Uitgaven Vuurbaak

1.Het boek van de twaalf profeten : moed, hoop en vertrouwen voor Gods volk Rijswijk, Marius van / Vuurbaak / [2019]   

2.De omgekeerde wereld van God : verrassende bijbelteksten over het gewone leven Beute, Bram / Vuurbaak / [2019]  

3.Van Rijn en Deniz detectives! Gehrels, Marijke / Vuurbaak / [2019]  

4.Huis van de Vrijmaking : 75 jaar gereformeerd-vrijgemaakt leven in beeld en woord Harinck, George / Vuurbaak / [2019]  

5.Consolidatie en crisis : de Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 Driel, C.M. van / Vuurbaak / 2018 

6.Romeinen : Gods recht geldt voor iedereen Niemeijer, Pieter / Vuurbaak / [2018]  7.Liefdevol in gesprek : 7 lessen uit Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw Waterval, Paul / Vuurbaak / [2018]  

8.De praktijk van de ambten : handboek voor ambtsdragers Assink, Marnix / Nieuwe geactualiseerde editie / De Vuurbaak / [2018]  

9.Dordt400 : 2018/2019 Staaij, Kees van der / Uitgeverij De Vuurbaak / [2018]  

10.De Sionsbende en de vazendief Berg, Rien van den / Vuurbaak / [2018]  

11.Luther voor leken : reformator in een veranderende wereld Hiebsch, Sabine / Vuurbaak / [2018]  12.Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk : bijdrage aan het denken over vrouw en ambt Niemeijer, Pieter /  Vuurbaak / [2018]  

13.Jozef : een slaaf wordt onderkoning Berg, Cees van den / Vuurbaak / [2018]  

14.Ik kies jou : samen in gesprek over de uitverkiezing Meijer, Roel / Vuurbaak / [2018] 

15.Altijd groter : 21 redenen om (niet) in God te geloven Jong, Marinus de / Vuurbaak / [2018]  

16.De Gouden Speld trilogie ; De gouden speld Jonker, Martine / Vuurbaak / [2018] 

17.Verbondsonderwijs : geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985 Spoelstra, Tamme / Vuurbaak / 2017  

18.Holland onder het hakenkruis Prins, Piet / Vuurbaak / [2017] / 

19.De Heer is mijn herder : uit de schatkamer van koning David Célérie, Éric / Vuurbaak / [2017]  

20.Volg Zijn voetstappen : discipelschap vanaf de basis Limboo, Mathusela / Vuurbaak / [2017]  

21.Graag gedaan Kruizinga, Bertha / Vuurbaak / [2017] 

22.Zoek en vind bijbelverhalen ; Jezus bij de mensen Guile, Gill / Uitgeverij De Vuurbaak / [2017]  

23.Verscheurd door trouw : studentenprotest in Kampen in de jaren zestig Schaeffer, Johan / Uitgeverij De Vuurbaak / 2017  

24.Gereformeerde hermeneutiek vandaag : theologische perspectieven Bruijne, Ad de / Vuurbaak / [2017]  

25.Snuf de hond ; Omnibus 3 Prins, Piet / Vuurbaak / [2017]  

26.Op weg naar de nieuwe aarde : zeven bijbelstudies Houtman, Piet / Vuurbaak / [2017]  

27.De kunstenaar Beekhuis, Tirza / Vuurbaak / [2017]  

28.Mijn eigen kleuterbijbel Nothnagel, Juliana / Vuurbaak / [2017]  

29.De schele dominee : de Open Brief van 1966 en de kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken Boer, Erik A. de / Uitgeverij De Vuurbaak / 2016  

30.Snuf de hond ; Omnibus 2 Prins, Piet / Vuurbaak / [2016]  

31.Gideon : met vertrouwen naar de beslissende slag Berg, Cees van den / Vuurbaak / [2016]  

32.Galaten : Christus alleen! Meijer, Roel / Vuurbaak / [2016]  

33.De voorlopers van de revolutie : over het maandblad Voorlopig Dekker, Gerard / Vuurbaak / 2016 

34.Snuf de hond Prins, Piet / Vuurbaak / 2016-... 

35.Snuf de hond ; Omnibus 1 Prins, Piet / Vuurbaak / [2016]  

36.Bonhoeffer : spion, predikant, held Segers, Gert-Jan / Uitgeverij Vuurbaak / 2016 

37.Bonhoeffer voor leken : getuige van een kostbaar evangelie Hertog, Gerard den / Vuurbaak / [2016]  

38.Jeremia : profeet tegen wil en dank Dreschler, Dick / Vuurbaak / [2015]  

39.In het klimaat van het absolute : C. Veenhof (1902-1983) leven en werk Langevelde, Adriaan Pieter van / Uitgeverij De Vuurbaak / [2015] 

40.Gereformeerden onder elkaar : elf opstellen en een preek Aalders, Maarten J. / Vuurbaak / 2015  

41.Naar de overwinning : over de strijd van het geloof : een praktisch bezinningsboek Berg, Cees van den / Vuurbaak / [2015]  

42.Kampvuur : persoonlijke verhalen over kerk en geloof Bakker, Johan / Vuurbaak / [2015] 

43.Oog voor eigenheid : genre als blikrichting voor bijbellezers Wolf, Hans de / Vuurbaak / [2015]  

44.Gereformeerde zending in de 21e eeuw : contextualisatie, elenctiek, oecumenica : artikelen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Kees Haak als docent missiologie aan de Theologische Universiteit KampenGriffioen, Dirk / Vuurbaak / [2015]  

45.Predikanten in de frontlinie : de gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO IIRidderbos, Jan / Vuurbaak / 2015  

46.Ester : een boek vol van de naam van God Grutter, D. / Vuurbaak / [2015]  

47.Ruben & Claudia ; De gouden speld Jonker, Martine / Vuurbaak / [2015]  

48.Proeven van spiritualiteit : bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen Bekkum, Koert van / Vuurbaak / [2014]  

49.Het volk zonder applaus : de receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kring Driel, C.M. van / Vuurbaak / 2014  

50.Voor het hoogste het beste : de Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in  Nederland (1913-1959) Omon, Klazina / Uitgeverij De Vuurbaak / [2014]  

51.De lynx Rechts : 9 voorleesverhalen Peter van Dijk en Linda van den Born Dijk, Peter van / Vuurbaak / [2014]  

52.Ga met God : dagelijks op weg met je schepper : een praktisch bezinningsboek Gunnink, Gerrit /  Vuurbaak / 2014 / 2011 

53.Amos : oordeel over onrecht Niemeijer, Pieter / Vuurbaak / [2014]  

54.Open voor God : Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd Burger, Hans / De Vuurbaak / [2014] 

55.Kolossenzen : Gods mysterie Driest, Alko / Vuurbaak / [2014] 

56.Mijn eerste bijbel Alexander, Pat / Vuurbaak / [2014]  

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66.Thuis in Gods huis : over eigentijds gereformeerd zijn : een praktisch bezinningsboek Gunnink, Gerrit / Vuurbaak / [2013] / 2007 

67.Nieuwe en oude dingen : schatgraven in de Schrift Bekkum, Koert van / Vuurbaak / [2013]  

68. 

69.Morgen doe ik het beter : gids voor gewone christenen Selderhuis, Herman J. /  De Vuurbaak / 2013 

70.De praktijk van het ambt : handreiking aan nieuwe ambtsdragers Assink, Marnix /  De Vuurbaak /  2013 

71. 

72. 

73.De gouden speld Jonker, Martine / Vuurbaak / 2013-... 

74.Samen één : omgaan met verschillen in de kerk : een praktisch bezinningsboek Heij, Dorine / De Vuurbaak /  2013 

75.De jongen en de zee Lucado, Max / Vuurbaak /  2013 

76.Veel te druk! : een (gelukkig) dun boek over een (echt) gigantisch probleem DeYoung, Kevin / De Vuurbaak /   2013 

77. 

78. 

79.David & Mirjam ; De gouden speld Jonker, Martine / De Vuurbaak /  2013 

80.De toekan en de campingkok : 15 voorleesverhalen Dijk, Peter van / Vuurbaak /  2013 

81.Tirza's vrolijke frutselbijbel Beekhuis, Tirza / De Vuurbaak / 2013 

82.Als geen ander : de God van de profeten Kwakkel, Gert / De Vuurbaak /  2013 

83.De doorgaande revolutie : de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in perspectief Dekker, Gerard / De Vuurbaak / 2013 

84.Open en kwetsbaar : christelijk debat over homoseksualiteit  Bruijne, Ad de / Vuurbaak / 2012  

85.Handelingen ; II : werkboek bij Handelingen 13-28 Veelen, M. van / De Vuurbaak /  2012 

86.De praktijk van het ambt : handreiking aan nieuwe ambtsdragers Assink, Marnix / De Vuurbaak /  2012 

87.Wie is die man? : Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw Rijswijk, Marius van / Vuurbaak / 2012 

88.De wereld wordt omgekeerd : culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en  zendingswerkers en de Papoea's van Boven Digoel (1956-1995) Graaf, Gerrit Roelof de / De Vuurbaak / 2012 

89.Een handjevol verkenners? : het Hersteld Verband opnieuw bekeken Aalders, Maarten J. / De Vuurbaak / 2012 

90.In liefde en trouw? : een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1 Loon, Maarten van / Vuurbaak /  2012 

91.Vier vrienden op Overlaar ; Vier vrienden-serie Prins, Piet /  De Vuurbaak / 2012 

92.God overwint : over liefde, hel en hemel Galli, Mark / De Vuurbaak /   2012 

93. 

94.175 jaar Afscheiding van 1834 Harinck, George / Vuurbaak / 2012 

95. 

96.Job : waar is de Vader? Bondt, Henk / Vuurbaak / 2011 

97.Ga met God : dagelijks op weg met je schepper : praktisch bezinningsboek Gunnink, Gerrit / Vuurbaak /  2011 

98.Rinder en Joris gaan spioneren ; De Kanjers Morren, Liesbeth / Vuurbaak / 2011 

99.Vier vrienden en de Grauwe Griezel ; Vier vrienden-serie Prins, Piet /  Vuurbaak / 2011 

100. 

101.Snuf de hond Prins, Piet /   Vuurbaak / 2011 

102.Kerkscheuring in oorlogstijd : oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht Berkelaar, Wim / Vuurbaak / 2011 

103.Brieven van een scepticus : een zoon schrijft met zijn ongelovige vader Boyd, Gregory A. /   Vuurbaak / 2011 

104.De Kanjers Morren, Liesbeth / Vuurbaak / 2011-... 

