Uitgaven Marka Pocket

Roger FalkModern Bedrijfsbeleid

Chrs Argyris Mens en organisatie in het bedrijf 

Hans Kellerer Sociale en economische statistiek 

Harold P. Zelko Moderne discussie- en vergadertechniek 

Richard Mayne De gemeenschappelijke markt: verleden, heden en toekomst van de EEG 

J.A.C. Brown Bedrijfspsychologie 

Ernest Dale De staf in de organisatie 

N. Maier Creatief bedrijfsbeleid 

H. Theil Voorspellen en beslissen 

10 Earl p. Strong De efficiënte administratie 

11 Lawrence Asa Appley Praktisch bedrijfsbeleid 

12 W.E. Duckworth Wat is operationele research? 

13 George Katona De invloed van de consument 

14 B. Scheepmaker Organisatie en automatisering: een studie over het veranderingsproces 

15 P. Latour Elektronische rekenmachines 

16 J. Berting, C.J. Lammers e.a. Medezeggenschap en overleg in het bedrijf 

17 A. Kaufmann Operationele research 

18 Irwin D.J. Bross Besluitvorming en statistiek 

19 L.E. Groosman Management-aspecten van de automatisering 

20 Edward C. Schleh Taakverdeling 

21 Dennis Murphy Communicatie in het moderne bedrijf 

22 Ralf Dahrendorf Sociologie van industrie en bedrijf 

23 P.Martineau Psychologie in de reclame 

24 Renate Mayntz Organisatiesociologie 

25 Ernest Dale Grote ondernemingen en hun leiders 

26 David Granick De onderneming in Europa: een Amerikaanse visie 

27 Albert Battersby Voorraadbeheer 

28 A.G.F. Lindeijer Fiscaal ondernemersbeleid 

29 W.M. Lifton Werken in groepsverband 

30 E. Strauss De bureaucratie 

31 N.F.T. Saunders Het productiebedrijf 

32 Leonard Hardy Marketing: middelen en methoden 

33 H. Underwood Thomson Productiestrategie 

34 Raymond J. Corsini e.a. Vorming en instructie in het bedrijf: de mogelijkheden van het rollenspel 

35 G. Meyer Rekenmachines 

36 J.D. Williams Speltheorie 

37 Leonard R. Sayles Individualisme en grootbedrijf 

38 C. Kerr e.a. Industrialisatie of de mens 

39 H. Leavitt Psychologie in de bedrijfsleiding 

40 John Dearden Kostprijs en budgettering 

41 P.A. van Wely en P.J. Willems Ergenomie 

42 M.S. Hatwick Psychologie van de verkoop 

43 D. Horringa Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving 

44 D. Lucas e.a. Het effect van reclame 

45 N.R.F. Maier Het gesprek als stimulans 

46 Willians Travers Jerome Leiding is toezicht 

47 Elizabeth Noelle Opinieonderzoek 

48 Thomas A. Mahoney Vorming van een leidinggevend team 

49 E. Jacobson Geen overspannen managers 

50 Lawrence D. Miles Waarde-analyse 

51 Mason Haire Management en menselijke verhoudingen 

52 H.Reinoud e.a. Automatisering en overheid 

53 Saul W. Gellerman Arbeidsproductiviteit 

54 C.B. Los Octrooien 

55 John Pfiffner Moderne organisatieleer 

56 Albert Battersby Netwerk: moderne planningsmethoden 

57 Louis Alexander Allen Het beroep van manager 

58 W.V. Bingham, B.V. Moore Gesprekstechnieken: het interview in organisatie en bedrijf 

59 Wilfred Banks Duncan Brown Nieuwe wegen in het bedrijfsbeleid 

60 Joseph G. Mason De inventieve zakenman 

61 Chris Argyris Het individu geïntegreerd in de organisatie 

62 Robert James Daiute Wetenschappelijke bedrijfsvoering en human relations 

63 R.J. Hacon Kadertraining 

64 Leonard R. Sayles De taak van de leider in de onderneming 

