Uitgaven W.L. & J. Brusse

1.Practisch leerboek voor het Nederlands alfabetisch kortschrift : Stenografie Groote onverkort en verkort Veen, A. van / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1964

2.Sterkteleer : Verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigen Menge, Erich / 7e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1963

3.Stil! ... Muziek! ... : muziekhistorisch leesboek voor de rijpere jeugd en ouderen Bruin, Chr.J. de / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1963

4.Mozaïek Jacobsen, R. / W.L. & J. Brusse / 1963

5.Een nieuwe bundel : bloemlezing van Nederlandsche poëzie en proza voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere burgerscholen en voor zelfstudie ; Dl. 2 Raaf, K.H. de / 15e dr. / W.L. & J. Brusse / 1962

6.Het nieuwe kweekschoolschrift Hoogenboom, W. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / [1962]

7.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 8e dr / W.L. & J. Brusse / 1961

8.Montessori-modulaties, 1936-1961 : bijeengebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Lyceum voor Montessori-leerlingen in Rotterdam Lange-Wibaut, H.C. de / W.L. & J. Brusse / 1961

9.Verzamelde gedichten Adama van Scheltema, C.S. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1961

10.Ons Huis 50 jaar : Rotterdam, 1909-1959 Brusse, M.T. / W.L. & J. Brusse / 1960

11.Het Kralingse Bos : wat er leeft en groeit : een wegwijzer voor wandelaars Meyer, G.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1960

12.Settlements and Neighbourhood CentresThe International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres / W.L. & J. Brusse / 1959

13.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1959

14.Sterkteleer : verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigen Menge, Erich / 6e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1959

15.Gids voor Nederlandse architectuur = Guide to Dutch architecture Broek, J.H. van den / 2e dr / W.L. & J. Brusse, voor de Nederlandse sectie van de Union des Architectes / 1959

16.Woonmogelijkheden en woningvormen ; Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en België Key, A.M. / Scheltema & Holkema / 1958

17.Woninginterieurs : Uit de praktijk van Goed Wonen ; Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en BelgiëNiegeman-Brand, B. / Scheltema & Holkema / 1958

18.Het nieuwe kweekschoolschrift Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse / 1958

19.In het wonderland van de opera : het libretto van 78 opera's Weyand, Joop / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1958

20.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 7e dr / W.L. & J. Brusse / 1958

21.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis voor de opleidingsklassen van de lagere school en voor uitgebreid lager en voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 6e dr. / W.L. & J. Brusse / 1958

22.Het nieuwe kweekschoolschrift : handleiding voor a.s. onderwijzers Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse / 1958

23.Stil! ... Muziek! ... : muziekhistorisch leesboek voor de rijpere jeugd en ouderen Bruin, Chr.J. de / 3e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1958

24.Meesters der muziek : levensbeschrijving van drie en dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding van hun werken en van het belangrijkste dat over hen is geschreven ; gevolgd door alphabetisch gerangschikte biographische aantekeningen over ca. driehonderd andere Bernet Kempers, K.Ph. / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1958

25.Een nieuwe bundel : bloemlezing van Nederlandsche poëzie en proza voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere burgerscholen en voor zelfstudie ; Dl. 2 Raaf, K.H. de / 14e dr. / W.L. & J. Brusse / 1957

26.Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en België Broek, J.H. van den / Scheltema & Holkema / 1957-1958

27.Architectuur : algemene beschouwingen ; Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en België Gool, F.J. van / Scheltema & Holkema / 1957

28.De praktijk van het bouwen ; Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en België Vriend, J.J. / Scheltema & Holkema / 1957

29.Onze vaderlandse geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs Moerman, J.J. / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1957

30.Thomas More : een treurspel in verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 7e dr / W.L. & J. Brusse / 1957

31.Study and smile! : an invitation Muller, F.Th. / W.L. & J. Brusse / 1957

32.Leerboek der oude geschiedenis : voor gymnasia en lycea Jacobsen, R. / 7e dr / W.L. & J. Brusse / 1957

33.Boefje Brusse, M.J. / 21e dr / W.L. & J. Brusse / 1957

34.Industriële vormgeving ; Wonen in de Lage Landen : een reeks monografieën over de esthetische, culturele, sociale en technische aspecten van het wonen en bouwen in Nederland en België Luning Prak, N. / Scheltema en Holkema / 1957

35.Through the ages : lees- en vertaalboek voor gymnasia, lycea en het staatsexamen Bouwhuys, P. ten / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1956

36.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1956

37.De Rotterdamse leenbank : opkomst en bloei, verval en einde van een oude stedelijke instelling Melles, J. / W.L. & J. Brusse / 1956

38.A travers les ages : lees- en vertaalboek voor gymnasia, lycea en het staatsexamen Veenstra, H.D. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1956

39.Practisch leerboek voor het Nederlands alfabetisch kortschrift : Stenografie Groote onverkort en verkort Veen, A. van / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1955

40.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1955

41.Over de gevechtsuitputting = On combat-exhaustion Meurs, A.J. van / Van Waesberge, Hoogewerff & Richards / 1955

42.Sterkteleer : verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigen Menge, Erich / 5e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1955

43.Rondom een oude rentebrief : een bijdrage tot de oprichtingsgeschiedenis van de Zuidnederlandse bergen van barmhartigheid Melles, J. / W.L. & J. Brusse / 1955

44.Stil! ... Muziek! ... : muziekhistorisch leesboek voor de rijpere jeugd en ouderen Bruin, Chr.J. de / 2e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1955

45.Bioscoopbezoek door jongeren : een bijdrage tot de verkenning van het vraagstuk film en jeugd aan de hand van een enquête, in opdracht van het Instituut Film en Jeugd uitgevoerd door het ISONEVO Hart, W.A. 't / W.L. & J. Brusse / 1955

46.Muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / 5e uitgebr. en herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1955

47.Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, 1928-1953 Verseput, J. / W.L. & J. Brusse / 1955

48.Gids voor Nederlandse architectuur = Guide to Dutch architecture Broek, J.H. van den / W.L. & J. Brusse, voor de Nederlandse sectie van de Union Internationale des Architectes / 1955

49.Over de gevechtsuitputting Meurs, Alfred Johan van / Van Waesberge, Hoogewerff & Richards / 1955

50.Practisch leerboek voor het Nederlands Alfabetisch kortschrift : Stenografie Groote onverkort en verkort Veen, A. van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1954

51.Kaleidoscoop Jacobsen, R. / W.L. & J. Brusse / 1954

52.Vier vormen van nabootsing in de letterkunde : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Franse taal- en letterkunde na de Middeleeuwen, aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 8 November 1954 Weel, A.H. van der / W.L. & J. Brusse / 1954

53.Uit de Camera Obscura en enkele tijdgenoten : bloemlezing van verhalend proza uit de 19de eeuw Bartels, W.J. / W.L. & J. Brusse / 1953

54.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1953

55.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding tot het toelatings-examen van hogere burgerscholen, gymnasia en lycea, benevens voor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 5e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1953

56.Parapsoriasis Hermans, Eduard Hubertus / W.L. & J. Brusse / 1953

57.Zang- en leesboekje voor belangstellenden Kindervriend, Een / W.L. & J. Brusse / 1953

58.Onze vaderlandse geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs Moerman, J.J. / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1952

59.Charley Toorop : een beschouwing van haar leven en werk, een lijst van werken, 46 afbeeldingen van schilderijen Hammacher, A.M. / W.L. & J. Brusse / 1952

60.Some aspects of the end of Britain's "splendid isolation", 1898-1904 Goudswaard, Johan Marius / W.L. & J. Brusse / 1952

61.Breiboek voor school en gezinPrins-Eerland, A.J. / W.L. & J. Brusse / 1951

62.Sterkteleer : verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigen Menge, Erich / 4e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1951

63.Beelddenken en woordblindheid Krabbe, Maria J. / W.L. & J. Brusse / 1951

64.Mr P. J. Oud gezien door zijn tijdgenoten Arkema, N. / W.L. & J. Brusse / 1951

65.Helpende handen : geschiedenis van de Stichting Centrale Voorziening te Rotterdam : 11 October 1940 - 1 Maart 1946 Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1951

66.Muziek als vorm van levensontplooiing : verhandeling over het wezen, de waarde en de ontwikkeling van den muzikalen aanleg Keyzer, Jan / W.L. & J. Brusse / 1951

67.Bloemlezing uit de gedichten van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1951

68.Prisma Jacobsen, R. / W.L. & J. Brusse / 1951

69.Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven : zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1951

70.Soepele handen : vingergymnastiek ten behoeve van allen die een instrument bespelen of leren bespelen Klaassen, J.C. / W.L. & J. Brusse / [1950]

71.Reflets : recueil de versions modernes os, A. de / W.L. & J. Brusse / 1950

72.Plant en dier in en om Utrecht : natuurhistorisch-toeristische verkenningen in het hartje van ons land Tolman, Rinke / W.L. & J. Brusse / 1950

73.Plant en dier in en om Amsterdam : natuurhistorisch-toeristische verkenningen in 's lands hoofdstad en haar omgeving Tolman, Rinke / W.L. & J. Brusse / 1950

74.Rotterdam werkende stad : gids voor vreemdeling en stadgenoot en voorts gegevens omtrent gastvrijheid, bedrijvigheid, ontspanning, vermaak, diensten, instellingen en andere nuttige of nodige onderwerpen Nieuwenhuis, J. / W.L. & J. Brusse / 1950

75.Boefje Brusse, M.J. / 20e dr / W.L. & J. Brusse / 1950

76.Stil! ... Muziek! ... : muziekhistorisch leesboek voor de rijpere jeugd en ouderen Bruin, Chr.J. de / W.L. & J. Brusse / 1950

77.Zeventig jaar vrouwenstudie Kolf, Marie C. van der / W.L. & J. Brusse / 1950

78.De praehistorie van Drenthe Mulder, R.D. / W.L.&J. Brusse / 1950

79.1774-1949 : 175 jaar groote en kleine scholen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Veldhuizen, G. van / W.L. & J. Brusse / 1949

80.Practisch leerboek voor het Nederlands alfabetisch kortschrift : Stenografie Groote onverkort en verkort Veen, A. van / W.L. & J. Brusse / 1949

81.Wordingen : een cyclus van liefde en vertrouwen Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1949

82.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 5e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1949

83.De jeugd vraagt muziek Muller, Joop H.M. / W.L. & J. Brusse / 1949

84.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding tot het toelatings-examen van hogere burgerscholen, gymnasia en lycea, benevens voor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 4e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1949

85.Wat het bos verbergt Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1949

86.Overheidszorg voor het natuurschoon Keiser, J.W. / W.L. & J. Brusse / 1949

87.Overheidszorg voor het natuurschoon Keiser, Jacob Warmolt / W.L. & J. Brusse / 1949

