Uitgaven Uitgeverij Verloren

1.De ordinaire kap : een bouwhistorische studie naar kapconstructies op Leidse huizen tussen 1300 en 1800 Orsel, Edwin Dietrich / Verloren / 2020 / 2020

2.Om het boek : cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen Anrooij, Wim van / Verloren / 2020 / 2020

3.De Collectie Mengelberg in Huis Bergh : reconstructie van de collectie van Friedrich Wilhelm Mengelberg zoals aangekocht door Jan Herman van Heek op 1 november 1919 Santen, Annemarie van / Stichting Huis Bergh / 2020 / 2020

4.Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds : de heilige stad door de eeuwen heen Bent, Josephine van den / Verloren / 2020 / 2020

5.Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590) : een wondere ijveraar : achteraf beschouwd Voogt, Gerrit / Verloren / 2020 / 2020

6.Miskend verleden : Hindostaanse boeren in Suriname 1880-1980 Gowricharn, Ruben / Verloren / 2020 / 2020

7.Met biddend hart : geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2020 / 2020

8.Zij hadden de Geest : Nederlandse spiritijnen in Centraal Afrika 1946-2012 Jacobs, J.Y.H.A. / Verloren / 2020 / 2020

9.Over de grondwet gesproken : een selectie uit de documenten van staatscommissies voor grondwetsherziening, 1883-1983 Leeuwen, Karin van / Verloren / 2020 / 2020

10.Visionair conservatisme : Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) Slijkerman, Diederick / Verloren / 2020 / 2020

11.Íwein, de ridder met de leeuw : een middeleeuwse Arthurroman Aue, Hartmann von / Verloren / 2020 / 2020

12.Constraint on trial : Dirck Volckertsz Coornhert and religious freedom Voogt, Gerrit / Verloren / 2020 / 2020

13.Tussenstation Cosel : Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945 Rens, Herman van / Verloren / 2020 / 2020

14.De Polar Bear Divisie : de bevrijding van Hilversum Hoogenraad, Pieter / Verloren / 2020 / 2020

15.Beroofd volgens de regels : het lot van zeven joodse ondernemers in Deventer Boerboom, Joep / Verloren / 2020 / 2020

16.Juristen die schreven en bleven : Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2020

17.Herman Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist Poel, Stefan van der / Verloren / 2020

18.De Hongaarse kindertreinen : een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog Aalders, Maarten J. / Uitgeverij Verloren / 2020 / 2020

19.Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971), Wijnand Lemei (1892-1945) : ontwerpen en bouwen in de koloniale nadagen, Java Indonesië Passchier, Cor / Verloren / 2020

20.Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog : de rol van voorwerpen in de oorlogsherinnering, 1566-1750 Eekhout, Marianne / Verloren / 2020 / 2020

21.Zeevarenden achter de tralies : de krijgsgevangenen van de grote zeeoorlogen, 1652-1674 Rommelse, Gijs / Verloren / 2020 / 2020

22.Voor de Heer en voor Oranje : Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674) Basoski, Theo / Verloren / 2020 / 2020

23.Hoveniers van Oranje : functie, werk en positie 1621-1732  Berkhout, Lenneke / Verloren / 2020 / 2020

24.Elsenburg, de verdwenen buitenplaats : het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht Simonis, Jan / Verloren / 2020 / 2020

25.Onvoltooid verleden : de handschriften van de 'Excellente Cronike van Vlaenderen' in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden Demets, Lisa / Verloren / 2020 / 2020

26.Gespierde zielen : Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw Vries, Cor de / Verloren / 2020 / 2020

27.Zeeuwse regenten in Parijs : de reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Radermacher naar Parijs in 1772 Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene / Verloren / 2020

28.Onontkoombaar verleden : reflecties op een veranderende historische cultuurGrever, Maria / Verloren / [2020] / 2020

29.Het masker van Rob Nieuwenhuys : reconstructie van een vergeten reis naar Indonesië Phijffer, Tom / Verloren / 2020 / 2020

30.Naar een federaal Indonesië : de geschiedenis van de totstandkoming van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de bijdrage van federale Indonesische nationalisten aan de Indonesische onafhankelijkheid 1917-1949 Bouma, Tjalling / Verloren / 2020 / 2020

31.Vondelingen : het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830 Geuzebroek, Nanda / Verloren / 2020 / 2020

32.De roman in de negentiende eeuw : geschiedenis van een nieuwkomer Streng, Toos / Verloren / 2020 / 2020

33.Moederstad en vaderland : nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) Rademakers, Anna / Verloren / 2020 / 2020

34.Per imperatief plakkaat : overheid en pestbestrijding in de Republiek der Verenigde Nederlanden Kerkhoff, A.H.M. / Verloren / 2020 / 2020

35.De kolonie op drift : de representatie en constructie van koloniale identiteit in fictie over de zeereis tussen Nederland en Nederlands-Indië (1850-1940 Veer, Coen van 't / Verloren / 2020 / ©2020

36.Visserij in Noord-Brabant Martens, Piet / Verloren / 2020 / 20203

7.Medieval documents as artefacts : interdisciplinary perspectives on codicology, palaeography and diplomatics Dijkhof, E.C. / Verloren / 2020 / 2020

38.Werven en derven : de financiele grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2019

39.Wonderments : Willem Marinus Dudok : networks & sources of inspiration Voerman, Lara / Verloren / 2019

40.Broek en Waterland : regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 Zoon, Loek / Verloren / 2019 / 2019

41.Liefdadigheid naar Vermogen : door en voor Amsterdamse burgers, 1871-1941 Linde, Maarten van der / Verloren / 2019 / 2019

42.Frédéric en Antoine Plate 1802-1927 : Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders Klerk, Len de / Verloren / 2019 / 2019

43.Mijn wapenfeiten Avgvstvs / Verloren / 2019

44.Wonderlijkheden : Willem Marinus Dudok : netwerken & inspiratiebronnen Voerman, Lara / Verloren / 2019

45.Hitlers parachutistengeneraal : Kurt Student (1890-1978): een militaire biografie Brandhof, Wouter van den / Verloren / [2019] / 2019

46.De mensen van Vossenburg en Wayampibo : twee Surinaamse plantages in de slaventijd Koene, Bert / Verloren / 2019

47.Geloven in het ideaal : geschiedenis en actualiteit van de Arbeidersgemeenschap der WoodbrookersBos, Maarten van den / Verloren / 2019 / 2019

48.Nonnen verdreven door geuzen : Cathalina del Spiritu Sancto's verhaal over de vlucht van Nederlandse clarissen naar Lissabon Cathalina del Spiritu Sancto / Verloren / 2019 / 2019

49.Landgoed als leerschool : biografie van Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (1889-1979) Draaijer, Joke / Verloren / 2019 / 2019

50.Gelovigen, dominees en geleerden : opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd Bergsma, Wiebe / Verloren / 2019 / 2019

51.In Leiden moet het anders : geschiedenis van een SP afdeling, 1970-1982 Steen, Bart van der / Verloren / 2019

52.Duivels dilemma : de dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw Bak, Peter / Verloren / 2019

53.Dominicanen en dominicanessen in Sittard : vier eeuwen aanwezigheid Dols, Chris / Verloren / 2019 / 2019

54.Kunst en textiel : symposium gehouden op 18 mei 2017 Blomjous, Marjan / Textielcommissie / 2019 / 2019

55.House of memories : uncovering the past of a Dutch Jewish family Bijsterveld, Arnoud-Jan / Second, revised edition / Uitgeverij Verloren / 2019

56.De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied (ca. 1075-ca. 1400) Doornmalen, A.G.J. van / Verloren / 2019 / 2019

57.Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome : de dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703 Codde, Petrus / Verloren / 2019 / 2019

58.Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis : brieven van het thuisfront (1664-1665) Wal, Marijke van der / Verloren / 2019 / 2019

59.Johannes Mutters Jr. (1858-1930) : bedreven in vele bouwstijlen Verbrugge, Bart / Verloren / 2019 / 2019

60.Van schuilkerk tot modern geloofscentrum : oud-katholieke kerken in Nederland Schade van Westrum, Lia / Verloren / 2019
61.Verhalen van de drakendochter : leven en werk van Maartje Draak (1907-1995) Gerritsen, Willem / Verloren / 2019 / 2019

62.Oranje driften : orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 Hansma, Laurien / Verloren / 2019 / 2019

63.De Amsterdamse Schouwburg als politiek strijdtoneel : theater, opinievorming en de (r)evolutie van Romeinse helden (1780-1801) Oomen-Delhaye, Amber Maria Rosaline / Verloren / 2019 / 2019

64.Pieter van Schelle (1749-1792), veelzijdig en verlicht Baartmans, Jacques / Verloren / 2019 / 2019

65.In de maat en uit de pas Schaik, Wim van / Verloren / 2019

66.Eer tegen eer : een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 Hage, Rolf / Verloren / 2019

67.De Nederlandse Tijger : Vrijzinnig-Democraat Hendrik Pieter Marchant in drie toespraken Marchant, Hendrik Pieter / Verloren / 2019 / 2019

68.Biografieën in beweging : een cultuurhistorische analyse van levensverhalen van Nederlandse topsporters, 1928-2014 Haverkamp, Aad / Verloren / 2019 / 2019

69.Dominee Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië Poeze, Harry A. / Verloren / 2019 / 2019

70.Brieven aan S. Vestdijk 1935-1942 en een polemiek over rijm en ritme tussen S. Vestdijk en Hendrik de Vries, 1935-1951 Vries, Hendrik de / Verloren / 2019 / 2019
71.Een spoor van vernieling : het Noord-Nederlandse katholieke kerkinterieur voor, tijdens en na de Beeldenstorm Hartog, Elizabeth den / Verloren / 2019 / 2019

72.Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie : stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 Bosch, Rudolf A.A. / Verloren / 2019 / 2019

73.Strijd! : de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 Bosch, Mineke / Verloren / 2019

74.Building bodies : transnational historical approaches to sport, gender and ethnicities Derks, Marjet / Verloren / 2019 / 2019

75.Charles Roemers (1748-1838) : een Maaslandse regent in roerige tijden Jacobs, Lambert / Verloren / 2019 / 2019

76.De vertroosting van Memoria : geheugen en mnemotechniek in de Nederlanden van de late Middeleeuwen Gijsen, Annelies van / Verloren / 2019 / 2019

