Uitgaven Uitgeverij Verloren

1.De ordinaire kap : een bouwhistorische studie naar kapconstructies op Leidse huizen tussen 1300 en 1800 Orsel, Edwin Dietrich / Verloren / 2020 / 2020

2.Om het boek : cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen Anrooij, Wim van / Verloren / 2020 / 2020

3.De Collectie Mengelberg in Huis Bergh : reconstructie van de collectie van Friedrich Wilhelm Mengelberg zoals aangekocht door Jan Herman van Heek op 1 november 1919 Santen, Annemarie van / Stichting Huis Bergh / 2020 / 2020

4.Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds : de heilige stad door de eeuwen heen Bent, Josephine van den / Verloren / 2020 / 2020

5.Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590) : een wondere ijveraar : achteraf beschouwd Voogt, Gerrit / Verloren / 2020 / 2020

6.Miskend verleden : Hindostaanse boeren in Suriname 1880-1980 Gowricharn, Ruben / Verloren / 2020 / 2020

7.Met biddend hart : geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2020 / 2020

8.Zij hadden de Geest : Nederlandse spiritijnen in Centraal Afrika 1946-2012 Jacobs, J.Y.H.A. / Verloren / 2020 / 2020

9.Over de grondwet gesproken : een selectie uit de documenten van staatscommissies voor grondwetsherziening, 1883-1983 Leeuwen, Karin van / Verloren / 2020 / 2020

10.Visionair conservatisme : Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) Slijkerman, Diederick / Verloren / 2020 / 2020

11.Íwein, de ridder met de leeuw : een middeleeuwse Arthurroman Aue, Hartmann von / Verloren / 2020 / 2020

12.Constraint on trial : Dirck Volckertsz Coornhert and religious freedom Voogt, Gerrit / Verloren / 2020 / 2020

13.Tussenstation Cosel : Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945 Rens, Herman van / Verloren / 2020 / 2020

14.De Polar Bear Divisie : de bevrijding van Hilversum Hoogenraad, Pieter / Verloren / 2020 / 2020

15.Beroofd volgens de regels : het lot van zeven joodse ondernemers in Deventer Boerboom, Joep / Verloren / 2020 / 2020

16.Juristen die schreven en bleven : Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2020

17.Herman Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist Poel, Stefan van der / Verloren / 2020

18.De Hongaarse kindertreinen : een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog Aalders, Maarten J. / Uitgeverij Verloren / 2020 / 2020

19.Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971), Wijnand Lemei (1892-1945) : ontwerpen en bouwen in de koloniale nadagen, Java Indonesië Passchier, Cor / Verloren / 2020

20.Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog : de rol van voorwerpen in de oorlogsherinnering, 1566-1750 Eekhout, Marianne / Verloren / 2020 / 2020

21.Zeevarenden achter de tralies : de krijgsgevangenen van de grote zeeoorlogen, 1652-1674 Rommelse, Gijs / Verloren / 2020 / 2020

22.Voor de Heer en voor Oranje : Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674) Basoski, Theo / Verloren / 2020 / 2020

23.Hoveniers van Oranje : functie, werk en positie 1621-1732  Berkhout, Lenneke / Verloren / 2020 / 2020

24.Elsenburg, de verdwenen buitenplaats : het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht Simonis, Jan / Verloren / 2020 / 2020

25.Onvoltooid verleden : de handschriften van de 'Excellente Cronike van Vlaenderen' in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden Demets, Lisa / Verloren / 2020 / 2020

26.Gespierde zielen : Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw Vries, Cor de / Verloren / 2020 / 2020

27.Zeeuwse regenten in Parijs : de reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Radermacher naar Parijs in 1772 Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene / Verloren / 2020

28.Onontkoombaar verleden : reflecties op een veranderende historische cultuurGrever, Maria / Verloren / [2020] / 2020

29.Het masker van Rob Nieuwenhuys : reconstructie van een vergeten reis naar Indonesië Phijffer, Tom / Verloren / 2020 / 2020

30.Naar een federaal Indonesië : de geschiedenis van de totstandkoming van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de bijdrage van federale Indonesische nationalisten aan de Indonesische onafhankelijkheid 1917-1949 Bouma, Tjalling / Verloren / 2020 / 2020

31.Vondelingen : het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830 Geuzebroek, Nanda / Verloren / 2020 / 2020

32.De roman in de negentiende eeuw : geschiedenis van een nieuwkomer Streng, Toos / Verloren / 2020 / 2020

33.Moederstad en vaderland : nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) Rademakers, Anna / Verloren / 2020 / 2020

34.Per imperatief plakkaat : overheid en pestbestrijding in de Republiek der Verenigde Nederlanden Kerkhoff, A.H.M. / Verloren / 2020 / 2020

35.De kolonie op drift : de representatie en constructie van koloniale identiteit in fictie over de zeereis tussen Nederland en Nederlands-Indië (1850-1940 Veer, Coen van 't / Verloren / 2020 / ©2020

36.Visserij in Noord-Brabant Martens, Piet / Verloren / 2020 / 20203

7.Medieval documents as artefacts : interdisciplinary perspectives on codicology, palaeography and diplomatics Dijkhof, E.C. / Verloren / 2020 / 2020

38.Werven en derven : de financiele grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2019

39.Wonderments : Willem Marinus Dudok : networks & sources of inspiration Voerman, Lara / Verloren / 2019

40.Broek en Waterland : regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 Zoon, Loek / Verloren / 2019 / 2019

41.Liefdadigheid naar Vermogen : door en voor Amsterdamse burgers, 1871-1941 Linde, Maarten van der / Verloren / 2019 / 2019

42.Frédéric en Antoine Plate 1802-1927 : Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders Klerk, Len de / Verloren / 2019 / 2019

43.Mijn wapenfeiten Avgvstvs / Verloren / 2019

44.Wonderlijkheden : Willem Marinus Dudok : netwerken & inspiratiebronnen Voerman, Lara / Verloren / 2019

45.Hitlers parachutistengeneraal : Kurt Student (1890-1978): een militaire biografie Brandhof, Wouter van den / Verloren / [2019] / 2019

46.De mensen van Vossenburg en Wayampibo : twee Surinaamse plantages in de slaventijd Koene, Bert / Verloren / 2019

47.Geloven in het ideaal : geschiedenis en actualiteit van de Arbeidersgemeenschap der WoodbrookersBos, Maarten van den / Verloren / 2019 / 2019

48.Nonnen verdreven door geuzen : Cathalina del Spiritu Sancto's verhaal over de vlucht van Nederlandse clarissen naar Lissabon Cathalina del Spiritu Sancto / Verloren / 2019 / 2019

49.Landgoed als leerschool : biografie van Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (1889-1979) Draaijer, Joke / Verloren / 2019 / 2019

50.Gelovigen, dominees en geleerden : opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd Bergsma, Wiebe / Verloren / 2019 / 2019

51.In Leiden moet het anders : geschiedenis van een SP afdeling, 1970-1982 Steen, Bart van der / Verloren / 2019

52.Duivels dilemma : de dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw Bak, Peter / Verloren / 2019

53.Dominicanen en dominicanessen in Sittard : vier eeuwen aanwezigheid Dols, Chris / Verloren / 2019 / 2019

54.Kunst en textiel : symposium gehouden op 18 mei 2017 Blomjous, Marjan / Textielcommissie / 2019 / 2019

55.House of memories : uncovering the past of a Dutch Jewish family Bijsterveld, Arnoud-Jan / Second, revised edition / Uitgeverij Verloren / 2019

56.De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied (ca. 1075-ca. 1400) Doornmalen, A.G.J. van / Verloren / 2019 / 2019

57.Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome : de dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703 Codde, Petrus / Verloren / 2019 / 2019

58.Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis : brieven van het thuisfront (1664-1665) Wal, Marijke van der / Verloren / 2019 / 2019

59.Johannes Mutters Jr. (1858-1930) : bedreven in vele bouwstijlen Verbrugge, Bart / Verloren / 2019 / 2019

60.Van schuilkerk tot modern geloofscentrum : oud-katholieke kerken in Nederland Schade van Westrum, Lia / Verloren / 2019
61.Verhalen van de drakendochter : leven en werk van Maartje Draak (1907-1995) Gerritsen, Willem / Verloren / 2019 / 2019

62.Oranje driften : orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 Hansma, Laurien / Verloren / 2019 / 2019

63.De Amsterdamse Schouwburg als politiek strijdtoneel : theater, opinievorming en de (r)evolutie van Romeinse helden (1780-1801) Oomen-Delhaye, Amber Maria Rosaline / Verloren / 2019 / 2019

64.Pieter van Schelle (1749-1792), veelzijdig en verlicht Baartmans, Jacques / Verloren / 2019 / 2019

65.In de maat en uit de pas Schaik, Wim van / Verloren / 2019

66.Eer tegen eer : een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 Hage, Rolf / Verloren / 2019

67.De Nederlandse Tijger : Vrijzinnig-Democraat Hendrik Pieter Marchant in drie toespraken Marchant, Hendrik Pieter / Verloren / 2019 / 2019

68.Biografieën in beweging : een cultuurhistorische analyse van levensverhalen van Nederlandse topsporters, 1928-2014 Haverkamp, Aad / Verloren / 2019 / 2019

69.Dominee Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië Poeze, Harry A. / Verloren / 2019 / 2019

70.Brieven aan S. Vestdijk 1935-1942 en een polemiek over rijm en ritme tussen S. Vestdijk en Hendrik de Vries, 1935-1951 Vries, Hendrik de / Verloren / 2019 / 2019
71.Een spoor van vernieling : het Noord-Nederlandse katholieke kerkinterieur voor, tijdens en na de Beeldenstorm Hartog, Elizabeth den / Verloren / 2019 / 2019

72.Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie : stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 Bosch, Rudolf A.A. / Verloren / 2019 / 2019

73.Strijd! : de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 Bosch, Mineke / Verloren / 2019

74.Building bodies : transnational historical approaches to sport, gender and ethnicities Derks, Marjet / Verloren / 2019 / 2019

75.Charles Roemers (1748-1838) : een Maaslandse regent in roerige tijden Jacobs, Lambert / Verloren / 2019 / 2019

76.De vertroosting van Memoria : geheugen en mnemotechniek in de Nederlanden van de late Middeleeuwen Gijsen, Annelies van / Verloren / 2019 / 2019

77.Kasteel Keukenhof : cultureel erfgoed in en om het kasteel Maes, Ignus / Verloren / 2018

78.Ontmoetingen in de onderwereld : dagboeknotities van een burger over Kaiser Wilhelm II, Hitler en Mussolini Bianchi Bandinelli, Ranuccio / Verloren / 2018 / 2018

79.Sekse : een begripsgeschiedenis Everard, Myriam / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

80.Alles is cultuur : vensters op moderne cultuurgeschiedenis Aerts, Remieg / Verloren / 2018 / 2018

81.Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573) Kooij, Barbara / Verloren / 2018 / 2018

82.Het landschap bewaard : landschap en erfgoed bij Natuurmonumenten Purmer, Michiel / Verloren / 2018 / 2018

83.John Bergmans (1892-1980) : tuinarchitect en plantenkenner Lidth de Jeude, Marianne van / Verloren / 2018

84.Tjeerd Dijkstra (1931) : architect, rijksbouwmeester, hoogleraar Keuning, David / Verloren / 2018 / 2018

85.Surinaams onbehagen : een sociale en politieke geschiedenis van Suriname, 1865-2015 Ramsoedh, Hans / Verloren / 2018 / 2018

86.Mohammed en de Late Oudheid Bent, Josephine van den / Verloren / 2018 / 2018

87.Het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort : een geschiedenis van Eerweerdige wijse ende seer beminde heeren Kan, Fred van / Verloren / 2018 / 2018

88.Florarium temporum = (Bloemhof der tijden) : een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven Clopper, Nicolaas / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

89.Perkament in stukken : teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten Jaski, Bart / Verloren / 2018 / 2018

90.Vizier op het verleden : wel en wee van het voorgeslacht van Hubertus Frans Hoijer Hoeven, L.M. van der / [Uitgeverij Verloren] / [2018] / 2018

91.Vanaf Het Kanaal tot het begin van het Dode Eind : verhalen uit het prachtige Kortenhoef ; Van de korenmolen tot de sluis Spaan, Krijn / Verloren / 2018

92.Confectie : symposium gehouden op 10 november 2016 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2018 / 2018

93.Beyond being koelies and kantráki : constructing Hindostani identities in Suriname in the era of indenture, 1873-1921 Fokken, Margriet / Verloren Publishers / [2018] / 2018

94.Beyond being koelies and kantráki : constructing Hindostani identities in Suriname in the era of indenture, 1873-1921 Fokken, Margriet / Verloren / 2018 / 2018

95.'The Eurasian Question' : the colonial position and postcolonial options of colonial mixed-ancestry groups from British India, Dutch East Indies and French Indochina compared Rosen Jacobson, Liesbeth / Verloren / 2018 / 2018

96.De handelsgeest van Isaac Pool : dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw Pool, Isaac / Verloren / 2018 / 2018

97.Opdat wij niet vergeten : verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum Broertjes, Pieter / Hilversum Mediastad / 2018 / 2018

98.Voor de geest en het moreel van de troepen : de kerken en de oorlog in Indonesie, 1945-1950 Berg, Marleen van den / Verloren / 2018 / 2018

99.De ijdele façade : over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch Zoggel, Marc van / Verloren / 2018 / 2018

100.Van Constantijntje tot Tonio : het dode kind in de Nederlandse literatuur Honings, Rick / Verloren / 2018 / 2018

101.De rechter en de deporteurs Mildt, Dick de / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

102.Straatgenoten : een drieluik over de maat der dingen Mildt, Dick de / Verloren / 2018 / 2018

103.Katholieke architectuur in de twintigste eeuw : de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan Remery, Michel / Verloren / 2018 / 2018

104.Multatuli nu : nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn wer Bel, Jacqueline / Verloren / maart 2018 / 2018

105.Een oord van bang wachten : kamp Haaren 1941-1944 Bak, Peter / Verloren / 2018 / 2018

106.Mannen van Gods woord : de Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 Vollaard, Hans / Verloren / 2018 / 2018

107.Indisch leven in Den Haag, 1930-1940 : vijftig columns uit De Indische Verlofganger Salomonson, Herman / Verloren / 2018 / 2018

108.Cosman Citroen (1881-1935) : architect in booming Soerabaja Santoso, Joko Triwinarto / Verloren / 2018 / 2018

109.Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak : de geschiedenis van het NAP tot 2018 Dam, Petra J.E.M. van / Verloren / 2018 / 2018

110.Vaders en dochters : Molukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklank in Indonesië Straver, Hans / Verloren / 2018 / 2018

111.Het verhaal van Apollonius = Historia Apollonii Regis Tyri Hunink, Vincent / Verloren / 2018 / 2018

