Uitgaven W. Versluys (uitgeverij)

1.Hoe oudheidkundigen te werk gaan ; Archeologie in Nederland Bronkhorst, J.W. / W. Versluys / [1980]

2.Raak Elsinga, H. / 20e dr / W. Versluys / 1979

3.Hubert Lampo Weck, J.G.M. / 3e dr / W. Versluys / [1979]

4.Biologie. Docentenboeken ; Dl. 3M: Voor de hogere klassen van het M.A.V.O. Biezen, P. van / W. Versluys Uitgeversmaatschappij b.v. / [1979]

5.Zo worden boeken gemaakt Klomp, Miep / W. Versluys / [1978]

6.Mohammed, de kleine Marokkaan Klomp, Miep / W. Versluys / [1977]

7.Biologie ; Dl. 1:: Voor de brugklassen van M.A.V.O., H.A.V.O. en V.W.O. Biezen, P. van / 6e dr / W. Versluys / 1976

8.Hugo Raes Kersten, J. / W. Versluys / 1976

9.Ward Ruyslinck Weck, J.G.M. / 2e dr / W. Versluys / [1976]

10.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / 67e dr / W. Versluys / [1975]

11.Biologie ; Deel 3H: Voor de hogere klassen van het H.A.V.O. Biezen, P. van / 4de druk / W. Versluys B.V. / [1974]

12.Biologie ; Dl. 4H: Voor de hogere klassen van het H.A.V.O. Biezen, P. van / 4de druk / W. Versluys B.V. / 1974

13.Studeren of werken : een onderzoek naar de persoonlijkheids- en milieukenmerken die bij Ulo-abituriënten verband houden met de keuze en het verloop van verdere studie of een betrekking Yland, Jos G.M. / W. Versluys / 1974

14.Verstandig studeren Hart, A.C.M. van der / 4e dr / W. Versluys / [1974]

15.Levende lente : een viertal leesboekjes voor het eerste leerjaar ; Dl. 1 Brouwer, B.H. / 3e dr / W. Versluys / [1974]

16.Tekstbegrip en stelvaardigheid : voor havo 4 en 5 Elsinga, C.J. / 3e dr / W. Versluys / 1974

17.Hubert Lampo Weck, J.G.M. / 2e dr / W. Versluys / [1974]

18.Staatsinrichting in een notedop Beijl, K. de / 7e dr / W. Versluys / [1974]

19.Hubert Lampo Weck, J.G.M. / W. Versluys / [1973]

20.Documentatie en informatie : de plaats van het documentatiecentrum in het basisonderwijs Bossers, Aad / W. Versluys / [1973]

21.Meedoen met de mode Anema, C. / W. Versluys B.V. / [1973]

22.Wol Top, W. / W. Versluys B.V. / [1973]

23.Op de boerderij Pothof, Herman / W. Versluys / [1973]

24.Op het station Anema, C. / W. Versluys / [1973]]

25.Van graan tot brood Malestein, H. / W. Versluys / [1972]

26.Werelddelen ; Wereldkennis : aardrijkskunde-methode voor m.a.v.o. Leeuwen, J.P.H. van / Derde druk / W. Versluys N.V. / 1971

27.Röntgenstralen door moderne poëzie Caspers, J.H. / 2e dr / W. Versluys / 1971

28.Wereldkennis : aardrijkskunde-methode voor m.a.v.o. Leeuwen, J.P.H. van / W. Versluys N.V. / 1969-....

29.Biologie ; Dl. 1 B: voor de lagere klassen van M.A.V.O., H.A.V.O. en V.W.O. Biezen, P. van / 10e dr / W. Versluys N.V. / [1969]

30.Biologie ; Dl. 1 A: voor de lagere klassen van M.A.V.O., H.A.V.O. en V.W.O. Biezen, P. van / 12e dr / W. Versluys N.V. / [1969]

31.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Achtenvijftigste druk / W. Versluys N.V. / [1968]

32.Biologie ; Deel 2B: Voor de hogere klassen van het V.W.O. Biezen, P. van / 5de, geheel herziene druk / W. Versluys N.V. / 1968

33.Biologie ; Deel 2A: Voor de hogere klassen van het V.W.O. Biezen, P. van / 5de, geheel herziene druk / W. Versluys N.V. / 1968

34.Geschiedenis voor de lagere school ; Eerste deeltje Kaspers, J. / Vijfde druk / W. Versluys N.V. / 1967

35.Geschiedenis voor de lagere school Kaspers, J. / W. Versluys N.V. / 1967-...

36.Nu, toen, straks : geschiedenismethode voor de katholieke lagere school. Illustratiemateriaal ; 2Bakker, C.M.A. / W. Versluys / [1967]

37.Inspekteur Hebbes en het spookslot ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1966]

38.Inspekteur Hebbes en het gouden medaillon ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1966]

39.Inspekteur Hebbes en het geheim van het Uddelermeer ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1966]

40.Inspekteur Hebbes en de wrekende monnik ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1966]

41.De holbewoners : raadsels rond Ravenduin Beek, Frans van / W. Versluys / [1966]

42.Biologie ; Deel 1B: Voor de lagere klassen van het V.H. en M.O Biezen, P. van / 9e druk / W. Versluys N.V. / [1966]

43.Geïllustreerde flora van Nederland : handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten Heimans, E. / 21e dr. / W. Versluys / 1965

44.Het hele jaar door : stilleesboek met vragen en opdrachten ; Deel III: Zesde leerjaar Bruggeman, J.W. / W. Versluys N.V. / [1965]

45.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen ; Deel 4: Sneeuw en ijs Kaspers, J. / Tweede druk / W. Versluys N.V. / [1965]

46.Het geheim van spookschip 020 Waal, Rein van der / W. Versluys / cop. 1964

47.Inspekteur Hebbes grijpt in ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys N.V. / 1964 / 1964

