Schoolboekenuitgever David du Mortier in Leiden

Titels:

Van de Palm, Bijbel voor de Jeugd

Anslijn, Spelboekje 

Liederen boerenstand

Iets over ouderen en kinderen

Van de Berg, Bijb. historische vragen

Pestalozzi, 1e leesboekje

Nieuwold, Over het voorgaan

Bruijs, Natuurkundig schoolboek

Rosalia's nalatenschap

Van de palm, Salomo

ABC bladen

Geschiedenis van Jozef

Kanaar, Kuijpers

Cramer, 1e trap

Brunt, 2e cijfferboekje

Wester, 1e en 2e spelleboekje

Kleijne Marijns

Van Dobben, Bijb. geschiedenissen

Geschiedenis van Jezus

Gignac, Fables Choisies

Anslijn, leesboek 2e klasse

Phrases faciles

Petit dictionairre

Anslijn, leesboek 2e klasse

Phrases faciles

Petit dictionairre

Anslijn, spelboekje 1+2

Anslijn, spelboekje 3

Verweij, Bijbelsche geschiedenis

Wester, Vaderlandsche geschiedenis

Van Colom, grondbeg. fransche taal

Brink, vrageboekje

Spel- en leesboekje maatschappij

Nieuw spelleboek

Wurstijlen, nederd. opstellen

Leeslesjes

Voorschriften tot brieven

Zedekundig leesboek

Aanleiding tot het rekenen

De brave Hendrik

Ponse, landbouw

Zedekundig leerboek

Leerboekje in den Fransche taal
Muijt, verhandeling voor de jeugd
Anslijn, De brave Maria
Leer- en leesboekje 2e
Van de Palm, 2e zestal redenen
Bevel, vervolg op Brunts cijfferb.
Schrock, Algemene geschiedenis
Muijt, aardrijkskundige beschrijving
Spel- en leesboekje 3e
Allereerste leesboek