112.De Wendische Oorlog : Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw Zee, Ad van der / Verloren / 2018 / 2018

113.Gemeint en gemeenschap : jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795 Zalinge-Spooren, Lia van / Verloren / 2018 / 2018

114.Zenobia van Palmyra : vorstin tussen Europese en Arabische traditie Burgersdijk, Diederik / Verloren / 2018 / 2018

115.Hirsch & Cie Amsterdam (1882-1976) : haute couture op het Leidseplein Knoop, Femke / Verloren / 2018 / 2018

116.Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : twaalf artikelen over de periode 1559-1652 Groenveld, S. / Verloren / 2018 / 2018

117.In louche gezelschap : leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806) Wissing, Pieter van / Verloren / 2018 / 2018

118.François en Pieter Hemony : stadsklokken- en geschutgieters in de Gouden Eeuw Weel, Heleen B. van der / Verloren / 2018 / 2018

119.Een ondraaglijk juk : Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609) Martínez Luna, Fernando / uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

120.Hof van Utrecht : hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken Milo, J.M. / Verloren / 2018 / 2018

121.Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw : de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie Vonhögen-Geertsema, Elisabeth Geertruida Maria / Liesbeth Vonhögen-Geertsema / [2017] / 2017

122.Misdaad en straf in een Hollandse stad : Haarlem, 1245-1615 Müller, Maarten / Verloren / 2017 / 2017

123.Haar : symposium gehouden op 14 april 2016 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2017 / 2017

124.Lezen in de Lage Landen : studies over tien eeuwen leescultuur Anrooij, Wim van / Verloren / 2017 / 2017

125.'Allen zijn welkom' : ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900 Pater, Ben de / Verloren / 2017

126.Echte leesboeken : publieksliteratuur in de twintigste eeuw Boven, Erica van / Verloren / 2017 / 2017

127.Caritas in verandering : vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen Buursma, Albert / Verloren / 2017 / 2017

128.Polderen of niet? : participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800 Kole, Heleen / Verloren / 2017 / 2017

129.De Markt van Arnhem : 800 jaar wonen, werken, besturen en bezoeken Boonstra, Onno / Verloren / 2017 / 2017

130.Verheffing en solidariteit : een eeuw Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017 Langen, Petra van / Verloren / 2017 / 2017

131.Tussen stoom en stroom : de rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling Rijn, Daan van / Verloren / 2017 / 2017

132.De veerkracht van de Brabantse economie : de Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015) Lintsen, Harry / Verloren / 2017

133.De diligences van Bouricius : anderhalve eeuw bedrijvigheid langs s heren wegen Koene, Bert / Verloren / 2017 / 2017

134.Nijverheid op windkracht : energietransities in Nederland 1500-1900 Kaptein, Herman / Verloren / 2017 / 2017

135.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen ; Deel II: De klassieke universiteit, 1876-1945 Berkel, Klaas van / Verloren / 2017 / ©2017

136.Bestuur en bestuurders in Nedermaas, 1794-1814 : met bijzondere aandacht voor het lokale bestuur in het kanton Wittem/GulpenS chaapveld, Kees / Verloren / 2017 / 2017

137.Vrouwen en vroomheid : de boetevaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) Nijenhuis, Vincent / Verloren / 2017 / ©2017

138.Middeleeuwers in drievoud : hun woonplaats, verwantschap en voeding Winter, Johanna Maria van / Verloren / 2017 / 2017

139.Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst : de Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk Bueren, Truus van / Verloren / 2017 / 2017

140.Voor de tijd van het jaar : vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588) Morrée, Cécile de / Verloren / 2017 / 2017

141.De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 Mol, J.A. / Verloren / 2017 / 2017

142.'Dingen die ergens toe dienen' : verhalen over materiële cultuur van wetenschap Gelder, Esther van / Verloren / 2017 / ©2017

143.Vijftien strekkende meter : nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana Anrooij, Wim van / Verloren / 2017 / 2017

144.Het Utrechtse draakje en zijn entourage : vijftien penwerkstijlen in Utrechtse handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw Gerritsen-Geywitz, Gisela / Verloren / 2017 / 2017

145.Theorie en praktijk : teksten over schilderkunst in de Gouden Eeuw van de Noordelijke Nederlanden Miedema, Hessel / Verloren / 2017 / 2017

146.Kom maar binnen! : Zwarte Piet in spotprenten 1871-2017 Bas, Jan de / Verloren / 2017 / 2017

147.Veel mooie woorden : Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst Brandt, Ria van den / Verloren / 2017 / 2017

148.Huis en habitus : over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen Gietman, Conrad / Verloren / 2017 / 2017

149.Sprekend kritiek : literatuurprogramma's in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie Dera, Jeroen Johannes Michaël / [Uitgeverij Verloren] / [2017] / ©2017

150.Sprekend kritiek : literatuurprogramma's in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie Dera, Jeroen / Verloren / 2017 / 2017

151.Leer : symposium gehouden op 12 november 2015 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2017 / 2017

152.Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-197 0Jacobs, Antoine / Verloren / 2017 / ©2017

153.'Dát is nu handel, meisjelief' : verlovingsbrieven van de Amsterdamse boekhandelaar en uitgever George Lodewijk Funke (1836-1885) Funke, Vera / Verloren / 2017 / 2017

154.Het journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 Timmers, Johannes / Verloren / 2017 / 2017

155.Journalistiek in crisistijd : de (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822 Haks, Donald / Verloren / 2017 / 2017

156.Gender and archiving: past, present, future Willems, Noortje / Verloren / 2017 / 2017

157.Alles is gedaan om het recht te vinden : bijzondere rechtspleging in Leeuwarden 1945-1949 Severein, Michiel / Verloren / 2017 / 2017

158.Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw : geschiedenis en archieven Lantink, Frans Willem / uitgeverij Verloren / 2017

159.God, het woord en de tering : leven en werk van Simon Gorter (18381871), met een teksteditie van zijn brieven, en een keuze uit zijn proza en preken Visser, Eduard / uitgeverij Verloren / 2017 / 2017

160.Literaire erflaters : canonisering in tijden van culturele crisis, 1700-1750 Deinsen, Lieke van / Verloren / 2017 / 2017

161.Troebele betrekkingen : grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 Zijlmans, Roel / Verloren / 2017 / 2017

162.Heerlijkheden in Holland Lantink, Frans Willem / Verloren / 2017 / ©2017

163.Turbulente tijden : zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw Heyning, Katie / Verloren / 2017 / 2017

164.Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938Arijs, Karen / Verloren / 2017 / 2017

165.Kerk, huis, school en staat : leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886) Vree, Jasper / Verloren / 2017 / 2017

166.Ik heb mijn lief in eeuwigheid : functies en themas van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten Vroomen, Lisanne / Verloren / 2017 / 2017

167.Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia : een humanistische fantasie uit 1516 in haar historische context bezien Bange, Petty / Verloren / 2017 / 2017

168.Alexander Gogel (1765-1821) : grondlegger van de Nederlandse staat Postma, Jan / Verloren / 2017 / 2017

169.Scivias : ken de wegen ; Deel III Bingen, Hildegard van / Verloren / 2017 / 2017

170.Universiteit en identiteit : over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten Dorsman, L.J. / Verloren / 2017 / 2017

171.Gendered food practices from seed to waste Bock, Bettina / Verloren, publisher / 2017 / 2017

172.'Maar we wisten ons door de Heer geroepen' : kerk en apartheid in transnationaal perspectief Dulllemond, Caspar / Uitgeverij Verloren / 2017 / 2017

173.Eenheid in verscheidenheid : de doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum Kromdijk, Peter / Verloren / 2017 / 2017

174.Reislustige Zeeuwse regenten : de reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene / Uitgeverij Verloren / 2017

175.Brouwen aan de Eem : Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen Alberts, Leen / Verloren / 2017 / 2017

176.De eindeloze stad : Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden Keesman, Wilma / Verloren / 2017 / 2017

177.Het pryeel van Zeeland : Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / Verloren / 2016 / 2016

178.De dam bij Hoppenesse : gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600 Borger, Guus J. / Verloren / 2016 / 2016

179.Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid : het verhaal van de Graal 1921-heden Derks, Marjet / Verloren / 2016 / 2016

180.House of memories : uncovering the past of a Dutch Jewish family Bijsterveld, Arnoud-Jan / Verloren / 2016

181.Onno Greiner (1924-2010) : een zoektocht naar helderheid en geborgenheid Prins, Andrea / Verloren / 2016 / 2016

182.Briljante studente heel origineel! : negentig jaar Fonds Dr. Catherine van Tussenbroek voor vrouwen in de wetenschap Stam, Dineke / Uitgeverij Verloren / [2016] / 2016

183.Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941) : filosoof van het vrije denken Berkel, Klaas van / Verloren / 2016 / 2016

184.'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' : begraafcultuur in Roermond, 1870-1940 Heemels, Maurice / Verloren / 2016 / 2016

185.Schrijverstypen : de moderne auteur tussen individu en collectief Boven, Erica van / Verloren / 2016 / 2016

186.Zwischen Glaube und Welt : Studien zur Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts Kersken, Hartwig / Verloren / 2016 / 2016

187.Tussen macht en onmacht : een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746) Dral, Wim / Verloren / 2016 / 2016

188.Tussen hamer en aambeeld : edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw Schoen, Peter / Verloren / 2016

189.Sint Jacob in de Plantage : anderhalve eeuw bejaardenzorg in Sint-Jacob te Amsterdam 1866-2015 Vis, Jurjen / Verloren / 2016 / 2016

190.'Het pryeel van Zeeland' : buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / [Verloren] / [2016] / ©2016

191.Geloven met hart en hand : een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri, 1914-2015 Stichting Echo / Verloren / 2016 / 2016

192.Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet (1807-1847), Haags uitgever : een drieluik Berg, Willem van den / Verloren / 2016 / 2016

193.Warm bloed : de representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden) Boudewijn, Petra / Verloren / 2016 / 2016

194.'Het humanitaire moment' : Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930) Brolsma, Marjet / Verloren / 2016 / 2016

195.Brieven aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning, 1922-1939 Vries, Hendrik de / Verloren / 2016 / 2016

196.Ontvoerd of gevlucht? : religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts (1700-1710) Roosenboom, Henk / Verloren / 2016 / 2016

197.200 jaar De Kempenaer, advocaten in Arnhem Boonstra, Onno / Verloren / 2016

198.Turfschuiten en kustvaarders : een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw Wormgoor, Ingrid / Verloren / 2016 / 2016

199.Haarlem als Hollands Jeruzalem : de oorsprong van de toren van de Grote of St.-Bavokerk Dunk, Thomas H. von der / Verloren / 2016 / 2016

200.Vragen voor Eckhart : de Dialoog tussen Eckhart en de leek als kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit Van Damme, Yves / Verloren / 2016 / 2016

201.Dienstbaar onder vuur : religieuzen en de Tweede Wereldoorlo Dols, Chris / Uitgeverij Verloren / 2016

202.De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet Orbán, Árpád P. / Verloren / 2016 / 2016

203.Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl : acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld Moolenbroek, Jaap van / Verloren / 2016 / 2016

204.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm ; Band 1: Teksten Hermans, Taco / Verloren / 2016 / 2016

205.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvormHermans, Taco / Verloren / 2016

206.Het leven en de fabels van Esopus Esopus / Verloren / 2016 / 2016

207.Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken 1416-2016 Hoogenraad, Pieter / uitgeverij Verloren / 2016 / 2016

208.‘Het pryeel van Zeeland’ : buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / Verloren / 2016 / ©2016

209.Op zand, veen en klei : liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag Eynde, Guido Van den / Verloren / 2016

210.Roomsch socioloog - sociale bisschop : Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935 Sengers, Erik / Uitgeverij Verloren / 2016

211.De stem van de student : Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw Noordhof-Hoorn, Annelies / Verloren / 2016 / 2016

212.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm ; Band 2: Catalogi en bijlagen Hermans, Taco / Verloren / 2016 / ©2016

213.Faith, fatherland and the Norwegian seaman : the work of the Norwegian Seamen’s mission in Antwerp and the Dutch ports (1864-1920) Hoel, Virginia Karin / [Verloren Publishers] / [2016] / ©2016

214.Verborgen textielcollecties : symposium gehouden op 17 april 2014. Interieurtextiel in het Interbellum : symposium gehouden op 13 november 2014 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2016 / 2016

215.Frits Kuiper (1898-1974) : doopsgezind theoloog : voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven Hoekema, Alle G. / Verloren / 2016 / 2016

216.Faith, fatherland and the Norwegian seaman : the work of the Norwegian Seamen’s mission in Antwerp and the Dutch ports (1864-1920) Hoel, Virginia / Verloren / 2016 / ©2016

217.Reizen en avonturen van Jaques Massé Tyssot de Patot, Simon / Verloren / 2016 / 2016

218.Een verlichter in de ban: de controversiele lezing van Johannes Stolk in 1794 Stolk, Johannes / Verloren / 2016 / 2016

219.Oranjeman Suideras (1743-1811) : een leven zonder toegeeflijkheidKoene, Bert / Verloren / 2016 / 2016

220.Lozana : portret van de weelderige Andalusische in allerhelderst Spaans in Rome geschreven welk portret vertoont wat zij in Rome beleefde en veel meer dingen bevat dan de Celestina Delicado, Francisco / Verloren / 2016

221.Piety in practice and print : essays on the Late Medieval religious landscape Goudriaan, Koen / Verloren / 2016 / 2016

222.Nieuwe maren : een ooggetuigenverslag van de opkomst en ondergang van de wederdopers te Amsterdam 1534-1535 Buyck, Joost Sijbrandsz / Verloren / 2016 / 2016

223.Een hard en waakzaam woord : engagement in de literaire tijdschriften van de lange jaren vijftig (1950-1963) Groos, Marije / Verloren / 2016 / 2016

224.Het arme roomse leven : geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht Schaik, Ton H.M. van / Verloren / 2016 / 2016

225.Roomsch socioloog - sociale bisschop : Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935 Sengers, Erik / uitgeverij Verloren / 2016

226.In de put : de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966  Delbroek, Bart / Verloren / 2016 / 2016

227.Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw : de succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol Kok, Erna E. / Verloren / 2016 / 2016

228.Leeuwarden in de Gouden Eeuw Oly, Henk / Verloren / 2016 / 2016

229.Kasteel Keukenhof: huis en haard Jaspers, Gerard / Verloren / 2015

230.De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 : groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit Douma, Klaasje / Zuidelijk Historisch Contact / 2015 / 2015

231.Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat : de geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa Quispel, Chris / Verloren / 2015 / 2015

232.Een kleine orde met allure : de augustijnen in Nederland, 1886-2006 Heffernan, Brian / Verloren / 2015 / 2015

