouwelijke benoodigdheden in salon, kamer, keuken, kelder enz., alsmede, eene aanwijzing hoe alle huisraad ordelijk wordt bewaard, onderhouden en ingepakt Visser, Elsje / D. Noothoven van Goor / [1868-1871] 

206.John's Beestenspel : den geheelen dag voor een ieder te zien tegen 25 cents ; 1 D. Noothoven van Goor / [1868] 

207.Kinderpoezie voor het Prentenmagazijn van G. van Sandwijk Dijk, J.A. van / D. Noothoven van Goor / [1868] 

208.Schetsen uit het leven van Johan de Witt en Michiel Adriaansz. de Ruiter Voormeulen van Boekeren, G.R. / D. Noothoven van Goor / [1868] 

209.Zeldzame avonturen uit verre landen Gerstaecker, F. / D. Noothoven van Goor / [1868] 

210.Emma, Het houten kruis, en De bloemenkrans : drie verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 3e dr / D. Noothoven van Goor / [1868] 

211.Voor het kleine volkje met 8 gekleurde plaatjes D. Noothoven Van Goor / [1868] 

212.Uit het plantenrijk : vertellingen van boomen, planten en bloemen : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [1867] 

213.Deugd en vreugd, geschetst in tafereelen uit het kinderlijk leven : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, Gijsbertus van / Noothoven van Goor / [1867] 

214.Neerlands roem : vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het leven van eenige beroemde mannen, die ons vaderland heeft opgeleverd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1867] 

215.De christelijke huisvriend : stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig leven Aalst, D.J. van / Noothoven van Goor / 1867 

216.Leerboek der Nederlandsche spelling Winkel, L.A. te /  Noothoven van Goor / 1866 

217.Oefeningen in de kennis en toepassing der spelregels : een vraagboekje ten gebruike bij het "Leerboek der Nederlandsche spelling" Winkel, L.A. te /   Noothoven van Goor / 1866 

218.Die Sclaverei Wiskemann, H. / D. Noothoven van Goor / 1866

219.Reis om de wereld : beschrijving van de verschillende landen en volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeeringsvormen en van de belangrijkste natuur- en kunstvoortbrengselen der aarde Champagnac, Jean-Baptiste-Joseph / Noothoven van Goor / [1866] 

220.Paulus nach der Apostelgeschichte : historischer Werth dieser BerichteTrip, Ch.J. / Noothoven van Goor / 1866 

221.Eenige opmerkingen over het werk getiteld: "De Bandjermasinsche krijg van 1859 tot 1863" : bijdrage hoe de majoor W.A. van Rees de krijgsgeschiedenis schrijft Haes, R.L. de / Noothoven van Goor / 1866 

222.Maurits en Augusta, of De kinderen zo als zy behooren te zyn : een leesboek voor ouders en kinderen Voigt, C.F.T. /  Noothoven van Goor / [ca. 1865] 

223.De geschiedenis van Klein Duimpje D. Noothoven van Goor / [1865] 

224.De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1865] 

225.De liefhebber van spreekwoorden : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [ca. 1865] 

226.Spelen in de vrije lucht en in de speelkamer Beets, P. / Noothoven van Goor / [ca. 1865] 

227.De dierenwereld, of Beschouwingen der levende, bezielde wezens onzer aarde : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1865] 

228.James Watt, of wat er van een veehoeder al groeijen kan Horn, W.O. von / Noothoven en Van Goor / [1865] 

229.De lucht : eene beschouwing van hetgeen de mensch door middel van de lucht heeft tot stand gebracht : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [1865] 

230.De schipbreuk van pater Crespel en andere hoogst belangrijke verhalen van schipbreukelingen Bergh, S.J. van den / D. Noothoven van Goor / [ca. 1865] 

231.De vrijwilliger : een verhaal van den slag bij Waterloo voor jongelieden Agatha / D. Noothoven van Goor / [1865] 232.  
233.Nieuw raadselboekje  Scherer, G. / Noothoven van Goor / [1865] 

234.Het nieuwe Parijs : kunstschatten, gedenkteekenen, merkwaardigheden en typen der wereldstad Gram, Johan / D. Noothoven van Goor / [1865] 

235.Geschiedenis van ons vaderland, van de komst der Batavieren hier te lande tot op onzen tijd : een lees- en prentenboek voor de jeugd, Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1865] 

236.Wat moeder ons uit den Bijbel vertelde : een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1865 en 1875?] 

