Lijst Aula pockets

Lijst van alle Aula pockets uitgegeven door uitgeverij Spectrum Prisma

 

1 Fruin, Robert Het voorstel van de 80-jarige oorlog

2 Brom, Gerard Schilderkunst en literatuur in de 16e & 17e eeuw 1957 

3 Buytendijk, F.J. Over de pijn

4 Bok, S.T. Cybernetica, hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines? 1958

5 Bidez, Joseph Keizer Julianus, De ondergang van het antieke heidendom 1958

6 Vries, Dr. J. de Etymologisch woordenboek 1958 

7 Bartelink, G.J.M.Grieks-Nederlands woordenboek 1958 

8 Freyer, Hans Mens en massa in deze tijd - Een structuuranalyse 1958 

9 Eysenck, H.J.Gebruik en misbruik van de psychologie 1958 

10 Wölfflin, Heinrich De Klassieke kunst, hoogtij der Renaissance 

11 Walgrave, J.H.De wijsbegeerte van Ortega y Gasset 1958 

12 Buytendijk, F.J.De vrouw, haar natuur, verschijning en bestaan

- Een existentieel- psychologische studie 1958 

13 Brugmans, I.J.De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870)1958 

14 Pen, prof.dr. J.Moderne economie 1959 

15 Geyl, prof.dr. P.Geschiedenis als medespeler 

16 Weizäcker, C.F. vonHet wereldbeeld in de fysica 1959 

17 Jantzen, HansDe kunst van de gotiek 1959 

18 Gordon, C.H.Het Oude Testament in historisch perspectief .1959

19 Whitehead, A.N.De natuurwetenschap in de moderne wereld 1959 

20 Martin, A. von Sociologie van de Renaissance 1959 

21 Clark, Sir George De zeventiende eeuw

22 Sachs, Curt Geschiedenis der muziek 1959 

23 Verberne, L.G.J.De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (1889-1956) 1959

24 Mallinckrodt, H.H.Latijns-Nederlands woordenboek

25 Vries, Dr. J. de Heldenlied en heldensage 1959

26 Brom, GerardSchilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw1959

27 Landon Goodman, L.De automatisering en de mens19591959Man and Automation

28 Fruin, RobertTien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588-159819591857

29 Doorn, J.A.A. van/ Lammers, C.JModerne sociologie, systematiek en analyse19591959oorspronkelijke uitgave

30 Hauser, ArnoldSociale geschiedenis van de kunst in Middeleeuwen

en Renaissance 1959

31 Löwith, KarlWereldgeschiedenis, wijsgerig en bijbels gezien 1960 

32 Slicher van Bath, B.H.De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)1960 

33 Scheffer, C.F./ Smeets, M.J.H.Geld en overheid

- de kringloop van het geld en de invloed van de overheid

34 Sprott, W.J.H.De mens in groepsverband (1960), een studie

van het gedrag van man en vrouw in het gezin,

het dorp, de massa en vele andere samenlevingsvormen 1958

35 Teilhard de Chardin,Pierre Het verschijnsel mens1960 

36 Fruin, Robert Opstellen over Willem van Oranje

37 Melsen, prof.dr. A.G.M.Natuurwetenschap en techniek - een wijsgerige bezinning1960 

38 Dorst, div.Evolutie

39 Wijvekate, M.L.Verklarende statistiek19601960 

40 Geyl, prof.dr. P.Noord en Zuid

41 Sauvy, Alfred Het bevolkingsvraagstuk in de wereld

42 Southern, R.W.De opkomst van het avondland 1960 

43 Albright, W.F.Oude volken en culturen in het Heilige Land

44 Wölfflin, Heinrich Stijlbegrippen in de kunstgeschiedenis 1960 

45 Banning, prof.dr.W.Karl Marx - Leven, leer en betekenis 1960 

46 Girardeau, Emile Het avontuur der natuurwetenschap

47 Vosters, dr. S.Spaans-Nederlands woordenboek

48 Vosters, dr. S.Nederlands-Spaans woordenboek

49 Vacano, O.W. von De Etrusken in de antieke wereld

50 Stern, ErichPsychologie van middelbare leeftijd en ouderdom 1961 

51 Dobzhansky, Th.Evolutie en erfelijkheid 1961 

52 Leent, J.A.A. van Sociale psychologie in drie dimensies 1961

53 Chadwick, JohnDe ontcijfering van Griekenlands oudste schrift 1961 

54 Boer, H. de e.a.Schriftelijk rapporteren 1961

55 Bargmann, Wolfgang Ontwikkeling en bouw van het organisme 1961

56 Vries, dr. J. de Godsdienstgeschiedenis in vogelvlucht 1961

57 Eggers, H.J.Inleiding tot de wetenschap der prehistorie 1961 

58 Wiegersma, dr. S.Psychologie der beroepskeuze 1961

59 Roldanus, dr. C.W. Zeventiende-eeuwse geestesbloei1961

60 Kuhn-SchnyderGeschiedenis der gewervelde dieren 1961 

61 Grahmann, Rudolf De vroegste geschiedenis van de mens 1961 

62 Jantzen, Hans Middeleeuwse kunst in overgang - Het tijdperk der Saksische keizers 1961 

63 Knight, G.A.F Christelijke theologie van het Oude Testament

64 Kühn, AlfredAlgemene zoölogie Grundriss der allgemeinen Zoologie

65 Bruckberger, R.L. Amerika in beweging

66 Klijn, dr. A.F.J. Inleiding tot het Nieuwe Testament Voorwoord prof. Grossouw

67 Buytendijk, F.J. De psychologie van de roman - Studies over Dostojewski 1964

68 Luypen, dr. W.Existentiële fenomenologie 1961 

69 Frankfort, Henri Het ontstaan der beschaving in het Nabije Oosten

70 Whitrow, G.J.Structuur en evolutie van het heelal

71 Murphy, Gardner De geestelijke evolutie van de mens

72 Blin-Stoyle, R.J.Keerpunten in de fysica

73 Emmet, E.R.Logisch denken 1961 

74 Zbinden, Hans De bedreigde mens

75 Fruin, Robert Het Noorden op weg naar zelfstandigheid

76 Da Costa Andrade,Grondbegrippen van de moderne fysicaan  

77 Corral, L. Diez del De ontvoering van Europa 1961 

78 Bochénski, J.M.Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap 1961 

79 Landgrebe, Ludwig Moderne filosofie 1962 

80 Pen, prof.dr. J.Het aardige van de economie 1962 

81 Guardini, Romano De gestalte der toekomst 1962 

82 Meer, F. van de Keerpunt der middeleeuwen

83 Portmann, Adolf Het sociale leven der dieren 1962 

84 Méautis, Georges Mythologie der Grieken

85 Vries, dr. J. de Woordenboek der Noord- en Zuid- nederlandse plaatsnamen

86 Mead, M.Seksualiteit en temperament 1962 

87 Grant, R.M./ Het Thomas-evangelie

88 Köhn-Behrens, Ch. Problemen der hedendaagse erotiek

89 Firth, Raymond Sociale anthropologie1962 

90 Ritter, Gerhard Luther in leven en werk

91 Kandinsky, Wassily Het abstracte in de kunst

92 Helwig, Paul Karakterologie 1957 

93 Vries, dr. J. de Heldensagen

94 Simpson, George G.De betekenis van de evolutie

95 Kwant, prof.dr. R.C.De fenomenologie van Merleau-Ponty 1962

96 Dittmer, Kunz Algemene volkenkunde 

97 Melsen, prof.dr. A.G.M.De geschiedenis van het begrip atoom 1962

98 Newton, Eric Beschouwingen over Europese kunst

99 Hoffman, J.G.Algemene celleer. De bouwstenen van het leven 1962 

