Uitgaven Stichting I.S.I.S.

1.De zin van het leven : wijsheid in de praktijk : 9 september 2017, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / december 2017

2.Mededogen en wijsheid - sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld, 20 mei 2017, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / augustus 2017

3.Universele rechten van de reïncarnerende mens, 21 en 22 mei 2016, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / juli 2016

4.Rāja-Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind 30 en 31 mei 2015, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / juli 2015

5.Hoe ons bewustzijn ons brein verandert : hebben we een brein? of zijn we een brein? : 17 en 18 mei 2014, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / september 2014

6.Praktische spiritualiteit : boven de materie : in de maatschappij : 25 en 26 mei 2013, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / 2013

7.De groei van mens en mensheid : 26 en 27 mei 2012, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / 2012

8.Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen : je eigen invloed op alles in het leven: van ziekten tot natuurrampen, van gezondheid tot wereldvrede : 21 en 22 mei 2011, Den Haag Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / 2011

9.Maak de theosofie tot een levende kracht in uw leven : verslag International Theosophical Conferences : 12-15 augustus 2010, Den Haag ; Dl. 3Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S / 2010

10.Maak de theosofie tot een levende kracht in uw leven : verslag International Theosophical Conferences : 12-15 augustus 2010, Den Haag ; Dl. 2 Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S / 2010

11.Maak de theosofie tot een levende kracht in uw leven : verslag International Theosophical Conferences : 12-15 augustus 2010, Den Haag ; Dl. 1 Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S / 2010

12.Maak de theosofie tot een levende kracht in uw leven : verslag International Theosophical Conferences : 12-15 augustus 2010, Den Haag International Theosophy Conferences / Stichting I.S.I.S / 2010-...

13.De esoterische achtergrond van het Christendom : het Christendom in het licht van de Theo-sofia Kok, D.J.P. / 1e dr / Stichting I.S.I.S. / 2008

14.De esoterische achtergrond van de grote religies Voorham, Barend / Stichting I.S.I.S. / 2008

15.Cursus anders denken Stichting I.S.I.S. / Stichting I.S.I.S. / [ca. 2007]

16.Reïncarnatie mystiek én maatschappelijk Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2007

17.De levende aarde : Gaia voorbij Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2006

18.Is er leven op andere planeten?International Study-centre for Independent Search for Truth / 1e dr / Stichting I.S.I.S. / 2006

19.Vrijheid en ethiek in het licht van reïncarnatie Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2005

20.De levende kosmos Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2004

21.Innerlijke opvoeding en zelfontplooiing in het licht van reïncarnatie Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2003

22.Het doel heiligt de middelen nooit : een vredelievend antwoord op terreur Voorham, Barend / Stichting ISIS / 2002

23.Een andere kijk op de Islam Voorham, B. / 1e dr / Stichting I.S.I.S. / 1997

24.De hiërarchie van mededogen ; Esoterische instructies De Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / 1995

25.Grondslagen der esoterische wijsbegeerte De Purucker, G. / 2e dr / Stichting I.S.I.S. / 1994

26.Occult glossarium : een handboek van oosterse en theosofische termen De Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / 1993

27.De stem van de stilte : uitgelezen fragmenten uit het 'Boek der Gulden Voorschriften' voor het dagelijks gebruik van lanoos (leerlingen) B., H.P. / 2e dr / Stichting I.S.I.S. / 1992

28.De meesters en het pad van het occultisme De Purucker, G. / 2e dr / Stichting I.S.I.S / 1991

29.De Esoterische of Oosterse School : leraren en leerlingen, zeven graden van inwijding, spirituele en psychische vermogens, meditatie, het doel en de bestemming van de T.S. ; Esoterische instructies de Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / 1991

30.Het Theosofisch Genootschap (The Theosophical Society) Kok, D.J.P. / Stichting I.S.I.S. / 1991

31.Alan Shurlock geeft antwoord op vragen over reïncarnatie Shurlock, Alan / 3@3e dr / Stichting I.S.I.S. / 1990

32.Een theosofische beschouwing van D.J.P. Kok over euthanasie Kok, D.J.P. / 3e dr / Stichting I.S.I.S. / 1990

33.Wim Gijsen in gesprek met D.J.P. Kok over leven en dood Kok, D.J.P. / Stichting I.S.I.S. / cop. 1990

34.De aard en de beproevingen van chelaschap : de gelofte, de pâramitâ's, het verheven achtvoudige pad, esoterische discipline ; Esoterische instructies De Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / 1989

35.Esoterische instructies de Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / 1989-...

36.Levenswijsheid : cursus Kok, D.J.P. / 3e herz. dr / Stichting I.S.I.S. / 1988

37.Esoterisch onderricht in de Oosterse School : stenografische verslagen van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Groupde Purucker, G. / Stichting I.S.I.S. / cop. 1987

38.Naar een nieuwe levensbeschouwing Kok, D.J.P. / 3e dr / International Study-Centre for Independent Search for Truth (Stichting I.S.I.S.) / 1987

39."OM" : het geheim van de Ahbor Vallei Mundy, Talbot / Stichting I.S.I.S. / cop. 19844

0.Brieven die mij geholpen hebben Judge, William Q. / Stichting ISIS / 1981

41.De theosofie, haar wezen en haar waarde Lindemans, G.J. / Stichting I.S.I.S. / 1980

42.De Bhagavad-Gîtâ = Het boek van yoga Kok, D.J.P. / Stichting ISIS / 1979

43.H. P. Blavatsky : het mysterie Purucker, Gottfried de / Stichting ISIS / cop. 1978

44.Beschermers der mensheid Kok, D.J.P. / Stichting ISIS, International Study Centre for Independent Search for Truth / cop. 1978

45.Het theosofisch genootschap : (The theosophical society) Kok, D.J.P. / Stichting ISIS / cop. 1977

46.De dood en daarna De Purucker, G. / Stichting ISIS / 1976

47.Yoga en yoga-discipline Ryan, Charles J. / Stichting ISIS / 1976

48.Leven op Mars?! Kok, D.J.P. / Stichting ISIS / cop. 1976

49.De Meesters en het pad van het occultisme De Purucker, G. / Stichting ISIS / 1976

50.Bekleed met de zon : het mysterie-verhaal van Jezus De Purucker, G. / 2e dr / Stichting ISIS / 1976

51.Het grote misverstand : theosofische beschouwingen over geloof en overtuiging Kok, D.J.P. / 2e dr / Stichting ISIS / 1975

52.Euthanasie : een theosofische beschouwing Kok, D.J.P. / Stichting ISIS / [1974]

53.Het grote misverstand : theosofische beschouwingen over geloof en overtuiging Kok, D.J.P. / Stichting ISIS / 1974

54.Theosofische fragmenten : [deel 1 tot en met 9] Kok, D.J.P. / [1e bijdruk?] / [Stichting I.S.I.S.] / tussen 1963 en 1981?]