77.Kasteel Keukenhof : cultureel erfgoed in en om het kasteel Maes, Ignus / Verloren / 2018

78.Ontmoetingen in de onderwereld : dagboeknotities van een burger over Kaiser Wilhelm II, Hitler en Mussolini Bianchi Bandinelli, Ranuccio / Verloren / 2018 / 2018

79.Sekse : een begripsgeschiedenis Everard, Myriam / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

80.Alles is cultuur : vensters op moderne cultuurgeschiedenis Aerts, Remieg / Verloren / 2018 / 2018

81.Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573) Kooij, Barbara / Verloren / 2018 / 2018

82.Het landschap bewaard : landschap en erfgoed bij Natuurmonumenten Purmer, Michiel / Verloren / 2018 / 2018

83.John Bergmans (1892-1980) : tuinarchitect en plantenkenner Lidth de Jeude, Marianne van / Verloren / 2018

84.Tjeerd Dijkstra (1931) : architect, rijksbouwmeester, hoogleraar Keuning, David / Verloren / 2018 / 2018

85.Surinaams onbehagen : een sociale en politieke geschiedenis van Suriname, 1865-2015 Ramsoedh, Hans / Verloren / 2018 / 2018

86.Mohammed en de Late Oudheid Bent, Josephine van den / Verloren / 2018 / 2018

87.Het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort : een geschiedenis van Eerweerdige wijse ende seer beminde heeren Kan, Fred van / Verloren / 2018 / 2018

88.Florarium temporum = (Bloemhof der tijden) : een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven Clopper, Nicolaas / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

89.Perkament in stukken : teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten Jaski, Bart / Verloren / 2018 / 2018

90.Vizier op het verleden : wel en wee van het voorgeslacht van Hubertus Frans Hoijer Hoeven, L.M. van der / [Uitgeverij Verloren] / [2018] / 2018

91.Vanaf Het Kanaal tot het begin van het Dode Eind : verhalen uit het prachtige Kortenhoef ; Van de korenmolen tot de sluis Spaan, Krijn / Verloren / 2018

92.Confectie : symposium gehouden op 10 november 2016 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2018 / 2018

93.Beyond being koelies and kantráki : constructing Hindostani identities in Suriname in the era of indenture, 1873-1921 Fokken, Margriet / Verloren Publishers / [2018] / 2018

94.Beyond being koelies and kantráki : constructing Hindostani identities in Suriname in the era of indenture, 1873-1921 Fokken, Margriet / Verloren / 2018 / 2018

95.'The Eurasian Question' : the colonial position and postcolonial options of colonial mixed-ancestry groups from British India, Dutch East Indies and French Indochina compared Rosen Jacobson, Liesbeth / Verloren / 2018 / 2018

96.De handelsgeest van Isaac Pool : dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw Pool, Isaac / Verloren / 2018 / 2018

97.Opdat wij niet vergeten : verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum Broertjes, Pieter / Hilversum Mediastad / 2018 / 2018

98.Voor de geest en het moreel van de troepen : de kerken en de oorlog in Indonesie, 1945-1950 Berg, Marleen van den / Verloren / 2018 / 2018

99.De ijdele façade : over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch Zoggel, Marc van / Verloren / 2018 / 2018

100.Van Constantijntje tot Tonio : het dode kind in de Nederlandse literatuur Honings, Rick / Verloren / 2018 / 2018

101.De rechter en de deporteurs Mildt, Dick de / Uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

102.Straatgenoten : een drieluik over de maat der dingen Mildt, Dick de / Verloren / 2018 / 2018

103.Katholieke architectuur in de twintigste eeuw : de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan Remery, Michel / Verloren / 2018 / 2018

104.Multatuli nu : nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn wer Bel, Jacqueline / Verloren / maart 2018 / 2018

105.Een oord van bang wachten : kamp Haaren 1941-1944 Bak, Peter / Verloren / 2018 / 2018

106.Mannen van Gods woord : de Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 Vollaard, Hans / Verloren / 2018 / 2018

107.Indisch leven in Den Haag, 1930-1940 : vijftig columns uit De Indische Verlofganger Salomonson, Herman / Verloren / 2018 / 2018

108.Cosman Citroen (1881-1935) : architect in booming Soerabaja Santoso, Joko Triwinarto / Verloren / 2018 / 2018

109.Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak : de geschiedenis van het NAP tot 2018 Dam, Petra J.E.M. van / Verloren / 2018 / 2018

110.Vaders en dochters : Molukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklank in Indonesië Straver, Hans / Verloren / 2018 / 2018

111.Het verhaal van Apollonius = Historia Apollonii Regis Tyri Hunink, Vincent / Verloren / 2018 / 2018

112.De Wendische Oorlog : Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw Zee, Ad van der / Verloren / 2018 / 2018

113.Gemeint en gemeenschap : jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795 Zalinge-Spooren, Lia van / Verloren / 2018 / 2018

114.Zenobia van Palmyra : vorstin tussen Europese en Arabische traditie Burgersdijk, Diederik / Verloren / 2018 / 2018

115.Hirsch & Cie Amsterdam (1882-1976) : haute couture op het Leidseplein Knoop, Femke / Verloren / 2018 / 2018

116.Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : twaalf artikelen over de periode 1559-1652 Groenveld, S. / Verloren / 2018 / 2018

117.In louche gezelschap : leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806) Wissing, Pieter van / Verloren / 2018 / 2018

118.François en Pieter Hemony : stadsklokken- en geschutgieters in de Gouden Eeuw Weel, Heleen B. van der / Verloren / 2018 / 2018

119.Een ondraaglijk juk : Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609) Martínez Luna, Fernando / uitgeverij Verloren / 2018 / 2018

120.Hof van Utrecht : hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken Milo, J.M. / Verloren / 2018 / 2018

121.Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw : de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie Vonhögen-Geertsema, Elisabeth Geertruida Maria / Liesbeth Vonhögen-Geertsema / [2017] / 2017

122.Misdaad en straf in een Hollandse stad : Haarlem, 1245-1615 Müller, Maarten / Verloren / 2017 / 2017

123.Haar : symposium gehouden op 14 april 2016 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2017 / 2017

124.Lezen in de Lage Landen : studies over tien eeuwen leescultuur Anrooij, Wim van / Verloren / 2017 / 2017

125.'Allen zijn welkom' : ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900 Pater, Ben de / Verloren / 2017

126.Echte leesboeken : publieksliteratuur in de twintigste eeuw Boven, Erica van / Verloren / 2017 / 2017

127.Caritas in verandering : vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen Buursma, Albert / Verloren / 2017 / 2017

128.Polderen of niet? : participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800 Kole, Heleen / Verloren / 2017 / 2017

129.De Markt van Arnhem : 800 jaar wonen, werken, besturen en bezoeken Boonstra, Onno / Verloren / 2017 / 2017

130.Verheffing en solidariteit : een eeuw Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017 Langen, Petra van / Verloren / 2017 / 2017

131.Tussen stoom en stroom : de rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling Rijn, Daan van / Verloren / 2017 / 2017

132.De veerkracht van de Brabantse economie : de Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015) Lintsen, Harry / Verloren / 2017

133.De diligences van Bouricius : anderhalve eeuw bedrijvigheid langs s heren wegen Koene, Bert / Verloren / 2017 / 2017

134.Nijverheid op windkracht : energietransities in Nederland 1500-1900 Kaptein, Herman / Verloren / 2017 / 2017

135.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen ; Deel II: De klassieke universiteit, 1876-1945 Berkel, Klaas van / Verloren / 2017 / ©2017

136.Bestuur en bestuurders in Nedermaas, 1794-1814 : met bijzondere aandacht voor het lokale bestuur in het kanton Wittem/GulpenS chaapveld, Kees / Verloren / 2017 / 2017

137.Vrouwen en vroomheid : de boetevaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) Nijenhuis, Vincent / Verloren / 2017 / ©2017

138.Middeleeuwers in drievoud : hun woonplaats, verwantschap en voeding Winter, Johanna Maria van / Verloren / 2017 / 2017

139.Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst : de Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk Bueren, Truus van / Verloren / 2017 / 2017

140.Voor de tijd van het jaar : vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588) Morrée, Cécile de / Verloren / 2017 / 2017

141.De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 Mol, J.A. / Verloren / 2017 / 2017

142.'Dingen die ergens toe dienen' : verhalen over materiële cultuur van wetenschap Gelder, Esther van / Verloren / 2017 / ©2017

143.Vijftien strekkende meter : nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana Anrooij, Wim van / Verloren / 2017 / 2017

144.Het Utrechtse draakje en zijn entourage : vijftien penwerkstijlen in Utrechtse handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw Gerritsen-Geywitz, Gisela / Verloren / 2017 / 2017

145.Theorie en praktijk : teksten over schilderkunst in de Gouden Eeuw van de Noordelijke Nederlanden Miedema, Hessel / Verloren / 2017 / 2017

146.Kom maar binnen! : Zwarte Piet in spotprenten 1871-2017 Bas, Jan de / Verloren / 2017 / 2017

147.Veel mooie woorden : Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst Brandt, Ria van den / Verloren / 2017 / 2017

148.Huis en habitus : over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen Gietman, Conrad / Verloren / 2017 / 2017

149.Sprekend kritiek : literatuurprogramma's in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie Dera, Jeroen Johannes Michaël / [Uitgeverij Verloren] / [2017] / ©2017

150.Sprekend kritiek : literatuurprogramma's in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie Dera, Jeroen / Verloren / 2017 / 2017

151.Leer : symposium gehouden op 12 november 2015 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2017 / 2017

152.Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-197 0Jacobs, Antoine / Verloren / 2017 / ©2017

153.'Dát is nu handel, meisjelief' : verlovingsbrieven van de Amsterdamse boekhandelaar en uitgever George Lodewijk Funke (1836-1885) Funke, Vera / Verloren / 2017 / 2017

154.Het journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 Timmers, Johannes / Verloren / 2017 / 2017

155.Journalistiek in crisistijd : de (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822 Haks, Donald / Verloren / 2017 / 2017

156.Gender and archiving: past, present, future Willems, Noortje / Verloren / 2017 / 2017