233.Gender and activism : womens voices in political debate Aerts, Mieke / Verloren / 2015 / 2015

234.Tot elkaar veroordeeld : de Nederlands-Duitse economische en politieke betrekkingen tussen 1945-1957 Lak, Martijn / Verloren / 2015 / 2015

235.Wonen als arbeider in een textielstad : arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938 Timmermans, Jan / Verloren / 2015 / 2015

236.Spiegel of lachspiegel? : de betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedeni sDorsman, L.J. / Verloren / 2015 / 2015

237.Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830 : de droom van Willem I Veen, Sytze van der / Verloren / 2015 / 2015

238.Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005 Heuven-van Nes, Emerentia van / Verloren / 2015

239.De volksverheffers : sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914 Smit, Christianne / Verloren / 2015 / 2015

240.Van hof tot overheid : geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen Jansen, Jeroen / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

241.De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826) : het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist Kumpel, Jan Willem / Verloren / 2015 / 2015

242.Weerloos voor de rechtbank van de rede : de Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955 Houtman, C. / Verloren / 2015 / 2015

243.Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek Kuiper, Yme / Verloren / 2015 / 2015

244.Ystroom Goes, Joannes Antonides van der / Verloren / 2015 / ©2015

245.Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586) Coornhert, D.V. / Verloren / 2015 / 2015

246.Bethlehem in de Bangert : een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572 )Schrickx, Christiaan / Verloren / 2015 / 2015

247.Christine de Pizan in Bruges : le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698) Lie, Orlanda S.H. / uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

248.Een tint van het Indische Oosten : reizen in Insulinde 1800-1950 Honings, Rick / Verloren / 2015 / 2015

249.Pieter Rixtel (1643-1673) : een dichter zonder rust Jong, Klaas de / Verloren / 2015 / 2015

250.De ingebeelde chaos Wyermars, Hendrik / Verloren / 2015 / 2015

251.De lange weg naar Nusa Tenggara : spanningsvelden in een missiegebie Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2015 / 2015

252.Waterdicht : symposium gehouden op 11 april 2013. De stof bij de naam noemen : hedendaagse en historische stofbenamingen : symposium gehouden op 14 november 2013 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2015 / 2015

253.Johan W. van Hulst, pedagoog, politicus, verzetsman : in de voetstappen van Coornhert Haaften, Wouter van / Verloren / 2015 / 2015

254.De Westerweelgroep en de Palestinapioniers : non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog Schippers, Hans / Verloren / 2015 / 2015

255.Paradoxale modernisering : Ede 1945-1995 : groot geworden, herkenbaar gebleven Bloembergen-Lukkes, Janny / Verloren / 2015 / 2015

256.Brieven 1923-1932  Vries, Hendrik de / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

257.Verhalen van vrijheid : autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 Huisman, Marijke / Verloren / 2015 / 2015

258.Een buitenbezittingse radja : herinneringen van W.J.M. Michielsen (1844-1926) Michielsen, W.J.M. / Verloren / 2015 / 2015

259.Alexander Philip van der Capellen (1745-1787) : de tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V Baartmans, Jacques / Verloren / 2015 / 2015

260.Kleurrijke tragiek : de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC Rossum, Matthias van / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015 

261.'Hij preekte, hij leerde altoos...' : predikantenportretten uit vijf eeuwen Schouten, Jan Peter / Verloren / 2015 / 2015

262.Ethics, the art of living well : by means of knowledge of the truth about man, sin, and virtue : described for the first time in DutchCoornhert, D.V. / Verloren / 2015 / ©2015

263.Sparks of reason : vernacular rationalism in the Low Countries, 1550-1670Buys, Ruben / Verloren / 2015 / 2015

264.Landlieden en hoogheemraden : de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw Wilt, Carla de / Verloren / 2015 / 2015

265.Grensgebied tussen zand en veen : een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant Koopmanschap, Hans / Verloren / 2015 / 2015

266.De schepenzegels van Gorinchem (1326-1807) : beschrijving van de losse zegelcollectie Keijzer, B. de / Verloren / 2015 / 2015

267.De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379 Keijzer, B. de / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

268.Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie Dijk, Rudolf Th.M. van / Verloren / 2015 / 2015

269.Schilderijen & Sofisten : kunst, ekphrasis en retorica in de klassieke oudheid Philostratos / Verloren / 2015

270.In het water gevonden : het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180 Boer, Dick E. H. de / Verloren / 2015 / 2015

271.Een boek om in te wonen : de verhaalcultuur na Auschwitz Hoeven, Elisabeth Johanna / [Verloren] / [2015] / 2015

272.Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' : een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Vugt, Thijs van / Verloren / 2015 / 2015

273.Een boek om in te wonen : de verhaalcultuur na Auschwitz Hoeven, Liesbeth / Verloren / 2015 / 2015

274.Scivias : ken de wegen Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015-2017

275.Scivias : ken de wegen ; Deel II Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015 / ©2015

276.Scivias : ken de wegen ; Deel I Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015 / 2015

277.Zusters van JMJ : geschiedenis van een congregatie 1822-1962 Driessen, A.M.A.J. / Verloren / 2015 / 2015

278.Petrus Camper in context : science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic Berkel, Klaas van / Verloren / 2015 / 2015

279.De Arminiaanse vredeskerk : redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen Arminius, Jacobus / Verloren / 2015 / 2015

280.Het spel van de macht : de familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in 's-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 Cöp, Wim / Verloren / 2015 / ©2015

281.Het Gruuthuse-handschrift : Hs. Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 79 K 10 Brinkman, Herman / Verloren / 2015 / 2015

282.Twee leeuwen, een kruis : de rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900) Dagnino, Roberto / Verloren / 2015

283.Johannes Goropius Becanus (1519-1573) : Brabants arts en taalfanaat Frederickx, Eddy / Verloren / 2015 / 2015

284.De valse Middeleeuwen Jongen, Ludo / Uitgeverij Verloren / 2014

285.Tabakswerkers, landbouwers en patroons : ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap : Valkenswaard 1850-1920 Mierlo, Henk van / Verloren / 2014

286.In vriendschap en vertrouwen : cultuurhistorische essays over confidentialiteit Gabriëls, Jos / Verloren / 2014 / 2014

287.Annalen van Egmond Gumbert-Hepp, Marijke / Verloren / 2014

288.Family life onder de VOC : een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken Wamelen, Carla van / Verloren / 2014 / 2014

289.Dodenlijst : Appianus en Cassius Dio over de verschrikkingen van de proscriptie sAppianus / Verloren / 2014 / 2014

290.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen Berkel, Klaas van / Verloren / 2014-...

291.Met trekschuit en draagstoel : Jan Alensoons Dag-register van een reijs door Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duijtschland in 1723 en 1724Alensoon, Jan / Verloren / 2014 / 2014

292.Een bovenaardse vrouw : zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Het leven van de heilige maagd Liduina Caspers, Charles / Verloren / 2014 / 2014

293.Rechtsgeschiedenis verbeeld Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2014 / 2014

294.Under fire : women and World War II Buchheim, Eveline / Verloren Publishers / 2014 / 2014

295.Onnoemelijke dingen : over taboe en verbod in het fin de siècle Buul, Anne van / Verloren / 2014

296.Machinist en wereldverbeteraar : het leven van A.J. Lansen, 1847-1931 Altena, Bert / Verloren / 2014 / 2014

297.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Deel 10 Jacobs, I.D. / Verloren / 2014

298.Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek : over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815 Dorsman, L.J. / Verloren / 2014

299.Creatie en recreatie : cultuur en ontspanning in het kloosterleven Gennip, Joep van / Uitgeverij Verloren / 2014

300.Verlangen naar tastbaar verleden : erfgoed, onderwijs en historisch besef Grever, Maria / Verloren / 2014 / 2014

301.Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen Bont, Chris de / Verloren / 2014 / 2014

302.Muziek en religie : katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948 Langen, Petra van / Verloren / 2014

303.Schokkende boeken! Honings, Rick / Verloren / 2014 / 2014

304.Zeeburg : geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014 Wallet, Bert / Verloren / 2014 / 2014

305.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen ; Deel I: De oude universiteit, 1614-1876 Berkel, Klaas van / Verloren / 2014

306.Tussen religieus gevoel en kritisch denken : vijf Franse preken Pierson, Allard / Verloren / 2014 / 2014

307.Het gelijk van de Gouden Eeuw : recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden Groesen, Michiel van / Verloren / 2014 / 2014

308.Controversen in context : een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuieten in de zeventiende-eeuwse Republiek Gennip, Joep van / Verloren / 2014 / 2014

309.Handen uit de mouwen : 150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland Stegge, Cecile aan de / SHVB / [2014] / 2014

10.'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' : de stichting van de Groninger academie in 1614 Martels, Zweder von / Verloren / 2014 / 2014

311.Adel in opspraak : de Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw Koene, Bert / Verloren / 2014 / 2014

312.Literatuur en observantie : de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding Dlabačová, Anna / Verloren / [2014] / ©2014

313.Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw Laarse, Rob van der / tweede, licht verbeterde druk / Verloren / 2014 / 2014

314.'Un certain Holandois' : Coornhert en de vragen van zijn tijd Gruppelaar, Jaap / Verloren / 2014 / 2014

315.Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers : Patriotten en Prinsgezinden in Leiden 1775-1795 Jong, Erik Halbe de / Verloren / 2014 / 2014

316.Van Adam tot Antwerpen : een bloemlezing uit de Origines Antwerpianae en de Opera van Johannes Goropius Becanus Goropius Becanus, Johannes / Verloren / 2014 / 2014

317.Monumenten van beleid : de wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002 Keulen, Sjoerd / Verloren / 2014 / 2014

318.Ora et labora : twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk Amersfoort, Jaap van / Verloren / 2014 / 2014

319.Het tekort : studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974 Roels, Leen / Verloren / 2014 / 2014

320.300 groeten uit Hilversum : een beeldverslag van Hilversum rond 1900 Nagel, Iwan / Uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

321.In dienst van de zieken : Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo, 1875-2013 Eijt, José / Verloren / 2014 / 2014

322.De krans : hoogleraarsvrouwen in de Groningse academische gemeenschap, 1914-2014 Daling, Dorien / Verloren / 2014 / 2014

323.Gedreven helpers : een geschiedenis van Cordaids voorlopers: RK Huisvestingscomité, Mensen in Nood, Memisa, Medicus Mundi, Indische Missie Vereniging, Centraal Missie Commissariaat, Cebemo, Vastenaktie, Bilance en Bond zonder Naam Heijst, Annelies van / Verloren / 2014 / 2014

324.Christelijke wetenschap : Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 Flipse, Ab / Verloren / 2014

325.Mijn voornaamste daden en ontmoetingen : dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628Beck, David / uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

326.De Beaufort : geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876 Melchers, Rob / Verloren / 2014 / 2014

327.Karel van Mander III (1609-1670) hofschilder van Christiaan IV en Frederik III : kunst, netwerken, verzameling Roding, Juliette / Verloren / 2014

328.Theatrale zelfmoord : de eigenhandige dood op het Nederlandse toneel 1670-1780 Haas, Anna de / Verloren / 2014 / 2014

329.Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder! : brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783 Schutte, G.J. / Verloren / 2014 / 2014

330.Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent : bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden, 1450-1650 Wasser, Ben / Verloren / 2014 / 2014

331.Werkers van de wereld : globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800 Rossum, Matthias van / Verloren / 2014 / 2014

332.Literatuur en observantie : de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding Dlabačová, Anna / Verloren / 2014 / 2014

333.Kennis in beeld : denken en doen in de Middeleeuwen Leerdam, Andrea van / Verloren / 2014 / 2014

334.Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht Kuys, Jan / Verloren / 2014 / 2014

335.In vreemde grond geworteld : prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910) Buul, Anne van / Verloren / 2014 / 2014

336.De ongetemde tong : opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550) Veldhuizen, Martine / Verloren / 2014 / 2014

337.Levenstekens : gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 Brouwer, Judith / Verloren / 2014 / 2014

338.Onder het mom van satire : laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800 Nieuwenhuis, Ivo / Verloren / 2014 / 2014

339.De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679) Sneller, A. Agnes / Verloren / 2014 / 2014

340.De hertog en zijn Staten : de eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 Stein, Robert / Verloren / 2014 / 2014

341.Voor en door boeren? : de opkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog Rommes, Ronald / Verloren / 2014 / 2014

342.Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en gewest Lantink, Frans Willem / Verloren / 2014 / 2014

343.Roermond : biografie van een stad en haar bewoners Nissen, Peter / Verloren / 2014 / 2014

344.Gelebte Normen im urbanen Raum? : zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert) Brand, Hanno / Uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

345.De dichter en het boek : Albert Verwey (1865-1937) en het religieuze non-conformisme Verwey, Gerlof / Tweede, herziene uitgave / Verloren / 2013 / ©2013

346.Tranen om het alledaagse : Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw Oostveldt, Bram van / Verloren / 2013 / 2013

347.'Frans Halsen' aan de muur : omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer Dudok van Heel, S.A.C. / Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde / 2013

348.Van kikvors tot droomprins : de wording van het sprookje Meder, Theo / Verloren / 2013 / 2013

349.Anthoni van Noordt en zijn Tabulatuurboeck in het kader van de Amsterdamse orgelcultuur tussen 1630 en 1675 Hertog, Jaap den / Verloren / 2013 / 2013

350.Kasteel Keukenhof: schilders en schrijvers Jaspers, Gerard / Verloren / 2013

351.Bossen in de Lage Landen Cruyningen, Piet van / Academia Press / [2013]

352.Ridders, priesters en predikanten in Schelluinen : de geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht Zuidervaart, Huib J. / Verloren / 2013 / 2013

353.Blind in een gidsland : over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990 Trigt, Paul van / Verloren / 2013 / 2013

354.Ellendige levens : Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw Honings, Rick / Verloren / 2013

355.Brieven 1919-1952 Vries, Hendrik de / Verloren / 2013 / ©2013

356.De menselijke maat in de wetenschap : de geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Dorsman, L.J. / Verloren / 2013 / 2013

357.Gender & genes Horstman, Klasien / Uitgeverij Verloren / 2013 / 2013

358.Een uitzonderlijke erfgenaam : de verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan: Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1754 Peele, Ada / Verloren / 2013 / 2013

359.Brabbeling (1614) : een bloemlezingV isscher, Roemer / Verloren / 2013 / 2013

360.De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010 Linde, Maarten van der / Verloren / 2013 / 2013

361.'Samen voor ons eigen' : de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985 Klein Kranenburg, Diederick / Verloren / 2013 / 2013

362.Hofpredikers in de negentiende eeuw : een carrière bij de koning Jong-Slagman, Janneke de / Verloren / 2013 / 2013

363.Het liederenhandschrift Berlijn 190 : hs. Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, germ. Oct. 190 Mertens, Thom / Verloren / 2013 / 2013

