Uitgaven Vorsselmans

1.Physiologie van zwangerschap, baring en kraambed. Physiologie van den pasgeborene Hoeven, P.C.T. van der / Koninklijke Bibliotheek / [2019] 

2.Honderd jaar Basiliek H.H. Agatha en Barbara : het jubileumjaar 2012 in beeld Bedaf, Jan / R.K. Parochiebestuur H.H. Agatha en Barbara / juni 2013 

3.Kasteel Boschdal : bolwerk van Beeks verzet : oorlogsgeheim van bezet dorp Maas, Rinie / [Uitgeverij Vorsselmans] / [2013]  

4.Vlissingen : foto van het jaar : 2008/2009/2010 Quelery, Peter de / Vorsselmans / 2011 

5.In het spoor van Piet de Moor : missionaris van het Heilig Hart Wijnen, Kees / s.n.] / 2010

6.Canon van de gemeente Zundert : geschiedenis van Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert in 21 hoofdstukken Nouws, Jack / Vorsselmans / [2009] 

7.100 jaar sport in Etten-Leur Buiks, Frans / Vorsselmans /  2008 

8.Stadshelden ; Het Breda van weleer Maas, Rinie / Vorsselmans / 2008 

9.Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 Broos, Marius / Vorsselmans / [2006-...] 

10.Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 ; Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 Broos, Marius / Vorsselmans / [2006] 

11.Jeugd van Den Hey-Acker, de tuchtschool (1906-2006) Maas, Rinie / Vorsselmans / [2006] 

12.Ter zijde : de eerste afleveringen Bodegom, Jan Willem van / Vorsselmans /   2006 

13.Stap in de voetsporen van jonge Vincent : kinderspeurboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar Brobbel, Bob / s.n.] / [2004] 1

14.Standbeeldje voor stadgenoten : De Bredanaars ; Het Breda van weleer Maas, Rinie / Vorsselmans / 2003 

15.De kleine Vincent van Gogh te Zundert Broek, Harry van den / Vorsselmans / 2003 

16.Het Breda van weleer Maas, Rinie / Vorsselmans / 2002-... 

17.Gouwe gasten, goei volluk : over: Lut de Klepperman, ... Kaatje en Mieke van de Haagdijk : en nog vele verhalen over andere opmerkelijke mensen en bijna vergeten hoeken en straten in het Breda van weleer ; Het Breda van weleer Maas, Rinie / Vorsselmans / 2002 

18.Belaste pleegouders en verscheurde pleegkinderen? : onderzoek naar de wijze waarop pleegouders de opvoedingssituatie beleven en pleegkinderen de relatie met het pleeggezin en het gezin van oorsprong beleven Bastiaensen, Petronella Antoinetta Carolina Maria / s.n.] / 2001 

19.30 jaar ontwerpen Bloemencorso Zundert Broek, Harry van den / Drukkerij/Uitgeverij Vorsselmans b.v. / [1995] 

20.De roep van de Roerdomp : herinneringen aan uitgever Joris Lombaerts Vorsselmans, Jan / De Roerdomp / 1993 

21.De Bredanaar : weekblad Vorsselmans / 1993-... 

22.Van rups tot vlinder Eerbeek, Ton van / De Ballon / 1990 

23.Bonjour, Katrin! : zingen, dansen, leven Valente, Caterina / Vorsselmans / [1989] 

24.Weekblad gemeente Nieuw-Ginneken : gratis huis-aan-huis in Ulvenhout Bavel Galder en Strijbeek Vorsselmans / 1987-... 

25.Weekblad regio Oudenbosch Vorsselmans / 1987-... 

26.De Mark : van oorsprong tot Dintelsas Boer, Dick de / Vorsselmans / 1986

27.Even.. uitblazen : een selectie van 50 columns uit De Stem 1976-1986 Kock, Wim / Vorsselmans i.s.m. De Stem / 1986 

28.De ware kijk op... ; Dl. I: Noyon, het land van Béthune en Frisia : teksten 1-497 Delahaye, Albert / Delahaye / 1984 

29.Markiezaatsbode Vierkant Drukkerij en Stichting d'Uitgeverei / 1984-... 