237.Feestrede bij de plegtige viering van het halve-eeuwfeest der Militaire Willemsorde : in tegenwoordigheid van Haren Doorluchtigen Grootmeester den Koning der Nederlanden en H.H. K.K. H.H. den Prins van Oranje en de Prinsen der Nederlanden alsmede van het Kapittel en de Ridders der Orde en van de oud-krijgers van de jaren 1813-1815 : uitgesproken te Leiden, in de St. Pieterskerk, den 27 Junij 1865 Rutgers van der Loeff, A. / Couvéee ; Noothoven van Goor / 1865 

238.Licht en warmte in de natuur : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [1865] 

239.Onze lievelingslectuur : vertellingen uit De Perponcher's Onderwijs voor kinderen Perponcher, W.E. de / D. Noothoven van Goor / [1865] 

240.Een kijkje in de provincien Zeeland, Noord-Brabant en Limburg : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1865] 

241.Feestrede bij de plegtige viering van het halve-eeuwfeest der Militaire Willemsorde Rutgers van der Loeff, A. /   D.J. Couvée / 1865 

242.De insektenwereld Neukirch, J.C.L. / D. Noothoven van Goor / [1865] 

243.Het moderne Parijs : typen en tafereelen Gram, Johan / D. Noothoven van Goor / [1865] 

244.Op de zee Lennep, J.H. van / Noothoven van Goor / 1865 

245.De grondbeginselen der Nederlandsche spelling : regeling der spelling voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal Winkel, L.A. te /  Noothoven Van Goor / 1865 

246.Het kleine Roodkapje : een verhaal voor kinderen Perrault, Charles /  D. Noothoven van Goor / [1864] 

247.De twaalf maanden : in platen en versjes Montagne, S.J. de la / D. Noothoven van Goor / [1864] 

248.Kapitein Viaud ; Adams op het eiland Pitcairn ; en De vier Russische matrozen van Spitsbergen ; De ware Robinsons Denis, F. / D. Noothoven van Goor / [1864?] 

249.De nachtegaal en De roode en witte rozen : verhalen voor de jeugd Schmid, C. / D. Noothoven van Goor / [1864] 

250.De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst Burgersdijk, L.A.J. / Noothoven van Goor / 1864-1875 

251.Eenige bedenkingen omtrent het ontwerp van wet, regelende de voorwaarden ter verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulp-apotheker en vroedvrouw Noothoven van Goor / 1864 

252.Misbruikte Bijbelplaatsen Moll, E. / D. Noothoven van Goor / 1864 

253.De gave der talen : pinksterstudie Hengel, W.A. van / Noothoven van Goor / 1864 

254.Het Assurantie-contract en het Verzekerbaar Belang, inzonderheid volgens het Nederlandsche regt Rutgers van der Loeff, Michaël / Noothoven van Goor / 1864 

255.De wilde van Aveyron en de Robinsons van de eilanden Tristan Da Cunha en Trinidad ; De ware Robinsons Denis, F. / D. Noothoven van Goor / [1864] 

256.Uit het beste boek : een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

257.Rudolf Hoekstraat, of De vondeling : een verhaal voor de jeugd Spuyman, T. / D. Noothoven van Goor / [1863]  

258.Georg Stephenson, of Wat nadenken vermag Horn, W.O. von / Noothoven van Goor / [ca. 1863] 

259.Vijf helden : levensbeschrijvingen van voorname Nederlandsche mannen : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1969] 

260.Beroemde Nederlanders te land en ter zee : uit het leven van F. van Borselen, J.S. de Rijk, W.IJ. Bontekoe en J.C.J. van Speyk Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1969] 

261.Op de kermis : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1867] 

262.Zwemvogels, kruipende dieren en visschen : leerzame verhalen uit het dierenrijk Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869?] 