157.Alles is gedaan om het recht te vinden : bijzondere rechtspleging in Leeuwarden 1945-1949 Severein, Michiel / Verloren / 2017 / 2017

158.Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw : geschiedenis en archieven Lantink, Frans Willem / uitgeverij Verloren / 2017

159.God, het woord en de tering : leven en werk van Simon Gorter (18381871), met een teksteditie van zijn brieven, en een keuze uit zijn proza en preken Visser, Eduard / uitgeverij Verloren / 2017 / 2017

160.Literaire erflaters : canonisering in tijden van culturele crisis, 1700-1750 Deinsen, Lieke van / Verloren / 2017 / 2017

161.Troebele betrekkingen : grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 Zijlmans, Roel / Verloren / 2017 / 2017

162.Heerlijkheden in Holland Lantink, Frans Willem / Verloren / 2017 / ©2017

163.Turbulente tijden : zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw Heyning, Katie / Verloren / 2017 / 2017

164.Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938Arijs, Karen / Verloren / 2017 / 2017

165.Kerk, huis, school en staat : leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886) Vree, Jasper / Verloren / 2017 / 2017

166.Ik heb mijn lief in eeuwigheid : functies en themas van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten Vroomen, Lisanne / Verloren / 2017 / 2017

167.Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia : een humanistische fantasie uit 1516 in haar historische context bezien Bange, Petty / Verloren / 2017 / 2017

168.Alexander Gogel (1765-1821) : grondlegger van de Nederlandse staat Postma, Jan / Verloren / 2017 / 2017

169.Scivias : ken de wegen ; Deel III Bingen, Hildegard van / Verloren / 2017 / 2017

170.Universiteit en identiteit : over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten Dorsman, L.J. / Verloren / 2017 / 2017

171.Gendered food practices from seed to waste Bock, Bettina / Verloren, publisher / 2017 / 2017

172.'Maar we wisten ons door de Heer geroepen' : kerk en apartheid in transnationaal perspectief Dulllemond, Caspar / Uitgeverij Verloren / 2017 / 2017

173.Eenheid in verscheidenheid : de doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum Kromdijk, Peter / Verloren / 2017 / 2017

174.Reislustige Zeeuwse regenten : de reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene / Uitgeverij Verloren / 2017

175.Brouwen aan de Eem : Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen Alberts, Leen / Verloren / 2017 / 2017

176.De eindeloze stad : Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden Keesman, Wilma / Verloren / 2017 / 2017

177.Het pryeel van Zeeland : Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / Verloren / 2016 / 2016

178.De dam bij Hoppenesse : gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600 Borger, Guus J. / Verloren / 2016 / 2016

179.Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid : het verhaal van de Graal 1921-heden Derks, Marjet / Verloren / 2016 / 2016

180.House of memories : uncovering the past of a Dutch Jewish family Bijsterveld, Arnoud-Jan / Verloren / 2016

181.Onno Greiner (1924-2010) : een zoektocht naar helderheid en geborgenheid Prins, Andrea / Verloren / 2016 / 2016

182.Briljante studente heel origineel! : negentig jaar Fonds Dr. Catherine van Tussenbroek voor vrouwen in de wetenschap Stam, Dineke / Uitgeverij Verloren / [2016] / 2016

183.Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941) : filosoof van het vrije denken Berkel, Klaas van / Verloren / 2016 / 2016

184.'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' : begraafcultuur in Roermond, 1870-1940 Heemels, Maurice / Verloren / 2016 / 2016

185.Schrijverstypen : de moderne auteur tussen individu en collectief Boven, Erica van / Verloren / 2016 / 2016

186.Zwischen Glaube und Welt : Studien zur Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts Kersken, Hartwig / Verloren / 2016 / 2016

187.Tussen macht en onmacht : een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746) Dral, Wim / Verloren / 2016 / 2016

188.Tussen hamer en aambeeld : edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw Schoen, Peter / Verloren / 2016

189.Sint Jacob in de Plantage : anderhalve eeuw bejaardenzorg in Sint-Jacob te Amsterdam 1866-2015 Vis, Jurjen / Verloren / 2016 / 2016

190.'Het pryeel van Zeeland' : buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / [Verloren] / [2016] / ©2016

191.Geloven met hart en hand : een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri, 1914-2015 Stichting Echo / Verloren / 2016 / 2016

192.Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet (1807-1847), Haags uitgever : een drieluik Berg, Willem van den / Verloren / 2016 / 2016

193.Warm bloed : de representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden) Boudewijn, Petra / Verloren / 2016 / 2016

194.'Het humanitaire moment' : Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930) Brolsma, Marjet / Verloren / 2016 / 2016

195.Brieven aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning, 1922-1939 Vries, Hendrik de / Verloren / 2016 / 2016

196.Ontvoerd of gevlucht? : religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts (1700-1710) Roosenboom, Henk / Verloren / 2016 / 2016

197.200 jaar De Kempenaer, advocaten in Arnhem Boonstra, Onno / Verloren / 2016

198.Turfschuiten en kustvaarders : een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw Wormgoor, Ingrid / Verloren / 2016 / 2016

199.Haarlem als Hollands Jeruzalem : de oorsprong van de toren van de Grote of St.-Bavokerk Dunk, Thomas H. von der / Verloren / 2016 / 2016

200.Vragen voor Eckhart : de Dialoog tussen Eckhart en de leek als kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit Van Damme, Yves / Verloren / 2016 / 2016

201.Dienstbaar onder vuur : religieuzen en de Tweede Wereldoorlo Dols, Chris / Uitgeverij Verloren / 2016

202.De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet Orbán, Árpád P. / Verloren / 2016 / 2016

203.Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl : acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld Moolenbroek, Jaap van / Verloren / 2016 / 2016

204.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm ; Band 1: Teksten Hermans, Taco / Verloren / 2016 / 2016

205.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvormHermans, Taco / Verloren / 2016

206.Het leven en de fabels van Esopus Esopus / Verloren / 2016 / 2016

207.Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken 1416-2016 Hoogenraad, Pieter / uitgeverij Verloren / 2016 / 2016

208.‘Het pryeel van Zeeland’ : buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 Broeke, Martin van den / Verloren / 2016 / ©2016

209.Op zand, veen en klei : liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag Eynde, Guido Van den / Verloren / 2016

210.Roomsch socioloog - sociale bisschop : Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935 Sengers, Erik / Uitgeverij Verloren / 2016

211.De stem van de student : Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw Noordhof-Hoorn, Annelies / Verloren / 2016 / 2016

212.Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm ; Band 2: Catalogi en bijlagen Hermans, Taco / Verloren / 2016 / ©2016

213.Faith, fatherland and the Norwegian seaman : the work of the Norwegian Seamen’s mission in Antwerp and the Dutch ports (1864-1920) Hoel, Virginia Karin / [Verloren Publishers] / [2016] / ©2016

214.Verborgen textielcollecties : symposium gehouden op 17 april 2014. Interieurtextiel in het Interbellum : symposium gehouden op 13 november 2014 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2016 / 2016

215.Frits Kuiper (1898-1974) : doopsgezind theoloog : voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven Hoekema, Alle G. / Verloren / 2016 / 2016

216.Faith, fatherland and the Norwegian seaman : the work of the Norwegian Seamen’s mission in Antwerp and the Dutch ports (1864-1920) Hoel, Virginia / Verloren / 2016 / ©2016

217.Reizen en avonturen van Jaques Massé Tyssot de Patot, Simon / Verloren / 2016 / 2016

218.Een verlichter in de ban: de controversiele lezing van Johannes Stolk in 1794 Stolk, Johannes / Verloren / 2016 / 2016

219.Oranjeman Suideras (1743-1811) : een leven zonder toegeeflijkheidKoene, Bert / Verloren / 2016 / 2016

220.Lozana : portret van de weelderige Andalusische in allerhelderst Spaans in Rome geschreven welk portret vertoont wat zij in Rome beleefde en veel meer dingen bevat dan de Celestina Delicado, Francisco / Verloren / 2016

221.Piety in practice and print : essays on the Late Medieval religious landscape Goudriaan, Koen / Verloren / 2016 / 2016

222.Nieuwe maren : een ooggetuigenverslag van de opkomst en ondergang van de wederdopers te Amsterdam 1534-1535 Buyck, Joost Sijbrandsz / Verloren / 2016 / 2016

223.Een hard en waakzaam woord : engagement in de literaire tijdschriften van de lange jaren vijftig (1950-1963) Groos, Marije / Verloren / 2016 / 2016

224.Het arme roomse leven : geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht Schaik, Ton H.M. van / Verloren / 2016 / 2016

225.Roomsch socioloog - sociale bisschop : Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935 Sengers, Erik / uitgeverij Verloren / 2016

226.In de put : de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966  Delbroek, Bart / Verloren / 2016 / 2016

227.Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw : de succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol Kok, Erna E. / Verloren / 2016 / 2016

228.Leeuwarden in de Gouden Eeuw Oly, Henk / Verloren / 2016 / 2016

229.Kasteel Keukenhof: huis en haard Jaspers, Gerard / Verloren / 2015

230.De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 : groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit Douma, Klaasje / Zuidelijk Historisch Contact / 2015 / 2015

231.Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat : de geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa Quispel, Chris / Verloren / 2015 / 2015

232.Een kleine orde met allure : de augustijnen in Nederland, 1886-2006 Heffernan, Brian / Verloren / 2015 / 2015

233.Gender and activism : womens voices in political debate Aerts, Mieke / Verloren / 2015 / 2015

234.Tot elkaar veroordeeld : de Nederlands-Duitse economische en politieke betrekkingen tussen 1945-1957 Lak, Martijn / Verloren / 2015 / 2015

235.Wonen als arbeider in een textielstad : arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938 Timmermans, Jan / Verloren / 2015 / 2015

236.Spiegel of lachspiegel? : de betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedeni sDorsman, L.J. / Verloren / 2015 / 2015

237.Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830 : de droom van Willem I Veen, Sytze van der / Verloren / 2015 / 2015

238.Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005 Heuven-van Nes, Emerentia van / Verloren / 2015

239.De volksverheffers : sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914 Smit, Christianne / Verloren / 2015 / 2015

240.Van hof tot overheid : geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen Jansen, Jeroen / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