48.Inspekteur Hebbes en de zwarte hand ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys N.V. / cop. 1964

49.Inspekteur Hebbes en de gestolen trein ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1964]

50.Inspekteur Hebbes en de geheimzinnige olieman ; Inspekteur Hebbes-serie Krudde, W. / W. Versluys / [1964]

51.De beide Bolletjes Durk, Ed. / W. Versluys / cop. 1964

52.De zonnige tweeling Bollmann, Carla / W. Versluys N.V. / [1964

53.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Tweeënvijftigste druk / W. Versluys N.V. / [1964]

54.Zwerftocht door de tijd ; Deel I Bossers, A. / W. Versluys / [1964]

55.Het geheimzinnige huis Durk, Ed. / W. Versluys / [1964]

56.Zwerftocht door de tijd Bossers, A. / W. Versluys / 1964-1966

57.Leesschakeltjes ; Vierde boekje: Naar de dierentuin Kaspers, J. / Tweede ongewijzigde druk / W. Versluys N.V. / [1963]

58.Leesschakeltjes ; Derde boekje: In het verkeer, dichtbij en ver Kaspers, J. / Tweede ongewijzigde druk / W. Versluys N.V. / [1963]

59.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje III, 3de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 6e dr / W. Versluys / [ca. 1963]

60.Taal leren door zelf corrigeren : voor u.l.o. : een taalmethode gebaseerd op: zelfcontrole, individualisering van de leerstof, het nieuwe programma Nederlands ; Onderwijzersboeken W. Versluys / 1962-...

61.Taal leren door zelf corrigeren : voor u.l.o. : een taalmethode gebaseerd op: zelfcontrole, individualisering van de leerstof, het nieuwe programma Nederlands Broeks, G.A. / W. Versluys N.V. / [1962]-...

62.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje IX, 6de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / Vijfde druk / W. Versluys N.V. / [1962]

63.The hound of the BaskervillesDoyle, Arthur Conan / 10th edition / W. Versluys N.V. / [1962]

64.Leesschakeltjes ; Tweede boekje: Speelgoedland Kaspers, J. / Tweede druk / W. Versluys N.V. / [1962]

65.Leesschakeltjes ; Eerste boekje: Bij Tom en Toos Kaspers, J. / Tweede druk / W. Versluys N.V. / [1962]

66.LeesschakeltjesKaspers, J. / Tweede druk / W. Versluys N.V. / 1962-1963

67.Bonte cijferoefeningen ; I: Vijfde leerjaar Loon, K. van / Zesde druk / W. Versluys (N.V.) / 1962

68.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje V, 4de klasse Begeer, P.A. / 6e dr / W. Versluys / [1962]

69.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje X, 6de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 5e dr / W. Versluys / [1962]

70.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje IV, 3de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 6e dr / W. Versluys / [1962]

71.Step by step : eenvoudige methode voor het Engels ; Eerste deeltje Eindhoven, P. / Negenenvijftigste onveranderde druk / W. Versluys N.V. / 1961

72.Step by step : eenvoudige methode voor het Engels ; Tweede deeltje Eindhoven, P. / Zesenveertigste onveranderde druk / W. Versluys N.V. / [1961]

73.Nu, toen, straks : geschiedenismethode voor de katholieke lagere school. Illustratiemateriaal ; 1 Bakker, C.M.A. / W. Versluys N.V. / [tussen 1960 en 1970?]

74.Het hele jaar door : stilleesboek met vragen en opdrachten Bruggeman, J.W. / W. Versluys N.V. / [1960?]-...

75.Van verre en nabij : aardrijkskundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Dl. II: De landen van Europa Laarman, J.W. / 4e dr. / W. Versluys N.V. / [1959]

76.Lichaamsoefeningen voor de lagere school ; I: Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden Bauer, J.J. / 19e druk / W. Versluys N.V. / [mei 1958]

77.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje VI, 4de klasse Begeer, P.A. / Zesde druk / W. Versluys N.V. / [tussen 1957 en 1962]

78.Pension Berkenhof ; Samenspraken : vier leesboekjes voor de 2de en 3de klas lagere school Begeer, P.A. / W. Versluys / [1957]

79.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje VI, 4de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 5e dr / W. Versluys / [1957]

80.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Negenendertigste druk / W. Versluys N.V. / [1957]

81.Van verre en nabij : aardrijkskundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Deel II: De landen van Europa Laarman, J.W. / Derde druk / W. Versluys N.V.. / 1956

82.Ritmisch lezen ; Deel II Begeer, P.A. / W. Versluys N.V. / [1956]

83.Ritmisch lezen Begeer, P.A. / W. Versluys N.V. / [1956]

84.Biologie ; Deel 1 A: voor de lagere klassen van het V.H. en M.O Biezen, P. van / Vierde druk / W. Versluys N.V. / 1956

85.Leesschakeltjes ; 1. Bij Tom en Toos. - 1956. - 48 p. 2. Speelgoedland. - 1956. - 48 p. 3. In het verkeer-dichtbij en ver. - 1957. - 47 p. 4. Naar de dierentuin. - 1957. - 48 p Kaspers, J. / W. Versluys / 1956-1957

86.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje I, 2de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 4e dr / W. Versluys / [1956]

87.Schoolatlas van Nederlands Nieuw-Guinea : met tekst, vragen, opgaven en werkbladen Eggink, H. / W. Versluys / [1956]

88.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen ; Dl. 4: Sneeuw en ijs Kaspers, J. / W. Versluys N.V. / [1955]

89.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen ; Dl. 3: Sprookjesland Kaspers, J. / W. Versluys / [1955]

90.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen ; Dl. 2: Kinderland Kaspers, J. / W. Versluys / [1955]

91.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen ; Dl. 1: Vrolijk volkje Kaspers, J. / W. Versluys / [1955]