263.Iets uit den Bijbel : een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

264.Nederlandsche beoefenaars van kunsten en wetenschappen : vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het leven van Jan Steen, R. van Rijn, J.H. Nieuwold, P. Nieuwland en H. Tollens, Cz. Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

265.De ware Robinsons Denis, F. / Noothoven van Goor / 1863-1865 

266.Onze voorouders en wat hun wedervoer : vertellingen uit de geschiedenis van ons vaderland  Sandwijk, G. van / bij D. Noothoven van Goor / [tussen 1863-1869]  

267.Hoe ons land groot werd : verhalen ontleend uit de geschiedenis van ons land en zijne bewoners  Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869]  

268.De arme Jakob : een leesboek voor de scholen  Anslijn, N. / 7e dr / D. Noothoven van Goor / 1863  

269.Ontmoetingen in het Himmalaya-gebergte en andere reis- en jagtavonturen voor de jeugd Kessel, O.V. / D. Noothoven van Goor / [1863] 

270.Beknopt overzigt van het piket- en whistspel / Noothoven van Goor / [1863] 

271.Een bezoek aan de provincien Noord- en Zuid-Holland : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

272.Onze bezittingen in Azie, Afrika en Amerika : een lees- en prentenboek voor de jeugdSandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

273.De grondbeginselen der Nederlandsche spelling : ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch Woordenboek Winkel, L.A. te / Noothoven van Goor / 1863 

274.Een reisje in de provincien Friesland, Groningen en Drenthe : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [tussen 1863 en 1869] 

275.De spoorwegwetgeving in Nederland : beschouwingen naar aanleiding van eenige bepalingen der wet van 21 Aug. 1859 (Stbl. no. 98) Dutry van Haeften, Jakob / D. Noothoven van Goor / 1863 

276.Gedichtjes op geboorte- nieuwsjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd Hoop, A. van der / 3e dr / D. Noothoven van Goor / [1862] 

277.Graaf Gerrit van Groenestein : schetsen uit het leven der vogels Koopmans van Boekeren, R. / D. Noothoven van Goor / [1862] 

278.Kleine vertellingen voor kinderen Schmid, C. /   D. Noothoven van Goor / [ca. 1862] 

279.Mijn fabelboek : berijmde fabelen voor de jeugd Ilpsema Vinckers, H. / D. Noothoven van Goor / [1862] 

280.Bombonnel, de pantherjager ; William Rice, de tijgerjager en andere reis- en jagtavonturen voor de jeugd Kessel, O. van / D. Noothoven van Goor / [1862] 

281.Eenige opmerkingen omtrent het Ontwerp van wet regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulp-apotheker en vroedvrouw Noothoven van Goor / 1862 

282.Études critiques sur l'Évangile selon St. Matthieu Réville, A. / Noothoven van Goor / 1862 

283.Colani de gemsenjager en andere reis- en jagtavonturen voor de jeugd Kessel, O.V. / D. Noothoven van Goor / [1862] 

284.Natuur- en staathuishoudkundige atlas van Nederland : in 5 afdeelingen, ieder van 3 kaarten met ophelderende tekst Kuyper, J. / [1e uitgave, in afleveringen] / D. Noothoven van Goor / 1862 

285.Sprokkels ; Gedichten Zeggelen, W.J. van / Noothoven van Goor / [1861] 

286.Kijkjes in de wereld voor het kleine volkje D. Noothoven van Goor / [1861?] 

287.Kijkjes in de wereld voor het kleine volkje D. Noothoven van Goor / [1861?] 