88.Verzamelde gedichten Adama van Scheltema, C.S. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1949

89.Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de verlening van het ere-doctoraat in de economische wetenschappen door de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam aan: zijne excellentie W. Drees en Paul Rijkens op 8 November 1948, de 35ste dies natalis der Hoogeschool, in de Prinsekerk te Rotterdam Drees, W. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1949

90.In de webbe der tijden Roland Holst-van der Schalk, Henriette / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1949

91.In het wonderland van de opera : het libretto van 77 opera's Weyand, Joop / W.L. & J. Brusse / 1949

92.Kardon : een moderne Robinson Crusoë : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1948

93.Achter hun horizonT ol, C. / W.L. & J. Brusse / [19xx]

94.Through the ages : lees- en vertaalboek voor gymnasia, lycea en het staatsexamen Bouwhuys, P. ten / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

95.Reidansen ; III: Country Dances Crevel, M. van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

96.Thomas More : een treurspel in verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

97.Reidansen ; Tweede bundel Brom-Struick, Willemien / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

98.Hoogtij der onderwereld : Rotterdamse roman Berkhout, Franc.L.B. / W.L. & J. Brusse / 1948

99.Reidansen ; Eerste bundel Brom-Struick, Willemien / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

100.Voor vijftig jaar : een terugblik Pot, J.E. van der / W.L. & J. Brusse / 1948

101.Wij vergeten niet... : verzen van oorlog en bevrijding Oosterzee, R. van / W.L. & J. Brusse / 1948

102.Open einder Kruseman, W.M. / W.L. & J. Brusse / 1948

103.Nieuwere inzichten in het leven Kruseman, W.M. / W.L. & J. Brusse / 1948

104.Zijn onze kinderen muzikaal? : handleiding voor het onderzoek naar den muzikalen aanleg : voor ouders, muziekleeraren en onderwijzers,Keyzer, Jan / 2e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1948

105.Marianne van Herwerden : 16 Februari 1874 - 26 Januari 1934 Herwerden, C.A.B. van / W.L. & J. Brusse / 1948

106.Bouw en geschiedenis van het klavierssen, Bertha von / 2e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1948

107.Hoe zeg je dat? : verzameling van anecdoten, kernachtige gezegden en citaten, die kunnen dienen om een toespraak beter te doen slagen of een opwekking pakkender te maken Diffelen, E.M. van / W.L. & J. Brusse / 1948

108.Grondslagen voor de analytische vormleer der muziek Daniskas, John / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

109.Grondslagen voor de analytische vormleer der muziek Daniskas, John / W.L. & J. Brusse / 1948

110.Vragenboekje behorende bij Muziekgeschiedenis en Meesters der muziek Bernet Kempers, K.Ph. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1948

111.Panorama der muziek : een beknopt overzicht der muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1948

112.Toekomstmuziek : gedachten over de vernieuwing der muziek Ginneken, Jaap van / W.L. & J. Brusse / 1948

113.Hoe bouwen wij Rotterdam? Rotterdamsche gemeenschap / W.L. & J. Brusse / [1947]

114.Rotterdam anno 2000 : werk- en woonstad Tijen, W. van / W.L. & J. Brusse / 1947

115.A golden present : symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands : the Sword of Honour presented by H.M. the Queen of the Netherlands to General Dwight D. Eisenhower Vogelsang, W. / W.L. & J. Brusse / 1947

116.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1947

117.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1947

118.De muziek in de gemeenschap der kunsten : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de cultuurgeschiedenis der muziek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op Maandag 29 September 1947 Reeser, Eduard / W.L. & J. Brusse / 1947

119.Onze vaderlandse geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs Moerman, J.J. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1947

120.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding tot het toelatings-examen van hogere burgerscholen, gymnasia en lycea, benevens voor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 3e gew. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1947

121.Muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / 4e, uitgebr. en herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1947

122.Jamisatie : voorstel tot een geheel nieuwe, ondubbelzinnige en logische nomenclatuur in de muziek ten bate van de elementairste muziekopleiding, zoo goed als van het muziekwetenschappelijke onderzoek, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam Bernet Kempers, K.Ph. / 2e gew. dr / W.L. & J. Brusse / 1947

123.Op de rand van de wereld Bates, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1947

124.A travers les ages : lees- en vertaalboek voor gymnasia, lycea en het staatsexamen Veenstra, H.D. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1947

125.Meesters der muziek : levensbeschrijving van dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding hunner werken en van het belangrijkste, dat over hen is geschreven : gevolgd door alphabetisch gerangschikte biographische aantekeningen over driehonderd anderen Bernet Kempers, K.Ph. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1947

126.Dwangopvoeding : vorming van onmaatschappelijke kinderen tot maatschappelijke menschen Stuffers, P.J. / W.L. & J. Brusse / 1947

127.Inleiding tot de sociale psychiatrieMeijers, F.S. / W.L. & J. Brusse / 1947

128.In de webbe der tijden : verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1947

129.Toneel en werkelijkheid Hunningher, B. / W.L. & J. Brusse / 1947

130.De nieuwe loopende hand. Voorbeeldenboekjes ; 4V, Voorbeeldenboekje voor het 4de leerjaar Hoogenboom, W. / 14-15de druk / W.L. & J. Brusse N.V. / [1947]

131.Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle : participe présent, gérondif, infinitif Veenstra, Heere Douwe / W.L. & J. Brusse / 1946

132.Droomschip Roest Crollius, B. / W.L. & J. Brusse / 1946

133.Reidansen ; Tweede bundelBrom-Struick, Willemien / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1946

134.Politieke vernieuwing Oud, P.J. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1946

135.Het nevelgordijn opgetrokken : de classis Rotterdam der Nederlandsch Hervormde Kerk tijdens den oorlog Veldhuizen, G. van / W.L. & J. Brusse / 1946

136.De voorgeschiedenis der kamer van koophandel te Rotterdam, 1795-1803 : de committé`s van koophandel & zeevaart, fabrieken & trafieken en financie & wisse lMurray, W.G.D. / W.L. & J. Brusse / 1946

137.Aanvulling bij ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding voor het toelatingsexamen voor hogere burgerscholen en gymnasia; voor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 2e gew. dr / W.L. & J. Brusse / 1946

138.Toekomstgedachten over berechting en bestraffingMeyers, F.S. / W.L. & J. Brusse / 1946

139.Sterkteleer : verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigenMenge, Erich / 3e herz. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1946

140.Bij den ingang der concertzaal : muziekpaedagogische en -psychologische wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding hebben genoten Keyzer, Jan / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1946

141.Leerboek der oude geschiedenis : voor gymnasia en lycea Jacobsen, R. / 6e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1946

142.Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945 Graaff, F.A. de / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1946

143.Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945 Graaff, F.A. de / W.L. & J. Brusse / 1946

144.Eenheid door democratie : debat tusschen de hoogleeraren mr. C.W. de Vries en ir. W. Schermerhorn over de democratische regeeringsbeginselen Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse N.V. / 1946

145.Hoe zal Rotterdam bouwen? Kraayvanger, H.M. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1946

146.Rotterdammers over Rotterdam : herinneringen aan een verdwenen stad Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1946

147.Hoe zijn de helden gevallen! Valk, M.H.A. van der / 2e dr / W.L. & J. Brusse / [194X]

148.Vragenboekje behoorende bij Muziekgeschiedenis en Meesters der muziek Bernet Kempers, K.Ph. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1945

149.Vragenboekje behoorende bij Muziekgeschiedenis en Meesters der muziek Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1945

150.Hoe zijn de helden gevallen! Valk, M.H.A. van der / W.L. & J. Brusse / [1945]

151.Waarom Sint-Nicolaas in 1944 niet bij de Rotterdamsche kindertjes kon komen rijden Stroman, B. / W.L. & J. Brusse / 1945

152.Herstel der maatschappij Sandick, A.A. van / W.L. & J. Brusse / 1945

153.Moderne mensen-vorming : een oproep tot het kader onzer samenleving Pront, J. / W.L. & J. Brusse / 1945

154.Onze vaderlandse geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs Moerman, J.J. / 3e dr. / W.L. & J. Brusse / 1945

155.Zóó moet Nederland worden : plan voor annexatie van West-Duitsch territorium Reitsma, C. / uitgegeven voor het Rotterdamsch Actiecomité tot annexatie van West-Duitsch territorium, door W.L. & J. Brusse N.V. / 1945

156.Geen reactie en geen utopie maar.... democratie : proeve van een radicaal-democratisch program Ravesteyn, W. van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1945

157.Leerboek der beschrijvende meetkunde : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1944

158.Bij den ingang der concertzaal : muziekpaedagogische en -psychologische wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding genoten hebben Keyzer, Jan / W.L. & J. Brusse / 1944

159.Speel je mee? : een bundel spelen voor jongens en meisjes, groot en klein,Diffelen, E.M. van / 3e veel verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1944

160.Zeven dagen arbeid Andel, Peter van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1944

161.Reidansen ; II. Tweede bundel Brom-Struick, Willemien / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1943

162.Sterkteleer : verzameling van vraagstukken voor werktuigbouwkundigen Menge, Erich / 2e herz. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1943

163.Een bundel voor de jeugd Raaf, K.H. de / W.L. & J. Brusse / [1943?]