92.Begrijpend lezen : een reeks boekjes voor het aanvankelijk lezen Kaspers, J. / W. Versluys N.V / [1955]

93.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje IV, 3de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / Vierde druk / W. Versluys N.V. / [1955]

94.Staatsinrichting in een notedop Beijl, K. de / Tweede druk / W. Versluys / 1955

95.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje VIII, 5de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 5e dr / W. Versluys / [1955]

96.Lichaamsoefeningen voor de lagere school ; I: Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden Bauer, J.J. / 16e druk / W. Versluys N.V. / [1955]

97.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje III, 3de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 4e dr / W. Versluys / [1955]

98.Voor het mondeling M.U.L.O. examen algebra B Baas, J. / W. Versluys N.V. / 1954

99.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje VI, 4de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 4e dr / W. Versluys / [1954]

100.Rekenboek voor de lagere school ; Zesde rekenboek: Getallen 1-1000 (vermenigvuldigen en delen) getallen 1-1000000 en hoger Bouman, P.J. / Een en vijftigste druk / W. Versluys (N.V.) / [1953]

101.Panorama : Nederlands leesboek voor leerlingen van 10-12 jaar ; Deel I Hofer, J. / W. Versluys / 1953

102.Van verre en nabij : aardrijkskundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Deel II: De landen van Europa Laarman, J.W. / W. Versluys' U.M. / 1953

103.'t Verkeer vroeger en nu ; Deel II: 't Verkeer vroeger en nu Katwijk, J. van / W. Versluys' Uitgevers Maatschappij N.V. / 1953

104.Van verre en nabij : aardrijkskundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Deel I: De werelddelen Laarman, J.W. / W. Versluys' U.M. / 1953

105.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje VII, 5de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 2e dr / W. Versluys / 1953

106.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje IX, 6de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / 2e dr / W. Versluys / 1953

107.Hoe de volken samenwerken : de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organisatiesPoel, M. van de / W. Versluys N.V. / 1953

108.Commercial English : idiom, grammar and exercises ; Part IEindhoven, P. / 12th edition / W. Versluys (N.V.) / 1952

109.Onderwijzersboekje .. , bevattende een gedeelte van een rekenmethode voor de lagere school als proeve van toegepaste logica ; Het tiende rekenboek met antwoorden Bouman, P.J. / W. Versluys N.V. / [1952?]

110.Algebra : leerboek voor gymnasia, h.b.s. en lycea ; Deel I Bijl, J. / W. Versluys (N.V.) / 1951

111.Algebra : leerboek voor gymnasia, h.b.s. en lycea Bijl, J. / W. Versluys (N.V.) / 1951-...

112.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school ; Deeltje II, 2de klasse: Jannetje en Jan Begeer, P.A. / W. Versluys / 1951

113.Bahasaku : kitab peladjaran bahasa Indonesia untuk Sekolah Rakjat ; 1B: Untuk murid kelas II (tengah tahun kedua)Nur, B.M. / W. Versluys / 1951

114.Bahasaku : kitab peladjaran bahasa Indonesia untuk Sekolah RakjatNur, B.M. / W. Versluys / [1951-...]

115.Denken en dromen : Jannetje en Jan : serie leesboekjes voor de lagere school Begeer, P.A. / W. Versluys N.V. / [1951]-...

116.Onderwijzersboekje .. , bevattende een gedeelte van een rekenmethode voor de lagere school als proeve van toegepaste logica ; Het elfde rekenboek met antwoorden Bouman, P.J. / W. Versluys N.V. / [1950?]

117.Aesthetische vorming : papierarbeid, knippen, scheuren Leeuw, Atze de / W. Versluys (N.V.) / [ca. 1950]

118.O, die Jannetje ; Samenspraken : vier leesboekjes voor de 2de en 3de klas lagere school Begeer, P.A. / W. Versluys / [ca. 1950]

119.Samenspraken : vier leesboekjes voor de 2de en 3de klas lagere school Begeer, P.A. / W. Versluys / [ca 1950]

120.Tekenen is een wereldtaal : richtlijnen bij het tekenen op de lagere school volgens de nieuwere richting ; Dl. 3: Vijfde leerjaar - Zesde leerjaar Greeven, Joh. / W. Versluys' Uitgevers Maatschappij / [1950]

121.Elements of English grammar : with exercises and translations Bouten, J. / Fifteenth edition / W Versluys (N.V.) / 1949

122.Plantkunde ; I Offerijns, F.J.M. / Zesde, verbeterde druk / W. Versluys / 1949

123.The hound of the Baskervilles Doyle, A. Conan / 2nd edition / W. Versluys N.V. / 1949

124.Handwerken ; Deel 2 Sieffers, Agaath / W. Versluys / 1949

125.Geïllustreerde flora van Nederland : handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten Heimans, E. / 16e druk / W. Versluys (N.V.) / 1948

126.Tekenen is een wereldtaal : richtlijnen bij het tekenen op de lagere school volgens de nieuwere richting ; Dl. 2: Derde leerjaar - Vierde leerjaar Greeven, Joh. / W. Versluys' Uitgevers Maatschappij / [1948]

127.Vondels Joseph in Dothan : treurspel : infidos agitans discordia fratres Vondel, Joost van den / 2e druk / W. Versluys / [1947]-...

128.Geschiedenis van Amsterdam ; 1e deeltje Blomkwist-Lub, W. / W. Versluys N.V. / 1947

129.Onderwijzersboekje .. , bevattende een gedeelte van een rekenmethode voor de lagere school als proeve van toegepaste logica ; Rekenboek voor de lagere school Bouman, P.J. / W. Versluys (N.V.) / [1947]-...

