Uitgaven Sdu

1.Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief Bresser, H.J. / Sdu / 2021 / 2021

2.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F. /   Sdu / [2021] / 2021

3.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu / [2021] / 2021

4.Wegwijs in de loonbelasting El Ouardi, T. /  Sdu Uitgevers / [2021] / 2021

5.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Boomsluiter, E. /  Sdu / [2021] / 2021

6.Wegwijs in de inkomstenbelasting Kramer, S.P.M. /  Sdu Uitgevers / [2021] / 2021

7.Rechtspraak burgerlijk procesrecht Nispen, C.J.J.C. van / Sdu / 2021

8.Wegwijs in de btw Dongen, A. van /  du / [2021] / 2021

9.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Zuiderwijk, J.C.L. /  Sdu / 2021 / 2021

10.Compendium estate planning Autar, A.R. /  Sdu / 2021 / 2021

11.Juridische aspecten van mediation Schutte, Eva /   Sdu Uitgevers / 2021 / 2021

12.Rechtspraak intellectuele eigendom Geerts, P.G.F.A. /  Sdu uitgevers / 2021 / 2021

13.Zakboek wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2021 / 2021

14.Het fiscale loonbegrip : met hoofdzaken loonbelasting Weerepas, M.J.G.A.M. / Editie 2021 / Sdu / 2021 / 2021

15.De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg : handleiding voor de praktijk Keurentjes, R.B.M. /  Sdu / 2021 / 2021

16.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /   Sdu Uitgevers / 2021 / 2021

17.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der / Sdu Uitgevers / 2021 / 2021

18.De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij na de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dortmond, P.J. / Sdu / 2020 / 2020

19.Jeugdrecht en jeugdhulp Bruning, Marielle  / Sdu / [2020] / 2020

20.Multinational enterprises, European state aid and transfer pricing : a study of the application of EU state aid law to transfer pricing and allocation of income to permanent establishments Szotek-Ververken, Paulina / Sdu / 2020 / 2020

21.Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator Prein, Hugo /   Sdu / 2020 / 2020

22.Tekst & toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Liere, E. van / Sdu / 2020 / 2020

23.WPNR 150 jaar : jubileumbundel Vlas, P. / Sdu / 2020 / 2020

24.Basisboek onderwijsrecht : een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs Huisman, P.W.A. /  Sdu uitgevers bv / 2020 / 2020

25.Rechtspraak relatievermogensrecht Reinhartz, B.E. / Sdu / [2020] / 2020

26.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F. /   Sdu / [2020] / 2020

27.Vervolg 'Boek 5 BW van de toekomst' : het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten Brinkhuijsen, R. / Sdu / 2020 / 2020

28.Arbeidsrecht in de praktijk Genderen, D.M. van /  Sdu / 2020 / 2020

29.Compendium Financieel Recht Haentjens, M. /  SDU / [2020] / 2020

30.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 3 Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

31.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 2 Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

32.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 1 Stapel, ... / Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

33.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   Sdu / [2020] / 2020

34.Q-teams Egmond, P. van / Sdu / [2020] / 2020

35.Bedrijf & Recht Keizer, J. /  Sdu / 2020 / 2020

36.Innoverende hoven gewogen : over de achtergronden en effecten van vernieuwing in de appelrechtspraak Raad voor de rechtspraak / Sdu Uitgevers bv / [2020]

37.De Wet zorg en dwang : handleiding voor de praktijk Frederiks, B.J.M. / Sdu / 2020 / 2020

38.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Zuiderwijk, J.C.L. /   Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

39.Alimentatieverplichtingen Lückers, M.L.C.C. / SDU / 2020 / 2020

40.Blockchain en smart contracts : Herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving Goossens, Jurgen / Sdu / 2020 / 2020

41.De eigen woning in de Wet IB 2001 Mourik, M.J.J.R. van  / Sdu / [2020] / 2020

42.Privacy wijzer : richting en inhoud geven aan informationele privacy met behulp van project- en verandermanagement Wit, Jan de / Sdu / [2020] / 2020

43.Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht Burgers, I.J.J. / Sdu Uitgevers / [2020] / 2020

44.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /  Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

45.Zakboek wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /   Sdu Uitgevers / 2020 / 2020

46.Alcoholcontrole op straat 2020 ; Op straat-reeks Pluijm, A.C. van der / Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

47.Compendium echtscheiding Coenraad, L.M. /  Sdu / 2019 / 2019

48.Bruggenbouwers : het verbindende werk van mediators in een verdeelde samenleving Kramer, Aik / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

49.Algoritmes in de rechtspraak : wat artificiele intelligentie kan betekenen voor de rechtspraak Raad voor de rechtspraak / Sdu Uitgevers bv / [2019]

50.Tekst & toelichting wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Liere, E. (Ed) van / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

51.Arbeidsrecht en mediation : de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk Knipschild, Eva / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

52.Grijs vakmanschap? : taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de politie Halderen, R.C. van / Politie & Wetenschap / [2019] / 2019

53.Compendium estate planning Autar, A.R. /   Sdu / 2019 / 2019

54.Compendium familie-erfgoedstrategie Autar, A.R. /   Sdu / 2019 / 2019

55.Huurrecht bedrijfsruimte Kerpestein, G.M. /  Sdu / 2019 / 2019

56.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Brink, W. /  Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

57.Wegwijs in de loonbelasting Eenhoorn, P.H. /   Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

58.Wegwijs in de btw Dongen, A. van /  Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

59.Compendium verzekeringsrecht Kalkman, W.M.A. / Sdu / 2019 / 2019

60.Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen : (civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten) Simonis, P.H.M. / Sdu / [2019] / 2019

61.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu / [2019] / 2019

62.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F. /  Sdu / [2019] / 2019

63.Nieuw IPR-relatievermogensrecht Vlas, P. / Sdu / 2019 / 2019

64.Wegwijs in de Inkomstenbelasting Graaf, A.C.G.A.C. de /  Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

65.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /  Sdu / 2019/2020 / 2019

66.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

67.Civiel deskundigenbewijs Groot, G. de /  Sdu Uitgevers / 2019 / ©2019

68.Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk Janssen, Lydia /  Sdu Uitgevers / [2019] / 2018

69.De verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking in het licht van artikel 6 EVRM Wilcke, Isabelle / Sdu Uitgevers / [2019] / 2019

70.Bedrijf en recht Keizer, J. /   Sdu Uitgevers bv / 2019

71.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van  / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

72.Succesvol procederen bij de belastingrechter Jansen, M. /  Sdu / 2019 / 2019

73.Duurzaam wonen : preadviezen 2019 Akkermans, B. / Sdu / 2019

74.Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding : een brug tussen psycholgie en recht : analyse en aanbevelingen voor integratieve scheidingsbegeleiding Vries, Bela de / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

75.Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen Bresser, H.J. /  Sdu / 2019 / 2019

76.Innovatie in de rechtspraak: naar een meer maatschappelijk effectieve rechtspleging Verberk, Suzan / Sdu Uitgevers bv / [2019]

77.Strafvordering op straat ; Op straat-reeks Bruin, Theo de /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

78.(Echt)scheiding en fiscale aspecten uiderwijk, J.C.L. /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

79.Procederen in kort geding in vijf stappen Bruin, Petra de / Sdu / 2019 / 2019

80.Kind en scheiding Koens, M.J.C. /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

81.Ongezond gedrag : de rol van het recht Toebes, B.C.A. / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

82.Taal van de mediator : voorbeelden en interventies Schutte, E. /  Sdu / 2019 / 2019

83.Internal market neutrality Korving, J.J.A.M. / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

84.Taal van de gespecialiseerde mediator : voorbeelden en interventies voor specifieke aandachtsgebieden Schutte, Eva / Sdu / 2019 / 2019

85.Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Bouwman, J.N. / Sdu / 2019 / 2019

86.Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang Kavelaars, P. / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

87.Over betalen met data, btw en DST Wolf, Redmar / Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

88.Protocol : het handboek voor de ceremoniemeester Groot, Henrik de / Sdu / [2019] / 2019

89.Rechtspraak intellectuele eigendom Geerts, P.G.F.A. / Sdu / 2019 / 2019

90.Internationaal Erfrecht/Omgaan met het familieconflict : erfenisvakdag Cahier Deel 6a/7 Riemsdijk, Annette M. van / SDU Opleidingen en Events / 2019 / 2019

91.De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg : handleiding voor de praktijk Keurentjes, R.B.M. / Sdu / 2019 / 2019

92.Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Hoog, L.M. de /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

93.Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering Dubbeldam, M.C. / Sdu / 2019 / 2019

94.European legal and tax innovation study, 2018-2019 Sdu / Sdu / [2019]

95.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

96.Strafrecht & ICT Koops, B.J. /   afgerond op 1 augustus 2018 / Sdu / 2019 / 2019

97.Rechtspraak erfrecht Albers-Dingemans, R.L. /  Sdu Uitgevers / 2019 / 2019

98.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2019 / ©2019

99.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /  Sdu / 2019 / ©2019

100.Tussen recht en vrede : mediation in de responsieve rechtstaat Allewijn, D. / Sdu / 2018 / 2018

101.175 jaar KNB Jansen, C.J.H. / Sdu / 2018 / 2018

102.Verstoord evenwicht : naar een rechtvaardiger strafrecht : tien jaar NVJSA, een liber amicorum Baar, J.L. / Sdu / 2018 / 2018

103.Tax technology Zwaan, Annemiek / Sdu / [2018] / 2018

104.Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg Sdu / 2018-...

105.Juridische dienstverlening in de 21e eeuw Du Bois, Nick / Sdu / 2018 / 2018

106.De auto, zakelijk en  , H.A. / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

107.Arbitrage Bitter, J.W. / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

108.Werken in het notariaat Smit, Roel / Sdu / december 2018

109.Duidelijkheid van fiscale wetgeving : Een onderzoek naar een nadere invulling van kwaliteitseisen fiscale wetgeving.Heuvel, R.L.G. van den / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

110.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 3 Stapel, ... / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

111.Praktijkboek functionaris voor gegevensbescherming : leidraad voor een professioneel werkprogramma Kadir, Romeo F. / Sdu / 2018 / 2018

112.Leerboeken opleiding beveiliging Editie 2018 / Sdu / 2018-...

113.Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering Dubbeldam, M.C. / Sdu / 2018 / 2018

114.Formulieren voor de leerplichtambtenaar : voorlichting, brieven, richtlijnen, formulieren  / Sdu Uitgevers / oktober 2018

115.Mediationpraktijkgids Bik, Toos / Sdu / 2018 / 2018

116.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 2 Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

117.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel I Stapel, ... /   Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

118.Brandverloop : technisch bekeken, tactisch toegepast Lambert, Karel / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

119.De Omgevingswet als veranderopgave ; Omgevingswet in uitvoering Tijssen, Wim / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

120.Compendium beslag- en executierecht Putten, S.J.W. van der / Sdu / 2018 / 2018

121.Inleiding formeel belastingrecht Niessen, R.E.C.M. / Sdu / 2018 / 2018

122.(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht Ibili, F. /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

123.Compendium levenstestament Autar, A.R. / Sdu / 2018 / 2018

124.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 3: Wettelijke kaders Kapma, S.A. / Sdu / 2018 / 2018

125.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 2: Beveiliging van objecten Kapma, S. /  Sdu / 2018 / 2018

126.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 1: Waarnemen, praktisch handelen en rapporteren Cuber, H.M.B. /  Sdu / 2018 / 2018

127.Van gegeven naar verdiend gezag : hoe kan transparantere rechtspraak (blijvend) bijdragen aan legitimiteit? Grimmelikhuijsen, Stephan / Sdu Uitgevers bv / [2018]

128.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F.  / Sdu / [2018] / 2018

129.Rechtspraak Burgerlijk procesrecht Nispen, C.J.J.C. van / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

130.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : de geldende en komende (KEI) wetgeving Sdu. Redactie / Sdu / 2018 / 2018

131.Stapel & De Koning studie-editie : buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid ; Keuzedeel: Boa openbaar vervoer Sterk, Aart / Editie 2018 / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

132.Apotheek en privacy Rendering, Jurriane /  Sdu / 2018 / 2018

133.Stapel & De Koning studie-editie : buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid ; Keuzedeel: Burgerlijk recht Janssen, Lydia / Editie 2018 / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

134.Caatje : de grondwet Langkruis, Britt van de / Sdu / [2018] / 2018

135.Waarborgen en aantonen correcte naleving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) : een praktische gids Alting van Geusau, V.W. / Sdu / 2018 / 2018

136.Handleiding Confrontatie Amelsvoort, Adri van /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

137.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu / [2018] / 2018

138.Arbeidsrecht in de praktijk Genderen, D.M. van / Sdu / 2018 / 2018

139.Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and digital economy Lee, Chang Hee / Sdu / [2018] / 2018

140.Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules Rosenblatt, Paulo / Sdu / [2018] / 2018

141.De preventiemedewerker : de aanjager bij het opzetten en verbeteren van arbobeleid Visser, Remco /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

142.Actuele criminologie Dijk, Jan van /   Sdu / 2018 / 2018

143.Groot juridisch woordenboek : studenteneditie 2018 : beschrijvende definities van termen binnen de Nederlandse rechtspraktijk inclusief een Engelse vertaling van de termen en verwijzingen naar relevante jurisprudentie Khan, Wasima / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

144.Groot juridisch woordenboek : beschrijvende definities van termen binnen de Nederlandse rechtspraktijk, inclusief een Engelse vertaling van de termen en verwijzingen naar relevante jurisprudentie Khan, Wasima / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

145.Financiële zorgplicht van de notaris Bos, T.J. / Sdu / 2018 / 2018

146.Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst van Boek 7, Titel 10, voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving Knipschild, E. /  Sdu / 2018 / 2018

147.Voorlopige bewijsmaatregelen Groot, E.F. / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

148.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen expertgroep Alimentatienormen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

149.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /   Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

150.Alimentatieverplichtingen : berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

151.Erven en schenken Seijsener, M.A. /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