288.De volmaakte likeurstoker zonder distilleerketels en zonder fornuizen of Volledige handleiding voor iedereen om zonder kunde en zonder moeite alle soorten van likeuren te bereiden van uitmuntende kwaliteit D. Noothoven van Goor / [1861] 

289.School-gezag en eigen-onderzoek : historisch-kritische studie van den strijd tusschen Voetius en Descartes = Disquisitio historico-theologica de pugna Voetium inter et Cartesium Duker, A.C. / D. Noothoven van Goor / 1861 

290.Reis en jagtavonturen van alle landen en volken voor de jeugd Kessel, O. van / Noothoven van Goor / [1861] 

291.Haantje Kukeleku : eene geschiedenis ter waarschuwing van de lieve jeugd in rijm en prent gebragt Süs, Gustav / D. Noothoven van Goor / [1861] 

292.Beschrijving van den watervloed in Gelderland, in Januarij en Februarij 1861 Celliée Muller, L.J. du / Noothoven van Goor / 1861 

293.Versjes en plaatjes voor jonge maatjes Goeverneur, J.J.A. / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

294.Jongens en meisjes spelen D. Noothoven Van Goor / [186-?] 

295.Op de jacht : reisavonturen en schetsen uit de dierenwereld D. Noothoven van Goor / [186X]  

296.De gelaarsde kat, of Hoe de marquis van Carabas een groot en rijk heer werd Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

297.Hendrik van Eichenfels : eene vertelling voor kinderen en kindervrienden Schmid, C. /   Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

298.Poëzie voor Nederlandsche knapen en meisjes : voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk Dijk, J.A. van / D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

299.Proza en poezy voor Hollandsche jongens en meisjes Gewin, Jan Christoffel / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

300.Kijkjes in de wereld voor het kleine volkje Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

301.De dierenwereld, in rijmpjes voor jonge kinderen Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

302.Op de speelplaats Beets, P. / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

303.Rozeknopjes Dusseau, P.J.V. /   D. Noothoven van Goor / [186X] 

304.De nachtegaal en het lijstertje : gedichtjes Bergh, S.J. van den / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

305.Laatste vertellingen van mijne lieve moeder Wiedemann, Fr. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

306.Nieuwe vertellingen van mijne lieve moeder Wiedemann, Fr. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

307.De robijn en: Angelika : twee leerzame verhalen voor de Nederlandsche jeugd Schmid, C. /   D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

308.De robijn en Angelika : twee leerzame verhalen voor de Nederlandsche jeugd Schmid, C. /   D. Noothoven van Goor / [186-?] 

309.De aardbeziën en De kleine schoorsteenveger : twee verhalen Schmid, C. /  Noothoven van Goor / [ca. 1860]  

310.Gedichten Zeggelen, Willem Josephus van / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

311.Hoofd en hart ; Gedichten Zeggelen, W.J. van /  D. Noothoven van Goor / [ca. 1860]

312.Prentjes kijken en lezen leeren D. Noothoven van Goor / [1860] 

313.De kleine Willem Spall, T. van / bij D. Noothoven van Goor / [tussen 1860 en 1870?] 

314.Kleine vertellingen, voor kinderen, Schmid, C. / bij D. Noothoven van Goor / [1860?] 

315.ABC boekje voor zoete kinderen D. Noothoven van Goor / [tussen 1860 en 1870] 

316.Ernst en scherts : versjes en liedjes voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk Dijk, J.A. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1860 en 1870] 

317.Kinderdeugden : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1860 en 1870] 

318.Geschiedenis van Joosje Zeggelen, W.J. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1860 en 1870] 

319.De vinger Gods : eenige verhalen  Horn, W.O. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1860-1879]  

320.Op het water en op het land Vermorcken, E. / D. Noothoven van Goor / [1860] 

321.De luchtbol, barometer en glasblazerij : en vijftien andere vertellingen : met 6 gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

322.Gedichten Zeggelen, W.J. van / Noothoven van Goor / [1860]-... 

323.Polyhymnia of verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche romancen, balladen, gezelschaps- en volksliederen : met accompagnement van piano-forte Noothoven van Goor / [ca. 1860]-... 