364.'... ut semper sit in flore': honderd jaar Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1913-2013 Vlis, Ingrid van der / Uitgeverij Verloren / [2013] / 2013

365.Van felle kritiek tot feuilleton : de Indische pers en de literatuur Prins, Geert Onno / Verloren / 2013 / 2013

366.Sicilie in de oudheid : de Griekse periode Singor, Henk / Verloren / 2013 / 2013

367.Alexander en Darius : de Macedonier in de spiegel van het Nabije Oosten Burgersdijk, Diederik / Verloren / cop. 2013

368.Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland Breuker, Philippus / Verloren / 2013 / 2013

369.Arnhem 1813 : bezetting en bestorming Boonstra, Onno / Verloren / cop. 2013

370.Crucial years in Anglo-Dutch relations (1625-1642) : the political and diplomatic contacts Poot, Anton / Verloren / 2013

371.Geuzen en papen : katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 Michielse, Henk / Verloren / 2013 / 2013

372.Het winkellandschap van Amsterdam : stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 Lesger, Clé / Verloren / 2013 / 2013

373.Visioen van vrijheid : Mémoire sur la liberté des cultes (1827), Proeve eener verhandeling over den slaavenhandel (1790) Konijnenburg, Jan / Verloren / cop. 2013

374.Oude onbekenden : het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten in Nederland, 1945-2005 Laarman, Charlotte / Verloren / 2013 / 2013

375.Een kwestie van politieke moraliteit : politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 Kroeze, D.B.R. / Verloren / 2013 / 2013

376.Met de minsten der Mijnen : geschiedenis van De Kleine Zusters van de H. JosephDorren, Gabrielle / Verloren / 2013

377.Constantijn Huygens op dienstreis : zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs, 1654 Huygens, Constantijn / Verloren / 2013 / 2013

378.Between rhetoric and reality : instrumental practices at the astronomical observatory of the Amsterdam Society 'Felix Meritis', 1786-1889 Zuidervaart, Huib J. / Verloren / 2013 / 2013

379.Vervolgd in Limburg : Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog Rens, Herman van / Verloren / 2013

380.Boeren in de Roerstreek : afkomst en leven van Maria Puts (1873-1952), boerin in Posterholt Willems, Leo / Verloren / 2013 / 2013

381.Syb Talma (1864-1916) : een biografie Krieken, Gerard van / Verloren / 2013 / 2013

382.Koninginnen aan de Noordzee : Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900 Pater, Ben de / Verloren / 2013

383.Rechtspraak in Roermond : van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012 )Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2013

384.Werken met gevoel : geschiedenis van het beroep haptotherapeut in Nederland Verhoeven, Dolly / Verloren / cop. 2013

385.Het present van staat : de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795 Sanders, George / Verloren / 2013

386.Christina Martha : Oosters romantisch historisch tafereel Ver Huell, Q.M.R. / Verloren / 2013

387.Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd : vorm, identiteit en herinnering Jensen, Lotte / Verloren / 2013

388.Vaderland en vrede, 1672-1713 : publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog Haks, Donald / Verloren / 2013 / 2013

389.Schijngestalten : de levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809) Koene, Bert / Verloren / 2013

390.Reformatie in Brabant : protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1523-1634 Gurp, Gerard van / Verloren / 2013

391.Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw Sigmond, J.P. / Verloren / 2013 / 2013

392.Princesse der rederijkers : het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse, structuuranalyse, beeldvorming Keßler, Judith / Verloren / cop. 2013

393.Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht : Augustinus Freschots verhaal achter de Vrede van Utrecht Freschot, Augustinus / Verloren / 2013

394.Een lekenboek in woord en beeld : de Spegel der minschliken zalicheid Kramer, Bernadette / Verloren / cop. 2013

395.Leden van één lichaam : denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650 Boele, Anita / Verloren / 2013 / 2013

396.Een handvol filosofen : geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012 Woldring, H.E.S. / Verloren / 2013

397.God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom Pranger, Burcht / Verloren / 2013

398.Graven spreken : perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden Bitter, Peter / Verloren / 2013

399.De Vrede van Utrecht (1713 )Onnekink, David / Verloren / 2013

400.Schrijven in commissie : de zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510) Stoop, Patricia / Verloren / 2013

401.De reis van Sint Brandaan Jongen, Ludo / Verloren / 2013 / 2013

402.Receptie naar behoefte : buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland Oosterholt, Jan / Verloren / 2012

403.Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820 Briët, Kees / Verloren / 2012

404.Middeleeuwse communicatie Jongen, Ludo / Verloren / 2012

405.Beroep huisvrouw : geschiedenis van het Amersfoortse huishoudonderwijs Meijer, Ruud / Verloren / cop. 2012

406.In liefde en rechtvaardigheid : het dagboek van Marga Klompé 1948-1949 Klompé, Marga / Verloren / 2012

407.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 9 Jacobs, I.D. / Verloren / 2012

408.Onderscheid moet er zijn : pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis Beulakker, Eerde / Verloren / 2012 / 2012

409.Adel en heraldiek in de Nederlanden : adellijke identiteit en representatie : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012 Alma, Redmer / Verloren / 2012

410.Stiefbroeders : Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834 Weijermars, Janneke / Verloren / 2012

411.Het land van herkomst : perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 Bouras, Nadia / Verloren / 2012

412.Bewogen missie : het gebruik van het medium film door Nederlandse kloostergemeenschappen Vugt, Joos van / Verloren / 2012

413.Bloeiende kennis : groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw Gelder, Esther van / Verloren / 2012

414.Geld in Amsterdam : wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 Dehing, Pit / Verloren / 2012

415.Enege gedenckwerdege geschiedenissen : kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog Burmania, Poppo van / Verloren / 2012

416.Rond het Binnenhof : twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw Braake, Serge ter / Verloren / 2012

417.Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen Ladan, Rudolph / Verloren / cop. 2012

418.Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie Dijk, Rudolf van / Verloren / 2012

419.Universiteit, publiek en politiek : het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 Dorsman, L.J. / Verloren / 2012

420.Keizer Constantijn : zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea Eusebius van Caesarea / Verloren / 2012

421.Globes, oorkonden en botanica op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2012

422.Woordeloos tot verhaal : trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans Ester, Hans / Verloren / 2012

423.Tussenland : illegaal in Nederland, 1945-2000 Eijl, Corrie van / Verloren / 2012

424.Een verborgen revolutie : de computerisering van de Rijksuniversiteit Groningen Helvoort, Ton van / Verloren / 2012

425.Onder aristocraten : over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 Moes, Jaap / Verloren / 2012

426.Gulden vrijheid? : politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 Spanninga, Hotso / Verloren / 2012

427.Geruisloos inwilligen : argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994 Walaardt, Tycho / Verloren / 2012

428.Meesters van het woord : Middelnederlandse schrijvers en hun kunst Driel, Joost van / Verloren / 2012

429.Een eenzaam staatsman : Dirk de Geer 1870-1960 Kaaij, Meindert van der / uitgeverij Verloren / 2012

430.Bevlogen theologen : geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw Werkman, Paul E. / Verloren / 2012

431.Lopende vuurtjes : Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900 Buul, Anne van / Verloren / 2012

432.Een wereld van verzamelaars en geleerden : Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun archieven Heel, Jos van / Verloren / 2012

433.Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 : de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2012

434.'Weest wel met alle menschen' : de 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh Jong van Rodenburgh, Cornelius de / Verloren / 2012

35.Bedreigd door Napoleon : de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 Bruin, Renger E. de / Verloren / 2012

436.Zekerheden in waarnemingen : natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900 Guichelaar, Jan / Verloren / 2012 / 2012

437.Cape Town between east and west : social identities in a Dutch colonial town Worden, Nigel / Jacana Media / 2012

438.De levens der maechden : het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw Spaans, Joke / Verloren / 2012

439.De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw Boers, Marion / Verloren / 2012

440.Literaire levensaders : internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek Dietz, Feike / Verloren / cop. 2012

441.Dichters en verdiensten : de sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) Geerdink, Nina / Verloren / 2012

442.De Nederlands-Turkse betrekkingen : portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis Boogert, Maurits van den / Verloren / 2012

443.Patronen ontrafeld : studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen Loos, Ike de / Verloren / 2012

444.'Zonder eigen gewinne en glorie' : mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden Dulm, Frederik J.L. van / Verloren / cop. 2012

445.'Zonder eigen gewinne en glorie' : mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden Dulm, Frits van / Verloren / 2012

446.Onderzoek en phantasie Geel, Jacob / Verloren / 2012

447.Profiel van een faculteit : de Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011 Faasse, Patricia / Verloren / 2012

448.Opwekking van de natie : het protestantse Réveil in Nederland Lieburg, Fred van / Verloren / 2012

449.Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw : middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen Nieuwenhuijsen, Kees / Verloren / 2012

450.Spoor naar Woeste Hoeve : de zoektocht naar de geëxecuteerde piloot Czesław Oberdak Schuurman, Richard / Verloren / 2012

451.Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 Boels, Henk / Verloren / 2012

452.Ene andre tale : tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek Faems, An / Verloren / cop. 2012

453.De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht Engen, Hildo van / Verloren / 2012

454.Living memoria : studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren Weijert, Rolf de / Verloren / 2011

455.De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse republiek Verbaan, Eddy / Uitgeverij Verloren / 2011

456.Gekoesterde traditie : de portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde Meuwissen, Daantje / Verloren / 2011

457.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 ; Dl. 2: Bijlagen Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

458.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 ; Dl. 1: Onderzoek Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

459.Bondgenootschap onder spanning : Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 Wijngaart, Kim van der / Verloren / cop. 2011

460.Voormalige concentratiekampen : de monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland Hijink, Roel / Verloren / 2011

461.Van Lectio tot PowerPoint : over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten Dorsman, L.J. / Verloren / 2011

462.Proza Bredero, G.A. / Verloren / 2011

463.Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 Baar, Mirjam de / Verloren / 2011

464.De sabel van Colijn : biografische opstellen over religie en politiek in Nederland Bruijn, Jan de / Verloren / 2011

465.Verborgen krachten : Nederlanders op zoek naar energie Cocquyt, Tiemen / Uitgeverij Verloren / 2011

466.Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg : herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 Langeweg, Serge / Verloren / 2011

467.Baas in eigen boek? : evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981) Kruyswijk, Hittjo / Verloren / 2011

68.Vechten, bidden en verplegen : opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Mol, J.A. / Verloren / 2011

469.A fearful gentleman : sir George Downing in The Hague, 1658-1672 Downing, Roger / Verloren / 2011

470.Landvoogd tussen twee vuren : jonkheer mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1926-1931 Smit, Herman / Verloren / 2011

471.Tweehonderd jaar rechters Boven, Maarten W. van / Verloren / 2011 / 2011

472.De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek Verbaan, Eddy / Verloren / 2011

473.Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten : een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550) Hall, Hans van / Verloren / 2011

474.The secrets of women in Middle Dutch : a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444 Lie, Orlanda S.H. / Verloren / 2011

475.Bondgenootschap onder spanning : Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 Wijngaart, Kim van der / Verloren / 2011

476.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; 1: Utrecht, Museum Catharijneconvent Gumbert, J.P. / Verloren / 2011

477.Dagboek van een reis naar Japan (1855), waaiers en Amerikaanse meisjesboeken op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2011

478.Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap Elders, Willem / Verloren / 2011

479.De belofte van vitamines : voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Huijnen, Pim / Verloren / 2011

480.Als in een spiegel : vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561 Vandommele, Jeroen / Verloren / 2011

481.Vrijheid en rede : geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 Altena, Bert / 3e verb. dr / Verloren / 2011

482.Stedelijk verleden in veelvoud : opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer Brand, Hanno / Verloren / 2011

483.Op zoek naar de geschiedenis van het landschap : handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving ; Op zoek naar ...Renes, Hans / 2e, verb. versie / Verloren / cop. 2011

484.Genealogie van de families Ten Zijthoff/Ten Siethoff uit Goor Hove, J. ten / Verloren / 2011

485.Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid Visser, Sibbe Jan / Verloren / cop. 2011

486.Vruchten van de Passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's Honderd artikelen Aelst, José van / Verloren / 2011

487.Jan van Naaldwijk's chronicles of Holland : continuity and transformation in the historical tradition of Holland during the early sixteenth century Levelt, Sjoerd / Verloren / 2011

488.Van waarheden en werkelijkheid : de opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu Milis, Ludo / Verloren / 2011

489.'Bloembollen' voor Westerbork : hulp door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939-1945 Hoekema, Alle G. / Verloren / 2011

490.Revolutionair in Brabant, royalist in Holland : Adriaan van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827 Willigen, Adriaan van der / Verloren / 2011

491.De Caeskopers : een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw Koene, Bert / Verloren / 2011

492.Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid Visser, Sibbe Jan / Verloren / 2011

493.Geleerden en politiek : de politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden De Bom, Erik / Verloren / 2011

494.Holland is een eiland : de Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575) Junius, Hadrianus / Verloren / 2011

495.Kapitein Julián : de Spaanse held van de Nederlandse Opstand Fagel, Raymond / Verloren / 2011

496.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 8 Jacobs, I.D. / Verloren / 2011

497.Het Saramacca Project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname 1946-1956 Heldring, Alexander / Verloren / 2011

498.Sophie, koningin der Nederlanden : biografie van Sophie van Württemberg (1818-1877) op basis van brieven en dagboeken Hamer, Dianne / Verloren / 2011

499.Geschiedenis als metgezel : confrontaties met een vak, 1950-2010 Ebels-Hoving, Bunna / Verloren / 2011 

500.Dijk onder spanning : de ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 Fransen, Alfons / Verloren / 2011

501.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

502.Enea Silvio Piccolomini-Pius II (1405-1464): een humanistisch paus op de bres voor Europa : bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften Piccolomini, Enea Silvio / Verloren / 2011

503.Walewein ende Keye : een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in de Lancelotcompilatie Hogenbirk, Marjolein / Verloren / 2011

504.Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië Es, Hildo van / Verloren / 2011

505.In het land van de Bijbel : reisverslag van Egeria, een dame uit de vierde eeuw Egeria / Verloren / 2011

506.Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo : hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep, 1580-1795 Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2011

507.Kroniek van Abcoude en Baambrugge Timmer, Wim / Verloren / 2010

508.Reddende liefde : het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010 Dubois, O.W. / Verloren / 2010

509.Geschiedenis van de Thesaurie : twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis Oranje-Nassau, 1775-1975 Woelderink, Bernard / Verloren / 2010

510.Onwrikbare herinnering : herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-2010 Hogervorst, Susan / Verloren / 2010

511.Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis Blaas, P.B.M. / Verloren / 2010

512.Geliefd en gevreesd : Duits toneel in Nederland rond 1800 Groot, Klaartje / Verloren / 2010