130.Rekenboek voor de lagere school ; Dertiende rekenboek Bouman, P.J. / Omwerking 1940 / W. Versluys (N.V.) / 1947

131.Rekenboek voor de lagere school ; Tiende rekenboek Bouman, P.J. / Negende druk, omwerking 1940 / W. Versluys (N.V.) / 1947

132.Rekenboek voor de lagere school ; Achtste rekenboek: Tiendelige breuken Bouman, P.J. / Zeven en veertigste druk / W. Versluys (N.V.) / [1947]

133.Rekenboek voor de lagere school ; Zesde rekenboek: Getallen 1-1000 (vermenigvuldigen en delen) getallen 1-1000000 en hoger Bouman, P.J. / Acht en veertigste druk / W. Versluys (N.V.) / [1947]

134.Rekenboek voor de lagere school ; Vijfde rekenboek: Getallen 1-1000 (vermenigvuldigen en delen), getallen 1-10000 (optellen en aftrekken) Bouman, P.J. / Zeven en veertigste druk / W. Versluys (N.V.) / [1947]

135.Rekenboek voor de lagere school ; Zevende rekenboek: Gewone breuken Bouman, P.J. / Negen en veertigste druk / W. Versluys (N.V.) / [1947]

136.Handwerken Sieffers, Agaath / W. Versluys / 1947-....

137.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Eenentwintigste druk / W. Versluys (N.V.) / 1946

138.Lichaamsoefeningen voor de lagere school ; [I]: (Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden) Bauer, J.J. / 6e dr / W. Versluys / [1946]

139.Tekenen is een wereldtaal : richtlijnen bij het tekenen op de lagere school volgens de nieuwere richting ; Dl. 1: Eerste leerjaar - Tweede leerjaar Greeven, Joh. / W. Versluys' Uitgevers Maatschappij / [1946]

140.Boekhouden voor het middenstandsdiploma ; Deel I Aarsen, C.A. / Vijfde druk / W. Versluys (N.V.) / [1945]

141.Repetitieboekje voor het zuiver schrijven Spronk, S.P. / Vijfde druk / W. Versluys / [1945]

142.Kern-geografie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs ; 3: Nederland en zijn overzeese gewesten Bredemeijer, A.H.F. / Derde druk / W. Versluys / [1945

143.Wat de middenstander van het recht moet weten : handboekje voor studie en practijk Beeren, L. / Vijfde [gewijzigde en bijgewerkte] druk / W. Versluys (N.V.) / 1944

144.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Twaalfde druk / W. Versluys (N.V.) / 1943

145.Paddestoelenboek Cool, Cath. / Vierde druk / W. Versluys (N.V.) / 1943

146.Lichaamsoefeningen voor de lagere school ; [I]: (Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden) Bauer, J.J. / 4e dr / W. Versluys / [1943]

147.Lichaamsoefeningen voor de lagere school ; [I]: (Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden) Bauer, J.J. / 3e dr / W. Versluys / [1942]

148.Het twaalfde rekenboek : antwoorden (omwerking 1940)Bouman, P.J. / W. Versluys (N.V.) / 1941

149.Onderwijzersboekje .. , bevattende een gedeelte van een rekenmethode voor de lagere school als proeve van toegepaste logica ; Het twaalfde rekenboek met antwoorden Bouman, P.J. / Omwerking 1940 / W. Versluys N.V. / 1941

150.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Zesde deeltje Hoekstra, I.R. / Vijfde druk / W. Versluys (N.V.) / [1939]

151.Stijloefeningen bij de Nederlandse handelscorrespondentie Lauret, A.D.E. / Tweede druk / W. Versluys (N.V.) / [1939]

152.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; 3e deeltje Hoekstra, I.R. / Vijfde druk / W. Versluys (N.V.) / [1939]

153.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Achtste deeltje Hoekstra, I.R. / 5e dr / W. Versluys / [1939]

154.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Tiende deeltje Hoekstra, I.R. / 4e dr / W. Versluys / [1939]

155.Kleine vaderlandse geschiedenis Geerling, A.W. / Vijfde druk / W. Versluys / 1938

156.Repetitieboekje voor het zuiver schrijven Spronk, S.P. / W. Versluys / [1938]

157.Radjabrana kapenḍem Soetan Sanif / W. Versluys / 1938

158.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Vijfde druk / W. Versluys (N.V.) / 1937

159.Plantkunde Offerijns, F.J.M. / W. Versluys / 1937-...

160.Beknopt verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : met een kort overzicht van de spelling Koster, P. / Vierde druk / W. Versluys (N.V.) / 1936

161.Het voornaamste van de inrichting van ons rijk : samenvatting van het geleerde bij de lessen in "Staatsinrichting" op scholen voor G.L.O. Smit, A. / 2e herz. dr / W. Versluys / 1936

162.De theorie van het zoetwater-aquarium : een korte handleiding voor het inrichten en het onderhoud van het zoetwater-aquarium zowel koud als verwarmd, benevens een beschrijving van de meest geschikte waterplanten, voor eerstbeginnenden Sybrandi, J. / W. Versluys (N.V.) / 1936

163.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Negende deeltje Hoekstra, I.R. / 3e dr / W. Versluys / 1935

164.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Zesde deeltje Hoekstra, I.R. / 4e dr / W. Versluys / 1935

165.Onderwijzersboekje .. , bevattende een gedeelte van een rekenmethode voor de lagere school als proeve van toegepaste logica ; Zesde rekenboek met antwoorden : getallen 1-10000 (vermenigvuldigen en delen), getallen 1-1000000 en hoger Bouman, P.J. / Drie en dertigste druk / W. Versluys N.V. / 1934

166.Inleiding tot de Nederlandsche handelscorrespondentie ; Tweede deel Bergman, F.J. / Achtste druk / W. Versluys / 1934

167.De rattenvanger van Hameln Reitsma, J. / W. Versluys / 1933

168.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Achtste deeltje Hoekstra, I.R. / Derde druk / W. Versluys / [1933]

169.Boenga tjoelan Soetan, Mara / W. Versluys / 1933

170.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Zevende deeltje Hoekstra, I.R. / 3e dr / W. Versluys / [1932]

171.Dertiende rekenboek voor de lagere school Bouman, P.J. / Dertiende druk / W. Versluys / 1930

172.De kleine Johannes ; Dl. 2Eeden, Frederik van / 14e duizend / N.V. W. Versluys' Uitgevers-Maatschappij / 1930

173.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Tweede deeltje Hoekstra, I.R. / 3e dr / W. Versluys / 1930

174.Commercial English : idiom, grammar and exercises Eindhoven, P. / W. Versluys (N.V.) / 1929-...