241.De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826) : het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist Kumpel, Jan Willem / Verloren / 2015 / 2015

242.Weerloos voor de rechtbank van de rede : de Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955 Houtman, C. / Verloren / 2015 / 2015

243.Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek Kuiper, Yme / Verloren / 2015 / 2015

244.Ystroom Goes, Joannes Antonides van der / Verloren / 2015 / ©2015

245.Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586) Coornhert, D.V. / Verloren / 2015 / 2015

246.Bethlehem in de Bangert : een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572 )Schrickx, Christiaan / Verloren / 2015 / 2015

247.Christine de Pizan in Bruges : le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698) Lie, Orlanda S.H. / uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

248.Een tint van het Indische Oosten : reizen in Insulinde 1800-1950 Honings, Rick / Verloren / 2015 / 2015

249.Pieter Rixtel (1643-1673) : een dichter zonder rust Jong, Klaas de / Verloren / 2015 / 2015

250.De ingebeelde chaos Wyermars, Hendrik / Verloren / 2015 / 2015

251.De lange weg naar Nusa Tenggara : spanningsvelden in een missiegebie Willemsen, Marie-Antoinette / Verloren / 2015 / 2015

252.Waterdicht : symposium gehouden op 11 april 2013. De stof bij de naam noemen : hedendaagse en historische stofbenamingen : symposium gehouden op 14 november 2013 Blomjous, Marjan / Textielcommissie.nl / 2015 / 2015

253.Johan W. van Hulst, pedagoog, politicus, verzetsman : in de voetstappen van Coornhert Haaften, Wouter van / Verloren / 2015 / 2015

254.De Westerweelgroep en de Palestinapioniers : non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog Schippers, Hans / Verloren / 2015 / 2015

255.Paradoxale modernisering : Ede 1945-1995 : groot geworden, herkenbaar gebleven Bloembergen-Lukkes, Janny / Verloren / 2015 / 2015

256.Brieven 1923-1932  Vries, Hendrik de / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

257.Verhalen van vrijheid : autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 Huisman, Marijke / Verloren / 2015 / 2015

258.Een buitenbezittingse radja : herinneringen van W.J.M. Michielsen (1844-1926) Michielsen, W.J.M. / Verloren / 2015 / 2015

259.Alexander Philip van der Capellen (1745-1787) : de tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V Baartmans, Jacques / Verloren / 2015 / 2015

260.Kleurrijke tragiek : de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC Rossum, Matthias van / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015 

261.'Hij preekte, hij leerde altoos...' : predikantenportretten uit vijf eeuwen Schouten, Jan Peter / Verloren / 2015 / 2015

262.Ethics, the art of living well : by means of knowledge of the truth about man, sin, and virtue : described for the first time in DutchCoornhert, D.V. / Verloren / 2015 / ©2015

263.Sparks of reason : vernacular rationalism in the Low Countries, 1550-1670Buys, Ruben / Verloren / 2015 / 2015

264.Landlieden en hoogheemraden : de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw Wilt, Carla de / Verloren / 2015 / 2015

265.Grensgebied tussen zand en veen : een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant Koopmanschap, Hans / Verloren / 2015 / 2015

266.De schepenzegels van Gorinchem (1326-1807) : beschrijving van de losse zegelcollectie Keijzer, B. de / Verloren / 2015 / 2015

267.De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379 Keijzer, B. de / Uitgeverij Verloren / 2015 / 2015

268.Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie Dijk, Rudolf Th.M. van / Verloren / 2015 / 2015

269.Schilderijen & Sofisten : kunst, ekphrasis en retorica in de klassieke oudheid Philostratos / Verloren / 2015

270.In het water gevonden : het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180 Boer, Dick E. H. de / Verloren / 2015 / 2015

271.Een boek om in te wonen : de verhaalcultuur na Auschwitz Hoeven, Elisabeth Johanna / [Verloren] / [2015] / 2015

272.Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' : een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Vugt, Thijs van / Verloren / 2015 / 2015

273.Een boek om in te wonen : de verhaalcultuur na Auschwitz Hoeven, Liesbeth / Verloren / 2015 / 2015

274.Scivias : ken de wegen Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015-2017

275.Scivias : ken de wegen ; Deel II Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015 / ©2015

276.Scivias : ken de wegen ; Deel I Bingen, Hildegard van / Verloren / 2015 / 2015

277.Zusters van JMJ : geschiedenis van een congregatie 1822-1962 Driessen, A.M.A.J. / Verloren / 2015 / 2015

278.Petrus Camper in context : science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic Berkel, Klaas van / Verloren / 2015 / 2015

279.De Arminiaanse vredeskerk : redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen Arminius, Jacobus / Verloren / 2015 / 2015

280.Het spel van de macht : de familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in 's-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 Cöp, Wim / Verloren / 2015 / ©2015

281.Het Gruuthuse-handschrift : Hs. Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 79 K 10 Brinkman, Herman / Verloren / 2015 / 2015

282.Twee leeuwen, een kruis : de rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900) Dagnino, Roberto / Verloren / 2015

283.Johannes Goropius Becanus (1519-1573) : Brabants arts en taalfanaat Frederickx, Eddy / Verloren / 2015 / 2015

284.De valse Middeleeuwen Jongen, Ludo / Uitgeverij Verloren / 2014

285.Tabakswerkers, landbouwers en patroons : ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap : Valkenswaard 1850-1920 Mierlo, Henk van / Verloren / 2014

286.In vriendschap en vertrouwen : cultuurhistorische essays over confidentialiteit Gabriëls, Jos / Verloren / 2014 / 2014

287.Annalen van Egmond Gumbert-Hepp, Marijke / Verloren / 2014

288.Family life onder de VOC : een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken Wamelen, Carla van / Verloren / 2014 / 2014

289.Dodenlijst : Appianus en Cassius Dio over de verschrikkingen van de proscriptie sAppianus / Verloren / 2014 / 2014

290.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen Berkel, Klaas van / Verloren / 2014-...

291.Met trekschuit en draagstoel : Jan Alensoons Dag-register van een reijs door Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duijtschland in 1723 en 1724Alensoon, Jan / Verloren / 2014 / 2014

292.Een bovenaardse vrouw : zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Het leven van de heilige maagd Liduina Caspers, Charles / Verloren / 2014 / 2014

293.Rechtsgeschiedenis verbeeld Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2014 / 2014

294.Under fire : women and World War II Buchheim, Eveline / Verloren Publishers / 2014 / 2014

295.Onnoemelijke dingen : over taboe en verbod in het fin de siècle Buul, Anne van / Verloren / 2014

296.Machinist en wereldverbeteraar : het leven van A.J. Lansen, 1847-1931 Altena, Bert / Verloren / 2014 / 2014

297.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Deel 10 Jacobs, I.D. / Verloren / 2014

298.Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek : over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815 Dorsman, L.J. / Verloren / 2014

299.Creatie en recreatie : cultuur en ontspanning in het kloosterleven Gennip, Joep van / Uitgeverij Verloren / 2014

300.Verlangen naar tastbaar verleden : erfgoed, onderwijs en historisch besef Grever, Maria / Verloren / 2014 / 2014

301.Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen Bont, Chris de / Verloren / 2014 / 2014

302.Muziek en religie : katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948 Langen, Petra van / Verloren / 2014

303.Schokkende boeken! Honings, Rick / Verloren / 2014 / 2014

304.Zeeburg : geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014 Wallet, Bert / Verloren / 2014 / 2014

305.Universiteit van het Noorden : vier eeuwen academisch leven in Groningen ; Deel I: De oude universiteit, 1614-1876 Berkel, Klaas van / Verloren / 2014

306.Tussen religieus gevoel en kritisch denken : vijf Franse preken Pierson, Allard / Verloren / 2014 / 2014

307.Het gelijk van de Gouden Eeuw : recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden Groesen, Michiel van / Verloren / 2014 / 2014

308.Controversen in context : een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuieten in de zeventiende-eeuwse Republiek Gennip, Joep van / Verloren / 2014 / 2014

309.Handen uit de mouwen : 150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland Stegge, Cecile aan de / SHVB / [2014] / 2014

10.'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' : de stichting van de Groninger academie in 1614 Martels, Zweder von / Verloren / 2014 / 2014

311.Adel in opspraak : de Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw Koene, Bert / Verloren / 2014 / 2014

312.Literatuur en observantie : de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding Dlabačová, Anna / Verloren / [2014] / ©2014

313.Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw Laarse, Rob van der / tweede, licht verbeterde druk / Verloren / 2014 / 2014

314.'Un certain Holandois' : Coornhert en de vragen van zijn tijd Gruppelaar, Jaap / Verloren / 2014 / 2014

315.Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers : Patriotten en Prinsgezinden in Leiden 1775-1795 Jong, Erik Halbe de / Verloren / 2014 / 2014

316.Van Adam tot Antwerpen : een bloemlezing uit de Origines Antwerpianae en de Opera van Johannes Goropius Becanus Goropius Becanus, Johannes / Verloren / 2014 / 2014

317.Monumenten van beleid : de wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002 Keulen, Sjoerd / Verloren / 2014 / 2014

318.Ora et labora : twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk Amersfoort, Jaap van / Verloren / 2014 / 2014

319.Het tekort : studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974 Roels, Leen / Verloren / 2014 / 2014

320.300 groeten uit Hilversum : een beeldverslag van Hilversum rond 1900 Nagel, Iwan / Uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

321.In dienst van de zieken : Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo, 1875-2013 Eijt, José / Verloren / 2014 / 2014

322.De krans : hoogleraarsvrouwen in de Groningse academische gemeenschap, 1914-2014 Daling, Dorien / Verloren / 2014 / 2014

323.Gedreven helpers : een geschiedenis van Cordaids voorlopers: RK Huisvestingscomité, Mensen in Nood, Memisa, Medicus Mundi, Indische Missie Vereniging, Centraal Missie Commissariaat, Cebemo, Vastenaktie, Bilance en Bond zonder Naam Heijst, Annelies van / Verloren / 2014 / 2014

324.Christelijke wetenschap : Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 Flipse, Ab / Verloren / 2014

325.Mijn voornaamste daden en ontmoetingen : dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628Beck, David / uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

326.De Beaufort : geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876 Melchers, Rob / Verloren / 2014 / 2014