100 Weiler, A.G./De Jong, O.J./ Rogier, L.J./ Mönnich, C.W.Geschiedenis van de Kerk in Nederland 1962 

101 Smith, F. Graham Radio-astronomie

102 Otto, Eberhard Geschiedenis van Egypte 1962   

103 Krüger, Gerhard Fundamentele problemen der hedendaagse wijsbegeerte

104 Sawyer, W.W.Wegwijs in de wiskunde

105 Martin, Alfred von De spanning tussen orde en vrijheid 1956

106 Harrison, R.J. Het unieke van de mens

107 Lévi-Strauss, Cl. Het trieste der tropen 1955 

108 Ellis, R.W.B. De gezondheid van het kind 1963 

109 Clark, Grahame Algemene prehistorie 1963 

110 Hadfield, J.A. Psychologie van de droom

111 Flacelière, Robert Liefde in het oude Griekenland1963

112 Schmidt, F.H. Inleiding tot de meteorologie

113 Stafford-Clark, D.Hedendaagse psychiatrie

114 Bohm, David Causaliteit en waarschijnlijkheid in de moderne fysica 1963

115 Mazzarino, Santo Het einde van de antieke wereld
116 Aron, RaymondDe zin der geschiedenis

117 Rostow, W.W.De vijf fasen van economische groei 1960 

118 Beck, William S. Moderne biologie

119 James, E.O. Godsdienst in de prehistorie

120 Brown, A.J. Inleiding tot de algemene economie

121 Clark, Grahame De vroegste geschiedenis van de samenleving

- Wat de archeologie ons ervan leert 1963

122 Heinemann, Fritz Filosofie op nieuwe wegen

123 Hartog, C. den Nieuwe voedingsleer

124 Sayers, R.S. Het moderne bankwezen

125 Colmjon, Gerben De beweging van Tachtig

126 Bok, S.T.Het ontstaan van het leven 1963 

127 Améry, Jean Het moderne Westen. Culturele ontwikkeling na 1945. 1963 

128 Roest, ir. J.F. Algemene scheikunde

129 Geyl, prof.dr. P.Van Bilderdijk tot Huizinga 1963 

130 Silk, Leonard S. De revolutie van de research

131 Kwant, prof.dr. R.C. Fenomenologie van de taal

132 Bally, Gustav De psychoanalyse van Sigmund Freud

133 Jones, G.O./ Rotblat, J. /Whitrow G.J. Van atoom tot heelal

134 Power, Eileen Het dagelijks leven in de middeleeuwen

135 Waddington, C.H. Evolutie en ethiek

136 Euwe, dr. M. e.a. Mens en computer

137 Emery, Walter B. Het oudste Egypte

138 Kwant, prof.dr. R.C.Sociale filosofie 1963 

139 Wright Mills, C. De sociologische visie 1963 

140 Palmer, L.R.De Aegeïsche wereld 1963 

141 Fearnside, W.Ward Drogreden of argument

142 Murphy, Gardner Parapsychologie

143 Gibbs, F.W. Moderne organische chemie

144 Nolthenius, Hélène Duecento

145 Lepp, Ignace Psychoanalyse van het moderne

146 Casson, Lionel Scheepvaart in de oudheid

147 Behrendt, R.F. De mens en zijn toekomst

148 Steinbuch, Karl Menselijk en machinaal denken

149 Marcuse, F.L. Hypnose, waarheid en verzinsel

150 Madariaga, Salvador de Portret van Europa

151 Neill, St. (red.) Het christendom in de 20ste eeuw

152 Grimal, Pierre Het klassieke Italië

153 Grossouw, W.K. Bijbelse vroomheid

154 Veldkamp, G.M.J. Sociaal palet

155 Read, Herbert Brief aan een jong schilder

156 Montagu, Ashley Erfelijkheid van de mens

157 Epstein, Isidore Geschiedenis van het jodendom 1959 

158 Tans, J./Wielek, H.Drain, R.L./Geers, G.J./Ypes, Cath. Buitenlandse letterkunde na 1945

159 Galbraith, J.K. Politieke economie 1964 

160 Melsen, prof.dr. A.G.M. Evolutie en wijsbegeerte 1964

161 Rostovtzeff, M. De Oude Wereld [Nabije Oosten,Griekenland]

162 Rostovzeff, M. De Oude Wereld [Rome]

163 Drijvers, P. Over de psalmen

164 Carp, prof.dr. E.A.D.E. De dubbelganger

165 Sciama, D.W. De eenheid van het heelal

166 Genicot, Léopold Cultuurgeschiedenis der Middeleeuwen

167 Rush, J.H. De oorsprong van het leven 1964 

168 Cary, M./ Haarhoff, T.J. Leven en denken in de klassieke wereld 1964 

169 Narr, Karl J. Prehistorie der beschaving

170 Massy, Harie Het nieuwe tijdperk der fysica

171 Mead, M. Natuurvolk en Westerse beschaving 1964 

172 Harris, R.J.C. Kanker

173 Kenyon, Kathleen M. Archeologie in het Heilige Land

174 Bakker, dr. R. De geschiedenis van het fenomenologisch denken 1964 

175 Buytendijk, F.J. Algemene theorie der menselijke houding en beweging

176 Schaar, J. v.der Woordenboek van voornamen

177 Kramer, Edna E. Wiskunde

178 Steigenga, W. Moderne planologie

179 Huisman, Denis Esthetica 1964 

180 Neill, Stephen De wereldreligies - Vergelijkendestudie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen

1961 

181 Erikson, Erik H. Het kind en de samenleving

182 Arambourg, Camille Het ontstaan van de mensheid

183 Massay, Sir Harry Het tijdperk der fysica

184 Hidding, K.A.H. De evolutie van het godsdienstig bewustzijn

185 Ogilvy, G. Stanley De wiskunde van morgen

186 Birnie, Arthur Economische geschiedenis van Europa

187 Bettelheim, Bruno Massificatie en zelfbehoud

188 Pask, Gordon Inleiding tot de cybernetica 1965 

189 Gelder, dr. H. van Cultuurgeschiedenis van Nederland in vogelvlucht

190 Worringer, Wilhelm Esthetica en kunst

191 Shapiro, H.L. e.a. Culturele antropologie

192 Balint, Michael De dokter, de patiënt, de ziekte

193 Castle, E.B. De opvoeding in de klassieke oudheid

194 Langer, Susanne K. Filosofische vernieuwing 1965 

195 Struik, D.J. Geschiedenis van de wiskunde 1965 

196 Knowles, David Heiligen en geleerden 1965 

197 Blumenberg, Werner Het leven van Karl Marx

198 Fourastié, Jean Moderne techniek en economische ontwikkeling

199 Verdoorn, dr. J.A. Volksgezondheid en sociale ontwikkeling

200 Plessner, Helmuth Lachen en wenen

201 Lankester Harding G. Archeologie in Jordanië

202 Zweig, Ferdynand De werkers van de welvaartsstaat 1965

203 Lavelle, Louis De eenzelvige mens

204 Buytendijk, F.J. Prolegomena van een antropologische

205 Morin, Edgar De culturele industrie 1965 

206 Fougeyrollas, P. Het marxisme in discussie

207 Klijn, dr. A.F.J. De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament 1923

208 Whitrow, G.J. Het tijdsbegrip in de moderne wetenschap 1965 

209 Mead, M. De groei naar volwassenheid op Samoa

210 Baar, dr. A.H. v.d. Russisch-Nederlands woordenboek

211 Cohen, John Kans, kunde en geluk

212 Barrett, William Existentialisme 1965 

213 Gelder, Dr. Enno v De Nederlandse munten 1965

214 König, René Sociologie van de mode

215 Nove, Alec De Sovjet-economie

216 Brown, J.A.C. Psychologie van de beïnvloeding

217 Dobzhansky, Th. De biologische en culturele evolutie