175.Kennis der natuur voor de lagere school ; 3e deeltje Overtoom, J. / Tweede druk / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1929

176.Kennis der natuur voor de lagere school ; 2e deeltje Overtoom, J. / Tweede druk / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1929

177.Kennis der natuur voor de lagere school ; 1e deeltje Overtoom, J. / Tweede druk / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1929

178.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Tweede deeltje Hoekstra, I.R. / 2e dr / W. Versluys / 1929

179.Kleine vaderlandse geschiedenis Geerling, A.W. / 4e dr / W. Versluys / 1927

180.Duitsche gesprekken in Hollandsche winkels voor winkelbedienden en leerlingen van vakscholen voor verkoopsters, ter verkrijging van eenige vaardigheid in het bedienen en te woord staan van Duitsche klanten ; Deel II Land, Elizabeth / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1927

181.Duitsche gesprekken in Hollandsche winkels voor winkelbedienden en leerlingen van vakscholen voor verkoopsters, ter verkrijging van eenige vaardigheid in het bedienen en te woord staan van Duitsche klanten Land, Elizabeth / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1927

182.Kennis der natuur voor de lagere school Overtoom, J. / W. Versluys' Uitgevers-Mij. / 1927-...

183.Rekenboek voor de lagere school ; Tiende rekenboek Bouman, P.J. / Tiende druk / W. Versluys / 1926

184.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool ; Negende deeltje Hoekstra, I.R. / W. Versluys / [1926]

185.Amsterdam van toen tot nu Vaz Dias, A.M. / W. Versluys (N.V.) / [1926]

186.Kinderpoëzie : een verzameling opzegversjes voor de laagste klassen der lagere school Schilp, P.N. / N.V. W. Versluys / 1925

187.Beknopt leerboek der aardrijkskunde van Oost- en West-Indië Pik, Joh. H. / 3e druk / W. Versluys' Uitgevers-Mij / 1925

188.Gouden regen : serie leesboeken voor de volksschool Hoekstra, I.R. / W. Versluys / [1925]-...

189.Zelfbewustwording des geestes ; Eerste deel Hessing, Jacob / W. Versluys / [1925]

190.Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. van Rijn : leesboek voor het Lager en Voortgezet Onderwijs Kielder, G. / W. Versluys / 1924

191.Kinderpoëzie : een verzameling opzegversjes voor de hoogste klassen der lagere school Schilp, P.N. / W. Versluys / 1924

192.Uit het land van Rabindranath Tagore : (brieven van 1885-1895) Tagore, Rabindranath / W. Versluys / 1923

193.Het aquarium-boekje Heimans, E. / Tweede druk / W. Versluys / 1923

194.Aan mijn engelbewaarder, en andere gedichtenEeden, Frederik van / W. Versluys / 1922

195.Personen en landschappen : leesboek voor het herhalings-onderwijs, de hoogste klasse eener lagere school of voortgezet onderwijs ; Tweede deeltje Abramsz, Simon / 3e dr / W. Versluys / 1922

196.Mei : een gedicht Gorter, Herman / 6e dr / W. Versluys / 1921

197.Een volbloed Amerikaan : de geschiedenis van een patriot Sinclair, Upton / W. Versluys / 1921

198.In sloot en plas Heimans, E. / Vijfde druk / W. Versluys / 1920

199.De koning van de donkere kamerTagore, Rabindranath / W. Versluys / 1919

200.De heks van Haarlem : treurspel der onzeekerheid Eeden, Frederik van / 2e druk / W. Versluys / 1919

201.Een zwerver verliefd Schendel, Arthur van / 5e dr / W. Versluys / 1919

202.Van twee Joodsche vragertjes Asscher-Pinkhof, Clara / W. Versluys / [1918]

203.Studies ; Zesde reeks Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1918

204.Een zwerver verliefd Schendel, Arthur van / [5e dr.] / W. Versluys / 1917

205.'t Verteluurtje : vertelselboek voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school Hinse, H. / 8e dr / W. Versluys / 1917

206.De wassende maan (Liederen van het kind)Tagore, Rabindranath / W. Versluys / 1917

207.De wandelaar : verzen Nijhoff, M. / W. Versluys / 1916

208.Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar" Haan, Jacob Israël de / W. Versluys / 1916

209.Brieven van generzijds Barker, Elsa / W. Versluys / 1915

210.Het zichtbaar geheim Verwey, Albert / W. Versluys / 1915

211.De Belgische neutraliteit geschonden Labberton, Johan Hendrik / W. Versluys / 1915

212.De Nederlandsche taal : practische spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch Hertog, C.H. den / 4e dr / W. Versluys / 1915-1919

213.Het Joodsche lied ; [Deel 1]Haan, Jacob Israël de / W. Versluys / 1915214.De hoovenie rTagore, Rabindranath / W. Versluys / 1914

215.Door het rietland Heimans, E. / Derde druk / W. Versluys / 1914

216.Hoe moeten wij 'Paul's ontwaken' van Frederik van Eeden eigenlijk lezen? Wessem, Constant van / W. Versluys / 1914

217.Wij-zangen : (Gitanjali)Tagore, Rabindranath / W. Versluys / 1913

218.In kenterend getij : een dubbel-drama Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1913

219.Nieuwe Nederlandsche dichtkunst : rede uitgesproken te Gent in het Congresgebouw der Wæreld-tentoonstelling op 5 Juni 1913 Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1913

220.De vrouwelijke handwerken voor school en huis ; II: Het merken, mazen en stoppen : met 95 houtgravures Teunisse, A. / Elfde herziene druk / W. Versluys / 1913

221.Het paddestoelenboekje Cool, Cath. / W. Versluys / 1913....