152.Nieuwe techniek, nieuwe zorg Oldekamp, E.J. / Sdu / 2018 / 2018

153.Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid ; Deel 2: WKPV 1 en 2, en permanente her- en bijscholing domein 1 en 2 (milieu generiek) Sterk, Aart / Eerste druk, eerste oplage / Sdu Uitgevers / 2018

154.Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid ; Deel 1: Buitengewoon opsporingsambtenaar Sterk, Aart / Eerste druk, eerste oplage / Sdu Overheid / 2018

155.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

156.Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg ; Deel I: 1966-1995 Companje, Karel-Peter / Sdu / 2018 / 2018

157.Betaalbare zorg Jeurissen, Patrick / Sdu / 2018 / 2018

158.Innovatiebox anno 2017 Nuijten, B.J.H.M. / Sdu Uitgevers / [2018] / 2018

159.Compendium echtscheiding Baard, C.B. / 1e druk / Sdu / 2018 / 2018

160.Blockchain in de praktijk : meer dan vijftig use cases in Nederland en Belgie Pomp, Marloes / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

161.Privacy wijzer : een werk- en denkrichting om informationele privacy management opdrachten projectmatig en veranderkundig te organiseren en uit te voeren Wit, Jan de / SDU / [2018] / 2018

162.De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven : de uitwisseling van rulings en andere fiscaal gevoelige informatie Huibregtse, Steef / Sdu Uitgevers / [2018] / 2018

163.Gebeld bij bestuurlijke bonje : acht burgemeesters en wethouders die aan de slag gingen in 'gedoe-gemeenten' Stipdonk, Vincent van / Sdu / [2018] / 2018

164.Rechtspraak mediation Boshouwers, P.H.A. /  Sdu / [2018] / 2018

165.Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk Kavelaars, P.  / Sdu Uitgevers / [2018] / ©2018

166.Pocket vreemdelingenrecht 2018 Koninklijke Marechaussee Koninklijke Marechaussee / SDU / 2018

167.Stijlenboek voor bestuurders : over leiders, managers, verbinders, ambassadeurs en beheerders Schouw, Gerard / Sdu / [2018] / 2018

168.Participatiewet : zoals deze luidt op 1 januari 2018 : tekst en toelichting Eiselin, W.F.A. /  editie 2018 / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

169.Organisatie van kennis binnen de rechtspraak : kennis is wat wij delen Tempelman, Yinka / Sdu Uitgevers bv / [2018]

170.Kind en scheiding Koens, M.J.C. / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

171.Beleid en besturing in de zorg Maarse, Hans / Sdu / 2018 / ©2018

172.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der / T Sdu / 2018 / 2018

173.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der / Sdu Uitgevers / 2018 / ©2018

174.Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Tilleman, A.T.A. / Sdu Uitgevers / [2018] / 2017

175.Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting Wolf, R.A. /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

176.Nieuw huwelijksvermogensrecht : tekst en toelichting Burgerhart, Wouter /  Sdu / 2018 / 2018

177.Implementation of the general data protection regulation : a practical guide Alting van Geusau, Victor W. / Sdu Uitgevers / [2018] / 2017

178.Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ Vestering, P.G. /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

179.Liber amoricum Ted L. Badoux Melle, A.M. van / Sdu / 2018

180.Juridische fusies van kapitaalvennootschappen (civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten) Eck, G.C. van / Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

181.Tegenspraak graag : geen pantser, maar ruggengraat Frequin, Mark / Sdu / [2018] / 2017

182.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /  Sdu Uitgevers / 2018 / 2018

183.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. / Sdu Uitgevers / 2018 / ©2018

184.Conservatoir beslag in straf- en civiel recht Elbers, E.A.H. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

185.Compendium samenwonen Autar, Aniel R. / Sdu / 2017 / 2017

186.Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen Timmerman, L / Sdu / 2017 / 2017

187.Selbstorganisation, wie sie richtig funktioniert Vermeer, Astrid / Erster Druck, 1. Auflage / Sdu Uitgevers / 2017

188.Aansprakelijkheid : werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Poort, R.O.B. / Sdu / 2017 / 2017

189.Vraagbaak psychiatrie en recht : meer dan 500 veelgestelde vragen Swank, Maayke /   Sdu / 2017 / 2017

190.Compendium estate planning Autar, A.R. /  Sdu / 2017 / ©2017

191.Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht Burgers, I.J.J. / Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

192.Wet aanpassing fiscale eenheid Gijlswijk, M.J.A.M. van / Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

193.De 'Wet Mulder' op straat 2018 ; Op straat-reeks Eekelen, Kees van /  Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

194.Gratie Hendriks, Leo E.M. /   Sdu / 2017 / ©2017

195.Goed koopmansgebruik Lubbers, A.O. /  Sdu Uitgevers / [2017] / ©2017

196.De bescherming van persoonsgegevens : acht Europese landen vergeleken Custers, Bart / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

197.Basisboek onderwijsrecht : een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs Huisman, P.W.A. /  Sdu uitgevers bv / 2017 / 2017

198.Selbstorganisierte Teams in der Praxis Vermeer, Astrid / SDU Uitgevers / 2017 / 2017

199.Normalisering ambtenarenrecht vraag en antwoord : een praktische wegwijzer Lunenburg, P.H. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

200.Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige Haan, N. de / Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

201.Zakboek voor de mediator Sloots, Lisette /  Sdu / 2017 / ©2017

202.Horen, zien en zwijgen : opsporing in dorpen en stadsbuurten met een gesloten leefgemeenschap Bervoets, E. / Politie & Wetenschap / [2017] / 2017

203.Wat als? Hoe de rechtspraak zich voorbereidt op een onzekere toekomst Verberk, Suzan / Sdu Uitgevers bv / 2017

204.Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Immerseel, S.F. van / Sdu Uitgevers / [2017] / ©2017

205.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 2 Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2017

206.Pensioenregelingen Schols-van Oppen, E.M.F. /   Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

207.Rechtspraak relatievermogensrecht. Kraan, C.A. /   SDU Uitgevers / 2017 / ©2017

208.Handleiding algemene verordening gegevensbescherming : een praktische gids voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in organisaties Alting van Geusau, V.W. / Sdu / [2017] / 2017

209.Stapel & De Koning studie-editie ; Deel 1 Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

210.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F.  / Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

211.Wegwijs in de btw Dongen, A. van / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

212.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

213.Wegwijs in de vennootschapsbelasting Bouwman, J.N. / Sdu Uitgevers / [2017] / ©2017

214.Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ Burg, M.P. van der /   Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

215.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Arendonk, H.P.A.M. van /  Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

216.Wegwijs in de loonbelasting Eenhoorn, P.H. /   Sdu Uitgevers / [2017] / ©2017

217.The future of transfer pricing Rocha, Sergio André / Sdu / [2017] / 2017

218.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen expertgroep Alimentatienormen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

219.Assessing BEPS: origins, standards and responses Christians, Allison / Sdu / [2017] / 2017

220.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

221.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

222.Wegwijs in de Inkomstenbelasting Arendonk, H.P.A.M van /  Sdu Uitgevers / [2017] / ©2017

223.Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Buijze, J.J. / Sdu Uitgevers / [2017] / 2017

224.Handleiding verhoor Amelsvoort, Adri van /   Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

225.Handleiding optreden plaats delict ; Stapel & De Koning studie-editie Amelsvoort, Adri van /  Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

226.BTW in de USA? : over cash flow taxation, border adjustments en VAT : rede waarvan een verkorte versie is uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 19 mei 2017 Wolf, Redmar / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

227.Handboek Wet werk en zekerheid Beltzer, R.M. / Sdu Uitgevers / 2017

228.Wegwijs in de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht Sijstermans, Jo J.G. / Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

229.Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk Janssen, Lydia /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

230.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

231.Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector Blok, P.H. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

232.Stapel & De Koning studie-editie : buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid ; Keuzedeel: Boa openbaar vervoer Sterk, Aart / Editie 2017 / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

233.Stapel & De Koning studie-editie ; Handhaver Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) Stapel, ... /  Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

234.Drukapparatuur Koets, E.C. / Sdu / 2017 / 2017

235.Grensoverschrijdende transacties en btw Rous, Jeffrey /   Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

236.Het levenstestament : nader verfijnd Anken, J.M. van / Sdu / 2017 / 2017

237.Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator Prein, Hugo /   Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

238.Kapitaalverzekeringen en eigenwoningsparen : het overgangsrecht van kapitaalverzekeringen, de KEW en SEW Bijnen, H.P.M. van /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

239.Handboek fiscaal insolventierecht Tekstra, A.J. / Sdu / 2017 / 2017

240.De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv. Bragt, I. van /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

241.De schatbewaarder : een heilzame waarschuwing Veldhuijsen, Huib / Sdu / [2017] / 2017

242.Huur en verhuur van woonruimte : in 88 vragen & antwoorden Sanden, P.G.H. van der /  Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

243.Leerboeken opleiding beveiliging Editie 2017 / Sdu / 2017-..

244.Vademecum DHW Volders, Herman / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

245.Big data in de zorg Ottes, L. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

246.De pratende, schrijvende en twitterende rechter: terughoudendheid troef Dijkstra, Sietske / Sdu Uitgevers bv / 2017

247.Wet normalisering rechtspositie ambtenaren : nieuwe arbeidsregels voor overheidspersoneel Dikkenberg, Rutger van den / Sdu / [2017] / 2017

248.Juridische aspecten van mediation Schutte, Eva   / Sdu Uitgevers / 2017

249.Heffingsgrondslagen douanerecht : classificatie, douanewaarde & oorsprong Boersma, B.J.B. /  Sdu / [2017] / 2017

250.Arbitrage Bitter, J.W. / Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

251.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Editie 2017 / Sdu Uitgevers / 2017

252.Onderneming en strafbaar feit Verbruggen, Aldo / Sdu / [2017] / ©2017

253.Het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging Zekic, N. / Sdu Uitgevers bv / 2017 / 2017

254.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wetten vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en de invoeringswet terzake ("KEI I t/m III") Sdu. Redactie /  Sdu / januari 2017 / ©2017

255.Teksten internationaal migratierecht ; Deel 2 Boeles, P. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

256.Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst van Boek 7, Titel 10, voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving Knipschild, E. / Sdu / 2017 / 2017

257.Compendium familie-erfgoedstrategie Autar, A.R. / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

258.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der   / Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

259.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /   Sdu Uitgevers / 2017 / 2017

260.Risico-inventarisatie en -evaluatie : methoden en valkuilen Alphen, Wim van / Sdu / 2017 / ©2017

261.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 3: Wettelijke kaders Frijters, C.H.C. /  Sdu / 2017 / 1989

262.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 2: Beveiliging van objecten Kapma, S. /  Sdu / 2017 / 1989

263.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 1: Waarnemen, praktisch handelen en rapporteren Cuber, H.M.B. /  Sdu / 2017 / 1989

264.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /  Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

265.Rechtspraak intellectuele eigendom Geerts, P.G.F.A. /  Sdu uitgevers / 2017 / ©2017

266.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /   Sdu Uitgevers / 2017 / ©2017

267.Handboek mediation Brenninkmeijer, Alex /  Sdu / 2017 / 2017

268.Invloed op besluitvorming Fundter, Bert / Sdu Uitgevers b.v. / 2017 / 2017

269.Magnificently unprepared for the long littleness of life? : over de constitutionele haken en ogen van 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' Laemers, M.T.A.B. / Sdu / 2016 / 2016

270.Echtscheidingserfrecht : de implicaties van scheidingen op het erfrecht : een erfenisvakdag over scheiding als bron van nalatenschapsconflict Boshouwers, K.A. / SDU Opleidingen en Events / 2016 / 2016

271.Terug in de toekomst : geschiedenis van het generieke informatie- en automatiseringsbeleid van de Nederlandse overheid van 1985 tot 2015 Meijer, R.A.M. / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

272.De rechter tussen staat en straat Heijne, Bas / Sdu Uitgevers bv / 2016

273.Het Nederlandse erfrecht : wat kan ik bij testament regelen? : meer dan 675 veel voorkomende praktijkvragen over de wijze waarop een nalatenschap in Nederland vererft en wat men in een testament kan regelen Zwieten, Klazien van / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

274.Nieuw huwelijksvermogensrecht : tekst en toelichting Burgerhart, Wouter / Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

275.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Buissing, J.G. /  Sdu / [2016] / ©2016

276.Formulieren voor de leerplichtambtenaar : voorlichting, brieven, richtlijnen, formulieren 1 0e druk / Sdu Uitgevers / december 2016

277.De strijd om de rechterlijke macht Brenninkmeijer, Alex / Sdu Uitgevers bv / 2016

278.De Omgevingswet toegelicht : overzicht, inzicht en handreikingen ; Omgevingswet in uitvoering Nijs, Piet de / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

279.Omgevingswet in uitvoering Sdu Uitgevers / 2016-

280.Pensioen en scheiding Thijssen, W.P.M. /  Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

281.Memo Wzd : de betekenis van de Wzd voor de praktijk Steen, S.M. / Sdu Uitgevers / oktober 2016 / 2016

282.Arbobeleid : verbeteren en borgen van veiligheid en duurzame inzetbaarheid Visser, Remco / Sdu / 2016 / 2016

283.Autobrief II Elbert, H.E. / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

284.Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2012-2015 Berge, I.J. van den / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

285.Crisis nood opvang : een praktisch werkboek Kronieger, Ralph / Sdu / 2016 / 2016

286.Handvatten voor het opheffen van conservatoir beslag Viruly, A.J.F. / Sdu / [2016] / 2016

287.Procederen en bewijzen Stein, H.A. /   Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

288.Beslag- en executierecht in de (dagelijkse) praktijk Stein, H.A. /   Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

289.Het proces Bijlsma, P.J.S.M. / Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

290.Arbeidsrecht en mediation : de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk Knipschild, Eva /   Sdu / 2016 / ©2016

291.Fatsoenlijke flexibiliteit : de invloed van ILO-conventie 181 en de regelgeving omtrent uitzendarbeid Haasteren, Fred C.A. van / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

292.25 jaar Jar : jubileumuitgave : Jar 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid Sdu / [2016] / 2016

