Lijst Ooievaars reeks pockets

 • 1. H. Voordewind: De Commissaris vertelt
 • 2. H. Voordewind: De Commissaris vertelt verder:
 • 3. W. van Iependaal: De Commissaris kan me nog meer vertellen
 • 4. K. Groen: Kamer 13
 • 5. Theun de Vries: De Friese Postkoets dl. 1
 • 6. Theun de Vries: De Friese Postkoets dl. 2
 • 7. K. Groen: Misdaad in de Hoofdstad
 • 8. Paul Rodenko: Nieuwe griffels, schone leien
 • 9. H. Voordewind: De Commissaris vertelt door
 • 10. H. Voordewind: De Commissaris vertelt over donker Amsterdam
 • 11. G. Achterberg: Voorbij de laatste stad (zie ook 240/241)
 • 12. R. Blijstra: De stem in de woestijn
 • 13. H.C. Andersen: De vliegende koffer en 17 andere sprookjes
 • 14. Theun de Vries: Het eiland van de zwarte godin
 • 15. W. van Iependaal: Bef, boef en gajes
 • 16. A. Roland Holst: In ballingschap (zie ook 168/169)
 • 17. Paul van Ostaijen: Music Hall (zie ook 197/198)
 • 18. Multatuli: Barbertje moet hangen (zie ook 238/239)
 • 19. Paul Rodenko: Huwelijksnacht in duplo
 • 20. Paul Rodenko: Trouw nooit met een heks
 • 21. A. Marja: Voor de bijl
 • 22. Woe Sjang: De weergaloze bruid
 • 23. L. Lutz: Open doekjes
 • 24. Heinrich Heine: Ich weiss nicht was soll es bedeuten
 • 25. Kaj Munk: Het woord bij de daad
 • 26. Herman Gorter: Mei een gedicht
 • 27. A. Marja: Over de kling
 • 28. Mr. A. Straat: Praatschaak I
 • 29. Mr. A. Straat: Praatschaak II
 • 30. Podium Redactie: Losse planken
 • 31. Paul Rodenko: Tussen de regels
 • 32. A. Mout: Het theater van Houtkamp
 • 33. H. Voordewind: Peter Kürten, vrouwenmoordenaar
 • 33. H. Voordewind: (nieuwe titel): Een lustmoordenaar en andere verhalen
 • 34. K. Groen: de groene deur
 • 35. H. Bos: Muziekwijzer dl. I
 • 36. H. Bos: Muziekwijzer dl. II
 • 37. Cd. Busken Huet: Vernuft ontzondigt
 • 38. Paul Rodenko: Met twee maten (zie ook 251/252)
 • 39. S. Vestdijk: Door de bril van het heden
 • 40. Charles de Coster: Tijl Uilenspiegel I
 • 41. Charles de Coster: Tijl Uilenspiegel II
 • 42. Nicolaas Beets: Hildebrands voorbereiding
 • 43. W. Jos de Gruyter: Schouwend oog
 • 44. Herman Gorter: De dag gaat open als een gouden roos
 • 45. Jac. v.d. Ster: Burgers en buitenlui
 • 46. Constantijn Huygens: 500 sneldichten
 • 47. M. Nijhoff: Lees maar, er staat niet wat er staat
 • 48. Werumeus Buning: Langs 's Heren wegen
 • 49. Heinrich Heine: Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme
 • 50. S. Dresden/S. Vestdijk: Marionettenspel met de dood
 • 51. Annie Salomons: Herinneringen uit den ouden tijd
 • 52/53. D.H. Couvée: De Meidagen van '40
 • 54. Rose Franken: Claudia
 • 55. Rose Franken: Claudia en David
 • 56. Marga Minco: Het bittere kruid
 • 57. J. Hulsker: Van jaar tot jaar, van boek tot boek
 • 58. R. Fruin e.a.: Allerliefste van Hugo de Groot
 • 59. J. Hulsker: Wie was Rembrandt
 • 60. Sybren Polet (inl.): De stenen bloedzuiger
 • 61. Sybren Polet (inl.): De vuurballons
 • 62. A.G.H. Bachrach: Naar het hem leek...