513.Patronen in beweging : veranderingen in de Nederlandse textielgeschiedenis, 1960-2010 Blomjous, Marjan / Stichting Textielgeschiedenis / cop. 2010

514.Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) : van particularisme naar oecumeniciteitPost, Pieter / Verloren / 2010

515.Boeren aan de macht? : boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930 Cruyningen, Piet van / Verloren / 2010

516.Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) : designing a New World Venema, Janny / Verloren / 2010

517.Vloeken en bidden om een nieuwe aarde : de dagen van Bert ter Schegget Jongh, E.D.J. de / Verloren / 2010

518.Edelen in Zeeland : macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving Steensel, Arie van / Verloren / 2010

519.Moed en overmoed : een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont Roos, Jan de / Verloren / 2010

520.Het universitaire bedrijf : over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer Dorsman, L.J. / Verloren / 2010

521.Het geloof dat inzicht zoekt : religieuzen en de wetenschap Gennip, Joep van / Verloren / 2010

522.Van meenten tot marken : een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568) Kos, Anton / Verloren / 2010

523.De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841) : een autobiografie uit een tijdperk van overgang Willigen, Adriaan van der / Verloren / 2010

524.De liefde en de vrijheid, natuurlijk! : het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks Uildriks, Frederike van / Verloren / 2010

525.De molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede : wereldberoemd dankzij een misvatting Gaasbeek, Fred / Verloren / 2010

526.Geslagen verbeelding : Lutherse penningen in Nederland Donga, Harry / Verloren / 2010

527.'Nou ... tabé dan!' : de 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949 Linden, Bert L.T. van der / Verloren / 2010

528.Kiezen voor kinderen? : vrouwentijdschriften en hun lezeressen over het katholieke huwelijksleven, 1950-1975 Hülsken, Marloes / Verloren / 2010

529.Pauselijk eerbetoon : een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof Houte de Lange, C.E.G. ten / Verloren / 2010

530.Veluwse en andere geschiedenissen : liber amicorum drs. R.M. Kemperink Elias, B.G.J. / Verloren / 2010

531.Zeehelden, kooplieden, lords en ladies op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2010

532.Voorbeeld op schrift : de overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen Folkerts, Suzan / Verloren / 2010

533.Bourgondië voorbij : de Nederlanden 1250-1650 : liber alumnorum Wim Blockmans Damen, Mario / Verloren / 2010

534.Sporen van moderniteit : de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Smit, J.B. / Verloren / 2010

535.Twee werelden, één hongerwinter : Utrechtse dagboeken van vader en zoon 1944-1945 Bootsma, Dorus / Verloren / 2010

536.Koggen, kooplieden en kantoren : de Hanze, een praktisch netwerk Brand, Hanno / 2e, herz. dr / Verloren / 2010

537.Van Groningen tot Zeeland : geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap Borger, Guus J. / Verloren / 2010

538.Pater Ligthart en de zaak Roothaan : streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 Lindeijer, Marc / Verloren / 2010

539.Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief Lantink, Frans Willem / Verloren / 2010

540.Heijplaat in verzet : oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Waalhaven Zwaluw, Jean-Philippe van der / Verloren / 2010

541.Maastricht en Luik bezet : een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog Bronzwaer, Paul / Verloren / 2010

542.Een nieuwe koers! : doopsgezinde padvinderij Elfregi in Haarlem Vlis, Ingrid van der / Verloren / 2010

543.Naties in een spanningsveld : tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland Bemong, Nele / Verloren / 2010

544.The life of governor Joan Gideon Loten (1710-1789) : a personal history of a Dutch virtuoso Raat, Alexander J.P. / Verloren / 2010

545.Ernstige godsvrucht en gezond verstand : een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer Gorter, Foeke Wigles / Verloren / 2010

546.Het water de baas : geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland Rijn, Daan van / Verloren / 2010

547.De tovenaar Vergilius : een tekstuitgave van Virgilius : van zijn leven, doot ende van den wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien ende by dat behulpe des duvels, Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525 Franssen, Piet J.A. / Verloren / 2010

548.De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster Erp, Henrica van / Verloren / 2010

549.De dynamiek van een emigratiecultuur : de emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963) Koops, Enne / Verloren / 2010

550.Ex caritate : kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw Heijst, Annelies van / Verloren / 2010

551.Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814) : regent, democraat, huisvader Baartmans, Jacques / Verloren / 2010

552.Klaring van Overijssel : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken Brood, P. / Verloren / 2010

553.Veld, huis en bedrijf : landbouwhistorische opstellen Postma, Obe / Verloren / 2010

554.Goede luiden en gemene onderzaten : Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw Koene, Bert / Verloren / 2010

555.Pater Ligthart en de zaak Roothaan : streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 Lindeijer, Marius Johannes Franciscus / Verloren / cop. 2010

556.Vrouwen rondom Huygens Kloek, Els / Verloren / 2010

557.Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek Gera, Judit / Verloren / 2010

558.Geld in het water : Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw Dekker, Cornelis / Verloren / 2010

559.Identiteitspolitiek : media en de constructie van gemeenschapsgevoel Broersma, Marcel / Verloren / 2010

560.Afscheid van de wereld : het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd Donker Curtius, Boudewijn / Verloren / 2010

561.De abtenkroniek van Aduard : studies, editie en vertaling Moolenbroek, Jaap van / Verloren / 2010

562.'Het beroerde Rome' : spotprenten op de paus, in een pleidooi voor een 'Nederlandse' katholieke kerk, 1705-1724 Spaans, Joke / Verloren / 2010

563.De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders : een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen Blokker, Jan / Verloren / 2010

564.Op zoek naar de geschiedenis van het landschap : handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving ; Op zoek naar ...Renes, Hans / Verloren / 2010

565.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands = Inventaire illustré des manuscrits médiévaux = Illustriertes Inventar mittelalterlicher Manuskripte Gumbert, J.P. / Verloren / 2009-...

566.Ridderschap in Holland : portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, Antheun / 2e, herz. dr / Verloren / 2009

567.Het Wiesbadense handschrift : Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10 Kienhorst, Hans / Verloren / 2009

568.Vroedvrouwenschool : 100 jaar Moederschapszorg in Limburg Jamar, Jo / Verloren / 2009

569.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; 2: Leiden, Universiteitsbibliotheek BPL Gumbert, J.P. / Verloren / 2009

570.Over de grens : internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2009

571.Mijn reis was geboden : Abraham Kuypers Amerikaanse tournee Harinck, George / Verloren / 2009

572.Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel' Spronck, Lou / Verloren / 2009

573.Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2009

574.Meesterwerken met ezelsoren : bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850-1950 Parlevliet, Sanne / Verloren / 2009

575.Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme : opstellen aangeboden aan prof. dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar Baar, Mirjam de / Verloren / 2009

576.Sovereignty as inviolability : Vondel's theatrical explorations in the Dutch Republic Korsten, Frans-Willem / Verloren / 2009

577.Hart voor Leiden : Jan van Hout (1542-1609): stadssecretaris, dichter en vernieuwer Bostoen, Karel / Verloren / 2009

578.Knooppunt Halbertsma : Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving Jong, Alpita de / Verloren / 2009

579.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; Introduction : rules, instructions Gumbert, J.P. / Verloren / 2009

580.De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk : negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland Bemmel, A.A.B. van / Verloren / 2009

581.Een stijgende stand met een zinkend land : waterbeheersingssystemen in polder Nieuw-Reijerwaard 1441-1880 Wouda, Bertus / Verloren / 2009

582.'Zoo heerlijk eenvoudig' : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland Meiden, Willem van der / Verloren / 2009

583.Leken trekken tot Gods Woord : Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek Beek, Lydeke van / Verloren / 2009

584.Unie, Bestand, Vrede : drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden Groenveld, S. / Verloren / 2009

585.Koggen, kooplieden en kantoren : de Hanze, een praktisch netwerk Brand, Hanno / Verloren / 2009

586.Wie in de politiek gaat, is weg? : protestantse politici en de christelijk-sociale beweging Werkman, Paul E. / Verloren / 2009

587.Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders : een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 Zwet, Han van / Verloren / 2009

588.De boeken van Velthem : auteur, oeuvre en overleveringBesamusca, Bart / Verloren / 2009

589.'Een stad waar men zich koninklijk kan vervelen?' : de modernisering van de theatrale vermakelijkheden buiten de schouwburg in Rotterdam, circa 1770-1860 Gras, Henk / Verloren / 2009

590.'Voor het volk om Christus' wil' : een geschiedenis van het CNV Hazenbosch, Piet / Verloren / 2009
591.Wezen en weldoen : 375 jaar doopsgezinde wezenzorg in Haarlem Bijker, Sjoerd / Verloren / 2009

592.Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof Jaspers, Gerard / Verloren / 2009

593.'Welk een ketter is die vrouw geweest!' : de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie Dijk, Annette van / Verloren / 2009

594.Soevereiniteit en religie : godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten Bos, Emo / Verloren / 2009

595.'Welk een ketter is die vrouw geweest!' : de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie Dijk, Annette Marie van / Verloren / cop. 2009

596.Het Drostenhuis in Ootmarsum Brood, Paul / Verloren / 2009

597.In 21 stappen vrij onverveerd : constitutionele topstukken van het Nationaal Archief Berendse, Martin / Verloren / 2009

598.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 7 Jacobs, I.D. / Verloren / 2009

599.Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen Kok, G.Chr. / Verloren / 2009

600.Imago : Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender Hengel, Louis van den / Verloren / 2009

601.Anders reizen? : evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750) Verhoeven, Gerrit / Verloren / 2009

602.Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger Jongen, Ludo / Verloren / 2009

603.Imago : Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender Hengel, Louis van den / Verloren / cop. 2009

604.Gelre : dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen Noordzij, Aart / Verloren / 2009

605.Mooi vies, knap lelijk : grotesk realisme in rederijkerskluchten Kramer, Femke / Verloren / 2009

606.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland ; Tekstbundel Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

607.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland ; Handboek Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

608.Van vlas naar glas : aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland : artikelen van prof. dr. L. Noordegraaf, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag Noordegraaf, Leo / Verloren / 2009

609.De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) Rooze-Stouthamer, C. / Verloren / 2009

610.Aucassin en Nicolette : een middeleeuwse parodie Szirmai, Julia C. / Verloren / 2009

611.Tussen Burgwal en Nes : de Amsterdamse Stadsbank van Lening anno 1614 Carasso-Kok, Marijke / Verloren / 2009

612.De Middelnederlandse preek Mertens, Thom / Verloren / 2009

613.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

614.Middeleeuws kladwerk : de autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw) Houthuys, Astrid / Verloren / cop. 2009

615.Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 Blom, Peter / Verloren / 2009

616.Bij afwezigheid van de schout : het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort (1555-1556) Gommers, Wil / Verloren / 2009

617.Student, universiteit en samenleving : de Groningse universiteit in de negentiende eeuw Caljé, P.A.J. / Verloren / 2009

618.Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810) Baar-de Weerd, Claudette / Verloren / 2009

619.De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoner Noomen, P.N. / Verloren / 2009

620.[Fondscatalogus 2008/2009 Verloren / Verloren / 2008

621.[Fondscatalogus najaar 2008 Verloren / Verloren / 2008

622.Kijk op de Middeleeuwen Aussems, Mark / Verloren / 2008

623.Middeleeuwse magister : feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat Teeuwen, Mariken / Verloren / 2008

624.Stadswording in de Nederlanden : op zoek naar overzicht Rutte, Reinout / 2e dr / Verloren / 2008

625.Keurige wereldbestormers : over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2008

626.Over de streep : grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001 Bouwens, Sophie / Verloren / 2008

627.Jenever en wind : leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-1737) Schelvis, Gerard / Verloren / 2008

628.Klokkenspel : het carillon en zijn bespelers tot 1800 Weel, Heleen van der / Verloren / 2008

629.Tristan en Isolde Strassburg, Gottfried von / Verloren / 2008

630.Overlangbroek op de kaart gezet : dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff Schaik, Kees van / Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' / 2008

631.Niet bij steen alleen : Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003 Beekers, Wouter P. / Verloren / 2008

632.Christoffel van Brants en zijn hofje : de geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje vanaf 1733 Donga, Harry / Verloren / 2008

633.Heerlijkheden in Nederland : welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? Houte de Lange, C.E.G. ten / Verloren / 2008

634.Bezielde zorg : verpleging door katholieke religieuzen in Nederland en Vlaanderen (negentiende-twintigste eeuw) Labbeke, Liesbeth / Verloren / 2008

635.De Wijkse toren : geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008) Eerden, P.C. van der / Verloren / 2008

636.Op jacht naar Spaans zilver : het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626) Doedens, Anne / Verloren / 2008

637.The old library of the Supreme Court of the Netherlands Pikkemaat, J.G.B. / Verloren / 2008

638.Kennis-maken : een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Lie, Orlanda S.H. / Verloren / 2008

639.Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep Le Bailly, M.-Ch. / Verloren / 2008

640.Witte de With 1599-1658 : wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw Doedens, Anne / Verloren / 2008

641.De Sint-Janskerk in Gouda : een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan Berg, Bianca van den / Verloren / 2008

642.Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis Kok, G. Chr. / Verloren / 2008

643.De ware Jaco : Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de doodT huijs, Frans / Verloren / 2008

644.Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland : een studie naar de Oudfriese boeteregistersNijdam, Han / Verloren / 2008

645.Minerva in de polder : waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856) Ze ischka, Siger / Verloren / 2007, cop. 2008

646.Rap van tong, scherp van pen : literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) Dingemanse, Clazina / Verloren / 2008

647.Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) Monteiro, Marit / Verloren / 2008

648.Kasteel Keukenhof: uit porseleinkamer en boekentoren Beenakker, Jan / Verloren / 2008

649.Traders, ties and tensions : the interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in Late Medieval Bergen Wubs-Mrozewicz, Justyna / Verloren / 2008

650.Sybrandt Hansz. Cardinael, 1578-1647 : rekenmeester en wiskundige : zijn leven en zijn werk Sitters, Matthijs Hendricus / Verloren / 2008

651.Blanke broeders, zwarte vreemden : de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972 Meijers, Erica / Verloren / 2008

652.Vechten voor vrijheid : oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug Caspers, Loek / Verb. 2e dr / Verloren / 2008

653.Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674 : leven en werk van een kleurrijk schrijver Cordes, Rudolf / Verloren / 2008

654.Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000 ; Dl.1: Echteler, Klein-Ringe, Rheeze Finke, B.J. / Verloren / 2008

655.Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000 Finke, B.J. / Verloren / 2008-...