293.Eenvoudig belasting heffen : tussen droom en daad Arendsen, Rex / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

294.Mediation in arbeidsconflicten Griendt, H.F.M. van de /  Sdu / 2016 / 2016

295.Certificering van aandelen bij NV en BV ; Serie ondernemingsrecht. B: Kapitaalvennootschappen Garcia Nelen, S.B. / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

296.Handboek Wet geneesmiddelenprijzen Wissen, R.G.T. van / Sdu / 2016 / 2016

297.Grensoverschrijdende transacties en btw Rous, Jeffrey / Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

298.Wegwijs in de Successiewet Sonneveldt, F.   / Sdu Uitgevers / [2016] / ©2016

299.Actuele criminologie Dijk, Jan van /  Sdu / 2016 / ©2016

300.Rechtspraak gezondheidsrecht Dorscheidt, J.H.H.M. / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

301.Naar een eigen ruimtelijke identiteit : nieuwe ruimtelijke visie: niet zuiver 'rule-based', maar meer 'principle-based' : eenvoudige werkwijze om, samen met andere actoren, te komen tot gebieden met meer onderscheidend vermogen Dekkers, Herman / Sdu Uitgevers BV / 2016 / 2016

302.Arbeidsrecht in de praktijk Genderen, D.M. van / Sdu / 2016 / 2016

303.Virussen en voedsel Boer, Enne de / Editie 2016-2017 / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

304.Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk Kavelaars, P. /   Sdu Uitgevers / [2016] / ©2016

305.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

306.Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen Niessen-Cobben, R.M.P.G. /  Sdu Uitgevers / [2016] / ©2016

307.Cumulatie van belastingen : een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting) Dijkstra, C.G. / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

308.Leerboeken opleiding beveiliging ; Werkboek professioneel beveiliger : voorbereiding op het praktijkexamen Jong, G.M. de / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

309.Aanbestedingswet herzien : doorbraak of gemiste kans? Sandee, Richard / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

310.Dispute resolutions in international tax matters Campo, Carolina del / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

311.Herijking rechtsbijstand: 'Verrassend eenvoudig' : interview met Aleid Wolfsen, voorzitter commissie rechtsbijstand Noordegraaf, Mirko / Sdu Uitgevers bv / 2016

312.Rechtspraak burgerlijk procesrecht Nispen, C.J.J.C. van /  Sdu / 2016 / 2016

313.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wetsvoorstellen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht ("Wetsvoorstellen KEI") Sdu. Redactie / Sdu / juli 2016 / ©2016

314.Buitengewoon Mols : liber amicorum prof. mr. G.P.M.F. Mols Klip, André / Sdu / 2016 / 2016

315.The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation Helminen, Marjaana / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

316.Dispute resolution procedures in international tax matters Campo, Carolina del / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

317.De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra : een innovatief instrument voor risicomanagement Sprangers, Huub F.A. / Sdu / 2016 / 2015

318.Steeds minder vrijblijvend : internationale samenwerking in strafzaken Ferdinandusse, Ward / Sdu / 2016 / 2016

319.De Europese Erfrechtverordening voor het notariaat : een praktische handleiding teegmans, A.M. / 1e druk / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

320.De vernieuwde WBSO: integratie RDA in de S&O-afdrachtvermindering Heijningen, S.A. van / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

321.Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst van Boek 7, Titel 10, voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving Knipschild, E. /  Sdu / 2016 / ©2016

322.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

323.WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) Westen, G.W.B. van / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

324.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen expertgroep Alimentatienormen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

325.Alimentatieverplichtingen:  -Lückers, M.L.C.C. de   Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

326.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /   Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

327.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Editie 2016  / Sdu Uitgevers / 2016

328.Functioneren en disfunctioneren Lombarts, M.J.M.H. / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

329.Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting Wolf, R.A. /  Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

330.Teksten internationaal migratierecht ; Deel 2: EU-wetgeving Boeles, P. / Editie 2016  / Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

331.Wegwijs in de btw Ettema, C.M. /  Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

332.Consultatie bij fiscale wetgeving Kreveld, N.M.A. van / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

333.Boek 5 BW van de toekomst : over vernieuwingen in het zakenrecht Verstappen, L.C.A. / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

334.Terrorisme : strafrechtelijk becommentarieerd Lintz, J.M. / Sdu / 2016 / 2016

335.JHG : EU-Handvest selecties Pahladsingh, Aniel / Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

336.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /  Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

337.Uyt saecke des doots : het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast Kooiman, W.R. / Sdu Uitgevers / [2016] / 2016

338.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /   Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

339.Compendium overdrachtsbelasting 2016 Straaten, J.C. van /  Sdu uitgevers / [2016] / 2016

340.Rechtspraak erfrecht Albers-Dingemans, R.L. /  Sdu Uitgevers / 2016 / 2016

341.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

342.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2016 / ©2016

343.Be (a)ware : legal risk management & compliance : Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015 Tervoort, Arie / SDU / 2015 / ©2015

344.Leerboeken opleiding beveiliging Sdu Uitgevers / 2015-...

345.Altijd dienstbaar, niemands Knegt : liber amicorum voor dr. Robert Knegt Knegt, Robert / Sdu / 2015 / 2015

346.Voorbij vrijblijvendheid : leidraden voor het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke beslissingen Bock, Ruth de / Sdu Uitgevers bv / 2015

347.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 2: Beveiliging van objecten Kapma, S.A. /   Sdu / 2015 / 2015

348.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 1: Communicatie Cuber, H.M.B. /  Sdu / 2015 / 1989

349.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger 3: Werken binnen wettelijke kaders Frijters, C.H.C. /  Sdu / 2015 / 1989

350.Schrijven met een vork : 100 columns uit de advocatuur Kaaks, Matthijs / Sdu / 2015 / 2015

351.Een eeuw cassatie in belastingzaken Niessen-Cobben, R.M.P.G. / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

352.De kunst van het kiezen : help ontdekken, wat bekend is maar niet wordt beseft! Bax, Guus / Sdu / 2015 / ©2015

353.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wetsvoorstellen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht ("Wetsvoorstellen KEI") Sdu. Redactie / Sdu / december 2015 / 2015

354.Scheidingsmediation Zonnenberg, L.H.M. /   Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

355.Heffing aan de grens : een vergelijkende studie naar de heffing van btw en van douanerechten vanwege overschrijding van de buitengrens van de Europese Unie Spiessens, A.E. / Sdu Uitgevers / [2015] / ©2015

356.Tweehonderd jaar Rijksbelastingen Vording, Henk / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

357.De orde in het bestuursrecht : een praktische toelichting op bestuursrechtelijke aspecten van de Advocatenwet Koenraad, L.M. /  Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

358.Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk Frequin, Michel /   Sdu Uitgevers / [2015] / ©2015

359.Fire dynamics : technical approach, tactical application Lambert, Karel / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

360.Brandbestrijding : technisch bekeken, tactisch toegepast Lambert, Karel / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

361.Handboek fysieke belasting : een complete methode voor het inventariseren en oplossen van knelpunten Peereboom, K.J. /  Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

362.Be (a)ware : legal risk management & compliance : Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015 Tervoort, Arie / SDU / 2015 / 2015

363.Bedrijf & Recht Keizer, J. / Sdu Uitgevers bv / 2015

364.Academische vrijheid: een voorbeeld voor professionele autonomie? Laemers, Miek / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

365.Ambtenaren! : 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten Pepers, Jeroen /   [Sdu] / augustus 2015 / 2015

366.Management control techniques for government and non-profit organisations Klaassen, Henk / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

367.Basic knowledge document recognition : identity recognition based on ID-documents and the control of valuable documents, based on their security features, with or without the use of resources and/or tools plus, for those who wants to know a little bit more Hollegie, Joop H.J. /  Sdu Publishers / 2015 / 2015

368.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Buissing, J.G. /  Sdu / [2015] / ©2015

369.Beleidsbemiddeling Kramer, Aik / Sdu / 2015 / 2015

370.The ship captain's medical guide : supplement medical supplies = Geneeskundig handboek voor de scheepvaart : supplement medische uitrusting Goddijn, Marion /  Sdu / [2015] / ©2015

371.Deelnemingsvrijstelling Albert, P.G.H. /  Sdu Uitgevers / [2015] / ©2015

372.Vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek Nan, Joost S. / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

373.Hoe zit het met het (nieuwe) arbeidsrecht? Hogewind-Wolters, P.A. / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

374.Bindend advies Ernste, P.E. / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

375.Groepsmediation : dynamiek, procesontwerp en werkvormen Thiebout, Marjolein / Mediators federatie Nederland (MfN) / 2015 / ©2015

376.Arbeidsrecht in insolventie : een rechtsvergelijking Hufman, P. / Sdu / 2015 / 2015

377.Belastingarresten lezen en analyseren Lubbers, A.O. /   Sdu Uitgevers / [2015] / ©2015

378.De Wet inkomstenbelasting 2001 : met hoofdzaken loonbelasting Niessen, R.E.C.M. /   Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

379.Hijs- en hefmiddelen : veilig werken in het verticaal transport Vereniging Verticaal Transport /   Sdu / 2015 / ©2015

380.Tekst en toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 : zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2015 Verberne, G. / Editie 2015 / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

381.Wegwijs in de vennootschapsbelasting Bouwman, J.N. /  Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

382.Wegwijs in de Inkomstenbelasting Arendonk, H.P.A.M van /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

383.Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ Burg, M.P. van der / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

384.Wegwijs in de Successiewet Martens, C.J.M. /  bijgewerkt tot 1 juli 2015 / Sdu Uitgevers / [2015] / ©2015

385.Arbeidsrecht voor HR-management Kersten, T.B.M. /   Sdu / [2015] / 2015

386.Wegwijs in de loonbelasting Eenhoorn, P.H. /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

387.Rechtspraak relatievermogensrecht Kraan, C.A. /  Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

388.Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht Burgers, I.J.J. /  Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

389.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /  Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

390.De nieuwe advocaat : nieuwe kansen voor ondernemende advocaten Dullaert, Christ'l / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

391.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Arendonk, H.P.A.M. van /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

392.Arbeidsrecht in de praktijk Genderen, D.M. van / Sdu / 2015 / 2015

393.Dossiervorming en privacy voor HR-management Kersten, T.B.M. / [Sdu Uitgevers bv] / [2015] / 2015

394.Pensioenregelingen Schols-van Oppen, E.M.F. /   Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

395.Kapitaalverzekeringen en eigenwoningsparen : het overgangsrecht van kapitaalverzekeringen, de KEW en SEW Bijnen, H.P.M. van /   Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

396.Wet werk en zekerheid : geldende wettekst van Boek 7, Titel 10, na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, de Verzamelwet SZW 2015 en de Wet aanpak schijnconstructies; voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving Knipschild, E. /  Sdu / 2015 / ©2015

397.Werken met chemische producten : wat moet je regelen en hoe doe je dat? Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

398.Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ Vestering, P.G. / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

399.Handboek Wet werk en zekerheid Beltzer, R.M. / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

400.The practical protection of taxpayers' fundamental rights Baker, Philip / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

401.Tax incentives on research and development (R&D) Danon, Robert J. / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

402.Ambtenaren! : 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten Pepers, Jeroen / SDU / [2015] / 2015

403.Leren van ongevallen : een overzicht van analysemethodieken Alphen, W.J.T. van /   Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

404.Ergonomie compact : human factors: gegevens voor het ontwerpen en beoordelen van werksituaties en producten Peereboom, Kees /   Sdu / [2015] / 2015

405.Belastingverdrag Nederland-Duitsland Horyon, M.G.M. / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

406.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 3: Werken binnen wettelijke kaders Frijters, C.H.C. /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

407.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 2: Beveiliging van gebouwen Kapma, S.A. /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

408.Compendium estate planning Blokland, P. /   Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

409.Wegwijs in de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht Sijstermans, Jo J.G. /   Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

410.Tekst en toelichting milieueffectrapportage Velsen, S.M. van / Editie 2015 / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

411.Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel : terug en vooruitblik Steyger, E. / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

412.De stand van de advocatuur & het notariaat ...Sdu Uitgevers / 2015

413.Kind en scheiding Koens, M.J.C. /   Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

414.Gestage groei economie, overheidstekort neemt af : centraal economisch plan 2015 Sdu Uitgevers / maart 2015 / ©2015

415.Wet werk en zekerheid : geldende wettekst van Boek 7, Titel 10, na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en de Verzamelwet SZW 2015; voorzien van overgangsrecht en het Ontwerpbesluit transitievergoeding Knipschild, E. /  Sdu / 2015 / ©2015

416.Herziene vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Bresser, H.J. / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

417.Teksten internationaal migratierecht ; Deel 2: EU-wetgeving Boeles, P. / Editie 2015  / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

418.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Editie 2015  / Sdu Uitgevers / 2015

419.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

420.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen expertgroep Alimentatienormen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

421.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

422.De Wet gemeenschappelijke regelingen helder uitgelegd : voor (eiland)raadsleden, Statenleden en andere geinteresseerden actief in de gemeenten, provincies, waterschappen en op de BES-eilanden Boers, Els / Sdu / 2015 / 2015

423.Participatiewet en quotum Dikkenberg, Rutger van den / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

424.De eigen woning in de Wet IB 2001 Mourik, M.J.J.R. van / Sdu Uitgevers / 2015

425.'Over leren en ontwikkelen en de kwaliteit van de rijksdienst' : op zoek naar de best opgeleide ambtenaar Fortunati, Christa / Sdu Uitgevers / 2015 / 2013

426.De werkkostenregeling 2015 Kawka, M.L. / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

427.Nettolijfrente en nettopensioen Staats, G.M.C.M. / Sdu Uitgevers / [2015] / 2015

428.Fraude Scharenborg, Martin / Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

429.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

430.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /   Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

431.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /   Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

432.Rechtspraak intellectuele eigendom Geerts, P.G.F.A. /  Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

433.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /  Sdu Uitgevers / 2015 / 2015

434.Rechtspraak Verzekeringsrecht Wissink, A.A.J. /  bijgewerkt tot 1 september 2014 / Sdu Uitgevers / 2015 / ©2015

