Uitgaven Stichting Historie der Techniek

1.Het verhaal van Rotterdam ; Cycling cities Berkers, Eric / Stichting Historie der Techniek / [2019] / 2019

2.Cycling cities Stichting Historie der Techniek / Stichting Historie der Techniek / 2017-...

3.Biotechnologie: van wetenschap naar winkelschap revisited : een historische analyse van de Biotech bij multinational Unilever Helvoort, Ton van / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

4.Marktleider met R&D : zichtbare en onzichtbare innovaties in Unilever-margarines Helvoort, Ton van / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

5.Versnellen en veranderen : Unilever, katalyse en margarinegrondstoffen Helvoort, Ton van / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

6.Gesmeerde kennis : een halve eeuw geschiedenis van Unilevers Becel Helvoort, Ton van / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

7.Vernieuwend wassen : R&D in Vlaardingen en de detergents-business van Unilever Helvoort, Ton van / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

8.75 jaar 'Sinterklaasbombardement' 1942-2017 : Philips en de productie van radiobuizen tijdens WO II : balanceren tussen aanpassing en verzet Schippers, Hans / Uitgeverij Optima / [2017] / 2017

9.The plastics revolution : how the Netherlands became a global player in plastics Lintsen, Harry / Stichting Historie der Techniek, Foundation for the History of Technology / [2017] / 2017

10.The Arnhem and Nijmegen Experience ; Cycling cities Berkers, Eric / Stichting Historie der Techniek / 2017 / 2017

11.Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG)Berkers, Eric / Stichting Historie der Techniek / 2016 / 2016

12.De kracht van de katalysator : de magie van het onderzoek Lintsen, Harry / Stichting Historie der Techniek / 2014 / 2014

13.Op zoek naar de oorsprong van de Nederlandse kenniseconomie : een essay geschreven in opdracht van TNO Lintsen, Harry / Stichting Historie der Techniek / 2011

14.Van handwerk naar denkwerk : geschiedenis van de Vereniging Bond van Nederlandse Bandfabrikanten 1933-2008 : haar ontstaan, haar activiteiten, haar leden en hun producten Evers, H.C.N. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2011

15.60 years of ITC : the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Disco, Nil / ITC Foundation / cop. 2010

16.De Nederlandse ijzeren en stalen scheepsbouw: onderzoek en geschiedschrijving van technologie en bedrijfstak : een voorstudie Schippers, Hans / Stichting Historie der Techniek / 2009

17.Techniek in actie : een geschiedenis van TNO Industrie en Techniek Lintsen, Harry / TNO Industrie en Techniek / cop. 2007

18.De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006 Huiskamp, Joep / Stichting Historie der Techniek / 2006

19.Gedreven door nieuwsgierigheid : een selectie uit 50 jaar TU/e-onderzoek Lintsen, Harry / Stichting Historie der Techniek, Technische Universiteit Eindhoven / cop. 2006

20.Land in aanleg : de Dienst Landelijk Gebied en de inrichting van het platteland Buiter, Hans / Walburg Pers / cop. 2006

21.TIN-20 impressies : achter de schermen van een techniek-historisch project Buiter, Hans / Stichting Historie der Techniek / [2003] / 2003

22.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 7: Techniek en modernisering : balans van de twintigste eeuw Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2003

23.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 6: Stad, bouw, industriële productie Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2003

24.Heilzaam vlechtwerk : biomedische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht Schippers, Hans / Stichting Historie der Techniek / 2002

25.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 5: Transport, communicatie Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2002

26.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 4: Huishouden, medische techniek Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2001

27.Aviobrug tussen luchthaven en luchtvaartmaatschappij : de ontwikkeling van de aviobruggen voor Schiphol 1958-1971Vlot, A. / Stichting Historie der Techniek / 2000

28.Rotterdam : cargo handling technology 1870-2000 Driel, Hugo van / Walburg Pers / cop. 2000

29.Research tussen vetkool en zoetstof : zestig jaar DSM Research 1940-2000 Lintsen, H. / Stichting Historie der Techniek / [2000] / 2000

30.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 3: Landbouw, voeding Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2000

31.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; Dl. 2: Delfstoffen, energie, chemie Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 2000

32.Industriële productie in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Industriële Productie' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw' (TIN-20) Davids, M. / Stichting Historie der Techniek / 1999

33.Schiphol : haven, station, knooppunt sinds 1916Mom, Gijs / Walburg Pers / cop. 1999

34.Tegendruk : de geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening, 1915-1998 Buiter, Hans / Stichting Historie der Techniek / cop. 1999

35.Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw : de geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999Veldman, Hans / Stichting Historie der Techniek / 1999