656.De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening : een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995 Helvoort, Ton van / Verloren / 2008

657.Imitatio : literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700) Jansen, Jeroen / Verloren / 2008

658.Op zoek naar het religieus erfgoed : handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven ; Op zoek naar ...Engen, Hildo van / Verloren [etc.] / 2008

659.Profeet in eigen land : Philips van Leiden en het publiek belang Timmer, Rijk / Verloren / 2008

660.Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek Vliet, W.G.F. van / Verloren / 2008

661.Synthetisch denken : natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 Baneke, David / Verloren / 2008

662.Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn Kist, Martha / Verloren / 2008

663.'Van linie en stamme Hueff' : genealogie van het geslacht Heuf Heuff, G. / Verloren / 2008

664.'Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek Sintobin, Tom / Verloren / 2008

665.De geschiedenis aan het volk verteld : populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw Schutte, G.J. / Verloren / 2008

666.Het klooster Egmond: hortus conclusus Vis, G.N.M. / Verloren / 2008

667.In het kielzog van moderne markten : handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560 Weststrate, Job / Verloren / 2008

668.Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : een nadere studie, editie en vertaling Lambooij, H.Th.M. / Verloren / 2008

669.Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen Cornelisse, Charles / Historische Vereniging Holland / 2008

670.Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565 Laan, P.H.J. van der / Verloren / 2008

671.Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke NederlandenE ngen, Hildo van / Verloren / 2008

672.Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558) : tot plichtsbetrachting uitverkoren Kerkhoff, Jacqueline / Verloren / 2008

673.Sporen naar Empe : herinneringen aan het familieleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900 Houwink, Aleida / Verloren / 2007

674.Joannes Vollenhove (1631-1708) : dominee-dichter : een biografie Dibbets, G.R.W. / Verloren / 2007

675.Onderzoek in opdracht : de publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2007

676.Een mozaïek van stemmen : verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel Prandoni, Marco / Verloren / 2007

677.De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 Pansters, Krijn / Verloren / 2007

678.Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele, 1282-1481, 1555 Back, I.P. / Verloren / 2007

679.Burgers, broeders en bazen : het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw Vos, Aart / Verloren / 2007

680.Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie Kok, J.A. de / Verloren / 2007

681.Christelijk en sociaal : biografie van J. R. Slotemaker de Bruïne Groenewold, Cor / Verloren / 2007

682.Annalen van Egmond Gumbert-Hepp, Marijke / Verloren / 2007

683.Mensen van adel : beelden, manifestaties, representaties : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007 Gevers, Arnold / Verloren / 2007

684.Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap : geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam, 1791-1836 Estié, Paul / 1e dr / Verloren / 2007

685.Film en het moderne leven in Limburg : het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek, 1909-1929 Oort, Thunnis van / Verloren / 2007

686.'Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte' : katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960 Luykx, Paul / Verloren / 2007

687.Met recht en rekenschap : de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse tijd (1483-1558) Braake, Serge ter / Verloren / 2007

688.De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 Pansters, Krijn / Verloren / cop. 2007

689.De eeuw van het geluk : Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 Buijs, Peter / Verloren / 2007

690.Bronnen van inspiratie : recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst Bloemendal, Jan / Verloren / 2007

691.Gerson in Groningen : een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978) Grasman, Edward / Verloren / 2007

692.Harmonisch labyrint : de muziek van de kosmos in de westerse wereld Prins, Jacomien / Verloren / 2007

693.De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw : beleid en belang van een academiebibliotheek Hermans, Jos. M.M. / Verloren / 2007

694.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt ; Dl. II Beukers, Eelco / Verloren / 2007

695.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt ; Dl. I Beukers, Eelco / Verloren / 2007

696.Het bestuur van Delfland 1795-2007 : stuurlui aan de wal Cremers, Eduard / Hoogheemraadschap van Delfland / 2007

697.Profijtelijke boekskens : boekcultuur, geloof en gewin : historische studies Heijting, Willem / Verloren / 2007

698.'Laat uw doel hervorming zijn!' : facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959)Werkman, Paul E. / Verloren / 2007

699.Verborgen vrouwen : kluizenaressen in de middeleeuwse stad Mulder-Bakker, Anneke B. / Verloren / 2007

700.Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig Derks, Marjet / Verloren / 2007

701.De 'geheimtaal' van Jheronimus Bosch : een interpretatie van zijn werk Waadenoijen, Jeanne van / Verloren / 2007

702.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens ; Deel 1: Inleiding en registers Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

703.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens ; Deel 2: Brieven Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

704.Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout : vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse NederlandenFrank-van Westrienen, A. / Verloren / 2007

705.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

706.De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie : een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 Rijns, Hans / Verloren / 2007

707.Mi quam een schoon geluit in mijn oren : het werk van Suster Bertken Bertken / Verloren / 2007

708.Middelnederlandse bijbelvertalingen Hollander, August den / Verloren / 2007

709.Vechten voor vrijheid : oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug Caspers, Loek / Verloren / 2007

710.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 6 Jacobs, I.D. / Verloren / 2007

711.De gevelstenen van Amsterdam Boers, Onno W. / 2e, aanzienlijk uitgebr. en verb. versie / Verloren / 2007

712.Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig Derks, Maria Elisabeth Bernadette / Verloren / cop. 2007

713.Vijverdal Maastricht: psychiatrie en huisvesting : biografie van een gebouw, 1969-2006 Klijn, Annemieke / Verloren / 2007

714.Verkochte vrijheid : het Leerdamse stadsrecht van 1407 Janse, Antheun / Verloren / 2007

715.Keukenhof: een kasteel aan de duinrand Beenakker, Jan / Verloren / 2007

716.Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795) : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Staatse Raad van Vlaanderen, zowel in eerste instantie als in hoger beroep Le Bailly, M.-Ch. / Verloren / 2007

717.Do ut des : gift giving, memoria, and conflict management in the medieval Low Countries Bijsterveld, Arnoud-Jan A. / Verloren / 2007

718.'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis' : de stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 Synghel, Geertrui Van / Verloren / 2007

719.Moraliteyt saelt wesen : het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden Bange, Petty / Verloren / 2007

720.Eén grote familie : doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 Trompetter, Cor / Verloren / 2007

721.God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)Buitenwerf-van der Molen, Mirjam / Verloren / 2007

722.Schermen in de schemering : vijf opstellen over modernisme en orthodoxie Driel, C.M. van / Verloren / 2007

723.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt Beukers, Eelco / Verloren / 2007

724.Het poëtisch accent : drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten Vrieler, Joost / Verloren / 2007725.Nassau en de macht van Oranje : de strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747 Bruggeman, Marijke / Verloren / 2007

726.Mannen Gods : clericale identiteit in verandering Ackermans, Gian / Verloren / 2007

727.Op zoek naar de verdwenen middenstand ; Op zoek naar ...Nijs, Thimo de / Verloren [etc.] / cop. 2007

728.'Loffelijke verdiensten van de archeologie' : C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie Cordfunke, E.H.P. / Verloren / 2007

729.The dynamics of economic culture in the North Sea- and Baltic Region : in the late Middle Ages and early modern period Brand, Hanno / Verloren / 2007

730.Chris Tonnet 1902-1946 : sportsman en vrijheidsstrijder Joolen, H. van / Verloren] / cop. 2006

731.Nijmeegse biografieën ; Dl. 2 Begheyn, Paul / Verloren / 2006

732.De lange weg der studie Christine de Pizan / Verloren / 2006

733.Leesbaar Hilversum : wandelen en fietsen langs hoogtepunten van de Hilversumse cultuurgeschiedenis Hoogenraad, Pieter / Verloren / 2006

734.Brabants historie ontvouwd : die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500 Tigelaar, Jaap / Verloren / 2006

735.Willem van der Vorm 1873-1957 : een boegbeeld belicht = figurehead in focus Leeuw-Hilberts, E.H. de / Verloren / 2006

736.Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling : het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd Steegen, Erwin / Verloren / 2006

737.Een kwestie van goed bestuur : twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) Zondergeld-Hamer, Aukje / Verloren / 2006

738.Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen Kruijswijk, Marita / 2e. gew. dr / Verloren / 2006

739.Vondel belicht : voorstellingen van soevereiniteit Korsten, Frans-Willem / Verloren / 2006

740.Vrijheid en rede : geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 Altena, Bert / 2e verb. dr / Verloren / 2006

741.De Kunstkamera van Peter de Grote : de Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752Reve, Jozina Jannetta van het / Verloren / 2006

742.De Kunstkamera van Peter de Grote : de Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752 Driessen-van het Reve, Jozien J. / Verloren / 2006

743.Stille wijkplaatsen? : politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 187 6Dorsman, L.J. / Verloren / 2006

744.Vrijheid in het verschiet : Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 Krabbendam, Hans / Verloren / 2006

745.Sol Iustitiae en de Kaap : een geschiedenis van de banden van de Utrechtse Universiteit met Zuid-Afrika Rinsum, Henk J. van / Verloren / 2006

746.Wonderen voor alledag : elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit Moolenbroek, Jaap van / Verloren / cop. 2006

747.Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de 'Gnotosolitos parvus' van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423 : een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer Weiler, A.G. / Verloren / 2006

748.De lustrumfeesten te Utrecht in 1906 Jekel, J.M. / Verloren / 2006

749.Beelden van Leiden : zelfbeeld en representatie van een Hollandse stad in de vroegmoderne tijd, 1550-1800 Roding, Juliette / Verloren / 2006

750.The Second Anglo-Dutch War (1665-1667) : raison d'état, mercantilism and maritime strife Rommelse, Gijs Anthonius / Verloren / cop. 2006

751.Nederlandse religiegeschiedenis Eijnatten, Joris van / 2e verb. dr / Verloren / 2006

752.Op hoop van akkoord : instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw Meeteren, Aries van / Verloren / 2006

753.'Oorlog voor onze gedachten' : oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat, 1914-1918 Tames, Ismee / Verloren / 2006

754."Elke positieve actie begint met critiek" : Hans Freudenthal en de didactiek van de wiskunde Bastide-van Gemert, Sacha la / Verloren / 2006

755.Kuyper in de kiem : de precalvinistische periode van Abraham Kuyper, 1848-1874 Vree, J. / Verloren / 2006

756.Naar een school voor de gereformeerde gezindte : het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971) Rosendaal, A.C. / Verloren / 2006

757.De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht : een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie Engen, Hildo van / Verloren / 2006

758.Gezag is gezag ... : kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestieS mit, Herman / Verloren / 2006

759.'Oorlog voor onze gedachten' : oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat, 1914-1918 Tames, Ismee Maria / Verloren / 2006

760.The military orders and the reformation : choices, state building, and the weight of tradition Mol, Johannes A. / Verloren / 2006

761.Lebuïnus, een gedreven missionaris Otten, Dirk / Verloren / 2006

762.Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw Sterbeeck, Franciscus van / Verloren / 2006

763.Nederland in Franse schaduw : recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) Hallebeek, J. / Verloren / 2006

764.The Second Anglo-Dutch War (1665-1667) : raison d'état, mercantilism and maritime strife Rommelse, Gijs / Verloren / 2006

765.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 5 Kuys, J.A.E. / Verloren / 2006

766.Nederland als voorbeeldige natie Noort, Wim van / Verloren / 2006

767.Floris, Gloriant en Walewein : over Middelnederlandse kringloopliteratuur Duinhoven, A.M. / Verloren / 2006

768.Een aanvechtbare en onzekere situatie : de Nederlandse Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962 Wal, Hans van de / Verloren / 2006

769.Het boek van Sidrac : een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie Sidrac / Verloren / 2006

770.Tot burgerschap en deugd : volksopvoeding in de negentiende eeuw Bakker, Nelleke / Verloren / 2006

771.Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang Caspers, Charles / Verloren / 2006

772.The appeal to the original status : social justice in Anjou in the eleventh century Teunis, Henk / Verloren / 2006

773.Your humble servant : agents in early modern Europe Cools, Hans / Verloren / 2006

774.Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795) : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hoge Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroe pLe Bailly, M.-Ch. / Verloren / 2006

775.Geloof in eigen zaak : markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw Werkman, Paul E. / Verloren / 2006

776.Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006 : vijftig jaar bisdom Groningen Jong, Tjebbe T. de / Verloren / 2006

777.Universitaire vormingsidealen : de Nederlandse universiteiten sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2006778.Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 Kruif, José de / Verloren / 2006\

779.Het schouwtoneel der dieren : embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670) Smith, Paul J. / Verloren / 2006

780.Het Oera Linda-boek : facsimile, transcriptie, vertaling Jensma, Goffe / Verloren / 2006

781.Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen : de civiele procesgang ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden Brood, P. / Verloren / 2006

782.Pro memorie Theo Johannes Veen : Drachten, 13 december 1943-Heemstede, 27 augustus 2005 Verloren / [2005]

783.De sociale wetenschappen in Utrecht : een geschiedenis Koops, Willem / Verloren / 2005

784.Die pelgrimage vander menscheliker creaturen : een studie naar overlevering en vertaal- en bewerkingstechniek van de Middelnederlandse vertalingen van de Pèlerinage de vie humaine (1330-1331) van Guillaume de Digulleville met een kritische editie van handschrift Utrecht, Museum Catharijneconvent BMH 93 Biesheuvel, Ingrid / Verloren / 2005

785.Die pelgrimage vander menscheliker creaturen : een studie naar overlevering en vertaal- en bewerkingstechniek van de Middelnederlandse vertalingen van de Pèlerinage de vie humaine (1330-1331) van Guillaume de Digulleville met een kritische editie van handschrift Utrecht, Museum Catharijneconvent BMH 93 Biesheuvel, Ingrid Erica / Verloren / 2005

786.De stad is nooit af : ontstaan en ontwikkeling van het stadsdeel Slotervaart, van Algemeen Uitbreidingsplan tot stedelijke vernieuwing Blauw, Maili / Verloren / cop. 2005

787.Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt : de brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852) Martens, Marten / Verloren / 2005

788.Een moeizaam gevecht : mijn geschiedenis met de kerk Dekker, Gerard / Verloren / 2005

789.'Meeten, boren en besien' : turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-180 0Riet, Arie Johannes Jan van 't / Verloren / cop. 2005

790.De Wynberch des Heren : godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572 Kooi, Gerard van der / Verloren / 2005

791.Het bijzondere van Holland : een geschiedenis van Holland in 25 verhalen Beukers, Eelco / Verloren / 2005

792.Opvoeding tot mens en burger : pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw Los, Wilhelmine Frederike / Verloren / cop. 2005

793.Beeldenstormer uit bewogenheid : verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra Voolstra, Sjouke / Verloren / 2005

794.Onderwijs in Hilversum : van Dorpsschool tot Media Academie Aggelen, Kees van / Verloren / cop. 2005

795.Leven in Utrecht 1850-1914 : groei naar een moderne stad Hart, P.D. 't / Verloren / 2005

796.'Meeten, boren en besien' : turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 Riet, A.J.J. van 't / Verloren / 2005