435.De dynamische gemeente : met 5D's naar een moderne arbeidsrelatie bij gemeenten Evers, George / Sdu / [2014] / 2014

436.Rechtspraak: waarheidsvinding als een (zelf)kritische praktijk. Rechtspraak en digitalisering (deel 3): Digitalisering en het gezag van de rechter. De sixpack van de rechter: een deugdethische benadering van rechtspraak. Rechtspraak en digitalisering (deel 4): De andere kant van KeI: KeI O&O Giard, Raimond / Sdu Uitgevers bv / 2014

437.Woordenlijst Nederlandse taal Permentier, Ludo /  Lannoo Uitgeverij / juni 2014 / ©2005

438.De zieke werknemer in beweging Jong, P.R. de / Sdu Uitgevers bv / 2014 / 2014

439.Belastingvoordelen van zonnepanelen : voor particulieren en ondernemers Clous, O. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

440.Intellectuele eigendom en ICT Meijboom, A.P. /  Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

441.Symposium 20 jaar <<JB>> : de metamorfose van het bestuursprocesrecht en de bestuursrechter nieuwe stijl : voor- en nadelen voor burger, bestuur en rechter Nihot, P.K. / Sdu Uitgevers bv / 2014 / 2014

442.Basisboek onderwijsrecht : een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs Huisman, P.W.A. / Sdu Uitgevers bv / 2014 / ©2014

443.Lijfrenten in de wet IB 2001 : (inclusief overgangsrecht) Staats, G.M.C.M. /  Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

444.Vertegenwoordigers in tijden van verandering Dam, M.J.E.M. van / Sdu / [2014]

445.Formulieren voor de leerplichtambtenaar : voorlichting, brieven, richtlijnen, formulieren  / Sdu Uitgevers / december 2014

446.De erfrechtverordening Vlas, P. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

447.Succesvol procederen bij de belastingrechter Jansen, M. /  Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

448.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Buissing, J.G. /   Sdu / [2014] / ©2014

449.HACCP: gevaren- en risicoanalyse Besseling, Paul / Editie 2015 / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

450.Rechtspraakdata: open, linked en big Opijnen, Marc van / Sdu Uitgevers bv / [2014]

451.Luchtvaartlogistiek : een dynamische keten in perspectief Damme, Dick van / Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

452.JB Select Schlössels, R.J.N.  / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

453.De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht Spijkerboer, Thomas / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

454.Inleiding telecommunicatierecht Gijrath, S.J.H. / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

455.Geluidaanpak in gemeenten Laak, Peter van de / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

456.Avonturen van mr. X : de advocaat in 100 opvallende tuchtrechtuitspraken Sillevis Smitt, Trudeke / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

457.SJD en de nieuwe kwetsbaarheid : een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening Bollinger, Stijn / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

458.Mensbeelden en strafrecht Claessen, Jacques / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

459.Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving Rozendal, A. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

460.Broos herstel, koopkracht stijgt Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden / Centraal Planbureau : Sdu Uitgevers / september 2014 / 2014

461.Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst inclusief reparatiewetgeving en overgangsrecht Knipschild, E. / Sdu / 2014 / ©2014

462.Het begrip 'belang' in de nederlandse belastingwetgeving Rozendal, A. / Sdu / 2014

463.Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator Prein, Hugo / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

464.'Collectief vakmanschap' : leren van professionele standaarden in andere beroepsgroepen Schiffelers, Marie-Jeanne / Sdu Uitgevers bv / [2014]

465.Wegwijs in de Successiewet Martens, C.J.M. /   bijgewerkt tot 1 juli 2014 / Sdu Uitgevers / [2014] / ©2014

466.Cassatietechniek Boksem, Jan / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

467.Rechtspraak Burgerlijk procesrecht Nispen, C.J.J.C. van / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

468.Wegwijs in de fiscaliteit Niessen, R.E.C.M. /  Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

469.Actuele criminologie Dijk, Jan van /   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

470.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   Sdu Uitgevers / [2014] / ©2014

471.Vreemdelingenrecht in vogelvlucht Lodder, Gerrie / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

472.Huurrecht bedrijfsruimte Kerpestein, G.M. /  Sdu Uitgevers bv / 2014 / ©2014

473.Qualification of taxable entities and treaty protection Lang, Michael / Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

474.Cross-border outsourcing : issues, strategies and solutions Desai, Pinakin / Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

475.The ship captain's medical guide : supplement medical supplies = Geneeskundig handboek voor de scheepvaart : supplement medische uitrusting Goddijn, Marion /  Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

476.Wet werk en zekerheid : nieuwe regels voor ontslag, WW en flex Dikkenberg, Rutger van den / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

477.Natuurschoon en rijksmonumenten Bevaart-van der Plas, M. /  Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

478.Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang Es, J.A.G. van / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

479.Gelijke behandeling van het ongelijke : belastingheffing van individuele en collectieve belegging Vermeulen, Hein / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

480.Bedrijfsruimten : inrichting, transport en opslag Simonis, Ronald M.H.G.M. /   Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

481.De preventiemedewerker : de aanjager bij het opzetten en verbeteren van arbobeleid Visser, Remco /  Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

482.Compendium estate planning Autar, A.R.  / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

483.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen werkgroep Alimentatienormen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

484.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

485.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

486.Ongevallenonderzoek : de eerste stap in het leren van ongevallen Alphen, W.J.T. van /  Sdu Uitgevers / 2014

487.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der  / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

488.Ethiek en gezondheidsrecht Hartogh, G.A. den / SDU Uitgevers / 2014 / 2014

489.Zakboek Wegenverkeerswet  , Ton van der /  Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

490.Rechtspraak beroepsuitoefening notaris Holtman, R.J. /  Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

491.Postrelationele solidariteit Mourik, M.J.A. van / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

492.Uitbreiding schenkingsvrijstelling Schols, B.M.E.M. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

493.Zin en onzin in de  , G.M.H.C. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

494.Governance in de rechtspraak Frissen, Paul / Sdu Uitgevers BV / maart 2014

495.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

496.Wegwijs in de algemene wet inzake rijksbelastingen Niessen-Cobben, R.P.M.G. /   Sdu Uitgevers / maart 2014 / 2014

497.De toekomst van de letselschadepraktijk : voordrachten gehouden op het symposion van de Vereniging van Letschelschade Advocaten 2014 Faure, M.G. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

498.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Editie 2014  / Sdu Uitgevers / 2014-...

499.Wegverkeersgeluid : een beschrijving van alle aspecten over het geluid van wegverkeer Schoonderbeek, Wim / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

500.Risico-inventarisatie en -evaluatie : methoden en valkuilen Alphen, Wim van /   Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

501.Teksten internationaal migratierecht ; Dl. 2: EU-wetgeving Boeles, P. / Editie 2014  / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

502.Het proces Bijlsma, P.J.S.M. / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

503.Gezondheidsrisicio's van gevaarlijke stoffen : beoordelen en beheersen van de blootstelling aan toxische stoffen Visser, Remco /  Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

504.Leerlingbemiddeling in het onderwijs: de kracht van leeftijdgenoten : op weg naar een breder perspectief Eldik Thieme, Carla van / Sdu Uitgevers bv / 2014 / 2014

505.Herziening eigenwoningregeling Mourik, M.J.J.R. van / Sdu Uitgevers / [2014] / ©2014

506.Loonstamrechten Staats, G.M.C.M. / Sdu Uitgevers / [2014] / 2014

507.Europese grondrechten en beginselen in het belastingrecht Poelmann, E. / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

508.De (pro)actieve patroon : succesvol opleiden en begeleiden van juristen Dullaert, Christ'l /   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

509.Modern migratiebeleid : tekst en toelichting Reurs, M.A.G. /   Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

510.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

511.Financiën van de decentrale overheden : handboek public management Wassenaar, M.C. /  Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

512.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 3: Werken binnen wettelijke kaders Frijters, C.H.C. /  Sdu Uitgevers / 2014 / 1989

513.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 2: Beveiliging van gebouwen Kapma, S.A. /  Sdu Uitgevers / 2014 / 1989

514.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 1: Communicatie Cuber, H.M.B. /   Sdu Uitgevers / 2014 / 1989

515.De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands : voor raadsleden en andere geinteresseerden actief in de gemeente Boers, Els / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

516.Compendium overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van  / Sdu Uitgevers / [2014] / ©2014

517.Dagloonbesluit werknemersverzekeringen : tekst & artikelsgewijs commentaar Wit, A. / Eerste druk / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

518.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bessems, L.G.J. /   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

519.Grondslagen van het verzekeringsrecht Huizen, Ph.H.J.G. van /  Sdu Uitgevers bv / 2014 / ©2014

520.(Echt)scheidingsprocesrecht Hartog Jager, W.H.B. den / Sdu Uitgevers / 2014 / ©2014

521.Voedings- en gezondheidsclaims Grtl, Christine   Sdu Uitgevers / 2014 / ©2013

522.Biologische agentia : veilig werken met micro-organismen Alphen, W.J.T. van  / SDU uitgevers / 2014 / ©2014

523.(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht Maas de Bie, A.R. van  / Sdu Uitgevers / 2014 / 2014

524.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Buissing, J.G. /  Sdu uitgevers / 2014 / ©2014

525.Wegwijs in de invorderin gNiessen-Cobben, R.M.P.G  / Sdu Uitgevers / [2014] / ©2014

526.Gids gemeentebesturen 2013/2014 Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

527.Gids gemeentebesturen 2013 Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Sdu Uitgevers / 2013 / 2012

528.Rechters, ga experimenteren! Laan, Peter H. van der / Sdu Uitgevers bv / 2013

529.Arbeidsverhoudingen onder druk Beer, P.T. de / Sdu Uitgevers / [2013] / 2013

530.Grondrechten in de Nederlandse rechtspraak Wiggers, Willem / Sdu Uitgevers / 2013

531.Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht : een theoretisch, rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek Hout, M.B.A. van / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

532.Eindrapportage programma SPEER : terugblik op de invoering van ERP bij Defensie Burg, J.G. van der / Sdu Uitgevers / [november 2013] / 2013

533.Handhaving binnen de Leerplichtwet Bruin, C.M. de / Editie 2013 / Sdu Uitgevers bv / 2013 / 2013

534.Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst : stand van zaken 2012 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

535.Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht : een theoretisch, rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek Hout, Maria Bernarda Antonia van / Sdu Uitgevers / 2013

536.Kan het goedkoper? Dam, Marcel van / Sdu Uitgevers / [2013]

537.Werken onder warme omstandigheden : praktische richtlijnen voor het beheersen van de risico's van warmtebelasting tijdens het werk Havenith, G. /  Sdu uitgevers / 2013 / ©2013

538.Beeldschermwerk : richtlijnen en tips voor verantwoord werken met beeldschermen Horsten, F. /  Sdu uitgevers / 2013 / 2013

539.Veilig werken in een explosieve atmosfeer : een praktische gids over de ATEX-verplichtingen Jansen, G.A. /  Sdu uitgevers / 2013 / ©2013

540.Krimp in het onderwijs Laemers, M.T.A.B. / Sdu Uitgevers / [2013] / 2013

541.Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk Kavelaars, P. /   Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

542.Rechtspraak relatievermogensrecht Breederveld, B. / Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

543.De economie van het advocatenkantoor Haas, Maarten de /  Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

544.Een empathische wetgever : meta-evaluatie van empirisch onderzoek naar de werking van wetten Veerman, G.J. / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

545.De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming = The legal infrastructure of the social company Helder, Robert / Sdu uitgevers / 2013 / 2013

546.Arbo- en verzuimbeleid : een onmisbare pijler voor duurzame inzetbaarheid Paul, Jeannette /   Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

547.Verfverwerking : veiligheid, gezondheid en beheersmaatregelen Boeckhout, C.I. /  Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

548.Laboratoria : verantwoord omgaan met risico's in chemische, biologische, medische en fysische laboratoria Steeg, Mart van der /   Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

549.The working lives of judges in England and Wales Bouman, Marlies / Sdu Uitgevers / 2013

550.NL-omzetbelasting of EU-btw? : over een almachtig hof en een parlement dat naar huis kan Wolf, R.A. / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

551.De rechter-commissaris Atteveld, J.M.A. van / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

552.Sturende belastingheffer een monster? : juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en 'tax nudging' Boer, J.P. / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

553.Notariële bescherming ouderen Blankman, C. / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

554.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de  / Sdu Uitgevers / 2013

555.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de / 1 Sdu Uitgevers / cop. 2013

556.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen werkgroep Alimentatienormen 2013, met aanvullingen tweede helft 2013 Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / cop. 2013

557.Hoe te reageren op misdaad? : op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel Ouwerkerk, Jannemieke / SDU / 2013

558.Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen : vervolgonderzoek 2013 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

559.Handboek overvallen : preventie, actie & nazorg Bongers, G.M.H.C. /   Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

560.Waar gaat het over? Verschoof, R.J. / Sdu Uitgevers /  2013

561.Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht Boer, J.P. / Sdu Uitgevers / 2013

562.Preventie van zware ongevallen : hoe beheers je gevaren en risico's van het werken met gevaarlijke stoffen Villevoye, J.M.P. / Sdu Uitgevers / 2013

563.Werkdruk, stress en energie : gezond, uitdagend en zinvol werk voor medewerkers en management Bekkum, Peter W.J. van /   Sdu Uitgevers /  2013

564.Veilig werken op daken : regelgeving en maatregelen in bouw- en beheersfaseB erkhout, J.C. /  Sdu Uitgevers / 2013

565.Themakatern leerlingenprognoses : voor primair en voortgezet onderwijs Keizer, Bé / Sdu Uitgevers / 2013

566.WED Brouwer, D.V.A. / Sdu Uitgevers /  2013

567.Rechtspraak erfrecht Albers-Dingemans, R.L. / Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

568.Witte inkt Vrij, Erik / 1e dr / Sdu Uitgevers / 2013

569.Wegwijs in de Successiewet Martens, C.J.M. /   bijgewerkt tot 1 juli 2013 / Sdu Uitgevers /   2013