36.De stad en stedelijke technologie in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Stad' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw' (TIN-20) Taverne, E.R.M. / Stichting Historie der Techniek / 1998

37.Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Communicatie' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Wit, O. de / Stichting Historie der Techniek / 1998

38.De opkomst van de informatietechnologie in Nederland Oost, E. van / Stichting Historie der Techniek / cop. 1998

39.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ; [Dl.] 1: Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1998

40.Techniek in Nederland in de twintigste eeuw Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek [etc.] / 1998-2003

41.Ontwerpen van stuwen door Rijkswaterstaat 1900-1960 : verslag in het kader van Rijkswaterstaat-200 jubileumboek Disco, Cornelis / Stichting Historie der Techniek / [1997]

42.Bouw in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Bouw' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de techniek in Nederland in de twintigste eeuw' (TIN-20) Bervoets, E.M.L. / Stichting Historie der Techniek / 1997

43.The history of the power cable in the Netherlands Buiter, Hans / Stichting Historie der Techniek / 1997

44.Fietsgebruik in de twintigste eeuw : langetermijnfactoren in het fietsgebruik te Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel Albert de la Bruhèze, A.A. / Stichting Historie der Techniek / 1997

45.Delfstoffenwinning in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Delfstoffenwinning' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Gales, B. / Stichting Historie der Techniek / 1997

46.Landbouw in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Landbouw' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de techniek in Nederland in de twintigste eeuw' (TIN-20) Bieleman, J. / Stichting Historie der Techniek / 1997

47.Geschiedenis van de techniek in Nederland in de twintigste eeuw : achtergrond en opzet Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek] / 1996

48.Waterstaat in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Waterstaat' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw' (TIN-20) Disco, C. / Stichting Historie der Techniek / 1996

49.Energie in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Energie' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw' (TIN-20) Verbong, G. / Stichting Historie der Techniek / 1996

50.Chemie in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Chemie' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Homburg, E. / Stichting Historie der Techniek / 1996

51.Medische techniek in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Medische Techniek' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Houwaart, E.S. / Stichting Historie der Techniek / 1996

52.Transport in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Transport' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Schot, J.W. / Stichting Historie der Techniek / 1996

53.Voeding in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Voeding' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Otterloo, A.H. van / Stichting Historie der Techniek / 1996

54.Kantoor in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Kantoor' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Ende, J. van den / Stichting Historie der Techniek / 1996

55.Huishouden in Nederland in de twintigste eeuw : beschrijving van het onderzoeksprogramma 'Huishouden' in het kader van het onderzoeksproject 'Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twinstigste Eeuw' (TIN-20) Oldenziel, R. / Stichting Historie der Techniek / 1996

56.Ondergronds bouwen : een historisch bronnenonderzoek Schippers, Hans / Stichting Historie der Techniek / 1996

57.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 6: Techniek en samenleving Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1995

58.Nederland-kabelland : de historie van de energiekabel in Nederland Buiter, Hans / Stichting Historie der Techniek / 1994

59.Gas geven : geschiedenis van BK-GAS B.V., 1954-1994 Jong, Frida de / Stichting Historie der Techniek / cop. 1994

60.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 5: Techniek, beroep en praktijk Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1994

61.Wonderen der techniek : Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken, 200 jaar civiele techniek Horn-van Nispen, M.L. ten / Stichting Historie der Techniek / cop. 1994

62.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 4: Delfstoffen, machine- en scheepsbouw; stoom; chemie; telegrafie en telefonie Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1993

63.Bouwen in Nederland in de negentiende eeuw Leeuwen, W.R.F. van / Stichting Historie der Techniek / cop. 1993

64.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 3: Textiel, gas, licht en elektriciteit, bouw Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1993

65.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 2: Gezondheid en openbare hygiëne, waterstaat en infrastructuur, papier, druk en communicatie Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1993

66.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 ; Dl. 1: Techniek en modernisering, landbouw en voeding Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / cop. 1992

67.Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890 Lintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / 1992-1995

68.Het nieuwe bier : technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw Schippers, Hans / Walburg Pers / cop. 1992

69.Boterbereiding in de late negentiende eeuw Bakker, M.S.C. / Walburg Pers / cop. 1991

70.Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw : van molen naar fabriekWit, Onno de / Stichting Historie der Techniek / 1990

71.Van tichelwerk naar steenfabriek Janssen, Ben / Stichting Historie der Techniek / 1990

72.Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuwLintsen, H.W. / Stichting Historie der Techniek / 1989

73.Van tusschenlieden tot ingenieurs : de geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs in Nederland Schippers, Hans / Stichting Historie der Techniek : Verloren / 1989