105.Als vrouwen het Woord doen : over schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen Klinker-De Klerck, Myriam / De Vuurbaak / 2011 

106.De bijbelse missie : Gods opdracht voor zijn kinderen Wright, Christopher J.H. / Vuurbaak /  2011 

107.Psalmen : in het licht van het Nieuwe Testament Grutter, D. / Vuurbaak /  2011 

108.Vier vrienden op het speurderspad ; Vier vrienden-serie Prins, Piet /   Vuurbaak / 2011 

109.Rinder en Joris maken plannen ; De Kanjers Morren, Liesbeth / Vuurbaak /  2011 

110.Het credo van Jezus : veertigdagenboek McKnight, Scot / De Vuurbaak / 2011

 111. 

112.Pieter Jongeling : boegbeeld van de vrijgemaakte wereld Harinck, George / Vuurbaak / 2011 

113.In den beginne en verder : een bijbels-theologische reflectie op de schepping Kwakkel, G. / De Vuurbaak /  2011 

114.Deuteronomium : Mozes' preek met het oog op de toekomst Dreschler, Dick / Vuurbaak /  2011 

115.A spiritual invasion? : Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom Harinck, George / Vuurbaak / 2010 

116.Mijne reis naar Amerika Bavinck, Herman /  De Vuurbaak / 2010 

117.Over dopen Verbree, Adrian /   De Vuurbaak / 2010

 118.Openbaring ; I: Bijbelstudie over Openbaring 1-11 Hempenius, E.J. /  Vuurbaak / 2010 

119.De gouden wissel Visser, Rob / Vuurbaak /   2010 

120.Snuf en de IJsvogel Prins, Piet /   Vuurbaak / 2010 

121.Snuf en het spookslot Prins, Piet /  Vuurbaak / 2010 

122.Later als ik oma ben Born, Linda van den / Vuurbaak /   2010 

123.Vertelling van de drie bomen : een volksverhaal Berg, Rien van den / De Vuurbaak / 2010 

124.Levend geloof : bijbelstudie over de brief van Jakobus Nieland-van Veen, E. /  Vuurbaak / 2010 

125.Efeze Driest, A.H. /  Vuurbaak / 2010 

126.Woorden van waarde ; [1]: Bijbelse kernbegrippen Reitsema, A.O. /   Vuurbaak / 2010

 127.Johannes : het evangelie van de adelaar Veelen, M. van / Vuurbaak / 2010 

128.Openbaring ; II: Bijbelstudie over Openbaring 12-22 Hempenius, E.J. /   Vuurbaak / 2010 

129.Van zending naar oecumene : vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 Harinck, George / De Vuurbaak / 2010 

130. 

131.Gewantrouwd gereformeerd : het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944) Driel, C.M. van / Vuurbaak / 2010 

132.Volg mij : hoe jij (net als Petrus) leert evangeliseren Wierenga, Peter / De Vuurbaak /   2010 

133.De kerk die leeft : vijf pijlers van een gezonde gemeente Kamsteeg, Aad / De Vuurbaak / 2010 

134.Mijn eerste bijbelverhalen Dowley, Tim / Vuurbaak / 2010 

135.Filippenzen : altijd dicht bij Christus Heij, Rutger / Vuurbaak / 2010 

136.Doe iets! : een bevrijdende visie op de wil van God DeYoung, Kevin / De Vuurbaak /   2010 

137.De God die ik niet begrijp : over lastige geloofskwesties Wright, Christopher J.H. / De Vuurbaak / 2010 

138.Daan en Sietze vechten voor de vrijheid ; Daan en Sietze-serie Prins, Piet /  De Vuurbaak / 2010  

139. 

140. 

141.Het grote vragenboek over geloof Hollis, Gill / Vuurbaak /  2010 

142.Hooglied voor liefhebbers Verbree, Adrian / Vuurbaak /  2009 

143.Daan en Sietze duiken onder ; Daan en Sietze-serie Prins, Piet / Vuurbaak / 2009 

144.Als handen van de pottenbakker : pastoraat en identiteitsvorming : 10 jaar Gereformeerd Studentenpastoraat Zwolle Troost, Philip / Vuurbaak /  2009 

145.Vernieuwd leven : wat er gebeurt als we worden wedergeboren Piper, John / De Vuurbaak / 2009 

146.Vooral de liefde : een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties Gunnink, Gerrit / De Vuurbaak /  2009 

147.Stofgoud : schatgraven in de Bijbel Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2009 

148.Kerken onderweg : geschiedenis van kerken in Nederland Middelkoop, H.A.C. van / De Vuurbaak /  2009 

149. 

150.Daan en Sietze helpen de verzetsgroep ; Daan en Sietze-serie Prins, Piet /  Vuurbaak / 2009 

151.Omgaan met lijden Leest, C. van der / Vuurbaak /  2009 

152.Verbonden met God : over ons dagelijks gebed Leest, C. van der / Vuurbaak / 2009 

153.Zonder twijfel : Pieter Jongeling (1909-1985), journalist, politicus en Prins Veenhof, Herman / Vuurbaak /  2009 

154.Daniël : profeet voor vriend en vijand Griffioen, Dirk / Vuurbaak / 2009 

155.Pasen in Jerusalem Rock, Lois / De Vuurbaak /   2009 

156.Het grote bijbelvragenboek Wright, Sally Ann / Vuurbaak /   2009 

157.Lieveheersbeesten : dieren in de bijbel Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2009 

158.Over dopen Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2009 

159.Christenen voor Israël? : verantwoording van een politieke keus Douma, Jochem / De Vuurbaak /  2008 

160.De dochter van Jefta : roman Feuchtwanger, Lion / Vuurbaak /   2008 

161.Bevrijdingspastoraat Kamp, Peter van de / Vuurbaak /  2008 

162.Tussen hoofd en hart : geloofsbeleving onder gereformeerde studenten Kruizinga, Renske / Vuurbaak /  2008 

163.Het Gutenberg complot : historische roman Born, Christoph / De Vuurbaak /   2008 

164.Zeg nu zelf : 20 lessen over geloven ; Dl. 3 : uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 8-24 Slob-van der Lugt, Annemiek / Vuurbaak /  2008 

165.Zeg nu zelf : 20 lessen over geloven ; Dl. 2 : uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 34-52 Slob-van der Lugt, Annemiek / Vuurbaak /   2008 

166.Zeg nu zelf : 20 lessen over geloven ; Dl. 1 : uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 1-7 en 25-33 Slob-van der Lugt, Annemiek / Vuurbaak /  2008 

167.Zeg nu zelf : 20 lessen over geloven Slob-van der Lugt, Annemiek / Vuurbaak / 2008 

168.Kerst in Betlehem Rock, Lois / De Vuurbaak /  2008 

169.Vier wijzen op reis Joslin, Mary / De Vuurbaak /  2008 

170.De houtsnijder en de reis van de beeldjes Jonker, Martine / Vuurbaak /  2008 

171.De motorolifant en andere dieren op rijm Zuiderveld, Rikkert / De Vuurbaak /  2008 

172.Brieven aan een atheïst Robertson, David / Vuurbaak /  2008 

173.Het teken van de uil Koesveld, Henk / Vuurbaak /   2008 

174.Handelingen ; I : werkboek bij Handelingen 1-12 Veelen, M. van / Vuurbaak /  2008 

175.Handelingen Veelen, M. van / Vuurbaak / 2008-2012 

176.Nannerl, de zus van Mozart : historische roman Moser, Nancy / Vuurbaak /  2008 

177.Waldi : de stinkwants ; Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak /   2008 

178.Snuf en de geheime schuilplaats Prins, Piet /  De Vuurbaak / [2008] 

179.Snuf de hond Prins, Piet /   De Vuurbaak / 2008 

180.'Niets is overbodig, niets is toevallig' : leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983)Harinck, George / De Vuurbaak / 2008 

181.Van alle tijden Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak / 2008 

182.Snuf en de verre voetreis Prins, Piet /   De Vuurbaak / [2008] 

183.Rowan : een verhaal uit de middeleeuwen Koesveld, Henk /  De Vuurbaak / [2008] 

184.Snuf en de zwarte toren Prins, Piet /  De Vuurbaak / [2008] 

185.Belijden= boekje Dokus / De Vuurbaak / 2008

 186.Naar een nieuwe tempel : bijbelstudie over Ezra Berg, C. van den / De Vuurbaak / 2008 

187.Het geheim van Agrippina : intriges in het Romeinse Keulen : historische roman Sabel, Rolf D. / Uitgeverij De Vuurbaak /   2007 

188.Psalmen voor ogen ; Dl. 1 Verbree, Adrian / De Vuurbaak / 2007 

189.Psalmen voor ogen Verbree, Adrian / De Vuurbaak / 2007-... 

190.Genesis lezen Longman, Tremper / De Vuurbaak / 2007 

191.100 bijbelverhalen voor jou Wilkinson, Bruce / De Vuurbaak / 2007 

192.Sam : vrolijke verhalen Geuze, Sophia / De Vuurbaak /   2007

 193.Verhalen van Jezus Williams, Margaret / De Vuurbaak / 2007-... 