570.Dagloonbesluit werknemersverzekeringen : artikelsgewijze tekst en toelichting per 1 juni 2013 Sdu Uitgevers / 2013

571.Evidence based loopbaanbeleid Schellekens, C.M.F. / Sdu Uitgevers / 2013

572.JHG : EU-handvest selecties Pahladsingh, Aniel / Sdu Uitgevers / 2013 / copyright 2013

573.Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht Burgers, I.J.J. / Sdu Uitgevers /  2013

574.De ondertoezichtstelling 90 jaar, versleten of vitaal? Bruning, M.R. / Sdu Uitgevers / 2013

575.IFRS leerboek Backhuijs, Jan / Vierde dr / Sdu Uitgevers /  2013

576.Wegwijs in de loonbelasting Eenhoorn, P.H. / Sdu Uitgevers /  2013

577.Mediation in de zorg : over conflicten in de gezondheidszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen Berg, A.A. van den /  Sdu Uitgevers /  2013

578.Euro 19.650 boete! : wat hebben huurders nog meer te vrezen? : 66 praktische vragen én antwoorden over huurrecht woonruimte Sanden, P.G.H. van der / Sdu Uitgevers / 2013

579.Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht Jansen, P.G.M. /   Sdu Uitgevers / 2013

580.Wegwijs in de vennootschapsbelasting Bouwman, J.N. /   bijgewerkt tot en met 31 mei 2013 / Sdu Uitgevers / [2013] / 2013

581.Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ Burg, M.P. van der / Sdu Uitgevers / cop. 2013

582.Wegwijs in de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht Sijstermans, Jo J.G. / 1e dr / Sdu Uitgevers / cop. 2013

583.Broken window theory Posthumus, Ed / Sdu Uitgevers / 2013

584.Bedrijf & recht.Keizer, J. /  Sdu Uitgevers / 2013

585.Parlementair onderzoek : een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Loeffen, S.C. / Sdu Uitgevers /   2013

586.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   bijgewerkt tot 1 juli 2013 / Sdu Uitgevers / cop. 2013

587.De dga en zijn pensioen Buijze, J.J. /  Sdu Uitgevers / 2013

588.Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties : handboek public management Hakvoort, J.L.M. /  Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

589.Wegwijs in de inkomstenbelasting Arendonk, H.P.A.M. van /  bijgewerkt tot en met 1 januari 2013 / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

590.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Arendonk, H.P.A.M. van /   bijgewerkt tot maart 2013 / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

591.Mediation in belastingzaken : anders en effectief Booij, Arnaud / Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

592.Transport over de weg: goederenvervoer : veilig en gezond werken bij transport, opslag, laden en lossen Groot, Marinka de /   Sdu Uitgevers / 2013

593.Wegwijs in de btw Ettema, C.M. / Sdu Uitgevers / 2013

594.Elektronisch contracteren Stuurman, C. /  Sdu Uitgevers / 2013

595.Rechtspraak en transparantie: inbreng voor een noodzakelijk debat Prins, Corien / Sdu / 2013

596.Praktijkboek bouwcontracten Boer, Marco de /  Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

597.Cassatie in strafzaken : een rechtsbeschermend perspectief Röttgering, Anne Elisabeth Maria / Sdu] / 2013

598.De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv Bragt, I. van /  Sdu Uitgevers / 2013

599.Controlekamers : richtlijnen voor de organisatie, inrichting en informatiepresentatie Jansen, J.P. /  Sdu Uitgever / 2013

600.Aansprakelijkheid : werkgeversaansprakelijkheid voor arbeingevallen en beroepsziekten Poort, R.O.B. /  Sdu Uitgevers / 2013

601.De burger kan het niet alleen : digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers Bommeljé, Yvette / Sdu Uitgevers / 2013

602.Praktijkboek bodemhandhaving : editie 2013 Luinge, Robert / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

603.Contractmanagement bij DBFMO-projecten Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

604.Up or out? : archetypen en de 'fit' van persoon en organisatie in Nederlandse advocatenkantoren Haas, Maarten de / Sdu Uitgevers / 2013

605.Protocol : het handboek voor de ceremoniemeester Groot, Henrik de / Sdu / cop. 2013

606.De KNO-arts en tuchtrecht, 2003-2013 Leusden, M.B. van / Sdu Uitgevers / 2013

607.Duurzaamheid intensieve veehouderij : vervolgonderzoek 2013 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

608.Praktijkgids landkaart levensmiddelenrecht Scholten-Verheijen, Irene / Editie 2013 / Sdu Uitgevers / 2013

609.Compendium samenwonen Autar, Aniel R. / Sdu Uitgevers / 2013

610.Distributie van software Putt, Polo van der /   Sdu Uitgevers / 2013

611.'k Moet eerlijk zeggen : vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk ter gelegenheid van zijn afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 24 mei 2013 Graaf, A.C.G.A.C. de / Sdu Uitgevers / 2013

612.Brandveiligheid : praktische richtlijnen voor brandveiligheid in de industrie Villevoye, Jos / 1e dr / SDU Uitgever / 2013

613.Ioniserende straling : veilig werken met radioactiviteit en ioniserende straling Elsäcker-Degenaar, I.H. van / SDU Uitgever / 2013

614.Kantoren : richtlijnen voor gezonde en succesvolle kantoorhuisvesting Horsten, Fieke /  SDU Uitgevers / 2013

615.De Willem : andere antwoorden, innovatie van onderop Crépin, Ton / Sdu uitgevers / [2013]

616.Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities Oberson, Xavier / Sdu Uitgevers /  2013

617.The taxation of foreign passive income for groups of companies Dahlberg, Mattias / Sdu Uitgevers /  2013

618.Rechtspraak mediation Boshouwers, P.H.A. /  Sdu Uitgevers /  2013

619.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. /  Sdu Uitgevers / 2013

620.Met de overheid om tafel : fair play aan beide kanten Allewijn, Dick /  Sdu Uitgevers / 2013

621.De beleggingsdeelneming Lohuis, H. / Sdu Uitgevers / 2013

622.Cassatie in strafzaken : een rechtsbeschermend perspectief Röttgering, A. E. M. / Sdu Uitgevers / 2013

623.In de schaduw van het slachtoffer : inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2013 Klaassen, C.J.M. / Sdu Uitgevers / 2013

624.Land uit zee : de aanleg van de Tweede Maasvlakte Tissink, Ad / Sdu Uitgevers / cop. 2013

625.Indicatoren voor kwaliteit in de zorg Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

626.Aanpak van ICT door het Rijk 2012 : lessons learned Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2013

627.Met oog voor detail : liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013 Groeneveld, Th. / Sdu Uitgevers / 2013

628.Legionella : risicobeheersing proces en koelwater Oesterholt, F.I.H.M. / 4e ed / Sdu Uitgever / 2013

629.De waarde(n) van het arbeidsrecht : liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Heerma van Voss, Guus / Sdu Uitgevers] / 2013

630.Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid Smeehuijzen, J.L. / Sdu Uitgevers / 2013

631.Serie ondernemingsrecht ; A: Algemeen Kroeze, M.J. / Sdu Uitgevers / 2013-...

632.Aanstekelijk leiderschap : 13 pioniers in het publieke domein Schijf, Connie / Sdu Uitgevers / 2013

633.Geluid en gezondheid Woudenberg, F. / Ed. 2013 / Sdu Uitgevers / 2013

634.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Ed. 2013  Sdu / Uitgevers / 2013

635.Binnenmilieu : richtlijnen voor gezonde en comfortabele gebouwen Boerstra, A.C. /  Sdu Uitgevers / 2013

636.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der   / Sdu Uitgevers / 2013

637.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der  / Sdu Uitgevers / 2013

638.Turks huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse rechtspraktijk Teker, E. / Sdu Uitgevers / 2013

639.'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid Graaf, A.C.G.A.C. de / Sdu Uitgevers / 2013

640.Risicobeheersing : taakrisicoanalyse, laatste minuut risico analyse (LMRA), werkvergunningsysteem Slager, Siep /  Sdu Uitgever / 2013

641.Praktijkboek bouwbesluit 2012 Overveld, M. van /  Sdu Uitgevers / 2013

642.Loofhout herkennen : praktische handleiding voor houtkenner en beginner Van Bladel, L.  /  Sdu Uitgevers / 2013

643.Arbeidsrecht en mediation : de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk Knipschild, Eva /   Sdu Uitgevers / 2013

644.Progression du feu : approche technique, application tactique Lambert, Karel / Sdu Uitgevers / 2013

645.Betekenis geven aan verandering : reflectie op de vorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Nichting, Han / Sdu Uitgevers / 2013 / 2013

646.Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting Wolf, R.A. / Sdu Uitgevers / 2013

647.Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen Eggink-Eilander, S. /  Sdu Uitgevers / 2013

648.Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid : de Wet op ondernemingsraden voor de overheid toegelicht Hautvast, J.M.  / Sdu Uitgevers / 2013

649.Europees vennootschapsrecht ; Serie ondernemingsrecht. A: Algemeen Schutte-Veenstra, J.N. / Sdu uitgevers / 2013

650.Teksten internationaal migratierecht ; Dl. 2: [EU-wetgeving] Boeles, P. / Ed. 2013  / Sdu Uitgevers / 2013

651.Fair play on both sides : mediating disputes between citizens and public authorities Allewijn, Dick / Sdu Uitgevers / 2013

652.Rechtspraak intellectuele eigendom Geerts, P.G.F.A. /   Sdu Uitgevers / 2013

653.Praktijkboek bestemmingsplannen en procedures : katern bij derde herziene druk Velsen, Selma van / Sdu uitgevers / 2013

654.Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo Stuiveling, Saskia J. / Sdu Uitgevers / 2013

655.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Buissing, J.G. /  Sdu uitgevers / 2013

656.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /  Sdu Uitgevers / 2013

657.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /   Sdu Uitgevers / 2013

658.Klachtrecht en toezicht Legemaate, J. /  Sdu Uitgevers / [2013]

659.Check je presentatie : stappenplan voor boeiende presentaties en speeches Tiggeler, Eric / Sdu Uitgevers /  2013

660.Bouwregelgeving in woord en beeld Uythoven, Anne J. / Editie 2013, [bijgew. tot 31 januari 2013] / Sdu Uitgevers /   2013

661.Ontslagprocedure UWV : beleidsregels en regelgeving Meijer, J. / Sdu Uitgevers / 2013

662.Handboek mediation Brenninkmeijer, Alex /   Sdu Uitgevers / 2013 / ©2013

663.Zakboek voor de mediator Sloots, Lisette /   Sdu Uitgevers / 2013

664.Alzey, Zutphen : een onderzoek naar het rijksleen te Alzey van de graven van Zutphen Verdonk, Henk / Sdu Uitgevers /  2012

665.Praktijkboek financieel management basisonderwijs Lexmond, Géke /   Sdu Uitgevers / 2012

666.Het selecteren van rechters: oude en nieuwe methoden Born, Marise Ph. / Sdu Uitgevers / 2012

667.Wraking bottom-up : een empirisch onderzoek Rossum, Wibo van / Sdu Uitgevers / 2012

668.De wrakingsprocedure : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure Giesen, Ivo / Sdu Uitgevers / 2012

669.Serie ondernemingsrecht ; B: Kapitaalvennootschappen Kroeze, M.J. / Sdu Uitgevers / 2012-...

670.Serie ondernemingsrecht Kroeze, M.J. / Sdu Uitgevers / 2012-...

671.De kinderopvangketen : het verbinden van beleid, uitvoering en ict Rooij, Marc de / Sdu Uitgevers / 2012

672.De blauwe envelop : 25 jaar Belastingzaken Ruys, H.Ph. / Sdu uitgevers /  2012

673.Recht en zorg van kwaliteit : liber amicorum voor prof. mr. J.H. Hubben, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in het gezondheidsrecht Sijmons, J.G. / Sdu Uitgevers /   2012

674.Verbeelding bouwbesluit 2012 brandveiligheid Hellendoorn, D.M. / Sdu Uitgevers bv / 2012 / 2012

675.Planschade ; Reeks grondzaken in de praktijk Thoonen, J.J. / Sdu Uitgevers /   2012

676.Vertegenwoordiging bij NV en BV ; Serie ondernemingsrecht. B: Kapitaalvennootschappen Gepken-Jager, E.E.G / Sdu Uitgevers / 2012

677.Reputaties gewogen : beelden over de rechtspraak bij beslissers en publieke opinieleiders Frissen, Paul / Sdu Uitgevers / 2012

678.Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Vijfeijken, I.F.J.A. van /   Sdu Uitgevers / 2012

679.Basisboek medezeggenschap op scholen ; Dl. 2: De praktische kant Jansen, Henk / Sdu Uitgevers / 2012

680.Risico-inventarisatie en -evaluatie : methoden en valkuilen Alphen, Wim van / 1e ed / Sdu Uitgevers / 2012

681.Ongewenst gedrag op het werk : beschrijving van knelpunten en praktische oplossingen voor medewerkers en management Bekkum, Peter W.J. van /  Sdu Uitgevers / 2012

682.Kassa- en baliewerk : informatie en tips voor een ergonomisch ontwerp Looze, M.C.R. / 1e ed / Sdu Uitgevers / 2012

683.Mechanische trillingen en schokken : meten en evalueren van arbeidsgebonden mechanische trillingen en schokken op het lichaam en de handen Doornbusch, Jan /  Sdu Uitgevers / 2012

684.Elektrische veiligheid : veilig werken aan installaties en  , N.J. /  Sdu Uitgevers / 2012

685.Geluidbeleid en geluidhinderrecht Wiggers, Nico K.J. / Sdu Uitgevers / 2012

686.Een monument beheren, onderhouden en handhaven : overzicht van de Monumentenwet en de monumentenzorg voor ambtenaren, architecten en eigenaren Meihuizen, Yvo /  Sdu Uitgevers / cop. 2012

687.De rol van rechterlijke emoties bij het oordelen IJzermans, Maria / Sdu Uitgevers / 2012

688.Europees aanbesteden Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

689.Echtscheiding : fiscale en juridische gevolgen Kavelaars-Niekoop, R.M. / Sdu Uitgevers / 2012

690.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen werkgroep Alimentatienormen 2012, met aanvullingen tweede helft 2012 Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2012

691.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2012

692.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de  / Sdu Uitgevers / 2012

693.Geschilbeslechting in het onderwijs Castermans, Alex Geert / Sdu Uitgevers / cop. 2012

694.Rijksoverheid en Caribisch Nederland : naleving van afspraken Velden, G.A. van der / Sdu Uitgevers / 2012

695.Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden Leuven, C.A.R.M. van / 1e dr / Sdu Uitgevers / 2012

696.Een economisch gezonde gezondheidszorg Schut, F.T. / Sdu /  2012

697.Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid Algemene Rekenkamer / [Sdu Uitgevers] / 2012

698.Yoga in je toga 2.0 : over flexibilisering en andere trends in de advocatuur Dullaert, Christ'l /  Sdu Uitgevers / 2012

699.KAM-managementsystemen : integrale zorg door een praktische systeembenadering Villevoye, Jos /  Sdu Uitgevers / 2012

700.Zwangerschap en werk : voorkom verzuim tijdens de zwangerschap en na de bevalling Paul, Jeannette /   Sdu Uitgevers / 2012

701.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 3: Werken binnen wettelijke kaders Frijters, C.H.C. / Sdu Uitgevers / 2012

702.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 2: Beveiliging van gebouwen Kapma, S.A. /  Sdu Uitgevers / 2012

703.Leerboeken opleiding beveiliging. Beveiliger ; 1: Communicatie Cuber, H.M.B. / Sdu Uitgevers / 2012

704.Leerboeken opleiding beveiliging ; Beveiliger Sdu Uitgevers / 2012-... 