222.Van vlinders, bloemen en vogels Heimans, E. / Vierde druk / W. Versluys / 1913

223.De tegenwoordige positie der onderwijzeres in de lagere school bij het openbaar en bijzonder onderwijs in Nederland, haar aandeel in de opvoeding der schooljeugd, vooral met betrekking tot de vrouwelijke leerlingen in de hoogere klassen bij het lager en voortgezet lager onderwijs; wenschelijkheid en middelen om haar invloed op de oudere meisjes-leerlingen uit te breiden Klooster, Angenita C. / W. Versluys / 1913

224.Het paddenstoelenboekje Cool, Cath. / W. Versluys / 1913

225.Pan : een gedicht Gorter, Herman / W. Versluys / 1912

226.Veel plezier!! : leesboek voor de lagere school ; 2e stukje Aafjes, J.D. / W. Versluys / 1912

227.Veel plezier!! : leesboek voor de lagere school Aafjes, J.D. / W. Versluys / 1912

228.Zeven Noren onder de Eskimo's Cremer, A.F. / W. Versluys / 1912

229.Uit ons krijtland Heimans, E. / W. Versluys / 1911

230.Stories old and new W. Versluys / 1911-...

231.Wonders of the Round table : some stories of King Arthur's knights with Tennyson's "Passing of Arthur" for recitation Coster, J. / W. Versluys / 1911

232.Leerplan voor het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes voor verschillende scholen Teunisse, A. / Vijfde druk / W. Versluys / 1911

233.Russische joden Esteie, Ph. J. / W. Versluys / 1910

234.Nieuw leesboek voor de middelklassen der volksschool ; 3e stukje Stamperius, J. / 5e dr / W. Versluys / 1910

235.Waarom het "vrije huwelik" zin heeft in onze tegenwoordige maatschappij Mierop, Lodewijk van / W. Versluys / 1910

236.Handleiding bij het onderwijs in de natuurlijke historie (de levende natuur) op de lagere school ; IV: Met vele figuren, grootendeels wit op zwart, voor 't schetsen op 't schoolbord : vierde cursus Heimans, E. / W. Versluys / 1909

237.Hoe uit de kaboutertjes de reuzen ontstaan zijn : eene vertelling over de wording der aarde met wat er op is Daalder, D.L. / W. Versluys / 1909

238.Stenographisch verslag van het Nationaal congres voor kinderbescherming uitgaande van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, gehouden te 's-Gravenhage 22 en 23 april 1908Nationale Vrouwenraad van Nederland / W. Versluys / 1908

239.Vergeetmenietjes : een boekje met kinderversjes voor school en huis Veen, O.S. van der / W. Versluys / 1908

240.De schoone jacht Schendel, Arthur van / W. Versluys / 1908

241.Dante en Beatrice en andere verzen Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1908

242.Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga Multatuli / W. Versluys / 1907

243.Stelcursus : oefeningen in het mondeling en schriftelijk uitdrukken der gedachte ; 3: Derde stukje Gaarenstroom, J.H. / 4e dr / W. Versluys / 1907

244.Ellen : een lied van de smart Eeden, Frederik van / Vijfde druk / W. Versluys / 1907

245.Co-educatie : rapport over een onderzoek, ingesteld aan de gymnasia en hoogere burgerscholen hier te lande, omtrent de ervaring opgedaan bij het gezamenlijk onderwijs aan jongens en meisjes, met een aanhangsel, bevattende een overzicht van den stand van dit vraagstuk in het buitenland, inzonderheid in Amerika Lem, M.H. / W. Versluys / 1907

246.Eene inleiding tot het zien van beeldende kunst Bremmer, H.P. / W. Versluys / 1906

247.De vrije arbeid op "Walden" Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1906

248.De vrouwelijke handwerken voor school en huis ; Dl. 1: Het breien Teunisse, A. / Zesde druk / W. Versluys / 1906

249.Kritiek op de proletarische moraal van mevrouw Roland Holst Steinmetz, S.R. / W. Versluys / 1905

250.Nieuw leesboek voor de hoogere klassen der volksschool Stamperius, J. / W. Versluys / 1905-...

251.De kleine Johannes ; Tweede deel Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1905

252.Vincent van Gogh : 100 Teekeningen uit de verzameling Hidde Nyland in het Museum te Dordrecht Gogh, Vincent van / W. Versluys / 1905

253.Wenschelijkheid en werkelijkheid : een bijdrage tot de kennis van het leven der arbeidster-moeder Jungius, Marie / W. Versluys / [1905]

254.Reproducties naar 30 sensitivistische teekeningen Jessurun de Mesquita, S. / W. Versluys / 1904

255.Gorter's Mei Hugenholtz, R.A. / W. Versluys / 1904

256.Vrouwenarbeid in de steenfabricage Nationaal bureau voor vrouwenarbeid / W. Versluys / [1904]

257.De blijde wereld : reden over mensch en maatschappij Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1903

258.Nieuw leesboek voor de middelklassen der volksschool ; 2e stukje Stamperius, J. / 2e dr / W. Versluys / 1903

259.Van allerlei dieren : leesboek voor het 6de tot 8ste schooljaar ; B Heimans, E. / W. Versluys / 1903

260.Verzen Gorter, Herman / W. Versluys / 1903

261.Waarvan leven wij? : nutsrede Eeden, Frederik van / Derde druk / W. Versluys / 1903

262.Gemeenschappelijk grondbezit : een toelichting voor den arbeider Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1903

263.Op sneeuwschoenen door Groenland Abramsz, S. / W. Versluys / [1902]

264.Studies ; Tweede reeks Eeden, Frederik van / Tweede druk / W. Versluys / 1902

265.Van allerlei dieren : leesboek voor het 6de tot 8ste schooljaar Heimans, E. / W. Versluys / 1902-1903

266.Van allerlei dieren : leesboek voor het 6de tot 8ste schooljaar ; A Heimans, E. / W. Versluys / 1902

267.Personen en landschappen : leesboek voor het herhalings-onderwijs, de hoogste klasse eener lagere school of voortgezet onderwijs Abramsz, S. / W. Versluys / 1902-...