30.Boomkwekers markt : gratis verspreiding om de 14 dagen bij de boomkwekers, plantenhandelaren, gemeenten, groenvoorzieningsbedrijven, hoveniers en tuincentra Vorsselmans / 1983-1991 

31.Bloemencorso Zundert : een (foto)reportage van een sprookje Kunst, P. / s.n.] / [1981] 

32.Een nieuw geluid : engagement in Vlaams proza Coenjaerts, D. / Nederlandsche Boekhandel /  1980 

33.De Roosendaaler : wekelijkse verspreiding op zondag in Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage en Heerle Vorsselmans / 1985-... 

34.Halt....! Politie : wildstroperij in Nederland Schetters, P. / Vorsselmans /  1979 

35.Land van Playsantië Keersmaekers, August / De Vlijt / [1979] 

36.De gebroeders Hezenmans Hezemans, H. / s.n. / [1978] 

37.De gouden kerken van Zundert en Wernhout Delahaye, Albert / Vorsselmans / 1977 

38.Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregelingen bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1977 Ziekenfondsraad / Ziekenfondsraad / [1976] 

39.Weekblad Oudenbosch, Hoeven, Oud-Gastel, Standdaarbuiten Vorsselmans / 1976-1987 

40.Weekblad voor de gemeente  Rucphen Vorsselmans / 1976-... 

41.Weekblad voor de gemeenten Zundert en Rijsbergen : huis aan huis in de gemeenten Zundert en Rijsbergen Vorsselmans / 1976-... 

42.Over de eendracht tussen Nieuw-Vossemeer en Tholen Delahaye, Albert / Gemeentebestuur / [1974] 

43.Zundert's weekblad : gecombineerde uitgaven van Zundert's weekblad, Rijsbergen's weekblad, De hefboom (gemeente  Rucphen) en De boer, gewestelijk weekblad voor het platteland in de Baronie, Midden- en Westbrabant Vorsselmans / [1972?]-1976 

44.Speciaal onderwijs : tijdschrift voor het katholiek buitengewoon onderwijs Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs / Vorsselmans / 1970-2000 

45.Weekblad Groot Etten-Leur Vorsselmans / 1974?-... 

46.De produktie van salmonella-vrije slachtkuikens experimenteel benaderd Hermans, Kasper Hendrik / s.n.] / 1968 

47.Vraagstukken in de historische geografie van Nederland ; Dl. II: Trajectum Delahaye, Albert / Vorsselmans / 1965 

48.Vraagstukken in de historische geografie van Nederland ; Dl. I: Noviomagus, Dorestadum, Walacria, Batua, Renus Delahaye, Albert / Vorsselmans / 1965 

49.Vraagstukken in de historische geografie van Nederland Delahaye, Albert / Vorsselmans / 1965 

50.Uit het verleden van Zundert en Rijsbergen Kunst, Hub. / s.n.] / [1965] 

51.Was St. Willibrord werkelijk aartsbisschop van Utrecht? Delahaye, Albert / Vorsselmans / [1959] 

52.Tijdschrift voor R.K. buitengewoon onderwijs Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs / HAGA / 1952-1969 

53.Verslag der Zwitserse studiereis, 21 Juli-28 Juli 1951 gehouden na afloop der cursussen vakstudie B.L.O .Christ, G.A.E. / W. Vorsselmans / 1951 

54.De cosmographie van den Anonymus Ravennas : een studie over de bronnen van boek II-V Stolte, Bernardus Hendrikus / Vorsselmans / 1949 

55.Katholieke zorg voor geestelijk afwijkende kinderen in Zwitserland Philippus / Kath. Paedagogische Vereniging / 1949 

56.De dageraad van de emancipatie der katholieken : de Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw Heijden, Marinus Josephus Maria van der / [uitgever niet vastgesteld] / 1947 

57.De vier Nederlandse Knipscheer-familie's Knipscheer, Corn. J. / s.n.] / [ca. 1940] 

