Lijst Phoenix pockets

1 Kurt Lange Egypte 

2 H. Kuhn Leven en kunst in de ijstijd 

3 dr. M. Boogaardt Zo zijn onze atomen 

4 E. Marais De wondere wereld van de termietenstaat 

5 Prof. van Lier Mijn jeugd in New Orleans - Louis Armstrong 

6 Prof. ten Haaf Telepathie en helderziendheid 

7 Drs. van Praag Psychologie in theorie en praktijk 

8 Prof. Kito De Griekse beschaving 

9 R. Oxenaar De schilderkunst van onze tijd 

10 N. Loeser Levende muziek 

11 R. Guerdan Byzantium 

12 C. Wentinck De moderne beeldhouwkunst in Europa 

13 Prof. H. Volkmann Cleopatra 

14 M. Brandenburg Uit het leven van baby en kleuter 

15 Prof. Dr. C. D. Brandt Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

16 Dr. F. van der Meer Oudchristelijke kunst 

17 Dr. P. Sethe Geschiedenis van Rusland 

18 Dr. A. Kampman Het Midden Oosten 

19 R. Fitter en M. Tekke Veldgids voor vogels 

20 Dr. H. Muller Chemie verovert de wereld 

21 Phoenix Phoenix Wereldatlas 

22 L. Cottrell De bakermat van onze cultuur 

23 Dr. E. Hamilton De Romeinse beschaving 

24 Mr. E. Franquinet De sprong in de derde dimensie 

25 J. Evans Leven in de Middeleeuwen 

26 Drs. G. van Praag Spiegel der Chinese beschaving 

27 Mr. S. Slagter De mens in maatschappij, cultuur en techniek 

28 J. Bokma De wereld van het dier ontsloten 

29 Drs. H. van Praag Pedagogiek in theorie en praktijk 

30 Dr. Anne Berendsen Het meubel 

31 Merejkowski Het leven van Leonardo da Vinci 

32 Van der Vlerk en Kuhnen Logboek der aarde 

33 Braun en Los Op zoek naar de onbekende 

34 Th.P. Van Baaren Van maansikkel tot rijzende zon 

35 F.W.S. Van Thienen Acht eeuwen kostuum 

36 G. Walter Nero 

37 C. Wentinck Geschiedenis van de Europese schilderkunst 

38 C. de Troyes Parsival 

39 R. Guerdan Venetië 

40 T. Talbot Rice Russische kunst 

41 Arends e.a.Levend Africa 

42 K. Kerényi Griekse mythologie 

43 Mr. L.O. Schuman De Arabieren 

44 A. Goodwin De Franse Revolutie 

45 H. Lamb Alexander de Grote 

46 E.H. ter Kuile De bouwkunst van Hellas tot heden 

47 E.M. Blanken e.a.Kindertekeningen 

48 A. Portmann Het beeld van de mens 

49 P. Herrmann Nieuwe ontdekkingen onder de middernachtzon 

50 J. Burckhardt Rubens 

51 R. Bernard Mau Mau 

52 P. Herrmann Nieuwe ontdekkingen in het Verre Oosten en Zuiden 

53 C.D.J. Brandt Kruisvaarders naar Jeruzalem 

54 E.J. Dijksterhuis en T.J. Forbes Overwinning door gehoorzaamheid 1 

55 E.J. Dijksterhuis en T.J. Forbes Overwinning door gehoorzaamheid 2 

56 W.L.M.E. van Leeuwen Nieuwe romanciers 

57 J.M. Richards Moderne architectuur 

58 E.O. Reischauer Japan 

59 H. Bekh Boeddha 

60 Harold Lamb Hannibal 

61 G. Schenkel Gandhi 

62 A. Berendsen Rome 

63 K. Kerényi Grieke heldensagen 

64 H. Grimm Goethe 

65 C.M. Stibbe Geschiedenis van het Romeinse Rijk 

66 Dr. Th.P. van Baaren Dans en religie 

67 A. Portmann Het dier en zijn verschijning 

68 H. van Einem Michelangelo 

69 A. Berendsen Delft 

70 A. Vloemans Erasmus 

71 M. Prodan De kunst van China 

72 L.J.F. Wijsenbeek en Oud Mondriaan 

73 John Neale Koningin Elisabeth 1 

74 E. Mulder Zon, maan en sterren 

75 H. van Praag Wijsheid en schoonheid van India 

76 A. Moorehead De Russische Revolutie 

77 J. Hammes Edelstenen 

78 C. Wentinck Moderne kunst in Nederlandse musea 

79 M.J. Krück von Poturzyn Garibaldi 

80 M. Gough De eerste Christenen 

81 Dr. J. Jacobi De psychologie van Jung 

82 W.L.M.E. van Leeuwen Drie vrienden, Marsman, Du Perron en ter Braak 

83 H. Wansink e.a. Zeven pijlen, negen pennen 

84 H. Grimm Rafaël 

85 C. Wentinck Torens, tempels en taveernen 

86 R.J. Forbes Vijftig eeuwen olie 

87 J. Lavrin Leo Tolstoj 

88 M.J. Krück von Poturzyn Jeanne d'Arc 

89 P. van 't Veer Het leven van Mr. Herman Willem Deandels 

90 C. Bornkamm Jezus van Nazareth 

91 C. Giedion-Welcker Paul Klee 

92 J. Levron Madame de Pompadour 

93 Th.P. van Baaren Mensen tussen Nijl en zon 

94 W.H.C. Tenhaeff Papapsychologische verschijnselen 

95 A.G.H. Bachrach e.a.  Rondom Shakespeare 

96 C.M. Stubbe Kreta en Mykene 

97 J.P. ClebertDe zigeuners 

98 C. Aldred Het land der Farao's 

99 J.S. Bartstra Adolf Hitler 

100 C. Wentinck De vrouw in de kunst 

101 W. Watson Het oude China 

102 H. van Praag Psychologische encyclopedie 

103 W. Koonings 19e eeuws Zilver 

104 W.L.M.E. van Leeuwen Nederlandse auteurs van vijf generaties 

105 A.G. Woodhead Kunst en beschaving der West-Grieken 

106 Dr. D. Burgers Galileo Galileï 

107 E. Franquinet Jules Verne 

108 C. Wilkeshuis Jan van Ruusbroec 

109

110