194.Engelen : verhalen uit de bijbel Joslin, Mary / De Vuurbaak /  2007

 195.Hanna's kerstverhaal Bateson-Hill, Margaret / De Vuurbaak /   2007 

196.Flo : de liegende vlieg ; Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak /  2007 

197.Nee tegen Karl Barth? : een historisch-theologische terugblik Barkema, René / Uitgeverij De Vuurbaak / 2007 

198.Thuis in Gods huis : over eigentijds gereformeerd zijn : een praktisch bezinningsboek Gunnink, Gerrit / De Vuurbaak  / 2007 

199.Wambo : omnibus Prins, Piet / De Vuurbaak / 2007 

200.Billy : de bengelbij ; Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak /  2007  

201.Benjamin Beer zegt: sorry Freedman, Claire / De Vuurbaak  /2007 

202.De vader die bleef wachten ; Verhalen van Jezus Williams, Margaret / De Vuurbaak /  2007 

203.De vriendelijke vreemdeling ; Verhalen van Jezus Williams, Margaret / De Vuurbaak /  2007 

204.De herder die op zoek ging ; Verhalen van Jezus Williams, Margaret / De Vuurbaak /  2007 

205.De twee huizenbouwers ; Verhalen van Jezus Williams, Margaret / De Vuurbaak /   2007 

206.Wanneer vielen de muren omver? : en nog meer bijbelverhalen Wright, Sally Ann / De Vuurbaak /  2007 

207.Waarom zongen de engelen? : en nog meer bijbelverhalen Wright, Sally Ann / De Vuurbaak /  2007 

208.'Ik keek mijn ogen uit' : herinneringen van dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952 Vries, W.G. de / De Vuurbaak / 2007 

209.Johannes : het evangelie van de adelaar Veelen, M. van / De Vuurbaak / 2007 

210.Bij heldere hemel : nieuwe lichtflitsen Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2007 

211.Nabije naasten : kerken actief in lokaal diaconaat Hoek-Burgerhart, Elise van / De Vuurbaak / 2007 

212.Vrijgemaakte vreemdelingen : visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin Velde, Mees te / De Vuurbaak /  2007 

213.Levend water : gereformeerd debat over charismatische vernieuwing Boer, E.A. de / De Vuurbaak / 2007 

214.Kleine zebra House, Catherine / De Vuurbaak /   2007 

215.Kleine olifant House, Catherine / De Vuurbaak /   2007 

216.Geloofwaardig opvoeden : op zoek naar richting en ruimte Laar-Jochemsen, Tirza van / De Vuurbaak / 2006 

217.Billy : de bengelbij ; Krummel serie Schmidt, Troy / De Vuurbaak /   2006 

218.Het geheim van de tempelridder Koesveld, Henk / De Vuurbaak /   2006 

219.Miljoenenbuit op Malta ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   2006 

220.Dietrich Bonhoeffer : de uitdaging van zijn leven en werk voor nu Hertog, G.C. den / De Vuurbaak /  2006 

221.Snuf en de jacht op Vliegende Volckert Prins, Piet /  De Vuurbaak / 2006 

222.Snuf en de verborgen schat Prins, Piet / De Vuurbaak / 2006 

223.Ex cathedra : columns Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2006 

224.Flo : de liegende vlieg ; Krummel serie Schmidt, Troy / De Vuurbaak / 2006 

225.Webster : de bange spin ; Krummel serie Schmidt, Troy / De Vuurbaak /  2006 

226.Krummel : een heel gewone rups ; Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak /   2006 

227.Ongekend : over eenzaamheid Blok-den Hollander, M.J. / De Vuurbaak / 2006 

228.Hemel en hel Schipper, Roland / De Vuurbaak /  2006 

229.Van start : belijdenisgeschenk voor jou Nieland-van Veen, Emmy / De Vuurbaak /  2006 

230.Perfect mysterie: 3 in Eén Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak / 2006 

231.Bonaire, een verloren droom : roman Oeveren, Dorothée van / De Vuurbaak /   2006 

232.Tijd voor genade Johnson, Terry L. / De Vuurbaak / 2006 

233.Gelukkig gereformeerd!Klapwijk, Jasper / De Vuurbaak /  2006

234.The shock of your life Holloway, Adrian /   De Vuurbaak / [2006] 

235.Het feest van Pasen Doyle, Christopher / De Vuurbaak /  2006 

236.Geestrijk leven Boer, Erik de / De Vuurbaak /  2006 

237.Wat haalde de prinses uit het water? en nog meer bijbelverhalen Wright, Sally Ann / De Vuurbaak /   2006 

238.Wie bouwde de ark? en nog meer bijbelverhalen Wright, Sally Ann / De Vuurbaak / 2006 

239.Zij aan zij : pleidooi voor een vrouwelijk ambt in de kerk Boer, E.A. de / De Vuurbaak /  2006 

240.Ontmoetingen met Herman Bavinck Harinck, George / De Vuurbaak / 2006 

241.Aftershock Holloway, Adrian / De Vuurbaak /  2005 

242.Jibbe wil naar de tandarts Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2005 

243. 

244. 

245.Op zoek in de Bijbel! : Oude en Nieuwe Testament Mortensen, Carl Anker / De Vuurbaak / 2005 

246.Webster : de bange spin ; Krummel serie Schmidt, Troy / De Vuurbaak /  2005 

247.Prediker in beeld Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2005 

248.Een hoed voor Iwan Lucado, Max / De Vuurbaak / 2005 

249.Mijn eigen boek met gebeden Freedman, Claire / De Vuurbaak /   2005 

250.Verslag van Peter Visser : Jezus zoals ik hem meemaakte Overeem, Hetty / De Vuurbaak /   2005 

251.Holwerda herdacht : bijdragen over leven en werk van Benne Holwerda (1909-1952) Harinck, George / De Vuurbaak / 2005 

252.Dieven in de school ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 2005 

253.Ontdekt ; Verloren vrijheid Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   2005 

254.Steeds dichterbij ; Dl. 4 Veltkamp, Jolanda / De Vuurbaak /  2005  

255.Geniet van het leven! : Prediker Berg, Henk van den / De Vuurbaak /  2005 

256.De kleurvogel Koesveld, Henk / De Vuurbaak / 2005 

257.Wapens in de winternacht : een Zuid-Hollands dorp in bezettingstijd Prins, Piet /   De Vuurbaak / [2005] 

258.Hoezo extra? : Nou, mag het misschien wat meer zijn als het gaat om wat jij God belooft, en om jouw toewijding aan Hem? Ja, dit boek gaat over jou en jouw mogelijkheden om te gaan voor God! Roosenbrand, Jan-Willem / De Vuurbaak / 2005 

259.Holland onder het hakenkruis Prins, Piet /   De Vuurbaak / 2005 

260.In nacht en stormgebruis Prins, Piet / De Vuurbaak / [2005]  

261.De Koninklijke Weg : een vertelling Gosker, Ewoud / De Vuurbaak / 2005 

262.Het paasverhaal Rock, Lois / De Vuurbaak / 2005 

263.Hosea : een vreemde liefde Messelink, H.J. / De Vuurbaak /   2005 

264.Dit is mijn passie : hartstocht voor God Kamsteeg, Aad / De Vuurbaak /  2005 

265.Tussen lijdelijkheid en verzet : gereformeerden in bezettingstijd Harinck, George / De Vuurbaak / 2005 

266.EST Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2005 

267.Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak / 2004-... 

268.Hoogtijd voor de Bijbel Beute, A.W. / De Vuurbaak /  2004 

269.Ontsnapt ; Verloren vrijheid Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2004 

270.Zondag, heerlijke dag Boer, E.A. de / De Vuurbaak /  2004 

271.De geboorte van Jezus Jeffs, Stephanie / De Vuurbaak /  2004 

272.Krummel : een heel gewone rups ; Krummel serie Lucado, Max / De Vuurbaak / 2004  

273.De wereld een dorp : over globalisering Dees, A. / De Vuurbaak /  2004 

274.Mijn bijbeltje Reeves, Eira / De Vuurbaak /  2004 

275.Verzamelde werken ; 1917-1919 Schilder, K. / De Vuurbaak / 2004 

276.Het kerstverhaal Rock, Lois / De Vuurbaak /  2004 

277.Het woord vooraf Brink, Egbert /  De Vuurbaak /   2004 

278. 

279.Ontvoerd ; Verloren vrijheid Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   2004 

280.Verloren vrijheid Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 2004-... 

281.De Omegaschuilplaats ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2004 

282.Gereformeerde theologie vandaag: orientatie en verantwoording Bruijne, A.L.Th. de / De Vuurbaak /   2004 

283.Bijbelvertellingen Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2004 

284.Zoektocht naar ruimte : gebedstekst van moderne devoten, gereformeerde preek over bekering en samenleving, reformatorisch gesprek over kerkelijke eenheid Pol, Frank van der / De Vuurbaak /  2004 

285.Spraakmakende Spreuken Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2004 

286.Hij begon : momenten uit Genesis Luth, Elbart C. /  De Vuurbaak / [2004] 

287.Je groeit in liefde Baas, Jetze / Herz. uitg / De Vuurbaak / 2004 

288.Ezechiël : bijbelstudie Verbree, Adrian / De Vuurbaak / 2004 

289.Een theologenleven in woelige tijden Arntzen, M.J. / De Vuurbaak / 2004 

290.Woorden van waarde ; II : kernbegrippen van het geloof Brink, Egbert / De Vuurbaak /   2004 

291. 

292.Meer dan genoeg : het verlangen naar meer van de Geest Benthem, Hans van / De Vuurbaak /  2004 

293.Buiten het boekje : columns Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2004 

294.Jeugdbibliant : 320 vragen veel spelvarianten Koning, Jan de / De Vuurbaak / 2004 

295. 

296.Oma gevraagd! Dees, Nettie / De Vuurbaak /   2003 

297.Wonderlijk gewoon : profeten en profetie in het Oude Testament Kwakkel, G. / De Vuurbaak / 2003 

298.Afrekening in Normandië ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2003 

299.Snuf en de luchtpostbrief Prins, Piet  De Vuurbaak / [2003] 

300.Floors gouden vingers Verbree, Adrian / De Vuurbaak / 2003 

301.Boudin : de nar van Monnikenrede Koesveld, Henk / De Vuurbaak /  2003 

302.Onwijs rijk : bijbelstudie over de eerste brief aan de Korintiërs Gunnink, Gerrit / De Vuurbaak / 2003 

303.Openbaring ; II: Bijbelstudie over Openbaring 12-22 Hempenius, E.J. / De Vuurbaak /  2003 

304.Uitgesproken! : vitaal geloven vandaag Brink, Egbert / De Vuurbaak / 2003 

305.Want de geest spreekt alle talen : multicultureel kerk-zijn in de 21ste eeuw Deetman, W.J. / De Vuurbaak /  2003 

306.Hardop geloven Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak / 2003 

307.Lichtflitsen : energie voor de christen Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2003 

308.Steeds dichterbij ; Dl. 3 Poortinga, A. / De Vuurbaak /  2003

 309.Terreur op de Ararat ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 2003 

310.De Geest verandert mensen : bijbelstudies over de vruchten van het geloof Grutter, D. / De Vuurbaak /  2003 

311.Alles of niets : opstellen over K. Schilder Harinck, George / De Vuurbaak / 2003 

312.Ontvoering op Urk ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   2002 

313.Jouw bijbelverhalen Jeffs, Stephanie / De Vuurbaak /  2002 

314.U bent bij me Huisman, Jetty / De Vuurbaak /  2002 

315.Onze Vader in de hemel Huisman, Jetty / De Vuurbaak  2002 

316.De liefde blijft Huisman, Jetty / De Vuurbaak /   2002 

317.Maak je geen zorgen Huisman, Jetty / De Vuurbaak /  2002 

318.Haggai, Zacharia, Maleachi : drie profeten rond de tweede tempel Wolf, Joh. de / De Vuurbaak /   2002 