268.'t Verteluurtje : vertelselboek voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school Hinse, H. / 4e dr / W. Versluys / 1902

269.Mijne herinneringen uit den Anglo-Boeren-oorlog Viljoen, B.J. / W. Versluys / 1902

270.KoningsrechtPaap, W.A. / W. Versluys / 1901

271.Mijn commando en guerilla commando-leven Warmelo, D.S. van / W. Versluys / 1901

272.In het bosch ; Van vogels, vlinders en bloemen Heimans, E. / W. Versluys / 1901

273.Nieuw leesboek voor de middelklassen der volksschool Stamperius, J. / W. Versluys / 1901-...

274.Een woord over het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid Jungius, Marie / W. Versluys / 1901

275.Binnenlandsche kolonisatie Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1901

276.Multatuli en officiëele bescheiden Douwes Dekker-Hamminck Schepel, M. / W. Versluys / 1901

277.Nieuw leesboek voor de lagere klassen der volksschool Stamperius, J. / W. Versluys / 1900-...

278.Eén moraal voor de twee geslachten ; rede uitgesproken door Savioz Avril de Sainte-Croix / [S.l.] / [1900]

279.Waarvoor werkt gij? : de verovering van het bezit door arbeiders Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1899

280.Overeenkomsten, in strijd met de goede zeden Ley, Jelte Nicolaas van der / W. Versluys / 1899

281.In de duinen ; Van vogels, vlinders en bloemen Heimans, E. / W. Versluys / 1899

282.VerzenJungius, Marie / W. Versluys / 1899

283.Open brief aan de presidente van den Nederlandschen Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening Ortt, Felix / W. Versluys / 1899

284.De praktijk der wet ten aanzien der vrouw Nolst Trenité, J.G.L. / W. Versluys / 1899

285.Besprekingen over industriescholen, gehouden 5 September 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1899

286.Besprekingen over woning-hygiëne, zieken- en wijkverpleging, gehouden op 1 en 2 September 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1899

287.Besprekingen over den maatschappelijken toestand der vrouwen, gehouden 29 en 30 Augustus 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1899

288.Verslagen van de driedaagsche samenkomst, gehouden van 22-24 Augustus 1898 ter bespreking van den arbeid der vrouw op maatschappelijk gebied in onze Indische bezittingen ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1899

289.Onderwijs-congres, gehouden 10-13 Augustus 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid Onderwijs-congres / W. Versluys / 1899

290.Enkele afzonderlijke besprekingen, gehouden op 27 Juli, 6 en 26 Augustus 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1899

291.Vlinderwereld : honderd Nederlandsche vlinders en rupsen Uildriks, F.J. van / W. Versluys / 1899

292.Reflexen : (monologen)Vôtel, Jeanne / W. Versluys / 1898

293.Besprekingen over maatschappelijk werk, gehouden van 19-21 juli 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1898

294.Driedaagsche samenkomst tot bevordering der openbare zedelijkheid, gehouden van 28-30 Juli 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1898

295.Congres voor weezen-opvoeding gehouden van 25-26 Juli 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid Congres voor weezen-opvoeding / W. Versluys / 1898

296.Besprekingen over vakopleiding voor vrouwen, gehouden van 11-14 Juli 1898 ; Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid W. Versluys / 1898

297.Verslagen der congressen bij gelegenheid van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid / W. Versluys / 1898-1899

298.In sloot en plas ; Van vogels, vlinders en bloemen Heimans, E. / Tweede, uitgebreide druk / W. Versluys / 1898

299.Hei en dennen Heimans, E. / W. Versluys / 1897

300.Een betere toekomst Tuuk, Titia van der / W. Versluys / 1897

301.Potgieter's poëzie ; Dl.II: Nalatenschap van den landjonker Hertog, C.H. den / W. Versluys / 1896

302.Onze schoolwandeling : geïllustreerde schetsen uit 't natuurleven voor het vierde leerjaar Teunissen, P. / W. Versluys / 1896-1897

303.Het lied van schijn en weezen ; Eerste boek Eeden, Frederik van / uitgave van W. Versluys / 1895

304.Stelcursus : oefeningen in het mondeling en schriftelijk uitdrukken der gedachte Gaarenstroom, J.H. / W. Versluys / 1895-...

305.Een jongste generatie en de Nieuwe GidsTideman, P. / W. Versluys / 1894

306.De broeders : tragedie van het recht Eeden, Frederik van / W. Versluys / 1894

307.Landbouwflora voor bouw- en weiland : handleiding tot het bepalen van den naam van de gekweekte planten en van de in bouw- en weiland in het wild groeiende planten Heukels, H. / W. Versluys / 1894

308.In de vacantie : een verhaal voor kinderen Vletter, A.C.C. de / W. Versluys / [1893]

309.De kleine Johannes Eeden, Frederik van / Mouton & Co. / [1893]-...