705.Leerboeken opleiding beveiliging Sdu Uitgevers / 2012-2015

706.Toegang tot de collectieve sector Donders, Jan /  Sdu Uitgevers / 2012

707.Aan de slag met het Veiligheidsinformatieblad Razenberg, J.A.S.J. / Sdu Uitgevers /   2012

708.Handhaving Europese regels voor afvaltransport Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

709.Bestrijdingsmiddelen : veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden Tamsma, Peter / Sdu uitgevers / 2012

710.Verantwoording over bilaterale ontwikkelingssamenwerking Algemene Rekenkamer / [Sdu Uitgevers] / 2012

711.Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2005-2011 Berg, I.J. van den / Sdu Uitgevers / 2012

712.Praktijkboek financieel management basisonderwijs Lexmond, Géke / Sdu Uitgevers / 2012

713.Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen Bresser, H.J. /  Sdu Uitgevers / cop. 2012

714.Specialisatie gewenst? : de behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak binnen het Nederlandse bedrijfsleven Havinga, Tetty / Sdu Uitgevers / 2012

715.Zakboek elektrotechniek : formules, tabellen en berekeningen Kluwen, Nico /  SDU Uitgevers / cop. 2012

716.Arbo- en verzuimbeleid : een onmisbare pijler voor duurzame inzetbaarheid Paul, Jeanette /  Sdu Uitgever / 2012

717.Civiel deskundigenbewijs Groot, G. de / Sdu Uitgevers / 2012

718.Eerlijk delen in de fiscale jungle Marres, Otto / Sdu Uitgevers / 2012

719.International law, human rights Draaisma, M. /  Sdu Uitgevers / 2012

720.Terug naar de toekomst Boogers, M.J.G.J.A. / Sdu Uitgevers / [2012]

721.Het sociaal plan voor de overheid : handleiding voor verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak Ham, R.J. van der / SDU Uitgevers /  2012

722.Intracommunautaire btw-fraude : terugblik Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

723.Fysieke belasting : richtlijnen om fysieke overbelasting tijdens het werk te voorkomen Langen, N.C.H. de / Sdu Uitgevers / 2012

724.Zittend en staand werk : richtlijnen voor een goede inrichting van de werkplek Lutgendorf, M. /  Sdu Uitgevers / 2012

725.Machineveiligheid : afschermingen en beveiligingen Hoogerkamp, P. /  Sdu Uitgevers / 2012

726.Niet bekostigd leerplichtig onderwijs Storimans, Th. / Ed. 2012 / Sdu Uitgevers / 2012

727.Burgerlijk Wetboek Boek 2 : Flex-BV : tekst en uitleg : bestuur en toezicht, enqueterecht Berkel, G.H.G.M. van / Sdu Uitgevers / 2012

728.Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen Veerman, G.J. /  Sdu Uitgevers / 2012

729.Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dienst Justitiële Inrichtingen. Afdeling Juridische Zaken /   Sdu Uitgevers / 2012

730.Goed koopmansgebruik Lubbers, A.O. / Sdu Uitgevers / 2012

731.Straffen en minimumstraffen bij recidive in zware zaken Tulder, Frank van / Sdu Uitgevers / 2012

732.Human factors in de hulpverlening, ramp- en crisisbestrijding : lessons learned uit de luchtvaart Timmermans, Bert / Sdu Uitgevers / 2012

733.Gedeeltelijk arbeidsgeschikt : aannemen en duurzaam in dienst houden van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers Vos, E.L. de /   Sdu Uitgevers / 2012

734.Inzicht in aangrenzende wetgeving Jellinghaus, S.F.H. / Sdu Uitgevers / 2012

735.Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden Vink, F.W.H. /  Sdu Uitgevers / 2012

736.Verdeling in de notariële praktijk Mourik, M.J.A. van / Sdu Uitgevers / 2012

737.De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening Post, D.R. / Sdu Uitgevers /  2012

738.Compendium estate planning Autar, A.R. /  Sdu Uitgevers / 2012

739.Horecalawaai en evenementen Meijden, Dick van der / [geactualiseerde] Ed. 2012 / Sdu Uitgevers / 2012

740.Compact ondergrond : een handreiking voor duurzaam gebruik van de ondergrond Dongen, Maarten van / Ed. 2012 / Sdu Uitgevers / 2012

741.Vragen, antwoorden en gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012 : antwoorden op vragen van ontwerpers en adviseurs Overveld, M. van / Sdu Uitgevers / 2012

742.Sociaalpsychologische determinanten van strafrechtelijke besluitvorming Velden, F.S. ten / Sdu Uitgevers / 2012

743.Handboek voor toegankelijkheid : over de ergonomie van buitenruimten, gebouwen en woningen Wijk, Maarten /  Sdu Uitgevers / cop. 2012

744.Judicial psychology Rachlinski, Jeffrey J. / Sdu Uitgevers / 2012

745.Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Huijgen, W.G. / 5e gewijzigde druk / Sdu Uitgevers / 2012

746.Wet Bopz : tekst en toelichting Keurentjes, R.B.M. /  Sdu Uitgevers / 2012

747.Medeplegen in het fiscale boeterecht Tiemessen, P.J.G. / Sdu Uitgevers / 2012

748.De jeugdige : de relevante artikelen uit het WvSr en WvSv met betrekking tot de jeugdige nader becommentarieerd Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de / Sdu Uitgevers / 2012

749.Mediation in strafzaken : de praktische toepassing van restorative justice en herstelrecht Dierx, Janny / Sdu Uitgevers / 2012

750.Reflecties : transformatieve mediation in de praktijk Bloom, Carol V. / Sdu Uitgevers / 2012

751.Wegwijs in de successiewet Martens, C.J.M. / bijgewerkt tot 1 juni 2012 / Sdu Uitgevers /   2012

752.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   bijgewerkt tot 1 juli 2012 / Sdu Uitgevers /  2012

753.Wettenbundel bouwpraktijk 2012 Sdu Uitgevers / 2012

754.Bedrijf & recht Keizer, J. /  Sdu Uitgevers / 2012

755.Pensioen en scheiding Siegman, P.M. /   Sdu Uitgevers / 2012

756.Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Beheer B.V.Groenewegen, J.L.M. / Sdu grafische dienst] / 2012

757.Themakatern toezichtkader en managementrapportage in het primair onderwijs : voor toezichthouder en bestuurder Walraven, Joke / Sdu Uitgevers / 2012

758.Arbeidsrecht in de praktijk Genderen, D.M. van /   SDU Uitgevers / 2012

759.Arbeidsprocesrecht in beweging Frikkee, C.J. / Sdu Uitgevers / 2012

760.Risicomanagement: bouwen aan zekerheden : ingrediënten voor succes Bakker, Karel de / Sdu Uitgevers / 2012

761.Europa, wat doe je ermee? : EU-professionalisering voor overheden Mulder, Evert-Jan / Sdu Uitgevers / 2012

762.Businesscases: het kompas van de bestuurder Meijer, Rob / Sdu Uitgevers / 2012

763.Zorgarchitectuur zorgvastgoed Heinen, Jolien / Sdu Uitgevers /   2012

764.Zakboek Wegenverkeerswet 1994 Pluijm, Ton van der /   Sdu Uitgevers / 2012

765.Ongevallenonderzoek : de eerste stap in het leren van ongevallen Alphen, W.J.T. van /  Sdu Uitgevers / 2012

766.Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking : cijfers 2011 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

767.Risico's voor de overheidsfinanciën : inzicht en beheersing = The Netherlands Court of Audit ; [onderzoeksteam E.C. Elferink (projectleider) ... et al.]Elferink, E.C. / Sdu Uitgevers / 2012

768.Het slachtoffer : de relevante artikelen uit het WvSv met betrekking tot de benadeelde partij becommentarieerd Hol, C. / Sdu Uitgevers / 2012

769.De auto, zakelijk en privé Elbert, H.A. / Sdu Uitgevers / cop. 2012

770.Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's : Nederland als Europees knooppunt van gastransport Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

771.Zorg verzekerd? : naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg Donders, J.H.M. / Sdu Uitgevers / 2012

772.Het Nederlandse winkellandschap in transitie : actoren op een dynamisch speelveld Nozeman, Ed / Sdu Uitgevers / 2012

773.Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Storimans, Th. / Sdu Uitgevers / 2012

774.Wegwijs in de fiscaliteit Niessen, R.E.C.M. / Sdu Uitgevers / 2012

775.Paritas passé : debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden Jungmann, N. / Sdu Uitgevers / 2012

776.Het kind in het immigratierecht Lodder, G.G. / Sdu Uitgevers / 2012

777.Met ministers op de tandem : bewegingen van een topambtenaar Frequin, Mark / Sdu Uitgevers / 2012

778.Hijs- en hefmiddelen : veilig werken in het verticaal transport Vereniging Verticaal Transport /   Sdu Uitgevers / 2012

779.Asbest : beschrijving en toelichting risico's, maatregelen, voorschriften en procedures voor de werksituatie Bons, G.B. /   Sdu Uitgevers / 2012

780.Bodem ; Reeks grondzaken in de praktijk Kremers, G.J. / Sdu Uitgevers / 2012

781.Basisboek medezeggenschap op scholen Sdu Uitgevers / 2012

782.Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak : EU-beleid: naleving en effecten Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

783.The debt-equity conundrum Brown, Patricia / Sdu Uitgevers /  2012

784.Enterprise services Pickering, Ariane / Sdu Uitgevers /  2012

785.Het sociaal plan in de praktijk : handleiding verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak Ham, R.J. van der / 1e dr / Sdu uitgevers /   2012

786.De staat van morgen : hoe de ondernemende democratie Gouden Eeuw II mogelijk maakt Bakas, Adjiedj / Sdu Uitgevers /  2012

787.Overheid van blind wantrouwen : het vertrouwensprobleem binnen het openbaar bestuur verkend Horrevorts, Ton / Sdu Uitgevers / 2012

788.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. /   Sdu Uitgevers / 2012

789.Stichting en vereniging Kroon, B.B.A. de /  Sdu Uitgevers /   2012

790.Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor : wissel op de toekomst ; Deelonderzoek II: Inrichting, gebruik en onderhoud Nederlands spoorsysteem internationale vergelijking Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor / Sdu uitgevers / 2012

791.Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor : wissel op de toekomst ; Deelonderzoek I: Innovatie op het spoor en mogelijkheden van ERTMS in Nederland Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor / Sdu uitgevers / 2012

792.Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor : wissel op de toekomst ; Verslagen van de gesprekken Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor / Sdu uitgevers / 2012

793.Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor : wissel op de toekomst ; Rapport Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor / Sdu Uitgevers / 2012

794.Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor : wissel op de toekomst Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor / Sdu uitgevers / 2012

795.'Waterrand' : incidentbestrijding op het water : 'waterratten en landratten verbonden 'Jastrzebski, Ros / Sdu Uitgevers / 2012

796.Oratiebundel gezondheidsrecht : verzamelde redes 1971-2011 Nys, H. / Sdu Uitgevers / 2012

797.Verkenningen binnen het letselschaderecht : inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2012 Beer, J.M. / Sdu Uitgevers / 2012

798.Bouwbesluit 2012 : toelichting en commentaren Graaf, P.J. van der / Editie 2012 / Sdu Uitgevers / 2012

799.De proeftuin : organiseren en verantwoorden door de strafrechter Robroek, Rick / Sdu Uitgevers / 2012

800.Monitoring vervanging F-16 : stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

801.Leren van ongevallen : een overzicht van analysemethodieken Alphen, W.J.T. van / SDU Uitgevers / cop. 2012

802.Nieuw huwelijksvermogensrecht : tekst en toelichting Burgerhart, Wouter /  Sdu Uitgevers / 2012

803.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Ed. 2012  / Sdu Uitgevers / 2012

804.Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2012

05.Zakboek RVV 1990/BABW Pluijm, Ton van der / Sdu Uitgevers / 2012

806.Praktijkboek bouwbesluit 2012 Overveld, M. van /  Sdu / 2012

807.Rechtspraakverslaggeving in een veranderend medialandschap : een evaluatie van de Persrichtlijn 2008 Ruigrok, Nel / Sdu Uitgevers / 2012

808.Prestaties in de strafrechtketen Goossens, H.W.M.G. / Sdu Uitgevers / 2012

809.Teksten internationaal migratierecht ; Dl. 2 Boeles, P. / Sdu Uitgevers / 2012