319.Drie brieven van Johannes Roosenbrand, Jan-Willem / De Vuurbaak /   2002 

320.Grasduinen in de nieuwe economie : uitdagingen in de netwerksamenleving Balkenende, J.P. / De Vuurbaak /  2002 

321.Het verhaal van drie bomen Hunt, Angela Elwell / De Vuurbaak /  2002 

322.Judith en de eilanddieven Verbree, Adrian / De Vuurbaak /   2002 

323.De bijbel open over vrijen : over seksualiteit en huwelijksvoorbereiding Boer, E.A. de / De Vuurbaak /  2002 

324.Tijd voor de eeuwigheid : de techniek staat voor iets Vlot, Ad / De Vuurbaak / 2002 

325.Inspirerend leiderschap Dekker, W. / De Vuurbaak / 2002 

326.Israëls twaalftal : bijbelstudie compact over Genesis 49 Drost, H. / De Vuurbaak /  2002 

327.De verborgen mayatempel ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2002 

328.Ruth Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak  / 2002 

329.Verkering Vries, K. de /  De Vuurbaak / [2002] 

330.Voor de duvel niet bang : columns Verbree, Adrian / De Vuurbaak /  2002 

331.Bijbelvertelboek Rock, Lois / De Vuurbaak /  2002 

332.Ruth Ophoff, Jaap / De Vuurbaak /   2002 333.Ester Poortinga, P. / De Vuurbaak /   2002 

334.Morgen doe ik het beter : gids voor gewone christenen Selderhuis, Herman J. / De Vuurbaak /   2002 

335.Engelen Timmerman, R. / De Vuurbaak /  2002 

336.Hoe de wereld begon ; Mijn eerste bijbeltje Box, Su / De Vuurbaak /   2001 

337.Dappere David ; Mijn eerste bijbeltje Box, Su / De Vuurbaak / 2001 

338.De ark van Noach ; Mijn eerste bijbeltje Box, Su / De Vuurbaak /  2001 

339.Mijn eerste bijbeltje Box, Su / De Vuurbaak / 2001-... 

340.Het kindje Jezus ; Mijn eerste bijbeltje Box, Su / De Vuurbaak / 2001 

341.Dichter bij God ; Ik leer God kennen! Gorrell, Nancy / De Vuurbaak /  2001 

342.Verzamelde werken ; 1944-1945 Schilder, K. / De Vuurbaak / 2001 

343.... en verhindert ze niet : gezin en geloofsopvoeding Algra, H. / De Vuurbaak /  2001 

344. 

345. 

346.Ik geloof en beleid ; Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet Hoekzema, M.E. / De Vuurbaak /  2001 

347.Ik geloof en beleid ; Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten Folkers, H. / De Vuurbaak / 2001 

348.Snuf en de verre voetreis Prins, Piet /   De Vuurbaak / [2001] 

349.God laat zich kennen  Zuijlekom, A.J. van / De Vuurbaak /   2001 

350.Openbaring ; I: Bijbelstudie over Openbaring 1-11 Hempenius, E.J. / De Vuurbaak /   2001 

351.Openbaring Hempenius, E.J. / De Vuurbaak / 2001-... 

352.De kwestie-Geelkerken : een terugblik na 75 jaar Harinck, George / De Vuurbaak / 2001 

353.Naar een nieuwe kerkbijbel : een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling Room, Henk / De Vuurbaak /  2001 

354.Het geheim van de Libries ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2001 

355.Vakantie! Houwelingen, Frans van / De Vuurbaak /  2001 

356.The shock of your life Holloway, Adrian / De Vuurbaak /   2001 

357.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 1B Folkers, H. /  De Vuurbaak / 2001 

358.Harry Potter: een uitgelezen kans Houghton, John / De Vuurbaak /  2001 

359.Het mysterie van Paaseiland ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2001 

360.De scheepskist van de kaper Koesveld, Henk / De Vuurbaak /  2001 

361.Uit dankbaarheid leven : de tien geboden en het Onze Vader volgens de Heidelbergse catechismus : zondag 34-52 Bijl, C. / De Vuurbaak /  2001 

362.Vertrouwelijk : tips van vrouw tot vrouw Heil, Ruth / De Vuurbaak / 2001 

363.Naar een nieuw Jeruzalem : bijbelstudie over Nehemia Berg, C. van den / De Vuurbaak /  2001 

364.Brieven van een scepticus : een zoon schrijft met zijn ongelovige vader Boyd, Gregory A. / De Vuurbaak /  2001 

365.Steeds dichterbij ; Dl. 2 Stouw-Lengkeek, E.G. van der / De Vuurbaak /   2001 

366.Geld speelt een rol : de financiering van het christelijke gezin Doek, A. / De Vuurbaak /  2000 

367.Noodlanding Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2000 

368.Wie is mijn God? ; Ik leer God kennen! Gorrell, Nancy / De Vuurbaak / 2000 

369.Ik leer God kennen! Gorrell, Nancy / De Vuurbaak / 2000-... 

370.Samen opvoeden : bijbels dagboek voor ouders Grutter, D. / De Vuurbaak /   2000 

371.Sterke verhalen OT Maclean, Ruth / De Vuurbaak / [2000] 

372.Dat er goede schoolmeesters zijn : ontstaan en ontwikkeling van het gereformeerde kweekschoolonderwijs Bakker, Niek A. / De Vuurbaak / 2000 

373.Hij begon : enkele momenten uit Genesis Luth, Elbart C. / De Vuurbaak /  2000 

374.Geloven in zekerheid? : gereformeerd geloven in een postmoderne tijd Bekkum, Koert van / De Vuurbaak / . 2000 

375.Gijzeling op Pampus ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  2000 

376.Snuf en de jacht op Vliegende Volckert Prins, Piet /  De Vuurbaak / [2000] 

377.Delen in eenheid : omgaan met verschillen in de kerk Deursen, A.Th. van / De Vuurbaak / 2000 

378.Ben ik wel uitverkoren? Westerink, H. / De Vuurbaak / 2000 

379.Begrijp je doop... en wees gered : een serie preken over het gereformeerde doopsformulier Hulst, Fred van / De Vuurbaak / 2000 

380.Paulus' brief aan de Filippenzen Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak / 2000 

381.De koning van Boedapest ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   2000 

382.De witte kiezel : jeugdroman Houwelingen, Frans van / De Vuurbaak /   2000  

383

384.Bruggen slaan : communicatie van het evangelie in een postmoderne tijd Dekker, W. / De Vuurbaak / 1999 

385.Noeri ; Het teken van de duif Buitendijk, Ben / De Vuurbaak / 1999 

386.Samen in de kerk : liturgie voor kinderen uitgelegd Heer-de Jong, Anje de / De Vuurbaak / 1999 

387.Snuf en het spookslot Prins, Piet /  De Vuurbaak / [1999] 

388.Bidden : waarom als God alles al weet? Kelly, Douglas F. / De Vuurbaak / 1999 

389.Levend geloof : bijbelstudie over de brief van Jakobus Nieland-van Veen, E. / De Vuurbaak / 1999 

390.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 6 Folkers, H. / De Vuurbaak /  1999 

391.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 6 Folkers, H. / De Vuurbaak / 1999 

392. 

393.Het ontstaan van Israël : de geschiedenis van het Oude Testament Glashouwer, W.J.J. / De Vuurbaak [etc.] / 1999 

394.De ontvoerde professor ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1999 

395.Vrouw en kerk Hoogland, J. / De Vuurbaak / 1999 

396.De burger in beeld : een christelijke visie op overheid, individu en samenleving Janssens, Rienk / De Vuurbaak / 1999 

397.Efeze Driest, A.H. / De Vuurbaak / 1999 

398.De omgekeerde wereld Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1999 

399.Samen op weg naar de bruiloft : bijbels dagboek over verkering en verloving Grutter, D. / De Vuurbaak / 1999 

400.Vergeven Timmerman, R. / De Vuurbaak /  1999 

401.De bron van ons geloof : de werking van de Geest volgens de Heidelbergse Catechismus : zondag 25-33 Bijl, C. / De Vuurbaak / 1999 

402.Wat je doet Messelink, H.J. / De Vuurbaak / 1999 

403.Sterke verhalen Maclean, Ruth / De Vuurbaak /  1999 

404.Depressie en geloof Essen, A.A. van / De Vuurbaak / 1999 

405.Mijn eerste gebedjes Box, Su / De Vuurbaak / 1999 

406.Ieder zijn dagelijks brood : aspecten van de sociale zekerheid Boerma, W. / De Vuurbaak / 1999 

407.Rapporten deputaten Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1999] 

408.Schaakspel in de wildernis ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1999 

409.Met een knipoog van Ted Houwelingen, Frans van / De Vuurbaak / 1999 

410.Steeds dichterbij ; Dl. 1 ; Serie: Dagboek voor jou. Wordt gevolgd door: Steeds dichterbij : deel 2.Olijve, H. / De Vuurbaak /  1999 

411.Steeds dichterbij ; Dagboek voor jou De Vuurbaak / 1998-... 

412.De achilleshiel van het calvinisme Hulst, Fred van / De Vuurbaak / 1998 

413.Rapporten deputaten Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1998] 

414.Rapport deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1998] 

415.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 1b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1998 

416.Politiek en nieuwe media : de rol van de overheid ten aanzien van informatie- en communicatietechnologie Karssenberg, P. / De Vuurbaak / 1998 

417.De vergeten strijd van '45-'50 Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1998 

418.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 1b Folkers, H. /  De Vuurbaak / 1998 

419.Avontuur op Terschelling ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1998 

420.Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus Greijdanus, Seakle / De Vuurbaak / 1998 

421.Koninklijk perspectief geboden : teruggevonden bijbelse vroomheid door Johannes Oecolampadius ingezet als wegwijzer voor reformatie Bouma, T.D. / De Vuurbaak / 1998 

422.Onze gemeente in opbouw : praktische bijbelstudies Veen, B. van / De Vuurbaak / 1998 

423.Job : (zes preken) Benthem, J. van / De Vuurbaak / 1998 

424.De houten speelbal : avonturen in de middeleeuwen Koesveld, Henk / De Vuurbaak / 1998 

425. 