65 Saul William Gellerman Het bedrijf: mensen en winst 

66 T. Lupton Op het werk 

67 John M. Myer Het financiële verslag 

68 John Fayerweather Internationale marketing 

69 E.H. Schein Organisatiepsychologie 

70 R.A. Johnson e.a.Systeemmanagement

71 M.J. Moroney Feiten uit cijfers 

72 J.F. Magee Produktieplanning en voorraadbeheer 

73 Elliot Jaques Veranderend bedrijfsklimaat

74 S. van der Laan De militaire organisatie 

75 Melvin Anshen e.a. Management en onderneming in 1985 

76 Herbert W. Franke Manipuleren van mensen: de werking van de reclamepsychologie 

77 Paul Pigors Doeltreffende communicatie 

78 T.G. Rose en D.E. Farr Bestuursinformatie voor topmanagement 

79 A. Seret Public relations, plaats en taak 

80 H. Reinoud Een halve eeuw postcheque- en girodienst 

81 Carl Heyel Prestatiebeoordeling: methoden en technieken 

82 P.I. Slee Smith Industriële reclame en marketing 

83 M.H.K. van der Graaf Psychologische aspecten van het bedrijfsleven 

84 Harold Phillip Zelko e.a. Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep 

85 Chris Argyris Intermenselijke verhouding en organisatorisch rendement 

86 Harry N. Kuesel Afsluittechnieken in de verkoop 

87 P. van Berkel e.a. Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid 

88 Hans F. Bobawetzky Kosten en opbrengst in de reclame 

89 Robert R. Blake, J.S. Mouton Leiderschapspatronen 

90 Günther Böddeker Schaalvergroting in het bedrijfsleven 

91 Elmer V. Grillo Efficiënt beheer van het kantoor 

92 P.J.H. Baily Inkooppolitiek en voorraadbeheer 

93 Thomas F. Staton Instructiemethoden 

94 William J. Gore Besluitvorming: analyse en modelvorming 

95 Ernest Sackville Turner Boeren, burgers en buitenlui!: ontstaan en geschiedenis van de reclame 

96 Raymond F. Valentine Prestatienormen en leidinggeven 

97 E.B. Weiss Moderne verkoopmethoden 

98 C.J. van Ham e.a. Planning en besturing in de praktijk 

99 H. Martyn Internationaal zakendoen 

100 F. Hartog Onze welvaartsstaat: een economische analyse 

101 W. Braun-Feldweg Industriële vormgeving

102 Ad W.M. Teulings Samenspel van managers en specialisten 

103 Hendrik Thierry Jr Arbeidsinstelling en prestatiebeloning 

104  H.J.M. Lombaers e.a. Operationele research in Nederland 

105 Joseph W. McGuire Ondernemen en beslissen 

106 Heinz Dirks Het probleem van de opvolging 

107 Albert Battersby Wiskunde in de bedrijfsvoering 

108 Ray E. Brown Oordeelvorming in het leidinggeven 

109 Alex George Fred Lindeijer Vennootschapsbelasting: de nieuwe wetgeving 

110 Lester Robert Bittel De uitzonderingsregel in het bedrijfsbeleid 

111 A. Tack Marketing en verkoop 

112 M.T.G. Meulenberg Inleiding tot de marktkunde 

113 Paul Blumberg Democratie in het bedrijfsleven: sociologie van de medezeggenschap

114 Paul E. Green Manager en marktonderzoek 

115 Albert Battersby Verkoopprognose 

116 Harold P. Zelko Moderne vergadertechnieken 

117 John Sizer Kosteninformatie in het bedrijfsleven 

118 B.H. Solnik Lineair programmeren voor de praktijk 

119 Thomas S. Robertson Consumentengedrag 

120 Rolf Leicher ???Beter en goedkoper telefoneren 

121 M.A. Utton Industriële concentratie

122 Robert R. Blake Analyse van het verkoopgesprek 

123 Patrick McAnally Economie van de distribuerende handel