164.Boefje Brusse, M.J. / 19e dr / W.L. & J. Brusse / 1943

165.Daarom ruisen de bomen Andel, Peter van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1943

166.Muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / 3e, uitgebr. en herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1943

167.Through the ages : lees- en vertaalboek voor Gymnasia, Lycea en het Staatsexamen Bouwhuys, P. ten / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1942

168.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding voor het toelatings-examen voor hogere burgerscholen en gymnasia; voor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / 2e, gew. dr / W.L. & J. Brusse / 1942

169.Meesters der muziek : levensbeschrijving van dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding hunner werken en van het belangrijkste, dat over hen is geschreven ; gevolgd door alphabetisch gerangschikte biographische aantekeningen over drie honderd anderen Bernet Kempers, K.Ph. / 2e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1942

170.Sprookjes van de weide de tuin en de toren Begeer, P.A. / W.L. & J. Brusse / 1942

171.Paul-Louis de Mondran, 1734-1795 : un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle : d'après des documents inédits Weel, Adriaan Hendrik van der / W.L. & J. Brusse / 1942

172.Het land aan d'overzij : Indische gedichten Volker, T. / W.L. & J. Brusse / 1942

173.Daarom ruisen de bomen Andel, Peter van / W.L. & J. Brusse / 1942

174.Vier eeuwen Rotterdam : citaten uit reisbeschrijvingen, rapporten, redevoeringen, gedichten en romans : 1494-1940 Hazewinkel, H.C. / W.L. & J. Brusse / 1942

175.Paul-Louis de Mondran, 1734-1795 : un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle : d'après des documents inédits Weel, A.H. van der / W.L. & J. Brusse / 1942

176.Een nieuwe bundel : bloemlezing van Nederlandsche poëzie en proza voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere burgerscholen en voor zelfstudie ; Vierde deel: Achttiende en negentiende eeuwRaaf, K.H. de / Vierde druk / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1942

177.De nagtegael die sanc een liet : oud-Nederlandsche volkswijzen voor piano,orgel, harmonium, met of zonder zang Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1941

178.Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam : een studie uitgewerkt door Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek Plate, A. / W.L. & J. Brusse / 1941

179.StukgoedBoer, J.W. de / W.L. & J. Brusse / 1941

180.Thomas More : een treurspel in verzen Roland Holst van der Schalk, Henriëtte / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1941

181.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1941

182.De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-ClanckB ernet Kempers, K.Ph. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1941

183.De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1941

184.Problemen van het leven : de ontwikkelingsgang der biologie in vogelvlucht Kruseman, W.M. / W.L. & J. Brusse / 1941

185.Mendes da Costa : de geestelijke boodschap der beeldhouwkunst Hammacher, A.M. / W.L. & J. Brusse / 1941

186.Zeven dagen arbeid Andel, Peter van / W.L. & J. Brusse / 1941

187.A travers les ages : lees- en vertaalboek voor gymnasia, lycea en het staatsexamen Veenstra, H.D. / W.L. & J. Brusse / 1941

188.Over het voorkomen van deuterohaematine (copratine) in de ontlasting Schalij, Geert / W.L. & J. Brusse / 1940

189.Verzonken grenzen Roland Holst-van der Schalk, Henriette / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1940

190.Reidansen ; I.Eerste bundel Brom-Struick, Willemien / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1940

191.Zijn onze kinderen muzikaal? : handleiding voor het onderzoek naar den muzikalen aanleg : voor ouders, muziekleeraren en onderwijzers,Keyzer, Jan / W.L. & J. Brusse / 1940

192.Leerboek der oude geschiedenis : voor gymnasia en lycea Jacobsen, R. / 5e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1940

193.Famous men and women : lees- en vertaalboek voor Hogere Burgerscholen en de H.B.S.-afdelingen van Lycea Bouwhuys, P. ten / W.L. & J. Brusse / 1940

194.Jacob Bendien, 1890-1933 : een herinneringsboek Citroen, Paul / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1940

195.Muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / 2e, uitgebr. en herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1940

196.De oudste geschiedenis van Rotterdam Jansma, T.S. / W.L. & J. Brusse / 1940

197.Herdersgave : gedichten Leeuwen, Freek van / W.L. & J. Brusse / 1940

198.Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608 Kossmann, Friedrich Karl Heinrich / W.L. & J. Brusse / 1940

199.Kardon : een moderne Robinson Crusoe : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1939

200.Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1939

201.Nederland lacht ... : een geschreven causerie over J.F. Buziau Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1939

202.Opdat er kieme ... : beschouwingen over de gestichtsverpleging van geesteszieken Dommisse, Fré / W.L. & J. Brusse / 1939

203.De klaviersonate met vioolbegeleiding in het Parijsche muziekleven ten tijde van Mozart Reeser, Eduard / W.L. & J. Brusse / 1939

204.De klaviersonate met vioolbegeleiding in het Parijsche muziekleven ten tijde van Mozart Reeser, Eduard / W.L. & J. Brusse / 1939

205.De verkeersveiligheid bij wegkruisingen Sannes, G.W. / W.L. & J. Brusse / 1939

206.De verkeersveiligheid bij wegkruisingen Sannes, Goswijn Willem / W.L. & J. Brusse / 1939

207.Maatschappelijke werkers en hun taak Richmond, Mary E. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1939

208.Torrentius Rehorst, A.J. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1939

209.Tien wandelingen in Florence Luns, Huib / 2e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1939

210.Kruisgang der jeugd Last, Jef / W.L. & J. Brusse / 1939

211.De buitenlandse politiek van de Sowjetunie : van monsterverbond tot bondgenootschap Huijts, J. / W.L. & J. Brusse / 1939

212.Schrift en schrijven : handleiding voor kwekelingen en voor hen, die belast zijn met het geven van schrijfonderwijs Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse / 1939

213.Religie en geestelijke oefening : een studie van de "Exercitia Spiritualia" der Jezuïeten Hegardt, Bernhard / W.L. & J. Brusse / 1939

214.Senussi : roman Forest, Ellen / W.L. & J. Brusse / 1939

215.Schaduw der bergen Donker, Anthonie / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1939

216.Meesters der muziek : levensbeschrijving van dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding hunner werken en van het belangrijkste dat over hen geschreven is ; gevolgd door alphabetisch gerangschikte biographische aantekeningen over driehonderd anderen Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1939

217.De brug Daan, Ama Dja / W.L. & J. Brusse / 1939

218.In het vrededuifke café Verheijen, Jan / W.L. & J. Brusse / 1938

219.Muzenkeuken : een roman Steynen, Job / W.L. & J. Brusse / 1938

220.Het gezond verstand ben ik : de geschiedenis van Ford : autokoning, idealist en werkgever Sinclair, Upton / W.L. & J. Brusse / 1938

221.Onze vaderlandse geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs Moerman, J.J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1938

222.Tien wandelingen in Napels & Sicilië Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1938

223.De laatste waarheid Last, Jef / W.L. & J. Brusse / 1938

224.Spiegel aan de wand Landell, Olaf J. de / W.L. & J. Brusse / 1938

225.Planten zoeken Kruis, C.A. / W.L. & J. Brusse / 1938

226.Meester Westerbeeks moeilijke jaar Koenraads, A.F. / W.L. & J. Brusse / 1938

227.History of the Netherlands East Indies Klerck, E.S. de / W.L. & J. Brusse / 1938

228.Cactussen Houten, J.M. van den / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1938

229.Het heilige leven : roman Hers, Anna / W.L. & J. Brusse / 1938

230.'s Rijks museum van natuurlijke historie, 1820-1915 Gijzen, Agatha / W.L. & J. Brusse / 1938

231.Speel je mee? : een bundel spelen voor jongens en meisjes, groot en klein,Diffelen, E.M. van / 2e veel verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1938

232.Tegen de tuberculose : een korte beschrijving van het werk der "Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose" te Rotterdam Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1938

233.Speeldoos : een tweede bundel van vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. Cocheret, Ch.A. / 3de dr / W.L. & J. Brusse / 1938

234."Van Berkel" wegend waterdrager : een parapsychologisch verslag Carbin, Louis / W.L. & J. Brusse / 1938

235.Boefje Brusse, M.J. / 18e dr., 54e-56e duiz / W.L. & J. Brusse / 1938

236.Vrouwen en vrienden : roman Boer, J.W. de / W.L. & J. Brusse / 1938

237.Mirjam Augustin, Elisabeth / W.L. & J. Brusse / 1938

238.Zes maanden op speurtocht Tolman, Rinke / W.L. & J. Brusse / 1938

239.Ik verklaar onder eede : een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje Ruiz Vilaplana, Antonio / W.L. & J. Brusse / 1938

240.Ik wil van iemand houden Roest Crollius, B. / W.L. & J. Brusse / 1938

241.Planten in huis en hun behandeling : met ruim 150 afbeeldingen Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / [1938]

242.Zes maanden op speurtocht Tolman, Rinke / W.L. & J. Brusse / 1938

243.Onze schrijftaal : Methode ter bevordering van het zuiver schrijven in de Lagere School Dijkstra, J. / W.L. & J. Brusse / 1937

244.Orde : handboek voor den zakenman Jongert, Jac. / W.L. & J. Brusse / 1937

245.De drie dwazen Weyand, Jozef / W.L. & J. Brusse / 1937

246.Kunstenaar en oorlogspsychologie : lezing, gehouden voor een regionale conferentie van het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid, op 27 Februari 1937 te Bussum Vestdijk, S. / W.L. & J. Brusse / 1937

247.Onze letterteekens en hun samenstelling : een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs Vecht, N.J. van de / 2e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1937

248.Through the ages : lees- en vertaalboek voor Gymnasia, Lycea en het Staatsexamen Bouwhuys, P. ten / W.L. & J. Brusse / 1937

249.Gedroomd gebeuren : dramatisch spreekkoor Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1937

250.De kist met de grote S : een roman voor kinderen Plaut, Richard / W.L. & J. Brusse / 1937

251.Onze vaderlandsche geschiedenis : leerboek voor het gewoon lager onderwijs/ J.J. Moerman en H. Douma ; met 24 teekeningen van Hugo Polderman Moerman, J.J. / W.L. & J. Brusse / 1937

252.Zoo piepen de jongen : roman Heuff van Houweninge, J. / W.L. & J. Brusse / 1937

253.Het licht op den drempelDommisse, Fré / 2e dr. / W.L. & J. Brusse / 1937254.Speeldoos : een tweede bundel van vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1937

255.Poppenkast : vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. Cocheret, Ch.A. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1937

256.En wie weet Besselaar, Herman / W.L. & J. Brusse / 1937

257.Muziekwetenschap in den loop der tijden : rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van lector in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op Donderdag 30 September 1937 Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1937

258.Eduard Douwes Dekker : zijn jeugd en Indische jaren Saks, J. / W.L. & J. Brusse / 1937

259.Speeldoos : een tweede bundel van vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. Cocheret, Ch.A. / 2de dr / W.L. & J. Brusse / 1937

260.Gedichten Volker, T. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1937

261.Het licht op den drempel Dommisse, Fré / W.L. & J. Brusse / 1937

262.De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossen tot steriliseren Baert, C.G. / W.L. & J. Brusse / 1936

263.Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme Suchtelen, Nico van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1936

264.De schat van de Lutine : fantasie van goud en crisis Otten, Jo / W.L. & J. Brusse / 1936

265.Avontuurlijk wiskunde-onderwijs : bijdragen tot een meer boeiende didactiek van de beginselen der wiskunde Kruijtbosch, D.J. / W.L. & J. Brusse / 1936

266.Droesem : roman Heuff van Houweninge, J. / W.L. & J. Brusse / 1936

267.Schaduw der bergen Donker, Anthonie / 2e, herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1936

268.Poppenkast : vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. Cocheret, Ch.A. / W.L. & J. Brusse / 1936

269.Erasmus in den spiegel van zijn brieven : een keuze uit de brieven van Erasmus Erasmus, ... / W.L. & J. Brusse / 1936