327.Karel van Mander III (1609-1670) hofschilder van Christiaan IV en Frederik III : kunst, netwerken, verzameling Roding, Juliette / Verloren / 2014

328.Theatrale zelfmoord : de eigenhandige dood op het Nederlandse toneel 1670-1780 Haas, Anna de / Verloren / 2014 / 2014

329.Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder! : brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783 Schutte, G.J. / Verloren / 2014 / 2014

330.Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent : bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden, 1450-1650 Wasser, Ben / Verloren / 2014 / 2014

331.Werkers van de wereld : globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800 Rossum, Matthias van / Verloren / 2014 / 2014

332.Literatuur en observantie : de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding Dlabačová, Anna / Verloren / 2014 / 2014

333.Kennis in beeld : denken en doen in de Middeleeuwen Leerdam, Andrea van / Verloren / 2014 / 2014

334.Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht Kuys, Jan / Verloren / 2014 / 2014

335.In vreemde grond geworteld : prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910) Buul, Anne van / Verloren / 2014 / 2014

336.De ongetemde tong : opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550) Veldhuizen, Martine / Verloren / 2014 / 2014

337.Levenstekens : gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 Brouwer, Judith / Verloren / 2014 / 2014

338.Onder het mom van satire : laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800 Nieuwenhuis, Ivo / Verloren / 2014 / 2014

339.De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679) Sneller, A. Agnes / Verloren / 2014 / 2014

340.De hertog en zijn Staten : de eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 Stein, Robert / Verloren / 2014 / 2014

341.Voor en door boeren? : de opkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog Rommes, Ronald / Verloren / 2014 / 2014

342.Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en gewest Lantink, Frans Willem / Verloren / 2014 / 2014

343.Roermond : biografie van een stad en haar bewoners Nissen, Peter / Verloren / 2014 / 2014

344.Gelebte Normen im urbanen Raum? : zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert) Brand, Hanno / Uitgeverij Verloren / 2014 / 2014

345.De dichter en het boek : Albert Verwey (1865-1937) en het religieuze non-conformisme Verwey, Gerlof / Tweede, herziene uitgave / Verloren / 2013 / ©2013

346.Tranen om het alledaagse : Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw Oostveldt, Bram van / Verloren / 2013 / 2013

347.'Frans Halsen' aan de muur : omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer Dudok van Heel, S.A.C. / Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde / 2013

348.Van kikvors tot droomprins : de wording van het sprookje Meder, Theo / Verloren / 2013 / 2013

349.Anthoni van Noordt en zijn Tabulatuurboeck in het kader van de Amsterdamse orgelcultuur tussen 1630 en 1675 Hertog, Jaap den / Verloren / 2013 / 2013

350.Kasteel Keukenhof: schilders en schrijvers Jaspers, Gerard / Verloren / 2013

351.Bossen in de Lage Landen Cruyningen, Piet van / Academia Press / [2013]

352.Ridders, priesters en predikanten in Schelluinen : de geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht Zuidervaart, Huib J. / Verloren / 2013 / 2013

353.Blind in een gidsland : over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990 Trigt, Paul van / Verloren / 2013 / 2013

354.Ellendige levens : Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw Honings, Rick / Verloren / 2013

355.Brieven 1919-1952 Vries, Hendrik de / Verloren / 2013 / ©2013

356.De menselijke maat in de wetenschap : de geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Dorsman, L.J. / Verloren / 2013 / 2013

357.Gender & genes Horstman, Klasien / Uitgeverij Verloren / 2013 / 2013

358.Een uitzonderlijke erfgenaam : de verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan: Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1754 Peele, Ada / Verloren / 2013 / 2013

359.Brabbeling (1614) : een bloemlezingV isscher, Roemer / Verloren / 2013 / 2013

360.De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010 Linde, Maarten van der / Verloren / 2013 / 2013

361.'Samen voor ons eigen' : de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985 Klein Kranenburg, Diederick / Verloren / 2013 / 2013

362.Hofpredikers in de negentiende eeuw : een carrière bij de koning Jong-Slagman, Janneke de / Verloren / 2013 / 2013

363.Het liederenhandschrift Berlijn 190 : hs. Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, germ. Oct. 190 Mertens, Thom / Verloren / 2013 / 2013

364.'... ut semper sit in flore': honderd jaar Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1913-2013 Vlis, Ingrid van der / Uitgeverij Verloren / [2013] / 2013

365.Van felle kritiek tot feuilleton : de Indische pers en de literatuur Prins, Geert Onno / Verloren / 2013 / 2013

366.Sicilie in de oudheid : de Griekse periode Singor, Henk / Verloren / 2013 / 2013

367.Alexander en Darius : de Macedonier in de spiegel van het Nabije Oosten Burgersdijk, Diederik / Verloren / cop. 2013

368.Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland Breuker, Philippus / Verloren / 2013 / 2013

369.Arnhem 1813 : bezetting en bestorming Boonstra, Onno / Verloren / cop. 2013

370.Crucial years in Anglo-Dutch relations (1625-1642) : the political and diplomatic contacts Poot, Anton / Verloren / 2013

371.Geuzen en papen : katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 Michielse, Henk / Verloren / 2013 / 2013

372.Het winkellandschap van Amsterdam : stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 Lesger, Clé / Verloren / 2013 / 2013

373.Visioen van vrijheid : Mémoire sur la liberté des cultes (1827), Proeve eener verhandeling over den slaavenhandel (1790) Konijnenburg, Jan / Verloren / cop. 2013

374.Oude onbekenden : het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten in Nederland, 1945-2005 Laarman, Charlotte / Verloren / 2013 / 2013

375.Een kwestie van politieke moraliteit : politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 Kroeze, D.B.R. / Verloren / 2013 / 2013

376.Met de minsten der Mijnen : geschiedenis van De Kleine Zusters van de H. JosephDorren, Gabrielle / Verloren / 2013

377.Constantijn Huygens op dienstreis : zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs, 1654 Huygens, Constantijn / Verloren / 2013 / 2013

378.Between rhetoric and reality : instrumental practices at the astronomical observatory of the Amsterdam Society 'Felix Meritis', 1786-1889 Zuidervaart, Huib J. / Verloren / 2013 / 2013

379.Vervolgd in Limburg : Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog Rens, Herman van / Verloren / 2013

380.Boeren in de Roerstreek : afkomst en leven van Maria Puts (1873-1952), boerin in Posterholt Willems, Leo / Verloren / 2013 / 2013

381.Syb Talma (1864-1916) : een biografie Krieken, Gerard van / Verloren / 2013 / 2013

382.Koninginnen aan de Noordzee : Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900 Pater, Ben de / Verloren / 2013

383.Rechtspraak in Roermond : van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012 )Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2013

384.Werken met gevoel : geschiedenis van het beroep haptotherapeut in Nederland Verhoeven, Dolly / Verloren / cop. 2013

385.Het present van staat : de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795 Sanders, George / Verloren / 2013

386.Christina Martha : Oosters romantisch historisch tafereel Ver Huell, Q.M.R. / Verloren / 2013

387.Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd : vorm, identiteit en herinnering Jensen, Lotte / Verloren / 2013

388.Vaderland en vrede, 1672-1713 : publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog Haks, Donald / Verloren / 2013 / 2013

389.Schijngestalten : de levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809) Koene, Bert / Verloren / 2013

390.Reformatie in Brabant : protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1523-1634 Gurp, Gerard van / Verloren / 2013

391.Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw Sigmond, J.P. / Verloren / 2013 / 2013

392.Princesse der rederijkers : het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse, structuuranalyse, beeldvorming Keßler, Judith / Verloren / cop. 2013

393.Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht : Augustinus Freschots verhaal achter de Vrede van Utrecht Freschot, Augustinus / Verloren / 2013

394.Een lekenboek in woord en beeld : de Spegel der minschliken zalicheid Kramer, Bernadette / Verloren / cop. 2013

395.Leden van één lichaam : denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650 Boele, Anita / Verloren / 2013 / 2013

396.Een handvol filosofen : geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012 Woldring, H.E.S. / Verloren / 2013

397.God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom Pranger, Burcht / Verloren / 2013

398.Graven spreken : perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden Bitter, Peter / Verloren / 2013

399.De Vrede van Utrecht (1713 )Onnekink, David / Verloren / 2013

400.Schrijven in commissie : de zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510) Stoop, Patricia / Verloren / 2013

401.De reis van Sint Brandaan Jongen, Ludo / Verloren / 2013 / 2013

402.Receptie naar behoefte : buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland Oosterholt, Jan / Verloren / 2012

403.Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820 Briët, Kees / Verloren / 2012

404.Middeleeuwse communicatie Jongen, Ludo / Verloren / 2012

405.Beroep huisvrouw : geschiedenis van het Amersfoortse huishoudonderwijs Meijer, Ruud / Verloren / cop. 2012

406.In liefde en rechtvaardigheid : het dagboek van Marga Klompé 1948-1949 Klompé, Marga / Verloren / 2012

407.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 9 Jacobs, I.D. / Verloren / 2012

408.Onderscheid moet er zijn : pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis Beulakker, Eerde / Verloren / 2012 / 2012

409.Adel en heraldiek in de Nederlanden : adellijke identiteit en representatie : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012 Alma, Redmer / Verloren / 2012

410.Stiefbroeders : Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834 Weijermars, Janneke / Verloren / 2012

411.Het land van herkomst : perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 Bouras, Nadia / Verloren / 2012

412.Bewogen missie : het gebruik van het medium film door Nederlandse kloostergemeenschappen Vugt, Joos van / Verloren / 2012

413.Bloeiende kennis : groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw Gelder, Esther van / Verloren / 2012

414.Geld in Amsterdam : wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 Dehing, Pit / Verloren / 2012

415.Enege gedenckwerdege geschiedenissen : kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog Burmania, Poppo van / Verloren / 2012

416.Rond het Binnenhof : twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw Braake, Serge ter / Verloren / 2012

417.Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen Ladan, Rudolph / Verloren / cop. 2012

418.Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie Dijk, Rudolf van / Verloren / 2012

419.Universiteit, publiek en politiek : het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 Dorsman, L.J. / Verloren / 2012

420.Keizer Constantijn : zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea Eusebius van Caesarea / Verloren / 2012