426.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 3b Folkers, H. / De Vuurbaak / [1998] 

427.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 2a Folkers, H. / De Vuurbaak / [1998] 

428.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 4b Folkers, H. /  De Vuurbaak / [1998] 

429.Homofilie en christen zijn Balk-Karssenberg, Afke / De Vuurbaak / 1998 

430.Eenmaal gedoopt : spiritualiteit van de doop Laan, Peter H. van der / De Vuurbaak / 1998 

431.Liedjes van licht Dijkhuizen, Aly / De Vuurbaak / 1998 

432.Mijne reis naar Amerika Bavinck, H. / De Vuurbaak / 1998 

433.De kluizen van de Titanic ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1998 

434.Kerk zijn in de grote stad Dekker, W. / De Vuurbaak / 1998 

435.Liefde voor het leven : een eerlijk boek over seks & liefde Aranza, Jacob / De Vuurbaak / 1998 

436.Bijbelstudie Hempenius, E.J. / De Vuurbaak / 1998 

437.Houvast en troost : de kern van het geloof volgens de Heidelbergse Catechismus : zondag 1-7 Bijl, C. / De Vuurbaak / 1998 

438.Het Amersfoorts congres van 1948 Harinck, George / De Vuurbaak / 1998 

439.Horen, zien en schrijven : gereformeerde ochtendkrant voor christelijk Nederland Hulst, B.M. van / De Vuurbaak /   1998 

440.Mijn eerste bijbel Alexander, Pat / De Vuurbaak /  1998 

441.Licht op liturgie : toelichting op de besluiten van de Generale Synode van Berkel en Rodenrijs-1996 over de eredienst Deputaten Eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland / De Vuurbaak / [1998] 

442.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 3a Folkers, H. /  De Vuurbaak / 1998 

443.Islam, bedreiging en uitdaging Graaff, L.W. de / De Vuurbaak / 1998 

444.Verzamelde werken ; 1942-1944 Schilder, K. / De Vuurbaak /  1998 445.Ouder en wijzer Schaafsma, H.R. / De Vuurbaak / 1998 

446.Het raadsel van de blauwe vaten ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1997 

447.Werken aan eenheid Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland / De Vuurbaak /  1997 

448. 

449.Liefdewerk oud papier? : aspecten van het vrijwilligerswerk Kooij, A. / De Vuurbaak /  1997 

450.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 1a Folkers, H. /  De Vuurbaak / 1997 

451.Patatje oorlog Houwelingen, Frans van / De Vuurbaak / 1997 

452.De offersteen ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1997 

453.Vasten Roosenbrand, Jan-Willem / De Vuurbaak / 1997 

454.'Het leven gaat verder...' : over sterven, begraven en daarna Werner, Gn. / De Vuurbaak / 1997 

455.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 4a  Folkers, H. /  De Vuurbaak / 1997 

456.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 2b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1997 

457.Het GPV in de gemeenteraad : uitgangspunten, regelingen en praktisch functioneren ; Dl. 2: beleidsterreinen Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1997 

458.Als vrouwen kiezen Jong, Idske de / De Vuurbaak / 1997 

459.God woont in je hart De Vuurbaak / 1997-... 

460.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 1a Folkers, H. /   De Vuurbaak / 1997 

461.God woont in je hart ; Tweede deel Hagg, R. / De Vuurbaak / 1997 

462.Opdat zij allen een zijn : geestelijke groei en de eenheid van de kerk Boer, E.A. de / De Vuurbaak /  1997 

463.De gouden najaarslaan : dagboek voor ouderen Grutter, D. / De Vuurbaak /  1997 

464.Marjelles vlucht Baron-Janssen, Ineke / De Vuurbaak / 1997 

465.Zicht op een spoor van licht : bijbelse vroomheid in 'duistere middeleeuwen' op aanwijzing van Jacobus Faber Stapulensis Bouma, T.D. / De Vuurbaak /  1997 

466.Achter het witte gordijn : actuele preken over de tabernakel Troost, Ph. / De Vuurbaak /   1997 

467.Ik kom van ver : een persoonlijk verhaal over incestverwerking en therapie Zee, Inez van der / De Vuurbaak / 1997 

468.God woont in je hart ; Eerste deel Messelink, H.J. / De Vuurbaak /  1997 

469.Vrede en veiligheid in een veranderend Europa Hoksbergen, L.G. / De Vuurbaak / 1997 

470.De stress de baas? : over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten Leest, C. van der / Vuurbaak / 1997 

471.Kerkgroei... graag?! Haak, C.J. / De Vuurbaak / 1997 

472.Woorden van waarde De Vuurbaak / 1996-... 

473.Woorden van waarde ; [1] : Bijbelse kernbegrippen Reitsema, A.O. / De Vuurbaak /  1996 

474.Kerstvertellingen Rietema-Hofman, Alice / De Vuurbaak / 1996 

475.Lied in de nacht Campen, Coosje van / De Vuurbaak / 1996 

476.Dooie vliegen, frisse lucht Selderhuis, H.J. / De Vuurbaak /  1996 

477.Integratie als uitdaging : overheid en etnische minderheden Bronswijk, H.A. / De Vuurbaak / 1996 

478.Weet ik veel? : 1500 vragen, veel spelvarianten Koning, Jan de / De Vuurbaak /   1996 

479.Gelukkig is het land : naar een gemotiveerde samenleving Kuiper, R. / Buijten & Schipperheijn / 1996 

480.Jacht op de verdwenen buit ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1996 

481.De zwarte kaproenen : spanning in de middeleeuwen Koesveld, Henk / De Vuurbaak / 1996 

482.Huwen en houden : lees- en werkboek voor een huwelijkscursus Dam, H.P. / De Vuurbaak /  1996 

483.Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1996-... 

484.Goudkoorts aan de Nijl ; Logboek Lammers Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1996 

485.Lange nachten Houwelingen, Frans van / De Vuurbaak / 1996 

486.Toch vrede in je tranen? Werner, Gn. / De Vuurbaak /   1996 

487.Antwoord uit het verleden : praktische kerkgeschiedenis Modderman, A. / De Vuurbaak / 1996 

488.Het GPV in de gemeenteraad : uitgangspunten, regelingen en praktisch functioneren Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1996-1997 

489.God woont bij zijn volk ; Tweede deel Kleingeld, M. / De Vuurbaak /  1996 

490.De gerechtigheid van Abram : exegese van Genesis 15 : 6 Kwakkel, G. / De Vuurbaak / 1996 

491.De kleine profeet : onze Pieter had kanker Hordijk-van der Wielen, Tettie / De Vuurbaak / 1996 

492.Het GPV in de gemeenteraad : uitgangspunten, regelingen en praktisch functioneren ; Dl. 1 Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1996 

493.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 5b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1996 

494.De schepping in schone handen Brink, G. van den / De Vuurbaak /   1996 

495.Uitzien naar Jezus Wesseling, J. / De Vuurbaak / 1996 

496.Rapporten Deputaten Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1996 

497.Rapporten Deputaten aangepaste kerkdiensten ; -diaconale zaken ; -radio-/tv-uitzending kerkdiensten ; -Hoge Overheid ; -kerkelijke archieven en documentatie ; -doven/slechthorenden Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1996 

498.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 5b Folkers, H. / De Vuurbaak /  1996 

499.In volle rechten : dagboek voor belijdende leden Grutter, D. / De Vuurbaak /   1996 

500.Moraal is niet neutraal : christelijk geloof en politieke keuzes Poelman, A.H. / De Vuurbaak / 1996 

501.Straks gaan ze de deur uit : geloofsopvoeding van het oudere kind Bakker-Huizinga, Willy / De Vuurbaak /  1996 

502.Dit grote verhaal : Paulus over de grote gevolgen van Pasen Gunnink, G. / De Vuurbaak /   1996 

503.Jozua en Richteren : het beloofde land, een bedreigd bezit Wolf, Joh. de / De Vuurbaak /   1996 

504. 

505.God woont bij zijn volk De Vuurbaak / 1995-...  

506.Rapport deputaten kerkelijke eenheid : algemeen deel Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / Vuurbaak /   1995 

507.Gods liedboek voor zijn volk : over het lezen en zingen van de Psalmen Kwakkel, G. / De Vuurbaak / 1991 [i.e. 1995] 

508.Rapport Deputaten gesprek met Christelijke Gereformeerde Kerken ; Dl. I Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1995 

509.Bibliant : 1650 vragen, veel spelvarianten Koning, Jan de / De Vuurbaak /  1995 

510.Rapport studiedeputaten eredienst Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / 1995 

511.Waarom? Leef je als kind van God, Daarom! Ellen, Dick / De Vuurbaak /   1995 

512.Rapporten Deputaten ad art. 19 K.O. ; -bijbelvertaling ; -geestelijke verzorging militairen ; -steunverlening evangelisatiewerk ; -oprichting IRTT Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1995 

513.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1995 

514.Hoeksteen of sluitpost? : over de positie van het gezin in het overheidsbeleid Meijer, W.I. / De Vuurbaak / 1995 

515.Apologetisch motief Veling, K. / De Vuurbaak / 1995 

516.David, Calvijn en ik : ervaren geloof in de Psalmen Selderhuis, H.J. / De Vuurbaak /  1995 

517.God woont bij zijn volk ; Eerste deel Stouw-Lengkeek, E.G. van der / De Vuurbaak / 1995 

518.De wereld van Cornelis Jetses Niemeijer, Jan A. / Callenbach /  1995 

519.Srebrenica : oorlogsdagboek van Piet Hein Both Veenhof, Herman / De Vuurbaak / 1995 

520.Spokenjacht per helikopter ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1995 

521.Rapport Deputaten gesprek met Christelijke Gereformeerde Kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / 1995-... 

522.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 2 Boer, R. de /  De Vuurbaak / 1995 

523.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 3 Boer, R. de /  De Vuurbaak / 1995 

524.Rapport Deputaten gesprek met Christelijke Gereformeerde Kerken ; Dl. II: Toeëigening in het geding: nota over de toeëigening van het heil Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1995 

525.Rapport Deputaten echtscheidingszaken  Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1995 

526.Verzamelde werken ; 1940-1941 Schilder, K. / De Vuurbaak /  1995 

527.Verzamelde werken Schilder, K. / De Vuurbaak /  1995-  2004

528.Samenwonen verplicht : aanzet voor een regeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen Bos, E. / De Vuurbaak / 1995 

529.De hel van Tjideng : herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45 Stouw-Lengkeek, Elise G. van der / De Vuurbaak / 1995 

530.Amerikaanse Afscheidings-theologen over verbond en doop : rede Faber, J. / De Vuurbaak / 1995 

531.Open voor elkaar : over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap Westerink, H. / De Vuurbaak /   1995 

532.Op weg naar de bevrijding Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1995 

533.Conflicthantering Borgdorff-Hendriks, J.C.P. / De Vuurbaak / 1995 

534.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 5a Folkers, H. / De Vuurbaak / 1995 

535.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 5a Folkers, H. / De Vuurbaak /  1995 

536.Toeval of leiding Driest, A.H. / De Vuurbaak / 1995 

537.Praktijkschets liturgie Oosterhuis, Thijs / De Vuurbaak /  1995 

538.Jesaja, de Redder komt : bijbelstudie over Jesaja 40-66 Dam, H.P. / De Vuurbaak / 1995 

539.Samen stil voor God : bijbels dagboek voor gehuwden Grutter, D. / De Vuurbaak /   1995 

540.Een losprijs voor velen : bijbelstudie over het evangelie naar Marcus Buitendijk, B.C. / De Vuurbaak / 1995 

541.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool. Handleidingen ; Jaargroep 4 Jong, Dick de / De Vuurbaak /   1994 

542.Op reis met God De Vuurbaak / 1994-... 

