Uitgaven Van Benthem & Jutting

1.Mies : een uit de hand gelopen reportage : over het (on)gewone leven van een Middelburgse boekverkoopster (1876-1928), een vrouw die klaarstond voor de vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog Benthem Jutting, Ada van / A.G. van Ree-van Benthem Jutting / [2015] / 2015

2.Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw Kloek, J.J. / Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met Boekhandel Van Benthem & Jutting / 1988

3.Zeevsche nachtegael : en bijgevoegd: A. vande Venne, Tafereel van sinne-mal Venne, A. vande / Van Benthem & Jutting / 1982

4.Walcheren Aarssen, Paul / Van Kampen / cop. 1980

5.Bloemen...Abeleven-Labberton, Wil / Van Benthem & Jutting / 1971

6.Overzetveren in Zeeland Sandberg, Gerhard Frederik / Van Benthem & Jutting / 1970

7.Zeeland in beeld Loosjes, A. / Herdruk / Scheltema & Holkema's Boekhandel / 1967

8.Tholen : stad en eiland Bruin, M.P. de / Van Benthem & Jutting / 1966

9.Walcheren onder de zeegolven ; Eerste golf: De Noord-Westkust Waard, Henk van / Firma Van Benthem Jutting & Smits / 1945

10.Walcheren onder de zeegolven Waard, Henk van / Firma Van Benthem Jutting & Smits / 1945

11.De groote reiziger Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. / Van Benthem & Jutting / [1932]

12.De overgang van Middelburg naar den Prins van Oranje in 1574 Blok, P.J. / Van Benthem & Jutting / 1924

13.Les feux-follets Tant, Edgar / Van Benthem & Jutting / 1915

14.De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Fruin, R. / Van Benthem & Jutting / 1910

15.De Engelschen in Zeeland in 1809 Deibel, J.H. / Van Benthem & Jutting / 1909

16.Catalogus van boeken nagelaten door ... J.P.N. Ermerins ... : waarvan de verkooping zal plaats hebben op het Koorkerkhof ... den 30 en 31 mei 1895...van Benthem & Jutting / Van Benthem & Jutting / 1895

17.Domburg en zijn geschiedenis Kesteloo, H.M. / Omgewerkte en vermeerd. uitg. van "Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg" / Van Benthem & Jutting / 1890

18.Catalogus van de bibliotheek nagelaten door ... Marinus Verbrugge ...van Benthem & Jutting / Van Benthem & Jutting / 1889

19.De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 Hogerwaard, M.B.G. / Van Benthem & Jutting / 1884-1908

20.Domburg Nagtglas, F. / Van Benthem & Jutting / 1882

21.[Veilingcatalogus van boeken van H.G. Hammacher, J. de Nood, G.A. Peters, J.E. Risseeuw, W.J. Zip 21 jun 1880Van Benthem & Jutting / Van Benthem & Jutting / 1880

22.Catalogus van de bibliotheek nagelaten door Mr. G.A. Fokker ..Eck, D. van / [Van Benthem & Jutting] / 1879

23.Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang Geluk, A. / Van Benthem & Jutting / 1877

24.De voorgestelde wijzigingen van de Artikelen van overeenkomst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij : een ernstig woord aan de deelhebbers Fokker, G.A. / Van Benthem & Jutting / 1874

25.Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging Conrad, J.F.W. / Van Benthem & Jutting / 1874

26.Inventaris van het oud archief der provincie Zeeland ; I. - 1874. - II., afl. 1: no. 1-1177. - 1876. - II., afl. 2: no. 1178-2464. - 1877. - II., afl. 3: no. 2465-3544. - 1878. - III., afl. 1: (1119-1348). - 1880. - III., afl. 2. - 1885Visvliet, J.P. van / Van Benthem en Jutting / 1874-1885

27.Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg Kesteloo, H.M. / Van Benthem & Jutting / 1871

28.Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam Engelbregt, C.A. / Van Benthem & Jutting / 1865

29.Open brief aan den Burgemeester van Amsterdam Dronkers, Dirk / Van Benthem & Jutting / 1860

30.Middelburg voorheen en thans : bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar Coronel, S.Sr. / Van Benthem en Jutting / 1859

31.Catalogus van twee hoogst belangrijke verzamelingen goed geconditioneerde boeken in onderscheidene talen en wetenschappen ... wijders ... handschriften ... voorts muzijkwerken, atlassen, kaarten, prentwerken ... zijnde de eerste verzameling de bibliotheek van ... J. ab Utrecht Dresselhuis ... terwijl de tweede verzameling door onderscheidene liefhebbers is nagelaten : al hetwelk verkocht zal worden ... op maandag den 4 october 1858 ... op het Koorkerkhof ... te Middelburg ...van Benthem & Jutting / Van Benthem & Jutting / 1858

32.Afscheidsrede : gehouden te Middelburg, 26 October 1851 Hasebroek, J.P. / Van Benthem en Jutting en E. Hendrikse / 1851

33.St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve Janssen, H.Q. / Van Benthem en Jutting / 1850

34.Leerrede tot afscheid van de Hervormde gemeente te Middelburg Waller, G. / Van Benthem en Jutting / 1848

35.Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van het ontstaan en den verderen aanwas der stad Middelburg in den stroom der Arne Ehrlich, J. / Van Benthem & Jutting / 1848