810.Teksten internationaal migratierecht ; Dl. 1 Boeles, P. / Sdu Uitgevers / 2012

811.De werkkostenregeling Werger, F.M. /   Sdu Uitgevers / 2012

812.Arbeidsrechtelijke bedingen : themabundel Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2012 Even, J.H. / Sdu Uitgevers / 2012

813.Bestuursrecht en ICT Groothuis, M.M. / Sdu Uitgevers / 2012

814.Gezondheidsrecht en ICT Nouwt, S. / Sdu Uitgevers / 2012

815.Wet dieren : tekst en toelichting Boerema, L. / Sdu Uitgevers / 2012

816.Meten van industrieel geluid Witte, Rob /   ed. 2012 / Sdu Uitgevers / 2012

817.Compendium overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   Sdu Uitgevers / cop. 2012

818.NEN 3140 vakbekwaam persoon : bedrijfsvoering van elektrische installaties Kerkhofs, A.W.M. /  Sdu Uitgevers /  2012

819.Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Doesum, A.J. van /  Sdu Uitgevers /   2012

820.Teksten en toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Tilleman, A.T.A. / Sdu Uitgevers / 2012

821.PPS en gebiedsontwikkeling Wolting, Bert /   Sdu Uitgevers / 2012

822.Toegepaste energietechniek ; Dl. 1 Ouwehand, J. /   Sdu Uitgevers / 2012

823.Alimentatieverplichtingen: richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen (Tremanormen 2010 met aanvullingen 2011) Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2012

824.Alimentatieverplichtingen: berekeningsmethodieken Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de /  Sdu Uitgevers / 2012

825.Alimentatieverplichtingen Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de / Sdu Uitgevers / 2012

826.Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen Bollen-Vandenboorn, A.H.H. /  Sdu Uitgevers /  2012

827.De kroon op de vuurpijl : de vermakelijkste verhaspelingen via twitter Aalbrecht, Heidi / Sdu Uitgevers / 2012

828.Schrijven voor het beeldscherm Hendrikx, Willem /  Sdu Uitgevers / cop. 2012

829.Check je sociale media : succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Aalbrecht, Heidi / Sdu Uitgevers /  2012

830.Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Verhage-van Kooten, M. / Sdu Uitgevers / 2012

831.Licht: ontwerp, techniek & architectuur : creatieve oplossingen voor gebouwen Visser, Rienk / Sdu Uitgevers /   2012

832.Retorische kritiek : hoe beoordeel je overtuigingskracht? Braet, Antoine / Sdu Uitgevers / [2012]

833.Huurrecht bedrijfsruimte Kerpestein, G.M. /  Sdu Uitgevers / 2012

834.Aan de slag met CLP : indelen, verpakken en etiketteren volgens CLP Razenberg, J.A.S.J. / 1e herz. dr / Sdu uitgevers / 2011

835.Een sprong in de fiscale methodologie : over het schrijven van papers en scripties Pieterse, L.J.A. / Sdu Uitgevers /  2011

836.Bouwbesluit 2012, selectie brandweer : Besluit van 29 augustus houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken ... (Regeling bouwbesluit 2012) , M.P.M. / Sdu / 2011

837.EVRM - algemene beginselen Gerards, Janneke / Sdu Uitgevers / 2011

838.Artikel 23 Grondwet : de basis van het Nederlandse onderwijsrecht : betekenis en inhoud van het grondwetsartikel over onderwijs, mede toegelicht aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving, internationaal recht en jurisprudentie Mentink, D. / Sdu Uitgevers / 2011

839.Brandweer basic's Haven, Jolanda / SDU / 2011

840.Bouwbesluittoetsing bouwplan Appartementen met winkel Graaf, P.J. van der / Sdu Uitgevers / 2011

841.De economische toekomst van Nederland Garretsen, J.H. / SDU / 2011

842.BARD verklaard 2011 Brok, P. / Sdu Uitgevers /  2011

843.AMAR verklaard 2011 Brok, P. / *Editie 2011* / Sdu Uitgevers /  2011

844.Bouwbesluittoetsing bouwplan 2-onder-1-kapwoning Graaf, P.J. van der / Sdu Uitgevers / 2011

845.Verbeelding bouwbesluit bouwfysica Graaf, P.J. van der / Sdu Uitgevers / 2011

846.Planning van winkels en winkelgebieden in Nederland Evers, David / Sdu Uitgevers / 2011

847.Begroten met beleid : pleidooi voor planning en control op maat bij de gemeenten Bordewijk, Paul / SDU /   2011

848.Aanbesteding en mededinging in beweging Corvers Procurement Services / Sdu Uitgevers / 2011

849.Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen : handleiding voor hulpverleners in de eerste fase van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Visser, W.J. /  Sdu Uitgevers / 2011

850.Stof tot overpeinzing : liber amicorum voor Floris Bannier Kernkamp, Wouter / Sdu Uitgevers / 2011

851.Sharia(&)rechtspraak : rechtsontwikkelingen in de moslimwereld & Nederland Otto, Jan Michiel / Sdu Uitgevers / [2011]

852.De proeftuin 2010 : organiseren en verantwoorden door de strafrechter Robroek, R. / Raad voor de rechtspraak / 2011

853.Relatievermogensrecht Schonewille, F. / Sdu Uitgevers / 2011

854.Beschermde muurplanten : ecologie en technische maatregelen bij beheer en behoud Maes, Bert / Sdu Uitgevers / 2011

855.Papierbehang : historie, conservering en restauratie Bohan, Judith / Sdu Uitgevers / 2011

856.Franse witte kalksteen Quist, Wido / Sdu Uitgevers / 2011

857.De Rijksbouwmeester : instituut en functionaris Bommel, Bert van / Sdu Uitgevers / 2011

858.Optrekkend vocht : evaluatie van bestrijdingsmethoden Hees, Rob P.J. van / Sdu Uitgevers / 2011

859.Herontwerp : de moderne architectonische opgave gezien door de bril van de monumentenzorger Bommel, Bert van / Sdu Uitgevers / 2011

860.Recidiverisico en straftoemeting Wingerden, S.G.C. van / Raad voor de rechtspraak / 2011

861.Blind vertrouwen: de norm van rechterlijke integriteit Soeharno, Jonathan E. / Sdu Uitgevers / [2011]

862.Legionella Pelt, A.J. van /  Sdu Uitgevers /  2011

863.Werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen Zawierko, J.F. /  Sdu Uitgevers /   2011

864.Bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie Vorm, Johan K.J. van der /  Sdu Uitgevers / 2011

865.Begrijpelijke werk en- veiligheidsinstructies Blom, Corrien / 1e dr / Sdu Uitgevers /  2011

866.In control : checks and balances in security management Linden, Frank van der / Sdu Uitgevers / 2011

867.Winst in de zorg : juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen Plomp, Emke / Sdu Uitgevers /  2011

868.Kunstmatige optische straling Teirlinck, C.J.P.M. / Sdu Uitgevers /   2011

869.Machineveiligheid bij aanschaf en ingebruikname van nieuwe en gebruikte machines Hoogerkamp, P. / Sdu Uitgevers /  2011

870.Zakboek aannemers : calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering Burgwal, Ed / Sdu Uitgevers /  2011

871.Burgemeester zijn : moreel leiderschap in het openbaar bestuur Boer, Marijke M. de / Sdu Uitgevers / 2011

872.Handboek fysieke belasting : een complete methode voor het inventariseren en oplossen van knelpunten Peereboom, K.J. /  Sdu Uitgevers / cop. 2011

873.De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Zijlmans, Jacqueline Marie Irene Jeanne / 1e dr / Sdu Uitgevers / 2011

874.Een monument beheren, onderhouden en handhaven : overzicht van de Monumentenwet en de monumentenzorg voor ambtenaren, architecten en  , Yvo / Sdu Uitgevers / 2011

875.Brandverloop : technisch bekeken, tactisch toegepast Lambert, Karel / Sdu Uitgevers / 2011

876.Handboek fiscaal insolventierecht Tekstra, A.J. /  / Sdu Uitgevers / 2011

877.Twee eeuwen Openbaar Ministerie, 1811-2011 Bosch, A.G. / Sdu Uitgevers / 2011

878.Casco : terrein en materialen ; NBD Egmond, Annemieke van / Sdu Uitgevers / 2011-...

879.De CIO kan het niet alleen! : ontwikkeling van de CIO-functie in de publieke sector Werf, C. van der / Sdu Uitgevers / 2011

880.In bezwaar : handleiding voor de rechtspraktijk Raat, C. / Sdu Uitgevers / 2011

881.Veranderingen in de belastingrechtspraak Berge, J.W. van den / Sdu Uitgevers / cop. 2011

882.Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Freudenthal, M. / Sdu Uitgevers / 2011

883.Niet de instructie, doch het inzicht bouwt een goed archief : tachtig jaar overheidsdocumentatie en administratieve organisatie : de geschiedenis van de Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie (SOD) en haar voorgangers, Studiekring voor Overheidsdocumentatie (S.O.D.) en Studieclub voor Gemeentelijke Documentatie (S.G.D.) (1931-2011) Joor, Johan / Sdu Uitgevers / 2011

884.Ruimtelijke planontwikkeling, het milieu en duurzame ontwikkeling : milieu en duurzame ontwikkeling in gemeentelijke ruimtelijke plannen Laak, Peter van de / Sdu uitgevers / 2011

885.Praktijkboek diversiteit in het jeugdbeleid : een wereld te winnen De Kleermaeker, Marian / Sdu Uitgevers / 2011

886.Wro en Wabo in één hand : instrumentarium en proces Doorn, F.A. van /   Sdu Uitgevers / 2011

887.Verdeelde eenheid Kogels, H.A. / Sdu Uitgevers /   2011

888.Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken Smaal, M. / Sdu Uitgevers / 2011

889.Bekostiging van het hoger onderwijs Kwikkers, Peter / Sdu Uitgevers / 2011

890.Uitgavenbeheersing in de zorg Mathijssen, S.W. / Sdu Uitgevers / 2011

891.Leiden met liefde : op zoek naar de nieuwe onderwijsbestuurder Tils, Chris / Sdu Uitgevers / 2011

892.Pluk de vruchten van de interne markt : Europees beleid als kans voor decentraal beleid Hessel, Bart / Sdu Uitgevers / 2011

893.Gronduitgifte ; Reeks grondzaken in de praktijk Mulder, F.A. / Sdu Uitgevers / 2011

894.Check je tekst : tips en checklists om snel beter te schrijven Tiggeler, Eric /   Sdu Uitgevers / 2011

895.Haken en ogen leerplichtnaleving in verband met thuiszitten en onvolledige onderwijsdeelname Storimans, Th. / Sdu Uitgevers / 2011

896.Loonaangifteketen : de aorta van BV Nederland Meijer, Désirée / Sdu Uitgevers / 2011

897.Leren van subsidie-evaluaties Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

898.Arbo- en verzuimbeleid Paul, Jeannette /  Sdu Uitgever /   2011

899.Nieuwe werkstijlen : voor dynamischer en duurzamer werken Eveleens, Wietske / 1e dr / Sdu Uitgever /  2011

900.Europees belastingrecht Korving, J.J.A.M. / Sdu Uitgevers /   2011

901.Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ Burg, M.P. van der /   Sdu Uitgevers /  2011

902.Energiebesparing: ambities en resultaten Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

903.Basiskennis documentcontrole : identiteitsbepaling aan de hand van documenten en de controle van documenten en waardepapieren aan de hand van echtheidskenmerken, al dan niet met het gebruik van hulpmiddelen Hollegie, Joop H.J. /  Sdu Uitgevers / 2011

904.Praktijkboek aanbesteden Brackmann, Suzanne /   Sdu Uitgevers / 2011

905.EVRM - algemene beginselen Gerards, Janneke / Sdu Uitgevers / 2011

906.Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator Prein, H.C.M. /  Sdu Uitgevers / 2011

907.Le droit de rêver : de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting-btw Sanders, J.Th. / Sdu Uitgevers / 2011

908.De stichting : kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm Lennarts, M.L. / Sdu Uitgevers / 2011

909.Pioniers in het vreemdelingenrecht : interviewbundel Reurs, Marcel / Sdu Uitgevers /  2011

910.Democratie over de grenzen Boogers, M.J.G.J.A. / Sdu Uitgevers / [2011]

911.Insolventierecht in de notariële praktijk Lankhorst, G.H. / Sdu Uitgevers / 2011

912.De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving Hoogeveen, M.J. / Sdu Uitgevers /   2011

913.Nieuw huwelijksvermogensrecht : tekst en toelichting Burgerhart, Wouter / 1e dr / Sdu Uitgevers / 2011

914.Innovatiebeleid Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

915.Publiek private samenwerking : stap voor stap : naar het samenwerkingsmodel van de toekomst Canoy, Carina / Sdu Uitgevers / cop. 2011

916.Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Overveld, M. van / Sdu uitgevers / 2011

917.Doe-het-zelf rechtspraak: steun voor eigenrichting Haas, Nicole / Sdu Uitgevers / [2011]

918.'Hebbende privilege van stede' : de verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de-15de eeuw) Cox, Joost C.M. / Sdu Uitgevers / 2011

919.Dieren in het geding : de rechter, de wetgever en het dier in Nederland Bordes, E.C. de / Sdu Uitgevers / 2011

920.Handleiding NEN 3140 : bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties Kluwen, N.J. / SDU Uitgevers / 2011

921.Handleiding NEN 1010 : theorie en praktijk voor elektrotechnische installaties Cobben, J.F.G. /  Sdu Uitgevers /  2011

922.Metingen en thermografie : elektrotechnische inspecties en onderzoeken Kluwen, Nico / Sdu Uitgevers / 2011

923.Werken met verontreinigde grond, verontreinigd (grond)water en verontreinigde waterbodem Zijl, Rokus / Sdu Uitgevers / cop. 2011

924.Alles over aarding : bliksembeveiliging, persoonsbeveiliging en EMC Pols, E. / Sdu Uitgevers /  2011