543.Dagboek voor jou ; Thema 1 De Vuurbaak / 1994-... 

544.Toekomst voor gereformeerde organisaties De Vuurbaak / 1994-1995 

545.De Nederlandse Geloofsbelijdenis Jong, J.M. de / De Vuurbaak / 1994 

546.Hij is God Roosenbrand, J.W. / De Vuurbaak / 1994 

547.Het hart van God : 10 preken Smit, H.J.D. / De Vuurbaak /   1994 

548.De Nederlandse Geloofsbelijdenis ; 1 : toelichting op artikel 1-19 Jong, J.M. de / De Vuurbaak / 1994 

549.1944 en vervolgens : tien maal over vijftig jaar Vrijmaking Harinck, G. / De Vuurbaak /  1994 

550.Historisch perspectief : wereldgeschiedenis van de 20e eeuw ; Boek II: 1945-heden Knigge, J. /   De Vuurbaak / 1994 

551.Op reis met God ; Tweede deel Kruiger, J.P. / De Vuurbaak /   1994 

552.Holland onder het hakenkruis : omnibus Prins, Piet / De Vuurbaak / 1994 

553.In nacht en stormgebruis Prins, Piet /  De Vuurbaak / 1994 

554.Rowan : een verhaal uit de middeleeuwen Koesveld, Henk / De Vuurbaak / 1994 

555.Doe je mee in dankbaarheid? Visser-Oostdijk, Inge de / De Vuurbaak /  1994 

556.Vrijmaking, Wederkeer : vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht, 1944-1994 Deddens, D. / De Vuurbaak / 1994 

557.Kees & Co : 20 bekende boeken besproken Werkman, Hans / De Vuurbaak /  1994 

558.De zonde uit beeld : bijbels schuldbesef en modern levensgevoel Maris, J.W. / De Vuurbaak /   1994 

559.Brandalarm in de nacht ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1994 

560.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool. Werkboeken ; Jaargroep 4 Jong, Dick de / De Vuurbaak / [1994] 

561.'t Mooiste voor je kind : geloofsopvoeding van het jonge kind tot twaalf jaar Bakker-Huizinga, Willy / De Vuurbaak /   1994 

562.Leven met God : bijbels leesboek voor jongeren Timmerman, R. /  De Vuurbaak / 1994

563.Toekomst voor gereformeerde organisaties ; [1] Huygen, J. / De Vuurbaak /  1994 

564.Dagboek voor jou De Vuurbaak / 1994-...  

565.Op reis met God ; Eerste deel Keuning, A. / De Vuurbaak /   1994 

566.Buitenlanders als buren : over christelijke naastenliefde en vreemdelingenbeleid Graaff, L.W. de / De Vuurbaak /  1994 

567.Burgers van twee koninkrijken Vries, J.P. de / De Vuurbaak / 1994 

568.Leer ons U kennen : dagboek voor jongeren Berg, C. van den / De Vuurbaak /  1994 

569.Verkering Vries, K. de / De Vuurbaak / 1994 

570.Bekering Boer, E.A. de / De Vuurbaak / 1994 

571.Sleutelen aan het staatsbestel Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1994 

572.Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis ; Dl. II Bos, C.G. / De Vuurbaak / 1994 

573.Open je hart Brink-Blijdorp, Mieke / De Vuurbaak /  1994 

574.Nooit te oud... : ouderen naast jongeren in kerk en maatschappij André, J.J. / De Vuurbaak /  1994 

575.Jona, profeet van God : bijbelstudie over het boek Jona Room, H.J. / De Vuurbaak /  1994 

576.Geloof je 't zelf? Wisse, A.P. / De Vuurbaak /   1994 

577.De Koninklijke Weg : een vertelling Gosker, Ewoud / De Vuurbaak /  1994 

578.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool. Handleidingen ; Jaargroep 3 Jong, Dick de / Uitgeverij De Vuurbaak / [1993] / 1993 

579.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool ; Handleidingen De Vuurbaak / 1993-... 

580.Aanvullend rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken ; Aanvullend rapport Deputaten ad art. 19 Kerkorde Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1993 

581.Perspectief voor jongeren : overheid en jeugdbeleid  Boer, R. de / De Vuurbaak / 1993 

582.Snuf en het spookslot Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1993] 

583.Vrouwenstemrecht in de kerk : besluittekst en commissierapport van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Ommen 1993 Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1993

584.Mens, waar ben je? : Lucas' ontmaskering van de godsverduistering Gunnink, G. / De Vuurbaak / 1993  

585.Vraagtekens : vragen over bijbel, geloof en kerk Zwikstra-de Weger, M.J.A. / De Vuurbaak / 1993 

586.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool. Werkboeken ; Jaargroep 3 Jong, Dick de / De Vuurbaak / [1993] 

587.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool ; Werkboeken De Vuurbaak / 1993-... 

588.Levend water : bijbelonderwijs voor de basisschool De Vuurbaak / 1993-... 

589.Door de geest bewogen : evangeliseren : persoonlijk, als gemeente, in de wereld Ruijter, C.J. de / De Vuurbaak / 1993 

590.New Age Stouw, Elise G. van der / De Vuurbaak / 1993 

591.Gemeenteopbouw ; 4: Handreiking voor een gemeente-werkplan Velde, M. te / De Vuurbaak  /1993 

592.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 2 Boer, R. de /  De Vuurbaak / 1993 

593.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 3 Boer, R. de /  De Vuurbaak / 1993 

594.Visioenen op Patmos : beknopte bijbelstudies over de Openbaring van Johannes Bremmer, R.H. /   De Vuurbaak / 1993 

595.Autodiefstal per computer ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /   1993 

596.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 4b Folkers, H. / De Vuurbaak /  1993 

597.Zorg verzekerd? : over keuzen in de gezondheidszorg Dijk, E.P. van / De Vuurbaak / 1993 

598.Gemeenteopbouw ; 3: Methodisch beleid ontwikkelen in de christelijke gemeente Velde, M. te / De Vuurbaak /  1993 

599.Gezin 2000: dynamiek of dynamiet? Bruggen, J. van / De Vuurbaak /  1993 

600.Vertel het aan de mensen : evangeliseren als levensstijl Borgdorff, J. / De Vuurbaak /  1993 

601.Levensbeschouwing en management Tijssen, F.H. / De Vuurbaak /  1993 

602.Zit jij d'r mee? Westerink, H. / De Vuurbaak / 1993 

603.Dag school! Oostra, Henk / De Vuurbaak / 1993 

604.De gemeente in : de Bijbel over onze omgang vandaag Kamsteeg, Aad / De Vuurbaak /   1993 

605.De Driehoek in relatie : kerk, overheid en gereformeerde hulpverlening Brand-Koolen, M.J.M. / De Vuurbaak /  1993 

606.Het leerambt niet verspelen! : de uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord Trimp, C. / De Vuurbaak /  1993 

607.Je groeit samen op Baas, Jetze / De Vuurbaak /  1993 

608.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 4b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1993 

609.Sport Feijen, A.P. / De Vuurbaak / 1993 

610.Proces om de volken ; Dl. 2: Bijbelstudie over hoofdstuk 15 t/m 28 van het boek Handelingen der Apostelen Berg, C. van den / De Vuurbaak / 1993 

611. 

612.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / 1992 

613.Rapport Deputaten-curatoren Theologische Universiteit. Rapport Deputaten-curatoren Missiologische opleiding Schelling, P. / De Vuurbaak /  1992 

614.Rapporten Deputaten: -diaconale zaken, -kerkelijke archieven en documentatie, -radio-/tv-uitz. kerkdiensten, -Hoge Overheid, -ad art. 19 Kerkorde Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1992 

615.Rapporten Deputaten: -ad art. 19 Kerkorde, -doven/slechthorenden, -geestelijke verzorging militairen, -bijbelvertaling Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1992 

616.Rapport Deputaten Christelijke Gereformeerde Kerken ; Rapport Deputaten kerkelijke eenheid De Vuurbaak /  1992 

617.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken ; Dl. II: Onbekrompen delen: materiële hulpverlening aan buitenlandse kerken Hendriks, A.J. / De Vuurbaak /  1992 

618.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken ; Dl. I Brandes, M. / De Vuurbaak /   1992  

619.Ontwikkelingssamenwerking: een burgerzaak Douma, J. / De Vuurbaak / 1992 

620.Hollen en stilstaan : verantwoorde tijdsbesteding Geest, K. van den / De Vuurbaak /  1992 

621.Het leven is één : het ontstaan van het Gereformeerd Politiek Verbond, vrucht van reformatie in de kerk Vries, J.P. de / De Vuurbaak / 1992 

622.Middenin de eindstrijd : een praktische uitleg van Openbaring Boersma, Tj. / De Vuurbaak /  1992 

623.Vrede door vrijspraak : bijbelstudie over de brief van Paulus aan de christenen in Rome Gunnink, G. / De Vuurbaak /  1992 

624.De tempelbouwers : roman Westerink, H. / De Vuurbaak /  1992 

625.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 4a Folkers, H. / De Vuurbaak / 1992 

626.Kerkroof in Maastricht ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1992 

627.Algemeen betwijfeld? : een weerwoord aan Kuitert Douma, J. / De Vuurbaak / 1992 

628.Zo zijn we niet getrouwd : over de registratie van niet-huwelijkse samenlevingsvormen Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1992 

629.Als moeilijkheden problemen worden : uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van De Driehoek Dijkema, T. / De Vuurbaak / 1992 

630.Hoe staan wij ervoor? : actualiteit van het gereformeerd belijden Kamphuis, J. / De Vuurbaak /   1992 

631. 