218 Wach, Joachim Vergelijkende godsdienstwetenschap

219 Veldkamp, J. Geofysica

220 Roscam Abbing, P.J. Beroepsethiek

221 Jackson / Moore Leven in het heelal

222 Vischer, A.L. Gerontologie

223 Lauterbach, Albert Kaptalisme contra socialisme

224 Isaacs, Alan Inleiding tot de natuurwetenschappen

225 Arendt, Hannah De revolutie

226 Whitehead, A.N. Wiskunde, basis van het exacte denken 1965 

227 Kühn, Alfred Inleiding tot de erfelijkheidsleer 1965 

228 Ven, F.J. v.d.Geschiedenis van de arbeid 1 - Oudheid en vroege middeleeuwen 1965 

229 Heimsoeth, Heinz De oorsprong van de westerse metafysica

230 Durrell, Cl. V. De relativiteitstheorie

231 Fleming, C.M. Adolescentie

232 Galbraith, J.K. Kapitalisme en welvaart

233 Reid, Leslie Ecologie

234 Keesing, F.M. Inleiding tot de culturele antropologie

235 Kunkel, Wolfgang Geschiedenis van het Romeinse recht 1965 

236 Brophy, John Fysionomie

237 Tucker, Robert C. Karl Marx

238 Rhodes, F.H.T. De ontwikkeling van het leven op aarde

239 Sélincourt, Aubrey De wereld van Herodotus 1966 

240 Heilbroner, R.L. Economische ontwikkeling

241 Jones, Howard Alcoholisme

242 Wörner, Karl H. Hedendaagse muziek in de Westerse wereld 1966

243 Baldwin, Ernest Inleiding tot de biochemie

244 Parreren, C. Van e.a. Effectief studeren

245 Bohr, Niels Atoomenergie en natuurbeschrijving

246 Gordon, Cyrus H. Vóór de Bijbel

247 Presthus, Robert Op weg naar een maatschappij van organisaties

248 Foster, G.M. Oude culturen in een technische wereld

249 Goddijn, H./Goddijn W. Sociologie van kerk en godsdienst

250 Alberda, Th. e.a. De groene aarde

251 kardinaal Bea Eenheid in vrijheid

252 Vernon, M.D. De psychologie van het zien

253 div.De sociale wetenschappen, vanwaar en

254 Kochan, Lionel Het ontstaan van het moderne Rusland

255 Heilbroner, R.L. De wording van de economische samenleving

256 Lersch, Philipp Algemene psychologie 

257 Blake, Peter Le Corbusier

258 Vialatoux, J. Sociologie van de arbeid

259 Allison, A.C. Recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen

260 Gooch, G.P. Frederik de Grote

261 Jaspers, Karl Leonardo en Nietzsche

262 Risler, J.P.C. Geschiedenis van de Arabische cultuur

263 Crespy, Georges Het theologisch denken van Teilhard de Chardin

264 Raju, P.T. Oosterse en Westerse wijsbegeerte

265 Havemann, Robert Dialectiek zonder dogma 1966 

266 George, Pierre Geografie van de grootstad

267 Afzelius, Björn Biologie van de cel

268 Carp, prof.dr. E. Angst en vrees

269 Cole, G.D.H. Economische geschiedenis 1750-1950

270 Lützeler, Heinrich De kunst

271 Goodstein, R.L. Grondbegrippen van de wiskunde

272 Sauvy, Alfred Het probleem van de overbevolking

273 Kluckhohn, Clyde Antropologie en moderne samenleving 1966 

274 Ayer, A.J. Over de persoonlijkheid

275 Pierce, J.R. Symbolen en signalen - Aard en werking

276 Waddell, Helen Vaganten in de Middeleeuwen

277 Goudge, T.A. De wijsgerige aspecten van de evolutie 1966 

278 Homans, George C. Individu en gemeenschap

279 Richardson, Alan Bijbel en de moderne wetenschap

280 Smith, C.U.M. Moleculaire biologie

281 Schoeps, H.-J. Over de mens

282 Pedoe, Dan De speelse wiskunde 1966 

283 Einzig, Paul Monetaire politiek

284 Benz, Ernst De Oosters-orthodoxe Kerk

285 Wooldridge, Dean E. Het zenuwstelsel

286 Carp, E.A.D.E. Angst en vrees

287 Wright, R.H. De reuk

288 Stephens Spinks, G. Psychologie en godsdienst

289 Waddington, C.H. Het leven

290 D'Arcy, M.C. Visie op het wereldgebeuren

291 Koeck, Wolfgang De nood van de overvloed

292 Mueller, F.-L. De hedendaagse psychologie

293 Sinnott, Edmund W. Morfogenese

294 Kristensen, W.B. Godsdiensten in de oude wereld

295 Adler, Irving Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek

296 Lea, H. CharlesDe inquisitie in de middeleeuwen

297 Behrendt, R.F. Empirie of visie 1966 

298 Einzig, Paul Geschiedenis van het internationale betalingsverkeer 1966 

299 Moule, C.F.D. Het Nieuwe Testament in de Oude Kerk 

300 Landmann, Michael Filosofische antropologie 1966 

301 Boardman, John Kooplieden, soldaten, geleerden

302 King, C.A.N. Oceanografie 1966 

303 Jankélévitch, Vl. De beleving van de tijd

304 Bohr, Niels Atoomfysica en menselijke kennis

305 Becker, Ernest Vorming en misvorming van de persoonlijkheid

306 Schouten, J.F. e.a. Waarneming in de verschillende wetenschappen 1967 

307 Fiennes, Richard Ziekten en moderne leefgewoonten

308 Dollinger, Philippe De Hanze

309 Peursen, C.A. van Fenomenologie en werkelijkheid 1967 

310 Kuznecov, B.G.Gesprekken over de relativiteitstheorie

311 Baldwin, Ernest Vergelijkende biochemie

312 Leff, Gordon Middeleeuwse wijsbegeerte 1967 

313 Sears, Paul B. Leven en samenleven in de natuur

314 Read, Herbert De kunst in haar educatieve functie

315 Bruce, F.F. Geschiedenis van het oude Israël

316 Singh, Jagjit Moderne kosmologie

317 Zahrnt, Heinz Bijbelkritiek en geloof

318 Katona, George Massaconsumptie

319 Thorpe, W.H. Biologie en het wezen van de mens

320 Peters, prof.dr. J. Metaphysica

321 Suggs, Robert C. Culturen van Polynesië

322 Duinkerken, Anton v Gorter, Marsman, Ter Braak

323 Delfgaauw, B. e.a. Evolutie en de filosofie, de biologie, de kosmos

324 Jaspers, Karl Kant

325 Lockyer, Roger/ Thorn, John/ Smith, David Engeland, de geschiedenis van een wereldrijk 1967 

326 Schadé, J.P. De functie van het zenuwstelsel 1967 

327 Plügge, Herbert Behagen en onbehagen

328 McCord, James R.e.a Inleiding tot de waarschijnlijkheidsleer

329 Eichhorn, Werner Cultuurgeschiedenis van China

330 Luijpen, dr. W. Fenomenologie en atheïsme

331 Newman, James R. Wat is wetenschap? 12 vooraanstaande geleerden geven hun visie 1967

332 Lipson, Leslie De grondslagen van de politieke wetenschap

333 Ellis Davidson, H. Goden en mythen van Noord-Europa

334 Pen, prof.dr. J. Economische actualiteiten

335 Gardet, Louis De islam

336 Heinemann, Fritz Existentiefilosofie: levend of dood?

337 Furon, Raymond Watervoorziening als wereldprobleem

338 Davenson, Henri De troubadours

339 Stemerding, A.H.S. Vorming, voorlichting en beïnvloeding in de moderne maatschappij

340 Ven, F. van der Geschiedenis van de arbeid 2

341 Dobinson, C.H. Kernenergie, nuttig en gevaarlijk