 • 63. Paul Rodenko: Gedoemde dichters
 • 64. J. van Schaik Willing: Na afloop
 • 65. Annie Salomons: Heilige stenen
 • 66. H.A. Enno van Gelder: Michelangelo
 • 67. Paul van Ostayen: De bende van de stronk (zie ook: 204/205)
 • 68. J. Greshoff: Uitnodiging tot ergernis
 • 69. Paul Rodenko: De maagdenspiegel
 • 70. W.Gs. Hellinga: Het hart op de tong in 90 brieven
 • 71. H. Bos: Muziekwijzer deel V (later volgen III en IV)
 • 72. J. Hulsker: Wie was Vincent van Gogh
 • 73. Wim Kan: Corry en ik
 • 74. M. Vermeulen: De muziek, dat wonder
 • 75. W. Gs. Hellinga (inl.): Reinaert de Vos
 • 76. W.J. Simons: Goden, priesters en koningen I
 • 77. W.J. Simons: Goden, priesters en koningen II
 • 78. J.C. Bloem: Doorschenen wolkenranden
 • 79. J.C. Bloem: Persoonlijke voorkeur
 • 80. H. Dommisse: Helaas ! Voor altijd zwijgt de cither
 • 81. Joost (E. Werkman): Joost mag het zeggen
 • 82. Paul Rodenko: De gestolen minnaar
 • 83. H. Voordewind: De Commissaris besluit
 • 84. H.W.J.M. Keuls: Vlucht en bezinning
 • 85/86. D.H. Couvée: Leve de Willemien
 • 87/88. H.R. Trevor Roper: De laatste dagen van Hitler
 • 89. S. Lagerlöf: Dagboek van de 14-jarige Selma Lagerlöf
 • 90. Lucebert: Triangel
 • 91. Theo Olof: Daar sta je dan...
 • 92/92. S. Vestdijk: De Poolse ruiter
 • 94. R.E. Pool/P. Breman: Ik zag hoe zwart ik was
 • 95. D. Verspoor: Spaanse lyriek van lief en leed
 • 96. W. Shakespeare: De sonnetten
 • 97. A. Marja: Tussen de gemaskerden
 • 98. J.W. Herfst: Dagopeningen
 • 99/100. Homerus: Odyssee
 • 101. K. Groen: De kamer met de zeven ramen
 • 102. Paul Rodenko: Schandaal in Damascus
 • 103. P.C. Boutens: Mijn hart wou nergens tieren
 • 104. C.J. Bleeker: Wat gelooft de mensheid ?
 • 105. W.J. Simons: Noodlot en vroomheid I
 • 106. W.J. Simons: Noodlot en vroomheid II
 • 107. Jacab-Marisstichting: Keuze Haagse beeldende kunstenaars
 • 108. S. Vestdijk: Mnemosyne in de bergen
 • 109. Euripides: Herakles
 • 110. Chr. Leeflang: Een ster weer de weg
 • 111. W.H. Nagel: Criminaal A.B.C.
 • 112. J. Broedelet: Je neemt jezelf overal mee
 • 113. H.Th. De Booy: Strandrovers, jutters en redders
 • 114. J. Fremery Kalff: Met gesloten deuren
 • 115. Annie Salomons: Herinneringen uit den ouden tijd II
 • 116. Plato: Gorgias en Sokrates
 • 117/118. L. Couperus: Vreugde om Dionysos
 • 119. R. Gijsen/H. Sleutelaar: Met andere woorden
 • 120. H. Bos: Muziekwijzer III
 • 121. H. Bos: Muziekwijzer IV
 • 122/123. Chr. Marlowe: De warachtighe historie van Dr. Faustus
 • 124/125. Rits Kruisink: Montmartre, van tempel tot tingel tangel
 • 126. Paul Rodenko: Helse vertelsels I
 • 127. A. Roland Holst: Een winter aan zee
 • 128/129. A. Zoller: Twaalf jaar bij Hitler
 • 130. Chr. Leeflang: De dichter en de dood
 • 131/132. Annie Salomons: Herinneringen aan den ouden tijd I & II
 • 133. Annie Salomons: Toen en nu
 • 134. Henk Henkemans: Daar zit je dan...
 • 135/136. Rits Kruisink: Zuiderzee
 • 137/138. A. Viruly: De zee en de overkant
 • 139/140. D.H. Couvée e.a.: Vrouwen vooruit !
 • 141. Marga Minco: De andere kant
 • 142. M. Nijhoff: Het heilige hout
 • 143/144. Jan Campert: Wier
 • 145. Henri C. van Praag: Dat hoor je dan...
