Uitgaven Postgiro en Rijkspostspaarbank strips

Guust (Reclame)

Softcover 

1. Denk aan later, doe als Flater! 1982 Postgiro en Rijkspostspaarbank André Franquin / Daan Jippes (Danier)

 

Panda (Reclame)

Softcover

1. Verkeerd verkeer  1953 Rijkspostspaarbank Marten Toonder