342 Bouquet, A.C. Grote religies, vergelijking en

343 Menninger, Karl Het leven in balans

344 Sherrington, Ch. De mens en zijn natuur

345 Albinsky, M. Survey-research

346 Chailley, Jacques 40.000 jaar muziek

347 Froe, A. De v.d. Hoeven/ Quispel Tellegen/Ubbink Filosofische oriëntering in de natuurwetenschappen 1967 

348 Glyn, Daniel Megalithische culturen van West-Europa

349 Daalen, P. van Wij Nederlanders, een sociologische verkenning

350 Samuelson, P.A. Handboek van de economie 1

351 Samuelson, P.A. Handboek van de economie 2

352 Booy, H.L. e.a. Ruimtevaart en wetenschap

353 Neill, Stephen De interpretatie van het Nieuwe Testament

354 Jones, Howard Misdaad in een veranderde samenleving

355 Hamburg, Otto Muziekgeschiedenis in voorbeelden

356 Peursen, C.A. van, Kees Bertels/ D. Nauta Informatie 1968

357 Newbigin, L .Godsdienst in een geseculariseerde wereld

358 Simpson, George G. Het wereldbeeld van een evolutionist

359 Sneller, Z.B. Bijdragen tot de economische geschiedenis

360 Lantéri-Laura, G. Fenomenologie en psychiatrie

361 Gurvitch, Georges Handboek van de sociologie 1 1968 

362 Gurvitch, Georges Handboek van de sociologie 2 1968 

363 Gurvitch, Georges Handboek van de Sociologie 3 1968 

364 Gurvitch, Georges Handboek van de Sociologie 4 1968 

365 Barrington, E.J.W. Hormonen en evolutie

366 Nultsch, W. Algemene botanie

367 Rogier, L.J. Eenheid en scheiding

368 Kompanejec, A. Wat is quantummechanica?

369 Kwant, prof.dr. R.C. De wijsbegeerte van Merleau-Ponty

370 Anastasi, Anne Toegepaste psychologie 1

372 Halmos, Paul R. Intuïtieve verzamelingenleer

373 Kleinpenning, A.J. Geografie van de landbouw

374 Arendt, Hannah De mens, bestaan en bestemming 1968 

375 Oegema v.d. Wall Toegepaste kleurenpsychologie

376 Sandström, C.I. Psychologie van het opgroeiende kind 1971 

377 Kwant, prof.dr. R.C. Mens en expressie, in het licht van de wijsbegeerte van Merleau-Ponty

378 Tinbergen, N. Sociaal gedrag bij dieren

379 Jones, Howard Jeugd in verzet

380 Chauchard, P. Psychosomatische therapie

381 Trevelyan, G.M. Sociale geschiedenis van Engeland

382 Beaujeu-Garnier, J. Mensen in miljarden

383 Ven, F. van de Geschiedenis van de arbeid 3

384 Aron, Raymond e.a Cohen, A.A. Het pluralistische marxisme

385 Willemze, Theo Het muzikaal gehoor

386 Lathouwers, M.A. De Sovjet-literatuur

387 Riesman, David De welvaart voor wie?

388 Anthony, E.J.Foulkes, S. e.a. Groepstherapie

389 Childs, H.L.De  publieke opinie

390 Kloek, prof.dr. J. Dialoog met de criminele psychopaat

391 Reicke, B.Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 1 1969 

392 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 2

393 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 3

394 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 4

395 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 5

396 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 6

397 Boyd, William Geschiedenis van onderwijs en opvoeding

398 Keuning, A.J. De denkwijze van de sociaal-geograaf

399 Wijvekate, M.L. Methoden van onderzoek

400 Visscher, H.A. De landschappen van het Beneluxgebied

401 Eck, Marcel Homoseksualiteit

402 Reiner, Hans Wijsgerige ethiek

403 Anderson, John T.Ogilvy Getallentheorie 1969 

404 König, René Sociologische verkenning

405 Nuchelmans, G. Overzicht van de analytische wijbegeerte 1969 

406 Lauffer, Siegfried De klassieke geschiedenis in jaartallen 

407 Seidel, J.J. Computerwiskunde

408 Luijpen, W.A.M. Fenomenologie van het natuurrecht 1969

409 Schiefele, H. Geprogrammeerde instructie

410 Magnane, G. Sociologie van de sport

411 Matthews, L.H.e.a. De zintuigen van de dieren

412 Ruitenbeek, H.M. De mythe van de mannelijkheid

413 Melsen, prof.dr. A.G.M. Wetenschap en verantwoordelijkheid

414 Zelinsky, W. Inleiding tot de bevolkingsgeografie

415 Luijpen, dr. W. Inleiding tot de existentiële fenomenologie 1959 heruitgave van Aula 68

416 Scheff, Thomas J.De psychisch gestoorde en zijn milieu 1969 

417 Aubert, Maurice Voedselwinning uit de zee

418 Heiss, Robert Hegel, Kierkegaard, Marx 1969 

419 Sachs, Curt De geschiedenis van de dans

420 Bromley, D.B. De psychologie van het ouder worden

421 Reeves, J.W. Gedachten over het denken

422 Buchsbaum, R. De ongewervelde dieren 1 1969 

423 Buchsbaum, R. De ongewervelde dieren 2 1969 

424 Pöggeler, Otto Martin Heidegger, de weg van zijn denken

425 Leeuw, M. en E. de Lees beter, lees sneller

426 Carp, E.A.D.E. Teilhard, Jung en Sartre 1969 

427 Behrens, H.H. Ontwikkeling in het economisch denken

428 Robins, R.H. Algemene linguïstiek

429 Jonas, Hans Het gnosticisme

430 Voss, B.M. e.a. Nieuwe perspectieven in de psychologie

431 Allison e.a. Biologie van de seksualiteit

432 Sachs, Curt Geschiedenis van de muziekinstrumenten

433 Hadfield, J.A. Psychotherapie 1969 

434 Schmeck jr, H.M. De artificiële mens

435 Geldard, F.A. Handboek van de psychologie 1

436 Geldard, F.A. Handboek van de psychologie 2

437 Panofski, Erwin Iconologie - Thema's en symboliek bij de renaissanceschilders

438 Stewart, Michael Keynes en de moderne economie

439 Meuwese, dr. M. Onderwijsresearch

440 Fox, Robin Verwantschap en huwelijk

441 Witte, A.J.J. de De functie van de taal in het denken 1970 

442 Neill, Steohen Het Anglicanisme

443 Harrison, Kenneth Biologie van de mens 1

444 Harrison, Kenneth Biologie van de mens 2

445 Toynbee, Arnold Blokkerende gewoonten / Pleidooi voor een wereldstaat

446 Woestijne, W.J. v.d Inleiding in het economisch denken

447 Ploeg, P.M. v.d. Vondsten in de woestijn van Juda

448 Kooy, J.G. Beginselen van de algemene taalwetenschap 1970 

449 Windmuller, J.P. Arbeidsverhoudingen in Nederland

450 Merleau-Ponty Essays

451 Millar, Susanna Psychologie van het spelen

452 Conze, Edward Boeddhisme 1970 

453 Hempel, Carl G. Filosofie van de natuurwetenschappen 1970 

454 Erikson, Erik H. Identiteit, jeugd en crisis 1971 

455 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 1. Oudheid

456 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 2. Middeleeuwen en Renaissance

457 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 3 De Nieuwe Tijd tot Kant