58.Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant Vuuren, L. van / [s.n.] / 1939 

59.Pathologie van baring en puerperium. Pathologie van den pasgeborene Hoeven, P.C.T. van der /   s.n.] / 1937 

60.De eugenetische beweging en de algemene zedenleer Bless, H. / Vorsselmans / 1936 

61.Physiologie van zwangerschap, baring en kraambed. Physiologie van den pasgeborene Hoeven, P.C.T. van der /  Electrische Drukkerij Willem Vorsselmans / 1935 

62.Keur of politieverordening van het waterschap "de Gecombineerde Hoevensche Beemden" en verdere wetenswaardigheden voor belanghebbenden en belangstellenden in speciaal westelijk Noord-Brabant's waterschappen Jansen, P.J. / Electrische Drukkerij W. Vorsselmans / [1934] 

63.Inventaris van het oud-archief van het "Zinnelooshuis" te 's-Hertogenbosch Rooij, Henri J.M. van / s.n.] / [1932] 

64.Oudenbosch in verleden en heden : voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St. Bernaarts-abdij bij  Antwerpen Levelt, H. / s.n.] / 1931 

65.Hoeven's goed recht : een gerechtvaardigd streven naar juridische erkenning van hetgeen feitelijk reeds bestaat : de historisch gegroeide plaatselijke eenheid "Hoeven" s.n.] / 1931 

66."Halderberghe" : de historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven : een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft Gemeente Hoeven. Gemeentebestuur / s.n.] / [1931] 

67.Oudenbosch in verleden en heden : voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St. Bernaarts-abdij bij Antwerpen Levelt, H. / s.n.] / 1931 

68."Halderberghe" : de historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven : een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft Gemeente Hoeven. Gemeentebestuur / s.n.] / [1931] 

69.Zundertsche courant : voor Zundert en omstreken Willem Vorsselmans / 193X-1972? 

70.Studie-catalogus : R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breda Vorsselmans / 1926 

71.Pelgrimsboek voor de deelnemers aan de Franciscaansche Bedevaart 25 aug. - 1926 - 11 sept. naar Assisi en Rome : onder leiding der Nederlandsche Minderbr. Capucijnen Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum. Nederlandse provincie / Electrische drukkerij Willem Vorsselmans / [1926] 

72.Het h. kruis- en misoffer Calderon / Vorsselmans / [1925] 

73.Tijdschrift voor R.K. buitengewoon lager onderwijs W. Vorsselmans / 1925-1952 

74.Bijdrage tot de kennis der compensatorische raddraaiing van het oog Houben, Henricus Marcellus / Vorsselmans / 1924 

75.Pathologie van baring en puerperium. Pathologie van den pasgeborene Hoeven, P.C.T. van der /  Willem Vorsselmans / 1923 

76.Pathologie der zwangerschap ; II: De ziekten der zwangerschap Hoeven, P.C.T. van der / Willem Vorsselmans / 1922  

77.Pathologie der zwangerschap ; I: Ziekten en zwangerschap Hoeven, P.C.T. van der /  Willem Vorsselmans / 1921 

78.Pathologie der zwangerschap Hoeven, P.C.T. van der /   Willem Vorsselmans / 1921-1922 

79.Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout Hoeven, Henri van der / Vorsselmans / 1920 

80.Novum Testamentum D.N. Iesu Christi Bodin, E. / Lecoffre / 1918 

81.De H. Bernardus en zijne orde : vooral in Nederland Religieus-priester van het Cistercienser-(Trappisten)-klooster te Zundert, Een / Willem Vorsselmans / 1914 

82.Beknopte inhoud der 15 lessen over boomteelt gegeven volgens den omzendbrief van 28sten februari 1895, volledigd door dien van november 1901 Mestdagh, C. /  de schrijver / 1907 

83.De boer : gewestelijk weekblad voor het platteland in de Baronie Breda Vorsselmans / 1929?-... 84.Het midden : Zevenbergen, Klundert, Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Moerdijk, Noordhoek Vorsselmans / 1958?-...