324.De zomerdag : versjes en liedjes van G. van Sandwijk ; opnieuw uitgegeven door J. A. van Dijk ; met 4 gekleurde platen Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

325.De voornaamste boomen en hun nut voor den mensch : een lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

326.Schetsen uit Zuid-Afrika : reis- en jagtavonturen voor de jeugd Kessel, O. van / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

327.De wolfsbel en Eene jagt in Australië : twee verhalen voor de jeugd Kessel, O. van / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

328.Mijn album : versjes voor de jeugd Parson, P. / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

329.Nieuwste spoorweg-kaart van Middel-Europa : met aanwijzing van de hoofdstations en de rigtingen der stoomboten en diligences D. Noothoven van Goor / 1860 

330.Binnen en buiten's huis D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

331.Beknopt overzicht van het piket- en whistspel 5e dr / Noothoven van Goor / [186X] 

332.De gids des Vrijmetselaars : handboek voor ingewijden, bevattende verklaringen der symbolische vrijmetselaarsgraden, met afbeeldingen ter toelichting van de teekenen en symbolen der orde Macoy, Robert / Noothoven van Goor / [1860] 

333.In het ruime sop : reis- en jachtavonturen ter zee, benevens het leven en de bijzonderheden van eenige zeedieren D. Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

334.Stekjes uit den vreemde Zeggelen, W.J. van / Noothoven van Goor / [ca. 1860]  

335.Vrolijke schetsen Zeggelen, Willem J. van /  Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

336.Lach en luim ; Gedichten Zeggelen, W.J. van /  Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

337.Kijkjes in het leven ; Gedichten Zeggelen, Willem J. van / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

338.Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen, toegelicht en verklaard : een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

339.De bijbelsche geschiedenis : een lees-, leer en prenteboek voor de jeugd, inzonderheid voor scholen, catechisatien en huisgezinnen Sandwijk, G. van / [Heruitgave] / D. Noothoven van Goor / [186X] 

340.Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen Pfeil, H. / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

341.Liederen Hoop, A. van der / Noothoven van Goor / [1860] 

342.Hoofd en hart ; Gedichten Zeggelen, W.J. van /  Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

343.De oude snorrebaard : vertellingen uit het soldatenleven Goeverneur, J.J.A. / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

344.Polyhymnia of verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche romancen, balladen, gezelschaps- en volksliederen : met accompagnement van piano-forte Noothoven van Goor / [1860] 

345.Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd Til, H.N. van /   D. Noothoven van Goor / [186X] 

346.Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne bewoners : uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking Teerlink, C.C.J. / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

347.Luimige verhalen ; Gedichten Zeggelen, W.J. van /   Noothoven van Goor / [1860] 

348.Licht en bruin ; Gedichten Zeggelen, W.J. van /   Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

349.Handboek der mechanische technologie : een leidraad tot de kennis der bedrijfsleer, in zoo ver deze, zonder verandering in 't wezen zelf der grondstof, in meer onmiddellijk verband staat met de werktuigkunde Karmarsch, K. / Noothoven van Goor / 1860-1862 

350.De meloen en De waterkruik : twee leerzame verhalen voor de Nederlandsche jeugdSchmid, C. /  D. Noothoven van Goor / [186-?] 

351.Nommerkransje : een geschenk voor kinderen die gaarne willen leeren tellen Muller, J.F.L. /   D. Noothoven van Goor / [186-?] 

352.Wat fatsoenlijk en knap staat in de wereld, voor knapen en meisjes ; met 70 gekleurde voorstellingen D. Noothoven van Goor / [186-?] 

353.Ons t'huis : (beelden uit het kinderleven) Reichenau, Rudolf / Noothoven Van Goor / [1860] 

354.Winter-bloempjes : een nieuw geschenk voor de jeugd Parson, Petro /  D. Noothoven van Goor / [186-?] 

355.Karaktertrekken van beroemde personen Horn, W.O. von / Noothoven Van Goor / [1860] 

356.Ko en de wonderpit Cruikshank, George  / Noothoven van Goor / [ca. 1860] 

357.Wat men moet en wat men niet moet : vertellingen voor de jeugd Ilpsema Vinckers, H. / D. Noothoven van Goor / [186-?] 

358.Godsdienstig ABC in een verloren oogenblik vervaardigd, Greb, F.H. / D. Noothoven van Goor / [1859?] 

359.Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen Dijk, J.A. van / D. Noothoven van Goor / 1859-... 