797.De Wynberch des Heren : godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572 Kooi, Gerard van der / Verloren / 2005

798.The Dutch and their gods : secularization and transformation of religion in the Netherlands since 1950 Sengers, Erik / Verloren / 2005

799.Electorale cultuur en politieke oriëntatie : verkiezingen in Gelderland, 1888-1940 Jong, Ron de / Verloren / 2005

800.Trade, diplomacy and cultural exchange : continuity and change in the North Sea area and the Baltic, c. 1350-1750 Brand, Hanno / Verloren / 2005

801.In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) Kok, G.Chr. / Verloren / 2005

802.Het recht van een vrije Friese stad : de stadboeken van Bolsward (1455-1479)Robijn, Vincent / Verloren / 2005

803.Voor God, graaf en geslacht : de kroniek van de ridders van Assendelft Koene, Bert / Verloren / 2005

804.Geschiedenis en beschaving : kritische opstellen over verleden, heden en toekomst Dussen, Jan van der / Verloren / 2005

805.Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V, 1745-1808 en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V, 1732-1794 Woelderink, B. / Verloren / 2005

806.Opvoeding tot mens en burger : pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw Los, Willeke / Verloren / 2005

807.Unidas, porém diferentes : Irmãs de Caridade de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia 1960-2000 Veen, Annemiek van der / Verloren / 2005

808.We agreed to be different : Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy 1960-2000 Veen, Annemiek van der / Verloren / 2005

809.Namun tetap berbeda : Suster-Suster Cinta Kasih dari Maria, Bunda yang Berbelaskasih 1960-2000 Veen, Annemiek van der / Verloren / 2005

810.En toch verschillend : Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000 Veen, Annemiek van der / Verloren / 2005

811.Twee middeleeuwse beestenboeken Pierre de Beauvais / Verloren / 2005

812."Een slaafsch en ongezond bedrijf" : de geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880 Dehé, John / Verloren / 2005

813.'Sies mijn vlien, mijn jaghen' : over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/I Hemmes-Hoogstadt, Annette C. / Verloren / 2005

814.Leven na Descartes : zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw Hoftijzer, Paul / Verloren / 2005

815.'Sies mijn vlien, mijn jaghen' : over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/II Hemmes-Hoogstadt, Antoinette Cornelia / Verloren / 2005

816.De Mijzenpolder : duizend jaar veen en wate rMantel, Dick / Verloren / 2005

817.Van stad en buitenie : een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 Wassink, J.F.A. / Verloren / 2005

818.Bezweegen broederschap : het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw opgetekend door Eduard Simonsz Toens in zijn Memoriaal (1735-1749) Toens, Eduard Simonsz / Verloren / 2005

819.Migrantenstad : immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam Kuijpers, Hendrica Margaretha Elisabeth Petra / Verloren / 2005

820.Karolus Rex : studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote Besamusca, Bart / Verloren / 2005

821.'Dag pap, tot morgen' : Joodse kinderen gered uit de crèche Bakker, Alex / Verloren / 2005

822.Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel : de begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945 Hagoort, Lydia / Verloren / 2005

823.Een les uit Pruisen : Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 Coninck, Pieter de / Verloren / cop. 2005

824.Jan van Riebeeck tussen wal en schip : een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000 Ledden, Willem-Pieter van / Verloren / 2005

825.Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw Laarse, Rob van der / Verloren / 2005

826.De spelen van Cornelis Everaert Everaert, Cornelis / Verloren / 2005

827.Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen : opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden Herwaarden, Jan van / Verloren / 2005

828.'Menniste Paus' : Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken Verbeek, Annelies / Verloren / 2005

829.De Alkmaarse Kapelkerk : geschiedenis en restauratie Noordegraaf, Leo / Verloren / 2005

830.De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687) Broekman, Inge / Verloren / 2005

831.Het Boombergpark te Hilversum : verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied Bakker, Piet / Verloren / 2005

832.'t Putje van Heiloo : bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood Thiers, Ottie / Verloren / 2005

833.Migrantenstad : immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam Kuijpers, Erika / Verloren / 2005

834."Een slaafsch en ongezond bedrijf" : de geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880 Dehé, John / Verloren / 2005

835.Stadswording in de Nederlanden : op zoek naar overzicht Rutte, Reinout / Verloren / 2005

836.Het verhaal van Zeeland Kuipers, Jan J.B. / Verloren / 2005

837.De 's-Gravelandseweg en zijn bewoners Engel, W.I. / Verloren / 2005

838.The seventh window : the King's Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) Groot, Wim de / Verloren / 2005

839.Op zoek naar het historisch interieur ; Op zoek naar ...Zeilmaker, Michel / Verloren / 2005

840.De Etstoel van Drenthe : de civiele procedure in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Becker, H.G.G. / Verloren / 2005

841.Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift : olim hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, ms. 16 Berg, Marinus K.A. van den / Verloren / 2005

842.'Staat van oorlog' : wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621 Jong, Michiel de / Verloren / 2005

843.Nederlandse religiegeschiedenis Eijnatten, Joris van / Verloren / 2005

844.De molecularisering van het wereldbeeld ; II Kubbinga, Henk / Verloren / 2005

845.[Fondscatalogus najaar 2004 Verloren / Verloren / 2004

846.Hilversumsche Mixed Hockey Club 100 jaar Kas, Huib van der / 1e dr / Verloren / 2004

847.1927-2002 : vijfenzeventig jaar de Sophialaan in Hilversum Hellinga, Gerben / Verloren / 2004

848.Nijmeegse biografieën ; Dl. 1 Begheyn, Paul / Verloren / 2004

849.Nijmeegse biografieën Begheyn, Paul / Verloren / 2004-...

850.Living in posterity : essays in honour of Bart Westerweel Westerweel, Bart / Verloren / 2004

851.Historische trajecten in de farmacie : medicijnen tussen confectie en maatwerk Pieters, Toine / Verloren / 2004

852.Prominenten kijken om : achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht Veen, Theo / Verloren / 2004

853.The power of tradition : spolia in the architecture of St. Peter's in the Vatican Bosman, Lex / Verloren / 2004

854.Bitterzoete balsem : geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen Huizenga, Erwin / Verloren / 2004

855.Mensen in een waard vol wind en water : de geschiedenis van de waterhuishouding in de Krimpenerwaard Ven, G.P. van de / Verloren / 2004

856.'Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt' : bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 Sluijter, Ronald George Herman / Verloren / 2004

857.De cijfferinghe (1604) : het rekenboek van de beroemde schoolmeester Bartjens, Willem / Verloren / 2004

858.Geleerde kennis in de volkstaal : 'Van den proprieteyten der dinghen' (Haarlem 1485) in perspectief Bogaart, Saskia / Verloren / 2004

859.De haven uitgraven : de wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937) Werkman, Hans / Verloren / 2004

860.Geleerde kennis in de volkstaal : van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 1485) in perspectief ogaart, Saskia / Verloren / 2004

861.Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV : honderd jaar Nederlands Instituut te Rome Cools, Hans / Verloren / 2004

862.Het Weense arteshandschrift : Hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818 Huizenga, Erwin / Verloren / 2004

863.Oorlog om Holland 1000-1375 Graaf, Ronald de / [2e dr.] / Verloren / 2004

864.Bibliographia Sociniana : a bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism Knijff, Philip / Verloren / 2004

865.Geordend landschap : 3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland Heeringen, R.M. van / Verloren / 2004

866.Dutch light in the "Norwegian night" : maritime relations and migration across the North Sea in early modern times Sicking, Louis / Verloren / 2004

867.Alkmaar, stad en regio : Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd Noordegraaf, L. / Verloren / 2004

868.De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591 : stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden Gropp, Stefan / Verloren / 2004

869.Van Solidus tot Euro : geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief Cordfunke, E.H.P. / Verloren / 2004

870.De haven uitgraven : de wereld van J. K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937) Werkman, Johannes / Verloren / 2004

871.Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 Bremmer, Rolf H. / Verloren / 2004

872.Groeien door kunstmest : DSM Agro 1929-2004 Homburg, Ernst / Verloren / 2004

873.Prelude to colonialism : the Dutch in Asia Goor, Jurrien van / Verloren / 2004

874.Op reis met Memoria Wilde, Peter De / Verloren / 2004

875.'Tussen centraal en lokaal gezag' : bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode : opstellen van Wil van de Pas Pas, Wil van de / Verloren / 2004

876.Artes in context : opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten Lie, Orlanda S.H. / Verloren / 2004

877.Cornelia de Vogel: leven en bekering Luykx, Paul / Verloren / 2004

878.Tempo doeloe, tempo sekarang : het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties Vugt, Joos van / Verloren / 2004

879.Door de wereld bewogen : geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het heilig Hart (MSC) Dorren, Gabrielle / Verloren / 2004

880.De hoefslag van Pegasus : een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610) Thijs, Boukje / Verloren / 2004

881.Olijf-bergh 1609 ; Dl. II Mander, Karel van / Verloren / 2004

882.Olijf-bergh 1609 ; Dl. I Mander, Karel van / Verloren / 2004

883.Verzameld verleden : veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis Kloek, Els / Verloren / 2004

884.Wereldoorlog in de West : Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, 1940-1945 Horst, Liesbeth van der / Verloren / 2004

885.Indexen op de Inventaris der Archiefstukken berustende bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam opgemaakt door Dr. J.G. de Hoop Scheffer (Amsterdam 1883-1884) Lavooij-Janzen, E.M. / Doopsgezinde Bibliotheek / 2004

886.Geletterde levens : dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770 Blaak, Jeroen / Verloren / 2004

887.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 4 Kuys, J.A.E. / Verloren / 2004

888.Om die wrake wille : eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland Glaudemans, Corien / Historische Vereniging Holland / 2004

889.Geletterde levens : dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770 Blaak, Jeroen / Verloren / 2004

890.De hoefslag van Pegasus : een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610) Thijs, Boukje / Verloren / cop. 2004

891.Zwols biografisch woordenboek : een draagbaar mausoleum Streng, J.C. / Verloren / 2004

892.Anna's hoeve : klein gebied, groot verhaal Aggelen, Kees van / Verloren / 2004

893.Delven en slepen : steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw Gales, B.P.A. / Verloren / 2004

894.'Wat nu?', zei Pichegru : de Franse Tijd in Nederland, 1795-1813 Amsenga, Judith / Verloren / 2004

895.Losbandige jeugd : jongeren en moraal in de Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd Groenendijk, Leendert F. / Verloren / 2004

896.Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak Michielse, Henk / Verloren / 2004

897.Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen Kruijswijk, Marita / Verloren / 2004

898.Bedevaartplaatsen in Nederland ; Dl. 4: Addenda, Index, Bijlagen Margry, Peter Jan / Meertens-Instituut / 2004

899.The march of the Libertines : Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660-1750) Wielema, Michiel / Verloren / 2004

900.Meer dan muziek alleen : in memoriam Kees Vellekoop Stuip, R.E.V. / Verloren / 2004

901.Het schip van Willem Barents : een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht Hoving, Ab / Verloren / 2004

902.Hof van Friesland : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel Hempenius-van Dijk, B.S. / Verloren / 2004

903.Christine de Pizan, een bijzondere vrouw Stuip, R.E.V. / Verloren / 2004

904.'I have heard about you' : foreign women's writing crossing the Dutch border: from Sappho to Selma Lagerlöf Dijk, Suzan van / Verloren / 2004

905.'Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt' : bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 Sluijter, Ronald / Verloren / 2004

906.Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567) Vrolijk, Marjan / Verloren / 2004

907.Groen van Prinsterer in Europese contextBruijn, J. de / Verloren / 2004

908.Olijf-bergh 1609 Mander, Karel van / Verloren / 2004

909.Eeuwig gaat voor ogenblik : tijd en de Middeleeuwen Bovendeert, Jasmijn / Verloren / 2003

910.Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795 : portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden Sponselee-de Meester, M.T.A.R. / Verloren / 2003

911.Het genootschap Christo Sacrum te Delft : privatisering van de godsdienst omstreeks 1800 Arnold, E.G. / Historische Vereniging Holland / 2003

912.Ingelanden als uitbaters : sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland Wouda, B. / Verloren / 2003

913.Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring Jaspers, Gerard / Verloren / 2003

914.Een mijter zonder kruis : Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000 Bas, Jan de / Verloren / 2003

915.Midden-Kennemerland in de vroege en hoge Middeleeuwen : het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300 Koene, Bert / Verloren / 2003

916.Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn Otten, D. / Verloren / 2003

917.Kunsthistorische vrouwen van weleer : de eerste generatie in Nederland vóór 1921 Marcus-de Groot, Yvette / Verloren / 2003

918.Tussen autoriteit en empirie : de Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context Huizenga, Erwin / Verloren / 2003

919.De hand in eigen boezem : waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 Noort, Jan van den / Hoogheemraadschap van Delfland / 2003

920."In dienste vant suyckerbacken" : de Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 Poelwijk, Arjan / Verloren / 2003

921."In dienste vant suyckerbacken" : de Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 Poelwijk, Adrianus Hubertus / Verloren / 2003

922.Op zoek naar een biografisch portret in het verleden ; Op zoek naar ...Wiel, Kees van der / Verloren / 2003

923.De sprong van Jan van Schaffelaar : oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen Janse, Antheun / Verloren / 2003

924.'Frappez, frappez toujours!' : N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd Linders, Anneke / Verloren / 2003

925.'Frappez, frappez toujours!' : N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd Linders, Anneke / Verloren / 2003

926.Het visioen van Eijkman : dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945 Linde, Maarten van der / Verloren / 2003

927.Kunsthistorische vrouwen van weleer : de eerste generatie in Nederland vóór 1921 Marcus-de Groot, Yvette Florence / Verloren / 2003

928.Een man van eer : bloemlezing uit 'Jancko Douwama's Geschriften' Douwama, Jancko / Verloren / 2003

929."Het despotisme der Mathesis" : opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland, 1750-1850 Beckers, Danny / Verloren / 2003

930.Een curieus werck : oorlog en vrede verbeeld in een zeventiende-eeuwse maquette Boschma-Aarnoudse, Corrie / Verloren / 2003

931.Eendracht als opdracht : Lieuwe van Aitzema's bijdrage aan het publieke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek Plaat, Gees van der / Verloren / 2003

932."Het despotisme der Mathesis" : opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland, 1750-1850 Beckers, Daniël Jeroen / Verloren / 2003

933.Nederland en Duitsland in het interbellum : wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur Boterman, Frits / Verloren / 2003

934.Beverwijck : a Dutch village on the American frontier, 1652-1664 Venema, Janny / Verloren / 2003

935.De Middelnederlandse Perceval-traditie : inleiding en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de Perceval of Conte du Graal van Chrétien de Troyes, en de Perchevael in de Lancelotcompilatie Oppenhuis de Jong, Soetje Ida / Verloren / 2003