632.Vechten met je tranen : rouwverwerking, verdriet en troost Werner, Gn. / De Vuurbaak / 1992 

633.Een zoon! Marklew, Gilly / De Vuurbaak /   1992 

634.Een dochter! Marklew, Gilly / De Vuurbaak  /  1992 

635.Diakonie in verleden en heden Harinck, G. / De Vuurbaak / 1992 

636.Gemeenteopbouw ; 2: Bijbelse basisprincipes voor het functioneren van de christelijke gemeente Velde, M. te / De Vuurbaak / 1992 

637.Eeuwig leven : over het bijbelse toekomstbeeld Timmerman, R. / De Vuurbaak /   1992 

638.Samen geloven, samen belijden : Toelichting op: Dordtse Leerregels, Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van Athanasius Sliggers, M.H. /   De Vuurbaak / 1992  

639.Erfenis uit Indonesië ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1992 

640.Leren geloven : een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis Bijl, C. /   De Vuurbaak / 1992 

641.Leer ons bidden : dagboek  Berg, C. van den / De Vuurbaak /   1992 

642.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 4a Folkers, H. / De Vuurbaak / 1992 

643.Vereniging in wederkeer : opstellen over de Vereniging van 1892 Deddens, D. / De Vuurbaak / 1992 

644.Vuurproeven : over literatuur Bakker, Sybe / De Vuurbaak /   1992 

645.Gemeenteopbouw ; 1: Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente Velde, M. te / De Vuurbaak /  1992 

646.Gemeenteopbouw Velde, M. te / De Vuurbaak / 1992-1993 

647.Van kind tot kind : over godsdienstige opvoeding Oostdijk, Inge / De Vuurbaak / 1992 

648.De kleine profeten : bijbelstudies Hosea - Maleachi Lok, P. /   De Vuurbaak / 1992 

649.Zelfstandig worden Horst, W.C. van der / De Vuurbaak /   1992 

650.Laat niet als dank... : van natuurmandaat tot milieubeheer Huygen, J. / De Vuurbaak / 1992 

651.Beterschap beloofd : bijbels spreken over ziekte Harmannij, K. / De Vuurbaak /   1992 

652.

653. 

654.Een zelfstandige overheid in een sterke samenleving Dijkstra, P. / De Vuurbaak / 1991 

655.Albert krijgt de beeldbuiskolder Bower, Tom / De Vuurbaak /  1991 

656.Sprekende beelden : bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus Trimp, P.J. /   De Vuurbaak / 1990 i.e. 1991] 

657.Rechtspraak binnen bereik : kanttekeningen bij een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie Bos, E. / De Vuurbaak / 1991 

658.Conflict op conflict : een christelijke visie op het wereldnieuws Kamsteeg, A. / De Vuurbaak / [1991] 

659.Smokkel op het IJsselmeer ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1991 

660.Dagboek van een overval ; Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak /  1991 

661.Chris en Jorieke Wiersema, Bert / De Vuurbaak / 1991-... 

662.Nederlandse levensstijl en taal in het verenigende Europa Verbrugh, A.J. / De Vuurbaak / 1991 

663.Ook voor dominee moet je leren Steeg, J. van der / De Vuurbaak / [1991] 

664.Historisch perspectief : wereldgeschiedenis van de 20e eeuw ; Boek II: 1945-heden Knigge, J. /   De Vuurbaak / 1991 

665.Onder de indruk : jongerendagboek Oostdijk, Inge / De Vuurbaak / 1991 

666.De schatbewaarder van het Schenge-eiland Kuijt, Evert / De Banier /   1991 

667.Als iemand bij u ziek is... Baak, L.C. / De Vuurbaak /   1991 

668.Duistere Middeleeuwen in het licht : kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen, een aanbeveling voor wie de Reformatie zijn toegedaan Pol, F. van der / De Vuurbaak /   1991 

669. 

670.Anne-Jan zit in de knoei Stafford, Tim / De Vuurbaak /   1991 

671.Het Hooglied : een geschenk Boven-Boonstra, Lies / De Vuurbaak /  1991 

672.Christelijke politiek in een geseculariseerd Nederland Hirsch Ballin, E.M.H. / De Vuurbaak / 1991 

673.Stefan durft alles Vann, Donna Reid / De Vuurbaak /  1991 

674.Je groeit in liefde Baas, Jetze / De Vuurbaak /  1991 

675.De Schotse kerkgeschiedenis Werner, Gn. / De Vuurbaak /   1991 

676.Het spreekt niet vanzelf Leest, C. van der / De Vuurbaak /   1991 

677.Geroepen als Matteüs Coenraads, Theo / De Vuurbaak /   1991 

678.Kan jou 't schelen Wisse, A.P. / De Vuurbaak /   1991 

679.Ik ga slapen ik ben moe! IJtsma-Wildeman, Imka / De Vuurbaak /   1991 

680.De taken verdeeld... : gezin en werk in de jaren '90 Lenting, J. / De Vuurbaak /  1991 

681.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 3b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1990 

682. 

683.Met al de heiligen : liturgie in hemel en op aarde ; III: 'Zijn gemeenschap': de gereformeerde liturgie Rongen, G. van / De Vuurbaak /  1990 

684.Boeken vrienden : 25 jaar gereformeerde uitgeverij Ma zelf / De Vuurbaak /  1990 

685.Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis ; I Bos, C.G. / De Vuurbaak / 1990  

686.Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis Bos, C.G. / De Vuurbaak / 1990-1994 

687.Acta actueel : G.S. Leeuwarden 1990 Boiten, H.J. / De Vuurbaak / 1990 

688.Verkeer in beweging : overheid en mobiliteit Bezemer, J. / De Vuurbaak / 1990 

689.Zondagsrust : de overheid en het vierde gebod Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1990 

690.Sociaal economische bezinning : 'n ontwikkeling Vogelaar, N. / De Vuurbaak / 1990 

691. 

692 

693.Historisch perspectief : wereldgeschiedenis van de 20e eeuw ; B. I: 1900-1945 Knigge, J. /  De Vuurbaak / 1990 

694.Roberto en de fontein van het licht Vann, Donna Reid / De Vuurbaak /  1990 

695.Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Leeuwarden 1990 Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / 1990 

696.Wat geven wij de jongeren mee? Horst, W.C. van der / De Vuurbaak /   1990 

697.Antwoord op je doop : een woord ter overdenking aan allen die Heilig Avondmaal gaan vierenDeddens, K. /  De Vuurbaak / [1990]

698.Aanvullend rapport Deputaten: betrekkingen met de buitenlandse kerken : Christelijke Gereformeerde Kerken ; Rapport Classis 's-Gravenhage inzake biddagen Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1990] 

699.Zeg je 't mee in geloof? Visser-Oostdijk, Inge de / De Vuurbaak /   1990 

700.Ex-cellentie Meinders, P.R. / De Vuurbaak /  1990 

701.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs ; Dl. 4 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /  1990 

702.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleidingen ; Dl. 4 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /  1990 

703.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 3 Folkers, H. / De Vuurbaak / 1990 

704.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 3a Folkers, H. / De Vuurbaak /  1990 

705.De gemeenschap der heiligen Dronkers, J.J. / De Vuurbaak /   1990 

706.De Heilige GeestGeest, K. van den / De Vuurbaak /   1990

707.K. Schilder : aspecten van zijn werk Douma, J. / De Vuurbaak / 1990 

708.Uitgekozen! : de bijbel over vragen rond de uitverkiezing Kwakkel, G. / De Vuurbaak /   1990 

709.Onderwijs gelokaliseerd : provinciaal en gemeentelijk onderwijsbeleid Dijksterhuis, W.H.K. / De Vuurbaak / 1990 

710.Rapport Deputaten-curatoren Theologische Universiteit ; Rapport Deputaten-curatoren Missiologische Opleiding Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1990] 

711.Rapporten Deputaten kerkelijke archieven en documentatie ; -radio- en tv-uitzending kerkdiensten ; -correspondentie Hoge Overheid ; -Christelijke Gereformeerde Kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1990] 

712.Floor helpt Joep : lees-kleur-boek Boon, Gerard / De Vuurbaak /  1990 

713.Boek werken : 24 literatuurbesprekingen over J. Bernlef, Frans Kellendonk, Harry Mulisch, Brigitte Raskin, Jan Siebelink e.a. Werkman, Hans / De Vuurbaak /   1990 

714.Henk is mijn vriend Vries, Peter de / De Vuurbaak /  1990 

715.Het lied van Willibrord Gerkema, Sietsche / De Vuurbaak /   1990 

716.Occultisme Drost, H. / De Vuurbaak /   1990 

717.Belijdenissen Laan, P.H. van der / De Vuurbaak /  1990 

718.Met al de heiligen : liturgie in hemel en op aarde ; Eerste boek Rongen, G. van / De Vuurbaak /   1990 

719.Met al de heiligen : liturgie in hemel en op aarde Rongen, G. van / De Vuurbaak / 1990-... 

720.Wegwijs in de kerkorde : zoals die is vastgesteld door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 te Groningen-Zuid Harmannij, K. / De Vuurbaak  / 1990 

721.Sprekende beelden : bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus Trimp, P.J. / De Vuurbaak /  1990 

722. 

723. 