360.De Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebragt Winkel, L.A. te / Noothoven van Goor / 1859 

361.De Eerste Kamer en het tarief, benevens een vrij woord daarover Fabrikant in wollen en saaijetten garens, Een / Noothoven van Goor / 1859 

362.Het goede boek : vertellingen van mijne lieve moeder Wiedemann, Fr. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1859] 

363.Kinderliederen Koetsveld, C. van / D. Noothoven van Goor / [1858] 

364.Een ernstig waarschuwend woord aan het Nederlandsche volk over bezuiniging in verband met 's lands verdediging Noothoven van Goor / 1858 

365.Voor 't Reddingshuis! Laurillard, Eliza / D. Noothoven van Goor / 1858 

366.Brieven over de militaire geneeskundige dienst Noothoven van Goor / [1858] 

367.Die Theophanien in den Geschichtsbuechern des Alten Testaments Trip, Ch.J. / Noothoven van Goor / 1858 

368.Het nuttige prentenboek : waarin de spelende jeugd door fraaije platen en bijschriften en onderhoudende vertellingen geleid wordt tot opmerken en nadenken over allerlei dingen uit het dierenrijk, de plantenwereld, het delfstoffelijke en de bewerktuigde natuur, en hoe de menschen dat alles tot hun nut, gemak en voordeel weten aan te wenden D. Noothoven van Goor / [1858] 

369.Gedichtjes op geboorte- nieuwsjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd Hoop, A. van der / Noothoven van Goor / [1857] 

370.Het ga U wel Parson, P. / D. Noothoven van Goor / [1857] 

371.De nieuwe Moeder de Gans en de gouden eieren Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / [1857] 

372.Wat God doet is welgedaan, of De lotgevallen van Frederik en Diederik : een leerzaam verhaal voor de Nederlandsche jeugd Schmid, C. /  D. Noothoven van Goor / [1857] 

373.Bijbelsch lees- en leerboekje voor jonge kinderen Rutgers van der Loeff, A. / D. Noothoven van Goor / 1857 

374.Het Hemelsche Rijk : omzwervingen in China Huc, E.R. / Noothoven van Goor / [1857] 

375.Geschiedenis van keizer Napoleon : aan het opkomend geslacht verteld 2e dr / Noothoven van Goor / [1856] 

376.Voor Hollandsche knapen en meisjes : mijmeringen en lessen uit het kinderleven Hoop, A. van der / Noothoven van Goor / [1856] 

377.Ko en de wonderpit Cruikshank, George / D. Noothoven van Goor / [1856] 

378.De bewoners van ons vaderland geschetst in platen Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / 1856 

379.De kindervriend : verhaaltjes en rijmpjes bij gekleurde prentjes Lacoste, A. /  D. Noothoven van Goor / [1856] 

380.De nieuwe Asschepoester en het glazen muiltje Perrault, Charles / D. Noothoven van Goor / [1856] 

381.Kinderbijbel : de Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verteld : handboek voor ouders en onderwijzers en leesboek voor kinderen Wiedemann / D. Noothoven van Goor / [1856] 

382.De bijbel voor kinderen : [bijbeltekst van het catechisatieboek voor huisselijk gebruik] Rutgers van der Loeff, A. / Noothoven van Goor / [ca. 1855] 

383.Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands Elberts, W.A. / D. Noothoven van Goor / [1855] 

384.Kinder-poëzy : mijmeringen en lessen uit het kinderleven Hoop, A. van der / Noothoven van Goor / [ca. 1855] 

385.Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen Moll, W. /   Noothoven van Goor / 1855-1857 

386.De dierenvriend, in rijmpjes voor jonge kinderen : met 16 gekleurde plaatjes Hoop, A. van der /  D. Noothoven van Goor / [1855] 

387.Handboek der wellevendheid, of Praktische gids om zich ... te gedragen als iemand van beschaafde manieren ... enz Noothoven van Goor / [1855] 

388.Na de speeluren : rijmpjes bij prentjes, voor lieve kinderen Meijer, L. / D. Noothoven van Goor / [1855] 

389.Alex. von Humboldt's reizen in Amerika en Azie Humboldt, Alexander von / Noothoven Van Goor / [1855-1860] 