421.Globes, oorkonden en botanica op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2012

422.Woordeloos tot verhaal : trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans Ester, Hans / Verloren / 2012

423.Tussenland : illegaal in Nederland, 1945-2000 Eijl, Corrie van / Verloren / 2012

424.Een verborgen revolutie : de computerisering van de Rijksuniversiteit Groningen Helvoort, Ton van / Verloren / 2012

425.Onder aristocraten : over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 Moes, Jaap / Verloren / 2012

426.Gulden vrijheid? : politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 Spanninga, Hotso / Verloren / 2012

427.Geruisloos inwilligen : argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994 Walaardt, Tycho / Verloren / 2012

428.Meesters van het woord : Middelnederlandse schrijvers en hun kunst Driel, Joost van / Verloren / 2012

429.Een eenzaam staatsman : Dirk de Geer 1870-1960 Kaaij, Meindert van der / uitgeverij Verloren / 2012

430.Bevlogen theologen : geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw Werkman, Paul E. / Verloren / 2012

431.Lopende vuurtjes : Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900 Buul, Anne van / Verloren / 2012

432.Een wereld van verzamelaars en geleerden : Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun archieven Heel, Jos van / Verloren / 2012

433.Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 : de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2012

434.'Weest wel met alle menschen' : de 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh Jong van Rodenburgh, Cornelius de / Verloren / 2012

35.Bedreigd door Napoleon : de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 Bruin, Renger E. de / Verloren / 2012

436.Zekerheden in waarnemingen : natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900 Guichelaar, Jan / Verloren / 2012 / 2012

437.Cape Town between east and west : social identities in a Dutch colonial town Worden, Nigel / Jacana Media / 2012

438.De levens der maechden : het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw Spaans, Joke / Verloren / 2012

439.De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw Boers, Marion / Verloren / 2012

440.Literaire levensaders : internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek Dietz, Feike / Verloren / cop. 2012

441.Dichters en verdiensten : de sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) Geerdink, Nina / Verloren / 2012

442.De Nederlands-Turkse betrekkingen : portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis Boogert, Maurits van den / Verloren / 2012

443.Patronen ontrafeld : studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen Loos, Ike de / Verloren / 2012

444.'Zonder eigen gewinne en glorie' : mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden Dulm, Frederik J.L. van / Verloren / cop. 2012

445.'Zonder eigen gewinne en glorie' : mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden Dulm, Frits van / Verloren / 2012

446.Onderzoek en phantasie Geel, Jacob / Verloren / 2012

447.Profiel van een faculteit : de Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011 Faasse, Patricia / Verloren / 2012

448.Opwekking van de natie : het protestantse Réveil in Nederland Lieburg, Fred van / Verloren / 2012

449.Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw : middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen Nieuwenhuijsen, Kees / Verloren / 2012

450.Spoor naar Woeste Hoeve : de zoektocht naar de geëxecuteerde piloot Czesław Oberdak Schuurman, Richard / Verloren / 2012

451.Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 Boels, Henk / Verloren / 2012

452.Ene andre tale : tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek Faems, An / Verloren / cop. 2012

453.De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht Engen, Hildo van / Verloren / 2012

454.Living memoria : studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren Weijert, Rolf de / Verloren / 2011

455.De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse republiek Verbaan, Eddy / Uitgeverij Verloren / 2011

456.Gekoesterde traditie : de portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde Meuwissen, Daantje / Verloren / 2011

457.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 ; Dl. 2: Bijlagen Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

458.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 ; Dl. 1: Onderzoek Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

459.Bondgenootschap onder spanning : Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 Wijngaart, Kim van der / Verloren / cop. 2011

460.Voormalige concentratiekampen : de monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland Hijink, Roel / Verloren / 2011

461.Van Lectio tot PowerPoint : over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten Dorsman, L.J. / Verloren / 2011

462.Proza Bredero, G.A. / Verloren / 2011

463.Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 Baar, Mirjam de / Verloren / 2011

464.De sabel van Colijn : biografische opstellen over religie en politiek in Nederland Bruijn, Jan de / Verloren / 2011

465.Verborgen krachten : Nederlanders op zoek naar energie Cocquyt, Tiemen / Uitgeverij Verloren / 2011

466.Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg : herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 Langeweg, Serge / Verloren / 2011

467.Baas in eigen boek? : evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981) Kruyswijk, Hittjo / Verloren / 2011

68.Vechten, bidden en verplegen : opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Mol, J.A. / Verloren / 2011

469.A fearful gentleman : sir George Downing in The Hague, 1658-1672 Downing, Roger / Verloren / 2011

470.Landvoogd tussen twee vuren : jonkheer mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1926-1931 Smit, Herman / Verloren / 2011

471.Tweehonderd jaar rechters Boven, Maarten W. van / Verloren / 2011 / 2011

472.De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek Verbaan, Eddy / Verloren / 2011

473.Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten : een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550) Hall, Hans van / Verloren / 2011

474.The secrets of women in Middle Dutch : a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444 Lie, Orlanda S.H. / Verloren / 2011

475.Bondgenootschap onder spanning : Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 Wijngaart, Kim van der / Verloren / 2011

476.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; 1: Utrecht, Museum Catharijneconvent Gumbert, J.P. / Verloren / 2011

477.Dagboek van een reis naar Japan (1855), waaiers en Amerikaanse meisjesboeken op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2011

478.Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap Elders, Willem / Verloren / 2011

479.De belofte van vitamines : voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Huijnen, Pim / Verloren / 2011

480.Als in een spiegel : vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561 Vandommele, Jeroen / Verloren / 2011

481.Vrijheid en rede : geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 Altena, Bert / 3e verb. dr / Verloren / 2011

482.Stedelijk verleden in veelvoud : opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer Brand, Hanno / Verloren / 2011

483.Op zoek naar de geschiedenis van het landschap : handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving ; Op zoek naar ...Renes, Hans / 2e, verb. versie / Verloren / cop. 2011

484.Genealogie van de families Ten Zijthoff/Ten Siethoff uit Goor Hove, J. ten / Verloren / 2011

485.Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid Visser, Sibbe Jan / Verloren / cop. 2011

486.Vruchten van de Passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's Honderd artikelen Aelst, José van / Verloren / 2011

487.Jan van Naaldwijk's chronicles of Holland : continuity and transformation in the historical tradition of Holland during the early sixteenth century Levelt, Sjoerd / Verloren / 2011

488.Van waarheden en werkelijkheid : de opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu Milis, Ludo / Verloren / 2011

489.'Bloembollen' voor Westerbork : hulp door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939-1945 Hoekema, Alle G. / Verloren / 2011

490.Revolutionair in Brabant, royalist in Holland : Adriaan van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827 Willigen, Adriaan van der / Verloren / 2011

491.De Caeskopers : een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw Koene, Bert / Verloren / 2011

492.Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid Visser, Sibbe Jan / Verloren / 2011

493.Geleerden en politiek : de politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden De Bom, Erik / Verloren / 2011

494.Holland is een eiland : de Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575) Junius, Hadrianus / Verloren / 2011

495.Kapitein Julián : de Spaanse held van de Nederlandse Opstand Fagel, Raymond / Verloren / 2011

496.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 8 Jacobs, I.D. / Verloren / 2011

497.Het Saramacca Project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname 1946-1956 Heldring, Alexander / Verloren / 2011

498.Sophie, koningin der Nederlanden : biografie van Sophie van Württemberg (1818-1877) op basis van brieven en dagboeken Hamer, Dianne / Verloren / 2011

499.Geschiedenis als metgezel : confrontaties met een vak, 1950-2010 Ebels-Hoving, Bunna / Verloren / 2011 

500.Dijk onder spanning : de ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 Fransen, Alfons / Verloren / 2011

501.De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland : schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 Van Camp, Valeria / Verloren / 2011

502.Enea Silvio Piccolomini-Pius II (1405-1464): een humanistisch paus op de bres voor Europa : bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften Piccolomini, Enea Silvio / Verloren / 2011

503.Walewein ende Keye : een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in de Lancelotcompilatie Hogenbirk, Marjolein / Verloren / 2011

504.Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië Es, Hildo van / Verloren / 2011

505.In het land van de Bijbel : reisverslag van Egeria, een dame uit de vierde eeuw Egeria / Verloren / 2011

506.Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo : hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep, 1580-1795 Berkvens, A.M.J.A. / Verloren / 2011

507.Kroniek van Abcoude en Baambrugge Timmer, Wim / Verloren / 2010

508.Reddende liefde : het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010 Dubois, O.W. / Verloren / 2010

509.Geschiedenis van de Thesaurie : twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis Oranje-Nassau, 1775-1975 Woelderink, Bernard / Verloren / 2010

510.Onwrikbare herinnering : herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-2010 Hogervorst, Susan / Verloren / 2010

511.Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis Blaas, P.B.M. / Verloren / 2010

512.Geliefd en gevreesd : Duits toneel in Nederland rond 1800 Groot, Klaartje / Verloren / 2010

513.Patronen in beweging : veranderingen in de Nederlandse textielgeschiedenis, 1960-2010 Blomjous, Marjan / Stichting Textielgeschiedenis / cop. 2010

514.Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) : van particularisme naar oecumeniciteitPost, Pieter / Verloren / 2010

515.Boeren aan de macht? : boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930 Cruyningen, Piet van / Verloren / 2010

516.Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) : designing a New World Venema, Janny / Verloren / 2010

517.Vloeken en bidden om een nieuwe aarde : de dagen van Bert ter Schegget Jongh, E.D.J. de / Verloren / 2010

518.Edelen in Zeeland : macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving Steensel, Arie van / Verloren / 2010

519.Moed en overmoed : een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont Roos, Jan de / Verloren / 2010

520.Het universitaire bedrijf : over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer Dorsman, L.J. / Verloren / 2010

521.Het geloof dat inzicht zoekt : religieuzen en de wetenschap Gennip, Joep van / Verloren / 2010

522.Van meenten tot marken : een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568) Kos, Anton / Verloren / 2010

523.De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841) : een autobiografie uit een tijdperk van overgang Willigen, Adriaan van der / Verloren / 2010

524.De liefde en de vrijheid, natuurlijk! : het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks Uildriks, Frederike van / Verloren / 2010