 • 146. C. v.d. Wetering: Morgen dans ik beter
 • 147/148. E. & Ph. Kronhausen: Wat is pornografie
 • 149. Jan Derksen: Met banddikte
 • 150/151. R. de Jong: De Spaanse burgeroorlog
 • 152. Sophokles: Koning Oidipous
 • 153. Jan Campert: Die in het donker …
 • 154. Jan Campert: Wie weet slaag ik in de dood
 • 155. Paul Rodenko: Helse vertelsels II
 • 156. A.D. De Gooyer: Bijbeltaal en moedertaal
 • 157. E. Spoorenberg: Daar lig je dan...
 • 158. A. Verwey: Een op onsterflijkheid gerichte wil
 • 159. J. Engelman: Twee maal Apollo
 • 160. H. van Eyk: Gabriël
 • 161. H. van Eyk: Van huis tot huis
 • 162. Annie Salomons: Nog meer herinneringen uit den ouden tijd
 • 163. Theun de Vries: Eros in hinderlaag
 • 164. J. den Haan: Staart uit het raam
 • 165. E. Hoornik: De dubbelganger
 • 166. E. Hoornik: Over en weer
 • 167. Aschylus: De Perzen
 • 168/169. A. Roland Holst: In ballingschap (zie ook: 16)
 • 170. M. de Vreede: Oorlog en liefde
 • 171. Piet Calis: Daling van temperatuur
 • 172. F. Hermans: Angola in opstand
 • 173/174. Kaj Munk: Naast de bijbel
 • 175. Paul Rodenko: Helse vertelsels III
 • 176. F.J. Tolsma: Homoseksualiteit en homo-erotiek
 • 177. H. Voordewind: De nieuwe Voordewind
 • 178. J. Baratz: Dorp aan de Jordaan
 • 179/180. Kaj Munk: In Gods waagschaal
 • 181/182. Piet Cali: Gesprekken met dichters
 • 183. Marten Treffer: Moord in de Helmersstraat
 • 184. Marten Treffer: Moord op de Zeedijk
 • 185/186. Bert Evenhuis: Het naakte bestaan
 • 187/188. niet uitgegeven
 • 189/190. Dante: La vita nova
 • 191/192. Martinus Nijhoff: Lees maar, er staat niet wat er staat (zie ook: 47)
 • 193/194. R.E. Pool: Ik ben de nieuwe neger
 • 195/196. niet uitgegeven
 • 197/198. Paul van Ostayen: Music Hall (zie ook: 17)
 • 199. Marten Treffer: Moord in de Spuistraat
 • 200/201. Koosje Koster e.a.: De kogel door de kerk
 • 202/203. niet uitgegeven
 • 204/205. Paul van Ostayen: De bende van de stronk (zie ook: 67)
 • 206. Marten Treffer: Moord op de walletjes
 • 207/208. H. Tiemeyer: Spelen met je leven !
 • 209/210. S. Voogd: Sjout
 • 211/212. R. Wenseleers: Adam en Eva in de stad
 • 213. Marten Treffer: Moord is taboe
 • 214/215/216. Willem Kloos: Willem Kloos 1858-1938
 • 217/218. Paul van Ostayen: De trust van vaderlands liefde
 • 219/220. Th. Cornips: Rozijnen met amandelen
 • 221/222/223. B. Bakker/W. Gijsen: Lessen in lezen I
 • 224/225. N.A. Schuman: De kogel geketst door 15 gereformeerden
 • 226/227/228. L. Basserman: Betaalde liefde
 • 229/230. B. Bakker/W. Gijsen: Lessen in lezen II
 • 231/232/233. niet uitgegeven
 • 234. I. Dikkers: Mijn man vertelt mij nooit wat
 • 235. Marten Treffer: Striptease en moord
 • 236/237. H. de Bij: In plaats van applaus
 • 238/239. Multatuli: Barbertje moet hangen (zie ook: 18)
 • 240/241. G. Achterberg: Voorbij de laatste stad (zie ook: 11)
 • 242/243/244. Annie Salomons: Herinneringen aan schrijvers die ik gekend heb
 • 245/246. niet uitgegeven
 • 247/248. Lucebert: Poëzie is kinderspel
 • 249/250. niet uitgegeven
 • 251/252. Paul Rodenko: Met twee maten (zie ook: 38)
 • 253/254. M. Nijhoff: Een stoet dwergen zag ik langs mij heen gaan
 • 255. Paul Rodenko: De opblaasvrouwtjes
 • 256/257. W.Gs. Hellinga (inl.): Reinaert de Vos (zie ook: 75)
 • 258/259/260. Homerus: Odyssee (zie ook: 99/100)
 • 261/262/263. Homerus: Ilias
 • 264/265/266. C. Buddingh: Is deze ook goed meneer ?
 • 267. niet uitgegeven