390.Een rijmpje van een dertienjarige knaap Dertienjarige knaap, Een / P. Noothoven van Goor / [1855] 

391.Hoe men zijn brood verdient : ABC Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / [1855] 

392.De huiskerk : een handboek voor christelijke familien : tot huiselijke godsdienstoefening op elken dag van het jaar Arndt, Fr. / D. Noothoven van Goor / [1854] 

393.Weêrklank aan mijnen vriend A. van der Hoop, Jr's zoon, bij het lezen zijner dichtregelen: Leve Vader Bilderdijk! Greb, F.H. / D. Noothoven van Goor / 1854 

394.Geschiedkundige herdenking aan het vijf-en-twintig jarig bestaan der bataillons Grenadiers en Jagers Landolt, Heinrich Mathias Friedrich / Noothoven van Goor / 1854 

395.De blindgeborene Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / [1854] 

396.Leve vader Bilderdijk! : een kreet van verontwaardiging, nà het verhandelde op het vierde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden op Vrijdag den 22sten September 1854 Hoop, A. van der / D. Noothoven van Goor / 1854 

397.Geschichte der Presbyterial- und Synodalverfassung seit der Reformation Lechler, G.V. / Noothoven van Goor / 1854 

398.Specimen historico-juridicum inaugurale de corruptionis crimine Hofmeyr, Joannes Henricus / Noothoven van Goor / 1854 

399.De Doli et Culpae discrimine servato in codice poenali Lansberge, Johannes Guilielmus van / Noothoven van Goor / 1854 

400.Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning opgezonden D. Noothoven van Goor / 1853 

401.Leidens belegering en ontzet in 1573 en 1574 : naar de oorspronkelijke stukken en bescheiden Vloten, Joh. van / Noothoven van Goor / 1853 

402.Nog iets uit eene oude kronijk openbaar gemaakt, of uittreksel uit een oud jaarboek, waarin feiten en schandalen worden aan het licht gebragt, die in alles gelijk zijn aan hetgeen dezer dagen in Loon op Zand en Kaatsheuvel heeft plaats gehad en die als het uitvloeisel van regtstreeksche verkiezingen kunnen worden aangemerkt Noothoven van Goor / 1853 

403.Bijbelsch Catechisatieboek voor huisselijk gebruik : eene handleiding voor ouders en anderen, die zelve aan hunne kinderen en huisgenooten onderrigt in de godsdienst wenschen te geven Rutgers van der Loeff, A. / D. Noothoven van Goor / 1852 

404.Observationes chronologicas in Herodoti et Thucydidis locos nonnullos Oordt, Janus Guilielmus Gerbrandus van / Noothoven van Goor / 1852 

405.Nederland en zijne koloniën : verzameling van stukken uit het Goudsch Kronijkske en ander bladen, en uit de portefeuille van de Schildwacht Bakker Korff, J. / Noothoven van Goor / 1851 

406.Aanteekeningen op het in 1844 gedane voorstel tot herziening van de grondwet B.K. / D. Noothoven van Goor / 1851 

407.Dissertatio juridica inauguralis continens observationes ad legem diei X maji anni 1837 de bancaeruptorum delictis et poenis ... Bönninghausen tot Heringhaven, Ludovicus Ernestus Franciscus Jacobus von / apud D.  Noothoven van Goor ... / 1851 

408.Specimen philosophico-juridicum inaugurale generaliora quaedam exhibens de intimo religionis ac ethices cum jure nexu Suys, Josephus Joannes / Noothoven van Goor / 1851 

409.Moederlijke liefde Hoffmann, F. / bij D. Noothoven van Goor / [1851] 

410.Dichtbundeltje voor de jeugd Trap, P.W.M. /   D. Noothoven van Goor / [tussen 1851 en 1860?] 

411.Zomer- en winterbloempjes : een nieuw geschenk voor de jeugd : verhalen en versjes Parson, P. /  D. Noothoven van Goor / [185-?] 