525.De molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede : wereldberoemd dankzij een misvatting Gaasbeek, Fred / Verloren / 2010

526.Geslagen verbeelding : Lutherse penningen in Nederland Donga, Harry / Verloren / 2010

527.'Nou ... tabé dan!' : de 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949 Linden, Bert L.T. van der / Verloren / 2010

528.Kiezen voor kinderen? : vrouwentijdschriften en hun lezeressen over het katholieke huwelijksleven, 1950-1975 Hülsken, Marloes / Verloren / 2010

529.Pauselijk eerbetoon : een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof Houte de Lange, C.E.G. ten / Verloren / 2010

530.Veluwse en andere geschiedenissen : liber amicorum drs. R.M. Kemperink Elias, B.G.J. / Verloren / 2010

531.Zeehelden, kooplieden, lords en ladies op kasteel Keukenhof Beenakker, Jan / Verloren / 2010

532.Voorbeeld op schrift : de overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen Folkerts, Suzan / Verloren / 2010

533.Bourgondië voorbij : de Nederlanden 1250-1650 : liber alumnorum Wim Blockmans Damen, Mario / Verloren / 2010

534.Sporen van moderniteit : de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Smit, J.B. / Verloren / 2010

535.Twee werelden, één hongerwinter : Utrechtse dagboeken van vader en zoon 1944-1945 Bootsma, Dorus / Verloren / 2010

536.Koggen, kooplieden en kantoren : de Hanze, een praktisch netwerk Brand, Hanno / 2e, herz. dr / Verloren / 2010

537.Van Groningen tot Zeeland : geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap Borger, Guus J. / Verloren / 2010

538.Pater Ligthart en de zaak Roothaan : streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 Lindeijer, Marc / Verloren / 2010

539.Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief Lantink, Frans Willem / Verloren / 2010

540.Heijplaat in verzet : oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Waalhaven Zwaluw, Jean-Philippe van der / Verloren / 2010

541.Maastricht en Luik bezet : een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog Bronzwaer, Paul / Verloren / 2010

542.Een nieuwe koers! : doopsgezinde padvinderij Elfregi in Haarlem Vlis, Ingrid van der / Verloren / 2010

543.Naties in een spanningsveld : tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland Bemong, Nele / Verloren / 2010

544.The life of governor Joan Gideon Loten (1710-1789) : a personal history of a Dutch virtuoso Raat, Alexander J.P. / Verloren / 2010

545.Ernstige godsvrucht en gezond verstand : een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer Gorter, Foeke Wigles / Verloren / 2010

546.Het water de baas : geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland Rijn, Daan van / Verloren / 2010

547.De tovenaar Vergilius : een tekstuitgave van Virgilius : van zijn leven, doot ende van den wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien ende by dat behulpe des duvels, Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525 Franssen, Piet J.A. / Verloren / 2010

548.De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster Erp, Henrica van / Verloren / 2010

549.De dynamiek van een emigratiecultuur : de emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963) Koops, Enne / Verloren / 2010

550.Ex caritate : kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw Heijst, Annelies van / Verloren / 2010

551.Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814) : regent, democraat, huisvader Baartmans, Jacques / Verloren / 2010

552.Klaring van Overijssel : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken Brood, P. / Verloren / 2010

553.Veld, huis en bedrijf : landbouwhistorische opstellen Postma, Obe / Verloren / 2010

554.Goede luiden en gemene onderzaten : Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw Koene, Bert / Verloren / 2010

555.Pater Ligthart en de zaak Roothaan : streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 Lindeijer, Marius Johannes Franciscus / Verloren / cop. 2010

556.Vrouwen rondom Huygens Kloek, Els / Verloren / 2010

557.Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek Gera, Judit / Verloren / 2010

558.Geld in het water : Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw Dekker, Cornelis / Verloren / 2010

559.Identiteitspolitiek : media en de constructie van gemeenschapsgevoel Broersma, Marcel / Verloren / 2010

560.Afscheid van de wereld : het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd Donker Curtius, Boudewijn / Verloren / 2010

561.De abtenkroniek van Aduard : studies, editie en vertaling Moolenbroek, Jaap van / Verloren / 2010

562.'Het beroerde Rome' : spotprenten op de paus, in een pleidooi voor een 'Nederlandse' katholieke kerk, 1705-1724 Spaans, Joke / Verloren / 2010

563.De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders : een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen Blokker, Jan / Verloren / 2010

564.Op zoek naar de geschiedenis van het landschap : handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving ; Op zoek naar ...Renes, Hans / Verloren / 2010

565.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands = Inventaire illustré des manuscrits médiévaux = Illustriertes Inventar mittelalterlicher Manuskripte Gumbert, J.P. / Verloren / 2009-...

566.Ridderschap in Holland : portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, Antheun / 2e, herz. dr / Verloren / 2009

567.Het Wiesbadense handschrift : Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10 Kienhorst, Hans / Verloren / 2009

568.Vroedvrouwenschool : 100 jaar Moederschapszorg in Limburg Jamar, Jo / Verloren / 2009

569.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; 2: Leiden, Universiteitsbibliotheek BPL Gumbert, J.P. / Verloren / 2009

570.Over de grens : internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2009

571.Mijn reis was geboden : Abraham Kuypers Amerikaanse tournee Harinck, George / Verloren / 2009

572.Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel' Spronck, Lou / Verloren / 2009

573.Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen Martyn, Georges / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht / 2009

574.Meesterwerken met ezelsoren : bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850-1950 Parlevliet, Sanne / Verloren / 2009

575.Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme : opstellen aangeboden aan prof. dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar Baar, Mirjam de / Verloren / 2009

576.Sovereignty as inviolability : Vondel's theatrical explorations in the Dutch Republic Korsten, Frans-Willem / Verloren / 2009

577.Hart voor Leiden : Jan van Hout (1542-1609): stadssecretaris, dichter en vernieuwer Bostoen, Karel / Verloren / 2009

578.Knooppunt Halbertsma : Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving Jong, Alpita de / Verloren / 2009

579.Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands ; Introduction : rules, instructions Gumbert, J.P. / Verloren / 2009

580.De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk : negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland Bemmel, A.A.B. van / Verloren / 2009

581.Een stijgende stand met een zinkend land : waterbeheersingssystemen in polder Nieuw-Reijerwaard 1441-1880 Wouda, Bertus / Verloren / 2009

582.'Zoo heerlijk eenvoudig' : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland Meiden, Willem van der / Verloren / 2009

583.Leken trekken tot Gods Woord : Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek Beek, Lydeke van / Verloren / 2009

584.Unie, Bestand, Vrede : drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden Groenveld, S. / Verloren / 2009

585.Koggen, kooplieden en kantoren : de Hanze, een praktisch netwerk Brand, Hanno / Verloren / 2009

586.Wie in de politiek gaat, is weg? : protestantse politici en de christelijk-sociale beweging Werkman, Paul E. / Verloren / 2009

587.Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders : een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 Zwet, Han van / Verloren / 2009

588.De boeken van Velthem : auteur, oeuvre en overleveringBesamusca, Bart / Verloren / 2009

589.'Een stad waar men zich koninklijk kan vervelen?' : de modernisering van de theatrale vermakelijkheden buiten de schouwburg in Rotterdam, circa 1770-1860 Gras, Henk / Verloren / 2009

590.'Voor het volk om Christus' wil' : een geschiedenis van het CNV Hazenbosch, Piet / Verloren / 2009
591.Wezen en weldoen : 375 jaar doopsgezinde wezenzorg in Haarlem Bijker, Sjoerd / Verloren / 2009

592.Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof Jaspers, Gerard / Verloren / 2009

593.'Welk een ketter is die vrouw geweest!' : de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie Dijk, Annette van / Verloren / 2009

594.Soevereiniteit en religie : godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten Bos, Emo / Verloren / 2009

595.'Welk een ketter is die vrouw geweest!' : de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie Dijk, Annette Marie van / Verloren / cop. 2009

596.Het Drostenhuis in Ootmarsum Brood, Paul / Verloren / 2009

597.In 21 stappen vrij onverveerd : constitutionele topstukken van het Nationaal Archief Berendse, Martin / Verloren / 2009

598.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 7 Jacobs, I.D. / Verloren / 2009

599.Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen Kok, G.Chr. / Verloren / 2009

600.Imago : Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender Hengel, Louis van den / Verloren / 2009

601.Anders reizen? : evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750) Verhoeven, Gerrit / Verloren / 2009

602.Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger Jongen, Ludo / Verloren / 2009

603.Imago : Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender Hengel, Louis van den / Verloren / cop. 2009

604.Gelre : dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen Noordzij, Aart / Verloren / 2009

605.Mooi vies, knap lelijk : grotesk realisme in rederijkerskluchten Kramer, Femke / Verloren / 2009

606.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland ; Tekstbundel Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

607.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland ; Handboek Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

608.Van vlas naar glas : aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland : artikelen van prof. dr. L. Noordegraaf, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag Noordegraaf, Leo / Verloren / 2009

609.De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) Rooze-Stouthamer, C. / Verloren / 2009

610.Aucassin en Nicolette : een middeleeuwse parodie Szirmai, Julia C. / Verloren / 2009

611.Tussen Burgwal en Nes : de Amsterdamse Stadsbank van Lening anno 1614 Carasso-Kok, Marijke / Verloren / 2009

612.De Middelnederlandse preek Mertens, Thom / Verloren / 2009

613.Van spiegels en vensters : de literaire canon in Nederland Duyvendak, Lizet / Verloren / 2009

614.Middeleeuws kladwerk : de autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw) Houthuys, Astrid / Verloren / cop. 2009

615.Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 Blom, Peter / Verloren / 2009

616.Bij afwezigheid van de schout : het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort (1555-1556) Gommers, Wil / Verloren / 2009

617.Student, universiteit en samenleving : de Groningse universiteit in de negentiende eeuw Caljé, P.A.J. / Verloren / 2009

618.Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810) Baar-de Weerd, Claudette / Verloren / 2009

619.De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoner Noomen, P.N. / Verloren / 2009

620.[Fondscatalogus 2008/2009 Verloren / Verloren / 2008

621.[Fondscatalogus najaar 2008 Verloren / Verloren / 2008

622.Kijk op de Middeleeuwen Aussems, Mark / Verloren / 2008

623.Middeleeuwse magister : feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat Teeuwen, Mariken / Verloren / 2008