310.Een inleiding tot Vondel Verwey, Albert / W. Versluys / [1893]

311.De zoon van den berenjager May, Carl / W. Versluys / [1892]

312.Schetsen en verhalen uit het leven der dieren : in Azië, Amerika en Australië Bert, Paul / W. Versluys / [1892]

313.Schetsen en verhalen uit het leven der dieren : aan de Noordpool en in Afrika Bert, Paul / W. Versluys / [1892]

314.Het algemeen kiesrecht en wat daarvan weinig verschilt, van meer nabij bekeken Versluys, J. / W. Versluys / 1892

315.Het kiesrecht van Mr. Tak van Poortvliet Versluys, J. / W. Versluys / 1892

316.Noodlottig determinisme : voordracht naar aanleiding van Louis Couperus' 'Eline Vere' en 'Noodlot' Hertog, C.H. den / W. Versluys / 1891

317.Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs Jongejan, W.J. / W. Versluys / 1891-...

318.Frans de Leeuw, of De lotgevallen van een houtschipper Daudet, A. / W. Versluys / [1891]

319.Hollandsche kolonisten in Engeland Martineau, Harriet / W. Versluys / [1891]

320.Door de duisternis, of De verovering van Angola Ker, David / W. Versluys / [1891]

321.Arabische nachtvertellingen König, Alexander / W. Versluys / [1890]

322.De kinderen van het Nieuwe Woud Marryat / W. Versluys / 1890

323.Van den verbranden schouwburg Goes, F. van der / W. Versluys / 1890

324.Arme Nelly Putten-De Wit, T.E. van / W. Versluys / 1890

325.Een kleine garve : schetsen en novellen Peereboom, Jan / W. Versluys / [1890]

326.Brieven van Multatuli : bydragen tot de kennis van zyn leven Multatuli / W. Versluys / 1890-1896

327.Nelly Dickens, Charles / W. Versluys / [1890]

328.Lief en leed in een kostschoolwereld Martineau, Harriet / W. Versluys / [1889]

329.Gevleugelde woorden Versluys, J. / W. Versluys / [1889]

330.Don Quichotte Cervantes Saavedra, Miguel de / W. Versluys / [1888]

331.Dr. Swart Abrahamsz over Multatuli Goes, F. van der / W. Versluys / 1888

332.De vogelvriend Sand, George / W. Versluys / [1888]

333.Nieuwe lessen : leesboekjes voor de lagere klassen der volksschool Veen, J. van / W. Versluys / 1888-..

334.De prins en de schildknaap : een verhaal uit den tijd van den laatsten kruistocht Yonge, Charlotte M. / W. Versluys / [1888]

335.Gullivers reizen naar Lilliput en Brobdingnag Swift, Jonathan / W. Versluys / [1888]

336.Twee jaar voor den mast : een waar verhaal van het matrozenleven op zee Dana, R.H. / W. Versluys / 1888

337.Mijn meening over L. van Deyssels roman "Een liefde" Verwey, Albert / W. Versluys / 1888

338.Uit den riddertijd : middeleeuwsche verhalen Hope, Ascott R. / W. Versluys / [1888]

339.De revisor : blijspel in 5 bedrijven Gogol, Nikolaas / W. Versluys / 1887

340.Winstverzekering Hubregtse, Johannes Cornelis / W. Versluys / 1887

341.Majesteits-schennis : (het geding tegen den heer F. Domela Nieuwenhuis)Goes, F. van der / W. Versluys / 1886

342.Hoe ons land er uitziet : aardrijkskundig leerboekje voor de lagere school Ley, L.A.E. van der / 2e, verm. en verb. dr / W. Versluys / 1885

343.De nadere overeenkomsten van art. 1910 B. W. (contre-lettres) Walig, Jan / W. Versluys / 1885

344.Proeve van een nieuwere levensbeschouwing Versluys, J. / W. Versluys / 1884

345.Nu en vroeger : leesboek over de vaderlandsche geschiedenis Pelt, D. van / W. Versluys / [1883-..]

346.Opvoedkunde voor de lagere school Versluys, J. / W. Versluys / 1883

347.[Abbot, Basedow, Condillac, Erasmus, Mill, Milton, enz.]Versluys, J. / W. Versluys / 1883

348.KantGeluk, J. / W. Versluys / 1883

349.Elisabeth Wolf, geb. BekkerWolff-Bekker, Elisabeth / W. Versluys / 1882

350.Onze taal : taal- en steloefeningen voor de lagere scholen Hertog, C.H. den / W. Versluys / 1882-...

351.Pestalozzi Pestalozzi, J.H. / W. Versluys / 1882

352.Comenius Comenius, ... / W .Versluys / 1882

353.Handleiding bij het eerste teekenonderwijs Versluys, J. / W. Versluys / 1881

354.Perspectief ; Dl. 2 Versluys, J. / W. Versluys / 1881

355.Rabelais Cornette, Arthur / W. Versluys / 1881

356.Marnix van St.-Aldegonde Marnix van St.-Aldegonde, ... / W. Versluys / 1881

357.Montaigne over opvoeding Montaigne, ... / W. Versluys / 1880

358.Eenige bladzijden van Fröbel Fröbel, ... / W. Versluys / 1880

359.Over de studie der talen, enz. Bain, Alex. / W. Versluys / 1879

360.Wenken van verschillende schrijvers Versluys, J. / W. Versluys / 1879

361.Fröbel : (een overzicht van zijn denkbeelden en zijn leermiddelen) W. Versluys / 1879

362.Leerboek der rekenkunde Versluys, J. / 4e verb. dr / W. Versluys / 1878-...

363.Wenken over opvoeding, vooral ten dienste van moeders Versluys, J. / W. Versluys / 1878

364.Over het waarnemen van kinderen Taine, H. / W. Versluys / 1878

365.Over de opvoeding der kinderen Locke, J. / W. Versluys / 1878

366.Over de opvoeding van meisjes Fénélon, ... / W. Versluys / 1878

367.Perspectief Versluys, J. / W. Versluys / 1877-...