458 Beech, H.R. Gedragstherapie

459 Richter, H. Het gezin als patiënt

460 Odell, P.R. Olie en macht 1971 

461 Mishan, E.J. De welvaart wordt duur betaald

462 Elias, Norbert Wat is sociologie? 1971 

463 Vernon, M.D. De menselijke motivatie

464 Rijsdorp, K. Gymnologie

465 Bartelink, G.J.M. Geschiedenis van de klassieke letterkunde

466 Römer, A.S. De gewervelde dieren 1

467 Römer, A.S. De gewervelde dieren 2

468 Corvez, Maurice Structuralisme 1971 

469 Maddison, Agnus Twee modellen van economische groei

470 Adorno, Th. W. Minima Moralia 1971 

471 Evans, E. Psychologie van Rousseau tot heden

472 Nicolas, André Herbert Marcuse 1972 

473 Nelissen, N.J.M. Grondbeginselen van de sociale ecologie

474 Buytendijk, F.J. Mens en dier

475 Grant, Nigel Onderwijs en opvoeding in Rusland

476 Malingrey, A.M./Fontaine, J. De oud-christelijke literatuur 1972 

477 Visscher, H.A. Lexicon voor fysische geografie

478 Montagu, A. De tastzin

479 Pichois, C./Rousseau, A.M. Vergelijkende literatuurwetenschap 1972 

480 Squires, G.L. Fysisch experimenteren

481 Tervoort, B.Th.M.Bernard Psycholinguïstiek

482 Kutschera, F. Von Breitkopf, A. Inleiding tot de moderne logica 1972 

483 Wilczinsky, J. Socialistische economie

484 Oskam, dr. H.J. Infektie en immuniteit

485 Henderiks, R.E.D. Lineaire programmering

486 Lewis, I.M. Religieuze extase

487 Beachler, Jean Vormen van revolutie

488 Kugel, J. De psychologie van het lichaam

489 Allen/Buren, P. v Chomsky over taal

490 Kuypers, G. Grondbegrippen van politiek

491 Wright-Mills, C. De sociologische visie 1972 

492 Piaget, Jean Psychologie en kennisleer 1973 

493 Metzner, Ralph Wegen naar bewustzijn

494 Hey, J.S. Radiostraling uit het heelal

495 Davis, Morton D. Inleiding tot de speltheorie 1973 

496 Bartholomew, D.J./ Bassett, E. Cijfers en mensen

497 Heim, Alice Intelligentie en persoonlijkheid

498 Richter, Horst E. De groep 1973 

499 Toorn, M.C. van den Nederlandse taalkunde

500 Meadows, D. e.a. Rapport van de Club van Rome - De grenzen aan de groei 1973 

501 Skemp, Richard Wiskundig denken

502 Combès, Michel Grondslagen van de wiskunde 1973 

503 Arthur, R.F. Sociale psychiatrie

504 Britton, James De taal en het leren 1973 

505 Barbu, Zevedei Samenleving, cultuur en persoonlijkheid 1973 

506 Skowronek, Helmut Leerpsychologie

507 Blankertz, H. Didactiek, theorieën en modellen

508 Woerden/Chang/Geuns Onderwijs in de maak

509 Verkuyl, H.J. e.a. Transformationele taalkunde

510 Einzig, Paul Goud & Geld

511 Minuchin, S. Gezinstherapie

512 Beard, Ruth Doceren en studeren

513 Ayer, Alfred Russell

514 Burton, John W. Internationale politiek

515 Lanfant, M.-Fr. Sociologie van de vrije tijd

516 Whitrow, G.J. Wat is TIJD? 1974 

517 Liegle, Ludwig Gezin en gemeenschap in de kibboets

518 Goudsblom, Johan Balans van de sociologie 1974 

519 Eisma, D./ Engelse, L. Den Het Nederlandse waddengebied

520 Kenny, Anthony Wittgenstein 1974 

521 Wright, Derek Psychologie van het morele gedrag

522 Austeda, Franz Overzicht van de moderne filosofie

523 Höhn, Elfriede De slechte leerling

524 Eysenck, H.J. Psychologie gaat over mensen

525 Fetscher, Irving Modellen voor wereldvrede

526 Wilkinson, R.G. Armoede en vooruitgang 1974 

527 Rademaker/Petersma Hoofdfiguren uit de sociologie 1 1974 

528 Rademaker/Petersma Hoofdfiguren uit de sociologie 2 1974 

529 McFarland, H.S.N. Verstandig doceren

530 Boschke, Friedrich Het ontstaan van het leven

531 Heeren/Praag van Van nu tot nul

532 Popper, Karl R. De armoede van het historicisme 1974 

533 Magee, Bryan Popper 1974 

534 Ramsay/Anderson Economie en milieu

535 Balint, Michael De dokter, de patiënt, de ziekte

536 Putten, J. van Demokratie in Nederland 1975

537 Jones/Rotblat/ Van atoom tot heelal

538 Rosenstiel, L. Von Molt, W./ Rüttinger, B. Inleiding tot de organisatiepsychologie

539 Kunkel, Wolfgang Geschiedenis van het Romeinse recht 

540 Nagel, E./Newman J.R. De stelling van Gödel 1975 

541 Roon, Ger van Europa en de Derde Wereld, een historische benadering 1975

542 Goedkoop, J.A. Kernenergie in de lage landen 1975 

543 Power, E. Het dagelijks leven in de middeleeuwen

544 Carp, E.A.D.E. De filosofie van een gedesillusioneerde 1975 

545 Eeden, F. van Redekunstige grondslag van verstandhouding 1975 

546 Melzack, Ronald Het raadsel pijn 1975 

547 Eijk, Inez van De middenschool 1975

548 div. Nederland en de grenzen aan de groei 1975

549 Booij, G.E./Kerstens, J.G./ Verkuijl, H.J. Lexicon van de taalwetenschap

550 Pressat, Roland Inleiding tot de demografie

551 Silbermann/Krüger Sociologie van de massacommunicatie 1975 

552 Eysenck, H.J. De ongelijkheid van mensen

553 Garbutt/Linnemann Mensen tellen

554 Rapoport, Anatol Conflicten in sociale systemen 1976

555 Elkan, Walter Ontwikkelingseconomie

556 Leech, Geoffrey Semantiek 1

557 Leech, Geoffrey Semantiek 2

558 Stever, Leon Culturele ecologie van de Chinese samenleving

559 Susskind, Charles Techniek en samenleving 1976 

560 Ling, Trevor Boeddha

561 Rowell, Thelma Sociaal gedrag bij apen

562 Strecker, E.A. Psychologie van het dagelijks leven

563 Heertje, A. e.a. De magische vijfhoek

564 Beckermann, Wilfred Leve de welvaartsmaatschappij!