624.Stadswording in de Nederlanden : op zoek naar overzicht Rutte, Reinout / 2e dr / Verloren / 2008

625.Keurige wereldbestormers : over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2008

626.Over de streep : grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001 Bouwens, Sophie / Verloren / 2008

627.Jenever en wind : leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-1737) Schelvis, Gerard / Verloren / 2008

628.Klokkenspel : het carillon en zijn bespelers tot 1800 Weel, Heleen van der / Verloren / 2008

629.Tristan en Isolde Strassburg, Gottfried von / Verloren / 2008

630.Overlangbroek op de kaart gezet : dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff Schaik, Kees van / Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' / 2008

631.Niet bij steen alleen : Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003 Beekers, Wouter P. / Verloren / 2008

632.Christoffel van Brants en zijn hofje : de geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje vanaf 1733 Donga, Harry / Verloren / 2008

633.Heerlijkheden in Nederland : welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? Houte de Lange, C.E.G. ten / Verloren / 2008

634.Bezielde zorg : verpleging door katholieke religieuzen in Nederland en Vlaanderen (negentiende-twintigste eeuw) Labbeke, Liesbeth / Verloren / 2008

635.De Wijkse toren : geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008) Eerden, P.C. van der / Verloren / 2008

636.Op jacht naar Spaans zilver : het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626) Doedens, Anne / Verloren / 2008

637.The old library of the Supreme Court of the Netherlands Pikkemaat, J.G.B. / Verloren / 2008

638.Kennis-maken : een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Lie, Orlanda S.H. / Verloren / 2008

639.Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep Le Bailly, M.-Ch. / Verloren / 2008

640.Witte de With 1599-1658 : wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw Doedens, Anne / Verloren / 2008

641.De Sint-Janskerk in Gouda : een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan Berg, Bianca van den / Verloren / 2008

642.Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis Kok, G. Chr. / Verloren / 2008

643.De ware Jaco : Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de doodT huijs, Frans / Verloren / 2008

644.Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland : een studie naar de Oudfriese boeteregistersNijdam, Han / Verloren / 2008

645.Minerva in de polder : waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856) Ze ischka, Siger / Verloren / 2007, cop. 2008

646.Rap van tong, scherp van pen : literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) Dingemanse, Clazina / Verloren / 2008

647.Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) Monteiro, Marit / Verloren / 2008

648.Kasteel Keukenhof: uit porseleinkamer en boekentoren Beenakker, Jan / Verloren / 2008

649.Traders, ties and tensions : the interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in Late Medieval Bergen Wubs-Mrozewicz, Justyna / Verloren / 2008

650.Sybrandt Hansz. Cardinael, 1578-1647 : rekenmeester en wiskundige : zijn leven en zijn werk Sitters, Matthijs Hendricus / Verloren / 2008

651.Blanke broeders, zwarte vreemden : de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972 Meijers, Erica / Verloren / 2008

652.Vechten voor vrijheid : oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug Caspers, Loek / Verb. 2e dr / Verloren / 2008

653.Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674 : leven en werk van een kleurrijk schrijver Cordes, Rudolf / Verloren / 2008

654.Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000 ; Dl.1: Echteler, Klein-Ringe, Rheeze Finke, B.J. / Verloren / 2008

655.Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000 Finke, B.J. / Verloren / 2008-...

656.De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening : een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995 Helvoort, Ton van / Verloren / 2008

657.Imitatio : literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700) Jansen, Jeroen / Verloren / 2008

658.Op zoek naar het religieus erfgoed : handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven ; Op zoek naar ...Engen, Hildo van / Verloren [etc.] / 2008

659.Profeet in eigen land : Philips van Leiden en het publiek belang Timmer, Rijk / Verloren / 2008

660.Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek Vliet, W.G.F. van / Verloren / 2008

661.Synthetisch denken : natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 Baneke, David / Verloren / 2008

662.Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn Kist, Martha / Verloren / 2008

663.'Van linie en stamme Hueff' : genealogie van het geslacht Heuf Heuff, G. / Verloren / 2008

664.'Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek Sintobin, Tom / Verloren / 2008

665.De geschiedenis aan het volk verteld : populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw Schutte, G.J. / Verloren / 2008

666.Het klooster Egmond: hortus conclusus Vis, G.N.M. / Verloren / 2008

667.In het kielzog van moderne markten : handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560 Weststrate, Job / Verloren / 2008

668.Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : een nadere studie, editie en vertaling Lambooij, H.Th.M. / Verloren / 2008

669.Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen Cornelisse, Charles / Historische Vereniging Holland / 2008

670.Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565 Laan, P.H.J. van der / Verloren / 2008

671.Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke NederlandenE ngen, Hildo van / Verloren / 2008

672.Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558) : tot plichtsbetrachting uitverkoren Kerkhoff, Jacqueline / Verloren / 2008

673.Sporen naar Empe : herinneringen aan het familieleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900 Houwink, Aleida / Verloren / 2007

674.Joannes Vollenhove (1631-1708) : dominee-dichter : een biografie Dibbets, G.R.W. / Verloren / 2007

675.Onderzoek in opdracht : de publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876 Dorsman, L.J. / Verloren / 2007

676.Een mozaïek van stemmen : verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel Prandoni, Marco / Verloren / 2007

677.De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 Pansters, Krijn / Verloren / 2007

678.Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele, 1282-1481, 1555 Back, I.P. / Verloren / 2007

679.Burgers, broeders en bazen : het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw Vos, Aart / Verloren / 2007

680.Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie Kok, J.A. de / Verloren / 2007

681.Christelijk en sociaal : biografie van J. R. Slotemaker de Bruïne Groenewold, Cor / Verloren / 2007

682.Annalen van Egmond Gumbert-Hepp, Marijke / Verloren / 2007

683.Mensen van adel : beelden, manifestaties, representaties : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007 Gevers, Arnold / Verloren / 2007

684.Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap : geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam, 1791-1836 Estié, Paul / 1e dr / Verloren / 2007

685.Film en het moderne leven in Limburg : het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek, 1909-1929 Oort, Thunnis van / Verloren / 2007

686.'Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte' : katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960 Luykx, Paul / Verloren / 2007

687.Met recht en rekenschap : de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse tijd (1483-1558) Braake, Serge ter / Verloren / 2007

688.De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 Pansters, Krijn / Verloren / cop. 2007

689.De eeuw van het geluk : Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 Buijs, Peter / Verloren / 2007

690.Bronnen van inspiratie : recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst Bloemendal, Jan / Verloren / 2007

691.Gerson in Groningen : een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978) Grasman, Edward / Verloren / 2007

692.Harmonisch labyrint : de muziek van de kosmos in de westerse wereld Prins, Jacomien / Verloren / 2007

693.De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw : beleid en belang van een academiebibliotheek Hermans, Jos. M.M. / Verloren / 2007

694.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt ; Dl. II Beukers, Eelco / Verloren / 2007

695.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt ; Dl. I Beukers, Eelco / Verloren / 2007

696.Het bestuur van Delfland 1795-2007 : stuurlui aan de wal Cremers, Eduard / Hoogheemraadschap van Delfland / 2007

697.Profijtelijke boekskens : boekcultuur, geloof en gewin : historische studies Heijting, Willem / Verloren / 2007

698.'Laat uw doel hervorming zijn!' : facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959)Werkman, Paul E. / Verloren / 2007

699.Verborgen vrouwen : kluizenaressen in de middeleeuwse stad Mulder-Bakker, Anneke B. / Verloren / 2007

700.Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig Derks, Marjet / Verloren / 2007

701.De 'geheimtaal' van Jheronimus Bosch : een interpretatie van zijn werk Waadenoijen, Jeanne van / Verloren / 2007

702.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens ; Deel 1: Inleiding en registers Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

703.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens ; Deel 2: Brieven Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

704.Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout : vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse NederlandenFrank-van Westrienen, A. / Verloren / 2007

705.Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens Huygens, Constantijn / Verloren / 2007

706.De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie : een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 Rijns, Hans / Verloren / 2007

707.Mi quam een schoon geluit in mijn oren : het werk van Suster Bertken Bertken / Verloren / 2007

708.Middelnederlandse bijbelvertalingen Hollander, August den / Verloren / 2007

709.Vechten voor vrijheid : oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug Caspers, Loek / Verloren / 2007

710.Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis ; Dl. 6 Jacobs, I.D. / Verloren / 2007

711.De gevelstenen van Amsterdam Boers, Onno W. / 2e, aanzienlijk uitgebr. en verb. versie / Verloren / 2007

712.Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig Derks, Maria Elisabeth Bernadette / Verloren / cop. 2007

713.Vijverdal Maastricht: psychiatrie en huisvesting : biografie van een gebouw, 1969-2006 Klijn, Annemieke / Verloren / 2007

714.Verkochte vrijheid : het Leerdamse stadsrecht van 1407 Janse, Antheun / Verloren / 2007

715.Keukenhof: een kasteel aan de duinrand Beenakker, Jan / Verloren / 2007

716.Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795) : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Staatse Raad van Vlaanderen, zowel in eerste instantie als in hoger beroep Le Bailly, M.-Ch. / Verloren / 2007

717.Do ut des : gift giving, memoria, and conflict management in the medieval Low Countries Bijsterveld, Arnoud-Jan A. / Verloren / 2007

718.'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis' : de stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 Synghel, Geertrui Van / Verloren / 2007

719.Moraliteyt saelt wesen : het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden Bange, Petty / Verloren / 2007

720.Eén grote familie : doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 Trompetter, Cor / Verloren / 2007

721.God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)Buitenwerf-van der Molen, Mirjam / Verloren / 2007

722.Schermen in de schemering : vijf opstellen over modernisme en orthodoxie Driel, C.M. van / Verloren / 2007

723.Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt Beukers, Eelco / Verloren / 2007

724.Het poëtisch accent : drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten Vrieler, Joost / Verloren / 2007725.Nassau en de macht van Oranje : de strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747 Bruggeman, Marijke / Verloren / 2007

726.Mannen Gods : clericale identiteit in verandering Ackermans, Gian / Verloren / 2007

727.Op zoek naar de v