724.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak  /  1989 

725.Rapport Deputaten bijbelvertaling ; Rapport Deputaten ad art. 19 Kerkorde Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1989 

726.Rapport Deputaten voor diakonale zaken ; Rapport Deputaten geestelijke verzorging van militairen ; Rapport Deputaten afkoopregeling overheid Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /   1989 

727.Klank en weerklank : door prediking tot geloofservaring Trimp, C. / De Vuurbaak / 1989 

728.Wat is hierop uw antwoord? : over de eredienst, liturgische formulieren en gebeden Sliggers, M.H. / De Vuurbaak /  1989 

729.Floor de poes : lees-kleur-boek Boon, Gerard / De Vuurbaak   1989 

730.Gereformeerde gemeenteopbouw : een eerste koersbepaling voor een nieuw theologisch vak Velde, M. te / De Vuurbaak / 1989 

731.Mensenrechten wereldwijd : een gereformeerde politieke visie Bos, E. / De Vuurbaak / 1989 

732.Bijbelstudie in de gemeente Boiten, H.J. / De Vuurbaak /   1989 

733.Samen werken aan ontwikkeling Bruggen, G. van / De Vuurbaak /   1989 

734.Twijfel : over aanvechting van ons geloof Westerink, H. / De Vuurbaak /   1989 

735.De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69 ; Dl. II: Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland Wesseling, J. / De Vuurbaak /  1989 

736.Wat het geloof verwacht : het apostolicum volgens de Heidelbergse Catechismus : zondag 8-24 Bijl, C. / De Vuurbaak / 1989 

737.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleidingen ; Dl. 3 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /   1989  

738.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs ; Dl. 3 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /   1989 

739.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 2b Folkers, H. / De Vuurbaak /   1989 

740.Een vaste burcht : basisboek voor de politiek van het GPV Haasdijk, Th. / De Vuurbaak / 1989 

741.Dienstvaardig ; II: De werkwijze van ouderlingen en diakenen Leest, C. van der / De Vuurbaak /  1989 

742.Schaduwen van het licht : bijbelstudie over het boek Leviticus Wolf, Joh. de / De Vuurbaak /  1989 

743.Bid je mee tot onze Vader?   Oostdijk, Inge / De Vuurbaak /  1989  

744.Snuf en de verborgen schat Prins, Piet /  De Vuurbaak / [1989] 

745.Vier vrienden op het speurderspad ; Vier vrienden-serie Prins, Piet /  De Vuurbaak / [1989] 

746.Nederland in Europa : deelstaat of vrij koninkrijk Middelkoop, E. van / De Vuurbaak /  1988 

747.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 2b Folkers, H. / De Vuurbaak /  1988 

748.Bewoonbaar en betaalbaar : volkshuisvesting en overheidsbeleid Blokland, J. / De Vuurbaak / 1988 

749.Jack en Sheltie ; Sheltie-serie Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

750.Sheltie en de smokkelaars ; Sheltie-serie Prins, Piet / De Vuurbaak / [1988] 

751.Snuf de hond Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

752.Snuf en de IJsvogel Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

753.Snuf en de zwarte toren Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

754.Je mag het geloven Westerink, H. / De Vuurbaak /   1988 

755.Avondmaalgangers Gosker, Ewoud / De Vuurbaak /   1988 756.Ethiek in bedrijf Vogelaar, N. / De Vuurbaak  / 1988 

757.De bijbel: een open boek? Leest, C. van der /  De Vuurbaak /   1988 

758.De brief aan de Hebreeën Blok, M.J.C. / De Vuurbaak / [1988] 

759.Wat is christelijke vrijheid? Gunnink, G. / De Vuurbaak /  1988 

760.Je mag er zijn Oostdijk, Inge / De Vuurbaak /  1988 

761.Maar één keer jong : de Tien Geboden door Spreuken belicht Blok, M.J.C. / De Vuurbaak / 1988 

762.Snuf en de verre voetreis Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

763.In gesprek : ontmoetingen tussen Nederlands gereformeerden en (vrijgemaakt) gereformeerden Hoksbergen, H. / De Vuurbaak /  1988  

764.Thuis in de kerk Messelink, H.J. / De Vuurbaak /  1988 

765.Wambo de jonge Papoea ; Wambo-serie Prins, Piet /  De Vuurbaak / [1988] 

766.Snuf en de geheime schuilplaats Prins, Piet /  De Vuurbaak /  1988 

767.Daan en Sietze helpen de verzetsgroep ; Daan en Sietze-serie Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1988] 

768.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen. Tekstboeken ; 1: Kennismaking met de kerkgeschiedenis Steeg, J. van der / De Vuurbaak /  1988 

769.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 2a  Folkers, H. / De Vuurbaak /  1988  

770.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 2a Folkers, H. / De Vuurbaak / 1988 

771.Een koninklijke opdracht : nieuwe ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg; ethische, medische en juridische beschouwingen Berg, H. van den / De Vuurbaak /  1988 

772.Zaaien op dankdag : opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente Kooij, A. / De Vuurbaak /  1988 

773.Ouderdom verplicht : overheid en burgers in een vergrijzende samenleving Berg, D.J. v.d. / De Vuurbaak / 1988 

774.Hoe depressief is de blijmoedige Christen? Los, P. / De Vuurbaak /  1988 

775.Verantwoorde gezinsvorming Bruggen, G. van /   De Vuurbaak / [1988] 

776.Roep mij aan : over de praktijk van ons bidden Westerink, H. /  De Vuurbaak / [1988] 

777.Een vrije kerk, een vrije staat Vries, J.P. de / De Vuurbaak / 1988 

778.Anthony Brummelkamp (1811-1888) Velde, Melis te / De Vuurbaak / 1988 

779.Verantwoorde hoop : christelijke apologetiek in een hellenistische wereld Meijer, J.A. / De Vuurbaak /  1988 

780.Klare taal : de duidelijkheid van de Schrift Kamphuis, B. / De Vuurbaak /  1988 

781.Geen eigenmachtige uitlegging : moderne hermeneutiek en de omgang met de bijbel Veling, K. / De Vuurbaak /  1988   

782.Het Hooglied : de koning te rijk Ohmann, H.M. / De Vuurbaak /  1988 

783.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen. Tekstboeken ; 2: Achttien eeuwen kerkgeschiedenis na Pinksteren : jaargroep 7 Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1988 

784.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen. Onderwijzersboeken ; Dl. 1 en 2 Steeg, J. van der / De Vuurbaak /  1988 

785.In duplo : twee rapporten, twee besluiten, twee brieven : de Generale Synode van Spakenburg-Noord 1987 over contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de zaak 'Grootegast' Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1988 

786.Acta actueel : G.S. Spakenburg-Noord 1987 Lok, P. / De Vuurbaak / 1988 

787.Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Spakenburg-Noord 1987 Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1988  

788.Carla : vijftien jaar en zwanger Wisse, A.P. / De Vuurbaak /  1988 

789.In goede banen : vier opstellen over leidinggeven Leeuw, G.H. de / De Vuurbaak /  1988 

790.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleidingen ; Dl. 2 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /  1988 

791.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs ; Dl. 2 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /  1988 

792.Gods liedboek voor zijn volk : over het lezen en zingen van de Psalmen Kwakkel, G. / De Vuurbaak /  1988 

793.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 3 Boer, R. de /  De Vuurbaak / 1987  

794.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 2 Boer, R. de /   De Vuurbaak /  1987 

795.Het verleden vandaag : onderwijsleerpakket voor het geschiedenisonderwijs op de christelijke basisscholen. Werkboeken ; Dl. 1 Boer, R. de /   De Vuurbaak / 1987 

796.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen. Onderwijzersboeken ; 3: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland : jaargroep 8 Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1987 

797.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen ; Onderwijzersboeken Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1987-...  

798.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen. Tekstboeken ; 3: Geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland : jaargroep 8 Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1987 

799.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1987-... 

800.Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse kerken Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak / [1987] 

801.Zorgzaam zijn : verzorgen in christelijk perspectief Douma, M. / De Vuurbaak /  1987 

802.Snuf en de jacht op Vliegende Volckert Prins, Piet /   De Vuurbaak / [1987] 

803.Het spoor van de kerk : kerkgeschiedenis voor gereformeerde basisscholen ; Tekstboeken Steeg, J. van der / De Vuurbaak / 1987-... 

804.De dienst van de overheid : aard en grenzen van de overheidstaak Veling, K. / De Vuurbaak / 1987 

805.Onder de indruk Oostdijk, Inge / De Vuurbaak /  1987 

806.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 1b Folkers, H. / De Vuurbaak /  1987 

807.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 1b Folkers, H. / De Vuurbaak / 1987 

808.Dienstvaardig ; I: De opdracht van ouderlingen en diakenen Leest, C. van der / De Vuurbaak /   1987 

809.Dienstvaardig Leest, C. van der / De Vuurbaak / 1987-... 

810.De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69 ; Dl. I: De Bevelanden en Zeeuws-VlaanderenWesseling, J. / De Vuurbaak /  1987 

811.De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69 Wesseling, J. / De Vuurbaak / 1987-1989 

812.Ik geloof ; Werkboeken voor catechisanten Folkers, H. / De Vuurbaak / 1987-... 

813.Ik geloof. Handleidingen voor de catecheet ; Dl. 1a Folkers, H. / De Vuurbaak /  1987 

814.Ik geloof ; Handleidingen voor de catecheet Folkers, H. / De Vuurbaak / 1987-... 

815.Wij horen er allemaal bij : lesbrief over omgaan met de gehandicapte medemens Jong, Janneke de / De Vuurbaak / [1987] 

816.Ik geloof. Werkboeken voor catechisanten ; Dl. 1a Folkers, H. / De Vuurbaak /  1987 

817.Ik geloof Folkers, H. / De Vuurbaak / 1987-... 

818.Oriëntatie in de theologie : studiegids Douma, J. / De Vuurbaak / 1987 

819.Christelijk sociaal denken : verslag van een congres Schutte, G.J. / De Vuurbaak /  1987 

820.Geloof 't of niet Wisse, A.P. / De Vuurbaak /  1987 

821.Neem, lees, leef : de bijbel elke dag Klapwijk, Jasper / De Vuurbaak /   1987 

822.Met open vizier : Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries in gesprek met prof. J. Kamphuis Kamphuis, J. / De Vuurbaak /  1987 

823.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs ; Docentenhandleidingen Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak / 1987-... 

824.Landbouw in samenhang : landbouw en overheidsbeleid Bakker, Jac. / De Vuurbaak / 1987 

825.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleidingen ; Dl. 1 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak /  1987 

826.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs ; Dl. 1 Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak / 1987  

827.Ga je mee naar de kerk? Oostdijk, Inge / De Vuurbaak /   1987 

828.Door het Woord : bijbellessen voor het voortgezet onderwijs Blijdorp, W.A.E. / De Vuurbaak / 1987-... 

829.Wat is een christen nodig te geloven? Venema, F.F. /  De Vuurbaak / [1987] 

830.Gezondheid en gezondheidszorg : een inleiding Messelink, E.J. / De Vuurbaak / 1987 

831.Een teken van trouw : over onze doop Westerink, H. / De Vuurbaak /   1987 

832.Rapporten Deputaten: radio- en t.v.-uitzending kerkdiensten ; -correspondentie Hoge Overheid ; -documentatie geschiedenis van de Vrijmaking ; -afkoopregeling Overheid Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode / De Vuurbaak /  1987 

833.Rapport Deputaten-curatoren Theologische Hogeschool. Rapport Deputaten-curatoren Missiologische opleiding Herksen, H.D. van / De Vuurbaak / 1987 

834.Snuf en het spookslot Prins, Piet /  De Vuurbaak /   1986 

835.Daan en Sietze duiken onder ; Daan en Sietze-serie Prins, Piet /   De Vuurbaak /  1986 

836.Daan en Sietze vechten voor de vrijheid ; Daan en Sietze-serie