565 Slicher van Bath, B. De agrarische geschiedenis van West-Europa 500 -1850

566 Grossman, H. Economische stelsels

567 Hartmann, E. De functies van het slapen

568 Mussen, P. De psychologische ontwikkeling van het kind

569 Simon, Herbert A. Psychologie en systeemtheorie

570 Weber, Wilfred Gesprekstherapie

571 Beloff, John Overzicht van de moderne psychologie

572 Kelk, C. e.a. Recht, macht en manipulatie

573 Nultsch, W.Algemene botanie 1 1976 

574 Nultsch, W. Algemene bontanie 2 1976 

575 Appel, R./Hubers, G.Meijer, G. Sociolinguïstiek 1976 

576 de Gaay Fortman/ Thomas De winst van een democratische economie

577 Baehr, P.R. De Verenigde Naties, ideaal en werkelijkheid

578 Douglas, Mary Wereldbeelden 1976 

579 Mary Douglas Reinheid en gevaar 1976 

580 Viljoen, Stephan Economische systemen in de wereld geschiedenis 1

581 Viljoen, Stephan Economische systemen in de wereld geschiedenis 2

582 Elias, Norbert /Scotson,J.L. De gevestigden en de buitenstaanders

583 v Leeuwenhoek Stichting Kanker

584 Mendelssohn, F. von Inleiding tot de psychiatrie

585 Hutt, Corinne Mannen en vrouwen

586 Moriarty, F. Dieren en milieuvervuiling

587 Kruijer, G.J. Suriname - De problemen en hun oplossingen

588 Rademaker, L./ Bergman, H. (red.) Sociologische stromingen 1977 

589 Vester, Frederic Handboek voor milieuproblemen

590 Howitt/Cumberbatch Massamedia en geweld 1977 

591 div. Wonen met de wereld

592 Searle, John R. Taalhandelingen - Een taalfilosofisch essay 1977 

593 Horst, D. van der De geschiedenis van China

594 Ligteringen, Ben Grondstoffenpolitiek

595 Lambert, W.E. Sociale psychologie

596 Freedman, Jonathan Psychologie en overbevolking

597 Nolthenius, H. Renaissance in mei

598 Nolthenius, H. Duecento

599 Bennet, Neville Onderwijsstijl en schoolprestaties

600 Lysen, E.H. Eindeloze energie

601 Hadorn/Rüdiger, W. Algemene zoölogie 1

602 Hadorn/Rüdiger, W. Algemene zoölogie 2

603 div. Hoofdstukken uit de sociologie

604 Zweeden, A.F. van Arbeidsverhoudingen in beweging

605 Windmuller, J.P./Galan. C. De Arbeidsverhoudingen in Nederland 1 1970 

606 Windmuller, J.P./Galan. C. De Arbeidsverhoudingen in Nederland 2 1970 

607 Boomgaart, L. Praktische handleiding voor het Engels

608 Rousseau, J.J. Het maatschappelijk kontrakt of Beginselen van het Politiek Recht 

609 Heilbroner, R.L. De ontwikkeling van de economische samenleving 1966 

610 Erikson, Erik H. Levensgang en historisch moment 1977 

611 Tinbergen, Niko In 't vrije veld

612 Pen, J./ Gemerden, L.J. Van Macro-economie 1977 

613 Eemeren, F.H. van/Argumentatietheorie 1978

614 Verbeek, Th. Inleiding tot de geschiedenis van de psychologie

615 Kaa, D,J. van de/ Windt, van der Minder mensen, meer welzijn?

616 Hartog, C. den/ Hautvast, J.G.A.J./ Hartog, A.P. Den Nieuwe voedingsleer

617 Birrell, T.A. Engelse letterkunde

618 Waddell, Helen Vaganten in de Middeleeuwen

619 Staal, Frits Het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek 1978 

620 Jansen, H.P.H. Geschiedenis van de middeleeuwen

621 Bartelink, G.J.M. Klassieke letterkunde

622 Einstein, A. Relativiteit.

623 Wilson, Bryan Charismatisch leiderschap 1978 

624 Slicher van Bath, B Bijdragen tot de agrarische geschiedenis

625 Slicher van Bath, B Geschiedenis: theorie en praktijk

626 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 1

627 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 2

628 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 3

629 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 4

630 Lévi-Strauss, C. Het trieste der tropen 1955 

631 Carp, E.A.D.E. Wetenschapsbeoefening 1978 

632 Dik, S.C./Kooij,J.G. Algemene taalwetenschap 1979 

633 Dijk, Teun A. van Tekstwetenschap, een interdisciplinaire inleiding

634 Herrera, Amilcar Het Bariloche rapport voor de Club van Rome

635 div. Omstreden landbouw

636 Brinkgreve, C./ Korzec, M. Margriet weet raad

637 Greene, Judith Psycholinguïstiek: een inleiding

638 Toorn, M.C. van den Methodologie en taalwetenschap

639 Rademaker, L. (red.) Sociologische encyclopedie 1 1978 

640 Rademaker, L. (red.)Sociologische encyclopedie 2 1978 

641 Rademaker, L. (red.)Sociologische encyclopedie 3 1978 

642 Rademaker, L. (red.)Sociologische encyclopedie 4 1978 

643 Hamburg, Otto Muziekgeschiedenis in voorbeelden

644 Willemze, Theo Algemene muziekleer

645 Rademaker, L.Sociale problemen 1 1978 

646 Rademaker, L.Sociale problemen 2 1978 

647 Rademaker, L.Hoofdfiguren uit de sociologie 3 1978 

648 Popper, Karl R. Autobiografie 1978 

649 Selye, Hans Stress

650 Tilanus, C.B. Een scriptie/rapport/artikel schrijven

651 Holzhauer/Minden v De vele gezichten van de toegepaste psychologie 1

652 Holzhauer/Minden v De vele gezichten van de toegepaste psychologie 2

653 Eysenck, H.J. Seksualiteit en persoonlijkheid

654 Erikson, Erik H. Spel en visie (Norton)

655 Wijmen, F.C.B. van De ondernemingsraad

656 Kugel, J. Bewegingsopvoeding

657 Eysenck, H.J. Neurose

658 Medawar, P. en J. De wetenschap van het leven 1979

659 Menyuk, Paula Kind en taalontwikkeling

660 Noomen, W./Tans Franse letterkunde

661 Brinkgreve, C./Onland/ de Swaan Sociologie van de psychotherapie 1

662 de Swaan/Gelderen Sociologie van de psychotherapie 2

663<geen>?