412.Kermisvermakelijkheden, kinderspelen en zangkunst : een onderhoudend prentenboek Sandwijk, Gijsbertus van / Noothoven van Goor / [ca. 1850] 

413.Gelukkig Hansje : eene vertelling voor kinderen Schrijver der Historie van het huis van Adriaan, De / D. Noothoven van Goor / [185-?] 

414.Dat is eerst een mooi boekje Noothoven van Goor / [ca. 1850] 

415.Alphabetisch letterkransje Muller, J.F.L. / D. Noothoven van Goor / [185-?] 

416.Nieuw klaverblad van verhalen Schmid, C. /   Noothoven van Goor / [ca. 1850] 

417.Een voorbeeld voor U, levensschetsen van beroemde Nederlanders Sandwijk, G. van / D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en 1860?] 

418.Roodhuiden en bleekgezichten D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en 1900?] 

419.Cupido   / D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en 1880?] 

420.Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot Oudemans, A.C. / D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en 1860?] 

421.Het stomme kind, of Gods onvergankelijke geest is in alles : eene vertelling Gumpert, Thekla von / bij D. Noothoven van Goor / [tussen1850 en 1860?]] 

422.Jack en de boonenstengels Tweede druk / D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en 1881] 

423.Gelukkig Hansje : eene vertelling voor kinderen Schrijver der Historie van het huis van Adriaan, De / D. Noothoven van Goor / 185X 

424.Prenten album ontleend aan de vaderlandsche geschiedenis : met bijschriften Hoop, A. van der /  D. Noothoven van Goor / [1850-1860?] 

425.Herfstbloemen : nieuwe verhalen en gedichten voor de jeugd Gewin, J.Chr. / D. Noothoven van Goor / [185-?] 

426.Boven en onder den grond : met gekleurde plaatjes D. Noothoven van Goor / [185-?] 

427.[De bijen] Lacoste, A. / D. Noothoven van Goor] / [185-?] 

428.Agnes, of de kleine luitspeelster : een verhaal om de jeugd vertrouwen op God in te boezemen Schmid, C. /  D. Noothoven van Goor / [185-?] 

429.Rozeknopjes Dusseau, P.J.V. / D. Noothoven van Goor / [185X] 

430.Trouw tot in den dood : geschiedkundig verhaal uit het begin der achttiende eeuw Nieritz, Gustav / D. Noothoven van Goor / [185-?] 

431.Beknopte handleiding tot het schaakspel Stein, E. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1850] 

432.De zelfopoffering van den Nederlandschen zeeheld J.C.J. van Speyk; benevens eene schets van zijn leven : voor de vaderlandsche jeugd Meerten geb. Schilperoort, A.B. van /   D. Noothoven van Goor / [tussen 1850 en  1880] 

433.Hebt elkander lief : eene vertelling voor kinderen Nieritz, Gustaaf / bij D. Noothoven van Goor / [tussen 1847 en 1857] 

434.Versjes voor kinderen, om bij verjaar- en nieuwjaarsdagen en andere gelegenheden te gebruiken Noothoven van Goor / [1847] 

435.Hendrik van Eichenfels ; eene vertelling voor kinderen en kindervrienden Schmid, C. /  Noothoven van Goor / [ca. 1845] 

436.Schilderingen uit den jeugdigen leeftijd Schoppe-Weise, Amalia / D. Noothoven van Goor / [1842] 

437.De ondergang der eerste wareld Bilderdijk, Willem /   D. Noothoven van Goor / [circa 1840] 

438.Nommerkransje : een geschenk voor kinderen die gaarne willen leeren tellen Müller, J.F.L. / D. Noothoven van Goor / [ca. 1840] 

439.Godsdienstzin, de weg tot alles goeds : een lettergeschenk voor de vaderlandsche jeugd Schoppe-Weise, Amalia / Noothoven van Goor / [1838] 

440.Deugd, de weg tot geluk : een geschenk voor jongelingen en jongedochters Schoppe-Weise, Amalia / D. Noothoven van Goor / 1838 

441.Bilderdijk's dichtwerken D. Noothoven van Goor / [19e eeuw] 

442.De geschiedenis van Asschepoetster D. Noothoven van Goor / [18--?]