270.Muziek in den ban der letteren : studiën over den weerklank der literatuur in de muziek der negentiende eeuw Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1936

271.De stem die roept : zes kleine spelen en koren Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1936

272.De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossen tot steriliseren Baert, C.G. / W.L. & J. Brusse / 1936-1938

273.Psychiatrie : een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkersHoeven, H. van der / 3de druk / W.L. & J. Brusse / 1936

274.Goedkoope arbeiderswoningen : afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraagOttenhof, F. / W.L. & J. Brusse / 1936

275.Verzen van een venter Oegema, Th. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1936

276.Zeven eeuwen : spiegel der Nederlandse letteren van 1200 tot heden Raaf, K.H. de / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1935-1943

277.Bruggen, viaducten en sluiswerken = Ponts, viaducs et écluses = Brücken, Viadukte, Schleusen = Bridges, viaducts, locks & sluices ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1935

278.De middenstandswoning, het huis voor één gezin = L'habitation bourgeoise, la maison pour un seul ménage = Die Mittelstandswohnung, das Einfamiliënhaus = The middle-class dwelling, the one-family house ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1935

279.De volkswoning hoogbouw = Habitations ouvrières à trois ou plus étages= Volkswohnungen, drei und mehr Stockwerke = Workmen's dwellings, three and more stories ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1935

280.Het ameublement van de straat = Outillage de la rue = Straszenmobiliar = Street-fixtures ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1935

281.Carmina elegiaca Ovidius Naso, P. / W.L. & J. Brusse / 1935

282.Leerboek der stereometrie : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1935

283.Vernieuwingen : verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1935

284.Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeengebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h J.G. Broese te Utrecht 16 Febr. tot 2 Maart 1935 Greshoff, J. / W.L. & J. Brusse / 1935

285.Ons geschiedenisboek : vaderlandse geschiedenis ter voorbereiding voor het admissie-examen voor hogere burgerscholen en gymnasia; vor uitgebreid lager en ander voortgezet onderwijs Moerman, J.J. / W.L. & J. Brusse / 1935

286.Mannen in leer : roman van een militair vlieger Koenraads, A.F. / W.L. & J. Brusse / 1935

287.Kamergymnastiek voor iedereen : in 10 lessen Hubert van Blijenburgh, W.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / [1935]

288.Wilde planten en hare toepassing in onze tuinen Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1935

289.Hoe ik leerde : een vertelling Gorki, Maxim / W.L. & J. Brusse / 1935

290.Patien tBrusse, W.L. / W.L. & J. Brusse / 1935

291.Waarheid en leugen van het communisme Berdjajew, Nicolai / W.L. & J. Brusse / 1935

292.3000 meter in dood water Wagener, W.A. / W.L. & J. Brusse / 1935

293.Schaduw der bergen Donker, Anthonie / W.L. & J. Brusse / 1935294.AntigonaSophocles / W.L. & J. Brusse / 1935

295.Het schoone boek ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingenStols, A.A.M. / W.L. & J. Brusse / 1935296.Nieuwe mensen in Moskou Huijts, J. / W.L. & J. Brusse / 1935

297.Rosa Luxemburg : haar leven en werken Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1935

298.Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst Bendien, J. / W.L. & J. Brusse / 1935

299.Tusschen tijd en eeuwigheid : verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriette / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1935

300.Rheumatiek Jitta, N.M.Josephus / W.L. & J. Brusse / 1934

301.Gebouwen voor amusement & ontspanning = Bâtiments d'amusement et de récréation = Gebäude für Amüsement und Erholung = Buildings for amusement and recreation ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1934

302.Gemeenschaps- en vereenigingsgebouwen = Bâtiments de communauté et d'associations = Gemeinschafts- und Vereinsgebäude = Community and club-buildings ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1934

303.Openbare en overheidsgebouwen = Bâtiments publics et gouvernementaux = Öffentliche und obrigkeitliche Gebäude = Public and government buildings ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1934

304.Gebouwen voor middelbaar & hooger onderwijs = Bâtiments pour l'enseignement moyen et supérieur = Gebäude für mittleren und höheren Unterricht = Buildings for secondary and higher education ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1934

305.Binnenhuis-architectuur = Architecture d'interieur = Innenarchitektur = Interior architecture ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1934

306.Vraagstukken der chemische analyse Vermeulen, J.H. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1934

307.René François Aristide NN Stroman, B. / W.L. & J. Brusse / 1934

308.Hoe langer hoe liever of: Sijmen in Dwaasoord : een kluchtige revue in drie bedrijven en twintig tafreelen Schotman, Johan W. / W.L. & J. Brusse / 1934

309.Tusschen tijd en eeuwigheid : verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1934

310.Tafel van de kwadraten en vierkantswortels in drie decimalen der getallen van 1 tot 1000 (met gebruiksaanwijzing) en van de voornaamste formules der oppervlakte- en inhoudsberekening Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / 1934

311.Eenvoudige opgaven over oppervlak en inhoud van lichamen : voor lagere nijverheidsscholen, avondscholen en andere inrichtingen van voortgezet onderwijs Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / 1934

312.Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeengebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934-12 Jan. 1935 Greshoff, J. / W.L. & J. Brusse / 1934

313.Die Meister : ein Lesebuch für höhere Lehranstalten Lappe, Josef Georg / W.L. & J. Brusse / 1934

314.Malle gevallen : een kluchtig verhaal Martin, Hans / 15e dr., 35-38e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1934

315.Tien wandelingen in Parijs Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1934

316.Erläuterungen und biographischer Nachtrag zum Lesebuch 'Die Meister'Lappe, Josef Georg / W.L. & J. Brusse / 1934

317.Indrukken uit Amerika Landheer, Barth. / W.L. & J. Brusse / 1934

318.Een hommel uit den bijenkorf Jonge, Peter de / W.L. & J. Brusse / 1934

319.Grafische almanak voor het jaar 1934Vereeniging ter Bevordering der Grafische Kunst / W.L. & J. Brusse voor de Vereeniging ter Bevordering der Grafische Kunst / 1934

320.Met Hr Ms Zeehond naar de Turksche wateren : historisch verhaal van een belangwekkende reis met een klein schip, 1896-1897 Everdingen, E. van / W.L. & J. Brusse / 1934

321.Verzamelde gedichten Adama van Scheltema, C.S. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / [1934]

322.Uit stilte en strijd Adama van Scheltema, C.S. / 8e dr., 16e-17e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1934

323.Waren wij kinderen? Dommisse, Fré / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1934

324.Het liberaal-socialisme als verzoening van kapitalisme en communisme Verwey, C. / W.L. & J. Brusse / 1934

325.Verzamelde gedichtenAdama van Scheltema, C.S. / W.L. & J. Brusse / 1934

326.Kantoren, banken, administratiegebouwen = Bureaux, banques, bâtiments d'administration = Büro-, Bank- und Verwaltungsgebäude = Offices, banks, administration premises ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1933

327.Het landhuisje en de boerderij = La petite maison de campagne et la ferme = Das kleine Landhaus und der Bauernhof = The cottage and the farm ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1933

328.Het groote landhuis en het groote stadshuis = La grande maison à la campagne et dans la ville = Das grosze Landhaus, das grosze Haus in der Stadt = The large-country house, the large town-house ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1933

329.Etagehuis en flat = Maison d'appartements = Etage- und Miethaus = Flat-house ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1933

330.Schipper Willaert Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1933

331.In Vlaanderen heb ik gedood Schoup, J.G. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1933

332.Der vrouwen weg : een spreekkoor Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1933

333.De roep der stad : een leekenspel Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1933

334.Leekenspel Poel, Dirk van der / W.L. & J. Brusse / 1933

335.Twee werelden : verzen Last, Jef / W.L. & J. Brusse / 1933

336.Proeve in strategie Koopman, Wanda / W.L. & J. Brusse / 1933337.Weef- en borduurkunst Jong, Jo de / W.L. & J. Brusse / 1933

338.Vaste planten Bal, J. / W.L. & J. Brusse / 1933

339.Winkels en winkelpuien = Magasins et devantures = Laden und Ladenfronten = Shops and shop-fronts ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1933

340.Waren wij kinderen? Dommisse, Fré / W.L.&J. Brusse / 1933

341.Nederlandsche filmkunst Scholte, Henrik / W.L. & J. Brusse / 1933

342.Rheumatiek Jitta, N.M.Josephus / W.L. & J. Brusse / 1932

343.De liberale gedachte in herstel ; De historische roeping van de liberale gedachte Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse / 1932

344.Kerken = Eglises = Kirchen = Churches ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1932

345.Scholen = Écoles = Schulen = Schools ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1932-1933

346.Gebouwen voor technische doeleinden = Bâtiments pour buts techniques = Gebäude für technische Zwecke = Buildings for technical purposes ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1932

347.De volkswoning laagbouw = Habitations ouvrières à un, deux ou trois étages = Volkswohnungen, ein, zwei oder drei Stockwerke = Workmen's dwellings, one, two or three stories ; Moderne bouwkunst in Nederland W.L. & J. Brusse / 1932

348.Moderne bouwkunst in Nederland : inleiding ; Moderne bouwkunst in Nederland Luthmann, J. / W.L. & J. Brusse / 1932

349.Moderne bouwkunst in Nederland Berlage, H.P. / W.L. & J. Brusse / 1932-1935

350.De techniek van kampeeren : een handleiding voor allen, die er met de tent op uit willen trekken Boomsma, J. / W.L. & J. Brusse / 1932

351.Adriaan-Stichting Rotterdam W.L. & J. Brusse / [ca. 1932]

352.Rembrandt en de traditie Rijckevorsel, J.L.A.A.M. van / W.L. & J. Brusse / 1932

353.Rembrandt en de traditie Rijckevorsel, Joannes Leo Antonius Aloysius Maria van / W.L. & J. Brusse / 1932

354.Wetenschappelijke grondslagen van het gymnastiekonderwijs Hubert van Blijenburgh, W.P. / 2e omgew. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1932

355.Muziekgeschiedenis Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse / 1932

356.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 3e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1932

357.'s Avonds als wij slapen gaan Volker v. Waverveen, Nelly / 3e dr., 8e-10e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1932

358.Leerboek der beschrijvende meetkunde : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1932

359.Van havens en zeeën Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1932

360.Het ontstaan van vlakke vormen Vecht, N.J. van de / W.L. & J. Brusse / 1932

361.Stad Stroman, Ben / W.L. & J. Brusse ; [omslag en typografische verzorging Paul Schuitema] / 1932

362.In Vlaanderen heb ik gedood Schoup, J.G. / W.L. & J. Brusse / 1932

363.Spaansche schildersLuns, Huib / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1932

364.Bouw en geschiedenis van het klavier Beijnum-von Essen, Bertha van / W.L. & J. Brusse / 1932

365.Dertig jaar film Jordaan, L.J. / W.L. & J. Brusse / 1932

366.Glas in lood ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1932

367.Kapitaal en arbeid in Nederland Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 4e verb. en met een 2e dl. verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1932

368.Vorm Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1932

369.Russische filmkunst Hoyer, Th.B.F. / W.L. & J. Brusse / 1932

370.De moeder : een leekenspel Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1932

371.De nieuwe loopende hand ; Voorbeeldenboekjes Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1932-....