925.Persoonlijke beschermingsmiddelen : beleid opzetten en in stand houden Putman, J.H. /  Sdu Uitgevers / 2011

926.Veilig werken in besloten ruimten SGS Nederland. Afdeling Expert Services / Sdu Uitgevers /  2011

927.Tegenstrijdige regelgeving : contradictio in terminis of kafkaëske realiteit Bommel, Bert van / Sdu Uitgevers / 2011

928.Restauratie van mergel : een terugblik op het restaureren in Nederland Quist, Wido / Sdu Uitgevers /  2011

929.De Witte Kerk van Katwijk aan Zee : onderzoek naar de conditie Naldini, Silvia / Sdu Uitgevers /   2011

930.De jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief : de communicatie tussen jeugdrechter en jeugdige verdachte Rap, S.E. / Raad voor de rechtspraak / 2011

931.Wegwijs in de btw Ettema, C.M. /  bijgew. tot 1 jan. 2011 / Sdu Uitgevers / cop. 2011

932.Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingenNiessen-Cobben, R.M.P.G. /  bijgew. tot 1 juli 2011 / Sdu Uitgevers /  2011

933.Tussen partijen is in geschil... : de bestuursrechter als geschilbeslechter Allewijn, Dick / Sdu uitgevers / . 2011

934.Fiscale aspecten ; Reeks grondzaken in de praktijk Boswinkel, D.J. / Sdu Uitgevers / 2011

935.Wegwijs in de Successiewet Martens, C.J.M. / [bijgewerkt tot 1 juli 2011] / Sdu Uitgevers /  2011

936.Wegwijs in de inkomstenbelasting Arendonk, H.P.A.M. van /   bijgewerkt tot en met 1 januari 2011 / Sdu Uitgevers /  2011

937.Het lex certa-beginsel Nan, J.S. / Sdu Uitgevers / 2011

938.Fiscale oraties en afscheidsredes : een bibliografie Pieterse, L.J.A. / Sdu Uitgevers /   2011

939.Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht Burgers, I.J.J. /  Sdu Uitgevers /   2011

940.Regelgeving rond de leerplicht in de praktijk Goetheer, G.J.J. / Sdu Uitgevers / 2011

941.Handboek Bor-Mor Barendregt, H. / Sdu Uitgevers / 2011

942.Handboek WABO Barendregt, H.  / Sdu Uitgevers / 2011

943.Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Arendonk, H.P.A.M. van /   bijgew. tot maart 2011 / Sdu Uitgevers / 2011

944.Wegwijs in de vennootschapsbelasting Bouwman, J.N. /   bijgew. tot en met 13 mei 2011 / Sdu Uitgevers /  2011

945.Wegwijs in de overdrachtsbelasting Straaten, J.C. van /   bijgewerkt tot 1 juli 2011 / Sdu Uitgevers /   2011

946.Gezondheidsrisicio's van gevaarlijke stoffen Visser, R.   / Sdu Uitgevers /  2011

947.Lawaai op de arbeidsplaats Vermaas, E.A. /   Sdu Uitgevers /   2011

948.Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak Verberk, Suzan / Sdu Uitgevers / 2011

949.Kijk zelf maar : beeldgebruik in de rechtspleging Hoven, Paul van den / Sdu Uitgevers / 2011

950.Installaties : liften en voorzieningen ; NBD Egmond, Annemieke van / Sdu Uitgevers / 2011-...

951.NBD Nederlandse Bouw-Documentatie / Sdu Uitgevers / 2011-...

952.Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Weimar, Jocelyn / Sdu Uitgevers / 2011

953.De Wet inkomstenbelasting 2001 : met hoofdzaken loonbelasting Niessen, R.E.C.M. / Sdu Uitgevers /  2011

954.Casus- en oefenboek voor bemiddelaars : 32 casus om van te leren en om mee te oefenen Hoedt, Francine ten / Sdu Uitgevers / 2011

955.Belastingen in de jaarrekening : handboek tax accounting Gerrits, E.D.M. / Sdu Uitgevers / 2011

956.Vreemdelingenrecht in vogelvlucht Lodder, Gerrie /   Sdu Uitgevers / 2011

957.Bouwbesluit 2003 Jong, A. de /  Sdu Uitgevers / 2011

958.Handboek voor wegtransporteurs : wetgeving wegvervoer goederen Noort-Koeten, Barbara / Sdu Uitgevers / 2011

959.Actuele criminologie Dijk, Jan van /  Sdu Uitgevers / 2011

960.Rechtspraak Burgerlijk procesrecht Nispen, C.J.J.C. van  / Sdu Uitgevers / 2011

961.Tekst en toelichting milieueffectrapportage Velsen, S.M. van / Editie 2011 / Sdu Uitgevers / 2011

962.Learning mall : laat onderwijs geld verdienen! : een verhandeling over het onderwijssysteem van morgen, van elite-onderwijs via onderwijsfabriek naar co-creatie Zanden, Piet van der / Sdu Uitgevers / 2011

963.De keizer en de advocaten : tweehonderd jaar moderne advocatuur Bannier, Floris / Sdu Uitgevers / 2011

964.Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Zwart, B.C.H. de /  Sdu uitgever / cop. 2011

965.Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel Punt, H.G. / Sdu Uitgevers / 2011

966.Schrijven voor lezers : doelgericht schrijven van zakelijke teksten Spek, Erik van der / Sdu Uitgevers / 2011

967.Handboek zakelijk Engels Baxter, Andrew /   Sdu Uitgevers / 2011

968.De argumentatiecoach : je coach voor een overtuigende carrière Pijper, Karin / Sdu Uitgevers / 2011

969.Wegwijs in de loonbelasting Eenhoorn, P.H. /  Sdu Uitgevers /   2011

970.Brandveiligheid Kooren, J.A. / Sdu Uitgevers / 2011

971.Geschiedenis en ontwikkeling van het isoleren in Nederland : een eerste verkenning van historische isolatiematerialen en hun toepassingen in monumenten Kooij, B.H.J.N. / Sdu Uitgevers / 2011

972.Ruïnes in de praktijk van de Rijksgebouwendienst : instandhouding van metselwerk van ruïnes Brans, Erik Jan / Sdu Uitgevers / 2011

973.Hoofdlijnen Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) Vlas, P. / Sdu Uitgevers / 2011

974.De goede procesorde in beeld : over gedrag van procespartijen en de regiefunctie van de rechter Barendrecht, Maurits / Raad voor de rechtspraak / 2011

975.Aan de slag met Cosmeticaverordening 1223/2009 Welie, R.T.H. van / Sdu Uitgevers /   2011

976.De preventiemedewerker Visser, R. / Sdu Uitgevers / cop. 2011

977.Video in de operatiekamer vanuit gezondheidsrechtelijk perspectief Blaauw, C.B. / Sdu Uitgevers / 2011

978.Inspecteren : toezicht door inspecties Mertens, Ferdinand / Sdu Uitgevers / 2011

979.ICT politie 2010 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

980.NEN 3140 vakbekwaam persoon : bedrijfsvoering van elektrische installaties Kerkhofs, A.W.M. / Sdu Uitgevers / 2011

981.Ruimtelijke ontwikkeling in drievoud Goedman, Jan / Sdu Uitgevers / 2011

982.Key practical issues to eliminate double taxation of business income Blanluet, Gauthier / Sdu Uitgevers /  2011

983.Cross-border business restructering Kroppen, Heinz-Klaus / Sdu Uitgevers /  2011

984.Planschade ; Reeks grondzaken in de praktijk Thoonen, J.J. / Sdu Uitgevers / 2011

985.Grondexploitatie ; Reeks grondzaken in de praktijk Brand, J.A.M. van den / Sdu Uitgevers / 2011

986.Grondverwerving ; Reeks grondzaken in de praktijk Frikkee, C.A.C. / Sdu Uitgevers / 2011

987.Grondbeleid en grondbedrijf ; Reeks grondzaken in de praktijk Meijer, F.G. / Sdu Uitgevers / 2011

988.Reeks grondzaken in de praktijk Sdu Uitgevers / 2011-...

989.Web 2.0 & social media : kansen voor de publieke sector? Naghib-Bukman, Sohela / Sdu Uitgevers / 2011

990.Portfoliomanagement : een hoofdtaak van de CIO Beetsma, A. / Sdu Uitgevers / 2011

991.Innoveren met subsidies in de praktijk : editie MKB Grouve, R. G. / Sdu / 2011

992.Europees recht in de zorg Sauter, Wolf / Sdu Uitgevers / 2011

993.Seksueel misbruik in het onderwijs : preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs Goetheer, G.J.J. / Sdu Uitgevers / 2011

994.Check je column : schrijftips voor rake columns en blogs Boerrigter, Anne / Sdu Uitgevers /  2011

995.Beloning in beweging Slooten, J.M. van / Sdu Uitgevers / 2011

996.Corruptie : handel in macht en invloed Hulten, Michel van / Sdu Uitgevers / 2011

997.Handboek vergunningvrij bouwen Bleeker, R. / Sdu Uitgevers / 2011

998.Peer Education 2.0 : voor de klas op sneakers Munk, Kirsten / SDU Publishing /  2011

999.Jongeren en Arbeid Korver, D.J.J. / Sdu Uitgevers / cop. 2011

1000.Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag Simonis, Ronald M.H.G.M. /  Sdu Uitgevers /  2011

1001.Teksten internationaal migratierecht Boeles, P. / Ed. 2010/2011,  Sdu Uitgevers / 2011-...

1002.Fiscaal bezwaar in AWR en Awb Immerseel, S.F. van / Sdu Uitgevers /   2011

1003.Opsporing in vogelvlucht Nieuwenhuis, Michael / Sdu Uitgevers / 2011 / 2011

1004.Shaping transport policy : two centuries of struggle between the public and private sector : a comparative perspective Filarski, Ruud / Sdu Uitgevers / 2011

1005.Vraagbaak Nederlands : van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op taalvragen Tiggeler, Eric / Sdu Uitgevers / 2011

1006.Installaties Graaf, P.J. van der / Sdu Uitgevers / 2011

1007.Afbouw materialen ; NBD Egmond, Annemieke van / Sdu Uitgevers / 2011-...

1008.De werkkostenregeling Dankaart, E.P.J. / Sdu Uitgevers /  2011

1009.Praktijkboek waterbodem : duurzame ontwikkelingen in waterbodembeheer, 2011 Haan, Fred de / [Herz. dr] / Sdu / 2011

1010.De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting : een kwalificatiemodel, knelpuntenanalyse en oplossingsrichting voor de inpassing van Anglo-Amerikaanse trusts in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting Boer, J.P. / Sdu Uitgevers / 2011

1011.(Echt)scheiding en fiscale aspecten Sonneveldt, F. /  Sdu Uitgevers / 2011

1012.Visitatie : een handleiding om het goed te doen Bongers, G.M.H.C. / Sdu Uitgevers / 2011

1013.Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering Kuijk-Smits, M.A.H. van /   Sdu uitgevers / cop. 2011

1014.Rolsteigers Berkhout, J.C. /  Sdu uitgever /  2011

1015.Teksten internationaal migratierecht ; Dl. 2 Boeles, P. / Ed. 2010/2011 / Sdu Uitgevers / 2011

1016.Elektronische handtekeningen : juridische waarde en praktisch gebruik Dondorp, F.P.A. / Sdu Uitgevers / 2011

1017.Employee benefits en de werkkostenregeling Deden, M.R.M. / Sdu Uitgevers /   2011

1018.De auto, zakelijk en privé Elbert, H.A. / Sdu Uitgevers /  2011

1019.Accreditatie en kwaliteitzorg : de accreditatie van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen Kwikkers, P.C. / Sdu Uitgevers / 2011

1020.Zicht op overheidsstichtingen : achtergrondstudie Wieles, J. / Sdu Uitgevers / 2011

1021.De Toren van Babel : grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op de (fiscale) wetenschapsbeoefening Hemels, S.J.C. / Sdu Uitgevers / 2011

1022.Oude gebouwen (soms) een nieuwe kleur : een inleiding in kleuronderzoek Crèvecoeur, Rob / Sdu Uitgevers / 2011

1023.Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed Maes, Bert / Sdu Uitgevers / 2011

1024.Houten funderingen in Venetië en Amsterdam : karakteristieken, schade en maatregelen Naldini, S. / Sdu Uitgevers / 2011

1025.Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

1026.Bekwaamheidseisen in het onderwijs : een leidraad voor hantering van de wettelijke regelingen bekwaamheidseisen en de Verklaring Omtrent het Gedrag in het onderwijs : opgenomen zijn: Wet op de beroepen in het onderwijs ; Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel ; Wet aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel ; Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs Goetheer, G.J.J. / Sdu Uitgevers / 2011

1027.Veel gekwetter, weinig wol : de inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers Aalberts, Chris / Sdu Uitgevers / 2011

1028.Letselschade in een breed perspectief : inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2011 Barkhuysen, T. / Sdu Uitgevers / 2011

1029.Monitoring vervanging F-16 Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

1030.Juridische aspecten van mediation Schutte, Eva /  bijgew. tot 21 juni 2011 / Sdu Uitgevers / 2011

1031.Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002-2008 ; Terugblik Verheij, W. / Sdu Uitgevers / 2011

1032.Aanpak harde kern jeugdwerklozen : terugblik Eck, M. van / Sdu Uitgevers / 2011

1033.Publieke omroep in beeld : terugblik Oosterveld, H.J.W / Sdu Uitgevers / 2011

1034.Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Algemene Rekenkamer / Sdu Uitgevers / 2011

1035.Brandmeldinstallaties : installeren conform NEN 2535 Kerkhofs, A.W.M. / Sdu Uitgevers / 2011

1036.Inzicht in aangrenzende wetgeving Jellinghaus, S.F.H. /  Sdu Uitgevers / 2011

1037.Ontslagprocedures in de publieke secto rDrongelen, Harry van / 1e dr / Sdu Uitgevers /  2011

1038.Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland : belastingheffing op de BES vanaf 2011 Kavelaars, P. / Sdu Uitgevers /  2011