Uitgaven W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij

1.Geen reactie en geen utopie maar.... democratie : proeve van een radicaal-democratisch program Ravesteyn, W. van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1945

2.Een nieuwe bundel : bloemlezing van Nederlandsche poëzie en proza voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere burgerscholen en voor zelfstudie ; Vierde deel: Achttiende en negentiende eeuw Raaf, K.H. de / Vierde druk / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1942

3.Jacob Bendien, 1890-1933 : een herinneringsboek Citroen, Paul / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1940

4.Planten in huis en hun behandeling : met ruim 150 afbeeldingen Houten, J.M. van den / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / [1938]

5.Gedroomd gebeuren : dramatisch spreekkoor Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1937

6.Muziek in den ban der letteren : studiën over den weerklank der literatuur in de muziek der negentiende eeuw Bernet Kempers, K.Ph. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1936

7.Rosa Luxemburg : haar leven en werken Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1935

8.Spaansche schilders Luns, Huib / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1932

9.De historische roeping van de liberale gedachte ; De historische roeping van de liberale gedachte Vries, C.W. de / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1931

10.Herinneringen aan Johan de Meester Brusse, M.J. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1931

11.Wij willen niet : een anti-oorlogsspel Roland Holst-van der Schalk, Henriette / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1931

12.Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland : 1880 NVVT 1930 Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1930

13.Nabetrachtingen van een concertganger Leopold, J.H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1929

14.Harlekijns Waasdijk, Albert van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1929

15.Walther Rathenau : de tragedie van den tijd : spel in vier bedrijven Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1929

16.De bouwmeester : een abel spel van de waarheid in vijf bedrijven Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1928

17.De Bioscoopwet met uitvoeringsbesluiten Weele, J.C. van der / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1928

18.Pommie : geschiedenis van een poes Gogh-Kaulbach, Anna van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1927

19.Mozes : de geboorte van Jahve : spel in drie bedrijven, vijf tafereelen Gerversman, H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1926

20.Aan den ondergang Huijts, Johan / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1925

21.Marion Quinn Bordewijk, F. / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1924

22.Om 't hooge licht : verzen Eysselsteijn, Ben van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1923

23.Multatuli : Multatuli en Mr. J. van Lennep, Multatuli en de vrouwen A.J. / 2e, herz. dr / W.L. & J. Brusse's uitgevers-maatschappij / 1922

24.Onze oude dorpskerken : tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland Kloot Meijburg, Herm. van der / Tweede herziene druk / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1921

25.Armwezen en sociale voorzorg Hintzen, G.H. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1920

26.'s Wasdoms volle tooi ; Het geslacht der Santeljano's Mendes, Joost / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1920

27.Amsterdam : een wijsgeerig leerdicht ; Levende steden Adama van Scheltema, C.S. / Tweede druk / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1920

28.Phaidoon Plato / W.L. & J. Brusse's uitgevers-maatschappij / 1919

29.Van zon en zomer Adama van Scheltema, C.S. / 5e dr., 6e-8e duiz / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1918

30.Opgang Eyck, P.N. van / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1918

31.De revolutionaire massa-aktie : een studie Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1918

32.Het huwelijk van Modeste Mignon Balzac, Honoré de / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1918

33.De verweerde jaren ; Het geslacht der Santeljano's Mendes, Joost / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1918

34.Jood en jodendom in Christen-omgeving Tal, Justus / W.L. & J. Brusse / 1917

35.Verzen Gregory, J.L. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1917

36.Louteringen Oudshoorn, J. van / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1916

37.De loopende hand : cursus voor uitsluitend loopend schrift, methodisch samengesteld voor de lagere school ; No. 7 : 96 voorbeelden voor het 4e Leerjaar Hoogenboom, W. / 18e dr. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / [tussen 1916 en 1920]

38.Verdi Gregory, J.L. / W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij / 1916

39.Jood en Christen Vlies, T.A. van der / Brusse / 191540.De zondvloed van het kapitaal Matthijssen, P. / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1915

41.Een duistere zaak : tafereelen uit het politieke leven Balzac, Honoré de / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1915

42.Brieven over de tentoonstelling van den Duitschen Werkbund te Keulen Roland Holst, R.N. / Bij W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1914

43.Hoe betalen wij onze oorlogslasten? : een woord aan het Nederlandsche volk Jong, W.J.E.H.M. de / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij / 1914