664 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 1 1980 

665 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 2 1980 

666 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 3 1980 

667 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 4 1980 

668 Birrell, T.A. Amerikaanse letterkunde

669 Rademaker/v Hoorn Kleine sociologische literatuurgids

671 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 1

672 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 2

673 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 3

674 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 4

675 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 5

676 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 6

677 Couwenberg, S.W. De Nederlandse natie

678 Rademaker, L. (red.) Toegepaste sociologie 1

679 Rademaker, L.(red.) Toegepaste sociologie 2

680 Rothmann, Kurt Duitse letterkunde

681 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 1

682 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 2

683 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 3

684 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 4

685 Rademaker, L.Swanborn, P.G. Sociologische grondbegrippen 1 1981 

686 Rademaker, L.Swanborn, P.G. Sociologische grondbegrippen 2 1982 

687 Vervoorn, A.J. Leestekens en hoofdletters

688 Groot, P.S.A. Documentaire dienstverlening

689 Loon, A.J. van Kernenergie: voor of tegen? 1981 

690 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 1

691 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 2

692 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 3

693 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 4

694 Schouten, A.E./Vegt, A.K. van der Plastics

695 Röling, B.V.A. Vredeswetenschap, inleiding tot de polemologie

696 Schipper, Mineke Afrikaanse letterkunde

697 Hernández/Hermans / Metzeltin/Oostendorp Spaanse letterkunde

698 Parker, Geoffrey De Nederlandse Opstand

699 Trevithick, J.A. Inflatie - De gesel van de wereld-

700 Sharp, Gene Macht en strijd - Theorie en praktijk van geweldloze actie 

701 Kugel, J. Filosofie van het lichaam

702 Tilanus, C.B. Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden

703 Bormans, Paul / Hamers, Thea Milieukunde

704 Brouwer, Olga M. Italiaanse letterkunde

705 Elias, Norbert Het civilisatieproces 1

706 Elias, Norbert Het civilisatieproces 2

707 Blauw, H.M. De (+ J. Kruithof/P. de Wispelaere) Nederlandse letterkunde 1 - Middeleeuwen tot einde 18e eeuw 1987

708 Bakker, D./ Brouwer,U./ Debets, P./ Wijgaart, K.v.d.

Computergebruik in de sociale wetenschappen

709 Bosscher, D.F.J. / Elshout, B. / van den Wagenaar, R. Literatuurgids eigentijdse geschiedenis

710 Bergman, H./ Schoo, H.J. (red.) Zo ver is de wetenschap 1982

711 Bolckmans, A. Scandinavische letterkunde

712 Boot, J.M./Knapen De Nederlandse gezondheidszorg

713 Backx, D. Studeren in het hoger onderwijs, een

714 Zelko, Harold P. Moderne vergadertechnieken

715 Kooy, G.A. / Methorst Rabbie, J.M. (red.) Eén plus één is twee

716 Birrell, T.A. Shakespeare stuk voor stuk

717 Engelen/Hemerijck Munnichs (red.) Wie niet werkt... (Arbeidsethos en werkgelegenheid)

718 Groot, Paul Persoonlijke documentatie

719 Klinkenberg, G.A.Wetenschap als natuurverschijnsel 1983 

720 Meuwissen, D.H.M. Grondrechten

721 Schadé, J.P. Onze hersenen 1984

722 Slomp, Hans Mierlo, Tjeu van Arbeidsverhoudingen in België 1

723 Slomp, Hans Mierlo, Tjeu van Arbeidsverhoudingen in België 2

724 Sluyser/Chamalauh/Sprangers, C. Kanker, hoe lang nog?725 Maddison, A. Computers op school

726 Schendelen, M. van Het Europese parlement

727 Craenen, Guus Praten met de computer - Software voor eindgebruikers

728 Kolakowski, Leszek Essays

729 Ingen Schenau, W. v Dementie

730 Visser, Jacques Radioactiviteit

731 Windmuller/de Galan Zweeden, A.F. Van Arbeidsverhoudingen in Nederland

733 Aakster, C.W. Gezondheid en ziekte

734 Tellegen, E. Milieubeweging

735 Ingen Schenau, W. v Medische gids voor ouderen en hun verzorgers

736 Hofstee, W.K.B. Selectie

737 Mastenbroek, W.F.G. Onderhandelen

738 Baaijens, Nico De personal computer

739 Waegemans, dr. E. Russische letterkunde

740 Pinxteren, H./ Ringelberg, J. LOGO, een inleiding

741 Braakman, T. /van Schendelen, M.Schotten, R.Ph. Sociale zekerheid in Nederland 1984

744 Everts, Ph.P./Walraven, G. Vredesbeweging

745 Neubourg, Chr. de/Kok, Ludy Arbeidstijdverkorting

746 Clessa, J.J. Micro-puzzels

747 Lopes de Leâo Laguna, Remy Geologische tijdschalen

748 Heldring/Renner/ Geschiedenis na 1945

749 Buytendijk, F.J. Prolegomena van een antropologische fysiologie

750 Rörsch, A. Science Friction

751 Bruinsma, P. Zure regen