372.De loopende hand : cursus voor uitsluitend loopend schrift, methodisch samengesteld voor de lagere school ; No. 7 : 96 voorbeelden voor het 4e Leerjaar Hoogenboom, W. / 87e-92e dr / W.L. & J. Brusse's Uitg.-mij] / [ca. 1932]

373.De loopende hand : cursus voor uitsluitend loopend schrift, methodisch samengesteld voor de lagere school ; No. 3 : 128 voorbeelden voor het 2e Leerjaar Hoogenboom, W. / 92e-95e dr / W.L. & J. Brusse's Uitg.-mij] / [ca. 1932]

374.De nieuwe loopende hand Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse N.V. / 1932-....

375.De historische roeping van de liberale gedachte ; De historische roeping van de liberale gedachte Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1931

376.De historische roeping van de liberale gedachte Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse / 1931-1932

377.Rekenen voor het lager nijverheidsonderwijs Gerritsma, B.H. / W.L. & J. Brusse / 1931-1932

378.Het verdwenen parelsnoer : kapitein Prum-reporter-detectief : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1931

379.Voetstappen Houwink, Roel / W.L. & J. Brusse / 1931

380.Sterkteleer : 277 werktuigkundige vraagstukken Menge, Erich / W.L. & J. Brusse / 1931

381.Kinderen van dezen tijd : leekenspel in drie bedrijven Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1931

382.Reidansen ; Tweede bundel Brom-Struick, Willemien / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1931

383.Drinkgelag Plato / W.L. & J. Brusse / 1931

384.Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw : een kritisch overzicht/ door O. Noordenbos Noordenbos, O. / W.L. & J. Brusse / 1931

385.Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw : een kritisch overzicht Noordenbos, Oene / W.L. & J. Brusse / 1931

386.De verovering van den eenvoud : het karakter en de ontwikkeling van de architectuur in het werk van Rembrandt Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1931

387.Tweede tien wandelingen in Rome Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1931

388.Het zelfgevonden antwoord : 500 sommen voor het hoogste leerjaar der L.S., het vervolgonderwijs, ambachtsscholen, landbouw-wintercursussen en zelfonderricht : met uitvoerige geïllustreerde toelichting voor den leerling Hoogenboom, W. / 3e verb. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1931

389.Leven Cabot, Richard C. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1931

390.Jonker Johnny Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1931

391.Mijn Indische reis : gedachten over cultuur en kunst Berlage, H.P. / W.L. & J. Brusse / 1931

392.Zwervers verzen Adama van Scheltema, C.S. / 8e dr., 16e-18e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1931

393.Eenzame liedjes Adama van Scheltema, C.S. / 9e dr., 18e-20e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1931

394.Herinneringen aan Johan de Meester Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1931

395.Zingende stemmen Adama van Scheltema, C.S. / 5e dr., 13e-15e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1931

396.Java in onze kunst Brom, Gerard / W.L. & J. Brusse / 1931

397.Wij willen niet : een anti-oorlogsspel Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1931

398.Amerikaansche filmkunst Otten, J.F. / W.L. & J. Brusse / 1931

399.God, mensch, techniek, wetenschap Beekman, E.H.M. / W.L. & J. Brusse / 1931

400.Bronnen tot de kennis van de gemeentewet Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse / 1931

401.Stroomingen en gestalten : geschiedenis der Nederlandsche letteren : geestelijke stroomingen, cultuurverschijnselen, overzicht van het leven en karakteristiek van het werk der hoofdpersonen uit de Nederlandsche literatuur Raaf, K.H. de / 2e herz. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1931

402.Rhetorica : basis der welsprekendheid Vogel, Albert / W.L. & J. Brusse / 1931

403.Het linnen venster Graadt van Roggen, C.J. / W.L. & J. Brusse / 1931

404.De absolute film Braak, Menno ter / W.L. en J. Brusse / 1931

405.Fransche filmkunst Roos, Elisabeth de / W.L. & J. Brusse / 1931

406.Duitsche filmkunst Koster, Simon / W.L. & J. Brusse / 1931

407.Het industrieel uitgevoerde meubel ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingenJansen, Arnold H. / 2e verb. en uitgebr. dr / W.L. & J. Brusse / 1931

408.Kentering Burgersdijk-Kolkmeijer, P. / W.L. & J. Brusse / 1931

409.Kamerplanten Houten, J.M. van den / Tweede druk / W.L. & J. Brusse / 1931

410.Werk Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1930

411.Dierenleven in de wildernis : schetsen uit het leven der dieren in de wildernis, hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten ; William J. Longs werken Long, William J. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1930

412.Hoe de dieren spreken ; William J. Longs werkenLong, William J. / W.L. & J. Brusse / 1930

413.Het verdwenen parelsnoer : kapitein Prum-reporter-detectief : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1930

414.Sint Augustinus oratorium voor koor soli en orkest = Sankt Augustinus oratorium für Chor Soli und Orchester Bloem, P.Fr.W.A. / W.L. & J. Brusse / 1930

415.Notulen van de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op Donderdag 5 Juni 1930, des namiddags te twee en een kwart uur, belegd in verband met het overlijden van haar Voorzitter, den Heer J.C. Veder W.L. & J. Brusse / 1930

416.Dieren in de wildernis : verhalen Long, William J. / W.L. & J. Brusse / [19xx]

417.Dieren in de wildernis : verhalen Long, William J. / W.L. & J. Brusse / [19xx]

418.Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland : 1880 NVVT 1930 Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1930

419.Levende dieren : verhalen uit de wildernis : voor kinderen bewerkt Long, William J. / W.L & J. Brusse / 1930

420.Levende dieren : verhalen uit de wildernis Long, William J. / 2e dr / W.L & J. Brusse / 1930

421.De man zonder moraal Vries, Maurits de / W.L. & J. Brusse / 1930

422.Vragenboekje over muziekgeschiedenis Piscaer, Anny / W.L. & J. Brusse / 1930

423.Mientje Watsinga in den heilstaat Vierssen Trip, G.W. van / W.L. & J. Brusse / 1930

424.Onder de tropenzon : een zeeverhaal Verhoog, P. / 2e dr., 4e-5e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1930

425.De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering : een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs Vecht, N.J. van de / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1930

426.Sancho Panza : spel in vier bedrijven naar Cervantes' Don Quichot Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1930

427.Speel je mee? : een bundel jongens- en meisjesspelen Diffelen, E.M. van / W.L. & J. Brusse / 1930

428.Rotsplanten en haar toepassing in onze tuinen Smits, A.P. / W.L. & J. Brusse / 1930

429.De hoofdrekenles : vijf en veertig lessen in hoofdrekenen voor elk der hoogere leerjaren van de lagere school Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / 1930

430.Planten in den tuin en hun behandeling Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1930

431.Eerste tien wandelingen in Rome Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1930

432.Roofgauw, de sluwe ulk Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1930

433.Leerboek der oude geschiedenis : voor gymnasia en lycea Jacobsen, R. / 4e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1930

434.Kamergymnastiek voor iedereen : in 10 lessen Hubert van Blijenburgh, W.P. / W.L. & J. Brusse / [1930]

435.Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek : ten dienste van het Nederlandsche leger de Koninklijke marine en het leger in Nederlandsch-Indië Hubert van Blijenburgh, W.P. / 4e omgew. dr / W.L. & J. Brusse / 1930

436.Strophen en andere gedichten Houwink, Roel / W.L. & J. Brusse / 1930

437.Tuinplanten Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1930

438.De Harz : reisherinneringen Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse / 1930

439.Een prentenboek over de tanden Ferguson, Harrison Wader / 4e dr., 24e-33e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1930

440.Een prentenboek over de tanden Ferguson, Harrison Wader / 3e dr., 14e-23e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1930

441.Krankzinnigen Dommisse, Fré / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1930

442.Huwelijk : roman Brusse-van Huizen, Jos / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1930

443.Jacobus van Looy over zijn werk Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1930

444.Sint Augustinus Bertrand, Louis / 2e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1930

445.Twee broeders Albers, Martin / W.L. & J. Brusse / 1930

446.Miscellanea Augustiniana : gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen, CDXXX-MCMXXX Jurgens, W.S. / Uitgegeven door de P.P. Augustijnen der Nederlandsche Provincie / 1930

447.Tolstoi : zijn wezen en zijn werk Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1930

448.Kameraden! : verzen Last, Jef / W.L. & J. Brusse / 1930

449.Augustinus op zoek naar de waarheid Wahlen, Frans J. / W.L. & J. Brusse / 1930

450.Poëzie en proza uit het werk van C. S. Adama van Scheltema Adama van Scheltema, C.S. / W.L. & J. Brusse / 1930

451.Thomas More : een treurspel in verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1930

452.Smeekelingen : drama, naar het Grieksch van Aischylos Aischylos / W.L. & J. Brusse / 1930

453.Bouwkunst in de stad en op het land Kloot Meijburg, Herman van der / 3e verm. en verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1930

454.Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland : beknopt verslag van het nationaal congres voor teekenonderwijs ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs gehouden te Amsterdam in 1930 Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs / W.L. & J. Brusse / 1930

455.Onze letterteekens en hun samenstelling : een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belangstellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs Vecht, N.J. van de / W.L. & J. Brusse / 1930

456.De loopende hand : cursus voor uitsluitend loopend schrift, methodisch samengesteld voor de lagere school ; Schrijfboek C voor het 1ste leerjaar : voorzien van 48 voorbeelden Hoogenboom, W. / 201e dr. / W.L. & J. Brusse's Uitg.mij N.V. / [1930?]

