Lijst Prisma Compendia reeks pockets

1 T. Willemze Algemene muziekleer 

2W.J.A. Schouten Astronomie 

3 D.W. Oort en G.H. Meijer Algemene rekenkunde 

4 H.P.H. Jansen Algemene geschiedenis der Middeleeuwen 

5 C. van der Linden Goniometrie en trigonometrie 

6 G.L.S. Shackle Economie 

7 C. van der Linden Analytische meetkunde

8 G.J.M. Bartelink Geschiedenis van de klassieke letterkunde 

9 Kenneth Harrison Biochemie 

10 J.H. van der Hoeven Planimetrie 

11 John F. Hahn Algemene psychologie 

12 W.A. Hendrikx, W.IJ. Zandstra Fysica 1 

13 Earl J. Waters Radiotechniek 

14 W.G.J. van Ruth Stereometrie 

15 Leona E. Tyler De psychologische test 

16 Th.M.E. Liket Differentiaal- en integraalrekening 

17 P. Gregorius Sociologie van de niet-Westerse volken: Verwantschap en huwelijk 

18 John E. Allen Aërodynamica 

19 H.P.H. Jansen Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden 

20 Neil J. Smelser Sociologie van het economisch leven 

21 Richard Tyler Metafysica 

22 W.E. Lambert en W.W. Lambert Sociale Psychologie 

23 Jerome Spar Aarde, zee, lucht 

24 W.E. Moore Sociale Verandering 

25 P. Gregorius Sociologie van de niet-Westerse volken Individu en gemeenschap 

26 G. Koller en F. Anders Zoölogie 

27 E.J.S. Witsen Geschiedenis van de Europese beeldhouwkunst 

28 S.A. Nednick Psychologie van het leren 

29 Theo Willemze Muziekinstrumenten 

30 Paul H. Mussen De psychologische ontwikkeling van het kind 

31 Amitai Etzioni De moderne organisatie 

32 Peter Charpentier Fototechniek 

33 W. Stanley Jevons  Logica 

34 Richard T. Gill en W Geerling Economische ontwikkeling

35 William J. Goode Sociologie van het gezin 

36 A.E. Schouten Plastics 

37 J.E. Hochberg Psychologie van de waarneming 

38 Alex Inkeles Beginselen van de sociologie 

39 James S. Duesenberry  Geld en krediet 

40 Edward J. Murray Motivatie en emotie 

41 Robert Dorfman Prijstheorie 

42 Richard S. Lazarus Persoonlijkheidsvorming 

43 Peter B. Kenen Internationale economie 

44 Jack Bucknell Klimatologie 

45 George E Witter Wiskunde: een inleiding tot de axiomastelsels 

46 Ray Hyman Het psychologisch onderzoek 

47 Virgil C. Aldrich Filosofie van de kunst 

48 Ernest Llewellyn Woodward Geschiedenis van Engeland 

49 Gerrit Hendrik Meijer Algebra 

50 Julian B. Rotter Klinische psychologie 

51 Victor A. MacKusick Genetica van de mens 

52C. van der Linden  Handelsrekenen en financiële rekenkunde  

53 Willem Noomen Franse letterkunde 

54 Conrad G. Mueller Psychologie van de zintuigen 

55 Marcel Deschoux Ethiek 

56E.J. LemmonModerne logica

57 Thomas F. O'Dea Godsdienstsociologie 

58 R.M. Chisholm Kennistheorie 

59 John Leonard Jinks Extrachromosomale erfelijkheid 

60 J.M. Irvine De grondslagen van de moderne natuurkunde 

61T.A. Birrell Engelse Letterkunde 

62 Fritz Martini Duitse Letterkunde deel 1 

63 Fritz Martini Duitse Letterkunde deel 2 

64 Jan Otto Marius Broek Sociale geografie 

65 Albert Kircidel Cohen Sociologie van het afwijkend gedrag 

66 Franklin William Stahl Het mechanisme van de erfelijkheid 

67 Donald Albert Coult Moleculen en cellen 

68 Alexander Elkes e.a. Psychiatrisch vademecum 

69 Philp TeitelbaumFysiologische psychologie 

70 G. Grossman Economische stelsels 

71 M.F. Grundon Organische chemie 

72 W.G. Bickley en R.S.H.G. Thompson Matrixalgebra 

73 D.G. Cooper Het periodiek systeem 

74 R.S. CahnChemische nomenclatuur 

75 J.S. Witsen Elias Geschiedenis van de Europese schilderkunst