752 SIPRISIPRI-Jaarboek 1984-1985

753 Nicholson, John Mannen en vrouwen

756 Boot, W.J./Poorter [ Japanse letterkunde ]

757 Daan, Jo e.a. Onze veranderende taal

758 Wilson, Andrew Het ontwapeningshandboek

760 Opdam, Paul Roofvogels in ons landschap

763 Löwenhardt, John (red) De Russen en oorlog 1985

768 Oppedijk van Veen,W.M. Economische psychologie

770 Lechner, J./ Spaans-Amerikaanse letterkunde1986

801 Breuker, A.J.P  In kaart brengen van leerstof

802 Camstra, B. Bouwstenen voor het onderwijs

803 Schmidt, H.G./ Bouhuijs, P.A.J. Onderwijs in taakgerichte groepen

804 Dousma, T./Horsten, A. Tentamineren

805 Mirande, M.J.A. Studeren door schematiseren -

806 Willems, J./Wolters, L. Kiezen van didactische werkvormen

807 Hout, J.F.M.J. Van Mirande, M.J.A.Smuling, E.B. Geven van hoorcolleges

808 Smuling, E.B./Pilot, A./Brandts, J. Oriëntatie op leren en onderwijs

809 Wilbrink, Ben Toetsvragen schrijven

810 Pilot/v Hout Wolters/Kramers Schriftelijk studiemateriaal

811 Moonen/Gastkemper Computergestuurd onderwijs

812 Hout Wolters, van Jongepier/Pilot Studiemethoden

813 Mirande, M.J.A., Wardenaar, E. Scriptieproblemen

814 Cate, Th.J. ten/Tromp, Th.J.M./Cornwall, M.G. De student als docent

815 Kelle, A./Sturm, H. Lexicon inheemse planten

816 Kelle, A./Sturm, H. Lexicon inheemse dieren

817 Lieshout, G. van Practica 1986

818 Elshout-Mohr, M. Stimuleren tot studeren

819 Emmet, E.R. Filosoferen 1987 

820 Erasmus Erasmus - een keuze uit zijn brieven 1986

821 Störig, H.-J.Geschiedenis van de filosofie 1 1952 

822 Störig, H.-J. Geschiedenis van de filosofie 2 1952 

823 Plato Dialogen 11987

824 Soetendorp, R.B./Staden, A. Van Internationale betrekkingen in perspectief 1987 

826 Toornvliet, H.A.H. De staatsinrichting 1987

831 Wal, M. v.d./Bree,C. Van Geschiedenis van het Nederlands 1992

832 Chamuleau, R.B.F.M.Dautzenberg, J.A.Nederlandse letterkunde 2 - 19e en 20e eeuw 1991

833 Hochkeppel, W.Actuele klassieke filosofie 1988 

835 Plato Dialogen 2 (Phaedrus, Protagoras, Io)

836 Störig, H.-J.Taal. Het grote avontuur 1988

837 Bumke, Joachim (eindred.) Hoofse cultuur 1 - Literatuur en middeleeuwen 1989 

838 Bumke, Joachim Paul Sars Hoofse cultuur 2 - Literatuur en middeleeuwen 1989 

839 Schouppe, H. Psychologie in kaart gebracht 1989

840 Lente, Guus van Rondom sterven en rouwen 1989

842 Caljé, P.A.J./den Hollander, J.C. De nieuwste geschiedenis 1990

843 Montaigne, Michel Essays 1992 

844 div.Afstuderen 1991

845 Kivits, Tonja Psychotherapie in kaart gebracht 1991

846 Wubbels, Theo Presenteren 1991

847 Lademacher,dr. Horst Geschiedenis Nederland 1993

848 Motz, L./Weaver, J Geschiedenis van de natuurkunde 1993

849 Eliade, Mircea/Couliano, Joan P Wereldreligies in kaart gebracht 1992 

851 Medische staf Intermed Rugpijn

853 Medische staf Intermed Maagklachten

853 Lieshout, G. van /Tromp, D./Eijl v/Heijnen/Kramers-Pals Practica

854 Medische staf Intermed Diabetes

855 Medische staf Intermed Kinderziekten

856 Medische staf Intermed Reuma

857 Medische staf Intermed Vetzucht

858 Medische staf Intermed Slaapstoornissen

859 Medische staf Intermed Hoofdpijn

860 Medische staf Intermed Astma - Bronchitis

861 Medische staf Intermed Nervositeit - Stress

862 Medische staf Intermed Hartklachten

863 Medische staf Intermed Hoge bloeddruk

864 Basalla, G. Geschiedenis van de technologie 1993 

865 Jetter, Dieter Geschiedenis geneeskunde

866 Carpentier, Jean Lebrun, Fr. (red.) Geschiedenis van Europa 1993 

868 Boves/Gerritsen Sociolinguïstiek 

869 Bosscher, D.F.J./Renner, H. /Soetendorp, R.B./Wagenaar, R. (red.)

De wereld na 1945

870 Vries, Jouke de Bestuurskunde

871 Grinspoon Marihuana

872 Vonderen, José van De basisvorming1993

873 Bengtson, Hermann Geschiedenis van de Oude Wereld 1994 

874 Veen, drs. R. Filosofie als gesprek

877 Johnson-Laird De computer en de menselijke geest 1996 

878 Lunteren, F. van Geschiedenis natuurwetenschappen

880 Vos, dr. Henk Filosofie van de moraal 1995

881 Winnubst Psychologie van arbeid en gezondheid

1001 Ford, C.S./Beach, F.A. Vormen van seksueel gedrag 1972  

1002 Schofield, Michael Seksueel gedrag van jongeren

1003 Gebhard, P.H./Raboch, J./Giese, H. De seksualiteit van de vrouw 1970 

1004 Schofield, Michael Sociologische aspecten van de homoseksualiteit

1005 Kentler, M. Seksuele opvoeding? 1970 

1006 Maisch, dr. H. Incest

1007 Reiss, Ira Seksuele normen

1008 Broderick, C.B. Kind, jeugd en seksualiteit

1009 Voigt/Schmidt, H. Hormonen en seksualiteit

1010 Raboch, J.Kunstmatige bevruchting en adoptie 1972 

1011 Simon/Gagnon, J. Seksuele zijwegen

1012 div.Rapport over pornografie? Wemelsfelder, J. e.a.Geld

 

562? Gunn, John Geweld in de samenleving 1976