457.Ruimte Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1929

458.Uit 't leven van kapitein Prum : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1929

459.Het boschvolkje ; William J. Longs werken Long, William J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1929

460.Leven en sterven der dieren in de wildernis ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1929

461.Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken Ginneken, Jac. van / 3e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1929

462.Nabetrachtingen van een concertganger Leopold, J.H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1929

463.Harlekijns Waasdijk, Albert van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1929

464.Het web : 'n schildersleven Vries, Maurits de / W.L. & J. Brusse / 1929

465.Verwondering Vries, Albert de / W.L. & J. Brusse / 1929

466.Verzen van Vondel : bloemlezing voor onzen tijd Vondel, Joost van den / W.L. & J. Brusse / 1929

467.Verworvenheden Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1929

468.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / 2e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1929

469.Ik ontspan mij : zelfbeheersching door spierontspanning Reymond, Ernest / W.L. & J. Brusse / 1929

470.Lustrumboekje van het literarisch dispuutgezelschap B.E.E.T.S. : tiende lustrum 17 Maart 1929B.E.E.T.S. / W.L. & J. Brusse / 192

9471.Tien wandelingen in Venetië, Ravenna en Padua Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1929

472.Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1929

473.Lied en luit : Nederlandse volksliederen Brom-Struick, Willemien / W.L. & J. Brusse / 1929

474.Eerst denken, dan schrijven : een reeks taal- en dicteeroefeningen voor het voortgezet onderwijs Koning, M. / 2e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1929

475.Franz Schubert, een leekepraatje Jacobsen, R. / W.L. & J. Brusse / 1929

476.KamerplantenHouten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1929

477.Cactussen Houten, J.M. van den / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1929

478.Toelichting bij de loopende hand en het elementair rondschrift Hoogenboom, W. / 7e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1929

479.Walther Rathenau : de tragedie van den tijd : spel in vier bedrijven Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1929

480.Taalkennis voor gymnasia, lycea, H.B.S., kweek- en normaalscholen Donkersloot, N.A. / W.L. & J. Brusse / 1929

481.Krankzinnigen Dommisse, Fré / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1929

482.Krankzinnigen Dommisse, Fré / W.L. & J. Brusse / 1929

483.Catalogus van het oorlogsmuseum van J.A. Wilton van Reede te Goes-Holland Brandenburg, R.J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1929

484.Leven Cabot, Richard C. / W.L. & J. Brusse / 1929

485.Wilton, 1854-1929 : seventy-five years' history of Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1929

486.Wilton, 1854-1929 : un historique concernant l'existence de soixante quinze ans de "Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf" Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1929

487.Wilton, 1854-1929 : fünfundsiebzig Jahr Geschichte der Firma Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1929

488.Een vluchthaventje uit de branding van het grootestadsleven Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1929

489.Van zon en zomer Adama van Scheltema, C.S. / 8e dr., 15e-17e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1929

490.De keerende kudde Adama van Scheltema, C.S. / 4e dr., 10e-12e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1929

491.Eerste oogst : bloemlezing uit "Een weg van verzen" en "Uit den dool" Adama van Scheltema, C.S. / 5e dr., 10e-12e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1929

492.Huwelijk : roman Brusse-van Huizen, Jos / W.L. & J. Brusse / 1929

493.Het geslacht der Santeljanos : roman in tien boeken Mendes, Joost / 2e herz. onverkorte dr / W.L. & J. Brusse / 1929

494.Het honderdjarig bestaan van het vrij-entrepôt der gemeente Rotterdam W.L. & J. Brusse / 1929

495.Het boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indië, China Rutgers, S.J. / W.L. & J. Brusse / 1929

496.Brieven van Abelard en Heloïze Abelard / W.L. & J. Brusse / 1929

497.De poppen van Harry van Tussenbroek : 56 afbeeldingen Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1929

498.De wedstrijd over den oceaan ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1928

499.Op eenzame zwerftochten ; William J. Longs werken Long, William J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

500.Gewijde kunst ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Meijer, Jan de / W.L. & J. Brusse / 1928

501.Eerste hulp bij ongelukken Rijcken, J.F.A. / W.L. & J. Brusse / 1928

502.Reidansen ; [Eerste bundel] Brom-Struick, Willemien / 2e verm. en verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1928

503.Psychiatrie : een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers Hoeven, H. van der / 2e, geh. herz. en bijgew. dr / W.L. & J. Brusse / 1928-1930

504.Leerboek der beschrijvende meetkunde : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

505.Max, mijn jongen Vries, S. de / W.L. & J. Brusse / 1928

506.Beschadigde Vries, Maurits de / W.L. & J. Brusse / 1928

507.Zijn laatste reis : tooneelspel van de zee in vier bedrijven Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1928

508.Het verkeersorgaan van den volkenbond Ravesteyn, Willem Adriaan van / W.L. & J. Brusse / 1928

509.Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard Droogendijk, J.M. / 2e geh. bijgew. en geïll. dr / W.L. & J. Brusse / 1928

510.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 7e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

511.Tien wandelingen in Florence Luns, Huib / W.L. & J. Brusse / 1928

512.Bontje de bergeend Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1928

513.Het koninkrijk des geluks Krishnamurti, J. / W.L. & J. Brusse / 1928

514.Hoe beheerschen wij onze zenuwen? : een inleiding tot zielsgeneeswijze Jackson, Josephine A. / 2e ed / W.L. & J. Brusse / 1928

515.Cactussen Houten, J.M. van den / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

516.Menschen die ik gekend heb Harpen, N. van / W.L. & J. Brusse / 1928

517.De bouwmeester : een abel spel van de waarheid in vijf bedrijven Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1928

518.BoefjeBrusse, M.J. / 16e dr., 48e-50e duiz / W.L. & J. Brusse / 1928

519.Mei-droom : een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen Adama van Scheltema, C.S. / 3e dr., 6e-8e duiz / W.L. & J. Brusse / 192

8520.De Bioscoopwet met uitvoeringsbesluiten Weele, J.C. van der / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1928

521.Over dramatische kunst : een studieRoland Holst-van der Schalk, Henriëtte / Nieuwe titeluitgaaf / W.L. & J. Brusse / 1928

522.Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst-van der Schalk Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1928

523.Zeven tegen Thebai : treurspel, naar het Grieksch van Aischylos Aischylos / W.L. & J. Brusse / 1928

524.Perzen : naar het Grieksch van Aischylos Aischylos / W.L. & J. Brusse / 1928

525.Herman Gorter, de dichter van Pan : een heroisch en tragisch leven Ravesteyn, W. van / W.L. & J. Brusse / 1928

526.Vijftig jaar glasindustrie : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N.V. Glasfabriek 'Leerdam', voorheen Jeekel, Mijnssen & Co. te Leerdam Wasch, Karel / W.L. & J. Brusse / 1928

527.Uitzichten en stroomingen in de kunstnijverheid Jong, Jo de / W.L. & J. Brusse / 1928

528.Kamer van koophandel en fabrieken Rotterdam, 1803-1928 : gedenkboek Lier, H.J.D. van / W.L. & J. Brusse / 1928

529.De nieuwe geboort Roland Holst-van der Schalk, Henriette / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

530.Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken Ginneken, Jac. van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1928

531.Uit stilte en strijdAdama van Scheltema, C.S. / 7e dr., 13e-15e duiz / W.L. & J. Brusse / 1928

532.Vogel-idyllen van diverse pluimage ; Vogel-idyllen Vijverberg, J. / W.L. & J. Brusse / 1928

533.Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

534.Rheumatiek Breemen, J. van / W.L. & J. Brusse / 1927

535.Moeder natuur : een studie over leven en dood der dieren ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1927

536.Op zoek naar de schatten van Bidoux : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

537.De gekantelde karos : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1927

538.De verluchting van het boek ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Pannekoek, G.H. / 2e verb. en gew. dr / W.L. & J. Brusse / 1927

539.Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken Ginneken, Jac. van / W.L. & J. Brusse / 1927

540.De heilige vlam : het sprookje van Stefan Pártos Daemen, Jo / W.L. & J. Brusse / 1927

541.'n Mensch Vries, Maurits de / W.L. & J. Brusse / 1927

542.Op bruisende golven : een roman van de zee Verhoog, P. / 3e dr., 5e-6e duiz / W.L. & J. Brusse / 1927

543.Avonturen van de zee Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1927

544.Gedachten van Oom Philibertus : tweede bundel Stolk, J.B. van / W.L. & J. Brusse / 1927

545.Stoïsche wijsheid Leopold, J.H. / 4e ongew. dr / W.L. & J. Brusse / 1927

546.Onderzoek omtrent het draaipunt van het oog Schaap, Cornelis / W.L. & J. Brusse / 1927

547.Het hekbeeld van het schip De Liefde ex Erasmus in het Keizerlijk Museum te Tokio Nouhuijs, J.W. van / W.L. & J. Brusse / 1927

548.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 6e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

549.Malle gevallen : een kluchtig verhaal Martin, Hans / 14e dr., 32e-34e duiz / W.L. & J. Brusse / 1927

550.Cocktail : een mengeling van velerlei Martin, Hans / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

551.Cocktail : een mengeling van velerlei Martin, Hans / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

552.Cocktail : een mengeling van velerlei Martin, Hans / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

553.Cocktail : een mengeling van velerlei Martin, Hans / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1927

554.Cocktail : een mengeling van velerlei Martin, Hans / W.L. & J. Brusse / 1927

555.De avondstonde van een kluizenaar en Hoe Geertrui haar kinderen onderwijst Pestalozzi, Johann Heinrich / W.L. & J. Brusse / 1927

556.Vetplanten Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1927

557.Cactussen Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse / 1927

558.Het zelf-gevonden antwoord : 500 sommen voor het hoogste leerjaar der L.S., het vervolgonderwijs, ambachtsscholen, landbouw-wintercursussen en zelfonderricht : met uitvoerige rijk geïllustreerde toelichting voor den leerlingHoogenboom, W. / 2e verb. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1927

559.Pommie : geschiedenis van een poesGogh-Kaulbach, Anna van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1927

560.Feestbundel aangeboden door leden en oud-leden van het Klinisch Genootschap te Rotterdam aan hunnen voorzitter Dr. H. Klinkert ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag op 3 september 1927Klinkert, H. / W.L. & J. Brusse / 1927

561.Het boek God : een beetje menschenleven Boer, J.W. de / W.L. & J. Brusse / 1927

562.Eenzame liedjes Adama van Scheltema, C.S. / 8e dr., 15e-17e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1927

563.Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw Brom, Gerard / W.L. & J. Brusse / 1927

564.Principiëele staatkunde Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse voor de Vereeniging voor Staatkunde van de Studenten der Nederlandsche Handels-Hoogeschool / 1927-...