936.Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven Buuren, Wilfred van / Verloren / 2003

937.Grondbeginselen der rekenkunde : een rekenboek uit 1828, uitgegeven door het wiskundig genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden Beckers, Danny / Verloren / 2003

938.Beverwijck : a Dutch village on the American frontier, 1652-1664 Venema, Jansje / Verloren / 2003

939.Nuptiality and fertility : an investigation into local variations in demographic behaviour in rural Netherlands about 1800 Delger, Hendrik Eildert / Verloren / 2003

940.'Ruggen recht, heren!' : hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij Kessel, Alexander van / Verloren / 2003

941.De molecularisering van het wereldbeeld Kubbinga, Henk / Verloren / 2003-2005

942.Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640 : een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland Wijnroks, Eric H. / Verloren / 2003

943.'Ruggen recht, heren!' : hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij Kessel, Alexander van / Verloren / cop. 2003

944.Spiegel van het dagelijks leven? : Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw Bloemendal, Jan / Verloren / 2003

945.Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie, 1600-1720 Konst, J.W.H. / Verloren / 2003

946.Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw Huussen, A.H. / Verloren / 2003

947.Katholieken, kerk en wereld : Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw Verhage, Hans / Verloren / 2003

948.Het Kinderwetje van Van Houten : sociale wetgeving in de negentiende eeuw Schenkeveld, Willemien / Verloren / 2003

949.Vrouwen, Wageningen en de wereld : wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003 Burg, Margreet van der / Verloren / 2003

950.De molecularisering van het wereldbeeld ; I Kubbinga, Henk / Verloren / 2003

951.Katholieken, kerk en wereld : Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw Verhage, Johan Hugo / Verloren / 2003

952.Materieel christendom : religie en materiële cultuur in West-Europa Molendijk, Arie L. / Verloren / 2003

953.Dopers in de Domstad : geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, 1639-1939 Hajenius, A.M.L. / Verloren / 2003

954.Of geweld zal worden gebruikt! : militaire bijstand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde 1840-1920 Wal, Ronald van der / Verloren / 2003

955.Vrijheid en rede : geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 Altena, Bert / Verloren / 2003

956.Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640 : een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland Wijnroks, Eric Henk / Verloren / 2003

957.Geschiedenis van Holland ; Dl. 3B: 1795 tot 2000 Nijs, Thimo de / Verloren / 2003

958.Geschiedenis van Holland ; Dl. 3A: 1795 tot 2000 Nijs, Thimo de / Verloren / 2003

959.Tot verbeteringe van de neeringe deser stede : Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw Boschma-Aarnoudse, C. / Verloren / 2003

960.Tot verbeteringe van de neeringe deser stede : Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw Aarnoudse, Corrie / Verloren / 2003

961.Jantje van Leiden Panhuysen, Luc / Verloren / 2003

962.Indië verloren, rampspoed geboren Glissenaar, Frans / Verloren / 2003

963.Duytsche adagia ofte spreecwoorden : Antwerp, Heynrick Alssens, 1550 : in facsimile, transcription of the Dutch text and English translation Andriessoon, Symon / Verloren / 2003

964.'Al het Hollandse volk dat hier nu woont' : Nederlanders in Helsingør, circa 1550-1600 Tønnesen, Allan / Verloren / 2003

965.De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië : bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd Barend-van Haeften, Marijke / Verloren / 2003

966.Fantastische vertellingen uit de vijftiende eeuw La Sale, Antoine de / Verloren / 2003

967.Cligès : een roman over liefde en list Chrétien de Troyes / Verloren / 2003

968.[Fondscatalogus najaar 2002 Verloren / Verloren / 2002

969.[Fondscatalogus voorjaar 2002 Verloren / Verloren / 2002

970.Liefdewerk : een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852 Heijst, Annelies van / Verloren / 2002

971.Engines of empire : steamshipping and state formation in colonial Indonesia Campo, J.N.F.M. à / Verloren / 2002

972.Geschiedenis van N.V. Hollandsche Manufacturenhandel Van der Werff & Co, Groningen : over de periode 1920-1945 Werff, G.H. van der / Verloren / cop. 2002

973.Als een vis in het water : de Ichthus Hogeschool 1986-2001 Bas, Jan de / Verloren / 2002

974.Archieven van de Friese stadhouders : inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795 Nienes, A.P. van / Verloren / 2002

975.De verleiding van het vreemde : katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw Raat, Judith de / Verloren / 2002

976.Graven en begraven : archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar Bitter, Peter / Verloren / 2002

977.Graven en begraven : archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar Bitter, Peter / Verloren / 2002

978.Hollands ABC : historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid-Holland, samengesteld uit de Atlas Van Stolk Maas, Emilie M.L. van der / Stichting Atlas Van Stolk / 2002

979.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 3 Gietman, C.A.M. / Verloren / 2002

980.De Palimpsest : geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 ; Fragmenten Tollebeek, Jo / Verloren / 2002

981.Wassenaer, de oudste : het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands archiefperspectief : inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996 Kort, J.C. / Verloren / 2002

982.Geschiedenis van Holland ; Dl. 2: 1572 tot 1795 Nijs, Thimo de / Verloren / 2002

983.De Palimpsest : geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 Tollebeek, Jo / Verloren / 2002

984.Katholieke identiteit en historisch bewustzijn : W. J. F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving Zeijden, Albertus Theodorus van der / Verloren / 2002

985.Maastricht, Maestricht, Mestreech : de taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw Kessels-van der Heijde, Maria Catharina Antonia / Verloren / 2002

986.Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem Spaendonck, Hein A. van / Verloren / 2002

987.Bericht over de toestand in de Nederlanden en de godsdienst bij de Spanjaarden Enzinas, Francisco de / Verloren / 2002

988.'In die kunst en wetenschap gebruyckt' : Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie Weel, Heleen B. van der / Verloren / 2002

989.Staf en storm : het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie Vis, Jurjen / Verloren / 2002

990.Embodied belief : ten essays on religious culture in Dutch history Frijhoff, Willem / Verloren / 2002

991.Het Indisch Sion : de Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie Schutte, G.J. / Verloren / 2002

992.'Ik leer Nederlands omdat...' : een project van het Algemeen-Nederlands Verbond : studenten Nederlands in Europa vertellen over hun liefde voor de Nederlandse taal en cultuur Di Palermo, Claudia / Algemeen-Nederlands Verbond / 2002

993.Maastricht, Maestricht, Mestreech : de taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuwK essels-van der Heijde, M.C.A. / Verloren / 2002

994.Katholieke identiteit en historisch bewustzijn : W. J. F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving Zeijden, Albert van der / Verloren / 2002

995.Hollanders uit en thuis : archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : cultuurhistorie van de Nederlandse expansie Bartels, M.H. / Verloren / 2002

996.Middeleeuwse toestanden : archeologie, geschiedenis en monumentenzorg Woltering, P.J. / Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 2002

997.Duizend jaar Gouda : een stadsgeschiedenisA bels, P.H.A.M. / Verloren / 2002

998.Kijkcijfers : de Amsterdamse Schouwburg 1814-1841Ruitenbeek, Henny / Verloren / 2002

999.'Edelmoedig, fier en vrij' : katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw Derks, Marjet / Verloren / 2002

1000.Het persoonlijke is politiek : egodocumenten en politieke cultuur Aerts, Remieg / Verloren / 2002

1001.De abdij van Egmond : geschreven en beschreven Vis, G.N.M. / Verloren / 2002

1002.Een schatkistje uit Reijerwaard : paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard Wouda, B. / Verloren / 2002

1003.Registers op de Doopsgezinde bijdragen, oude en nieuwe reeks Rademaker-Helfferich, B. / Doopsgezinde Historische Kring / 2002

1004.Geschiedenis van Holland ; Dl. 1: Tot 1572 Nijs, Thimo de / Verloren / 2002

1005.'Gescheurde bedden' : oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 Helmers, Dini / Verloren / 2002

1006.De Sint Laurens in de steigers : bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk Bitter, Peter / Verloren / 2002

1007.Kijkcijfers : de Amsterdamse Schouwburg 1814-1841 Ruitenbeek, Henny / Verloren / cop. 2002

1008.'Geen tweede boer' : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 Burg, Margreet van der / Verloren / 2002

1009.Tussen observatie en participatie : twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief : verzamelde opstellen Kuiper, D.Th. / Verloren / 2002

1010.De Palimpsest : geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 ; [Tekstboek] Tollebeek, Jo / Verloren / 2002
1011.Raadsman achter de troon : dagboekaantekeningen van jhr. mr. J.W.M. Schorer, vice-president van de Raad van State Schorer, J.W.M. / Verloren / 2002

1012.Een missie in de marge : Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië, 1911-2000 Eijt, José / Verloren / cop. 2002

1013.Getuigenis van Gods genade : autobiografie, 1905-1929 Vogel, C.J. de / Verloren / 2002

1014.De beeldenstorm Kaptein, Herman / Verloren / 2002

1015.De geest van Jan Salie : Nederland in verval? Janse, Maartje / Verloren / 2002

1016.Egodocuments and history : autobiographical writing in its social context since the Middle Ages Dekker, Rudolf / Verloren / 2002

1017.Een wereld van kennis : bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Huizenga, E. / Verloren / 2002

1018.Geschiedenis van Holland Nijs, Thimo de / Verloren / 2002-2003

1019.Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) : een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw Theeuwen, P.J.H.M. / Verloren / 2002

1020.Patriotse illusies in Amsterdam en Harderwijk : de patriottentijd in Amsterdam en Harderwijk, weerspiegeld in de brieven van Steven Jan en Jakob van Geuns, zonen van de Harderwijkse hoogleraar Matthias van Geuns, 1784-1788 Christiaens, W. / Verloren / 2002

1021.Vincken moeten vincken locken : vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland Matthey, Ignaz / Historische Vereniging Holland / 2002

1022.Een eigentijds verleden : alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000 Ribbens, Kees / Verloren / 2002

1023.Henri Hermans (1883-1947) : de grondlegger van het Limburgs muziekleven Dijk, Hans van / Verloren / 2002

1024.Families in beeld : de ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw Laarmann, Frauke K. / Verloren / 2002

1025.Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd, 1794-1814 : een institutionele handleiding Sanders, J.G.M. / Rijksarchief in Noord-Brabant / 2002

1026.[Fondscatalogus 2001Verloren / Verloren / 2001

1027.Atomisme en individualisme : de Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 Maas, A.J.P. / Verloren / 2001

1028.Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand : kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Lesger, Clé / Verloren / 2001

1029.'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt': vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw Jensen, Lotte / Verloren / 2001

1030.`Tweelinge eener dracht' : woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750) Bostoen, Karel / Verloren / 2001

1031.De Middeleeuwen in kleur Brandsma, Frank / Verloren / 2001

1032.Recht voor de Raad : rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw Le Bailly, Marie-Charlotte / Historische Vereniging Holland / 2001

1033.Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699 Bulut, Mehmet / Verloren / 2001

1034.Monumentaal groen in Hilversum : met rondwandeling langs groen-oases van Hilversum Taudin Chabot, Liliane / Verloren / 2001

1035.De Koningsvleugel : geschiedenis van de particuliere appartementen in het Paleis Noordeinde : een reconstructie Cleverens, Rene ́ / Verloren / 2001

1036.Ridderschap in Holland : portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, Antheun / Verloren / 2001

1037.Repertorium op de lenen van Gaasbeek : de hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650) Kort, J.C. / Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' / 2001

1038.De ongrijpbare tijd : temporaliteit en de constructie van het verleden Grever, Maria / Verloren / 2001

1039.Geen cel ketent deze dromen : een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925 Inja, Cor / Verloren / 2001

1040.Leven naast de catastrofe : Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog Binneveld, Hans / Verloren / 2001

1041.De overwintering op Nova Zembla Gramberg, Hans / Verloren / 2001

1042.Vitae Abbatum Orti Sancte Marie : vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland Lambooij, H.Th.M. / Verloren / 2001

1043.Het Hartebok : Hs. Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, 102c in scrinio Langbroek, Erika / Verloren / 2001

1044.Henricus van Bulderen (1718-1794) en zijn Zutphensche Courant Wissing, P.W. van / Verloren / 2001

1045.Kroniek Willem procurator / Verloren / 2001

1046.'Tweelinge eener dragt' : woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750) Bostoen, Karel / Verloren / 2001

1047.Kachels, geisers en fornuizen : keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse huishoudens 1920-1975 Overbeeke, Pieter van / Verloren / cop. 2001

1048.Soest, Hees en De Birkt : van de achtste tot de zeventiende eeuw Hilhorst, Jan H.M. / Verloren / 2001

1049.Van den vos Reynaerde Lulofs, F. / Verloren / 2001

1050.Kenau : de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588) Kloek, Els / Verloren / 2001

1051.Decorum : observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poëtica Jansen, Jeroen / Verloren / 2001

1052.'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde' : de Anti-Revolutionaire Partij in het interbellum Stoop, Jan Pieter / Verloren / 2001

1053.'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde' : de Anti-Revolutionaire Partij in het interbellum Stoop, J.P. / Verloren / 2001

1054.'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt': vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw Jensen, Lotte Eilskov / Verloren / 2001

1055.Op goede gronden : geschiedenis van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (1918-1995) Woude, R.E. van der / Verloren / 2001

1056.Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid : het Zwolse Sint Nicolaasgilde tijdens het ancien régime Streng, J.C. / Verloren / 2001

1057.Een intellectuele activist : studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde Duits, Henk / Verloren / 2001

1058.De Antirevolutionaire Partij, 1829-1980 Harinck, George / Verloren / 2001

1059.Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert ; Dl. I: De jaren 1911-1947 Bruijn, J. de / Verloren / 2001

1060.Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert Bruijn, J. de / Verloren / 2001-...

1061.Ziften en zemelknoopen : literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848 Korevaart, Kornelia Johanna Jannetje / Verloren / 2001

1062.Breukelen en omgeving tussen 400 en 1200 : Middeleeuwse geschiedenis vanuit een plaatselijke gezichtshoek Manten, Arie A. / Stichting Historische Reeks Breukelen / 2001

1063.Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen Henderikx, Peter A. / Verloren / 2001

1064.Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme Voort, Marcel van der / Verloren / 2001

1065.Verboden en getolereerd : een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek Manen, Kosterus Gerard van / Verloren / 2001

1066.'Heelen en halven' : orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925 Zuthem, Johan van / Verloren / 2001

1067.Geschiedenis als ambacht : oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius Langereis, Sandra / Historische Vereniging Holland / 2001

1068.Geen cent te veel : armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940 = Not a penny to spare : poverty and poor relief in the countryside: Zuid-Beveland, 1850-1940 Kort, Albert L. / Verloren / 2001

1069.Geen cent te veel : armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940 Kort, Albert Louis