565.De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering : een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs Vecht, N.J. van de / W.L. & J. Brusse / 1927

566.Glas en kristal ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Wasch, Karel / 2e, gew. dr / W.L. & J. Brusse / 1927

567.Busken Huet en Potgieter Saks, J. / W.L. & J. Brusse / 1927

568.Naaldkunst, kantwerk en handweven ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Rogge, Elis. M. / 2e verb. en uitgebr. dr / W.L. & J. Brusse / 1927

569.Sierkunst en vrouwenkleeding ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Proos-Berlage, C. / W.L. & J. Brusse / 1927

570.Tropengloed : Van der Meer's Indische ervaringen Coops, Willem / W.L. & J. Brusse / 1927

571.Reidansen ; [Eerste bundel] Brom-Struick, Willemien / W.L. & J. Brusse / 1927

572.Eerst denken, dan schrijven : een reeks taal- en dicteeroefeningen ter bevordering van het zuiver schrijven in de lagere school Koning, M. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

573.Het aanvankelijk leesonderwijs Hoogeveen, M.B. / 6e verm. dr. met een overzicht van de geschiedenis van het aanvankelijk leesonderwijs en vragen en opgaven / W.L. & J. Brusse / 1926

574.Overpeinzingen van coalitie-staatslieden ; De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflage Marchant, H.P. / W.L. & J. Brusse / 1926

575.De crisis-Faust ; De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflage Elout, C.K. / W.L. & J. Brusse / 1926

576.Kardon : een moderne Robinson Crusoë : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1926

577.Het eiland der apen : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1926

578.Heel het bosch speelt mee ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1926

579.Verzengend vuur Vries, Maurits de / W.L. & J. Brusse / 1926

580.Vijf en zeventigjarig bestaan van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam Verheul, J. / W.L. & J. Brusse / 1926

581.De rebel Timmermans, G. / W.L. & J. Brusse / 1926

582.Moderne aphorismen uit de interne kliniek : geschreven voor den practiseerenden geneesheer : de dagelijks voorkomende belangrijke ziekten : eerste bundel Soer, A.F. / 2e herz. en veel verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1926

583.Meetkunde : berekening van lichamen : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / 1926

584.Maatschappelijk hulpbetoon Richmond, Mary E. / W.L. & J. Brusse / 1926

585.Schaduwen : verzen Otten, P. / W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij / 1926

586.Onder jongens en meisjes : een boek van jeugd Martin, Hans / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

587.Onder jongens en meisjes : een boek van jeugd Martin, Hans / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

588.Onder jongens en meisjes : een boek van jeugd Martin, Hans / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

589.Avonturen van Scherpoog het koolmeesje Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1926

590.Schets van de geschiedenis der oudheid Jacobsen, R. / W.L. & J. Brusse / 1926

591.Leerboek der oude geschiedenis voor gymnasia en lycea Jacobsen, R. / 3e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1926

592.Mozes : de geboorte van Jahve : spel in drie bedrijven, vijf tafereelen Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1926

593.Yuki San : modern meisjesleven in Japan Forest, Ellen / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

594.Een prentenboek over de tanden Ferguson, Harrison Wader / 2e dr., 6e-13e duiz / W.L. & J. Brusse / 1926

595.Leidsch studentenleven in het laatst der vorige eeuw : een vroolijk verhaal Coops, Willem / W.L. & J. Brusse / 1926

596.De lotgevallen van d'n ouweheer Dorus : humoristische avonturen-roman van een tachtigjarigen tijdgenootBrusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1926

597.Knoeierijen in den schilderijenhandel Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1926

598.Gemeentelijke vervoer- & motordienst, reinigingsdienst en ontsmettingsdienst van Rotterdam, 1876-1 Juni-1926 Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1926

599.Zwervers verzen Adama van Scheltema, C.S. / 7e dr., 13e-15e duiz / W.L. & J. Brusse / 1926

600.Zingende stemmen Adama van Scheltema, C.S. / 4e dr., 10e-12e duiz / W.L. & J. Brusse / 1926

601.Muurschilderingen ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Plasschaert / W.L. & J. Brusse / 1926

602.Verzen : eerste bundel ; Werken van dr. Jan Hendrik Leopold 1865-1925 Leopold, J.H. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

603.De grafische kunst in het practische leven ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Gouwe, W.F. / W.L. & J. Brusse / 1926

604.Handleiding tot de kennis der beroepsziektenHeijermans, L. / 2e geh. herz. en verm. dr. / W.L. & J. Brusse / 1926

605.De disch ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Ellens, H. / W.L. & J. Brusse / 1926

606.De sierende elementen van de bouwkunst ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Wils, Jan / 2e herz. en verm. druk / W.L. & J. Brusse / 1926

607.Werken van dr. Jan Hendrik Leopold 1865-1925 Leopold, Jan Hendrik / W.L. & J. Brusse / 1926-...

608.Trouwe wachters ; Vogel-idyllen Vijverberg, J. / W.L. & J. Brusse / 1926

609.Verzen : tweede bundel ; Werken van dr. Jan Hendrik Leopold 1865-1925 Leopold, J.H. / 1e dr / W.L. & J. Brusse / 1926

610.Zeven eeuwen : spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden Raaf, K.H. de / 3e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1925-1932

611.De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflage W.L. & J. Brusse / 1925-1926

612.Op zoek naar de schatten van Bidoux : een boek voor jongens ; Boeken voor jongens Valkema Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / 1925

613.Burleske historiën ; De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflage Jaarsma, D.Th. / W.L. & J. Brusse / 1925

614.Aan den ondergang Huijts, Johan / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1925

615.Het vroolijke boschtooneel ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1925

616.Boeken voor jongens Valkema  Blouw, J.P. / W.L. & J. Brusse / [1925-...]

617.Batik, bedrukte stof, klein lederwerk ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Hana, Herman / W.L. & J. Brusse / 1925

618.Gevleugelde spreuken Adama van Scheltema, Carel Steven / W.L. & J. Brusse / 1925

619.The Picus : wood industry Picus Ltd., late J. Bruning & Son, Eindhoven-Holland 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

620.Tekstboek voor den muziekavond van Riek Frank en Guste SeylerW.L. & J. Brusse / [ca. 1925]

621.Internationales Gesellschaftsrecht Saher, A.E. von / W.L. & J. Brusse / 1925

622.Stereometrie voor het onderwijzers- en hoofdakte-examen Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / [1925]

623.Meetkunde : berekening van lijnen, hoeken en oppervlakken : voor het voortgezet en uitgebreid onderwijs, lagere nijverheidsscholen en dergelijke onderwijsinrichtingen Rijcke, P. de / W.L. & J. Brusse / 1925

624.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 5e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

625.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

626.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

627.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

628.Rechts en averechts : een bont verhaal Martin, Hans / W.L. & J. Brusse / [1925]

629.Op bruisende golven : een roman van de zee Verhoog, P. / 2e dr., 3e-4e duiz / W.L. & J. Brusse / 1925

630.In de verstrooiingLoon, H. van / W.L. & J. Brusse / 1925

631.De weg naar Lethe : roman Lange, L. van / W.L. & J. Brusse / 1925

632.De beek van Narcissus : gedichten Lange, L. van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatij / 1925

633.Snelwiek, de edelvalk Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1925

634.Boekhouden : leerboek voor het eenvoudig boekhouden in de praktijk ten gebruike bij het lager onderwijs op handelscursussen en voor zelfstudie Hoogewerff, J.J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1925

635.Het zelf-gevonden antwoord : 500 sommen voor het hoogste leerjaar der l.s., het vervolgonderwijs, ambachtsscholen, landbouw-wintercursussen en zelfonderricht : met uitvoerige rijk geïllustreerde toelichting voor den leerling Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse / 1925

636.Onze rekenkennis : een overzichtelijke samenvatting van het geleerde uit het vak rekenen op de lagere school, bruikbaar bij iedere rekenmethode : een rijk geïllustreerde toelichting voor den leerling van de hoogste klassen en voor zelfonderricht Hoogenboom, W. / W.L. & J. Brusse / 1925

637.Dr. H. P. Berlage : bouwmeester : 230 afbeeldingen van zijn werk Gratama, Jan / W.L. & J. Brusse / 1925

638.De goden beschikken : roman Lange, L. van / W.L. & J. Brusse / 1925

639.Allemansspiegel : zoetzure zottigheid ; De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflageSteynen, Job / W.L. & J. Brusse / 1925

640.De kunstclowns ; De rinkelbel : een reeks ironie satire en persiflage Maas-van der Moer, Agnes / W.L. & J. Brusse / 1925

641.Onder de tropenzon : een zeeverhaal Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1925

642.Vogel-idyllen Vijverberg, J. / W.L. & J. Brusse / 1925-1933

643.Machinale textielkunst : tapijten, gordijnen, enz. ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Sluys, Corn. van der / W.L. & J. Brusse / 1925

644.Het industrieel uitgevoerde meubel ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingenJansen, Arnold H. / W.L. & J. Brusse / 1925

645.Het sierend metaal in de bouwkunst ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Gispen, W.H. / W.L. & J. Brusse / 1925

646.Ranke wieken ; Vogel-idyllenVijverberg, J. / W.L. & J. Brusse / 1925

647.De bedelaar : roman uit het Thessalische landleven ; Nieuwgrieksche novelles Karkavitsas, A. / W.L. & J. Brusse / 1924

648.Thuis in de wildernis ; William J. Longs werkenLong, William J. / W.L. & J. Brusse / 1924

649.De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen 2e verb. en uitgebr. dr / W.L. & J. Brusse / [1924]-...

650.The Picus : wood industry Picus Ltd. : late J. Bruning & Son Eindhoven-Holland2e dr / W.L. & J. Brusse / 1924

651.De Picus : naamlooze vennootschap houtindustrie Picus : voorheen J. Bruning & Zoon Eindhoven-Holland2e dr / W.L. & J. Brusse / 1924

652.Snelvoet, de schrik der Veluwe Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse's uitgevers-mij / 1924

653.Beknopt leerboek der constructieve-burgerlijke bouwkunde Zwiers, L. / W.L. & J. Brusse / 1924

654.De ontwikkeling der tijdrekenkunde van hulpvak tot zelfstandige wetenschap: inhoud van een openbare les uitgesproken bij de aanvaarding zijner werkzaamheid als privaat-docent voor de mathematische en technische tijdrekenkunde aan de Universiteit te Leiden op Woensdag 8 October 1924 Wijk, W.E. van / W.L. & J. Brusse / 1924

655.Op bruisende golven : een roman van de zee Verhoog, P. / W.L. & J. Brusse / 1924

656.Moderne aphorismen uit de interne kliniek : geschreven voor den practiseerenden geneesheer : de dagelijks voorkomende belangrijke ziekten : derde en laatste bundel Soer, A.F. / W.L. & J. Brusse / 1924

657.De Rotterdamsche Waterweg, 1863-1914 Plate, A. / W.L. & J. Brusse / 1924

658.Levende dieren : verhalen uit de wildernis Long, William J. / W.L & J. Brusse / 1924-1926

659.De donkere aarde : roman Lange, L. van / W.L. & J. Brusse / 1924

660.Snelvoet : de schrik der Veluwe Kuylman, H.E. / W.L. & J. Brusse / 1924

661.Grondslagen der lichamelijke opvoeding op lagere en middelb. scholen en gymnasia : theoretisch handboek voor candidaat-onderwijzers en leeraren in de gymnastiek en voor allen, die belang stellen in de lichamelijke ontwikkeling van onze jeugd Disse, J.S.G. / 2e veel verm. dr. / W.L. & J. Brusse / 1924

662.Onder de menschen Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1924

663.Het leven van Boefje Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / cop. 1924

664.Boefje Brusse, M.J. / 15e dr., 43e-47e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1924

665.Ras : het nachttij der Runia's Boer, J.W. de / W.L. & J. Brusse / 1924

666.Ludovicus : de tragedie van een verloreneBerkhout, Franc.L.B. / W.L. & J. Brusse / 1924

667.Uit stilte en strijd Adama van Scheltema, C.S. / 6e dr., 10e-12e duiz / W.L. & J. Brusse / 1924

668.De tors : in zeven zangen Adama van Scheltema, C.S. / W.L. & J. Brusse / 1924

669.Eenzame liedjes Adama van Scheltema, C.S. / 7e dr., 12e-14e duiz. / W.L. & J. Brusse / 1924

670.Yuki San : modern meisjesleven in Japan Forest, Ellen / W.L. & J. Brusse / 1924

671.De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst : een studieRoland Holst van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1924

672.Glas en kristal ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Wasch, Karel / W.L. & J. Brusse / 1924

673.Behangsel en bespanningsstof ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Retera, W. / W.L. & J. Brusse / 1924

674.De sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Ravesteyn, S. van / W.L. & J. Brusse / 1924

675.Het moderne meubel ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Havelaar, Just / W.L. & J. Brusse / 1924

676.Sieraden ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen  Jonge, C.H. de / W.L. & J. Brusse / 1924

677.Schoonheid in samenleving Berlage, H.P. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1924

678.Marion Quinn B ordewijk, F. / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1924

679.Fantastische vertellingen : derde bundelB ordewijk, F. / W.L. & J. Brusse / 1924

680.Het onderwijs in het schrijven ; Schetsen van methoden : een hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen : eerste reeksWelker, P.M.H. / 4e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1923

681.Het onderwijs in het schrijven Hoogenboom, W. / 2e verm. dr. met vragen en opgaven / W.L. & J. Brusse / 1923

682.Het onderwijs in het rekenen Scholte, H. / 2e verm. dr. met vragen en opdrachten / W.L. & J. Brusse / 1923

683.Het aanvankelijk leesonderwijs ; Schetsen van methoden : een hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen Jongejan, W.J. / 2e verm. dr. met vragen en opdrachten / W.L. & J. Brusse / 1923

684.Langs dierenpaden in het hooge noorden ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1923

685.De grijze wolf ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1923

686.De verluchting van het boek ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Pannekoek, G.H. / W.L. & J. Brusse / 1923

687.Pottenbakkerskunst ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Gelder, H.E. van / W.L. & J. Brusse / 1923

688.De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen W.L. & J. Brusse / [1923-1935]

689.Het tooneeldecor ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Werumeus Buning, J.W.F. / W.L. & J. Brusse / 1923

690.Nieuwe gedachten over de sexueele moraal en de toekomstige taak van de vrouw Warmelo, W.L. van / W.L. & J. Brusse / 1923

691.Leerboek der stereometrie : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / W.L. & J. Brusse / 1923

692.Leerboek der beschrijvende meetkunde : ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten Visser, K.H.W. / 3e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1923

693.Vraagstukken der chemische analyse Vermeulen, J.H. / W.L. & J. Brusse / 1923

694.Oude huizen te Middelburg : zeventig afbeeldingen met een beschrijving Unger, W.S. / W.L. & J. Brusse / 1923

695.Vijftig stel rekenkundige opgaven ter herhaling, benevens 50 vraagstukken, om uit het hoofd op te lossen, ten dienste van hen die studeeren voor de onderwijzersacte Stoker, T.A. / 2e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1923

696.Socialistische opstellen : tweede bundel Saks, J. / W.L. & J. Brusse / 1923

697.Klaas Breugnon : "volksman leeft nog"Rolland, Romain / W.L. & J. Brusse / 1923

698.De muggen dansen Loon, H. van / W.L. & J. Brusse / 1923

699.Kunstgeschiedenis Korevaar-Hesseling, E.H. / W.L. & J. Brusse / 1923

700.Eerst denken, dan schrijven : een reeks taal- en dicteeroefeningen voor het voortgezet onderwijs Koning, M. / W.L. & J. Brusse / 1923

701.Quaeritur quomodo Pindarus fabulas tractaverit quidque in eis mutarit Kolf, Maria Christina van der / W.L. & J. Brusse / 1923

702.De Nieuwe Kerk te Delft : mausoleum van het huis van Oranje Kloot Meijburg, Herm. van der / W.L. & J. Brusse / 1923

703.Hoe beheerschen wij onze zenuwen? : een inleiding tot zielsgeneeswijze Jackson, Josephine A. / W.L. & J. Brusse / 1923

704.Fantastische vertellingen : tweede bundel Bordewijk, F. / W.L. & J. Brusse / 1923

705.Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst : een cultuurstudie van dezen tijd : vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche handelshoogeschool te Rotterdam Berlage, H.P. / W.L. & J. Brusse / 1923

706.Zwervers verzen Adama van Scheltema, C.S. / 6e dr., 10e-12e duiz / W.L. & J. Brusse / 1923

707.Maatschappelijk werk : verhandelingen over gebieden, waar medicus en maatschappelijke werker elkaar ontmoeten Cabot, Richard C. / W.L. & J. Brusse / 1923

708.Oud-italiaansche villa's, tuinen en parken Kerckhoff, Emilie van / W.L. & J. Brusse / 1923

709.Tusschen twee werelden Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse / 1923

710.De vrouw in het woud Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / 3e herz. dr / W.L. & J. Brusse / 1923

711.Jean Jacques Rousseau's Emile of over de opvoeding : bewerkt ten dienste van ouders en onderwijzers, voorzien van een beknopte levensschets Rousseau, Jean Jacques / 2e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1923

712.Op het eiland : Langbroek op Marken Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse / 1923

713.Middelburg : oude gebouwen en woonhuizen der stad = Old buildings and houses of the town of Middelburg = Vieux édifices et vieilles habitations de la ville de Middelburg = Alte Gebäude und Wohnhäuser der Stadt Middelburg W.L. & J. Brusse / 1923

714.Het gezellige binnenhuis ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Lorm, C. de / W.L. & J. Brusse / 1923

715.Om 't hooge licht : verzen Eysselsteijn, Ben van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1923

716.Tollens uit zijn brieven geschetst als dichter en als koopman Valckenier Suringar, J. / W.L. & J. Brusse / 1923

717.Naaldkunst, kantwerk en handweven ; De toegepaste kunsten in Nederland : een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst met vele afbeeldingen Rogge, Elis. M. / W.L. & J. Brusse / 1923

718.Eerst denken, dan schrijven : een reeks taal- en dicteeroefeningen ter bevordering van het zuiver schrijven in de lagere school Koning, M. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

719.Eerst denken, dan schrijven : een reeks taal- en dicteeroefeningen ter bevordering van het zuiver schrijven in de lagere school Koning, M. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

720.Het aanvankelijk leesonderwijs ; Schetsen van methoden : een hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen : eerste reeksHoogeveen, M.B. / 5e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1922

721.Schetsen van methoden : een hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen : eerste reeks Huijts, Johs. H. / 5e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1922

722.Op herten uit ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1922

723.Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam : een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift Berlage, H.P. / W.L. & J. Brusse / 1922

724.Methodisch ontwerpen van ornament Bogtman, W. / 2e verb. dr / W.L. & J. Brusse / 1922

725.Het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland Xamré / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

726.Het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland Xamré / W.L. & J. Brusse / 1922

727.Handleiding voor het boksen Stuy, J. / 2e verb. en verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1922

728.Moderne aphorismen uit de interne kliniek : geschreven voor den practiseerenden geneesheer : de dagelijks voorkomende belangrijke ziekten : tweede bundel Soer, A.F. / W.L. & J. Brusse / 1922

729.Sterke webben : 'n roman Smeding, Alie / W.L. & J. Brusse / 1922

730.Diplomaten : Haagsche roman Saudek, Robert / 3e uitgebr. dr / W.L. & J. Brusse / 1922

731.Sonnetten en verzen in terzinen geschreven Roland Holst-van der Schalk, Henriette / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

732.De kinderen : feestelijk spel in verzen Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse / 1922

733.Malle gevallen : een kluchtig verhaal Martin, Hans / 12e dr / W.L. & J. Brusse / [1922]

734.Danseresje Martin, Hans / 8e dr / W.L. & J. Brusse / [1922]

735.Solaes Boer, J.W. de / W.L. & J. Brusse / 1922

736.Kunstenaar en samenleving : de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen Adama van Scheltema, C.S. / W.L. & J. Brusse / 1922

737.Eerste oogst : bloemlezing uit Een weg van verzen en Uit den dool Adama van Scheltema, C.S. / 4e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

738.Menschen uit 'n stil stadje : 'n roman Smeding, Alie / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

739.Hektor : geschiedenis van een hond Gogh-Kaulbach, Anna van / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

740.Multatuli : Multatuli en Mr. J. van Lennep, Multatuli en de vrouwen A.J. / 2e, herz. dr / W.L. & J. Brusse's uitgevers-maatschappij / 1922

741.Rotterdamsche zedeprenten Brusse, M.J. / 2e dr. / W.L. & J. Brusse / 1922

742.Uit Sowjet-Rusland : beelden en beschouwingen Roland Holst, Henriëtte / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1922

743.Zonder geweer op jacht ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1922

744.Het onderwijs in het rekenen ; Schetsen van methoden : een hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen : eerste reeks Zernike, C.F.A. / 4e verm. dr / W.L. & J. Brusse / 1921

745.Dierenleven in de wildernis : schetsen uit het leven der dieren in de wildernis, hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten ; William J. Longs werken Long, William J. / 3e dr / W.L. & J. Brusse / 1921

746.Kijkjes in het dierenleven : schetsen uit het leven der dieren in de wildernis, hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten ; William J. Longs werken Long, William J. / 2e dr / W.L. & J. Brusse / 1921

747.Het liefdekruid : een roman van het land ; Nieuwgrieksche novelles Drosinis, J. / W.L. & J. Brusse / 1921

748.Een broertje van den beer ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1921

749.Boschgeheimen ; William J. Longs werken Long, William J. / W.L. & J. Brusse / 1921

750.Cotton Rotterdam : Wambersie & Son Rotterdam W.L. & J. Brusse / 1921

751.Vragen en opgaven bij de algemeene onderwijskunde Huijts, Johs. H. / W.L. & J. Brusse / 1921

752.Danseresje Martin, Hans / 7e dr / W.L. & J. Bruss